Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE"

Transkript

1 Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

2 Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER PRIORITERET PROJEKTLISTE DFÆRDSPÅVIRKNING Side 2

3 Forord Hver dag færdes vi i trafikken. Det er en del af vores dagligdag at transportere sig fra det ene sted til det andet - enten som fodgænger, cyklist eller noget andet. Desværre er der også mange mennesker, der kommer til skade i trafikken, og nogle ulykker er så alvorlige, at folk bliver dræbt. Et tabt menneskeliv er svært at gøre op i penge, men hver gang et menneske kommer til skade i trafikken, og som følge deraf har været på skadestue eller hospital, anslår Transportministeriet at det i gennemsnit koster samfundet 5,2 mio. kr. 1 Det skyldes blandt andet omkostninger til sygehus, genoptræning, tabt arbejdsevne og meget mere. Herudover kommer de personlige tab, som betyder langt mere end de økonomiske omkostninger. Der vil altid være en risiko for at komme til skade ved at færdes i trafikken. Det kan gøre, at folk bliver utrygge, og at de fx vælger at tage bilen frem for at gå eller cykle. Når det sker i forbindelse med skolebørns transport til og fra skole kan det have den negative effekt, at det giver kaotiske forhold med alt for mange biler omkring skolen. Roskilde Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Formålet med denne trafiksikkerhedsplan er at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne, i byerne såvel som i landområder. Trafiksikkerhedsplanen er resultatet af forudgående analyser og undersøgelser om trafiksikkerhed og tryghed i Roskilde Kommune. Den giver en samlet vurdering af hvordan kommunens vision og mål bedst muligt kan virkeliggøres, så vi alle sikkert og trygt kan transportere os fra det ene sted til det andet. Torben Jørgensen Formand for Plan- og Teknikudvalget 1 Transportøkonomiske enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser, version 1.4, november 2013 Side 3

4 Planens indhold Første del af trafiksikkerhedsplanen opridser en status på den forrige trafiksikkerhedsplan fra 2008 og redegør for resultaterne af den nye udpegning af problemer. rbejdet har omfattet kortlægning og analyser af uheld, skolernes utryghedsudpegninger, borgernes udpegninger af utrygge lokaliteter samt hastighedsmålinger i Roskilde Kommune. nalyserne er nærmere beskrevet i en særskilt baggrundsrapport. Dernæst beskrives målsætninger og de indsatsområder, som vil danne grundlag for arbejdet med trafiksikkerhed og tryghed i Roskilde Kommune i de kommende år. Sidst i trafiksikkerhedsplanen er der fremsat en projektliste med konkrete, fysiske projektforslag til forbedring af sikkerheden og trygheden på kommunevejene, samt forslag til en række adfærdspåvirkende tiltag, der skal til for at opnå kommunens målsætninger. Ønskes yderligere informationer omkring detaljerne bag trafiksikkerhedsplanen, kan dette findes i baggrundsrapporterne: Kortlægning Mål og Indsatsområder Projekter og Indsatser Side 4

5 Status Ved en opgørelse af målsætningerne fra Trafiksikkerhedsplan 2008, har kommunens omfattende trafiksikkerhedsarbejde medført en positiv effekt. lle målsætninger for udgangen af 2012 på nær én er blevet indfriet, se opgørelsen i tabel 1 nedenunder. Den ene målsætning der ikke er blevet indfriet, er målsætningen omkring tilskadekomne unge mellem år. Derfor fokuseres der også på de unge, især knallertførere, i den nye plan. Tabel 1: Tilbageblik på målsætninger fra Trafiksikkerhedsplan 2008 Målsætning ift. gennemsnit af Status udgang 2012 ntal dræbte personer max dræbte ntal alvorligt tilskadekomne personer max alvorligt tilskadekomne ntal lettere tilskadekomne personer max lettere tilskadekomne Samlet reduktion antallet personskader 40% Samlet reduktion 43% Max 15 spiritusuheld 13 spiritusuheld ntal tilskadekomne unge år halveres max 5 8 tilskadekomne ntallet tilskadekomne lette trafikanter halveret: Knallert - max 6 tilskadekomne Cykel max 7 tilskadekomne Fodgængere max 6 tilskadekomne 4 tilskadekomne på knallert 6 tilskadekomne på cykel 5 tilskadekomne fodgængere Side 5

6 Udpegning af problemer Ved at tage et tilbageblik på uheld i Roskilde Kommune, ses at der har været et konstant fald i antallet af registrerede uheld, se figur 1. Udviklingen viser, at det nytter at gøre en indsats for bedre trafiksikkerhed i Roskilde Kommune. Hvert besparet uheld er en sejr i sig selv. Roskilde Kommune kan ikke acceptere at personer omkommer eller kommer alvorligt til skade i færdselsuheld, derfor har kommunen valgt at arbejde ud fra princippet Hvert uheld er ét for meget. For at sikre at antallet af registrerede uheld fortsat kan falde er der behov for at målrette trafiksikkerhedsarbejdet. Derfor er der gennemført 4 analyser: Uheldsanalyse på baggrund af politiregistrerede uheld Skoleveje på baggrund af dialog med kommunens skoler Borgerudpegninger på baggrund af registreringer fra Hastighedsmålinger på baggrund af kommunens egne hastighedsmålinger Disse analyser har hver især givet en række geografiske udpegninger af problemsteder, hvor der bør gøres en indsats. Ved at analysere på de uheld der er registreret af politiet på kommuneveje i Roskilde Kommune, er der også fundet en række tematiske tendenser der optræder i mange uheld. Her er fx tale om uheld med knallert hvor unge mellem er involveret, spiritusuheld og fodgængeruheld. Denne type uheld kræver en ekstra indsats der er målrettet specifikt til målgruppen. Figur 1: Uheldsudvikling på Kommuneveje i Roskilde Kommune Side 6

7 Uheld og hastighedsoverskridelser Gennem en geografisk analyse er der udpeget de kryds og strækninger i kommunen, hvor der sker flest uheld. f figur 2 nedenunder, kan ses et oversigtskort over de mest uheldsbelastede steder i Roskilde Kommune. Der er i alt 13 kryds og 4 strækninger der er blevet udpeget ved denne metode. lle er beliggende i Roskilde by. Gennem hastighedsmålinger er udpeget de steder i kommunen hvor væsentlige hastighedsoverskridelser finder sted. Nedenunder på figur 3, ses de største hastighedsoverskridelser i land- og byzone. Figur 2: Særligt uheldsbelastede steder i Roskilde Kommune, indfældet er Roskilde By Figur 3: Største hastighedsoverskridelser i Roskilde Kommune Side 7

8 Tryghed For at kortlægge de utrygge steder i Roskilde Kommune, er der både undersøgt utryghed blandt borgere samt skolernes udpegninger af utrygge lokaliteter på skoleveje. Borgerne i Roskilde Kommune har, via kommunens hjemmeside, haft mulighed for at udpege de steder der for dem opleves utrygge. De 10 steder med flest borgerudpegninger kan ses nedenunder af figur 4. f figur 5, ses de 10 steder der er udpeget på baggrund af skolernes vurdering af utrygge lokaliteter på skoleveje. Figur 4: Borgernes utryghedsudpegninger Figur 5: Skolernes utryghedsudpegninger Side 8

9 Målsætninger Roskilde Kommune arbejder kontinuerligt og målrettet med at nedbringe antallet af uheld og tilskadekomne i trafikken. Udviklingen i antal uheld og tilskadekomne viser at en vedvarende satsning på trafiksikkerhedsarbejdet giver resultater på den lange bane. Kommunen ønsker derfor målbare og ambitiøse målsætninger for uheldsudviklingen frem mod år Udgangspunktet er 2010, hvor der beregnes et gennemsnit for Vision for trafiksikkerhed og tryghed i Roskilde Kommune I Roskilde Kommune ønsker vi ingen tilskadekomne eller dræbte i trafikken. Når ulykken alligevel sker skal trafikanterne komme mindst muligt til skade. Det skal være trygt og sikkert for alle trafikanter at færdes i Roskilde Kommune. Utryghed må ikke begrænse borgernes mobilitet. I Roskilde Kommune ønsker vi at alle skal turde bevæge sig ud i trafikken - også som fodgængere og som cyklister. Målsætninger for uheld Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i forhold til basisåret Målsætningerne svarer til, at der i 2020 er max 1 dræbt, max 8 alvorligt tilskadekomne og 5 lettere tilskadekomne i trafikken. Målsætninger for hastighed Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af væsentlige hastighedsoverskridelser i forhold til målingerne udført i 2012 og Målsætningen svarer til at antallet af væsentlige hastighedsoverskridelser i 2020 er reduceret til tre lokaliteter for hver otte lokaliteter, hvor der foretages måling. Udgangspunktet er tre ud af fire lokaliteter. Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere den gennemsnitlige hastighedsoverskridelse for de 10 lokaliteter hvor de væsentlige hastighedsoverskridelser er størst. Målsætningen svarer til at for de 10 lokaliteter hvor de væsentlige hastighedsoverskridelser er størst i 2020 svarer den gennemsnitlige hastighedsoverskridelse maksimalt til at, 85 %-fraktilen overstiger hastighedsgrænsen med 10 % + 8,25 km/t. Målsætning for tryghed Kommunens borgere skal føle sig trygge ved at færdes i trafikken. Utryghed må ikke være begrænsende hverken for valg af transportmiddel, eller på hvorvidt man overhovedet gennemfører rejsen. Roskilde kommune vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse i 2014/2015 og igen i 2020 omhandlende cyklisters oplevede tryghed i kommunen. Med spørgeskemaundersøgelsen i 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af respondenter, der føler sig begrænset i sin mobilitet på grund af utryghed i forhold til undersøgelsen i 2014/2015. Side 9

10 Målsætning for spiritus Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af sprituheld i forhold til et gennemsnit af Målsætningen svarer til at der i 2020 ikke er registreret flere end 10 materiel- og personskadeuheld på kommuneveje, hvor der er skønnet eller registreret promille højere end 0,5. Udgangspunktet er et gennemsnit på 19 sprituheld i Målsætning for unge trafikanter Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af uheld hvor unge trafikanter er involveret i forhold til et gennemsnit af Herunder ses der særligt på årige knallertkørere. Målsætningen svarer til, at der i 2020 ikke er registreret flere end 5 knallertuheld med unge trafikanter mellem år. Udgangspunktet er et gennemsnit på 10 uheld i Målsætning for bløde trafikanter Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af uheld med cyklister involveret og uheld med fodgængere involveret i forhold til et gennemsnit af Målsætningen svarer til, at der i 2020 ikke er registreret flere end 13 cyklistuheld og at der i 2020 ikke er registreret flere end 5 fodgængeruheld. Udgangspunktet er et gennemsnit på 26 uheld med cyklister involveret og et gennemsnit på 10 uheld med fodgængere involveret i Indsatsområder Indsatsområderne beskriver hvilke overordnede tiltag Roskilde Kommune vil benytte i forbindelse med opnåelse af de opstillede målsætninger. Indsatsområderne kan anvendes som en overordnet strategi i forhold til hvilke projekter, der skal udføres. Ved at udføre projekter fra alle fire indsatsområder er der størst sandsynlighed for at målsætningerne bliver opfyldt. Indsatsområderne er en måde at samle de enkelte projekter i grupper og samtidig sikre, at indsatsen bliver fokuseret på flere områder. Målsætningerne er opdelt i fire indsatsområder, hvor de tre første omhandler fysiske tiltag mens det fjerde omhandler adfærdspåvirkning. Side 10

11 Indsatsområde Beskrivelse Virkemidler Sikkerhed Indsatsen knytter sig først og fremmest til krydsområder, hvor der opstår konfliktpunkter mellem svingende og krydsende trafik. Ved nyetablering eller ombygning af eksisterende anlæg er trafiksikkerhedsrevision et vigtigt redskab for at sikre den bedste effekt. Hastighedsdæmpende foranstaltninger Variabel skiltning Etablering af sikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter Krydsombygninger fmærkning Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter, trafiksikkerhedsrevision og trafiksikkerhedsinspektion Indarbejde trafiksikkerhed i byplanlægning Hastighed Indsatsen knytter sig først og fremmest til strækninger, hvor hastigheden bliver for høj og derfor kan blive til en ulykkesfaktor. Generelt er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem hastighedsgrænsen og vejens profil og funktion, da det sandsynligvis vil kunne højne bilistens accept af hastighedsgrænserne. Hastighedsdæmpende foranstaltninger Ombygning af veje Differentieret skiltning Variabel skiltning utomatisk TrafikKontrol (TK) Trafiksanering Trafiksikkerhedsrevision Tryghed Indsatsen for at øge trygheden blandt trafikanterne i Roskilde Kommune kan spredes ud på en lang række af tiltag. De fleste tiltag har til hensigt at sikre bedre vilkår for de bløde trafikanter eller unge og gamle trafikanter. Målsætningen om tryghed er knyttet til et ønske om øget cykeltrafik i Roskilde Kommune. Derfor kan indsatsen også omfatte nye og eller forbedrede stiforbindelser. Trafikpolitik på skoler Dynamiske tavler Hastighedsdæmpende foranstaltninger Nye stier og forbedret sammenhæng i stinet Bedre oversigt og krydsudformninger Etablering af sikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter Indsatser og kampagner rettet med fodgængere i Roskilde indre by Trafiksanering Belysning Skolepatruljeordning Oprette gåbus og/eller cykelbus Trafiksikkerhedsrevision og trafiksikkerhedsinspektion dfærdspåvirkning Indsatsen målrettet spiritusuheld samt uheld med unge og bløde trafikanter er samlet under indsatsområdet kampagner. Tiltagene inden for dette indsatsområde er primært knyttet mod holdningsbearbejdning og information. Unge trafikanter og hastighed er også et emne, der kan behandles. Undersøgelser fra Trygfonden og Mandag Morgen viser, at det er socialt acceptabelt at køre for hurtigt. Kampagner rette mod unge i bil og på knallert Kampagner rettet mod før høj hastighed Kampagner rettet med spritkørsel Holdningsbearbejdning Undervisning Information Events Udstilling Nudging (initiativer, der virker uden at fratage folk deres valgmuligheder) Side 11

12 Prioriteret projektliste Projektlisterne viser de anlægsprojekter der er fundet frem til gennem analyserne og udpegning af problemer. Der er nedenfor vist to lister med forskellige prioritering. Listerne tager udgangspunkt i en længere bruttoliste, der er vist i baggrundsnotaterne. Den første liste viser projekter i prioriteret rækkefølge, hvor effekten af løsningsforslaget er vurderet at være størst. Den anden liste viser projekter i prioriteret rækkefølge, hvor de skønnede omkostninger er mindst i forhold til den skønnede effekt. Kolonnen indsatsområder angiver hvilke indsatsområder de forskellige projekter hører til under: Sikkerhed B Hastighed C Tryghed D dfærdspåvirkning Projektlisterne er ikke endelige, men dynamiske og vil årligt blive opdateret i takt med, at der for eksempel udføres nye hastighedsmålinger og uheldsbilledet ændrer sig. Listerne er udgangspunktet for prioritering af de midler, der bliver afsat til af forbedre trafiksikkerheden. Hvert år vil Plan- og Teknikudvalget beslutte præcist hvilke projekter fra listerne, der skal udføres på baggrund af en anbefaling fra forvaltningen. Projekter med størst effekt Projekterne øverst på listen vurderes at have den største effekt. NR LOKLITET BESKRIVELSE LØSNINGSFORSLG INDSTS- OMRÅDE 1 Møllehusvej/Helligkorsvej Kryds - 7 uheld Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved indkørsel til rundkørsel (fx trapetsbump/hævet flade). Opstramning af vejbredde i rundkørslen., B 2 Darupvej/Maglegårdsvej Kryds - 5 uheld 3 Københavnsvej (ø-v)/vinkelvej Kryds - 5 uheld Københavnsvej (vest mod øst) ml. Københavnsvej nr. 4 og 34 Kong Valdemars Vej/Klosterengen Søndre Ringvej/ Rabalderstræde Peder Syv Skolen Parkvej/Skolevej Strækning - 7 uheld Kryds - 8 uheld Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Darupvej, øst og vest for kryds. Overkørsel med gennemført fortov over Vinkelvej, evt. nedlægge parkering i vejens nordlige side. Cykelmarkering ved overkørsler/sideveje (cykelsymboler/blå afmærkninger mv.) og "Din fart" tavle Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved tilfarter (fx hævet flade/trapez bump ved fodgængerfelter). Opstramning af vejbredde i rundkørslen. Kryds - 5 uheld Signalreguleret kryds. Sikre krydsning, biler kører for stærkt 8 Ringstedvej (syd)/holbækvej Kryds - 7 uheld 9 Vor Frue Skole Kamstrupvej ml Darup og Kamstrup Høje hastigheder og manglende gang- og cykelforhold Trafiksanere Parkvej (ca. 1,2 km) fra 4 til 2 spor. Etablering af cykelbane i begge sider langs med fortov. Ombygning og opstramning af kryds. Eksisterende skitseprojekt venter på udførelse. Dobbeltrettet cykelsti mellem Darup og Vor Frue (Indgår i Cyklistplan 2012, indsats nr. 5p + 5q, tilsammen ,-)., B, B, B Side 12

13 10 Hyrdehøj Vestvej - ml. Holbækvej og Hyrdehøj Bygade Hastighedsoverskridelse Byport syd for Hyrdehøj Bygade (herunder midterhelle i den eksisterende spærreflade) og indsnævring af kørebane ved brug af kørebaneafmærkning (ca. 500 m) frem mod Holbækvej. Rumleriller i tilfart til rundkørslen ved Holbækvej., B 11 Emilsgave/Vibyvejen 12 Vindinge Skole - Stærkendevej og Østre Vindingevej 13 Østrupvej/Store Valbyvej 14 Haraldsborgvej V. Børnehuset Klostermarken og v. Baldersvej - Dronning Sofies V. Høje hastigheder, krydsende børn Her køres for stærkt fortov mangler på Stærkendevej ved Østervænget 15 Jernbanegade/Ringstedgade Kryds - 6 uheld 16 lgade/kong Valdemars Vej Kryds - 6 uheld Frederiksborgvej ml. nr. 69 og 106 Københavnsvej ml. nr. 74 og 129 Dårlig oversigt, utryg krydsning krydsende børn Utryg krydsning, små børn, høje hastigheder og manglende foranstaltninger for cyklister og fodgængere Strækning - 8 uheld Strækning - 7 uheld 19 Holbækvej/Møllehusvej Kryds - 6 uheld Ringstedgade Jernbanegade - Søndre Ringvej Køgevej/Østre- og Søndre Ringvej Strækning - 5 uheld Kryds - 16 uheld 22 Østre Ringvej/Vindingevej Kryds - 11 uheld 23 Søndre Ringvej/Ringstedgade Kryds - 6 uheld 24 Brordrupvej/Nørrevej Meget tung trafik, støj og utryg krydsning for børn Midterheller med krydsningsmulighed på Vibyvejen med midterareal for venstresvingende. Indsnævring af kørespor på Vibyvejen ved brug af kørebaneafmærkning. Stærkendevej - etablere manglende fortov og sikker krydsning ved Mosegården. Østre Vindingevej - eksisterende 40 zonetavler suppleres med bump og rumleriller. Etablering af forsatte T-kryds - det ene kryds som minirundkørsel. Eksisterende projekt, der afventer udførelse. Færdselsregulerende foranstaltninger ved brug af heller og afmærkning på kørebanen. Krydsningspunkter etableres i forbindelse med Børnehuset Klostermarken/Ladegårdsstien. Visuel sanering af kryds. Herunder forsimplet afmærkning i kryds og evt. mindre geometrisk opstramning. Ændret signalstyring, nyt cyklistsignal og belysning under jernbanebro. Ny overfladebelægning på delt sti der visuelt adskilles fra vejbelægning. Indsnævring af kørebanebredde ved afmærkning, genopmaling af cykelafmærkning ved overkørsler/sideveje til Københavnsvej (cykelsymboler, blå afmærkning mv.). Opstramning af kryds ved justering af cykelfelt, fodgængerfelt og helle. Overkørsler med gennemført cykelsti og fortov ved ind- og udkørsler. Markering af cykelsti ved overkørsler/sideveje. Ombygning og opstramning af kryds. Herunder justering af signalstyring og afmærkning. Bør afvente effekter af ombygning i Ombygning og opstramning af kryds. Bør afvente effekter af ombygning i Ombygning og opstramning af kryds. Eksisterende skitseprojekt venter på udførelse. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brordrupvej vest og øst for jernbaneoverskæring. Sikker fodgængerkrydsning vest for jernbanen. 25 Generelt Massetiltag Dynamiske combiskilte ved skoler. C, D Side 13

14 Projekter med laveste skønnede omkostninger i forhold til effekt Projekterne øverst på listen vurderes at have de laveste omkostninger i forhold til effekt. NR. LOKLITET BESKRIVELSE LØSNINGSFORSLG INDSTS- OMRÅDER 1 2 Møllevej (Jyllinge) - 50 m vest for Brohaven Bredgade - Ud for hus nr. 14 (ensrettet) Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse 3 Københavnsvej (ø-v) / Vinkelvej Kryds - 5 uheld 4 Københavnsvej (vest mod øst) mellem Københavnsvej nr. 4 og 34 Strækning - 7 uheld 5 Jernbanegade/Ringstedgade Kryds - 6 uheld 6 Schmeltz Plads - Ud for hus nr. 32 (ensrettet) 7 lgade/kong Valdemars Vej Kryds - 6 uheld Lindegårdsvej (Jyllinge) - Ud for Hasselparken m n.f. Jyllinge Parkvej Ramsølillevejen - Gadstrup ml. hus nr. 19 og 21 Baunegårdsvej (Jyllinge) - Ud for Baunegårdsskolen Store Valbyvej - Ud for genforeningssten ved nr. 256 Hastighed tilpasses vejprofil over 500 m strækning mellem Brohaven og Bromarken. fmærkning - adskille kørespor og parkering + tavle - husk 30km/t zone. Overkørsel med gennemført fortov over Vinkelvej, evt. nedlægge parkering i vejens nordlige side. Cykelmarkering ved overkørsler/sideveje (cykelsymboler/blå afmærkninger mv.) og "Din fart" tavle. Visuel sanering af kryds. Herunder forsimplet afmærkning i kryds og evt. mindre geometrisk opstramning. Hastighedsoverskridelse Skilt - husk 30km/t zone. B Hastighedsoverskridelse Ændret signalstyring, nyt cyklistsignal og belysning under jernbanebro. Visuel indsnævring i kørebane ved brug af kørebaneafmærkning (ca. 1 km). Hastighedsoverskridelse Byport suppleret med bump ved indkørsel til Gadstrup. B Hastighedsoverskridelse Indsnævring af kørebane ved brug af afmærkning. B Hastighedsoverskridelse 12 Darupvej/Maglegårdsvej Kryds - 5 uheld 13 Sønderlundsvej/Holbækvej Skolevej med høje hastigheder, mangler hastighedsdæmpende foranstaltninger Bump mellem byzoneskilt og rundkørsel og/eller variable tavler. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Darupvej, øst og vest for kryds. Færdselsregulerende foranstaltninger ved brug af afmærkning på kørebanen. Herunder opmaling af slidt eksisterende afmærkning. B B B B, B C 14 Gundsølillevej - Ud for nr. 14 Hastighedsoverskridelse Supplere med bump og/eller variable tavler mellem Gundsølillevej 14 og 43. B 15 Hyrdehøj Vestvej - ml. Holbækvej og Hyrdehøj Bygade Hastighedsoverskridelse Byport syd for Hyrdehøj Bygade (herunder midterhelle i den eksisterende spærreflade) og indsnævring af kørebane ved brug af kørebaneafmærkning (ca. 500 m) frem mod Holbækvej. Rumleriller i tilfart til rundkørslen ved Holbækvej., B 16 Emilsgave/Vibyvejen Høje hastigheder, krydsende børn 17 Frederiksborgvej ml. nr. 69 og 106 Strækning - 8 uheld 18 Københavnsvej ml. nr. 74 og 129 Strækning - 7 uheld 19 Holbækvej/Møllehusvej Kryds - 6 uheld Midterheller med krydsningsmulighed på Vibyvejen med midterareal for venstresvingende. Indsnævring af kørespor på Vibyvejen ved brug af kørebaneafmærkning. Ny overfladebelægning på delt sti der visuelt adskilles fra vejbelægning. Indsnævring af kørebanebredde ved afmærkning, genopmaling af cykelafmærkning ved overkørsler/sideveje til Københavnsvej (cykelsymboler, blå afmærkning mv.). Opstramning af kryds ved justering af cykelfelt, fodgængerfelt og helle. 20 Brordrupvej/Nørrevej Meget tung trafik, støj og utryg krydsning for børn Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brordrupvej vest og øst for jernbaneoverskæring. Sikker fodgængerkrydsning vest for jernbanen. Side 14

15 21 Roskilde Private Skole Dronning Sofies Vej Mangelfuld opmærksomhed på skole, kan løses ved skiltning eller afmærkning på kørebanen Bump på Dronning Sofies Vej nord og syd for skole. C 22 Generelt Massetiltag Dynamiske combiskilte ved skoler. C, D 23 Generelt Massetiltag Parkeringsforhold ved skoler. C, D 24 Gulddyssevej - ved Rosentorvet Utryg krydsning Sikre krydsningsheller. C 25 Vibyvejen (Viby) - ca. 100 m n.f. Bodsbjerggårdsvej Hastighedsoverskridelse Byport med ændret vejprofil ved overgang mellem 50km/t og 60km/t. Bør afvente effekt af tidligere udført hastighedsprojekt. B dfærdspåvirkning Herunder er projektlisten over hvilke adfærdspåvirkende tiltag, der foreslås gennemført. Listen er ikke prioriteret. NR EMNE NSVRLIG INDSTS 52 Unge mænd på knallert Skoler Foredrag for skoleelever fra blandt andet tilskadekommen knallertkører D Forældre Politi Oplysningskampagne omkring skadesgrad ved uheld ved foldere/lokalavis/events Kontrol over for hastighed og ulovlige knallerter (efterfølgende aktioner målrettet elever og forældre) INDSTS- OMRÅDE D D, B 53 Fodgænger-uheld Kampagne rundt skolestart der opfordrer forældre til at gå skolevejen med D, C Forældre sine børn Skoler Trafikoplæring - krydsning af veje i signal og vigepligtsregulerede kryds D, C Roskilde Kommune Events - "sjovt at gå til skolen" / afmærkninger på fortove (krummestier) D Roskilde Kommune Kampagne - avisnotits "med glimt i øjet" omkring fodgængeruheld - opfordring til at hjælpe "de gamle" damer trygt over vejen D 54 Cyklisters tilskadekomst Kampagne rundt skolestart der opfordrer forældre til at cykle skolevejen med D, C Forældre sine børn Skoler Trafikoplæring - Sikker Cyklist Cyklistprøve D Roskilde Kommune Kampagne - "Vi cykler til skole/børnehave" D Roskilde Kommune Kampagne - lle Børn Cykler D Roskilde Kommune Lys på med Ludvig D, Roskilde Kommune National kampagne mod højresvingsulykker D, Roskilde Kommune Nationale kampagner mod spritkørsel - fx "Hvem kører hjem?" D 55 Spirituskørsel Politi Kontrol - alkometer D, Roskilde Kommune Drivers Event og Drivers Club D, Roskilde Kommune Nationale hastighedskampagner - fx "Sænk farten?" D, B 56 Hastigheds-dæmpning Roskilde Kommune Stationære og mobile fartvisere D, B Roskilde Kommune Drivers Event og Drivers Club D, B, Politi Kontrol - hastighedsmålinger D, B 57 Sikkerhed og tryghed omkring skoler Roskilde Kommune og skoler Udarbejde trafikpolitikker for skoler i samarbejde med skolerne D,, Side 15

16 Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Veje og Grønne områder Rådhusbuen Roskilde November 2014 Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Side 16

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Projekter og Indsatser

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Projekter og Indsatser Trafiksikkerhedsplan 2014 Projekter og Indsatser TEKNISK NOTAT rev. 5 07. November 2014 chs/mkk/sb Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Projektlister... 4 2.1 Fysiske tiltag...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan Resume

Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan Resume Veje og Grønne Områder Sagsnr. 254799 Brevid. 2003013 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan 2014 12. november 2014 Resume Der er indkommet i alt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv.

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv. Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr. Over 400.000 kr. af disse går

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Mål: At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere, Midler: Sikre, at skolevejene

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere