10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012"

Transkript

1 ebog 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mehdi Mozaffari Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget forskellige danskere. 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark - 4 år DKK Kriser, som den vi oplever lige nu, er farlige. Ikke bare fordi de ødelægger mange arbejdspladser, mange skoler og hospitaler og så meget håb, især blandt unge mennesker, men også fordi al erfaring viser, at hvis kriser ikke bliver løst i tide, risikerer de at ødelægge de sociale strukturer i demokratiske samfund. 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark samler synspunkter fra 10 meget forskellige danskere. Har ytringsfriheden nogen grænser? Af Jacob Mchangama. Bindestregs-danskere eller etniske mindretal? Af Uffe Østergård. Vellykket integration - Fællesskab om sprog, kultur og normer. Af Karen Jespersen. Multikulturalisme - Introduktion til et problem. Af Frederik Stjernfelt. Islamofobi. Af Peter Nannestad. Koranskoler i Danmark. Af Tina Magaard. Integration over disken Bazar Vest i Gellerup. Af Jørgen Skov. Hizb ut-tahrir i Danmark. Af Muhammad Hee. Demokratisk assimilation. Af Naser Khader. Grænser for demokratisering? Af Mehdi Mozaffari. Mange af budbringerne er kendt af et stort publikum. De kommer med forskellige horisonter og forskellige politiske præferencer. Politikere, professorer, basarchef, debattører, jurister de har alle bidraget til værket. Deres bud på, hvordan vi skal håndtere udfordringerne med integration og demokratisk udvikling, er både engagerende og kvalificerede. Den højt besungne ytringsfrihed tager flere forfattere op til debat. Og de afdækker nye og anderledes perspektiver for frihedens fremtid. Den røde tråd i 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark består i, at kapitlerne stiller skarpt på emner, som lægger op til diskussion af principielle, samfundsmæssige spørgsmål, der er relevante i et moderne demokrati. Bogens varierede emner har den fordel, at de tilbyder mange indfaldsvinkler til det danske samfund.

2 A que no? - Et begyndersystem i spansk, del 2 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana En ebog, der - gennem et venskab mellem to mennesker fra to nationaliteter - kommer ind på interkulturelle forskellige på Danmark og Spanien. A que no? - Et begyndersystem i spansk, del 2-4 år DKK A que no? fortsætter, hvor A que sí? slap. Gennem venskabet mellem den danske fotograf Lisa og den spanske skuespiller Juan får læseren indblik i væsentlige interkulturelle forskelle mellem Danmark og Spanien. ebogen indeholder desuden spanske tekster, der omhandler forskellige former for realia og hverdagsliv. Der er yderligere indlagt et større antal kommunikative øvelser, glosetræningsøvelser samt en database, der kan bruges til elevernes selvstændige arbejde. Derudover findes et historieafsnit, der på dansk fortæller Spaniens historie fra 1800-tallet og frem til i dag. A que no? kan læses af elever, der har været igennem et andet spanskforløb, hvor de har opnået et basalt grammatik- og ordforråd. Desuden er ebogen anvendelig på videregående uddannelser A que si? - Et begyndersystem i spansk, del 1 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana En ebog, der gennem et venskab mellem to mennesker fra to nationaliteter, kommer ind på interkulturelle forskellige mellem Danmark og Spanien. A que si? - Et begyndersystem i spansk, del 1-4 år DKK A que sí? er første del af et begyndersystem i spansk. ebogen præsenterer typiske situationer i unge spanieres liv. ebogens primære omdrejningspunkt er dog et dialogforløb, der udspiller sig mellem en spansk skuespiller og en dansk fotograf. Gennem deres møde opstår situationer, der bl.a. afspejler vigtige kulturforskelle mellem Danmark og Spanien. Med fokus på elevens aktive brug af sproget og gennem opgaver, udtaleøvelser, grammatikafsnit og realiatekster lever A que sí? op til krav om spansk som et færdigheds-, videns- og kulturfag, samtidig med, at den giver eleven en solid kommunikaktiv kompetence. A que si? følges op af A que no?.

3 A Short History of Literature in English 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Jørgen Døssing Jepsen, Gitte Vest Barkholt Periodeopdelt håndbog om britisk litteratur på engelsk. A Short History of Literature in English - 4 år DKK Inden for britisk litteratur giver ebogen en kortfattet introduktion til følgende væsentlige perioder: Renæssancen, Romantikken, Viktoriatiden, Modernismen og Post-modernismen. For at give en brugervenlig præsentation er hver periode dækket ud fra nedenstående opdeling: timeline introduction man and nature ideologies society school/education important historical events man and woman religion arts and music example text writers of the period Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Michael Rantzau-Meyer Et enestående psykologisk opslagsværk, der kaster lys over nogle af psykologiens væsentligste begreber og mest fremtrædende skikkelser. Anvendt psykologisk leksikon - 4 år DKK Bogen indeholder vigtige og interessante opslag om mange af de væsentligste teoretikere inden for områderne psykologi, pædagogik, samfundsfag, sociologi og filosofi. Bogen indeholder også opslag, der tilbyder forklaringer på det væld af fremmedord, der indgår i de bøger, som i dag er på markedet inden for området psykologi. Anvendt Psykologisk Leksikon forklarer også nogle af de mange helt almindelige begreber, som vi dagligt jonglerer med uden måske lige at overveje, hvad den dybere mening kunne være; tillid, anerkendelse, tro, nok, forfra m.m. Bogen indeholder forslag til læsning af anden faglitteratur samt henvisninger til spillefilm og tidligere udsendte tv-programmer, der på glimrende vis belyser de mange psykologiske problemstillinger, der søges belyst i bogen. Anvendt Psykologisk Leksikon henvender sig til alle, der har et ønske om at få uddybet deres baggrundsviden om psykologiske begreber og som samtidig også besidder et ønske om at opnå en øget indsigt i emneområder, der relaterer sig hertil.

4 AT tale 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Annelise Buhl Staunstrup En værktøjskasse til mundtlige oplæg og projektfremlæggelser, der forklarer, hvordan man arbejder systematisk og konstruktivt med retorik og mundtlige fremstilling. AT tale - 4 år DKK AT tale giver gode råd til mundtlige oplæg og den mundtlige eksamen. Bogen gennemgår det retoriske pentagram og de fem s'er til forberelse af en mundtlig præsentation; stof, struktur, sprog, stikord og scene. Der er også hjælp at hente til de krav og forventninger, der stilles inden for de tre faglige hovedområder; det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige. AT tale vejleder desuden i, hvordan man kan forberede sig til de mundtlige eksamener i hele uddannelsesforløbet, og bogen kan derfor bruges fra starten af 1.g. AT-håndbogen 3. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Ole Schultz Larsen, Marianne Dideriksen, Agnes Witzke, Niels Søren Hansen, Mimi Olsen, Mads Rangvid, Gitte Frølich, Johanne Winding Nordestgaard, Niels Hartling, Henrik Adrian, Henrik Madsen, Henrik Jagd, Asbjørn Petersen, Terese M. O. Nielsen, Christian Munch-Hansen Et opslagsværk til gymnasielever over de metoder, som fagene i AT bygger på. AT-håndbogen - 4 år DKK AT-håndbogen er et opslagsværk til gymnasieelever. De kan slå op i bogen og få et overblik over fagenes metoder når de skal vælge fag i AT. Bogen består af en kort indledning, der giver en introduktion til fagområdet for Almen studieforberedelse, efterfulgt af et kortere afsnit om fagenes placering i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Herefter følger bogens dominerende del - nemlig metodeafsnittet med præsentation af hvert fags metoder. I metodeafsnittet præsenterer hvert fag de metoder, der kan komme i spil i forbindelse med AT-eksamen. Afsnittene er skrevet af faglærere med solid undervisningserfaring i et sprog, der henvender sig til de studerende. Endelig er der også en kort afslutning, der giver gode råd til eleverne om AT-eksamen. Bogen kan både anvendes, når de studerende skal vælge fag i AT, når de skal arbejde med synopsis, og når de skal til eksamen. I forhold til 2. udgave er der i denne 3. udgave tilføjet et afsnit om narrative metoder under faget idræt.

5 Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning og berører samtidig de sundhedsmæssige forhold ved indtagelse af vin. Bacchus - en temabog om vin - 4 år DKK Bacchus - en temabog om vin giver en introduktion til vindyrkningens økologiske og sundhedsmæssige forhold men samtidig også en indføring i fremstillingen af vin og i indholdet af organiske stoffer i vin. Derudover behandler ebogen de fysiologiske og kemiske forhold ved smagning af vin og giver dermed eleverne god indsigt i vinens kemiske formler. Bacchus - en temabog om vin er en tværfaglig ebog, der henvender sig til biologi og kemi på det obligatoriske niveau i gymnasiet. Barokbogen - musik, tanke og kultur i Europa udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Jens Dalsgård Grundlæggende introduktion til barokkens musikforståelse sådan som den udfoldede sig fra starten af 1600-tallet til midten af 1700-tallet. Barokbogen - musik, tanke og kultur i Europa år DKK Bach og Händel er indbegrebet af barokmusik, og derfor er disse to komponister omdrejningspunktet for denne bog. Værkanalyser ledsaget af nodeeksempler og formoversigter danner grundlaget for den musikfaglige beskrivelse. Fremstillingen uddybes og perspektiveres gennem et rigt billedmateriale og citater. En skildring af musikken ved Chr. IV s hof illustrerer den overdådige frodighed, der karakteriserer barokkens kunstudfoldelse.

6 Begreb om analyse og metode 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Peter Heller Lützen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Kort og anvendelsesorienteret ebog om metoder og metodisk arbejde i danskfaget. Begreb om analyse og metode - 4 år DKK ebogen er elevhenvendt og handler om danskfagets metoder, forstået som de måder man arbejder med tekster på i dansk. Grundideen i ebogen er at 'metodisk bevidsthed' helt basalt er evnen til at se at en tekst kan læses, analyseres og forstås på mere end én måde. I ebogen sættes et bevidst skel mellem videnskabsfaget dansk og det gymnasiale undervisningsfag, og fokus er på sidstnævnte. Med en simpel model der illustrerer forskellene i de måder man arbejder med tekster på, giver bogen et bud på hvordan man kan arbejde med tekstanalytisk praksis på gymnasialt niveau. Modellen svarer til den model der optræder i vejledningerne for stx og hf. I ebogens sidste kapitel, der er et appendiks om danskfagets identitet og historie, drages paralleller til videnskabsfaget, således at ebogens metodegreb knyttes an til nogle af de videnskabsfaglige begreber som eleverne kan møde i fx AT, studieområdet eller andre tværfaglige sammenhænge. ebogen er til danskfaget på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser. En udgivelse fra Systime og Dansklærerforeningens Forlag. Begrebsapparatet - en opslagsbog til AT 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Birgit Eliasson, Joachim Ohrt Fehler, Mads Keinicke, Lars Tonnesen Overskuelig introduktion til det daglige arbejde med Almen studieforberedelse i undervisningen. Begrebsapparatet - en opslagsbog til AT - 4 år DKK Bogen rummer 80 opslag inden for det fælles felt, som forbinder de enkelte fag og Almen Studieforberedelse. Opslagene giver hjælp til en sikker begrebsforståelse, men også til at perspektivere de enkelte fags metoder og områder. Hvert opslag rummer en kort systematisk beskrivelse af det enkelte begreb eller fænomen. Opslagene er generelt bredt funderet, hvilket betyder, at flere begreber og fænomener kan være koblet sammen i et fælles opslag. Gennem registret kan du finde de begreber, som ikke har fået et selvstændigt opslag. Alle opslagene følges af et citat, en model eller en sammenfatning, som udvider opslagets fremstilling. De historiske tidstavler bagest i bogen kan hjælpe til at holde styr på de perioder, navne og udviklinger, som omtales i de forskellige opslag. Bogen begynder med en grundlæggende indføring i faget og efterfølges af en læsenøgle, som udskiller opslagene i de alment faglige, de videnskabsfaglige, de videnskabsteoretiske og de formidlingsmæssige. Bogen giver forslag til, hvordan forskellige opslag kan læses sammen og inddrages i undervisningen for at dække et bestemt tema. Endelig følger en kort uddannelseshistorisk skitse.

7 Billedkunst - Metode, kronologi, tema 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Ole Laursen, Henrik Scheel Andersen Et must i billedkunstundervisningen. ebogen giver anvendelige redskaber til forståelsen af billedkunstens verden og betydningen af det æstetiske i samfundet. Billedkunst - Metode, kronologi, tema - 4 år DKK ebogen giver en bred introduktion til billedets virkemidler såsom komposition, form, farve, lys og skygge og anvender samtidige forskellige analytiske synsvinkler på udvalgte værker; formanalyse, socialanalyse og betydningsanalyse. Billeder, skulpturer og arkitektur belyses på tværs af tid i tematiske sammenstillinger, og derudover præsenterer ebogen tre historiske perioder - perioden op til 1400, perioden fra og perioden efter ebogen beskæftiger sig også med udvalgte gengivelsesstrategier i en redegørelse for kunstnernes forskellige måder at forholde sig til virkeligheden på. Billedkunst - metode, kronolgi, tema henvender sig primært til billedkunstundervisningen i gymnasiet og på hf, men den har med stor succes også været brugt på seminarierne. Derudover er den også anvendelig i andre sammenhænge, hvor unge og voksne undervises i en teoretisk tilgang til billedkunsten og dens betydning for menneske- og samfundsliv.

8 Biologi C 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard Første del af grundbogssystemet Biologi C/C+B, der giver en grundlæggende indføring i den biologiske forståelse af cellelivet, menneskekroppen og naturen. Biologi C - 4 år DKK Denne bog giver sin læser en solid og bred indføring i det biologiske fagområde. På mikroniveau tematiserer bogen de grundlæggende kendetegn for enhver form for celleliv. Denne gennemgang føres videre i en forklaring af menneskekroppen i temaer såsom: Kroppens organsystemer Kredsløbet og åndedrætssystemet Hjerte-kar-sygdomme Kondition Kost Fordøjelse Appetitregulering og glykæmisk indeks Kønsorganer Seksuelle reaktioner Kønshormoner Graviditet og prævention DNA Derudover sætter Biologi C også fokus på det biologiske kredsløb i naturen i en gennemgang af bl.a. Bioteknologi, Husdyrproduktion, Fotosyntese og respiration, Biologisk nedbrydning, Landbrug, Vandmiljø. Bogen er forsynet mellem et stikordregister, der gør det let at navigere i bogen, og er opbygget i moduler, hvilket giver et fleksibelt materiale, der nemt kan indgå i tværfaglige sammenhænge.

9 Biologi C+B 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Torben Skou, Chris Østergaard, Bodil Junker Pedersen, Lis Ravnsted-Larsen Anden del af grundbogssystemet Biologi C/C+B, der giver en grundlæggende indføring i den biologiske forståelse af cellelivet, menneskekroppen og naturen. Biologi C+B - 4 år DKK Denne bog giver sin læser en solid og bred indføring i det biologiske fagområde. På mikroniveau tematiserer bogen de grundlæggende kendetegn for enhver form for celleliv, herunder eksempelvis mirkoorganismer, vira og osmose. Denne gennemgang føres videre i en forklaring af menneskekroppen i temaer såsom Kroppens organsystemer Kredsløbet og åndedrætssystemet Muskelsystemet Hjerte-kar-sygdomme Kondition Kost, fordøjelse, appetitregulering og glykæmisk indeks Hjernen og nervesystemet Kønsorganer, seksuelle reaktioner, kønshormoner, graviditet og prævention Immunsystemet HIV, AIDS og kræft DNA Genetik Derudover sætter Biologi C også fokus på det biologiske kredsløb i naturen i en gennemgang af bl.a. Bioteknologi Husdyrproduktion Fotosyntese og respiration Biologisk nedbrydning Landbrug Vandmiljø Spildevandsrensning Succesion Bogen er forsynet mellem et stikordregister, der gør det let at navigere i bogen, og er opbygget i moduler, hvilket giver et fleksibelt materiale, der nemt kan indgå i tværfaglige sammenhænge. Se forskellen mellem 1. og 2. oplag

10 Bioteknologi - en basisbog 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Gunnar Jensen, Peder K. Gasbjerg, Annette Balle Sørensen En grundig præsentation af centrale, bioteknologiske emner. Bioteknologi - en basisbog - 4 år DKK Bioteknologi bruges i et hav af sammenhænge i det moderne samfund. Denne basisbog giver en up-to-date beskrivelse af de centrale områder inden for bioteknologien, som fx celler, nukleinsyrer og proteiner. Bogen indeholder en grundig og instruktiv gennemgang af bakterier, genernes opbygning og regulering samt enzymers struktur og funktion. Bogen slutter med et kapitel, der gennemgår både veletablerede og helt nye bioteknologiske metoder, der anvendes i laboratorier verden over. Bioteknologi en basisbog understøtter og kan anvendes sammen med Bioteknologi - en temabog, hvor forskere fra en række forskningsinstitutioner i Danmark beskriver deres specielle område inden for sundhed og produktion. Bioteknologi - en temabog 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Gunnar Jensen, Peder K. Gasbjerg, Annette Balle Sørensen En introduktion til bioteknologisk forskning, sygdomsbehandling og produktion i praksis. Bioteknologi - en temabog - 4 år DKK Bioteknologi bruges i et hav af sammenhænge i det moderne samfund. Temabogen Bioteknologi introducerer et bredt udsnit af de mange områder inden for forskning, behandling af sygdomme, landbrug og industri, hvor bioteknologien finder anvendelse. Forfatterne til de enkelte kapitler er eksperter, der selv arbejder inden for området. Derfor giver bogen et indblik i den nyeste forskning, og i hvordan bioteknologi bruges i praksis. I alt indeholder bogen 12 kapitler, der spænder fra ølbrygning til kræftbehandling, enzymer til fremstilling af bioethanol og infektionsbekæmpelse. Bioteknologi en temabog kan med fordel anvendes sammen med Bioteknologi en basisbog, der indeholder en del af kernestoffet til faget Bioteknologi A, og som dermed understøtter temabogen. Blandt andet indeholder basisbogen et kapitel, der beskriver en række eksperimentelle, bioteknologiske arbejdsmetoder, hvoraf flere omtales eller anvendes i kapitlerne i temabogen.

11 Buddhismen i Kina 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Esben Andreasen ebogen er en introduktion til buddhismen, Kinas historie og buddhismen i Kina. Buddhismen i Kina - 4 år DKK Udgivelsen trækker maoismen frem som buddhismens modspiller i stedet for at forholde sig primært til andre religiøse traditioner i Kina, som daoismen og kongfuzianismen. Det store spørgsmål, der belyses i bogen, er buddhismens situation i Kina i dag, men dette kan kun besvares med viden om buddhismens historie i Kina. Tekstudvalget er opdelt i kapitler om: Buddhismens oprindelse, modtagelse og udvikling i Kina Buddhismen i 1900-tallets Kina Maoismen - Buddhismen efter Mao. Webmaterialet til bogen består af en række videooptagelser om moderne religiøs praksis samt nyttige webadresser. Optagelserne består af morgenrecitationer i klostre, meditation i en munks egen celle og besøg på Wutaishan, et af Kinas hellige bjerge indenfor buddhismen. Bogens Sutra-tekster er oversat direkte fra pali og sanskrit. Buddhismen i Kina indgår i systimes religionsserie religion og kultur. Building English - English for the construction industry. Dansk version 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Engelsksproget bog omkring det tekniske sprog og de processer, der indgår i bygningskonstruktion og planlægning. Building English - English for the construction industry. Dansk version - 4 år DKK Building English introducerer det tekniske sprog på en brugervenlig måde. Bogen indeholder et præcist og enkelt sprogbrug samt illustrative og detaljerede tegninger. Desuden opnår brugeren en god indsigt i bygningsverdenen gennem relevante opgaver. Bogen beskriver opførelsen af bygninger fra idé og planlægning til konstruktion og færdiggørelse. Endvidere præsenterer bogen de tekniske betegnelser for materialer, redskaber, bygningstyper, konstruktionens processer etc. på en simpel måde, der ikke forudsætter kendskab til emnet.

12 Building English - English for the construction industry. English version 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Michael Pierce Engelsksproget bog omkring det tekniske sprog og de processer, der indgår i bygningskonstruktion og planlægning. Building English - English for the construction industry. English version - 4 år DKK Building English introducerer det tekniske sprog på en brugervenlig måde. Bogen indeholder et præcist og enkelt sprogbrug samt illustrative og detaljerede tegninger. Desuden opnår brugeren en god indsigt i bygningsverdenen gennem relevante opgaver. Bogen beskriver opførelsen af bygninger fra idé og planlægning til konstruktion og færdiggørelse. Endvidere præsenterer bogen de tekniske betegnelser for materialer, redskaber, bygningstyper, konstruktionens processer etc. på en simpel måde, der ikke forudsætter kendskab til emnet. Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi HHX niveau B, der lægger op til tværfagligt samarbejde mellem engelsk og virksomhedsøkonomi. Business Economics - Higher Commercial level B - 4 år DKK Som i den danske udgave indledes Business Economics med en grundlæggende beskrivelse af virksomhedens strategiske planlægning og økonomistyring. Bogens regnskabsafsnit beskriver, hvordan man registrerer de økonomiske hændelser, der forekommer i en virksomhed. Med udgangspunkt heri gennemgår bogen, hvordan man udarbejder og præsenterer årsregnskabet i handels-, service- og produktions- virksomheder. Derudover beskæftiger bogens regnskabsafsnit sig også med spørgsmålene om, hvilke informationer der skal indgå i en årsrapport for et selskab, og om hvorledes de forskellige regnskabsopgaver kan integreres i et edb-baseret økonomisystem. Økonimoafsnittet i bogen omfatter en detaljeret gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger. Derudover sættet dette afsnit også fokus på, hvordan man kan udarbejde budgetter for en fremtidig periode og derved beskriver virksomhedens forventede økonomiske udvikling. Udover logistikafsnittet, der omfatter en beskrivelse af logistikbegrebet og virksomhedens logistiske effektivitet, indeholder bogen også en detaljeret gennemgang af virksomhedens indkøbsstyring og lagerstyring. I bogen er udvalgte opgaver fra den tilhørende opgavesamling også oversat.

13 Ce nest pas comme chez vous 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Nanna Dissing Aktuelle interviews med unge fra Burkina Faso og Elfenbenskysten. Ce nest pas comme chez vous - 4 år DKK Bogen tilgodeser behovet for nye tekster fra den fransktalende del af Afrika. De unge i interviewene er i store træk optaget af de samme emner som unge i vesten og stræber efter samme mål. Men det allermest slående er, at de befinder sig i et skæringspunkt mellem tradition og modernitet. Denne bog tematiserer på godt og ondt et andet syn på familie og ægteskab, opdragelse, kønsroller, omskæring, tro og overtro, uddannelse, forholdet mellem unge og ældre, lærer og elev og meget andet, end ungdommen i den vestlige verden er vant til. Bogen indeholder oversættelser, mundtlige og skriftlige opgaver. Derudover kan du her på siden finde supplerende materiale i form af billeder og arbejdsspørgsmål. Bogen kan læses fra midten af andet års obligatoriske niveau og tilsvarende niveauer. Danmark i dag - samfundsfag C 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Michael Boas Pedersen, Hans Carl Madsen En introduktion til danske samfundsforhold og til de sociale, økonomiske, politiske og internationale forhold der påvirker udviklingen. Danmark i dag - samfundsfag C - 4 år DKK Danmark i dag forbinder grundlæggende sociale, økonomiske og politiske sammenhænge med den aktuelle samfundsmæssige udvikling. På den måde får eleverne redskaber til at orientere sig om samfundsforhold og forstå de rammer og handlemuligheder, der findes i samfundet i dag. Med Danmark i dag får eleverne viden om det moderne og globaliserede samfund. De får indsigt i de dynamikker som driver udviklingen i informationssamfundet og er med til at skabe det samfund vi kender som Danmark i dag. Sociologi - Levevilkårene for den danske befolkning Det danske demokrati - indflydelse på stat, kommuner og regioner International politik - globalisering, internationale organisationer og udvikling Økonomi - den danske blandingsøkonomi, mål og handlemuligheder i velfærdsstaten Introduktion til samfundsvidenskabelig metode Danmark i dag er en grundbog til samfundsfag C på ungdomsuddannelserne. Bogens indhold og omfang er tilpasset fagets timeantal og faglige mål.

14 Danmark i en global verden. Samfundsfag E, D og C 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Sverri Hammer, Rikke Willesen, Svend Erik Lundgren En grundbog med fokus på forståelighed i forhold til vanskelige problemstillinger i et internationalt perspektiv - et Danmark, hvor verden er rykket tættere på. Danmark i en global verden. Samfundsfag E, D og C - 4 år DKK Danmark i En Global Verden søger med afdækning af Danmarks internationale forhold at bidrage til en større forståelse af økonomiske, politiske og erhvervsmæssige forhold i Danmark. ebogen vægter forståelighed og grundig forklaring af vanskelige problemstillinger i et sprog som eleverne forstår, ligesom de givne eksempler tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Til ebogen hører et supplerende website globalverden.systime.dk hvor bogens figurer, tabeller og illustationer kan downloades. På websitet er der yderligere adgang til en række opgaver, hvor eleverne kan teste deres viden om centrale begreber og sammenhænge i de enkelte kapitler. ebogen henvender sig til grundfaget Samfundsfag, niveau E, D og C på hg. Endvidere kan ebogen med fordel anvendes i al undervisning, hvor det samfundsfaglige stof bliver behandlet. ebogen kan også anvendes på videregående uddannelser. Danmarkshistorisk oversigt 2. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt Oversigt over nogle af danmarkshistoriens væsentligste knudepunkter - Jyske lov, enevælden, grundloven og oliekrisen for at nævne nogle få. Danmarkshistorisk oversigt - 4 år DKK I Danmarkshistorisk oversigt er det danmarkshistoriske forløb fastholdt som national grundfortælling i tolv kapitler. Bogen indeholder 15 tekstbokse, som perspektiverer den historiske udvikling til danskfaglige sammenhænge. Bogen er bygget op omkring tolv årstal, der udgør væsentlige knuder på det tov, som danmarkshistorien består af - bl.a. Danmarks fødsel i 960, Kalmarunionen i slutningen af tallet, Reformationen i 1536, Kanslergadeforliget før 2. verdenskrig, den kolde krig, velfærdsstaten, jordskredsvalget i 1973 og ikke mindst Danmarks position i en global sammenhæng. De enkelte kapitler kan udbygges til kernefaglige forløb bl.a. ved at anvende bogens billedmateriale og websites tekster. Til Danmarkshistorisk oversigt er knyttet et website med mere end 50 kilder til historie og tekster til dansk, som kan anvendes til at styrke sammenspillet mellem de to fag dansk og historie. Bogen er skrevet til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne og egner sig i særdeleshed til det tværfaglige samspil mellem historie og dansk. Den kan dog med fordel også bruges allerede i grundskolens overbygning.

15 Dansk som andetsprog - pædagogiske og didaktiske perspektiver 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Lars Holm, Helle Pia Laursen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Bogen præsenterer en række centrale faglige temaer inden for fagområdet dansk som andetsprog og belyser nogle af de problemstillinger, der knytter sig hertil. Dansk som andetsprog - pædagogiske og didaktiske perspektiver - 4 år DKK Hensigten med bogen er at give en faglig viden, der kan danne grundlag for tilrettelæggelse af en andetsprogspædagogisk praksis og for en kvalificeret deltagelse i den løbende videreudvikling af fagområdet. I bogens første del introduceres og diskuteres en række centrale begreber og teorier, der er knyttet til dansk som andetsprog som et sprogligt vilkår og som et særligt fagområde. I bogens anden del flyttes det primære fokus fra individets andetsprogstilegnelse og sprogbrug til den andetsprogspædagogiske praksis. Heri introduceres en række sprogpædagogiske temaer, der eksemplificeres i forskellige andetsprogspædagogiske kontekster. Heri indgår en række eksempler på forskellige undervisningsaktiviteter. I bogens tredje del rettes opmærksomheden mod forskellige temaer, der relaterer sig til institutioners måder at håndtere den situation, at der i institutionerne er et stigende antal individer, for hvem dansk er et andetsprog. Her sættes fokus på nogle af de udfordringer i forhold til håndtering af sproglige forskellighed, som denne situation stiller institutionerne over for. Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver henvender sig til studerende, undervisere, pædagoger og andre interesserede, der arbejder med dansk som andetsprog samt alle andre med en professionel interesse i faget. De store kristne kirkesamfund - rum og ritual 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Lise Ludvigsen, Sebastian Olden- Jørgensen, Anders Nielsen Bogens udgangspunkt er det observerbare, konkrete og sanselige i rummet samt i de handlinger, der foregår i kultrummet i de tre store kristne kirkesamfund. De store kristne kirkesamfund - rum og ritual - 4 år DKK Bogen tager udgangspunkt i kultrummet og dets indretning, udsmykning og arkitektur i de tre store kristne kirkesamfund: De Ortodokse Kirker, Den Romersk-katolske Kirke og vi har ladet folkekirken i Danmark repræsentere Den Protestantiske Kirke og den lutherskevangeliske tradition ud fra læreplanernes krav om kristendommens fremtræden i en dansk sammenhæng. Idéen bag udgivelsen er, at eleverne gennem arbejdet med de konkrete udtryk, dvs. den praktisk, rituelle og den materielle dimension, får en forståelse af teologien og den dogmatiske dimension bag. Bogen indeholder et teoriafsnit med en fremstilling af sociologiske teorier samt tekster om kultrum og ritualer. Afsnittet er desuden forsynet med en analysemodel til brug ved feltarbejde. Bogens øvrige kapitler dækker hvert kirkesamfund med en introduktion, billeder og tekster, som belyser det særlige ved de enkelte kirkesamfund. Kapitlerne har en ensartet opbygning med fokus på forskellige temaer, der har relation til både kultrum og den rituelle praksis.

16 Début 1 - english version 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Make your debut in French a bit more fun! Learn to speak and understand French by using this beginner s course. Début 1 - english version - 4 år DKK Present-day France and some French speaking areas are presented in a creative way by use of texts and numerous photos. Début 1 presents dialogues from everyday situations and in this way a relevant vocabulary is established for an elementary, conversational competence in French. The Début 1 series also includes (sold separately): CD s with readings by native speakers of the texts in the Début 1 book. Debut.systime.dk with interactive exercises, photos and video interviews with young, native persons. Début grammar (in Danish) Début 2 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet, Francoise Arndt Gør din debut i fransk lidt sjovere! Lær at tale og forstå fransk med denne anden del af Début-seriens begyndersystem i tre dele Début 2-4 år DKK Med et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder giver denne bogserie et godt indblik i det moderne Frankrig. Début 2 udbygger ordforrådet og den sproglige kompetence fra Début 1. Mange af temaerne fra første del genoptages og udbygges. Derudover præsenterer bogen også nogle nye temaer herunder kunst, design, musik, poesi, højtider, frankofone områder og Europa. Début grammatik 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet En grundgrammatik med en letforståelig og kortfattet gennemgang af ordklasserne, tidernes brug samt en oversigt over verbernes bøjning. Début grammatik - 4 år DKK Début-serien er et begyndersystem i tre trin, der gør din debut i fransk lidt sjovere. Bøgerne giver et godt indblik i det moderne Frankrig gennem et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder. Bogen introducerer til ordklasser, tider, og bøjningsformer og beskriver derudover også udtale og intonation. Derudover indeholder bogen forslag til ordbogsbrug og selvretning.

17 Den første filosofi 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Astrid Holm En ebog om de første filosoffer, der stillede spørgsmål om, hvad verden består af, og hvordan man kan tilegne sig viden om den. Den første filosofi - 4 år DKK ebogen Den første filosofi er tænkt som en begyndervenlig grundbog i faget filosofi. Bogen gennemgår på en pædagogisk tilgængelig måde filosofiens opståen og udvikling i det antikke Grækenland fra ca f.kr. Bogen introducerer en række begreber og erkendelsesfigurer, som i forskellige varianter dukker op i den efterfølgende tradition: permanens/forandring, rationalitet/empiri, deduktion/induktion, monisme/dualisme. Til hver tekst er der øvelser, der letter forståelsen af pointerne i teksterne, og som bibringer til indlevelse i filosoffernes tankegang. Den naturvidenskabelige revolution udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe, Kepler, Galilei og Newton, deres livshistorier og deres opdagelser med universet som centrum. Den naturvidenskabelige revolution år DKK Engang troede man, at der var låg på universet. Midt i universet stod Jorden bomstille, og rundt om den drejede Solen, planeterne og stjernerne på kugleskaller. På den anden side af stjernerne var der ingenting. Men i 1543 offentliggjorde astronomen Nikolaus Kopernikus en banebrydende teori, der slog det gamle verdensbillede itu. Han hævdede, at Solen - og ikke Jorden - var universets centrum. Det var en modig hypotese, som astronomerne Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei og Isaac Newton i løbet af de næste 200 år beviste og udbyggede. Det gjorde de ved hjælp af helt nye og revolutionerende metoder; systematiske observationer, eksperimenter og beregninger. Disse metoder skulle for altid ændre naturvidenskaben og menneskets syn på universet. Følg de fem videnskabsmænds livshistorier og opdagelser i denne bog.

18 Design - proces og metode 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Mette Volf Laursen Bogen løfter sløret for designfagets kreative udviklingsprocesser - uden at fjerne magien. Design - proces og metode - 4 år DKK Bogen går bag om designerens daglige arbejde og giver et indblik i den kreative skabelsesproces, som designeren er en del af. Design - proces & metode er enestående i sit fokus på afmystificering og operationalisering af designprocessens flygtige og komplekse karakter. Udover et bredt indblik i designerens arbejdsmetoder og designparametre giver Design - proces & metode en række eksempler fra anerkendte designvirksomheder, der gør det muligt at komme helt tæt på designerens virkelighed. Design - proces & metode er udarbejdet til ungdomsuddannelsernes C og B niveau, men kan bruges af alle, der interesserer sig for design og designerens udviklingsproces. Bogen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler samt Bergiafonden. Det gode argument i matematikken 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Kåre Janussen Det matematiske bevis behandles som begreb, og der præsenteres forskellige bevistyper, hvor pointen er de logiske forskelle i opbygningen. Det gode argument i matematikken - 4 år DKK For at et bevis skal kunne accepteres som et gyldigt matematisk bevis, skal det være helt logisk stringent og dække alle tænkelige tilfælde og muligheder. Det matematiske bevis behandles som begreb, og der præsenteres forskellige bevistyper, hvor pointen er de logiske forskelle i opbygningen.

19 Det kulturelle møde 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Det kulturelle møde - 4 år DKK "At rejse er at leve" sagde H. C. Andersen for cirka 150 år siden, fordi han var betaget af mødet med fremmede kulturer. Siden hans tid er det blevet lettere at møde fremmede kulturer, enten på rejse i udlandet eller i ens eget land. Men mødet med det fremmede er ikke blevet mindre fascinerende siden H. C. Andersen levede. Det er stadig meget vigtigt at lære nye kulturer at kende, fordi den stigende globalisering medfører øget kulturel interaktion. Som konsekvens af denne udvikling er det vigtigt at erhverve sig interkulturel kompetence, både som privatperson og i erhvervsmæssige sammenhænge. Interkulturel kompetence opbygges gennem viden om andre kulturer, der gør det muligt at kommunikere hensigtsmæssigt med andre kulturer og danne sig en informeret holdning til disse. Denne bogs formål er derfor at øge læserens interkulturelle kompetence. Det kulturelle møde introducerer læserne til begrebet kulturforståelse og præsenterer forskellige teorier om kulturforståelse. Bogen indeholder en lang række forskellige øvelser, som læserne kan bruge til at praktisere teorierne. Det lange løb 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Jan Kahr Sørensen, Tue Lindstrøm, Brug konto (Jens-Ole Jensen) En bog, der gennemgår og fokuserer på løbefænomener som langdistanceog motionsløb. Det lange løb - 4 år DKK Bogen Det lange løb forsøger at give svar på, hvorfor det moderne menneske løber, og hvad der sker i kroppen, når vi løber. Desuden behandler bogen emner som, hvordan langdistanceløb påvirker kroppen, samt hvilke sygdomsforebyggende gevinster der er ved motionsløb. Bogen gennemgår emnerne ud fra fysiologiske, kulturanalytiske og historiske synsvinkler. Endvidere indeholder Det lange løb et test- og opgaveafsnit, der inddrager de tre synsvinkler. Det lange løb henvender sig til ungdomsuddannelsers idrætsundervisning på obligatorisk- og tilvalgsniveau. Studerende og undervisere ved seminarier og idrætshøjskoler vil også have glæde af bogen som supplement til undervisningsforløbet.

20 Det Virksomhedsøkonomiske område En temabog til grundforløbet på hhx 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Marianne Poulsen, Gitte Størup, Niels Laasholdt, Steen Sloth Olsen Grundlæggende indføring i virksomhedsøkonomi og afsætning. Det Virksomhedsøkonomiske område En temabog til grundforløbet på hhx - 4 år DKK Hvad er en virksomhed og hvad er et produkt? I Det virksomhedsøkonomiske område stifter eleverne bekendtskab med dele af virksomhedens interne verden, herunder virksomhedens organisationsforhold og parametermix. Bogen behandler virksomhedsbegrebet, forholdet til omverdenen, iværksætteri, idégrundlag og -udvikling, virksomhedens markedsforhold og marketingmix samt virksomhedens økonomisystem. Derudover beskriver bogen også virksomhedens organisation og ledelsesforhold. En algebraisk fremstilling af cirklen 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Thomas Kølbæk En algebraisk fremstilling af cirklen, som er velegnet til både klasseundervisning og aktiv involvering af eleverne. En algebraisk fremstilling af cirklen - 4 år DKK Dette undervisningsmateriale er beregnet til et valgtfrit emne som afrundning på A-niveau. Det kan bruges til klasseundervisning, med et lille efterfølgende gruppeprojekt om pythagoræiske talsæt. ebogen starter med at introducere det generelle funktionsbegreb, og herefter ser den på den klasse af funktioner, der kaldes vektorfunktioner, specielt vil vi behandle den algebraiske parameterfremstilling af cirklen. Afslutningsvis bruger ebogen det foregående til at bevise, at der findes uendelig mange heltallige løsninger til Pythagoras sætning.

21 En vivo - facit 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg Hansen, Jørn Wiese Bogen er særligt velegent til Humanistisk Informatik. En vivo - facit - 4 år DKK I bogen En Vivo Facit findes løsninger og løsningsforslag til øvebogens øvelser. En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter på at indføre eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde. Systemet består af en tekstbog, en øvebog, en facitbog med løsninger og løsningsforslag til øvelserne samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen og et website med interaktive opgaver. De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært på Spanien. Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B-tekst og autentisk tekst. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B- tekster. Glosseringen er kontekstuel, og bagest i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste. Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i tekstbogen. Der er mulighed for at købe en cd med alle teksterne fra tekstbogen. Øvebogen indeholder en bred vifte af øvelsestyper, der giver underviseren rig mulighed for variation. Bagest i øvebogen findes en dansk-spansk ordliste. En vivo vil således kunne bruges til selvstudium. Der findes desuden et website med mange interaktive opgaver til træning af bogens emner: En Vivo - tekstbog 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg Hansen, Jørn Wiese Tekstbogen til et begyndersystem, der indfører eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde. En Vivo - tekstbog - 4 år DKK En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter efter at indføre eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde. Systemet består af en tekstbog, en øvebog, en facitbog med løsninger og løsningsforslag til øvelserne samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen og et website med interaktive opgaver. De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært på Spanien. Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B- tekst og autentisk tekst. I A-teksterne introduceres nye grammatiske emner, B-teksterne repeterer disse og/eller uddyber tekstens emner, mens de autentiske tekster fungerer som supplement indholdsmæssigt eller sprogligt. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B-tekster, der kan bruges som udgangspunkt for træning af den mundtlige sprogfærdighed. Glosseringen er kontekstuel, og bagerst i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste. Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i tekstbogen. Der er mulighed for at købe en cd med alle teksterne fra tekstbogen, og i bogen Facit findes løsninger og løsningsforslag til bogens øvelser. En vivo vil således kunne bruges ved selvstudium.

22 En Vivo - øvebog 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg Hansen, Jørn Wiese En øvebog, der er tilknyttet spansk begyndersystemet En Vivo. En Vivo - øvebog - 4 år DKK Øvebogen indeholder en bred vifte af øvelsestyper, der giver underviseren rig mulighed for variation. Bagest i øvebogen findes en dansk-spansk ordliste. En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter på at indføre eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde. Systemet består af en tekstbog, en øvebog, en facitbog med løsninger og løsningsforslag til øvelserne samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen og et website med interaktive opgaver. De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært på Spanien. Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B-tekst og autentisk tekst. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B-tekster. Glosseringen er kontekstuel, og bagerst i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste. Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i tekstbogen. Der er mulighed for at købe en cd med alle tekster fra tekstbogen, og i bogen Facit findes løsninger og løsningsforslag til øvebogens øvelser. En vivo vil således kunne bruges ved selvstudium. Desuden findes også et website med interaktive opgaver til træning af bogens emner: Engelsk startgrammatik 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Jørgen Døssing Jepsen, Helle Bergstein, Heidi Lykke Hesselbjerg Hansen Gennemgang af den grundlæggende engelske grammatik. Engelsk startgrammatik - 4 år DKK Til hvert afsnit er der varierede opgaver til træning af reglerne. Der er brugt latinske termer, så udgivelsen knytter an til terminologien i almen sprogforståelse. Samtidig er reglerne formuleret i et enkelt, klart og præcist sprog, som eleverne kan forstå. Udgivelsen henvender sig til første år på de gymnasiale uddannelser eller folkeskolens ældste klassetrin.

23 Enigma - et dilemma 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Mads Rangvid Bogen er et tværfagligt værk, der stiller matematiske koder og nyskabende teknikker overfor etiske dilemmaer, med henvisninger til konkrete historiske situationer. Enigma - et dilemma - 4 år DKK Indledningsvis gennemgår bogen udvalgte dele af kryptologiens historie, der ender med en mere grundig gennemgang af den tyske kodemaskine Enigma, herunder hvorfor dens koder var så svære at bryde, og omtale af opdagelser der alligevel gjorde det muligt. Briterne vidste, at hvis de kunne bryde den, ville de komme i et dilemma, nemlig at de, for at skjule at den var brudt, måtte lade allierede dø. De brød den, men hvor mange var (og er) man klar til at ofre, for at bevare en sådan hemmelighed? Der omtales episoder fra 2. Verdenskrig, hvor dilemmaet var aktuelt, og eleverne skal derefter agere beslutningstagere og gøre rede for, hvordan de ville have valgt og begrunde valget. Når man skal træffe sådanne valg, er der imidlertid hjælp at hente i etikken. Derfor omtales filosofferne I. Kant og J. Bentham og deres filosofiske retninger hvorefter eleverne skal tage stilling til briternes dilemmaer. Bogen lægger op til AT-forløb med matematik og filosofi (evt. religion), men det vil være helt naturligt at inddrage andre fag, mest oplagt er historie og engelsk. Der kræves ingen specielle faglige forudsætninger for at læse bogen. Erkendelse og virkelighed 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Peter Laurs Sørensen, Keld B. Jessen En tekstsamling om erkendelsesproblemet i den europæiske filosofitradition - fra Platon til H.C. Ørsted. Erkendelse og virkelighed - 4 år DKK Bogen Erkendelse og virkelighed tager udgangspunkt i Platons filosofiske tankegang. Herefter behandler bogen modsætningerne rationalisme og empirisme, samt romantik og positivisme frem til markante ny strømninger i vort århundrede. Tekstsamlingen behandler emner som det filosofiske perspektiv i kvantefysikken over for den klassiske fysik. Bogen belyser ligeledes Poppers kritik af den måde, hvorpå man siden Platon har opstillet erkendelsesspøgsmålet. Erkendelse og virkelighed indeholder tekster af bl.a. Platon, David Hume, H.C. Ørsted samt Werner Heisenberg.

24 EU - økonomisk set 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Et lettilgængeligt værk, der giver indsigt i de seneste års rivende udvikling i EU. EU - økonomisk set - 4 år DKK EU - økonomisk set behandler de senere års udvikling i EU, og har især blikket rettet imod det økonomiske samarbejde i EU, særligt valutasamarbejdet. Bogen går detaljeret ind og beskriver: Lisabon-traktaten og de institutionelle ændringer den har medført Konsekvens af nye medlemslande og nye eurolande Reformationen af landbrugspolitikken og konsekvenser heraf Servicedirektivet der er trådt i kraft for det indre marked EU - økonomisk set retter sig mod samfundsfag på de gymnasielle uddannelser og videregående uddannelser. hvor et basiskendskab til EU's økonomiske samarbejde er påkrævet. Fabula 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Tove Niclasen Lærebog i latin for begyndere beregnet til 1.g og tilsvarende niveauer. Fabula - 4 år DKK Bogen indeholder 12 kapitler konstrueret tekst, som tilsammen udgør en fortælling fra kejsertidens Rom samt ordliste og den nødvendige grammatik. Hvert kapitel består af fire dele: den latinske tekst, gloser til teksten, grammatik og øvelser samt et kulturhistorisk afsnit. Fem aldre - udvikling fra fødsel til pubertet 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Ole Schultz Larsen En elektronisk psykologibog, med udgangspunkt i udviklingspsykologien, der forsøger at bygge bro mellem den empiriske og den psykoanalytiske tradition. Fem aldre - udvikling fra fødsel til pubertet - 4 år DKK Hensigten med Fem aldre er at præsentere ny forskning og nye teorier om udviklingen i barndommen frem til puberteten. I ebogen lægger forfatter Ole Schultz Larsen især vægt på Bowlbys og Sterns udviklingsteorier, men inddrager også den kognitive psykologi, der bl.a. er repræsenteret af Piagets og Vygotskys teorier. ebogen henvender sig til psykologiundervisningen på alle ungdomsuddannelser samt på videregående uddannelser.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no?

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? Cd A que no? - CD ISBN 13 9788761617682 Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? 200.00 DKK Inkl. moms CD'en

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Biologi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

(K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006

(K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 HF (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

International økonomi

International økonomi International økonomi Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668615 Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth,

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Biologi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. Italiensk Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761616913 Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. 34 paragraffer

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 Samfundsfag 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761645203 Forfatter(e) Mehdi Mozaffari Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

øger bevidsthed om indlæringsprocessen

øger bevidsthed om indlæringsprocessen Ditte Gadegaard og Lucas Ruiz, forfattere IT øger bevidsthed om indlæringsprocessen Ægteparret Ditte Gadegaard og Lucas Ruiz er forfattere på de spanske Systime-udgivelser Espacios og La Lengua de las

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere

Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002

Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 Idræt Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761602206 Forfatter(e) Ole Nedergaard, Rob Friedrich, Jesper Hauge En grundbog, der udvikler spillernes basketball-færdigheder og glæden

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

A New Entrance TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016 2. udgave, 2007

A New Entrance TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016 2. udgave, 2007 HTX A New Entrance TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016 2. udgave, 2007 ISBN 13 9788761621368 Forfatter(e) Eva Rosenvold, Rene Bühlmann Antologi med kortere sagprosatekster samlet i fem temaer - Language, Consumerism,

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider Teknologi Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668646 Forfatter(e), Signe Søndergaard Irminger, Thorleif Bundgaard, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen,

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj/juni 2011 Institution VUC Sønderjylland Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business.

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business. Studieplan HHX1.Cg/ 2013 16. Grundforløbet. Markedsorienteret studieretning. Business. Markedsorienteret Mål Grundforløb Fagligt og pædagogisk arbejdes der med at etablere og udvikle kompetencer i de enkelte

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

INDHOLD. 1 Verdens-billeder 10

INDHOLD. 1 Verdens-billeder 10 INDHOLD Forord 7 1 Verdens-billeder 10 Myter eller naturvidenskab 11 Observationer 12 Modeller 20 Keplers model Teori og praksis 36 Solen 37 Mælkevejen verdensbilledet fra 1609 til 1924 38 Det moderne

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. Italiensk Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761616913 Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. 34 paragraffer

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Hurt igt overblik 85 lydfiler 18 illustrationer 35 lytteøvelser Facitlister

Hurt igt overblik 85 lydfiler 18 illustrationer 35 lytteøvelser Facitlister Spansk A que no? 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761617699 Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana 85 lydfiler 18 illustrationer 35 lytteøvelser Facitlister A que no? - 1 år 80.00 DKK På websitet

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere