Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3. 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4"

Transkript

1 Beboer Bladet BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

2 Adresser og udvalg Bomiva ADMINISTRATIONEN: Bomiva Sallings Gård 16, 7800 Skive, Tlf Fax Kontortider: Mandag-torsdag Tirsdage tillige Fredag Vesthøj: Vestervænget 4B, st. th., 7800 Skive Projektleder Jesper Faurskov Pedersen: Tlf Projektmedarbejder Lars Landbo: Tlf Projektmedarbejder Annette Ø. Hansen: Tlf Træffetider: Mandag og tirsdag Onsdag og torsdag og igen Fredag Såfremt vi ikke befinder os på kontoret i oven stående tidsrum, kan vi træffes på telefon eller mail. Direktør: Ulla K. Holm, tlf Bestyrelsen: Formand: Nanny Dahl Næstformand: Heinrich Nielsen Bestyrelsesmedl.: Ove Bjerring Bestyrelsesmedl.: Karen Dalsgaard, Bestyrelsesmedl.: Ellen Holmgaard Bestyrelsesmedl.: Elin Holm Petersen Bestyrelsesmedl.: Iver Bergholt Beboer Bladet BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Oplag: 2300 eksemplarer, som ud deles gratis til alle husstande i BOMIVA. Det er meningen, at der skal udkomme 3 numre om året. Næste num mer bliver marts Bladets indhold bestemmes hovedsageligt af jer beboere, fra de ca. 66 afdelinger i BOMIVA. Går der nogle ude i afdelingerne, som gerne vil bidrage med ideer, hjælp til produktionen af artiklerne, ja, så er I hjertelig velkomne! Artikler skal være bladudvalget i hæn de enten pr. mail/post eller afleveret senest den 26. januar Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læserbreve/ indlæg. Det kan være anonyme, racistiske, eller moralsk stødende læserbreve. Forsiden: Ny gavlkunst, Aage Nielsensvej Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 2

3 Lederen I denne tid holder vi vejret i spænding, mens vi afventer det nye boligforlig, for bag Christiansborg Slots tykke mure bliver de almene boligers skæbne bestemt i dette efterår. Boligforliget drejer sig om den økonomiske ramme for renoveringer af nedslidte almene boliger og de boligsociale projekter i perioden 2015 til I den nuværende aftale har det også været aftalt, hvor mange midler Landsbyggefonden har kunnet bruge til blandt andet renoveringer af afdelinger, nedrivninger og huslejenedsættelser. Hvis ikke der er tilstrækkelige midler til at de almene boliger, der trænger til renovering kan bevares i en tidssvarende stand, vil det forstærke fraflytningen fra de berørte afdelinger, og det vil også give en skæv beboersammensætning, da de nedslidte afdelinger ikke vil kunne tiltrække ressourcestærke beboere. Der er i den kommende forligsperiode behov for at der kan renoveres for 5,5 mia. kr. årligt med støtte fra Landsbyggefonden, derfor et det også beskæmmende, at der lægges op til en renoveringsramme på til 2,785 mia. kr. Staten skal ikke bruge pengene til at finansiere andre formål, da det er lejernes penge, og de skal komme lejerne til gode. Vedtages en sådan klart mindre renoveringsramme, vil det endvidere få store konsekvenser for beskæftigelsen, og da opsvinget stadig går trægt, vil det være sund fornuft at forsætte renoveringen af de almene boliger, da det giver bedre boliger, flere arbejdspladser og dermed færre udgifter til dagpenge og flere skattekroner i statskassen. Vedtages udspillet til boligforliget, vil det for Bomivas vedkommende betyde, at vi må udskyde allerede udarbejdede planer for renovering og nedrivning i en del af de afdelinger, der er ramt af tomme boliger og store lejetab. Det vil i den yderste konsekvens medføre, at nogle afdelinger bliver i så dårlig stand, at det bliver svært at tiltrække beboere og dermed forstærkes tendensen med fraflytningen fra yderområderne i Skive Kommune. Vi har i forvejen en befolkningsnedgang i kommunen og i yderområderne står almene boliger allerede tomme. Den tendens vil fortsætte, hvis vi ikke ved renoveringer holder de almene boliger i en konkurrencedygtig stand. Hvis rammen for støtte fra Landsbyggefonden beskæres så hårdt som regeringen bebuder i sit udspil, vil det være dybt beklageligt for beboerne og for beskæftigelsen. Det vil være dårligt for Skive Kommune og for Skives udvikling, og derfor vil jeg også indtrængende opfordre alle Skives politikere til at benytte al den indflydelse, som de måtte have til borgens politikere, for at Landsbyggefonden kan få øget rammen for tilsagn om støtte til lån, udbedring, forbedring, ombygning og sammenlægning i de almene boligområder. Jeg vil gerne slutte lederen med at ønske alle bladets læsere en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Nanny J. Dahl KONTORET HOLDER JULEFERIE fra tirsdag d. 23. december 2014 til søndag d. 4. januar 2015, begge dag incl. Bomiva ønsker beboerne en glædelig jul samt et godt nytår. Beboerbladet 3/2014 side 3

4 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej Fredag den 26. september 2014 markerede afd. 11, Aage Nielsensvej deres 60 års jubilæum, og afdelingen fik i anledningen af jubilæet overdraget en gavlkunst, af kunstneren Jes Nordby. Gavlkunsten er skænket af Nykredits Fond og Bomivas kunstfond. Formanden for afd. 11, Aage Nielsensvej Karen Dalsgaard bød velkommen til de fremmødte, og var glad for at det var muligt med indkøbet af kunst til afdelingen, og at gavlkunsten Sol i Sigte" er kunst, der fortæller noget med sit symbolik og det i glade, stærke farver, der afspejler sol, skov og strand. Formanden for Bomiva, Nanny Dahl overdrog gavlkunsten, og var i sin tale til afdelingen inde på, at 60 år jo ikke er så høj en alder. Men efter 60 år er det måske tiltrængt med en ansigtsløftning, og afd. 11, Aage Nielsensvej har da også, her de sidste år, fået foretaget en del renoveringer af blokkene med bl.a. nye køkkener, nyt tag, samt nye altaner og udeområder. Nu fremstår afdelingen, som en tidssvarende afdeling, der er klar til at tage hul på de næste 60 år. Bomivas kunstfond er taknemlig for den mulighed, som Nykredit Fonden ved at skænke kr. til indkøb af kunst har åbnet, og at vi dermed sammen kan indtænke kunst i afdelingen, og det at bo. Jes Nordbys Sol i sigte som nu hænger på gavlen til glæde for beboerne, selve området og alle der kommer forbi. Kunst skal ud, ikke gemmes væk bag tykke mure, for her ude i det fri kan alle nyde kunsten. Kunsten vil kunne løfte bybilledet og identiteten i hele området. Ikke, at det er særligt svært i det her tilfælde, se bare på afdelingen nu, og kunsten bliver ligesom prikken over iet. Sol i Sigte er et kunstværk der fortæller og symboliserer livet, der leves i blokkene her på Aage Nielsensvej. Det er vigtigt med kunst, som folk kan genkende sig selv i. Det skaber et mangfoldigt og pulserende liv i jeres afdeling, og det er vigtigt at skabe en fælles referenceramme med kunst, der tager udgangspunkt i den historie, der ligger i området i forvejen. I afdeling 11, Aage Nielsensvej er der varme, menneskelig varme. Derfor passer Beboerbladet 3/2014 side 4

5 Sol i Sigte også lige til jer, alle symbolerne, ja hele symbolikken i kunsten. Den viser, at det er skønt at kunne favne og at kunne inkludere. Den skaber bl.a. tryghed og signalerer, at her er liv, glæde og plads til alle - og at det er trygt at bo her. Nanny Dahl sluttede sin tale med at ønske beboerne tillykke med jubilæet og med gavlkunsten. Gavlkunsten er lavet af multikunstneren Jes Nordby, der bor og arbejder i Sdr. Stenderup ved Kolding. Jes Nordbys billedkunstneriske univers er festligt, fabulerende, farverigt og dybt fascinerende. Det siges, at kunst har sit eget liv, der kommer fra kunsterens sjæl. Jes Nordby må have en smuk og glad sjæl. Overalt i sin kunst har han i bogstaveligt forstand hjertet med i alt, hvad han foretager sig, det lille røde hjerte, der symboliserer kærlighed og glæde. Jes Nordby har lavet mange separatudstillinger, for bare at nævne nogle af stederne, så er det byer, så som Kolding, København, Odense og Esbjerg. Jes Nordby har også lavet mange forskelligartede bestillingsarbejder lige fra skulpturer, malerier, kort, plakater og illustrationer til bøger og musikudgivelser, ja det er bare nogle af tingene, i sandhed en multikunstner, og nu gavlkunsten Sol i Sigte til Skive. Markeringen af jubilæet sluttede i gildesalen Aage Nielsensvej, hvor bestyrelsen havde sørget for sandwich, fadøl og sodavand til de fremmødte. Beboerbladet 3/2014 side 5

6 Pænt fremmøde til beboermøderne i 2014 Der har været afholdt beboermøde i Bomivas 40 afdelinger, og den gennemsnitlige fremmødeprocent har været 29%, jf. tabel nedenfor. Det må siges at være et pænt fremmøde, når der samtidig er omkring 60 ledige lejemål i oplandet samt 60 lejemål i Vestervænget, der ikke er med på grund af en stor helhedsplan. Det er utrolig dejligt, når beboerne bakker op om beboerdemokratiet og er en del af det, der sker i afdelingen. Administrationen ser frem til møderne næste år, hvor vi har mulighed for at udveksle mangt og meget. Bomiva har afdelingsbestyrelser i stort set alle afdelinger, og de er yderst aktive ude i deres områder. Vi har således hørt om mange spændende arrangementer, bl.a. dagsudflugter, bankoaftener, gymnastik, fælles kaffe, diverse fester, loppemarkeder osv. Ulla K. Holm Afdeling Antal Lejemål Lejemål % Antal lejemål beboere 1 Holstebrovej 48/Hvittfeltsgade/ Odgårdsvej/ Vævergården/Vesterled % 21 3 Viborgvej % 1 4 Vestervang/vestervænget % 31 5 Brøndumsgade % 6 6 Grønnegade % 27 7 Lærkevej/Spurvevej/Kærsangervej % 5 8 Brårupvej/Hedetoften % 13 9 Hedetoften % Jeppe Aakjærsvej % Aage Nielsensvej % Frederiksdal Alle % Galgebakken % Villaparken % Holstebrovej % Højlundsvej % Violvej/Solsikkevej % Humlevej % 4 22 Danelykke % 5 23 Stationsvej/Kisumvej % 6 26 Frugthaven % Thorupsgade/Gartnerjorden % Jeppe Aakjærsvej/Grønnegade % Krarupvej, Hem, ældrecenter % 12 Beboerbladet 3/2014 side 6

7 Afdeling Antal Lejemål Lejemål % Antal lejemål beboere 33 Nordbanevej, institution % 4 34 Præstevejen, Rønbjerg, ældrecenter % 7 38 Sallings Gård % Strandvejen, Glyngøre % 6 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev % 6 73 Roslev/Glyngøre/Harre % Færgevej/Museumsvej, Glyngøre % 8 75 Mølkærvej, Durup % 5 76 Rybjergvej, Roslev % 6 77 Priessvej/Museumsvej/Durupvej, Glyngøre % Durupvej, Glyngøre % Lem/Lihme % Rødding % Balling % Oddense/Krejbjerg % Ramsing % 5 87 Hvidbjerg % % 635 Man kan godt skabe et NYT område med fælles hjælp Bomiva er et alment boligselskab med 2300 boliger, beliggende i Skive, Spøttrup & Sallingsund - Bo-Midt-Vand. Vi hjælper gerne med at finde den rigtige bolig. Bliv skrevet på ventelisten, til lige din bolig. Dygtige viceværter hjælper i hverdagen at bo alment er tryghed, fællesskab, frihed & tid til det hele. -et godt sted at bo til leje Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive -Telefon Åben: Man/Torsdag Tirsdag tillige Fredag Beboerbladet 3/2014 side 7

8 Bolig & Energimesse oktober 2014 Bomiva har i samarbejde med aab boligforening Skive, deltaget i Bolig & Energimessen i Kulturcenter Limfjord d. 4. & 5. oktober Ønsket var at øge kendskabet Bolig & Energimesse til de almene boligselskaber oktober i Skive På standen var det muligt at blive opnoteret Bomiva har gratis i samarbejde på ventelisten med aab hos boligforening Bomiva & aabskive, i oktober deltaget måned. i Bolig Man & kunne desuden Energimessen deltage i Kulturcenter i konkurrence, Limfjord ved d. at 4. svare & 5. oktober på 10 gode grunde Ønsket til var at bo at alment øge - kendskabet Bolig 1. præmien & Energimesse til var de et almene kroophold boligselskaber vinderen oktober af i dette, Skive blev På standen på Kielgastvej. var det muligt at blive opnoteret Bomiva (Nedenunder har gratis i samarbejde er billeder på ventelisten af med vinderne, aab hos boligforening Bomiva af vin præmierne.) & aabskive, i oktober deltaget Messen måned. i gav Bolig Man anledning & kunne til en desuden Energimessen god snak, deltage med i de Kulturcenter i folk konkurrence, der kiggede Limfjord ved forbi d. at 4. på svare & standen. 5. oktober på 10 Og gode efterfølgende grunde Ønsket til var at en bo at del alment øge - kendskabet 1. præmien til var de et almene kroophold boligselskaber vinderen af i dette, Skive. blev På standen på Kielgastvej. var det muligt at blive opnoteringer opnoteret (Nedenunder gratis er på billeder på ventelisten, ventelisten af vinderne, ved hos henvendelse Bomiva af vin præmierne.) & aabpå i oktober kontoret. Messen måned. gav Man anledning kunne til en desuden god snak, deltage med de i en folk konkurrence, der kiggede ved forbi at på svare standen. på 10 Og gode efterfølgende grunde til at en bo del alment - 1. præmien var et kroophold vinderen af dette, blev en på Kielgastvej. opnoteringer på ventelisten, ved henvendelse på kontoret. (Nedenunder er billeder af vinderne, af vin præmierne.) Messen gav anledning til en god snak, med de folk der kiggede forbi på standen. Og efterfølgende en del opnoteringer på ventelisten, ved henvendelse på kontoret. -et godt sted at bo til leje -et godt sted at bo til leje -et godt sted at bo til leje Beboerbladet 3/2014 side 8

9 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Skive Fjernvarme har fra 1. juni 2014 indført et nyt takstsystem, der belønner de forbrugere, der sørger for en god afkøling af fjernvarmevandet, og samtidig givers der et tillæg til de, der ikke afkøler fjernvarmevandet som forventet. Hidtil har man skulle betale for det antal MWh, som man har udnyttet, uanset hvor store mængder varmt vand, man har modtaget. "Det nye takstsystem indføres gradvist over 4 år, og formålet er at spare energi og dermed samlet set levere billigere fjernvarme til forbrugerne", oplyser Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte. Den forholdsvis lange indkøringsperiode skyldes bl.a. hensynet til boligforeninger og større udlejere med fælles varmeanlæg, hvor det godt kan tage lidt længere tid at få justeret og måske ændret anlæggene, så de kører optimalt. Skive Fjernvarme opfordrer forbrugere med egne varmevekslere til at få viceværten til at tjekke, om anlægget fungerer optimalt. Hos Bomiva har viceværterne været rundt at tjekke anlæggene, og der har i nogle afdelinger været afholdt orienteringsmøder med Poul Heltzen fra Skive Fjernvarme. Hvis varmeveksleren er tjenlig til udskiftning, er der nu mulighed for at leje en varmeveksler, inklusive vedligeholdelse og et serviceeftersyn hvert andet år. Bomiva har besluttet, at hvor det ikke er muligt at indregulere anlægget, så afkølingen bliver tilfredsstillende, lejes en ny fjernvarmeunit, så beboernes varmeudgifter ikke bliver belastet at et ældre anlæg. I forbindelse med ændringerne har Skive Fjernvarme foretaget udskiftning af et stort antal varmemålere for at kunne gennemføre en mere retfærdig fordeling af varmeudgifterne. Se mere på Ulla K. Holm Beboerbladet 3/2014 side 9

10 Viceværternes arbejdsopgaver Kært barn har mange navne. Viceværter eller som de rettelig hedder ejendomsfunktionærer. Viceværternes opgave består i hovedtræk i at sørge for at de grønne områder fremstår pæne og vedligeholdte samt at udføre beboerservice i lejlighederne. Bomiva's boligafdelinger er opdelt i områder, der dækker over flere afdelinger, og som er tilknyttet et antal viceværter afhængig af områdets størrelse. Denne opdeling medfører, at viceværterne er kendte ansigter, også i ferieperioder, hvilket giver tryghed for beboerne. Som vicevært er det en fordel at være åben og social, da man omgås mange mennesker i dagligdagen, ligesom man skal være god til at tilrettelægge sin dag og være åben over for, at ikke 2 dage er ens, og at der hurtigt kan blive ændret i det planlagte, hvis der opstår akutte situationer, der kræver øjeblikkelig indgriben. Viceværterne har mange opgaver såvel ude som inde og ofte afhængig af årstiden. Viceværterne udfører en del rutineopgaver, blandt andet opsamling af affald i områderne, tilsyn med fælleslokaler og legepladser, oprydning ved affaldscontainere, aflæsning af fællesmålere, indkøb af reservedele og lyskilder, vedligeholdelse af redskaber og maskiner, udbringning af beboerinformationer og forbrugsopgørelser m.v. Nogle enkelte af viceværterne udfører syn i flyttelejligheder, der følges løbende op på den bestilte istandsættelse, ligesom flyttelejligheder klargøres til den nye lejer ved at gennemgå lejlighedens installationer m.v. Det er også viceværterne, der udfører indflytningssyn ved de nye lejere senest 14 dage efter overtagelse af lejemålet. Viceværterne har daglig træffetid på telefonen mellem kl , hvor lejerne har mulighed for at ringe og aftale besøg af en vicevært, hvis der er defekter i lejligheden, der kræver vedligeholdelse af en vicevært. Det har inden for de sidste år tillige været muligt at kontakte viceværten på mobiltelefon i hele arbejdstiden. Viceværten sørger for de mindre vedligeholdelsesopgaver i boligerne. Ved udskiftning af f.eks. blandingsbatterier eller stikkontakter, benyttes ofte en af selskabets 3 ejendomsserviceteknikere, som er uddannet til at udføre dette arbejde. Er der tale om et større stykke arbejde, bestiller viceværten eksterne håndværkere til opgaven. Specielt i sommerhalvåret er der mange Beboerbladet 3/2014 side 10

11 udendørs opgaver, blandt andet græsslåning, pasning af bede og fliserarealer, og klipning af beplantning, ligesom mindre maleropgaver udføres af viceværterne. I vintermånederne sørges for snerydning og glatførebekæmpelse, og alle viceværter har desuden pligt til at udføre glatførebekæmpelse uden for normal arbejdstid efter de fastsatte regler Bomiva har herfor. Viceværterne samarbejder med udlejningsafdelingen i forbindelse med fremvisning af lejligheder til nye lejere og udlevering af nøgler til nye lejere. Viceværterne er i samarbejde med driftsafdelingen ansvarlige for overholdelse af den enkelte afdelings driftsbudget, udførelse af tilfredsstillende beboerservice og at afdelingerne bliver passet pænt. Desuden samarbejdes med inspektørerne om indhentning af tilbud på større renoveringsopgaver i afdelingen i forbindelse med den planlagte vedligeholdelse. Elsebeth Madsen Til beboerne Vedr.: Fodring af fugle m.v. Der bliver smidt en del brød m.v. ud i området til fodring af fugle og katte. I henhold til ordensreglementet må der IKKE henkastes madrester i bebyggelsen af hensyn til rottefaren, hvorfor dette straks må ophøre. Foderbrætter bør ikke bruges. I stedet skal ophænges mejsekugler. Med venlig hilsen Bomiva Når du fodrer FUGLENE... fodrer du også ROTTERNE! Beboerbladet 3/2014 side 11

12 Vesthøj, et godt sted at bo Jesper Faurskov Pedersen. Med de nyrenoverede boliger på Højlundsvej og renoveringen af Vestervænget, som nu er godt i gang, begynder billedet af nogle af Skives bedste steder at bo at danne sig. Men områderne består ikke kun af smukke og funktionelle boliger, men også af unikke beboere, der sammen skaber den kultur, som gør området til et sted, man ønsker at være en del af. Hos Vesthøj arbejder vi videre med at udvikle tiltag, som kan forbedre trivslen, fællesskabet og den positive udvikling Vesthøj, den gode ide og hensigt. Vesthøj er et projekt, der er finansieret af Landsbyggefonden, Bomiva, og Skive Kommune. Sammen med beboerne i Bomivas boligafdelinger på Højlundsvej og i Vestervænget arbejder vi med udvikling af områderne at skabe gode steder at bo. Hvad kendetegner så et godt sted at bo? Tryghed, fællesskab, gode naboer, muligheder, aktiviteter og inspirerende omgivelser. Dette danner vi sammen, boligselskab, beboer og Vesthøj. Vi i Vesthøj tilbyder en række aktiviteter og muligheder; Økonomisk rådgivning, hjælp til budget, boligstøtte mm., klub for børn og unge med forskellige aktiviteter, morgencafe en god start på dagen, IT-cafe, cykelværksted, byttebix, pigeklub over 18, og en række andre aktiviteter, og mere er i støbeskeen. Læs mere om alt dette på Vesthøjs hjemmeside, facebookside eller på vores nyhedsbrev, der bliver omdelt til beboerne. Vesthøjs team består af tre engagerede medarbejdere, en række fasttilknyttede kommunale medarbejdere, frivillige og en ny projektleder. Vi arbejder for at give dig og de øvrige beboere et godt sted at være et godt lokalsamfund omkring jeres hjem. Da Kim Callesen er flyttet til Sønderjylland, har Vesthøj pr. 2. september 2014 ansat en ny projektleder, Jesper Faurskov Pedersen, som kommer fra en stilling som overbygningslærer på Mors. Han er uddannet lærer og markedsføringsøkonom, og har arbejdet som lærer og idrætsmentor for Skive kommune i de sidste fire år. Han har tidligere været projektleder og salgskoordinator i lokale virksomheder i en række år. Jesper har boet i udlandet fra , hvor han mødte sin kone, som han har to børn med. Han er 41 år, opvokset i lokalområdet, og er bosiddende i Dommerby. Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 12

13 Velkommen til nye beboere Afd. 01 Harry Ingemann Andersen Vævergården 3 st. Ellen Viftrup Hvitfeltsgade 1 F 1. sal Ann Schmidt Holstebrovej 48 C 2. th. Afd. 03 Ole Andersen Viborgvej tv. Pernille Futtrup Jørgensen Viborgvej th. Afd. 04 Rikke Brask Møller Vestervænget 16 B 1.tv. Camilla Poulsen Vestervænget 16 B 2.th. Hussein Taleb Vestervænget 10 C 3.th. Else Børsting Vestervænget 4 E st. mf. Bettina Kjærside Monica Vendelbo Vestervænget 14 C st.tv. Afd. 06 Birgit Bondrup Sørensen Grønnegade 11 st. tv. Afd. 07 Anfinn Miklagard Janni Dahl Miklagard Kærsangervej 3 Tina Holmstrøm Spurvevej 7 Afd. 10 Martin Pedersen Jeppe Aakjærsvej 9 st.tv. Niklas Rom Bekker Henriette Buch Jeppe Aakjærsvej 1 2. tv. Rikke Kjær Pedersen Jeppe Aakjærsvej 9 4. th. Lars Munkholm Jensen Jeppe Aakjærsvej 1 3.th. Svend Olesen Ingrid Olesen Jeppe Aakjærsvej 5 st.tv. Carina Bisgaard Jeppe Aakjærsvej 1 2.tv. Afd. 11 Mahiedin Shahin Roubin Abbas Aage Nielsensvej 3 1.th. Mikael Nielsen Aage Nielsensvej 13 1.th. Morten Kruse Olesen Aage Nielsensvej 1 st. tv. Andrzej Szurek Aage Nielsensvej 3 2.th. Bettina Kjer Mathias Dyhrberg Aage Nielsensvej 17 1.tv. Vibeke Olsen Aage Nielsensvej 29 2.tv. Anne Marie Kristensen Aage Nielsensvej 1 1.tv. Kasper Kjeldsen Aage Nielsensvej 19 2.tv. Afd. 13 Susanne Gammelgaard Ramsdahl Frederiksdal Alle 64 B Afd. 16 Jørgen Johannes Ringgaard Helene Juul Kjær Villaparken 13 1.tv. Lona Hammond Villaparken 3 st.th. Martin Falkenberg Rix Villaparken 1 1.th. Afd. 17 Golshin Gaf Holstebrovej 83 st.tv. Afd. 19 Pia Nold Nielsen Højlundsvej 168 Johnny Aagaard Højlundsvej 170 Katja Jeppesen Benjamin Bech Hansen Højlundsvej 174 Edith Henriksen Højlundsvej 176 Allan Borskjær Højlundsvej 178 Hanne Mortensen Højlundsvej 180 Astrid Foged Johnsen Højlundsvej 184 Yvonne Gade Højlundsvej 86 Ole Bent Jensen Højlundsvej 196 Afd. 20 Peter Jeppesen Inger Jeppesen Violvej 213 Klaus Jacobsen Heidi B. Pedersen Solsikkevej 132 Ellen Præst Solsikkevej 6 Anna Maria Olesen Violvej 255 F Max Adelørn Solsikkevej 234 Anne Mette Agerskov Benno Skovgård Solsikkevej 30 Afd. 21 Henry Svenningsen Humlevej 20 2.th. Anders Kjeldsen Nadja Nygaard Petersen Humlevej 8 st.tv. Afd. 26 Vibeke Würtz Frugthaven 26 Adnan Misto Fatma Hamdosh Frugthaven 105 Helle Elsborg Frugthaven 16 Anja Overgaard Lauritsen Frugthaven 52 Kaj Erik Trochmann Annelise Trochmann Frugthaven 13 Johan Dalsgaard Thybo Mai-britt Sehested Knudsen Frugthaven 50 Sidsel Munch Frugthaven 15 Janni Bliss Frugthaven 19 Lene Aggerholm Frugthaven 21 Kasper K. K. Nielsen Frugthaven 6 Afd. 27 Edith Marie Nielsen Gartnerjorden sal Kurt Poulsen Birthe Wael Thorupsgade 1 1. sal nr. 4 Bent Børsting Thorupsgade 1 1. sal nr. 1 Henning E. Hansen Inge Lise Christensen Thorupsgade 1 1. sal nr. 6 Sonja Friis Kristiansen Gartnerjorden 7 1. sal Afd. 29 John Kristiansen Jeppe Aakjærsvej 19 st. nr. 3 Svend Aage Nielsen Jeppe Aakjærsvej nr. 4 Birgit Salling Sønder Grønnegade 5 st.th. Afd. 38 Agner Eriksen Karen Margrethe Eriksen Sallings Gård sal nr. 6 Afd. 74 Ronni Hyer Jørgensen Museumsvej 1 1. sal, Glyngøre Afd. 75 Anni Espersen Mølkærvej 7 st.th., Durup Afd. 77 Birthe Skajbæk Christensen Priessvej sal, Glyngøre Lisbeth Mejland Durupvej 2 st.th., Glyngøre Kaja Brøns Andersen Priessvej 7 1. sal, Glyngøre Afd. 78 Edith Larsen Durupvej 42 E nr. 7, Glyngøre Afd. 80 Michael Mortensen Truc Ngan Le Præstegårdsmarken 4 D, Lem Birgit Bæk Præstegårdsmarken 4 B, Lem Afd. 81 Lis Lindberg Jensen Risvænget 21, Rødding Ingrid Godsk Andersen Frilandsvej 4 A, Rødding Afd. 83 Svend Erik Jespersen Rolighedsvej 2 D, Balling Kirsten Andersen Nyvej 23, Balling Per Juhl Brunsgaard Villaparken 30 C, Balling Kurt Andersen Villaparken 112, Balling Roman Didenko Nyvej 29, Balling Bodil Vestergård Jensen Jørgen Jensen Nørregade 33 A, Balling Karen Agathe Pedersen Nyvej 3, Balling Afd. 87 Finn Pedersen Bakken 46 C, Hvidbjerg Marzieh Nemati Jalal Molaei Nemati Bakken 40, Hvidbjerg Beboerbladet 3/2014 side 13

14 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 1 Holstebrovej 48 Hvitfeltsgade/Odgårdsvej Vævergården 1-14 Vesterled Afd. 4 Vestervang/Vestervænget SELSKAB 7 Afd. 1 Herningvej 26, Lundbro Afd. 2 Ydunsvej 89 Afd. 4 Stensbjergvej 4, Vinkel Vicevært Johnny Mark Vicevært Ricco Hansen Vicevært Frank Frederiksen Vicevært Rasmus Møller Madsen Tlf.tid tlf Afd. 3 Viborgvej Afd. 20 Violvej/Solsikkevej Afd. 21 Humlevej SELSKAB 6 Afd. 37 Marienlystvej 11 Vicevært Jens Gjørup Madsen Vicevært Jens Aage Pedersen Vicevært Ejgil Jeppesen Vicevært Anders Augustinus Tlf.tid tlf Afd. 5 Brøndumsgade Afd. 7 Lærkevej, Kærsangervej og Spurvevej Afd. 8 Brårupvej/Hedetoften Afd. 9 Hedetoften Afd. 11 Aage Nielsensvej 1-35 Afd. 16 Villaparken Afd. 33 Nordbanevej 22 Afd. 38 Sallings Gård 14/Nordbanevej 2-4 SELSKAB 6 Afd. 1 Mejsevej og Nattergalevej Afd. 2 Thinggade Afd. 3 Mejsevej 1-3 Afd. 4 Hjalmar Kjems Alle 3-7 Afd. 63 Bilstrupvej 28A-28F Afd. 65 Gefionsvej Vicevært Jørgen Burchardt Vicevært Per Dueholm Nørgaard Vicevært Poul Erik Christensen Vicevært Jan Pedersen Tlf.tid tlf Afd. 6 Grønnegade 9-19 Afd. 10 Jeppe Aakjærsvej 1-9 Afd. 22 Danelykke 20A-20M, Hem Afd. 23 Stationsvej 5A-36C og Kisumvej 2-6, Rønbjerg Afd. 27 Thorupsgade 1, Gartnerjorden 1-48 og Thomsensgade 24 A Afd. 29 Jeppe Aakjærsvej 11 og 19 Jeppe Aakjærsvej 16 Jeppe Aakjærsvej og Grønnegade 1, 5 og 7 Afd. 30 Krarupvej 11 A-11 I, Hem Afd. 34 Præstevejen 28, Rønbjerg Vicevært Jan Svane Nielsen Vicevært Allan Møller-Iversen Vicevært Mathias Falkenberg Larsen Tlf.tid tlf Afd. 13 Frederiksdal Alle 60 A-93 Afd. 15 Galgebakken 2-40 Afd. 17 Holstebrovej Vicevært Allan Birch Tlf.tid tlf Afd. 19 Højlundsvej Vicevært Ib Andersen Tlf.tid tlf Afd. 26 Frugthaven Vicevært Finn Holmgaard Jensen Tlf.tid tlf Afd. 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev Afd. 73 Æblevej 4A-26C, Roslev Afd. 75 Mølkærvej, Durup Afd. 76 Rybjergvej, Roslev SELSKAB 6 Afd. 41 Toustrupvej 20, Durup Afd. 43 Toustrupvej 14-16, Durup Afd. 44 Æblevej 2, Roslev SELSKAB 7 Afd. 6 Jernbanegade 29, Roslev Vicevært Ole Viborg Henriksen Tlf.tid tlf Beboerbladet 3/2014 side 14

15 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 73 Fjordager 10-16, Harre Afd. 80 Valmuevej 11A-12C, Lihme Præstegårdsmarken 2A-6C 33A-33E og 85A-85 K Vesterbrogade 3A-3B og 4A-4F, Lem Irisvej 2A-6, Grønningen 14-22, Valmuevej 3A-3D og 4A-4B, 5A-5K og 9A-9E, Lihme Afd. 83 Villaparken Nørregade 33A-33F, Balling Afd. 86 Poppel Alle 8A-16B og 18B-18C, Hovvej 5A-5K, Ramsing SELSKAB 7 Afd. 3 Skivevej 1, Selde Afd. 7 Klostervej 1 og Fasanvej 2, Breum Afd. 8 Engblommevej 1 og Søndergade 25, Jebjerg Afd. 9 Floutrupvej 7, Selde Vicevært Helle V. Gori Tlf.tid tlf SELSKAB 6 Afd. 21 Næstildvej 2, Oddense Afd. 22 Hostrupvej 13, Lem Afd. 23 Skivevej 13, Balling Afd. 24 Østergade 13, Rødding Vicevært Ole Raabjerg Nielsen Tlf.tid tlf Afd. 71 Strandvej, Glyngøre Afd. 73 Durupvej 33 og Pilevej , Glyngøre Afd. 74 Museumsvej/Færgevej, Glyngøre Afd. 77 Priessvej/Museumsvej og Durupvej 2, Glyngøre Afd. 78 Durupvej 40-42,Glyngøre SELSKAB 6 Afd. 42 Bredgade 51 A-B, Glyngøre Vicevært Morten Skipper Tlf.tid tlf Afd. 81 Risvænget Storstensvænget 1A-1K Frilandsvej 2A-2F og Frilandsvej 4A-4L, Rødding Afd. 83 Nyvej 1-11 og Rolighedsvej 2A-2E Villaparken 30B-30F Skivevej 2A-2B, Balling Afd. 84 Hindborgvej 2B-2P Tinghøjen 1A-B-C-E H og 1K og 18A-18E, Aagesvej 1-7 og Gravene 24A-24D, Oddense Åbakken 5A-5G, Krejbjerg SELSKAB 7 Afd. 05 Torvet, Oddense Vicevært Kristian Søndergaard Tlf.tid tlf Afd. 87 Bakken C og Kløvermarken 6-12, Hvidbjerg Vicevært Allan Møller-Iversen Tlf.tid tlf Alle afdelinger i Spøttrup: Claus Hansen Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 15

16 Tømrer-, malerarbejde og gulvslibning udføres STeen K. PederSen A/S Din lokale El-installatør - vi ved hvad vi snakker om... Kig ind i vores butik - vi har altid gode tilbud i belysning og el-artikler Rævevej 5, 7800 Skive TBS MAS A/S aut. el-installatør Sdr. Boulevard Skive Tlf En del af TS-GRUPPEN DK viden og kompetence i el-branchen Danmal Malervirksomhed Aps Brårupgade Skive Tel Fax Anlægsgartner og kloakmester, Allan Rasmussen Tlf.: Beboerbladet 3/2014 side 16

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

TAFETTEN 412. ÅRGANG

TAFETTEN 412. ÅRGANG TAFETTEN Glædelig jul & godt nytår 412. ÅRGANG november 2013 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] Nyt medlem i bestyrelsen side 3 Fritidshus er solgt Inspektører i hybridbiler Tilbud fra fritidsudvalget side 6 side 10 side 17 2 Fra formandens skrivebord REPRÆSENTANTSKABS

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig? Forsidefoto:

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] Årets rummelige virksomhed side 8 Mød op til afdelingsmøde 50 år i Ungdomsbo Ny legeplads på Stengårdsvej side 3-4 side 10 side 19 Fra formandens skrivebord! ESBJERG KOMMUNES

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s.

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 1 2012 Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. 6 Læs også:

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet TRAPPENYT(Nr. 1 februar 08) Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet Indhold Det er med blandede følelser, at vi ser én af Ungdomsbos visioner falde til jorden.

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere