INDHOLDSFORTEGNELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 3. U17-RYTTER HVAD NU? side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 3. U17-RYTTER HVAD NU? side 4"

Transkript

1 U17 rytter 2010 Danmarks Cykle Union Kompendium

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 FORORD side 2 DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 3 U17-RYTTER HVAD NU? side 4 DCU S ARBEJDE MED U17-RYTTERE side 5 TALENT side 7 TRÆNING side 10 TRÆNINGSDAGBOG side 15 CYKELKARRIERE OG UDDANNELSE side 16 PROGRAM 2010 side 17 OPRYKNING FRA U17-KLASSEN side 18 1

3 FORORD Hej U17-rytter! Først og fremmest velkommen til U17-sektionen i Danmarks Cykle Union. Der er flere veje frem til det punkt, hvor du nu er nået. Måske har du kørt siden Yngste Drenge eller Yngste Pige, måske har du kørt et par sæsoner, og måske står du netop nu på tærsklen til din første sæson som cykelrytter. Uanset din fortid har vi i Danmarks Cykle Union et stort ønske om at støtte dig og guide dig i din videre udvikling både som cykelrytter og som civil person. Vores ønske om at hjælpe dig gælder uanset, om du har ambitioner om at udvikle dig til eliterytter, eller om dine målsætninger er mere moderate. Vi mener således, at det, uanset dit niveau, vil være en tilfredsstillelse for dig, at du løbende udvikler dig, og at du i sidste ende udnytter dit potentiale som cykelrytter maksimalt. Disse betragtninger gør, at du nu modtager dette kompendium. På eliteniveau er vi som nation med omkring 150 U17-licenser oppe imod nationer, der opererer med ryttere i samme aldersklasse. Dette forhold betyder, at vi, hvis vi ønsker at begå os på højeste niveau, må gøre vores yderste for at få det optimale ud af hver enkelt ambitiøs og talentfuld rytter. Det betyder videre, at vi må gøre det, vi kan, for at alle unge danske cykelryttere ved, hvad der skal til, og hvordan træning mv. skal gribes an, hvis målsætningen er at eksponere og udnytte potentialet fuldt ud. Om du så ønsker at gøre den nødvendige indsats, er selvfølgelig din beslutning. Sammenfattende håber og mener vi, at du med dette kompendium i hånden, er i besiddelse af et redskab, som kan hjælpe dig godt i gang med din tid som U17-rytter. Vi anbefaler i øvrigt, at du læser kompendiet sammen med dine forældre og/eller din træner. Morten Bennekou Talentchef Danmarks Cykle Union 2

4 DCU S SPORTSLIGE ORGANISTION Direktør Jesper Worre Sportschef Landstræner, Elite (herre/dame/mtb) Lars Bonde Banelandstræner Sven Meyer Banelandstræner Tayeb Braikia U23 landstræner Talentchef Morten Bennekou U19 landstræner Henrik Simper U17 landstræner Christian Poulsen 3

5 U17-RYTTER HVAD NU? Du kommer formentlig med en vis erfaring som cykelrytter, idet din karriere sikkert er begyndt i drengeeller pigeklasserne. Her gjaldt det selvfølgelig om at køre stærkt på cykel, idet kammeratskab, leg, sjov, klubliv og klubture selvfølgelig også udgjorde vigtige elementer. Sådan SKAL det fortsat være!!! Når det imidlertid er sagt, skal det pointeres, at din overgang til U17-klassen også markerer et skifte, idet din træning og træningsplanlægningen nu for første gang skal angribes mere systematisk. Hvis du således har ambitioner om at udvikle dig som cykelrytter, er det vigtigt, at du sammen med dine forældre og/eller din træner så småt begynder at overveje, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at bygge træningen op henover hele året. Det er i forlængelse heraf vigtigt, at du træner tilstrækkeligt, idet det også har afgørende betydning, at du ikke på dette trin i din udvikling træner for meget. For store træningsmængder vil således alt andet lige medføre, at du senere i karrieren vil føle, at du står i stampe, og at du ikke udvikler dig i en takt, som du vil være tilfreds med. Det er også vigtigt, at du husker på, at din fysiske udvikling uanset om du er tidligt eller sent udviklet har stor betydning for din aktuelle præstationsevne og dermed dine resultater (se i øvrigt afsnittet om talent og herunder tålmodighed). Yderligere informationer vedrørende hensigtsmæssig træning finder du senere i dette kompendium. Som det således fremgår af ovenstående, er det afgørende, at du som U17-rytter finder en balance, hvor du, samtidig med at du bevarer fokus på, at cykelsport skal være sjovt, også tilfører elementer af seriøsitet og struktur. 4

6 DCU S ARBEJDE MED U17-RYTTERE Som U17-rytter er du nået til den kategori, hvor Danmarks Cykle Union påbegynder et egentligt udviklingsog landsholdsarbejde. U17-årene udgør således de første to år af et kontinuerligt og helstøbt forløb på i alt otte sæsoner (U17, U19, U23), hvor målet i sidste ende er at udvikle cykelryttere, som er i stand til at begå sig på allerhøjeste internationale niveau. I den forbindelse er det vores målsætning at skabe en rød tråd, som for hver enkelt rytters vedkommende betyder, at potentialet udnyttes maksimalt. Ovenstående betyder bl.a., at du fra nu af vil være i betragtning med henblik på udtagelser til såvel en bruttolandsholdstrup som til deltagelse med U17-landsholdet i internationale løb. Bruttolandsholdstruppen Bruttolandsholdstruppen består hvert år af ca. 25 ryttere, som er fordelt på de to U17-årgange. Denne trup inviteres til to vintersamlinger, som hver forløber over en weekend. Bruttolandsholdstruppen udtages på baggrund af subjektive vurderinger af potentiale mv., ligesom pointstatistikken selvfølgelig også indgår i beslutningsgrundlaget. Hvis du udtages til bruttolandsholdstruppen, skal du hver måned indsende dine træningsregistreringer til Danmarks Cykle Union. Det betyder nemlig, at både du og vi kan bevare overblikket over din træning. Det betyder endvidere, at du løbende vil have mulighed for at modtage vejledning mht. din videre træning. 5

7 Det er klart, at det, at være udtaget til bruttolandsholdstruppen, er et stort og brændende ønske for de fleste. I den forbindelse er det dog vigtigt at pointere, at ryttere som ikke som udgangspunkt har været en del af bruttolandsholdstruppen om vinteren, sagtens kan blive udtaget til diverse opgaver med landsholdet i sæsonen. Når sæsonen således går i gang, er det resultaterne og præstationerne i løbene, der tæller. Det er vigtigt at huske! Det skal også bemærkes, at der findes talrige eksempler på cykelryttere, som i U17- og U19-tiden ikke var inde i landsholdsvarmen, men som senere alligevel slog igennem på allerhøjeste niveau. Udover at deltage i internationale cykelløb, stiller U17-landsholdet typisk til start i et antal afdelinger af U19-rytternes cup, idet disse løb fungerer som iagttagelsesløb for såvel U19-rytterne som for de deltagende U17-ryttere. Hertil kommer, at U17-landsholdet hvert andet år deltager i Ungdoms-OL. Sidst men ikke mindst er det ungdomsudvalgets opgave at formulere de nødvendige regler i U17-regi. 6

8 TALENT De fleste vil nok umiddelbart mene, at begrebet talent i forbindelse med cykelsport først og fremmest handler om at have en god fysik. Er man med andre ord talentfuld, er man fra naturens side udstyret med en god fysik, ligesom man sikkert også er meget trænérbar, hvilket vil sige, at fysikken reagerer hurtigt på træning. Når vi i Danmarks Cykle Union skal definere begrebet talent, er vi enige i, at fysikken selvfølgelig spiller en betydelig rolle. Når det imidlertid er fastslået, er det vigtigt at huske på, at talent også handler om mange andre faktorer end blot den (medfødte) fysiske evne til at køre stærkt på cykel. Der findes således talrige eksempler på ryttere, der ikke er blevet til noget trods et uomtvisteligt fysisk talent, ligesom mange ryttere er nået langt på trods af et ikke indlysende fysisk potentiale. Begge eksempler skal forstås i forlængelse af, at talent faktisk er meget andet end lige præcis et godt fysisk udgangspunkt. Men hvad er talent da andet end ren fysik? Som cykelrytter kan du være talentfuld i mange henseender, som har stor og afgørende betydning for dine præstationer i almindelighed og dit karriereforløb i særdeleshed. Talentfuldhed vedrører således i høj grad også parametre som: Træningsvilje: I løbet af din karriere vil du opleve træningsdage eller længere perioder, hvor det er nødvendigt at træne, selvom motivationen ikke er i top. Manglende motivation og lyst til at træne kan have mange årsager: Utilfredsstillende resultater, manglende udtagelser, personlige problemer, lektiepres, dårligt vejr mv. I sådanne situationer er det vigtigt, at du finder balancen mellem at give dig selv de pauser, du akut har brug for, samtidig med at du ikke går i stå, eller måske ligefrem starter en ond cirkel. Dette kræver på den ene side, at du er ærlig over for dig selv, og tager de nødvendige pauser, samtidig med at du på den anden side også har viljen til at kæmpe og stå imod, hvis det er det, der skal til. Træningsforstand: Evnen til at træne hensigtsmæssigt. Det er meget vigtigt, at du er i stand til at ramme den rette træningsmængde, således at du i udviklingsårene hele tiden bevarer muligheden for at udvikle dig. Det vil sige, at du hverken træner for store eller for små mængder. Derudover har det betydning, at intensiteten doseres rigtigt, at du indlægger restitutionsfaser, og at du forstår at formtoppe på passende tidspunkter. Under træningsforstand indgår også din evne til at lytte til 7

9 kroppens signaler, således at du på den ene side ikke kører for hårdt på, samtidig med at du på den anden side ikke er for flink ved dig selv. Taktisk sans: Evnen til at læse cykelløbene. En meget vigtig faktor er, at du kan gennemskue, hvordan du i det enkelte cykelløb får mest muligt ud af dine kræfter. Du skal således både besidde evnen til at køre din egen chance som individuel rytter, når det er muligt, og som hold- og hjælperytter, når det er påkrævet. Seriøs levevis: Evnen til i passende og nødvendigt omfang at tilpasse dit civile liv til livet som elitecykelrytter et liv som kræver skarpe prioriteringer. Vigtige egenskaber i den forbindelse er således, udover evnen til at træne hensigtsmæssigt, evnen til at spise og leve sundt, evnen til at sørge for at hvile og sove tilstrækkeligt, samt for de flestes vedkommende evnen til at indpasse skole/uddannelse. Helt enkelt gælder det om at besidde evnen til at leve livet som elitesportsudøver. Psyke/mentalitet: Cykelsport på eliteplan kræver en ganske særlig psykisk profil og mentalitet. Der kræves således bl.a. vedholdenhed, tålmodighed, stresshåndtering og løbsintelligens. Den særlige og nødvendige mentalitet vedrører derudover evnen til at kunne bevare fokus på trods af alle mulige forstyrrende eksterne elementer. Dette gælder både i dagligdagen, under træning og i forbindelse med, at du skal kunne samle dig under stressende forhold op til og under vigtige cykelløb. Tålmodighed: Hvis du virkelig ønsker at realisere dit fulde potentiale, kræver det en pæn portion tålmodighed. De helt store talenter slår måske tidligt igennem, hvorefter de laver resultater hele vejen frem mod og i seniorkarrieren. Langt de fleste må imidlertid vente i kortere eller længere tid, før de når deres maksimale præstationsevne. Troen på at det kan lade sig gøre, og evnen til at vente på at det rent faktisk sker, er således for alle disse ryttere et talent i sig selv. I den forbindelse skal det endnu en gang pointeres, at vi i Danmarks Cykle Union kender talrige eksempler på cykelryttere, som ikke var toneangivende hverken i U17- eller U19-årene, hvorefter de slog igennem som U23-ryttere eller måske endda endnu senere. Der findes også flere eksempler på cykelryttere, som først startede med at cykle som seniorryttere, og som derfor startede i D-klassen for i sidste ende alligevel at ende som professionelle cykelryttere. Sociale kompetencer: Det er vigtigt, at du er i stand til at begå dig socialt i klubben, på holdet, på teamet og for nogle i sidste ende på et professionelt cykelhold. Formår du ikke at indpasse dig i de relevante grupper på et passende niveau, vil det være svært at overleve i cykelsporten, som på trods af dens individuelle karakter trods alt i afgørende sammenhænge kræver holdånd, offervilje, venskaber mv. 8

10 Danmarks Cykle Union har i de senere år opgraderet og systematiseret talentudviklingen betydeligt. Der er således afsat langt større ressourcer end tidligere, hvilket også ses på resultaterne, idet vi som nation befinder os på absolut topplan i langt de fleste kategorier. De øgede midler anvendes til arbejdet med at udvikle den enkelte cykelrytter på alle ovennævnte parametre. Der arbejdes i den forbindelse på at skabe et helt og kontinuerligt udviklings- og karriereforløb for den enkelte cykelrytter. Et forløb om altså strækker sig over i alt otte sæsoner fra U17- over U19- og til og med U23-sektionen. 9

11 TRÆNING Træningsplanlægning Målrettet træning må nødvendigvis tage udgangspunkt i fornuftig træningsplanlægning. Hvis du således har ambitioner om at levere én eller flere toppræstationer i relation til en given målsætning, må disse ambitioner tage udgangspunkt i en tilstrækkelig træningsmængde med passende doseret frekvens og intensitet med andre ord elementer, som kræver netop træningsplanlægning. Træningsplanlægningen kræver først og fremmest: At du kender de fysiske krav, cykelsporten og herunder de enkelte discipliner stiller. At du tager højde for dit aktuelle præstationsniveau. At du arbejder ud fra én eller flere specifikke målsætninger. Når ovennævnte forhold er på plads, laves først og fremmest en overordnet plan (typisk en årsplan). Herefter opdeles planen i periodeplaner, månedsplaner, ugeplaner og til sidst planer for den enkelte træningsdag. Planen gennemføres herefter, idet der løbende evalueres og justeres. Træningsplanlægning tjener mange formål, hvoraf de vigtigste er skitseret herunder: Den indretter træningen med henblik på at toppe på ønskede tidspunkter. Den sikrer progression (udvikling) i træningen. Den sikrer en til hver tid passende belastningsgrad (produktet af træningsmængde og intensitet). Den sikrer restitution, som er en vigtig faktor i forbindelse med hensigtsmæssig træning. Den hindrer længere perioder uden træning. Træningsplanlægning udgør således det nødvendige udgangspunkt, hvis dit mål er at udføre en gennemgående kvalitativ træning. Kvaliteten vil til tider bestå af hård træning, til andre tider af moderat 10

12 træning og til andre tider igen af aktiv hvile. Kvaliteten kan også bestå i deciderede hviledage, hvor der ikke trænes. Planlægningen omfatter som oftest hele kalenderåret, da det er afgørende for fortsat fremgang, at du ikke holder fuldstændig pause vinteren igennem. Længerevarende vinterpauser vil således betyde, at det i princippet ikke er muligt for dig at nå et højere niveau, end det du sluttede på i den foregående sæson. I hensigtsmæssige træningsprogrammer indbygges såkaldte superkompensationsuger, hvor træningsvolumen, antallet af træningspas og træningsintensiteten nedsættes. Disse uger har til formål at lade kroppen restituere, og det er ofte denne restitution, der udløser den præstationsmæssige fremgang. Det betyder, at disse uger (for ryttere der træner meget og hårdt) er af meget stor betydning, hvilket nogle har tendens til at glemme i deres iver efter at træne. Træningsmængde Danmarks Cykle Unions vejledende træningsanbefalinger er udformet således, at der er indarbejdet en rød tråd i træningsmængden fra U17-sektionen, igennem U19-tiden og til og med U23-kategorien. Det anbefales således, at du hverken træner meget mere eller meget mindre end disse anbefalinger foreskriver. Anbefalingerne er rettet mod cykelryttere, som i 2010 ønsker at kunne gøre sig gældende på internationalt plan. Det skal understreges, at træningstimerne vedrører timer på cykel (landevej, bane, MTB, spinning, ruller mv.), mens andre træningsformer (løb, svømning, gymnastik, ski, boldspil mv.) ikke tæller med. Anbefalingerne er vejledende, og bør nuanceres af relevante klub- eller landstrænere. U17 For U17-rytternes vedkommende er det Danmarks Cykle Unions holdning, at det vigtigste er, at rytterne her ikke træner for meget. For store træningsmængder kan dræbe motivationen både momentant og på lidt længere sigt, ligesom for megen volumen gør det svært at skabe progression (udvikling) i træningen set henover en lidt længere periode. Anbefalingerne er således baseret på ikke alt for store træningsmængder, hverken i første halvdel af vinteren eller i sæsonen. U19 I U19-sektionen anbefales der i vinterhalvåret som i de andre sektioner en stødt stigende træningsmængde, som topper med 75 anbefalede træningstimer i marts. Det skal her understreges, at så stor en træningsmængde formentlig kræver en træningslejr sydpå i denne måned. I sæsonen anbefales en træningsmængde omkring 60 timer hver måned. Dog anbefales en lidt mindre træningsvolumen i juni, hvor der traditionelt er mange vigtige starter sluttende med DM. Til gengæld anbefales en lidt større mængde i juli, hvor der pga. sommerferie skulle være god mulighed for at skabe en god træningsbase inden anden halvdel af sæsonen. I august og september anbefales en lidt mindre træningsmængde, da det er sidst på 11

13 sæsonen, og dan nogen formentlig vil være lidt slidt; ikke mindst mentalt. Det skal dog pointeres, at vi fra Danmarks Cykle Unions side anbefaler, at sæsonen køres helt til ende, både fordi der er mange cykelløb i september, og fordi vinteren og dermed løbspausen i forvejen er lang. U23 Træningsanbefalingerne for U23-rytternes vedkommende er bygget op efter samme skabelon som de andre sektioners, hvilket betyder progressivt stigende træningsmængde henover vinteren. I sæsonen er skabelonen også den samme som for U19-rytternes vedkommende dog med en ca. 20 % forøgelse af træningsmængden måned for måned. I denne sektion skal det derudover understreges, at det vil være naturligt, om de yngre U23-ryttere ligger lidt under anbefalingerne, idet de jo har fire år til at komme op på det anbefalede niveau. U17 herrer U19 herrer U23 Herrer U17 damer U19 damer November 24 timer 33 timer 42 timer 24 timer 33 timer December 32 timer 43 timer 56 timer 32 timer 43 timer Januar 42 timer 52 timer 71 timer 42 timer 52 timer Februar 50 timer 59 timer 73 timer 50 timer 59 timer Marts 64 timer 75 timer 90 timer 64 timer 75 timer April 44 timer 60 timer 80 timer 44 timer 60 timer Maj 44 timer 60 timer 80 timer 44 timer 60 timer Juni 44 timer 50 timer 70 timer 44 timer 50 timer Juli 44 timer 65 timer 85 timer 44 timer 65 timer August 44 timer 55 timer 80 timer 44 timer 55 timer September 40 timer 45 timer 70 timer 44 timer 40 timer I alt 472 timer 597 timer 797 timer 476 timer 592 timer Træningsintensitet Det er oplagt, at træningsvolumen kun udgør én parameter mht. opbygningen af hensigtsmæssig træning. En anden afgørende parameter er intensiteten og doseringen af denne i træningen. I Danmarks Cykle Union er vi af den holdning, at intensitetstræning bør hvile på et passende volumengrundlag. Det er derfor vigtigt, at grundtræningen er i orden, inden træningen intensiveres med intervalkørsel. Vi mener således, at hensigtsmæssig formopbygning for en U17-rytter tager udgangspunkt i (stigende) mængdetræning i november, december og eventuelt januar. Herefter påbegyndes relativt lang basisintervaltræning, samtidig med at mængden stadig øges måned for måned. Omkring marts måned foreslås det derefter, at egentlige formtop intervaller (korte, hårde intervaller) lægges ind i træningen. Disse intervaller skal indføres i relation til ønsket om tidspunktet for den første formtop. 12

14 Eksempler på træningsuger Herunder gives to overordnede eksempler på, hvordan en træningsuge kunne se ud for dig som U17-rytter i henholdsvis februar og i en uge i sæsonen. Det giver sig selv, at disse eksempler, for at være praktisk anvendelige, skal nuanceres af din træner: Træningsuge i februar: Ugedag Timer Fokus Forslag til intervaller Mandag Fri - - Tirsdag 2 Interval Tempotræning (70-80 %), AT (80-90 %), fartlege Onsdag 2 Grundtræning - Torsdag 2 Interval Tempotræning (70-80 %), AT (80-90 %), fartlege Fredag Fri - - Lørdag 3 Interval Tempotræning (70-80 %), AT (80-90 %), fartlege Søndag 3 Grundtræning - 12 Træningsuge i sæsonen: Ugedag Timer Fokus Forslag til intervaller Mandag 1 Restitution - Tirsdag 3 Interval Tempotræning (70-80 %), AT (80-90 %), fartlege Onsdag 3 Grundtræning - Torsdag 2 Interval Tempotræning (70-80 %), AT (80-90 %), fartlege Fredag Fri - - Lørdag 1 Opladning 1*5 min. AT eller 1*3 max. Søndag 2 Cykelløb - 12 Træningslejre Mange ryttere planlægger vintertræningen således, at der undervejs indgår én eller måske endda flere perioder, hvor træningen er henlagt til varmere himmelstrøg. Her er det muligt at lægge større træningsmængde ind, idet vejret selvsagt er bedre end det på samme tidspunkt er i Danmark. Ofte arrangeres endvidere på klubbasis én eller flere lidt kortere samlinger i Danmark typisk i ferier eller i forlængede weekender. Både den ene og den anden form for samlinger/træningslejre udgør et yderst brugbart redskab i træningen, idet planlægningen dog kræver særlig omtanke. Selvom træningsmængden under sådanne omstændigheder naturligvis er forøget, vil det være yderst uhensigtsmæssigt, hvis der foretages for store spring i træningsmængden. Akutte og voldsomme træningsmængdeforøgelser vil således medføre stor risiko for overtræningssymptomer, led- og seneskader mv. Du opfordres derfor til at planlægge træningen fornuftigt, uden at give helt slip på tøjlerne (både hvad angår mængde og intensitet), når du er på træningslejr. Helt konkret anbefales det kraftigt, at du ALDRIG kører træningsture, der overstiger fire timer eller 120 km., og at du kun træner så store mængder under de helt rette 13

15 forudsætninger (dvs. at vejret er godt og varmt, at der er flere til at tage føringer, at niveauforskellen mellem rytterne ikke er for stor mv.). Styrketræning Fra Danmarks Cykle Unions side anbefaler vi, at du ikke udfører styrketræning som U17-rytter. Det er der primært to årsager til: For det første tyder al forskning på, at tung styrketræning er, eller kan være, direkte skadeligt for personer, som ikke definitivt er ude af puberteten. For det andet mener vi, at det er vigtigt, at du også senere i din udvikling har mulighed for at tilføre træningen nye og effektive stimuli. Hvis du meget gerne vil styrketræne, anbefaler vi, at du udelukkende træner med din egen kropsvægt som modstand, hvilket vil sige, at du ikke anvender styrketræningsmaskiner eller håndvægte/vægtstænger. Det kan således godt være en fornuftig idé at udføre simple rygøvelser på gulv, da en del cykelryttere oplever problemer med ryg/lænd. Hvis du imidlertid påbegynder rygøvelser, vil det være en rigtigt god idé, at du i samme omfang udfører simple maveøvelser, idet du da opretholder et passende styrkeforhold mellem rygog mavemuskulaturen. 14

16 TRÆNINGSDAGBOG Hvis du udtages til bruttolandsholdstruppen, er det et ufravigeligt krav, at du hver måned pr. mail indsender dine træningsregistreringer til Danmarks Cykle Union. Dette gør sig i øvrigt også gældende for U19- og U23-rytternes vedkommende. Er du en af de ryttere, der ikke udtages til bruttolandsholdstruppen, anbefaler vi, at du alligevel fører træningsdagbog. Træningsdagbogen er således et rigtig godt redskab mht. at bevare overblikket over træningen. Det er derudover vores opfattelse, at struktureret træning kun kan udføres med udgangspunkt i en specifik træningsplan og efterfølgende udfærdigelse af træningsdagbog. Den største fordel ved at føre træningsdagbog er, at den giver dig overblikket over længere forløb. F.eks. giver den mulighed for at evaluere en hel sæson, idet den jo indeholder oplysninger om såvel træningsmængden som træningsintensiteten og dermed den samlede træningsbelastning. Dette er en fordel, da det for mange er svært at bevare et realistisk billede af, hvor meget (eller hvor lidt) de faktisk træner. Det at føre træningsdagbog, er en motivationsfaktor for de fleste. Følger du således en på forhånd tilrettelagt plan, som sigter mod specifikke konkurrence- eller præstationsmål, vil det være motiverende, når du kan tilføje træningsdagbogen den træning, som først er planlagt og senere gennemført. Det vil endvidere være motiverende, at du kan følge udviklingen i træningen både fra måned til måned og fra år til år. Træningsdagbogen giver også dig og din træner overblik på den måde, at den giver mulighed for at gennem- og overskue hvordan træningen indvirker på dig. Er du f.eks. pludselig flyvende, eller kan du i en periode slet ikke træne på det normale niveau, giver træningsdagbogen lejlighed til at analysere den foregående træning med henblik på at forstå udviklingen. 15

17 CYKELKARRIERE OG UDDANNELSE Danmarks Cykle Union samarbejder med Team Danmark på uddannelsesområdet, hvilket betyder, at udvalgte ryttere har mulighed for at uddanne sig på særlige vilkår. For dig som U17-rytter vil det sige, at der eksisterer en mulighed for at tage diverse uddannelser over længere tid end den normalt normerede. Dette gælder for de fleste videregående uddannelser. Det er også muligt at stå i lære på særlige Team Danmark vilkår. Her er hovedsagen dog, at den relevante mester og lærlingen (cykelrytteren) kan blive enige om særlige vilkår (forlænget forløb, ekstra ferier, fridage i weekenderne m.v.). For at komme i betragtning til et Team Danmark baseret uddannelsesforløb, skal du som minimum være en del af bruttolandsholdstruppen. Herefter kræver godkendelsen en individuel bedømmelse, som foretages af U17-landstræneren og talentchefen i fællesskab. Der er både fordele og ulemper ved at gennemføre en sideløbende uddannelse på særlige Team Danmark vilkår. Disse fordele og ulemper skitseres nedenfor: Fordele: Du får mere tid til træning Du får mere tid til restitution og hvile Du opnår accept af fravær på et andet niveau end almindelige studerende Ulemper: Du vil sandsynligvis opleve forringede sociale relationer på uddannelsesstedet Du spilder et år, hvis du af en eller anden årsag midlertidigt eller helt stopper din cykelkarriere Du risikerer et skoleskema, som ikke forbedrer dine træningsmuligheder Du er typisk et år længere om at blive færdig i den anden ende, hvilket kan være en ulempe på dette tidspunkt i din cykelkarriere 16

18 PROGRAM 2010 Programmet for 2010 er endnu ikke endeligt på plads, idet rammerne dog allerede foreligger. Planerne for bruttolandsholdstruppen og for de udtagne landshold ser ud som følger: 21/11-22/11, 2009: Samling af bruttolandsholdstruppen i Vejen. Februar 2010: Weekendsamling for bruttolandsholdstruppen. Foråret 2010: Eventuelt deltagelse i et internationalt etapeløb. Maj/juni 2010: Deltagelse i to afdelinger af Bike Buster Junior Cuppen. August 2010: Deltagelse i ASÖ Rad Jugend Tour, Østrig. 17

19 OPRYKNING FRA U17-KLASSEN Oprykningsreglerne er formuleret således, at ryttere som har indkørt 48 point, kan søge om at blive rykket permanent op i U19-klassen. På baggrund af sådanne ansøgninger vil U17-landstræneren i samarbejde med talentchefen herefter foretage en konkret vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at rykke den pågældende rytter op. Beslutningen er subjektivt funderet, idet der selvfølgelig foretages en vurdering af den rent sportslige berettigelse. Derudover foretages imidlertid også en rent praktisk vurdering, idet vi fra Danmarks Cykle Unions side som regel vil rykke flere ryttere op på samme tid, da vi ikke mener, at det vil være hensigtsmæssigt for en enkelt rytter at rykke op alene. Endvidere udarbejdes en status mht. sammensætningen og det sportslige niveau i både U17- og U19-klassen, inden en oprykning eventuelt foretages. Når en U17-rytter har indkørt 64 point, rykkes vedkommende op uden videre vurdering. 18

Danmarks Cykle Union U17-rytter U17-rytter Kompendium DANMARKS CYKLE UNION

Danmarks Cykle Union U17-rytter U17-rytter Kompendium DANMARKS CYKLE UNION Kompendium DANMARKS CYKLE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE side 2 FORORD side 3 DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 4 U17-RYTTER HVAD NU? side 5 DCU S ARBEJDE MED U17-RYTTERE side 6 TALENT

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. FORORD side 2. DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 3. U19-RYTTER HVAD NU? side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. FORORD side 2. DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 3. U19-RYTTER HVAD NU? side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 FORORD side 2 DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 3 U19-RYTTER HVAD NU? side 4 DCU S ARBEJDE MED U19-RYTTERE side 5 TALENT side 7 TRÆNING side 9 TRÆNINGSDAGBOG

Læs mere

Danmarks Cykle Union U19-rytter 2016. U19-rytter 2016. Kompendium DANMARKS CYKLE UNION

Danmarks Cykle Union U19-rytter 2016. U19-rytter 2016. Kompendium DANMARKS CYKLE UNION Kompendium DANMARKS CYKLE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE side 2 FORORD side 3 DCU S SPORTSLIGE ORGANISATION side 4 U19-RYTTER HVAD NU? side 5 DCU S ARBEJDE MED U19-RYTTERE side 7 TALENT

Læs mere

Danmarks Cykle Unions træningsoplæg

Danmarks Cykle Unions træningsoplæg Danmarks Cykle Unions træningsoplæg Måned U17 U19 U23 November 20-25 30-35 40-55 December 26-32 38-44 50-68 Januar 36-42 48-54 60-78 Februar 45-50 55-60 65-80 Marts 56-64 72-78 80-98 I alt 183-213 243-271

Læs mere

VINTERTRÆNINGSOPLÆG. Progressionsoversigt antal timer pr. måned

VINTERTRÆNINGSOPLÆG. Progressionsoversigt antal timer pr. måned VINTERTRÆNINGSOPLÆG Progressionsoversigt antal timer pr. måned Måned U17 U19 U23 November 20-25 30-35 40-55 December 26-32 38-44 50-68 Januar 36-42 48-54 60-78 Februar 45-50 55-60 65-80 Marts 56-64 72-78

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING TALENTUDVIKLING I ØJENHØJDE JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING 1 Velkommen 60 minutters præsentation af grundlæggende ggende principper for træning af børn b og unge Forventninger Aldersrelateret træningskoncept

Læs mere

I fremtiden vil en kombination af selektering og fri tilmeldelse til STEP 1 være den mest hensigtsmæssige måde at få ryttere ind til STEP 1 på.

I fremtiden vil en kombination af selektering og fri tilmeldelse til STEP 1 være den mest hensigtsmæssige måde at få ryttere ind til STEP 1 på. Kraftcenteropbygning Struktur Den overordnede struktur for DCU s kraftcentre er beskrevet i det ovenstående kraftcenterkoncept. Det nedenstående beskriver den operationelle struktur og de forskellige årgangs-

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

Baggrund for strukturændring

Baggrund for strukturændring VS får en af Danmarks største ungdomsafdelinger (14-20 år). Baggrund for strukturændring Grundlag for holdændringer Der er for mange k-svømmere til de nuværende hold. Der er flaskehalse mellem holdene

Læs mere

Uanset, om du er professionel cykelrytter eller nystartet motionist, så melder spørgsmålet sig: HVORDAN OG HVOR MEGET BØR JEG TRÆNE?

Uanset, om du er professionel cykelrytter eller nystartet motionist, så melder spørgsmålet sig: HVORDAN OG HVOR MEGET BØR JEG TRÆNE? Uanset, om du er professionel cykelrytter eller nystartet motionist, så melder spørgsmålet sig: HVORDAN OG HVOR MEGET BØR JEG TRÆNE? Det spørgsmål findes der ikke et enkelt svar på, men der er to grundforhold,

Læs mere

BAM træningsmetoder Kort og Godt

BAM træningsmetoder Kort og Godt BAM træningsmetoder Kort og Godt BAM træningsmetoder Kort og Godt... 1 Kilder:... 1 BAM træning kort og godt... 2 Indledning... 2 Dit mål med træningen... 2 Tre trin... 2 Motivationstrekanten... 2 Valg

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

Oversigt over sommerferie og opstart: Dag Dato B-trup På ferie A-Trup På ferie Andet

Oversigt over sommerferie og opstart: Dag Dato B-trup På ferie A-Trup På ferie Andet Så er planen for sommer opstarten 2014 klar I ugerne 28-29-30 er der hver tirsdag åben sommer træning for alle. For alle betyder det, forældre, venner, søskende osv. Vi mødes bare oppe på banerne også

Læs mere

AUDI CHALLENGE 1900 HALVMARATHON

AUDI CHALLENGE 1900 HALVMARATHON Uddybe løbeprogrammets formål og træningsprincipper Løbeprogrammet er bygget op på den måde, at du kun skal træne de dage, som du har tid og lyst til. Det er ikke meningen, at du skal træne alle dage,

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 7. juli 2014

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 7. juli 2014 Program for DM ½ Jernmand søndag d. 7. juli 2014 Programmet starter mandag d. 30. december (uge 1.) og slutter med konkurrencen søndag d. 7. juli (uge 27). Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge?

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? TRÆNEREN HAR ORDET Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? Tekst: Henrik Mogensen. Fotos: DBU Jylland Kommunikation. Henrik Mogensen er A-træner, fysioterapeut og udviklingskonsulent for DBU Jylland.

Læs mere

Nuværende træningsstruktur samt. intervaltyper. Vo2 Max intervaller Få gentagelser

Nuværende træningsstruktur samt. intervaltyper. Vo2 Max intervaller Få gentagelser Allerød Cykel Klub ACK udgangspunktet ACK har i år specielt mange der som et tilmeldt sommercuppen på nuværende tidspunkt 37. Herudover er der mange som ikke deltager i sommercuppen, men som foretrækker

Læs mere

Træningsplan for Team Richard, Sparta

Træningsplan for Team Richard, Sparta Træningsplan for Team Richard, Sparta Træning er rettet mod DM 10 km den 1. april 2017. Maksimal træningsmængde pr. uge 100-130 km. Træningsplanen er et udgangspunkt, som den enkelte er selv tilpasser,

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Tak for indbydelsen Torben Henriksen Underviser Udvikling af kurser Klubbesøg Kaptajn Træner 1 Træner 2 DIF Diplomtræner Formand Træner Klubbesøg Oksbøl Cykel Team PROGRAM Kaptajnrollen

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Kom i form med Krisztina Maria INDHOLD I

Læs mere

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 27. juni 2015

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 27. juni 2015 Program for Kvart Jernmand lørdag d. 27. juni 2015 Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3.) og slutter med konkurrencen lørdag d. 27. juni (uge 23). Programmet består altså af i alt 24 uger. Man

Læs mere

TEAM EUX CYCLING. Der er en vej for dig - spring på holdet i august. ZBC Ringsted Ahorn Allé Ringsted Tlf

TEAM EUX CYCLING. Der er en vej for dig - spring på holdet i august. ZBC Ringsted Ahorn Allé Ringsted Tlf TEAM EUX CYCLING Der er en vej for dig - spring på holdet i august ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5578 8888 2 zbc.dk DER ER EN VEJ FOR DIG Har du en drøm at blive professionel cykelrytter

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Alle træningspas slutter stille og roligt evt., med lidt afspænding.

Alle træningspas slutter stille og roligt evt., med lidt afspænding. Uddybe løbeprogrammets formål og træningsprincipper Løbeprogrammet er bygget op på den måde, at du kun skal træne de dage, som du har tid og lyst til. Det er ikke meningen, at du skal træne alle dage,

Læs mere

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet UDVIKLINGSSTRATEGI Junior Talent National elite Landshold International Elite Golfspiller for livet Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

Den røde tråd mellem- og langdistanceløb, Ungdom FIF Atletik & Motion

Den røde tråd mellem- og langdistanceløb, Ungdom FIF Atletik & Motion Den røde tråd mellem- og langdistanceløb, Ungdom FIF Atletik & Motion Udvikling Generelt trænes der i de forskellige årgange efter principperne i aldersrelateret træning. Nedennævnte er med fokus på udvikling

Læs mere

Ryttermøde mandag d

Ryttermøde mandag d Ryttermøde mandag d. 7.10.13 Referat Afslutningsløb/Klubmesterskab Forløbet af afslutningsløbet blev, af flere årsager, desværre lidt kaotisk. Dels pga. en punktering på masteromgangen og dels pga. et

Læs mere

Løb din drømme 10 km til sommer!

Løb din drømme 10 km til sommer! havstrygerne.dk 12-ugers spændende træning forude: Løb din drømme 10 km til sommer! Rigtig mange i klubben har en drøm om at bryde en grænse på sin 10 km tid; under 70 minutter, under en time, under 55

Læs mere

Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen.

Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen. Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen. Svømmerne bliver vurderet på følgende parametre. Del 1: Objektive kriterier 1. Alder. 2. Konkurrence niveau. 3. Trænings niveau. 4. Fremmøde Del2: Subjektive

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

TRÆNINGSPLAN MOD EN OL DISTANCE TRIATLON

TRÆNINGSPLAN MOD EN OL DISTANCE TRIATLON TRÆNINGSPLAN MOD EN OL DISTANCE TRIATLON Nedenstående er et forslag til en træningsplan for at kunne gennemføre en OL distance på 500mtr svøm + 40km cykling + 0km løb. Du kan også bruge planen mhp gennemførelse

Læs mere

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04 Indledning Et af formålene med at cykle er at holde sig i god fysisk form, så hverdagen bliver lettere. Arbejdet kommer nemmere fra hånden, når man har fysisk overskud. Dette fysiske overskud er nemmere

Læs mere

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014.

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Programmet starter mandag d. 30. december (uge 1.) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33). Programmet består altså af i alt 33 uger.

Læs mere

VELKOMMEN. Løbeaften på hold 4

VELKOMMEN. Løbeaften på hold 4 VELKOMMEN Løbeaften på hold 4 Holdmøde 31. Oktober 2013 Indledning Generel løbetræning Vores mål med Hold 4 Året på hold 4 - Intervaltræning - Tempotræning Agenda Træning til VM i halvmaraton Baggrund

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

OVERVEJELSER INDEN TRÆNINGSPLANLÆGNING

OVERVEJELSER INDEN TRÆNINGSPLANLÆGNING OVERVEJELSER INDEN TRÆNINGSPLANLÆGNING Hvilke præstations- og konkurrencemål har jeg? Hvor megen tid kan/vil jeg afsætte til træning/konkurrence? Er der rimelige proportioner mellem opstillede mål og træningstid?

Læs mere

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Overtræning Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Allerede tilbage i midten af det 19. århundrede blev overtræning omtalt af en engelsk videnskabsmand. Han

Læs mere

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK GUIDE til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. Din motivation bestemmer, hvad DU gør. Din attitude bestemmer, hvor godt DU gør

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014.

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Programmet starter mandag d. 30. december (uge 1.) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33). Programmet består altså af i alt 33 uger.

Læs mere

Træningsaktiviteter på et Talentcenter.

Træningsaktiviteter på et Talentcenter. Træningsaktiviteter på et Talentcenter. Understående er en uddybning af almanakken, med fokus på planlægning af aktiviteter i træningscentre. Hvad er en optimal situation for et velfungerende talent i

Læs mere

1. ÅRSPLAN. I nærværende materiale findes beskrivelse af årets opbygning for træning, og træningsrelaterede aktiviteter for KTK86 for året 2016/2017.

1. ÅRSPLAN. I nærværende materiale findes beskrivelse af årets opbygning for træning, og træningsrelaterede aktiviteter for KTK86 for året 2016/2017. I nærværende materiale findes beskrivelse af årets opbygning for træning, og træningsrelaterede aktiviteter for KTK86 for året 2016/2017. INDHOLD 1. Årsplan 2. Periodisering 3. Belastningsindeks 4. Tests

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

DTriF-Træningslejr Træningslejr

DTriF-Træningslejr Træningslejr DTriF-Træningslejr Træningslejr på Playitas Mandag 6. december 2010 -Grundlæggende træningslejre- ved Morten Fenger Målsætning og motivation Uanset om vores målsætning med at træne er at kunne løbe 10

Læs mere

VINTERTRÆNING. Der vil være 3 træningstilbud hen over vinteren, tirsdag, torsdag og søndag.

VINTERTRÆNING. Der vil være 3 træningstilbud hen over vinteren, tirsdag, torsdag og søndag. VINTERTRÆNING Der vil være 3 træningstilbud hen over vinteren, tirsdag, torsdag og søndag. Torsdagstræning starter d.6. november kl. 19.00-20.30 i starten sluttes kl. 20.00 (Nørrevangsskolen) Søndagstræning

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Evaluering af TKC-erne Konklusioner

Evaluering af TKC-erne Konklusioner Evaluering af TKC-erne Konklusioner Fysisk Mere standardiserede test Løberne skal have større ejerskab for satsning Teknisk Stor fokus på kvalitet i træningen Formål / Evaluering Kort / baner Moment Tid

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Oplæg til forårstræningen 2012

Oplæg til forårstræningen 2012 Oplæg til forårstræningen 2012 Tirsdag og Torsdags træningen ændres til interval og bakketræning. Træningen lægges på nogle forholdsvise korte ruter / rundstrækninger. Opvarmning og afrul foregår samlet

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Træningsprogram til KMD 4:18:4

Træningsprogram til KMD 4:18:4 Træningsprogram til KMD 4:18:4 Triatlon er en sport bestående af tre discipliner, hvilket giver nogle fantastiske muligheder for sjov og varierende træning. Som de fl est ved, så er det svært at være lige

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

VSF Drengeungdom. Den gule tråd version 2.0 Mere for de øvede. VSF Fodbold Drengeungdom 2014

VSF Drengeungdom. Den gule tråd version 2.0 Mere for de øvede. VSF Fodbold Drengeungdom 2014 VSF Drengeungdom Den gule tråd version 2.0 Mere for de øvede Den gule tråd version 2.0 U7 U13 Fastholdelse af 11-mands kultur i VSF Drengeungdom, gerne 2 hold i alle årgange. 1 e hold der spiller med i

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

jfranch@hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch www.hst.aau.dk

jfranch@hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch www.hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch Kort præsentation: Cand. scient. i idræt og cellebiologi (KU & SDU) - Phd i samme fagområder (SDU). Er derudover gammel mindre aktiv O-løber og mtb er, tidl. triatlet

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

man kører Guide CYKELLØB - er noget Træningsprogram Guide: Det skal du spise sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

man kører Guide CYKELLØB - er noget Træningsprogram Guide: Det skal du spise sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider CYKELLØB - er noget man kører Træningsprogram Guide: Det skal du spise Cykelløb - er noget man kører INDHOLD: Cykelløb

Læs mere

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT)

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT) Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Zone eller Level på cykel/løb L Restitutionstræning L2 Distancetræning L3 Tempotræning

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 7. juli 2014

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 7. juli 2014 Program for DM ½ Jernmand søndag d. 7. juli 2014 Programmet starter mandag d. 30. december (uge 1.) og slutter med konkurrencen søndag d. 7. juli (uge 27). Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

VISION 2016 VI CYKLER ALLE

VISION 2016 VI CYKLER ALLE Holstebro Cykle Club af 1960 Banetoften 22, 7500 Holstebro www.holstebro.cc 15. januar 2014 VISION 2016 VI CYKLER ALLE Cykling er en motionsform og en sport der er i stor udvikling. Holstebro Cykle Club

Læs mere

Træning. Amager Cykle Ring Motionsmøde 12. februar 2017 Referat

Træning. Amager Cykle Ring Motionsmøde 12. februar 2017 Referat Amager Cykle Ring Motionsmøde 12. februar 2017 Referat Træning På grund af forsat tilstrømning af nye ryttere både herrer og kvinder udvider vi vores træningstilbud og der vil være flere kaptajner/løjtnant

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

Præstationsforbedrende Træning

Præstationsforbedrende Træning Præstationsforbedrende Træning FLO ORBALL SPILLEREN Forfattere: Rikke Petersen og Michael Kock Foto: IFF INDHOLD Introduktion 4 Sæson trappe 5 Definition af begreber 7 Øvelsebeskrivelse 8 - Skulderpres

Læs mere

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING Indhold Introduktion 2 Værdier 2 Formål 2 Normer for landsholdene 2 Fremtidens ryttere 3 Udtagelsesdatoer 3 Evaluering af landshold og bruttotrupperne

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

foto sparta TRÆNINGSPLANER

foto sparta TRÆNINGSPLANER foto sparta TRÆNINGSPLANER Programmerne er lavet af Running2, som tilbyder alt fra personlig træning, træningsprogrammer og fællestræning til fysioterapi, ernæringsvejledning og mentaltræning. Running2

Læs mere