Sortbog om lov nr. 315 af 19. april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortbog om lov nr. 315 af 19. april 2006"

Transkript

1 Sortbog om lov nr. 315 af 19. april 2006 Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Lovgivningsproces Undervisningsministeriet Afdelingen for videregående uddannelser Kontor for pædagogiske, videregående uddannelser Januar 2007 side 1 af 306

2 Titel: Sortbog om lov nr. 315 af 19. april 2006 Undertitel: Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Noter: Publikationen indgår i Undervisningsministeriets håndbogsserie som nr Udgiver: Undervisningsministeriet, Afdelingen for videregående uddannelser Institution: Undervisningsministeriet Copyright: Undervisningsministeriet Forfattere: Undervisningsministeriet Artikelredaktion: Kirsten Lippert og Esther Juel Jepsen, Undervisningsministeriet Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard Andre bidragydere: Pohl Data (Grafisk tilrettelægning, web) Emneord: professionsbacheloruddannelse, pædagoguddannelsen, sortbog, lovgivningsproces, L 114, reform, lovforslag Resumé: Publikationen indeholder en oversigt over de relevante dokumenter i forbindelse med lovgivningsprocessen forud for vedtagelsen af lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Sortbogen er tænkt som et praktisk værktøj for pædagoguddannelsens interessenter og andre, der ønsker indsigt i tilblivelsen af den ny pædagoguddannelse Sprog: Dansk URL: pub.uvm.dk/2007/paedsortbog Den elektroniske udgaves ISBN-13: Den trykte udgaves ISBN: Publikationen findes kun i elektronisk udgave Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK Version: 1.0 Versionsdato: Publikationsstandard nummer: Formater: Inventarliste: Publiceringsstandard nr. Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Publikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf eller side 2 af 306

3 Forord Publikationen af denne sortbog er en samling af de relevante dokumenter i forbindelse med lovgivningsprocessen frem til vedtagelsen af lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Sortbogen indeholder bl.a. den vedtagne lov med tilhørende lovforarbejder (L 114), høringssvar, spørgsmål fra Folketingets Uddannelsesudvalg samt undervisningsministerens besvarelse heraf, referat af Folketingets forhandlinger og Folketingets Uddannelsesudvalgs betænkning over lovforslaget. Publikationen er primært tiltænkt pædagoguddannelsens interessenter herunder pædagoguddannelsens institutioner og studerende samt relevante foreninger og organisationer inden for området. side 3 af 306

4 side 4 af 306

5 Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Indhold 1. Lov nr. 315 af 19. april Lovforslag nr. L 114 af 15. december 2005 med bemærkninger Resumé af udkast til lovforslag ad ministermøde den 13. december Skriftlig fremsættelse af lovforslag nr. L 114 den 15. december Høringssvar vedrørende lovforslag nr. L Undervisningsministeriets høringsresumé af 1. december 2005 om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L Folketingets forhandlinger under 1. behandlingen den 17. januar Folketingets Uddannelsesudvalgs samråd med undervisningsministeren den 26. februar Oversigt over spørgsmål til lovforslag nr. L 114 fra Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål nr med bilag fra Folketingets Uddannelsesudvalg samt undervisningsministerens besvarelse heraf Folketingets Uddannelsesudvalgs betænkning af 28. marts Folketingets forhandlinger under 2. behandlingen den 4. april Folketingets forhandlinger under 3. behandlingen den 6. april Lovforslag nr. L 114 som vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 6. april side 5 af 306

6 side 6 af 306

7 1 Lov nr. 315 af 19. april 2006 side 7 af 306

8 side 8 af 306

9 side 9 af 306

10 side 10 af 306

11 side 11 af 306

12 side 12 af 306

13 2 Lovforslag nr. L 114 af 15. december 2005 med bemærkninger side 13 af 306

14 side 14 af 306

15 side 15 af 306

16 side 16 af 306

17 side 17 af 306

18 side 18 af 306

19 side 19 af 306

20 side 20 af 306

21 side 21 af 306

22 side 22 af 306

23 side 23 af 306

24 side 24 af 306

25 side 25 af 306

26 side 26 af 306

27 side 27 af 306

28 side 28 af 306

29 side 29 af 306

30 side 30 af 306

31 side 31 af 306

32 side 32 af 306

33 side 33 af 306

34 side 34 af 306

35 3 Resumé af udkast til lovforslag ad ministermøde den 13. december 2005 side 35 af 306

36 side 36 af 306

37 Undervisningsministeriet December 2005 Resumé af Forslag til lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Forslaget er en udmøntning af regeringsgrundlaget Nye mål om pædagoguddannelsen: Regeringen vil gennemføre en reform af pædagoguddannelsen, der bl.a. styrker fagligheden, giver mere tid til fordybelse, bedre muligheder for specialisering, mere ensartet uddannelse og en forbedret praktikuddannelse. Pædagoguddannelsen vil give de studerende kompetencer til som færdiguddannede pædagoger at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogarbejdet, som bl.a. er defineret i lovgivningen, herunder serviceloven og folkeskoleloven. Pædagoguddannelsen skal derfor kvalificere pædagoger til at arbejde inden for området børn og unge, herunder med tidlig indsats over for alle børn, særligt over for børn med vanskeligheder, med sprogstimulering til tosprogede småbørn, med pædagogiske læreplaner i dagtilbud og med indholdsbeskrivelser i børnehaveklasserne. Uddannelsen skal også give kompetencer til at varetage arbejde inden for det socialpædagogiske område, der bl.a. omfatter børn og unge med særlige behov for hjælp og støtte, herunder børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk, personer med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, voksne med sociale problemer (hjemløse, misbrugere og sindslidende) samt familieinstitutioner og børne- og ungdomspsykiatriske hospitaler. Uddannelsen skal herunder give kompetencer til at varetage den kriminalitetsforebyggende indsats i bl.a. boligkvarterer, under SSP-samarbejde og i kriminalforsorgen. Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med en varighed som i dag på 3½ år. Omfanget og fordelingen af praktikuddannelsen efter forslaget er uændret, ligesom den fortsat er lønnet i 2 x ½ år og ulønnet i den første periode på 3 mdr. Praktikkens uddannelsesrettede formål styrkes med forslaget, idet kravene til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling foreslås styrket, ligesom der skal fastsættes mål for de enkelte praktikperioder. Uddannelsens faglighed styrkes især ved, at den obligatoriske fagrække koncentreres om færre fag samtidig med, at der indføres linjefag. Faget dansk styrkes med henblik på at skærpe den studerendes sproglige og kulturelle bevidsthed og på at give den studerende forudsætninger for at varetage opgaven i forhold til sprogstimulering af børn, herunder sprogstimulering af tosprogede småbørn. Styrkelse af specialisering mod bestemte arbejds-/funktionsområder sikres i den ny pædagoguddannelse ved, at uddannelsen indeholder et antal specialiseringer, der sigter mod forskellige dele af den pædagogiske profession. For at opnå en mere ensartet uddannelse tydeliggøres de faglige mål. Der indføres et tværprofessionelt element for at styrke samarbejdet med andre relevante professioner. For at sikre at uddannelsens faglige niveau kommer på linje med de øvrige professionsbacheloruddannelser, vil adgangskravene til uddannelsen administrativt blive strammet. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Forslaget har ingen administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, og det har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forslaget har ingen EU-retlige aspekter Loven forslås at træde i kraft den 1. august side 37 af 306

38 side 38 af 306

39 4 Skriftlig fremsættelse af lovforslag nr. L 114 den 15. december 2005 side 39 af 306

40 side 40 af 306

41 Skriftlig fremsættelse (15. december 2005) Undervisningsministeren (Bertel Haarder): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Lovforslag nr. L 114). Lovforslaget er en udmøntning af regeringsgrundlaget Nye mål om pædagoguddannelsen: Regeringen vil gennemføre en reform af pædagoguddannelsen, der bl.a. styrker fagligheden, giver mere tid til fordybelse, bedre muligheder for specialisering, mere ensartet uddannelse og en forbedret praktikuddannelse. Pædagoguddannelsen vil give de studerende kompetencer til som færdiguddannede pædagoger at varetage de udviklings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogarbejdet, som bl.a. er defineret i lovgivningen, herunder serviceloven og folkeskoleloven. Pædagoguddannelsen skal derfor kvalificere pædagoger til at arbejde inden for området børn og unge, herunder med tidlig indsats over for alle børn, særligt over for børn med vanskeligheder, med sprogstimulering til tosprogede småbørn, med pædagogiske læreplaner i dagtilbud og med indholdsbeskrivelser i børnehaveklasserne. Uddannelsen skal også give kompetencer til at varetage arbejdet inden for det socialpædagogiske område, der bl.a. omfatter børn og unge med særlige behov for hjælp og støtte, herunder børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk, personer med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, voksne med sociale problemer (hjemløse, misbrugere og sindslidende) samt familieinstitutioner og børne- og ungdomspsykiatriske hospitaler. Uddannelsen skal herunder give kompetencer til at varetage den kriminalitetsforebyggende indsats i bl.a. boligkvarterer, under SSP-samarbejde og i kriminalforsorgen. Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med en varighed som i dag på 3½ år. Omfanget og fordelingen af praktikuddannelsen efter forslaget er uændret, ligesom den fortsat er lønnet i 2 x ½ år og ulønnet i den første periode på 3 mdr. Praktikkens uddannelsesrettede formål styrkes med forslaget, idet kravene til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling foreslås styrket, ligesom der skal fastsættes mål for de enkelte praktikperioder. Uddannelsens faglighed styrkes især ved, at den obligatoriske fagrække koncentreres om færre fag samtidig med, at der indføres linjefag. Faget dansk styrkes med henblik på at skærpe den studerendes sproglige og kulturelle bevidsthed og på at give den studerende forudsætninger for at varetage opgaven i forhold til sprogstimulering af børn, herunder sprogstimulering af tosprogede småbørn. Styrkelse af specialisering mod bestemte arbejds-/funktionsområder sikres i den ny pædagoguddannelse ved, at uddannelsen indeholder et antal specialiseringer, der sigter mod forskellige dele af den pædagogiske profession. For at opnå en mere ensartet uddannelse tydeliggøres de faglige mål. side 41 af 306

42 Der indføres et tværprofessionelt element for at styrke samarbejdet med andre relevante professioner. For at sikre at uddannelsens faglige niveau kommer på linje med de øvrige professionsbacheloruddannelser, vil adgangskravene til uddannelsen administrativt blive strammet. Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. august Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til hurtig og velvillig behandling i det høje ting. side 42 af 306

43 5 Høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 114 side 43 af 306

44 side 44 af 306

45 side 45 af 306

46 side 46 af 306

47 side 47 af 306

48 side 48 af 306

49 side 49 af 306

50 side 50 af 306

51 side 51 af 306

52 side 52 af 306

53 side 53 af 306

54 side 54 af 306

55 side 55 af 306

56 side 56 af 306

57 side 57 af 306

58 side 58 af 306

59 side 59 af 306

60 side 60 af 306

61 side 61 af 306

62 side 62 af 306

63 side 63 af 306

64 side 64 af 306

65 side 65 af 306

66 side 66 af 306

67 side 67 af 306

68 side 68 af 306

69 side 69 af 306

70 side 70 af 306

71 side 71 af 306

72 side 72 af 306

73 side 73 af 306

74 side 74 af 306

75 side 75 af 306

76 side 76 af 306

77 side 77 af 306

78 side 78 af 306

79 side 79 af 306

80 side 80 af 306

81 side 81 af 306

82 side 82 af 306

83 side 83 af 306

84 side 84 af 306

85 side 85 af 306

86 side 86 af 306

87 side 87 af 306

88 side 88 af 306

89 side 89 af 306

90 side 90 af 306

91 side 91 af 306

92 side 92 af 306

93 side 93 af 306

94 side 94 af 306

95 side 95 af 306

96 side 96 af 306

97 side 97 af 306

98 side 98 af 306

99 side 99 af 306

100 side 100 af 306

101 side 101 af 306

102 side 102 af 306

103 side 103 af 306

104 side 104 af 306

105 side 105 af 306

106 side 106 af 306

107 side 107 af 306

108 side 108 af 306

109 side 109 af 306

110 side 110 af 306

111 side 111 af 306

112 side 112 af 306

113 side 113 af 306

114 side 114 af 306

115 side 115 af 306

116 side 116 af 306

117 side 117 af 306

118 side 118 af 306

119 side 119 af 306

120 side 120 af 306

121 side 121 af 306

122 side 122 af 306

123 side 123 af 306

124 side 124 af 306

125 side 125 af 306

126 side 126 af 306

127 side 127 af 306

128 side 128 af 306

129 side 129 af 306

130 side 130 af 306

131 side 131 af 306

132 side 132 af 306

133 side 133 af 306

134 side 134 af 306

135 side 135 af 306

136 side 136 af 306

137 side 137 af 306

138 side 138 af 306

139 side 139 af 306

140 side 140 af 306

141 side 141 af 306

142 side 142 af 306

143 side 143 af 306

144 side 144 af 306

145 side 145 af 306

146 side 146 af 306

147 side 147 af 306

148 side 148 af 306

149 side 149 af 306

150 side 150 af 306

151 side 151 af 306

152 side 152 af 306

153 side 153 af 306

154 side 154 af 306

155 side 155 af 306

156 side 156 af 306

157 side 157 af 306

158 side 158 af 306

159 side 159 af 306

160 side 160 af 306

161 side 161 af 306

162 side 162 af 306

163 6 Undervisningsministeriets høringsresumé af 1. december 2005 om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 114 side 163 af 306

164 side 164 af 306

165 Undervisningsministeriet Den 1. december 2005 Høringsresumé Forslag til lov om uddannelsen til pædagog Lovforslaget blev den 7. november 2005 sendt til høring hos 32 interessenter m.fl. med frist den 25. november Desuden har lovforslaget været offentliggjort på Høringsportalen. Af de 27 hørte har de 22 afgivet svar ved høringsfristens udløb. Et svar er modtaget efter fristens udløb. Et af de afgivne svar har været uden bemærkninger til forslaget. Herudover er modtaget 17 henvendelser som reaktion på høringen. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er vedlagt som bilag. De i resumeet anvendte forkortelser for organisationer mv. er anført på høringslisten. 1. Væsentlige bemærkninger til lovforslaget 1.1. Generelt Der udtrykkes tilfredshed med forslagets intentioner, men den overvejende del af de hørte interessenter udtrykker skuffelse over lovforslaget, da de ikke finder det svarende til de forventninger, man har haft, hvilket især begrundes i forslagets bevarelse af den lønnede praktik. Der er generel tilfredshed med, at pædagoguddannelsen fortsat er en generalistuddannelse, men med specialisering. Der er bred opbakning til forslaget til en ny fagrække med reduktion af fag, som giver mulighed for indførelse af linjefag og specialisering. Der efterlyses, at det af forslaget præcist fremgår, hvilket omfang, placering og indre sammenhæng, der tænkes for uddannelsens fag og øvrige elementer. Fra flere sider udtrykkes der dog samtidig bekymring for, at uddannelsen nu bliver centraliseret bl.a. via fastlagte centrale kundskabsog færdighedsområder samt styring ved detaljerede bestemmelser om uddannelsens tilrettelæggelse og den deraf følgende manglende mulighed for at præge uddannelsen lokalt. Mange ser frem til at blive involveret i arbejdet med den vedtagne lovs udmøntning. 1.2 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget Ad 1-3, Formål: Kun enkelte høringssvar forholder sig til formålsformuleringerne i kapitel 1. Pædagogseminariernes Rektorforsamling (PSR) anfører, at formålsbestemmelserne bør udbygges med henblik på en professionsfaglig fokusering og profil. Andre, Børnerådet, CVU-rektorkollegiet (CVU-R), Dansk Magisterforening (DM), gør opmærksom på, at formidling af kultur ikke er medtaget i udformningen af 2, stk. 2, afsnit 2, og at der er foretaget en indskrænkning og svækkelse i forhold til den eksisterende formulering, hvor de studerende uddannes til at fastholde, formidle og udvikle kulturelle værdier. I enkelte høringssvar, CVU-R og Søren Gyts Olesen, problematiseres anvendelsen af kompetencebegrebet som grundlag for uddannelsen og anfører, at man i stedet bør anvende en beskrivelse af fagenes indhold, teori og metode Ad 5 (nu 6) Fagrækken: side 165 af 306

166 I et betydeligt antal høringssvar rejses specifikke ønsker om bevarelse af eksisterende fag som obligatoriske, særligt sundhedsfag og psykologi. Foreningen af idræts- og bevægelsesfaglærere og Sammenslutningen af dramaundervisere fremhæver, at samtlige studerende i løbet af uddannelsen bør beskæftige sig med hhv. bevægelsesfag og drama, som efter forslaget ikke længere er obligatorisk. Fagene er derimod en del af linjefagene. Der er bred opbakning til at gøre faget pædagogik til det centrale fag/hovedfag i uddannelsen, dog anføres i enkelte høringssvar, at lovforslaget med fordel kunne tydeliggøre og præcisere nogle pejlemærker for den indholdsmæssige fastlæggelse af discipliner i faget, subsidiært at dette sker i forbindelse med udarbejdelse af mål, indhold, vægtning og CKF (centrale kundskabs- og færdighedsområder) i en kommende bekendtgørelse. Vedrørende faget, dansk, kultur og kommunikation gør nogle høringsparter, BUPL, Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), Menighedernes Daginstitutioner, Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening (PB) og Censorformandskabet (CFMS ), opmærksom på, at lovforslaget bør præcisere, at faget, dansk, kultur og kommunikation, har en kulturfaglig, en sproglig og kommunikativ del, og at det er vigtigt, at faget bevarer den del, som omfatter sproget som kulturel udtryksform og sproget som æstetisk udtryk. Desuden mener BUPL, PSR og CFMS, at IT bør tilføjes til faget. Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) og Menighedernes Daginstitutioner fremfører, at spørgsmål om religion og etik bør inddrages i den enkelte studerendes uddannelse. Der er bred opbakning til indførelse af linjefag, men et betydeligt antal høringsparter anfører, at der bør ske en fælles introduktion af de studerende til hele det aktivitets- og kulturfaglige område/samtlige linjefag. PSR, DM og CMFS foreslår, at der fastlægges fælles mål/kulturperspektiv for linjefagene med udgangspunkt i deres pædagogfaglige udgangspunkt, mens PLS, PB og PSR mener, at begrebet aktivites- og kultur bør opretholdes som samlende begreb for linjefagene for at sikre handleperspektivet. Endelig fremføres forslag til ændringer til sammensætningen af linjefag eller ønsker om oprettelse af nye. CVU-R foreslår følgende linjefag erstatter lovforslagets: -Krop, bevægelse og musik. -Drama og værksted. -Natur og teknik. DM foreslår tilføjet et linjefag i visuelle udtryk, IT og multimedier. Værkstedslærer Foreningen foreslår to selvstændige linjefag: -Værksted, design, natur og teknik. -Værksted, billedsprog, visuel kultur. Foreningen af Naturfagslærere forslår, at der oprettes et selvstændigt linjefag i natur, og at dele af faget inddrages i specialiseringen om børn og unge. Desuden problematiserer CFMS og Sammenslutningen af dramalærere linjefagenes flerfaglighed. I en række høringssvar fremføres det, at det er vanskeligt at vurdere forslaget, idet der ikke er angivet mål eller omfang på de enkelte uddannelseselementer, ligesom der ikke er en tilstrækkelig indholdsmæssig beskrivelse. Samtidig anføres det, at man forventer, at der inddrages faglig ekspertise i forbindelse med fastlæggelsen af disse. PB anfægter bemærkningen til 5 om præcisering af fagenes naturfaglige dimension Ad 6 (nu 7), Specialiseringen: Reaktionerne på forslaget om brugerspecialisering er meget blandede. Nogle høringsparter, Amtsrådsforeningen (ARF), Børnesagens Fællesråd (BF), DLO, Evakueringsinstituttet (EVA), Det Centrale Handicapråd (DCH) og LEV, tilslutter sig forslaget, mens den overvejende del af forskellige årsager forholder sig kritisk. Man finder generelt, BUPL, Foreningen af Offentligt Ansatte (FOA), side 166 af 306

167 Foreningen af Frie Samarbejdende Institutioner (FSI), Kommunernes Landsforening (KL), MVUrådet, PLS, Evalueringsgruppen og PB., at målgruppeforståelsen er utidssvarende, at den ikke matcher det pædagogiske arbejdsmarked, eller at det kan være vanskeligt at opretholde generalistuddannelsen med den foreslåede specialiseringi enkelte høringssvar, BUPL, PSR, anbefales det, at der i stedet indføres en fordybelse i pædagogisk teori og metoder eller pædagogik som professionsfag. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) anbefaler, at der inden for den foreslåede specialisering sker en fordybelse i pædagogisk teori og metode. Enkelte høringsparter, PLS og CFMS, udtrykker bekymring i relation til matchning mellem specialiseringerne og de studerendes valg. Endelig fremhæver BUPL og PSR, at der kan være praktiske vanskeligheder ved at sammenkæde specialiseringen og den sidste praktikperiode. Menighedernes Daginstitutioner foreslår, at specialiseringen om børn og unge opdeles i to selvstændige specialiseringer i henholdsvis børn og unge. CVU-R ønsker indsat en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om de studerendes valg af specialisering Ad 7 (nu 8), Tværfagligt element: Stort set alle høringsparter hilser det tværfaglige element velkomment. Men CVU-R, PSR og PB påpeger, at det bliver vanskeligt at tilrettelægge samarbejde med andre uddannelser, når pædagoguddannelsen i vidt omfang skal tilrettelægges centralt, og praktikken har så stort et omfang. Omfanget af det tværfaglige element ønskes af samme størrelse som i sygeplejerskeuddannelsen. BKF savner mulighed for fælles studieforløb med andre mellemlange videregående uddannelser. BUPL, Danmarks Lærerforening (DLF), PSR, SL, CFMS ønsker betegnelsen tværfagligt element afløst af tværprofessionelt element Ad 8 (nu 9), Praktikuddannelsen: Stort set alle interessenter, ARF, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), CVU-R, DLO, DLF, FOA, FSI, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), MVU-Rådet, PSR, PLS, SL, DM, Evalueringsgruppen, CFMS og PB, dog bortset fra KL, kritiserer, at praktikken bevares uændret. Synspunktet er, at lønnet praktik ikke kan få det nødvendige uddannelsesmæssige indhold, og at DLF, MVU-R, PSR, SL, DM, CFMS tvivler på, at den opstramning af reglerne om praktikkens tilrettelæggelse, der er sket i forslaget, kan gennemføres inden for rammerne af lønnet praktik. Desuden finder BUPL, CVU-R, DLO, FSI, FTF, MVU-R, PSR, PLS, DM, Evalueringsgruppen, Frie Børnehaver og Fritidshjem, CFMS, at praktikken har for stort et omfang, hvorfor der ønskes en forkortelse af praktiktiden til fordel for den teoretiske uddannelse. Ændring af lønnet praktik til ulønnet praktik vil desuden give større mulighed for at inddrage børnehaveklasser og små institutioner som praktiksteder, jf. ARF, BUPL, DLF. BUPL, BF, DLF, FTF, PLS, SL, DM, LEV, Frie Børnehaver og Fritidshjem ønsker uddannelse af praktikvejledere, og BUPL, BKF, Frie Børnehaver og Fritidshjem anser dette som en forudsætning for, at samspillet mellem praktik- og seminarieundervisningen kan forbedres. Frie Børnehaver og Fritidshjem udtrykker bekymring for at knytte bachelorprojektet sammen med praktikken under de nuværende betingelser, hvor praktikinstitutionen er afhængig af den studerendes arbejdskraft Ad 9 (nu 10), Bachelorprojektet: BKF, PSR fremhæver, at der bør være stor sammenhæng mellem bachelorprojektet og praktikken. CFMS ønsker omfanget af bachelorprojektet forøget, ligesom PSR ønsker omfanget på niveau med øvrige mellemlange videregående uddannelser. side 167 af 306

168 DM ønsker tilføjet til nr. 2 med baggrund i centrale videnskabsteoretiske kategorier og metoder Ad 10, nr. 1 (nu 11, nr. 1), Adgang og optagelse: Langt hovedparten af høringsparterne, bortset fra PLS, støtter en skærpelse af adgangskravene til uddannelsen. Det hilses velkomment, også af PLS, at adgang tillige kan gives på grundlag af en realkompetencevurdering. PLS ønsker generelt mulighederne for optagelse forbedret. BUPL, BKF, FTF, KL, MVU-R, PSR, SL efterlyser en yderligere skærpelse af adgangskravene, idet der skal gives adgang for ansøgere med den pædagogiske grunduddannelse, en social- eller sundhedsuddannelse med dokumenteret kompetence i dansk og evt. to andre fag på gymnasialt niveau. ARF peger på, at der kan etableres adgangsgivende fagpakker som på eksempelvis sygeplejerskeuddannelsen. Nogle af høringsparterne (BUPL, PB, FTF, MVU-R) peger på, at den nuværende adgangsvej med kombination af dansk (gymnasialt niveau A), et andet fag (gymnasialt niveau B) og relevant erhvervserfaring bør bevares i skærpet form med krav om yderligere et fag (gymnasialt niveau B) Ad 10, nr. 3 (nu 11, nr. 3), Deltagelsespligt: PLS ønsker deltagelsespligt afskaffet Ad 10, nr. 5 (nu 11, nr. 5), Lærerkvalifikationer: DM, PSR, PB og CFMS peger på, at med lovforslagets ændrede faglige krav vil der være et behov for efteruddannelse af uddannelsens undervisere, herunder praktikvejledere Ad 11 (nu 12), Særlige vilkår: Dansk Handicapråd påpeger, at handicappede studerende som hovedregel skal gennemføre uddannelsen efter samme regler som andre, men er tilfreds med, at muligheden for fravigelse er tilstede. 2. Andet Der er herudover foretaget visse justeringer og præciseringer i forslaget på baggrund af lovteknisk gennemgang, herunder en mindre ændring i forslagets placering og inddeling i paragraffer. side 168 af 306

169 Bilag: Hørte Høringssvar JA Bemærkninger NEJ 1 Akademikernes Centralorganisation (AC) X Nej 2 Amtsrådsforeningen i Danmark (ARF) X Ja 3 BUPL (BUPL) X Ja 4 Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) X Ja 5 Børnerådet X Ja 6 Børnesagens Fællesråd (BF) X Ja 38 Censorformandskabet for Pædagoguddannelsen (CFMS) 7 CVU-Rektorkollegiet (CVU-R) X Ja 8 Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) X Ja 9 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) X Ja 10 Danmarks Lærerforening (DLF) X Ja 24 Dansk Magisterforening (DM) X Ja 11 De samvirkende Invalideorganisationer (DSI) X Ja 12 Det Centrale Handicapråd (DCH-R) X Ja 13 Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA) X Ja Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge 14 Foreningen af frie Samarbejdende MVUinstitutioner (FSI) Frederiksberg Kommune 15 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 16 Kommunernes Landsforening (KL) X Ja Københavns Kommune Lærernes Centralorganisation 19 MVU-Rådet (MVU-R) X Ja Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening (PSB) 20 Pædagogseminariernes Rektorforsamling (PSR) X Ja 21 Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) X X X X Ja Ja Ja Ja X X X X X side 169 af 306

170 23 Socialpædagogernes Landsforbund (SL) X Ja Øvrige høringsbreve 25 Sundhedsfaglærere på pædagogseminarierne X Ja Esbjerg, Kolding og Haderslev 26 Landsforeningen LEV X Ja 27 Værkstedslærer Foreningen X Ja 28 Menighedernes Dagsinstitutioner X Ja 29 Sammenslutningen af dramaundervisere X Ja 30 Karin Siff Munck m.fl X Ja 31 Søren Gytz Olesen, Viborg Seminarium X Ja 32 Medlemmer af evalueringsgruppen X Ja 33 Foreningen af Idræts- og bevægelsesfaglærere X Ja 34 Foreningen af Naturfaglærere X Ja 35 Kontaktgruppen for Gedved Seminarium X Ja 36 Frie Børnehaver og Fritidshjem X Ja 37 Sundhedsstyrelsen X Ja 39 Praktiklærerforeningen X Ja 40 Liselotte Paaske Nielsen X Ja 41 Undervisere på Jydsk Pædagogseminarium X Ja 42 Censornæstformand i dansk X JA side 170 af 306

171 7 Folketingets forhandlinger under 1. behandlingen den 17. januar 2006 side 171 af 306

172 side 172 af 306

173 Den sidste sag på dagsordenen var: 10) Første behandling af lovforslag nr. L 114: Forslag til lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsat 15/ ). Lovforslaget sattes til forhandling. Forhandling Tina Nedergaard (V): Regeringen har med dette forslag lagt op til en generel forbedring af pædagoguddannelsen. Lad mig først slå fast, at vi i Venstre har den opfattelse, at de allerede uddannede pædagoger i høj grad præsterer et godt stykke arbejde, men en fornyelse i pædagoguddannelsen kan begrundes i, at de opgaver, som pædagogerne varetager, bliver mere og mere komplicerede som følge af samfundsstrukturen, og at uddannelsen som sådan kan blive bedre til at forberede kommende pædagoger herpå. Ved tilrettelæggelsen af så vigtig en uddannelse som pædagoguddannelsen er det klart, at der er mange hensyn at tage. I Venstre finder vi, at regeringens forslag indeholder en fin balance mellem de forskellige hensyn. Det første hensyn er at sikre, at fremtidens pædagoger behersker generel pædagogik og kan påtage sig generelle opgaver inden for ansættelsesområdet, men at de samtidig har så høj en grad af specialisering, at de også er rustet til mere komplicerede problemstillinger. For Venstre er det afgørende, at et team af pædagoger kan sammensættes, så de som helhed kan varetage alle de brede opgaver, men at de samtidig også besidder specialiseret viden inden for det relevante område. Forudsætningen for, at dette kan lade sig gøre, er netop, at uddannelsen indeholder denne balance. Samtidig er det afgørende, at pædagogerne er højt kvalificeret inden for deres samlede virkefelt. Derfor er vi i Venstre enig i lovforslagets intention om at styrke fagligheden gennem centralt fastsatte faglige mål og færre fag, der dermed får større tyngde. Samtidig er vi enige i regeringens målsætning om, at den enkelte studerende gennem valg af linjefag og specialisering i slutningen af studiet er forberedt på at håndtere specifikke problemstillinger inden for deres felt. Det gælder børn og unge, mennesker med nedsat funktion samt specialisering inden for værksted, natur og teknik. Ligeledes finder vi det hensigtsmæssigt, at pædagoger under en ny uddannelse i højere grad end i dag forberedes på samarbejde med andre faggrupper, herunder lærerne, men også brugerne af institutionerne og den offentlige service, som pædagogerne er ansat til at yde. For at sikre den høje faglighed i studiemiljøerne og blandt de færdiguddannede er vi i Venstre også tilfredse med, at adgangskravene til uddannelsen skærpes, samtidig med at det også fremover vil være muligt at kvalificere sig til optagelse gennem mere utraditionelle veje. Uddannelsen vil fortsat være tilrettelagt som en vekseluddannelse. Praktikken fastholdes i sin nuværende længde, men den studerendes udbytte af praktikken styrkes gennem krav om, at praktikken foregår i tilrettelagte forløb med arbejdsfunktioner, som retter sig mod uddannelsesmæssige mål, og at der indføres en praktikuddannelsesplan. Kravene til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikken foreslås således styrket, og uddannelsesinstitutionens, praktikstedets og den studerendes opgaver bliver ligeledes præciseret. Kl Forudsætningen for, at de studerende får gavn af lovforslagets forbedringer af uddannelsen, er imidlertid, at den studerende selv aktivt deltager i og bidrager til undervisningen og uddannelsens gennemførelse, hvorfor vi også støtter præciseringen heraf. Som helhed støtter Venstre forslaget. side 173 af 306

174 (Kort bemærkning). Christine Antorini (S): Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det kan være, at vi skal diskutere det, som regeringen kalder for en reform af pædagoguddannelsen, som oven i købet er ringere end den reform af pædagoguddannelsen, som regeringen vedtog sammen med Dansk Folkeparti før valget. Det, der jo er faktum her, er, at det ikke er særlig mange ændringer, der sker, og slet ikke i forbindelse med det, der er det væsentlige, nemlig praktikken. Før valget vedtog den tidligere undervisningsminister en reform med Dansk Folkeparti, hvor halvdelen af praktikken blev til SU-praktik. Den forbedring er blevet fjernet med det her forslag. Jeg vil gerne bede ordføreren om at redegøre for, hvordan det kan være et fremskridt, at det er blevet fjernet. (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Jeg var ikke på det tidspunkt ordfører på det pågældende område og var ikke tæt på de forhandlinger, der pågik, men jeg er bekendt med dem og kender også redegørelsen fra regeringen på det tidspunkt. Jeg deler imidlertid ikke fuldt ud den opfattelse, at man nødvendigvis får en bedre uddannelse ved at indføre SU frem for løn. Faktisk kan man jo komme med det synspunkt, der hedder, at netop ved at være produktiv i sin uddannelsestid opnår man et bedre uddannelsesforløb, fordi det forpligter så vel arbejdsgivere som i denne her sammenhæng arbejdstagere/studerende i det samarbejde, der skal pågå. (Kort bemærkning). Christine Antorini (S): Det er jo fair nok, at ordføreren ikke var ordfører på det tidspunkt, hvorfor jeg vil stille spørgsmålet til ministeren. Til gengæld kan det være, at ordføreren kan hjælpe mig med at finde ud af, hvorfor det er rimeligt, at lige præcis på denne her uddannelse er der væsentlig længere praktik og væsentlig mindre uddannelse, end der er på andre tilsvarende mellemlange videregående uddannelser. Vil ordføreren forklare mig, hvordan det giver mere kvalitet til pædagogudddannelsen, at så meget af uddannelsen skal foregå i praktik, frem for at man i det mindste prøver at indskrænke praktikkens periode, sådan at der er mere tid til uddannelse, ligesom man i øvrigt prioriterer det på andre mellemlange videregående uddannelser? (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Det er jo sådan, at hvis man reducerer praktikken til fordel for mere undervisning, koster det immer væk et beløb - op til et tocifret millionbeløb - hvilket også fremgår af de forslag, der har været lagt frem af organisationer på området. For så vidt at vi havde et tocifret millionbeløb, som vi mente vi skulle afsætte til pædagoguddannelsen, ville jeg som ordfører gerne påtage mig at finde et sted, hvor de var bedre anvendt end ved at forkorte praktikforløbet. Jeg er jo netop af den opfattelse, at praktik er en meget væsentlig del af det at uddanne sig, så hvis vi skulle sige noget om at reformere de øvrige videregående uddannelser, så er jeg ikke sikker på, at man skulle have kortet så meget i praktikdelen, som man har valgt at gøre. (Kort bemærkning). Frank Aaen (EL): Nå, men så fik vi måske alligevel svaret på, hvorfor det tidligere forslag nu er forringet til noget, der er dårligere, fordi man fastholder, at man skal arbejde i sin praktiktid; det er altså, fordi det kommer til at koste penge. Er det ikke bare der, vi er, altså at det her ikke må koste penge, og derfor skrottede man det ellers udmærkede forslag? (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Vi værdsætter i Venstre, at regeringen udviser stor omhu ved at forhindre de offentlige udgifter i at side 174 af 306

175 eksplodere, sådan som de har gjort under tidligere regeringer, og således er jeg fuldstændig enig i hr. Frank Aaens synspunkt om min holdning til disse sager. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at det ikke for mig er uden betydning, at løn under praktik medvirker til en forhøjet forsørgelse for de studerende under uddannelse. Der er mange blandt de pædagogstuderende, som har været ude i nogle år og ønsker at søge tilbage til uddannelsessystemet. Derfor er det et formål i sig selv. Desuden har jeg jo altså stadig væk den opfattelse, at praktikdelen er en meget væsentlig del, netop når der udløses løn, fordi det forpligter arbejdsgivere og arbejdstagere, i denne her forbindelse de studerende. Det samme gælder jo i forhold til erhvervsuddannelserne. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg på noget tidspunkt skulle stå på den her talerstol og fremme en sag, der gik ud på, at vi fratog erhvervsuddannelseselever deres praktik med løn, idet jeg finder, at det er det helt afgørende i den læringsproces, der er i forhold til de professionsnære uddannelser. Og det er faktisk både mit og Venstres synspunkt. (Kort bemærkning). Frank Aaen (EL): Jamen det er jo et fremragende forsvar for, at lønnet praktik er bedre, end at man bare koncentrerer sig om at uddanne sig. Men det er altså i modstrid med det, som regeringen sagde før valget, og det er i modstrid med det, som alle eksperter inden for området siger. Skal vi ikke bare holde os til det, det drejer sig om, i stedet for at prøve at smykke noget med noget andet? Det her drejer sig om, at regeringen ønsker at spare penge i forhold til et ellers bedre forslag, og selv om pengene er der i rigeligt mål i statskassen, har man altså også her valgt, bare for at spare, at vælge en dårligere løsning end den, man ellers havde lagt op til. Sådan er det jo bare, ikke? Kl (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Med det her forslag viser regeringen atter engang, at man for de samme midler faktisk kan forbedre tingene. Det har vi gjort på en lang række områder. Selv om hr. Frank Aaen ikke deler min opfattelse af, at det var positivt, at vi lavede en reform af erhvervsuddannelserne, så har det immer væk skabt mere end flere praktikpladser, siden vi lavede den reform. Dermed også sagt, at man faktisk også inden for uddannelsessektoren og inden for den offentlige sektor som helhed kan skabe forbedringer, i og med at man lægger nogle kriterier for, hvad det er for en faglighed, man skal nå. Og det er jo det, der er det centrale i det her lovforslag. Det er virkelig min oprigtige mening, at lønnet praktik kan være en klar fordel, og jeg mener faktisk, at det er en klar fordel i forbindelse med uddannelser, hvor man skal ud at arbejde aktivt som en del af et team, umiddelbart efter at man har afsluttet sin uddannelse. (Kort bemærkning). Marianne Jelved (RV): Jeg vil meget gerne følge op på det, og det er sådan set det svar, fru Tine Nedergaard lige har gentaget nu, der har provokeret mig til at stille et spørgsmål til ordføreren. Hvis vi nu skulle tage fru Tina Nedergaard på ordet, så må vi forvente, at regeringen kommer med forslag til at indføre lønnet praktik i uddannelsen af sygeplejersker og folkeskolelærere, for at nævne to andre mellemlange videregående uddannelser, som også er en slags vekseluddannelse. Er det det, vi kan vente? (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Jeg skal jo ikke tage stilling til, hvilke forslag regeringen vælger at fremsætte. Jeg kan blot konstatere, at for mig er det ikke i sig selv en forringelse af en uddannelse, at den er lønnet under praktik. side 175 af 306

176 Jeg mener, der er nogle helt klare fordele forbundet med det, og ikke mindst i en uddannelse som pædagoguddannelsen, hvor det er det praksisnære, der er det helt afgørende. Det at fungere med andre mennesker på en arbejdsplads, at indgå ligeværdigt i et team, mener jeg ikke i sig selv forringes ved, at man får løn. Faktisk mener jeg, at det forbedres. Til spørgsmålet om, hvorvidt jeg personligt ville stille et forslag her i Folketingssalen om, at andre uddannelser skulle overgå til løn frem for SU-finansieret praktik, vil jeg sige, at det vil jeg overlade til en nærmere granskning, for jeg mener ikke, at det er en natursag, at alle uddannelser, der er sammenstykket under den tidligere regering, er sammenstykket korrekt. Så det er jeg villig til at kigge på. (Kort bemærkning). Marianne Jelved (RV): Folkeskolelærere og sygeplejersker skal jo også ud og indgå i forpligtende team, umiddelbart efter at deres uddannelse er færdig. Sagen er jo, at der har været en evaluering af pædagoguddannelsen, og alle har ud fra den erfaring, man har gjort både med folkeskolelærernes og sygeplejerskernes praktik, erkendt, at lønnet praktik har nogle negative følger. Og derfor har der jo været fuldstændig enighed om indtil for ikke så lang tid siden i meget, meget brede kredse, at vi burde lave en SUbaseret praktik i pædagoguddannelserne. Så der var tale om en klar læring og ikke en arbejdspraktik, som fru Tina Nedergaard vistnok kalder det; at det skulle være en del af uddannelsen, hvor man lærer noget, og hvor man har krav på vejledning fra de professionelle voksne, der er på institutionen og på arbejdspladsen. Det får man ikke, før det bliver en SU-praktik. (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Det er sådan set en ret interessant diskussion. Jeg er blevet spurgt, om jeg så er villig til på alle uddannelser, der er SU-finansierede i praktiktiden, at indføre lønnet praktik, men så kunne jeg modsat stille spørgsmålet: Er man parat til inden for vekseluddannelsessystemet at omlægge praktikken til SU-praktik, fordi man åbenbart pr. definition ifølge fru Marianne Jelved lærer mere i den situation, hvor man er på SU, frem for i den situation, hvor man er lønnet? Det er jeg simpelt hen ikke enig i. Hvis det havde været fru Marianne Jelveds partis opfattelse, så er det jo egentlig lidt forunderligt, at man ikke, da man havde regeringsmagten og undervisningsministerposten, lagde op til, at man lod alle erhvervsuddannelser og vekseluddannelser overgå til SU-finansieret praktik. Men det, der er afgørende i forslaget, og som er en klar forbedring i forhold til i dag, er, at der skal ske en egentlig tilrettelæggelse af praktikken og hele gennemførelsen af den, og at både uddannelsesinstitutionen, praktikstedet og den studerende indgår i en aftale om, hvordan den skal foregå, hvilket vi helt tydeligt har savnet. (Kort bemærkning). Thomas Krog (SF): Jeg synes, det er lidt uklart, hvad Venstres ordfører egentlig mener om det her med den lønnede praktik. Er det bedre, eller er det bare et spørgsmål om at sige, at man ikke kan finde pengene til det? Hvis det er sådan, at det nu er Venstres holdning, at den lønnede praktik faktisk er bedre for uddannelsen, så synes jeg da, man skulle kigge en smule på de høringssvar, der er, eller såmænd bare på høringsresumeet, der siger, at stort set alle interessenter kritiserer, at praktikken bevares uændret. Og synspunktet er bl.a., at praktik ikke kan få det nødvendige uddannelsesmæssige indhold, hvis det er en lønnet praktik. Forholder Venstre sig slet ikke til de høringssvar, der er? Kl (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Nu er det jo sådan, at når man står herinde som lægmand, har man den ret at have sine egne side 176 af 306

177 holdninger og være støttet af sin egen overbevisning, og i den her sammenhæng naturligvis at udtrykke Venstres holdning til tingene. Det, der jo er afgørende for os, er, at man i den proces, hvor man er i praktikken, får en uddannelse. Det er det, der lægges op til i lovforslaget; det er det, der er helt afgørende. Det, at uddannelsen alene gik over til SU-finansieret praktik, ville jo ikke i sig selv løfte praktikken. Det, der løfter praktikken, er, at der indgås en aftale mellem de tre involverede aktører - den studerende, uddannelsesinstitutionen og praktikstedet - om, hvordan man gennemfører den praktik; at det bliver evalueret efterfølgende; og at man tager det, at man har et voksent menneske i praktik med løn, alvorligt og følger op på vedkommendes egentlige uddannelsesplan og uddannelsesmål. Det ligger jo også i lovforslaget, i og med at den specialisering, der skal finde sted i afslutningen af studiet, også tager højde for, at det skal målrettes i forhold til praktik og teori i en kombination. Jeg ser ikke noget modsætningsforhold. (Kort bemærkning). Thomas Krog (SF): Det er jo en meget interessant dag i dag - en lang dag også. Jeg vil sige, at tidligere på dagen har vi jo også hørt, hvordan eksperters vurdering fuldstændig er blevet fejet til side. Nu hører jeg så her Venstres ordfører på det her område sige: Vi spørger nogle, der ved noget om tingene, og det, de så siger, er vi for øvrigt fuldstændig ligeglade med. Det kan undre meget, vil jeg sige. (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Det var mere en kommentar end et spørgsmål. Jeg vil bare konstatere, at f.eks. inden for hele voksenlærlingeområdet, altså voksne mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i masser af år, og som har forsørgelsesforpligtelse og andet, er hr. Thomas Krog og hans parti de første til at understrege, at det er helt afgørende, at voksenlærlinge opnår ufaglært løn under praktikdelen, og at de bestemt ikke kan arbejde under overenskomstmæssig løn. Derfor kan jeg jo bare sige, at når man sætter spørgsmålstegn ved Venstres opfattelse af sygeplejerskeuddannelser m.v., så kan jeg stille nøjagtig samme spørgsmål til SF's ordfører: Jamen hvorfor er forsørgelsesgrundlaget så vigtigt, når det er korte uddannelser? Det er så en anden type mennesker, end når vi taler om de mennesker, der vælger en videregående uddannelse. Den fg. formand (Elisabeth Arnold): Tak til ordføreren. Næste ordfører er fru Christine Antorini. Christine Antorini (S): Da vores ordfører, fru Kirsten Brosbøl, ikke har mulighed for at være til stede, vil jeg fremføre ordførertalen. Hos Socialdemokraterne synes vi, at det er fantastisk vigtigt, at hvis man skal lave en reform af pædagoguddannelsen, skal det også være, fordi det rent faktisk er en reform, og fordi der er brug for en reform, hvad en række parter har peget på både i evalueringer og under de drøftelser, der har været forinden. Vi står i en situation, hvor der er meget fokus på, at vi virkelig giver ikke bare et pasningstilbud, men et udviklingstilbud til børn i daginstitutionerne. Vi snakker kvalitet; vi snakker om at bryde den negative sociale arv; vi snakker om at blive bedre til at integrere børn med anden etnisk baggrund; vi snakker om sammenhæng mellem førskole og skole; vi snakker om kvalitet i SFO'en, i fritidsordningerne; vi snakker om, at vi ønsker at øge kvaliteten i forhold til børn og unge med særlige problemer. Alt sammen handler om, hvordan vi sørger for kvalitet, der betyder, at vi får en uddannelse med pædagoger i verdensklasse, der virkelig kan løfte de faglige udfordringer, der er. Derfor må jeg også sige, at vi er stærkt forundrede over, at regeringen tilsyneladende har prioriteret pædagoguddannelsen så lavt, at der stort set ikke er taget højde for nogen af de problemer, en reform ellers kunne rette op på. Vi synes også, at det er utrolig ærgerligt, at regeringen ikke har valgt at kigge på det, der er hele krumtappen, nemlig hvad vi gør ved praktikken. Det er jo fint nok, at man kigger på, hvordan man side 177 af 306

178 kan lave en bedre planlægning - jamen det kan man da bare gøre, det kræver ikke en reform. Det, der har været hele diskussionen, er, hvordan vi kan sikre kvalitet i praktikken, og argumenterne har været mange; for det første hvordan man styrker det uddannelsesmæssige sigte, for det andet hvordan man får noget mere dynamik i praktikken, og for det tredje hvordan man frem for alt får mere tid til selve uddannelsen. I Socialdemokratiet mener vi, at selve praktikperioden skal være kortere. Vi foreslår, at uddannelsestiden på seminariet øges med 12 uger, og at praktikperioden fordeles anderledes, f.eks. ved at give bedre muligheder for fordybelse i den sidste del af praktikperioden ved at flytte den nuværende SU-praktik fra at være den første til at være den sidste praktik. Bl.a. har BUPL fremlagt forskellige modeller til, hvordan man kan forbedre praktikken, også selv om regeringen ikke vil være med til en omlægning til SU-finansiering. Vi håber, at de forskellige modeller bliver en del af forhandlingen, for at vi overhovedet kan tale om, at der sker en reform, der kan forbedre uddannelserne. På andre områder går regeringen meget op i harmoniseringen af de forskellige uddannelser, så der er god grund til at se på både finansieringen og varigheden af pædagogernes praktik, som på ingen måde svarer til den, som er på de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Kl Vi er også i gang med at skulle til at diskutere en reform af læreruddannelsen, også i den forbindelse ville det være nyttigt, at man kiggede tværgående på, hvordan man samlet set kunne styrke de to uddannelser, herunder i øvrigt også på, hvordan der kunne være en bedre samklang på de steder, hvor lærer og pædagoger skal arbejde sammen. Det er der ikke et ord om i forslaget til det, regeringen selv kalder for en reform. Med hensyn til specialisering kan vi forstå, at regeringen har været i dialog med organisationerne om specialisering. Vi er umiddelbart skeptiske over for den model, der er lagt op til i regeringens forslag, da vi ikke mener, at det er nyttigt, at de studerende specialiserer sig snævert inden for en brugergruppe. Vi ved, at flertallet af pædagoger kommer til at arbejde inden for normalområdet. Derfor vil vi også meget gerne drøfte specialisering eller fordybelse, som vi foretrækker at kalde det, med regeringen under forhandlingerne om forslaget. Vores sigte er, at det skal være en bred pædagoguddannelse med specialisering til sidst via fordybelsesperioden. I det hele taget synes vi, at det er pædagogik, der skal være omdrejningspunktet. Derfor kan det også undre, at der ikke er nogen nærmere beskrivelse af, hvor meget pædagogikken rent faktisk skal fylde i forhold til de øvrige fagområder. Hvor mange ECTS-point skal det tælle, og hvad skal indholdet være? Det kan man ikke se ud af lovforslaget. For os er det altså afgørende, at vi laver en egentlig reform, der forbedrer pædagoguddannelsen. Det betyder så også, at vi i Socialdemokratiet ikke på nuværende tidspunkt kan tage stilling til, hvordan vi vil melde ud vedrørende reformen. Vi håber meget, at der bliver indledt en bred forhandling, og at der forhåbentlig kommer kvalitet i praktikken - der har ikke været drøftelser med partierne endnu. På det tidspunkt vil vi tage stilling til, om vi kan støtte reformen, men det kræver, at det skal være en reform, og derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt give en melding om, hvorvidt vi i sidste ende kan støtte forslaget. (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Jeg vil gerne høre, om fru Christine Antorini virkelig mener, at det at være på et lavt forsørgelsesniveau, som SU jo er sammenlignet med løn, i sig selv skulle fremme en pædagogisk indsats på en arbejdsplads. I forlængelse af det spørgsmål vil jeg høre, om fru Christine Antorini også mener, at f.eks. voksenlærlinge i en privat virksomhed vil få langt større udbytte af deres praktiktid, for så vidt at de også går ned på det meget lavere forsørgelsesniveau, som SU er i forhold til overenskomstmæssig løn for ufaglærte på det samme arbejdsområde. side 178 af 306

179 (Kort bemærkning). Christine Antorini (S): Det, der er vores udgangspunkt, er, hvordan vi sikrer kvalitet i praktikken. Det er ikke noget, vi selv har fundet på, det er noget, som både den evaluering, der har været af pædagoguddannelsen, og samtlige interessenter, der er her, uanset om vi snakker arbejdsgiverside eller fagforeninger, eller om vi snakker om de studerendes organisationer, har sat fokus på. Alle peger enstemmigt på, at hvis man skal have en bedre kvalitet i pædagoguddannelsen, skal praktikken for det første være kortere og for det andet være SU-baseret. Det peger de på, fordi det er forudsætningen for, at de pædagogstuderende, når de f.eks. kommer ud i en daginstitution, så rent faktisk har tiden til at uddanne sig videre. Derfor kan man heller ikke lave en direkte sammenligning, som fru Tina Nedergaard spørger om, mellem erhvervsuddannelserne og de mellemlange videregående uddannelser. Vi lytter til fagfolkene, der enstemmigt peger på, at det er det, der er brug for, hvis der skal kvalitet i pædagoguddannelsen. (Kort bemærkning). Tina Nedergaard (V): Nu forstår jeg ikke, hvad det sådan lige specielt er, der skulle gøre, at man i praktiktiden skulle motiveres til at uddanne sig videre, i og med at pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som fører erhvervskompetence med sig. Altså, man kunne faktisk i højere grad argumentere for, at netop elever på erhvervsuddannelserne skulle motiveres til at tage en videregående uddannelse efterfølgende. Men lad nu det ligge. Det, der fortsat optager mig, er, om ikke fru Christine Antorini, når man sammenligner med andre uddannelser, der er SU-finansierede i praktiktiden, også mener, at det er relevant at sammenligne med andre voksne, som uddanner sig på en arbejdsplads som en del af vekseluddannelse, herunder voksenlærlinge i private og offentlige virksomheder. Jeg er simpelt hen bare interesseret i at høre Socialdemokraternes opfattelse af forsørgelse i forbindelse med uddannelse i praktikperioder, for det må have en generel effekt, hvis man har den opfattelse, at det, at der er løn mellem en studerende/elev og en arbejdsgiver, i sig selv diskvalificerer praktikken. Så har man i hvert fald en problemstilling til LO, når de har lønforhandling på elevområdet. (Kort bemærkning). Christine Antorini (S): Det er slet ikke det, der er vores udgangspunkt for drøftelsen af praktikken. Det, vi er optaget af, er, hvordan man som studerende rent faktisk kan få lov til at være studerende, mens man er i praktik. Det forudsætter, at man ikke skal indgå i den daglige normering, som vi ved, at pædagogstuderende i dag gør. Det her er en mellemlang videregående uddannelse. Her er der en række metodemæssige områder, man skal arbejde med, hvor man ikke skal være en del af det daglige personale, inklusive fungere som vikar, hvis der er stor sygdom i daginstitutionerne. Det får man selvfølgelig noget praksiserfaring af, men det er som sagt en mellemlang videregående uddannelse, som også indeholder nogle metodemæssige og mere akademiske discipliner. Det er det, der er hele ideen med praktikken, nemlig at man kan få lov til at afprøve de uddannelseselementer i praktikken, ikke at man skal indgå som arbejdskraft. Kl (Kort bemærkning). Carina Christensen (KF): Jeg kan høre på Socialdemokratiets ordfører, at det er meget vigtigt for Socialdemokraterne, at kvaliteten i praktikken er i orden, og det er vi meget enige i. Det har vi været utrolig optaget af under forberedelsen til det her lovforslag, og det mål synes vi jo også selv at vi nu har nået. Jeg er lidt i tvivl om Socialdemokraternes holdning til lønnet praktik versus SU-finansieret praktik, hvor Socialdemokraterne siger, at de har lyttet meget til fagfolkene. Skal jeg opfatte det som et krav fra Socialdemokraterne, at praktikken kun kan være af en høj kvalitet, hvis den er SU-finansieret, og at side 179 af 306

HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL EN NY PÆDAGOGUDDANNELSE

HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL EN NY PÆDAGOGUDDANNELSE Side 1 af 5 Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen. Juridisk kontor for erhvervsrettede uddannelser Vester Voldgade 123, 1552 København V Att. Fuldmægtig Kirsten Lippert Den 4. februar2005 HØRINGSSVAR

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261. Projektbeskrivelse for evaluering af uddannelsen til professionsbachelor

8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261. Projektbeskrivelse for evaluering af uddannelsen til professionsbachelor Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909 8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261 Projektbeskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard. Forslag. til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 208 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Forslag til Lov om ændring af lov om professionshøjskoler

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 220 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 220 Folketinget 2005-06 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 30. maj 2006 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Fremsat den {FREMSAT} af Ulla Tørnæs. til. Kapitel 1 Formål

Forslag. Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Fremsat den {FREMSAT} af Ulla Tørnæs. til. Kapitel 1 Formål Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 201 Offentlig Fremsat den {FREMSAT} af Ulla Tørnæs Forslag til Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Kapitel 1 Formål 1. En pædagog med kompetence

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Specialpædagogiske kompetencer

Specialpædagogiske kompetencer Specialpædagogiske kompetencer I lærer- og pædagoguddannelsen fra 2007 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Disposition 1. Specialpædagogik i læreruddannelsen 2. Specialpædagogik

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service Side 1 af 8 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn) 1 I lov om social service, jf. bekendtgørelse af lov om social service nr. 764 af 26.

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

03 PLS vejleder om: 3. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske proffession

03 PLS vejleder om: 3. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske proffession 03 PLS vejleder om: 3. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske proffession PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 0. marts 2006. 2. udkast (Politiske bemærkninger fra SF og EL) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 0. marts 2006. 2. udkast (Politiske bemærkninger fra SF og EL) Betænkning. over Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 101 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 0. marts 2006 2. udkast (Politiske bemærkninger fra SF og EL)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Side 1 af 7 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål om multimediebeskatningen i Folketingets Uddannelsesudvalg tirsdag den

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Dansk, kultur og kommunikation

Dansk, kultur og kommunikation Pædagoguddannelsen i fokus Dorthe Bleses Nina Christensen Thomas O. Madsen Hans Månsson Anna Poulsen Hans Vejleskov Dansk, kultur og kommunikation Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Kroghs

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart Beslutningsforslag nr. B 22 Folketinget 2012-13 Fremsat den 2. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen

Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen Undervisningsministeriet Juni 2017 Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen 1. Indledning Den 11. januar 2017 blev udkast til bekendtgørelse om obligatoriske nationale test sendt

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Om evalueringen af den danske pædagoguddannelse. Københavns Universitet og NOKUT 25.1.2010

Om evalueringen af den danske pædagoguddannelse. Københavns Universitet og NOKUT 25.1.2010 Om evalueringen af den danske pædagoguddannelse Københavns Universitet og NOKUT 25.1.2010 Disposition De danske pædagoguddannelsers indhold og struktur samt deres organisatoriske ramme Evalueringen i 2003

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere