- at gøre væsentlige emner til samtalestof

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- at gøre væsentlige emner til samtalestof"

Transkript

1 Om FO-Århus debatpulje at gøre væsentlige emner til samtalestof Jeg synes det er et rigtig vigtigt arbejde, der gøres af FO-Århus i demokratiets tjeneste. Hal Koch skrev lige da krigen holdt op i 1945 sin lille bog Hvad er demokrati. Heri står der bl.a. at Demokrati kan aldrig sikres netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes.. Derfor er det folkelige oplysnings- og opdragelsesarbejde nerven i demokratiet. Jeg mener, at den holdning er lige så rigtig i dag som dengang. Rapporten her om FO-Århus debataktiviteter for 2007 lever i høj grad op til den indstilling. Heri er der redegjort for de mange holdningsprægede problemstillinger som FO-Århus har taget op. Fra lokale til globale, fra dræbersnegle til klodens klimaproblemer, fra byarkitektur til opvækst i krigens grusomhed osv. FO-Århus får på mangfoldig vis problemerne rejst og vendt, så mange nås, og samtalen og dermed forståelsen af medmennesket og helheden styrkes til gavn for demokratiet. Rådmand Peter Thyssen 16 Frit Oplysningsforbund 1

2 Debat og aktivt borgerskab Større arrangementer med støtte fra FO-Århus debatpulje 2007 Om FO-Århus debatpulje at gøre væsentlige emner til samtalestof Frit Oplysningsforbund i Århus Rapport vedr. Folkeoplysningslovens debatpulje 2007 Udgivet af Frit Oplysningsforbund i Århus (FO-Århus) Guldsmedgade Århus C Tlf udg. 1. opl Redaktion: Torben Dreier, skoleleder, ansv. Inge Madsen, chefsekretær Lay-out: Kirsten Hauge, Oplag: 500 stk. Tryk: GP Grafisk Proces ISBN: Forsidefoto af Grøn Guide Frit Oplysningsforbund blev på landsplan grundlagt i 1952 af medlemmer af Det radikale Venstre. Oplysningsforbundets formål er at udbrede debatskabende samfundsoplysning. Pr. 1. januar 2004 fusionerede Frit Oplysningsforbund på landsplan med Dansk Husflid og har hermed ændret navn til oplysningsforbundet NETOP. Frit Oplysningsforbund i Århus hedder dog stadig FO-Århus. Torben Dreier I januar 2001 kom der en ny folkeoplysningslov, der sagde, at 10 % af den støtte, der gives til folkeoplysningsforbundenes aktiviteter skal bruges til at gøre væsentlige emner til samtalestof. Debatpuljen, som denne støttemulighed hurtigt kom til at hedde, skal bruges til debatskabende aktiviteter og aktivt medborgerskab. Udgangspunktet er, at arrangementer, der støttes, skal være offentlige og at alle skal have adgang til at deltage. Debatpuljen er en oplagt mulighed for at få dialog med andre målgrupper end Frit Oplysningsforbund i Århus (FO-Århus) når ud til i sin mere traditionelle aftenskole- og kursusvirksomhed. Debatpuljen skaber anderledes arrangementer indholds- og formmæssigt, og der nås ud til en bredere repræsentation af befolkningen. FO-Århus har i et utraditionelt samarbejde med en lang række organisationer, FO-Århus arbejder for de idealer, FN står for: FO-Århus har hjemmesiden Her kan der hentes oplysninger om det store udbud af kursusvirksomhed, der bl.a. også omfatter Daghøjskolen Gimle og FO-Århus blad Nicolai. Bladet udgives i et ønske om at fastholde en kommunikation mellem nuværende og tidligere kursister og FO-Århus. foreninger, institutioner, og erhvervsdrivende sprængt alle rammer inden for utraditionelle debatformer. Der har siden 2001 været gadeforedrag, fakkeltog, videoer, cafemøder, internetkommunikation, forbrugermesse, stordebatmøder og dialog-teaterforestillinger og meget, meget mere. Med debatpuljen som delvis økonomisk løftestang, har FO- Århus kunnet støtte rigtig mange initiativtagerne rundt om i kommunen. I dette hæfte kan læses om 2007 s debatpulje-aktiviteter. At skabe debat er forudsætningen for og resultatet af demokrati. FO-Århus har ønsket og ønsker fortsat at inspirere til debat og gerne anderledes debatformer. Nye netværk og alliancer mellem arrangører er skabt og vil blive udbygget på grund af debatpuljen. At være og fremstå som en tolerant organisation At udvikle mellemfolkeligt arbejde At bidrage til folkeoplysning i andre lande At udvikle og forbedre aktiviteter, der støtter flygtninge og indvandrere At udvikle og forbedre aktiviteter, der kompenserer for udsatte gruppers manglende uddannelse eller deltagelse i samfundslivet. Projektnavn/Samarbejdspartner Arrangementstype/Medvirkende Indhold Antal delt. Grønne guider Sundheds- og senioruge Århus Kommunes Hovedbibliotek Respekt-kampagne Århus Kommune Internationale litteraturaftner Litteraturen på scenen og Litlive Bye Bye Beirut Opgang 2 BørnePULS og PULSfestival Poesi i bevægelse Århus Festuge Den røde tråd Århus Festuge Vild med dans Århus Festuge Donor-dag Transplantationsgruppen, Donaid og Århus Stiftstidende Vidensmarked Oplysningsforbund, Folkeuniversitetet, Biblioteker Byens stemme Strong bright Hearts Sjælens Teater Projekt Billedspor Verdensbilleder Guldsmedgadeforeningen studenterhus århus Gensidig kulturforståelse PS-gruppen Sussie Pagh, Århus Midtby. Birte Buhl, Århus Syd. Erik Stryhn Rasmussen, Århus Nord Mavedans, foredrag, videovittigheder, musik, modeshow, IT m.v. Standup med Omar Marzuk, essaykonkurrence og byrådsdebat Litteraturaftner: Martin Högström, Gitte Broeng, Thomas Hvid Kromann og Ingrid Storholmen Sjælebillede af Søren Marcussen Hemmelige koncerter for voksne og musikevents for børn Samtaler mellem forfattere og journalister, bl.a. Klaus Rifbjerg og Hanne-Vibeke Holst En rute gennem Århus med arkitektur og anderledes oplevelser Diverse "grønne" aktiviteter, events, undervisning m.v. i lokalområderne Sundhed, vægt, motion, latter, kost, livsstil Ca Respekt, dialog og tolerance Oplæsninger, kritikerdebat, kompendium om nordisk litteratur Om krig, angst og livets skønhed baseret på Bilal Abdallahs liv Musik mixed med ord, kreativ leg, computer, film mv Om poesi, kærlighed og talent 780 Bl.a. udeservering i FO-Århus baggård/hængende have Danseundervisning og konkurrence Tema: Sundhed 93 Events, informationsboder, foredrag, musik, balonopsendelse Foredrag, bevægelse, sang, trommespil Debat om organdonation. Bør alle være fødte donorer i Danmark? Bl.a. Den nye Højskolesangbog, kunst, Italien, opera Ca Ca Café-arrangementer Bæredygtighed, byliv og bolig 150 Film om Teater Billedspor Konkurrence, dans, musik, film, events Pakhusmøder, koncerter, filmfestival, klimaaftner, kulturmøder, foredrag, fotoudstilling, Bazar Dialogmøder og virksomhedsbesøg med kollegasnak Om arbejdet med forestillingen Carried by Shaddows. Tema: Sydamerika Forholdet mellem studerende og erhvervsliv, politik, klima, kulturmøde, film, FN m.m. Gensidig kulturforståelse, integration af nydanskere på arbejdspladser Ca Højskolesange Byrådspolitikere Foredrag og debat Højskolesange 209 I alt

3 Enkeltstående arrangementer med støtte fra FO-Århus debatpulje 2007 Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal delt. 21. jan. Kvindemuseet/FO-Århus Lotte Heise Kaffesalon for kvinder jan. Trivselshuset i Bispehaven Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset feb. FO-Klubben Jens Grøn Den nye Højskolesangbog 8 3. mar. FO-Århus Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset mar. Engdalskolen Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset april Kvindemuseet/FO-Århus Merete Voldstedlund Kaffesalon for kvinder maj Folkeoplysningens Hus SPOR-festival Debatforum: Composing what? juni Folkeoplysningens Hus SPOT-festival Dansk Rock-Samråds årlige festival Ca sept. Kvindemuseet/FO-Århus Trine Panum Kjeldsen Kaffesalon for kvinder sept. Højvangskolen Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset sept. FO-Århus Lars Holleuffer Seniorsøndag om Århus by okt. Kragelundskolen Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset okt. N.J. Fjordsgades Skole Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset okt. Kvindemuseet/FO-Århus Madeleine Røn Juul Kaffesalon for kvinder okt. FO-Århus Bjarne Ørum Vi er alle med i debatten okt. Holme Skole Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset okt. FO-Århus Jørgen Husted Seniorsøndag om moral, etik, værdier nov. FO-Århus Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset nov. FO-Århus Jens Winther Hjælp vi har en teenager i huset nov. FO-Århus Ole Helmig Seniorsøndag om højskolesange 69 I alt Byens Stemme Tre workshops i samarbejde med Århus Kommune ud fra spørgsmålet: "Hvad er den røde tråd mellem hvad vi som borgere og Århus Kommune har på hjerte for byen?" En mulighed for at få de samtaler vi har rundt omkring i byen ind i et forum, hvor vores stemmer, idéer osv. vil blive hørt sept.: "Den Bæredygtige By": Målet med bæredygtighedscaféen var at afklare hvad en bæredygtig by er, set fra vores synspunkt som borgere og hvilke brændende spørgsmål, vi ønsker at gå i dialog med kommunen omkring okt.: "Det gode Byliv": Vi ønsker alle at være en del af et godt og levende byliv, men hvad og hvor er det og hvordan kan kommunen hjælpe med at skabe det og derigennem øge vores glæde ved at bo i Århus? Til Bylivs-Caféen var målet at få indsigter i hvilke dialoger vi skal holde i live i byen, i lokalt og globalt perspektiv, for at skabe det gode byliv okt.: "Den gode Bolig": Århus Kommune har en drøm om at være en bæredygtig og levende by. Men de boligformer, der findes nu: Parcelhuse, rækkehuse osv., kan ikke opfylde drømmen. Derfor skabtes til Bolig-caféen nye bud på boligformer, der er bæredygtige og møder vores behov og ønsker som borgere. Læs mere på ;; Workshops afholdtes på studenterhus århus med musikalske indslag og kunst. Derudover var der inspirations-oplæg, så man kunne få indblik i hvad der bevæger sig i Verden og i Århus indenfor emnet. Resultaterne fra de tre workshops er blevet opsamlet i en rapport med forslag til hvad en fælles dialogplatform mellem os som borgere og Århus Kommune skal indholde, for at den skaber værdi for flest mulige i byen. Forslaget er sendt til Byrådet i Århus. Der er en Byens Stemme temaside på - samt blog på: showpost.asp?bid=1101&pid=4026 Se desuden Strong Bright Hearts website: For mere om studenterhus århus se: 14 3

4 De grønne guider i Århus 4 Grønne guider i Århus Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80 % af udgifterne til de 3 grønne guider i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20 %. En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer. Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider. Fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning. I Århus arbejder de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2007 med følgende opgaver: Kræmmerforening i Århus Vest Grøn guide Århus Nord har i 2007 været tovholder for foreningen Kræmmerforening i Århus Vest, som støtter genbrugsinitiativer og netværk i det vestlige Århus. I 2007 har foreningen afholdt 7 bagagerumsmarkeder med stadeholdere pr. marked. Bagagerumsmarkederne skal stimulere til øget genanvendelse samt være en tværgående social aktivitet i Urbanområdet. Snegleforening Der har været mange snegle i 2007, og en stor del af guidernes tid er gået med rådgivning om sneglebekæmpelse. En grøn guide var med i en dokumentarudsendelse om iberisk skovsnegl på TV2 11/10. En lille spørgeskemaundersøgelse viste klart, at der havde været exceptionelt mange snegle i 2007 i forhold til året før. Den 11. oktober holdt foreningen det traditionelle medlemsmøde med biolog Sabine Engelke som oplægsholder om sit speciale med sneglenes genetik. Konsulentarbejde for Pindsvinehjælpen i Danmark Siden projekt pindsvin startede i /www.nathist.dk/projektpindsvin/ default.htm, har Sussie fungeret som faglig konsulent for Pindsvinehjælpen. Pindvinehjælpen har tilknytning til Dyrenes Beskyttelse og samarbejder med dyrlæger og biologer for at fremme pindsvinebestandens trivsel i Danmark via fremme af miljøvenlig havedyrkning og afskaffelse af sneglemidlet metaldehyd, som har vist sig at være skadeligt for pindsvin og dermed formentlig også for en lang række af havens andre dyr. Affald i boligforeninger Der er indledt et samarbejde med boligforeningen AL2Bolig, Tilst omkring en stop-svineriet indsats. Boligforeningen er træt af at rydde op efter beboerne, da man bruger mange kroner årligt på ekstern oprydning. Vandkampagne i Kolt-Hasselager Samarbejdspartnere: Vandplanudvalget i Århus Kommune, ÅKV, Hasselager-Kolt Vandværk, Kolt-Hasselager Fællesråd, Hasselager skole, Kolt skole, Kolt- Hasselager Kombibibliotek, Egnsarkivet, DDS-Spejderne og grøn guide Århus Syd samarbejdede om kampagnen Rent drikkevand Dit ansvar i Kolt- Hasselagerområdet. Kampagnen startede med Vandets dag 22/3, hvor der blev sendt infomateriale til alle husstande i området og opsat skilte i området. Kampagnen foregik over en måned, og i denne periode var skolerne aktive med vandprojekter og klasserne deltog med deres projekter i konkurrence om en tur til AQUA. Kombibiblioteket og Egnsarkivet havde i perioden udstillinger om emnet vand og grøn guide besøgte lokale Byens Bazar gik man forhåbentlig hjem med en større bevidsthed om mangfoldighedens betydning også her i smilets by. 10. dec.: Amnesty International koncert. FNs menneskerettighedsdag. Her sprængte studenterhus århus og Amnesty International Pakhuset i luften for Balkan og menneskerettighederne. Gensidig kulturforståelse - i samarbejde med PS-gruppen Temadag: Hensigten var at få taget hul på en debat om integrationen af nydanskere på de enkelte arbejdspladser. Hvilken betydning kan kulturel forskellighed have for den daglige trivsel? Deltagerne indgik i dialog med hinanden ud fra et ønske om at skabe forståelse og respekt for hinandens forskelligheder i mødet på arbejdspladsen. Arbejdslivsstafetten: Arrangementet var et af flere som DR afholdt for at skabe debat rundt om i Danmark, om globaliseringens indflydelse på arbejdslivet lokalt. Dette arrangement blev afholdt i Århus Vest, hvorfor fokus også var på, hvilken betydning globalisering har for etniske minoriteters muligheder på det danske arbejdsmarked. Deltagerne på dagen var blandet etnisk, kønsmæssigt og i forhold til position på arbejdsmarkedet. En del af debatten koncentrerede sig om, hvordan man bør bruge de ressourcer mangfoldighed i forhold til etnicitet og køn kan være i en globaliseret markedsøkonomi. Gensidig kulturforståelse i føtex: Diskussion om kultur og mangfoldighed på arbejdspladsen. Hvordan sikres en arbejdspladskultur hvor der er plads til alle? Deltagerne gik i dialog om, hvordan man med kulturmødet på arbejdspladsen kan være med til at skabe integration. Dialogmøde om somalisk kultur: Dialogmøde mellem somaliere og medarbejdere på HK Østjylland. En åben og ærlig debat om samspillet mellem somaliere og fagbevægelsen. Der blev gjort op med en masse fordomme fra begge sider. Med åbenhed blev der svaret på alle spørgsmål ud fra den enkeltes erfaringer. Mødet gav medarbejderne på HK et mere nuanceret billede af somaliere og omvendt fik somalierne god viden om hvad en fagbevægelse betyder for det danske arbejdsmarked. Kulturforståelse og kommunikation: På dette dialogmøde blev der diskuteret hvordan man kan inddrage den kulturelle baggrund som en værdifuld bagage i stedet for at se baggrunden som en barriere. Dialogen foregik mellem aktive borgere med anden etnisk baggrund (ildsjæle) herunder to specielt inviterede tyrkiske kvinder og sagsbehandlere, jobkonsulenter og faglige konsulenter, der i det daglige er brobyggere mellem de ledige og arbejdsmarkedet. Somaliere og det danske arbejdsmarked: Et dialogmøde mellem somaliere og sagsbehandlere, jobkonsulenter og faglige konsulenter, der i det daglige er brobyggere mellem de ledige og arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i to somalieres personlige historie blev det diskuteret hvordan vi i Danmark kan blive bedre til at integrere somalierne på arbejdsmarkedet. Dialogmøde om tyrkisk kultur: Dialogmøde mellem tyrkere og medarbejdere på HK Østjylland. På mødet blev det diskuteret hvordan man bedre kan integrere tyrkerne på arbejdsmarkedet og hvordan en fagbevægelse kan bidrage hertil. Virksomhedsbesøg med kollegasnak: Hotel Scandic, Århus Vest. Hotel Radisson, Århus. Grundfos, Bjerringbro. Trykcentralen af 1969, Viby J. Kongsvang Erhvervsrengøring, Viby J. Wavin, Hammel. Danfoss, Viby J. Mærsk, København. Et af formålene med virksomhedsbesøgene var at de besøgende ledige fik mulighed for at tale med ansatte på virksomheden. På alle virksomheder deltog dog både ledelse og ansatte. Medarbejdere på virksomhederne blev informeret om, at de skulle stå til rådighed for spørgsmål, når gæsterne blev vist rundt. Virksomhedsbesøgene har været vellykkede idet ledige med minoritetsbaggrund fik en større indsigt i, hvilke krav der stilles på de aktuelle arbejdspladser og hvordan kulturen på arbejdspladsen er. Enkelte kom i arbejde via de etablerede kontakter. I mødet med medarbejder og ledelse på virksomheder er det blevet synligt for arbejdsstederne, at der er en stor gruppe af ledige med minoritetsbaggrund som udgør en arbejdskraftressource, der er motiverede for at komme ind på det danske arbejdsmarked. En interesse der naturligvis også er skærpet på arbejdspladser, hvor der aktuelt mangler arbejdskraft. Generelt har ovennævnte aktiviteter bragt forskellige mennesker sammen med det fokus at blive klogere på hinanden. Det overordnede tema har været arbejdspladsen, da det er der det naturlige møde ofte sker. Her mødes man som kolleger der skal udføre en arbejdsopgave inden for de samme rammer. Derudover er der sociale dimensioner i arbejdslivet og kollegialt samvær der gør, at det er vigtigt at turde stille spørgsmål til hinanden og svare åbent og ærligt og kunne sige fra. Dialog er vigtig for at aflive myter om hinanden som personer og synliggøre, at alle er individer med forskellige historier, der ikke kan reduceres til repræsentanter for en kultur, hverken som dansker, somalier, tyrker, palæstinenser, tysker eller iraner. Kun ved respektfuld dialog mødes man som mennesker. 13

5 Udpluk af debatarrangementer i 2007 Debatarrangementer i samarbejde med Århus Studenterhus 21. febr. pakhus-møde: Hvad kan vi bruge humaniora til? Hvordan kan det århusianske erhvervsliv bruge humaniora? Oplæg og debat ved professor i universitetspædagogik Hanne Leth Andersen og Lars Frølund fra det Humanistiske Fakultet ved Århus Universitet. Arrangeret i samarbejde med Erhverv Århus. 21. febr.: Gadgets Night: Fremtidens vidundere? Sammen med Innovation Lab blev der sat fokus på de ting, der er under opsejling inden for teknologiens verden lige nu. Hvad kommer til at styre vores hverdag fremover? febr.: Wellnessdays: Forkæl dig selv og lev sundere! Studerende fra byens sundsheds- og ernæringsuddannelser satte fokus på det sunde liv gennem en række aktiviteter, hvor deltagerne kunne prøve det sunde liv på egen krop. 12. marts: Musikalsk, kulturelt og politisk kulturmøde. Multikulturelt møde med konferencier Pernille Frahm. Arrangeret i samarbejde med Dialogforummet Den brogede verden, der har til huse på ASB. 21. marts: pakhus-møde med Knud Foldschack, advokat for Ungdomshuset og Christiania. En dialog om værdier og idealer: Hvorfor er han, der af venner og bekendte omtales som en af de skarpeste hjerner, som jurastudiet har udklækket, forsvarer for besættere og undergrundsbevægelser. 22. marts: Debatmøde med Carsten Graff: Brug dig selv optimalt. Hvordan mærkes menneskers grænser? Hvor sidder indfølingsevnen? Hvordan åbner og lukker 12 vi for hinanden? Hvordan skabes et nærvær mellem mennesker? Hvordan smitter følelser og sindstilstande? Hvordan styres vi af forventninger? Kan man udvikle sin indfølingsevne eller er den medfødt? Om at have sit nærvær med sig, om at kunne mødes uden forbehold, om at bruge sig selv og om at fastholde sin energi. 26. marts: Foredrags- og debataften med Clement Kjærsgaard. Clement Kjærsgaard stiller op til en underholdende debat om medier og spin. 25. april: En aften om Kulturnat. Kulturnattens nye bestyrelse fremlagde sin visioner, hvorefter der var åben brainstorm på fremtidens kulturnat i Århus april: 2nd International Aarhus Festival of Independent Arts (AFIA). Workshops, undervisning og filmfremvisninger af og for independent kortfilmsinstruktører fra hele verden. 23. maj: pakhus-møde: Anna Amalia og Region Midtjylland. Hvordan skal regionen se ud i fremtiden? Mere end 20 inspirerende, handlekraftige og initiativrige kvinder og borgere i Region Midtjylland er blevet udnævnt til at afholde en række tesaloner i den gamle stil, men med det dugfriske formål at samle ideer til fremtidens Region Midtjylland. De inviterede andre borgere fra regionen til en kop te eller to og en livlig debat om regionens fremtid. 6. juni: I do Art Festival 07. I Do Art 07 er en 1-dags kunstfestival for og af unge med musik, film, samtidskunst og performance, lavet i samarbejde med Frontløberne. 25. sept.: Operation Aftenen bød på fotoudstilling, jazzmusik fra NOMADE, foredrag med chefkonsulent i udenrigsministeriet Finn Norman Christensen og en god debat med fokus på det første af FNs otte 2015 mål: Udryddelse af fattigdom og sult. 10. okt.: Klimaaften. Optakt til paneldebat i november om de globale klimaændringer. Få styr på begreberne og hvad kan du selv gøre. Ved geolog ved Århus Universitet Marit-Solveig Seidenkrantz og konsulent Niels-Erik Gehlert fra NRGi. 24. okt.: Bluffguide om Mellemøsten. På kun to timer gav Bluffguiden med Peter Seeberg, centerleder på Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet en indsigt i, hvorfor Mellemøsten er et kludetæppe af forskellige overbevisninger, religioner og politiske ideologier. 25. okt.: Studiejobbazar (premiere). Her kunne man skabe sig sit eget drømmestudiejob i dialog med erhvervslivet. Arrangementet var det første i en række i Studenterhuset, der har til formål at bygge bro mellem de studerende og erhvervslivet. 29. okt.: Politikere bag baren. Hvor skulle man sætte sit kryds til folketingsvalget? De lokale folketingskandidater var inviteret til debat i Pakhuset, hvor de serverede politiske cocktails og udenlandske øl, der forhåbentlig faldt i vælgernes smag. 6. nov.: pakhus-møde: Hvad sker der i Århus? Der er mange meninger om hvordan Århus bliver en god by at bo i. Flere parkeringspladser, multihaller og store pladser til megaevents. Stadsarkitekt i Århus Gøsta Knudsen stillede op til debat om de kommende store planlægninger, f.eks. i forbindelse med byudviklingen i Lisbjerg og omkring havnen. 7. nov.: Klimaaften. Der blev denne aften stillet skarpt på klimaforandringerne af et panel bestående af fagfolk fra universitetet, relevante erhvervsfolk og kendte landspolitikere. 8., 12., 19. og 26. nov.: Filmfestivalen This Way Out. De politiske dokumentarfilm Good Copy, Bad Copy, Estrellas de la linea, Darwins Nightmare og The Planet blev vist. Derefter var der debat. 9. nov.: Politisk Fight Night med Vincent Can GO GO, DJ Rasmus Schack, Lady Box m.fl. Politisk Fight Night mellem Jonas Dahl (SF), Maja Panduro (SOC), Mette adsen (V) og de Konservative. 17. nov.: Perfektionismens rolle i dagens Danmark. Et seminar om konsekvenser og handlemuligheder og om den voksende betydning af forestillingen om det perfekte menneske i vores samfund. Seminarets formål var at give et billede af perfektionismens konsekvenser for den enkelte og samfundet, samt at diskutere, hvordan individet bedst kan forholde sig til disse strømninger i samfundet. 8. dec.: Byens Bazar. Byens Bazar bragte det bedste af Århus samlede kulturelle udbud ind midt i centrum. Efter et besøg i grundejerforeninger ved deres generalforsamlinger og fortalte om den miljøvenlige have. Kampagnen blev afsluttet 22/4 med en Store Vanddag ved vandværket i lokalområdet, bl.a. med åbent hus på vandværket, vandaktiviteter arrangeret af spejderne, udstilling af skolernes vandprojekter og med konkurrence om at vinde et fuglehus, mulighed for at bygge fuglekasser, få skiftet blad på hakkejern osv. Projekt Stenbronatur Et samarbejdsprojekt med Naturhistorisk Museum, hvor der sættes fokus på byens dyreliv for både at gøre opmærksom på alle de mange naturoplevelser, man kan få i byen og for at skabe rum og tolerance i forhold til dyrene og naturen i byen. Projektet er støttet af Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Svalens Fond, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond og FO-Århus. Hjemmesiden gik i luften i marts /www.naturhistoriskmuseum.dk/ stenbronatur/nyt/nyt4.htm. På hjemmesiden findes fakta-ark med over 50 bydyr, 14 aktivitetsark med forslag til hvad skoleklasser kan lave undersøgelser om i bynaturen og 10 ture hen over året som århusianerne kunne deltage i. Desuden en kortlægningsfunktion og en opfordring til folk om at sende historier om byens dyr til museet. På hjemmesiden ligger nu mere end 30 historier om folks oplevelser med dyr i byen og i haven fx måger, ræve, rådyr, solsort, råger mm. Byturene har været arrangeret i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Museums skoletjeneste med sammenlagt mere end 400 deltagere. Eksempler på temaer for turene: Fugle på kirkegården, Mus i Risskov, Ugletur, Er der fisk i søen, Husly til byens fugle. Udstillingen Byens Vilde Væsner blev fabrikeret på Naturhistorisk museum og stod i vandrehallen på Århus Rådhus fra d februar Herefter videre til Økolariet i Vejle og til Skandinavisk Dyrepark. Udstillingen er en stiliseret tagkonstruktion med forskellige dyr, som lever i bynaturen bl.a. en husmårfamilie, et par rotter, flagermus, sølvmåger mm. Plancher med korte tekster fortæller, hvor dyrene kommer fra, og hvorfor de lever i byen. Det er meningen, at udstillingen skal rundt over hele landet. Samarbejde omkring skoletjenesterne i magistraten Teknik og Miljø De grønne guider er med i en arbejdsgruppe som har udviklet en fælles hjemmeside for de forskellige undervisningstilbud fra Teknik og Miljø. Det drejer sig om besøg på vandværker, spildevandsanlæg, affaldsanlæg, fjernvarmeanlæg og naturcentre samt undervisningstilbud på skolerne tilknyttet disse områder. Hjemmesiden skal dels gøre de forskellige skoletjenester mere kendte og dels gøre det nemmere at booke besøg for lærere. Mostarrangementer Lørdag 3/11 i forbindelse med bagagerumsmarked på Jernaldervej ved Ellekærskolen og lørdag 13/10 Store Mostdag på Risskov Bibliotek. Der har desuden været en del udlån af mosteriet til foreninger, daginstitutioner m.fl. Andre lokale projekter: - Børnearrangement 6. dec., Risskov Bibliotek: Gamle lysestumper blev forvandlet til nye hjemmelavede stearinlys og æbler til sund hjemmelavet slik. 30 børn og voksne deltog. Der var også mulighed for at se, hvordan man i gamle dage lavede tællelys af fårefedt med væger fra sivplanter. - Den succesrige folder om stier i Beder og Malling er blevet genoptrykt forår Plancher til Egå Engsø I forbindelse med åbningen af Egå Ensgø, blev der i samarbejde med Bjarne Golles udarbejdet kortbordstavler: Egå Engsø, Hvad var der før, For miljøets skyld, Egåen, Ellebækken og Har du bemærket faunapassagerne? Hold rent dag i Århus Syd Hold rent dag har været en tradition hvert forår i Århus Syd siden 2001 (Mårslet, Beder, Malling, Solbjerg). Også i 2007 samledes mellem 20 og 50 mennesker i hvert lokalområde en lørdag formiddag (13/ 4) for at gøre en indsats for at holde byen pæn og ren. I 2007 fik de deltagende børn bl.a. et temanummer af Anders And om affald. I Mårslet var der et særligt tema omkring skraldekunst, som samlede ca. 25 børn der lavede kunst af noget af det indsamlede affald. Kunstværkerne var så udstillet i den følgende uge i byrummet i Mårslet. Affald i skolen I samarbejde med AffaldVarme, Århus Kommune har de grønne guider fortsat arbejdet med Affald i skolen rettet mod 4-6 klassetrin. 770 elever fra 24 klasser fordelt på 18 skoler benyttede sig af tilbuddet. I samarbejde med Turbineforlaget har guiderne været med i udarbejdelsen af en skoleavis om affald. Avisen er udsendt i klassesæt til alle grundskoler i Århus og er desuden solgt i et stort oplag over hele landet. Avisen er støttet økonomisk af Århus Miljøcenter. Samme sted har guiderne hentet støtte til produktion af et særnummer af Anders And. Bladet er fyldt med affaldshistorier og uddeles til alle elever som kommer på besøg i affaldsskolen. Bladet er udarbejdet i et samarbejde mellem en række affaldsselskaber.

6 De grønne guider i Århus Århus Festuge CO2 kampagne CO2 ballon fra Miljøministeriet var opstillet ved Marselisløbet 2. sept. og på Rådhuspladsen i Århus Festuge og i den forbindelse blev indsamlet mere end 1000 klimaløfter fra de besøgende. Samtidig uddelte vi koldtvands-vaskepulver, hvilket gav en dialog med de besøgende om hvordan alle bidrager til CO2 udslippet og hvad vi hver især kan gøre for at begrænse det. Arrangementet var et samarbejde mellem mange parter, med Århus Kommune og Soroptimisterne som de vigtigste, men også Energitjenesten, NRGi, COWI, DONG-energy, Danlind m.f. var involveret. Marselisløbet brugte klimaballon og klimabudskabet ved åbningen af løbet. Soroptimister + grøn guide solgte klimaløfter for lodder til vaskepulver, og reklamerede for det efterfølgende arrangement på Rådhuspladsen sept., hvor der også blev solgt klimaløfter for lodder til vaskepulver og æbler blev delt ud som trøstepræmier og som eksempel på dansk frugt, som var et af de klimaløfter man kunne afgive: at spise dansk frugt, det sparer energi svarende til 25 kg CO2 pr. år. Energitjenesten og NRGI stod med hver et telt med informationer om at spare energi. Århus Kommune var præsenteret med 4 plancher, som viser hvad Århus Kommune gør generelt på miljøområdet og specielt for at spare CO2. Marselisløbet: 400 klimaløfter mod 200 pk. vaskepulver Rådhuspladsen: 600 klimaløfter mod 400 pk. vaskepulver Kortlægning af måger i Århus By. For Teknik og miljø Medierne i Århus har de seneste par år i sommerperioden været præget af artikler, hvor århusianerne har klaget over mågerne i byen. Klagerne over mågerne har især drejet sig om støjgener, fx højlydte skrig fra mågerne tidligt om morgenen, men også om svineri fra mågeklatter og redemateriale. Enkelte har ligefrem været udsat for et mågeangreb (se oversigt over artikler i dagspressen på home1.stofanet.dk/tl47/). Sussie Pagh kortlagde i juni ynglende måger i Århus. Mågerne blev talt fra høje bygninger i byen. Desuden efterlyste museet århusianere, som havde kendskab til måger på tagene, og som enten havde gode eller dårlige oplevelser med mågerne. Konklusionen på undersøgelsen blev, at der samlet set ikke er sket en stigning i antallet af ynglende måger i Århus siden sidste mågetælling i Antallet af ynglende måger i Århus ligger på par. Dog ser det ud til, at der er sket en koncentration af måger i midtbyen, især omkring strøggaderne. Den samlede rapport kan findes på Naturhistorisk Museums hjemmeside Århus-samtalerne: Poesi i bevægelse om kærlighed og talent En pendant til de gamle litterære saloner i et samarbejde mellem Århus Festuge, FO- Århus og Århus Kunstbygnin - et tiltag som forventes at blive et tilbagevendende koncept de næste par år. I 2007 var temaerne kærlighed og talent. Poeterne blev valgt, fordi de hver især repræsenterer en særlig litterær begavelse samtidig med, at deres litteratur ofte har cirkuleret om de aktuelle temaer. Deres litterære traditioner er meget forskellige, idet der både kommer forfattere, børnebogsforfattere, journalister, og digtere. Trods de forskelligartede kompetencer mestrer samtlige deltagere ordenes poesi til fulde. Poeterne blev anbefalet hver især at tage udgangspunkt i en tekst, som de selv udvalgte. Det kunne være et digt skrevet til lejligheden, en novelle eller lignende. Samtalerne udviklede sig over disse tekster og vakte genklang i publikum: Foto: Jakob Mark Den røde rute i festugen En rute gennem byen som bød på nye vinkler på byens arkitektur og anderledes oplevelser af byrummet. Samtidig var ruten et tilbud til folk om at gå nye veje og opleve byen fra andre vinkler. Den ville udstille byens mangfoldighed, kvaliteter og uudnyttede potentialer, både menneskeligt og arkitektonisk. F.eks. var Rådhuset oplyst i rødt, på Store Torv kunne man slænge sig i verdens længste røde sofa og forskellige steder kunne man lytte til et overraskende soundtrack. På spisestederne på ruten kunne man indtage sin mad med rødt bestik designet til lejligheden. Bl.a. kunne man spise i eller under FO-Århus' hængende have i Guldsmedgade 25, hvor restaurant Mefisto og Kyllebech stod for maden. 3. sept. Klaus Rifbjerg og Kirsten Jacobsen. 4. sept. Hanne-Vibeke Holst og Ulla Terkelsen 5. sept. Jens Blendstrup og Marie Scott Poulsen 7. sept. Thomas Winding og Martin Krasnik 8. sept. Erling Jepsen og Mads Kastrup Foto: Jakob Mark Dans dig glad/vild med dans - et samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Ældrerådet, Lokalcentre, Ældre Sagen, Pensionistsamrådet og frivillighusene. Danseprojekt for alle over 60 år med fokus på sundheden gennem glæden ved at danse. To gange om ugen i ti uger var der mulighed for at blive undervist i standarddanse som cha-cha-cha, vals, swing/jive og quickstep. Kurserne blev arrangeret af Ringgaard Dans og andre professionelle danseinstruktører og sluttede med en stor opvisning med konkurrence om de par, der gik videre til semifinalen, hvor de optrådte for et publikum i Spejlteltet i selve Festugen. Den store finale i Rådhushallen var med kendte dommere fra TV og fine præmier til vinderne. Hvis ikke man var til konkurrencer, kunne man i stedet melde sig til line dance, square dance, tango og lancier. 6 11

7 Udpluk af debatarrangementer i 2007 Udpluk af debatarrangementer i 2007 Pulsfestival 12. maj Denne dag afvikledes ca. 250 koncerter på spillesteder og caféer, i taxaer, i busser, i baggårde, på gaden, i butikker m.m. Projektet var det måske største enkeltstående, musikalske arrangement i Århus historie. Alle koncerter var gratis, ligesom musikerne ikke fik betaling for deres optræden. Et af de bærende koncepter i PULS var, at koncerterne hemmeligholdtes. Alle orkestre, spillesteder og spilletidsrum var offentliggjort, og kunne findes på hjemmesiden. Men hvor præcis de enkelte orkestre optrådte, blev ikke offentliggjort. Så publikum måtte bevæge sig rundt i byen med åbne ører for musikalske oplevelser og overraskelser. Børnepuls 12. maj I Børneområdet: den kreative kvadratkilometer kunne børn og deres forældre deltage i alle mulige former for musikalske aktiviteter og børn kunne opleve musik på nye og sjove måder. For skolebørn og deres mindre søskende. - Stopleg med lyd og farver på ARoS: I det Åbne Rum på ARoS lavede børn et kæmpe kunstværk, der bliver til gennem leg. Blev man skudt af lydkanonen, var det bare om at male alt hvad man kunne, med den farve man havde valgt. Når man holdt kunstpause kunne man prøve nogle af de andre sjove interaktive lydaktiviteter. - Musikmaskiner på Voxhall: På Voxhall fandt man interaktive musikmaskiner, loopstations, installationer med lyd og medier. Lege med alle former for lyd, styre musikelektronik med stemme og krop, høre hvordan lyde kan samples og manipuleres og blive til musik i computeren. - Film og lyd i FO-Århus: Folkeoplysningens Hus: I baggården kunne man lege med lyd og musik til film. Hvordan skaber man forskellige stemninger ved brug af lyd? Lægge sjove lydeffekter på, selv være med i en, lave billedeffekter, hvor man kunne tale med sig selv, tage en flyvetur på den grønne skærm, være med til et rekordforsøg, hvor man så hvor mange hundrede børn, der kunne være i en bil. - Leg og lyd i Huset: På Huset kunne man være kreativ, få trykt PULS-t-shirts, bygge sine egne instrumenter og opleve hvordan musik kan give inspiration til alle former for skabende og kunstneriske aktiviteter. - Byg til Lyd hos Realkredit Danmark: Sammen med en arkitekt og en musiker kunne man gå på opdagelse i spændende byggematerialer og bygge modeller og konstruktioner med lyd og musik som inspiration. - Rundvisninger i Realkredit Danmark: Et af Århus gamle huse set indefra. Rundvisning med sjove opgaver for alle aldre i Realkredit Danmarks smukke bygning, der rummer både stuklofter og otte byvåben. - Ordflor på Hovedbiblioteket: På Biblioteket kunne man lege med ord, digte og historiefortælling. Man kunne give et ord til digteren, være med til at lave sin egen historie og høre hvordan ens egne ord kunne samples og indgå i et stort lyddigt. Sjælens Teater - i samarbejde med projekt Billedspor. Dokumentarfilmen Sjælens teater blev vist i Øst for Paradis 13. sept.: En film der bringer os bagom den århusianske teatergruppe Billedspor, hvis skuespillere og musikere er psykisk sårbare mennesker. Filmen viser, at kunst, musik og teater er fantastiske redskaber til at overvinde psykiske lidelser, isolation og angst. Billedspor er et eksperimenterende teater, hvis forestillinger er stærkt visuelle, udfordrende, absurde og grænseoverskridende. Teatret arbejder improvisatorisk med krop, stemme og musik i fælleskab om at skabe forestillinger, der gerne sætter spørgsmålstegn ved den konventionelle måde at tænke livet på - autencitet og forvandling er kodeordene. Filmen følger teatergruppens vej gennem skabelsen af forestillingen Carried by Shadows til verdenspremieren ved teaterfestivallen Madness & Arts II i Tyskland. Arbejdet med forestillingen er ekstra krævende for skuespillerne og musikerne, fordi der for første gang spilles uden masker. Sjælens Teater er en gribende beretning om mennesker, der gennem det faglige og sociale fælleskab genopdager deres egne potentialer. Efter filmen var der debat, hvor der var mulighed for at møde filmens instruktør, teatrets instruktører samt skuespillere og musikere. Sundheds- og senioruge i samarbejde med Århus Kommunes Hovedbibliotek Sundheds- og senioruge på Hovedbiblioteket januar 2007 på Torvet i biblioteket: - Åbning af Sundhedsugen kl : Ældrerådmand Dorthe Laustsen åbnede officielt Sundhedsugen. Det fede liv - en dag om vægt og motion, 8. januar: Mavedans og motion v/ Ulla Hansen. Spis sundt, men lækkert foredrag v/ forfatter Lotte Salling: Glem den dårlige samvittighed over julemaden og kom i stedet og få konkrete ideér til, hvordan du i det nye år laver mad, kager og lækkerier med mindre sukker og fedt, men med flere fibre og gode næringsstoffer. Lån en sygdom, 9. januar: Kropsholdning og bevægelse v/birgitte Due. Måden, vi bevæger os på, har betydning for vores humør og energi. 11 sygdomme var til udlån til en uformel snak om bl.a. diabetes, knogleskørhed og HIV. Sundhed og psyke - syg i sjælen/sund i sjælen, 10. januar: Afrikansk dans og motion v/helle Christensen. Selvværd, spiseforstyrrelser og BodyTalk v/anna Cosar - et foredrag om ekstreme konsekvenser af lavt selvværd og om det at forholde sig til sit eget selvværd. Hele dagen var der endvidere mulighed for at besøge stande fra Sind og Gallo. Latterens dag, 11. januar: Salsa rytmer og motion v/helene Ulriksen. Latter letter livet v/else Bie. Evnen til at le, er en af de mest helbredende redskaber vi er i besiddelse af. Når vi ler, healer vi os selv, vi producerer vor egen medicin, og vi bliver glade. Latter er et godt redskab til at nedsætte stress og vi får indre motion når vi ler. Videovittigheder v/kunstner Dagmar Krøyer. Hjertets dag, 12. januar: Musik og fællessang om kærlighed v/erling Lykke Jensen. Musik og bevægelse v/lisbeth Balle. Foredrag omkring livsstilssygdomme v/hjerteforeningen. Foredrag omkring blodtrykkets betydning og rygningens virkninger v/ Hjerteforeningen. Plant et hjerte v/gitte Bay: Form et hjerte i ler og dekorér det. Hjerterne blev brugt til keramikeren Gitte Bays kunstværk Plant et hjerte. Livskvalitet og velvære, 15. januar: Salsa rytmer og motion v/helene Ulriksen. ITintroduktion v/lisbeth Larsen: Gode bogtips blandt andet via Længe leve livet v/ John Engelbrecht: Hvordan kan vi gøre bedre brug af ældres livserfaring og visdom i hverdagen. Et godt og sundt liv, 16. januar: Mavedans og motion v/ulla Hansen. Sang, Sundhed og Livsglæde v/carsten Vagn Hansen: To timer med skiftevis sang og snak om sundhed; som det at have det godt med sin krop, sit sind, sine følelser, sine medmennesker, sit miljø, sin kultur, sit arbejde og sin sjæl - på trods af sygdom og andre belastninger. Med på noderne, 17. januar: Gymnastik for seniorer v/lisbeth Balle. Modeshow v/ Genbrugsforretningen Igen : Genbrugsmodeshow for de modne og moderne. IT-introduktion v/monica Bruun: Vær med på noderne - få oprettet en gratis . Trin for trin: hvordan man kan få en , og hvordan man bruger den. Historiens dag, 18. januar: IT-intro v/leif Dehnits: Slægtsforskning på internettet. Kort om de forskellige kilder til slægtsforskning, der er tilgængelige på internettet. Giv din historie videre til børnebørnene v/christina Hauberg Rasmussen. Bedsteforældre-/børnebørnsdag, 19. januar: IT-intro v/mette K. Jensen: PlayStation, PC-spil, sms og andet moderne. Musikforedrag v/jan Mathiesen: Gennem de sidste år har Jan Mathiesen undervist hundredvis af Århusbørn i violin. Jan underviser efter principperne i det japanske system skabt af Suzuki, som han også vil fortælle om. Han medbragte desuden 10 spilleglade violinbørn. 10 7

8 Udpluk af debatarrangementer i 2007 Bye Bye Beirut - i samarbejde med Opgang 2. Et sjælebillede af Søren Marcussen om krig, angst og livets skønhed, baseret på Bilal Abdallahs liv produceret i samarbejde med billedkunstner Connie Utsen. Et debatskabende input om at blive integreret, som trænger ind og påvirker. Bilal Abdallah er født i krig og kaos i flygtningelejren Al-Rashidii i Libanon i 1976 og sad i 1982 som 6-årig i en gade i Beirut på trappetrinet uden for huset, hvor han boede, mens bomberne faldt. I lyd- og billedfragmenter fremkaldes oplevelser og opdagelser i erindringsspring mellem barndomsårene i et krigshærget Beirut og opvækst i Århus Vest. Hvad havde den 10- årige Bilal med sig, da han kom til Danmark i 1986 og hvad har 20 år i Danmark betydet for hans liv? Biskop Keld Holm, Århus Stift, har udtalt: Når kunst er god, kan den gøre en menneskeskæbne nærværende, så det ikke blot bliver noget, vi overværer. Det synes jeg, vi oplever i Bye Bye Beirut, nemlig at et menneske, man ikke kender, pludselig bliver til en, som man syntes, man kendte. Bye Bye Beirut er en enhed af ord, af billeder og af toner og som alt andet lige rummer et umådeligt håb. Bye Bye Beirut er desuden støttet af Århus Kunstråd v/ Århus Kommunes Udviklingspulje og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. Efter forestillingerne har der følgende datoer været debat: 7. maj: Dialog ved Marianne Jelved og gymnasieelev Negin Bazrafkan. Donor-dag 29. juni afholdtes en Donor-dag i Århus med musikalske indslag og forskellige events i midtbyen. FO-Århus, Transplantationsgruppen og Donaid (en gruppe af medicinstuderende, der de seneste to et halvt år har arbejdet frivilligt for donorsagen) samt Århus Stiftstidende/ Urban gik sammen om at sætte emnet til debat. Der er en desperat mangel på organdonorer, og målet var at få folk til at tage stilling. Der har vist sig flertal i 8. maj: Debat ved Jørgen Skov fra Bazar Vest og Fadi Kassim, leder af Kontaktstedet. 10. maj: Dialog ved Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen og lyriker Bilal Abdallah. befolkningen for at indføre en form for donorpligt, hvor alle voksne danskere automatisk tilmeldes som organdonorer, og selv skal melde fra, hvis de ikke ønsker at stå i Donorregistret. Aviserne bragte også personlige historier om organtransplantation. På donor er der oprettet en temaside, hvor læserne selv kan give deres mening til kende vedrørende organdonation. Desuden kan samtlige artikler i serien også læses her. 29. juni var der i midtbyen Forestillingen har været på turne i 2006 og 2007 og spillet i alt 47 gange, f.eks. på Videnscenter for Integration og Sprogstøtte, VUC, Ungdomsskoler, Højskoler, kulturhuse, seminarier og biblioteker. informationsboder forskellige steder, ballonopsendelse, event med ventelistepatienter lænket til hospitalssenge og på Klostertorv var der foredrag og musikalsk optræden ved Pernille Vallentin. Tæt på 1600 århusianere sluttede sig til Donorregistret i løbet af de første tre måneder efter Donordagen. Det får Århus til at toppe listen over landets mest aktive donorer. Vidensmarked på Hovedbiblioteket I uge 34 afholdt Folkeoplysningsforbundene, Folkeuniversitetet og FUA et vidensmarked på Århus Hovedbibliotek i Mølleparken: aug.: En sang for viden og oplysning (den nye Højskolesangbog) v/ højskoleforstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole. Bevæg dig Tju Hej. Bevægelse for aldersgruppen 2-4 årige med forældre v/afspændingspædagog Dorte Wahlberg aug.: Danske kunstnere i Italien v/ kunsthistoriker Anne Sofie Ejersbo Frederiksen. Det ukendte Italien v/cand. mag. i italiensk Amalia Ragni. Italiensk opera i Århus: Verdis Rigoletto og gode ord om Italien v/operachef Giordano Bellincampi og medvirkende sanger og pianist fra Den jyske Opera aug.: Århus-historie v/historiker Hans Bjørn. Trommer for børn og voksne v/ Helene Ulriksen. Flamingo og tangoopvisning v/jesper Hotherhøj Jensen og Valerie Soulam. Verdensbilleder 4. juni i Guldsmedgade Tema: Sydamerika - for os danskere et eksotisk, farverigt og sprudlende sted, fuldt af liv, dans, karneval, fest og varme. Men det er samtidig en barsk hverdag for mange med bekymring om de helt basale behov som f.eks. at kunne spise sig mæt og have tøj på kroppen. I Guldsmedgades aktiviteter den 4. juni satte vi fokus på begge dele: Eksotisk mavedans - meget feminin og graciøs. Salsa - Pardans til forførende latinamerikanske rytmer. Argentinsk tango - opstod ved århundredskiftet i byerne Buenos Aires i Argentina og Montevideo i Uruguay. Flamenco - en intens, smuk og farverig dans. Benhårde trommer fra Det Benhårde Musikkursus under Den rytmiske Aftenskole. Film: sydamerikanske stemningsbilleder på 4 x 3 meter storskærm. Konkurrence, som handlede om bæredygtigt handel med Sydamerika. Bæredygtig handel, der sikrer, at de lokale bønder og håndværkere får en pris for deres varer, som kan sikre dem et ordentligt eksistensgrundlag. Internationale litteraturaftner/ Verbale Pupiller - i samarbejde med Litteraturen på Scenen og Litlive. 15. sept.: Forfatter Martin Högström fra Sverige og Gitte Broeng fra Danmark. Ordstyrer Annelie Axén (S) Kritikere: Espen Stueland (N), Nils Olsson (S) & Kristine Kabel (DK). 16. sept.: Forfatter Thomas Hvid Kromann fra Danmark og forfatter Ingrid Storholmen fra Norge. Ordstyrer Marian Enge (N). Kritikere: Espen Stueland (N), Nils Olsson (S) & Kristine Kabel (DK). Der blev trykt kompendier med forfatternes tekster til tilhørerne, som blev inddraget aktivt i debatten, der tog udgangspunkt i den enkelte forfatters tekster, men blev udfoldet til at omhandle ny nordisk samtidslitteratur og den aktuelle udgivelseskultur. www?home&category=4 Foredrag med byrådspolitikere FO-Århus har givet støtte til at lokalcentre i Århus har kunnet bestille op til 20 gratis foredrag (efter først-til-mølle-princippet), hvor enten Flemming Knudsen, Dorthe Laustsen eller Laura Hay fortalte om deres oplevelser og erfaringer med den danske Højskolesangbog og garnerede det med politiske udsagn. (I samarbejde med en musiker). Respekt-kampagne Danmark fik demokrati med indførelsen af Grundloven i Hvordan ser det ud med demokratiet i dag mere end 150 år senere? I Århus har der været episoder med højreekstremistisk vold. Men Århus skal være en demokratisk og fordomsfri by, hvor gensidig respekt og åbenhed er fundamentale værdier. Gennem bl.a. denne essay-konkurrence blev elever i klasse i folkeskolen og 1. årgang på ungdomsuddannelserne inviteret til at komme med deres bud på demokratiet, og på hvilke handlinger, der kan føre til, at vi i Århus undgår udemokratiske og ekstremistiske kræfter. 17. januar afholdtes to stand-up-shows med Omar Marzouk i Musikhuset. Begge shows foregik i skoletiden. 9. februar: deadline for essay-konkurrence. Demokratidebat mellem de 25 bedste essay-skribenter, byrådspolitikere og rådmænd i byrådssalen. Essay-konkurrencens tema var: Respekt, dialog, tolerance Demokratiets betingelser og muligheder i Århus. Essayet skulle indeholde overvejelser om, hvordan demokratiet har det i Århus, hvordan skriveren oplever ekstremisme samt forslag til handlinger, som fremmer respekt, dialog og tolerance. Hovedspørgsmål: Hvordan kan man understøtte, at Århus forbliver en demokratisk og fordomsfri by? Hvordan kan man arbejde for, at respekt, dialog, tolerance er begreber alle lever efter? Hvordan kan man - gerne i form af konkrete forslag - forebygge udbredelsen af ekstremisme i Århus? Se mere på og /www.aakb.dk/sw96676.asp 8 9

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

TRAMPOLINHUSET. Galleri Q Peder Skrams Gade 2 1054 København K. Kunstakademiets udstillingssted

TRAMPOLINHUSET. Galleri Q Peder Skrams Gade 2 1054 København K. Kunstakademiets udstillingssted TRAMPOLINHUSET Et mødested for asylansøgere, danskere og alle andre! En effekt af den danske asylpolitik, er at man gennem arbejds-, studie- og integrationsforbud skaber en klasse af individer, som mod

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen)

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) BILAG 15 Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) Tema: Offentlig transport K: dårlig off. transport (få afgange specielt i weekenden) -

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Kreativt oprør i Ishøj

Kreativt oprør i Ishøj Kreativt oprør i Ishøj Oprør, skrot og drømme om livet i uge 47 rykker dagligstuen ind i Ishøj Bycenter Bibliotekerne gør oprør I uge 47 (21.-27. november 2011) medvirker Ishøj Bibliotek i en fælles temauge

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus EN RÆV BAG ØRET en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus Et tilbud til skoler, daginstitutioner, SFO er mv. i Århus Kommune i 2008 18 timers workshop med en professionel kunstner ude

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere