PLATELIA TM EBV-VCA IgG tests

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests"

Transkript

1 PLATELIA TM EBV-VCA IgG tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM

2 1 - FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er beregnet til kvalitativ bestemmelse af IgG-antistoffer mod Epstein-Barr Virus Viral Capsid Antigen (EBV-VCA) i humant serum. Platelia TM EBV-VCA IgG-analysen kan anvendes i forbindelse med andre Epstein-Barr-serologier (Plateliav EBV-VCA IgM, Platelia TM EBV-EA-D IgG og Platelia TM EBV-NA-1 IgG) som en hjælp til diagnosticeringen af smitsom mononukleose. 2 - KLINISK VÆRDI Konstatering af Epstein-Barr-virus blev første gang beskrevet i 1964 af Epstein, Achong og Barr ved hjælp af elektronmikroskopiske undersøgelser af dyrkede lymfoblaster, der var hentet fra patienter med Burkitts lymfom. EBV er klassificeret som medlem af herpesvirusfamilien ud fra dens karakteristiske morfologi. EBV-infektionen kan påvise et bredt spektrum af kliniske symptomer. Størstedelen af de primære EBV-infektioner overføres via spyt, forekommer i barndommen og er subkliniske. I USA viser 50 % af befolkningen under 5 år og 80 % af den voksne befolkning tegn på EBV-antistoffer. Der er også registreret EBV-infektioner i forbindelse med transfusioner. Hos unge mennesker kan EBV-infektion vise sig som smitsom mononukleose (IM) med forholdsvis atypiske symptomer som faryngitis-feber, tonsillitis, lymfadenopati, utilpashed, hovedpine, myagia, spleno- og hepatomegali, udslæt og leucocytose. Universitetsstuderende og militærpersonale angives ofte som befolkningsgrupper med en høj sygelighed for IM. Efter den primære EBV-infektion postuleres det, at B-lymfocytten muligvis fortsætter med at nære EBV-genomet og etablerer en latent infektion, der kan vare hele livet. Genaktivering af EBV-infektion eller øget EBV-aktivering er dokumenteret hos patienter med svækket immunsystem, f.eks. efter organtransplantation, ved ondartede sygdomme, hos gravide og gamle mennesker. Der er uenighed angående den definitive implikation af EBV som den ætiologiske faktor i den kliniske tilstand, der kaldes "kronisk EBV-infektion" eller "kronisk mononukleose". Epstein-Barr-virus har også været forbundet med patogenesen hos to humane kræfttyper, Burkitts lymfom og nasofaryngeal karcinom. Dokumentationen i forbindelse med DNA-hybridiseringsundersøgelser påviser forekomsten af EBV-genomet i biopsiprøver fra patienter med disse karcinomer. 122

3 Burkitts lymfom observeres primært i Sub-sahara Afrika, især hos afrikanske børn og i Ny Guinea. Malariainfektioner diagnosticeres normalt hos patienter med Burkitts lymfom og anslås til at være en medvirkende faktor. Nasofaryngeal karcinom observeres i Asien, primært i det sydlige Kina, og den genetiske eller miljømæssige indflydelse kan være en medvirkende faktor. B-cellelymfomer, som minder om det afrikanske Burkitts lymfom, er for nylig blevet registreret hos patienter med AIDS. Det anslås, at AIDS-patienter kan være præ-disponerede for EBV-infektion/genaktivering på grund af deres generelt svækkede immunforsvar. Den heterofile antistoftest er i øjeblikket den mest anvendte procedure til diagnosticering af akut IM. Op til 20 % af patienter med primær EBV-infektion udviser imidlertid ikke en positiv heterofil antistoftest. Derudover er der registreret op til 7 % falske positive resultater ved brug af hurtige pladetests af heterofile antistoffer, som er tilgængelige i handlen, og som skyldes tekniske fejl i den subjektive rapportering af agglutination i de røde blodlegemer. 3 - PROCEDURENS PRINCIP ELISA-analyse (Enzyme-Linked Immunosorbent Assays) er baseret på de biologiske materialers evne (dvs. antigener) til at fæstne sig til plasticover - flader som f.eks. polystyren (fast fase). Platelia TM EBV-VCA IgG-sættet benytter ELISA-teknologien, hvor et affinitetsrenset VCA-antigen er bundet til brøndene på en mikroplade. Når antigener, der er bundet til den faste fase, kommer i kontakt med en patients serum, vil det antistof, der er specifikt for antigenet, binde sig til antigenet på den faste fase (hvis det er til stede) og danne antigen-antistof-komplekser. Overskydende antistof fjernes ved afvaskning. Derefter tilføjes anti-humant IgG fra ged, som er konjugeret med peroxidase fra peberrod, som derefter binder sig til antistof-antigen-komplekserne. Det overskydende konjugat fjernes ved afvaskning, og derefter tilsættes substratet tetramethylbenzidin (TMB). Hvis der findes specifikt antistof mod antigenet i patientens serum, dannes en blå farvning. Når den enzymatiske reaktion stoppes med 1N H 2 SO 4, bliver brøndenes indhold gult. Farven, der er propor - tional med koncentrationen af antistof i serummet, kan aflæses på et egnet spektrofotometer eller en ELISA-mikropladelæser. Platelia TM EBV-VCA IgG-sættet består primært af viralt capsid-antigen (VCA) til konstatering af IgG-antistoffer, der er specifikke for EBV-infektion. Antistofferne kan påvises ved fraværet af de heterofile antistoffer. 123

4 EBV-VCA IgG-niveauet stiger tidligt i sygdommens forløb og når maksimum efter 3 4 uger. Derefter falder niveauet og forbliver lavt resten af livet. Sensitiviteten, specificiteten og reproducerbarheden for de enzymforbundne, immunsorbente analyser kan sammenlignes med andre serologiske tests til antistof, f.eks. immunfluorescens, komplementfiksering, hæmagglutination og radioimmunanalyser. 4 - SÆTTETS INDHOLD Alle reagenser anvendes udelukkende til in vitro-diagnosticering. Etiket Reagenstype Præsentation R1 Microplate Mikroplade: 12 strimler (à 8 brønde), som er dækket af renset EBV-Viralt Capsid-Antigen (inaktiveret), og opbevaret i en foliepose med tørremiddel/fugtighedsindikator. 1 R2 Concentrated Washing Solution (20x) Koncentreret vaskeopløsning (20 x): Tris-buffer (ph 7,2 ± 0,2) med 1% Tween 20.Konserveringsmidler: ProClin 300 (0,1%). 1 x 50 ml R3 R4a R4b Non reactive control Positive Control I Positive Control II Ikke-reaktiv kontrolprøve (human) til anti-ebv-vca IgG-antistoffer. Negativ for HBs Ag og HIV-1-, HIV-2- og HCV-antistoffer. Konserveringsmidler: Natriumazid (< 0,1%) og pen/strep (0,01%) Positiv kontrolprøve I (human) til anti-ebv-vca IgGantistoffer. Negativ for HBs Ag og HIV-1-, HIV-2- og HCV-antistoffer. Konserveringsmidler: Natriumazid (< 0,1%) og pen/strep (0,01%) Positiv kontrolprøve II (human) til anti-ebv-vca IgGantistoffer. Negativ for HBs Ag og HIV-1-, HIV-2- og HCV-antistoffer. Konserveringsmidler: Natriumazid (< 0,1%) og pen/strep (0,01%) R5 Calibrator Kalibrator (human) til anti-ebv-vca IgG-antistoffer med specifik faktor for sættet, som er trykt på æskens ydre etiket. Negativ for HBs Ag og HIV-1-, HIV-2- og HCV-antistoffer. Konserveringsmidler: Natriumazid (< 0,1%) og pen/strep (0,01%) 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 124

5 Etiket Reagenstype Præsentation R6 Conjugate Konjugat: Antistoffer (ged) til humant IgG, som er koblet til peroxidase fra peberrod. Konserveringsmidler: ProClin 300 (0,1%) og gentamycin 1 x 16 ml R7 Diluent I Fortynder I: Brugsklar buffer (ph 7,5 ± 0,2). Konserveringsmidler: ProClin 300 (0,1%). R9 R10 Chromogen TMB Stopping Solution Kromogen/substratopløsning (brugsklar): Tetramethylbenzidin (TMB). Reagensen skal forblive lukket, når den ikke er i brug, ellers kan der danne sig et præcipitat i reaktionsbrøndene. Stopopløsning (brugsklar): Svovlsyre 1N. 5 - FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER 1 x 30 ml 1 x 15 ml 1 x 15 ml Analyseark 1 Forholdsregler Resultaternes pålidelighed afhænger af en korrekt implementering af følgende regler for god laboratoriepraksis: Undgå at anvende forældede reagenser. Bland ikke reagenser fra forskellige partier i samme testforløb. BEMÆRK: Det er muligt at bruge andre partier end dem i dette sæt under forudsætning af, at det samme parti bruges inden for hele testforløbet: Vaskeopløsning (R2), kromogen/substratopløsning (R9) og stopopløsning (R10). Disse reagenser kan bruges sammen med Platelia TM EBV-VCA IgM, Platelia TM EBV-EA-D IgG og Platelia TM EB-NA-1 IgG fra vores katalog. Fortynder I (R7) kan anvendes sammen med Platelia TM EBV-EA-D IgG og Platelia TM EB-NA-1 IgG. Kontakt vores tekniske serviceafdeling for detaljerede oplysninger. Vent 30 minutter før brug, så reagenserne kan stabilisere sig ved stuetemperatur. Rekonstituér reagenserne forsigtigt for at undgå kontamination. Undgå at udføre testen i nærheden af reaktive dampe (syre, alkaliske dampe og aldehyddampe) eller støv, der kan påvirke konjugatets enzymaktivitet. Benyt engangsmateriale eller, hvis dette ikke er muligt, udstyr af glas, som er vasket og skyllet grundigt med demineraliseret vand. 125

6 Mikropladen må ikke blive tør fra afvaskningen til fordelingen af reagensen. Enzymreaktionen er meget følsom over for metalioner. Undgå derfor, at metalelementer kommer i berøring med de forskellige konjugat- eller substratopløsninger. Kromogen/substratopløsningen skal være farveløs. Dannelsen af farvning angiver, at reagensen ikke kan anvendes og skal udskiftes. Brug en ny pipettespids til hver prøve. Grundig afvaskning af mikropladen er et afgørende trin i proceduren: Overhold det anbefalede antal afvaskninger, og kontrollér, at alle brønde bliver helt fyldt og derefter helt tømt. Forkert afvaskning kan medføre unøjagtige resultater. Brug aldrig den samme beholder til at fordele konjugat- og udviklingsop - løsning. Kontrollér, at pipetterne og andet udstyr er i orden og fungerer korrekt. Analyseproceduren må ikke ændres. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Alle reagenser i sættet er beregnet til in vitro-diagnosticering. Brug engangshandsker, når du håndterer reagenser. Undgå at pipettere med munden. Humant kildemateriale, der er brugt til klargøring af reagenser, er blevet testet og fundet ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (HBs Ag), antistoffer mod hepatitis C (HCV) og antistoffer mod HIV 1- og HIV 2-vira. Eftersom ingen metode kan give fuld garanti for fravær af smitsomme stoffer, skal du håndtere reagenser af human oprindelse og patientprøverne som potentielt smittefarlige. Betragt alt materiale, der har været i direkte kontakt med prøver og reagenser af human oprindelse, samt vaskeopløsninger som smittefarligt materiale. Undgå at spilde prøver eller opløsninger, der indeholder prøvemateriale. Hvis du spilder materiale, skal du rense efter med et blegemiddel i en opløsning på 10 %. Hvis den kontaminerende væske er en syre, skal det spildte materiale først neutraliseres med natriumbikarbonat, derefter rengøres med blegemiddel og tørres op med sugende papir. Det materiale, der anvendes til rengøringen, skal bortskaffes og placeres i en beholder til kontamineret affald. 126

7 Prøver, reagenser af human oprindelse såvel som kontamineret materiale og produkter skal bortskaffes efter dekontamineringen: - enten ved nedsænkning i et blegemiddel med en endelig koncentration på 5 % natriumhypoklorid i 30 minutter, - eller ved autoklavering ved 121 C i mindst 2 timer. Autoklavering i mindst én time ved 121 C er den bedste metode til at inaktivere HIV-vira og HB-virus. ADVARSEL: UNDGÅ AT PLACERE OPLØSNINGER, DER INDEHOLDER NATRIUMHYPOKLORID, I AUTOKLAVEN. Kemikalier skal håndteres og bortskaffes ifølge god laboratoriepraksis. Undgå, at hud og slimhinder kommer i kontakt med substratbufferen, kromogenet og stopopløsningen (fare for forgiftning, irritation eller forbrændinger). Sikkerhedsdatablad udleveres efter anmodning. Advarsel: Nogle af reagenserne indeholder ProClin 300 < 1,5% R43 : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden S28-37 : Kommer stof på huden, vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug egnede beskyttelseshandsker Xi - Irriterende under arbejdet. 6 - KRÆVET MATERIALE, DER IKKE MEDFØLGER Vortex-mixer. Mikropladelæser med filtre på 450 nm (*). Beholder til farligt biologisk affald. Natriumhypoklorid (blegemiddel) og natriumbikarbonat. Destilleret eller demineraliseret vand. Målecylindre. Engangslatexhandsker. Beskyttelsesbriller. 127

8 Sugende papir. Automatiske eller halvautomatiske, justérbare eller forudindstillede pipetter eller multipipetter til måling og fordeling af 10, 100 og 1000 µl. Manuel, halvautomatisk eller automatisk mikropladevasker (*). Engangsrør. (*) Kontakt os, hvis du vil have detaljerede oplysninger om det udstyr, der anbefales af vores tekniske afdeling. 7 - REKONSTITUERING OG OPBEVARING AF REAGENSER Sættet skal opbevares ved +2 8 C indtil udløbsdatoen på pakken (undtagen ved specifikke instruktioner). Lad reagenserne stabilisere sig ved stuetemperatur ( C), før de anvendes. Placer straks alle reagenser i køleskabet igen, efter brug. 1) Brugsklare reagenser: Reagens 1 (R1): mikroplatta Hver bakke indeholder 12 strimler og er pakket ind i en forseglet foliepose. Åbn posen med en saks eller skalpel 0,5 1 cm over linjen. Læg straks de ubrugte teststrimler tilbage i posen. Forsegl posen omhyggeligt, og placer den igen ved +2 8 C. Derefter er strimlerne holdbare i en måned. Reagens 3 (R3): Ikke-reaktiv kontrolprøve Reagens 4a (R4a): Positiv kontrolprøve I Reagens 4b (R4b): Positiv kontrolprøve II Reagens 5 (R5): Kalibrator Reagens 6 (R6): Konjugat Reagens 7 (R7): Fortynder I: Reagens 9 (R9): Kromogen/substratopløsning Reagens 10 (R10): Stopopløsning 2) Reagenser der skal rekonstitueres Reagens 2 (R2): Koncentreret vaskeopløsning 20 x Forbered en brugsklar opløsning ved at fortynde 50 ml vaskeopløsning med en koncentration på 20 X til 1,0 l med destilleret og/eller demineraliseret vand. Bland grundigt. Opbevar ved +2 8 C i 5 dage efter fortyndingen. 128

9 8 - PRØVEMATERIALE Tag en blodprøve i overensstemmelse med gældende praksis. Testen udføres med ufortyndede prøver. Adskil serummet fra klumpen eller de koagulerede, røde blodlegemer, så snart det er muligt, for at undgå eventuel hæmolyse. Udbredt hæmolyse kan påvirke testresultatet. Prøver med aggregater skal renses ved centrifugering forud for testen. Opløste fibrinpartikler eller aggregater kan give fejlagtigt positive resultater. Prøvematerialet kan opbevares ved +2 8 C, hvis screeningen udføres inden for 5 dage, eller det kan dybfryses ved -20 C i flere måneder. Undgå gentagen nedfrysning/optøning. Hvis prøvematerialet skal transporteres, skal det emballeres ifølge de gældende regler for transport af ætiologiske stoffer. UNDGÅ AT ANVENDE KONTAMINERET, HYPERLIPÆMISK, IKTERISK HYPERHÆMOLYSERET ELLER VARMEINAKTIVERET SERUM. 9 - ANALYSEPROCEDURE Følg den angivne procedure nøje. Brug kalibratoren og kontrolprøverne for hver serie af bestemmelser til at validere testresultaterne. Følg nedenstående gode laboratoriepraksis: 1. Fastlæg prøvefordelingen og identifikationsoversigten omhyggeligt. 2. Forbered den fortyndede vaskeopløsning (R2) (se afsnit 7). 3. Tag transportbakken og strimlerne (R1) ud af beskyttelsesposen. Placer det ønskede antal antigen-dækkede strimler i en mikropladeramme. Afsæt 1 brønd til ren reagens, 3 brønde til kalibratoren og 1 brønd til hver af de enkelte kontrolprøver: negativ, positiv I og positiv II. A B C D E F G H 1 B1 R3 R4a R4b R5 R5 R5 S1 2 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S

10 Alle prøver, kontrolprøver og kalibratorer skal blandes i Vortex-mixeren før brug. Fortynd testprøverne, kalibratoren, de negative og positive kontrolprøver i forholdet 1:21 (f.eks. 10 µl µl) ved hjælp af prøve - fortynder I (R7) i fortyndingsrørene eller på fortyndingspladen. 5. Pipettér 100 µl af hver fortyndet kalibrator, kontrolprøve eller patientprøve i hver brønd. Pipettér 100 µl prøvefortynder I (R7) i den første brønd til ren reagens. 6. Inkubér mikropladen i 20 ± 2 minutter ved stuetemperatur (21 25 C). 7. Sug indholdet af alle brønde op i en beholder til biologisk farligt affald (som indeholder natriumhypoklorid). Tilsæt straks mindst 300 µl vaskeopløsning i hver brønd. Sug indholdet op igen. Gentag denne procedure mindst 4 gange (dvs. alt i alt mindst 5 afvaskninger). Hvis det er nødvendigt, kan du tørre pladen ved at lægge den på hovedet på sugende papir. Hvis der anvendes en automatisk afvasker, skal du følge samme procedure. 8. Fordel 100 µl af det brugsklare konjugat (R6) i alle brønde. 9. Inkubér i 20 ± 2 minutter ved stuetemperatur (21 25 C). 10. Tøm alle brønde ved at suge indholdet op, og vask dem 5 gange som beskrevet ovenfor. 11. Fordel hurtigt 100 µl kromogen/substratopløsning (R9) i hver brønd. 12. Lad reaktionen foregå i mørke i 10 ± 2 minutter ved stuetemperatur (21 25 C). Undgå at bruge selvklæbende film under inkubationen. Kromogen/substratopløsningen bliver blå i brønde, der indeholder IgGantistoffer, som kan konstateres. 13. Tilsæt 100 µl stopopløsning (R10) til hver brønd. Bland ved at banke let på pladen. Tilsætningen af stopopløsning (R10) resulterer i en farveændring fra blå til gul. 14. Vent i mindst 5 minutter, og aflæs reaktionen. Tør undersiden af pladen omhyggeligt af. Nulstil læseren ved en bølgelængde på 450 nm på brønden med ren reagens, og mål den optiske tæthed for hver brønd. Pladen skal aflæses inden for 30 minutter efter tilsætning af stopopløsningen (strimlerne skal altid holdes væk fra lyset før aflæsningen). 15. Kontrollér, at alle resultater stemmer overens med hensyn til aflæsningen, pladen, prøvefordelingen og identifikationsoversigten.

11 10- BEREGNING OG FORTOLKNING AF RESULTATERNE 1) Beregn den gennemsnitlige absorbans 1. Den gennemsnitlige optiske tæthed (OD) for cut-off-kalibratoren Beregn den gennemsnitlige optiske tæthed for cut-off-kalibratoren ud fra de tre bestemmelser af kalibratoren (R5). Hvis én af de tre kalibratorers værdier afviger med mere end 15 % fra gennemsnittet, skal du se bort fra den pågældende værdi og beregne gennemsnittet ud fra de to resterende værdier. 2. Korrektionsfaktor Der bestemmes en korrektionsfaktor for hvert parti af testsættene for at tage højde for de løbende ændringer i analyseaktiviteten på grund af stuetemperaturen og planlægningen. Korrektionsfaktoren er trykt på kalibratorflasken. 3. Cut-off-kalibratorværdi Cut-off-kalibratorværdien for hver analyse bestemmes ved at gange korrektionsfaktoren med den gennemsnitlige optiske tæthed for cut-off-kalibratoren, som blev bestemt i trin ISR-værdi Beregn en ISR (Immune Status Ratio)-værdi for hver prøve ved at dividere prøvens OD-værdi med cut-off-kalibratorværdien, som blev bestemt i trin 3. Eksempel : OD'er for kalibratoren (R5) = 0,380, 0,400, 0,420 Gennemsnitlig OD for kalibratoren (R5) = 0,400 Korrektionsfaktor = 0,5 Cut-off-kalibratorværdi = 0,5 x 0,400 = 0,200 OD for patientsera = 0,600 ISR-værdi = 0,600/0,200 = 3,00 2) Validering af analyse 1. Ren reagens (ved aflæsning i forhold til ren luft) skal være < 0,150 ved 450 nm: OD (RB) < 0, Negativ kontrolprøve (R3) skal være 0,250 ved 450 nm (ved aflæsning i forhold til ren reagens): OD (R3) 0, Hver kalibrator (R5) skal være 0,250 ved 450 nm (ved aflæsning i forhold til ren reagens): OD (R5) 0, Positiv kontrolprøve (R4b) skal være 0,500 ved 450 nm (ved aflæsning i forhold til ren reagens): OD (R4b) 0,

12 5. ISR (Immune Status Ratio)-værdierne for de negative, positive I og positive II kontrolprøver (R3, R4a, R4b) skal være inden for deres respektive intervaller, som er trykt på flaskerne. Hvis disse kriterier ikke ligger inden for deres respektive intervaller, betragtes testen som ugyldig og skal gentages. 3) Fortolkning af resultaterne Patientens ISR-værdier skal fortolkes på følgende måde: ISR-værdi Resultater Fortolkning 0.90 Negativt Intet betydeligt niveau for registrerbart EBV-VCA IgGantistof. Sådanne personer formodes ikke at være inficerede med EBV og at være modtagelige for primær infektion Tvivlsomt Prøverne skal testes igen Positivt Betydeligt niveau for registrerbart EBV-VCA IgG-antistof. Angiver en aktiv eller tidligere infektion. Disse personer kan risikere at overføre EBV-infektion, men virusen er ikke nødvendigvis smitsom i øjeblikket. 1. Følgende metode anbefales til rapportering af de opnåede resultater: "Følgende resultater blev opnået med Platelia TM EBV-VCA IgG-testen. Værdier, der opnås med forskellige metoder, kan ikke bruges samtidigt eller på skift. Det rapporterede IgG-niveau kan ikke forbindes med en endelig titer". 2. Der anvendes fire særskilte EBV-antistoffer til at give et omfattende billede af EBV-infektionen: EBV-VCA IgM, EBV-VCA IgG, EBV-EA IgG og EB-NA IgG. Nøjagtig fortolkning af EBV-infektion er baseret på resultaterne fra alle disse antistoffer og bør normalt ikke bero på resultatet af en enkelt test i forbindelse med diagnosticering. 3. Prøver, der forbliver tvivlsomme efter gentagen test, skal testes igen med en anden metode, f.eks. immunfluorescensanalyse (IFA). Hvis resultaterne forbliver tvivlsomme ved yderligere test, skal der tages en ny prøve. 4. Specifikationerne for dette produkts ydeevne er oprettet ved hjælp af en enkelt kalibrator. Hvis der ønskes en lineær dosisreaktionskurve med denne analyse, skal kunden benytte mindst to supplerende kalibratorer. 5. Hvis du vil evaluere parvise sera med hensyn til betydelige ændringer i antistofniveauet, skal begge prøver dobbelttestes i den samme analyse. 132

13 Den gennemsnitlige ISR-værdi af begge tests (akut og rekonvalescent) skal være større end 1,00 for at muliggøre en evaluering af de parvise sera med hensyn til betydelig stigning i antistofniveauet. 4) Udbredelse Omtrent % af den voksne befolkning i USA er seropositiv for EBV- VCA IgG. Titrene kan variere, afhængigt af den anvendte analysemetode. Antistof mod EBV IgG udvikles tidligt i IM og når maksimum 3 4 uger efter infektionens start. Titeren aftager gradvist til den titer-værdi, som personen bevarer gennem hele livet. Forhøjede niveauer af antistof mod EBV kan forekomme hos patienter med nasofaryngeal karcinom, Burkitts lymfom, Hodgkins sygdom, sarkoidose og systemisk lupus erythematosus. 5) Begrænsninger for brug 1. Hvis de procedurer og metoder, der er angivet på sættets indlægsseddel ikke følges, kan der opstå tvivlsomme resultater. Reaktioner, der ikke kan reproduceres, skyldes ofte: - Utilstrækkelig afvaskning af mikroplader - Utilstrækkelig planlægning for udførelsen af inkubationsproceduren - Kontamination af negative prøver med serum eller plasma med en høj antistoftiter - Kontamination af udviklingsopløsningen med iltningsmiddel (blegemiddel, metalioner o.lign.) - Kontamination af stopopløsningen. Kontaminerede, ikteriske, lipæmiske, hæmolyserede eller varmeinak - tiverede sera kan fremkalde fejlagtige resultater og skal undgås. Specifikationerne for ydeevnen er ikke etableret for andre matrixer end serum. 2. Lægen bør fortolke testens resultater i lyset af andre kliniske fund og diagnotiske procedurer. Dette sæt er beregnet til måling af IgG-antistof i patientprøver. Positive resultater hos nyfødte børn skal fortolkes med forsigtighed, eftersom moderens IgG overføres passivt til fosteret under graviditeten. IgM-analyser er generelt mere nyttige indikatorer for infektion hos børn under 6 måneder. De værdier, der opnås med denne analyse, er kun beregnet som en hjælp til diagnosticeringen. Den enkelte læge skal fortolke resultaterne i lyset af patientens historik, fysiske undersøgelsesresultater og andre diagnostiske procedurer. 133

14 Specifikationerne for ydeevnen er ikke etableret for patienter med nasofaryngeal karcinom, Burkitts lymfom, andre EBV-relaterede lymfadenopatier og EBV-relaterede sygdomme udover EBV-relateret mononukleose. Resultaterne for Platelia TM EBV-VCA IgG, som er opnået ved hjælp af serum fra patienter med svækket immunsystem, skal fortolkes med forsigtighed. Specifikationerne for denne analyses ydeevne er ikke etableret for pædiatrisk prøvemateriale. En betydelig stigning i antistofniveauet angiver en nylig antigenetisk stimulation. Selvom der ikke forekommer en betydelig stigning i antistofniveauet, kan det ikke udelukke risikoen for en EBV-infektion. Prøver, der indsamles meget tidligt i en infektions forløb, indeholder muligvis ikke registrerbare mængder IgG. I sådanne tilfælde anbefales det, at der udføres en IgM-analyse, eller der tages endnu en serumprøve dage senere, som testes parallelt med den oprindelige prøve for at bestemme en eventuel serokonversion, som er tegn på en primær infektion. Forekomsten af EBV IgG-antistoffer beskytter muligvis ikke mod sygdom. ISR-værdien for en enkelt bestemmelse af antistoffer i en prøve svarer ikke til alvorligheden i de kliniske symptomer for IM. 11- YDEEVNE 1) Relativ sensitivitet og specificitet ud fra beskrivelse af serum Der blev analyseret 205 tilfældigt udvalgte prøver fra to særskilte befolkningsgrupper ved hjælp af Platelia TM EBV-VCA IgG-testen og med et IFAtestsæt, der er tilgængeligt i handlen. Den undersøgte gruppe bestod af sera, som var indsamlet fra normale bloddonorer fra et stort universitet i Californien og fra en afdeling under sundhedsministeriet i det østlige USA. Resultaterne er vist i tabellen nedenfor. Platelia TM EBV-VCA IgG Resultater Positivt Tvivlsomt Negativt 1. IFA-test, der er tilgængelig i handlen Positivt Negativt Der blev anvendt endnu en IFA-test, der er tilgængelig i handlen, til EBV-VCA IgG til klarlægning af 2 resultater, som viste sig falsk positive med den første IFA-test. 134

15 Det tvivlsomme resultat med Platelia TM EBV-VCA IgG-testen blev betragtet som ubestemmeligt, og det pågældende resultat (1 prøve) blev ikke taget med i de efterfølgende beregninger af den relative specificitet og sensitivitet: Specificitet: 100 % (11/11) Sensitivitet: 100 % (193/193) 2) Reproducérbarhed (intra-analyse præcision) Platelia TM EBV-VCA IgG-testen blev evalueret for sin præcision ved at teste tre sera (en negativ, en lavt positiv og en positiv) ti gange hver på samme plade. Resultaterne er vist i tabellen nedenfor. Serum n X SD CV % Negativt Lavt positivt Positivt X = Gennemsnitlig ISR-værdi SD = Standardafvigelse CV = Variationskoefficient 3) Reproducérbarhed (inter-analyse præcision) Platelia TM EBV-VCA IgG-testen blev evalueret for sin præcision ved at teste tre sera (en negativ, en lavt positiv og en positiv) ti gange hver på tre forskellige dage. Resultaterne er vist i tabellen nedenfor. Serum n X SD CV % Negativt Lavt positivt Positivt CV for de positive prøver er under 10 %. 135

16 4) Krydsreaktivitet Følgende 8 serumprøver blev analyseret og fundet negative med Platelia TM EBV-VCA IgG-testen. Prøve EBV ANA CMV VZV HSV 1 HSV 2 Platelia TM EBV-VCA IgG Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ 12- LITTERATURLISTE Se den engelsk version. TRINITY BIOTECH, Jamestown - NY USA TRINITY BIOTECH, Bray, Co. Wicklow - IRELAND Distributed by: Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) Fax.: +33 (0) /2008

17 12- BIBLIOGRAPHY 1. Epstein, M.A., B.B. Achong, and Y.M. Barr Virus Particles in Cultured Lymphoblasts from Burkitt's Lymphoma. Lancet. 1: Epstein, M.A., Y.M. Barr, and B.G. Achong Studies with Burkitt's Lymphoma. Wistar Inst. Sympos. Monogr. 4: Schooley, R.T. and R. Dolin Epstein-Barr Virus (Infectious Mononucleosis). In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 2nd Edition. Mandell, G. L., R. G. Douglas, and J. E. Bennett. (eds). John Wiley and Sons, New York. pp Sumaya, C.V Serological Testing for Epstein-Barr Virus-Developments in Interpretations. J. Inf. Dis. 151 (6): Tobi, M., and S.E. Straus Chronic Epstein-Barr Virus Disease: A Workshop Held by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Ann. Intern. Med. 103 (6(pt.1)): Sumaya, C.V Infectious Mononucleosis and Other EBV Infections: Diagnostic Factors. Lab Mgmt. Oct., Birx, D.L., R.R. Redfield, and G. Tosarto Defective Regulation of Epstein-Barr Virus Infection in Patients with Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) or AIDS- Related Disorders. New Eng. J. Med. 314 (14): Ablashi, D.V., et. al Firsh International Symposium on Epstein-Barr Virus and Associated Malignant Diseases. Cancer Res. 45 (8): Chang, R.S., H. Thompson, and S. Pomerantz Epstein-Barr Virus Infections in Homosexual Men with Chronic, Persistent Generalized Lymphadenopathy. J. Inf. Dis. 151 (3): Bakerman, S Enzyme Immunoassays. Lab. Mgmt. August, pp Engvall, E. and P. Perlmann Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA. III. Quantitation of Specific Antibodies by Enzyme-labeled Anti-Immunoglobulins in Antigen Coated Tubes. J. Immunol. 109: Engvall, E., and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, (ELISA) Quantitative Assay of Immunoglobulin G. Immunochemistry. 8: Engvall, E., and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA. Peeters. H., ed. Proteins of the Biological Fluids. Proceedings of the Nineteenth Colloquium, Brugge, Oxford. Pergamon Press. pp Engvall, E., K. Jonsson, and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. II. Quantitative Assay of Protein Antigen, Immunoglobulin-G, By Means of Enzyme- Labelled Antigen and Antibody-Coated tubes. Biochem. Biophys. Acta.,

18 251: Van Weeman, B.K. and A.H.W.M. Schuurs Immunoassay Using Antigen- Enzyme Conjugates. FEBS Letter. 15: CDC/NIH Manual Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 3rd edition. Pp Lennette, E.T Epstein-Barr Virus. In: Manual of Clinical Microbiology, Fourth Edition. E.H. Lennette, A. Balows, W.J. Hausler, Jr. and H.J. Shadomy, eds. ASM. 67: Tishchendorf, P., et. Al Development and Persistence of Immunity to Epstein- Barr Virus in Man. J. Infect Dis. 1222: Evans, A.S The Spectrum of Infections with EB Virus: A Hypothesis. J. Infect. Dis. 124: Niederman, J.C., R.W. McCollum, G. Henle, and W. Henle Infectious Mononucleosis, Clinical Manifestations in Relation to EB Virus Antibodies. Jama 203: Henle, W. and G. Henle Epstein-Barr Virus: The Cause of Infectious Mononucleosis. In: Oncogenesis and Herpesviruses. I.M. Biggs and L.H. Payne, eds. Int Agency Res. Cancer Sci. #2, Lyon, pp

19 TRINITY BIOTECH, Jamestown - NY USA TRINITY BIOTECH, Bray, Co. Wicklow - IRELAND Distributed by: Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) Fax.: +33 (0) /2008

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests PLATELIA TM EBV-VCA IgM 72936 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1- FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er beregnet

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgG 1 plade 96 72810 KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881140 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgG er en indirekte

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgM 1 plade 96 72811 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881139 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgM er en immunanalyse,

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL Platelia Candida Ag er en immunenzymatisk

Læs mere

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 1 plade 96 72951 Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 883688 2015/11 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Platelia CMV IgG AVIDITY

Platelia CMV IgG AVIDITY Platelia CMV IgG AVIDITY 48 72812 BESTEMMELSE AF AVIDITET AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE 881171-2015/01 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. KLINISK VÆRDI 3. PRINCIP

Læs mere

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE 1- KLINISKE VÆRDIERO Helicobacter pylori blev identificeret i 1983 af Warren

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 TEST PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE FOR KVANTITATIV KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNANANTISTOFFER I SERUM. 1 FORMÅL Platelia

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNAN-ANTISTOFFER I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE 1- TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ab Plus er en

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

/11 1. FORMÅL

/11 1. FORMÅL PLATELIA LYME IgG 1 plade 96 72952 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÆSKE VED ENZYMIMMUNANALYSE 883689 2015/11 1. FORMÅL

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab SÆT TIL KONSTATERING AF HBBe Ag OG HBe Ab VED ENZYMATISK IMMUNTEKNIK IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

RPR

RPR RPR 100 72515 500 72516 SÆT TIL KVALITATIV OG SEMI-KVANTITATIV DETEKTERING AF NON- TREPONEMAL SYFILIS-FORBUNDNE, REAGIN, ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED MAKROSKOPISK AGGLUTINATION PÅ ENGANGS-TESTKORT

Læs mere

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 KIT TIL KVALITATIV/KVANTITATIV KONSTATERING AF ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENZYMIMMUNANALYSE IVD Til in vitro-diagnosticering Alle

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgM 48 TESTS 72687 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug.

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug. MACE 1 PÅTÆNKT FORBRUG MACE 1 er en kvalitativ fastfase enzymforbundet immunosorbent prøve (ELISA) der er konstrueret til at påvise IgG antistoffer til HLA klasse I antigener og til epitoder på blod plader

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Til kvalitativ påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum og plasma ved anvendelse af Access Immunoassay-systemerne. ACCESS Immunoassay System HCV

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner.

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Type:. Anvendelse: Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Egenskaber: Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Dosering: Anvendes fortyndet. 1 dl. til 4 dl. vand. Hæld produktet i kedlen

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

CIC-C1q OPSUMMERING OG FORKLARING TILSIGTET ANVENDELSE

CIC-C1q OPSUMMERING OG FORKLARING TILSIGTET ANVENDELSE CIC-C1q Et enzymimmunoassay til kvanticering af cirkulerende immunkomplekser (CIC) i humant serum eller plasma. MicroVue CIC-C1q EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd Vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

hcg Easy (25 miu/ml)

hcg Easy (25 miu/ml) hcg Easy (25 miu/ml) Anvendelsesformål Alere hcg Easy er beregnet til kvalitativ påvisning af humant choriongonadotropin (hcg) i urin som en hjælp ved diagnosticering af graviditet. Kun til professionel

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA GRILL D9 Pr.nr.: 1441829 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

EULISA Cardiolipin IgG

EULISA Cardiolipin IgG Brugsanvisning EULISA Cardiolipin IgG Anvendelse Enzym-immunoassay til bestemmelse af IgG- autoantistoffer rettet mod Cardiolipin Micro titration 96 wells Store kit at +2-8 C For in vitro diagnostic use

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere