Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere"

Transkript

1 Thorsten Braun og Annemette Nielsen Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere spørgeskema- og interviewundersøgelse Sociologisk Analyse

2 Thorsten Braun og Annemette Nielsen: Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere spørgeskema- og interviewundersøgelse Sociologisk Analyse Rolighedsvej 45B, 8240 Risskov Omslag: Anne Solmer Layout: Juana Jacobsen Tryk: Arbejdsmarkedsstyrelsen ISBN: udgave, 1. oplag, Århus 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden udnyttelse uden Sociologisk Analyses og Arbejdsmarkedsstyrelsens skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

3 Indhold Forord 10 Indledning 13 Læsevejledning 14 Opsamling Opsamling: Fakta Opsamling: Målsætninger Overordnede resultater Ordinært arbejde Opkvalificering Afklaring Personlig udvikling Andet Opsamling: Målgrupper Overordnede resultater Kvinder Unge Ældre Indvandrere/flygtninge Personer med personlige og/eller sociale problemer Manglende uddannelse Uafklarede Andre Opsamling: Foranstaltningstyper og grundmetoder Overordnede resultater Information og vejledning Jobtræning Særligt tilrettelagt uddannelse Jobrotation Ordinær uddannelse Opsamling: Tværgående problemstillinger Motivation Anvendelsen af individuelle handlingsplaner Opfølgning Evaluering 40

4 Undersøgelsesdesign Spørgeskemaundersøgelsen Skemabesvarelser fra regionerne Skemabesvarelser fra foranstaltningerne Observations- og interviewundersøgelsen Generelt Datagrundlaget Bearbejdning af data Begrebsafklaring Svagt stillede dagpengemodtagere Grundmetoder, metoder og redskaber Effekter 55 AF-regioner og foranstaltninger AF-regioner og deres opfattelse af svagt stillede dagpengemodtagere Aktiveringsindsatsen overfor svagt stillede dagpengemodtagere Samarbejde mellem AF, kommunerne, a-kasser, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger Foranstaltninger Udbyderstatus Antal deltagere/andel etnisk fremmede Andel svagt stillede dagpengemodtagere og effekter Varighed Omkostninger 68 Målsætninger Kategorisering og brug af målsætninger Fordelingen af svagt stillede dagpengemodtagere Anvendelse af metoder Målsætninger og effekter/udbytte Ordinært Arbejde Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Opkvalificering Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte 99

5 4.4 Afklaring Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Personlig udvikling Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Andet Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte 130 Målgrupper Overordnet præsentation af data Målgrupper Målgrupper og svagt stillede dagpengemodtagere Målgrupper og anvendte grundmetoder Kvinder Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Unge Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Ældre/midaldrende Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Indvandrere/flygtninge Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Personer med personlige og/eller sociale problemer Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte 187

6 5.7 Personer med manglende uddannelse Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Uafklarede Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Andre Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte 211 Foranstaltningstyper og grundmetoder Information og vejledning Indhold Metoder Effekt og udbytte Jobtræning Indhold Metoder Effekt og udbytte Særligt tilrettelagt uddannelse Indhold Metoder Effekt og udbytte Jobrotation Indhold Metoder Effekt og udbytte Ordinær uddannelse Indhold Metoder Effekt og udbytte Betydningen af roller og relationer 253

7 Tværgående problemstillinger Motivation Visiteringen til foranstaltningen Foranstaltningernes indhold Foranstaltningens opbygning Personalets kompetence og motivation Anbefalinger Anvendelse af individuelle handlingsplaner Opfølgning Evaluering 279 Konklusion 282 Bilag 287 Bilag 1: REGIONSSKEMA 287 Bilag 2: FORANSTALTNINGSSKEMA 295 Litteratur 311

8 Tabeloversigt Tabel 2.1: Antal foranstaltningsskemaer fordelt på de 14 AF-regioner 46 Tabel 3.1: Opdeling mellem svagt stillede og ikke-svagt stillede dagpengemodtagere (antal AF regioner) 57 Tabel 3.2: Mangler I redskaber over for svagt stillede dagpengemodtagere? (antal AF-regioner) 58 Tabel 3.3: AF-regionernes samarbejdsforhold 59 Tabel 3.4: AF-regionernes samarbejde med andre regioner 59 Tabel 3.5: Udbyderstatus (antal foranstaltninger) 61 Tabel 3.6: Udbyderstatus og andel svagt stillede dagpengemodtagere 61 Tabel 3.7: Udbyderstatus og effekter (i %) 62 Tabel 3.8: Antal deltagere på de enkelte foranstaltninger (antal foranstaltninger) 63 Tabel 3.9: Antal deltagere og effekter (i %) 64 Tabel 3.10: Andel etnisk fremmede på de enkelte foranstaltninger (antal foranstaltninger) 65 Tabel 3.11: Andel svagt stillede dagpengemodtagere (antal foranstaltninger) 65 Tabel 3.12: Andel svagt stillede dagpengemodtagere og effekter (i %) 66 Tabel 3.13: Varighed i uger (antal foranstaltninger) 67 Tabel 3.14: Varighed i uger og effekter (i %) 68 Tabel 3.15: Pris for tilbudet pr. deltager/uge (antal foranstaltninger) 69 Tabel 3.16: Omkostninger pr. deltager/uge for AF og effekter (i %) 70 Tabel 4.1: Målsætninger og antal foranstaltninger 72 Tabel 4.2: Målsætninger og andel svagt stillede dagpengemodtagere (i %) 75 Tabel 4.3: Målsætninger og anvendte grundmetoder (i %) 76 Tabel 4.4: Målsætninger og pædagogiske principper (gns.) 77 Tabel 4.5: Målsætninger og effekter (i %) 78 Tabel 4.6: Målsætninger og deltagernes udbytte (gns.) 79

9 Tabel 5.1: Foranstaltningernes definition svagt stillede dagpengemodtagere 133 Tabel 5.2: Oversigt over foranstaltningernes målgrupper (antal besvarelser) 136 Tabel 5.3: Andel svagt stillede dagpengemodtagere fordelt på foranstaltninger rettet mod særlige målgrupper (i %) 137 Tabel 5.4: Målgrupper og foranstaltningstyper/grundmetoder (i %) 138 Tabel 5.5: Målgrupper og pædagogiske principper (gns.) 139 Tabel 5.6: Målgrupper og effekter (i %) 140 Tabel 5.7: Målgrupper og udbytte for deltagere (gns.) 141 Tabel 5.8: Målgrupper og motivation (gns.) 142 Tabel 6.1: Foranstaltningstyper 213 Tabel 6.2: Foranstaltningstyper og pædagogiske principper (gns.) 215 Tabel 6.3: Foranstaltningstyper og andel svagt stillede dagpengemodtagere (i %) 216 Tabel 6.4: Foranstaltningstyper og effekter (i %) 217 Tabel 6.5: Foranstaltningstyper og udbytte (gns.) 218 Tabel 7.1: Målgrupper og mødeprocent (i %) 257 Tabel 7.2: Andel svagt stillede dagpengemodtagere og mødeprocent (i %) 258 Tabel 7.3: Målsætninger og mødeprocent (i %) 259 Tabel 7.4: Udsagn vedrørende fravær og holdninger dertil (i %) 261 Tabel 7.5: Foranstaltningstyper og motivationsniveau (gns.) 263 Tabel 7.6: Kender I deltagernes individuelle handlingsplaner? (i %) 272 Tabel 7.7: Foranstaltningernes holdninger til individuelle handlingsplaner (i %) 273 Tabel 7.8: AF-regioner og udsagn vedrørende individuelle handlingsplaner (antal AF-regioner) 274 Tabel 7.9: Andel foranstaltninger med opfølgning (i %) 277 Tabel 7.10: Andel foranstaltninger med løbende effektevalueringer (i %) 280

10 Forord Det sociale sikringssystem for ledige består i Danmark ligesom i en række andre lande i to søjler: En søjle for dem, som forventes at stå umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet, og som sikres via AUdagpengesystemet. En søjle for dem, som har eller kan forventes at have en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og som sikres via de kommunale socialforvaltninger. Denne opdeling har på mange måder været oplevet som hensigtsmæssig derved, at man har kunnet målrette indsatsen over for de to hovedgrupper, så den modsvarede gruppernes forskellige grad af tilknytning til arbejdsmarkedet og behov. I de senere år har man imidlertid erfaret, at der blandt AUdagpengemodtagerne 1 syntes at være en voksende gruppe af ledige, hvis problem ikke alene kunne ses som mangel på beskæftigelse. De har en række andre ledsageproblemer, som gør, at de vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller i jobtræning på det normale arbejdsmarked. Under et betegnes gruppen som svagt stillede ledige. En mulig forklaring på den vækst, som mange synes at have erfaret, kan være den selektion, som har fundet sted i løbet af 1990 erne i takt med det generelle fald i ledigheden. Den beskæftigelsesmæssigt mest attraktive del af arbejdsstyrken må antages i stort omfang at have fundet beskæftigelse, således at det nu er den mere belastede del, der dominerer restledigheden. 1 For læsevenlighedens skyld anvender vi fremover betegnelsen dagpengemodtagere om denne gruppe af ledige. 10 FORORD

11 Problemet herved forstærkes af, at længerevarende ledighed i sig selv ofte er en belastende faktor for de ledige jf. oversigten over forskningsresultater herom i Nygaard Christoffersen (1995, 1996) samt Berg Sørensen (1983, 1984). De lediges selvtillid påvirkes som tendens negativt, og det samme gælder med hensyn til de lediges helbred og livskvalitet generelt. Især for mænd er ledighed også forbundet med en øget risiko for skilsmisse, misbrugsproblemer og i sidste ende social deroute. Det kan derfor ikke anses som overraskende, at der viser sig en restgruppe af ledige, der har sådanne problemer, og som kun kan forventes at komme tilbage i beskæftigelse, dersom der gøres en særlig indsats. Traditionelt har ledige med særlige problemer imidlertid ikke været et naturligt arbejdsområde i AU-dagpengesystemet. Forudsætningen for dette system har netop været, at de ledige var fuldt til rådighed, hvilket de svagt stillede ledige ikke fuldt ud kan karakteriseres som. Det rejser en række problemer: Hvorledes passer de svagt stillede dagpengemodtagere ind i en foranstaltningssammenhæng, der normalt er gearet til at klare en anden målgruppes problemer? Hvilken indsats er bedst til at imødekomme de svagt stillede, så de får den yderligere hjælp, der må forventes at skulle til, dersom de skal bringes tilbage i beskæftigelse? Disse spørgsmål har det været undersøgelsens formål at belyse med udgangspunkt i den indsats, der finder sted i forbindelse med aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere. Formålet har været at beskrive aktiveringsindsatsen for de svagt stillede dagpengemodtagere. Formålet har også været at vurdere denne indsats med henblik på så vidt muligt at kunne svare på spørgsmålet om, hvilken indsats der fungerer bedst over for gruppen. Undersøgelsen er således i sit udgangspunkt tilrettelagt som en praksis- og anvendelsesorienteret undersøgelse, der skal skabe grundlag for at støtte og udvikle indsatsen for de svagt stillede dagpengemodtagere. Det formål vil imidlertid først kunne blive indfriet i forbindelse med den del, der afslutter det samlede undersøgelsesprogram, og som indebærer, at der udarbejdes en metodebog med konkret vejledning til praktikere. I forhold hertil tjener undersøgelsesde- FORORD 11

12 len, som denne rapport omhandler, til at tilvejebringe et vidensgrundlag, ud fra hvilket de praksisrettede vejledninger og anbefalinger i den kommende metodebog kan udarbejdes. I forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen står vi i taknemmelighedsgæld til en række personer og institutioner. Det drejer sig for det første om alle de aktiveringsforanstaltninger og AF regionskontorer, som har været os behjælpelige med at udfylde spørgeskemaer og modtage os til observationsbesøg og interviews. I forbindelse med gennemførelsen af observations- og interviewundersøgelsen takker vi særligt alle deltagere og ansatte på aktiveringsforløbene, uden hvis medvirken og velvilje denne undersøgelse ikke havde været mulig. Endelig takker vi deltagerne i det midtvejsseminar, der blev gennemført i oktober, for deres konstruktive kommentarer til og perspektiver på undersøgelsen. Leif Chr. Hansen og Erik Tingsøe fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Henrik Christensen fra AF-Århus takkes desuden for deres gennemlæsning og kommentering af rapporten forud for udgivelsen. 12 FORORD

13 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra en undersøgelse udført af Sociologisk Analyse for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undersøgelsen har til formål at beskrive de metoder, man anvender til aktiveringen af specielt svagt stillede AU-dagpengemodtagere. Med henblik på at løse denne opgave har vi undersøgt indhold, metoder og effekter i forhold til forskellige kategorier af foranstaltninger. Mere præcist søger vi med undersøgelsen at afdække, hvordan indhold, metoder og effekter forholder sig til specifikke målsætninger, målgrupper og grundmetoder, som man opererer med i AF-systemet særligt i tilknytning til gruppen af svagt stillede dagpengemodtagere. Resultaterne vil i relevant omfang blive sammenlignet med resultaterne fra to tidligere undersøgelser af aktiveringsmetoder på kontanthjælpsområdet. 2 Undersøgelsen er dog ikke kun en kortlægning af metoder, men indeholder også en analyse og fortolkning. Aktiveringsindsatsen i forhold til svagt stillede fører således naturligt to vigtige spørgsmål med sig, som rapporten også søger svar på: Hvad dækker betegnelsen svagt stillede ledige egentlig over i aktiveringssammenhæng, og på hvilket grundlag bygger den? Hvilken betydning har opfattelsen af svagt stillede ledige for den konkrete indsats? På den baggrund kommer vi frem til nogle registreringer og vurderinger med hensyn til, hvilke metodiske tilgange i forhold til gruppen af svagt stillede ledige, der synes hensigtsmæssige. 2 Berg Sørensen m.fl. og Mik-Meyer, og Berg Sørensen: Metoder i aktivering og forrevalidering (2000, a og b). INDLEDNING 13

14 Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse i samtlige AF-regioner med data fra både regionerne og de enkelte foranstaltninger i disse regioner. Spørgeskemaundersøgelsen har Sociologisk Analyse valgt at supplere med en observations- og interviewundersøgelse. I forbindelse med observations- og interviewundersøgelsen har i alt 8 medarbejdere medvirket. Det drejer sig om praktikant, stud. scient. adm. Trine Jacobsen; studentermedhjælp, Agnete Neidel; studentermedhjælp, Jeppe Keller; forskningsassistent, socialrådgiver Lis Thorbjørn Rasmussen; tidligere forskningsassistent og antropolog Nanna Mik-Meyer; forskningsassistent, cand. oecon., Thorsten Braun; forskningsassistent, etnograf Annemette Nielsen samt forskningschef, sociolog, Torben Berg Sørensen. Rapporten er udarbejdet af forskningsassistent, cand.oecon. Thorsten Braun og forskningsassistent, etnograf Annemette Nielsen, som også har fungeret som projektledere på henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og observations- og interviewundersøgelsen. Undersøgelse og rapportskrivning er foretaget under vejledning af forskningschef, sociolog, Torben Berg Sørensen, som også har skrevet forordet. Sekretær Pernille Rasmussen og forskningsassistenter Annie Nielsen og Lis Thorbjørn har fungeret som korrekturlæsere og har desuden bidraget med forslag til forbedringer. Læsevejledning Selve rapporten er opbygget således, at de enkelte kapitler kan læses selvstændigt med hjælp fra noteapparatet. Efter opsamlingen, som udgør første kapitel, gives i kapitel to en beskrivelse af undersøgelsens design. Kapitel tre har til formål at give et overblik over forskellige fakta vedrørende foranstaltninger og regioner, der indgik i spørgeskemaundersøgelsen. I kapitel fire afdækkes og analyseres indhold, metoder og effekter i forhold til forskellige kategorier af målsætninger som foranstaltningerne arbejdede med. I de efterfølgende to kapitler (fem og seks) er det henholdsvis målgrupper og 14 INDLEDNING

15 foranstaltningstyper/grundmetoder, der gøres til omdrejningspunktet for fremstillingen og analysen af indhold, metoder og effekter. I kapitel syv fremstilles og diskuteres nogle problemstillinger, som viser sig at være aktuelle på tværs af de forskellige kategorier af foranstaltninger. Kapitel otte indeholder konklusion og anbefalinger. Opsamlingen kan både læses som et samlet resume af rapporten og i enkeltafsnit som opsummeringer i forhold til rapportens enkelte kapitler. Vi har i rapporten anvendt to former for anførselstegn. Enkelte anførselstegn:.. anvendes i forbindelse med de kategorier, som undersøgelsen opstiller og gennemgående forholder sig til. Dobbelte anførselstegn: anvendes dels for at markere citater og dels for at markere en vendings eller et ords flertydige karakter. Nedenfor er opført en liste over de forkortelser af centrale begreber, der anvendes: I: Interviewer O: Observatør D: Deltager på forløbet A: Ansat V: Vejleder L: Leder INDLEDNING 15

16 Opsamling I 1.1 Opsamling: Fakta AF- regioner skelnede i altovervejende grad mellem svagt stillede dagpengemodtagere og ikke-svagt stillede dagpengemodtagere. Besvarelserne til spørgsmålet, om AF-regionerne har særlige tilbud til svagt stillede dagpengemodtagere bekræfter, at dette generelt var tilfældet hvilket viser, at man i AF-regionerne var bevidst om problemstillingen vedrørende aktiveringen af denne gruppe. Svarfordelingen siger dog ikke noget om aktiveringsindsatsen i praksis. Adspurgt om de mangler redskaber over for gruppen, svarede 10 AFregioner samtidig bekræftende. Disse tal afspejler således et behov for udviklingsarbejde vedrørende arbejdsmarkedspolitiske redskaber på dette område. Regionsbesvarelserne vedrørende samarbejdet viser, at der fandtes et større samarbejdsnetværk mellem de forskellige arbejdsmarkedspolitiske parter i de enkelte AF-regioner men også på tværs af AFregionerne. Generelt set kan man udfra vores data konkludere, at samarbejdet mellem regioner og de forskellige andre aktører, fra AFregionernes side blev opfattet som velfungerende og konstruktivt. Vedrørende udbyderstatus af de enkelte foranstaltninger kan det konstateres, at langt den største del af aktiveringstilbuddene i vores undersøgelse var selvejende, 41,5 % af foranstaltningerne tilhørte denne kategori. Andelen af privatejede foranstaltningerne var på 15,8 %. Det laveste antal foranstaltninger var i kommunalt regi. 3 3 Se tabel I OPSAMLING

17 Betragtningen af udbyderstatus og beskæftigelses- og uddannelseseffekter viser, at forskellene mellem foranstaltningernes selvvurderede gennemsnitlige beskæftigelses- og uddannelseseffekter var relativt store. Bundskraberen vedrørende den rene beskæftigelseseffekt var de kommunale foranstaltninger med kun 16,3 % af deres deltagere i ordinært arbejde. Til gengæld vurderede disse foranstaltninger, at over 40 % af deres deltagere fortsatte med en uddannelse. De højst vurderede beskæftigelseseffekter tegnede statslige og private foranstaltninger sig for. Statslige foranstaltninger vurderede, at 44,9 % af deres deltagere fortsatte i ordinært arbejde, efter at de deltog på aktiveringstilbudet. 39,5 % af deltagerne på private foranstaltninger kom efter deltagelsen i ordinært arbejde. 4 Med en vurderet andel på 32,7 % af deltagerne i ordinært arbejde, var det foranstaltningerne med deltagere, som havde den største beskæftigelseseffekt. Med hensyn til de bedste uddannelseseffekter efter deltagelsen, var det de store foranstaltninger med over 50 deltagere, der vurderede deres indsats som mest succesrig. 29,6 % af deltagerne fortsatte efter foranstaltningens egne vurderinger med en ordinær uddannelse. 5 Næsten hver anden foranstaltning havde en relativ lav andel svagt stillede dagpengemodtagere blandt deres deltagere (mellem 0 og 20 %). Lidt over 20 % af foranstaltningerne havde, efter deres egne vurderinger, udelukkende svagt stillede dagpengemodtagere som deltagere. 6 De kortvarige foranstaltninger, med en varighed på mindre end 5 uger, havde de relativt laveste beskæftigelseseffekter. Til gengæld fortsatte en forholdsvis stor andel af deltagere på disse foranstaltninger med en ordinær uddannelse (21,8 %). Foranstaltninger med en varighed på uger havde med hensyn til deres gennemsnitlige 4 Se tabel Se tabel Se tabel I OPSAMLING 17

18 andel deltagere i ordinært arbejde den største beskæftigelseseffekt (38,5 %). 7 Sammenhængen mellem den økonomiske indsats og udbytte i form af beskæftigelse var ret entydig. De foranstaltninger der brugte mere end kr. pr deltager/uge, vurderede deres beskæftigelseseffekt som højest med 36,4 % af deltagere, der kom i ordinært arbejde. Bundskraberen i forhold til den rene beskæftigelseseffekt var foranstaltninger med omkostninger lavere end kr. pr. deltager/uge. Her skal dog henvises til, at tallene som før nævnt indeholder en del usikkerhedsmomenter Opsamling: Målsætninger Overordnede resultater Udfra foranstaltningernes spørgeskemabesvarelser har vi defineret følgende målsætningskategorier: Ordinært arbejde. Opkvalificering. Afklaring. Personlig udvikling. Andet. Samtidig blev det konstateret, at tre typer af målsætningsopfattelser i praksis gjorde sig gældende på foranstaltningerne. Det drejede sig om eksplicitte, implicitte og individuelle målsætninger. Målsætningen opkvalificering blev anvendt på 223 af foranstaltningerne, der havde besvaret spørgeskemaet, og var således den hyppigst anvendte. Målsætningen afklaring forekom færrest gange (på 97 foranstaltninger). 9 7 Se tabel Se tabel og afsnit Se tabel I OPSAMLING

19 Andelen af svagt stillede dagpengemodtagere var efter foranstaltningernes egne vurderinger, med 45,7 % af deltagere, størst på de foranstaltninger, som vi kategoriserede under andet. Den næststørste andel svagt stillede dagpengemodtagere befandt sig, med 43,5 % af deltagerne, på foranstaltninger, der arbejdede med målsætningen afklaring. Den mindste andel af svagt stillede dagpengemodtagere befandt sig på forløb med målsætningen ordinært arbejde. 10 Generelt set fandtes en vist logisk overensstemmelse mellem målsætningerne og de anvendte grundmetoder. Uafhængig af målsætningen var det dog suverænt grundmetoden særligt tilrettelagt uddannelse der blev brugt hyppigst. 11 Angående foranstaltningernes vurderede beskæftigelses- og uddannelseseffekter viser tallene, at foranstaltningerne med målsætningen ordinært arbejde var de mest succesrige med 35,1 % af deres deltagere i ordinært arbejde. Med hensyn til den rene beskæftigelseseffekt var det foranstaltningerne med målsætningen afklaring, som klarede sig dårligst. 12 Deltagernes motivationsniveau blev gennemgående, uafhængig af målsætningerne, vurderet forholdsvist højt Ordinært arbejde Foranstaltningerne med målsætningen ordinært arbejde vurderede, at der gennemsnitlig var 38 % af deres deltagere, som tilhørte gruppen svagt stillede dagpengemodtagere. Efter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb var det grundmetoden information og vejledning, der blev brugt oftest. Beskæftigelseseffekterne af disse foranstaltningerne blev vurderet til 35,1 % af deltagere, der kom i ordinært arbejde. Deltagernes udbytte var åbenbart præget af arbejdsmarkedsparathed, ordinært ustøttet arbejde og en forøgelse af jobsøgningsaktivitet. 13 Med hensyn til de mest succesrige foranstaltninger (hvad angik beskæftigelses- og uddannelseseffekt), der arbejdede med målsætningen ordinært arbejde, kan man skelne mellem meget specifikke indholdsbeskrivelser, med nogle helt klart afgrænsede 10 Se tabel Se tabel Se tabel Se tabellerne 4.5 og 4.6. I OPSAMLING 19

20 indholdsdele, og en mere generel oplæring i grundlæggende kvalifikationer. 14 I observations- og interviewundersøgelsen har vi fundet en høj grad af overensstemmelse mellem målsætninger blandt deltagere og ansatte på disse foranstaltninger. Især gav deltagerne udtryk for tilfredshed med og udbytte af de indholds- og metodeelementer, der blev brugt i forbindelse med vejledningen i jobsøgning. Samtidig fandt vi dog ofte eksempler på uoverensstemmelser mellem deltagernes og de ansattes opfattelse af relevansen af forløbets opbygning, hvilket medførte motivationsproblemer Opkvalificering Målsætningen opkvalificering er en af hovedstrategierne i den danske arbejdsmarkedspolitik. Opkvalificering søgtes især opnået via uddannelse af almen og specifik erhvervsrettet karakter. Andelen af svagt stillede dagpengemodtagere på disse forløb var gennemsnitligt 40 %. 15 Med hensyn til vurderingen af beskæftigelseseffekten var foranstaltninger med opkvalificering som målsætning, med 27,1% af deltagere i ordinært arbejde, lidt dårligere end foranstaltninger med målsætningen ordinært arbejde, hvorimod uddannelseseffekten lå højere. 16 Deltagernes udbytte var i høj grad skole- eller erhvervsuddannelse og faglig opkvalificering. 17 De mest succesrige opkvalificeringsforanstaltninger var i overvejende grad repræsenteret med grundlæggende EDB-undervisning som indhold. 18 I observations- og interviewundersøgelsen fandt vi, at deltagerne på forløb af denne type, var karakteriseret ved to grupper. Udsagnene fra den ene gruppe afspejlede stor overensstemmelse mellem egne og foranstaltningens målsætninger om opkvalificering. Dette gjaldt især på foranstaltninger, der repræsenterede de mest erhvervsrettede typer af opkvalificering. Den anden gruppe blev udgjort af ledige, der 14 Se afsnit Se tabel Se tabel Se tabel Se afsnit I OPSAMLING

21 forekom uafklarede omkring deres egne formål med at deltage på foranstaltningerne. Således fremstod afklaring ofte som en implicit målsætning fra foranstaltningens side. Metodisk kunne der konstateres problemer, dels når niveauforskellene blandt deltagerne var for store, dels når almen og specifik opkvalificering kombineredes på samme forløb. Samtidig var det på forløb med denne målsætning, at vi mødte de mest engagerede og motiverede deltagere Afklaring Andelen svagt stillede dagpengemodtagere blev på denne type af aktiveringsforløb vurderet til 43,5 %. 19 Efter særligt tilrettelagt uddannelse (39,5 %) blev grundmetoden information og vejledning oftest brugt (33,7 %). 20 De beskæftigelses- og uddannelsesmæssige effekter lå lidt under gennemsnittet. 19,6 % af deltagerne fortsatte i ordinært arbejde, 23,3 % i uddannelse. 21 Deltagernes udbytte blev beskrevet som skole-, erhvervsuddannelse eller afklaring med hensyn til erhvervs- og uddannelsesvalg. Afklaringsforløbene kunne deles op i tre indholdsgrupper: Afklaring i forhold til konkrete arbejdsområder, kompetenceafklaring og personlig udvikling og en kombination af afklaring og opkvalificering. Den observations- og interviewbaserede undersøgelse viste, at afklaring optrådte som mere eller mindre direkte målsætning på de fleste forløb. Dette giver anledning til en diskussion af indhold og metoder relateret til afklaring. Der ligges på denne baggrund op til, at målet om afklaring betragtes mere nuanceret i et samfundsmæssigt perspektiv frem for alene som et personligt problem. Undersøgelsen peger samtidig på behovet for, at målet med afklaringen i højere grad tydeliggøres og samstemmes mellem deltagerne og foranstaltningen. I forbindelse med metoder til afklaring viser de kvalitative data, at man især gjorde brug af pædagogiske strategier, der kombinerede omsorg/støtte og ansvar. Samtidig peger analysen på, at den 19 Se tabel Se tabel Se tabel 4.5. I OPSAMLING 21

22 individuelle vejledning især forekommer hensigtsmæssig samt at gruppevejledning kan være problematisk Personlig udvikling Andelen svagt stillede dagpengemodtagere vurderedes på disse foranstaltninger til at være 42 %. 22 Efter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (49 %) blev grundmetoderne ordinær uddannelse (22,5 %) og information og vejledning (21,6 %) anvendt oftest. 23 Med hensyn til beskæftigelses- og uddannelseseffekten var disse foranstaltninger dårligst. 21,9 % af deltagere kom efter foranstaltningernes egne vurderinger i ordinært arbejde, 19,0 % af deltagere fortsatte med en uddannelse. Hele 36,4 % af deltagere befandt sig fortsat i ledighed. 24 Deltagernes udbytte blev vurderet til at være øget livskvalitet og selvtillid og personlig udvikling. 25 De mest succesrige foranstaltninger med målsætningen personlig udvikling var kendetegnet ved en indholdsbeskrivelse, der pegede i retning af personlig udvikling målrettet mod integration på arbejdsmarkedet. Observations- og interviewundersøgelsen peger på, at mange foranstaltninger og ansatte arbejdede udfra en målsætning om personlig udvikling, men at målsætningen ofte befandt sig på det implicitte eller individuelle plan. Metoderne til at opnå målsætningen om personlig udvikling havde oftest en arbejdsmarkedsrettet karakter. Metoder og redskaber baserede sig hovedsagligt på en blanding af konfrontation og omsorg/støtte som pædagogisk strategi. Analysen peger på, at specielt den konfronterende tilgang kombineret med målsætningens implicitte karakter medfører en risiko for grænseoverskridelser i forhold til deltagerne. At målsætningen frem for alt fremstod som implicit, medfører desuden en øget risiko for uoverensstemmelser mellem deltagernes og de ansattes mål med aktiveringen, der er uhensigtsmæssig i forhold til at opnå de eksplicitte målsætninger. 22 Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel I OPSAMLING

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DISPOSITION EN UNDERSØGELSE OM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE TILTAG OVERFOR SVAGE LEDIGE Veje til beskæftigelse. En kvalitativ undersøgelse af sagsbehandlernes forestillinger

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Effekten af indsatsen i aktivperioden. 1. kvartal 2001

Effekten af indsatsen i aktivperioden. 1. kvartal 2001 Effekten af indsatsen i aktivperioden 1. kvartal Juli 2002 I n d h o l d Undersøgelsens formål og baggrund.................................. 2 Hovedkonklusioner.................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Annemette Nielsen og Annie Nielsen. Bedre aktivering. metodebog. Sociologisk Analyse

Annemette Nielsen og Annie Nielsen. Bedre aktivering. metodebog. Sociologisk Analyse Annemette Nielsen og Annie Nielsen Bedre aktivering metodebog Sociologisk Analyse Annemette Nielsen og Annie Nielsen: Bedre aktivering metodebog Sociologisk Analyse og Arbejdsmarkedsstyrelsen Rolighedsvej

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015 Innovation, Science og Inklusion 2015 Slutrapport af ISI 2015 Kort rapport Målsætning og succeskriterier ISI 2015 havde i starten som målsætning at forbedre unges færdigheder inden for naturfag samt at

Læs mere

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? Studieoplæg for forkyndere (1) Læs kapitel 2-4 (side 9-26) i rapporten 1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? 2. Drøft i hvor høj grad, I deler de forudsætninger

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er)

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er) ½ Et samarbejde mellem alle regionens jobcentre og alle erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner + VUC EU socialfonds støtte og medfinansiering fra jobcentrene (500,-/uge) Projektperiode: august 2012 til

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Uddannelse til ledige virker

Uddannelse til ledige virker 13-1245 - Mela - 17.12.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Uddannelse til ledige virker Det virker, at opkvalificere de forsikrede ledige, når de modtager en ordinær efter og

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere