Handleplan for Hot Spot Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Hot Spot Kolding"

Transkript

1 Handleplan for Hot Spot Kolding Tidsperiode: Hotspot-projektet forløber i perioden den 1. januar 2011 til 31. december Formål med hotspot-projektet: Overordnede mål: At styrke den forebyggende indsats i Munkebo og Skovparken gennem videreudvikling af lokal organisering og etablering af en tydelig og helhedsorienteret gadeplansindsats. Hotspot-indsatsen tager afsæt i eksisterende strukturer og aktiviteter med fokus på at optimere koordineringen og udnyttelse af ressourcerne, så der sikres en hurtig og fleksibel indsats. De kortsigtede mål er at skabe kontakt til de yngste i risikozonen samt etablering af forældrekontakt. Det skal iværksættes konkrete kriminalpræventive handlinger og begrænsning af fritid på gaden, ved inkludering i eksisterende fritidstilbud og job. De mere langsigtede mål er skabelse af større bevidsthed blandt forældrene for deres børn og unges fremtidsvalg. Der skal skabes en bedre tilknytning for de unge til uddannelsessystemet, arbejdsmarked og fritidsliv. Dette skal medvirke til at øge trygheden i boligområderne. Derudover samarbejder Kolding Kommune med Foreningen Nydansker omkring projektet Hotspot CSRagenter. Dette projekts overordnede mål er at udvikle modeller, der forbinder private virksomheders CSR-arbejde med boligsociale indsatser i udsatte boligområder, og at afprøve disse modeller i forbindelse med implementering af Integrationsministeriets Hotspotprojekter. Målgruppen: 1) De foreningsløse årige 2) De unge, år 3) De øvrige beboere Organisering: Hotspot-projektet er organiseret under Ungekontakten i Socialforvaltningen. Ungekontakten er organisatorisk en del af Familierådgivningen i Socialforvaltningen. Lederen af Ungekontakten er Hotspot-chef Maren Hornbech. Hotspot-medarbejderen er ansat i Ungekontakten og refererer til Hotspot-chefen. Derudover indgår den opsøgende medarbejder i Ungekontakten i projektet. De øvrige medarbejdere i Ungekontakten er Socialforvaltningens repræsentanter i de lokale SSP-skolegrupper.

2 Hotspot hører ind under Social- og Sundhedsudvalget. For at sikre, at der kan træffes beslutninger på tværs af forvaltninger og øvrige partnere i området, er der nedsat en styregruppe på tværs af forvaltninger og samarbejdspartnere, med ledere som kan træffe beslutninger. Referencegruppe: Referencegruppen er Lokalrådet i Kolding kommune Lokalrådet består af Repræsentanter for Sydøst jyllands politi(kolding ) og kolding kommune. Lokalrådets opgave er at bekæmpe og forbyggekriminalitet og derved sikrer tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalområdet. I forbindelse med Hot spot vil lokalrådets opgave være at sikre at de initiativer der tages i Hotspot projektet er i overensstemmelse med de øvrige initiativer der findes på det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende område. Styregruppen består af: Leder af Ungekontakten (Hotspot-chef) Leder af Familierådgivningen Afdeling Nord De 3 skoleinspektører på skolerne i området Ungdomsskoleinspektør Leder af UU-vejledningen Afdelingschef Jobcenter Leder af forebyggelsesafsnittet ved Sydøstjyllands Politi Boligsociale konsulenter fra de 3 boligforeninger, AAB, Lejerbo og Boligselskabet Danmark Udviklingschefen Socialforvaltningen Styregruppen mødes efter behov - dog minimum 4 gange om året. Styregruppen har lokalrådet som reference Styregruppens opgaver er: At være koordinerende At holde fokus på opgaverne i projektet og styre dette At drøfte og beslutte midler og metoder til at nå målet Styregruppen skal derudover sikre, at der er fælles fodslag i forhold til de øvrige aktiviteter, der findes i områderne. Til sikring af dette findes der blandt andet kvarternetværk i de 2 boligområder. Kvarternetværket består af alle de offentlige institutioner i området, politi, samt boligforeninger og øvrige foreninger. Der er 3 boligsociale helhedsplaner i området samt en del andre projekter, der er opstået i området, bl.a. Processuel Netværksmødeledelse i samarbejde med RCT; Familieaftaler.

3 Task force/ssp-grupperne i Munkebo og Skovparken: Opgaven er at udføre de beslutninger, som styregruppen har vedtaget. Dette sker i samarbejde med Hotspot-medarbejderen. Task forcen består af SSP-skolegrupperne på Munkevængets og Dyrehaveskolen sammen med Hotspot-chefen. SSP-grupperne består af: SSP lærerne på skolerne Repræsentanter fra Ungdomsskolen Ungekontakten De opsøgende medarbejdere Politiet Hotspot-chefen Beboerrådgiver Task force/ssp-grupperne mødes 1 gang om måneden. Det er Hotspot-chefens opgave at sikre, at de beslutninger, der tages i styregruppen, bliver udført at Task force-gruppen. Samarbejdet med Foreningen Nydansker: Den opsøgende Hotspotmedarbejder har den koordinerende rolle i forhold til samarbejdet omkring Hotspot CSRagenter. Derforuden vil hun fungere mentor for de unge, der vil få arbejde via dette projekt. Referencegruppe Styregruppe Task-forcegruppe

4 Metode: Selve projektet skal ses som en proces, der har til formål at få involveret og engageret så mange som muligt i området i løsningen af problemerne og udvikling af nye tiltag. Der er 3 hovedpunkter i metoden Involvering,opsøgende,Samarbejdende Involvering. Det betyder at vi vil involvere at de intressenter der kan være med til at løse de problemstillinger der findes i området Intressenterne kan være de unge,forældre off.ansatte,frivilllig,virksomheder. Involveringen skal være præget af anderkendelseog meningsfuldhed Opsøgende: At medarbejderne er udfarende i forhold til at opsøge de unge som er i risikozonen for at komme ud i kriminalitet eller anden uhensigstmæssig aktivitet. Samarbejde: I forhold til samarbejde er det at sikre at der er kvalitet i arbejdet ved at den samlede faglige kompetence blive udnyttet maksimalt og at udvikles et fælles kundskabsgrundlag på tværs af fag Som en del af processen har der været afholdt et opstartsmøde i hvert boligområde, hvor beboere, unge i området, institutioner og politiet har deltaget. Det er aftalt, at der vil ske løbende opfølgning af disse møder. Næste opfølgningsmøde er i juni 2011 med samme deltagerkreds. Dette skal være med til at sikre, at de inviterede parter hele tiden kan være med til løsningerne, samt at der sker en løbende information om, hvad der sker i projektet. Der er 5 indsatsområder, som dette forum er en del af: Åben klub i weekenderne Idrætsaktiviteter Fritidsjob Ambassaden (Værested for de årige) Andre aktiviteter (Samarbejdet med Foreningen Nydanske omkring CSR-projekt). Styregruppen har besluttet på sidste møde, at indsatsområderne iværksættes for ½ - 1 år ad gangen for at sikre, at de dækker et behov, og at den valgte metode er brugbar. Der udarbejdes en kontrakt med de parter, der skal udføre de enkelte opgaver. Formålet er, at der er klare mål og succeskriterier, som kan bruges i evalueringen af de involverede aktører i de enkelte indsatsområder.

5 Socialforvaltningen Børne- & Udd.forv. Styregruppe X X X X Task force X X X X Politi Boligforening Private virksomheder By og Udvikling (fritid) Åben klub X X Ambassaden X X Fritidsjob X X Idrætsaktiviteter X X X X Andre aktiviteter CSR-projekt X X X

6 Center for Boligsocial Udvikling, februar 2011 Aktivitetsplan for hotspot Kolding Organisering: Der er i forvejen en lang tradition for samarbejde på tværs i områderne. Hotspot-indsatsen skal styrke dette arbejde. Styregruppen for hotspot i Kolding er bredt repræsenteret: Birgitte Kirstine Mikkelsen - Afdelingschef i Familierådgivning Nord; Kim Hansen Udviklingschef; Ole Wiese Skoleinspektør Munkevængets Skole; Christine Rasmussen Ungdomsskoleinspektør, Henning Dannesbo Skoleinspektør Dyrhave Skolen; Bjarne Juhl Olesen UU- Leder; Mette Hagensen Boligsocial konsulent AAB, Jeannett Gade Boligsocial konsulent Lejrbo; Maren Hornbech Leder af Ungekontakten og hotspotchef; Sten Rasmussen Skoleinspektør Bramdrup Skole; Steen Møller Andersen Afdelingschef Jobcentret; Kaj Hundrup Leder af Forebyggelsesafsnittet Syd -Østjyllands Politi; Pernille Hansen Boligsocial medarbejder i Boligselskabet Danmark. Styregruppen er et beslutningsforum, som udstikker retningslinjer for aktiviteter og strategier. Styregruppen skaber dermed rammerne for dem, der skal arbejde i marken. Styregruppen mødes ca. en gang i kvartalet. Styregruppen har afholdt et kick off møde med beboere for at få indblik i deres ønsker for hotspot indsatsen. Styrkelse af koordineringen af indsatser overfor enkelte individer og grupper af unge i boligområderne: Der er i forvejen en SSP gruppe i hvert af de to områder. De mødes hver især månedligt og sammen 2 gange om året. Her tales der om, hvad vi ser af problemstillinger, og om der er nogle særlige grupper, der kræver en indsats. Der udveksles oplysninger. Hvis der er en ung, der er oppe og vende, vil de gerne til at være mere systematiske omkring opfølgning og handling, så der aftales en handling og en tovholder, også så den relevante viden kan inddrages i vigtige beslutninger. Hotspotchefen deltager i disse netværksmøder. En kvarternetværksgruppe i hvert område. Et boligsocialt netværk. Her diskuteres mere generelle problemstillinger, mens SSP er mere individorienterede. Hotspot skal sørge for at binde disse netværk sammen. Centrale aktiviteter under hotspot indsatsen i Kolding: Der er 4 centrale aktiviteter under hotspot indsatsen, nemlig fritidsjob, Ambassaden, åben klub i weekenden og gadeplansindsatsen. Derudover er der Idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, som ikke er præciseret endnu. Det er planen, at Kim Hansen inviterer relevante aktører og laver konkrete forslag. Fritidsjob: Jeanette, som er gadeplansmedarbejder står for fritidsjobsprojektet. Målet med projektet er at få unge til at begynde en karriere på arbejdsmarkedet. Målgruppe: Side 1 af 3

7 Center for Boligsocial Udvikling, februar 2011 Man skal bo i Munkebo eller Skovparken. Man skal være mellem år gammel. Unge der har udfordringer i livet såsom: Familiemæssige konflikter Forældre, der aldrig selv har været tilknyttet arbejdsmarkedet Begyndende psykiske vanskeligheder Forbrug af stoffer Problematiske venskabsforhold Begyndende deltagelse i kriminalitet. Begyndende ulovligt fravær fra skole Det er gadeplansmedarbejderne, der står for at være opsøgende i fht. at skaffe jobmuligheder og i fht. de unge. Medmindre den unge har en ungekonsulent/prof. der i forvejen følger op på Familieaftaler så vil det være Jeannette og Murat (gadeplansmedarbejdere) der følger op og støtter den unge i at varetage fritidsjobbet. Det er også de opsøgende medarbejderes ansvar at give den unge undervisning i hvad det vil sige at have et fritidsjob indtil en evt. bevilling om undervisning på Ungdomsskolen ligger fra LBR. Virksomheder får et tilskud i fbm. ansættelsen af de unge. Tilskuddet kan max tildeles over 3 måneder. Hvis de unge har max. 8 timer ugentligt kan der være 7 unge i gang på en gang. Udfordringer/risici i fritidsjobsprojektet: Lønnen kan være for lav. Jeanette skal gøre et stort arbejde for at få dem overbevist om, at det kan betale sig at arbejde billigt i de første tre måneder. Arbejdsgiverne kan blive kørt træt af de unge. Måske kan indsatsen få et dårligt rygte, hvis enkelte unge dummer sig. Ambassaden i Skovparken et hus/værested Målgruppe: år. Det er unge fra hele Kolding, der har lov til at komme i Ambassaden Formålet: målgruppen har problemer i fht. kriminalitet, beskæftigelse og uro. Der er derfor behov for mere vejledning (selvom de er over 18) og for at give dem overblik over eget liv og fremtidsmuligheder. Formålet er, at der er en voksen, som de unge kan søge støtte hos. Ambassaden er et fysisk hus et samarbejde mellem kommune og boligforeningerne. Indtil videre har de unge selv drevet stedet. Nu skal der personale på. Der er en bestyrelse af de unge og de konkrete aktiviteter aftales med unge-bestyrelsen. Det er tanken, at hotspot ikke skal komme og overtage huset. Det er hensigten at det også skal køre efter hotspot indsatsens afslutning. Det er de opsøgende medarbejderes ansvar, at være koordinator på de mulige aktiviteter, der kan lægges ind i Ambassaden som ture ud af huset; Besøg af UU vejleder og jobkonsulent mm. (Ideerne fra aften med borgere og aktører). Der er snak om, at købe nogle politi(elever) til at arbejde i huset. Side 2 af 3

8 Center for Boligsocial Udvikling, februar 2011 Åbningstider: Fredage og lørdage kl , onsdage kl åbnes med de opsøgende medarbejdere. Udfordringer/risici for ambassaden: at vi kommer til at give de unge så meget ansvar, at de ikke kan bære det. Bestyrelsen skal også skaffe sig autoritet. Det er en stor udfordring. Medarbejderne har ikke myndighed. Det kræver en del at skabe autoritet. Åben klub i weekenderne i hhv. Munkebo og Skovparken Aldersgrupper er fra og fra år. Projektet omhandler de eksisterende klubber, både kommunale og boligsociale. Der skal være mulighed for, at der kan være åbent i weekenderne ved behov. De skal kunne åbnes ved kort varsel. Så vidt muligt skal det være det kendte personale, der er i klubberne i weekenderne. De unge selv har givet udtryk for, at behovet særligt er der søndage eftermiddage i vinterhalvåret. Som et forsøg skal der være åben klub søndage fra kl Hotspot laver en aftale med de tre klubber om hvor meget de holder åbent hvert år. Det er tænkt som et forsøg. Udfordringer: at vi kommer til at vælge de forkerte tidspunkter. At vi ikke kan få personale på de tidspunkter, der er behov for det. Gadeplansarbejde Der var én gadeplansmedarbejder i forvejen. Med hotspot indsatsen er der ansat endnu én. Mål: mindre uro og kriminalitet. Øget tilknytning til forening, klubliv og arbejdsmarkedet. Målgruppe: børn og unge mellem 7-25 som har særlige behov. Både drenge og piger. Gadeplansmedarbejderne skal være øjne og ører på gaden. Derudover skal de være opsøgende og skabe en relation til de unge på gaden, i klubberne og på skolerne. Hensigten er, at de skal guide de unge gennem systemerne, så de får den hjælp, de har brug for. Det er også hensigten, at gadeplansarbejderne skal ind omkring forældrene og være med til at klæde forældrene bedre på til at påtage sig deres ansvar/opgaver som forældre, samt formidle mellem børn og deres forældre, hvis det er nødvendigt. Gadeplansarbejderne skal derudover arbejde på at skabe tillid til foreninger og klubber. Og så er det vigtigt, at de hele tiden samarbejder med de øvrige aktører. Udfordringer: At tillidsrelationen ikke skabes. At gadeplansarbejderne ikke bliver brugt. Man er meget afhængige af de andre ansatte i klubberne. Man er en gæst i det etablerede. Det kan blive overfladisk. Side 3 af 3

9 Forandringsteori for hotspotprojektet i Kolding AKTIVITET PRÆSTATION KORTSIGTEDE KORTSIGTET MÅL EFFEKTER MELLEMLANGE MELLEMLANGT MÅL EFFEKTER LANGSIGTEDE LANGSIGTET MÅL EFFEKTER Koordinering gennem styregruppen og SSPsamarbejdet Gadeplansaktiviteter Vidensdeling mellem de centrale aktører De unge bliver Borgerjournalister Gadeplansmedarbejder ne opsøger de unge på gaden og i klubberne Opsøgende arbejde målrettet forældre Aktiviteter målrettet forældre Positive historier om området i lokalpressen Beboerne bliver bedre til at løse konflikter med hindanden De unge og deres forældre får en øget forståelse for samfundets normer Forældrene bliver inddraget i de unges liv og meningsfuld støtte iværksættes Området får et bedre image Der opstår færre konflikter mellem beboerne De unge og forældrenes normer tilpasses samfundets normer Øget tryghed i hotspotområdet Åben klub Ambassade Oprettelse af ungeråd Unge fra Ambassaden deltager i Ungebestyrelsen De unge får ejerskab til området De unge får et meningsfuldt fritidsliv med positiv voksenkontakt Kriminalitet blandt de unge forebygges Mindre kriminalitet i hotspotområdet Andre aktiviteter De unge kommer i Ambassaden og Åben klub samt deltager i aktiviteterne De unge bliver støttet i at fastholde job, uddannelse og fritidsaktiviteter Reducere tilbagefald til kriminalitet hos unge Problemramte familier deltager i processuelle netværksmøder De unge har mere realistiske forventninger til egne fremtidsmuligheder Fritidsjob Hotspotprojektet formidler fritidsjobs til de unge De unge får et øget kendskab til arbejdsmarkedets normer De unge fastholdes i job eller uddannelse

10 Center for Boligsocial Udvikling, 24. februar 2011 Dokumentationsplan for Hotspot i Kolding Præstationer Trin Indikator Måletidspunkt Kilde Hotspotprojektet formidler fritidsjobs til de unge De unge kommer i Ambassaden Antal unge, som fastholdes i fritidsjobbet i tre måneder Gennemsnitligt antal fremmødte pr. åbningsdag Jeanette gadeplansmedarbejder Jeanette gadeplansmedarbejder De unge deltager hotspotprojektets aktiviteter Antal aktiviteter og tilmeldte til aktiviteter Opsøgende arbejde i fht. forældre f.eks. antal af målgruppen (skal defineres f.eks. alle sigtede), som er blevet opsøgt eller får to besøg Oprettelse af ungeråd Om ungerådet er etableret Opgøres pr Kim Hansen De unge bliver borgerjournalister Antal unge, som skriver som borgerjournalister Christine Rasmussen Vidensdeling mellem centrale aktører Registrering af antal afholdte SSPnetværksmøder og kvarternetværksmøder med deltagelse af hotspotchefen Problemramte familier deltager i processuelle netværksmøder Antal familier der tager imod tilbuddet om at deltage i de processuelle netværksmøder Kortsigtede effekter Trin Indikator Måletidspunkt Kilde De unge får et øget kendskab til arbejdsmarkedets normer Antal af de unge, der fortsætter i fritidsjobbet efter den tre-måneders intro-perioden. Jeanette - gadeplansmedarbejder De unge får ejerskab til området Antal unge, der møder op og er med til at igangsætte aktiviteter. Kim Hansen De unge får et meningsfuldt fritidsliv Antal unge, som projektet får gjort aktive i lokale idrætsforeninger Kim Hansen

11 Center for Boligsocial Udvikling, 24. februar 2011 De unge får positiv voksenkontakt Antal unge, som gadeplansmedarbejderne har en løbende kontakt til over en periode (min. 5 møder) Gadeplansmedarbejdere Forældrene bliver inddraget i de unges liv og meningsfuld støtte iværksættes Antal problemramte familier, der deltager i de processuelle netværksmøder Mellemlange effekter Trin Indikator Måletidspunkt Kilde Kriminalitet blandt de unge forebygges Antal unge, hvor der er blevet foretaget min. to besøg, der ikke er blevet sigtet igen et år efter første besøg. Der opstår færre konflikter mellem beboerne Antal skriftlige naboklager Antal konflikter registreret af beboerrådgivere Mette Hansen og Jeanett Gade. Kim Hansen afklarer om det kan lade sig gøre. Langsigtede effekter Trin Indikator Måletidspunkt Kilde Øget tryghed i hotspotområdet Beboerklager gerne opgjort tematisk Boligforeningerne Øget tryghed i hotspotområdet Antal fraflytninger Boligforeningerne Mindre kriminalitet i hotspotområderne Antal hærværks- og graffitihændelser Boligforeningerne Færre kriminelle unge i området Antal sigtede unge i området Politiet

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot i Vejle Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Nørremarken

Handleplan for Hotspot på Nørremarken Emne: Handleplan for på Nørremarken Handleplan for på Nørremarken Indholdsfortegnelse: Intro til Nørremarken Side 2 Tidsperiode Side 2 Formål med projektet Side 2 Målgruppe Side 3 Fysisk placering samt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

CSRagenter i Hotspotområder - opsamling, erfaring og læring fra Skanderborg, Kolding og Brøndby Strand

CSRagenter i Hotspotområder - opsamling, erfaring og læring fra Skanderborg, Kolding og Brøndby Strand CSRagenter i Hotspotområder - opsamling, erfaring og læring fra Skanderborg, Kolding og Brøndby Strand FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Agenda - CSRagenter Generelt om formål, forløb,

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Højvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Handleplan. Hotspot Højvangen 2011-2013

Handleplan. Hotspot Højvangen 2011-2013 Handleplan Hotspot Højvangen 2011-2013 maj-juni 2011 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Baggrund om Højvangen... 5 Hotspot området... 6 Vision, mål og midler... 7 Overordnede principper... 8 Forandringsteori...

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Viby Syd Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

At lære at være ung 2010-2014. Korskærparken - når samskabelse virker

At lære at være ung 2010-2014. Korskærparken - når samskabelse virker At lære at være ung 2010-2014 Korskærparken - når samskabelse virker ..hvad er - At lære at være ung? ALAVU er en helhedsorienteret indsats der målretter sig en primær gruppe unge. Gruppen er karakteriseret

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

HOTSPOT BRØNDBY Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT BRØNDBY Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT BRØNDBY Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Brøndby Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3

Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3 Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3 1 I forbindelse med opsamlingsworkshoppen 26. april 2017 med præsentation af idekataloget deltog mange

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere