Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3. 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4"

Transkript

1 Beboer Bladet BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

2 Adresser og udvalg Bomiva ADMINISTRATIONEN: Bomiva Sallings Gård 16, 7800 Skive, Tlf Fax Kontortider: Mandag-torsdag Tirsdage tillige Fredag Vesthøj: Vestervænget 4B, st. th., 7800 Skive Projektleder Jesper Faurskov Pedersen: Tlf Projektmedarbejder Lars Landbo: Tlf Projektmedarbejder Annette Ø. Hansen: Tlf Træffetider: Mandag og tirsdag Onsdag og torsdag og igen Fredag Såfremt vi ikke befinder os på kontoret i oven stående tidsrum, kan vi træffes på telefon eller mail. Direktør: Ulla K. Holm, tlf Bestyrelsen: Formand: Nanny Dahl Næstformand: Heinrich Nielsen Bestyrelsesmedl.: Ove Bjerring Bestyrelsesmedl.: Karen Dalsgaard, Bestyrelsesmedl.: Ellen Holmgaard Bestyrelsesmedl.: Elin Holm Petersen Bestyrelsesmedl.: Iver Bergholt Beboer Bladet BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Oplag: 2300 eksemplarer, som ud deles gratis til alle husstande i BOMIVA. Det er meningen, at der skal udkomme 3 numre om året. Næste num mer bliver marts Bladets indhold bestemmes hovedsageligt af jer beboere, fra de ca. 66 afdelinger i BOMIVA. Går der nogle ude i afdelingerne, som gerne vil bidrage med ideer, hjælp til produktionen af artiklerne, ja, så er I hjertelig velkomne! Artikler skal være bladudvalget i hæn de enten pr. mail/post eller afleveret senest den 26. januar Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læserbreve/ indlæg. Det kan være anonyme, racistiske, eller moralsk stødende læserbreve. Forsiden: Ny gavlkunst, Aage Nielsensvej Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 2

3 Lederen I denne tid holder vi vejret i spænding, mens vi afventer det nye boligforlig, for bag Christiansborg Slots tykke mure bliver de almene boligers skæbne bestemt i dette efterår. Boligforliget drejer sig om den økonomiske ramme for renoveringer af nedslidte almene boliger og de boligsociale projekter i perioden 2015 til I den nuværende aftale har det også været aftalt, hvor mange midler Landsbyggefonden har kunnet bruge til blandt andet renoveringer af afdelinger, nedrivninger og huslejenedsættelser. Hvis ikke der er tilstrækkelige midler til at de almene boliger, der trænger til renovering kan bevares i en tidssvarende stand, vil det forstærke fraflytningen fra de berørte afdelinger, og det vil også give en skæv beboersammensætning, da de nedslidte afdelinger ikke vil kunne tiltrække ressourcestærke beboere. Der er i den kommende forligsperiode behov for at der kan renoveres for 5,5 mia. kr. årligt med støtte fra Landsbyggefonden, derfor et det også beskæmmende, at der lægges op til en renoveringsramme på til 2,785 mia. kr. Staten skal ikke bruge pengene til at finansiere andre formål, da det er lejernes penge, og de skal komme lejerne til gode. Vedtages en sådan klart mindre renoveringsramme, vil det endvidere få store konsekvenser for beskæftigelsen, og da opsvinget stadig går trægt, vil det være sund fornuft at forsætte renoveringen af de almene boliger, da det giver bedre boliger, flere arbejdspladser og dermed færre udgifter til dagpenge og flere skattekroner i statskassen. Vedtages udspillet til boligforliget, vil det for Bomivas vedkommende betyde, at vi må udskyde allerede udarbejdede planer for renovering og nedrivning i en del af de afdelinger, der er ramt af tomme boliger og store lejetab. Det vil i den yderste konsekvens medføre, at nogle afdelinger bliver i så dårlig stand, at det bliver svært at tiltrække beboere og dermed forstærkes tendensen med fraflytningen fra yderområderne i Skive Kommune. Vi har i forvejen en befolkningsnedgang i kommunen og i yderområderne står almene boliger allerede tomme. Den tendens vil fortsætte, hvis vi ikke ved renoveringer holder de almene boliger i en konkurrencedygtig stand. Hvis rammen for støtte fra Landsbyggefonden beskæres så hårdt som regeringen bebuder i sit udspil, vil det være dybt beklageligt for beboerne og for beskæftigelsen. Det vil være dårligt for Skive Kommune og for Skives udvikling, og derfor vil jeg også indtrængende opfordre alle Skives politikere til at benytte al den indflydelse, som de måtte have til borgens politikere, for at Landsbyggefonden kan få øget rammen for tilsagn om støtte til lån, udbedring, forbedring, ombygning og sammenlægning i de almene boligområder. Jeg vil gerne slutte lederen med at ønske alle bladets læsere en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Nanny J. Dahl KONTORET HOLDER JULEFERIE fra tirsdag d. 23. december 2014 til søndag d. 4. januar 2015, begge dag incl. Bomiva ønsker beboerne en glædelig jul samt et godt nytår. Beboerbladet 3/2014 side 3

4 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej Fredag den 26. september 2014 markerede afd. 11, Aage Nielsensvej deres 60 års jubilæum, og afdelingen fik i anledningen af jubilæet overdraget en gavlkunst, af kunstneren Jes Nordby. Gavlkunsten er skænket af Nykredits Fond og Bomivas kunstfond. Formanden for afd. 11, Aage Nielsensvej Karen Dalsgaard bød velkommen til de fremmødte, og var glad for at det var muligt med indkøbet af kunst til afdelingen, og at gavlkunsten Sol i Sigte" er kunst, der fortæller noget med sit symbolik og det i glade, stærke farver, der afspejler sol, skov og strand. Formanden for Bomiva, Nanny Dahl overdrog gavlkunsten, og var i sin tale til afdelingen inde på, at 60 år jo ikke er så høj en alder. Men efter 60 år er det måske tiltrængt med en ansigtsløftning, og afd. 11, Aage Nielsensvej har da også, her de sidste år, fået foretaget en del renoveringer af blokkene med bl.a. nye køkkener, nyt tag, samt nye altaner og udeområder. Nu fremstår afdelingen, som en tidssvarende afdeling, der er klar til at tage hul på de næste 60 år. Bomivas kunstfond er taknemlig for den mulighed, som Nykredit Fonden ved at skænke kr. til indkøb af kunst har åbnet, og at vi dermed sammen kan indtænke kunst i afdelingen, og det at bo. Jes Nordbys Sol i sigte som nu hænger på gavlen til glæde for beboerne, selve området og alle der kommer forbi. Kunst skal ud, ikke gemmes væk bag tykke mure, for her ude i det fri kan alle nyde kunsten. Kunsten vil kunne løfte bybilledet og identiteten i hele området. Ikke, at det er særligt svært i det her tilfælde, se bare på afdelingen nu, og kunsten bliver ligesom prikken over iet. Sol i Sigte er et kunstværk der fortæller og symboliserer livet, der leves i blokkene her på Aage Nielsensvej. Det er vigtigt med kunst, som folk kan genkende sig selv i. Det skaber et mangfoldigt og pulserende liv i jeres afdeling, og det er vigtigt at skabe en fælles referenceramme med kunst, der tager udgangspunkt i den historie, der ligger i området i forvejen. I afdeling 11, Aage Nielsensvej er der varme, menneskelig varme. Derfor passer Beboerbladet 3/2014 side 4

5 Sol i Sigte også lige til jer, alle symbolerne, ja hele symbolikken i kunsten. Den viser, at det er skønt at kunne favne og at kunne inkludere. Den skaber bl.a. tryghed og signalerer, at her er liv, glæde og plads til alle - og at det er trygt at bo her. Nanny Dahl sluttede sin tale med at ønske beboerne tillykke med jubilæet og med gavlkunsten. Gavlkunsten er lavet af multikunstneren Jes Nordby, der bor og arbejder i Sdr. Stenderup ved Kolding. Jes Nordbys billedkunstneriske univers er festligt, fabulerende, farverigt og dybt fascinerende. Det siges, at kunst har sit eget liv, der kommer fra kunsterens sjæl. Jes Nordby må have en smuk og glad sjæl. Overalt i sin kunst har han i bogstaveligt forstand hjertet med i alt, hvad han foretager sig, det lille røde hjerte, der symboliserer kærlighed og glæde. Jes Nordby har lavet mange separatudstillinger, for bare at nævne nogle af stederne, så er det byer, så som Kolding, København, Odense og Esbjerg. Jes Nordby har også lavet mange forskelligartede bestillingsarbejder lige fra skulpturer, malerier, kort, plakater og illustrationer til bøger og musikudgivelser, ja det er bare nogle af tingene, i sandhed en multikunstner, og nu gavlkunsten Sol i Sigte til Skive. Markeringen af jubilæet sluttede i gildesalen Aage Nielsensvej, hvor bestyrelsen havde sørget for sandwich, fadøl og sodavand til de fremmødte. Beboerbladet 3/2014 side 5

6 Pænt fremmøde til beboermøderne i 2014 Der har været afholdt beboermøde i Bomivas 40 afdelinger, og den gennemsnitlige fremmødeprocent har været 29%, jf. tabel nedenfor. Det må siges at være et pænt fremmøde, når der samtidig er omkring 60 ledige lejemål i oplandet samt 60 lejemål i Vestervænget, der ikke er med på grund af en stor helhedsplan. Det er utrolig dejligt, når beboerne bakker op om beboerdemokratiet og er en del af det, der sker i afdelingen. Administrationen ser frem til møderne næste år, hvor vi har mulighed for at udveksle mangt og meget. Bomiva har afdelingsbestyrelser i stort set alle afdelinger, og de er yderst aktive ude i deres områder. Vi har således hørt om mange spændende arrangementer, bl.a. dagsudflugter, bankoaftener, gymnastik, fælles kaffe, diverse fester, loppemarkeder osv. Ulla K. Holm Afdeling Antal Lejemål Lejemål % Antal lejemål beboere 1 Holstebrovej 48/Hvittfeltsgade/ Odgårdsvej/ Vævergården/Vesterled % 21 3 Viborgvej % 1 4 Vestervang/vestervænget % 31 5 Brøndumsgade % 6 6 Grønnegade % 27 7 Lærkevej/Spurvevej/Kærsangervej % 5 8 Brårupvej/Hedetoften % 13 9 Hedetoften % Jeppe Aakjærsvej % Aage Nielsensvej % Frederiksdal Alle % Galgebakken % Villaparken % Holstebrovej % Højlundsvej % Violvej/Solsikkevej % Humlevej % 4 22 Danelykke % 5 23 Stationsvej/Kisumvej % 6 26 Frugthaven % Thorupsgade/Gartnerjorden % Jeppe Aakjærsvej/Grønnegade % Krarupvej, Hem, ældrecenter % 12 Beboerbladet 3/2014 side 6

7 Afdeling Antal Lejemål Lejemål % Antal lejemål beboere 33 Nordbanevej, institution % 4 34 Præstevejen, Rønbjerg, ældrecenter % 7 38 Sallings Gård % Strandvejen, Glyngøre % 6 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev % 6 73 Roslev/Glyngøre/Harre % Færgevej/Museumsvej, Glyngøre % 8 75 Mølkærvej, Durup % 5 76 Rybjergvej, Roslev % 6 77 Priessvej/Museumsvej/Durupvej, Glyngøre % Durupvej, Glyngøre % Lem/Lihme % Rødding % Balling % Oddense/Krejbjerg % Ramsing % 5 87 Hvidbjerg % % 635 Man kan godt skabe et NYT område med fælles hjælp Bomiva er et alment boligselskab med 2300 boliger, beliggende i Skive, Spøttrup & Sallingsund - Bo-Midt-Vand. Vi hjælper gerne med at finde den rigtige bolig. Bliv skrevet på ventelisten, til lige din bolig. Dygtige viceværter hjælper i hverdagen at bo alment er tryghed, fællesskab, frihed & tid til det hele. -et godt sted at bo til leje Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive -Telefon Åben: Man/Torsdag Tirsdag tillige Fredag Beboerbladet 3/2014 side 7

8 Bolig & Energimesse oktober 2014 Bomiva har i samarbejde med aab boligforening Skive, deltaget i Bolig & Energimessen i Kulturcenter Limfjord d. 4. & 5. oktober Ønsket var at øge kendskabet Bolig & Energimesse til de almene boligselskaber oktober i Skive På standen var det muligt at blive opnoteret Bomiva har gratis i samarbejde på ventelisten med aab hos boligforening Bomiva & aabskive, i oktober deltaget måned. i Bolig Man & kunne desuden Energimessen deltage i Kulturcenter i konkurrence, Limfjord ved d. at 4. svare & 5. oktober på 10 gode grunde Ønsket til var at bo at alment øge - kendskabet Bolig 1. præmien & Energimesse til var de et almene kroophold boligselskaber vinderen oktober af i dette, Skive blev På standen på Kielgastvej. var det muligt at blive opnoteret Bomiva (Nedenunder har gratis i samarbejde er billeder på ventelisten af med vinderne, aab hos boligforening Bomiva af vin præmierne.) & aabskive, i oktober deltaget Messen måned. i gav Bolig Man anledning & kunne til en desuden Energimessen god snak, deltage med i de Kulturcenter i folk konkurrence, der kiggede Limfjord ved forbi d. at 4. på svare & standen. 5. oktober på 10 Og gode efterfølgende grunde Ønsket til var at en bo at del alment øge - kendskabet 1. præmien til var de et almene kroophold boligselskaber vinderen af i dette, Skive. blev På standen på Kielgastvej. var det muligt at blive opnoteringer opnoteret (Nedenunder gratis er på billeder på ventelisten, ventelisten af vinderne, ved hos henvendelse Bomiva af vin præmierne.) & aabpå i oktober kontoret. Messen måned. gav Man anledning kunne til en desuden god snak, deltage med de i en folk konkurrence, der kiggede ved forbi at på svare standen. på 10 Og gode efterfølgende grunde til at en bo del alment - 1. præmien var et kroophold vinderen af dette, blev en på Kielgastvej. opnoteringer på ventelisten, ved henvendelse på kontoret. (Nedenunder er billeder af vinderne, af vin præmierne.) Messen gav anledning til en god snak, med de folk der kiggede forbi på standen. Og efterfølgende en del opnoteringer på ventelisten, ved henvendelse på kontoret. -et godt sted at bo til leje -et godt sted at bo til leje -et godt sted at bo til leje Beboerbladet 3/2014 side 8

9 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Skive Fjernvarme har fra 1. juni 2014 indført et nyt takstsystem, der belønner de forbrugere, der sørger for en god afkøling af fjernvarmevandet, og samtidig givers der et tillæg til de, der ikke afkøler fjernvarmevandet som forventet. Hidtil har man skulle betale for det antal MWh, som man har udnyttet, uanset hvor store mængder varmt vand, man har modtaget. "Det nye takstsystem indføres gradvist over 4 år, og formålet er at spare energi og dermed samlet set levere billigere fjernvarme til forbrugerne", oplyser Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte. Den forholdsvis lange indkøringsperiode skyldes bl.a. hensynet til boligforeninger og større udlejere med fælles varmeanlæg, hvor det godt kan tage lidt længere tid at få justeret og måske ændret anlæggene, så de kører optimalt. Skive Fjernvarme opfordrer forbrugere med egne varmevekslere til at få viceværten til at tjekke, om anlægget fungerer optimalt. Hos Bomiva har viceværterne været rundt at tjekke anlæggene, og der har i nogle afdelinger været afholdt orienteringsmøder med Poul Heltzen fra Skive Fjernvarme. Hvis varmeveksleren er tjenlig til udskiftning, er der nu mulighed for at leje en varmeveksler, inklusive vedligeholdelse og et serviceeftersyn hvert andet år. Bomiva har besluttet, at hvor det ikke er muligt at indregulere anlægget, så afkølingen bliver tilfredsstillende, lejes en ny fjernvarmeunit, så beboernes varmeudgifter ikke bliver belastet at et ældre anlæg. I forbindelse med ændringerne har Skive Fjernvarme foretaget udskiftning af et stort antal varmemålere for at kunne gennemføre en mere retfærdig fordeling af varmeudgifterne. Se mere på Ulla K. Holm Beboerbladet 3/2014 side 9

10 Viceværternes arbejdsopgaver Kært barn har mange navne. Viceværter eller som de rettelig hedder ejendomsfunktionærer. Viceværternes opgave består i hovedtræk i at sørge for at de grønne områder fremstår pæne og vedligeholdte samt at udføre beboerservice i lejlighederne. Bomiva's boligafdelinger er opdelt i områder, der dækker over flere afdelinger, og som er tilknyttet et antal viceværter afhængig af områdets størrelse. Denne opdeling medfører, at viceværterne er kendte ansigter, også i ferieperioder, hvilket giver tryghed for beboerne. Som vicevært er det en fordel at være åben og social, da man omgås mange mennesker i dagligdagen, ligesom man skal være god til at tilrettelægge sin dag og være åben over for, at ikke 2 dage er ens, og at der hurtigt kan blive ændret i det planlagte, hvis der opstår akutte situationer, der kræver øjeblikkelig indgriben. Viceværterne har mange opgaver såvel ude som inde og ofte afhængig af årstiden. Viceværterne udfører en del rutineopgaver, blandt andet opsamling af affald i områderne, tilsyn med fælleslokaler og legepladser, oprydning ved affaldscontainere, aflæsning af fællesmålere, indkøb af reservedele og lyskilder, vedligeholdelse af redskaber og maskiner, udbringning af beboerinformationer og forbrugsopgørelser m.v. Nogle enkelte af viceværterne udfører syn i flyttelejligheder, der følges løbende op på den bestilte istandsættelse, ligesom flyttelejligheder klargøres til den nye lejer ved at gennemgå lejlighedens installationer m.v. Det er også viceværterne, der udfører indflytningssyn ved de nye lejere senest 14 dage efter overtagelse af lejemålet. Viceværterne har daglig træffetid på telefonen mellem kl , hvor lejerne har mulighed for at ringe og aftale besøg af en vicevært, hvis der er defekter i lejligheden, der kræver vedligeholdelse af en vicevært. Det har inden for de sidste år tillige været muligt at kontakte viceværten på mobiltelefon i hele arbejdstiden. Viceværten sørger for de mindre vedligeholdelsesopgaver i boligerne. Ved udskiftning af f.eks. blandingsbatterier eller stikkontakter, benyttes ofte en af selskabets 3 ejendomsserviceteknikere, som er uddannet til at udføre dette arbejde. Er der tale om et større stykke arbejde, bestiller viceværten eksterne håndværkere til opgaven. Specielt i sommerhalvåret er der mange Beboerbladet 3/2014 side 10

11 udendørs opgaver, blandt andet græsslåning, pasning af bede og fliserarealer, og klipning af beplantning, ligesom mindre maleropgaver udføres af viceværterne. I vintermånederne sørges for snerydning og glatførebekæmpelse, og alle viceværter har desuden pligt til at udføre glatførebekæmpelse uden for normal arbejdstid efter de fastsatte regler Bomiva har herfor. Viceværterne samarbejder med udlejningsafdelingen i forbindelse med fremvisning af lejligheder til nye lejere og udlevering af nøgler til nye lejere. Viceværterne er i samarbejde med driftsafdelingen ansvarlige for overholdelse af den enkelte afdelings driftsbudget, udførelse af tilfredsstillende beboerservice og at afdelingerne bliver passet pænt. Desuden samarbejdes med inspektørerne om indhentning af tilbud på større renoveringsopgaver i afdelingen i forbindelse med den planlagte vedligeholdelse. Elsebeth Madsen Til beboerne Vedr.: Fodring af fugle m.v. Der bliver smidt en del brød m.v. ud i området til fodring af fugle og katte. I henhold til ordensreglementet må der IKKE henkastes madrester i bebyggelsen af hensyn til rottefaren, hvorfor dette straks må ophøre. Foderbrætter bør ikke bruges. I stedet skal ophænges mejsekugler. Med venlig hilsen Bomiva Når du fodrer FUGLENE... fodrer du også ROTTERNE! Beboerbladet 3/2014 side 11

12 Vesthøj, et godt sted at bo Jesper Faurskov Pedersen. Med de nyrenoverede boliger på Højlundsvej og renoveringen af Vestervænget, som nu er godt i gang, begynder billedet af nogle af Skives bedste steder at bo at danne sig. Men områderne består ikke kun af smukke og funktionelle boliger, men også af unikke beboere, der sammen skaber den kultur, som gør området til et sted, man ønsker at være en del af. Hos Vesthøj arbejder vi videre med at udvikle tiltag, som kan forbedre trivslen, fællesskabet og den positive udvikling Vesthøj, den gode ide og hensigt. Vesthøj er et projekt, der er finansieret af Landsbyggefonden, Bomiva, og Skive Kommune. Sammen med beboerne i Bomivas boligafdelinger på Højlundsvej og i Vestervænget arbejder vi med udvikling af områderne at skabe gode steder at bo. Hvad kendetegner så et godt sted at bo? Tryghed, fællesskab, gode naboer, muligheder, aktiviteter og inspirerende omgivelser. Dette danner vi sammen, boligselskab, beboer og Vesthøj. Vi i Vesthøj tilbyder en række aktiviteter og muligheder; Økonomisk rådgivning, hjælp til budget, boligstøtte mm., klub for børn og unge med forskellige aktiviteter, morgencafe en god start på dagen, IT-cafe, cykelværksted, byttebix, pigeklub over 18, og en række andre aktiviteter, og mere er i støbeskeen. Læs mere om alt dette på Vesthøjs hjemmeside, facebookside eller på vores nyhedsbrev, der bliver omdelt til beboerne. Vesthøjs team består af tre engagerede medarbejdere, en række fasttilknyttede kommunale medarbejdere, frivillige og en ny projektleder. Vi arbejder for at give dig og de øvrige beboere et godt sted at være et godt lokalsamfund omkring jeres hjem. Da Kim Callesen er flyttet til Sønderjylland, har Vesthøj pr. 2. september 2014 ansat en ny projektleder, Jesper Faurskov Pedersen, som kommer fra en stilling som overbygningslærer på Mors. Han er uddannet lærer og markedsføringsøkonom, og har arbejdet som lærer og idrætsmentor for Skive kommune i de sidste fire år. Han har tidligere været projektleder og salgskoordinator i lokale virksomheder i en række år. Jesper har boet i udlandet fra , hvor han mødte sin kone, som han har to børn med. Han er 41 år, opvokset i lokalområdet, og er bosiddende i Dommerby. Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 12

13 Velkommen til nye beboere Afd. 01 Harry Ingemann Andersen Vævergården 3 st. Ellen Viftrup Hvitfeltsgade 1 F 1. sal Ann Schmidt Holstebrovej 48 C 2. th. Afd. 03 Ole Andersen Viborgvej tv. Pernille Futtrup Jørgensen Viborgvej th. Afd. 04 Rikke Brask Møller Vestervænget 16 B 1.tv. Camilla Poulsen Vestervænget 16 B 2.th. Hussein Taleb Vestervænget 10 C 3.th. Else Børsting Vestervænget 4 E st. mf. Bettina Kjærside Monica Vendelbo Vestervænget 14 C st.tv. Afd. 06 Birgit Bondrup Sørensen Grønnegade 11 st. tv. Afd. 07 Anfinn Miklagard Janni Dahl Miklagard Kærsangervej 3 Tina Holmstrøm Spurvevej 7 Afd. 10 Martin Pedersen Jeppe Aakjærsvej 9 st.tv. Niklas Rom Bekker Henriette Buch Jeppe Aakjærsvej 1 2. tv. Rikke Kjær Pedersen Jeppe Aakjærsvej 9 4. th. Lars Munkholm Jensen Jeppe Aakjærsvej 1 3.th. Svend Olesen Ingrid Olesen Jeppe Aakjærsvej 5 st.tv. Carina Bisgaard Jeppe Aakjærsvej 1 2.tv. Afd. 11 Mahiedin Shahin Roubin Abbas Aage Nielsensvej 3 1.th. Mikael Nielsen Aage Nielsensvej 13 1.th. Morten Kruse Olesen Aage Nielsensvej 1 st. tv. Andrzej Szurek Aage Nielsensvej 3 2.th. Bettina Kjer Mathias Dyhrberg Aage Nielsensvej 17 1.tv. Vibeke Olsen Aage Nielsensvej 29 2.tv. Anne Marie Kristensen Aage Nielsensvej 1 1.tv. Kasper Kjeldsen Aage Nielsensvej 19 2.tv. Afd. 13 Susanne Gammelgaard Ramsdahl Frederiksdal Alle 64 B Afd. 16 Jørgen Johannes Ringgaard Helene Juul Kjær Villaparken 13 1.tv. Lona Hammond Villaparken 3 st.th. Martin Falkenberg Rix Villaparken 1 1.th. Afd. 17 Golshin Gaf Holstebrovej 83 st.tv. Afd. 19 Pia Nold Nielsen Højlundsvej 168 Johnny Aagaard Højlundsvej 170 Katja Jeppesen Benjamin Bech Hansen Højlundsvej 174 Edith Henriksen Højlundsvej 176 Allan Borskjær Højlundsvej 178 Hanne Mortensen Højlundsvej 180 Astrid Foged Johnsen Højlundsvej 184 Yvonne Gade Højlundsvej 86 Ole Bent Jensen Højlundsvej 196 Afd. 20 Peter Jeppesen Inger Jeppesen Violvej 213 Klaus Jacobsen Heidi B. Pedersen Solsikkevej 132 Ellen Præst Solsikkevej 6 Anna Maria Olesen Violvej 255 F Max Adelørn Solsikkevej 234 Anne Mette Agerskov Benno Skovgård Solsikkevej 30 Afd. 21 Henry Svenningsen Humlevej 20 2.th. Anders Kjeldsen Nadja Nygaard Petersen Humlevej 8 st.tv. Afd. 26 Vibeke Würtz Frugthaven 26 Adnan Misto Fatma Hamdosh Frugthaven 105 Helle Elsborg Frugthaven 16 Anja Overgaard Lauritsen Frugthaven 52 Kaj Erik Trochmann Annelise Trochmann Frugthaven 13 Johan Dalsgaard Thybo Mai-britt Sehested Knudsen Frugthaven 50 Sidsel Munch Frugthaven 15 Janni Bliss Frugthaven 19 Lene Aggerholm Frugthaven 21 Kasper K. K. Nielsen Frugthaven 6 Afd. 27 Edith Marie Nielsen Gartnerjorden sal Kurt Poulsen Birthe Wael Thorupsgade 1 1. sal nr. 4 Bent Børsting Thorupsgade 1 1. sal nr. 1 Henning E. Hansen Inge Lise Christensen Thorupsgade 1 1. sal nr. 6 Sonja Friis Kristiansen Gartnerjorden 7 1. sal Afd. 29 John Kristiansen Jeppe Aakjærsvej 19 st. nr. 3 Svend Aage Nielsen Jeppe Aakjærsvej nr. 4 Birgit Salling Sønder Grønnegade 5 st.th. Afd. 38 Agner Eriksen Karen Margrethe Eriksen Sallings Gård sal nr. 6 Afd. 74 Ronni Hyer Jørgensen Museumsvej 1 1. sal, Glyngøre Afd. 75 Anni Espersen Mølkærvej 7 st.th., Durup Afd. 77 Birthe Skajbæk Christensen Priessvej sal, Glyngøre Lisbeth Mejland Durupvej 2 st.th., Glyngøre Kaja Brøns Andersen Priessvej 7 1. sal, Glyngøre Afd. 78 Edith Larsen Durupvej 42 E nr. 7, Glyngøre Afd. 80 Michael Mortensen Truc Ngan Le Præstegårdsmarken 4 D, Lem Birgit Bæk Præstegårdsmarken 4 B, Lem Afd. 81 Lis Lindberg Jensen Risvænget 21, Rødding Ingrid Godsk Andersen Frilandsvej 4 A, Rødding Afd. 83 Svend Erik Jespersen Rolighedsvej 2 D, Balling Kirsten Andersen Nyvej 23, Balling Per Juhl Brunsgaard Villaparken 30 C, Balling Kurt Andersen Villaparken 112, Balling Roman Didenko Nyvej 29, Balling Bodil Vestergård Jensen Jørgen Jensen Nørregade 33 A, Balling Karen Agathe Pedersen Nyvej 3, Balling Afd. 87 Finn Pedersen Bakken 46 C, Hvidbjerg Marzieh Nemati Jalal Molaei Nemati Bakken 40, Hvidbjerg Beboerbladet 3/2014 side 13

14 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 1 Holstebrovej 48 Hvitfeltsgade/Odgårdsvej Vævergården 1-14 Vesterled Afd. 4 Vestervang/Vestervænget SELSKAB 7 Afd. 1 Herningvej 26, Lundbro Afd. 2 Ydunsvej 89 Afd. 4 Stensbjergvej 4, Vinkel Vicevært Johnny Mark Vicevært Ricco Hansen Vicevært Frank Frederiksen Vicevært Rasmus Møller Madsen Tlf.tid tlf Afd. 3 Viborgvej Afd. 20 Violvej/Solsikkevej Afd. 21 Humlevej SELSKAB 6 Afd. 37 Marienlystvej 11 Vicevært Jens Gjørup Madsen Vicevært Jens Aage Pedersen Vicevært Ejgil Jeppesen Vicevært Anders Augustinus Tlf.tid tlf Afd. 5 Brøndumsgade Afd. 7 Lærkevej, Kærsangervej og Spurvevej Afd. 8 Brårupvej/Hedetoften Afd. 9 Hedetoften Afd. 11 Aage Nielsensvej 1-35 Afd. 16 Villaparken Afd. 33 Nordbanevej 22 Afd. 38 Sallings Gård 14/Nordbanevej 2-4 SELSKAB 6 Afd. 1 Mejsevej og Nattergalevej Afd. 2 Thinggade Afd. 3 Mejsevej 1-3 Afd. 4 Hjalmar Kjems Alle 3-7 Afd. 63 Bilstrupvej 28A-28F Afd. 65 Gefionsvej Vicevært Jørgen Burchardt Vicevært Per Dueholm Nørgaard Vicevært Poul Erik Christensen Vicevært Jan Pedersen Tlf.tid tlf Afd. 6 Grønnegade 9-19 Afd. 10 Jeppe Aakjærsvej 1-9 Afd. 22 Danelykke 20A-20M, Hem Afd. 23 Stationsvej 5A-36C og Kisumvej 2-6, Rønbjerg Afd. 27 Thorupsgade 1, Gartnerjorden 1-48 og Thomsensgade 24 A Afd. 29 Jeppe Aakjærsvej 11 og 19 Jeppe Aakjærsvej 16 Jeppe Aakjærsvej og Grønnegade 1, 5 og 7 Afd. 30 Krarupvej 11 A-11 I, Hem Afd. 34 Præstevejen 28, Rønbjerg Vicevært Jan Svane Nielsen Vicevært Allan Møller-Iversen Vicevært Mathias Falkenberg Larsen Tlf.tid tlf Afd. 13 Frederiksdal Alle 60 A-93 Afd. 15 Galgebakken 2-40 Afd. 17 Holstebrovej Vicevært Allan Birch Tlf.tid tlf Afd. 19 Højlundsvej Vicevært Ib Andersen Tlf.tid tlf Afd. 26 Frugthaven Vicevært Finn Holmgaard Jensen Tlf.tid tlf Afd. 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev Afd. 73 Æblevej 4A-26C, Roslev Afd. 75 Mølkærvej, Durup Afd. 76 Rybjergvej, Roslev SELSKAB 6 Afd. 41 Toustrupvej 20, Durup Afd. 43 Toustrupvej 14-16, Durup Afd. 44 Æblevej 2, Roslev SELSKAB 7 Afd. 6 Jernbanegade 29, Roslev Vicevært Ole Viborg Henriksen Tlf.tid tlf Beboerbladet 3/2014 side 14

15 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 73 Fjordager 10-16, Harre Afd. 80 Valmuevej 11A-12C, Lihme Præstegårdsmarken 2A-6C 33A-33E og 85A-85 K Vesterbrogade 3A-3B og 4A-4F, Lem Irisvej 2A-6, Grønningen 14-22, Valmuevej 3A-3D og 4A-4B, 5A-5K og 9A-9E, Lihme Afd. 83 Villaparken Nørregade 33A-33F, Balling Afd. 86 Poppel Alle 8A-16B og 18B-18C, Hovvej 5A-5K, Ramsing SELSKAB 7 Afd. 3 Skivevej 1, Selde Afd. 7 Klostervej 1 og Fasanvej 2, Breum Afd. 8 Engblommevej 1 og Søndergade 25, Jebjerg Afd. 9 Floutrupvej 7, Selde Vicevært Helle V. Gori Tlf.tid tlf SELSKAB 6 Afd. 21 Næstildvej 2, Oddense Afd. 22 Hostrupvej 13, Lem Afd. 23 Skivevej 13, Balling Afd. 24 Østergade 13, Rødding Vicevært Ole Raabjerg Nielsen Tlf.tid tlf Afd. 71 Strandvej, Glyngøre Afd. 73 Durupvej 33 og Pilevej , Glyngøre Afd. 74 Museumsvej/Færgevej, Glyngøre Afd. 77 Priessvej/Museumsvej og Durupvej 2, Glyngøre Afd. 78 Durupvej 40-42,Glyngøre SELSKAB 6 Afd. 42 Bredgade 51 A-B, Glyngøre Vicevært Morten Skipper Tlf.tid tlf Afd. 81 Risvænget Storstensvænget 1A-1K Frilandsvej 2A-2F og Frilandsvej 4A-4L, Rødding Afd. 83 Nyvej 1-11 og Rolighedsvej 2A-2E Villaparken 30B-30F Skivevej 2A-2B, Balling Afd. 84 Hindborgvej 2B-2P Tinghøjen 1A-B-C-E H og 1K og 18A-18E, Aagesvej 1-7 og Gravene 24A-24D, Oddense Åbakken 5A-5G, Krejbjerg SELSKAB 7 Afd. 05 Torvet, Oddense Vicevært Kristian Søndergaard Tlf.tid tlf Afd. 87 Bakken C og Kløvermarken 6-12, Hvidbjerg Vicevært Allan Møller-Iversen Tlf.tid tlf Alle afdelinger i Spøttrup: Claus Hansen Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 15

16 Tømrer-, malerarbejde og gulvslibning udføres STeen K. PederSen A/S Din lokale El-installatør - vi ved hvad vi snakker om... Kig ind i vores butik - vi har altid gode tilbud i belysning og el-artikler Rævevej 5, 7800 Skive TBS MAS A/S aut. el-installatør Sdr. Boulevard Skive Tlf En del af TS-GRUPPEN DK viden og kompetence i el-branchen Danmal Malervirksomhed Aps Brårupgade Skive Tel Fax Anlægsgartner og kloakmester, Allan Rasmussen Tlf.: Beboerbladet 3/2014 side 16

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem Beboer Bladet BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3 Bomiva til Skiveløbet side 4 Nyt bestyrelsesmedlem i en afdelingsbestyrelse Side 6 Bomivas frivillighedspris Side 8 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Beboer Bladet BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Hvorfor vælge en almen bolig? Fritid & fællesskab Beboerlokaler eller fælleshuse. det sikre valg Besøg hjemmesiden.. Ingen skal tjene på huslejen i det almene

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2 Repræsentantskabsmøde side 4 Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Vesthøj har vokseværk Side 9 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva Administrationen:

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2 Beretning fra repræsentantskabsmødet side 4 Renovering på Højlundsvej Side 9 Se, hvor flot det bliver Side 15 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 88202 Høring over betænkning over offentligt ansattes ytringsfrihed - 13287 BYSEKR VJBLK - 89220 Skivehus - Lån af Hallen

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Beboer Bladet. BOMIVA Juni 2015 21. årg. Nr. 2. Beboerbladet er dit blad - Læs det!

Beboer Bladet. BOMIVA Juni 2015 21. årg. Nr. 2. Beboerbladet er dit blad - Læs det! Beboer Bladet BOMIVA Juni 2015 21. årg. Nr. 2 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva ADMINISTRATIONEN: Bomiva Sallings Gård 16, 7800 Skive, Tlf. 97 52 29 99. Fax 97 52 15 52. E-mail:

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S Advokatfirma Kgs. Nytorv 15, 3. sal 1050 København K Danmark 28. juni 2012 Tel: J.nr. 13820/ +45 33 75 76 77 Fax: BMA/BMA +45 33 75 76 76 www.elvang.dk 5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler)

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

GalgebakkeP sten. Nr 392 Marts 2015

GalgebakkeP sten. Nr 392 Marts 2015 GalgebakkeP sten Nr 392 Marts 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fra 1 april vil åbningstiden fremover være: SØNDAG fra Kl. 11.00 til 13.00 ONSDAG fra Kl. 16.00 til 18.00 vi håber på forståelse

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere