INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde"

Transkript

1

2 INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte Rasmussen Mette Børgesen Flemming Holm Orla Kristensen Pia Leed Kulturhuset Sønderbro Kirke LEDER Leder Side 2 Sønderbrogruppen i midten af 90 erne Side 3 Gourmetaften med veteraner og deres familier Side 5 Menighedsrådsvalg 2012, Sønderbro sogn Side 6 Hvordan er det at sidde i menighedsråd? Side 7 At være kirke i Tanzania Side 9 Gudstjenester i Sønderbro Kirke, Gudstjenester på plejehjem Side 9 Hvor ender Søndermarkskolens brugte møbler? Side i 2013 Side 12 Sønderbro Aktivitet Horsens - din forening i dit nærmiljø Side 13 Guldpiger og sølvdrenge Side 13 Babytræf i beboerhuset i Axelborg Side 14 Opførelse af kastegård til cricket i Axelborg Side 15 Virksomhedsportræt Side 16 Socialkompagniet - en ny arbejdsplads på Sønderbro Side 17 Det sker på Sønderbro Side 19 Forandringens tid er inde Dagens avis bragte en artikel om, at der er sat turbo på skolebyggeriet på Fussingsvej, hvor en tilbygning til Slotsskolen fremover skal rumme overbygningselever fra tre skoler. Det betyder, at de hidtidige klasses elever fra Søndermarkskolen fremover skal tilbringe deres sidste skoleår i en helt anden bydel. Derfor er det vigtigt, at de i deres fritid får mulighed for at bevare tilknytningen til deres hjemområde. Emnet for Sønderbrogruppens seneste møde var derfor i samarbejde med det boligsociale projekt, Imagine Horsens, at sætte fokus på Børn og Unge i Sønderbro-området. Der blev udarbejdet en liste med fritidsaktiviteter, hvoraf det fremgår, at der er særdeles mange muligheder for fortsat at være en del af fællesskabet for de unge. Kun mangler der et sted, hvor man uden at være skemalagt bare kan hænge ud og hygge sig med vennerne, og det vil der blive arbejdet videre med. I Flemming Holms artikelserie om Sønderbrogruppens arbejde gennem 20 år, er vi nu nået til tilblivelsen af områdets fælles forsamlingshus, Sønderbro Kulturhus. Husets fundats lægger op til et tæt samarbejde mellem skole og kulturhus, og da mange af aktiviteterne for de unge foregår i huset, vil det også her være muligt fortsat at være en del af det særlige Sønderbro-fællesskab, også selv om skolen nu skifter navn til Byskole Horsens. Hvordan den fremtidige børnepolitik i øvrigt skal forme sig, er beskrevet i en artikel i dette nummer af Sønderbro Nyt. I den forrige leder i bladet lovede vi at sætte fokus på forretningslivet i Sønderbro-området. Det følger vi op på med en artikel om rengøringsfirmaet Omni Clean, hvor de ansatte er meget glade for at være en del af Sønderbro. Redaktionen vil i løbet af året fortsat sætte fokus på andre firmaer og butikker. Sønderbro Nyt kommer vidt omkring, og i dette nummer er nogle af bladets reportere draget til Afrika. Glæd jer derfor til at læse de spændende og farverige artikler fra Ghana og fra Tanzania. Sommeren står for døren, og jeg skal på vegne af den samlede redaktion ønske alle vore læsere en varm og solskinsfyldt sommer. Ulla Herløv Søndermarkskolen SATS og LAYOUT: OK Grafisk Produktion. Tlf TRYK: OK Grafisk Produktion Oplag stk Forsiden: Søndermarkskolens gamle møbler vækker glæde i Akwamufie, Ghana. Fotograf: Kurt Frandsen Deadline til næste nr. er den 29. juli 2012 Udebliver bladet ring til Aase Dammand på tlf Sønderbro Nyt kan også hentes i Sønderbro Kirke og i Søndergien. Side 2

3 Sønderbrogruppen i midten af 90-erne SØNDERBRO-ÅNDEN VISER SIG Lokalområdet afgrænses, vi sætter nye konkrete mål. Den fælles vision er Sundhed For Alle 8000 beboere. Læs her anden del af Flemming Holms gennemgang af Sønderbrogruppens 20-årige historie. Bla. taktik og kamp for at få skole og kirke med i arbejdet - og beboernes kamp for at rejse et fælles Kulturhus. I længden blev det umuligt for kirke og skole at holde sig ude af Sønderbrogruppen. Lokalpressen reagerede yderst positivt på gruppens initiativer, og snart gik rygtet om nogle livlige og vigtige diskussioner på Sønderbrogruppens månedlige møder. Som journalist fik jeg i en årrække på Radio Horsens mulighed for at lave et ugentligt radiomagasin ved navn Sund By År Vi sendte live onsdag formiddag med genudsendelse hver søndag fra Der blev målt henved lyttere på disse tidspunkter, og jeg benyttede jævnligt lejligheden til at opdatere lytterne på pionerarbejdet med at skabe sundhed for alle på Sønderbro. Problemer med kriminalitet, initiativer, sejre og nederlag. Bla. interviewede jeg provst Arne Thomsen, som nu i den direkte udsendelse erklærede sin støtte til Sønderbrogruppens arbejde. Opmuntret af dette inviterede jeg for åben mikrofon provsten til at deltage i gruppens næste møde. Arne Thomsen indvilgede i dette, hvis han måtte deltage som observatør På mødet varede det mindre end en halv time, før han følte sig så godt tilpas iblandt os andre, at han lovede fremover at være fast medlem af gruppen. Det var et meget vigtigt øjeblik, fordi han kunne meget mere end sit Fader Vor. Med sit indgående kendskab til lokalområdet og beboerne blev Arne Thomsen en vigtig brik i gruppens videre udvikling. Arne Thomsen kunne ikke blot sætte ord på den særlige Sønderbro-ånd, han havde lært at kende via sit arbejde i området. Sammen med ham kunne vi nu også indkredse et Sønderbro-område fra Dagnæs Bæk til Emil Møllersgade, og påbegynde en informationsindsats, der skulle rette sig mod hen ved 8000 beboere! Efter nogle møder enedes gruppen om at visionen, vi ville arbejde efter var denne: Sundhed For Alle på Sønderbro. I stedet for at drukne i alle de synlige problemer, ville vi skabe rammerne for en glad, lystbetonet hverdag for beboere og ansatte i kvarteret. Søndermarkskolen bag en tjørnehæk - udenfor pædagogisk rækkevidde! Vi vidste, at det ville være lige så vigtigt at få Søndermarkskolen med. Men den befandt sig billedlig talt bag en kæmpe tjørnehæk, og helt uden for vores pædagogiske rækkevidde. Langt ind i 90-erne var indstillingen blandt lærere og skoleledelse, at man ikke havde tid til sådan noget arbejde uden for skolen. Vi inviterede gang på gang den lærer, som sammen med Politi og kommunale socialrådgivere udgjorde det lokale SSP, der skal forebygge kriminalitet blandt områdets unge. Men lærerne vogtede over deres tid og fik skoleledelsens opbakning til dette. Så måtte vi jo tage dem med tang Første samarbejde fik vi, da skoleledelsen sagde ja til at vi måtte holde områdets Sct. Hans Aften på skolens idrætsplads i Men på den betingelse, at skolen ikke skulle have noget arbejde ud af denne aftale! En ny tradition blev bygget op med dette initiativ fra Sønderbrogruppen. Med tændte fakler gik vi gade op og gade ned, inden vi mødtes på skolens sportsplads og tændte det store fællesskabsbål. Som bekendt har Sønderbrogruppen ingen formand, og ingen kasserer. Det har vi aldrig haft. Vi var fra begyndelsen enige om, at hvis vi skulle gøre os håb om at nå frem til anderledes resultater, så var der formentlig også brug for at vi organiserede os anderledes Vi ville gerne sikre, at alle medlemmer kunne tage initiativer på gruppens vegne og sikre kort afstand Skift til en bank, der bygger på sunde værdier fra ide til handling. Det talte for en flad organisation med så lidt bureaukrati som muligt. Alle årene har vi kunnet nøjes med en sekretær, som sørger for tre ting: At udsende mødeindkaldelse med dagsorden til medlemmerne, at lede mødet og at udsende et referat efter mødet. Sekretær for gruppen har nu i 20 år været den dagligt ansvarlige i Axelborg Beboerhus. De første år var det socialrådgiver Finn Holst. Derefter socialpædagog Jørgen Hiorth, og i 13 år var det socialrådgiver Ruth Andreasen, som sad for enden af bordet. Siden 2009 har antropolog Mette Børgesen været gruppens anker. Sønderbrogruppen ved at blive kvalt af sin egen succes I 1996 var Sønderbrogruppen ved at blive kvalt af sin egen succes. Vi havde passeret de 30 medlemmer ved gruppemøderne. En uundgåelig tendens til at møderne blev mere orienterende, end aktivt handlende bredte sig. Noget måtte gøres for at tilbageerobre dynamikken! Forretningsfører Erik Krogh, AAB og borgerkonsulent Sven Jensen fra Horsens Kommunes socialforvaltning kaldte 5-6 nøglepersoner sammen til en frokost med øl og snaps på Lystbådehavnen. Dét hjalp Under frokosten opstod ideen om at oprette en række lokale ministerier med hver deres ansvarsområde. Det blev begyndelsen til Sønderbro Information, Sønderbro Kultur, Sønderbro Aktivitet, og senere: Sønderbro Uddannelse & Erhverv og Sønderbro Dialog. Samtlige ministerier har oplevet deres perioder med blomstring, afblomstring, frøsætning og knopskydning uventede steder. Nogle år ligger dynamikken ét sted i gruppen, næste år et andet sted. Det afhænger dels af hvilke opgaver medlemmerne finder vigtigst for tiden, dels af hvilke personligheder i den store gruppe, som arbejder lystbetonet sammen mellem møderne. Søndergade Horsens Side 3

4 Sønderbrogruppen i midten af 90-erne Netop i 1996 begyndte en del af beboerne i Sønderbrogruppen at drømme om et moderne forsamlingshus, der skulle være langt større end Axelborg Beboerhus. Det nye hus skulle også ligge et andet sted end Axelborg. Skolens SSP- og idrætslærer Steen Lauridsen drømte samtidig om bedre rammer for idrætsundervisningen, og nu blev skolen virkelig en aktiv faktor i gruppen. I august 1998 blev Mogens Falk ny skoleleder på Søndermarkskolen. Med en hidtil uset energi vendte han op og ned på den gamle skole, og snart blev han også endnu en dynamo i Sønderbrogruppen. Det viste sig, at skolelederen var dygtig til fund-raising - at skaffe penge til beboernes, skolens og områdets ønsker. Gennem 90-erne lykkedes det at få både kirke og skole aktivt med i arbejdet, der skal løfte 8000 beboeres velbefindende. Sønderbrogruppen har opbygget en lokal tradition for hyggeligt samvær Sct. Hans aften. Siden 1995 på Søndermarkskolens grund.»vi vil fred her til lands«, synger her sognepræst Ebbe Elm og beboerne Lotte Rasmussen og Aase Dammand. Alle aktive i Sønderbrogruppen. Sønderbro-mottoet: Vi kan, vi vil - og vi gør det! 11. november 1998 inviterede Sønderbrogruppen til stort borgermøde på Søndermarkskolen om det nye fælles hus. Borgmester Vagn Ry Nielsen var travlt optaget af budgetforhandlinger på Rådhuset, men tog sig alligevel tid til at besøge mødet 1 2 times tid. Horsens Folkeblad kunne derfor dagen efter citere ham for at Horsens Kommune vil hjælpe med driften af huset de næste 100 år, hvis I selv skaffer pengene til at bygge for. Den udfordring tog forsamlingen på sig. Det er fra den periode, at Sønderbro-mottoet: Vi kan, vi vil - og vi gør det! opstod. En række travle og frugtbare år begyndte i Sønderbrogruppen og de små lokale ministerier. Sønderbro Kultur blev nu rygraden i anstrengelserne. Husets funktioner skulle planlægges og tegnes. Den bedst mulige placering skulle findes. Arbejdet med at skaffe penge til byggeriet krævede indsats fra alle. Beboerne gik forrest, men blev dygtigt sekunderet af en fund-raisinggruppe med Mogens Falk som 24-timers ildsjæl. Efter en lang serie af fantasifulde beboerinitiativer, suppleret af systematisk fund-raising hos lokale, private fonde, stod Sønderbrogruppen i 2003 pludselig med 11 mio. kr. på lommen. Behovet for at oprette en juridisk enhed, der kunne håndtere de mange penge var påkrævet, og gruppen fandt frem til at oprette Sønderbro Kulturhus Fond - en selvejende institution, ejet af beboerne på Sønderbro. Alle disse udviklinger blev løbende kommunikeret ud til byen gennem Sønderbro Information, Horsens Folkeblad og Radio Horsens. Johannes Møllehave velsignede Kulturhuset på åbningsaftenen Sønderbrogruppemøderne var ikke bare arbejde. Det var frivilligt arbejde for alle, og i den periode også lidt af en fest at deltage i. En aften fløj ordet Søndergi gennem luften, og alle smilede over denne sammentrækning af Sønderbro og synergi. Nogen mener, at jeg var ordets ophavsmand. Det må jeg dog afvise. Det kan være det kom ud gennem min mund, men som alt det bedste, jeg har oplevet i dette arbejde, så er dette underlige ord inspireret af det fællesskabende, ligeværdige samvær i gruppen. En varm og usædvanligt kollektiv indsats. Kulturhus Fonden blev en ny knopskydning i den frugtbare organisation. I 2004 stod Kulturhuset færdigbygget på skolens grund. Forfatterpræsten Johannes Møllehave indviede huset og tryllebandt beboerne i et propfyldt Kulturhus. I en pause - uden publikum - velsignede Møllehave vores nye forsamlingshus og bad for husets evne til at kunne blive alle kulturernes hus. Mere om det i næste nummer af Sønderbro Nyt. Dette er artikel nr. 2 i en serie på 4, hvor redaktionen fejrer Sønderbrogruppens 20 års jubilæum. Den første artikel blev bragt i forrige nummer af Sønderbro Nyt. Side 4

5 Gourmetaften med veteraner og deres familier Tekst: Barbara Staniul Pedersen Jeg har haft fornøjelsen af at stå i køkkenet med over tyve mennesker i forskellige aldre og med forskelligt køn og lavet fin mad til alles nydelse. Det var både det færdige resultat, selve processen, men også i den grad hinandens selskab, som blev kilden til vores velvære. Vi har kreeret en to retters menu: Squash suppe 1 kg squash (courgetter eller zucchini) 1 ml. stort hakket løg, 1 2 dl olie, 1-2 fed hvidløg, 1 liter (grøntsags) bouillon, 21 2 dl piskefløde, salt og peber, g strimlet røget skinke, 1 bundt fintklippet purløg Skyl squashen, og skær den i tommelfingerstore tern. Svits squash og hakket løg i olien i en gryde. Kom knuste hvidløgsfed i og hæld bouillonen ved. Læg låg på og lad det snurre i 20 min. Kom hele blandingen i en blender eller purer gennem en sigte. Hæld den tilbage i gryden og tilsæt fløden. Kog den igennem endnu nogle minutter og smag til med salt og peber. Kom lidt finstrimlet skinke i hver portion (eller i suppen) og drys med klippet purløg. Bagt torsk med løgringe, bønner og hollandaise. Torsk: 4 stk. torskefilet à ca. 180 gr. med skind, smør til fadet, salt og peber. Krydr torskestykkerne med salt og peber og læg dem i et ovnfast fad, der er smurt med smør. Bag fisken ved ca. 110 grader, til skindet let kan trækkes af. Det er tegn på, at den er færdig. Løgringe: 4 stk. bananskalotteløg (de store aflange af slagsen), mel, æg og rasp til panering, salt og peber, vindruekerneolie til fritering. Skær løgene i tynde skiver og vend dem i mel, æg og rasp. Friter dem i hed olie, til de er sprøde og gyldne. Afdryp på fedtsugende papir, og krydr med salt og peber. Salat med haricots vertes : 400 g bønner, bruger du friske, så fjern stilken, 100 g god bacon i tern, 1 hoved friseésalat, 3 spsk. vinaigrette (forholdet mellem eddike og olie er 4:1). Kog bønnerne i letsaltet vand. De skal stadig have bid og må ikke blive for bløde. Afkøl dem hurtigt under kold vand eller i en skål med isterninger. Pluk salaten. De gule blade i midten er de mest delikate og dekorative, så det er dem, der skal bruges til denne ret. Steg baconstykkerne på panden og lad dem dryppe af på fedtsugende papir. Vend bønner, salat og bacon sammen og mariner med vinaigrette. Pynt evt. med marinerede rødbede strimler. Hollandaise: 450 gr. smør, 3 spsk. vand, 4 stk. æggeblommer, saft af en citron, salt og peber. Smelt smørret ved svag varme. Pisk i en anden tykbundet kasserolle æggeblommer, vand og halvdelen af citronsaften sammen ved svag varme, til du opnår en let og luftig konsistens. Pas på at varmen ikke bliver for hård, da du så ender med røræg i stedet for sauce. Når æggemassen er legeret (luftig), tilsættes det afklarede smør lidt ad gangen, mens du konstant pisker. Hæld meget langsomt det smeltede smør i og kasser vallen, som ligger i bunden af smørgryden. TIP Lav evt. saucen over vandbad eller med en blender. Skulle den alligevel skille, kan du redde den ved at tilsætte en smule isvand. Maden blev nydt i det gode selskab af både store og små. De unge kokke startede meget modigt en uofficiel konkurrence ved at lave en børne/unge gruppe, som konkurrerede på den bedste smagsoplevelse med deres forældre og bedsteforældre. Konkurrencens resultat blev uafgjort, for det viste sig, at de unge mennesker med deres ambitioner om at vinde kunne lave maden, der var rigtig god! Hvis jeg skal være ærlig, så smagte deres suppe bedst. Ekstra info til interesserede læsere: (Der var en stor artikel om arrangementet i Horsens Folkeblad fra tirsdag den 20. marts 2012) Der er i øvrigt billeder fra det vellykkede møde på veteranernes hjemmeside: Arrangementet er blevet til i samarbejde mellem Golf for Alle, Ude og Hjemme og Sønderbro Kulturhus. Side 5

6 Menighedsrådsvalg 2012, Sønderbro sogn Der er i år valg til menighedsrådene i hele landet, også her i Sønderbro sogn. Det sker hvert fjerde år. Det finder sted tirsdag den 13. november Hvis der kun er en liste, eller hvis flere lister er enige om de opstillede kandidater, kaldes det aftalevalg eller fredsvalg. Er der ikke enighed mellem listerne, skal der holdes afstemningsvalg eller kampvalg, som det også hedder. Der afholdes den 5. september et orienteringsmøde i Sønderbro Kirke for alle interesserede, hvor der gøres rede for rådets arbejde. I forbindelse med dette møde afholdes der et opstillingsmøde. I Sønderbro menighedsråd skal der være 9 medlemmer samt de to præster. Herudover er der brug for suppleanter. Navne og adresser, Sønderbro Sogn Sønderbro kirkekontor kordegn Irena Kristensen Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens Tlf.: Åbent tirsdag - fredag Sognepræst Ebbe Elm Nattergalevej 1, 8700 Horsens Tlf.: Træffes ikke mandag Sognepræst Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, 8450 Hammel Tlf.: / Træffes ikke mandag Organist Michael Rauff Tlf.: Træffes ikke mandag Kirketjener Torben Bøgballe Træffes ved henvendelse til Sønderbro Kirke på tlf.: Træffes ikke mandag Menighedsrådsformand Per Karlsson Østergårdsvej 8, Sejet, 8700 Horsens Tlf.: Redaktion for kirkesiderne: Anne Marie Kristensen, Ebbe Elm Side 6 Formanden for rådet skriver: Kære Borgere i Sønderbro sogn! På nuværende tidspunkt ved vi, at vi skal finde 5-6 nye kandidater, der vil lade sig vælge ind i rådet. Vi vil derfor appellere til alle, der kunne tænke sig at være med til at gøre en forskel i lokalområdet Sønderbro og være med til at styrke det lokale demokrati. Vi afholder ca. 11 menighedsrådsmøder om året. Man kan beskæftige sig med økonomi, kirkelige anliggender, personaleforhold, bygningsvedligeholdelse, kirkegårdsanliggender, arrangementer for familier med børn i sognet samt kontakt til foreningslivet på Sønderbro m.m. Ved at være med i menighedsrådet er der mulighed for at bruge sine kræfter på en konstruktiv måde til gavn for hele lokalområdet. Rådet bør bestå af mange forskellige samfundsgrupper, så vi dækker bredt. Det nuværende menighedsråd har i en ramme af fællesskab og gensidig personlig respekt haft godt samarbejde, som det nye råd kan drage fordel af og bygge videre på. For at få mere at vide, så ring til kirkens kontor, tlf , tirsdag - fredag mellem 9 og 12 og meld dig til arrangementet: Valgflæsk onsdag den 5. september 2012 kl , Sønderbro Kirke. Der serveres gratis: Stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs Vi har kun plads til 80 personer, hvorfor Først-til-mølle-princippet gælder. Program: Spisning, orientering om kirke og valg, underholdning ved en kendt Horsens-gruppe. Der kan naturligvis stilles spørgsmål. Efter mødet vil der være opstillingsmøde, hvor interesserede kandidater kan melde sig. På gensyn og vel mødt! Per Karlsson, formand for menighedsrådet

7 Hvordan er det at sidde i menighedsråd? Præsterne ved kirken er fødte medlemmer af rådet. Vi har snakket med de valgte medlemmer for at høre lidt om deres erfaringer med rådsarbejdet i den forløbne periode. Per Karlsson har siddet 4 år i Vor Frelser og 4 år i Sønderbro sogns menighedsråd som formand, men holder nu pga. af alder. Hvis jeg var yngre, ville jeg tage 8 år mere, for det har været spændende at tage del i kirkens liv. Der sker rigtig meget i og omkring Sønderbro Kirke. Det er en kirke i bevægelse, og den har Per som formand været glad for at være med til at sætte sit præg på. Pers indgang til kirken har været et langt livs arbejde i og for FDF, og det har lært ham at holde benene på jorden. En gudstjeneste i Guds fri natur er lige så vigtig for mig som en søndagshøjmesse i kirken, siger Per. Men den enkelthed og uhøjtidelighed, der er i arkitekturen i Sønderbro kirke, og som også præger livet ved kirken, holder Per dog også meget af: Kirkens arkitektur er en daglig inspiration for mig, Jeg er jo bygningsmand, og jeg bliver aldrig træt af at nyde den lethed, der er i betonkonstruktionerne og det særlige lys, der er i kirkerummet. Økonomien har fyldt meget i menighedsrådets arbejde, og Per har som formand og bygningssagkyndig været optaget af, at få mere kirke for skatteborgernes penge. Han har således været særlig glad for at varmeanlægget i kirken er blevet skiftet fra eltil fjernvarme, så varmeudgifterne er blevet reduceret til under det halve. Men for Per handler menighedsarbejde ikke kun om varme, maling og tagpap men også om at være kirke i lokalsamfundet. Der har fra kirkens begyndelse været en lav indgangstærskel og et folkeligt engagement fra mange frivillige der har præget Sønderbro menigheden. Et mødested til hverdag og fest som kirken forstod sig selv fra dens spæde begyndelse. Det sætter Per stor pris på: Man bliver set, og folk hilser på hinanden, så man føler sig anerkendt og godt tilpas, når man kommer i Sønderbro kirke. Det er vigtigt for mig, også at kunne forbinde Folkekirken med glæde og åbenhed, og den har jeg mødt på Sønderbro. Sønderbro sogn er præget af folkelig mangfoldighed, og det glæder også Per, at de mange kulturer er repræsenteret som frivillige ved kirken og i gudstjenesten om søndagen. På spørgsmålet om hvilken vision Per har for Sønderbro Kirkes fremtid, siger han, at det er vigtigt for den folkelige tilknytning til kirken at have stor opmærksomhed på ungdomsarbejdet og børnefamilierne i sognet, så kirken fortsat kan være med til at inspirere det folkelige liv. Lis Helbo har været kontaktperson og kirkeværge i denne valgperiode: Da jeg begyndte at komme i kirken for fem år siden, kom det bag på mig, så godt jeg blev taget imod. Folk kom hen og hilste på mig. Det var en god oplevelse, at blive set og blive en del af et lokalt fællesskab. Kirkerummet har en særlig betydning for Lis. Hun nyder den ro og mulighed for fordybelse, som det inviterer til. Som kontaktperson har Lis haft kløgt og held til at skabe et anerkendende samarbejdsklima mellem præster og personale. Det har været en stor udfordring at være med til at tage livtag med plejer og sætte nye mål for kirkens arbejde og få fokus på, hvad det er, vi bruger pengene til i Folkekirken. Mit hjerte ligger i den kirkelige diakoni. Der er tre gange så mange enlige forsørgere på Sønderbro som i resten af kommunen, så jeg har været glad for at vi i menighedsplejen har øget indsatsen i forhold til de mange udsatte familier i sognet. For Lis er det vigtigt, at kirken bliver brugt af alle borgere i sognet, og at den er i øjenhøjde med befolkningen i lokalsamfundet. Lis er nødt til at forlade menighedsrådet efter denne periode pga. et stort arbejdspres, men glæder sig til at vende tilbage til menighedsarbejdet, når hun får mere tid. Inge Rytter har været kirkeværge, har siddet i udvalget for Kunst og forår og i programudvalget. For Inge har det været menneskeligt udviklende at sidde i menighedsrådet og være en del af et fællesskab. Der har været en god kemi i rådet, og det er dejligt, når arbejdet lykkes, og vi får udrettet noget, som med varmeprojektet. Det har også været spændende at følge med i arbejdet bag det at drive en kirke. Inge savner dog at kunne sidde på kirkebænke og nyde freden og stemningen i kirken, uden at skulle tænke på opgaverne i menighedsrådet. Jeg er glad for gudstjenesten og det, der foregår i den. Når jeg fordyber mig i stemningen i kirken, falder det hele til ro, fortæller Inge. Per Næss-Schmidt er næstformand og bl.a. medlem af udvalget for Kunst og forår. Per N-S har siddet i rådet i 12 år. Per N-S synes, det er berigende at være med i menighedsrådsarbejde; det giver indblik i en helt anden verden end den almindelige hverdag. I rådet kommer man til at kende andre, som man ellers ikke ville have mødt. Det giver gode kontakter og også venskaber. Han sætter pris på, at man samles Side 7

8 Hvordan er det at sidde i menighedsråd? inden rådsmøderne og spiser og snakker sammen. Også Per N-S finder det vigtigt med det sociale arbejde, som kirken står for. Han er meget glad for, at der fra kirkens side gøres så meget for Sønderbro-området. Per N-S understreger, at man ikke skal lade sig afskrække af, at der er meget nyt at sætte sig ind i, når man er ny i rådet. Man skal bare huske, at ting tager tid. For det er selvfølgelig vigtigt at sætte sig ind i, hvordan det hele fungerer, da man jo har ansvar for både personale og økonomi. Per N-S vil gerne fortsætte i rådet. Lene Isaksen er bl.a. formand for programudvalget. Lene har kendt kirken længe, da hun har sunget i kirkens kor siden Lene holder meget af Sønderbro Kirke og ville derfor gerne være med i rådsarbejdet. Hun forlader dog rådet til november, da hun er ved at færdiggøre sin uddannelse på Universitetet. Lene har været glad for at være med og lære de andre rådsmedlemmer at kende. Hun synes, det har været sjovt at være en af dem, der står bag de mange arrangementer, der foregår i kirken. På det personlige plan har det givet hende mange gode oplevelser. Det har givet styrke at skulle være den, der ringer og laver aftaler. Og så er det tilfredsstillende at se det blive til noget. Birthe Holme kom ind som suppleant i begyndelsen af perioden. Hun er blandt andet ansvarlig for de skiftende kunstudstillinger i kirkens forhal. Hun har tidligere siddet i Vor Frelsers Kirkes menighedsråd i 12 år. gerne vil gøre noget og være med i noget. Birthe, der også er frivillig i Folkekirkens Nødhjælp og frivillig ved gudstjenesterne på Åparkcentret, lægger stor vægt på det diakonale arbejde, altså at kirken gør noget for andre. Også Birthe peger på betydningen af at mødes med de andre i rådet til en bid mad og en snak om både det ene og det andet. Der er selvfølgelig både glæder og skuffelser ved menighedsrådsarbejdet, siger Birthe, men hun er glad for at være med og overvejer at stille op til endnu en periode. Hanne Line Larsen har været kasserer i rådet i denne periode samt medlem af valgbestyrelsen. Hanne Line synes, det er vigtigt at engagere sig i lokalsamfundet og være med der, hvor der er noget på spil. Hun vil gerne arbejde for de værdier, som kirken står for. På grund af travlhed på jobbet ser hun sig desværre nødsaget til at slippe rådsarbejdet, men vil gerne være med igen på et senere tidspunkt. Det kan være svært at nå alt det, man gerne vil, siger Hanne Line. At være kasserer er en post, der indebærer, at man holder øje med den daglige økonomi, men det er kassererkontoret på Horsens Kirkegårde, der står for betaling af regninger, og som laver regnskabet. Det er en stor hjælp, og der har været et godt samarbejde med personalet der. Hanne Line er glad for at komme til gudstjenesterne og for at få et indblik i den kirkelige verden. Hun er glad for den gode stemning, der har været i rådet og det gode samarbejde. Hun synes, der er opnået meget, ikke mindst på det sociale område. Hun glæder sig også over de tiltag, der bliver gjort for at gøre kirken til en god arbejdsplads for de ansatte. Hanne Line ser det som godt og givende at sidde i menighedsrådet og håber, der er nye kræfter, der vil tage fat til november. Ebbe Elm og Anne Marie Kristensen Birthe understreger, at menighedsråd har med fællesskab at gøre. Hun er med, fordi hun interesserer sig for mennesker. Hun er en ildsjæl, der Side 8 Sønderbro menighedsråd. Bageste række fra venstre: Birthe Holme, Ebbe Elm, Lis Helbo, Inge Rytter, Hanne Line Larsen, Anne Marie Kristensen. Forrest fra venstre: Lene Isaksen, Per Næss-Schmidt, Per Karlsson

9 Indtryk fra et gensyn med Tanzania. I efteråret 2011 havde jeg lejlighed til at besøge den Lutherske Kirke i det nordvestlige Tanzania i Østafrika. Jeg arbejdede for kirken i begyndelsen af 1980 erne, og der blev knyttet venskabsbånd, der har holdt over tid og afstand. Det var en stor oplevelse af få lov at bo hos mine gode tanzaniske venner og være med i deres liv et par uger. Familien bor i Bukoba, der ligger på vestbredden af Victoriasøen. Bukoba er områdets hovedby, og det er her den lutherske domkirke ligger - ja, der er også en katolsk domkirke, og der er en stor moské samt et hindutempel - mangfoldigheden er til at få øje på. Den lutherske kirke fejrede sit 100 års jubilæum sommeren 2010, så det er en ung kirke sammenlignet med vores. En dag besøgte jeg en af de gamle kirker - den var bygget i 1965! Der er bygget mange kirker siden da. Før var der også kirker, men de var bygget af mere forgængelige materialer, dvs. det var lerklinede bygninger med stråtag. Der er slet ikke præster nok, så tit er det en evangelist, der står for gudstjenesten. Evangelisterne har fået en kort uddannelse på en bibelskole og gør et meget stort stykke arbejde med forkyndelse og oplæring i kristendom. Den lutherske kirke i Tanzania lægger stor vægt på diakonien, det sociale arbejde, og gør et meget stort stykke arbejde for syge og fattige, ikke mindst bliver der ydet en stor indsats for børn, der har mistet deres forældre pga. aids. Kirken driver hospitaler, børnehjem, døveskole mm. Der lægges vægt på undervisning og kirken driver også en lang række skoler og gymnasier. Kirkens børnehjem i Ntoma At være kirke i Tanzania Kirke og stat er uafhængige af hinanden, og kirkeskatten opkræves ikke centralt. Kirken må selv sørge for at indsamle sine midler. Hver søndag er der indsamling, og hver familie er forpligtet på et vist beløb pr. år. Og har de ingen kontanter, kan de komme med naturalier, der sælges på auktion efter gudstjenesten. Tanzania er et fattigt land, så det er ikke de helt store penge, der kommer ind. Derfor er præster og andre ansatte meget lavt lønnede. Der kommer også tilskud fra missionsselskaberne i Tyskland, Sverige og Danmark, men det er til særlige projekter, ikke den daglige drift, og der kommer ikke nær så meget som før, da man går ind for, at kirken skal være selvstændig. Der holdes auktion efter gudstjenesten I Tanzania er ca. 40 % af befolkningen kristne og ca. 40 % er muslimer. De lever i det store og hele fredeligt sammen. Den lutherske kirke føler sig mere truet af pinsemenighederne, der blomstrer frem og bogstavelig talt tager deres medlemmer. Pinsemenighederne er i voldsom vækst, men de tager slet ikke de samme sociale og samfundsmæssige opgaver på sig, som de traditionelle kirker gør. Kirkegang er en naturlig del af mange familiers liv, så der er mange i kirke om søndagen, både børn og voksne, og man giver sig tid til at stå og snakke og udveksle nyheder efter kirketid. Det er festligt at være til gudstjeneste, hvor der altid er megen sang, tit er der flere kor, der medvirker. Da jeg var på besøg i Ntoma, hvor jeg har arbejdet, blev jeg bedt om at komme med en hilsen. Det var en stor glæde at stå foran en helt fyldt kirke og bringe en hilsen fra min menighed i Sønderbro, og det var dejligt at gense nogle af de mennesker, jeg kendte for 30 år siden. Det er almindeligt, at gæster bliver bedt om at stå frem og overbringe en hilsen fra deres menighed. Jeg blev bedt om at hilse igen - det være hermed gjort! I kan høre mere om Tanzania ved en af vinterens sogneeftermiddage. Anne Marie Kristensen Efter kirketid, Ntoma Gudstjenester i Sønderbro Kirke Juni Søndag den 3. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Juli Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm August Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Der er kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten. Kirkebil Ældre og gangbesværede kan blive kørt til og fra gudstjeneste. Ring senest fredag kl til kordegnen, tlf.: Gudstjenester på plejehjem Åparkcentret, onsdage kl juni: Ebbe Elm 25. juli: Ebbe Elm 29. august: A. M. Kristensen Gefions Have, torsdage kl juni: Ebbe Elm 26. juli: Ebbe Elm 30. august: A. M. Kristensen Side 9

10 Tekst: Kurt Frandsen Ved Søndermarkskolen står der af og til en container, og nogle travle mennesker sætter skolemøbler, computere og andet ind i den. Hvorfor det? Hvor skal disse containere hen? Og hvem er det, der sender dem? Vi er en forening, der hedder Akwamufies Venner. Hvert år sender vi en container til et område, der hedder Akwamu i Ghana. Akwamu er på 600 km 2 og der bor ca Hovedbyen hedder Akwamufie (akwamuernes hjem), og den ligger ved Volta floden. En af de største floder i Vestafrika. Det startede med, at skolen i byen Akwamufie mistede taget og alt udstyr, da en orkan i marts 2008 fejede gennem byen. Skolen bad mig om hjælp, fordi jeg er høvding i denne by. Dette kan du læse mere om nederst. Opgaven med at hjælpe var større end en enkelt mand kunne klare, så vi startede foreningen Akwamufies Venner. Vi henter udstyret på skoler i Horsens og omegn, når de skifter til nyt. Der er brug for det, vi sender. I begyndelsen havde skolen i Akwamufie slet ingenting. Alt var ødelagt, og hvis børnene ville have noget at sidde på, måtte de tage en skammel med hjemmefra. Når de skulle skrive, måtte Side 10 Hvor ender Søndermarkskolens brugte møbler? Der stilles andre krav til skolebygninger end her hos os. Her ses børnehaveklassen. de ligge på knæ og bruge skamlen som bord. Det er gået fremad siden. Væggene blev repareret, og der blev lagt nyt tag på skolen. Vi er i gang med at skaffe møbler til 2 skoler mere, og selv om de ikke har været udsatte for en orkan, så var deres møbler ikke gode. I kælderen på Søndermarkskolen står der møbler parat til at blive sendt til sommer. Men i containeren er der plads til mere, så vi skal helst hente flere. Hver container indeholder skolemøbler til ca. 300 elever, computere og andet som skoler har brug for. Alle tre skoler har nu et computerrum, og i den næste container sender vi computere til flere skoler. Ud over containere sender vi også penge til skolen i Akwamufie. En norsk 6. klasse har samlet penge til skolen i Akwamufie. Så kunne den få sat bygningen i stand til børnehaveklasserne. Hos os er det en selvfølge, at vi har elektrisk lys og toiletter. Men det var det ikke på skolen i Akwamufie. En fond har givet os penge, så skolen har fået elektrisk lys. De fleste hjem har ikke selv elektrisk lys. Der blev også råd til en l vandtank, så skolens toiletter altid har vand. Det sker tit, at byen ikke får vand. I februar i år var jeg sammen med jeres tidligere skoleinspektør, Mogens Falk, i Akwamufie. Han var med, fordi han med tiden skal fortsætte mit arbejde i Akwamu. Mogens holdt møder med folk fra Akwamu. De skulle sammen finde ud af, hvad der er deres største behov for udvikling. Det vigtigste er at bygge nogle børnehaver, så de små børn har et sted at være, indtil de er gamle nok til at komme i skole. Vi har nu søgt penge for at opfylde dette behov. Du kan læse mere om os på foreningens hjemmeside

11 Her er nogle af deltagerne i de møder, vi holdt. Under parasollen er deres konge. Hvid høvding i Afrika Kurt Frandsen er en af initiativtagerne til foreningen Akwamufies Venner, som er omtalt ovenfor. Siden 1994 har han været høvding for udvikling blandt akwamuerne i Ghana. Det blev han, da han boede og arbejdede i Ghana. Han havde læst Thorkil Hansens bog: Slavernes Kyst, og brugte denne bog til at se, hvad danskerne havde efterladt, da vi i 1850 solgte vores besiddelser på Guldkysten til englænderne. Tilbage i tiden havde danskerne meget med akwamuerne at gøre. Vi købte afrikanere og gjorde dem til slaver. Det er en grim historie. Vi sendte dem på overfyldte skibe til de Vestindiske Øer. Her arbejdede slaverne på de farme, hvor man udvandt sukker og sendte det til Europa. Mange døde under transporten og af den brutale behandling, de fik på farmene. I Ghana er der stadig et fort, der hedder Christiansborg, og der er ruiner efter andre forter med navne som Fredensborg og Prindsensteen. Nær Christiansborg i Ghana ligger en bydel, der hedder Osu. Her er der flere huse, der er bygget af danskere, og hvor deres efterkommere stadig bor. De er ganske vist mørke i huden, men de har navne som Jacobsen, Holm, Larsen, Wulff og Sonne. Mr. Leslie Wulff-Cochrane er efterkommer af Johannes Wulff, der kom til Guldkysten i 1836 og døde der i Han arbejdede på Christiansborg og byggede huset Frederiks Minde, opkaldt efter kong Frederik den 6. Christiansborg. Engang boede der danskere her. Nu er det bolig for Ghanas præsident. Når Kurt Frandsen er i Akwamufie, hedder han Nana Yaw Amoako. Side 11

12 0-13 i 2013 Søndermarkskolen Lindvigsvej Telf.: Flere kunder? Så kontakt Aase Dammand på tlf for en annonce i Sønderbro Nyt Børn fra 0-13 år flytter sammen på Sønderbro Tekst: Jette Bjerre, SFO leder på Søndermarkskolen Efter sommerferien tager vi hul på et spændende byggeri på Søndermarkskolen. Børnehaven Åkanden, Sankt Georgs Hjemmets Vuggestue, Dagplejen, Indskoling, Mellemtrin og SFO skal i sommeren 2013 flytte sammen i nye og renoverede rammer. Men det handler ikke kun om bygninger. Stærkere fællesskaber Vi ser børneenheden som en ressource i det større fællesskab i lokalsamfundet. Når daginstitution og skole rykker så tæt sammen, får vi optimale muligheder for fleksible og trygge overgange for børnene med en stærk brobygning af kendte voksne og nye muligheder for projekter på tværs af alder. Samtidig får de ansatte nye muligheder for inspirerende samarbejde og vidensdeling på tværs. Fælles vision og værdier Lærere og pædagoger har sammen med dagplejen, PPR, familieafdelingen og sundhedsplejen deltaget i et fremtidsværksted og udarbejdet en fælles vision med nøgleordene: Én enhed og én indgang Helhed og fællesskab Tryghed og udfordring, udvikling og læring Et godt udgangspunkt for at skabe sig et godt liv Natur, teknologi, udsyn og bevægelse Tydelig, åben og positiv kommunikation Det gode liv Vi ønsker at møde børn og forældre med positive forventninger, at se det hele menneske i sammenhæng med familie og livssituation. En del af visionen indeholder også de to store områder: Sprog - da kommunikation er afgørende i vores relationer med andre, og sprogforståelse, tale, skrift og læsning er nøglen til uddannelse. Sundhed - da mental og fysisk velbefindende er afgørende for vores livskvalitet og livschancer. Lad der bli lys Visionen vil også danne grundlag for indretningen af de fysiske rammer - såvel ude som inde. I øjeblikket er vi i gang med en spændende sparring med ingeniør og arkitekt. Der er interessante og nytænkende idéer i spil, så vi får åbne, lyse og multifunktionelle faciliteter både indadtil og udadtil. Det er vigtigt, at rammerne spiller sammen med en dagligdag, der udfordrer barnets alsidige udvikling og giver plads til spændende projekter på tværs af boglige og kreative fag. Side 12

13 Sønderbro Aktivitet Horsensdin forening i dit nærmiljø Guldpiger og sølvdrenge Sønderbro Aktivitet Horsens (SAH) har nu eksisteret i snart 2 år. Vi startede med en ide om at skabe en forening, som vil lave tilbud til beboere i Sønderbro området.dette kan være aktiviteter omkring idræt men også eks. foredrag, musik m.m. Det er nu blevet til en stor forening, som hele tiden udvikler sig. I dag har vi bankospil hver uge, karate for børn og voksne 2 gange om uge, styrketræning 2 gange om ugen, fitness/aerobic en gang om ugen, floorball en gang om ugen, idræt for sjov en gang om ugen, rytmegymnastik for piger en gang om ugen og så har vi to nye ting undervejs. Streetfodbold og et Rap musik projekt. Foreningen kører ved hjælp af en masse frivillige instruktører og hjælpere og det gør, at vores kontingenter er meget lave. Vi kan dog stadigvæk godt bruge flere frivillige, så sidder du og har lyst til at være en del af foreningen, så kan vi tilbyde sammenhold og en masse positive oplevelser. Sidder du inde med en god ide, så må du endelig kontakte os. Så vil vi sammen med dig arbejde på at realisere din idé. Skulle du have spørgsmål så kontakt os endelig. Tom Juul Pinstrup Formand i Sønderbro Aktivitet Horsens Tlf Fredag den 13. april tog toogtyve floorballspillere og trænere fra Southbridge Vikings til Landsstævnet 2012 i Ringsted. Vi glædede os og var meget spændte på, hvordan det ville gå. I 2011 blev landsstævnet afholdt i Frederikshavn, og der blev det til en 4. plads i A-slutspillet og en finaleplads i B-slutspillet. Efter en lørdag med en masse floorballkampe for alle spillerne, viste søndag sig at blive en helt forrygende dag for vores lille klub fra Sønderbro - vi havde to hold i A-finalerne! U9-drengene (Siriwad, Martin Blair, Kacper, Rabeen) mødte i finalen Sunds Seahawks (Herning). Kampen var meget spændende og intens. Vi var godt med i kampen, men vi havde svært ved at dæmme op for langskud fra distancen. Efter at have givet alt, hvad vi havde, tabte vi desværre finalen med 3-2 U11-drengene (Ragavan, Rageevan og Emil) spillede sig i A-gruppespillet. Her blev det til en 5.plads. I den sidste afgørende kamp vandt U11-drengene 4-3 mod Esbjerg. Et rigtig godt resultat! Og så til en helt fantastisk nyhed. U11- pigerne (Alberte, Cecilie, Aila, Una, Reyyan og Melike) kan nu kalde sig Danmarks bedste piger! I finalen vandt de 4-1 mod Copenhagen FC. Pigerne er blevet hyldet på skolen, og Horsens Folkeblad har endda bragt en artikel om guldpigerne fra Sønderbro. Formand Martin Monsrud Düring Side 13

14 Babytræf i beboerhuset i Axelborg Sønderbro Kulturhus Lindvigsvej 4 Telf.: Beboerhuset Axelborg 4c Tlf Tekst: Kathia Abaidoo Vi er en gruppe nybagte mødre, der har startet et netværk. Vi mødes en gang om ugen i beboerhuset i Axelborg og deler hverdagens små successer såvel som fiaskoer og nederlag. Der er plads til at sidde på en lyserød sky af lykke, også selvom dit barn ikke er kommet ud af nattøjet. Der er i den forstand plads til at være lige der, hvor man er, uden at behøve foregive noget andet. Vi er selv en gruppe nybagte mødre, der kan lide den gode historie især med et billigt grin og legende, grædende, pludrende babyer til. Og jo, et stykke kage til kaffen er aldrig i vejen. Alle mødre og forældre med babyer mellem 0-1 år er velkomne. Det koster 30 kr. for medlemskab, og så er der gratis the og kaffe. I april måned lavede vi en event med babymassage, rim, remser og rytmik, hvor certificeret massør Jane Hansen fra Conceptmassage kom og underviste. Det er et eksempel på et af de tiltag, der forløber hen over året til babytræf. Vi er at finde i Axelborg beboerhus hver mandag fra kl Den sidste gang inden sommerferien er den 18. juni. Vi starter op igen efter sommerferien den 6. august. Kom og besøg os - også hvis du bare er lidt nysgerrig. Til babytræf mødes mødre med deres babyer mellem 0-1 år. Det sker hver mandag fra kl i beboerhuset i Axelborg. Støt vore annoncører - De støtter os En del af Babytræf er at være sammen med andre og dele hverdagens små opog nedture. Det gælder både for mødrene og for babyerne. Babytræf er et initiativ, der er taget af nybagte mødre og organiseret i samarbejde med det boligsociale sekretariat, Imagine Horsens. Side 14

15 Tekst: Mette Børgesen Opførelsen af en kastegård til cricket i Axelborg Cricketsporten har en lang tradition i Horsens. Horsens Cricket Club blev etableret i 1883, og cricket er den ældste boldsport i Horsens. I 2011 vandt klubbens drenge Danmarksmesterskabet hjem til Horsens, og i ungdomsrækkerne har Horsens også en landsholdsspiller. Mange af de børn og unge, som spiller cricket, bor i dag i Sønderbro området og i Axelborg. Uden for klubtræningen mødes de tit for at spille på de grønne arealer i boligområdet. Interessen for cricket er stor - så stor, at en gruppe voksne og forældre i efteråret 2011 satte sig sammen og lavede en ansøgning til boligforeningen AAB med ønsket om at etablere en kastegård til cricket på de grønne arealer i Axelborg. Ansøgningen blev positivt modtaget i boligforeningen og afdelingsbestyrelsen, og i foråret 2012 er opførelsen af en kastegård gået i gang. Lokalt engagement Der er ikke mange boligforeninger i landet, der tidligere er gået ind i et byggeri om opførelse af en kastegård. Det nationale forbund, Dansk Cricket Forbund, kender til ét eksempel fra København, hvor en boligforening fik et entreprenørfirma til at opføre en. I Horsens har man valgt en anden løsning. Lokale beboere i boligforeningen har sammen med Horsens Cricket Club været med til at designe kastegården. Beboere i boligområdet har lavet tegningen, stået for udgravningen af grunden, og i samarbejde med boligforeningen omsat ideen til praksis. En kastegård er en lukket gård, hvor man kan øve sig i cricket, uden at boldene suser langt væk i alle retninger. Oversigtsskitse er udarbejdet af Torben Skaaning. Beboernes engagement viser en lokal vilje og overskud til at tage positiv del i udviklingen af lokalområdet. Det lokale engagement er i princippet ikke en ny ting i Sønderbro-området. Da bydelens samlingssted, Sønderbro Kulturhus, blev indviet i 2004 var det også et resultat af en lang proces, hvor beboerne i området var med til at samle penge ind til byggeriet. Boligområdets sundhed Boligselskaberne i Horsens har som primær opgave at udleje og administrere ejendomme. Hvad mange ikke ved er, at boligselskaberne også tager et stort socialt ansvar for at få boligområderne til at være sunde og attraktive miljøer for borgerne at bo og leve i. Sundhed handler både om muligheder for at udfolde sig fysisk og om at være tryg i hverdagen. Til daglig omtales denne del af boligselskabernes arbejde som det boligsociale arbejde. Opførelsen af kastegården i Axelborg er et bidrag til boligområdets sundhed, hvor alle børn, unge og voksne, der har lyst til at øve sig i cricket, kan gøre det tæt på bopæl, og når tiden er til det. Poul Thambirajah er repræsentant for beboerne. Her måler han ud til udgravningen af grunden. Foto: Horsens Cricket Club. I påskedagene blev de første spadestik taget til at etablere kastegården. Her bliver stabilgrus komprimeret. Foto: Horsens Cricket Club. Børnene i boligområdet ser spændte med fra sidelinjen, mens de voksne er i gang med arbejdet. Foto: Horsens Cricket Club. Kastegården forventes at stå færdig i sommeren Læs mere om det boligsociale arbejde på: Side 15

16 Virksomhedsportræt Firma valgte Sønderbro af mange grunde. Har planer om at blive her mange år endnu. 20 fastansatte i Omni Clean og en håndfuld løst ansatte sørger for erhvervsrengøring med kort varsel! Interview med firmaets tre medejere af Flemming Holm. Det var tre erfarne rengøringskolleger, som i oktober 2009 åbnede firmaet Omni Clean i Kirupa Siva s køkken på Vibeholms Allé. Garagen blev brugt som lager. De tre havde lært hinanden at kende i firmaet Multiclean, som netop lukkede i Så noget nyt skulle ske. Samarbejdet var så vellykket, og efterspørgslen så stor, at de tre snart måtte lede efter en bedre firmaadresse, med mere plads og central beliggenhed til opgaven med erhvervsrengøring. Den fandt de på Sønderbrogade, hvor Sønderbro Nyt spørger driftschef Kirupa Siva, salgschef Christina Christiansen og adm. direktør Finn Hørberg om deres forhold til Sønderbro? Christina: - Sønderbro er charmerende, farverig og hyggelig. Der er virkelig et folkeliv, som leves ude og inde. Finn: - Sønderbro er derudover en fin beliggenhed for vores firma, fordi mange af vore kunder er virksomheder i midtbyen og i byens industrikvarterer. Vi overvejede Grønlandsvej, men Sønderbro er mere personlig. Kirupa: - Mange af vore 20 medarbejdere stammer selv fra Sønderbroområdet, og så er den konstante trafik BAR & RESTAURANT CLASSIC DANISH CUISINE SINCE 1993 Havnen 15, 8700 Horsens Bordbestiling: TLF Firmaets tre ejere valgte Sønderbro og har ikke fortrudt. Folkelivet er hyggeligt, og man kan ikke bo mere centralt, mener de. ad Sønderbrogade på en måde en del af vores markedsføring. Vi ligger på en strækning, hvor der ikke kan køres stærkt, og mange ser vores skilt! Sønderbro Nyt: - Hvordan skaffer I kunder? Markedet er jo fyldt med små og større rengøringsfirmaer Finn: - Vi bliver tilsyneladende anbefalet. Direktører taler sammen. Vi ønsker at have det godt med de løsninger, vi laver, og at være tilgængelige for kunderne. Vi kan være klar indenfor 1 time. Handler det om en spildskade på et af byens trykkerier, så er vi der i løbet af 20 minutter. Sådan skal det være. Det er en del af kvaliteten i vores produkt og endnu en grund til, at vi er glade for at bo på Sønderbro. Vil vokse langsomt, og blive på Sønderbrogade Kirupa: - Ja, vi må gøre noget rigtigt, for det er korrekt at der findes mange rengøringsselskaber. Men vi er alle tre eksperter på hver vores område, og vi gør rigtig meget for at være i øjenhøjde med vore kunder. Selv om vi nu sidder og taler sammen her på vores kontor, så kan man sagtens opleve os alle tre trække i arbejdstøjet og løse en rengøringsopgave selv. Christina: - Vi er alle tre enige om, at vi skal vokse langsomt. Vores fokus er på at holde kvaliteten og pleje de eksisterende kunder. Men selvfølgelig vil vi gerne udvide, og det skal også nok ske. Ud over vore 20 fastansatte medarbejdere har vi i dag en håndfuld løst ansatte, som hjælper os, når det brænder på. Det er typisk unge studerende fra VIA. Men som sagt kan vi også selv tage fat. Dels for at holde faget ved lige, dels fordi vi i situationen ikke kan skaffe ekstra mandskab. Det er fint. Vi har det sjovt med at arbejde her og agter at blive her i mange år. Sønderbro Nyt: - Hvis Omni Clean vokser, vokser I vel også ud af de små lokaler hér på Sønderbrogade? Finn: - Nej, vi kan klare os længe med de 70 m2 hér. Du skal tænke på, at en stor del af vores udstyr og materialer står klar ude på kundernes adresser. Kirupa: - Ja, vi valgte virkelig Sønderbro, og ønsker at udvikle os hér. Vi har et stort menneskeligt netværk her. Vi kan overskue byen herfra. Vi er medlemmer af Horsens Erhvervsråd. Vi er sponsorer for såvel Horsens Cricketklub som AC Horsens. Denne beliggenhed kan holde i mange år. Vi glæder os allerede til 5-års jubilæet for Side 16 58x62_sønderbrokulturhus 1 10/04/

17 Virksomhedsportræt Omni Clean. Sønderbro Nyt: - Når I kigger ud af jeres vinduer, hedder genboen CSU, eller Center for Socialt Udsatte. Spiller det nogen rolle for jer at vi er midt i et område, hvor pengene er små, og hvor der foregår et omfattende socialt arbejde? Vellykket socialt arbejde på Sønderbro men vi mangler en hundeskov! Kirupa: - Det er en daglig glæde at bo her. For vel ser man ind imellem en person, der tømmer en flaske i forbavsende fart på vej ind til - eller ud fra - vores genbo. Men der arbejdes jo fra mange sider på at løfte livskvaliteten for alle. Tænk på alle initiativerne fra Sønderbrogruppen. For nylig flyttede Sønderbro Sekretariatet jo også over på den anden side, og blev en ny genbo til os. Samtidig har sekretariatet og Sønderbrogruppen fået et Kulturhus op at stå, hvor tingene virkelig tager form. Jeg ved det, for jeg er selv bruger af stedet sammen med mange af mine tamilske venner. For nylig var vi 1000 mennesker samlet til tamilsk fest derovre. I al stilfærdighed udvikler huset sig til at blive det, der står på facaden: Alle kulturernes hus. Det er dejligt at føle sig velkommen, slutter Kirupa Siva. Omni Clean har som Sønderbro Kulturhus selv et motto. På firmaets hoveddør står der: Et team, der kan gøre rent. Samtalen med de tre medejere - og medarbejdere - har tydeligt demonstreret denne evne til at hænge sammen som et team. På spørgsmålet om de tre savner noget på Sønderbro, ryster de to mænd på hovederne. Christina læner sig hen over skrivebordet og siger: - Her mangler virkelig en hundeskov. I guder, hvor må vi skovle mange hundelorte væk på en uge. Lige på det område kan Sønderbro gøre det bedre! Medarbejderskaren i Omni Clean har - som ledelsen - flere nationaliteter blandt sig. Ca. halvdelen er indfødt danske. Den anden halvdel kommer fra andre kulturer, der har fået deres hjem i Horsens. Sønderbro Nyt ønsker firmaet og medarbejderne alt godt i fremtiden, og mange gode år på Sønderbro. Socialkompagniet - en ny arbejdsplads på Sønderbro En funklende ny arbejdsplads har netop åbnet dørene på Sønderbrogade 46 i lokaler, der tilhører Center for Socialt Udsatte - CSU under Horsens Kommune. Den nye arbejdsplads har fået navnet SocialKompagniet. Da Sønderbro Nyt besøger områdets nye arbejdsplads er lederen, Anita, kun lige ansat, men endnu ikke tiltrådt. Vi taler i stedet med udviklingschef Lars Schubert og projektmedarbejder Michael Lillelund om formålet med SocialKompagniet. Lars Schubert lægger ud: - På CSU arbejder vi jo dagligt med at hjælpe alle de medborgere, der ønsker at hjælpes ud af et misbrug. Det kan være alkohol- eller narkotikamisbrug, eller blandingsmisbrug. Vores indsats foregår både her på vores Sønderbroadresse og adskillige andre steder i byen, lige som vi har medarbejdere, der opsøger misbrugerne i deres hjem. CSU er godkendt som et virksomhedscenter. Det betyder, at vi kan tage nogle af vore brugere ind og tilbyde dem et job, hvor de kommer rundt og følger hele det mangeartede arbejde, vi har med at gøre. Gennem virksomhedscentret får disse nye medarbejdere også tilbudt et mentorkursus, så de bliver rigtig dygtige til at tage sig af nye brugere. Michael Lillelund, der er projektmedarbejder i Socialkompagniet, er netop sådan en medarbejder. Michael: - Ja, jeg har lige været på mentorkursus og glæder mig hver dag over at være på en arbejdsplads, hvor jeg kan gøre en forskel og bruge værdifulde sider af mig selv til andres bedste. Jeg kunne jo ellers nøjes med at slappe af på min førtidspension, efter at have haft et massivt misbrug siden 9-års alderen. Nu er jeg sammen med Lars og CSU i færd med at udvikle SocialKompagniet som et helt nyt tilbud til byen. Sønderbro Nyt: Hvad er formålet med SocialKompagniet? Michael Lillelund: - På CSU er der to grupper. En meget stor omsorgs- Udviklingschefen og projektmedarbejderen er stærke sammen. SocialKompagniet går et dejligt forår i møde, mens de på Sønderbrogade udvikler nye tilbud til byens socialt udsatte. Side 17

18 Socialkompagniet - en ny arbejdsplads på Sønderbro gruppe på måske 200 mennesker, der har været ude i et mangeårigt misbrug. Mange af dem har svært ved social kontakt og isolerer sig hjemme. De kommer måske her til en månedlig samtale og får måske også hjemmebesøg af os. For dem er der rigtig lang vej til arbejdsmarkedet. De bedømmes af Job Horsens og af alle myndigheder som matchgruppe 3. Tømrer højbede til Sønderbro Have - Men vi har også Motivationsgruppen, som består af dem, der stadig har en tro på, at de kan komme ud af deres misbrug. Det er desværre en langt mindre gruppe. De kommer til gengæld tre formiddage hver uge, og i SocialKompagniet giver vi dem nu daglige tilbud. De kan være med til at save og tømre de højbede sammen, der snart skal være klar til at sætte i Sønderbro Have lige udenfor Kulturhuset. Vi sørger for, at de får noget sundt at spise, og de kan gøre brug af vore kreative tilbud med fx at male, eller de kan forbedre deres færdigheder på computer på vores IT-værksted (der er en del af Sønderbrogruppens IT-løft, hvor 100 PC er er udlånt til samarbejdspartnere i Sønderbroområdet. Red.). Og vi har netop åbnet et idrætstilbud til dem i Sønderbro Kulturhus. Lars Schubert: - Disse gode folk fra motivationsgruppen er langt tættere på en fremtid på arbejdsmarkedet og tilhører derfor matchgruppe 2 i myndighedssproget. De har problemer, men problemerne er ikke massive. Hvis de får den hjælp, de skal bruge, opfinder vi nu det færdige produkt - Socialkompagniet - sammen med disse brugere. Det er derfor vores plan, at match 2 skal hjælpe match 3, som i dag lever et ikke-liv på det, som myndighederne kalder midlertidig passiv forsørgelse. Det er en isoleret tilværelse uden aktiveringskrav pga. massivt misbrug. Michael Lillelund: - De sejler rundt som skibe uden mål og uden drømme. Jeg vil så gerne have dem til at drømme igen. Først da kan de sætte sig nogle mål. Søger millioner til IT for udsatte SocialKompagniet har netop sendt en ansøgning til Socialministeriet om 12 mio. kr. til et IT-løft for byens socialt udsatte. - Se det for dig, siger Lars Schubert: - IT-mulighederne går fuldstændig forbi disse familier. Børnene bliver tabere, inden de når skolealderen. - Se det for dig, siger Michael Lillelund: - Hvis vi får bevilget pengene til vores projekt Go on-line, så kan vi booke en bowlingbane via Social- Kompagniets egne smartphones eller tablets, og vi kan lave en stor del af vore arbejdsopgaver på dem, samtidig med at vi langt om længe bliver koblet op på det øvrige samfund. De to pionerer i SocialKompagniet vil gerne efterlyse frivillige til at hjælpe til: - Vi svinger ingen pisk, lyder det fra de to. - SocialKompagniet er en selvstændig arbejdsplads og ikke en myndighed, som siger du skal. Vi kalder på frivilligheden. Både hos misbrugerne og hos de frivillige, der blot har et socialt hjerte. Som der står i deres brochure: Vi tilbyder partnerskab med frivillige, virksomheder og lokale samarbejdspartnere. Har du lyst til at lave frivillige aktiviteter for socialt udsatte? Vil du donere eller være samarbejdspartner som privat eller offentlig virksomhed? Socialkompagniet udvikler i partnerskaber helt nye tilbud til socialt udsatte borgere i Horsens. Fordi socialt udsatte ikke har de samme muligheder for at benytte de almindelige tilbud i samfundet. Fordi socialt udsatte kan opnå øget livskvalitet og nye muligheder i livet. Fordi socialt udsatte, virksomhed og frivillige borgere kan få nye perspektiver på hinanden. Begge siger: - Det er muligt for det lokale erhvervsliv og virksomheder i Horsens at give donationer i form af penge eller andet udstyr, som kan hjælpe med at fremme vores arbejde, og vi kan løfte i flok som samfund. Har din forretning eller virksomhed overskuddet til at give en hjælpende hånd, så kontakt os. Telefon til Lars Schubert: eller Michael Lillelund: Sønderbrogruppens medlemmer, marts 2012 Aase Dammand Beboer i Sønderbroområdet Alice Teckemeier Konsulent, Horsens kommune Anne Marie Kristensen Præst, Sønderbro Kirke Asta Jørgensen Formand, afdelingsbestyrelsen Lejerbo, Frejasgade Barbara S. Pedersen Projekt Alle Kulturers Køkken, ansat i Sønderbro Kulturhus Fond Bilal Yücelbas Skolebestyrelsen Søndermarkskolen, Søndergien Birgit Andersen Fodboldklubben Horsens Freja Bjarne Johansen Form. afd.bestyrelsen i Mimersgade, Odinsgaard Bjarne Skovgård Pedersen Foreningen Golf for alle Doris Bisgaard Beboer i Axelborg Dorthe Bartholomæussen Ergoterapeut Åparkcentret Ebbe Elm Præst, Sønderbro Kirke Eigil Hauge Aktivitetsmedarb. Præsthøjgård, tovholder på Onsdagsklubben Erik Krogh Forretningsfører, AAB Erik Bebe Knudsen Konstitueret skoleder på Søndermarkskolen Evy Nielsen Souschef Gefionsgården Flemming Holm Journalist, Søndergien Gunner Nielsen Læge, frivillig indenfor sundhedsfremme på Sønderbro Gunnar Sørensen Forretningsfører Andelsboligforeningen Beringsgaard Harun Güler Lærer Phønix efterskole og med i dialoggruppen Henrik Meldgaard Ungdomsskoleinspektør Horsens Ungdomsskole Jette Bjerre Skolefritidsordningen Søndenvinden Jesper Nielsen Horsens Sund By, Horsens kommune Jørgen Egholm Sydbyens aktivitets klub og Sønderbro aktivitet Horsens Kiruba Siva Erhvervsdrivende, Omni Clean Kirsten Buhl Sundhedspl. børnefam.center Vest Kirsten Fynbo Frivillig i Sønderbro Kirke. Beboer på Sønderbro Kurt Lund Frivillig indenfor IT-løft, Søndergien Leslie Bak Leder af daginstitution Søndermark (børnehaven Åkanden og vuggestuen Sct. Georgshjemmet ) Lilian Andersen Formand for boligforeningen Odinsgården, koordinator for frivilliggruppen i Horsens Lis Helbo Familierådgiver, Børnefam.center Fuglevang, medlem af menighedsrådet i Sønderbro Kirke Lotte Rasmussen Husmedarb., beboerhuset Axelborg Martin Düring SSP-lærer, Søndermarkskolen Mette Børgesen Boligsocial projektleder, Imagine Horsens, Axelborg Mette Hvidberg Center for Socialt Udsatte Michael Meldgaard Forretningsfører Odinsgaarden Nathan Srikathirgamanathan Psykolog, frivillig og beboer på Sønderbro Orla Kristensen Selvstændig erhvervsdrivende på Sønderbro Ove Dam Lauritsen Lokalinspektør AAB, Axelborg Per Næss-Schmidt Formand for afd.best i Axelborg Poul Thambirajah Repræsentant for tamilerne og beboer på Sønderbro Saliha Arikan Projektkoordinator Søndergien Susi Lindahl Centerleder, Gefionsgården Torben Krogh Forretningsfører Lejerbo. Kolding Tom Pinstrup Sønderbro Aktivitet Horsens SAH Ulla Herløv Andelsboligforeningen Beringsgaard, redaktør Sønderbro Nyt Sønderbrogruppens ambassadører Eva Ladekjær Larsen Mogens Falk Region Midtjylland, Center for folkesundhed, har lavet ph.d. feltarbejde i Axelborg, Sønderbro Konsulent for Sønderbro Kulturhus Fond Side 18

19 Det sker på Sønderbro Sønderbro Kirke Tirsdag den 19. juni, kl : indbyder vi alle til at komme og synge sammen med kirkens kor og organist Michael Rauff. De har sammensat en buket af sommersange fra Højskolesangbogen, som de gerne vil dele med så mange som muligt. Det er gratis at være med - og det giver glæde at synge sammen. Sankt Hans Opslag og annoncering kommer senere når programmet er endeligt fastlagt. Caféen i Sønderbro Kulturhus har åbent kl samt kl alle hverdage. Lukket i weekender og skoleferier. Se ugeplanen på Idræt for sjov Bhv.kl kl. ifølge med forældre hver torsdag kl i Kulturhuset sal 3. Træner Jørgen Egholm m.fl. Axelbold Bhv.kl - 5. kl. hver tirsdag kl i Kulturhuset. Træner Jørgen Madsen. Floorball U kl kl. hver mandag kl i Kulturhuset. Trænere Martin Düring og Birgitte Enoksen. Floorball U kl kl. + voksne hver mandag kl i Kulturhuset. Træner Martin Düring. Kor Koret øver hver torsdag kl i Musiklokalet og er for børn i kl. Leder Nana Bjerg. Bankospil i Beboerhuset Axelborg hver tirsdag kl Elektronisk aktivitetskalender: aktivitetskalender Side 19

20

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist C AMPINGKOKKEN - kogebogen til den kulinariske campist CAMPINGKOKKEN En kulinarisk rejse i campingvognen Henning Kohl Køkkenchef Camping er nærvær god tid. Væk fra den stressede dagligdag. Camping er tid

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985.

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985. Personale! Pia K. Jensen Leder Startede i huset i 1985. Uden forkundskaber røg jeg lige på køkkenet, og bagte hver dag til 150 børn. Siden fik jeg flere timer, og tog til sidst klubuddannelsen hvorefter

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere