Connys klumme Direktør for den innovative koncern unisans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Connys klumme Direktør for den innovative koncern unisans"

Transkript

1

2 Klumme HRmagasinet 4. årgang nr unisans A/S Låsbyvej Skanderborg unisans.dk Redaktør: Iben Sofie Jønch Redaktionschef og ansvarshavende udgiver: Conny Ericon Andersen Salg / Marketing: Sanne Ravn Layout: Tanja Andersen Kontakt redaktionen: Har du ideas worth spreading, for nu at citere organisationen TED, så kontakt redaktionen. Vi er altid på udkig efter inspiration, og bringer gerne guldkorn videre til vores læsere. Skriv til: Næste blad udkommer i foråret 2013 Abonnement: Magasinet udkommer 3 gange årligt i marts, juni og september. Abonnementet er gratis og kan bestilles på eller via unisans.dk Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes til unisans og publiceres i HRmagasinet. Indlæg i HRmagasinet er ikke nødvendigvis udtryk for unisans holdninger, ligesom annoncer i HRmagasinet ikke er udtryk for unisans stillingtagende til produkterne. Connys klumme Direktør for den innovative koncern unisans Integritet er kvaliteten i at være ærlig og at stå ved sin personlighed. Integritet er walk your talk En stærk identitetsforankring Siden sidste udgivelse af HRmagasinet har vi i unisans taget egen medicin og gennemlevet en revitaliseringsproces. Forankringen af den forstærkede identitet gør os i stand til at møde fremtiden med øget sammenhængskraft i vores arbejde. Vores fundament er helheden, og vores kanal er fire forretningskoncepter, som sætter det hele menneske i centrum. Vi er, som koncern, organiseret centralt med unisans corporate og decentralt med de fire forretningskoncepter, som repræsenterer hver sin hjørnesten af menneskets identitet; job, helse, kultur og gastro. De fire forretningskoncepter er selvstændige virksomheder med eget forretningsgrundlag, identitet og organisation. Velkommen til JOBdesign, HELSEdesign, KULTURdesign og GASTROdesign. Jeg håber, I har lyst til og brug for at stifte nærmere bekendtskab med os lad os skabe udvikling sammen. Vores integritetspolitik er en del af vores CSR Fundamentet for vores væren og virken som din forandringspartner er integritet. Vi har blik for virkelighedens mangfoldighed, både i mennesker og muligheder. Med åbne øjne og arme tilgår vi ethvert møde med ambition om at agere så fagligt præcist og menneskeligt inspirerende, at det skaber optimal udvikling. unisans er en organisk virksomhed, hvor vi handler, reflekterer og lærer i en stadig proces. Vor filosofi er, at vi ved at udvise rummelighed og bevidsthed, kan være med til at skabe vækst og integritet hele vejen rundt. Udlevelse af integritet er at bruge evnen til at handle selvstændigt, i overensstemmelse med sine værdier. I ethvert samarbejde fokuserer vi på tillid, respekt og rummelighed. HRmagasinet videndeling nu for alle Som et led i vores identitetsudvikling er HRmagasinet nu blevet tilgængelig for interessenter fra alle fire virksomhedskoncepter. Målgruppen af HR medarbejdere udvides nu til alle med en interesse for optimering af de menneskelige ressourcer, innovation og udvikling af velfærdssamfundet. Med denne prioritering ønsker vi i endnu højere grad at skabe videndeling og samspil på tværs af brancher, fagligheder og interesser. Derfor også en ny ren forside. God fornøjelse med magasinet Conny Ericon Andersen 2 unisans.dk

3 Indhold 16 Intet skaber resultater hurtigere end tillid Interview med Stephen M. R. Covey CSR betaler sig Indlæg af CABI - Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats Kommune 3.0 Indlæg af Skanderborg Kommunes kommunaldirektør, Lisbeth Binderup CSR ekspert giver gode råd Interview med Irene Quist Mortensen, der har mange års CSR erfaring nationalt og internationalt En vitamin indsprøjtning til livsappetitten Sansepatientologi på børnekræftafdelingen på Aalborg Sygehus Nord Virksomhedsprofil af Insights Danmark Fokus på Human-CSR hos Insights dk Vær et menneske! Vinsa et CSR virksomhedsnetvæk Hele den vestlige verden har fokus på, hvordan kommer vi fra resignation til revitalisering. I dette nummer af HRmagasinet kommer vi med et par kvalificerede bud. Komprimeret til en bouillonterning kan man sige, at alt peger i retning af, at vejen til revitalisering er brolagt med tillid, oprigtighed, autenticitet, mening og rigtige mennesker. På side 16 taler den amerikanske ledelsesguru, Stephen M. R. Covey om tillid som det uhåndgribelige aktiv, der kan sikre en organisations langsigtede levedygtighed, for som han siger; In a poor economy, employees tend to stay where they have a job. In a vibrant economy, employees will go to where they are trusted. Han peger på, at vi som medarbejdere vil involveres, og vi skal kunne se et formål, med det vi bliver bedt om at gøre. På side 8 beskriver kommunaldirektøren for Skanderborg Kommune, Lisbeth Binderup en kommune, der i fremtiden kan klare sig med færre ressourcer, netop ved at sætte HRmagasinet? HVEM HVAD HVOR Hvis du sidder med HRmagasinet i hænderne for første gang, skal du have et velkommen til! For de nye i klassen er her en mini-indføring i magasinet: HVEM: Udgives af innovationsvirksomheden unisans. Vi ønsker at være innovationsfacilitatorer, og vi vil hermed dele vores indsigter med dig. For videndeling og samarbejde på tværs er en hjertesag for unisans. HVAD: Magasinet er et gratis videndelingsmedie. Vores omdrejnings-punkt er, at udfordre vanetænkning, ryste posen og gøde jorden for nye løsninger på fælles udfordringer. HRmagasinet stiller skarpt på nyttige værktøjer. Vi behandler aktuelle temaer og portrætterer skarpe profiler. Må dette magasin komme vidt omkring og bidrage til at skabe netværk, vækst og nye inspirerende idéer. Forretningskoncepter med det hele menneske ovennævnte parametre i spil. Ved at involvere aktive borgere og vække uudnyttede ressourcer, skabes en oplevelse af tilfredsstillelse, når der gøres en regulær forskel og tager ansvar i fællesskabet. Gå på opdagelse, lad dig inspirere. De følgende sider giver inspiration til, hvilken type brændstof, du skal tanke med i dagens tider, for at komme tilbage i overhalingsbanen. Vi ses derude! Iben Sofie i centrum unisans.dk 3

4 CSR betaler sig CSR betaler sig Større tilfredshed blandt kunder og medarbejdere og et generelt bedre omdømme. Det er gevinster, som ingen længere betvivler, når virksomheder arbejder socialt ansvarligt. Ofte kan du også aflæse arbejdet som et plus på bundlinjen. 4 unisans.dk Indlægget er skrevet af: Mette Rosendal Strandbygaard Konsulent hos CABI (Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats). CABI er et landsdækkende videnscenter, som leverer viden, metoder og inspiration til jobcentre og virksomheder. Hos CABI arbejder Mette Rosendal Strandbygaard blandet andet med formidling og udvikling af viden om socialøkonomi og formidling af eksisterende viden om CSR

5 CSR betaler sig CSR ansvar for egne medarbejdere Forebyggelse: Gennem et godt og sikkert arbejdsmiljø, kan du forebygge at dine medarbejdere slides ned fysisk eller psykisk og kommer til skade. Fastholdelse: Med en bevidst indsats kan du fastholde gode medarbejdere, som er ramt af f.eks. krise, stress, sygdom eller nedsat arbejdsevne. Rekruttering: Tilbyd praktikker, midlertidige tilskudsansættelser eller ordinært job til personer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet; f.eks. mennesker med handicap, udsatte unge, tidligere kriminelle og personer med anden etnisk baggrund. med f.eks. stress eller misbrug og rekrutterer medarbejdere med behov for en håndsrækning for at kunne komme til at levere en hundrede procents indsats. Denne del af CSR er i fremgang i erhvervslivet, blandt politikere og i nyere forskning. Det er en tendens, som øger virksomhedernes opmærksomhed på, at det betaler sig at tage sig godt af egne medarbejdere, og den underbygges af stadig flere argumenter, erfaringer og politiske tiltag. Gennem en årrække arbejdede Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) med at få sygefraværet blandt medarbejderne ned og det kunne betale sig: BOFA er det eneste affaldsselskab i Danmark, der gennem de seneste år har sænket priserne på sine ydelser i absolutte kroner, og ifølge BOFA s direktør Ole Morten Petersen skyldes det besparelser i forbindelse med mindre sygefravær. BOFA s erfaringer er ikke enestående. En undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur fra 2010 viser, at hver euro, som virksomheder investerer i sundhedsfremme og sikkert arbejdsmiljø, reducerer omkostningerne ved fravær med 2,5-4,8 euro. Eksemplet fra BOFA handler om CSR forstået som ansvar for egne medarbejdere. Det vil sige som et anliggende for HR og ledere med personaleansvar, der forebygger trivselsproblemer, fastholder medarbejdere Politikere vil have mere CSR I marts 2012 lancerede regeringen sin CSR-handlingsplan Ansvarlig Vækst handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar med det synspunkt, at CSR er en forudsætning for international succes i fremtiden. Virksomheders konkurrencedygtighed og det omgivende samfunds sundhed er nemlig afhængige af hinanden, mener regeringen. Regeringen ønsker derfor, at virksomheder i stadigt højere grad integrerer samfundsansvaret i deres kerneforretning. Handlingsplanen lægger op til initiativer, som gør ansvarlig fastholdelse, forebyggelse og rekruttering til en fordel for virksomhedens succes. Handlingsplanen antyder f.eks, at det offentlige fremover i højere grad vil unisans.dk 5

6 CSR betaler sig Sådan kommer du i gang med CSR for egne medarbejdere Vidste du at CSR Awards er den største CSR-event i Danmark? Gå forrest som leder og sæt CSR på dagsordenen Skab en positiv fortælling om, hvordan CSR støtter op om jeres mål og strategier. Start i det små Tag først hånd om interne udfordringer, fx sygefravær, inden I evt. åbner op for at tage mod nye medarbejdere på særlige vilkår. Lær af andre Få gode råd hos VINSA og CABI og fi nd inspiration på: socialtengagement.dk. Få medarbejdernes opbakning Medarbejderne står med opgaven i hverdagen det skal de være med på. Brug mentorer og forbered introduktionen Mentorer og god introduktion gør det lettere at tage mod nye medarbejdere på særlige vilkår. Sæt mål og følg op Aftal fra starten de interne mål og mål over for jobcentret og de ledige. Det lykkes ikke hver gang Lær af fi askoer og gør det bedre næste gang. anvende de såkaldte sociale klausuler i forbindelse med offentlige udbud. Det vil sige, at kommuner, stat og regioner stiller krav om, at virksomheder f.eks. tager lærlinge eller udarbejder politikker for sygefravær eller mangfoldighed, hvis de skal i betragtning til udliciterede opgaver. Mere end halvdelen af landets kommuner anvender allerede sociale klausuler, og endnu flere forventer at gøre brug af sociale klausuler i fremtiden, viser en undersøgelse fra Tankerne i den danske regerings handlingsplan lægger sig i slipstrømmen af EU og FN s arbejde på feltet gennem flere år. Det vidner om, at den nye dagsorden for CSR ikke er noget enestående i Danmark. Tværtimod er det en realitet, som virksomheder vil møde globalt. Erhvervslivet sætter CSR i rampelyset CSR er ligeledes for alvor kommet på dagsordenen i erhvervslivet. F.eks. blev CSR Fonden dannet i 2011 med henblik på at udbrede CSR og fremhæve de stadigt flere virksomheder, som arbejder med CSR, ved et stort gallashow med workshops under navnet CSR Awards. CSR Awards er den største CSR-event i Danmark, men andre initiativer pibler frem under navne f.eks. som Who Cares Wins og bidrager til en bevidsthed om den stigende betydning af CSR-tiltag. Tilsammen danner de forskellige aktiviteter fra det offentlige, EU, FN og fra virksomhederne selv en bølge, der får CSR til at vokse nationalt såvel som globalt. Samtidig er der en voksende erkendelse blandt virksomheder af, at social ansvarlighed er en god forretning.

7 JOBdesign Allerede i 2008 udgav Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv en analyse, der viser, at 60 procent af virksomhederne anser social ansvarlighed for at have en positiv betydning for bundlinjen. Ifølge samme analyse vurderer to ud af tre virksomheder, at social ansvarlighed er et konkurrenceparameter. Andre undersøgelser spørger mere indirekte til økonomisk gevinst. En undersøgelse fra 2009 af Kelly Service viser, at social ansvarlighed er en talentmagnet og derfor indirekte er profitabel for din virksomhed. Hvordan kommer du i gang? Alt tyder på, at CSR forstået som socialt ansvar for egne medarbejdere er rykket ind i forretningsstrategien for at blive der. Men hvordan kan du som personaleleder eller HR-ansvarlig være med til at integrere CSR-arbejdet i forretningsstrategien og i dagligdagen? Først og fremmest kan du lære af virksomheder, som allerede har taget det første skridt. Dem kan du møde i de mange netværk af socialt ansvarlige virksomheder, der er landet over. F.eks. det landsdækkende Vinsa Virksomhedsnetværk for socialt ansvar (red. som du kan læse mere om på side 28), som med offentlig støtte i ryggen tilbyder gratis netværk og arrangementer. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, som er en central samarbejdspartner for enhver virksomhed, der vil øge sit fokus på rekruttering, sygdomsforebyggelse og arbejdsfastholdelse. Danmark har en udfordring. Hvordan skal vi overleve i en verden, hvor konkurrencekravene til medarbejdere, virksomheder og organisationer vokser dag for dag? I JOBdesign spørger vi jer modsat: Hvordan skaber I fremover jobs, som bringer det bedste op i de mennesker, I ansætter, de virksomheder I driver, de produkter og ydelser I leverer og ikke mindst, i de kunder I servicerer? I JOBdesign arbejder vi derfor med at designe jobs og organisationer, som udnytter samspillet mellem medarbejder, arbejdsgiver og omverden optimalt. Vi ønsker at skabe win-winwin situationer, der skaber ejerskab og overskud, både økonomisk, menneskeligt, samfundsmæssigt og som er dynamiske og fremtidssikrede i deres praktiske udformning. Vi kalder det styrkebaseret empowerment. ArbejdsMarkedsAktør Processer, der skaber merværdi Organisations- og lederudvikling Medarbejder- og talentudvikling Konceptudvikling og evidensprofil Virksomhed: Ydelser, der skaber fælles vision og mission Forretnings- og konceptudvikling Styrkebaseret organisationsudvikling Sansebaseret ledelses- og medarbejderudvikling Jobkandidat: Forløb, der frigør den enkeltes potentiale Kompetence- og præferencekortlægning Inspirations- og jobsøgningsforløb Transitionsforløb Kontakt din lokale virksomhedskonsulent, og forhør dig om jobcentrets tilbud og muligheder for et samarbejde. I kan starte i det små, evaluere samarbejdet og derefter vurdere, om I vil gå videre. Selv små skridt kan gøre en verden til forskel! ArbejdsMarkeds- Aktør Virksomhed Du kan også hente hjælp hos CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, som stiller gratis rådgivning til rådighed på sin hotline: Jobkandidat jobdesign.unisans.dk unisans.dk 7

8 Kommunen 3.0 Kommunen 3.0 Kommunen er først og fremmest en del af folkestyret. Men hvad er det egentlig, kommunalbestyrelsen står i spidsen for? Er det en myndighed? Eller snarere en professionel serviceorganisation? Eller er det noget helt tredje: Et livligt lokalsamfund, hvor aktive borgere føler mening i tilværelsen ved at bidrage til fælleskabet? Kommune 1.0 Som fire-fem årig mødte jeg for første gang kommunen. Det var med min far ved hånden. Han skulle på kommunekontoret og betale sin skat. Bag et stort skrivebrod sad kæmneren og tog imod pengene. Men inden vi kom dertil, havde min far høfligt taget kasket og træsko af. Kommunens linoleum skulle nødigt plettes af borgernes snavsede fodtøj, så der var sat sivsko frem, som man skulle skifte til. Ingen tvivl: I 1960 erne var kommunen en myndighed, og borgeren var en lydig undersåt. Kommune 2.0 Billedet af myndighedskommunen holdt kun få år mere. Så kom ungdomsoprøret og gjorde op med autoriteterne, og Glistrup-oprøret gjorde op med papirnussere og skrankepaver. Når det offentlige overhovedet lykkedes med at overleve Glistrups stærke protestbevægelse, skyldtes det en succesfuld, total turn-around. Det offentlige tryllede sig om fra myndighed og overhøjhed til en servicevirksomhed med kunden i centrum. Med den nye selvforståelse blev det offentlige i stand til at vækste voldsomt op gennem erne og de følgende tiår. Det var ikke svært at få borgerne med på, at træde ind i kunderollen med selvfølgelige rettigheder og berettigede krav. New Public Management blev den herskende ledelsestænkning. Indlægget er skrevet af: Lisbeth Binderup Kommunaldirektør i Skanderborg Kommune Lisbeth Binderup har været kommunaldirektør i Skanderborg Kommune siden maj Hun er uddannet cand. scient.pol. fra Aarhus Universitet. Siden midten af 80 erne har hun været ansat i hhv. Københavns Kommune, Indenrigsministeriet og KL. I 1996 kom hun til Nordborg Kommune, hvor hun i 2000 blev kommunaldirektør. Fra 2004 til 2011 var hun partner i Lundgaard Konsulenterne med kommunerne som sit primære arbejdsområde.

9 Kommune 3.0 Kommunalpolitikerne fik som opgave at lytte sig til, og formidle kundernes ønsker og forventninger, og de blev dialogpartnere til kommunens tusinder af ansatte de fagprofessionelle. Kommunen 2.0 var en realitet. Kommune 3.0 Frivillighed er godt ansvarsfølelse er bedre Efter 2007 skifter billedet igen. Finanskrisen har afgørende ændret vores verdensbillede. Mon ikke de fleste danskere tænker, at vi lige nu befinder os i en hård global kamp på konkurrenceevne, og at velfærdssamfundets overlevelse igen fordrer en total turn-around. Væksten indenfor det offentlige kan ikke fortsætte. snarere end deres kritiske anmeldere. Det betyder samtidigt, at lurende konflikter mellem ansatte og frivillige vil fortone sig. Men hvordan kommer vi dertil? Fru Rasmussen og Børneasylet Da jeg var ung, københavnsk mor til et ventelistebarn, fortalte en lidt ældre kvinde mig om sit møde med de københavnske dagtilbud. Fru Rasmusen var lærer og var så heldig og kunne beholde jobbet efter fødslen, fordi det nyfødte pigebarn blev optaget i et asyl. Vi, der arbejder i det offentlige, er selv med til at forme det billede, borgerne har af os. Hele vores selvforståelse skal flyttes fra følelsen af, at være kunde med rettigheder, til at være borger med forpligtelser. Nogle tænker måske, at frivilligt arbejde kan være en del af løsningen i forhold til velfærdsinstitutionernes overlevelse. Med der skal mere til. Hele vores selvforståelse skal flyttes fra følelsen af at være kunde med rettigheder til at være borger med forpligtelser. Først da styrkes sammenhængskraften, og først da lettes omkostningsniveauet, så vi står stærkere i konkurrencen. Som ansvarlige snarere end frivillige ligger det lige for, at se sig selv som en del af de fagprofessionelles fanklub, Lisbeth Binderup, Kommunaldirektør i Skanderborg Kommune. unisans.dk 9

10 Det fl eksible arbejdsliv Kommunen 3.0 Der afleverede fra Rasmussen den lille bylt på trappetrinnet hver morgen. Barnet, der efterhånden blev til en stor sprællebasse, blev rakt over dørtrinnet til en uniformeret barneplejerske. Først efter et par år blev Fru Rasmussen en dag, til sin store overraskelse inviteret inden for af barneplejersken og fik lov at se asylet indefra. Pointen i historien er, at vi, der arbejder i det offentlige, selv er med til at forme det billede, borgerne har af os. Barneplejersken i børneasylet i 1950 erne var med til at forme fru Rasmussens følelse af at være en taknemmelig, ydmyg undersåt ernes og 90-ernes fagprofessionelle har været med til at fremme borgernes selvforståelse som krævende kunder. På samme måde er det institutionerne selv, der kan være med til at præge borgernes selvopfattelse i retning af medborgerskab og ansvarlighed. nen 3.0 deltager børnene naturligvis selv i skolens drift. Det gør de som dukse og skolepatruljer, som legepatruljer, junioridrætsledere, medundervisere, mentorer og - med et helt friskt eksempel fra min egen kommune som kokke ved en fest for lærerne og borddækkere ved 500 gamle elevers jubilæumsfest. Pointen er ikke, at det på kort sigt sparer penge, men at det på langt sigt letter resursepresset på den offentlige sektor, fordi vi vænner os til at hjælpes ad, kræve lidt mindre og bidrage lidt mere. Der er en verden til forskel på, om klassens forældre danner et forældreråd, der går i (kritisk) dialog med lærerne, eller om forældrene danner en støttegruppe, der lægger arbejdstimer i at hjælpe til og støtte op om lærerne. Aktive borgere i kommunen 3.0 I mange år har skolerne lagt op til en kontrakt med forældrene straks fra børnehaveklassen. Forældrene sørger for, at barnet møder udhvilet i skole, har madpakke med og kan snøre sine sko selv. Det bliver også aftalt, at forældrene ikke kritiserer skolen i barnets påhør, men bakker op. Allerede dér er vi godt på vej ind i kommunen 3.0. Men der skal lidt mere til. Vægten på det individuelle ansvar for eget barn skal forskydes over mod ansvaret for fællesskabet hele klassen og hele skolen. Der er en verden til forskel på, om klassens forældre danner et forældreråd, der går i (kritisk) dialog med lærerne, eller om forældrene danner en støttegruppe, der lægger arbejdstimer i at hjælpe til og støtte op om lærerne. I det sidste tilfælde lærer børnene både om respekten for de fagprofessionelle, om fælleskabet og om det naturlige i at gøre en del af arbejdet selv. I kommu- Rehabilitering, sundhed og aktive borgere Tanken om, at vi alle er aktive borgere, stemmer perfekt med to andre tophits i danske kommuner lige nu. Det ene er rehabiliteringstanken: Den mest livskvalitetgivende og ressourcebesparende nytænkning i kommunerne lige nu går ud på, at 10 unisans.dk

11 Kantinerådgivning Det Annonce fl eksible arbejdsliv GASTROdesign bygger på et unikt koncept, hvor gastronomi krydres med eventermageri og konceptmageri. I vores kantinerådgivning afstemmes jeres ønsker og behov. Vi tilbyder at være facilitator, inspirator, igangsætter eller sparringspartner. Vi gør det altid i et konstruktivt samspil med jeres kantinepersonale og virksomhedens værdier. Vi er med hele vejen: Analyse, konceptdesign, implementering, opfølgning og vedligeholdelse. Samtidig med, at vi sikrer innovation, helse, næring og oplevelse, tænker vi driftsoptimering og økonomi ind i processen. Kantinen er hjertet på en hver arbejdsplads. Virksomhedskultur, sundhed og CSR er tæt knyttet i frokoststuen, og det oplagte sted at vise holdninger, forandring og handlekraft. Lad os bidrage til teamudvikling, forandringsparathed og kulturkonsolidering. På kantineområdet tilbyder vi både konsulent- og kursusvirksomhed. Vi har 15 års erfaring med kantinerådgivning og udviklet en analytisk og systematisk værktøjskasse, der kan tilpasses alle typer opgaver. Kantineordning Få sundere og gladere medarbejdere, færre sygedage, højere produktivitet, og en mere attraktiv arbejdsplads. I GASTROdesign lader vi mennesker møde madkultur, når vi sammen med jer finder den rette kantineordning, afstemt til jeres virksomhed, medarbejdere og værdier. Vi tager udgangspunkt i principperne fra slowfood, krydrer det med en stærk sansebevidsthed og tilsætter oplevelsesdesign. GASTROdesign sætter gastronomien i samspil med eventmageri og konceptmageri. Mød Peter Engelund Skoven, som er konceptansvarlig i GASTROdesign og giv jeres kantine nye horisonter. Han går både i dybden og bredden med udgangspunktet, hvor lidt skal der til for at skabe noget mere værdifuldt. 1. Kantinen påvirker virksomhedens bundlinje og medarbejdernes arbejdsglæde. 2. Sansebevidsthed er et bærende element i vores kantinekoncept 3. Oplevelsesdesign skaber rammerne om det nærende måltid Vi designer løsninger til private og offentlige virksomheder, skoler og institutioner. Lad GASTROdesign blive din fremtidige kantinepartner gastrodesign.unisans.dk unisans.dk 11

12 Kommunen 3.0 Kommune 3.0 Hvis vi skal leve godt, undgå dårligt helbred og komme over sygdomme, er det afgørende, at vi føler mening med livet og kan se den røde tråd. give hjælp til rehabilitering i stedet for passiv hjemmehjælp efter f.eks. sygdom. Rehabiliteringstanken slår igennem på ældreområdet, men også på ungeområdet. Her tilbydes den unge ikke hjælp til at finde arbejde, men hjælp til at ændre på sin egen livsfortælling og dermed få den selvtillid, der gør det muligt for ham eller hende selv at finde job. Rehabilitering gør os til aktive, ansvarlige borgere i vores eget liv. Det andet er en ny tænkning i sundhedspolitikken, der sætter livsmestring i centrum. Det er ikke nok med det rigtige forhold til kost, rygning, alkohol og motion; hvis vi skal leve godt, undgå dårligt helbred og komme over sygdomme, er det afgørende, at vi føler mening med livet og kan se den røde tråd. Flere og flere af os lever alene, og det kan let føles overvældende at orientere sig i det globale informationssamfund. Her kan muligheden for at bidrage i det lokale fællesskab blive en betydningsfuld vej til meningsfuldhed og overskuelighed og dermed til livsmestring og sundhed. Hvem er de ressourcestærke I Skanderborg Kommunes arbejde hen mod kommunen 3.0, er et af slagordene derfor, at alle skal have mulighed for at hjælpe til. Der er mange eksempler på, at det ikke er så entydigt, hvem af os der er ressourcestærke. Handicappede, der hjælper med til at passe og pleje skoven - handicappede, der hver dag laver mad til en børnehave - eller dagplejebørn, der holder legestue på ældrecentret, så babyer og demente er til glæde for hinanden. Der er mange eksempler på, at det ikke er så entydigt, hvem af os der er ressourcestærke. Ressourcerne er alle steder, og vi oplever alle sammen bedre livskvalitet ved at bruge dem. Folkestyre i fremgang? Tilbage til udgangspunktet. Kommunen er først og fremmest en del af folkestyret. Men valgdeltagelsen i kommunerne falder. Hvis det fortsætter, mister vi en vigtig del af vores demokrati. Forudsætningen for demokrati er, at mænd og kvinder med gode hoveder og varme hjerter fortsat har lyst til at stille op til valgene, og at de respekteres for det, så vælgerne møder op på valgdagen. At være bestyrelse for kommunen 2.0, altså servicevirksomheden med vigende ressourcer og vanskelige kunder, er måske ikke så attraktivt. Men at være politiker i kommunen 3.0 kan blive både sjovere og mere populært. Her er politikerne ikke kun tjenere, men udgør lederskabet i lokalsamfundet og er med til at påvirke borgere til at tage mere ansvar. Kommunen 3.0 lidt af et Kinderæg I Skanderborg er Klimafesten det friskeste eksempel på politisk lederskab rettet mod borgerne. Klimafesten er politikernes opfordring til borgerne om at ændre adfærd og indrette deres daglige forbrug mere klimavenligt. Det har været en overvældende succes. Mange hundrede borgere har deltaget i møder, ændret adfærd, konkurreret på resultater og bakket op om det politiske initiativ. De har alle det til fælles, at de har lært nye sider af kommunen og politikerne at kende. Forhåbentlig møder de op på valgdagen og forhåbentlig stiller nogle af dem op til valget. I så fald bliver kommunen 3.0 lidt af et Kinderæg stærkere folkestyre, en offentlig sektor, der kan klare sig med færre ressourcer - og aktive borgere, der oplever tilfredsstillelsen ved at tage ansvar i fællesskabet. 12 unisans.dk

13 Styrkebaseret Empowerment I Danmark ved vi, at vi kun for alvor kan skabe resultater ved at samarbejde i grupper og teams. Annonce Vi skal arbejde styrkebaseret, bruge komplementære kompetencer, gå på tværs i organisationen og være fleksible, udviklingsfokuserede og omstillingsparate og og Kravene øges konstant! Hvordan skaber I de teams, der laver de store resultater i jeres organisation? Mange teams får ikke udnyttet det store potentiale de har, og det er unødigt spild af energi, økonomi og talent! Det vil vi i JOBdesign gerne gøre noget ved. Derfor har vi lavet værktøjet Styrkebaseret Empowerment. Med Styrkebaseret Empowerment hjælper vi eksisterende teams med at opdage og få det optimale ud af det råmateriale de allerede har. Med Styrkebaseret Empowerment hjælper vi med at designe, sammensætte og træne nye teams, indtil de fungerer optimalt og skaber ekstraordinære resultater. Med Styrkebaseret Empowerment får du et konkret og gennemtestet designværktøj, der bygger på den nyeste viden og erfaring indenfor positiv organisations- og gruppepsykologi, og som kombinerer de bedste værktøjer fra vores dygtige samarbejdspartnere med vores egen unikke platform. Vi vil gerne give jer en smagsprøve på, hvad Styrkebaseret Empowerment er, hvad det kan, og hvordan det kan hjælpe jeres organisation med at udvikle jeres teams. Lost in transition! Tillykke! Du er blevet forfremmet! Eller måske har du fået en ny funktion, eller rolle, på din arbejdsplads? Eller måske er du den leder, der står overfor at skulle forfremme, eller omplacere, en eller flere medarbejdere? Hvordan laver man et succesfuldt skifte mellem to positioner i den samme organisation? Det er en udfordring for de fleste, og i alt for mange tilfælde lykkes den aldrig med store personlige og økonomiske omkostninger til følge. Både for medarbejderen og organisationen. Mød Mogens Lausen, som er konceptansvarlig i JOBdesign, og få ny inspiration, konkret læring og handling der skaber forvandling, ind i Jeres organisatoriske hverdag. JOBdesign har derfor designet og testet en proaktiv proces, der forebygger og behandler transitionsproblematikken når en medarbejder skifter position i Jeres organisation. Når transitionen lykkes vil det give en række gevinster, både for medarbejderen og for virksomheden, i form af bedre trivsel, bedre kommunikation og samarbejde, og, i sidste ende, bedre bundlinje. Lad JOBdesign hjælpe jer med at skabe disse gevinster jobdesign.unisans.dk

14 CSR ekspertråd CSR ekspert giver gode råd Irene Quist Mortensen er lidt af en CSR ekspert. Hun har mange års erfaring med CSR både nationalt og internationalt og er nu indehaver af CSR Consulting, der løser opgaver for en række virksomheder, organisationer etc. Få hendes gode råd om fremtidens CSR her! Irene Quist Mortensen er ikke i tvivl om, at social ansvarlighed blandt virksomheder kommer til at fylde stadig mere i fremtiden. Alle nyere undersøgelser peger på, at de fleste mennesker foretrækker at lade sig ansætte på arbejdspladser, som opfører sig socialt ansvarligt - både i forhold til den enkelte og i forhold til det omgivende samfund, siger Irene. Hun afviser samtidig, at det kun er store virksomheder, som endnu har indført en kodeks for social ansvarlighed: Ganske vist er det overvejende de større virksomheder, som har en formaliseret CSR-politik. Imidlertid er der overraskende mange mindre og mellemstore virksomheder, som har gjort en indsats for f.eks. at integrere svage grupper i samfundet. De har dog ikke udarbejdet bæredygtighedsrapporter eller andre fine manualer for CSR endnu. Men det kommer de måske til på sigt. For ifølge Irene Quist Mortensen er der stigende forventninger fra en lang række af virksomhedernes interessenter om, at de skal arbejde med CSR. Og for nogle virksomheder er det simpelthen et kundekrav. Hvis du ikke kan levere dokumentation på, at du har styr på eksempelvis dine leverandører i udviklingslandene, så kan du ikke levere varer ind til de store internationale firmaer. Så CSR er ikke bare at have en god fornemmelse i hjertet, det er bestemt også benhård forretning. CSR implementeret i forretningsstrategien Det sidste år har Irene Quist Mortensen været rundt ved mindre virksomheder hovedsagligt i Jylland, hvilket hun synes har været yderst interessant, da hun tidligere har beskæftiget sig med de større danske virksomheder som Grundfos, ISS, Mascot, McDonalds eller Lemvigh-Müller, som er rigtig langt fremme mht. til CSR. Der foregår rigtig mange gode ting i de mindre og mellemstore virksomheder, men hvis vi skal give det et løft, så mangler de for alvor at integrere CSR i virksomhedernes forretningsstrategi. Irene peger på en anden ting, der kendetegner mindre og mellemstore virksomheder i Danmark. Traditionelt er vi meget stærke på medarbejder- og miljødelen af CSR, men vi er for svage i forhold til de ting, der relaterer sig til den globale verden, i forhold til at agere som en virksomhed i en global verden - dvs. leverandørstyring, korruptionsbekæmpelse osv. Egentlig handler det for mange om, at have en interessent-dialog altså en dialog med de interessenter, vi skal skabe værdi for. Man kan jo ikke sidde i sin egen lille glasklokke Skrevet af: Iben Sofie Jønch, unisans corporate 14 unisans.dk

15 og finde ud af, hvad der er interessant for verden. Og dagordenen flytter sig hele tiden, derfor er det vigtigt at have en løbende dialog.for du bliver nødt til at være opmærksom på, hvad er vigtigt lige nu. 3 gode råd i forhold til CSR i fremtiden Irene Quist Mortensen har tre punkter, som hun mener, er relevante i forhold til fremtidens CSR i Danmark: 1) Vi har brug at professionalisere CSR, og skabe mere systematik indenfor CSR. Det vil give danske virksomheder et løft til hele det store felt af mindre og mellemstore virksomheder. 2) Det halter på kommunikationen af CSR, og det er jo rigtigt ærgerligt, når der foregår så mange gode ting i de mindre og mellemstore virksomheder. Man mister rigtigt meget værdi, fordi der ikke bliver kommunikeret om de tiltag der laves. Det man ikke fortæller om, det findes ikke. 3) De offentlige organisationer halter bagefter, og det er simpelthen så vigtigt at få dem med. Tag nu f.eks. Region Midtjylland, der er i gang med at bygge et stort sygehus. Her er det vigtigt, at de har sat miljømæssige krav til, hvordan byggeriet skal opføres, og at man har styr på sine leverandører osv. Men det er også skrevet ind i regeringens handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar, der udkom i marts i år. Landets regioner og kommuner køber ind for milliarder, så det er vigtigt, at de også for sat krav til deres leverandører. CSR når det spiller max Den ideelle måde at gå til CSRarbejdet på er, at få det koblet op på forretningen, siger Irene: Min kongstanke er, at vi som virksomhed, skal prioritere de områder indenfor CSR, der på én gang skaber værdi for samfundet og for virksomheden, altså fælles værdiskabelse eller shared value. Så bliver det en blanding af, at ville bidrag til at løse udfordringerne i samfundet og samtidig gøre noget godt for forretningen. Irene fortæller om sin tid som CSR Manager hos Grundfos, hun efter en frokostpause kunne have modtaget 20 nye mails fra hele verden, med alle mulige forslag til, hvad Grundfos som virksomhed skulle bidrage til. Det kunne være alt fra støtte til børnehjem i Rusland til ældreforsorgen i Kina. Der er det vigtigt, at man som virksomhed kan prioritere og sige, hvor er det, vi kan give vores største bidrag, og hvor er det vi, kan skabe størst effekt, både for os selv som forretning og for samfundet. Og jo mere du kan få det ind i forretningen, jo mere robust og troværdigt vil det være. Som eksempel nævner Irene ISS arbejde med mangfoldighed eller Grundfos energirigtige produkter. Irene understreger, at hvis Danmark vil bevare sin position som frontrunner på CSR området, så skal vi passe på, at vi ikke bliver for selvfede. Vi HAR været rigtig dygtige på miljø- og medarbejderdelen. Men i løbet af de sidste 10 år, er der sket helt vildt meget i forhold til CSR i hele verden. Så vi skal ikke hvile på laurbærrene. CSR er blevet mainstream, så vi skal være gode til, at kigge os selv efter i kortene, og stile højere. Irene Quist Mortensen har mange års erfaring med CSR både i Danmark og internationalt. Hun er indehaver af CSR Consulting, der løser opgaver for en række virksomheder, organisationer etc. Desuden underviser Irene i CSR Communication and Management, Business and Social Science på Århus Universitet. Irene var fra Corporate Social Responsibility Manager i Grundfoskoncernen. Forinden var Irene chefkonsulent hos CABI, og centerchef hos ISS Facility Service A/S. Hun har international erfaring fra Østeuropa og udviklingslande i blandt andet Asien. Irene har siddet med i diverse CSR netværk, bl.a. World Business Council for Sustainable Development, DI s CSR Netværk og Global Compact Nordic Network. Irenes baggrund er cand. mag. i antropologi og kommunikation med videreuddannelse indenfor organisation og ledelse. unisans.dk 15

16 Det Speed fleksible of Trust arbejdsliv Intet skaber resultater hurtigere end TILLID Stephen M. R. Covey gæstede for nylig Danmark i forbindelse med udgivelsen af den danske udgave af sin bog Speed of Trust den afgørende forskel. HRmagasinet mødte ham til en inspirerende snak om tillid og om, hvorfor værdibaseret ledelse mange steder udelukkende eksisterer på side 3 i årsberetningen, og i øvrigt er glemt resten af året, selvom de fleste ved, at det er vejen frem og har vidst det længe. Han er søn af den nyligt afdøde Stephen R. Covey, forfatteren til bogen, De 7 Gode Vaner, som er en klassiker indenfor ledelseslitteratur. Det er noget af en arv, at skulle løfte, men Speed of Trust er allerede blevet en bestseller på New York Times og Wall Street Journals bestseller-lister. Men hvad inspirerede M. R. Covey til at skrive bogen; Two key thinks. The first was seeing how most people where underestimating the power and the value of trust. Everyone knew, that it was a good and an important thing, but not as an economic driver. I wanted to show, how it affects the speed and the cost of everything, and the fact that it s a learnable competence. I looked at my own experiences as CEO of CoveyLeadershipCenter, and I saw that when we consciously focused on building trust, we were able to move the needle. And furthermore, I wrote the book, because I felt like we need to counteract to the distrust in society. Vi taler om skandalerne i erhvervslivet i de senere år, hvor folk har løget, snydt og bedraget i virksomheder for egen vindings skyld, og at dette har givet vibrationer ud i samfundet, og påvirket folks tillid generelt. Coveys bud på, hvordan denne mistede tillid kan genetableres er via ændret adfærd: At FranklinCovey we have an expression; You can t talk yourself out of a problem, that you behavied yourself into. Skrevet af: Iben Sofie Jønch, unisans corporate 16

17 Covey forklarer, at undskyldninger og lovning om bod og bedring ikke er nok. Man må, via sin ændrede adfærd, konsekvent over tid, demonstrere en tillidsvækkende adfærd, så folk kan se, at de kan regne med dig, Han forklarer, at for at skabe tillid, må man sætte fokus på nogle ting, som egentlig er helt grundlæggende sund fornuft; You must learn to behave in ways that grow trust, for example talk straight, create transparency and keep commitments, clarify expectations, practice countability - basic common sense things, that aren t always common practice. Han beskriver, at en af de bedste måder at opnå tillid på, er - tankevækkende nok - at udvise tillid til andre. Tillidsbølger Hos konsulentvirksomheden FranklinCovey, bruger de en basismodel, når de hjælper organisationer med at arbejde på at opbygge tillid, som de kalder Five wave model. Kort fortalt går den ud på følgende: Første bølge, der er kernen. Det handler om tillid til én selv, og det handler om at svare på 2 spørgsmål: Har jeg tillid til mig selv? Og virker jeg som en tillidsvækkende person på andre? Næste bølge er tillid i relationen. Du har svært ved at FranklinCovey FranklinCovey er den danske del af FranklinCovey Company, som er en af verdens førende konsulentvirksomheder. De hjælper virksomheder og medarbejdere til at øge deres effektivitet og handlekraft. FranklinCovey er repræsenteret i 144 lande. Stephen M. R. Covey Stephen M. R Covey er Global Practice Leader af FranklinCovey s Speed of Trust Practice. Han har skrevet bogen, The Speed of Trust, der er en managementbog om, hvordan personer og organisationer forbedrer performance og konkurrenceevne gennem tillid. Over hele verden er Stephen M.R. Covey en efterspurgt foredragsholder om tillid i ledelse, hvor han taler om, hvordan netop tilliden er et afgørende parameter for succes i nutidens økonomiske verdensorden. Stephen M.R. Covey er tidligere CEO for Covey Leadership Center. Under hans ledelse blev virksomheden verdens største inden for ledelsesudvikling. Stephen M.R. Covey har en MBA fra Harvard. unisans.dk 17

18 Speed of Trust opretholde et tillidsfuldt forhold til andre, hvis du ikke stoler på dig selv. I sidste ende har du kun dit omdømme. Oprah Winfrey Covey understreger, at tillid ikke er noget, man bare kan gå ud fra er der. Man skal have fokus på at skabe stærk tillid og vedligeholde den. Det er Coveys oplevelse, at når man i en organisation først erfarer, hvor meget mere flow, der kommer i tingene, når man opnå tillid fra andre, så bliver lysten til at vise tillid selvforstærkende. With higher trust in your company, you move faster, with lover cost. Men når du har tillid til dig selv, bliver det mere naturligt at have tillid til andre. Så kommer bølgen tillid i teamet eller i organisationen. Det flyder fra tillid til en selv og tillidsfulde relationer. Så handler det om tillid på markedet, i forhold til kunder, partnere og leverandører. Og til sidst når bølgen af tillid ud i samfundet. Covey beskriver effekten af tillids-bølgerne - hvordan tillid påvirker organisationen fra den enkelte medarbejder og helt ud i samfundet: With higher trust in your company, you move faster, with lover cost. You engage your people more, your ability to collaborate goes up, your ability to partner goes up, customers buy more from you. When there is higher trust, they refer more business to you. Your ability to innovate goes up, productivity goes up, so there s so many multiplier effects that comes from high trust, as people get better at it. Han nævner LEGO, som et dansk eksempel på en virksomhed, der mestrer denne disciplin. LEGO har stor tillid på markedet - kunderne stoler på dem. Covey mener, at ud over, at LEGO leverer et kvalitetsprodukt, så er en af grundene til denne tillid, at LEGO stoler på deres kunder og interagerer med dem. LEGO har en opfattelse af, at kunderne også ejer brandet LEGO. Den danske udgave af konsulentvirksomheden Franklin- Covey bruger LEGO som en casestudy til deres kunder. I denne casestudy er der beskrevet en hændelse, der fandt sted hos LEGO for nogle år siden. LEGO havde udviklet software som kunderne havde adgang til. Nogle kunderne hackede softwaren. Covey foreslår, at nogle nok ville have gået rettens vej, for at stoppe kunderne, der hackede softwaren. But LEGO stepped back and said, you know what, our customers are trying to tell us something here, let s listen to them, lets trust our customer. And that approach of trusting their customer, made the customers responded with trust, and they ended up creating something better, than LEGO had created on their own. Med andre ord, ved at LEGO stolte på deres kunder, skabte de mere tillid i processen, og de fik samtidig et bedre produkt ud af det. Tillid en indefra og ud proces Men hvorfor er det så, at flertallet af virksomhedslederne, ikke driver deres organisationer efter disse principper, når nu dokumentationen for, at det virker, eksisterer i både teori og praksis. Til dette svarer Covey, at for at få folk til at ændre strategi, har de brug for en bevidsthed om, at der er en bedre måde at gøre tingene på, og få den visualiseret: Hvad får de ud af det, og herefter skal de have en proces og nogle værktøjer til at komme derhen. Kort sagt, folk har brug for at et hvorfor, hvad og et hvordan, og så starter det med en selv. Before you get into, what you do, you must get into who you are. People must develop credibility, which means working with peoples character and their competence. And the characterside include integrity and humility. In some cases it is a matter of people clarifying their values, because it s hard to walk the talk, if you re not sure, what the talk is. It s kind of an inside out process, starting with each person. That s the most effective leadership - when it starts inside out. What doesn t work is, if it s all techniques, all tools only without the inner starting point. Tillid anno 2020 Men det er jo ikke fordi, at prin- 18 unisans.dk

19 cipperne om, at stole på sine medarbejdere er splinternye. Tankerne omkring værdibaseret ledelse og medarbejder-empowerment, har været på dagsordenen i mange år. Og faktisk kan man godt undre sig lidt over, at vi i den vestlige verden ikke er nået længere. Men hvor ser Covey den vestlige verden på dette område om år? I think, that we will see significant change, because of the fact, that we re in a knowledge-worker economy, witch really requires a bigger level of trust. And the fact, that it s a global world, that is inner-connected requires a bigger level of trust. And also, the companies, that begin to operate this way, will be getting better results and outcomes, and the gap, to those that don t, will grow. But people need to see, that this new model works. Covey forklarer, at gabet i ydeevne mellem de organisationer, der hænger fast ved tankegangen fra industrialiserings tidsalder med fokus på kommando og kontrol, og de nye ledelsesprincipper om at vise medarbejdere tillid og sætte dem fri - vil blive større, og det vil blive synligt ved, at vi bliver mere sofistikerede i vores metoder at måle det på. Right now, it s an hidden competitive advantage to operate this way. Over time it will shift to where, not operating this way is a massive disadvantage. In a poor economy, the employees tend to stay where they have a job. In a vibrant economy employees will go to where they are trusted, and that puts a greater premium on leading with trust, siger Covey. Og ønsker man ikke at blive hægtet af, men fortsat være med forrest i fremtidens videnssamfund, så kan Franklin Covey Nordic assistere som betroet rådgiver med en metodik til at hjælpe i processen med bevidst og forsætligt at lede ens organisation med et højt niveau af tillid. Så er spørgsmålet, om man vil risikere at satse på tillid, eller satse på at lade være Stephen M.R. Covey KULTURdesign KULTURdesign tager den brede kultur under lup, og udforsker, hvordan vi er sammen, om hvad, og hvorfor. KULTURdesign sætter rammer for at se det komplekse samfund i nye perceptioner og sammenhænge. Et fornyet ressourceperspektiv. KULTURdesign giver mulighed for at redesigne verden, revitalisere og afprøve nye begreber, nye samværsformer og nye organiseringsformer. KULTURdesign er også en vidensbaseret sparringspartner for kulturelle aktører i Danmark. Borgeren: Forløb, hvor motivation og personligt lederskab er i fokus omkring social- og faglig kompentence Erhvervslivet: Processer, hvor virksomhedens kulturelle, fysiske, psykiske og sproglige rammer udfordres Kulturelle institutioner: Facilitering af sansebevidsthed, spejling og oplevelsesinnovation kulturdesign.unisans.dk 19

20 Bøger HRmagasinet anbefaler CSR med succes fra teori til praksis af Annabeth Aagaard Forlag: Gyldendal business I bogen CSR med succes fra teori til praksis beskriver Annabeth Aagaard, hvordan danske virksomheder succesfuldt får teorien bag begrebet, til at indgå i den daglige praksis, så CSR og bæredygtig led-else bliver en del af kerneforretningen. Bogen indeholder en række cases fra virksomheder som Novo Nordisk, Rynkeby og Aalborg Kommune, der deler ud af deres erfaringer med CSR. Desuden er der interviews med CSR-konsulenter samt eksperter inden for ledelse, der diskuterer CSR-begrebet, og hvordan det kan anvendes. En central pointe i bogen er, at CSR ikke kun er muligt for store virksomheder, men at små og mellemstore virksomheder i lige så høj grad kan og bør løfte et samfundsmæssigt ansvar (hvilket de også ofte gør). Aagaard beskriver, hvordan CSR kan integreres i forskellige funktioner lige fra den daglige ledelse over i funktioner som innovation, salg, HR og administration. Bogen er velskrevet i et lettilgængeligt sprog og henvender sig til ledere og HR-ansvarlige, offentlige og private. Annabeth Aagaard er cand. merc, ph.d og har næsten 20 års erfaring som leder, projektleder og rådgiver inden for kommunikation og strategisk ledelse. Hun har egen rådgivningsvirksomhed, hvor hun arbejder med strategisk udvikling og ledelse samt innovation og videndeling. Derudover er hun ledelsesforsker på Syddansk Universitet. HRmagasinet anbefaler Speed of Trust den afgørende forskel af Stephen M. R. Covey Forlag: Klim Budskabet i Speed of Trust kan siges helt kort: Virksomheder med et højt niveau af tillid, og evne for at opbygge og vedligeholde tillid hos medarbejderne, markedet og samfundet har i dag en slags skjult konkurrencefordel. Og når markedet sprudler igen, så bliver det en nødvendighed. De virksomheder, der ikke mestrer denne sociale dyd og økonomiske driver, de vil stille og roligt sakke bagud af dansen. Coveys logik og eksempler i bogen er overbevisende. Bogens styrke ligger i dens praktiske forslag til, hvordan man opbygger tillid med andre. For eksempel er en af de indledende øvelser, at have fokus på tillid til sig selv. Covey understreger, at hvis du laver et løfte til dig selv, er det afgørende, at du holder det. De største ulemper ved bogen er dens overflod af ideer. Men her handler det måske blot om, at give sig god tid til at læse bogen, så man har tid til at fordøje og arbejde sig gennem hver af hans forslag, som de kommer op. Covey er et navn, der sår forventninger hos modtageren, da hans far, af samme navn, er forfatter til bogen De 7 gode vaner. Men Stephen M. R. Covey leverer her et prægtigt stykke arbejde i Speed of Trust. Og som eksemplerne i bogen afspejler, har Covey haft en masse erfaring med at arbejde med tillid i sin karriere, og dette har været en af nøglerne til hans succes, altså en mand, der walker sin talk. Det giver troværdighed. Alt i alt en bog med meget at byde på. 20 unisans.dk

21 Teamcooking... styrker sammenholdet ved at nedbryde de grænser og barrierer, der kan opstå i det daglige arbejde. I får spændende udfordringer, der får jer til at tænke over sammenhænge og muligheder på en anderledes måde. En simpel opskrift på et markant resultat. Med maden som omdrejningspunkt udnytter og udvikler medarbejderne naturligt færdigheder i en legende atmosfære. Program Velkomst; hvordan kan vi som team arbejde sammen, bag om gastronomiens hemmeligheder - kokken udfordrer og overrasker jeres sanser Der skal hakkes, snakkes, snuses, mortes, smages, bages, disponeres, samarbejdes, optimeres, præsenteres og serviceres Jeres smukke kreationer beundres, evalueres og nydes. Efterfølgende kaffe. PRIS fra 900,- pr. pers. inkl. moms (ved min. 12 pers) Hvad enten I står foran: forandringsprocesser nye opgaver, kunder eller kollegaer Find os Hotellet Gjern... eller et ønske om at skabe sammenhold og samarbejdsgejst er teamcooking et velvalgt startskud til udvikling og ny energi. Vi kommer også gerne ud til jer og laver teamcooking. Ring og hør nærmere. Det lille røgeri Voervadsbro Restaurant Vestermølle Skanderborg Firmacafé Madhouse Middelfart gastrodesign.unisans.dk et solidt fundament for udvælgelse af konkrete tiltag og handlingsplaner Med udgangspunkt i vores HR-Strategihjul, har vi udviklet et elektronisk dialogspil inden for de otte områder: HR strategi, rekruttering, ansættelse, introduktion, dagligdag, motivation, uddannelse og farvel. Spillet giver en overordnet vurdering af her-og-nu situationen på HR-området i jeres virksomhed og er med til at sikre fælles forståelse af HR-relaterede processer. Center for HR Videnscenter og sparringspartner Center for HR er et nationalt videnscenter indenfor Human Resource. Vi tilbyder at være sparringspartner for din virksomhed i forhold til dine HR-mæssige muligheder og udfordringer. Vi lægger op til et samarbejde, hvor vi er tæt på jeres virksomhed og dens udfordringer, således at vi kan finde og implementere varige løsninger. Center for HR Marselisborg Havnevej Aarhus C Tlf

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad.

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad. Nyt tilbud til ledige Gastroskolen Et 6-ugers kompetenceforløb for dig som er eller gerne vil være kok, delikatesseassistent, smørrebrødsjomfru, cater, gastronom, tjener, ernæringsassistent, ernæringshjælper

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 Before you tell me how to do it better, before you lay out your big plans for

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Træfpunkt 2007. Human ressources er genvejen til organisatorisk succes. Engagerede medarbejdere skaber engagerede kunder

Træfpunkt 2007. Human ressources er genvejen til organisatorisk succes. Engagerede medarbejdere skaber engagerede kunder Træfpunkt 2007 Human ressources er genvejen til organisatorisk succes Engagerede medarbejdere skaber engagerede kunder Når Irma sætter fokus på medarbejderudvikling Alfred Josefsen, Adm. direktør, Irma

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

It s all about people!

It s all about people! It s all about people! Svaret er : Tillid CBS 14. september 2010 Alfred Josefsen adm. direktør, Irma AS adjungeret professor, CBS 15-09-2010 1 Vi har behov for nye ledelsesformer! Produktionen er allerede

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark . Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Kundeservicefunktionen

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

VINSA Seminar - Det kan betale sig at investere i Social Kapital. 15. marts, 2012

VINSA Seminar - Det kan betale sig at investere i Social Kapital. 15. marts, 2012 VINSA Seminar - Det kan betale sig at investere i Social Kapital 15. marts, 2012 Program 14.00: Velkomst ved Great Place to Work og VINSA 14.10: Hvad kendetegner den gode arbejdsplads? Liselotte Jensen,

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself * Oplever du, at det nogen gange kan være svært at mærke, hvad du virkelig har lyst til? * Har du en velfungerende forretning, men

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere