Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Pædagog: De unge oplever flow. Nummer 15, den 16. juni 2011:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Pædagog: De unge oplever flow. Nummer 15, den 16. juni 2011:"

Transkript

1 Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Nummer 15, den 16. juni 2011: Kompetenceprojekt: Folkeskolens Fællesskaber Vil certificeres pædagogisk idrætsklub Strategisk ramme for det pædagogiske arbejde Engdalskolen melder klar til stafet Pædagog: De unge oplever flow I dag sætter jeg klare mål for vores aktiviteter. Det fortæller pædagog Susanne Hansen fra Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj. Hun har været på det første kursus i et forløb, som skal fremme bevægelsesliv og - glæde hos de unge. Pædagog Susanne Hansen lærte første gang om pædagogisk idræt på seminariet, men er for alvor sprunget ud i at binde teori op på daglig praksis efter kurset, som er led i en certificering af klubberne som pædagogiske idrætsklubber. Jeg tænker bevægelsesglæde, når jeg forbereder aktiviteter. Både for dem, der sjældent rører sig og dem, der elsker konkurrencer, fortæller hun. Hun er bevidst om, at aktiviteterne - uanset om hun planlægger dem for at kan skabe et socialt rum, blande de unge eller opnå noget helt andet - skal gøre det sjovt at være med. Så oplever de en succes i det. siger hun. Pædagog Susanne Hansen Udfordrer børnene Konkret har Susanne Hansen brugt ideerne fra kurset til at rette opmærksomheden mod børns vaner og motivere dem til at komme ud og bevæge sig. Unge spiller Levende Ludo: Uh nej, vi er slået hjem, lyder det og så fræser fire hold unge gennem en bane med opgaver, skrevet af Susanne: Hviiiin neeej - skynd dig hjem Nr juni 2011 Næste nr.: 29. juni Deadline: 27. juni

2 CERTIFICERING AF IDRÆTSKLUB (fortsat: De unge oplever et flow) Det gør hun blandt andet ved at vende op og ned på kendte lege og spil. Hun har arrangeret Levende Ludo, rundbold med en fodbold, stikbold uden regler og fodbold to-og-to med hinanden i hånden: Det har de taget godt imod og synes det er sjovt. Så glemmer de alt omkring sig og kommer ind i et flow fortæller hun. Det samme oplever hun i øvrigt selv og forældrene, som hun har introduceret til Levende Ludo ved en grillaften: De gik helt vildt op i det, smiler hun. Sparrer i teams og på møder For Susanne er det vigtige i certificeringsprocessen, at hun oplever sine kolleger byde ind med ideer og sparre, så hun hele tiden kan rette til i forhold til de unges behov: Vi bakker hinanden op. Vi evaluerer på team- og personalemøder og inspirerer hinanden, øver begreber og laver turneringer på kryds og tværs. Også med de andre klubber i vores område, fortæller hun. Derfor vil klubben certificeres Arbejdet med unges bevægelsesglæde og kropskultur skal sættes ind i en pædagogisk ramme: Vi sætter et filter på vores aktiviteter med børnene og de unge, fortæller klubleder Thomas Jentzsch Pedersen, Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj. Klubleder Thomas Jentzch Pedersen I Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj skal hele personalet på efteruddannelse med et fælles mål om at give klubbens børn og unge en livslang glæde ved bevægelse. For certificeringen står KOSMOS, Danmarks Idrætsforbund og VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe En vej til 95 procent målsætningen Det her kan noget, som fritidscentrene er ude efter, siger Thomas Jentzsch Pedersen. Han står i klubben - et nedlagt landbrug, hvor ridning og aktiviteter som cross, BMX og gocart er blandt tilbuddene til de unge. Klubben har en del udsatte unge og unge med handicap. Derfor oplever han det som oplagt at drage fordel af den rummelighed, som en idrætsklub kan tilbyde. Idrætten tilbyder en parallelverden. Den skaber et læringsrum, hvor børn og unge får erfaring med at koncentrere sig og lære, bruge sproget og øve etik og moral. Vi tror på, at vores tilbud kan gavne dem i skolen og i deres muligheder for at fuldføre en ungdomsuddannelse, siger klublederen. Mestring smitter Krop og psyke hænger jo sammen, uddyber Grethe Sandholm. Hun er kursusleder og koordinator på certificeringen og står for undervisningen af klubbens personale. Side 2

3 CERTIFICERING AF IDRÆTSKLUB (fortsat: Derfor vil klubben certificeres) Når de unge lærer at mestre noget med kroppen, virker det som supplement til de kompetencer, som de lærer i det øvrige klubarbejde og skoleliv. De unge træner blandt andet mod, kreativitet og evnen til at håndtere nye situationer, forklarer hun. Inspirere personalet Certificeringen skal gerne slå igennem i personalets oplevelse af arbejdet: Mit mål er, at medarbejderne udfolder sig i det, de er gode til og at de bevæger sig! Dermed håber jeg også, at vores certificering vil betyde, at medarbejderne oplever deres arbejdsplads som mere attraktiv, slutter klublederen. Yderligere information: Thomas Jentzsch Pedersen, klubleder, Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj. Mail: Grethe Sandholm, koordinator på idrætscertificering for VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe samt KOSMOS og DIF. Mail: Fakta: Certificering til idrætsklub: Med certificeringen bliver Klubberne Holme Vestergård & Rundhøj del af et landsdækkende netværk af idrætsinstitutioner. Projektet hedder Fra klub til idræts fritidsklub. Med certificeringen følger en SWOTanalyse af klubben, - det vil sige et her-og-nu-billede af institutionen -, fem kursusdage til hele personalet samt opfølgning og servicepakke i form af diverse konferencer og kurser. Klubben kommer med i et landsdækkende netværk af idrætsinstitutioner og skal til efteråret deltage i en fag-faglig konference sammen med netværket. Det koster kroner at blive certificeret. Pengene har klubben betalt af opsparede midler. Klubben bliver efter planen certificeret i foråret Aktører bag udviklingsprojektet Fra klub til idræts fritidsklub Bag certificeringen står som nævnt VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, Det Nationale Videncenter KOSMOS samt Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Parterne har erfaring med at certificere idrætsdagplejer, idrætsvuggestuer, idrætsbørnehaver, idrætsinstitutioner, idræts-sfo og idrætsklubber. Der er aktuelt 15 certificerede institutioner i Aarhus Kommune fra dagpleje over vuggestue, børnehave, SFO og nu klub. Side 3

4 KOMPETENCEUDVIKLING FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER Kompetenceudvikling: Folkeskolens fællesskaber skaber vi sammen Lærere og pædagoger på alle folkeskoler i Aarhus får nu tilbud om kompetenceudvikling i inkluderende pædagogisk praksis. Det sker på baggrund af en byrådsbeslutning. Målet er at styrke fællesskab og inklusion i indsatsen for børn fra 0-18 år. Forældreinddragelse relationskompetencer - ledelseskompetence og didaktik. Det bliver temaer i forløbene, hvoraf de første begynder efter sommerferien. Stilladser og støttesystemer Alle skoler bliver værter for et forløb for lærere og pædagoger fra andre skoler. Med værtskabet følger blandt andet, at kursisterne besøger skolens lærere og pædagoger i deres undervisning og følger oplevelserne op med samtaler og refleksioner. Pædagogisk Afdeling har med PPR og Specialpædagogik som tovholder fået opgaven med at udvikle forløbene. Udgangspunkt for arbejdet er, at skolernes pædagoger og lærere er specialister på deres egne områder, men kan have gavn af en fælles platform og et fælles sprog og netværk for at udvikle arbejdet med lokale pædagogiske udfordringer. I forløbet får deltagerne redskaber til at reflektere, udvikle sig og få det bedste frem i sig selv. Vi vil bygge en platform med stilladser og støttesystemer, men lader fokus være styret af hver enkelt deltager og hver enkelt skole, forklarer Stine Clasen, konsulent i PPR og Specialpædagogik og en af tovholderne på projektet. Et kompetenceudviklingsforløb består af: Pædagogiske arrangementer for lærere og pædagoger Uddannelse af inklusionsvejleder/-e: 159 timer Læringsuge for lærere og pædagoger: 37 timer Værktøjskasse til skolens ansatte Det kan en inklusionsvejleder En inklusionsvejleder får et netværk med andre skolers inklusionsvejledere og kan vejlede og hjælpe kolleger på skolen og i området til at reflektere over og udvikle egen praksis. Inklusionsvejlederen kan blandt andet styre processer i teamenes samarbejde og inddragelse af forældre. Alle kommende inklusionsvejledere får vikardækning for deres indsats. Tre spørgsmål til to deltagere: Ti lærere fra fem tilfældigt udvalgte skoler prøvede kompetenceprojektet Folkeskolens Fællesskaber af. BU Nyt har spurgt to deltagere om deres udbytte. De ti lærere afprøvede indhold og logistik i det kommende kompetenceudviklingsforløb ved et pilotprojekt på Sølystskolen. Deres opgave var at synliggøre deres viden og dele den. Konkret deltog de i tre dages forløb om inklusion. Undervejs observerede de undervisningen hos kolleger på Sølystskolen og reflekterede over egen praksis samt egen definition af ordet inklusion. Læs om deltagernes oplevelser af læringsforløbet side 5 Side 4

5 KOMPETENCEUDVIKLING FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER (Fortsat fra side 4) Bente Sørensen, AKT-koordinator. Skjoldhøjskolen: Bente Sørensen Hvad var nyt for dig i læringsugen? Det var nyt for mig at få lov til at være en del at et "minipilotprojekt ". Det at kunne bidrage med mine tanker og erfaringer, samt hjælpe med at opdage forløbets rammesætning og indhold før den rigtige skal sættes i gang. Kurset er også anderledes i forhold til andre kurser, fordi der tages udgangspunkt i lærernes og pædagogerne egen praksis. Kurset er lagt op til at formidlingen kommer fra lærerne og pædagogerne selv og ikke fra eksterne oplægsholdere. Det gør at det bliver meget praksisnær og som alle syntes var spændende og lærerigt. Hvad fik du ud af det? Det var tre spændende dage med videndeling, besøg i klasser og gode ideer til egen praksis. Der sidder rigtig mange dygtige og kompetente lærere og pædagoger rundt omkring, som skal blive bedre til at dele ud af den viden og erfaring de sidder med. Hvilken betydning kan kompetenceprojektet få for dig og dine kollegaer? Hvis vi tænker at inklusion handler om, at børn, uanset køn, alder og eventuelle diagnoser skal inddrages i fællesskabet og at alle har ret til at være en del at det almene så skal vi tænke på netværket omkring barnet. Vi som lærere og pædagoger er en del af netværket og kurset kan være med til, at det bliver mere legalt at åbne op ind til hinandens praksis. At udnytte den viden, der allerede eksisterer rundt omkring og at reflektere sammen over egen og andres praksis. Anders Larsen, lærer - specialklasser, Søndervangskolen Anders Larsen Hvad var nyt for dig i læringsugen? Jeg havde en forventning om, at jeg skulle bruge tre dage på at blive fyldt op med informationer om grundprincipperne for inklusionstanken. Dette blev manet til jorden kort tid inde i kursusforløbet. I stedet for fyldning blev der opfordret til øse ud af egne erfaringer og tanker omkring inklusion. Dette gav til tider frustrationer hos de deltagende, da man ikke var vant til denne form for medindflydelse på et kursus. Som tiden gik og diskussionerne og rammerne blev tydeligere, fik vi italesat mange tanker og pædagogiske/didaktiske ideer. Tankerne og formen for hvordan man som lærer inkluderer eleverne i den daglige undervisning blev diskuteret og vurderet. Så selve kursusformen var ny for mig. Det var fantastisk at kunne bidrage med viden og erfaringer i et kompetent forum, samtidig med at man fik set undervisning, hvor inklusionstanken virker. Hvad fik du ud af det? Selve formen på de tre dage var meget inspirerende og givtig (sparring/videndeling). Jeg fik sat ord på mine tanker om dagligdagen som lærer/didaktiker. Jeg er blevet en smule tydeligere på min opgave som underviser og er igennem dialog med kolleger blevet klar over, hvorfor jeg gør som jeg gør. Hvilken betydning kan kompetenceprojektet få for dig og dine kolleger? Jeg håber på, at vi som undervisere i fællesskab kan løfte den opgave som inklusionstanken indeholder. Det er en tung opgave, men med den rette indstilling og en fornuftig tidsramme, vil jeg mene, at man med denne kursusform har lagt kimen til en god start. Side 5

6 KOMPETENCEUDVIKLING FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER (Fortsat fra side 5) Fakta Kompetenceprojekt Folkeskolens Fællesskaber Samtlige skoler i Aarhus Kommune får frem til 2014 tilbud om at give pædagogisk personale et kompetenceløft i forhold til pædagogiske udfordringer i lokalmiljøet. Det er besluttet af Aarhus Byråd. Tilbuddet retter sig i første omgang mod 1000 lærere. Det svarer til ca. 20 lærere pr. skole. De første forløb starter lige efter sommerferien. Deltagerne bliver lærere og skolepædagoger samt SFO-pædagoger. Læs mere om rammesætning for det specialpædagogiske arbejde på side 6. Yderligere oplysninger Helle Suder, souschef, PPR og Specialpædagogik. Mail: Pia Hutters, konsulent, PPR og Specialpædagogik. Mail: Stine Clasen, konsulent, PPR og Specialpædagogik. Mail: Bilag Find en folder om praksisnær kompetenceudvikling samt læringsforløb for inklusionsvejledere: på buintra/1511 Her finder du også en præsentation af forløbet som powerpoint-dokument Side 6

7 SPECIALPÆDAGOGIK - BAGGRUND Om den strategiske ramme for det specialpædagogiske arbejde Byrådet har den 25. maj 2011 godkendt den strategiske ramme for det specialpædagogiske arbejde. Rammen sikrer et fælles grundlag for og en fælles tilgang til det specialpædagogiske arbejde i alle dele af Børn og Unge. Den strategiske ramme er blevet til i et tæt samarbejde med de decentrale tilbud, de faglige organisationer og interesseorganisationerne. Inddragelsen har bestået af såvel egentlige arbejdsgrupper, møder med enkeltinteressenter samt fælles dialogmøder på tværs af fag-grupper og organisationer. Formålet med inddragelsen har dels været at sikre, at alle interessenter følte sig informeret om arbejdet, dels at kvalificere Børn og Unges arbejde med den strategiske ramme ved at sikre, at alle relevante vinkler var taget i betragtning og dels at skabe en demokratisk proces, hvor interessenterne har haft reel mulighed for at ytre sig. Den ramme, der nu er vedtaget af byrådet, hviler på et fagligt fundament, hvor en bred vifte af hensyn og faglige perspektiver er indarbejdet. Det grundlæggende fundament for den strategiske ramme er det overordnede princip om: Alle børn og unge i Århus Kommune skal være en del af et pædagogisk miljø, der understøtter deres behov og ressourcer. Princippet uddybes inden for fem temaer, som er essentielle for udviklingen på det specialpædagogiske område: Kvalitetssikring Organisering af tilbuddene Rammer for decentral ressourceanvendelse Kompetencer Visitationsprocesser Baggrunden for den strategiske ramme har været behovet for en samlet udviklingsplan for de specialpædagogiske indsatser for børn og unge i Århus Kommune som følge af dannelsen af Magistratsafdelingen for Børn og Unge, strukturreformen og omlægningen af tilbuds-strukturen på fritidsområdet. Efter bortfald af den gamle handicap-strategi i forbindelse med omlægningen har der været behov for at tydeliggøre rammer og retning for den specialpædagogiske indsats over for de mange professionelle, der på den ene eller anden måde er med til at løfte den specialpædagogiske opgave. Den strategiske ramme er udarbejdet på baggrund af en omfattende kvalitetsudviklingsindsats inden for det specialpædagogiske område, og er et af svarene på den stigende efterspørgsel på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud, der har været over de seneste år. Den strategiske ramme skal løbende implementeres konkrete initiativer og mere gennem praksisnær implementering, det vil sige konkrete faglige initiativer, der skaber den ønskede udvikling. Et eksempel er kompetenceprojektet Folkeskolens Fællesskaber, som går i gang efter sommerferien og som alle skoler allerede er involveret i. Dette faglige initiativ skal blandt andet understøtte rammens hensigter om øget inklusion: Børn og unge med specialpædagogiske behov, som har baggrund i sociale og følelsesmæssige problemer, imødekommes bedst via indsatser i de almindelige dagtilbud, skoler, SFO-er og klubber. En lokal indsats har stor betydning for muligheden for en succesfuld inklusion. Kontakt: Jan Kirkegaard, chefpsykolog, PPR og Specialpædagogik. Mail: Side 7

8 DHL OG ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER Engdalskolen melder talstærkt klar til stafet Igen i år deltager Børn og Unge med medarbejdere til årets DHL stafet i Mindeparken. En af skolerne med stor deltagelse er Engdalskolen i Brabrand. Af Mark Bundgaard Sidste år havde vi 30 deltagere. I år er vi oppe på 57 ud af 90 medarbejdere, fortæller Bent Andersen, lærer på Engdalsskolen og koordinator på skolens deltagelse. Skaber social kapital I år har Engdalskolen valgt at slå holdene sammen, så lærere, pædagoger og administration løber i blandede hold. Vi håber, at det kan få en efterfølgende effekt og bygge sociale broer mellem afdelingerne, siger Bent Andersen, Selvfølgelig spiller sundheden en rolle og mange af deltagerne er fysisk aktive i forvejen, men det vigtigste er, at vi får en anderledes oplevelse med vores kolleger - i en De ansatte på Engdalskolen er tyvstartet med opvarmningen til årets DHL stafet. anden sammenhæng end den normale hverdag.. Spreder rygtet og entusiasmen om den gode oplevelse Og hvordan får man så medarbejderne ud af lærerværelset og i løbetøjet? For det første har skolen valgt at betale for deltagelsen i stafetten, og vi har taget det op på personalemøder og lavet opslag på SkoleIntra. Samtidig har sidste års deltagere spredt rygtet om den gode oplevelse selvom det var en våd tur, siger Bent Andersen. Det er tydeligt at mærke entusiasmen fra personalet på Engdalskolen. Bent Andersen har hurtigt spurgt rundt, om nogen vil stille op til en omgang løb for fotografens skyld. Straks har otte mand stillet klar på græsset. Det tyder på, at den sociale bro er under opbygning. Fælles tyvstart i Mindeparken For at komme godt i gang både fysisk og socialt vil Bent Andersen arrangere løbetræning for medarbejdere på Engdalskolen op til stafetten. Aarhus Motion arrangerer fælles træningsdage i Mindeparken den 2. og 9. august. Yderligere oplysninger: Bent Andersen, lærer og DHL-koordinator. Mail: Side 8

9 NYT FRA OMRÅDERNE Den pædagogisk ledede legeplads Skansen i Midtbyen havde workshop i maj. Lokale i alle aldre og byens klubber og skoler var inviterede til at komme og arbejde. Workshoppen var en del af mange, afholdt over det sidste år på legepladsen i forbindelse med arbejdet med at skabe et nyt og anderledes tilbud til børn og unge. Denne gang blev der lagt fliser, anlagt bakker og lavet den nye sandkasse i haven. Legepladsen sørgede for grill og hygge. En af de unge har efterfølgende beskrevet dagen: Fliser og grillspyd på Skansen Torsdag d. 19. maj stod den på god mad, god stemning og god arbejdsånd. Lokale og børn fra klubber overalt i Aarhus, var mødt talstærkt op, for at give en hånd med til ombygningen af Skanselegepladsen. Af Simon Gjermandsen Da jeg trillede ind i parken, var det første der slog mig duften; ikke af mad, men af røg. Ganske rigtig stod en kæmpe grill klar ved døren ind til hovedbygningen. Jeg hilste på et par folk jeg ikke kendte, og havde svært ved at se hvad der foregik. Overalt omkring var der hektisk aktivitet. Nogle børn lagde fliser, andre hjalp til med maden, og nogle gik rundt og tog billeder. Der blev kørt trillebøre fyldt med fliser rundt, og man skulle ikke stå stille i mange sekunder et sted, før man blev nød til at flytte sig igen. Jeg gik lidt rundt for at se om jeg kunne hjælpe til, og endte så ved grillen. Folk var efterhånden sultne og madholdet havde travlt med at gøre grillspyd, samt tilbehør klar. Der var godt gang i grillen hele aftenen. Røg og vellugt. Så røg første spyd på grillen. Det var sjovt at se hvordan arbejdsomheden forsvandt, i takt med at duften spredte sig. Kort efter var køen meterlang, og det fremlagte brød rakte ikke helt, så vi det var bare på med flere spyd. Grillen var meget varm, og det krævede sin grillmester at holde styr på 30 spyd, samtidig med at ens øjne løb i vand. Men på Skansen kan man altid finde noget, som med lidt fantasi, løser ens problem. Jeg fandt en støvmaske, et par arbejdsbriller og et par grillhandsker. Så kunne hverken varme eller røg røre mig, og vi fik taget de første spyd af. Der gik nu ikke længe før vi måtte smide flere på. Efterhånden var den værste sult dog stillet, og folk satte sig med en fyldt tallerken, og tog sig et velfortjent hvil efter en lang dags arbejde. Så kom desserten på grillen, en lækker rabarberret med vaniljeis til. Pludselig kunne folk godt spise lidt mere, og for manges vedkommende, sluttede dagen der. Nogle blev dog og der blev lagt endnu en portion fliser. Arbejdet og den dejlige dag sluttede ikke før solen gik ned over horisonten. Yderligere oplysninger: Besøg eller facebookgruppen Skansen Århus, med 159 personer, der kan lide legepladsen og masser af billeder og video lavet og taget af de unge brugere. Kontakt: Nicolaj Wittendorff, Vice FU leder, Skanderborgvej. Mail: Side 9

10 PERSONALE Kort Nyt Skoler og dagtilbud skal spare mindre op Aarhus Byråd vedtog tidligere i år en tvungen opsparing på 80 millioner kroner i 2011 hvoraf Børn og Unges andel er 35 millioner kroner. Børn og Unges HovedMedUdvalg, HMU, er i denne uge blevet orienteret om, at dagtilbud, skoler og fritidstilbud alene skal finde 10 millioner kroner, mens 25 millioner kroner findes på forskellige fællesposter. Jeg er meget tilfreds med aftalen, som afbøder konsekvenserne af den tvungne opsparing for skoler, børnepasning og fritidsområdet. Vi har sammen med de faglige organisationer og lederforeningerne arbejdet konstruktivt for at finde så lempelig en løsning som overhovedet muligt, siger rådmand Jacob Bundsgaard Johansen. De 25 millioner kroner bliver blandt andet dækket af en smidig proces i forbindelse med ny struktur i Børn og Unge. Processen betyder, at der blandt andet har været færre udgifter til overtallige ledere end ventet. Samtidig har nogle institutioner allerede på forhånd budgetteret med at skulle afdrage gæld, hvilket også tæller med her, ligesom Børn og Unge udsætter en række vedligeholdelsesopgaver. Aarhus er som andre kommuner underlagt en stram økonomisk ramme af regeringen. Det har betydning for den måde, vi i øjeblikket styrer kommunernes økonomi og dermed også betydning for hverdagen i den enkelte institution. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har fundet en fælles løsning, som også tilfredsstiller HMU, siger Jacob Bundsgaard Johansen. Nye tilbud om forældretræningskurser På Center for ADHD starter tre nye grupper med forældre sidst i august Forældre kan tilmelde sig nu. De Utrolige År BASIC er et forældretræningsprogram, som kommer fra USA og er udviklet af psykolog og ph.d. Carolyn Webster-Stratton. Se years.com. Programmet tager udgangspunkt i psykologiske og neurologiske teorier om børns udvikling. Målet med De Utrolige År er at styrke og udvikle forældrekompetencer.i Center for ADHD suppleres programmet med stof, som er særligt relevant for forældre til børn med ADHD. Kurset på Center for ADHD retter sig imod forældre med børn i alderen 3-8 år. Det er til forældre, som søger hjælp, fordi de oplever deres barn som udad- reagerende, krævende og udfordrende. Kurset har effekt både som forebyggende tiltag og som behandling. Pris: kr. inkl. materialer. Kontakt: Centerleder Helle Hartung, Center for ADHD, Johannes Ewalds Vej 42, 8230 Åbyhøj tlf eller læse mere på: Gæt en skulptur Aarhus 1900 bød i sidste uge byens 5. og 6. klasser på foto-orienteringsløb ved Sculpture by the Sea. Udstyret med kort og små billedudklip af de forskellige skulpturer blev eleverne sendt af sted langs vandet ved Marselisborg. Fysisk aktivitet mindst en time om dagen. Det er anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og baggrunden for Aarhus 1900s invitation til skoleeleverne til at deltage i fotoorienteringsløbet ved Sculpture by the Sea. Denne formiddag er der stor forskel på elevernes tempo, der går fra lunten til spurt. Men det er motion på den sjove måde med kort, der skal læses, og skulpturer, der skal findes. En gruppe drenge fra Gammelgårdsskolen har fundet alle skulpturerne. Museer er sygt kedelige. Det her er meget federe. Det var sjovt, at skulle følge kortet og finde de rigtige skulpturer, er drengene enige om. Der også besøg af en femte klasse er fra Odder. Selvom klassens piger småfryser og brokker sig over, at det ikke er blevet de lovet 18 grader, er de enige om, at det har været en sjov formiddag. Man skulle lige finde ud af at læse kortet rigtigt. Men skulpturerne var rigtigt flotte og spændende at se. Faktisk en rigtig sjov formiddag. Side 10

11 PERSONALE Nyt om navne Skriv til redaktionen på hvis du har navnestof til nyhedsbrevet. Tillykke med 25 års jubilæet Overlærer Annette Engelbrekt Pedersen, Malling Skole, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1.juli Kantineleder Marianne Serup, Holme Skole, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. juli Overlærer Lisbeth Margrethe Sunds, Mårslet Skole, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. juli Børnehaveklasseleder Susanne Kirkegaard, Åby Skole, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. juli Pædagogisk leder Anette Henriksen, Vuggestuen Kloden, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 21. juli Pædagogisk leder Per Bisgaard Pedersen, Malling Skole, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. august Overlærer Solveig Kudsk Jørgensen, Søndervangskolen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. august Tak for indsatsen Med udgangen af dette skoleår går overlærer Annie Skaarup på pension efter 40 år på Åby Skole. Vi ønsker Annie held og lykke fremover. Når skoleåret slutter, slutter en af N.J. Fjordsgades markante lærerskikkelser gennem 34 år også. Gudmund Auring har valgt at gå på efterløn efter et langt og dedikeret lærerliv, hvor han har været kendt for sit store engagement i enhedsskolen, som en utrættelig forkæmper for sine elever og en altid debatlysten kollega. Han vil mangle på skolen fremover, og vi ønsker ham god vind. HR-konsulent Jane Ry Nielsen, Personale og Udvikling, har valgt at gå på pension efter mere end 40 år i Børn og Unge. Her er hun startet som pædagogmedhjælper og har arbejdet som pædagog, leder, pladsanviser, pædagogisk konsulent og i de senere år som en aktiv og initiativrig proceskonsulent og projektleder i Personale og Udvikling. Kollegerne takker Jane for et godt kollegaskab og en stor indsats og ønsker Jane al mulig held og lykke i fremtiden. MINIPORTRÆT TAK FOR INDSATSEN Overlærer Marianne Albjerg Jessen, som siden 1. august 1971 har fungeret som lærer på Sødalskolen, har valgt at gå på pension med udgangen af juni Marianne Jessen har i hele sin 40-årige karriere ydet en myreflittig, grundig og særdeles resultatrig indsats, der har været til stor gavn for et utal af klasser og elever i specialundervisningen. Marianne startede med hovedinteressen i fagene dansk og historie. De seneste mange år har det imidlertid været opgaven som læsevejleder, hun især har brændt for. I den forbindelse har der flere gange været bud fra andre skoler efter Mariannes team, som har givet oplæg om, hvordan en konsekvent og målrettet læseundervisning gør en stor forskel! Sødalskolen fejrer Marianne med en reception i skolens aula fredag den 17. juni kl Side 11

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Kompetenceprojektet Folkeskolens Fællesskaber

Kompetenceprojektet Folkeskolens Fællesskaber Kompetenceprojektet Folkeskolens Fællesskaber Inklusionsvejledere 29. aug. 2011 Program 29.8.2011 kl. 8.30 15.00 Kaffe og hjemmebagt brød. I salen Velkomst ved chefpsykolog Jan Kirkegaard Information om

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog

Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Tema: 95 procents målsætningen Kort Nyt RULL MINI: Vuggestue fik legeplads Digitale lønsedler på vej til alle Skolelederen sidder

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba.

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba. TIDLIGE INDSATSER Hvor kom vi fra? KVR 2013: Der er fortsat børn og unge, som vi ikke løfter tilstrækkeligt B2015 + Byrådsbeslutning pba. KVR 2013: Børn og Unge skal styrke de tidlige, forebyggende indsatser

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Børn og Unge. Oktober 2014. Indhold

Nyhedsbrev. Børn og Unge. Oktober 2014. Indhold Nyhedsbrev Børn og Unge Oktober 2014 Indhold 2 Move VIA Fun 4 Status på digitalisering i dagtilbud 6 Rumleuge i dagtilbud 7 Life is the choices you make 9 Midtbyens Børnehus på vej mod pædagogisk idrætsinstitution

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Aktivitetstimer med pædagoger, øget faglighed og længden af skoledagen er til diskussion i forhandlingerne om folkeskolen. Det er politikernes svar på de udfordringer,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Livstræet s bevægelsespolitik: 1. Evaluering juni 2012

Livstræet s bevægelsespolitik: 1. Evaluering juni 2012 Livstræet s bevægelsespolitik: 1. Evaluering juni 2012 Vision: (hvad vil I gerne se, der er sket efter 3 år) Idræt, leg og bevægelse er blevet en naturlig del af hverdagen i Livstræet. Fællesskabet blomstrer.

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statusevaluering Fællesskaber for Alle

Statusevaluering Fællesskaber for Alle Emne: Til: Kopi: til: BILAG Statusevaluering Fællesskaber for Alle Den 4. september 2013 Statusevaluering Fællesskaber for Alle Introduktion Nedenstående er en statusevaluering over hovedaktiviteterne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

erfaringer med implementeringen i Grønland

erfaringer med implementeringen i Grønland Pædagogisk idræt i børneinstitutioner / erfaringer med implementeringen i Grønland Konferencen: Fremtidens idræt i Grønland, 17.-19. august 2016 Oplæg ved: Grethe Sandholm Lektor, Master i læreprocesser,

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013 2013 et år med power og prinsesser LANDSMØDE 2013 I år slog vi alle rekorder. I år deltog 230 Bydelsmødre. Det blev en fantastisk dag med flotte oplæg, gode diskussioner og en ny styregruppe. Helt vildt

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere NOTAT FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere Indledning Mål Målet for gruppens arbejde er at Ledernes og medarbejdernes kompetencer skal styrkes så de er rustet til at understøtte de løsninger,

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

NR. 3 JUNI 2016 KÆRE FORÆLDRE. God læselyst og ønsket om en god sommer.

NR. 3 JUNI 2016 KÆRE FORÆLDRE. God læselyst og ønsket om en god sommer. 1 NYHEDSBREV NYT OM HANDICAPOMRÅDET FOR BØRN NR. 3 JUNI 2016 UNGENETVÆRK I efteråret 2016 arrangeres et dialogarrangement for unge med handicap. Her vil de unge blive inviteret til at bidrage med input

Læs mere