Dato: Mål: 1:200 UNGDOMSSKOLE PÅ GULDHØJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 24.10.2008 Mål: 1:200 UNGDOMSSKOLE PÅ GULDHØJ"

Transkript

1 Dato: Mål: 1:200 UNGDOMSSKOLE PÅ GULDHØJ

2 Ungdomshus i Ringe (Ungdomsmiljø) Ungdomsskolens vision Visionen er at være samlende koordinator for hele ungeområdet. Ungdomsskolen er den institution, som til enhver tid kan bruges som entreprenør, når noget nyt eller særlige tiltag skal køres i stilling overfor ungegruppen. Ungdomsskolen skal give et helhedsorienteret tilbud med kun en indgang for den unge. Ungdomsskolens mission At samle alle relevante opgaver, tilbud, samarbejdspartnere og indsatsområder, der muliggør visionen. Ungdomsskolen skal være den base, unge altid kan henvende sig til for at få hjælp, råd, oplevelser socialt samvær og nye udfordringer. Hvad er meningen med et ungdomshus / Ungdomsmiljø. At på bedst mulig måde at leve op til love og Kommunens politikker på børne- ungeområdet. At skabe et levende ungdomsmiljø i Ringe, hvor de unge har lyst til at komme. At skabe et forum, hvor unge i og udenfor Ringe kan mødes til fælles aktiviteter, læring, integration, hygge og udvikle en positiv ungdomskultur, hvor musik, teater, kunst mm. blomstrer At unge lærer hinanden at kende og inspirerer hinanden positivt og skaber faglige og sociale netværk. At lære ungdomsgruppen at kende og derved kunne fremme positive tiltag og forhindre negative aktiviteter samt at være den base, de unge altid kan vende tilbage til for råd og vejledning. At ungdomsgruppen lærer de voksne at kende, som de i enhver situation kan trække på. At skabe et forum for ungdomspædagogik. Et ungdomsmiljø er kendetegnet ved: Der er aktivitet i tidsrummet 8 22 Der er mange aktiviteter Der er mange unge De unge kommer fra et stort opland Det er en bred aldersgruppe år Det er en bred ungdomsgruppe med stærke og svage De unge lærer nye kammerater at kende Unge kan blive inspireret til deltage i mange aktiviteter Miljøet bliver mere dynamisk. Mere dynamik tiltrækker flere unge. Det er hurtigt at implementere nye tilbud / indsatser. Det handler om dagundervisning, integration, prøvefag, SSP-hjælp, fritidstilbud osv. Der er et pædagogisk miljø med medarbejder fra mange forskellige faggrupper. Der kan fælles tages hånd om de unge ud fra mange tilgangsvinkler. Der sker en pædagogisk udvikling. Det er lettere at få medarbejdere. Medarbejderne overlapper tidsmæssigt. Det er lettere at sammensætte fuldtidsjobs. Medarbejdere med fuldtidsjobs investerer mere energi i deres arbejdsplads. Fuldtidsjobs kalder på mere kvalificerede medarbejdere. Godt kvalificerede medarbejdere løser bedre arbejdsopgaverne Det er lettere at indhente viden om ungegruppen, og SSP-indsatsen forstærkes Administrationen er tæt på/en del af dagligdagen og der kan tages hurtige beslutninger internt. Miljøet bliver en stærk base for udviklingen af ungdomsarbejdet i Ringe. Styringen af ungdomsarbejdet i Faaborg-Midtfyn udgår fra Ringe Hvor skal ungdomshuset ligge Et sted, hvor man nemt kan komme til og fra via offentlig transport Et sted, hvor man ikke generer boligområder Et sted, hvor man er tæt på samarbejdspartnere og samtidig kan bevare egen identitet Et sted, hvor der er mulighed for at udvide aktivitetsniveauet Mulige samarbejdspartnere i Ringe Fritidscenteret Midtfyns Gymnasium Nordagerskolen Musikskolen Tingagerskolen Fritidskonsulenten, kulturafdelingen Ungdommens uddannelsesvejledning Hvilke aktiviteter og tilbud skal/kan ungdomshuset rumme 2-sprogsklasse Tidsbegrænset særlig tilrettelagt undervisning Udlån af enkelt faciliteter til skoleklasser SSP aktiviteter og rådgivning Internationale aktiviteter Om ønsket 10. klasse eller anden dagundervisning for unge Træningsfagcenter ( dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, lektiecafe ) Prøveforberedende fag ( pt. fransk og latin ) Alm. sproghold i spansk, fransk og italiensk Højniveau fag Hold for 2-sprogede Ungdomsklub eller juniorklub Cafe SSP-aktiviteter incl. Rådgivning Planlægning af ture, rejser, volontørophold Personalemøder, samt div. møder med personer omkring ungdomsgruppen. Ungdomsklub Cafe Almene fag som f.eks. musik, teater, dans, sang, maleri, motorlære, jagttegn mm. Unges egne hold ( rollespillere, diskussionsgrupper, bands ) Undervisning i færdselslære / knallertbevis Filmklub Netcafe Ungdomsråd Kun for piger - / kun for drengehold

3 Åbningstid på hverdage. ( Knivtid 66% ) Ungdomshuset vil også blive brugt i ferier og weekends til kurser og aktiviteter. Det pædagogiske ungdomsmiljø De ansatte i Ungdomshuset er fælles om at tage hånd om de unge. Der foregår en løbende dialog medarbejderne imellem om den pædagogiske udvikling og optimering af samarbejdet i huset. Succeskriterier De unge bruger huset. Der er altid megen aktivitet Synlige unge talenter Synlige aktiviteter Flere unge i uddannelsessystemet Færre unge misbrugere og kriminelle Det pædagogiske miljø udvikles og medarbejderne trives og er engagerede. Udgangspunkt Lov om ungdomsskoler Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, 5 i lov nr af 17. december 2002 og 2 i lov nr af 27. december Kapitel 1 Ungdomsskolen 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter. 3. Ungdomsskoletilbudet skal omfatte: 1) Almen undervisning. 2) Prøveforberedende undervisning. 3) Specialundervisning. 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. 3, stk. 5, i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre 1). Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Desuden vægtes Faaborg-Midtfyn Kommunes børne- ungepolitik: Sammenhængende børne- og ungepolitik At børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. Det betyder, ---- o At antallet af unge, der går videre i uddannelsessystemet er større i Faborg-Midtfyn Kommune, end det nationale gennemsnit. o At der hos børn og unge er et mærkbart engagement i det nære miljø. o At der i erhvervslivet og den offentlige debat gives udtryk for, at børn og unge har en høj grad af lyst til at være med og til at udvikle sig. o At tilflyttere vægter børne- og ungeområdet i deres begrundelser for tilflytning. o At børne- og ungeområdet bidrager til, at Faaborg-Midtfyn Kommune får en stærk position som bo-kommune. At der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. Det betyder, ---- o At barnet, familien og netværket er i centrum med helhed, sammenhæng og én indgang for borgere og samarbejdspartnere. o At kommunen understøtter muligheden for hjælp i normalsystemet. o At der ydes kompetent rådgivning til medarbejdere og samarbejdspartnere. o At der hos medarbejderne skal udvikles stærke faglige og tværfaglige miljøer. At kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. Det betyder, ---- o at der i vore institutioner etableres relationer til erhvervsliv, forenings- og kulturliv samt frivillige organisationer. o at kommunen bidrager til, at rekrutteringen af børn og unge til foreningsliv og frivillige organisationer er god og stabil o at kommunens institutioner og medarbejdere bidrager til åbenhed og lyst til det nye. o At børn og unge viser kendskab til, hvad der sker i omverden o At børn og unge viser respekt for andre og andres synspunkter. o At unge fra Faaborg-Midtfyn kan matche de udfordringer, der følger af den globale udvikling, erhvervs- og uddannelsesmæssigt. At tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Det betyder, at o At børn og unge får udviklet respekt for den enkelte og accept af forskelligheden. o At institutions- og undervisningsmiljøer er tilpasset, så børn med særlige behov kan blive tilgodeset i de nære omgivelser. o At personalets kompetencer fortsat skal udvikles. o At der arbejdes på at udforme det offentlige rum, så børn og unge kan færdes frit og trygt. 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 2) Heltidsundervisning.

4 Hvordan er en dag i Ungdomshuset ( Ungdomsmiljøet ) Kl kommer de elever, der har dagundervisning. Eleverne arbejder ud fra deres uddannelsesplan og benytter sig af hele husets faciliteter, hvis ikke lokalerne er lånt ud til andre. Man arbejder i klasser, grupper, hold og individuelt. Vejlederen kigger forbi og taler med de elever, der har behov for det. Administrationen er i gang. Der har været mange henvendelser om opstart af ekstra matematikhold og musikundervisning, så lederne taler med medarbejderne om, hvem der har tid til at tage et ekstra hold. En skole ringer ind og bestiller 1.hjælpsundervisning, og administrationen arrangerer dette. En mor ringer og melder sin søn til matematik. Politiet kigger forbi og spørger SSP om en konkret ung. Lærerne og de unge kender dem godt, fordi de også underviser de unge på knallertholdet sammen med klublederen. Medarbejdere og unge spiser i det samme rum i pauserne og får en snak om, hvad der sker i tilværelsen. Der kommer nogle unge, der pjækker fra en anden skole. SSP sender dem retur til det, de skal, og beder dem om at komme senere, når de har fået fri. Fra kl er det muligt at benytte sig af ungdomsskolens faglige træningscenter og lektiecafe. Man kan også hygge sig i klubben evt. købe lidt billigt mad. De særligt stræbsomme har mulighed for højniveaufag, deltager i fransk prøvefag eller taler med ungdomsskolens volontørkonsulent om et ophold i Berlin. Drengen, hvis mor der meldte ham til matematik, kommer ind på kontoret, for at melde sig ud igen. Han interesserer sig kun for at spille trommer hjemme i kælderen. Vi overtaler ham til i det mindste at komme én gang, for vi ved, at matematiklæreren også har et musikhold, som han evt. kunne overtale drengen til at deltage i de mangler vist en trommeslager. En kontaktlærer holder møde med nogle af sine elever. Nogle medarbejdere har taget fat i ungdomsskoleinspektøren, fordi de har mange visioner og har brug for tilsvarende mange penge. Man enes efter en længere diskurs - om et billigere projekt med næsten det samme indhold. Mange tilbud kører samtidigt og huset fyldes op af alle mulige unge, der undervises, spiller musik eller teater, hygger sig med rollespil eller bordtennis osv. Man mødes rundt omkring, snakker, inspireres af hinanden, laver aftaler og gå måske senere til badminton i fritidscenteret eller til undervisning i musikskolen. De unge kommer især fra de tre områder: Gl. Ryslinge-, Gl. Årslev- og Gl. Ringe Kommuner, men også et par stykker fra Brobyområdet og Faaborg har fundet vej. SSP går en runde i huset og vurderer, om nogen kunne have brug for en uforpligtende snak eller konkret rådgivning. Senere kører SSP-konsulenten et hold for unge, der har det svært / er på vej ud i kriminalitet / har selvskadende adfærd eller andre problemer. Et sted sidder en gruppe lærere og unge og forbereder en EU-tur til Granada EU skulle gerne betale det meste de unge resten. Lærere og elever står i kø ved kopimaskinen, for der er ikke råd til flere bøger på denne side af jul. Kl erstattes de boglige fag af mere hobbybetonede fag og klubben skruer op for musikken. En del ældre unge har lavet deres egne hold og aktiviteter og får tildelt lokaler til det. Der kører filmklub, billardturnering, tegneserietegning og pigeklubmakeup. Da pigeklubben i fuld krigsmaling kl går forbi bordtennisdrengene opstår der en kort overgang en tumultepisode, som alle ser ud til at hygge sig med. Kl lukkes klubben. En forbipasserende med hund siger til klublederen, at Ringe nu kan sammenlignes med København på ungdomhusområdet: ballade, anarki, stoffer, druk. Klublederen forklarer venligt, at det ikke er på den måde, vi gør det i Faaborg-Midtfyn. Vi følger kommunens misbrugspolitik, og der er altid flere voksne tilstede, så huset bliver et trygt sted at opholde sig. Hundeejeren mener at have set, at et par knallertbøller gøre området usikkert, og klublederen lover, at orientere SSP om sagen. Hundeejeren kommer igen i morgen ved samme tid, for at følge op på sagen.

5 64,8 m 20,4 m I den eksisterende bygning er der indrettet kontorlokaler til BUR i stueetagen med den centrale gang som adgangsforbindelse. Ligeledes er der indrettet billardklub og fodboldklub til den modsatte side, men de har ikke adgang fra den centrale gang. en indeholder i dag forskellige foreningslokaler, som forbindes af en central gang. Følgende forslag er med henblik på at skaffe egnede lokaler til ungdomsskolen. Deciderede undervisningslokaler kræver mekanisk ventilation, som ikke forefindes i den eksisterende bygningen. Ungdomsklub-lokaler kræver ingen ventilation. lokalerne har i dag ikke normalt dagslys. Fordi der skal være personale ansat til opsyn, skal disse lokaler have normalt dagslys. For at løse dette problem kan jorden foran kælderlokalerne udgraves til den ene side. Det skal nævnes at adgangsforholdene ikke er optimale i nogen af forslagene idet de forskellige afdelinger kommer til at ligge spredt og usammenhængende. Lokalerne i stueetagen kan ikke forbindes via den centrale gang, hvorved der vil opstå meget gennemgangstrafik gennem lokalerne. Eksisterende forhold

6 Ungdomsmiljø (1.400 unge ) 2-sprogsklasse Tidsbegrænset særlig tilrettelagt undervisning Udlån af enkelt faciliteter til skoleklasser SSP aktiviteter og rådgivning Internationale aktiviteter under Sirius Om ønsket 10. klasse eller anden dagundervisning for unge Træningsfagcenter (dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, lektiecafe) Prøveforberedende fag ( pt. fransk og latin ) Alm. sproghold i spansk, fransk og italiensk Højniveau fag Hold for 2-sprogede Ungdomsklub eller juniorklub med Cafe, teater/musik, åbent kreatarium, hygge, spillerum, SSP-aktiviteter, SSPhold, åben rådgivning Planlægning af ture, rejser, volontørophold Personalemøder Ungdomsklub med cafe teater/musik, åbent kreatarium, hygge, spillerum, netcafe, filmklub Almene fag som f.eks. musik, teater, dans, sang, maleri, motorlære, jagttegn mm. Unges egne hold ( rollespillere, diskussionsgrupper, bands ) Undervisning i færdselslære / knallertbevis / færdselsrelateret 1. hjælp. Ungdomsråd Kun for piger - / kun for drengehold Alkoholfrie fredagsfester en gang pr. md. Et ungdomsmiljø er kendetegnet ved:?? Der er aktivitet i tidsrummet 8 22?? Der er mange aktiviteter?? Der er mange unge?? De unge kommer fra et stort opland?? Det er en bred aldersgruppe år?? Det er en bred ungdomsgruppe med stærke og svage?? De unge lærer nye kammerater at kende?? Unge kan blive inspireret til deltage i mange aktiviteter?? Miljøet bliver mere dynamisk. Mere dynamik tiltrækker flere unge.?? Det er hurtigt at implementere nye tilbud / indsatser.?? Det handler om dagundervisning, integration, prøvefag, SSP-hjælp, fritidstilbud osv.?? Der er et pædagogisk miljø med medarbejder fra mange forskellige faggrupper. Der kan fælles tages hånd om de unge ud fra mange tilgangsvinkler.?? Der sker en pædagogisk udvikling. Det er lettere at få medarbejdere. Medarbejderne overlapper tidsmæssigt. Det er lettere at sammensætte fuldtidsjobs. Medarbejdere med fuldtidsjobs investerer mere energi i deres arbejdsplads. Fuldtidsjobs kalder på mere kvalificerede medarbejdere. Godt kvalificerede medarbejdere løser bedre arbejdsopgaverne?? Det er lettere at indhente viden om ungegruppen, og SSP-indsatsen forstærkes?? Administrationen er tæt på/en del af dagligdagen og der kan tages hurtige beslutninger internt.?? Miljøet bliver en stærk base for udviklingen af ungdomsarbejdet i Ringe. Styringen af ungdomsarbejdet i Faaborg-Midtfyn udgår fra Ringe Undervisning Ungdomsskole: 395 m² Ungdomsklub: 420 m² Depoter Ungdomsskole: 227 m² I alt: m² Kalkulation: Byggeomkostninger: kr. Uforudsete udgifter 10%: kr kr. Honorar 8,5% kr. I alt kr. Inventar ikke medregnet Forslag 1

7 Ungdomsklub (150 unge ) Intet Ungdomsklub eller juniorklub med Cafe, teater/musik, åbent kreatarium, hygge, spillerum, Ungdomsklub med cafe teater/musik, åbent kreatarium, hygge, spillerum, netcafe, filmklub Unges egne hold ( rollespillere, diskussionsgrupper, bands ) Alkoholfrie fredagsfester en gang pr. md. Et ungdomsklub er kendetegnet ved:?? Der er aktivitet i tidsrummet 14 22?? Der er aktiviteter i forhold til klubbens størelse?? Der er ca. 150 unge unge tilmeldt?? De unge kommer fra området ( Ringe )?? Det er en smal aldersgruppe år?? Det er ofte den lidt svagere gruppe.?? De unge er sammen med dem de kender.?? Unge kan blive inspireret til at deltage i de aktiviteter, klubben byder på. Der er et pædagogisk miljø med få faggrupper ofte deltidsansatte med pædagog uddannelse og unge uden uddannelse Undervisning Ungdomsskole: 395 m² Ungdomsklub: 195 m² Depoter Ungdomsskole: 227 m² I alt: 817 m² Kalkulation: Byggeomkostninger: Uforudsete udgifter 10%: Honorar 8,5% I alt kr kr kr kr kr. Inventar ikke medregnet Forslag 2

8 Ungdomsklub (120 unge ) Intet Ungdomsklub eller juniorklub med Cafe, teater/musik, åbent kreatarium, hygge, spillerum, Ungdomsklub med cafe teater/musik, åbent kreatarium, hygge, spillerum, netcafe, filmklub Unges egne hold ( rollespillere, diskussionsgrupper, bands ) Alkoholfrie fredagsfester en gang pr. md. Et ungdomsklub er kendetegnet ved:?? Der er aktivitet i tidsrummet 14 22?? Der er aktiviteter i forhold til klubbens størelse?? Der er ca. 150 unge unge tilmeldt?? De unge kommer fra området ( Ringe )?? Det er en smal aldersgruppe år?? Det er ofte den lidt svagere gruppe.?? De unge er sammen med dem de kender.?? Unge kan blive inspireret til at deltage i de aktiviteter, klubben byder på. Der er et pædagogisk miljø med få faggrupper ofte deltidsansatte med pædagog uddannelse og unge uden uddannelse Ungdomsklub: 455 m² Depoter Ungdomsskole: 135 m² I alt: 590 m² Kalkulation: Byggeomkostninger: Uforudsete udgifter 10%: Honorar 8,5% I alt kr kr kr kr kr. Inventar ikke medregnet Forslag 3

9 Ungdomsklub (100 unge ) Intet Ungdomsklub eller juniorklub med Cafe, teater/musik, åbent kreatarium, hygge, spillerum, Ungdomsklub med cafe, åbent kreatarium, hygge, spillerum, netcafe, filmklub Alkoholfrie fredagsfester en gang pr. md. Et ungdomsklub er kendetegnet ved:?? Der er aktivitet i tidsrummet 14 22?? Der er aktiviteter i forhold til klubbens størelse?? Der er ca. 150 unge unge tilmeldt?? De unge kommer fra området ( Ringe )?? Det er en smal aldersgruppe år?? Det er ofte den lidt svagere gruppe.?? De unge er sammen med dem de kender.?? Unge kan blive inspireret til at deltage i de aktiviteter, klubben byder på. Der er et pædagogisk miljø med få faggrupper ofte deltidsansatte med pædagog uddannelse og unge uden uddannelse Undervisning Ungdomsskole: 395 m² Kalkulation: Byggeomkostninger: Uforudsete udgifter 10%: Honorar 8,5% I alt kr kr kr kr kr. Inventar ikke medregnet Forslag 4

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv.

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. i henhold til Ungdomsskoleloven Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Ungdomsskoleplanen

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken. Identifikation. Skolens navn.2 Skolekode. Ungdomsskoleinspektør. Skoleår.5 Udfyldt af.6 Telefon (udfylder).7 E-mail (udfylder) UngSlagelse 2 Henning Rasmussen

Læs mere

Notat til BUI maj 2013

Notat til BUI maj 2013 Notat til BUI maj 2013 UngSlagelse består af Xclass, 10. klassecentret i Slagelse og Ungdomsskolen med hver deres selvstændige buget. Fra medio maj 2013 er hele UngSlagelses ledelse og sekretariat samlet

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 214/15 1. Identifikation 1.1 Skolens navn * 1.2 Skolekode * 1.3 Forvaltning 1.4 Ungdomsskoleinspektør 1.5 Skoleår 1.6 Udfyldt af * 1.7 Telefon (direkte)

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13 Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE... 3 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER... 5 ÅRSHJUL... 8 Side 2

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik Odense Kommunes ungdomsskolepolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Formål 06-07 Struktur og organisering 08-09 Målgruppe 10-11 Aktiviteter 12-15 Unge med særlige behov 16-17 Netværk og samarbejde 18-19

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen.

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. GRUNDLAG: Lovgrundlaget: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Fritids- og Ungdomsklubber Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune Ungdomsskoleplan Oversigt over ungdomsskolevirksomheden 1 1 Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge. Ungdomsskolens formål er at

Læs mere

Holbæk d. 8. august Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole

Holbæk d. 8. august Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole Holbæk d. 8. august 2016 Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole Tilbyder almen undervisning i dansk, engelsk, matematik, sprog mm. Endvidere prøveforberedende undervisning til

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Ny klubstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole Arbejdsgrundlag gældende fra

Ny klubstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole Arbejdsgrundlag gældende fra Ny klubstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole Arbejdsgrundlag gældende fra 01.08.09 Udgangspunkt. FMK Ungdomsskole har udarbejdet en ny plan for klubstrukturen med udgangspunkt i beslutning

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier.

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier. Uddybende bilag til BSU november 2011. Ungehusets fremtid Baggrund. Den senere tids optrapning af konflikterne i Ungehuset har nødvendiggjort et oplæg, der sætter fokus på Ungehuset s reetablering og fremtid.

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af planen

Læs mere

Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed

Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed Planen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx 201x Indhold Indledning...1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden...2 Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden...4

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FRITIDS/LÆRINGSMILJØ BOGENSE

FRITIDS/LÆRINGSMILJØ BOGENSE BOGENSE FRITIDS OG LÆRINGSMILJØ AFTENKLUB/PIGEKLUB EFTERMIDDAGSKLUB OPSØGENDE MEDARBEJDERE UNDERVISNING OG LEKTIECAFE FRITIDS/LÆRINGSMILJØ BOGENSE NETCAFE VÆRKSTEDER NATTERAVNE DIVERSE ARRANGEMENTER FESTIVALER

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Ungdomspolitik. Morsø Kommune

Ungdomspolitik. Morsø Kommune Ungdomspolitik Forord har et aktivt og godt foreningsliv, gode kultur- og fritidstilbud og et aktivt ungdomsråd. Kommunen har et velfungerende skolevæsen og kommunale systemer med engagerede medarbejdere,

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Virksomhedsplan 2013/2014 Varde kommunale Ungdomsskole

Virksomhedsplan 2013/2014 Varde kommunale Ungdomsskole Virksomhedsplan 2013/2014 Varde kommunale Ungdomsskole Virksomhedsplanen tager sit udgangspunkt i den vedtagne Skolepolitik for Varde Kommunes skolevæsen (2007), den overordnede politik for Børne- og Ungeområdet

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget

Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Forslagets titel Besparelse på Ungdomsskolen. Besparelse SSP Øget betaling i SFO Besparelse på børne- og familie rådgivning Besparelse SPT (udvidet

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE I GENTOFTE KOMMUNE ÉT FRITIDSCENTER - TRE KLUBTILBUD Gentofte Kommunes fritidscentre er et fritidstilbud for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år. Det enkelte fritidscenter

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN rden 01.06.2015. Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 45 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen(formand) Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder Ungdomsskolens 6 klubber danner rammen om aktiviteter, samvær og voksenkontakt, og Klubben på Rughavevej har været i brændpunktet med hensyn til forebyggende arbejde i forhold til en vanskelig

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Scenarier for fremtidens ungdomscenter

Scenarier for fremtidens ungdomscenter NOTAT Center for Dagtilbud og Skole Scenarier for fremtidens ungdomscenter 2. september 2015 15/10718 Fra ungdomscenter til 10. klassecenter I dag er cirka en tredjedel af eleverne i 10. klasse på Ungdomscenteret

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Præsentation. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Præsentation. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Præsentation OV1_Kvadrat_R D En kommunal ungdomsskole... Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings præsentationsfolder i hånden. I denne folder kan du læse om Ungdomsskolen

Læs mere

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014 Randers Ungdomsskole AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere