Børnehuset Emmersbæk. Vilje til at ville driver Friskolen Skallerup. Uddannelse, erhverv og turisme hånd i hånd. Det blå ishus i Tversted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Emmersbæk. Vilje til at ville driver Friskolen Skallerup. Uddannelse, erhverv og turisme hånd i hånd. Det blå ishus i Tversted"

Transkript

1 Nummer 1 April årgang Vilje til at ville driver Friskolen Skallerup Det blå ishus i Tversted Børnehuset Emmersbæk Uddannelse, erhverv og turisme hånd i hånd Ferielukning i daginstitutioner Nye tider for kommunen Glæde i V over at amtmandsboligen renoveres Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker Arb.gruppe barsler med ny politik for folkeoplysning V imod opløsning af UUV Venstre igen på dyrskue Vendelbohus fortsætter som Hjørrings kulturhus Tidsånden er liberal Nu er det forår og...

2 2 -bladet Solstrejf Leder: Tidsånden er liberal Af Thorkild Krøgh Formand for Venstre i Hjørring Kommune Set over de seneste 30 år er tidsånden liberal. Siden Firkløverregeringen kom til magten i 1982, efter en række år med mere eller mindre socialistiske eksperimenter, med ØD-forslaget som det mest vidtgående, har tidsånden bevæget sig i liberal retning. Firkløverregeringen satte nogle hegnspæle, som siden har præget dansk politik. Som noget af det vigtigste var, at kronekursen blev lagt fast, devaluering var ikke længere en mulighed. Samtidig stoppede den automatiske før valget end ikke måtte drøftes, foreslår den nu selv! I nogle flere tilfælde endnu mere vidtgående forslag. Sikkert ikke af lyst, men i erkendelse af nødvendigheden og vigtigheden. Det er da tankevækkende, at Socialistisk Folkeparti nu fuldt og helt tilslutter sig markedsøkonomien og har opgivet den socialistiske planøkonomi. Det menneskelige aspekt Regeringen foreslår reformer, bl.a. på arbejdsmarked og førtidspension. Reformer skal der til, det har Venstre tidligere dyrtidsregulering, hvilket betød, at inflationen blev bragt ned. Der har været mange sværdslag undervejs. Et af de mere kuriøse var, Den nuværende regering har slået mange knuder på sig selv. Forslag, som foreslået som regeringsparti. Når der tales om reformer, skal der ikke da Danmarks Radios monopol skulle brydes. I Danmark har vi demokrati. & Demokratiet Service Udlejning skal skal udvikle sig. for den vej, samfundet Monopolbruddet Gorm`s blev Telt kun gennemført byder med én dig værnes velkommen og plejes. til Hvis et stort I Venstre ønsker vi, at stemmes flertal. Færingen vi ikke hele tiden er bevidste om det, kan det mulig indflydelse på sit den enkelte har størst udvalg af fyrværkeri fra Oli Breckmann sad med den afgørende Krudtkongen. stemme, skride. eget liv. Det er derfor vigtigt, en at de politikere, der og han var liberal sindet. - Det Demokrati er fyrværkeri, folkestyre, der er et politisk fryd system for øjet! hvor vælges til folkevalgte forsamlinger, Har slået magten ligger hos flertallet har et højere raketter af og bomberør befolkningen. til store mål. batterier. Det Til må ikke kun mange knuder Vi har alt fra børnene er der børnepakker, både til ild og uden ild, Tankevækkende Og er, sikkerheds at Folkets briller magt både til kommer børn og til voksen. dreje sig om ministerbiler partierne bag den nuværende udtryk ved, at der vælges og andet fryns. regering var imod politikere til byråd, regi- Den nuværende regering Vi har kaffe på kanden og slush monopolbruddet. Vi Man har også onsråd, dækket op Folketinget til fest, og ice til har børnene, ikke så et synligt højere så kom og få inspiration til jeres kom og kig ind ønskede kun én statsstyret næste fest. EU-parlamentet. Det er også ved at være mål. Det ser ud til, at mag- radio og tv-virksom- tiden til at De få bestilt valgte borde, politikere stole skal ten og ministerbilerne har og service til konfirmationen hed i Danmark. udstikke retningslinjerne været målet i sig selv. kun fokuseres på økonomien, men også det menneskelige aspekt. Det har meget stor værdi for den enkelte at være aktivt deltagende i samfundet. Reformerne skal også give et økonomisk provenu. Hvis Venstre skal deltage i reformerne, er det afgørende, at vi får indflydelse på, hvordan provenuet skal anvendes. I modsat fald klatter regeringen pengene væk sammen med Enhedslisten. Tidsånden er liberal, og den gennemføres bedst med liberale folk ved roret. Lad det ikke vare for længe, inden vi igen svinger taktstokken til gavn for Danmarks fremtid. Venstre-bladet Solstrejf Udgiver: Venstrebladet Solstrejf/ Venstre i Hjørring Kommune Ansvarshavende redaktører: Jeppe Gleager Christina Munk Hansen skolekom.dk Tryk: Nordjyske Medier Oplag: stk. Distribueret af: Nordjyske Medier Sats og layout: Sindal Bogtrykkeri Tlf Demokrati eller teknokrati Samfundet er kompliceret, og det kan være vanskeligt for den valgte politiker at have det fulde overblik, især når man tager i betragtning, at byråds- og regionspolitikere også har civile jobs, der skal passes. Denne kompleksitet kan gøre, at teknokraterne får langt mere magt og indflydelse, end det er tilsigtet. Diverse forslag og direktiver udformes, i praksis af teknokraterne. Det betyder, at det politiske indhold fortoner sig. Det er vigtigt, at politikerne holder næsen i sporet og lader forslag og direktiver udspringe af en politisk idé. Der er brug for politikere, der brænder for sagen, den hellige ild skal brænde. I Venstre brænder vi for den liberale idé, som vi vil kæmpe for overalt, vi får mulighed for det. Kom forbi og gør et godt køb til gode priser! Telt & Service Udlejning Kirkevej 9, 9881 Bindslev TLF NYHED: Udlejning af jukeboks! HP Byg A/S Tlf. nr Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf Frederikshavnsvej Østergade 123, Brønderslev, 58, Hjørring, tlf. tlf Østergade Gørtlervej 123, Brønderslev, Pandrup, tlf. tlf Sæby Gørtlervej Landevej 3, Pandrup, 396, Tårs, tlf. tlf Sæby 9850 Landevej Hirtshals, 396, Tårs, tlf. 98 tlf Hirtshals, tlf DØGNVAGT DØGNVAGT Hjørring Flytteforretning tilbyder alle former for flytteopgaver for private og erhverv ü Flyt selv i ro mag - lej en 33 m3 container. ü Har du behov for oplagring, så har vi et helt nyt tyverisikret og opvarmet lagerhotel. ü Erhvervsflytning: store og små opgaver i ind- og udland samt alle former for stykgods. Se mere på: hjoerring-flyt.dk Tlf.:

3 -bladet Solstrejf 3 Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker Byrådsmedlem Birthe Andersen glæder sig over, at Løkken Mole nu bliver renoveret. Af Birthe Andersen, byrådsmedlem (V) les, men der skal også i områdebyerne iværksættes udviklingsprojekter. Et af pejlemærkerne i den udviklingsplan, der har været til debat i byrådet og blandt borgerne/ erhvervslivet i 2011, er at styrke bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker. Debatperioden er nu slut og der pågår pt. en sagsbehandling, Udviklingsprojekter Det pågår i øjeblikket for Sindal og senere for Vrå og Tårs. I budgettet for 2012 er aftalt, at der afsættes en halv million kroner til igangsættelse af udviklingsprojekt for Løkken inden det By. endelig forslag til Hjørring Udviklingsprojektet skal Kommunes udvik- lingsplan kommer til beslutning i byrådet. Samtidig med, at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med Løkkens borgere og erhvervsliv, men der skal også trækkes på udefra- er under kommende ekspertise udarbejdelse, har staten overdraget molen i Løkken til kommunen og indenfor byudvikling, turisme, kulturarv og investering. Projektet skal medsendt 12 mio. kroner uddybe potentialer og til renovering af den nedslidte mole. Byrådet har tidligere i forbindelse med vedtagelse af budget og udviklingsplanen besluttet, udfordringer og resultere i en revideret vision for Løkkens udvikling. Et forbedret plangrundlag og en langsigtet handlingsplan er målet. at ikke kun i hovedbyen Hjørring og i havnebyen Hirtshals skal der udvik- To fluer med et smæk Det og så renoveringen af molen blev der orienteret og tager positivt imod om på et velbesøgt udviklingsprojektet og borgermøde i Løkken også gerne vil bidrage. Idrætscenter i december. Der deltog ca. 300, det er helt godt skuldret af en by med 1500 indbygger, at så mange møder For byrådets hensigter er at udskyde molens renovering i et år og så bruge dette år til at søge fondsmidler med det formål, at løfte forskellige opgaver til forbedring af uderummet i byen og ved molen og på stranden Idéen fik fuld opbakning på borgermødet. På den måde bliver der arbejdsro, og alle trækker på samme hammel. Det er den arbejdsform, der giver udvikling til vores kommune. Styrke Løkken by I løbet af efteråret ved vi om der tilstrømmer os fondsmidler, men allerede nu ved vi, at Realdania støtter ideen med kr. til projektbeskrivelsen. Det er det første store skridt mod målet, at styrke Løkken By udfra grundprincippet: Vi skal dyrke det, der er en styrke. Og her er der for mig ingen tvivl om, at vi fremover skal styrke det aktive frirum, der kan gives fastboende og turister i form af hav, mole, vand Fritidsfiskerne og molen er stadig vigtige aktører på stranden i Løkken og strand. Med andre ord, at binde hav, mole og by bedre sammen. Jeg mener, der er et stort potentiale her. Jeg tror, at man fremover vil se aktiv ferie- og fritidsliv udvikle sig, og her skal vi også tænke ind, at familiernes ferie- og fritidsmønster er under forandring på kryds og tværs af generationer. Vi skal være bedre til at indtænke en styrkelse af bosætningen, og her kommer kystbyerne ind i billedet. Jeg tror ikke, vi udnytter de muligheder vore kystbyer giver os godt nok med hensyn til at trække faste skatteydere til. Fremover skal vi være bedre til at udnytte vore kystbyers forskelligheder og gøre netop forskellighederne til en styrke. Med projektet i Løkken er vi godt på vej og viser vejen.

4 4 -bladet Solstrejf Arbejdsgruppe barsler med ny politik for folkeoplysning Byrådsmedlem for Venstre, Svenning Christensen, er med i den arbejdsgruppe, der skal formulere en ny, lokal folkeoplysningspolitik. Her fotograferet ved Skallerup Hallen, der med lokalt ejerskab kan blive omdrejningspunkt for en række initiativer. Af Niels Henriksen Tidligere var loven om seres, og her har lokale arbejdsgrupper fået til opgave at formulere en Fleksibel og dynamisk - I arbejdsgruppen ønsker vi at formulere en der tror på, at den ny politik bliver meget mere forpligtende, fordi det er sante, fordi det er dem, der kan opnås kommunale tilskud til. Men jeg Folkeoplysning en lov, ny, lokal politik for folkeoplysningen fleksibel og dynamisk lokale borgere, der har mener, at alle skal være der blev vedtaget fra i de enkelte politik, der løbende kan været med til at formu- interessante. Vi skal centralt hold og i bogstaveligste kommuner. justeres efter tidens tenlere den. have folkeoplysning til forstand proppet I arbejdsgruppen i Hjørdenser og trends. Tidli- - Personligt ønsker jeg endnu flere, og her må vi ned i halsen på landets ring Kommune sidder gere tiders politikker var en folkeoplysning for ikke glemme, at de ældre kommuner. Men den folkeoplysning, der havde bl.a. Venstres medlem af Folkeoplysningsudvalget lagt i meget faste rammer, der ikke kunne ændres, alle. Alle skal have muligheden. Som det er i dag, rummer store ressourcer, som klubberne rundt om sit ideologiske udspring og Børne- og Undervisningsudvalget, før der blev vedta- er medlemmer under kan have megen glæde hos bl.a. N. F. S. Grundtvig, Svenning get en ny lov, fortæller 25 i eksempelvis idræts- af, påpeger Svenning skal også moderni- Christensen. Svenning Christensen, klubber de mest interes- Christensen. Frivilligt arbejde Når folkeoplysningen formuleres som en lokal, fleksibel politik, vil reglerne tage hensyn til den dynamik, der til stadig foregår i samfundet, hvor nye foreninger og nye måder at bruge fritiden på opstår. - Frivilligt arbejde får en stadig højere prioritet, ikke mindst i foreninger og mindre lokalsamfund. Mange flere skal lægge kræfter i lokale sammenhænge. Hvis man lokalt føler ejerskab, er det heller ikke svært at opnå engagement og dermed gøre lokale områder endnu mere attraktive at bo i. I Skallerup oplever vi eksempelvis meget stort engagement. Områdets foreninger mangler dog et samlingssted, og her håber vi, at øget brug vil skabe yderligere synergier, hvis idrætshallen kan bruges af spejdere, skolen, idrætsforeningen, ældre, turister og en masse andre, gør Svenning Christensen opmærksom på. LAGER - HOTEL Lagerplads efter ønske Vi udfører alt indenfor: Kloakarbejde Drænarbejde Nedbrydning Jordarbejde Belægninger Entreprenørarbejde Slamsugning & højtryksspuling og meget, meget mere Vrå Bussen Turist- & liftbusser v/ Kai Melgaard Fax Budolfsen Sæbyvej 829. Tårs Tlf Gutenbergvej 1, 9870 Sindal. Tlf Fax Astrup og Omegns Borger- og Forsamlingshus Bøgstedvej 307, Astrup 9800 Hjørring Udlejning: tlf Sæbyvej Hjørring Tlf Fax

5 -bladet Solstrejf 5 Ferielukning i daginstitutioner Af byrådsmedlem Keld Emil Damsgaard, Løkken Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget For Venstre er ordentlighed en fair behandling af alle. En ordentlig behandling i en geografisk omfattende og befolkningstæthedsmæssigt meget forskellig kommune kan betyde, at ordentlig og ens behandling af alle kan være forskellighed, herunder også forskelligt udgiftsniveau. Det er en politisk prioritering og valget bør være grundlagt i kommunens udviklingsplan, der igen bør afspejle sig i kommunens budget og om nødvendigt også i forskellige økonomiske tildelinger til drift. I forhold til ferielukning i daginstitutioner er det kommunens forvaltningspraksis, at der holdes ferielukket i tre uger i sommerferien med nødpasning i nogle få institutioner. Det er i øvrigt i modsætning til budgetforligets hensigt! Længere på arbejde I nogle distrikter får det den konsekvens, at der kun holdes én institution åben. Det kan medføre, at nogle forældre får mere en 10 km længere til feriepasningsinstitutionen. Det kan altså betyde 20 km mere til arbejdspladsen. De forældre, der typisk har behov for at få børn passet i institutionerne i hovedferieugerne 8, og 42, er forældre, der arbejder i det private erhvervsliv. Det er bl.a. de forældre, der sikrer, at forretninger, restaurationer, forlystelser og øvrige serviceerhverv er åbne i hovedferieugerne. Det er også de forældre og arbejdstagere, der bidrager til landets indtjening og sikrer alle (vi andre), der er på en eller anden overførselsindkomst, kan være på den. Uden den indtjening ville der ikke være råd til en stor offentlig servicesektor og social sikring af alle. Som liberale bør vi herunder huske på, at der nu er flere på overførselsindkomst end dem, der sikrer landets indtjening. Det er en udfordring vi skal have bremset op, hvis vi vil bevare vores velfærd. Må det koste lidt mere Derfor er det også et spørgsmål, om det må koste en smule mere at have daginstitutionstilbud i hovedferierne. En kynisk beregning af om åbning i disse uger kan betale sig eller ej, i forhold til prisen på en normal faktiske forhold og problemstillinger. Ordentlighed i dette tilfælde er, at det er rimeligt med insti- en normaluge. Og det er helt afgørende, at disse forældre kan passe deres arbejde og få en samlet åbnings uge, i en tutionstilbud i ferierne, familieferie. institution er ikke politik - det er forvaltning. også selv om det koster en smule mere. Personalenormeringen Derfor vil Venstre fortsat arbejde for, at der mak- For Venstre er ordentlighed behøver simalt er ferielukket i to en hensyntagen til jo ikke være så høj som uger i daginstitutionerne. Venstre igen på dyrskue I Hjørring Venstre glæder vore byrådspolitikere, og Du har også mulighed for ice til børnene. vi os til endnu engang vores folketingsmedlem at deltage i vores EU konkurence. På gensyn til Hjørring at byde alle hjertelig velkommen Karsten Lauritsen vil være Der er selvføl- Dyrskue! på vores stand at træffe hele lørdagen. gelig igen i år gratis slush på Hjørring Dyrskue. Så kom forbi og få en god Der vil i lighed med tidligere diskussion over en kop år være mulighed kaffe, uanset om du er til for at få en snak med rød eller blå blok. Nordjysk ferie.c m HORNE BLIK v/ Keld Svendsen Kielgårdsvej 6. Horne Hirtshals Tlf Mekanikermester Bent Gaardbo Hjørringvej Hjørring Tlf Fax Eftersyn og reperation af person- og varebiler Salg af batterier til alle formål på lager Lendum Kultur- Forsamlingshus & Borgerhus Selskabslokaler Selskabslokaler v/ Doris Kristensen v/ Doris Kristensen Telefon Telefon

6 6 -bladet Solstrejf Det Blå Ishus i Tversted Af journalist er den firkantet - forandring fryder. Flemming Leth Der var engang. Sådan Cykel Haralds Kone begynder alle gode eventyr. Og et ganske lille træret et nemt arbejde at Det har bestemt ikke væhus i Tversted, har som have en kiosk helt nede så meget andet, sin helt ved stranden. Der var egen og ganske specielle hverken el eller vand, alt historie. Dette gælder såvel huset som ishus, men der blev nemlig ikke kun som skulle handles med - bestemt også de mennesker som tegner ishuteres på cykel. Den havde solgt is - skulle transporset s historie. Karla til gengæld nem adgang til hendes mand Huset blev opført i Den første som gav sig var den lokale cykelhandler. Og derfor hed Karla i kast med at sælge is derfra var efter sigende aldrig andet end Cykel en kvinde ved navn Karla Nielsen. Det fortsatte Efter de ca. 40 år, blev Haralds Kone. hun med i næsten 40 år, kiosken overtaget af Fru. og så var grunden lagt til Kjeldsen som havde den en kiosk i Tversted. I øvrigt lignede kiosken slet Inga Nielsen kom til. Hun frem til , hvor ikke den, der står der i regerede som Ismutter dag. Tilbage i tyverne var frem til Det var ikke kiosken sekskantet, i dag altid en dans på roser at Det feder næsten ikke... være ismutter dengang. Noget så selvfølgeligt som vand slæbte man i dunke hver dag helt frem til 1980, hvor der endelig blev lagt vand ind. I dag er det datteren Jette, der regerer som Ismutter. Is smelter Hvem spekulerer i dag over, hvordan man sommeren igennem kunne holde isen frosset, når vi i dag bare kan åbne vores fryser og hente isterninger til en kold drink? Datidens fryser hos Cykel Haralds Kone bestod af et hul i jorden, som var afstivet med planker. Heri blev der stablet isblokke, som var udhugget i frosne mergelgrave, og disse isblokke blev dækket med brædder, jord og græs. Her kunne isblokkene så Selv på en tidlig forårsdag er der kø foran det blå ishus når solen skinner holde sig til et godt stykke hen på sommeren. Det, som folk husker i dag, når snakken går på Det Blå Ishus, som i øvrigt hed den blå kiosk, er guffet. Det var efter sigende af nød, at guffet blev en del af isen. Karla Nielsen opfandt guffet. En kiosk i nærheden var begyndt, at sælge hjemmelavede pandekager, og det tog jo noget af handlen hos Cykel Haralds Kone, og derfor begyndte hun med guf til isvaflerne. Tyskerne kommer Kort tid efter den tyske besættelse af Danmark blev også Tversted besat af den tyske værnemagt. Dog kun af otte menige og en officer, men alligevel overvældende for indbyggerne. I 1943 blev der bygget kystfæstningsværk, som vist endnu kan ses ved Tannishus, og samtidig blev der tværs over vejen opført en én meter bred og 2,5 meter høj mur, således at adgangen fra byen til stranden var afskåret. Muren adskilte Ishuset fra byen, så sommeren de næste par år var uden iskager til de slikne borgere. 13 årige søger job Om det er lønnen, jobbet eller måske de hyggelige Selve ishuset led en gæster, der er til- krank skæbne. Da vinteren kom, og de stakkels soldater ikke kunne holde varmen, brækkede trækkende, skal vi lade være usagt. Faktum er dog, at 13 årige søger job hos Jette Bundesen, man yderbeklædningen og der er unge mennesker, af huset og brugte den som brændsel. De lokale kan fortælle, at kiosken fra begyndelsen var sekskantet, sandsynligvis var det efter at tyskerne havde brændt det meste som har været i hu- set i mere en 6-7 år, så det kan vel ikke være så skidt endda! Det er ikke et almindeligt sommerferiejob at være i ishuset. Læretiden kan af træet, at den endte være lidt vanskelig. Bare som en firkantet kiosk. det at få iskuglerne til at Bonusinfo En gammel pot = vaffel med nougat og guf En pensionist is = vaffel med én kugle og guf På en varm sommerdag sælges op til 2000 isvafler om dagen Der laves i gennemsnit 40 til 50 liter guf på en travl sommerdag Der er 14 sæsonansatte i alderen fra 15 til 20 Ishuset åbner, når der skiftes til sommertid og lukker uge 42

7 -bladet Solstrejf 7 være den rette størrelse, Sagen er ikke bøf, hvider og lidt sukker, og ishuset stadigvæk skal gå vejen ned til stranden. felis og slik. Til sidst lig- læs meget store, kan men guf pokkers - resten har jeg i arv, svæver i det blå, Den første man møder ger den blå kiosk eller være et problem. Jette Det er så hemmeligt med sørme glemt. Så meget men mon ikke, at der er også blå, dog ikke ishus, som den hedder kan kassere størrelsen den opskrift på guffet. Al- for et snedigt spørgsmål. stadigvæk, når eller hvis samme nuance som den nu. en del gange, før hun er ligevel spurgte jeg henka- Noget fik jeg dog at vide: Jette går på pension, vil blå. Her forhandles grill- Ved den blå kiosk, und- tilfreds. Hvis hun er til- stet, over en kop god kaf- Guffet hedder MORS være en Bundesen som pølser og andet godt til skyld ishus, er der næ- freds, så er kunderne det fe: Sig mig Jette hvad DEN GODE. Hemmelig- står med is-skeen i hån- maven, og det har i fol- sten altid kø. Hvorfor gi- også, og med et udvalg kommer du egentlig i det heden er godt bevaret, den. kemunde givet den til- der vi stå i kø, når der er på ca. 27 forskellige is, der guf? Nååå! Det er men smagen huskes. navnet Pølsekiosken. andre steder der ikke er bør der være noget for som meget enkelt, sva- Jette har døtrene Helle Tre kiosker Dernæst kommer en gul kø? Ja det er jo det, der enhver smag. rede Jette. Nogle ægge- på 32 og Trine på 29. Om Der er tre kiosker på kiosk der forhandler vaf- er hemmeligheden. Nye tider for kommunerne Af Kurt Mikkelsen Byrådsmedlem (V) Det er med en vis spænding, vi i kommunerne ser frem til de kommende økonomiske forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. I de efterhånden mange år jeg har været medlem af Hjørring Byråd, har der altid været givet udtryk for, at det økonomisk har været en stram aftale, KL har indgået med de forskellige regeringer. Nogle påstod, at kommunerne sad i en økonomisk spændetrøje næsten uanset, hvor stor fremskrivningen var. Men spørgsmålet er jo, om politikerne i kommunerne har været dygtige nok til at følge med i den udvikling, der sker i samfundet, og dermed tilpasse driften og gøre plads til nye forbedringer og tiltag. Lokalpolitikerne vil gerne yde den bedst mulige service overfor borgerne, og derfor har ønskesedlerne været store, så ved vedtagelsen af de kommunale budgetter har der altid været beklagelser over, at de ikke kunne få alle ønsker med. Men det er sikkert et problem, vi vil opleve evigt. Store ændringer Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007, hvor 271 kommuner blev til 98, er der sket store ændringer. Kommunerne er i dag betydelig mere indstillet på udvikling. De er mere professionelle. Der er mere kvalitet i sagsbehandlingen, og det er blevet legalt at ændre og nedlægge funktioner, som ikke nødvendigvis er en kommunal opgave eller kan udføres på en mere driftsøkonomisk måde. Nogle borgere vil påstå, at politikerne er kommet længere væk fra borgerne, og det er sikkert også rigtigt, men spørgsmålet er, hvor meget vi som politikere skal blande os i enkeltsager. Det giver nemlig ikke en mere retfærdig behandling af borgerne generelt. Det er min oplevelse, at politikerne i de forskellige fagudvalg i Hjørring Kommune altid gerne deltager i møder med borgere i et lokalområde, som har nogle gode ideer og ønsker, og sådan skal det selvfølgelig også være. Stor forståelse Men det er nu ikke alene i kommunerne, der er sket ændringer, det er der også ved borgerne. Der er i dag stor forståelse for, at kommunerne skal prioritere opgaverne, og at der ikke er råd til alt. Ændringerne er især sket efter finanskrisen satte ind, så der kan faktisk I Hjørring Kommune er der bred enighed om at gennemføre tilpasninger og justeringer, således at driftsudgifterne står i et rimeligt forhold til indtægterne. sættes dato på, nemlig den 15. september 2008, hvor finanskoncernen Lehman Brothers i USA indleverede sin konkursbegæring. Borgernes forventninger til det offentlige ændrede sig samtidig med finanskrisen indtrådte. Ganske vist måtte daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen stå for skud, da han fastholdt 0-vækst i kommunerne i nogle år. Det vil sige, at der var ingen udvidelser af budgetterne, men kommunerne fik dækning for pris- og lønstigninger ca. 2-3 pct. årligt. Der var mange, både landspolitikere fra oppositionen og lokalpolitikere, som påstod, at det var den rene massakre overfor kommunerne. fordi staten har overført store beløb til kommunerne, de såkaldte kva- Nu har piben litetsfondsmidler, som imidlertid fået en anden skal anvendes indenfor lyd, især fra den tidligere skoler, daginstitutioner, opposition. Nu tales der ikke om fremskrivning af ældreområdet og veje. Samtidig fik kommunerne budgetterne, men om mulighed for ekstra låneoptag nedskrivning af de kommunale budgetter, så det bliver spændende at se, hvilket resultat KLs bestyrelse til en meget billig rente. Alt sammen for at skabe vækst og sætte gang i beskæftigelsen. vil kunne opnå Pengene er øremærket for de kommende år. til anlægsudgifter, de må ikke anvendes til den Glæde af krisen daglige drift. Finanskrisen har ramt Når Hjørring Kommune i mange borgere. Den har også skabt et stort hul i statskassen, men kommunerne har rent faktisk dag står betydelig stærkere rent økonomisk, så skyldes det dels, at der har været mod og bred haft glæde af krisen, enighed om at gennemføre tilpasninger og justeringer, således at driftsudgifterne står i et rimeligt forhold til indtægterne. Det giver mulighed for nye tiltag og investeringer, men det skyldes også den tidligere regerings holdning overfor kommunerne, hvor man ønskede kvalitetsmæssige forbedringer indenfor kommunernes kærneområder, nemlig børn, unge og ældre området. Hvorvidt kommunerne får glæde af den nye regerings såkaldte kickstartpakke ved vi endnu ikke, men jeg stiller mig tvivlende.

8 8 -bladet Solstrejf Skolevæsenet - hvor er vi nået til og hvor skal vi hen Af byrådsmedlem Keld Emil Damsgaard, Løkken Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget leparatheden hos kommende skolebørn ved at hjælp af tidlig SFO (skole- fritidsordning) start. Det betyder, at børnehaveklassebørn med folkeskolesystem håndterer dette område i god udvikling. Der er sket hjemtagelser fra specialskoler i andre kommuner til egne skoler. Det øger øges for at få antallet af drenge i specialundervisningsområdet sænket. Vi må vi se ud over kassetænkningen, hvor udgifterne først manifesterer nelsestilbud, er tildeling af økonomi i forhold til skoledistrikternes elevtal. Der kan eksempelvis tildeles økonomi i forhold til et lavere elevtalsgen- verer den aftalte undervisningstid. Jeg ønsker der leveres mere undervisningstid i klassen og mere tilstedeværelse på skolen. Det er nødven- Dette indlæg er ikke udtryk for Venstres byrådsgruppes politik, men min vurdering af tilstanden på skoleområdet, samt et bud på hvilken retning skolevæsenet kan udvikle sig i. skolestart til august, fra april sammen går i SFO i stedet for i børnehave. Det er en god løsning. Det udvikler og forbereder børnenes skolestart godt - hvad der også var formålet, og ikke som kritikere anførte, at tidlig vores egen specialviden og giver børnene mere nærhed i deres skoleforløb. Fortsat udvikling og yderligere effekt kræver uddannelse af vores lærere. Der er derfor iværksat uddannelse af lærere på inklusions- og sig på sundheds- og ældreområdet, der så skal betale mange år senere. Det viser sig, at større anvendelse af IT i undervisningen fanger drengenes teknikgen og øger deres koncentration betydeligt. Start på ef- nemsnit i skoledistrikter med lavt elevtal, i forhold til distrikter med højt elevtal. Det gennemsnitlige elevtal for tildeling behøver således ikke at være det samme i alle distrikter. Der bør gives samme gode uddannelse digt for et bedre skolevæsen og for Danmarks fremtid. Det kræver ændring i lærernes opgaver og er en opgave for folketing og aftaleparterne. Vi kan gøre en smule selv. Det er tydeligt, at der, hvor vi har indrettet gode Næste strukturmæssige udfordring Efter strukturtilpasning og vedtagelse af et budget, der giver et forvaltningsområde i balance, er fremtidens udvikling en mere spændende opgave. Holdes kursen vil overførte underskud snart være tilbagebetalt, og dermed bliver der frigjort økonomi til udvikling, fremfor at betale af på gæld. I takt med at børnetallet falder, skal der enten ske en strukturtilpasning, eller der skal tilføres flere midler. Fremskreven udvikling peger på, at der opstår udfordringer omkring SFO start er billigere end børnehave. Der findes ordninger hvor børnehavebørn begynder i førskolegruppe fra februar. Det udvikler børnene godt mod skolestart. Derfor er det fornuftigt, vi går i samme retning som andre lande ved at begynde uddannelsen tidligere. Inklusion I folkeskolen vil vi sikre, at flest mulige elever uddannes sammen med deres kammerater inklusion i stedet for eksklusion. Vi ønsker et system og et miljø, hvor alle får mulighed for at få succes, føle sig værdsat IT-området. 80 lærere efteruddannes de næste år. Uddannelsen iværksættes i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet og giver samtidigt 80 vikarer job i en periode. Det sikrer nyuddannende i lokalområdet arbejde. Ved samarbejde mellem arbejdsmarkeds- og undervisningsområdet samt også lærernes organisation er der fundet en løsning, hvor omkostningen på 25 mio., kun giver kommunens en egenbetaling på 5 mio. En af udfordringerne er, at 7 ud af 10 i specialundervisningen er drenge. En anden at halvdelen af dem er medicine- teruddannelse af lærere indenfor inklusion og IT er derfor særdeles fornuftigt. Støt den lokale skole De strukturmæssige udfordringer er løst forskelligt. I forhold til centralt contra decentralt har Sindal Skolecenter løst inklusionsopgaven ved at placere specialundervisningselever på Bindslev Skole. Et eksempel til efterfølgelse. Overskuelig skolestørrelse og omgivelser, men i fællesskabet, er hensigtsmæssigt indenfor inklusionsopgaven. En strukturmæssig udfordring er, at eleverne i alle distrikter. Flere udfordringer Vi skal også se på udfordringer til alle elever. For de dygtige elever skal vi have et særligt udfordrende tilbud. For kreative elever, teknisk interesserede eller for dem, der ønsker fysisk udfordring, er situationen delvist den samme. Derfor bør vi se på temaskoler, med tyngde i sportslige og kreative fag. En fodboldlinje er allerede set. Men det kun at have evner for og ville være god til generel uddannelse er vel ligeså rimeligt, måske endog mere som at ville være god til fodbold eller arbejdsforhold for lærerforberedelse og -samarbejde, ses der meget engagement. Nogle af de arbejdspladsforhold, vi har, er aldeles utidssvarende. Derfor er den iværksatte skolerenovering særdeles tiltrængt og det planlagte næppe tilstrækkeligt. Derfor må det drøftes, om prioriteringen af anlægsinvesteringer, i forholdet mellem daginstitutioner og skoler, er politisk og økonomisk fornuftig. Skolestrukturen har bidraget voldsomt til sparekataloget for få anlægsinvesteringer i forhold til daginstitutionsstrukturen, hvor det modsatte er tilfældet Tidlig SFO start Vi har valgt at øge sko- og indgå i fællesskabet. Skolestrukturtilpasningen har bidraget til, at vores rede. Forhold som skal nedbringes. Mere aktivitet, herunder idræt, bør søger mod centerskolerne hurtigere end forventet. Derfor er det en musik. Den forligsopnåede skolestruktur har skabt ro på og som desuden overskrider forventningerne. Skolestrukturen blev ikke udfordring at fastholde skolerne og i lærerkorp- så decentral, som mange den decentrale struk- set. Vi har et dygtigt og i Venstre ønskede. I for- tur, såfremt de lokale engageret skolevæsen, hold til kommunens øko- skoler ikke understøttes der arbejder målrettet nomi og den konsekvens med lokale elever. At der og ihærdigt med de nye et faldende indbyggertal forvaltningsmæssigt er udfordringer. Denne ro har, så var bl.a. en ny bidraget til denne elev- giver forhåbentlig også skolestruktur nødvendig flytning med ændring i snart effekt på sygefra- for at genoprette kom- skoletransportstrukturen været. Betydelige struk- munens katastrofale er betænkeligt. Lokalom- turændringer i nær frem- økonomi. At opretholde rådets anvendelse af den tid vil være dræbende for den gamle struktur var lokale skole er vigtigt. skolevæsenets fremdrift. ikke en mulighed. Derfor En af de muligheder, der arbejder vi alle på at få kan bringes i spil for at Mere undervisning det bedst mulige skole- fastholde en decentral, Lærernes arbejdstid duk- væsen i den besluttede En ny skolestruktur var nødvendig for at genoprette kommunens katastrofale økonomi. geografisk dækkende skolestruktur med samme kvalificerede uddan- ker op, når man taler skolevæsen, resultat og økonomi. Vore lærere le- struktur.

9 -bladet Solstrejf 9 Børnehuset Emmersbæk Af byrådsmedlem Morten Bjerg Jakobsen, Astrup Børnehaverne Terpet, Nejstdalen og Ulvkær bliver til børnehaven Emmersbæk. Baggrunden for beslutningen er et faldende børnetal. Forud for den vidtgående beslutning deltog jeg i et analysearbejde, hvor borgere og vi politikere lyttede og diskuterede omstillingsprojektet. Det glæder os i Venstre, at vi i byrådet fandt frem til en fornuftig løsning på en fremtidig institution, med nyt navn, i kommunalt ejede bygninger. Den nye institution skal videreføre det bedste fra de tre gamle institutioner. Kommunale tilbud Efter en skolestrukturdebat, hvor meningerne var mange, finder Venstre det naturligt, at der stadig er kommunale tilbud til børn i området ved Emmersbæk og Ulvkærskolen. Der er gode og attraktive udearealer og en infrastruktur i området med vejanlæg, stier og gode parkeringsforhold. Institutionen kommer til at kunne rumme ca. 100 børn, hvor der skal indgå en specialgruppe på ca 6-8 børn, legestue til de lokale dagplejere, hvorved sømandskirken friholdes til andet brug, lokaler til Remida, der formidler genbrugsmaterialer til de øvrige institutioner i kommunen, og dyrehold med mindre dyr. Moderne institution Det har været vigtigt for Venstre, at vi får en institution, der honorerer alle krav til moderne institutionsbyggeri. Lyse og venlige lokaler, med et godt indeklima. Udearealer der byder på en masse legetilbud. Frie græsarealer, små lunde af forskellige træer. Dyreholdet får til huse i små hegnede klynger sammen med små hytter og skure. Kirsten Larsen udnævnt som æresmedlem Fredag den 25. februar blev Kirsten Larsen, Doggerbanke, Hirtshals, udnævnt til æresmedlem hos Tversted-Uggerby Venstre. Dagen var velvalgt, for det var præcis den samme dag, hvor Kirsten fyldte 90 år. Hun har været medlem af Venstre i mere end 60 år, og hun kan huske tilbage til tiden, hvor hun solgte medlemskort for 4 kr. Kirsten har altid haft stor sympati for Venstre og dets ledelse. Udnævnelsen sker som en påskønnelse af den trofasthed og det engagement, som Kirsten gennem de mange år har udvist. Den gamle Ulvkær skole danner rammen om børnehuset. HVER torsdag HVER året torsdag rundt! året rundt! Tversted-aften Tversted-aften Torsdagens ret serveres fra kl Torsdagens ret serveres fra kl Hver uge serveres et godt veltilberedt måltid. Pr. person kr. 70,- Pr. person kr. 70,- Hver uge serveres et godt veltilberedt måltid.»kød til grillen«børnebuffet starter Børnebuffet hos Lidt lunt, lidt sundt og lidt sjovt. Lidt lunt, lidt sundt og lidt sjovt. Pr. barn kr. 50,- Pr. barn kr. 50,- Kom hele familien og vær med til en hyggelig aften. Du kan selv være med til at præge aftenen, brug fantasien Kom hele familien og vær med til en hyggelig aften. - gi et nummer på klaveret, syng en sang, spil kort - eller bare slap af. Du kan selv være med til at præge aftenen, brug fantasien - gi et nummer på klaveret, syng en sang, spil kort - eller bare slap af. Hjørringgade HirtsHals Tlf Selskaber og mærkedage Selskaber og mærkedage Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser Den romantiske og hyggelige restaurant Den på Tannishus romantiske er beliggende og hyggelige få restaurant meter fra Vesterhavet på Tannishus og er tæt beliggende ved Tversted få meter Plantage. fra Her Vesterhavet er der højt og til tæt himlen ved Tversted og frisk luft Plantage. til alle. Her er der højt til himlen og frisk luft til alle. Du kan kombinere din fest med overnatning og Du dermed kan kombinere give gæsterne din fest mulighed med overnatning for at opleve og dermed den give enestående gæsterne natur mulighed på tæt for hold. at opleve Festmenuen den sammensætter enestående natur vi helt på tæt efter hold. dine ønsker. Festmenuen sammensætter vi helt efter dine ønsker. Ring for vores menuforslag når du skal holde fest. Ring for vores menuforslag når du skal holde fest. Vi garanterer dig en god oplevelse! Vi garanterer dig en god oplevelse! åbent alle ugens dage kl à la Carte Kurser Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser Selskaber Ud Vi af huset v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig Restaurant: tlf en god oplevelse! Vi v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig Se flere tilbud ÅRET RUNDT på eller facebook Restaurant: tlf en god oplevelse! à la Carte Kurser Selskaber Ud Vi af huset v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig Restaurant: tlf en god oplevelse! Vi v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig Se flere tilbud ÅRET RUNDT på eller facebook Restaurant: tlf en god oplevelse!

10 10 -bladet Solstrejf Viljen til at ville driver Friskolen Skallerup Af Niels Henriksen viljen til at ville, og det er dén ånd, der driver Friskolen stor, at det allerede nu ligger fast, at der til næ- Aldersintegreret - Vi har fortsat den al- - Den aldersintegrerede undervisning var noget af Målt i hård valuta er timelønnen Skallerup, underste skoleår etableres en dersintegrerede under- det, som vi i bestyrelsen måske ikke helt streger Lena Skovborg, 7. klasse, lige som det på visning i dansk, matematik ønskede at tage med os så stor som i folkeskolen. Gulvkluden og støvsugeren der på lige fod med alle andre medarbejdere selv sigt er planen at etablere en hel overbygning med og engelsk, der også blev praktiseret på da- fra Skallerup Skole, fordi vi synes, det er vigtigt, at er formentlig heller deltager i rengøringen. også 8. og 9. klasse. værende Skallerup Skole. børnene hjælper og ta- ikke arbejdsredskaber Som privat friskole bestemmer Det vil sige, at børnene ger hensyn til hinanden. for lærerne i folkeskolen. Nye børn bestyrelse og bliver undervist på det Derfor ser vi praktisk talt Men hverken lærere eller og nye forældre skoleledelse langt hen faglige niveau, som de er heller ikke aldrig hverken elever i Friskolen Skallerup fortryder, at de for en halvt år siden sagde ja tak til at være en del Friskolen Skallerup har i øjeblikket fra 0. til og med 6. klasse. Interessen for skolen har været ad vejen, hvordan dagligdagen skal forme sig, og her er hverken bestyrelsesmedlem Michael Hansen på, og ikke nødvendigvis efter deres alder. Det betyder, at børnene kender hinanden på kryds og mobning eller mistrivsel, fastslår Michael Hansen. De fleste af skolens elever gik i forvejen på Skallerup af lokalområdets private overvældende, og nye eller skoleleder Lena tværs af aldersskel, og Skole, så de er dybest set skole. børn og nye forældre er Skovborg bleg for at erkende, derfor er de meget mere blot fortsat i den skole, - Friskolen Skallerup er et meget tit på besøg for at Friskolen Skal- hensynsfulde overfor de kendte. Men andre er tilvalg med et stort engagement at høre nærmere om den lerup er anderledes end hinanden netop fordi kommet til, og endnu flere og en usæd- vanlig pionérånd. Vi har nye skole tæt på Vesterhavet. Interessen er så de fleste andre skoler. de kender hinanden, påpeger Lena Skovborg. kommer fremadrettet. På nær én er alle ansatte Venstres byrådsmedlem Svenning Christensen (th) har selv gået på den gamle Skallerup Skole. Det samme har hans børn, lige som han var medlem af folkeskolens bestyrelsen. Til venstre bestyrelsesmedlem i Friskolen Skallerup, Michael Hansen, og i midten skoleleder Lena Skovborg. også nye på skolen, her i blandt skoleleder Lena Skovborg. Kender alle - Jeg kom fra en stor skole i Aalborg, hvor jeg overhovedet ikke kendte alle elever, og da slet ikke deres forældre. Her kender jeg alle og ved hvem, deres forældre er. Derfor kan vi også lynhurtigt sætte ind, hvis vi føler, at et barn ikke har det godt. Det er sjovt at kende alle, synes hun. Selv om Friskolen Skallerup endnu er en lille skole er planerne store. Eleverne i 7. klasse skal på en udlandsrejse, og i 8. klasse skal de have en udenlandsk udvekslingsklasse. Nærheden til Skallerup Hallen skal udnyttes meget bedre. Skolen har ingen gymnastiksal, så den indendørs idræt foregår i dag som svømning sponsoreret af Skallerup Klit Feriecenter. I løbet af foråret går skolen sammen med Skallerup-Vennebjerg Idrætsforening og Landsbyrådet i gang med at etablere multibane, legeplads og løbesti ved hallen. Et projekt til kr. - Friskolen Skallerup kunne ikke eksistere uden den kæmpemæssige opbakning, som vi oplever i lokalsamfundet. Når vi kalder på forældrene, møder de massivt op for at svinge pensler og gulvskrubbere. Desuden møder vi meget stor velvilje hos det lokale erhvervsliv, som alene i dette skoleår har lagt omkring kr. i sponsorkroner. Det er vi utroligt taknemmelige for og imponeret over, fastslår Michael Hansen.

11 -bladet Solstrejf 11 Glæde i Venstre over at amtmandsboligen renoveres nedsat af Kulturstyrelsen blev bygget i Dog med den begrundelse, at stillede Realdania som der var tale om en byg- betingelse, at Hjørring ning og et haveanlæg Kommune skulle indgå et med kulturhistoriske og lejemål på ejendommen, arkitektoniske værdier, når den er færdigreno- som burde bevares. Byg- veret. Der er tale om en ningssynet fremhæver i meget stor investering indstillingen de mange for Realdania, og derfor detaljer i facaderne som kunne man jo forestille særlige fredningsvær- sig, at huslejen ville blive dier. rimelig høj, men det er Da staten for ca. to år ikke tilfældet. Der er tale siden satte ejendommen om almindelig gennem- til salg, var det med en snitshusleje for området. vis bekymring for byrå- Vi er i Venstre rigtig gla- det, for det var jo ikke de for denne løsning, ligegyldigt, hvad den- hvor både ejendommen ne bygning skulle bru- og haveanlægget bliver ges til i fremtiden. Det bevaret og renoveret. Vi var også en økonomisk ved, at når Realdania på- uoverkommelig opgave tager sig denne opgave, for kommunen at købe så bliver den fuldendt ejendommen og reno- og gennemført profes- vere den. sionelt i meget høj kvali- Amtmandsboligen set fra syd. Stor glæde tet og standard. Når det smukke, gamle lysthus, Af Kurt Mikkelsen, byrådsmedlem Amtmandsboligen i Hjørring er købt af Realdania, som vil renovere bygningen og føre den tilbage til den oprindelige stil og stand. Hjørring Kommune har indgået en lejeaftale, som træder i kraft, når bygningen er færdigrenoveret, og tanken er, at både erhvervskontoret og turistkontoret skal have til huse i bygningen. Men der er plads til yderligere aktivitet, så der arbejdes med flere planer og muligheder. Den tidligere Amtmandsbolig er en fredet bygning på 1390 kvm etage-areal. Bygningen ligger på en 6132 kvm stor grund. Ejendommen er opført i 1910, tegnet af arkitekt Hack Kampmann, som var opvokset i Hjørring som søn af provst C. P. G. Kampmann ( ). Smukke detaljer Der er tale om en af de flotteste bygninger i Hjørring By rent arkitektonisk. En ejendom med mange smukke detaljer både indvendig og udvendig, og samtidig er der et pragtfuldt haveanlæg med kunst, lysthus og pergola. En dejlig grøn plet i midtbyen, som alt for få borgere kender eller benytter i dag, men da haveanlægget indgår i projektet, vil det uden tvivl blive mere synligt og attraktivt at besøge efter renoveringen. Arkitekt Hack Kampmann var en af landets bedste og mest anerkendte arkitekter. Han var meget produktiv, og han har opført rigtig mange flotte bygningsværker. Af større projekter kan nævnes Marselisborg Slot i Århus, Århus Teater, Politigården i København, Landsarkivet i Viborg, Thisted Kirke og mange flotte toldbygninger rundt omkring i ført, er i dag fredet. Amt- Hack Kampmann har op- landet og der kunne mandsboligen i Hjørring nævnes mange flere. blev fredet i 2009 efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn, som Fredet bygning Mange af de bygninger, er et rådgivende udvalg Den gamle pavillon i haven. Det var derfor med stor glæde for hele byrådet, da Realdania meddelte, at de ville købe ejendommen og renovere den, så den kommer til at fremstå, som den oprindelig der står i haven, bliver renoveret, er der ingen tvivl om, at det kan blive et attraktivt sted for brudepar at blive fotograferet i fremtiden.

12 12 -bladet Solstrejf Virksomhedsportræt Nyt køkken og bad til Danmarks bedste pris Af Niels Henriksen Normalt siger man, at pris og kvalitet følges ad. Sådan er det overhovedet ikke hos Erling Christensen Møbler i Hørmested. Her kan kunderne nemlig være sikre på at blive budt på ekstrem høj kvalitet til landets absolut bedste pris og så er udstrakt service som bl.a. fri levering i hele Danmark selvfølgelig en del af pakken. Også når det gælder nyt køkken og bad. Udvidet og renoveret - Vores afdeling med køkken og bad er netop blevet udvidet og totalt renoveret, således at vi er klar til at præsentere kunderne for alle de nyeste modeller og trends fra EC Køkkenet i helt nye og spændende omgivelser. Og for de kunder, der ønsker noget ganske specielt, som ingen andre har, tilbyder vores egen dygtige snedker at skabe et eksklusivt, individuelt køkken, hvor alle kundens ønsker og drømme går hånd i hånd med de bedste håndværkstraditioner, fortæller leder af køkken og bad, Anita Rehmeier. Foruden køkkener, badmiljøer og garderobe byder afdelingen også på sanitet til badeværelset samt alt i hvidevarer til køkken og bryggers. Kvalitetsprodukter EC Køkkenet er et danskproducerede kvalitetsprodukter med en bred palette af moderne og innovative løsninger og et lille strejf af design fra Italien, og kunden kan forvente at få leveret og monteret det nye køkken på ganske kort tid. - Sammen med kunden udarbejder vi detaljerede 3Dtegninger, og efterfølgende besøger vi kunden for at tage kontrolmål, således at vi er helt sikre på, at det ny køkken eller bad bliver helt perfekt. Vi tager naturligvis altid afsæt i kundens egne ønsker, og med vores omfattende erfaring og kompetence er vi samtidig kundens rådgiver og sparringspartner, gør Anita Rehmeier opmærksom på. Erling Christensen Møbler er med sine kvm et af Danmarks største bolighuse, og derfor er Anita Rehmeier og hendes medarbejdere også i stand til at tilbyde kunderne en totalløsning, der omfatter alt til boligen, eksempelvis i forbindelse med nybyggeri eller renovering. Salg og montage af affugter Salg og montage af PVC døre og vinduer Udskiftning af termoruder i alle varianter Sindal Tlf Mail: Jens Andersen Aut. kloakmester Mads Sørensensvej 1 Tornby 9850 Hirtshals Mobil Højtryksrensere Tilbehør og reservedele JENS NIELSEN Ugiltvej 566, Ugilt Hørmestedvej 342, Hørmested, 9870 Sindal. Tlf Fax MØBLER. TÆPPER. TRÆGULVE. GARDINER. FARVER. HVIDEVARER BRUGSKUNST. BELYSNING. KØKKENER. GARDEROBE- OG BADSKABE VINDUER. DØRE. FLISER. KLINKER. TOTALINDRETNING Murer- og entreprenørfirma A /S Telefon Frederikshavn Lendum Alt i murer, entreprenør, kloak & landbrug Fax

13 -bladet Solstrejf 13 Venstre imod opløsning af UUV Af Morten Bjerg Jakobsen, Astrup Byrådsmedlem (V) Hjørring Byråd har med et snævert flertal besluttet at opløse det fælleskommunale selskab UU Vendsyssel med ansvar for vejledning af unge mellem 15 og 25 år i Hjørring og Frederikshavn kommuner. Vi, Venstres byrådsgruppe, respekterer naturligvis, at det mindst mulige flertal besluttede at opløse UU Vendsyssel. Men det, der bekymrer os er, at afgørelsen lodret strider mod den beslutning, som en enig bestyrelse i UU Vendsyssel stod sammen om, nemlig at ledelsen og medarbejderne i UU Vendsyssel bør inddrages i en proces, som ganske vist kunne ende med selskabets opløsning. Den proces kom aldrig i gang. I stedet valgte et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget at sende sagen direkte i byrådet. Tro mod beslutningerne - Hvis vi som politikere ikke er tro mod de beslutninger, som vi er med til Byrådsmedlem Morten Bjerg Jakobsen (V) opfordrer til at være tro mod de beslutninger, byrådsmedlemmer tager i bestyrelser og nævn. at tage som kommunens at deres værdifulde viden frygte, at vi i Hjørring ring og Frederikshavn repræsentanter i nævn, og kompetence skulle Kommune har skudt os kommuner, skal uddannelsesinstitutionerne udvalg og bestyrelser, så mister vi naturligvis troværdighed. være med til at afgøre UU Vendsyssels fremtid. Med selv i foden ved at beslutte at opløse UU Vendsys- nu henvende sig to steder Efter min me- vedtagelsen i byrådet sel. Vi skal gøre alt det, i stedet for ét med øget ning kan vi som ansvarlige sker det ikke, men jeg vi kan for at sikre, at de administration til følge. politikere ikke sidde i en bestyrelse og sige ét, håber da, at vi kan blive enige om at inddrage UU unge får en uddannelse, og her var UU Vendsyssel Desuden tror vi i Venstre, at vi i Hjørring Kommune og så gøre noget helt andet, Vendsyssels medarbejdere et vigtigt arbejdsredskab vil opleve en større og når sagen kommer op i et af de udvalg, vi er medlemmer i. I dette tilfælde har vi stillet ledelse og medarbejdere i udsigt, i den proces, der nu skal i gang. Vigtigt arbejdsredskab - Jeg kan nemlig godt for ikke mindst uddannelsesinstitutionerne. Ved at opløse UU Vendsyssel og tage rådgiverne hjem i henholdsvis Hjør- dermed dyrere administration uden UU Vendsyssel. Venstre deltager aktivt i den videre proces om vejledningen af vores unge. Vi sidder ikke på sidelinjen og ser til. Vi vil søge maksimal indflydelse på vejledningsindsatsen, også selvom UUV nedlægges. Vi vil arbejde for medarbejderinddragelse og en god dialog med uddannelsesinstitutionerne i den videre proces om vejledningsindsatsen i Hjørring Kommune. HÆSTRUP A-S Hæstrupvej Hjørring Tlf.: jansenõs reng ringsservice john jansen Vangenvej Bindslev Tlf erhvervsreng ring vinduespolering ejendomsservice SIGTENBORG MASKINSTATION v/ Bent Sigtenborg Bruun. Dalsagervej 81, Linderum Mobil Tlf Telefax Murermester Svend Andersen Hammerholtvej 44 - Hørmested 9870 Sindal Tlf Fax Mobil TUEN SMEDE- OG MASKINFORRETNING V/ Ove Jensen Aut. VVS-installatør - Aut. kloakmester Sørig Engvej 12, 9881 Bindslev Tlf Biltlf Salg og service til private, industri, landbrug og hobby solstrejf.indd 1 11/10/10 13:24:40... en mangesidet virksomhed, hvor land og by mødes! Hjørring Læsøvej 9 MASKINCENTER MASKINFORRETNING Tlf Hjørring Åbningstider: Butik man. - fre Lør Reservedele man. - fre Lør

14 14 -bladet Solstrejf Uddannelse, erhverv og turisme hånd i hånd Af Niels Henriksen - Hvis vi skal udvikle Hjørring Kommune og skaffe flere arbejdspladser, så er det nødvendigt, at vi fortsat kan tilbyde en række attraktive uddannelsesmuligheder, at vi ser med nye øjne på erhvervsstrukturen, og endelig at turismen udvikles endnu mere i nye retninger, hvor både uddannelse, erhverv og turisme smelter sammen, således at Hjørring Kommune bliver kendt for fremdrift og fremgang. Gruppeformand i Venstres byrådsgruppe, Susanne Sander, er ikke et øjeblik i tvivl om, at et blomstrende erhvervsliv er hele fundamentet for den velstand og de tilbud, som kommunen har mulighed for at give sine borgere. Vigtige platforme Derfor ser hun også sine poster i en række bestyrelser som vigtige platforme, hvor hun kan være med til at sætte Venstres og sit fingeraftryk på udviklingen. Susanne Sander er således næstformand i Hjørring Kommunes Erhvervsudvalg, medlem af bestyrelsen for Hirtshals Havn, bestyrelsesmedlem i turistorganisationen Toppen af Danmark og næstformand i University College Nordjylland (UCN). - Hirtshals Havn har bevist sit store potentiale ved at tiltrække den store borerig Mærsk Guardian, og nu kommer så Mærsk Giant til byen med masser af arbejdspladser til følge. Vi har i Hjørring Kommune tætte bånd til Vestlandet i Norge, hvor der er opdaget et nyt stort oliefelt, og hvor den største udvikling i landet netop nu finder sted. Den udvikling skal vi have del i ved at afdække, hvilke kompetencer vores virksomheder har, og hvilke kompetencer som de norske kunder efterspørger. F. eks, ved vi allerede, at de norske fiskere kan få renoveret deres fartøjer billigere i Hirtshals end hjemme i Norge, gør Susanne Sander opmærksom på. Turisme Venstres gruppeformand peger videre på, at turisme i højere grad bør betragtes som et erhverv, og hun var eksempelvis med til at søsætte Stygge Krumpen-projektet, som involverer hele kommunen, og som skal lokke endnu flere turister til området. Susanne Sander peger også på, at udviklingen af Park Vendia med Vandhuset, nyt stadion, multisal og kunstgræsbane vil være en oplagt platform at udvikle sportsturisme på, eksempelvis sammen med en ny sportshøjskole eller et sportscollege, lige som opførelsen af et nyt Vendsyssel Teater vil være den perfekte mulighed for at skabe opmærksomhed om Hjørring. Uddannelse - Begge kulturinstitutioner kan med fordel kobles sammen med UCN, hvor studerende i projekter eller som praktikanter kan arbejde med kultur og oplevelsesøkonomi og samtidig være med til at stimulere vores børns lyst til og interesse for at bevæge sig måske i et samarbejde med Dana Cup og for musik og drama. Kan vi lykkes med det, vil vi have skabt en spændende grobund for fortsat at tiltrække studerende til byen og efterfølgende at være heldige, at de foretrækker at blive boende i kommunen, når de har afsluttet deres Pallefabrikken Kringelmosevej 54, Lendum, 9870 Sindal Tlf Bil studier, påpeger Susanne Sander, der sagtens kan se synergier med forskningsmiljøerne på både Nordsøen Oceanariet og Aalborg Universitet, hvor UCN-studerende får lejlighed til eksempelvis at supplere deres uddannelse med en Ph. d-grad, og med Sygehus Vendsyssel. Gode rammevilkår - Helt grundlæggende handler det om at skabe gode rammevilkår for vores erhvervsliv. Virksomhederne skal sikres gode muligheder for etablering og efterfølgende vækst. De skal opleve en smidig sagsbehandling, hvor der er medvind og ikke blokering. Virksomhederne skal føle sig velkomne og opleve kommunen som en professionel sparringspartner. Kun med et blomstrende erhvervsliv får vi en blomstrende kommune, hvor vi er i stand til at tilbyde vores borgere de aktiviteter, som de forventer, understreger Susanne Sander, der tilføjer, at kommunen er karakteriseret ved en særdeles loyal, solid og ikke mindst opstillingsparat arbejdsstyrke. En omstillingsparathed der ikke mindst kom til udtryk da, nogle af områdets største produktionsvirksomheder lukkede. - En aktiv og attraktiv erhvervspolitik er afgørende, og derfor håber jeg også på bred opbakning i byrådssalen, så vi sammen kan være innovative, nyskabende og bygge Hjørrings renommé op, fastslår Susanne Sander. IJ Rengøring v/ Ib Jepsen Bindslevvej Bindslev. Tlf Bil Entreprenørarbejde udføres Alt arbejde med rendegraver. Minigraver med hammer. Gennemføring af rør under veje og meget mere. Uforpligtende tilbud gives. Maskinstationen Knud Jensen Sindal, Tlf El-service SINDAL ELFORRETNING Nord ApS El-installationer Tyverisikring Belysning Vandværksvej 25 - Hjørring - Tlf Henrik Larsen ApS Aut. el-installatør Kodrivervej 10, 9800 Hjørring Telefax Mobil NØRRE TORV 6A. TLF VAGTTLF v/ Søren Ulrik Sørensen Lindegaard Vraa. Tlf

15 -bladet Solstrejf 15 Vendelbohus fortsætter som Hjørrings kulturhus Af Jørgen Christensen, byrådsmedlem (V), medlem af Fritids- og Kulturudvalget for 2011, at Vendelbohus skulle søges afhændet til anden side. Men knapt var blækket tørt, før det blev kendt, at Sysseltinget Ældre borgere husker var hårdt angrebet stadig Vendelbohus i af skader forårsaget af Hjørring for de mange skimmelsvamp og råd. VU-baller og måske Diskotek Mosefundet eller senere 60 eren. Og indenfor de seneste ca. 40 år har Hjørring Revyen begejstret mange såvel lokalt som på landsbasis. Når hertil lægges de Trist oplevelse Iført støvmasker besigtigede medlemmerne af Fritids- og Kulturudvalget Sysseltinget, og det var en trist oplevelse. Professionelle teknikere og mange arrangementer rådgivere udfærdigede som koncerter, teaterforestillinger, generalforsamlinger, en rapport, som viste, at det ville blive endog bestyrelses- meget dyrt at retablere møder, valghandlinger, Sysseltinget. Byrådet besluttede bridge, stand-up shows, udstillinger og messer, herefter, at Sys- seltinget skulle lukkes for familiefester, begravelseskaffe, altid, og de mange aktiviteter m.m., ja så har mange borgere gennem årene aflagt Vendelbohus et besøg. Nu sker der igen noget på Vendelbohus, om end på en lidt trist baggrund. Det kommunalt ejede Vendelbohus stod for får år siden uden forpagter. Bl.a. overføres til Vendel- bohus. Derfor er en udbygning af Vendelbohus nødvendig, og indtil den er på plads, er de mange aktiviteter fra Sysseltinget midlertidigt spredt over hele byen. Der tegner sig et nyt billede af en meget stærk På alle Spark LS modeller * kulturinstitution på Ven- derfor fik Venstre indskrevet i budgetforliget delbohus. En kulturinsti- Vendelbohus skal udbygges, således at huset får ny puls og vil være byens forsamlingshus. tution, der bliver af en medspiller til byens og mon ikke vi vil se Hjørring størrelse, som gør, at der vil være aktiviteter alle ugens dage, hele året øvrige kulturinstitutioner; bl.a. Vendsyssel Teater, Den Musiske Skole, biblioteket Teater gennemføre sine mange gæsteforestillinger i det nye teater? rundt. Institutionen får og kommunens Men den smukke gamle puls, den vil syde af museer. mangfoldighed, kreativitet, teatersal på Vendelbohus vil ganske givet fortsat underholdning, kuli- nariske oplevelser, kunst, fest og farver, og være Kulturelle formål Når det nye Teater- og Oplevelseshus bliver opført blive anvendt til mange andre kulturelle formål. Alle disse aktiviteter nød- byens forsamlingshus. på den nuværende vendiggør en udbygning Det er målet, at Vendelbohus bliver en stærk rutebilstation, vil Vendsyssel Teater flytte hertil, af Vendelbohus. Det er således planlagt, at der skal opføres en stor bygning på parkeringspladsen bag Vendelbohus. Her indrettes bl.a. en koncertsal, som primært vil henvende sig til vores yngre borgere, lige som der vil blive indrettet øvelokaler til de mange unge musikere. Herefter kan vi med rette kalde Vendelbohus for Hjørrings kulturhus. Vi skaber gulvløsninger Vi har stået for den komplette gulvløsning på Hjørring Bibliotek NORDJYSK C E NTER Spark Life fra kr Energimærke Danmarks mest solgte bil er også den billigste Hirtshals Shipping Læssevej Hirtshals Tlf Annonce i Solstrejf kontakt Benny Risager Tlf eller Udsalgspriserne er ekskl. lev. kr og metallak. CO 2 -udslip 118 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 20 km/l. Bjergby Autoværksted A/S Prisen ekskl. lev ,- og metallak. CO 2-udslip 118 g/km. Brændstofforbrug v. bl. kørsel 20,0 km/l. Spark er vist med ekstraudstyr. *0% i rente gælder kun ved Chevrolet Finans og finansieringspriserne er inkl. lev og metallak. Spark 1.0 LS/Spark 1.2 LS: Løbetid 48 mdr. Udb. 20%. Mdr. ydelse Spark 1.0 LS 2.175,-/ Spark 1.2 LS 2.430,-. Rente 0%. Samlet kreditbeløb Spark 1.0 LS ,-/ Spark 1.2 LS ,-. Samlede omk. Spark 1.0 LS ,-/ Spark 1.2 LS ,-. Samlet beløb der skal betales til bage Spark 1.0 LS ,-/ Spark 1.2 LS ,-. ÅOP Spark 1.0 LS 7,61%/ Spark 1.2 LS 6,82%. Udsalgspriserne er ekskl. lev og metallak. CO2-udslip 118 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 20 km/l. Aut. Chevrolet salgs- og servicecenter. Industriområdet. Bjergby Tlf Mosbjerg Rendegraver/Minidozer v/ Kaj Walther Pletvej 112 Mosbjerg 9870 Sindal Telefon Mobil Deres naturgasinstallatør v/ POUL NIELSEN Safirvej 9. Hirtshals Telefon BLIKKENSLAGER - VVS - NATURGAS

16 16 -bladet Solstrejf Oversigt over bestyrelser for VENSTRE i Hjørring Kommune Kommuneforeningen for VENSTRE i Hjørring Kommune: Formand: Thorkild Krøgh, Stenbjerg 8, Hirtshals Næstformand: Nora Træholt, Idyl 1, Løkken Sekretær: Georg Hillemann, Sitkagranvej 8, Hjørring Kasserer: Jens Bay, Frilandsvej 13, Hjørring Her ud over er alle lokalforeningsmænd automatisk udpeget til kommuneforeningens bestyrelse, ligesom følgende er valgt direkte på generalforsamlingen: Oscar Djurhuus, Raundrupvej 4, Tornby Jeppe Gleager, Virkelyst 17, Hjørring Jørgen Lind Thomsen, Ifversensvej 15, Hjørring Christina Munk Hansen, Rolighedsvej 12, Hjørring Bob K. Andersen, Langagervej 30, Hjørring Kandidatudvalget (har ansvaret for folketingsvalg og støtte til folketingsmedlemmet): Jens Møller Lee, Urdsvej 2, Hjørring (formand) Svend Sørensen, Tingvej 35, Horne Birte Dyrberg, Tvevangsvej 105, Hjørring Jørgen Christensen, Tingvej 8, Horne Nora Træholt, Idyl 1, Løkken Jørgen Lind Thomsen, Ifversensvej 15, Hjørring Søren Kærholm, Ringvejen 689, Hjørring Bjarne Raunstrup, Lærkevej 10, Sindal VENSTRE har følgende lokalforeninger i Hjørring Kommune: Astrup-Sønderskov Niels Munkbak Andersen, Lundholmvej 11, Astrup (formand) Morten Hansen, Vestervang 3, Astrup Finn Ejstrup, Kjølholmvej 115, Astrup John Juel Thomsen, Kirkestien 4, Astrup Poul Arensbach, Astrupvej 776, Astrup Randi Hansen, Vestervang 3, Astrup Vrå og Omegn Morten Aagaard, Enggaardsvej 32, Vraa (formand) Kai Melgaard, Grundtvigsvej 24, Vraa Jette Pedersen, Vesterheden 123, Vraa Grete Dybro, Borupvej 192, Vraa Peter Kristiansen, Mellergaardsvej 66, Vejby Hirtshals og Omegn Thorkild Jensen, Bjergbyvej 11, Tornby (formand) Jørgen Christensen, Tingvej 8, Horne Jan Knudsen, Islandsgade 10, Hirtshals Oscar Djurhuus, Raundrupvej 4, Tornby Poul Lynggaard Jensen, Emmersbækvej 54, Hirtshals Peter Pedersen, Rugtvedvej 6, Asdal Flemming Leth, Pynten 12, Hirtshals Lisbeth Larsen, Hovedvejen 19, Tornby Kim Irming, Bytoften 12, Rakkeby Bindslev Per Harfeld, Sønderbro 5, Bindslev (formand) Jens Poulsen, Ågårdsvej 5, Bindslev Inge Petersen, Sønderbro 5, Bindslev Robert Lauritsen, Ålevej 8, Bindslev Ole Andersen, Hirtshalsvej 22, Bindslev Tversted-Uggerby Kjeld Larsen, Skagensvej 90, Tversted (formand) Per Larsen, Elkærvej 15, Tversted Ove Jensen, Sørig Engvej 12, Tuen Lene Christensen, Granvej 7, Tversted Annie Clemmensen, Tranebærvej 5, Tversted Elsebeth Madvig, Tannisbugtvej 55, Tversted Bent Petersen, Trynmosevej 10, Tversted Hjørring Lars Skade, Elsagervej 2, Hjørring (formand) Christina Munk Hansen, Rolighedsvej 12, Hjørring Jens Bay, Frilandsvej 13, Hjørring Bjarne Bonne Nielsen, Porsevej 15, Hjørring Jeppe Gleager, Virkelyst 17, Hjørring Birte Dyrberg, Br. Seidelinsgade 14-16, Hjørring Jørgen Højvang Jørgensen, Mylius Erichsensvej 12, Hjørring Bent Christensen, Friggsvej 5, Hjørring Tom Barnbæk, Hundbjergvej 55, Hjørring Hanne Hvidegaard, Gl. Hvidegaard, Hvidegaards Ager 5, Hjørring Bob K. Andersen, Langagervej 30, Hjørring Bjergby-Mygdal Ove Jacobsen, Brudehøjvej 278, Bjergby, Hjørring (formand) Morten Bjerg Jakobsen, Godthaabsvej 8, Astrup Søren Gru, Gøggaardsvej 230, Hjørring Lars Nielsen, Kochsvej 1 3. th, Hjørring Jette Eltved, Gammeljordvej 1, Snevre Ole L. Nedergaard, Rødemøllevej 72, Mygdal Søren Smalbro, Tangsgaardsvej 123, Sakstrup Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Jørgen Christensen, Lyngbakkevej 10, Gl. Vennebjerg (formand) Søren Bendtsen, Vennebjergvej 283, Vennebjerg Bent Pedersen, Overklitvej 10, Vennebjerg Henrik Vedel, Toftevej 2, Vidstrup Poul Nielsen, Rælingen 1, Lønstrup Jens Jepsen, Lønstrupvej 655, Nr. Harritslev Ole Boriths, Lønstrupvej 565, Nr. Harritslev Taars Claus Muhlig, Trangetvej 225, Taars (formand) Bo Bach Nielsen, Vester Borupvej 20, Taars Anette Dissing, Bjørnstrupvej 49, Taars Else Strauss Harpsø, Johannes Hansens Vej 19, Taars Preben Larsen, Sdr. Romvej 20, Taars Pia Thestrup, Stenslundvej 140, Taars Vrejlev-Hæstrup Jørgen Evald Jensen, Munkholmvej 49, Vrå (formand) Ole Kjærsgaard, Engkærvej 6, Poulstrup Povl Buje. Gammel Rønnebjergvej 10, Vrå Tonny W. Pedersen, Munkbakkevej 69, Vrå Kristian Kjær, Vrejlev Møllevej 11, Vrå Lendum Bent Malmberg, Rålundvej 64, Stenhøj Poul Dige Pedersen, Enghavevej 14, Lendum Doris Kristensen, Skærumvej 32, Lendum Ingrid Pedersen, Rammelhøjvej 131, Lendum Leif Christensen, Stenhøjvej 236, Stenhøj Sindal Bjarne Raunstrup, Lærkevej 10, Sindal (formand) Frank Rødkær Nielsen, Dybdalsvej 36, Tolne Frank Jepsen, Anemonevej 15, Sindal Lene Frandsen, Toftegade 3, Sindal Hans Nedergaard, Bjørnsbækvej 207, Mosbjerg Leif Ø.Steffensen, Hørmestedvej 323, Sindal Carl Arne Jensen, Måstrupvej 107, Sindal Jens Hansen, Østerlund 17, Sindal Else Madsen, Sverigesgade 11, Sindal Ugilt Søren Christensen, Glimsholtvej 61, Sindal Børglum-Vrensted-Løkken Nora Træholt, Idyl 1, Løkken (formand) Hans Henrik Toft Sørensen, Sejlstrupvej 28, Hundelev Rene Fredborg Nielsen, Hundelevvej 75, Løkken Ina Mejlholm, Børglum Klostervej 29, Vittrup Benny Stenkær, Gl. Vittrupvej 13, Vittrup Carl Duch, Fristrupvej 7, Børglum Svend Aage Andersen, Vingevej 26, Vrensted Jens Juhl Andersen, Bådstedhedevej 11, Vrensted Danilo Jensen, Gl. Tidselbakvej 55, Børglum Læs mere om VENSTRE i Hjørring Kommune på

17 -bladet Solstrejf 17 Mere liv skab liv Af Gert Storgaard Byrådsmedlem (V) Nej, det gælder også liv i forbindelse med andre terne meget, og hermed kan vi reducere omfanget være selvforstærkende, så flere vil mødes og fat- de pågældende steder, og man kan vel nærmest Det er tanken, at den fremtidige Tårs Hallen Liv kan man skabe på flere måder, og det behøver ikke kun at være unge mennesker, der skaber liv hos sig selv i deres egen lille familie. Nej, det jeg tænker på er, at vi i fællesskab skal skabe mere liv i vore idrætshaller rundt omkring i kommunen. Det gælder ikke kun liv i forbindelse med fysisk udfoldelse ved at dyrke en eller anden form for idræt, som jo var det, vores haller oprindeligt blev bygget til. sammenkomster i vores haller. Det kan være møder, foredrag, kurser og festlige sammenkomster. Hallerne kan bruges til mange formål. Og det skal de. Mere og bedre udnyttelse Der skal være plads til alle mulige forskellige aktiviteter. Vi skal udnytte hallerne meget bedre, end vi gør i dag. Det gælder i det hele taget alle kommunale bygninger. Vi skal bruge lokalite- af kommunale bygninger eller lokaler. Ingen lokaler eller bygninger skal være forbeholdt enkelte grupper eller foreninger. I disse trange økonomiske tider skal vi være meget bedre til at udnytte de lokaliteter, der stilles til vores rådighed. Samtidig med, at vi udnytter vore haller bedre ved at flytte flere aktiviteter hertil, vil flere måske finde interesse i at deltage i andre aktiviteter end dem, de lige normalt har haft interesse for. Mere liv i hallerne kan ter interesse for nye aktiviteter. Exit strategi Bedre udnyttelse af vore haller er helt i tråd med Hjørring Kommunes exit strategi, som går ud på at reducere antallet af kommunale bygninger og lejede lokaler. Projekterne omkring Park Vendia, Vendelbohus og nyt teater på rutebilstationen i Hjørring er derfor også helt i tråd med denne exit strategi. Mange aktiviteter vil dermed blive samlet betegne de tre steder som fremtidens kulturelle metropoler i Hjørring Kommune. Men det er ikke til hinder for, at der kan skabes minimetropoler rundt om i kommunen. Et sådant har vi i støbeskeen i Tårs, hvor vi jo har en traditionel idrætshal fra først i halvfjerserne. Hallen trænger til en gennemgribende renovering og det er bl.a. i den forbindelse, at tankerne om at samle mange aktiviteter i hallen er opstået. skal være det kulturelle og sundhedsmæssige samlingssted for området. Sundhedselement Alle idrætsmæssige aktiviteter skal samles her, og det kunne også være Tårs Skoles idrætsundervisning. Der skal være mulighed for at indrette lokaler til forsamlingshusets aktiviteter, måske også Lokalhistorisk Forenings arkiv, en form for selvbetjeningsbibliotek med læsesal og PC-café samt mødelokaler for områdets mange foreninger. Som noget helt nyt er det også tanken at koble et sundhedsmæssigt element sammen med det kulturelle. Her tænkes helt konkret på Lægehuset i Tårs, hvor lægerne har udtrykt interesse for at kunne leje sig ind i lokaler i forbindelse med hallen. Endvidere kunne der også være mulighed for at tilknytte såvel tandlæge som fysio- og fodterapeut til kultur- og sundhedscenteret. Spændende nye tider for de kulturelle metropoler i Hjørring Kommune venter os. Kommunale bygninger og lokaler kan bruges meget mere, end de bliver i dag, påpeger byrådsmedlem for Venstre, Gert Storgård. Kranbil TM Transport Container Blokvogne Sideløfter Gummiged Henry Petersen & Sønner ApS Safirvej Hirtshals Telefon Fax KAJ KRISTENSEN Aut. EL-installatør Uggerby Tlf AKTIV BROLÆGNING MOSBJERG ApS Jerupvej 459, Mosbjerg, 9870 Sindal Tlf Fax

18 18 -bladet Solstrejf Nu er det forår og Vi oplever det alle i det daglige, at mange fødevarer er blevet dyrere, specielt de søde sager er blevet markant dyrere. Af Karsten Lauritzen Medlem af Folketinget Nu er det forår og Niels Helveg sådan lød Det Radikales Venstres slogan ved valget i På trods af sloganet gik valget elendigt for de radikale, så jeg vil afholde mig fra at videreudvikle på sloganet, men i stedet blot konstatere at det er forår, og luften er fuld af optimisme i hvert fald hos os Venstre-folk. Meningsmålingerne er i top, og regeringen har fortsat svært ved at finde ud af at være regering. Det er fristende blot at læne sig tilbage og måbende betragte det ene dilettantiske optrin efter det andet fra regeringens ministre. Det nytter imidlertid ikke noget. Danmark står overfor så mange udfordringer, at der er brug for, at landets største parti spiller en afgørende rolle. Skattetryk skal ned I den kommende skattereform vil Venstre stå fast på, at det samlede skattetryk skal sænkes. Heldigvis er regeringen tvunget til at samarbejde med Venstre, da det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre at lave en skattereform med både Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Dertil er forskellen simpelt hen for stor. Vi kommer til at kæmpe fra hus til hus, når forhandlingerne går i gang, men jeg er overbevist om, at vi med en solid arbejdsindsats kan få sat liberale aftryk på fremtidens skattepolitik. Hele debatten omkring Fattig Carina har været med til at flytte ved danskernes holdninger til overførselsindkomsterne. Langt ind i regeringspartierne er der sket en holdningsændring. Forklaring er enkel: De færreste har været klar over, hvor høje satserne egentlig er, og dem, som har sat spørgsmålstegn ved overførselsindkomsterne, er blevet stemplet som asociale og modstandere af velfærdssamfundet. Krisen har ændret på de fastlåste forestillinger. I dag er de fleste klar over, at vi er nødt til at prioritere, hvis vi skal bevare velfærdssamfundet. Da Venstre sad i regering fremsatte vi en stribe reformforslag, som skulle geare Danmark til fremtidens udfordringer. S og SF gik til valg på ikke at pille ved noget som helst, men er blevet overhalet af virkeligheden og Det Radikale Venstre. Skatter og afgifter i vejret Desværre er det ikke på alle områder, at fornuften har sejret. Skatter og afgifter er røget i vejret, siden den røde regering kom til. Vi oplever det alle i det daglige, at mange fødevarer er blevet dyrere, specielt de søde sager er blevet markant dyrere. Vores virksomheder mærker afgiftsstigningerne i særlig høj grad. Fynbo Food rammes hårdt af sukkerafgiften og Aalborg Portland får smadret sine rammevilkår med femdoblingen af den såkaldte NOx-afgift. Jeg kunne blive ved med at finde eksempler. Det særligt slemme er, at det især er mange ufaglærte arbejdspladser, som kommer i farezonen på grund af NOx-afgiften. Dermed er det den mest udsatte gruppe på arbejdsmarkedet, som endnu engang står for skud. Vi kan, og skal ikke konkurrere på lave produktionsomkostninger, men på den anden side skal vi heller ikke gøre Danmark dyrere end højst nødvendigt. Hvis vi sikrer fornuftige rammevilkår, en veludannet arbejdsstyrke og en fornuftig beskatning, så vil der også i fremtiden være produktionsvirksomheder i Danmark. Fem sigtelinjer Der skal ikke være tvivl om, at Venstre er parat til at indtage regeringskontorerne igen. For at vi kan gøre en forskel fra dag et, så har vi igangsat arbejdet med at konkretisere de fem sigtelinjer for Danmarks fremtid, som Lars Løkke Rasmussen fremlagde på Venstres landsmøde i november. Arbejdet med de fem sigtelinjer er et af de mest omfattende politikudviklingsprojekter i Venstres nyere historie, og det er derfor vigtigt, at vi får en god og bred debat i partiet. Venstre har et stærkt bagland med stadig flere medlemmer og et stort netværk indenfor erhvervslivet. Med så mange gode kræfter står vi stærkt rustet i arbejdet med at formulere mål og visioner for fremtidens Danmark. Venstre har stået på mål for det vi gik på valg på Af Niels Henriksen - I valgkampen forlangte vi, at udvalgene skal overholde deres budgetter. Som konsekvens heraf sagde vi også nej til at yde tillægsbevillinger, fordi vi vidste, at merforbrug ville blive straffet. Derfor glæder det mig utroligt meget, at alle i byrådssalen på tværs af partier og grupperinger står bag det flotte regnskab, som Hjørring Kommune kunne udvise for 2011, hvor vi kan konstatere et mindreforbrug på mere end 40 mio. kr. Venstres gruppeformand Susanne Sander lægger ikke skjul på sin tilfredshed med regnskabet og de sorte tal på bundlinjen. Rettidighed - Den faktiske afvigelse viste et mindreforbrug på 24 mio. kr., men det er fordi vi valgte hurtigt at betalte regninger for 18 mio. kr., forklarer Susanne Sander, der allerede under valgkampen påpegede, at der alene på arbejdsmarkedsområdet ville ligge en besparelse på 70 mio. kr., hvis kommunen overholdt rettidigheden. - Vi er tæt på at nå dette beløb, så forudsigelsen viste sig at holde stik, påpeger Venstres gruppeformand, der noterer, at partiet har vist sig som en ansvarlig og seriøs opposition, der har stået på mål for det, som Venstre gik til valg på. Hele byrådet - I Venstre ønsker vi et samarbejdende byråd, og derfor glæder det os, at hele byrådet med borgmester Arne Boelt i spidsen er enige om de økonomiske mål og midler, understreger Susanne Sander. Kun Sundheds-, Ældreog Handicapudvalget har ikke overholdt sit budget, men her er der tale om et forventet merforbrug.

19 -bladet Solstrejf 19 Velkommen ned fra ølkassen i Fælledparken, Mette! Af Jørgen Christensen, ser velkommen. Og jeg vil nødvendige reformer på videre kun fremlagt for- Fleksjob flere skal have Førtidspension og mer- Horne gerne rose netop Mette arbejdsmarkedsområdet slag om førtidspension og en tilknytning til arbejds- udgiftsydelse Byrådsmedlem (V) Frederiksen for som ny i virkelighedens verden fleksjob: markedet Nu håber jeg ikke, at Medlem af Arbejds- minister, at have modet udenfor Christiansborg. Unge mennesker skal Flere førtidspensionister i det kun er tomme ord, markedsudvalget til at tage fat på de helt Den nye regering har indtil ikke have førtidspension arbejde men at ordene følges op af konkrete handlin- Sidste år fremlagde Ven- ger. Fra Venstre er vi klar stres beskæftigelses- til at forhandle om så- minister Inger Støjberg vel førtidspension som ansvarlige og helt nød- fleksjob. Men kun som vendige forslag til re- en helhedsløsning, hvor former på arbejdsmar- besparelserne ender i kedsområdet. Rød blok statskassen, og ikke som afviste pr. automatik og julegaver uddelt sammen ganske højlydt disse re- med Enhedslisten. formforslag, og talte om Jeg venter med spæn- de borgerliges evige jagt ding på kontanthjælpsre- på ledige og syge. formen. For ikke mindst Det var før folketingsval- unge på kontanthjælp er get. en kæmpe udfordring, Men med ministerbil og som kræver, at der tages udsigt til ministerpension fat med bred politisk op- er retorikken fra f.eks. bakning. den nye beskæftigelses- Så kære Mette Frederik- minister Mette Frederik- sen: Velkommen ned fra sen ændret væsentligt. ølkassen i Fælledparken! Nu hedder det Ret og Jeg bebrejder ikke politi- pligt!. En ændring jeg hil- kere for at blive klogere. Hvad synes du? Skal iværksætteri på NOx-afgiften, der vil ke Rasmussen præsen- klart samfund. Her sæt- skoleskemaet? Hvad hæmmer danske virksomheder? Hvordan fremmer vi konkurrenceevnen? Giv din mening til kende i de fem netværk, hvor debatten former fremtidens politik i venstre. ramme energitunge virksomheder som elværker, sukkerfabrikker og cementproducenten Aalborg Portland. Vi skal ligeledes mindske de administrative byrder, så kræfterne i stedet bruges til at drive og udvikle virksomheder. terede på landsmødet fem offensive sigtelinjer, hvortil der er oprettet fem landspolitiske netværk. Formålet er at engagere jer medlemmer i udviklingen af Venstres politik. Vi ønsker at skabe et åbent forum, hvor der er højt ter vi fokus på, hvordan vi i en tid med skærpet international konkurrence kan skabe arbejdspladser i Danmark. Hvordan tror I, at vi bedst trimmer Danmark til den internationale konkurrence? Kom og vær med Af Mads Rørvig, MF og til loftet. I skal på banen Du har mulighed for at fmd. for netværket Et Vi former budskaber med jeres idéer og syn deltage i et eller flere af Konkurrenceklart sam- I Venstre vil vi ikke kun se på, hvordan vi fremadret- netværkene eneste for- fund på de allerede kendte ud- tet skal forme Venstres udsætning er medlem- fordringer og løsninger. Vi politiske budskaber. Vi skab af Venstre. Vejen ud af krisen hand- ønsker at høre om de be- ønsker at høre, hvilke Du kan læse mere om ler om at styrke den sværligheder, som danske opgaver I mener, vi politi- netværkene samt melde danske konkurrenceevne over for udlandet. Det skal vi gøre ved at skabe gode rammer for eksisterende arbejdspladser og gode vilkår for nye virksomheder. Det er helt centralt, at vi skaber en iværksætterkultur og dermed gør det til en attraktiv karrierevej at etablere ny virksomhed. En idé kunne være at sætte iværksætteri på skemaet i folkeskolen; nysgerrige skoleelever er fundamentet for fremtidens guldæg. En gift mod dansk konkurrenceevne er nye skatter og afgifter som virksomhedsejere konkret møder i deres hverdag, og som hæmmer deres konkurrenceevne. Derfor har vi påbegyndt en ny arbejdsstruktur for politikudvikling. Lars Løk- kere skal kunne løse. Jeg vil derfor kraftigt opfordre jer til at melde jer ind i ét eller flere af de fem netværk. Jeg er formand for netværket Et konkurrence- dig ind på net eller skriv en mail til med oplysning om hvilket eller hvilke netværk, du gerne vil være med i.

20 20 -bladet Solstrejf Borgermøder i landsbyer Af er har til mål at finde og Nedsættelse af arbejds- og Sammenhold blev re. Også her bidrog for- cykler ved kano både- Jens Vestergård, Tårs opbygge et samlingssted grupper på tværs af for- holdt i Rakkeby, hvor der samlingen med idéer og pladsen. Byrådsmedlem (V) til aktiviteter i byen, her- eninger. var mødt ca. 80 borge- spørgsmål. medlem af Fritids-og under foreningsaktivite- Netværk med omkring- re, som alle bidrog med På mødet var der et stort Arbejdsgrupper Kulturudvalget ter. liggende landsbyer (ak- idéer og spørgsmål. Det ønske om at sætte nye På alle møderne blev der I løbet af aftenen kom- tiviteter og faciliteter) var tydeligt på mødet, aktiviteter i gang. Her nedsat arbejdsgrupper Hjørring Kommune har mer vi ind på følgende at der er et stort ønske er der også behov for til at arbejde videre med inviteret til borgermøder punkter: Dialog med borgere om, at der også frem- et samlingssted for by- de tanker og ønsker, som i de landsbyer, der har Præsentation af pro- Projektet gennemføres over er samlingssted for ens borgere. Efter mødet borgerne har i byerne, mistet deres folkeskole. jekter faciliteter og ak- i dialog med borgere og byens borgere, så de kan blev der udarbejdet en og det er glædeligt, at så Projektet Samling og tiviteter i byerne efter foreninger i landsbyerne. mødes om fritidsaktivi- liste over alle aktiviteter, mange meldte sig til at Sammenhold i landsby og hvad er i spil? Første møde i Samling teter. Samtidig var det der enten er i gang eller deltage. tydeligt, at der i byen er har været det på et tidli- For vi politikere fra Fri- en bekymring for, at de gere tidspunkt i Vrensted tids- og Kulturudvalget bygninger, der ikke læn- og nye aktiviteter, som var det en positiv at se gere bruges, kommer til man godt kan tænke sig så mange borgere med at stå og forfalde. Det i byen. interesse for deres by er derfor vigtigt, at få en Tredje møde var i Mos- møde op og deltage beslutning om, hvad der bjerg. Her var ca. 70 bor- konstruktivt med ideer skal ske med de bygnin- gere mødt op på Vend- og tanker om, hvordan ger, der ikke længere skal syssel Friskole. Her var de netop ønsker deres bruges. Alt sammen for der også en god dialog by og område skal se ud at sikre en pæn by uden med spørgsmål og ideer. i fremtiden. forfaldne og tomme byg- Her var der konkrete ting. Det bliver spændende at ninger Man ønsker sig bl.a. byg- se, hvad der sker i 2012 Næste møde fandt sted gegrunde, bedre busfor- Sidste møde i række er i i Vrensted. Her var der bindelser, renovering af Lørslev den 18. april. Vendsyssel Friskole i Mosbjerg, hvor det tredje møde blev afholdt. ca. 60 fremmødte borge- fortov til kirken og City Områdefornyelse i Sindal Af Lene Frandsen, et forskønnende løft, rede i mange spændende sante forslag. Et for- så mange huller, at det Dialoggruppe Byrådsmedlem (V) så byen er attraktiv at bo diskussioner både om slag blev således af alle nærmest er uforsvarligt Der var også forslag om, og færdes i. den aktuelle situation i prioriteret særdeles højt, for folk at færdes her. at muren til Pakhustorvet Hjørring Byråd har i Kom- Der har været holdt dia- Sindal og ønsker for by- og det er belægningen Og endnu værre når man skal fjernes for derved at muneplan 2009 sat fokus logmøde med borgere fra ens fremtidige udvikling. ved Pakhustorvet, som tænker på, at torvet er få åbnet op ind i byen, på at skabe rammerne for Sindal, og mødet resulte- Der var mange interes- er totalt nedslidt med vejen til byens apotek. og vejprofilen Østergade, positiv udvikling i kommu- Vestergade og Hjørring- nens områdebyer Sindal, vej skal forskønnes samt Vrå, Tårs og Løkken. området ved Lucala Hjørring Kommune søg- det tidligere diskotek, te Socialministeriet om den store p-plads bag statsligt tilskud til et pro- SuperBrugsen. Dette er jekt med områdeforny- bare et udkast af alle de else af Sindal Midtby og forslag som kom frem på fik bevilliget 1,6 mio. kr. dialogmødet. - kommunen skal bidrage Der blev på mødet ned- med ca. det dobbelte. sat en dialoggruppe, som Sindal er den tredjestør- forvaltningen skal tale ste by i Hjørring Kom- med i det videre forløb mune med godt 3000 med områdefornyel- indbyggere og er en om- sen. Udvalget består af rådeby med stor betyd- Jens Holt Andersen, Ole ning for oplandet. Wæhrens, Kim Jensen, Rasmus Vandkjær og un- Forskønnende løft dertegnede. Projektet skal være med til at give Sindal Midtby Pakhustorvet i Sindal.

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forældrebrev 12. april 2013

Forældrebrev 12. april 2013 Forældrebrev 12. april 2013 1. Anden uge i lockouten Så sluttede den anden uge i lockouten. 0.-1. klasse har også i denne uge modtaget undervisning fra Bettina mandag, tirsdag og fredag. SFO en har været

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

bjerreb forsamlingshus

bjerreb forsamlingshus bjerreb forsamlingshus Stenoddenvej 20, Tåsinge, 5700 Svendborg Kurt Larsen mobil: 20 28 30 02 www.kl-kurtlasen.dk www.hanstholm.com Minks El-Service Tåsinge Tlf. 20787801 www.minksel.dk Aut. Elinstallatør

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere