Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3. 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4"

Transkript

1 Beboer Bladet BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

2 Adresser og udvalg Bomiva ADMINISTRATIONEN: Bomiva Sallings Gård 16, 7800 Skive, Tlf Fax Kontortider: Mandag-torsdag Tirsdage tillige Fredag Vesthøj: Vestervænget 4B, st. th., 7800 Skive Projektleder Jesper Faurskov Pedersen: Tlf Projektmedarbejder Lars Landbo: Tlf Projektmedarbejder Annette Ø. Hansen: Tlf Træffetider: Mandag og tirsdag Onsdag og torsdag og igen Fredag Såfremt vi ikke befinder os på kontoret i oven stående tidsrum, kan vi træffes på telefon eller mail. Direktør: Ulla K. Holm, tlf Bestyrelsen: Formand: Nanny Dahl Næstformand: Heinrich Nielsen Bestyrelsesmedl.: Ove Bjerring Bestyrelsesmedl.: Karen Dalsgaard, Bestyrelsesmedl.: Ellen Holmgaard Bestyrelsesmedl.: Elin Holm Petersen Bestyrelsesmedl.: Iver Bergholt Beboer Bladet BOMIVA November årg. Nr års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Oplag: 2300 eksemplarer, som ud deles gratis til alle husstande i BOMIVA. Det er meningen, at der skal udkomme 3 numre om året. Næste num mer bliver marts Bladets indhold bestemmes hovedsageligt af jer beboere, fra de ca. 66 afdelinger i BOMIVA. Går der nogle ude i afdelingerne, som gerne vil bidrage med ideer, hjælp til produktionen af artiklerne, ja, så er I hjertelig velkomne! Artikler skal være bladudvalget i hæn de enten pr. mail/post eller afleveret senest den 26. januar Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læserbreve/ indlæg. Det kan være anonyme, racistiske, eller moralsk stødende læserbreve. Forsiden: Ny gavlkunst, Aage Nielsensvej Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 2

3 Lederen I denne tid holder vi vejret i spænding, mens vi afventer det nye boligforlig, for bag Christiansborg Slots tykke mure bliver de almene boligers skæbne bestemt i dette efterår. Boligforliget drejer sig om den økonomiske ramme for renoveringer af nedslidte almene boliger og de boligsociale projekter i perioden 2015 til I den nuværende aftale har det også været aftalt, hvor mange midler Landsbyggefonden har kunnet bruge til blandt andet renoveringer af afdelinger, nedrivninger og huslejenedsættelser. Hvis ikke der er tilstrækkelige midler til at de almene boliger, der trænger til renovering kan bevares i en tidssvarende stand, vil det forstærke fraflytningen fra de berørte afdelinger, og det vil også give en skæv beboersammensætning, da de nedslidte afdelinger ikke vil kunne tiltrække ressourcestærke beboere. Der er i den kommende forligsperiode behov for at der kan renoveres for 5,5 mia. kr. årligt med støtte fra Landsbyggefonden, derfor et det også beskæmmende, at der lægges op til en renoveringsramme på til 2,785 mia. kr. Staten skal ikke bruge pengene til at finansiere andre formål, da det er lejernes penge, og de skal komme lejerne til gode. Vedtages en sådan klart mindre renoveringsramme, vil det endvidere få store konsekvenser for beskæftigelsen, og da opsvinget stadig går trægt, vil det være sund fornuft at forsætte renoveringen af de almene boliger, da det giver bedre boliger, flere arbejdspladser og dermed færre udgifter til dagpenge og flere skattekroner i statskassen. Vedtages udspillet til boligforliget, vil det for Bomivas vedkommende betyde, at vi må udskyde allerede udarbejdede planer for renovering og nedrivning i en del af de afdelinger, der er ramt af tomme boliger og store lejetab. Det vil i den yderste konsekvens medføre, at nogle afdelinger bliver i så dårlig stand, at det bliver svært at tiltrække beboere og dermed forstærkes tendensen med fraflytningen fra yderområderne i Skive Kommune. Vi har i forvejen en befolkningsnedgang i kommunen og i yderområderne står almene boliger allerede tomme. Den tendens vil fortsætte, hvis vi ikke ved renoveringer holder de almene boliger i en konkurrencedygtig stand. Hvis rammen for støtte fra Landsbyggefonden beskæres så hårdt som regeringen bebuder i sit udspil, vil det være dybt beklageligt for beboerne og for beskæftigelsen. Det vil være dårligt for Skive Kommune og for Skives udvikling, og derfor vil jeg også indtrængende opfordre alle Skives politikere til at benytte al den indflydelse, som de måtte have til borgens politikere, for at Landsbyggefonden kan få øget rammen for tilsagn om støtte til lån, udbedring, forbedring, ombygning og sammenlægning i de almene boligområder. Jeg vil gerne slutte lederen med at ønske alle bladets læsere en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Nanny J. Dahl KONTORET HOLDER JULEFERIE fra tirsdag d. 23. december 2014 til søndag d. 4. januar 2015, begge dag incl. Bomiva ønsker beboerne en glædelig jul samt et godt nytår. Beboerbladet 3/2014 side 3

4 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej Fredag den 26. september 2014 markerede afd. 11, Aage Nielsensvej deres 60 års jubilæum, og afdelingen fik i anledningen af jubilæet overdraget en gavlkunst, af kunstneren Jes Nordby. Gavlkunsten er skænket af Nykredits Fond og Bomivas kunstfond. Formanden for afd. 11, Aage Nielsensvej Karen Dalsgaard bød velkommen til de fremmødte, og var glad for at det var muligt med indkøbet af kunst til afdelingen, og at gavlkunsten Sol i Sigte" er kunst, der fortæller noget med sit symbolik og det i glade, stærke farver, der afspejler sol, skov og strand. Formanden for Bomiva, Nanny Dahl overdrog gavlkunsten, og var i sin tale til afdelingen inde på, at 60 år jo ikke er så høj en alder. Men efter 60 år er det måske tiltrængt med en ansigtsløftning, og afd. 11, Aage Nielsensvej har da også, her de sidste år, fået foretaget en del renoveringer af blokkene med bl.a. nye køkkener, nyt tag, samt nye altaner og udeområder. Nu fremstår afdelingen, som en tidssvarende afdeling, der er klar til at tage hul på de næste 60 år. Bomivas kunstfond er taknemlig for den mulighed, som Nykredit Fonden ved at skænke kr. til indkøb af kunst har åbnet, og at vi dermed sammen kan indtænke kunst i afdelingen, og det at bo. Jes Nordbys Sol i sigte som nu hænger på gavlen til glæde for beboerne, selve området og alle der kommer forbi. Kunst skal ud, ikke gemmes væk bag tykke mure, for her ude i det fri kan alle nyde kunsten. Kunsten vil kunne løfte bybilledet og identiteten i hele området. Ikke, at det er særligt svært i det her tilfælde, se bare på afdelingen nu, og kunsten bliver ligesom prikken over iet. Sol i Sigte er et kunstværk der fortæller og symboliserer livet, der leves i blokkene her på Aage Nielsensvej. Det er vigtigt med kunst, som folk kan genkende sig selv i. Det skaber et mangfoldigt og pulserende liv i jeres afdeling, og det er vigtigt at skabe en fælles referenceramme med kunst, der tager udgangspunkt i den historie, der ligger i området i forvejen. I afdeling 11, Aage Nielsensvej er der varme, menneskelig varme. Derfor passer Beboerbladet 3/2014 side 4

5 Sol i Sigte også lige til jer, alle symbolerne, ja hele symbolikken i kunsten. Den viser, at det er skønt at kunne favne og at kunne inkludere. Den skaber bl.a. tryghed og signalerer, at her er liv, glæde og plads til alle - og at det er trygt at bo her. Nanny Dahl sluttede sin tale med at ønske beboerne tillykke med jubilæet og med gavlkunsten. Gavlkunsten er lavet af multikunstneren Jes Nordby, der bor og arbejder i Sdr. Stenderup ved Kolding. Jes Nordbys billedkunstneriske univers er festligt, fabulerende, farverigt og dybt fascinerende. Det siges, at kunst har sit eget liv, der kommer fra kunsterens sjæl. Jes Nordby må have en smuk og glad sjæl. Overalt i sin kunst har han i bogstaveligt forstand hjertet med i alt, hvad han foretager sig, det lille røde hjerte, der symboliserer kærlighed og glæde. Jes Nordby har lavet mange separatudstillinger, for bare at nævne nogle af stederne, så er det byer, så som Kolding, København, Odense og Esbjerg. Jes Nordby har også lavet mange forskelligartede bestillingsarbejder lige fra skulpturer, malerier, kort, plakater og illustrationer til bøger og musikudgivelser, ja det er bare nogle af tingene, i sandhed en multikunstner, og nu gavlkunsten Sol i Sigte til Skive. Markeringen af jubilæet sluttede i gildesalen Aage Nielsensvej, hvor bestyrelsen havde sørget for sandwich, fadøl og sodavand til de fremmødte. Beboerbladet 3/2014 side 5

6 Pænt fremmøde til beboermøderne i 2014 Der har været afholdt beboermøde i Bomivas 40 afdelinger, og den gennemsnitlige fremmødeprocent har været 29%, jf. tabel nedenfor. Det må siges at være et pænt fremmøde, når der samtidig er omkring 60 ledige lejemål i oplandet samt 60 lejemål i Vestervænget, der ikke er med på grund af en stor helhedsplan. Det er utrolig dejligt, når beboerne bakker op om beboerdemokratiet og er en del af det, der sker i afdelingen. Administrationen ser frem til møderne næste år, hvor vi har mulighed for at udveksle mangt og meget. Bomiva har afdelingsbestyrelser i stort set alle afdelinger, og de er yderst aktive ude i deres områder. Vi har således hørt om mange spændende arrangementer, bl.a. dagsudflugter, bankoaftener, gymnastik, fælles kaffe, diverse fester, loppemarkeder osv. Ulla K. Holm Afdeling Antal Lejemål Lejemål % Antal lejemål beboere 1 Holstebrovej 48/Hvittfeltsgade/ Odgårdsvej/ Vævergården/Vesterled % 21 3 Viborgvej % 1 4 Vestervang/vestervænget % 31 5 Brøndumsgade % 6 6 Grønnegade % 27 7 Lærkevej/Spurvevej/Kærsangervej % 5 8 Brårupvej/Hedetoften % 13 9 Hedetoften % Jeppe Aakjærsvej % Aage Nielsensvej % Frederiksdal Alle % Galgebakken % Villaparken % Holstebrovej % Højlundsvej % Violvej/Solsikkevej % Humlevej % 4 22 Danelykke % 5 23 Stationsvej/Kisumvej % 6 26 Frugthaven % Thorupsgade/Gartnerjorden % Jeppe Aakjærsvej/Grønnegade % Krarupvej, Hem, ældrecenter % 12 Beboerbladet 3/2014 side 6

7 Afdeling Antal Lejemål Lejemål % Antal lejemål beboere 33 Nordbanevej, institution % 4 34 Præstevejen, Rønbjerg, ældrecenter % 7 38 Sallings Gård % Strandvejen, Glyngøre % 6 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev % 6 73 Roslev/Glyngøre/Harre % Færgevej/Museumsvej, Glyngøre % 8 75 Mølkærvej, Durup % 5 76 Rybjergvej, Roslev % 6 77 Priessvej/Museumsvej/Durupvej, Glyngøre % Durupvej, Glyngøre % Lem/Lihme % Rødding % Balling % Oddense/Krejbjerg % Ramsing % 5 87 Hvidbjerg % % 635 Man kan godt skabe et NYT område med fælles hjælp Bomiva er et alment boligselskab med 2300 boliger, beliggende i Skive, Spøttrup & Sallingsund - Bo-Midt-Vand. Vi hjælper gerne med at finde den rigtige bolig. Bliv skrevet på ventelisten, til lige din bolig. Dygtige viceværter hjælper i hverdagen at bo alment er tryghed, fællesskab, frihed & tid til det hele. -et godt sted at bo til leje Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive -Telefon Åben: Man/Torsdag Tirsdag tillige Fredag Beboerbladet 3/2014 side 7

8 Bolig & Energimesse oktober 2014 Bomiva har i samarbejde med aab boligforening Skive, deltaget i Bolig & Energimessen i Kulturcenter Limfjord d. 4. & 5. oktober Ønsket var at øge kendskabet Bolig & Energimesse til de almene boligselskaber oktober i Skive På standen var det muligt at blive opnoteret Bomiva har gratis i samarbejde på ventelisten med aab hos boligforening Bomiva & aabskive, i oktober deltaget måned. i Bolig Man & kunne desuden Energimessen deltage i Kulturcenter i konkurrence, Limfjord ved d. at 4. svare & 5. oktober på 10 gode grunde Ønsket til var at bo at alment øge - kendskabet Bolig 1. præmien & Energimesse til var de et almene kroophold boligselskaber vinderen oktober af i dette, Skive blev På standen på Kielgastvej. var det muligt at blive opnoteret Bomiva (Nedenunder har gratis i samarbejde er billeder på ventelisten af med vinderne, aab hos boligforening Bomiva af vin præmierne.) & aabskive, i oktober deltaget Messen måned. i gav Bolig Man anledning & kunne til en desuden Energimessen god snak, deltage med i de Kulturcenter i folk konkurrence, der kiggede Limfjord ved forbi d. at 4. på svare & standen. 5. oktober på 10 Og gode efterfølgende grunde Ønsket til var at en bo at del alment øge - kendskabet 1. præmien til var de et almene kroophold boligselskaber vinderen af i dette, Skive. blev På standen på Kielgastvej. var det muligt at blive opnoteringer opnoteret (Nedenunder gratis er på billeder på ventelisten, ventelisten af vinderne, ved hos henvendelse Bomiva af vin præmierne.) & aabpå i oktober kontoret. Messen måned. gav Man anledning kunne til en desuden god snak, deltage med de i en folk konkurrence, der kiggede ved forbi at på svare standen. på 10 Og gode efterfølgende grunde til at en bo del alment - 1. præmien var et kroophold vinderen af dette, blev en på Kielgastvej. opnoteringer på ventelisten, ved henvendelse på kontoret. (Nedenunder er billeder af vinderne, af vin præmierne.) Messen gav anledning til en god snak, med de folk der kiggede forbi på standen. Og efterfølgende en del opnoteringer på ventelisten, ved henvendelse på kontoret. -et godt sted at bo til leje -et godt sted at bo til leje -et godt sted at bo til leje Beboerbladet 3/2014 side 8

9 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Skive Fjernvarme har fra 1. juni 2014 indført et nyt takstsystem, der belønner de forbrugere, der sørger for en god afkøling af fjernvarmevandet, og samtidig givers der et tillæg til de, der ikke afkøler fjernvarmevandet som forventet. Hidtil har man skulle betale for det antal MWh, som man har udnyttet, uanset hvor store mængder varmt vand, man har modtaget. "Det nye takstsystem indføres gradvist over 4 år, og formålet er at spare energi og dermed samlet set levere billigere fjernvarme til forbrugerne", oplyser Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte. Den forholdsvis lange indkøringsperiode skyldes bl.a. hensynet til boligforeninger og større udlejere med fælles varmeanlæg, hvor det godt kan tage lidt længere tid at få justeret og måske ændret anlæggene, så de kører optimalt. Skive Fjernvarme opfordrer forbrugere med egne varmevekslere til at få viceværten til at tjekke, om anlægget fungerer optimalt. Hos Bomiva har viceværterne været rundt at tjekke anlæggene, og der har i nogle afdelinger været afholdt orienteringsmøder med Poul Heltzen fra Skive Fjernvarme. Hvis varmeveksleren er tjenlig til udskiftning, er der nu mulighed for at leje en varmeveksler, inklusive vedligeholdelse og et serviceeftersyn hvert andet år. Bomiva har besluttet, at hvor det ikke er muligt at indregulere anlægget, så afkølingen bliver tilfredsstillende, lejes en ny fjernvarmeunit, så beboernes varmeudgifter ikke bliver belastet at et ældre anlæg. I forbindelse med ændringerne har Skive Fjernvarme foretaget udskiftning af et stort antal varmemålere for at kunne gennemføre en mere retfærdig fordeling af varmeudgifterne. Se mere på Ulla K. Holm Beboerbladet 3/2014 side 9

10 Viceværternes arbejdsopgaver Kært barn har mange navne. Viceværter eller som de rettelig hedder ejendomsfunktionærer. Viceværternes opgave består i hovedtræk i at sørge for at de grønne områder fremstår pæne og vedligeholdte samt at udføre beboerservice i lejlighederne. Bomiva's boligafdelinger er opdelt i områder, der dækker over flere afdelinger, og som er tilknyttet et antal viceværter afhængig af områdets størrelse. Denne opdeling medfører, at viceværterne er kendte ansigter, også i ferieperioder, hvilket giver tryghed for beboerne. Som vicevært er det en fordel at være åben og social, da man omgås mange mennesker i dagligdagen, ligesom man skal være god til at tilrettelægge sin dag og være åben over for, at ikke 2 dage er ens, og at der hurtigt kan blive ændret i det planlagte, hvis der opstår akutte situationer, der kræver øjeblikkelig indgriben. Viceværterne har mange opgaver såvel ude som inde og ofte afhængig af årstiden. Viceværterne udfører en del rutineopgaver, blandt andet opsamling af affald i områderne, tilsyn med fælleslokaler og legepladser, oprydning ved affaldscontainere, aflæsning af fællesmålere, indkøb af reservedele og lyskilder, vedligeholdelse af redskaber og maskiner, udbringning af beboerinformationer og forbrugsopgørelser m.v. Nogle enkelte af viceværterne udfører syn i flyttelejligheder, der følges løbende op på den bestilte istandsættelse, ligesom flyttelejligheder klargøres til den nye lejer ved at gennemgå lejlighedens installationer m.v. Det er også viceværterne, der udfører indflytningssyn ved de nye lejere senest 14 dage efter overtagelse af lejemålet. Viceværterne har daglig træffetid på telefonen mellem kl , hvor lejerne har mulighed for at ringe og aftale besøg af en vicevært, hvis der er defekter i lejligheden, der kræver vedligeholdelse af en vicevært. Det har inden for de sidste år tillige været muligt at kontakte viceværten på mobiltelefon i hele arbejdstiden. Viceværten sørger for de mindre vedligeholdelsesopgaver i boligerne. Ved udskiftning af f.eks. blandingsbatterier eller stikkontakter, benyttes ofte en af selskabets 3 ejendomsserviceteknikere, som er uddannet til at udføre dette arbejde. Er der tale om et større stykke arbejde, bestiller viceværten eksterne håndværkere til opgaven. Specielt i sommerhalvåret er der mange Beboerbladet 3/2014 side 10

11 udendørs opgaver, blandt andet græsslåning, pasning af bede og fliserarealer, og klipning af beplantning, ligesom mindre maleropgaver udføres af viceværterne. I vintermånederne sørges for snerydning og glatførebekæmpelse, og alle viceværter har desuden pligt til at udføre glatførebekæmpelse uden for normal arbejdstid efter de fastsatte regler Bomiva har herfor. Viceværterne samarbejder med udlejningsafdelingen i forbindelse med fremvisning af lejligheder til nye lejere og udlevering af nøgler til nye lejere. Viceværterne er i samarbejde med driftsafdelingen ansvarlige for overholdelse af den enkelte afdelings driftsbudget, udførelse af tilfredsstillende beboerservice og at afdelingerne bliver passet pænt. Desuden samarbejdes med inspektørerne om indhentning af tilbud på større renoveringsopgaver i afdelingen i forbindelse med den planlagte vedligeholdelse. Elsebeth Madsen Til beboerne Vedr.: Fodring af fugle m.v. Der bliver smidt en del brød m.v. ud i området til fodring af fugle og katte. I henhold til ordensreglementet må der IKKE henkastes madrester i bebyggelsen af hensyn til rottefaren, hvorfor dette straks må ophøre. Foderbrætter bør ikke bruges. I stedet skal ophænges mejsekugler. Med venlig hilsen Bomiva Når du fodrer FUGLENE... fodrer du også ROTTERNE! Beboerbladet 3/2014 side 11

12 Vesthøj, et godt sted at bo Jesper Faurskov Pedersen. Med de nyrenoverede boliger på Højlundsvej og renoveringen af Vestervænget, som nu er godt i gang, begynder billedet af nogle af Skives bedste steder at bo at danne sig. Men områderne består ikke kun af smukke og funktionelle boliger, men også af unikke beboere, der sammen skaber den kultur, som gør området til et sted, man ønsker at være en del af. Hos Vesthøj arbejder vi videre med at udvikle tiltag, som kan forbedre trivslen, fællesskabet og den positive udvikling Vesthøj, den gode ide og hensigt. Vesthøj er et projekt, der er finansieret af Landsbyggefonden, Bomiva, og Skive Kommune. Sammen med beboerne i Bomivas boligafdelinger på Højlundsvej og i Vestervænget arbejder vi med udvikling af områderne at skabe gode steder at bo. Hvad kendetegner så et godt sted at bo? Tryghed, fællesskab, gode naboer, muligheder, aktiviteter og inspirerende omgivelser. Dette danner vi sammen, boligselskab, beboer og Vesthøj. Vi i Vesthøj tilbyder en række aktiviteter og muligheder; Økonomisk rådgivning, hjælp til budget, boligstøtte mm., klub for børn og unge med forskellige aktiviteter, morgencafe en god start på dagen, IT-cafe, cykelværksted, byttebix, pigeklub over 18, og en række andre aktiviteter, og mere er i støbeskeen. Læs mere om alt dette på Vesthøjs hjemmeside, facebookside eller på vores nyhedsbrev, der bliver omdelt til beboerne. Vesthøjs team består af tre engagerede medarbejdere, en række fasttilknyttede kommunale medarbejdere, frivillige og en ny projektleder. Vi arbejder for at give dig og de øvrige beboere et godt sted at være et godt lokalsamfund omkring jeres hjem. Da Kim Callesen er flyttet til Sønderjylland, har Vesthøj pr. 2. september 2014 ansat en ny projektleder, Jesper Faurskov Pedersen, som kommer fra en stilling som overbygningslærer på Mors. Han er uddannet lærer og markedsføringsøkonom, og har arbejdet som lærer og idrætsmentor for Skive kommune i de sidste fire år. Han har tidligere været projektleder og salgskoordinator i lokale virksomheder i en række år. Jesper har boet i udlandet fra , hvor han mødte sin kone, som han har to børn med. Han er 41 år, opvokset i lokalområdet, og er bosiddende i Dommerby. Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 12

13 Velkommen til nye beboere Afd. 01 Harry Ingemann Andersen Vævergården 3 st. Ellen Viftrup Hvitfeltsgade 1 F 1. sal Ann Schmidt Holstebrovej 48 C 2. th. Afd. 03 Ole Andersen Viborgvej tv. Pernille Futtrup Jørgensen Viborgvej th. Afd. 04 Rikke Brask Møller Vestervænget 16 B 1.tv. Camilla Poulsen Vestervænget 16 B 2.th. Hussein Taleb Vestervænget 10 C 3.th. Else Børsting Vestervænget 4 E st. mf. Bettina Kjærside Monica Vendelbo Vestervænget 14 C st.tv. Afd. 06 Birgit Bondrup Sørensen Grønnegade 11 st. tv. Afd. 07 Anfinn Miklagard Janni Dahl Miklagard Kærsangervej 3 Tina Holmstrøm Spurvevej 7 Afd. 10 Martin Pedersen Jeppe Aakjærsvej 9 st.tv. Niklas Rom Bekker Henriette Buch Jeppe Aakjærsvej 1 2. tv. Rikke Kjær Pedersen Jeppe Aakjærsvej 9 4. th. Lars Munkholm Jensen Jeppe Aakjærsvej 1 3.th. Svend Olesen Ingrid Olesen Jeppe Aakjærsvej 5 st.tv. Carina Bisgaard Jeppe Aakjærsvej 1 2.tv. Afd. 11 Mahiedin Shahin Roubin Abbas Aage Nielsensvej 3 1.th. Mikael Nielsen Aage Nielsensvej 13 1.th. Morten Kruse Olesen Aage Nielsensvej 1 st. tv. Andrzej Szurek Aage Nielsensvej 3 2.th. Bettina Kjer Mathias Dyhrberg Aage Nielsensvej 17 1.tv. Vibeke Olsen Aage Nielsensvej 29 2.tv. Anne Marie Kristensen Aage Nielsensvej 1 1.tv. Kasper Kjeldsen Aage Nielsensvej 19 2.tv. Afd. 13 Susanne Gammelgaard Ramsdahl Frederiksdal Alle 64 B Afd. 16 Jørgen Johannes Ringgaard Helene Juul Kjær Villaparken 13 1.tv. Lona Hammond Villaparken 3 st.th. Martin Falkenberg Rix Villaparken 1 1.th. Afd. 17 Golshin Gaf Holstebrovej 83 st.tv. Afd. 19 Pia Nold Nielsen Højlundsvej 168 Johnny Aagaard Højlundsvej 170 Katja Jeppesen Benjamin Bech Hansen Højlundsvej 174 Edith Henriksen Højlundsvej 176 Allan Borskjær Højlundsvej 178 Hanne Mortensen Højlundsvej 180 Astrid Foged Johnsen Højlundsvej 184 Yvonne Gade Højlundsvej 86 Ole Bent Jensen Højlundsvej 196 Afd. 20 Peter Jeppesen Inger Jeppesen Violvej 213 Klaus Jacobsen Heidi B. Pedersen Solsikkevej 132 Ellen Præst Solsikkevej 6 Anna Maria Olesen Violvej 255 F Max Adelørn Solsikkevej 234 Anne Mette Agerskov Benno Skovgård Solsikkevej 30 Afd. 21 Henry Svenningsen Humlevej 20 2.th. Anders Kjeldsen Nadja Nygaard Petersen Humlevej 8 st.tv. Afd. 26 Vibeke Würtz Frugthaven 26 Adnan Misto Fatma Hamdosh Frugthaven 105 Helle Elsborg Frugthaven 16 Anja Overgaard Lauritsen Frugthaven 52 Kaj Erik Trochmann Annelise Trochmann Frugthaven 13 Johan Dalsgaard Thybo Mai-britt Sehested Knudsen Frugthaven 50 Sidsel Munch Frugthaven 15 Janni Bliss Frugthaven 19 Lene Aggerholm Frugthaven 21 Kasper K. K. Nielsen Frugthaven 6 Afd. 27 Edith Marie Nielsen Gartnerjorden sal Kurt Poulsen Birthe Wael Thorupsgade 1 1. sal nr. 4 Bent Børsting Thorupsgade 1 1. sal nr. 1 Henning E. Hansen Inge Lise Christensen Thorupsgade 1 1. sal nr. 6 Sonja Friis Kristiansen Gartnerjorden 7 1. sal Afd. 29 John Kristiansen Jeppe Aakjærsvej 19 st. nr. 3 Svend Aage Nielsen Jeppe Aakjærsvej nr. 4 Birgit Salling Sønder Grønnegade 5 st.th. Afd. 38 Agner Eriksen Karen Margrethe Eriksen Sallings Gård sal nr. 6 Afd. 74 Ronni Hyer Jørgensen Museumsvej 1 1. sal, Glyngøre Afd. 75 Anni Espersen Mølkærvej 7 st.th., Durup Afd. 77 Birthe Skajbæk Christensen Priessvej sal, Glyngøre Lisbeth Mejland Durupvej 2 st.th., Glyngøre Kaja Brøns Andersen Priessvej 7 1. sal, Glyngøre Afd. 78 Edith Larsen Durupvej 42 E nr. 7, Glyngøre Afd. 80 Michael Mortensen Truc Ngan Le Præstegårdsmarken 4 D, Lem Birgit Bæk Præstegårdsmarken 4 B, Lem Afd. 81 Lis Lindberg Jensen Risvænget 21, Rødding Ingrid Godsk Andersen Frilandsvej 4 A, Rødding Afd. 83 Svend Erik Jespersen Rolighedsvej 2 D, Balling Kirsten Andersen Nyvej 23, Balling Per Juhl Brunsgaard Villaparken 30 C, Balling Kurt Andersen Villaparken 112, Balling Roman Didenko Nyvej 29, Balling Bodil Vestergård Jensen Jørgen Jensen Nørregade 33 A, Balling Karen Agathe Pedersen Nyvej 3, Balling Afd. 87 Finn Pedersen Bakken 46 C, Hvidbjerg Marzieh Nemati Jalal Molaei Nemati Bakken 40, Hvidbjerg Beboerbladet 3/2014 side 13

14 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 1 Holstebrovej 48 Hvitfeltsgade/Odgårdsvej Vævergården 1-14 Vesterled Afd. 4 Vestervang/Vestervænget SELSKAB 7 Afd. 1 Herningvej 26, Lundbro Afd. 2 Ydunsvej 89 Afd. 4 Stensbjergvej 4, Vinkel Vicevært Johnny Mark Vicevært Ricco Hansen Vicevært Frank Frederiksen Vicevært Rasmus Møller Madsen Tlf.tid tlf Afd. 3 Viborgvej Afd. 20 Violvej/Solsikkevej Afd. 21 Humlevej SELSKAB 6 Afd. 37 Marienlystvej 11 Vicevært Jens Gjørup Madsen Vicevært Jens Aage Pedersen Vicevært Ejgil Jeppesen Vicevært Anders Augustinus Tlf.tid tlf Afd. 5 Brøndumsgade Afd. 7 Lærkevej, Kærsangervej og Spurvevej Afd. 8 Brårupvej/Hedetoften Afd. 9 Hedetoften Afd. 11 Aage Nielsensvej 1-35 Afd. 16 Villaparken Afd. 33 Nordbanevej 22 Afd. 38 Sallings Gård 14/Nordbanevej 2-4 SELSKAB 6 Afd. 1 Mejsevej og Nattergalevej Afd. 2 Thinggade Afd. 3 Mejsevej 1-3 Afd. 4 Hjalmar Kjems Alle 3-7 Afd. 63 Bilstrupvej 28A-28F Afd. 65 Gefionsvej Vicevært Jørgen Burchardt Vicevært Per Dueholm Nørgaard Vicevært Poul Erik Christensen Vicevært Jan Pedersen Tlf.tid tlf Afd. 6 Grønnegade 9-19 Afd. 10 Jeppe Aakjærsvej 1-9 Afd. 22 Danelykke 20A-20M, Hem Afd. 23 Stationsvej 5A-36C og Kisumvej 2-6, Rønbjerg Afd. 27 Thorupsgade 1, Gartnerjorden 1-48 og Thomsensgade 24 A Afd. 29 Jeppe Aakjærsvej 11 og 19 Jeppe Aakjærsvej 16 Jeppe Aakjærsvej og Grønnegade 1, 5 og 7 Afd. 30 Krarupvej 11 A-11 I, Hem Afd. 34 Præstevejen 28, Rønbjerg Vicevært Jan Svane Nielsen Vicevært Allan Møller-Iversen Vicevært Mathias Falkenberg Larsen Tlf.tid tlf Afd. 13 Frederiksdal Alle 60 A-93 Afd. 15 Galgebakken 2-40 Afd. 17 Holstebrovej Vicevært Allan Birch Tlf.tid tlf Afd. 19 Højlundsvej Vicevært Ib Andersen Tlf.tid tlf Afd. 26 Frugthaven Vicevært Finn Holmgaard Jensen Tlf.tid tlf Afd. 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev Afd. 73 Æblevej 4A-26C, Roslev Afd. 75 Mølkærvej, Durup Afd. 76 Rybjergvej, Roslev SELSKAB 6 Afd. 41 Toustrupvej 20, Durup Afd. 43 Toustrupvej 14-16, Durup Afd. 44 Æblevej 2, Roslev SELSKAB 7 Afd. 6 Jernbanegade 29, Roslev Vicevært Ole Viborg Henriksen Tlf.tid tlf Beboerbladet 3/2014 side 14

15 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 73 Fjordager 10-16, Harre Afd. 80 Valmuevej 11A-12C, Lihme Præstegårdsmarken 2A-6C 33A-33E og 85A-85 K Vesterbrogade 3A-3B og 4A-4F, Lem Irisvej 2A-6, Grønningen 14-22, Valmuevej 3A-3D og 4A-4B, 5A-5K og 9A-9E, Lihme Afd. 83 Villaparken Nørregade 33A-33F, Balling Afd. 86 Poppel Alle 8A-16B og 18B-18C, Hovvej 5A-5K, Ramsing SELSKAB 7 Afd. 3 Skivevej 1, Selde Afd. 7 Klostervej 1 og Fasanvej 2, Breum Afd. 8 Engblommevej 1 og Søndergade 25, Jebjerg Afd. 9 Floutrupvej 7, Selde Vicevært Helle V. Gori Tlf.tid tlf SELSKAB 6 Afd. 21 Næstildvej 2, Oddense Afd. 22 Hostrupvej 13, Lem Afd. 23 Skivevej 13, Balling Afd. 24 Østergade 13, Rødding Vicevært Ole Raabjerg Nielsen Tlf.tid tlf Afd. 71 Strandvej, Glyngøre Afd. 73 Durupvej 33 og Pilevej , Glyngøre Afd. 74 Museumsvej/Færgevej, Glyngøre Afd. 77 Priessvej/Museumsvej og Durupvej 2, Glyngøre Afd. 78 Durupvej 40-42,Glyngøre SELSKAB 6 Afd. 42 Bredgade 51 A-B, Glyngøre Vicevært Morten Skipper Tlf.tid tlf Afd. 81 Risvænget Storstensvænget 1A-1K Frilandsvej 2A-2F og Frilandsvej 4A-4L, Rødding Afd. 83 Nyvej 1-11 og Rolighedsvej 2A-2E Villaparken 30B-30F Skivevej 2A-2B, Balling Afd. 84 Hindborgvej 2B-2P Tinghøjen 1A-B-C-E H og 1K og 18A-18E, Aagesvej 1-7 og Gravene 24A-24D, Oddense Åbakken 5A-5G, Krejbjerg SELSKAB 7 Afd. 05 Torvet, Oddense Vicevært Kristian Søndergaard Tlf.tid tlf Afd. 87 Bakken C og Kløvermarken 6-12, Hvidbjerg Vicevært Allan Møller-Iversen Tlf.tid tlf Alle afdelinger i Spøttrup: Claus Hansen Bomiva Beboerbladet 3/2014 side 15

16 Tømrer-, malerarbejde og gulvslibning udføres STeen K. PederSen A/S Din lokale El-installatør - vi ved hvad vi snakker om... Kig ind i vores butik - vi har altid gode tilbud i belysning og el-artikler Rævevej 5, 7800 Skive TBS MAS A/S aut. el-installatør Sdr. Boulevard Skive Tlf En del af TS-GRUPPEN DK viden og kompetence i el-branchen Danmal Malervirksomhed Aps Brårupgade Skive Tel Fax Anlægsgartner og kloakmester, Allan Rasmussen Tlf.: Beboerbladet 3/2014 side 16

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2016 22. årg. Nr. 1. Durupvej 2, Glyngøre Side 4. Tilbud til Bomivas beboere Side 7

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2016 22. årg. Nr. 1. Durupvej 2, Glyngøre Side 4. Tilbud til Bomivas beboere Side 7 Beboer Bladet BOMIVA Marts 2016 22. årg. Nr. 1 Durupvej 2, Glyngøre Side 4 Helhedsplaner i oplandet Side 5 Tilbud til Bomivas beboere Side 7 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2014 20. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. 1. spadestik på Vestervænget Side 6

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2014 20. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. 1. spadestik på Vestervænget Side 6 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2014 20. årg. Nr. 2 Repræsentantskabsmøde side 4 1. spadestik på Vestervænget Side 6 Sct. Hans i Vestervænget Side 11 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem Beboer Bladet BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3 Bomiva til Skiveløbet side 4 Nyt bestyrelsesmedlem i en afdelingsbestyrelse Side 6 Bomivas frivillighedspris Side 8 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Beboer Bladet BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Hvorfor vælge en almen bolig? Fritid & fællesskab Beboerlokaler eller fælleshuse. det sikre valg Besøg hjemmesiden.. Ingen skal tjene på huslejen i det almene

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2 Repræsentantskabsmøde side 4 Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Vesthøj har vokseværk Side 9 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva Administrationen:

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2 Beretning fra repræsentantskabsmødet side 4 Renovering på Højlundsvej Side 9 Se, hvor flot det bliver Side 15 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2015 21. årg. Nr. 3. Bomivas 75 års jubilæum Side 4. Repræsentantskabsmøde

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2015 21. årg. Nr. 3. Bomivas 75 års jubilæum Side 4. Repræsentantskabsmøde Beboer Bladet BOMIVA November 2015 21. årg. Nr. 3 Bomivas 75 års jubilæum Side 4 Repræsentantskabsmøde Side 6 Vesthøj - gode steder at bo Side 10 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Beboer Bladet. Bomiva. Bomiva. Vores blad beboerbladet for Bomiva. et godt sted at bo til leje. BOMIVA November årg. nr.

Beboer Bladet. Bomiva. Bomiva. Vores blad beboerbladet for Bomiva. et godt sted at bo til leje. BOMIVA November årg. nr. BOMIVA November 2016 22. årg. nr. 3 Beboer Bladet Vores blad beboerbladet for et godt sted at bo til leje Åbent hus i Vestervænget, side 4 Så kom nedrivningstilladelserne til oplandet endeligt, side 9

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar)

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar) Lørdag Disciplin Stævnefunktionærer Hjælpere 10.00 11.40 12.00 14.00 14.30 15.50 400 meter 3.000 meter 800 meter Jan Rahbek Steen Kjær Rundetællere, Starter: Lars Vestergaard manuelle tidtagere og Ole

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013

Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013 Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013 Skive Kommune har udbudt følgende grunde til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 AA 1 Jens BO Jørgensen Post Danmark Postens IF 199,12 2 Morten E. Kristensen M.com HFFS 199,07 3 Henrik Vinter Grundfos Viborg 197,03

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

TEKNISK VJRRHA Svend Vestergaard- Jensen 779-2014- 86545

TEKNISK VJRRHA Svend Vestergaard- Jensen 779-2014- 86545 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- SIS - SV: Evaluering Skive Idrætsakademi 779-- KULTURFRI VJPESV 84143 863 779-- 90661 Tro og Love erklæring for adgang

Læs mere

Sankelmarksgade 6 Nr. Beboer Fejl og mangler Øvrige bemærkninger

Sankelmarksgade 6 Nr. Beboer Fejl og mangler Øvrige bemærkninger 1-års gennemgang af altaner Side 1 af 8 Sankelmarksgade 6 1. Morten Svane & tv. + th. Maria R. Steen 2. th. Ditte-Marie Dyrmose 3. tv. + 4. tv. Helle Thybo Nielsen 3. th. Michael Willemoes 5. tv. Helle

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere