Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg"

Transkript

1 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm, Åse Kubel Høeg, Stanley Bach Mortensen, Lise Jørgensen, Jeanette Winther, Anders K. Kristensen, Svend Åge Møller, Marianne Bukh Villesen, Kent West Kristensen Ingen

2 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Referat fra seneste møde i RAR-Vestjylland Ledighedstal m.m. for RAR-Vestjyllands område april Temadrøftelse - RAR Vestjyllands Positivliste for uddannelsesaktiviteter Udmelding af ministerens beskæftigelsespolitiske mål for Status på ministermål Meddelelser og gensidig orientering...7 Underskriftsside...8 1

3 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat fra seneste møde i RAR-Vestjylland Sagsnr.: 15/36213 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Der var på det konstituerende møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg et ønske om en tæt kobling til de emner, der behandles af det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR-Vestjylland. Til orientering er derfor vedlagt det seneste referat fra RAR-Vestjylland, fra mødet den 19. maj Der afholdes også møde i RAR-Vestjylland 11. juni 2015, men mødematerialerne er ikke offentligt tilgængelige på tidpunktet for udarbejdelse af denne dagsorden. Til dagens møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er referatets punkt 5. - Drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten - behandlet i en særskilt temadrøftelse senere på mødet. BILAG 1 Åben Referat af møde i RAR-Vestjylland 19. maj /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESPOLITISK FORUM VIBORG DEN Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning. 2

4 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Ledighedstal m.m. for RAR-Vestjyllands område april 2015 Sagsnr.: 15/36209 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING RAR-Vestjylland og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord udarbejder hver måned statistikker over ledighedstal m.m. for det regionale arbejdsmarkedsråds område. Statistikkerne udsendes med kommentarer som en pressemeddelelse den seneste er udsendt 2. juni og vedrører ledighedstal m.m. for april Opgørelsen viser, at ledigheden i Viborg Kommune i april 2015 udgjorde 3,9% af arbejdsstyrken, hvilket er 0,8%-point under landsgennemsnittet. Ledigheden består af A-dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere. Ledigheden i Viborg Kommune er således faldet i forhold til samme tidspunkt sidste år, men faldet er dog ikke så stort som i de øvrige kommuner i RAR-Vestjyllands område og ligeledes lidt under landsgennemsnittet. BILAG 1 Åben Ledighedstal m.m. i RAR Vestjyllands område april /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESPOLITISK FORUM VIBORG DEN Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning. Der er et ønske om detaljerede tal for Viborg Kommune. Forvaltningen forsøger at finde oplysningerne, hvis dette er muligt. 3

5 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Temadrøftelse - RAR Vestjyllands Positivliste for uddannelsesaktiviteter Sagsnr.: 15/36218 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING På det konstituerende møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg var der forslag til en række emner, der kunne danne basis for en temadrøftelse på BFV s møder. Ét af emnerne var den positivliste for uddannelsesaktiviteter, som Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) skal udarbejde, og som danner baggrund for udmøntningen af midlerne i den regionale uddannelsespulje, der fordeles til jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Formålet med puljen er at give RAR mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder. De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af den positivliste, som det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland har vedtaget på mødet den 30. marts Positivlisten revideres halvårligt. Den aktuelle liste gælder i perioden 1. april 2015 til 30. september Listen er vedlagt som bilag. Som et led i den mere langsigtede planlægning af Positivlisten har RAR-Vestjylland igangsat en proces med inddragelse af uddannelsesinstitutioner, jobcentre m.v. Det relevante punkt fra RAR- Vestjyllands referat af mødet den 19. maj 2015 er vedlagt som bilag. Lokale råd/fora som Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er dog ikke indtænkt i processen. På dagens møde får Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg mulighed for at drøfte, om man vil søge indflydelse på RAR s planlagte proces, samt om man har specielle ønsker til det fremadrettede arbejde med positivlisten, og hvorledes man eventuelt kan bringe disse ønsker i spil. BILAG 1 Åben RAR-Vestjylland - drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten /15 2 Åben Regional positivliste uddannelsespulje Vestjylland april-september /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøfter sagen BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESPOLITISK FORUM VIBORG DEN Beskæftigelsespolitisk Forum drøftede sagen. Det blev fremhævet, at flere af organisationerne repræsenteret i Beskæftigelsespolitisk Forum allerede havde en vis indflydelse på positivlistens indhold. Det blev foreslået at sende et brev til det Regionale Arbejdsmarkedsråd, og gøre opmærksom på Viborg Kommunes etablering af et lokalt forum efter nedlæggelsen af Det Lokale Beskæftigelsesråd. 4

6 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Udmelding af ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2016 Sagsnr.: 15/36212 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2016, som er vejledende for kommunernes beskæftigelsesindsats. Målene er næsten identiske med målene for 2015, idet der er mindre ændringer i formuleringen af mål 2 og mål 4: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes De fire mål udgør en del af grundlaget for kommunernes beskæftigelsesplaner for BILAG 1 Åben De beskæftigelsespolitiske mål for /15 2 Åben LO og DAs anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESPOLITISK FORUM VIBORG DEN Beskæftigelsesministerens mål for 2016 blev drøftet. Det blev bemærket, at virksomhedernes eksisterende CSR-indsats er under pres, særligt i de offentlige virksomheder på f.eks. sundhedsområdet. Dette er en udfordring i forhold til arbejdet med nogle af de udsatte grupper på arbejdsmarkedet. LO og DA har efter offentliggørelsen af ministermålene udarbejdet en række anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats, som vedlægges referatet som bilag. 5

7 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Status på ministermål Sagsnr.: 15/36200 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesministeren udmeldte i april 2014 fire mål, som skulle danne baggrund for kommunernes arbejde med beskæftigelsesindsatsen i Målene var en videreførelse af målene for 2014, idet der dog blev ændret i ét af målene. Det drejer sig om de langvarigt offentligt forsørgede, hvor det tidligere handlede om at begrænse adgangen til førtidspension. I den nye formulering af målet fokuseres der i stedet på at sikre en tværfaglig og virksomhedsrettet indsats som middel til at undgå førtidspension. Målene var 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne På dagens møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg orienteres om de seneste opgørelser af ministermålene for 2015, som findes i Beskæftigelsesministeriets ledelsesinformationssystem, Jobindsats.dk. BILAG 1 Åben Plancher ministermål /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESPOLITISK FORUM VIBORG DEN Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning. Plancher med status på ministermålene vedlægges som bilag. 6

8 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 15/36550 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Se vedlagte bilag. BILAG 1 Åben Mødeplan 2015 for Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg.pdf /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESPOLITISK FORUM VIBORG DEN Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning. 7

9 Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Underskriftsside Søren Gytz Olesen Niels Dueholm Åse Kubel Høeg Stanley Bach Mortensen Lise Jørgensen Jeanette Winther Anders K. Kristensen Svend Åge Møller Marianne Bukh Villesen Kent West Kristensen 8

10 Bilag: 1.1. Referat af møde i RAR-Vestjylland 19. maj 2015 Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

11 Dagsorden for RAR Vestjyllands møde den 19. maj 2015, kl Velkomst fra Jobcenter Viborg kl , derefter Temadrøftelse: Tema: Carsten Koch 2 (knap 1 time) Kort mundligt oplæg fra sekretariatet samt drøftelse i Rådet. Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg

12 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Dagsorden: Beslutningspunkter: 1. Referater Dagsorden Rådets køreplan Strategiarbejdet Drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten Suppleanter for tilforordnede... 9 Strategiske drøftelser 7. KLV lister Nøgletal for RAR Vestjylland Implementering af reformer Orienteringspunkter Orientering fra tilforordnede Status på varslings- og arbejdsfordelingssager Status fra Sagsbehandlingsudvalget Arbejdskraftbehovet i forbindelse med Togfonden Effekten af nytteindsats for unge i kontanthjælpssystemet Vedr. Alle skal bidrage flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Kompetenceudvikling af a-kasse- og jobcentermedarbejdere Pressemeddelelse Eventuelt... 23

13 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Referater Anledning Indstilling Fremstilling Referater af forudgående RAR-møde samt referat af Formandskabsmødet vil fremlægges til orientering. Formandskabet indstiller, at RAR tager referaterne fra hhv. RAR mødet den 30. marts og Formandskabsmødet den 6. maj til efterretning. Jævnfør forretningsordenen godkendes referat af RAR-møder i forlængelse af hvert punkt på dagsordenen, således at referatet som helhed er godkendt, når mødet afsluttes. Rådets Formandskab har holdt møde den 6. maj Referater fra begge møder er vedlagt som bilag. Bilag Beslutning Bilag Referat af Rådets møde den 30. marts 2015 Bilag Opsamling Temadrøftelse 30. marts Bilag Referat af Formandskabsmødet den 6. maj 2015 Indstillingen følges referaterne tages til efterretning.

14 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Dagsorden Anledning Indstilling Fremstilling Bilag Beslutning Rådet godkender dagsordenen som et fast punkt 2. Formandskabet indstiller, at RAR godkender dagsordenen. Rådets Formandskab har holdt møde den 6. maj 2015, hvor man bl.a. blev enige om denne dagsorden til Rådets møde den 19. maj Sekretariatet har herefter udarbejdet en kommenteret dagsorden. Der er ingen bilag til dette punkt. Indstillingen følges dagsordenen godkendes.

15 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Rådets køreplan Anledning Indstilling Fremstilling Rådets Årshjul er fast punkt på dagsordenen. Formandskabet indstiller, at Årshjulet godkendes med henblik på løbende revision. RAR Vestjylland gennemgår på alle ordinære møder Årshjulet, der løbende revideres. Denne gang er de ordinære RAR møders indhold uddybet i det omfang indhold er kendt på nuværende tidspunkt. Ligeledes er processen for positivlisten skrevet ind. I forlængelse af Rådets strategiseminar i august vil der kunne fastlægges en række strategiske emner, som Rådet kan behandle hen over 2015 og 2016 og som vil komme til at indgå i Rådets køreplan. Bilag Beslutning 3.1. Årshjul Indstillingen følges Årshjulet godkendes med følgende bemærkning: Dagsordenen til møderne vil fremadrettet være mere uddybet, så man kan forberede sig uden at læse bilag.

16 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Strategiarbejdet Anledning Indstilling Fremstilling Processen for udarbejdelse af og efterfølgende opfølgning på strategi for RAR Vestjylland vil være et fast punkt på Rådets dagsorden. Formandskabet indstiller, at der nedsættes et strategiudvalg som udover formandskabet består af en repræsentant fra hhv. FTF, DH og uddannelsesinstitutionerne. Som ramme for arbejdet i RAR Vestjylland i de kommende år lægges der op til, at Rådet i 2015 udarbejder en strategi. Strategien skal præcisere, hvilke indsatsområder RAR Vestjylland vil have fokus på, og hvordan man ønsker at arbejde med disse. På seneste RAR-møde blev det besluttet, at der på mødet den 19. maj nedsættes et udvalg, der sammen med formandskabet skal planlægge strategiseminaret i august. Der afholdes planlægningsmøde i gruppen den 25. juni kl på borgmesterens kontor på Rådhuset i Struer. Form for og indhold i seminaret aftales i Strategiudvalget. Strategiarbejdet gennemføres efter følgende model: marts: Indledende temadrøftelse om beskæftigelsespolitiske udfordringer samt godkendelse af procesplan maj: Udpegning af medlemmer til et strategiudvalg til planlægning af seminaret samt temadrøftelse om Carsten Koch august: Strategiseminar med det formål, at der udpeges temaer, indsatsområder og planer for arbejdet i de kommende år oktober: Rådet drøfter og godkender sekretariatets sammenskrivning af strategi på baggrund af input fra seminaret. Strategien vil også efter godkendelsen i oktober 2015 være et fast tema på Rådets møder med dels en status på indsatsområderne og dels en drøftelse af nye initiativer. Bilag Beslutning Der er ikke bilag til dette punkt. Strategiudvalget udgøres af Helen Sørensen FTF, Ole Johnsen DH samt formandskabet. Uddannelsesinstitutionerne meldte ved mødets afslutning Per Rahbek ind som deres repræsentant.

17 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten Anledning Indstilling Sagsfremstilling Rådet har udtrykt ønske om fremadrettet at etablere en forbedret proces i forbindelse med udvælgelsen af uddannelser/kurser, der optræder på den regionale positivliste. Formandskabet indstiller: At RAR vedtager den i sagsfremstillingen skitserede proces for revision af positivlisten gældende pr. 1. oktober 2015 samt arbejdet frem mod positivlisten for Revision af positivliste gældende pr. 1. oktober 2015: Det regionale arbejdsmarkedsråd drøfter 2 gange årligt hvilke korte erhvervsrettede kurser, der skal fremgå af den regionale positivliste. Rådet har i marts måned 2015 besluttet positivlisten gældende for 1. april til 30. september 2015, og skal nu drøfte en eventuel revision af den gældende liste med virkning fra 1. oktober 2015 til 31. marts Pr. 1. juli 2015 offentliggøres en ny arbejdsmarkedsbalance. Med udgangspunkt i den nye arbejdsmarkedsbalance og øvrig regional viden, udarbejder sekretariatet et oplæg til Rådet om eventuelle nye stillingsbetegnelser, hvor der er eller forventes mangel i de kommende 6 måneder. Således bliver positivlisten kun justeret, hvis der er behov herfor og naturligvis på baggrund af de input Rådet måtte have. Sekretariatet foreslår, at Rådet ved revisionen ikke sletter kurser på positivlisten, da denne kun har været tilgængelig i et relativt kort tidsrum ved revisionen pr. 1. oktober Færre ændringer af positivlisten kan øge jobcentrenes anvendelse af kurserne, idet aftaler med uddannelsesinstitutionerne om køb af pladser eller holdforløb kræver en vis planlægningshorisont. Sekretariatet foreslår således endvidere en proces for revision af positivlisten, der indebærer at: Input til positivlisten sendes/afgives til sekretariatet inden sommerferien. Rådet drøfter og godkender positivlisten på baggrund af den nye arbejdsmarkedsbalance og anden regional viden på Rådsmødet i august. Til brug herfor udarbejder sekretariatet en oversigt over eventuelle stillingskategorier inden for mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen i juni, som ikke var et mangelområde på arbejdsmarkedsbalancen i december Alt efter behovet for justering af listen kan Rådet aftale at afholde et ekstraordinært møde (eller at bemyndige formandskabet) med det formål at godkende eventuelt supplerende nye uddannelser på listen i det kommende halvår.

18 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Optimering af proces for tilvejebringelse af positivlisten I forhold til udarbejdelse af positivlisten for 1. april 2016 drøftede Formandskabet på sit møde, hvordan processen kan optimeres, og fremkom med en skitse til strategi: Desuagtet, at der også landsdækkende foregår evalueringer af arbejdet med positivlisten, ønsker RAR allerede nu at forbedre processen. Ikke alene skal antallet af stillingsbetegnelser i 2016 minimeres for at kunne fungere som en specifik målretning. For at kunne nå dertil indbygges nogle dialogtrin, hvor Arbejdsmarkedskontoret på vegne af RAR dels indgår i proces med uddannelsesinstitutioner om en sådan koncentration på uddannelseslisten, dels indgår i dialog med jobcentre og a-kasser om det samme. Samtidig ønskes en dialog med aftagersiden virksomhederne. Samtidig skal uddannelsesinstitutionerne i højere grad opfordres til samarbejde og til at koordinere udbud og holddannelse. Tidsplan Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Formandskabet et forslag til principper for udarbejdelse af positivlisten til Rådets møde i oktober 2015 for at sikre, at der er god tid til at skabe et fyldestgørende beslutningsgrundlag for positivlisten. Såfremt RAR er enig i ovenstående skitse, tager sekretariatet fat på dialogen om optimering af positivlisten med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser før sommerferien. Bilag Beslutning Ingen bilag til dette punkt. Indstillingen følges processen godkendes med følgende kommentarer - Der ønskes input fra jobcentrene og virksomhederne ift. erfaringer med positivlisten hvilke kurser anvendes? Hvilke kompetencer efterspørges? - Principper for positivlisten ønskes drøftet på strategiseminaret i august. - Uddannelser på Positivlisten ønskes at være mere og andet end ordinære kurser i de eksisterende systemer. - Der ønskes en mere målrettet liste. - Effektmåling skal være et vigtigt element i den fremadrettede proces. - Der ønskes fokus på, hvordan nye tendenser kan fanges tidligt. - Strategiudvalget tager ovenstående overvejelser med i planlægningen af strategiseminaret.

19 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Suppleanter for tilforordnede Anledning Indstilling Fremstilling Sekretariatet har modtaget en henvendelse om muligheden for at tilforordnede kan sende en suppleant, hvis de er forhindret i at deltage i et RAR-møde. Formandskabet indstiller, at Rådet beslutter, hvorvidt tilforordnede kan have suppleanter. Der er pt. tre tilforordnede i RAR Vestjylland. Rådet bedes tage stilling til, hvorvidt de tre tilforordnede skal have mulighed for at sende en suppleant til RAR-møder, hvor de selv er forhindrede i at deltage. En fordel ved at tilforordnede har suppleanter er, at der sikres mulighed for fast informationsflow mellem Rådet og de tilforordnedes baglande. En ulempe ved, at tilforordnede har suppleanter er, at kontinuiteten i Rådet brydes, hvis der møder forskellige op til møderne. Rådet bedes drøfte fordele og ulemper, og på den baggrund træffe en afgørelse. Bilag Beslutning Der er ingen bilag til punktet. Rådet besluttede, at tilforordnede ikke kan sende suppleanter.

20 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj KLV lister Anledning Indstilling Sagsfremstilling RAR skal beslutte sig for, hvordan de såkaldte KLV lister skal håndteres. Formandskabet indstiller, at RAR til Rådsmøderne følger udviklingen i brugen af løntilskud, virksomhedspraktik og nyttejob ved hjælp af en let tilgængelig oversigt, om muligt fordelt på a-kasser, kommuner og på privat/ offentlig. Kommunerne skal løbende underrette RAR om anvendelsen af virksomhedspraktik og nytteindsats samt ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Underretningen sker via et landsdækkende it-system, som STAR stiller til rådighed for kommunerne. Rådets medlemmer vil få adgang til det samlede materiale. Derudover foreslås, at sekretariatet på baggrund af indberetningerne udarbejder statistiske oversigter, så Rådet løbende kan følge anvendelsen af de nævnte ordninger fordelt på kommuner, a-kasser, brancher mv. De regionale arbejdsmarkedsråd skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På grund af tekniske problemer er KLV listerne forsinkede, og de statistiske oversigter forventes først at kunne fremlægges til drøftelse på næste Rådsmøde. Så snart sekretariatet har modtaget oplysninger fra alle kommuner, vil Rådet få adgang til at orientere sig i det samlede materiale. Bilag Beslutning 7.1. STAR brev til RAR om KLV listerne 7.2. STAR brev til kommunerne om KLV listerne Indstillingen følges med følgende bemærkninger: - Der ønskes en intern strategisk drøftelse vedr. nyttejobs i Rådet forud for fælles drøftelser med jobcentrene. - KLV listerne drøftes i første omgang i Sagsbehandlingsudvalget.

21 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Nøgletal for RAR Vestjylland Anledning Indstilling Sagsfremstilling RAR præsenteres for nøgletal om situationen og udviklingen i forhold til en række parametre i RAR-Vestjyllands område. Nøgletallene kan dels tjene som baggrundsmateriale for det enkelte rådsmedlem, og give anledning til at pege på områder, som Rådet ønsker at drøfte nøjere på kommende møder. Formandskabet indstiller, at Rådet drøfter nøgletallene. Et udpluk af de nyeste tal for ledigheden og beskæftigelsen beskrives herunder. En grafisk fremstilling samt en uddybning findes i bilaget. Det seneste år er ledigheden faldet med 933 til i marts Det er et fald på 11,3%. Mændene har en ledighed på 3,8%, og den er dermed lidt lavere end kvinderne som har en ledighed på 4,4 % Mændenes ledighed er faldet med 0,6%-point det seneste år, mens kvindernes ledighed er faldet med 0,5%-point det seneste år. Fra har beskæftigelsen været svagt stigende med 302 frem til 4. kvartal Det svarer til en stigning på 0,2% Opdelt på sektorer er der klart flest beskæftigede med bopæl i Vestjylland inden for privat service med Offentlig service er den sektor med næst flest beskæftigede med Industri og Bygge og anlæg har hhv og beskæftigede med bopæl i Vestjylland. Landbrug er den mindste sektor med beskæftigede. Beskæftigelsen forventes at stige frem til 2017 i Vestjylland med i alt personer. Det dækker over en kraftig stigning i privat service på 1.792, som svarer til en vækst på 2,5% Desuden forventes en vækst i bygge og anlæg på 528, og det svarer til en vækst på 3,9%. Der forventes ligeledes vækst i industri og landbrug på hhv. 0,9% og 1,4%. Den offentlige service forventes at få 213 færre beskæftigede. Det svarer til et fald på 0,3%.

22 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Antallet at bruttoledige er faldet med fra 4. kvt Det er et fald på 13,1%. Fremover forventes ledigheden fortsat at falde. Fra 4. kvt forventes ledigheden at falde med 547, og det svarer til et fald på 7,2%. Bilag Beslutning 8.1. Nøgletal Nøgletallene blev drøftet med følgende bemærkninger: - Der ønskes et overblik over forgæves rekrutteringer som en del af nøgletallene. - Nøgletallene udvikles løbende ift. form og indhold. Dette drøftes på næstkommende Rådsmøde. - Nøgletallene kan fremadrettet anvendes til at drøfte handlinger i forlængelse af Rådets strategi. - Forventningen er, at 11 nøgleområder vil være statistisk belyst og tilgængelig umiddelbart efter sommerferien.

23 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Implementering af reformer Anledning Indstilling Sagsfremstilling Bilag Beslutning Til hvert Rådsmøde gives i bilagsform en status på hhv. beskæftigelses-, kontanthjælps-, sygedagpenge- og førtidspension- og fleksjobreformen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Der er ikke kommet nye tal for udviklingen siden sidste Rådsmøde. Såfremt der kommer nye tal i rimelig tid inden Rådsmødet eftersendes bilaget. Ingen bilag til dette punkt. Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning

24 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Orienteringspunkter Orientering fra tilforordnede Anledning Indstilling Fremstilling De tilforordnede har lejlighed til at give en kort orientering fra deres bagland. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Jf. forretningsordenens 3 har RAR Vestjylland udpeget en tilforordnet fra Vækstforum, en tilforordnet fra VEU-området samt en tilforordnet fra erhvervsakademier, professionshøjskoler og universitet. For at sikre optimalt samarbejde og kommunikation mellem RAR Vestjylland og de relevante samarbejdspartnere repræsenteret ved tilforordnede i Rådet, sættes der på alle ordinære RAR møder tid af til, at de tre tilforordnede kan give en kort orientering fra deres bagland om emner med relevans for RAR Vestjylland. Bilag Beslutning Der er ikke bilag til dette punkt. Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger: -VEU: 6 ugers jobrettet uddannelse består af pakker med mindre kurser ift. en bestemt stillingsbeskrivelse. Der arbejdes med en forbedring af sammensætningen af pakkerne. - VEU: Et væsentlige temaer for VEU centrene er rekruttering og understøtning heraf samt voksendelen af EUD reformen Status på varslings- og arbejdsfordelingssager Anledning Indstilling Fremstilling Rådet præsenteres løbende for en status på igangværende og afsluttede varslings- og arbejdsfordelingssager. Formandskabet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. Formandskabet behandler de sager, der er indkommet vedrørende varsling og arbejdsfordeling. Der vedlægges en oversigt over de sager, som er behandlet hidtil. En mere detaljeret oversigt vil blive omdelt på mødet.

25 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Bilag Beslutning Bilag Forvaltningssager oversigt Vest Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning Status fra Sagsbehandlingsudvalget Anledning Indstilling Fremstilling Bilag Beslutning Rådet præsenteres løbende for en status på igangværende og afsluttede sager behandlet af Sagsbehandlingsudvalget. Sagsbehandlingsudvalget indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. Der vedlægges en oversigt over de sager, som er behandlet indtil videre samt referat fra det første møde i Sagsbehandlingsudvalget. Formanden for Sagsbehandlingsudvalget har her lejlighed til at give en mundtlig orientering. Bilag Forvaltningssager oversigt Vest Bilag Referat opstartsmøde Sagsbehandlingsudvalg RAR Vestjylland Formand for Sagsbehandlingsudvalget Ole Johnsen orienterede om, at Udvalget fremadrettet vil forelægge dilemmaer for Rådet Arbejdskraftbehovet i forbindelse med Togfonden Anledning Indstilling Sagsfremstilling I 2014 vedtog Folketinget at investere 28,5 mia. i nye togskinner og hurtigere forbindelser mellem landsdelene. Formandskabet indstiller, at Rådet i første omgang tager rapporten om arbejdskraftbehovet som følge af Togfonden til efterretning, samt at Rådet i det videre arbejde inddrager rapportens konklusioner i forhold til Rådets virke for et balanceret arbejdsmarked. Partierne bag Togfonden har lagt vægt på, at projekterne i anlægsperioden er med til at fremme beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. Derfor laves i alt tre analyser hvoraf den første, der handler om arbejdskraftbehovet (efterspørgslen), nu er klar.

26 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Anlægsinvesteringerne i forbindelse med Togfondens arbejde forventes at øge efterspørgslen med mellem årsværk på landsplan fra 2014 til midten af 2020 erne. Hovedparten af investeringerne vil gå til projekter i Region Syddanmark og Region Midtjylland. I Midtjylland forventes en efterspørgsel på ca årsværk. De første projekter er igangsat i 2014, og det er planen, at alle investeringerne er gennemført ved udgangen af midten af 2020-erne. Størsteparten af investeringerne vedr. spor og anlæg og kørestrøm bruges efter I lyset af Leo Larsen udvalgets rapport om store infrastrukturprojekter fra 2013 passer perioden efter 2020 med, at en del af de øvrige infrastrukturprojekter er ved at være afsluttede. Og det giver også en planlægningshorisont til at påvirke udbuddet af relevant arbejdskraft i relation til togfonden. Balancemæssigt vil der være risiko for rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft inden for alle de belyste faggrupper (jf. nedenstående tabel). For de faglærte faggruppers vedkommende er det især afgangen fra arbejdsstyrken på grund af alder, der kan give problemer. Regionsfordelte beskæftigelseseffekter i regi af Togfonden DK Kilde: Togfondens rapport Bilag Notat med opsummering af rapportens konklusioner

27 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Togfonden hele rapporten Beslutning Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger: - Der stilles forslag om en temadrøftelse om emnet på et kommende RAR møde Effekten af nytteindsats for unge i kontanthjælpssystemet Anledning Indstilling Fremstilling Som en del af Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev jobcentrene pålagt at give de stærkteste kontanthjælpsmodtagere nytteindsats. I forlængelse heraf er der nu udarbejdet en evaluering af effekten af dette tiltag. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at rapportens konklusioner indgår som baggrund for Rådets videre arbejde. Intentionen med nytteindsatsen er, at de stærkeste kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal arbejde for deres ydelse. Der er modsat andre aktiveringsformer ikke et direkte sigte på opkvalificering af den ledige. Analysen er baseret på knap unge, der er startet på uddannelseshjælp i de første tre kvartaler af 2014, og som er vurderet åbenlyst uddannelsesparate. Blandt denne gruppe var knap unge omfattet af nytteindsatsen forløbene varede i gennemsnit tre uger. Analysen viser, at unge uddannelseshjælpsmodtagere, der kommer i nytteindsats, hurtigere kommer i job eller uddannelse end andre i samme målgruppe uden aktiveringstilbud. Effekten ses både under og efter nytteindsatsen. Det konkluderes således, at nytteindsatsen tilskynder til at finde job eller påbegynde uddannelse - enten for at undgå nytteindsats, eller fordi nytteindsatsen har givet den unge kompetencer eksempelvis trænet evnen til at møde til tiden. Effekten er særlig tydelig for mændene. Også indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande ser ud til at komme hurtigere i job eller uddannelse efter deltagelse i nytteindsats. Dog bør det nævnes, at kun 150 unge indvandrere og efterkommere i nytteindsats er inddraget i analysen. Det er værd at bemærke, at nytteindsats under forløbet har en mere positiv effekt på den lediges afgang til job eller uddannelse end anden aktivering. Omvendt har anden aktivering en mere positiv effekt i perioden efter aktiveringsforløbet formentlig fordi, at andre aktiveringsformer typisk har et mere opkvalificerende sigte end nytteindsats.

28 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Analysen peger på, at effekten af nytteindsatsen kan påvirke den unges mulighed for job og uddannelse i hele ledighedsforløbet efter endt nytteindsats. Effekten er dog størst i de første fire uger efter indsatsens ophør. Samlet set forventes ledighedsperioden afkortet med 8 uger for uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i nytteindsats jf. Tabel 1. Bilag Beslutning Effekten af nytteindsats for unge i kontanthjælpssystemet Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning Vedr. Alle skal bidrage flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Anledning Indstilling Sagsfremstilling Regeringen lancerede 18. marts 2015 et Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v. RAR blev orienteret om udspillet på sidste Rådsmøde. Siden da, er programmet fremsat som lovforslag. Formandskabet indstiller, at punktet tages til efterretning. Den 29. april blev lovforslaget fremsat for Folketinget og 1. behandlingen finder sted den 12. maj. Hvis lovforslaget vedtages er intentionerne, at de nye regler træder i kraft pr. 1. juli Hovedelementerne i lovforslaget, der blev præsenteret på Rådsmødet den 26. marts, er: Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Styrket indsats for tidlig kompetenceafklaring og vurdering af uddannelseskvalifikationer. Integrationsindsatsen skal starte i asylcentret. Kommunerne skal i højere grad inddrage civilsamfundet både lokale foreninger og frivillige i integrationsindsatsen. Indsatsen for indvandrere på kontanthjælp skal flyttes ud på arbejdspladserne.

29 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Fælles nationale mål frem mod 2020: flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde. Regeringen vil gennemføre en målretning af resultattilskuddet, så kommunernes fokus på job og uddannelse styrkes. Regeringen indgår et nyt partnerskab med KL. Bilag Beslutning Ikke vedlagt. Lovforslag og Regeringsudspillet findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: ge%20flygtninge%20og%20indvandrere%20skal%20ud%20paa%20danske%20arb ejdspladser.aspx Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning Kompetenceudvikling af a-kasse- og jobcentermedarbejdere Anledning Indstilling Fremstilling Rådet orienteres om udmelding og proces for kompetenceudvikling af a-kasse- og jobcentermedarbejdere. I fremstilingen herunder er fokus rettet mod den regionale proces. Formandskabet indstiller, RAR tager punktet til efterretning. Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2015 er der afsat 25,4 mio. kr. til kompetenceudvikling. Den regionale ramme fordeles til STAR s tre arbejdsmarkedskontorer. Tabel 1 Fordeling af midlerne til kompetenceudvikling for 2015 Initiativer Anvendelse af midlerne for 2015 A) Regional ramme for tilrettelæggelsen af 15,7 mio. kr. kompetenceudviklingen B) En landsdækkende ramme til KL og AK- 6,8 mio. kr. Samvirke til centralt initieret ledelsesudvikling om intentionerne i beskæftigelsesreformen, samt opstartskonferencerne om beskæftigelsesreformen C) Landsdækkende efteruddannelseskurser 2,9 mio. kr. og Udviklingsarbejde I alt til kompetenceudvikling i ,4 mio. kr. Tabel 2 Fordeling af den regionale ramme for 2015 til de tre arbejdsmarkedskontorer Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord ArbejdsmarkedskontorSyd kr kr.

30 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Arbejdsmarkedskontor Øst I alt kr kr. Medfinansiering fra kommuner og a-kasser Kommuner og a-kasser skal medfinansiere den konkrete kompetenceudvikling, der foregår regionalt via en egenbetaling på 40 pct. af de konkrete udgifter til kompetenceudviklingsforløbene. Temaer for den regionale kompetenceudvikling De kompetenceudviklingsforløb, der kan gives støtte til, skal indholdsmæssigt ligger inden for de temaer, som har været drøftet med KL og AK-samvirke mfl. Samarbejde mellem kommuner og a-kasser Den borgerrettede kontakt - med fokus på progression for den enkelt borger, samt et beskæftigelsesrettet fokus Udbygning af samarbejde med virksomhederne, samt sikring af en øget andel af virksomhedsrettede tilbud Sikre kendskab til det lokale arbejdsmarked. Nedsættelse af regionalt kompetenceudvalg For at sikre en forankring af de afsatte midler etableres der et regionalt kompetenceudvalg (3 i Midt-Nord), der har som formål at sikre, at kompetenceudviklingsmidlerne understøtter beskæftigelsesindsatsens mål om at få borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Kompetenceudvalget består af 4 repræsentanter fra jobcentrene og 4 repræsentanter fra a-kasser, samt 2 repræsentanter fra Arbejdsmarkedskontoret. Herudover kan en repræsentant fra KL og en repræsentant fra AK-Samvirke deltage i udvalget. Der nedsættes som udgangspunkt ét kompetenceudvalg i hvert af de tre arbejdsmarkedskontorers områder. Kompetenceudvalget mødes som udgangspunkt én gang i kvartalet - og første gang i 2. kvartal Arbejdsmarkedskontoret er ansvarligt for afviklingen af møderne og opfølgningen på møderne. Opgaver for kompetenceudvalget Kompetenceudvalget giver deres vurdering af de indkomne ansøgninger fra jobcentre og a-kasser, som Arbejdsmarkedskontorerne medtager i deres behandling af ansøgningerne. Kompetenceudvalget kan anbefale, at der iværksættes og/eller ydes tilskud til fælles kompetenceudviklingsforløb for alle kommuner og a-kasser i området. Kompetenceudvalget skal prioritere kompetenceudviklingsforløb, hvor flere jobcentre og/eller a-kasser går sammen om et fælles kompetenceudviklingsforløb. Arbejdsmarkedskontoret giver tilsagn om tilskud til kompetenceudviklingsforløb efter indstilling fra kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget vil i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne kvalitetssikre, at de udbydere, der afvikler kompetenceudviklingen, understøtter intentionerne i beskæftigelsesreformen og de holdninger og

31 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj værdier, som kommunerne og a-kasserne er enige om, samt sikre at det overordnede fokus er beskæftigelse eller uddannelse. Kompetenceudvalget vil medvirke til at formulere krav til evalueringen af de enkelte kompetenceudviklingsforløb, herunder krav om at evalueringen bl.a. kan ske på grundlag af målinger af brugertilfredshed blandt deltagere og deres arbejdsgivere. Bilag Beslutning Notat om temaer for den regionale kompetenceudvikling i jobcentre og a- kasser Indstillingen følges orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger: - Der bakkes op om to Kompetenceudvalg i Midtjylland.

32 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Pressemeddelelse Anledning Indstilling Fremstilling Rådet vedtog på mødet den 30. marts 2015, at der efter hvert Rådsmøde udsendes en pressemeddelelse. Formandskabet drøfter tema for pressemeddelelsen og Sekretariatet udarbejder på den baggrund et forslag til pressemeddelelse. Pressemeddelelsen uddeles på mødet. Formandskabet indstiller, at pressemeddelelsen godkendes. Proces og form pressemeddelelser fra Rådet: Efter hvert møde i RAR Vestjylland udsendes en pressemeddelelse med fokus på aktuelle emner fra mødet. Indhold af disse pressemeddelelser drøftes på Formandskabsmødet forud for Rådsmødet, så sekretariatet kan udarbejde et udkast, der kan præsenteres og godkendes på Rådsmødet. Der kommer nye ledighedstal en gang om måneden. Når tallene er frigivet udarbejder sekretariatet en pressemeddelelse med samme form og indhold som den vedlagte. Formanden giver en udtalelse, der skrives ind. Pressemeddelelser sendes til lokale aviser samt P4 Midtvest og TV 2 Midtvest. RAR, suppleanter og baglande modtager altid de pressemeddelelser, der udsendes. Pressemeddelelser siden sidst: For RAR Vestjylland er der siden seneste møde udsendt to pressemeddelelser en vedr. positivlisten og en vedr. ledighedstal for marts. Begge er vedlagt som bilag. Pressemeddelelse denne gang: Efter Rådsmødet den 19. maj foreslås en pressemeddelelse vedrørende Rådets temadrøftelse. Emnet herfor er Rådets synspunkter i relation til anbefalingerne i Carsten Koch 2. Forslag til pressemeddelelsen omdeles på mødet til godkendelse. Bilag Beslutning Tidligere udsendte pressemeddelelser findes på RAR Vestjyllands hjemmeside. Indstillingen følges pressemeddelelsen godkendes.

33 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Eventuelt AMK Midt Nord gav en kort status på Nationale Kontaktpunkter: Der er lavet udkast til aftale ift. landsdækkende virksomheders muligheder for koordinering af eksempelvis rekrutteringer på tværs af kommuner. Fastholdelse af syge medarbejdere og opkvalificering med henblik på fastansættelse er andre områder, der kan indgå. Udkastet til en aftale drøftes snarest med nøglemedarbejdere på jobcentrene. Det Nationale Kontaktpunkt lanceres den 1. juli Mødet sluttede kl Deltagere: RAR Vestjylland: John Hermansen Jens Ladefoged Keld Sandahl Ann B. Poulsen Ryan Poulsen Helge Albertsen Birgitte Nielsen Karin Østerby Helen Sørensen Anders K. Kristensen Bjarne Kragh Jensen Ole Johnsen Steen Jakobsen Eva Glæsner Else Søjmark Henriette Hauge Slebsager Per Rahbek Bent Brodersen AMK: Karl Schmidt Henrik Christensen Mogens Jensen Maria Engelrud Line Hyldgaard

34 Bilag: 2.1. Ledighedstal m.m. i RAR Vestjyllands område april 2015 Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar Den opadgående kurve fortsætter for beskæftigede lønmodtagere, mens ledigheden stadig falder. Det er positivt, at flere og flere danskere kommer i arbejde, og at der forsat ses stigende aktivitet i virksomhederne. Beskæftigelsessystemet skal understøtte den positive udvikling og være med til at sikre, at virksomhederne for den arbejdskraft de har behov for" udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er steget det seneste år fra til Det er en stigning på 510, og det svarer til en vækst på 0,3%. Væksten har været størst i antal i Herning Kommune med 367 flere lønmodtagere. Ikast- Brande Kommune har dog den største procentvise vækst på 1,6%. Der har været et fald i antallet af lønmodtagere i kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Kilde: jobindsats.dk Ledigheden har været faldende i alle kommuner i Vestjylland det seneste år. Det største procentvise ledighedsfald har været i Lemvig Kommune med 15,5 %. Ledigheden er antalsmæssigt faldet mest i 3F, og Kristelig A-kasse med hhv. 318 og 133 fuldtidsledige. Procentvis er ledigheden dog faldet mest hos El-faget og Lærerenes a-kasse med henholdsvis 43 % og 43,5 %. Kilde: jobindsats.dk Nærmere oplysninger: John Hermansen, formand for RAR Vestjylland, Tlf Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf Se mere på

36 Ledige i Vestjylland og i de øvrige RAR områder i april 2015 Ledigheden fordelt på RAR-områder og kommuner (inkl. aktiverede) April April Bruttoledige* i RAR områderne Udvikling Procent Hele landet ,6% 4,7-0,3 Hovedstaden ,7% 4,9-0,3 Sjælland ,2% 4,8-0,2 Bornholm ,7% 5,7-0,5 Fyn ,0% 5,6-0,2 Sydjylland ,3% 4,1-0,3 Østjylland ,4% 4,2-0,3 Nordjylland ,3% 5,3 0,0 Vestjylland ,2% 3,7-0,3 Herning ,9% 3,9-0,5 Holstebro ,4% 3,3-0,3 Ikast-Brande ,9% 4,6-0,2 Lemvig ,5% 2,8-0,5 Ringkøbing-Skjern ,5% 3,1-0,3 Skive ,8% 3,3-0,3 Struer ,5% 4,6-0,5 Viborg ,0% 3,9-0,2 Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og RASU33, egne beregninger B rutto ledige i % af arbejdsstyrken i april 2015 o g udvikling siden april 2014 i % po int * Indeholder dagpengemodtagere + kontanthjælpsmodtagere + aktiverede fra begge grupper Ledigheden fordelt på køn og alder i RAR Vestjylland (inkl. aktiverede) April April Bruttoledige* (inkl. altiverede) Udvikling Procent Mænd ,2% 3,3-0, år ,0% 2,9-0, år ,7% 5,7 0, år ,3% 3,6-0, år ,5% 2,7-0, år ,6% 3,4-0,5 60 år og derover ,7% 3,1 0,3 Kvinder ,1% 4,1-0, år ,6% 3,2-0, år ,4% 8,8-0, år ,2% 5,1-0, år ,3% 3,4-0, år ,6% 3,5-0,2 60 år og derover ,9% 2,7 0,3 Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUP01, egne beregninger B rutto ledige i % af arbejdsstyrken i april 2015 o g udvikling siden april 2014 i % po int * Indeholder dagpengemodtagere + kontanthjælpsmodtagere + aktiverede fra begge grupper

37 Ledige i Vestjylland fordelt på A-kasser i april 2015 Ledigheden fordelt på A-kasser (inkl. aktiverede) Bruttoledige (inkl. altiverede) Procent April I alt ,2% 4,0-0,3 Akademikernes (inkl. ingeniører) ,1% 2,1 0,1 Byggefagenes a-kasse ,4% 6,2-1,0 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) ,5% 4,8 1,0 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ,4% 1,3 0,2 Det Faglige Hus A-kasse ,7% 4,9-0,1 El-faget ,9% 1,7-1,3 Fag og Arbejde (FOA) ,3% 4,0-0,4 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,8% 6,5-1,0 Frie Funktionærer (FFA) ,0% 2,9 0,2 Funktionærer og Servicefag ,8% 3,1-0,3 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,4% 2,6-0,2 Fødevareforbundet (NNF) ,2% 5,8-0,2 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,2% 4,6-0,2 Journalistik, Kommunikation og Sprog ,1% 3,9-0,2 Kristelig a-kasse ,5% 4,9-0,5 Ledere ,0% 1,9-0,5 Lærere (DLF-A) ,5% 0,6-0,5 Magistre (MA) ,0% 3,3 0,3 Metalarbejdere ,0% 3,2 0,0 Min akasse (inkl. Business) ,2% 2,7-0,4 Selvstændige (DANA) ,9% 2,4 0,2 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) ,8% 2,5-0,2 Socialpædagoger (SLA) ,4% 3,7 0,2 Teknikere ,4% 6,3 0,8 Økonomer (CA) ,5% 4,3-0,1 Ikke forsikrede ,9%.. Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUP03, egne beregninger Bruttoledige i alt indeholder dagepngemodtagere + kontanthjælpsmodtagere + aktiverede fra begge grupper April Udvikling Forsikrede bruttoledige i % af forsikrede i april 2015 og udvikling siden Lønmodtagere i Vestjylland (fuldtidspersoner efter bopæl) Feb. Feb. Udvikling Vestjylland Procent RAR Vestjylland ,3% Herning ,1% Holstebro ,3% Ikast-Brande ,6% Lemvig ,2% Ringkøbing-Skjern ,3% Skive ,2% Struer ,9% Viborg ,5% Kilde: Jobindsats.dk

38 Ledigheden i kommunerne i Vestjylland og den sæsonkorrigerede ledighed

39 Jobomsætning og beskæftigelse i RAR Vestjylland

40 Bilag: 3.1. RAR-Vestjylland - drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

41 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Drøftelse af den fremadrettede proces for Positivlisten Anledning Indstilling Sagsfremstilling Rådet har udtrykt ønske om fremadrettet at etablere en forbedret proces i forbindelse med udvælgelsen af uddannelser/kurser, der optræder på den regionale positivliste. Formandskabet indstiller: At RAR vedtager den i sagsfremstillingen skitserede proces for revision af positivlisten gældende pr. 1. oktober 2015 samt arbejdet frem mod positivlisten for Revision af positivliste gældende pr. 1. oktober 2015: Det regionale arbejdsmarkedsråd drøfter 2 gange årligt hvilke korte erhvervsrettede kurser, der skal fremgå af den regionale positivliste. Rådet har i marts måned 2015 besluttet positivlisten gældende for 1. april til 30. september 2015, og skal nu drøfte en eventuel revision af den gældende liste med virkning fra 1. oktober 2015 til 31. marts Pr. 1. juli 2015 offentliggøres en ny arbejdsmarkedsbalance. Med udgangspunkt i den nye arbejdsmarkedsbalance og øvrig regional viden, udarbejder sekretariatet et oplæg til Rådet om eventuelle nye stillingsbetegnelser, hvor der er eller forventes mangel i de kommende 6 måneder. Således bliver positivlisten kun justeret, hvis der er behov herfor og naturligvis på baggrund af de input Rådet måtte have. Sekretariatet foreslår, at Rådet ved revisionen ikke sletter kurser på positivlisten, da denne kun har været tilgængelig i et relativt kort tidsrum ved revisionen pr. 1. oktober Færre ændringer af positivlisten kan øge jobcentrenes anvendelse af kurserne, idet aftaler med uddannelsesinstitutionerne om køb af pladser eller holdforløb kræver en vis planlægningshorisont. Sekretariatet foreslår således endvidere en proces for revision af positivlisten, der indebærer at: Input til positivlisten sendes/afgives til sekretariatet inden sommerferien. Rådet drøfter og godkender positivlisten på baggrund af den nye arbejdsmarkedsbalance og anden regional viden på Rådsmødet i august. Til brug herfor udarbejder sekretariatet en oversigt over eventuelle stillingskategorier inden for mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen i juni, som ikke var et mangelområde på arbejdsmarkedsbalancen i december Alt efter behovet for justering af listen kan Rådet aftale at afholde et ekstraordinært møde (eller at bemyndige formandskabet) med det formål at godkende eventuelt supplerende nye uddannelser på listen i det kommende halvår.

42 Dagsorden RAR Vestjylland den 19. maj Optimering af proces for tilvejebringelse af positivlisten I forhold til udarbejdelse af positivlisten for 1. april 2016 drøftede Formandskabet på sit møde, hvordan processen kan optimeres, og fremkom med en skitse til strategi: Desuagtet, at der også landsdækkende foregår evalueringer af arbejdet med positivlisten, ønsker RAR allerede nu at forbedre processen. Ikke alene skal antallet af stillingsbetegnelser i 2016 minimeres for at kunne fungere som en specifik målretning. For at kunne nå dertil indbygges nogle dialogtrin, hvor Arbejdsmarkedskontoret på vegne af RAR dels indgår i proces med uddannelsesinstitutioner om en sådan koncentration på uddannelseslisten, dels indgår i dialog med jobcentre og a-kasser om det samme. Samtidig ønskes en dialog med aftagersiden virksomhederne. Samtidig skal uddannelsesinstitutionerne i højere grad opfordres til samarbejde og til at koordinere udbud og holddannelse. Tidsplan Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Formandskabet et forslag til principper for udarbejdelse af positivlisten til Rådets møde i oktober 2015 for at sikre, at der er god tid til at skabe et fyldestgørende beslutningsgrundlag for positivlisten. Såfremt RAR er enig i ovenstående skitse, tager sekretariatet fat på dialogen om optimering af positivlisten med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser før sommerferien. Bilag Beslutning Ingen bilag til dette punkt. Indstillingen følges processen godkendes med følgende kommentarer - Der ønskes input fra jobcentrene og virksomhederne ift. erfaringer med positivlisten hvilke kurser anvendes? Hvilke kompetencer efterspørges? - Principper for positivlisten ønskes drøftet på strategiseminaret i august. - Uddannelser på Positivlisten ønskes at være mere og andet end ordinære kurser i de eksisterende systemer. - Der ønskes en mere målrettet liste. - Effektmåling skal være et vigtigt element i den fremadrettede proces. - Der ønskes fokus på, hvordan nye tendenser kan fanges tidligt. - Strategiudvalget tager ovenstående overvejelser med i planlægningen af strategiseminaret.

43 Bilag: 3.2. Regional positivliste uddannelsespulje Vestjylland april-september 2015 Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

44 Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Vestjylland. Gældende 1. april-30. september Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning til. Kurset kan dog være relevant i flere af erhvervsgrupperne på listen. Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Akademisk arbejde Energi- og miljøledelse Akademisk arbejde Facilitering af innovative processer Akademisk arbejde Finansregnskab m/ SAP 5 Akademisk arbejde Indkøb og materialestyring m/sap 5 Akademisk arbejde Innovation og produktudvikling Akademisk arbejde Inventor - Grundlæggende 15 Akademisk arbejde Inventor - Videregående 15 Akademisk arbejde IT projektledelse 5 Akademisk arbejde ITIL Foundation and Intermediate Level: Operational Support and Analysis 30 Akademisk arbejde Mobilapplikationsudvikling Akademisk arbejde Netværkssikkerhed Akademisk arbejde Porteføljestyring 15 Akademisk arbejde PRINCE2 Foundation 15 Akademisk arbejde PRINCE2 Practitioner 15 Akademisk arbejde Project Management Institute (PMI) 30 Akademisk arbejde Projektledelse Akademisk arbejde Projektledelse - metode og værktøjer , Akademisk arbejde Risikostyring i projekter 15 Akademisk arbejde Salg og distribution m/sap 5 Akademisk arbejde SAP Business Intelligence 30 Akademisk arbejde SAP Finansregnskab 20 Akademisk arbejde SAP Intro kursus TERP1E 30 Akademisk arbejde SAP introkursus 30 Akademisk arbejde SAP overblikskursus 2 Akademisk arbejde SAP Plant Maintenance & Repair TPLM3E 30 Akademisk arbejde Strategisk marketing Bygge og anlæg 5S Kursus i håndværkerens servicevogn Bygge og anlæg AC-Servomotor Bygge og anlæg ADK, Installation Bygge og anlæg ADK, installation af bus- og IP baserede anlæg Bygge og anlæg Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Bygge og anlæg Afvanding og nedsivning Bygge og anlæg AIA, design af anlæg Bygge og anlæg AIA, lovgivning og regelsæt, anvendelse Bygge og anlæg Altanstilladser Bygge og anlæg Alukonstruktion - Montering af alutagkonstruktion Bygge og anlæg Alukonstruktion - Montering af facadekonstruktion Bygge og anlæg Aluminium - produktion af helglasdør Bygge og anlæg Aluminium - produktion af vindueselement Bygge og anlæg Aluminiumsprofiler - planlæg. af kvalitetssikring Bygge og anlæg Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Bygge og anlæg Anvendelse af faldsikringsudstyr Bygge og anlæg Anvendelse af stilladstegninger Bygge og anlæg Arbejdsmiljø 10 Bygge og anlæg Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer 4 Bygge og anlæg Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Bygge og anlæg Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask Bygge og anlæg Armering - placering af indstøbningsdele Bygge og anlæg Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Bygge og anlæg Asfaltlapning Bygge og anlæg AutoCAD Electrical 30 Bygge og anlæg Autoruder - arbejde med lim- og primerteknik Bygge og anlæg Autoruder - montage af limede autoruder Bygge og anlæg Autoruder - udførelse af stenslagsreparationer Bygge og anlæg Autoruder - udskiftning af autoruder Bygge og anlæg Belysning, energioptimering af belysningsanlæg Bygge og anlæg Belysning, installation af nød- og panikanlæg Bygge og anlæg Belysning, installation af sikkerhedsbelysning Bygge og anlæg Belysning, styring og regulering af anlæg Bygge og anlæg Beregning af isoleringstykkelser Bygge og anlæg Betjening af personlifte Bygge og anlæg Betjening af teleskoplæssere Bygge og anlæg Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a Bygge og anlæg Beton - Industriel produktion Bygge og anlæg Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg Bygge og anlæg Beton- og teglstenstage - kvalitestssik. af tagarb Bygge og anlæg Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender Bygge og anlæg Beton- og tegslstenstage - udf. af grat og rygning Bygge og anlæg Betonblanding - konstruktionsbeton Bygge og anlæg BIM - Det Digitale Byggeri Bygge og anlæg Bly i byggeriet 0,5 Bygge og anlæg Boltpistoler til skudmontage ,5 Bygge og anlæg Brand, enkle installationer Bygge og anlæg Brand, installation af ABA og rumslukning Bygge og anlæg Brand, projektering af alarmanlæg Side 1 af 23

45 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Bygge og anlæg Brand, tætning af installationsgennemføringer Bygge og anlæg Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Bygge og anlæg Brandglas - Anvendelse, rådgivn. og dokumentation Bygge og anlæg Brandisolering af stålkonstruktioner Bygge og anlæg Brandventilation Bygge og anlæg Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde Bygge og anlæg Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning Bygge og anlæg Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning Bygge og anlæg Brolægning - udførelse af støttemure og trapper Bygge og anlæg Brolægning, underlagsopbygning og komprimering Bygge og anlæg Byggeriets Hverdagsjura 6,5 Bygge og anlæg Byggeteknik 5 Bygge og anlæg Bygningers energibehov og Be10 1 Bygge og anlæg Bygningsfysikuddannelsen 14 Bygge og anlæg Bygningsglas - Anvendelse og funktion Bygge og anlæg Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi ,5 Bygge og anlæg Bæredygtig energirenovering 10 Bygge og anlæg Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Bygge og anlæg CAD - 2D på byggepladsen Bygge og anlæg CAD - 3D på byggepladsen Bygge og anlæg Centraliseret tilstandsovervågning CTS Bygge og anlæg Certificering inden for gasområdet under 135 kw ,3 Bygge og anlæg CFPA- Brandteknisk diplomuddannelse, moduler 15 Bygge og anlæg CTS-anlæg, systemkendskab Bygge og anlæg DALI- systemer Bygge og anlæg Dampspærre - Renovering af tagkonstruktion Bygge og anlæg Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter Bygge og anlæg Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer Bygge og anlæg Dataanlæg, indendørs fiber installationer Bygge og anlæg Dataanlæg, kabling med fiber Bygge og anlæg Dataanlæg, kabling med kobber Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af scripts AD Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Bygge og anlæg Design af grønne anlæg Bygge og anlæg Det digitale byggeri, anvendelse Bygge og anlæg Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D Bygge og anlæg Digitalt Byggeri - AutoCAD 3D Modellering 10 Bygge og anlæg Digitalt Byggeri - AutoCAD Basis 15 Bygge og anlæg Digitalt Byggeri - AutoCAD Videregående 15 Bygge og anlæg Digitalt byggeri - Autodesk 3D Max Design 10 Bygge og anlæg Digitalt byggeri - BIM - Revit og AutoCAD Kombi kursus 30 Bygge og anlæg Digitalt byggeri - BIM i praksis. 30 Bygge og anlæg Digitalt byggeri - Byg din egen fremtid 30 Bygge og anlæg Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM 40 Bygge og anlæg Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM - Projektering 1 DEL 10 Bygge og anlæg Digitalt byggeri - Revit Structure Basis 10 Bygge og anlæg Digitalt byggeri -Revit MEP Basis 10 Bygge og anlæg Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer Bygge og anlæg Døre - Montering af dørpumper ,5 Bygge og anlæg Effektiv drift og vedligehold i byggeri og anlæg 4 Bygge og anlæg Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk Bygge og anlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Bygge og anlæg Elforsyning, L-AUS for el-sagkyndige Bygge og anlæg Elteknisk kredsskema, udarbejdelse Bygge og anlæg Elteknisk måleteknik, anvendelse Bygge og anlæg EMC og potentialudligning Bygge og anlæg Energi teknik, traditionelle og nye energiformer Bygge og anlæg Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Bygge og anlæg Energianalyser, energiforbrugsberegning 5 Bygge og anlæg Energioptimering af ventilations-og klimaanlæg Bygge og anlæg Energiservice, tekniske installationer Bygge og anlæg Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 Bygge og anlæg Energitjek, tekniske installationer Bygge og anlæg Energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder 5 Bygge og anlæg Enkeltsøjlet stilladser, facade og fritstående Bygge og anlæg Entrepriseretligt Certificeringsprogram 6,5 Bygge og anlæg ESL Eksamineret Sikringsleder 17 Bygge og anlæg Etablering af basis for tagbeplantning m. belægning Bygge og anlæg Etablering af regnbede Bygge og anlæg Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder Bygge og anlæg Fejlfinding og - retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg ,2 Bygge og anlæg Fejlfinding på eltekniske komponenter i VVS-installationer Bygge og anlæg Fejlfinding på pneumatiske anlæg Bygge og anlæg Fejlfindingsteknik, el-installationer på maskiner Bygge og anlæg Fiber, infrastruktur Bygge og anlæg Fiber, projektering Side 2 af 23

46 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Bygge og anlæg Finisharbejde på hærdet beton Bygge og anlæg Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger Bygge og anlæg Formbygning til betonstøbning - specialløsninger Bygge og anlæg Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Bygge og anlæg Forskalling - udførelse af enkle løsninger Bygge og anlæg Forskalling - udførelse af specielle løsninger Bygge og anlæg Fortidens synder: PCB 0,5 Bygge og anlæg Fuger - fugning ved vinduer og døre Bygge og anlæg Fuger - udfyldning med acrylfugemasse ,5 Bygge og anlæg Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv Bygge og anlæg Fugt og efterisolering 3 Bygge og anlæg Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør Bygge og anlæg Funktionsruder - rådg. og mont. af lyddæmp. glas Bygge og anlæg Funktionsruder - rådg. og mont. af sikringsglas Bygge og anlæg Funktionsruder - rådg. om energibesparende glas Bygge og anlæg Funktionsruder - rådg. om solafskærmende glas mv Bygge og anlæg Funktionsruder - rådgivning om sikkerhedsglas Bygge og anlæg Gaffeltruck- certifikat B Bygge og anlæg Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik Bygge og anlæg GIS 3 Bygge og anlæg Glas - Håndtering af glas på byggepladsen Bygge og anlæg Glas - Isætning i aluminiumsdør, -vindue, -facade Bygge og anlæg Glas - Sikring med glas Bygge og anlæg Glas til interiør - UV-limning Bygge og anlæg Grundlæggende dozere Bygge og anlæg Grundlæggende dumpere og gummihjulslæssere Bygge og anlæg Grundlæggende Hydrauliske Gravemaskiner Bygge og anlæg Grundlæggende netværksteknologi Bygge og anlæg Grundlæggende rendegravere Bygge og anlæg Grundlæggende styringsteknik Bygge og anlæg Gulve - Afslibning af gulve Bygge og anlæg Gulve - Efterbehandling af trægulve Bygge og anlæg Gulve - Fugefri gulve/polyuretanprodukter Bygge og anlæg Gulve - Konstruktioner i træ og stål Bygge og anlæg Gulve - Montering af bræddegulve Bygge og anlæg Gulve - Montering af gulvbelægninger Bygge og anlæg Gulve - Montering af parketgulve Bygge og anlæg Gulve - Montering af vådrumsvinyl Bygge og anlæg Gulve - Opretning af eksisterende gulve Bygge og anlæg Gulve - Reparation af gulvbelægninger Bygge og anlæg Gulve - Reparation af trægulve Bygge og anlæg Gulve - Stående udførelse af gulvarbejde Bygge og anlæg Gulve - Udførelse, rep. og overfl.beh. af intarsia Bygge og anlæg Gulve - Vurdering af undergulve ,5 Bygge og anlæg Husstandsvindmøller, kontrol og service Bygge og anlæg Husstandsvindmøller, sikkerhed ved arbejde Bygge og anlæg Hvidevareservice, komfurer, ovne og mikrobølgeovne Bygge og anlæg Hvidevareservice, opvaskemaskiner Bygge og anlæg Hvidevareservice, tørretumblere Bygge og anlæg Hvidevareservice, vaskemaskiner Bygge og anlæg Hængestilladser ophængt i kæder, stål og aluminium Bygge og anlæg Håndtering af store plader - undgå tunge løft Bygge og anlæg IBI/CTS, fejlfinding på decentrale anlæg Bygge og anlæg IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg Bygge og anlæg IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg Bygge og anlæg IBI/CTS, systemopbygning af decentrale anlæg Bygge og anlæg IKT Koordinator & Leder-uddannelsen 10 Bygge og anlæg IKT-leder - Lederuddannelse til det professionelle byggeri 3 Bygge og anlæg Indervægge - udførelse af beklædninger ,5 Bygge og anlæg Indramning - fremstilling af passepartout Bygge og anlæg Indramning - mont. af maleri, lærred og spec.ramme Bygge og anlæg Indramning - opklipning og samling af rammer Bygge og anlæg Indramning - opspænding af billeder Bygge og anlæg Indramning - restaurering af rammer Bygge og anlæg Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg ,2 Bygge og anlæg Indregulering og optimering af større fjernvarmeanlæg Bygge og anlæg Industriel ethernet, opsætning Bygge og anlæg Industristillads Bygge og anlæg Installation af antenner og paraboler Bygge og anlæg Installation af DC-motorer Bygge og anlæg Installation af husvindmøller Bygge og anlæg installation af perimetersikring Bygge og anlæg Installation af solceller Bygge og anlæg Installation af tågesikring Bygge og anlæg Installation/idriftsættelse Ethernet Bygge og anlæg Installationer udført efter Bygningsreglementet Bygge og anlæg Installationsstik - forbindelser Side 3 af 23

47 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Bygge og anlæg Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger Bygge og anlæg Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering Bygge og anlæg Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger Bygge og anlæg Isolering - Konvent. og alternative materialer Bygge og anlæg Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Bygge og anlæg Kabel TV, infrastruktur Bygge og anlæg Kabelarbejde - planlægning og samarbejde Bygge og anlæg Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning Bygge og anlæg Kabel-TV, installation til boliger Bygge og anlæg Kloakering - Ajourføring for rørlæggere Bygge og anlæg Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus Bygge og anlæg Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Bygge og anlæg Kloakering - Ajorføring for TV-operatører Bygge og anlæg Kloakering - Ajourføring for kloakmestre Bygge og anlæg Kloakering - Anlæg til genbrug af vand Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Bygge og anlæg Kloakering - Arbejdsmiljø Bygge og anlæg Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis Bygge og anlæg Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv Bygge og anlæg Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner Bygge og anlæg Kloakering - Dræning af bygværker Bygge og anlæg Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde Bygge og anlæg Kloakering - i det åbne land Bygge og anlæg Kloakering - KS af afløbsinstallationer Bygge og anlæg Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed Bygge og anlæg Kloakering - Montering af rottespærrer Bygge og anlæg Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Bygge og anlæg Kloakering - Projektering og dimensionering Bygge og anlæg Kloakering - Pumpeanlæg mv Bygge og anlæg Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger Bygge og anlæg Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer Bygge og anlæg Kloakering - TV-inspektion af større ledninger Bygge og anlæg Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv Bygge og anlæg Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer Bygge og anlæg Kloakering - Udskilleranlæg Bygge og anlæg Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig Bygge og anlæg Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Bygge og anlæg KNX-installationer, systemkendskab Bygge og anlæg Koordinering af stilladsmontage Bygge og anlæg Kunde/leverandørforhold for operatører Bygge og anlæg Kursus om anvendelse af Danske Standarder 1 Bygge og anlæg Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Bygge og anlæg Køleisolering - Foamglas Bygge og anlæg Køleisolering, anlægskendskab Bygge og anlæg Køleisolering/cellegummi T-stk Bygge og anlæg Køleisolering/cellegummi, beholdere Bygge og anlæg Køleisolering/cellegummie Bygge og anlæg Køleteknik, klargøring og idriftsættelse Bygge og anlæg LAUS, tavle - og installationsarbejde Bygge og anlæg L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige ,5 Bygge og anlæg LED-belysning, dimensionering, inst.og vedligh Bygge og anlæg MagiCAD VVS på Revit 1 Bygge og anlæg Maskinanlæg, installation af AC-generatorer Bygge og anlæg Maskinanlæg, installation af AC-motorer Bygge og anlæg Maskinanlæg, installation af DC-generatorer Bygge og anlæg Maskinanlæg, installation af generatorer Bygge og anlæg Maskindirektivet Bygge og anlæg Master i Bygningsfysik: Energi, varme og fugtberegningsmetoder 35 Bygge og anlæg Master i Bygningsfysik: Fugtteori og -praksis 17 Bygge og anlæg Master i Bygningsfysik: Inde- og udeklima 17 Bygge og anlæg Master i Bygningsfysik: Lufttæthed og ventilation 17 Bygge og anlæg Master i Bygningsfysik: Nybyggeri - nye materialer og byggetekniske løsninger 17 Bygge og anlæg Master i Bygningsfysik: Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering 35 Bygge og anlæg Master i Bygningsfysik: Varmeteori og -praksis 17 Bygge og anlæg Master i Universelt design og tilgængelighed: Etik og ligeværdighed i byen 17 Bygge og anlæg Master i Universelt design og tilgængelighed: Generel indføring i teori, begreber og metoder inden for universelt design og tilgængelighed 35 Bygge og anlæg Master i Universelt design og tilgængelighed: Implementering af universelt design og tilgængelighed i det byggede miljø 35 Bygge og anlæg Master i Universelt design og tilgængelighed: Investering i universelt design og tilgængelighed 17 Bygge og anlæg Master i Universelt design og tilgængelighed: Kvalitetssikring og metode 17 Bygge og anlæg Master i Universelt design og tilgængelighed: Universelt design i et internationalt perspektiv 17 Side 4 af 23

48 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Bygge og anlæg Master i Universelt design og tilgængelighed: Universelt design og tilgængelighed i praksis 17 Bygge og anlæg Materialekendskab, stillads Bygge og anlæg Montering af solpaneler på tag Bygge og anlæg Motorer og frekvensomformer Bygge og anlæg Murstensskaller og murstensmønster på isolering Bygge og anlæg Nedrivning - anvendelse af love og regler mv Bygge og anlæg Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner Bygge og anlæg Nedrivning - materialehåndtering Bygge og anlæg Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse Bygge og anlæg Nedrivning - produktionsanlæg Bygge og anlæg Nedrivning - stabilitet Bygge og anlæg Nedrivning - ustabile konstruktioner Bygge og anlæg Operationel konsekvensanalyse for virksomheder 1 Bygge og anlæg Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver Bygge og anlæg Opstart af bygge- og anlægsprojekter Bygge og anlæg Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg ,2 Bygge og anlæg Opsætning af gateway, decentrale anlæg/opc servere Bygge og anlæg PCB i bygninger 1 Bygge og anlæg Pladeisolering i Offshore- og olieindustri Bygge og anlæg Pladeudfoldning, kanalisolering Bygge og anlæg Planlægning af energirigtige projektring 5 Bygge og anlæg Planlægning stilladsarbejde Bygge og anlæg PLC analog Bygge og anlæg PLC grundlæggende Bygge og anlæg PLC grundlæggende SCADA Bygge og anlæg PLC industrielle bussystemer Bygge og anlæg PLC sekventiel Bygge og anlæg Plænegræs, vækstforhold og gødning Bygge og anlæg Porebeton - Isolering med plader og kalksandsten Bygge og anlæg Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse Bygge og anlæg Praktisk stilladsstabilitet Bygge og anlæg Proces- og kvalitetssikring af vådrum Bygge og anlæg Procesregulering, avancerede reguleringssløjfer Bygge og anlæg Procesregulering, enkle reguleringssløjfer Bygge og anlæg Projektforståelse - bygge og anlæg ,1 Bygge og anlæg Projektledelse i byggeriet med certificering 11 Bygge og anlæg Projektweb - anvendelse på byggepladsen Bygge og anlæg Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen Bygge og anlæg Quality of Service (QoS) i datanetværk Bygge og anlæg Radonsikring i teori og praksis 0,5 Bygge og anlæg Radonsikring i byggeriet Bygge og anlæg Rammestilladser med drager, tårne og rullestillads Bygge og anlæg Rammestilladser med udbygning, skakte og konsoller Bygge og anlæg Recertificering - solvarme Bygge og anlæg Recertificering fjernvarme Bygge og anlæg Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer Bygge og anlæg Restaurering - traditionelle træsamlinger Bygge og anlæg Restaurering - ældre vinduer og døre Bygge og anlæg Retningslinjer for elsyn i boliginstallationer Bygge og anlæg Risikovurdering ved projektering af maskinanlæg Bygge og anlæg Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Bygge og anlæg Rør og kobling, fritstående og facadestillads Bygge og anlæg Rør og kobling, hængestillads Bygge og anlæg Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb Bygge og anlæg Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade ,5 Bygge og anlæg Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader Bygge og anlæg SB Mindre install., bolig m. særlige områder Bygge og anlæg SB Større Installationer, industri og andet byggeri Bygge og anlæg SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning Bygge og anlæg Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg ,2 Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Bygge og anlæg Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering Bygge og anlæg Sikkerhedskoordinator i projekterings- og udførelsesfasen 1 Bygge og anlæg Sikringsanlæg, IP-teknik Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsæt.af signal og datatransmission Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætn. af adresserbare AIA anlæg Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg Bygge og anlæg Sikringsanlæg, projektering Bygge og anlæg Sikringsteknisk dokumentation på sikringsanlæg Bygge og anlæg Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem Bygge og anlæg Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet Bygge og anlæg Skorstens- og rygningsstilladser, stål og alu Bygge og anlæg Slap armering - udførelse af enkle opgaver Bygge og anlæg Slap armering - udførelse af specielle opgaver Bygge og anlæg SMART, opsætning af instrumentering i EX-område Side 5 af 23

49 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Bygge og anlæg Smartgrid - Det intelligente elnet - elsagkyndige Bygge og anlæg Småhuses funktion og sikkerhed 1 Bygge og anlæg Solcelle, Service Bygge og anlæg Solcelle, Sikkerhed Bygge og anlæg Solvarme Bygge og anlæg Sprængteknik - udførelse af sprængninger Bygge og anlæg Stillads - anvendelse og sikkerhed Bygge og anlæg Stillads - Evakuering og redning i højde Bygge og anlæg Stillads - udførelse af opstillingsberegninger Bygge og anlæg Stilladsforankring Bygge og anlæg Stilladsinddækning med plader Bygge og anlæg Stilladsinddækning med plastik og net Bygge og anlæg Stilladsinddækning med skinnebaserede systemer Bygge og anlæg Stilladsstabilitet Bygge og anlæg Switch i netværk Bygge og anlæg Syn & Skøn 2 Bygge og anlæg Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Bygge og anlæg Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Bygge og anlæg Systemstilladser - opstilling mv Bygge og anlæg Tagdækning, fugtisolering Bygge og anlæg Tagdækning, isolering og faldopbygning Bygge og anlæg Tagkonstruktion - Opstilling og afstivning af spær Bygge og anlæg Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist Bygge og anlæg Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstr ,5 Bygge og anlæg Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner Bygge og anlæg Tagkonstruktioner - montering af taglægter ,5 Bygge og anlæg Tagvindue og solfanger - montering i tag Bygge og anlæg Tavler, konstruktion og installation Bygge og anlæg Teknisk brandisolering - Ventilationskanaler Bygge og anlæg Teknisk isolering - Lydisolering Bygge og anlæg Teknisk isolering - Opmåling og tegning Bygge og anlæg Teknisk isolering, kanalisolering Bygge og anlæg Teknisk isolering, pap og lærred Bygge og anlæg Teknisk isolering, PVC-folie Bygge og anlæg Teknisk isolering, PVC-folie, specielle afslutn Bygge og anlæg Termografering Bygge og anlæg Termografering af installationsgennemføringer Bygge og anlæg Tilgængelighed i bygninger og udearealer 9 Bygge og anlæg Tjek på vandinstallationer Bygge og anlæg Totalinddækning med plader Bygge og anlæg Totalinddækning med plastik Bygge og anlæg Totalinddækning med skinnebaserede systemer Bygge og anlæg Trapper - Fremstilling af trapper Bygge og anlæg Tryktelte med stilladskonstruktioner Bygge og anlæg TV overvågning, grundlæggende Bygge og anlæg TV overvågning, netværksbaseret Bygge og anlæg Tv overvågning, projektering Bygge og anlæg TV-overvågning, installation og service Bygge og anlæg Tynde fiberarmerede betonelementer - fremstilling Bygge og anlæg Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring Bygge og anlæg Tækning - Montering af kobberrygning Bygge og anlæg Udbudsretligt Certificeringsprogram 6,5 Bygge og anlæg Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirkss Bygge og anlæg Udskiftning af komponenter i tavler Bygge og anlæg Udstøbning af byggepladsbeton Bygge og anlæg Udvendig isolering - Kreativ udsmykning Bygge og anlæg Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning Bygge og anlæg Udvendig isolering på tungt underlag Bygge og anlæg Udvendig tillægsisolering på let underlag Bygge og anlæg Undertage - montering af banevarer Bygge og anlæg Undertage - montering af faste undertage Bygge og anlæg Undertage - rådgivning om undertage Bygge og anlæg Varmeteknik, indeklima, bygningsautomation 10 Bygge og anlæg Vejbygning - bygning af fortovsarealer Bygge og anlæg Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat Bygge og anlæg Vejen som arbejdsplads - Certifikat Bygge og anlæg Vindue, dør og skydedør - montering og justering Bygge og anlæg Vinduesrenovering - forbedring af vinduer Bygge og anlæg Vinduesrenovering - renovering af vinduer Bygge og anlæg Vinduesrenovering - vurdering af vinduer Bygge og anlæg Vægbeklædning - buet gips Bygge og anlæg Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton Bygge og anlæg Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter Bygge og anlæg Vægkonstruktioner - mont. af massive træelementer Bygge og anlæg Vådrum - anvendelse af love og regler Bygge og anlæg Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger ,5 Bygge og anlæg Vådrum - klargøring af vægge og mont. af vægbeklæd Side 6 af 23

50 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Bygge og anlæg Vådrum - Membran for montage af keramiske klinker Bygge og anlæg Vådrum - montering af vinyl på gulve Bygge og anlæg Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning ,5 Bygge og anlæg Vådrum - udførelse af gulvkonstruktioner Bygge og anlæg Vådrum - udførelse af pladegulv i lette vådrum Bygge og anlæg Vådrum - udførelse af vinylsvejsning Bygge og anlæg Vådrum - udførelse af vådrumssikring Bygge og anlæg Vådrum - valg af materialer til vådrum ,5 Bygge og anlæg WLAN-opsætning og konfiguration Bygge og anlæg Ydervægge - udførelse af beklædninger ,5 Bygge og anlæg Ændring af eksisterende varmeanlæg Hotel, restauration, køkken, kantine Almen fødevarehygiejne Hotel, restauration, køkken, kantine Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Hotel, restauration, køkken, kantine Almen fødevarehygiejne for F/I Hotel, restauration, køkken, kantine Bagværk i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Baren Hotel, restauration, køkken, kantine Bønner og linser - grønne proteiner i sunde retter Hotel, restauration, køkken, kantine Danske egnsretter på menuen Hotel, restauration, køkken, kantine Danske tapas Hotel, restauration, køkken, kantine Det gode grundforråd - opbygning og anvendelse Hotel, restauration, køkken, kantine Det klimavenlige køkken Hotel, restauration, køkken, kantine Det kreative kolde køkken Hotel, restauration, køkken, kantine Diæt- og allergikost Hotel, restauration, køkken, kantine Drikkevarer i cafeteria og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Energiopbyggende konferenceforplejning Hotel, restauration, køkken, kantine Fisk og skaldyr i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Forny måltidet med sundere råvarer Hotel, restauration, køkken, kantine Fremstilling af mad med kulinarisk kvalitet Hotel, restauration, køkken, kantine Frugt og grønt i det varme køkken Hotel, restauration, køkken, kantine Fødevarehygiejne og egenkontrol Hotel, restauration, køkken, kantine Gastronomen som vært Hotel, restauration, køkken, kantine Gastronomi uden fødevareallergi Hotel, restauration, køkken, kantine Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Hotel, restauration, køkken, kantine Grundlæggende kost- og menuplanlægning Hotel, restauration, køkken, kantine Grundlæggende madproduktion Hotel, restauration, køkken, kantine Grundtilberedning i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Grøn kost Hotel, restauration, køkken, kantine Innovativ gastronomi i hotel og restauration Hotel, restauration, køkken, kantine Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO Hotel, restauration, køkken, kantine Kostlære Hotel, restauration, køkken, kantine Kostplanlægning i forhold til småbørn Hotel, restauration, køkken, kantine Kreative retter med korn og spirer Hotel, restauration, køkken, kantine Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Mad og måltider til forskellige brugergrupper Hotel, restauration, køkken, kantine Mad til børn - sunde børn Hotel, restauration, køkken, kantine Mad til børn på restaurant og café Hotel, restauration, køkken, kantine Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling Hotel, restauration, køkken, kantine Menusammensætning Hotel, restauration, køkken, kantine Molekylær gastronomi Hotel, restauration, køkken, kantine Måltider med særligt indhold af næringsstoffer Hotel, restauration, køkken, kantine Nyt nordisk køkken Hotel, restauration, køkken, kantine Næringsrige retter med fuldkorn Hotel, restauration, køkken, kantine Overskudsproduktion i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen Hotel, restauration, køkken, kantine Prisberegning for gastronomer Hotel, restauration, køkken, kantine Produktion af convenience food Hotel, restauration, køkken, kantine Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer Hotel, restauration, køkken, kantine Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr Hotel, restauration, køkken, kantine Reducering af madspild Hotel, restauration, køkken, kantine Ressourcekøkkenet - bæredygtig madfremstilling Hotel, restauration, køkken, kantine Råvarekvalitet i fødevareproduktion Hotel, restauration, køkken, kantine Råvarer i køkkenet Hotel, restauration, køkken, kantine Råvarer med energi- og sundhedsfremmende stoffer Hotel, restauration, køkken, kantine Salat og salatbar i madfremstilling Hotel, restauration, køkken, kantine Sammensætning af menu i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Sensorik - kvalitet, smag og behag Hotel, restauration, køkken, kantine Sensorisk anretning med værtskab Hotel, restauration, køkken, kantine Smagen i centrum Hotel, restauration, køkken, kantine Smørrebrød - nu og i fremtiden Hotel, restauration, køkken, kantine Spakøkken Hotel, restauration, køkken, kantine Sund og velsmagende mad til voksne Hotel, restauration, køkken, kantine Sundere måltider til patienter/borgere Hotel, restauration, køkken, kantine Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder Hotel, restauration, køkken, kantine Sundere valg på menukortet Hotel, restauration, køkken, kantine Supper og saucer i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Sushi - krav og kreativitet Hotel, restauration, køkken, kantine Sæson-gastronomi med optimering Side 7 af 23

51 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Hotel, restauration, køkken, kantine Søde sager i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Hotel, restauration, køkken, kantine Økologi i den daglige madproduktion Hotel, restauration, køkken, kantine Årstiden grønt til retter med næring og smag Hotel, restauration, køkken, kantine Årstidens buffet - til alle anledninger Hotel, restauration, køkken, kantine Årstidernes råvarer i måltiderne Industriel produktion Affald - fraktioner ,1 Industriel produktion Anvendelse standardiseret arbejde for operatører Industriel produktion Auditforståelse i en produktionsvirksomhed Industriel produktion Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding Industriel produktion Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer Industriel produktion Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Industriel produktion Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer Industriel produktion Automatiske anlæg, PLC fejlfinding Industriel produktion Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding Industriel produktion Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer Industriel produktion Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine Industriel produktion Betjening og indstilling af CNC-kantpresse Industriel produktion Brug af måleinstrumenter Industriel produktion El-introduktion for maskinreparatører, el-lære Industriel produktion El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Industriel produktion ESD-sikring af elektronikarbejdspladser Industriel produktion Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Industriel produktion Forædling af skaldyr Industriel produktion Innovationsegnede produktionsområder Industriel produktion Kanban-styring for operatører Industriel produktion Kvalitetsvurdering af skaldyr Industriel produktion Lean Flow to Line for operatører Industriel produktion Lean i vedligeholdet for operatører Industriel produktion Lean værktøjsanvendelse for operatører Industriel produktion Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Industriel produktion Lodning af SMD komponenter Industriel produktion Logistik for produktionsmedarbejdere Industriel produktion Manuel og 3D CAD baseret pladeudfoldning Industriel produktion Miljø- og energiforbedringer i industrien Industriel produktion Miljøarbejde i industrien Industriel produktion Miljøstyring for operatører Industriel produktion Omstillingseffektivisering for operatører Industriel produktion Operatør ved CNC-styret revolverstanser Industriel produktion Operatørstyret optimering af vedligeholdet Industriel produktion Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner Industriel produktion PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Industriel produktion PLC programmering af kombinatoriske styringer Industriel produktion Praktisk problemløsning for operatører Industriel produktion Produktions optimering Industriel produktion Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Industriel produktion Ressourcestrømme og affaldshåndtering Industriel produktion Robotbetjening for operatører Industriel produktion Robotter i industrien for operatører Industriel produktion Sikker adfærd i produktionsvirksomheder Industriel produktion Six Sigma for operatører Industriel produktion Statistik for operatører Industriel produktion Supply Chain Management Industriel produktion Supply Chain Management (SCM) for operatører Industriel produktion Systematisk problemløsning for operatører Industriel produktion Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper Industriel produktion Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner Industriel produktion TQM for operatører i industrien Industriel produktion Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Industriel produktion Udvikling af sikkerhedskultur i industrien Industriel produktion Valideringsopgaver for operatører It og teleteknik Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases 30 It og teleteknik App udvikling, 30 It og teleteknik Cisco Certified Network Associate 30 It og teleteknik Cisco Certified Network Associate I 20 6 It og teleteknik Cisco Certified Network Associate II 10 3 It og teleteknik Cisco Certified Network Professional (CCNP) It og teleteknik CompTIA Linux+ Certification 30 It og teleteknik CompTIA Network+ Certification 15 It og teleteknik CompTIA Security+ Certification 15 It og teleteknik Dataanalyse med SAP Hana HAIMPe, 30 It og teleteknik EC Certified Ethical Hacker 15 It og teleteknik Grundlæggende objektorienteret programmering It og teleteknik Grundlæggende programmering It og teleteknik HTML5 med JavaScript og CSS3 30 It og teleteknik MCSA på Microsoft Server 2012 R2: Microsoft certificeringer MCP , , Side 8 af 23

52 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS It og teleteknik MCSA på SQL Server 2012: MCP , , It og teleteknik MCSA SQL Server It og teleteknik MCSA Windows 8/10, Office 2013: MCP , It og teleteknik MCSE på SharePoint 2013: MCP , , , It og teleteknik Microsoft Certified IT Professional MCITP 30 It og teleteknik Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications 30 It og teleteknik Microsoft server 2012 R2 MCSA 30 It og teleteknik Microsoft Server 2012 R2: Microsoft certificering MCP It og teleteknik Microsoft SharePoint Administrator 2013: Microsoft certificering MCP It og teleteknik Microsoft SharePoint Server 2010 Application Development 30 It og teleteknik Microsoft SQL Server: Microsoft certificering MCP It og teleteknik MS Office Specialist (Office 2013) 30 It og teleteknik SAP ABAP programmering 30 It og teleteknik SAP Academy Procurement TSCM5e. 30 It og teleteknik SAP Business Intelligence TBW4E 30 It og teleteknik SAP Finansregnskab, Financial TFIN. 30 It og teleteknik SAP Intro kursus TERP1E 30 It og teleteknik Sharepoint Administrator It og teleteknik Webteknologier 10 Jern, metal og auto 1-komponent vådlakering - behandlingsspecifikationer Jern, metal og auto 2-komponent vådlakering - behandlingsspecifikationer Jern, metal og auto 2-komponent vådlakering - operatører Jern, metal og auto 3D CAD - Isometrisk rørtegning Jern, metal og auto 3D måleteknisk dokumentation Jern, metal og auto Affaldsdeponering - maskinteknik og -betjening Jern, metal og auto Aircondition og klimaanlæg Jern, metal og auto Almindeligt kedelpassercertifikat Jern, metal og auto Aluminiumhåndtering for operatører Jern, metal og auto Anhugning på byggepladsen Jern, metal og auto Antikollision på CNC drejebænk Jern, metal og auto Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner Jern, metal og auto Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Jern, metal og auto Arbejdsplatforme - Flytning Jern, metal og auto Arbejdsplatforme - Lovpligtigt årseftersyn Jern, metal og auto Arbejdsplatforme - Montage Jern, metal og auto Automatisk anlæg teknologisk opdatering komponente Jern, metal og auto Automatisk pulverlakering Jern, metal og auto Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Jern, metal og auto Automatiske anlæg, energioptimering Jern, metal og auto Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Jern, metal og auto Automatiske anlæg, visionteknik konfig & analyse Jern, metal og auto Avanceret klargøring af køretøjer og både Jern, metal og auto Bearbejdningsteknik, multiakse-bearbejdning Jern, metal og auto Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Jern, metal og auto Betjening af dumpere Jern, metal og auto Betjening af entreprenørmaskiner Jern, metal og auto Betjening af minidumpere og motorbører Jern, metal og auto Betjening af minigravere og minilæssere Jern, metal og auto Betjening af wiregravemaskiner Jern, metal og auto Betjening, indstilling og udmåling på mejetærsker Jern, metal og auto Betjening, indstilling og udmåling på traktor Jern, metal og auto Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Jern, metal og auto Boringer på land - Anvendt boreteknik Jern, metal og auto Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr Jern, metal og auto Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Jern, metal og auto Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram Jern, metal og auto Brug af pc på arbejdspladsen Jern, metal og auto Brug af social software i virksomheden Jern, metal og auto CAD som værktøj i industrien Jern, metal og auto Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdning Jern, metal og auto CAD/CAM til skæring, bukning og valsning Jern, metal og auto CAM drejning Jern, metal og auto CAM drejning med C-akse Jern, metal og auto CAM fræsning (2D) Jern, metal og auto CAM fræsning (2D) på CAD-filer Jern, metal og auto CAM fræsning (3D) Jern, metal og auto CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader Jern, metal og auto CAM fræsning, flerakset bearbejdning bearbejdning Jern, metal og auto Cam/cnc -Højhastighedsbearbejdning Jern, metal og auto Certifikat B pasning af kedler type Jern, metal og auto CNC Automations- og periferiudstyr Jern, metal og auto CNC bearbejdning, avanceret optimering Jern, metal og auto CNC drejning med C-akse (2-sidet) Jern, metal og auto CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) Jern, metal og auto Cnc drejning, manuel programmering Jern, metal og auto CNC drejning, overvågning og produktion Jern, metal og auto CNC drejning, produktion og emnemåling Side 9 af 23

53 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Jern, metal og auto CNC drejning, programmering med cyklus/dialog Jern, metal og auto CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet Jern, metal og auto CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet Jern, metal og auto CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering Jern, metal og auto CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering Jern, metal og auto CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning Jern, metal og auto CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet Jern, metal og auto CNC fræsning,optimering/produktion Jern, metal og auto CNC High Precision plasmabrænding Jern, metal og auto CNC kantpresse og CNC svingbukker Jern, metal og auto CNC plan- og profildrejning, programmering Jern, metal og auto CNC programmering med variabler Jern, metal og auto Cnc-bearbejdning, Trigonometriske beregninger Jern, metal og auto CNC-fræsning, enkel programmering og bearbejdning Jern, metal og auto CNC-fræsning, overvågning og produktion Jern, metal og auto CNC-fræsning, produktion og emnemåling Jern, metal og auto CNC-fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet Jern, metal og auto Databasevedligeholdelse til jobbrug ,5 Jern, metal og auto Datakommunikation, begreber og install. af netværk Jern, metal og auto Datakommunikation, drift og vedligeholdelse Jern, metal og auto Datakommunikation, implement. af sikre datanet Jern, metal og auto Datakommunikation, install. og konfig. af routing Jern, metal og auto Datakommunikation, installation og konfig. af LAN Jern, metal og auto Datakommunikation, installation og konfig. af WAN Jern, metal og auto Datakommunikation, installation på fibernet Jern, metal og auto Datakommunikation, opbygning af multilags datanet Jern, metal og auto Datakommunikation, opbygning af routede datanet Jern, metal og auto Datakommunikation, opkobling af trådløse datanet Jern, metal og auto Diesel, elektr. motorstyring og 4 ventilteknologi Jern, metal og auto Digitalteknik: anvendelse af teknikker & koblinger Jern, metal og auto Dimensionering af klimatekniske anlæg Jern, metal og auto Dimensionering af køleanlæg og anvendelse af lovgivning Jern, metal og auto Dokumentation, styring og automatik Jern, metal og auto Drejeteknik på konventionel drejebænk Jern, metal og auto Drift af vandbehandling på kedelanlæg Jern, metal og auto Dækrep. og monteringstek. på person- og varevogne Jern, metal og auto Dækreparation på tungt transportudstyr Jern, metal og auto Dæktyper (afbalancering og kontrol) Jern, metal og auto Effektelektronik på mobilt udstyr Jern, metal og auto Effektive, individuelle brugerflader Jern, metal og auto Eftersyn af entreprenørmaskiner Jern, metal og auto Eftersyn og kontrol af lastbilmonteret kran Jern, metal og auto Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under 100 kw Jern, metal og auto Eftersyn, mobile løfte- og transportredskaber Jern, metal og auto Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service Jern, metal og auto Elektronik: forstærkerteknik og reparation Jern, metal og auto Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation Jern, metal og auto Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring Jern, metal og auto Elektronik: reparation - loddeteknikker Jern, metal og auto Elektronik: reparation - måleteknikker Jern, metal og auto Elektronik: transducerteknik Jern, metal og auto Elektroniske applikationer på køretøjstestere Jern, metal og auto til jobbrug Jern, metal og auto EMC, løsning af støjproblemer Jern, metal og auto EMC: dæmpning af elektrisk støj Jern, metal og auto EMC: konstruktion og udvikling Jern, metal og auto Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter Jern, metal og auto Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter Jern, metal og auto Emnetegning i CAD, designoptimering Jern, metal og auto Emnetegning i CAD, introduktion Jern, metal og auto Emnetegning i retvinklet projektion Jern, metal og auto Fejlf. og afprøvn.af satelitpositioneringsudstyr Jern, metal og auto Fejlfinding avancerede emissionssystemer Jern, metal og auto Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser Jern, metal og auto Fejlfinding og reparation af finsnitter Jern, metal og auto Fejlfinding på køleanlæg Jern, metal og auto Fejlfinding på sikkerhedssystemer Jern, metal og auto Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg Jern, metal og auto Fieldbussystemer progr.fejlf. og idriftsætning Jern, metal og auto Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner Jern, metal og auto Flammeskæring - tildannelse af rør Jern, metal og auto Fletning af dokumenter til masseproduktion Jern, metal og auto FPGA teknik, design og simulering Jern, metal og auto Fræsning, emnefremstilling Jern, metal og auto Funktionskontrol af avancerede motorstyringer Jern, metal og auto Funktionskontrol af benzinmotorstyring Jern, metal og auto Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring Side 10 af 23

54 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Jern, metal og auto Gasmotor, elektronisk motorstyring Jern, metal og auto Gassvejsning af stumpsømme - rør Jern, metal og auto Gassvejsning af stumpsømme - rør proces Jern, metal og auto Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner Jern, metal og auto Gassvejsnning proces Jern, metal og auto Gasteknik, større kedelanlæg, drift og vedligehold Jern, metal og auto Gasteknik, større kedelanlæg, kontrol og måling Jern, metal og auto Geometrisk programmering, drejning og fræsning Jern, metal og auto GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner Jern, metal og auto GPS målsætning Jern, metal og auto GPS målsætning i CAD Jern, metal og auto GPS målsætning, designoptimering Jern, metal og auto GPS opmåling på 3D-koordinat målemaskine Jern, metal og auto GPS udstyr, automatisk styring landbrugsmateriel Jern, metal og auto GPS udstyr, styring eftermont. landbrugsredskaber Jern, metal og auto Graveskader - Forebyggelse Jern, metal og auto Grundlæggende elektronik på mobile køretøjer Jern, metal og auto GWO Fire Awareness 0,5 Jern, metal og auto GWO - First Aid 2 Jern, metal og auto GWO Manual Handling 0,5 Jern, metal og auto GWO - Sea Survival 1,5 Jern, metal og auto GWO Working at Heights 2 Jern, metal og auto HF modtageteknik og måleteknik Jern, metal og auto HF sendeteknik og måleteknik Jern, metal og auto HF-teknik: fejlfinding og reparation Jern, metal og auto HF-teknik: kredsløbsanalyse og måleteknik Jern, metal og auto HF-teknik: teknikker og begreber Jern, metal og auto Hjulafbalancering og kosmetisk optimering Jern, metal og auto Hydraulik eltek. på lastvognskraner Jern, metal og auto Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører Jern, metal og auto Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow Jern, metal og auto Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg Jern, metal og auto Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold Jern, metal og auto Hydraulikteknik offshore kraner, drift/vedligeh Jern, metal og auto Højniveau PLC programmering Jern, metal og auto Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask Jern, metal og auto Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Jern, metal og auto Håndtering og strukturering af længere tekster Jern, metal og auto Hårdlodning af kobber og stål til DN Jern, metal og auto Identifikation af specielle elektronikkomponenter Jern, metal og auto Implementering af kvalitetskrav i metalindustrien Jern, metal og auto Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore Jern, metal og auto Indregulering af ventilations- og klimaanlæg Jern, metal og auto Indskrivning og formatering af mindre tekster Jern, metal og auto Industriteknisk projektionstegning Jern, metal og auto Industriventilationsanlæg, service og drift Jern, metal og auto Informationssøgning på internettet til jobbrug Jern, metal og auto Installation af tanke < 6000 liter Jern, metal og auto Instrumentering, program. af test og målsystemer Jern, metal og auto Instrumentrør lægger, offshore Jern, metal og auto Instrumentrørlægger, offshore Jern, metal og auto Integration af PC i audio/video-systemer Jern, metal og auto Introduktion af køretøjsmodeller Jern, metal og auto Inventor 8 Jern, metal og auto Isometrisk tegningsforståelse, rør Jern, metal og auto Isometrisk tegningslæsning, offshore Jern, metal og auto IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) Jern, metal og auto Jobrelateret brug af styresystemer på pc Jern, metal og auto Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Jern, metal og auto Kabelarbejde - retablering af belægninger Jern, metal og auto Kemisk Forbehandling Jern, metal og auto Klargøring af køretøjer og både trin for trin Jern, metal og auto Klargøring og kosmetisk reparation Jern, metal og auto Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg Jern, metal og auto Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter Jern, metal og auto Klimateknik, service og drift Jern, metal og auto Klimatekniske målinger og komponenter Jern, metal og auto Klimaanlæg opdatering, entreprenør & landbrugsmask Jern, metal og auto Komprimering med entreprenørmaskiner Jern, metal og auto Konstruktion af stanseværktøjer Jern, metal og auto Kontrol og fejlf. på køretøjers hydrauliske anlæg Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding af motor- og kabinevarmere Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding af SCR system Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding på dieselmotor Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding på klimastyring Side 11 af 23

55 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer Jern, metal og auto Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Jern, metal og auto Kvalitetslodning, inspektion efter IPC standard Jern, metal og auto Kvalitetslodning, loddeteknik efter IPC standard Jern, metal og auto Kvalitetsstyring af svejsearbejde Jern, metal og auto Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination Jern, metal og auto Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende Jern, metal og auto Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn Jern, metal og auto Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Jern, metal og auto Laserskærer og CNC high precision plasmaskærer Jern, metal og auto Laserskæring for operatører Jern, metal og auto Lovpligtigt syn af marksprøjter og tågesprøjter Jern, metal og auto LS-hydraulik på mobile maskiner Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps plade alle pos Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps rør alle pos Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Jern, metal og auto Lys b. svejs-kants plade/plade Jern, metal og auto Lys b. svejs-kants plade/rør Jern, metal og auto Lysbue, Reparationssvejsning Jern, metal og auto Lysbuesvejsning Jern, metal og auto Lysbuesvejsning af rørstudse Jern, metal og auto Lysbuesvejsning af svære pladeknudepunkter Jern, metal og auto Lysbuesvejsning af svære rør samt rørknudepunkter Jern, metal og auto MagiCAD EL på AutoCAD 2 Jern, metal og auto MagiCAD EL på Revit 1 Jern, metal og auto MAG-reparationssvejsning proces Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/rør pr Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/rør pr Jern, metal og auto MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P Jern, metal og auto MAG-svejsning af rustfri stål, proces Jern, metal og auto MAG-svejsning af rustfri stål, proces Jern, metal og auto MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P Jern, metal og auto MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade Jern, metal og auto MAG-svejsning af tyndplade proces Jern, metal og auto MAG-svejsning proces Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade alle pos pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade alle pos pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør alle pos pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør alle pos pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr Jern, metal og auto Manuel flammeskæring Jern, metal og auto Manuel måle og bearbejdningsteknik Jern, metal og auto Maritim-el, dokumentation og måleinstrumenter Jern, metal og auto Maskinel polering af værktøjsdele Jern, metal og auto Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion Jern, metal og auto Maskintegning, Projektionstegning i cad Jern, metal og auto Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse Jern, metal og auto Materialeforståelse, aluminium Jern, metal og auto Materialelære, rustfri stål Jern, metal og auto Materialelære, stål Jern, metal og auto Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed Jern, metal og auto Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding Jern, metal og auto Metodevalg ved trådgnistbearbejdning Jern, metal og auto MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt Jern, metal og auto MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plad Jern, metal og auto MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme tynd plad Jern, metal og auto MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme Jern, metal og auto MIG-Svejsning, aluminium svær pl/pl, kantsømme, PF Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium svær plade stumpsømme, PF Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium tynd plade stumpsømme, PF Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Jern, metal og auto Mikroprocessor: arkitektur og anvendelse Jern, metal og auto Mikroprocessor: service og fejlfinding Jern, metal og auto Mikroprocessor: struktureret programudvikling Jern, metal og auto Modstandssvejsning Jern, metal og auto Montage af kobberrør Jern, metal og auto Montage af mikroelektroniske/mekaniske komponenter Jern, metal og auto Montage/idriftsætning af hydraliksystemer, offshore Side 12 af 23

56 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Jern, metal og auto Montering og reparation af lift Jern, metal og auto MTM bearbejdning, 5-akset Jern, metal og auto MTM bearbejdning, 7-akset Jern, metal og auto Måleteknik og avanceret fejlfinding Jern, metal og auto Måleteknik ved simpel fejlfinding Jern, metal og auto Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer Jern, metal og auto Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien Jern, metal og auto Måling af termisk og akustisk indeklima Jern, metal og auto Opbygning af enkle el-relæstyringer Jern, metal og auto Opbygning af virksomhedens website Jern, metal og auto Opbygning og funktion af køleanlæg Jern, metal og auto Opbygning og idriftsætning af køleanlæg Jern, metal og auto Opbygning, funktion og reparation af finsnitter Jern, metal og auto Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion Jern, metal og auto Operatør ved CNC-styret kantpresse Jern, metal og auto Operatør ved CNC-styret laserskærer Jern, metal og auto Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner Jern, metal og auto Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner Jern, metal og auto Oprette brugerflader og udskrifter i database Jern, metal og auto Oprettelse af database til jobbrug Jern, metal og auto Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse Jern, metal og auto Opstilling/programmering CNCstyret revolverstanser Jern, metal og auto Opstillinger og layout i tekst Jern, metal og auto Optimering af 3D-måleprogrammer Jern, metal og auto Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Jern, metal og auto Pc-teknisk, install. og service, hardwaresupport Jern, metal og auto Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed Jern, metal og auto personsikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Jern, metal og auto PLC anlæg fejlf. på bus, analog og frekv.omformer Jern, metal og auto PLC anlæg idriftsæt/fejlf og identifikationssystem Jern, metal og auto PLC anlæg, progr/idriftsætning HMI, kommunikation Jern, metal og auto PLC proces programmering/idriftsætte PID regulator Jern, metal og auto PLC programmering af sekventielle styringer Jern, metal og auto PLC programmering, programmerbare sikkerhedssyste Jern, metal og auto PLC programmering, styringer med analoge signaler Jern, metal og auto PLC sekventielle styringer, SFC programmering Jern, metal og auto PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk Jern, metal og auto Polering af værktøjsdele Jern, metal og auto Power Supply: analoge teknologier Jern, metal og auto Praktisk kvalitetssikring af entreprenørarbejde Jern, metal og auto Praktisk værkstedsteknik, spåntagning Jern, metal og auto Probe programmering Jern, metal og auto Procesanlæg fejlfinding og optimering af systemer Jern, metal og auto Procesanlæg indregulering/optimering PID regulator Jern, metal og auto Procesanlæg instrument/kalibr af tryk/temp/niveau Jern, metal og auto Procesanlæg introduktion, regulator og målekreds Jern, metal og auto Procesanlæg, instrument/kalibrering af flowmåling Jern, metal og auto Produktionstekniske beregninger for cnc Jern, metal og auto Programmering af 3D-koordinat målemaskine Jern, metal og auto Programmering af microprocessor Jern, metal og auto Projektstyring i praksis Jern, metal og auto Prototypedesign til maskinbearbejdning Jern, metal og auto Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj Jern, metal og auto Pulverlakering - materialer og processer Jern, metal og auto Pulversvejsning rør og plade - proces Jern, metal og auto Pulversvejsning, plade - proces Jern, metal og auto Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Jern, metal og auto Rep. og fejlfinding på undervogn og affjedring Jern, metal og auto Reparation af redskabsbærer og Have Park maskiner Jern, metal og auto Reparation af Switch-Mode Power Supply Jern, metal og auto Reparation og vedligehold af transmissionstyper Jern, metal og auto Robotteknologi, fejlfinding og reparation Jern, metal og auto Robotteknologi, programmering og indkøring Jern, metal og auto Robotteknologi, vedligehold Jern, metal og auto Sammenkobl. og indregul. af mobilhydrauliske anlæg Jern, metal og auto Service og vedligehold af personbiler med gasmotor Jern, metal og auto Servomotorer, montage, idriftsætning, fejlfinding Jern, metal og auto Sikkerhed og miljø ved arbejde med rustbeskyttelse Jern, metal og auto Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 44661, Jern, metal og auto Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner Jern, metal og auto Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation Jern, metal og auto Sikkerhedpå løfte- og hejseredskaber Jern, metal og auto Sikkerhedseftersyn anhuggergrej/udskifteligt udst Jern, metal og auto Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer Jern, metal og auto Sikkerhedskursus - BOSIET 3 Jern, metal og auto Simulering af fyldningsproces i formværktøjer Jern, metal og auto Skibsbygning, placering og regler Side 13 af 23

57 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Jern, metal og auto Skæreprocesser og fugeformer Jern, metal og auto Slibeteknik i praksis Jern, metal og auto Slibeteknik, valg af slibedata Jern, metal og auto SoC systemer, applikations programmering Jern, metal og auto SoC systemer, teknologi og system design Jern, metal og auto Solenergianlæg, idrifsætning, rep. og vedligehold Jern, metal og auto Solenergianlæg, systemopbygning og komponenter Jern, metal og auto Standardisering af virksomhedens dokumenter Jern, metal og auto Strimmellayout og simulering Jern, metal og auto Stuk, muffe og elektrosvejsning Jern, metal og auto Svagstrømstekn fejlfinding på DC og impulskredsløb Jern, metal og auto Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde Jern, metal og auto Svejsning af rørsystemer i plast Jern, metal og auto Svejsning af tykvæggede plastmaterialer Jern, metal og auto Svejsning og bearbejdningsteknik Jern, metal og auto Switch Mode Power Supply, analyse Jern, metal og auto Switch Mode Power Supply: reparationsmetoder Jern, metal og auto Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger Jern, metal og auto Switch Mode Power Supply: teknikker og teknologier Jern, metal og auto Systematisk vedligehold på automatiske maskiner Jern, metal og auto Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Jern, metal og auto Tegningsinformation og -fremstilling Jern, metal og auto Tekn. instal. opgradering og service, hardware Jern, metal og auto Teknologisk ajourføring audio/video-systemer Jern, metal og auto Teknologisk instal opgradering & service, software Jern, metal og auto Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Jern, metal og auto Teknologisk opdatering el-motorer Jern, metal og auto Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Jern, metal og auto Teleskoplæsser med gafler - betjening Jern, metal og auto Termodynamik og lovgivning Jern, metal og auto TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør Jern, metal og auto TIG-svejs-kants rustfri plade/rør Jern, metal og auto TIG-svejs-kants uleg plade/rør Jern, metal og auto TIG-svejsning Jern, metal og auto TIG-svejsning af svær plade, aluminium Jern, metal og auto TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium Jern, metal og auto TIG-svejsning af u/lavt legeret rør, montagesvejs Jern, metal og auto TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme Jern, metal og auto TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme Jern, metal og auto TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme Jern, metal og auto TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Jern, metal og auto TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC Jern, metal og auto TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF Jern, metal og auto TIG-svejsning, Titanium Jern, metal og auto TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps svær rustfri plade Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 40111, Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg plade Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 40106, Jern, metal og auto Tårn- og svingkran med int. anhug. A-cert. - betj Jern, metal og auto Udbedring af mindre skader med lakstift på autolak Jern, metal og auto Udfør. af kranløft med entreprenørmask. - G-cert Jern, metal og auto Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner Jern, metal og auto Udvidet kedelpassercertifikat type Jern, metal og auto Udvidet kedelpassercertifikat type Jern, metal og auto Vanddige malematerialer - behandlingsspecifikationer Jern, metal og auto Varmepumpeinstallation Jern, metal og auto Varmluft og ekstrudersvejsning Jern, metal og auto Vedligeholdelse, rep. svejsning, metallegeringer Jern, metal og auto Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring Jern, metal og auto Vedligeholdelsesteknik, procesinstrumentering Jern, metal og auto Vedligeholdelsesteknik, rep. svejsning, støbestål Jern, metal og auto Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper Jern, metal og auto Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse Jern, metal og auto Vedligeholdtek., energioptimering i produktionen Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Fræsning i vejasfaltbelægninger Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Komprimering Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg Side 14 af 23

58 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Pasning og vedligehold af mask Jern, metal og auto Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt Jern, metal og auto Vejen som arbejdsplads, autohjælp Jern, metal og auto Vindenergianlæg, fejlfinding og reparation Jern, metal og auto Vindenergianlæg, hydraulik Jern, metal og auto Vindenergianlæg, mekaniske komponenter/systemer Jern, metal og auto Vindenergianlæg, sikkerhed Jern, metal og auto Volumenmodeller, anvendelse og overførsel Jern, metal og auto Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning Jern, metal og auto Vurdering af geometri måleresultat, metalindustri Jern, metal og auto Værktøjskalkulation, metodevalg Jern, metal og auto Værktøjskonstruktion CAD software Jern, metal og auto Værktøjsteknisk innovation Jern, metal og auto Vådlakering 1-komponent vådlakering - operatører Jern, metal og auto Vådlakering malematerialer-operatører Jern, metal og auto Zero energismart - teknologisk opdatering Jern, metal og auto Økonomikørsel + forebyggelse af helkropvibrationer Nærings- og nydelsesmiddel Bake off for professionelle bagere Nærings- og nydelsesmiddel Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Nærings- og nydelsesmiddel Chokolade som blikfang og salgsobjekt Nærings- og nydelsesmiddel Chokoladefremstilling til professionel brug Nærings- og nydelsesmiddel Delikatesseproduktion Nærings- og nydelsesmiddel Desserter inden for bager og konditorbranchen Nærings- og nydelsesmiddel Eksponering og salg af delikatesseprodukter Nærings- og nydelsesmiddel Ernæring og sundhed 10 Nærings- og nydelsesmiddel Etage- og bryllupskager Nærings- og nydelsesmiddel Europæiske brødtyper og produktudvikling Nærings- og nydelsesmiddel Fødevare sikkerhed Nærings- og nydelsesmiddel Konceptudvikling for bager og konditor Nærings- og nydelsesmiddel Konceptudvikling for detailslagtere Nærings- og nydelsesmiddel Kvalitetssikring i bagerier Nærings- og nydelsesmiddel Mad med tema og kultur inden for ferskvareområdet Nærings- og nydelsesmiddel Marcipan og kransekage Nærings- og nydelsesmiddel Markedføring af bageri og konditori Nærings- og nydelsesmiddel Moderne flødekager Nærings- og nydelsesmiddel Moderne frugttærter Nærings- og nydelsesmiddel Måltidsløsninger inden for ferskvareområdet Nærings- og nydelsesmiddel Produktion af kogepølser Nærings- og nydelsesmiddel Produktion af medister, pålæg og røgvarer Nærings- og nydelsesmiddel Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og Nærings- og nydelsesmiddel Pynt som blikfang i slagterbutikken Nærings- og nydelsesmiddel Rugbrød med surdej Nærings- og nydelsesmiddel Råvarer og grundtilberedning for ferskvareområdet Nærings- og nydelsesmiddel salg-og servicekompetence i bagerbutikken Nærings- og nydelsesmiddel Signaturbrød Nærings- og nydelsesmiddel Slagterkurven Nærings- og nydelsesmiddel Smagsudvikling og salg af chokolade Nærings- og nydelsesmiddel Sortimentsudvikling i bagerier Nærings- og nydelsesmiddel Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Nærings- og nydelsesmiddel Sæson og temaprodukter i bagerier Nærings- og nydelsesmiddel Varmt brød hele dagen Nærings- og nydelsesmiddel Vin og måltidsløsninger for detailslagtere Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Beskæftigelse og organisation Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag 10 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Beskæftigelseskonsulent 30 dage Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Interkulturel vejledning Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Karrierevejledning af voksne Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen 10 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Mentor i beskæftigelsesindsatsen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Mentor Indenfor beskæftigelsesområdet Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Mentorskaber og mentorordninger Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Organisering af beskæftigelsesindsatsen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Praktikvejledning for socialrådgivere Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Praktikvejledning for socialrådgivere Holstebro Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle arbejde 10 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Valg og valgprocesser Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Vejledning i fællesskaer og gruppevejledning Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Vejledning og digitale medier Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Vejledning og individ Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Vejledning og samfund Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Vejledning og vejleder Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Side 15 af 23

59 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Virksomhedsservice og jobformidling 10 Rengøring, ejendomsservice og renovation Daglig erhvervsrengøring Rengøring, ejendomsservice og renovation Ejendommens vedligeholdelse Rengøring, ejendomsservice og renovation God ergonomi i rengøringsarbejdet Rengøring, ejendomsservice og renovation Grundlæggende rengøringshygiejne Rengøring, ejendomsservice og renovation Hospitalshygiejne Rengøring, ejendomsservice og renovation Hygiejne på skoler og institutioner Rengøring, ejendomsservice og renovation Hygiejnisk håndtering af festudlejningsservice Rengøring, ejendomsservice og renovation Højderengøring og industriservice Rengøring, ejendomsservice og renovation Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice Rengøring, ejendomsservice og renovation Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Rengøring, ejendomsservice og renovation Mikrofiberrengøring Rengøring, ejendomsservice og renovation Måling og vurdering af rengøringskvalitet Rengøring, ejendomsservice og renovation Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange Rengøring, ejendomsservice og renovation Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Rengøring, ejendomsservice og renovation Polishbehandlede gulve Rengøring, ejendomsservice og renovation Praktikvejledning af serviceassistentelever Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring af fødevarevirksomhed Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring af lokaler og inventar med særlig snavs Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring af renrum Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring og skadeservice: Løsøre Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring og skadeservice: Sikkerhed Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøringsmidler og materialekendskab Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøringsudstyr og -metoder Rengøring, ejendomsservice og renovation Service i rengøringsarbejdet Rengøring, ejendomsservice og renovation Vand- og kemiflow i vaskeribranchen Salg, indkøb og markedsføring Anvend informationer fra internettet til jobbrug Salg, indkøb og markedsføring Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Anvendelse af periodisk beregning og registrering Salg, indkøb og markedsføring Anvendelse af præsentationsprogrammer Salg, indkøb og markedsføring Anvendelse af Space Management Salg, indkøb og markedsføring Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Salg, indkøb og markedsføring Butikkens budget Salg, indkøb og markedsføring Butiksindretning på idéniveau Salg, indkøb og markedsføring Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Salg, indkøb og markedsføring Debitorstyring Salg, indkøb og markedsføring DeskTop Publishing i virksomheden Salg, indkøb og markedsføring Dialogbaseret markedsføring Salg, indkøb og markedsføring Driftssikring i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring E-administration og betalingssystemer Salg, indkøb og markedsføring E-markedsføring og reklameindsats Salg, indkøb og markedsføring E-teknologi og online opdatering Salg, indkøb og markedsføring Events i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Fastholdelse af medlemmers motivation Salg, indkøb og markedsføring Fastlæggelse af mål ved personligt salg Salg, indkøb og markedsføring Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Fremtidens convenienceforbruger Salg, indkøb og markedsføring Grafik og tekster til virksomhedens webside Salg, indkøb og markedsføring Grundlæggende regnskab 30 Salg, indkøb og markedsføring Grundlæggende økonomistyring m. economics 30 Salg, indkøb og markedsføring Introduktion til Detailhandel Salg, indkøb og markedsføring Iscenesættelse af salgsfremstødsvarer (spotvarer) Salg, indkøb og markedsføring Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Salg, indkøb og markedsføring Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Salg, indkøb og markedsføring Kampagneoptimering i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Kommunikation i teams Salg, indkøb og markedsføring Konceptanvendelse i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Konceptforståelse og drift i detailhandelen Salg, indkøb og markedsføring Konceptopfølgning i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Konceptstyring i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Salg, indkøb og markedsføring Konkurrentanalyse i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Salg, indkøb og markedsføring Konteringsinstrukser Salg, indkøb og markedsføring Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Salg, indkøb og markedsføring Kreditorstyring Salg, indkøb og markedsføring Kulturafstemt kommunikation i salg og service Salg, indkøb og markedsføring Kundeanalyse og e-strategi Salg, indkøb og markedsføring Kundeloyalitet med sociale medier i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Kunderådgivning i forhold til fødevare Salg, indkøb og markedsføring Kundeservice i detailhandelen Salg, indkøb og markedsføring Kundeservice i et fitness- og motionscenter Salg, indkøb og markedsføring Kundevejledning, binderi og blomsterhandel Salg, indkøb og markedsføring Købmandsskab og forretningsforståelse i detail Side 16 af 23

60 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Salg, indkøb og markedsføring Likviditets- og balancebudgettering Salg, indkøb og markedsføring Likviditetsstyring Salg, indkøb og markedsføring Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Salg, indkøb og markedsføring Markedsføring med sociale medier i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Salg, indkøb og markedsføring Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Salg, indkøb og markedsføring Medarbejderintroduktion i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Mersalg i butikken Salg, indkøb og markedsføring Nye kunder via viral markedsføring Salg, indkøb og markedsføring Online kundeservice og -rådgivning Salg, indkøb og markedsføring Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Salg, indkøb og markedsføring Oplevelsesøkonomi Salg, indkøb og markedsføring Opstilling og analyse af årsregnskabet Salg, indkøb og markedsføring Personligt salg - kundens behov og løsninger Salg, indkøb og markedsføring Placering af resultat- og balancekonti Salg, indkøb og markedsføring Planlægning og valg af virksomhedens webløsning Salg, indkøb og markedsføring Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Salg, indkøb og markedsføring Produktinformation og vejledning i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Præsentationsteknik i administrative funktioner Salg, indkøb og markedsføring Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen Salg, indkøb og markedsføring Reklamationshåndtering Salg, indkøb og markedsføring Resultatbudgettering Salg, indkøb og markedsføring Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Salg, indkøb og markedsføring Salg og kundekommunikation i detailhandelen Salg, indkøb og markedsføring Salg og varer Salg, indkøb og markedsføring Salgsplanlægning i Detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Salgsstyring i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Salg, indkøb og markedsføring SAP Indkøber 10 Salg, indkøb og markedsføring SAP Lagermedarbejder 10 Salg, indkøb og markedsføring SAP Procurement TSCM5e 30 Salg, indkøb og markedsføring SAP Salg og distribution 10 Salg, indkøb og markedsføring SAP Supply Chain management TSCM60 & TSC Salg, indkøb og markedsføring SAP Økonomimedarbejder 10 Salg, indkøb og markedsføring Sociale medier som kommunikationskanal i detail Salg, indkøb og markedsføring Storytelling ifm kommunikation af events Salg, indkøb og markedsføring Styring af butikkens nøgletal Salg, indkøb og markedsføring Søgemaskineoptimering af digital kommunikation Salg, indkøb og markedsføring Tekster til nettet - formulering og opbygning Salg, indkøb og markedsføring Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Udarbejdelse af budgetkontrol Salg, indkøb og markedsføring Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Salg, indkøb og markedsføring Varebestilling og disponering i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Varepræsentation i detailhandlen Salg, indkøb og markedsføring Vejledning om mærkningsordninger i detail Salg, indkøb og markedsføring Økonomiske styring af lageret Salg, indkøb og markedsføring Økonomistyring i butikken Salg, indkøb og markedsføring Årsafslutning af bogholderiet Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddannelse i velfærdsteknologi, moduler 10 Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddannelsen i sundhedspraksis, moduler 10 Sundhed, omsorg og personlig pleje Akut nødhjælp til ældre og handicappede ,5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug Sundhed, omsorg og personlig pleje Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Angst og depression hos ældre Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med børn med fysiske handicap Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med for tidligt fødte børn Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med recovery i psykiatrien Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med totalkommunikation Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet som aflastningsfamilie Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet som dagplejer Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet som familieplejer Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet som netværksplejefamilie Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet som værkstedsassistent Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd Sundhed, omsorg og personlig pleje Assistenten i det tværgående samarbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Assistenten som nøgleperson Sundhed, omsorg og personlig pleje Beskæftigelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Biomedicin og bioanalytisk fortolkning 10 Sundhed, omsorg og personlig pleje Borgere med kronisk sygdom Sundhed, omsorg og personlig pleje Borgere med misbrugsproblemer Sundhed, omsorg og personlig pleje Borgernær forløbskoordination Sundhed, omsorg og personlig pleje Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Børn og natur Side 17 af 23

61 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Sundhed, omsorg og personlig pleje Børn og seksualitet Sundhed, omsorg og personlig pleje Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Sundhed, omsorg og personlig pleje Børns kompetenceudvikling 6-12 år Sundhed, omsorg og personlig pleje Daglig vejledning Sundhed, omsorg og personlig pleje Den motiverende samtale Sundhed, omsorg og personlig pleje Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Ernæringsscreening i ældreplejen m.m Sundhed, omsorg og personlig pleje Familieorienteret pleje og behandling Sundhed, omsorg og personlig pleje Familieplejeren som deltager i supervision ,5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Forandrings- og læreprocesser Sundhed, omsorg og personlig pleje Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende Sundhed, omsorg og personlig pleje Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Sundhed, omsorg og personlig pleje Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Sundhed, omsorg og personlig pleje Formidlings- og undervisningspraksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Fysisk genoptræning af borgere/patienter Sundhed, omsorg og personlig pleje Få balance i livet Sundhed, omsorg og personlig pleje Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Sundhed, omsorg og personlig pleje Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Sundhed, omsorg og personlig pleje Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Sundhed, omsorg og personlig pleje Inkontinens 10 Sundhed, omsorg og personlig pleje Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Sundhed, omsorg og personlig pleje Integration, minoritetsforhold og interkulturel kommunikation Sundhed, omsorg og personlig pleje Klinisk observation, refleksion og handling Sundhed, omsorg og personlig pleje Klinisk vejleder i sundhedsfaglig professionsuddannelse og Sundhed, omsorg og personlig pleje Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser 10 Sundhed, omsorg og personlig pleje Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm Sundhed, omsorg og personlig pleje Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Sundhed, omsorg og personlig pleje Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Sundhed, omsorg og personlig pleje Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Sundhed, omsorg og personlig pleje Medvirken til rehablitering Sundhed, omsorg og personlig pleje Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug Sundhed, omsorg og personlig pleje Myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Neuropsykologi og Neuropædagogik , Sundhed, omsorg og personlig pleje Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Neurorehabilitering af senhjerneskadede Sundhed, omsorg og personlig pleje Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Opsporing af selvskadende adfærd Sundhed, omsorg og personlig pleje Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter Sundhed, omsorg og personlig pleje Palliativ indsats, symptomlindring og det professionelle arbejde 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Palliativ indsats, symptomlindring og evidens 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Palliativ omsorg for mennesker med demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Patientologi 10 Sundhed, omsorg og personlig pleje Patientrelateret arbejde med døende og afdøde Sundhed, omsorg og personlig pleje Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Sundhed, omsorg og personlig pleje Patientuddannelse som gruppeforløb Sundhed, omsorg og personlig pleje Personer med demens - aktiviteter og livskvalitet Sundhed, omsorg og personlig pleje personer med demens og sygdomskendskab Sundhed, omsorg og personlig pleje Pleje af den svært overvægtige borger Sundhed, omsorg og personlig pleje Pleje af patienter på intensiv- og opvågningsafd Sundhed, omsorg og personlig pleje Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter Sundhed, omsorg og personlig pleje Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats Sundhed, omsorg og personlig pleje Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Sundhed, omsorg og personlig pleje Prince2 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Psykiatrisk pakke 40599, 42684, 42901, Sundhed, omsorg og personlig pleje Pt. med demens på somatisk sygehus Sundhed, omsorg og personlig pleje Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus Sundhed, omsorg og personlig pleje Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Pædagogisk arbejde i folkeskolen Sundhed, omsorg og personlig pleje Pædagogiske metoder i ældreplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Rehabilitering i forhold til menneskeer med en kronisk lidelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Rehabilitering som arbejdsform Sundhed, omsorg og personlig pleje Relationsarbejde i psykiatrien Sundhed, omsorg og personlig pleje Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Sundhed, omsorg og personlig pleje Samarbejde med pårørende Sundhed, omsorg og personlig pleje Samarbejde med ældre om gode kostvaner Samarbejde og organisering rammer for og metoder i socialt arbejde indenfor og på tværs Sundhed, omsorg og personlig pleje af fag og sektorer Sundhed, omsorg og personlig pleje Sammenhæng i patient- og borgerforløb i sundhedsvæsenet 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Sammenhængende indsats for sindslidende 10 Side 18 af 23

62 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Sundhed, omsorg og personlig pleje Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Seksualitet og handicappede Sundhed, omsorg og personlig pleje Social- og sundhedsassistentens arbejde i FAM Sundhed, omsorg og personlig pleje Sociale medier i børne- og ungdomskulturen Sundhed, omsorg og personlig pleje Socialpsykiatripakke Sundhed, omsorg og personlig pleje Socialpsykiatripakke Sundhed, omsorg og personlig pleje Socialpsykiatripakke Sundhed, omsorg og personlig pleje Socialpsykiatripakke Sundhed, omsorg og personlig pleje Socialpædagogik og aktiverende metoder Sundhed, omsorg og personlig pleje Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Sterilarbejdet på sygehusene Sundhed, omsorg og personlig pleje Støtte ved kognitiv behandling Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhedsformidling og Kliniske uddannelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Sårpleje, medvirken ved sårpleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Taktil Stimulering uddannelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Tidlig opsporing af sygdomstegn Sundhed, omsorg og personlig pleje Træning af borgere i eget hjem Sundhed, omsorg og personlig pleje Tværfagligt og sektorielt samarbejde om KOL Sundhed, omsorg og personlig pleje Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Sundhed, omsorg og personlig pleje Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Sundhed, omsorg og personlig pleje Udvikling af Klinisk praksis - det akut kritisk syge barn 5 Sundhed, omsorg og personlig pleje Udviklingsbaseret og Forskningsorienteret praksis , Sundhed, omsorg og personlig pleje Udviklingshæmmede med autisme Sundhed, omsorg og personlig pleje Uhensigtsmæssig adfærd og udafreageren ved demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Undersøgelse af Sundhedsfaglig praksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Undervisningsplanlægning og didaktik Sundhed, omsorg og personlig pleje Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient Sundhed, omsorg og personlig pleje Vejledning i forflytning Sundhed, omsorg og personlig pleje Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Fagnummer: Sundhed, omsorg og personlig pleje Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Voksne udsatte og personer med handicap Sundhed, omsorg og personlig pleje Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse ,6 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse ,2 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse ,6 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank ,7 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl ,4 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank ,4 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus ,7 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus + Klasse ,3 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse ,9 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus + Klasse ,3 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus + Tank ,7 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl ,8 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse ,3 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse ,3 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Specialiseringskursus - Klasse ,3 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Specialiseringskursus - Klasse ,3 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Specialiseringskursus - Tank ,9 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Af-isning af fly Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Ajourføring af chauffører i OST og BAB Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Anvendelse af RFID i lagerarbejdet Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Bagagehåndtering og kvalitet Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Befordring af bevægelseshæmmede Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Befordring af fysisk handicappede passagerer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Betjening af fly med lastbilmonteret highloader Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Betjening og manøvrering af broer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Bilhåndtering Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Billettering og check af rejsehjemmel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Billettering og god kundebetjening Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Billettering og kundeservice Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Blokvognskørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Blåt kvalifikationsbevis Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Branchekendskab transport og logistik Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator Side 19 af 23

63 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Brug af diagramark og kontrolapparat Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Dagrenovation - kørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Dagrenovation - sikkerhed Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Dyretransport - håndtering på samlesteder Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Dyretransport - kompetencebevis Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Efteruddannelse for erfarne truckførere Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Energirigtig kørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Energirigtig kørsel, kategori B Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Enhedslaster Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Erhvervsaffald Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efterudd. for ambulancereddere Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efterudd. for autohjælpschauffører - vejgods Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for flyttechauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for godschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for renovationschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Flytning af tungt bohave og inventar Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Flyttearbejde Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Færdselsregulering i forbindelse med særtransport Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Gaffeltruck B for erfarne førere Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Gods- og bagagehandling til og fra fly Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Godstransport med lastbil Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Grundlæggende flakkøretøjer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Havnen som arbejdsplads Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Håndtering af olie- og kemikalieaffald 31967, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil Transport, post, lager- og maskinførerarbejde International godstransport Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Introduktion til offentlig servicetrafik Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Klinisk risikoaffald Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kommunikation og kulturforståelse Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Konflikthåndtering for personbefordringschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kran B - ajourføring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kundebetjening - lager Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kvalifikation til taxikørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kvalitetsstyring i virksomheden Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køre- og hviletidsregler Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik - vanskelige trafikale situationer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik ajourføring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik og manøvrering Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik og ny teknologi Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kørsel med modulvogntog Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kørsel med specielle busser Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kørsel med sættevogn 31863, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kørsel med vogntog, kategori C/E Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kørsel med vogntog, kategori D/E Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lagerindretning og Lagerarbejde Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lagerstyring med IT Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lagerstyring med It grundlæg. Funktioner Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lagerøkonomi Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lastbilmonteret kran, certifikat D Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lastning og losning af enhedslaster i fly Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lastsikring og stuvning af gods Side 20 af 23

64 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lastsikring og stuvning af gods til søtransport Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lodstjeneste i lufthavn ,5 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Logistik Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Logistik og organisation i transporterhvervene Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Logistik og Samarbejde Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Love og regler i vejtransporten Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lufthavnslogistik, ajourføring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lufthavnslogistik, proces og samarbejde Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Manuel Lagerstyring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Manøvrering,ajour specialkøretøj flytrafikområder Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Mobilkran, certifikat B Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Natdistribution for godschauffører i byområder Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Opbevaring og forsendelse af farlig gods 5 dage Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Organisation og samarbejde i transporterhvervene Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Personbefordring for lastbilchauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Personbefordring med bus Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Personbefordring med taxi Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Prognoseteknikker og lagerstyring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Ren- og vedligehold af busser Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Rutebilkørsel udbud Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Rutebuskørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Siddende patientbefordring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sikker adfærd - nul arbejdsulykker Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sikkerhed ved arbejde på forplads og ved flyside Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Skubning af fly Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Skubning af fly, ajourføring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde specialkøretøjer, grundlæggende ground handling Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Specielle forflytninger i det præhospitale miljø Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Storskrald Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Straddlecarrier Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Stregkoder og håndterminaler Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sundhed for erhvervschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sundhed for godschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sundhed for personbefordringschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sundhed, sikkerhed, service og logistik Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Surring eller stuvning af flyttegods Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Sygetransportchaufførens vedligeholdelsesuddannels Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Tanktransport - adfærd ved aflæsning 44629, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Tanktransport og defensiv kørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Terminaltraktor Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Time-, sags- og ressourcestyring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Transport af fødevarer med kølevogn Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Transport af mælk og mejeriprodukter Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Transport af temperaturfølsomt gods Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Transportpapirer inden for vejtransport Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Turistbuschaufførens serviceydelser Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Turistbuskørsel i Danmark Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Turistbuskørsel i Europa Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Turistkørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Udvidelse af GK for buschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Udvidelse af GK for godschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Udvikling og teknologi i transporterhvervene Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Uheldforebyggelse for erhvervschauffører Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Vedligeholdelse af transportmateriel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Vejgodstransport for buschauffører 47466, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Videndeling og læring for medarbejdere Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Vintertjeneste Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Virksomhedsflytning Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Økonomi inden for transporterhvervene Træ, møbel, glas og keramik Anvendelse af INSTA 142, styrkesortering af træ Træ, møbel, glas og keramik Arbejdsmiljø i træindustrien Træ, møbel, glas og keramik Bearbejdning på kehlemaskiner, træ Træ, møbel, glas og keramik CNC - programmering fra CAD til CAM - 2D Træ, møbel, glas og keramik CNC - programmering i G-koder, træ *) Træ, møbel, glas og keramik CNC - styret overfræser, maskinlære, træ Træ, møbel, glas og keramik Fixturer til plane emner på CNC overfræser Træ, møbel, glas og keramik Fixturer, krumme emner på CNC - overfræser, træ Side 21 af 23

65 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Træ, møbel, glas og keramik Forceret tørring ,5 Træ, møbel, glas og keramik Fremføring og overflade, træ Træ, møbel, glas og keramik Håndtering med industrirobotter for operatører Træ, møbel, glas og keramik Kant - og overfladebearb. på træemner Træ, møbel, glas og keramik Kantlimer, opstilling og betjening Træ, møbel, glas og keramik Kehling af lister og brædder Træ, møbel, glas og keramik Kehling af vinduer og døre Træ, møbel, glas og keramik Kehling med NC-styrede maskiner Træ, møbel, glas og keramik Manuel overfladebehandling i træindustrien Træ, møbel, glas og keramik Maskinel pudsning 40202, Træ, møbel, glas og keramik Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien Træ, møbel, glas og keramik Maskinteknik, træ. Afkorter, plade - og rundsav Træ, møbel, glas og keramik Maskinteknik, træ. Bore - og stemmemaskiner Træ, møbel, glas og keramik Maskinteknik, træ. Høvlemaskiner Træ, møbel, glas og keramik Optimering af processer på CNC overfræser Træ, møbel, glas og keramik Overfladebehandling af træ og pladematr ,5 Træ, møbel, glas og keramik Overfladebehandling ved valsepåføring Træ, møbel, glas og keramik Overfladebehandling, træ ,5 Træ, møbel, glas og keramik Overfladebehandling. Automatiske sprøjteanlæg Træ, møbel, glas og keramik Parametrisk CNC- programmering, træ Træ, møbel, glas og keramik Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar ,5 Træ, møbel, glas og keramik Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre Træ, møbel, glas og keramik PTP teknik Træ, møbel, glas og keramik Pudse- og slibematerialer, træindustri Træ, møbel, glas og keramik Renovering af ældre møbler Træ, møbel, glas og keramik Renovering af ældre møblers overflade Træ, møbel, glas og keramik Sandpapir Træ, møbel, glas og keramik Skafteværktøjer, træindustri Træ, møbel, glas og keramik Skæredata kehler ,5 Træ, møbel, glas og keramik Skæredata, træ Træ, møbel, glas og keramik Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ Træ, møbel, glas og keramik Styrkesortering af nåletræ T1 Taglægter Træ, møbel, glas og keramik Tegningsfremstilling i CAD, træindustri Træ, møbel, glas og keramik Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien Træ, møbel, glas og keramik Træbearbejdning på bordfræser Træ, møbel, glas og keramik Træets vækst og opbygning Træ, møbel, glas og keramik Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ Undervisning og vejledning AVID-redigering, det kræver sin "klipper" 20 Undervisning og vejledning børne sprogtilegnelse Undervisning og vejledning Børns sprog. Evaluering, samarbejde og vejledning i forhold til børns sprog Undervisning og vejledning Didaktik og undervisningsmetode undervisning og vejledning Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Undervisning og vejledning fonologiske vankeligheder Undervisning og vejledning Grafisk design til små skærme / Akademiudd. i kreativitet og design Undervisning og vejledning gruppe og organisationspsykologi Undervisning og vejledning innovation og didaktik 10 Undervisning og vejledning kollegial vejledning Undervisning og vejledning konflikthåndtering Undervisning og vejledning Kostens rolle i forbindelse med træning Undervisning og vejledning Layout / Akademiudd. i kreativitet og design Undervisning og vejledning logopædisk kursus 1. undersøgelse og praksis Undervisning og vejledning læring og læringsresurser Undervisning og vejledning læse og skriveteknologi Undervisning og vejledning Matematikdidaktik med medier 10 Undervisning og vejledning mediepædagogik , Undervisning og vejledning mediepædagogisk og organisatorisk vejledning Undervisning og vejledning motorisk udvikling og kropslig læring Fagindhold Undervisning og vejledning Målrettet kredsløbstræning Undervisning og vejledning Naturfagenes didaktik 10 Undervisning og vejledning nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion Undervisning og vejledning Nye videoformater på web og mobile platforme Undervisning og vejledning ordblindeundervisning for voksne Fagindhold Undervisning og vejledning Planlægning af gruppetræning Undervisning og vejledning praktiklærer til læreruddannelsen Undervisning og vejledning skolens naturfaglige kultur Undervisning og vejledning skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning klasse Undervisning og vejledning skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4-10 klasse Undervisning og vejledning skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Undervisning og vejledning social inklusion 10 Undervisning og vejledning specialpædagogik i samtiden Undervisning og vejledning sproglige vanskeligheder Undervisning og vejledning sprogpædagogik og sprogindsatser Undervisning og vejledning teknologi og digitale læremidler Undervisning og vejledning teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Undervisning og vejledning Tilrettelæggelse af funktionel træning Undervisning og vejledning Tilrettelæggelse af stabilitetstræning Undervisning og vejledning Træning af børn og unge inden for fitness og sport Side 22 af 23

66 Erhvervsgruppe Uddannelse/ kursustitel Kursuskode (AMU-kode/ Varighed - modulnr. etc.) dage Antal ECTS Undervisning og vejledning udeskoledidaktik Undervisning og vejledning udvikling af undervisning for særligt dygtige elever Fagindhold Undervisning og vejledning undersøgelse af pædagogisk praksis Undervisning og vejledning Undervisning og læring Undervisning og vejledning Vejledningsmetoder og processer Fagindhold Undervisning og vejledning Vejledningsteori og forandringsprocesser Fagindhold Side 23 af 23

67 Bilag: 4.1. De beskæftigelsespolitiske mål for 2016 Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

68

69

70

71 Bilag: 4.2. LO og DAs anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats 2016 Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

72 LO og DA s anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats 2016

73 Anbefalinger fra LO og DA til jobcentrenes beskæftigelsesindsats 2016 HVORDAN SER ARBEJDSMARKEDET UD LIGE NU? Der er ved at komme mere liv i arbejdsmarkedet. Inden for det seneste år er det årlige antal personer, som starter i et nyt job, øget fra godt personer til knapt personer. Det betyder, at efterspørgslen på arbejdskraft er stigende. Det forbedrer muligheden for ledige til at finde et nyt job. Men den positive udvikling på arbejdsmarkedet kræver et øget fokus på, at virksomhederne kan få de medarbejdere, som skal til for at gennemføre den øgede produktion. Det er derfor en afgørende opgave for jobcentrenes beskæftigelsesindsats at etablere en styrket indsats for et bedre jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomheder. Den stigende efterspørgsel må bl.a. ikke betyde, at Danmark går glip af beskæftigelse, eller at der på visse dele af arbejdsmarkedet er en for høj ledighed. Beskæftigelsesindsatsen skal drage fordel af, at det danske arbejdsmarked er præget af høj mobilitet, hvor de, som skifter job, også kan skifte branche eller arbejdsfunktion. Derfor ønsker LO og DA, at fokus på arbejdet i jobcentrenes for 2016 bør være at sikre et optimalt match mellem efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft. LO og DA vil anbefale følgende indsatsområder for jobcentrenes beskæftigelsesindsats: 1. Større viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft 2. Målrettet opkvalificering af ledige 3. Bedre kendskab til lediges kompetencer 1. STØRRE VIDEN OM VIRKSOMHEDERNES BEHOV FOR ARBEJDSKRAFT Jobcentrets virksomhedskontakt skal have fokus på jobcentrets services til virksomhederne og muligheden for at sikre det rette match mellem ledige og virksomheder. Mange virksomheder kender ikke jobcentret eller den service, som jobcentret kan tilbyde. Andre virksomheder har måske haft en dårlig erfaring med ukoordineret kontakt fra jobcentrets side og søger derfor ikke yderligere kontakt med jobcentret. Imidlertid er jobcentrets viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft en central forudsætning for at understøtte et aktuelt og velfungerende match på arbejdsmarkedet mellem ledige og virksomheder. Det gælder både aktuelt og fremadrettet.

74 Anbefalinger til målsætninger for jobcentrenes beskæftigelsesindsats 2016: Jobcentret bør fastlægge en strategi for jobcentrets virksomhedsrettede indsats med angivelse af, hvilke services jobcentret tilbyder forskellige typer af virksomheder. Såfremt jobcentret ikke er i stand til at imødekomme en virksomheds rekrutteringsbehov, bør jobcentret orientere de regionale arbejdsmarkeds råd om, hvilke jobfunktioner det handler om, så der kan iværksættes en tværgående regional indsats. 2. MÅLRETTET OPKVALIFICERING AF LEDIGE Brug af målrettet uddannelsesaktivering er et redskab til at sikre et effektivt match mellem ledige og virksomheder. Uddannelse skal fortrinsvis gives til ledige, der er uden uddannelse, ledige med en kort uddannelse eller med forældet faglig uddannelse samt over for langtidsledige. Uddannelse kan rettes mod områder med mangel på arbejdskraft. Uddannelse kan ligeledes foregå på virksomheden i forbindelse med ordinær ansættelse. Viden om efterspørgslen efter arbejdskraft på arbejdsmarkedet opsamles to gange årligt gennem Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance. Det er vigtigt, at denne viden sammen med andre relevante analyser og fremskrivninger af arbejdsmarkedet anvendes til at styrke indsatsen for opkvalificering i forhold til de behov, virksomhederne har. Anbefalinger til målsætninger for jobcentrenes beskæftigelsesindsats 2016: Jobcentret bør have særskilt fokus på målrettet opkvalificering af ledige inden for områder, hvor jobcentret har kendskab til, at der er gode beskæftigelsesmuligheder, og hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Jobcentret bør udarbejde en plan for, hvorledes ledige kan tilbydes en realkompetencevurdering, med henblik på at styrke grundlaget for en målrettet jobsøgning og valget af konkrete opkvalificeringstilbud. 3. BEDRE KENDSKAB TIL LEDIGES KOMPETENCER Jobcentret skal have et bredt overblik både over de faktiske kompetencer blandt ledige på tværs af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som kan supplere viden om lediges formelle uddannelsesbaggrund. Et sådanne overblik kan anvendes af jobcentret til at afdække, om der blandt jobsøgende er personer, som allerede er i besiddelse af de efterspurgte kompetencer. Herved sikre man en fornuftig prioritering af ressourcerne.

75 Jobcentret bør være i besiddelse af en sådan viden om den enkelte ledige fra den lediges CV, som a-kasserne ved CV-samtalen efter to ugers ledighed sammen med den ledige skal sikre er opdateret. Anbefalinger til målsætninger for jobcentrenes beskæftigelsesindsats 2016: Jobcentret bør opgøre de faktiske kompetencer, f.eks. certifikater m.v., som arbejdssøgende i bredeste forstand er i besiddelse af. Jobcentret bør anvende realkompetencevurdering for at synliggøre lediges faktiske kompetencer, f.eks. inden for områder, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. NYE ORGANISATORISKE RAMMER Involveringen af arbejdsmarkedets parter i den lokale beskæftigelsesindsats sker fra 1. januar 2015 inden for nye rammer. Otte regionale arbejdsmarkedsråd har nu afløst de tidligere regionale og lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsrådene rådgiver kommunerne om udviklingen på det regionale arbejdsmarked og understøtter samarbejdet mellem de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet. LO og DA er repræsenteret i de otte regionale arbejdsmarkedsråd. LANDSORGANISATIONEN I DANMARK Islands Brygge 32D 2300 København S Tlf DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade København V Tlf Juni 2015 Tryk: PRinfoTrekroner

76 Bilag: 5.1. Plancher ministermål Udvalg: Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Mødedato: 16. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

77 Andel (pct.) 40,0 Andel langtidsforsørgede i Viborg Kommune med virksomhedsrettet tilbud indenfor de seneste 6 mdr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Hele landet Viborg

78 400 Ministermål 2: Tilgang til førtidspension i Viborg kommune

79 Antal personer - hele landet Antal personer - Viborg Kommune Antal førtidspensionister Viborg og hele landet Hele landet Viborg

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 12. maj Sabro Kro

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 12. maj Sabro Kro sreferat Møde i RAR Østjylland 12. maj 2015 Sabro Kro Sekretariat for RAR Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland Nybrogade 16, 1.sal 9000 Aalborg 2 Dagsorden 1. Referater... 3 2. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland 159.999 158.658 156.892 155.127 155.781 Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 1.070 fra marts 2014-15. Det svarer til et fald på 11,6 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland

Læs mere

med

med Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Ledigheden falder i samtlige nordjyske kommuner, viser den seneste månedlige opgørelsee fra Danmarks Statistik. Samtidigtt stiger antallet af lønmodtagere med 1.079

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Referat af RAR Nordjyllands møde den 2. juni 2015, kl. ca På Hotel Fyrklit i Hirtshals umiddelbart efter Strategiseminaret

Referat af RAR Nordjyllands møde den 2. juni 2015, kl. ca På Hotel Fyrklit i Hirtshals umiddelbart efter Strategiseminaret Referat af RAR Nordjyllands møde den 2. juni 2015, kl. ca. 10.00 På Hotel Fyrklit i Hirtshals umiddelbart efter Strategiseminaret 2 Dagsordenspunkter: 1. Referater... 4 2. Godkendelse af dagsorden... 5

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje Notat Afgangsopgørelse for s under den regionale spulje 7-12-2016 J. Nr. 16/17508 VOA / APK APOL / ATB Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Næstved kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Næstved kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Glostrup kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Glostrup kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland REFERAT AF

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland REFERAT AF REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Fredag den 20. marts 2015 kl. 13.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Deltagere: Bo Beck Jørgensen, Jens Gaarde Gad, Marita Geinitz,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere