DDS-retningslinjer for røntgenbehandling af hudtumorer. Hans Christian Wulf. 31. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDS-retningslinjer for røntgenbehandling af hudtumorer. Hans Christian Wulf. 31. marts 2014"

Transkript

1 DDS-retningslinjer for røntgenbehandling af hudtumorer Hans Christian Wulf 31. marts 2014 DDS har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Robert Gniadecki, Monica Gniadecka, Mette Mogensen, Jeanette Kaae og Hans Chr. Wulf, med sidstnævnte som formand. Opdraget var at udfærdige opdaterede retningslinjer for røntgenbehandling af hudtumorer. Som udgangspunkt er der anvendt lærebøger og en række publikationer gennem de sidste 100 år. (1-5) Området har den særlige karakter, at behandlingsprincipperne har været anvendt igennem meget lang tid, og disse har langt fra altid været udført som egentlige kontrollerede undersøgelser. Ud over lærebøger og relevante artikler fra forrige århundrede er der gennemgået litteratur og oversigtsartikler søgt i MedLine fra de sidste 20 år. Der er som udgangspunkt valgt at se på den bagvedliggende fysik, og herudfra er der valgt behandlingsregimer, som både har en god effekt samt en minimal bivirkningsfrekvens. Der er alene vurderet røntgenbestråling, og der er ikke gjort forsøg på at vurdere elektronstråling i denne sammenhæng. Historik: Røntgenstråling blev opdaget i 1895 af Wilhelm Conrad Röntgen og blev hurtigt taget i brug i diagnostikken og behandlingen af hudtumorer. Det fandt sted allerede tidligt i det 20. århundrede, mens de egentlige bløde røntgenstråler først er beskrevet senere af Gustav Bucky i 1925 (44, 45). Den fysiske baggrund for stråling fremgår af reference 1 og 2 og gennemgang af den kliniske anvendelse fremgår af reference (3, 4 og 5). Penetration af røntgenstrålingen vil afhænge af udstyrets konstruktion, filtrering og den elektriske spænding på røntgenrøret. Man kan derfor ikke direkte sammenligne vævspenetrationen af stråling fra forskelligt udstyr, og i dette tilfælde vil vi alene koncentrere os om den stråling, der kommer fra Gulmay D3100 (Gulmay Medical Limited, Surrey, England). Den biologiske effekt af stråling afhænger af den absorberede dosis (36). Ved behandling af hudtumorer er der konsensus om, at 50 % af strålingen skal være til stede i bunden af den behandlede tumor, se tabel 1 (4, 36). Det fremgår af tabellen, at for 12 kv vil 50 % af strålingen være 1

2 absorberet i 0,3 mm s dybde, mens dybden for 20 kv er 2 mm, for 30 kv 4 mm og for 40 kv 9 mm og for 50 kv 16 mm ved brug af Gulmay. Når man skal vælge den samlede Gy-dosis, vil denne både være afhængig af røntgenfølsomheden af den tumor, der behandles samt antallet af fraktioner, der gives, og den tid behandlingen gives over (4). Der er stor forskel på, hvor mange Gy der har været givet i totaldosis i forskellige centre, men der er udarbejdet tabeller, hvor man har vægtet relationen mellem effekt og bivirkningsrisiko (tabel 2). En anden metode er Time-Dose-Fractionation-Factor (TDF)-beregningen, der følger ligningen: TDF = n x d x z -0,169 x 10-3 (cgy) (tabel 3). TDF er idealet for relationerne mellem cure rate og kosmetisk resultat, n er antal fraktioner, d er dosis pr. fraktion og z er antallet af behandlinger pr. uge (tabel 3). Doserne er de samme som for Tabel 2 for de midterste antal fraktioner og bliver mindre ved valg af få fraktioner og større ved mange fraktioner. Fraktioneringen har til formål af skåne karrene i dermis og gøre strålingen mere selektiv (36). I det følgende vil der blive fokuseret på behandling af: 1. Basocellulært karcinom 2. Planocellulært karcinom 3. Kaposis sarkom 4. Mycosis fungoides 5. Mb Bowen 6. Mb Paget 7. Lentigo maligna og lentigo maligna-melanom Ad 1: Basalcellekarcinom (19) Der har hovedsageligt været anvendt totaldoser mellem 30 Gy og 60 Gy, uden at det i væsentlig grad har påvirket effektiviteten. Ud fra de omtalte principper og studier har vi til BCC op til 5 cm i diameter valgt at give: fraktioner à 4 Gy, 5 fraktioner pr. uge eller 2. 5 fraktioner à 7 Gy, 2/3 fraktioner pr. uge eller 3. 3 fraktioner à 10 Gy givet på 1 uge eller 4. 1 dosis à 25 Gy. 2

3 Til tumorer større end 5 cm i diameter øges dosis med 10% (22). Standardbehandlingen er angivet i punkt 1, og kun under helt særlige forhold anvendes behandlingen nævnt i punkt 3 og 4. Der bestråles et område udenfor følbar og synlig tumor på 6 mm (27, 29), dog 10 mm for morpheaforme og infiltrative BCC (27, 29). Ad 2: Planocellulært karcinom (19, 32, 33) Der vælges typisk en lidt højere totaldosis (+ 10 Gy)(32) end til BCC. Til tumorer over 5 cm i diameter øges dosis med 10 % (22) fraktioner à 5 Gy givet på 2 uger eller 2. 5 fraktioner à 8 Gy givet på 2 uger eller 3. 3 fraktioner à 12 Gy givet på 2 uger 4. 1 dosis på 30 Gy. Standardbehandlingen er angivet i punkt 1, og kun under helt særlige forhold anvendes behandlingerne nævnt i punkt 3 og 4. For tumorer større end 5 cm i diameter øges dosis med 10 %. Der behandles med en fri randzone på 6 mm (27, 29, 30). Ad 3: Kaposis sarkom (19, 24, 25, 34) Denne tumorform er meget strålefølsom, og der er vist god effekt af kv, 4 Gy ugentlig i 3 uger (4 Gy x 3). Der behandles med 10 mm fri margin. Ad 4: Mycosis fungoides (19) Denne tumorform er meget strålefølsom, og der er vist god effekt af 1. Plaque: 30 kv, 4 Gy dagligt i 4 dage (4 Gy x 4). 2. Tumorer: kv, 4 Gy dagligt i 5 dage (4 Gy x 5). Der behandles med en fri margin på 15 mm. Ad 5: Mb Bowen (19, 35) Kun hyperkeratotisk Mb Bowen røntgenbehandles. Mb Bowen behandles i disse tilfælde med røntgen i doser sv.t. BCC (typisk kv) (15). 3

4 Ad 6: Mb Paget (mammært og ekstramammært)(20,21) Behandlingsregimet er som for BCC, 30 kv. Behandlingsmargin 10 mm. Ad 7a: Lentigo maligna (26, 43) Hos ældre patienter gives 12 kv, 10 fraktioner à 5 Gy (5 Gy x 10) (7, 8). Der behandles med en fri margin på 10 mm (43). Ad 7b: Lentigo maligna-melanom (26, 42, 43) Hos ældre patienter gives 20 kv, 10 fraktioner à 5 Gy (5 Gy x 10) (7, 8). Der behandles med en fri margin på 10 mm (42, 43). Valg af penetrationsdybde og tumorudstrækning: 1. I kraftigt sidelys og i forstørrelse indtegnes tumorranden. Det indtegnede område indbefatter også følbare, usynlige dele af tumor samt epidermale strukturændringer. Der foretages opmåling, der noteres i journalen. 2. Der foretages en klinisk bedømmelse af tumortykkelsen, evt. suppleret med ultralydsmåling. 3. Under hensyntagen til tumortype og lokalisation tegnes 6 eller 10 mm randzone omkring tumor (udføres af røntgensygeplejerske). 4. KV vælges, så 50 % af strålingen trænger gennem tumor efter eventuel debulking af nodulære tumorer (tabel 1). Særlige forhold: Ved behandling af øjenomgivelser anlægges øjenskjold af bly (18). Der er generelt ikke problemer med behandling over brusk eller på slimhinder (22), man må dog ikke behandle tårekanalåbningen eller på transplanterede hudområder på knogle eller brusk (16, 17). Akutte reaktioner og bivirkninger: 1. Erythem ses typisk efter enkeltdoser på 6-8 Gy. Denne kan vare ca. 2 uger (36). 4

5 2. Sårdannelse forekommer næsten altid efter doser > 30 Gy. Disse er ca. 1 måned om at hele og opstår oftest efter afsluttet behandling (32). I få % af tilfældene kommer der kroniske sår, især på underben og fødder, uden at der er tale om recidiv(6). 3. Blivende hårtab kommer efter doser større end Gy. 4. Hypo- og hyperpigmentering: Langvarig (år) hyperpigmentering ses hyppigt hos hudtype IV-VI efter > 8 Gy. Hypopigmentering ses hos % af patienter behandlet med > 30 Gy (32, 36). 5. Hyperkeratoser ses oftest på ben og fødder og ofte efter behandling af Kaposi med små Gydoser. 6. Sekundær hudcancer (BCC og SCC). Der er principielt ingen nedre grænse for den røntgendosis, der skal til at give en sekundær BCC og SCC. Disse anses ikke for at være mere aggressive i vækst end solinducerede BCC/SCC. Der har dog kun været beskrevet sekundær hudkræft, overvejende BCC (12), efter store doser Bucky (12 kv) (12, 31). Sekundære tumorer ses ikke udenfor de bestrålede områder (13). Tumorerne kan opstå 6-50 år efter strålebehandling og ses hos 2-8 %, især når patienten er bestrålet før 5-års-alderen (14, 10). Risikoen er lavere ved behandling efter 40-års-alderen(12), og cancerrisikoen stiger særligt 40 år efter bestråling (46). Sarkomer og malignt melanom opstår meget sjældent og da ved mere penetrerende stråling (36). Man bør begrænse stråledosis til de underliggende strukturer bl.a. for at undgå tumorer i f.eks. glandula thyroidea og glandula parotis (11, 36, 39). 7. Røntgenterapi af SCC hos organtransplanterede vil ofte være ønskeligt. Der er ikke fundet litteratur, der kontraindicerer dette. Alder ved behandling: I de doser, der anvendes til tumorbehandling foretrækkes, at patienter er over 50 år. Ved anvendelse af mindre doser kan yngre alder (f.eks 30 år) være acceptabelt. Der foretages en individuel vurdering. Maksimal dosis: 100 Gy anses typisk for at være maksimal livstidsdosis pr. hudområde (23, 31). Efterkontrol: Tumor svinder langsomt, og dette gælder også de akutte bivirkninger til behandlingen. Det er derfor ikke muligt at vurdere den kliniske behandlingseffekt før 3 måneder efter afsluttet røntgenbehandling (9). Histologisk er der beskrevet maksimal effekt op til 9 måneder efter behandling (34). 5

6 Recidiv: Der regnes med en 5-års recidivrate på 4-7 % for BCC, SCC, mb. Bowen og KS ved behandling af primærtumorer og op til det dobbelte (28, 32, 33, 34, 35, 36) efter behandling af recidiver. Risikoen stiger noget med tumorstørrelse og lokalisation (nasolabialfold) (37). Behandling af recidiv: Ved centralt recidiv foretrækkes kirurgisk fjernelse. Hvis der gives ny røntgenbehandling til BCC gives 5 Gy x 10. Ved randrecidiv kan der genbehandles med sædvanlig røntgendosering. Behandling i onkologisk regi: Dette kan være relevant særligt når BCC/SCC er mere end 5 cm i diameter og tykkere end 9 mm efter evt. debulking. Tabel 1 Millimeters dybde i vævet, hvor x % af strålingen er absorberet. 6

7 Absorberet 12 kv 20 kv 30 kv 40 kv 50 kv 70 kv 15 % 0,07 0,5 0,9 2,1 3,8 6,1 50 % 0, % 0,8 5, Tabel 2 Behandlingsregimer relateret til TDF (se tekst). Fraktioner Gy Beh.varighed TDF uger, daglig uger, 4 x ugl uger 110 Tabel 3 Behandlingsregimer med den rette balance mellem effekt og bivirkninger (TDF = ). Fraktioner Gy Pr. uge Antal uger / , , Referenceliste: 7

8 1. Absorbed dose determination in external beam radiotherapy. An international code of practice for dosimetry based on standards of absorbed dose to water. Technical Reports Series No. 398, pp International Atomic Energy Agency, Vienna Absorbed dose determination in photon and electron beams. An international code of practice. Second edition. Technical Reports Series No. 277, pp International Atomic Energy Agency, Vienna Cipollaro, Anthony C., Crossland, Paul M. X-Rays and radium in the treatment of diseases of the skin, pp th edition. Philadelphia, Lea & Febiger; Goldschmidt, Herbert, Panizzon, Renato G. Modern dermatologic radiation therapy, pp New York, Springer-Verlag; Hollander, Mark B. Ultrasoft x rays: an historical and critical review of the world experience with grenz rays and other x rays of long wavelength, pp Baltimore, Williams & Wilkins; VanderSpek, Lauren A. Lukas, Pond, Gregory R., Wells, Woodrow, Tsang, Richard W. Radiation therapy for Bowen s disease of the skin. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 2005; Vol. 63, No. 2: Harwood, Andrew R. Conventional radiotherapy in the treatment of lentigo maligna and lentigo maligna melanoma. J Am Acad Dermatol 1982; 6: Farshad, A., Burg G., Panizzon R., Dummer R. A retrospective study of 150 patients with lentigo maligna and lentigo maligna melanoma and the efficacy of radiotherapy using Grenz or soft X-rays. British Journal of Dermatology 2002; 146: Marín, A., Vargas-Díez, E., and Cerezo, L. Radiotherapy in Dermatology. Actas Dermosifiliogr. 2009; 100: Boaventura P, Oliveira R, Pereira D, Soares P, Teixeira-Gomes J. Head and neck basal cell carcinoma prevalence in individuals submitted to childhood X-ray epilation for tinea captitis treatment. Eur J Dermatol 2012; 22(2): Preston-Martin S. Prior X-ray therapy for acne related to tumors of the parotid gland. Arch Dermatol 1989; 125:

9 12. Karagas MR, McDonald JA, Greenberg ER, Stukel TA, Weiss JE, Baron JA, Stevens MM. Risk of basal cell and squamous cell skin cancers after ionizing radiation therapy. Journal of the National Cancer Institute 1996; 88(24): Lichter MD, Karagas MR, Mott LA, Spencer SK, Stukel TA, Greenberg ER. Therapeutic Ionizing radiation and the incidence of basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. Arch Dermatol 2000; 136: Watt TC, Inskip PD, Stratton K, Smith SA, Kry SF, Sigurdson AJ, Stovall M, Leisenring W, Robison LL, Mertens AC. Radiation-related risk of basal cell carcinoma: A report from the childhood cancer survivor study. J Natl Cancer Inst 2012; 104: Dupree MT, Kiteley RA, Weismantle K, Panos R, Johnstone PAS. Radiation therapy for Bowen s disease: Lessons for lesions of the lower extremity. J Am Acad Dermatol 2001; 45 (3): Swanson EL, Amdur RJ, Mendenhall WM, Morris CG, Kirwan JM, Flowers F. Radiotherapy for basal cell carcinoma of the medial canthus region. Laryngoscope 2009; 119: Caccialanza M, Piccinno R, Percivalle S, Rozza M. Radiotherapy of carcinomas of the skin overlying the cartilage of the nose: our experience in 671 lesions. JEADV 2009; 23: Wolstenholme V, Glees JP. The role of kilovoltage X-rays in the treatment of skin cancers.european Oncological Disease 2006; Storck H. Radiotherapy of cutaneous cancers and some other malignancies. J Dermatol Surg Oncol 1978; 4(8): Yanagi T, Kato N, Yamane N, Osawa R. Radiotherapy for extramammary Paget s disease: histopathological findings after radiotherapy. Clinical and Experimental Dermatology 2007; 32: Moreno-Arias GA, Conill C, Sola-Casas MA, Mascaro-Galy JM, Grimalt R. Radiotherapy for in situ extramammary Paget disease of the vulva. Journal of Dermatological Treatment 2003; 14:

10 22. Tsao MN, Tsang RW, Liu F-F, Panzarella T, Rotstein L. Radiotherapy management for squamous cell carcinoma of the nasal skin: The Princess Margaret Hospital experience. Int J Radiation Oncology Biol Phys 2002; 52 (4): Panizzon RG. Grenz rays: an alternative treatment for superficial skin cancers in elderly patients. Aging Health 2009; 5 (4): Antman K, Chang Y. Kaposi s sarcoma. The New England Journal of Medicine 2000; 342 (14): Régnier-Rosencher E, Guillot B, Dupin N. Treatments for classic Kaposi sarcoma: A systematic review of the literature. J Am Acad Dermatol 2013, 68 (2): Schmid-Wendtner MH, Brunner B, Konz B, Kaudewitz P, Wendtner CM, Peter RU, Plewig G, Volkenandt M. Fractionated radiotherapy of lentigo maligna and lentigo maligna melanoma in 64 patients. J Am Acad Dermatol 2000; 43 (3): Huang CC, Boyce SM. Surgical margins of excision for basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. Semin CutanMed Surg 2004; 23: Mendenhall WM, Amdur RJ, Hinerman RW, Cognetta AB, Mendenhall NP. Radiotherapy for cutaneous squamous and basal cell carcinomas of the head and neck. Laryngoscope 2009; 119: Hendrix JD, Parlette HL. Duplicitous growth of infiltrative basal cell carcinoma. Analysis of clinically undetected tumor extent in a paired case-control study. Dermatol Surg 1996; 22: Breuninger H, Dietz K. Prediction of subclinical tumor infiltration in basal cell carcinoma. J Dermatol Surg Oncol 1991; 17: Frentz G. Grenz ray-induced nonmelanoma skin cancer. J Am Acad Dermatol 1989; 21: Schulte K-W, Lippold A, Auras C, Bramkamp G, Breitkopf C, Elsmann H-J, Habenicht EM, Jasnoch V, Müller-Pannes H, Rupprecht R, Suter L. Soft x-ray therapy for cutaneous basal cell and squamous cell carcinomas. J Am Acad Dermatol 2005; 53:

11 33. Barysch MJ, Eggmann N, Beyeler M, Panizzon RG, Seifert B, Dummer R. Long-term recurrence rate of large and difficult to treat cutaneous sqamous cell carcinomas after superficial radiotherapy. Dermatology 2012; 224: Bodner WR, Hilaris BS, Alagheband M, Safai B, Mastoras CA, Saraf S. Use of low-energy x-rays in the treatment of superficial nonmelanomatous skin cancers. Cancer Investigation 2003; 21 (3): Cognetta AB, Howard BM, Heaton HP, Stoddard ER, Hong HG, Green WH. Superficial x-ray in the treatment of basal and sqamous cell carcinomas: A viable option in select patients. J Am Acad Dermatol 2012; 67 (6): Goldschmidt H, Sherwin WK. Reactions to ionizing radiation. J Am Acad Dermatol 1980; 3: Hernández-Machin B, Borrego L, Gil-García M, Hernández BH. Office-based radiation therapy for cutaneous carcinoma: Evaluation of 710 treatments. Int J Dermatol 2007; 46: Fangman WL, Cook JL. Postradiation sarcoma: Case report and review of the potential complications of therapeutic ionizing radiation. Dermatol Surg 2005; 31: Editorial. Cancer risk associated with therapeutic irradiation of skin. Arch Dermatol 1989; 125: Ron E, Modan B, Preston D, Alfandary E, Stovall M, Boice, Jr JD. Radiation-induced skin carcinomas of the head and neck. Radiat. Res. 1991; 125: Trefzer U, Voit C, Milling A, Audring H, Sterry W. Malignant melanoma arising in a radiotherapy field: Report of two cases and review of the literature. Dermatology 2003; 206: Forschner A, Heinrich V, Pflugfelder A, Meier F, Garbe C. The role of radiotherapy in the overall treatment of melanoma. Clinics in Dermatology 2013; 31: Farshad A, Burg G, Panizzon R, Dummer R. A retrospective study of 150 patients with lentigo maligna and lentigo maligna melanoma and the efficacy of radiotherapy using Grenz or soft X-rays. Br J Dermatol 2002; 146:

12 44. Bucky G. Grenz Ray Therapy. N. Y., MacMillan Co., Bucky G.Reine oberflachentherapie mit überweichen röntgenstrahlen. Münchener med. Wchnschr. 1925; 72: van Vloten WA, Hermans J, van Daal WAJ. Radiation-induced skin cancer and radiodermatitis of the head and neck. Cancer 1987; 59:

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKRÆFT Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft 2 Hvad er hudkræft? Hudkræft er den mest almindelige kræftform.

Læs mere

Basalcellekarcinom. Videnskab

Basalcellekarcinom. Videnskab Basalcellekarcinom Martin Glud, Silje Haukali Omland & Robert Gniadecki KLINISK PRAKSIS STATUSARTIKEL Dermato-Venerologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ugeskr Læger 2016;178:V07150603 Basalcellekarcinom

Læs mere

7. Behandling af primær tumor

7. Behandling af primær tumor 7. Behandling af primær tumor Krzysztof T. Drzewiecki, Caroline Gjørup Ansvarlig: Krzysztof T. Drzewiecki. Opdateret: 10-03-2013 7.1. In-situ tumorer 7.2 Invasive tumorer Behandling af melanomer omfatter

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Til behandling af aktiniske keratoser, basalcellehudkræft og Bowens sygdom. Patientinformation, som udleveres af behandlende læge.

Til behandling af aktiniske keratoser, basalcellehudkræft og Bowens sygdom. Patientinformation, som udleveres af behandlende læge. Fotodynamisk TERAPI Til behandling af aktiniske keratoser, basalcellehudkræft og Bowens sygdom Patientinformation, som udleveres af behandlende læge. 2 Aktiniske keratoser, basalcellehudkræft og Bowens

Læs mere

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING NMSC databasen BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TIL REGISTRERING I NMSC DATABASEN FOR PATIENTER MED FØLGENDE DIAGNOSER: BASALCELLE KARCINOM PLANOCELLULÆRT KARCINOM MB. BOWEN KERATOAKANTOM DENNE BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011 Strålebiologi og strålehygiejne er en energiform, som er karakteriseret ved, at energien forplanter sig bort fra det sted, hvorfra den udgår. Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole senergi

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

Non-melanom-hudkræft HUDKRÆFT. Susanna Hartmann-Petersen, Robert Gniadecki & Hans-Christian Wulf

Non-melanom-hudkræft HUDKRÆFT. Susanna Hartmann-Petersen, Robert Gniadecki & Hans-Christian Wulf 153 Non-melanom-hudkræft Susanna Hartmann-Petersen, Robert Gniadecki & Hans-Christian Wulf Hvert år forekommer der 6.000 10.000 tilfælde af non-melanom-hudkræft. Denne artikel giver en opdatering om forebyggelse,

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS Til behandling af milde og moderate aktiniske keratoser Patientinformation, som udleveres af behandlende sundhedspersonale 2 Hvad er aktiniske keratoser eller solare

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Patientinformation, strålebehandling Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Indledning Denne information er et supplement til vores mundtlige information

Læs mere

Kræft i huden (Neoplasma malignum cutis)

Kræft i huden (Neoplasma malignum cutis) Kræft i huden (Neoplasma malignum cutis) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Der skelnes mellem modermærkekræft (malignt melanom, MM) og anden hudkræft (non-melanoma skin cancer,

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet

16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 16.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre en optimal udredning og behandling til kvinder, der får påvist brystkræft i forbindelse

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Forebyggelse af hudkræft

Forebyggelse af hudkræft H UDK RÆFT 1355 Forebyggelse af hudkræft Hans Christian Wulf Hyppigheden af almindelig hudkræft og modermærkekræft er voldsomt stigende. Soleksponering er årsag til 80 85% af tilfældene og er derfor i

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer Litteraturstudie Overblik Review/oversigtsartikel Metode/litteratur Resultater Review/oversigtsartikel Early and late physical and psychosocial effects

Læs mere

Keratinocytkarcinomer

Keratinocytkarcinomer Dermatologi Keratinocytkarcinomer Den hyppigste type af nonmelanomhudkræft Af Mette Mogensen Basalcellekarcinomer og spinocellulære karcinomer er den hyppigste kræftform i Danmark. Begge tumortyper udgår

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Reservelæge Christina Høegh Reisenhus og overlæge Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Photorejuvenation Foryngelse af huden med lys

Photorejuvenation Foryngelse af huden med lys Photorejuvenation Foryngelse af huden med lys Før Efter 1. Indledning: Huden forandrer sig med alderen. Sollys har langt den største del af skylden for hudens alderstegn, som viser sig ved, at huden bliver

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet

16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 16.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre en optimal udredning og behandling til kvinder, der får påvist brystkræft i forbindelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012 N O T A T SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA SIKKERHEDS- STYRELSEN SAMT VURDERING AF RISIKO VED BØRNS OG UNGES UDSÆTTELSE FOR UV-LYS FRA SOLARIER s udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Læs mere

Brachyterapi som behandling ved lokaliseret prostatakræft

Brachyterapi som behandling ved lokaliseret prostatakræft Af overlæge Nis Nørgaard, Urologisk afdeling, Herlev Hospital. Brachyterapi kaldes også for indre strålebehandling og tilbydes kun til patienter, hvor kræften er lokaliseret til selve prostata og altså

Læs mere

14. Okulære melanomer

14. Okulære melanomer 14. Okulære melanomer Steffen Heegaard, Inge Marie Svane Ansvarlig: Steffen Heegaard. Opdateret: 18-03-2012 Der findes overordnet 2 forskellige former for melanomer i øjenregionen: de intraokulære og de

Læs mere

Christian Søndergaard, Hospitalsfysiker

Christian Søndergaard, Hospitalsfysiker Christian Søndergaard, Hospitalsfysiker!"#$%&&&' '% (&) &! "* + + ",# -./0 -.0 Nuklear medicin Diagnostik (og terapi) baseret på radionuklider. Gammakamera (Anger kamera) Et passende radiofarmakon indgives

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Kutant primært malignt melanom

Kutant primært malignt melanom Artikel: 10928 Månedens dermatologiske billede Kutant primært malignt melanom Af Carsten Sauer Mikkelsen, Helene Ringe Holmgren, Reem Dina Jarjis, Andrew Nybo og Gudjon L. Gunnarsson Biografi Carsten Sauer

Læs mere

Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12. LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. 2011: Phototherapy

Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12. LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. 2011: Phototherapy Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12 LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation 2011: Phototherapy Hvad er LASER? LASER giver monochromatic, coherent lys, der stimulerer cellers proliferation

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Patientinformation, strålebehandling Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Indledning Denne information er et supplement til vores mundtlige information

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere.

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere. BRACHYTERAPI (INTERN STRÅLEBEHANDLING) Høj- og lavdosishastighed brachyterapi Transperineal UL-vejledt brachyterapi (BT) anvendes internationalt i stigende omfang, og i USA udføres der mellem 30.000 og

Læs mere

Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30

Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30 Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30 Klinik for Plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling, Konferencerummet afsnit 21010,

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE Oplæg f o r t i l l i d s r e p r æ s e n t a r e r, D a n s k S y g e p l e j e r å d, k r e d s N o r d j y l l a n d 2 3. 1 1. 1 5 L i s b e t h U h r e n

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

EN SPEGET AFFÆRE. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8

EN SPEGET AFFÆRE. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8 EN SPEGET AFFÆRE 1 Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8 2 Kjaer SK, Tran TN, Sparen P et al. The Burden of Genital Warts: A Study of Nearly 70.000 Women

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Strålebeskyttelse helsefysik

Strålebeskyttelse helsefysik Forelæsning (7. december 2015, 9 15-10 00 ) som del af kurset: Moderne acceleratorers fysik og anvendelse Strålebeskyttelse helsefysik Christian Skou Søndergaard Hospitalsfysiker Medicinsk Fysik Aarhus

Læs mere

AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse

AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelses af bipolar lidelse Titel Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised second edition-- recommendations from the British

Læs mere

DAHANCA 9. Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris

DAHANCA 9. Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 9 Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris En randomiseret multicenter undersøgelse

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet.

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Spørgsmål og svar Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Nærværende information og vejledning er til dig, som er psykiater, psykiatrisk sygeplejerske eller som på anden måde

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Spørgsmål/Svar. Version dateret Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet.

Spørgsmål/Svar. Version dateret Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Spørgsmål/Svar Version dateret 29.09.2016 Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Nærværende information og vejledning er til dig, som er psykiater, psykiatrisk sygeplejerske

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Retningslinjer for behandling. hudens kræftsygdomme. Region Syddanmark September 2010

Retningslinjer for behandling. hudens kræftsygdomme. Region Syddanmark September 2010 Retningslinjer for behandling af hudens kræftsygdomme Region Syddanmark September 2010 Forord Center for Hudcancer blev etableret i 1993 på basis af en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat på Odense Universitetshospital.

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

Oversigt over muligt indhold til de enkelte moduler for Nuklearmedicin (modul 9-15)

Oversigt over muligt indhold til de enkelte moduler for Nuklearmedicin (modul 9-15) Oversigt over muligt indhold til de enkelte moduler for Nuklearmedicin (modul 9-15) Følgende oversigt skal bruges som en vejledning i det mulige indhold af de enkelte moduler under uddannelsen. Modulerne

Læs mere

Hyperhidrose. Hudsygdom

Hyperhidrose. Hudsygdom En stor del af befolkningen har kraftig svedproduktion, som påvirker livskvaliteten i høj grad. Der findes flere muligheder for behandling, som kan reducere generne. Hyperhidrose Af Lisa Secher Kontakt

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere