Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr. 9, 13, 23, 29, 30, 35, 45, 47, 51, 57, 58, 60, 62 og 68 samt fuldmagt fra nr. 18, 24 og Valg af dirigent Valget faldt på Søren nr. 68. Søren konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne og gennemgik punkterne på dagsordenen. Punkt nr. 7 Valg af kasserer udgår, da valget er i lige år. Ingen valg af konkrete stemmetællere. Alle afstemninger blev talt i fællesskab. Marianne nr. 58 modtog hvervet som referent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Det har igen været et turbulent år for foreningen med en helt ny bestyrelse og ikke mindst økonomiske udfordringer. De 2 kolde og snerige vintre vi har haft har drænet kassen og udgiften bare i dette regnskabsår har været næsten kr. Snerydning Bestyrelsen har derfor indgået en fastprisaftale med anlægsgartner Henry Hansen på kr. for snerydning og saltning for budgetåret For at holde prisen nede har det dog været nødvendigt at fravælge rydning af fortove, som derfor skal foretages af grundejere og andelsboligforeninger selv. Det er selvfølgelig et lotteri at aftale en fast pris, men med de 2 sidste vintre, må vi satse på, at det er et godt tiltag. Varmeudvalg Bestyrelsen har besluttet officielt at nedlægge G/F Tøpkildes varmeudvalg, da ingen i bestyrelsen ønsker at træde ind i varmeudvalget, og at udvalgets rolle er udspillet i takt med oprettelsen af det nye tværpolitiske udvalg. Dette blev meddelt til Kåre Christensen samtidig med et ønske om stadig at bevare samarbejdet, hvilket dog ikke har været muligt. 1

2 Kåre nr. 60 bemærkede i denne forbindelse, at en nedlæggelse af Tøpkildevejs eget varmeudvalg gjorde, at det ikke var muligt at stå samlet som grundejere i kampen om tilslutningspligten til EON og dermed ændring af lokalplanen. Foreningen har på et tidligere tidspunkt indsendt en klage til Energiklagenævnet om, hvorfor man som forening ikke er klageberettiget. Det endelige svar kom den 21. oktober, hvor det blot blev fastholdt, at foreninger ikke er klageberettiget, da det er den enkelte bruger der er tilsluttet fjernvarmeværket og ikke grundejerforeningen. Dette affødte en kort debat og Søren konkluderede, at såfremt nogle medlemmer ønsker varmeudvalget genetableret, må det fremkomme som et ønskeligt punkt på dagsordenen til næste ordinære generalforsamling. Vejbelysning I det forløbne år, har der igen været problemer med vejbelysningen som kostede en udgift på kr. SEAS/NVE og elektriker fandt i samarbejde 3 nye fejl og konstaterede ulovlige nedgravede kabler, som ikke ligger dybt nok og ligger uden dækbånd. Vær derfor påpasselig, hvis I skal grave i nærheden af lygtepælene. For at spare på energien og udgiften til el-omkostninger, har bestyrelsen besluttet at udskifte lyskilderne fra 42W til 26W, efterhånden som udskiftning påkræves. Dette affødte en kort dialog om svagt lys på vejene og utryghed, men også en lettelse for flere fremmødte, som er meget generet af stærkt lys i boligen. Som forsøg er den ene lyskilde udskiftet i rundingen uden det er bemærket af nogen. Dette må ses som et tegn på, at 26W er rigeligt for at oplyse Tøpkildevej. Vej- og kloakanlæg Omkring vejens tilstand er det desværre svært at sige noget positivt. El-installationer og kloaker er forkert anlagt, så det er ikke længere nok kun at anlægge nyt asfalt. Bestyrelsen har derfor besluttet at asfaltering først kan ske, når installationer og kloak-anlæg kan bringes i korrekt stand. Vi må derfor håbe, at kommunen ikke kræver en asfaltering før vi har pengene til det. Løseligt regnet, kan udgiften beløbe sig op til 1,2 millioner, hvilket tager mange år at spare op til. Fællesarealer Som det måske er bemærket, er der ikke sået enggræs på fællesarealet ved søen, som det ellers blev besluttet på sidste generalforsamling. Firmaet der skulle udføre arbejdet, nåede kun at fræse området, dog uden beregning. Bestyrelsen arbejder på at etablere græs på alle tomme grunde, så vi undgår ukrudt især 2

3 mælkebøtter, og ikke mindst får nogle grønne områder til børnene samt et pænt og attraktivt villakvarter. Dette affødte en debat om, hvem der skal finansiere vedligeholdelsen af områderne, hvor Mads nr som har en tom grund gav udtryk for, at han hellere end gerne vil betale de 500 kr. for vedligeholdelse. Der blev ligeledes givet udtryk for, at grundene ville se væsentlig pænere ud med græs og gøre området mere attraktivt. Tøpkildevej et dejligt sted at være Bestyrelsen har drøftet hvilke tiltag vi som forening kan gøre, for at Tøpkildevej bliver et dejligt sted at bo, både for voksne og børn. Der er oprettet en ny hjemmeside topkilde.dk, primært med information fra bestyrelsen, men også en hjemmeside, hvor vi kan få en positiv stemning frem om vores område og forening som helhed. På Facebook er oprettet en gruppe, hvor alle beboere på Tøpkildevej kan tilmelde sig. Her vil al information om Terslev, Fjernvarme situationen og Tøpkildevej blive slået op. Derudover satser vi på sociale arrangementer et jule/gløgg arrangement og en sommer vejfest samt nogle grønne dage, hvor vi kan gøre området pænt og attraktivt. I december sidste år afholdte vi et jule/gløgg arrangement på den store p-plads ved andelsboligerne. De fremmødte børn og voksne havde en hyggelig eftermiddag med socialt samvær og lidt godt til ganen. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle beboere til at deltage i arrangementerne og dermed sprede positiv stemning. Tøpkildevej skal være et godt sted at bo med en god ånd. Ikke mindst vores børn skal have chancen for at huske nogle sjove oplevelser i barndommens gade. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kassereren gennemgik enkelte punkter på regnskabet, og underskuddet er i år på ca kr. Der er dog stadig et tilgodehavende på kr. for kontingent restance. Flere er fraflyttet Tøpkilde 1, så det er uvist hvornår pengene kommer ind. Søren nr. 68 spurgte om 500 kr. pr. parcel var nok til at finansiere udgiften for rydning af ukrudt, hvilket bestyrelsen kunne bekræfte. Kåre nr. 60 spurgte om El omkostning på kr. også dækkede reparation af lyskilder. De dækker kun El omkostning, hvor reparation af lyskilder er registreret under punktet Vedligeholdelse/reparation. 3

4 Kåre spurgte desuden om underskuddet var dækket af lån eller kassekredit. Bestyrelsen meddelte, at underskuddet er dækket ind af kassebeholdningen. Herefter blev regnskabet for 2010 godkendt ved håndsoprækning. 4. Fastsættelse af budget, kontingent og strafgebyr Kassereren gennemgik kort budgettet med og uden justering i kontingentet. Der blev drøftet kort omkring de restancer på kontingent, der allerede er, og at en stigning ikke ville gøre det nemmere at få pengene ind. Formand for Tøpkilde 1 Jane nr. 35 meddelte, at 10 andelsboliger er ekskluderet, men at de selvfølgelig stadig hæfter for kontingent. Igen gjorde Bestyrelsen opmærksom på, at pengene kommer ind på et eller andet tidspunkt. Der var en kort snak om de 2 budgetter og om ikke kr. er for meget til arrangementer, når man tager den økonomiske situation i betragtning. Bestyrelsen mener dog det er vigtigt, at medlemmerne skal have lidt for pengene. Et par betalte arrangementer vil derfor være på sin plads og kan forhåbentlig også give en ny ånd i foreningen. Herefter blev budgettet for 2012 samt en kontingentstigning til kr. godkendt ved håndsoprækning. Første kontingent indbetaling á kr. forfalder den 1. april Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde et forslag om en ekstraordinær indbetaling på kr. pr. 1. september Mads nr. 57 stillede et ændringsforslag til formuleringen, så det fremgår at det er kr. pr. medlem, da dette ikke er præciseret i teksten. Ændringsforslaget blev godkendt ved håndsoprækning inklusiv fuldmagter, hvor 22 var for forslaget, 10 imod og 2 undlod at stemme. Bestyrelsens forslag blev dermed godkendt, og der vil blive opkrævet en ekstra indbetaling på kr. pr. 1. september Valg af formand (ulige år) Ivan Flændsdal nr. 51 blev genvalgt. 7. Valg af kasserer (lige år) Punktet udgår. 4

5 8. Valg af medlemmer i bestyrelsen (hvert år) Kenny Larsen nr. 30 blev genvalgt. Henrik Skog nr. 58 blev genvalgt. Martin Oleander nr. 29 modtog valg. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år) Brian Petersen nr. 23 modtog valg. Mads Juncker nr. 57 modtog valg. 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (hvert år) Kate Weber nr. 65 modtog genvalg som revisor. Heidi Olsen nr. 62 modtog genvalg som revisor. Søren Jensen nr. 68 modtog genvalg som revisorsuppleant. 11. Eventuelt Snerydning Johnny nr. 62 forslog snerydning af en af bondemændene i stedet for Henry. De kører ud for kommunen og det kunne måske spare os for nogle penge. Marianne nr. 58 fortalte, at i forbindelse med etablering af foreningen blev andre muligheder for snerydning undersøgt. Man måtte dengang konstatere, at ingen andre end Henry kunne garantere at komme inden kl. 6 om morgenen. Begrundelsen er, at vi vil blive nedprioriteret i forhold til kommunens veje. Marianne ville være meget utryg ved at skulle køre ned ad bakken om morgenen, uden der var ryddet eller saltet. Jane nr. 35 spurgte til, om det var muligt næste vinter at få ryddet på de ekstra parkeringspladser for enden af stikvejene i Tøpkilde 1. Bestyrelsen vil tale med Henry om det, når det bliver aktuelt. For øvrigt er det aftalt med Henry, at såfremt vi står i et akut problem er alle velkomne til at kontakte Henry for hjælp. Telefonnummeret til Henry står under praktiske oplysninger på hjemmesiden topkilde.dk. Hundeluftning Brian nr. 23 undrede sig over hundeluftning af løse hunde, som bliver lukket ud på de tomme grunde. Mener bestemt, at hunde skal være i snor på området. Bestyrelsen tager sig af sagen. Kåre nr. 60 spurgte til affaldsspandene og om hvem, der tømmer dem. Bestyrelsen klarer selv denne opgave. Bestyrelsen har dog bemærket, at der har været andet husaffald i spandene. Det er selvfølgelig ikke meningen, så der henstilles hermed til, at dette ikke forekommer. 5

6 Kontingent Tanja nr. 13 spurgte til, om de kr. i kontingent næste år bliver opdelt igen. Dette kræver en vedtægtsændring, men skulle det skabe problemer at betale så stort et beløb på én gang, kan man altid kontakte bestyrelsen for en afdragsordning. Hermed var generalforsamlingen slut og Formanden takkede de fremmødte for et godt og positivt møde. Dirigent: Søren Jensen Bestyrelse: Ivan Flændsdal Isabel Miranda Henrik Skog Kenny Larsen 6

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere