DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:"

Transkript

1

2 DAF 1999 i tal FORSIDE: Wilson Kipketer, SPARTA var igen i 1999 tilbage i den rolle, han havde i Kun 1 nederlag i 13 "finaler'' blev det til. Det blev også til jackpot i "IAAF's Golden League Meetings", ( USD). Millionen måtte Wilson dele med Gabriela Szabo, ROM. (EL) RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: Erik Laursen (EL) REDIGERING & LAY-OUT: Walther Gasbjerg TRYK: Arden Bogtrykkeri AJS ISBN

3 Indhold FORORD PRAKTISKE OPLYSNINGER KLUBFORKORTELSE LANDEFORKORTELSER MESTERSKABSSTAEVNERNE DANSKE MESTRE 1999 DANMARKSTURNERINGEN 1999 LANDSKAMPE, VM, EM, & NM DELTAGELSE 1999 INTERNATIONALE REKORDER DANSKE REKORDER DANSKE REKORDER SAT REKORDOVERSIGT KLUBRANGLISTER AAL-ROUND LISTER STADIONANLAEG 1999 RANGLISTER KVINDER 100M- MARATON 1999 RANGLISTER MAEND 100M- MARATON DIVERSE LANDEVEJSLØB MAEND & KVINDER John Steffen, SPARTA, var en af 2 danske deltagere ved Junior-EM i Riga. Det blev også til en forbedring af den danske juniorrekord på 6 cm til nu 7,56m. Nu gælder det den danske seniorrekord. {EL) 4

4 Forord Hvad bragte 1999 dansk atletik? Wilson Kipkeler var tilbage i næsten den form, vi kendte fra Det resulterede da også i et nyt verdensmesterskab på 800m udendørs, forøvrigt det tredje i træk. Indendørs blev til til sølv i Japan. Wilson modtog også DAF's anerkendelse i form af "den gyldne puma", for årets største præstation. Hos kvinderne gik hæderen ikke ufortjent til Heidi Jensen. Hun har som få satset på atletikken; selv om fødselsattesten siger 1966 leverede Heidi varen ved VM i Sevilla. Synd hvis hun ikke opnår karrierens største mål, deltagelse ved OL. En del af de aktive i DAF's elite løb ind i skader i løbet af året. Og præstationerne blev derfor ikke helt, som de havde forventet. Charlotte Wåhlin havde sat næsen op efter mindst de 60m i hammer, men det må så komme i Jan Bielecki satsede på VM og OL-kvalificering. Men som så mange andre danske atletikfolk måtte han konstatere, at det var meget svært at opnå start i de stævner, som Team DK anså som tællande i kvalifikationsøjemed. Bedre blev det jo heller ikke af, at Jan blev skadet midt i sæsonen. Carsten Jørgensens akilleshæle satte en stopper for videre fremfærd midt på sæsonen, så det, der skulle have været årets højdepunkt, Chicargo marathon, måtte droppes. Nu satses der i stedet på VM-cross og et marathon i foråret, samt en god tid på m. Heldigvis er der flere eliteaktive end dem, der her er nævnt, men det vil nok føre for vidt at berøre samtlige. Hvis man læser mere end en årbog ad gangen, kan man ikke undgå at opdage, at det generelle niveau er for stærkt nedadgående over næsten hele linien. Specielt i mellem/lang-gruppen er den helt gal. Utroligt, når man tænker på det antal motionister, der tilbringer timer på landevejene og i de fremragende danske skove, vi alle bør benytte til enten den ene eller det anden form for motion. Hvordan vil den nye opbygning af danmarksturneringen spille ind på ranglisterne? Se svaret i næste års udgave. Men helt sikkert er det, at mens toppen i de forskellige øvelser ikke varrierar meget fra år til år, er bundresultatet i baneøvelser stærkt faldende. Og denne tendes bliver nok ikke mindre udbredt med den nye form, danmarksturneringen har fået i år udgaven af DAF l TAL, som du her sidder med, er hovedsagelig bygget op som de foregående år, dog har vi valgt at tilføje lidt nyt, nemlig den artikel, der først var at finde i ATLETIKEN nr vedrørende opstilling af EL-tidsanlæg. Vi har nu i flere sæsoner konstateret flere tilfælde af anlæg, der har været opstillet forkert. Hvis der havde været tale om en dansk rekord i et af disse tilfælde, kunne rekorden ikke være anerkendt!!! Et andet tilbagevendende problem er vindangivelserne ved stævner. Vi har i flere tilfælde opdaget, at der ved stævner er opført ukorrekte vindangivelser i resultatlisterne. Hvis vindhastigheden ikke er målt, så skriv det. Flere angiver i stedet vinden som værende 00. Dette er en utilgivelig fejl. Derfor, kontroller, at vindhastigheden bliver målt og bagefter korrekt bliver overført til resultatlisten. Indendørs resultater i kuglestød er som sædvanlig ikke medtaget på ranglisterne, på grund af ureglementerede nedslagsområde r. VÆR SIKKER PÅ, AT EL TIDTAGNINGSANLÆGET ER OPSTILLET KORREKT. HVIS EN SARG IKKE FINDES, SÅ SØRG FOR EN ERSTATNING FOR DENNE, DER ER l OVERENSSTEM MELSE MED REGLEMENTET, se rule i IAAFs Handbook MÅL ALTID VINDHASTIGHEDEN. OVERFØR RESULTATET TIL RESUL TATUSTEN. Under landevejsløb er alle resultater, der er opnået på en DAF opmål! rute, tilføjet en (*). RSU har i 1999 bestået af følgende : Elis Iversen (kast, mangekamp, allroundlister, ungdomsrekorder, klubrekordlister samt korrekturlæsning), Erling Nørgaard (alt fra 600m til m bane), Walther Gasbjerg (spring, opsætning og redigering af DAF l TAL), Erik G. Olsen (alt fra SOm til400m samt hækkeløb), Erik Laursen (stafetløb, forhindringsløb, landevejsløb, rekorder, danske mestre, veteranmestre, standerne, korrekturlæsning, renskrivning af bogen samt forfatter af billedteksterne). Til sidst en stor tak til de foreninger og personer i ind- og udland, der har bidraget til at bringe bogen så tæt på virkeligheden som mulig. Hvis l finder fejl og mangler eller har forslag til forbedringer af årbogen, er l velkomne til at fremføre disse til : Rekord- & Statistik Udvalget Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby RSU v/erik Laursen

5 Fået budskab ud... - på jeres egen lysavis! Lysdiodeskilte i mange størrelser og med farvede dioder. Salg og information: V-Y teknik

6 Praktiske oplysninger Artikel fra ATLETIK' en nr Af ErikLaursen, RSU RSU havde i ATLETIK' en nr , en redegørelse for, hvor på banen man skal fokusere, hvis man benytter elektrisk tidtagning. Dette har åbenbart ikke elimineret de fejl, som man har været vidne til ved en del små som store danske stævner gennem de sidste par år. Derfor gentages proceduren her, suppleret med et par billeder fra stævner i Så arrangørerne visuelt kan se, hvad man i reglementet mener med målstregen. RSU vil i 1997, på et eller andet tidspunkt, kontakte alle stadions der har benyttet el-tidtagning i indeværende år, for at få tilsendt et par målfotoes. Det er på baggrund af disse målfotos dette stykke synes nødvendigt. EL-TID: Da det i flere tilfælde gennem de sidste par år har vist sig, at målkameraene på flere stadions i Danmark har stået forkert, gentages her reglerne for korrekt placering inden sæsonen starter. Mållinien: Krydset 5 x 5 cm (målstregen l baneopstregningen) mellem bane 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 skal altid være tydeligt markeret med sort. Når man enten har : 5 sorte streger på skærmbilledet ved 6 ligeløbsbaner, 6 sorte streger på skærmbilledet ved 7 ligeløbsbaner eller 7 sorte streger på skærmbilledet ved 8 ligeløbsbaner står målkameraet korrekt. Er stregerne hvide, er man enten foran eller bagved mållinien, og tiderne kan ikke godkendes. - Stregerne skal være sorte for at tiderne kan godkendes. Målstregen er det eneste sted på banen,hvor baneopstregningen må brydes af en sort.streg". På grund af snavs, slid og belægningsstruktur kan de sorte punkter i sig selv være problematiske - derfor anbefales det altid, at have enten sort PU farve eller tape med ved en indstilling. Husk dog altid at målstregen max. er 5 cm. bred, som nævnt ovenfor. P.S. udviklingen indenfor IAAF går mod smallere mållinier, bla. har stadions apstregel efter 1995, sorte mållinier på kun 2-3 cm's bredde. Dette stiller større krav til præcision ved indstillingen af målkameraet HUSK OGSA, AT SARGEN ELLER ERSTATNING FOR DENNE, AL TID SKAL VÆRE TIL STEDE PA STADIONS, NAR DER AFHOLDES STÆVNER MED RUNDBANELØB. OG AT SANDET l SPRINGGRAVEN SKAL VÆRE l NIVEAU. Vedrørende kontrol af el-tidtagningsanlæg, er der stadig kun 3 anlæg i Danmark, der opfylder Forbundsmappens paragraf om, at de skal have været til kontrol inden for de sidste 4 år. Der er således kun 3 anlæg, der opfylder kravet om, at der kan anerkendes Dansk rekord med anlæget, det drejer sig om ARHUS, HERNING og FREDE RIKSBERG. 7

7 Praktiske oplysninger HVAD SKAL EN RESULTATLISTE INDEHOLDE: Nedenstående skrives, idet der til stadighed indkommer en del resultatlister somikke indeholder alle nødvendige oplysninger omkring de opnåede resultater. Alle resultatlister skal indeholde følgende: navn, fødselsår, klub, resultat, endvidere skal der oplyses vind i relevante øvelser ( løb til og med 200m og alle flade spring ). Og ikke noget med kun at notere vind OK eller lignende med bogstaver. Nej noter i tal, hvad vindmåleren viste. TIDTAGNING ved baneløb kan enten foregå med el-anlæg eller med alm. stopur. Hvis tiden er målt med elanlæg, skal tiden opgives med 1/100 sek. i alle øvelser. Hvis tiden er målt med stopur, skal tiden angives med 1/10 sek., dette gælder også, når man benytter håndbetjente ure, som måler i 1/100 sek. Her skal man altid runde op til nærmeste 1/10. Tiden fra landevejs- og erosløb skal altid angives i hele sek, f.eks. 43,1 sek bliver til 44 sek og 34,7 sek bliver til 35 sek, alle tider rundes altid op til nærmeste hele sek. STAFETLØB, her er det vigtigt at anføre holdsammensætningen og årgang på deltagerne. ZONEAFSÆT, som benyttes i længde- & trespring for de yngste aldersgrupper, skal altid anføres på resultatlisten. VINDHASTIGHEDEN, skal altid måles, og opgives på resultatlisten i følgende øvelser : 60m-BOm-100m-200m- BOmh- 100mh- 110mh-200mh-længde og trespring. Altså alle løb til og med 200m samt alle flade spring. OPMÅLING af kast og spring skal fra B altid ske ved, at man runder ned til nærmeste hele cm. SPRING- & KASTESERIER, bør altid påføres resultatlisten. Specielt kan der i de flade spring være vinderspring, som er opnået i medvind, men hvor andre spring i serien er opnået med tilladt vind. Måske er det den aktives bedste godkendte spring i den pågældende sæson. MANGEKAMP, her skal hele serien altid oplyses. Husk også her vindangivelse. UNGDOMSRESULTATER, her skal der altid angives hvilke redskaber der er benyttet, d.v.s. hækhøjde, samt vægt på kasteredskaber og som nævnt under zoneafsæt EL-tid overfor manuel tid. l løb til og med 400m har man indenfor IAAF vedtaget at el-tid og manuel tid ikke kan sidestilles. l alle løb til og med 300m, opererer man med en forskel på 24/100, mens man i løb på 400m, 400mh og 4x100m opererer med 14/1 00. Det betyder, at en el tid på 1OOm på 11,72 er bedre end en håndtid på 11,5, difference 22/1 00. En el tid på 11,74 sidestilles med en håndtid på 11,5.l løb fra 500 m og opefterfindes der mærkelig nok ikke sådanne forskelle. d.v.s. en BOOm tid på 1.50,0 er bedre end en el-tid på 1.50,01. Mens 1.50,0 (m)= 1.50,00 (e). REKORDER: For at en dansk senior- eller juniorrekord i løb med el-tid skal kunne anerkendes, SKAL rekordanmeldel sen indeholde målfotofilmen eller en brugbar kopi af denne. Se envidere Forbundsmappen afsnit 17. HUSK REKORDANMELDELSER SKAL INDSENDES TIL DAF, SENEST 3 UGER EFTER RESULTATET ER OPNÅET. 8

8 Praktiske oplysninger BEREGNINGER VEDRØRENDE MANGEKAMP : ( gælder fra og fremover ) KVINDER: 7- kamp: 6- kamp: 5- kamp: 3- kamp: Kaste 4-kamp : Kaste 4-kamp : Sen., ungs., jun år, år 12-13år 12-13år (BOm-længde-kugle )12-13år Sen., ungs., jun år, 14-15år, 16-17år IAAF's 199B udgave DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel IAAF's 1971 udgave (genoptrykt i 1975) Hammerkast efter diskostabellen DAF's 2000 ungdomstabel 10- kamp: 5- kamp: 9- kamp: B- kamp: 6- kamp: 5- kamp: 3- kamp: Kaste 5-kamp : Kaste 4-kamp : Sen., ungs. & jun Sen., ungs. & jun år år 12-13år 12-13år (BOm-længde-kugle) 12-13år sen., ungs., jun. og 16-17år år, år IAAF's 199B udgave IAAF's 199B udgave DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel IAAF's 1962 udgave. (genoptrykt i 1977) Vægtkast efter kuglestødstabellen DAF's 2000 ungdomstabel INDENDØRS MANGEKAMP Kvinder & mænd piger & drenge sen. - ungs. -jur år, 14-14år, 16-17år IAAF's 199B udgave DAF's 2000 ungdomstabel F a rum Hovedgade Farum l~f ]] 5] == Hos Ulla (mlk fri.>øt) Adelgade 87 1 mf Skanderborg 'i; Mandao lukket g

9 Klubforkortelser JYSK- FYNSK ATLETIKFORBUND : AA Aalborg Atletik MIG Aabenraa 1- & GF, Atletik AABYH Aabyhøj GIF AAGF Aabybro GF, Atletikafdeling AAK Aalborg Atletik Klub (UDM-96) AFF Atletikforeningen AFF af 1913, (UDM-96) AMK Aalborg Motions Klub AAPI Aalborg Politi's IF, Atletikafdeling AAL Aalestrup GF, Atletik AIKV AlK-Vejgård AKH Atletikklubben,.Holstebro AKS Atletik-Klubben Sønderborg 1900 Aarhus 1900, Atletik/Motion AGF Aarhus Gymnastik Forening, Atletik ARP! Aarhus Politi IF, Atletik AATM Aars Trim/Motion ADV Adventist IF, Atletik, Viborg (UDM-94) ATL AK-Atletica, Horsens AUNING Auning IF KILEN AK-Kilen, Struer AC42 Atletikclubben 42, Hobro HEDEN Atletik Klubben Heden, Grindsted BALLUM Ballum IF, Atletik BALTAP Baltap Runner, Karup BRYRUP BN Atletik, Bryrup BM Brande Motion B Ml Beder-Malling IF, Motion BJB Bjerringbro )F, Atletik BLA Blåbjerg Atletik Klub (UDM-95) BGIF Bogense G- & IF, Atletik (UDM-95) BOV Bov IF, Atletik BR66 BR-66, Atletik, Langeskov (UDM-94) Bl F Bramming IF, Atletik BS Brande Skiklub, Atletik (UDM-96) BMO Brande Motion BRO Broagerland U- & IF, Atletik (UDM-96) BRÆ Brædstrup IF, Løbekomite BH! Syrsted Hjeds IF, Atletik DAGNÆS Dagnæs IF DANNES IF Dannebrog, Astrup (UDM-94) DJI Den Jydske Idrætshøjskole DLR Dr.'s Livregimenfs IF, Nr.Sundby DYBVAD Dybvad IK, Atletik EAF Esbjerg Atletik Forening EM Esbjerg Motion FARSØ Sparekassen Farsø FLUIF F.L.U.I.F., Atletik Nyk.Mors FTK Fjerritslev Trim Klub (UDM-95) FJO Fjordager IF, Atletik FREMO Frejlev Motion, Aalborg FRO Odense Freja FROS OK Fros, Fredericia (UDM-96) SP Foreningen til f.a.d. Spydkast (UDM-95) FAK63 Fredericia AK-63 FAK66 Frederikshavn AK-66 FRØS Frøs Løbet FA Faaborg Skiklub, Atletik GU Glamsdalens Idrætsefterskole (UDM-95) GM Grindsted Motion GRENA Grenå IF GRA Gråsten l & GF GUD Guderup Løbeklub GUG Gug BK, Joggingafd., Aalborg (UDM-96) HAD! F Haderslev IF, Atletik HAD! Haderslev Politi' s IF, Atletik (UDM-95) HIK Hadsten IK, Atletik (UDM-95) HT Hadsten Trim HALS Hals Forenede Sportsklubber, Atletik HAMMEL Hammel GF, Løb & Motion HAMSU Hammelev Sogns Ungdomsafd., Vojens HATOK HATOK Atletik afd., Hadsund HKS Hammerkastselskabet af 1984 HHI Havstrygerne, Hirtshals (UDM-96) HGF Herning GF, Atletik/Motion HIM Hl-Motion, Skanderborg HJMOD HJM-Odder HJA Hjørring Atletik l Motion HOL Holbøl F- & IF, Atletik (UDM-95) HOK Holstebro Orienteringsklub HFS Horsens F.S., Atletik HOO Horsens Orienteringsklub HVS Hvide Sande KFUM, Atletik HÆRVEJ Hærvejens Løbeklub HØJ Højer IF, Atletik l HA ldrætshøjskolen, Atletik, Arhus AFR IC-Fremad, Arhus MOLS!F-Mols, Atletik IFK IFK-Aalborg IFFAR!F-Sparekassen Farsø IVG IF Varde Garnision lam Ikast Atletik/motion JIF Jernbanens IF, Atletik, Odense (UDM) KARUP Karup Orienteringsklub KHIF KHIF-Motion, Hasselager KOIF Kolding IF, Atletik KKFUM Kolding KFUM, Atletik KOMO Kolding Motion KOR Kolding Orienteringsklub (UDM-95) KORUP Korup IF, Atletik KORUPM Korup IF, Motionsløbsafdeling KBA Kristrup Boldklub, Atletik (UDM-94) LLM Langeskov Løb & Motion LL Lemvig Løbeklub LMAK Lemvigegnens Motion & AK LYS Lystrup IF, G- & A LIUF LIUF-Løb, Hjørring LØBER Løberen, Odense MFS Mariager F. S., Atletik MIDMO Middelfart Motions Klub NGIF Nyborg G- & IF, Atletik N l Nordjyllands Idrætshøjskole NØRREA Nørreå IF, Atletik NÆSBY Næsby IF OIGF Odder G- & IF, Atletik 10

10 Klubforkortelser OA Odense Atletik OAJOGF Odense Atletik - O.G.F. OGF Odense GF, Atletik OGFM Odense GF, Motion (UDM-95) 00 Odense Orienteringsklub OPI Odense Politi's IF, Atletik OKD OK Djurs OKU OK Uldjyderne (UDM-95) OTRI Odense Triathlon Klub OAI Otterup Atletik & IF RFR Randers Freja Atletik RFREJA Randers Freja Motion RKFUM Randers KFUM, Atletik (UDM-94) RRA Randers Real Atletik RINGE Ringe GF, Atletik RINGK Ringkøbing IF, Atletik RAK Rødding Atletik Klub RUDTK Rudkøbing Tennis Klub (UDM-96) RIA Rødekro IF, Atletik SMTRI SAK-77, Motionrfriathlon SAK77 Silkeborg AK-77 SIF Silkeborg IF, Atletik SAM Skive Atletik/Motion SIK SkiveIK SKOVBK Skovbakken Atletik SSI Snejbjerg SG.- & IF, Atletik STO Stoholm IF, Atletik SGF Sunds GF, Motion SG Svendborg GF, Atletik SYIF Sydmors IF, Atletik SIK80 Sæby IK af 1980, Atletik SØLØ Søndermarksløbet (UDM-95) SØNÆ Sønder-Nærå IF, Atletik (UDM-96) TFGF Tarm- Feersom IF, Atletik TI Trænregimentets ldrætsf., Nr.Sundby TPI Tarup Pårup IF. Atletik TAULOV Taulov Motion TAK Thisted Atletik Klub (UDM-96) THA Trimklubben Hanstholm TETRIH Team Triathlon Herning T JÆ Tjæreborg GF TSF Tønder SF, Atletik TÅRS Tårs Løbet TÅRSU Tårs-Ugilt IF VELO Velo, Nr. Sundby, Atletik VEJEN Vejen Atletik Forening VIBY Viby IF, Atletik VIL Vildbjerg Motion VIF Vejle IF, Atletik VEJ Vejstrup Ungdomsskole VUIF Vestsalling UlF VIBORG Viborg Atletik/Motion VIDAR Vidar, Atletik, Sønderborg VOJENS Vojens Atletik Forening VOL Vollsmose IF, Atletik ÆRØ Ærøskøbing IK, Atletik ØRUM Ørum Marchen ØNIF Øster Nykirke IF, Atletik (UDM-96) ÅLBÆK Ålbæk IF, Atletik (UDM-96) HJMAA HJMAL HJMB HJME HJMFA HJMFR HJMGR HJMO HJMSI HJMSK HJMSV HJMT HJMV HJMÅ HJM-Aalborg HJM-AIIingåbro HJM-Børkop HJM-Esbjerg HJM-Farsø HJM-Fredericia HJM-Grenå HJM-Odense HJM-Silkeborg HJM-Skørping HJM-Svendborg HJM-Thisted HJM-Vejle HJM-Århus SJÆLLAND-KØBENHAVNS ATLETIK FORBUND : AAC Amager Atletik Club ALSG Allinge-Sandvig Gymnastikforening ALMO Almindingens Orienteringsklub AKB Atletik Klubben-Brøndby ATTILA Attila, Nyk. Falster DELTA AK-Delta, Slagelse HTS AK-Hans Tavsensgade Skole ALB Albertslund IF, Atletik ALF Albertslund Løbe Forening AG Amager GF, Atletik AlF Amager IF, Atletik AlK Arbejdernes IK, Atletik ART Arresø Triathlon Klub ASNÆS Asnæs Løbelaug AK73 Atletikklubben af 1973, København BHO B.H.O. - Runners, Taastrup BAC Bagsværd Atletik Club BAK Ballerup Atletik Klub BLL Blovstrød-Løverne BVI Bomholm's Værn's IF, Atletik BVA Brandvæseners IF, Atletik BRT Brøndby Trim-Komite BRTRI Brøndby Triathlon Club COPGA The Capenhagen Games AA DAL Dalby SG- & IF af 1901 DKVLIF Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole IF DIA Dianalund IF, Motion FARUMO Farum Orienteringsklub FAK Fredensborg AK FIF Frederiksberg IF, Atletik FIFH Frederiksborg IF, Atletik FRH Fremad Holbæk GAM Ganløse Atletik/Motion GEV Gevninge IF motionisterne GIFMO GIF-Motionisterne, Roskilde GIK Gentofte IK, Atletik GIC Glostrup IC, Atletik GIF Greve IF, Atletik GLADS Gladsaxe IF, Atletik GMF Greve Motionsforening GUN Gundsølille SG- & IF, Atletik 11

11 Klubforkortelser HTI HUAC HASLEV Hl F HSOK HERF HERLEV HG HJORT HLMK HOLTE HAF HAK HVAM HVIF HOl IFF IFV FLØNG GULL G77 LANGG SKJOLD S P ART A HELLAS l KO VIKING ISHØJ KOIK KAI F KTA BH KIS KDI KLEM KORSØR KREBS K Dl KIF KS KIK KØGE LEJRE LIF LOS LB PINT MLI ML MOG NABO NIVÅ H.T.I., Atletik, Taastrup H.U.A.C., Holeby Haslev KFUM' s Atletik Helsingør IF, Atletik Helsingør Ski- & Orienteringsklub Herfølge GF, Atletik Herlev IF, Atletik Herlufsholm GF, Atletik Hjorten, Hørsholm Holbæk Løbe- & Motionsklub Holte IF, Atletik Hundested AF Hvidovre AK Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre IF, Atletik Hærens Officerskoles Idrætsklub!F-Flyvestation Bornholm, Rønne IF for Flyvestation Vedbæk IF-Fiøng, Motion IF-Gullfoss, Atletik IF-Gundsømagle af 1977 IF-Langgarverne, Hillerød IF Skjold, Skævinge l F-Sparta, Atletik, København IK-Hellas, Atletik, Roskilde l K-Olympia, Atletik, Maribo IK-Viking, Rønne Ishøj GF, Atletik Kokkedal IK Atletik/Trim Kalundborg IF, Atletik Kastrup Tårnby AK KFUM' s Atletik, Ben Hur Kildebakkens Skiklub, Bagsværd København Døves Idrætsklub Klemensker IF, Atletik Korsør Atletik & Motion Krebs Skoles IF, Atletik København Døves Idrætsklub København's IF, Atletik København's Skiklub Klampenborg IK Køge G- & IF, Atletik Lejre IF, Atletik/Motion Lillerød IF, Atletik Los Kænguros Lynge Broby IF, Atletik Løbeforeningen PINT, København Meiby-Liseleje IF, Atletik M-Lunters, Taastrup Mogenstrup LMK NA-80, Nyk. Falster Nivå GF, Atletik NT Nord - Trim, Helsinge NYVEST Ny Vest, Atletik, Rønne YKER Nyker IF, Atletik NSM Nykøbing Sjælland, Motionsklub ORI ORI-Atletik, Frederikssund OSORØ Orienteringsklubben Sorø PEDIF Pedersker Idrætsforening PI Politiets IF, Atletik, København POSTEN Postens Atletik/Motion, København PULS Puls 3060, Helsingør PULS96 Puls 96, Ballerup RIF Ringsted IF, Atletik RIM Ringsted Motion RORU Road Runners Club, Nuuk RRC Road-Racing Club, København REA Roskilde Efterskole, Atletik RAC Rødovre Atletik Club SAC Søllerød Atletik Club SAGA S.A.G.A., Frederiksberg SAS SAS Klubben's Atletik SLM Slagelse Motionsklub SOL Solrød Atletik/Motion SØAM Stenløse Ølstykke AK l Motion STH Store Heddinge GF, Atletik SNIK Søllerød Nærum IK, Atletik SAN SAN - Løberne, Svaneke TTC Taurus T rack Club, Brønshøj TER Terløse KFUM, Atletik TOREBY Toreby Sagn's GF, Atletik TRI TRI 4, Triathlon Klub TIF Trongården IF, Atletik TIK Taastrup IK, Atletik Vl39 Vallensbæk IF af 1939 VAC Vordingborg AC YBS Young Boys, Atletik, Nyk.Falster ØB Østerlars B. 9. Kreds-Atletik HJMAM HJM-Amager Afd. HJMD HJM-Dyrehaven Afd. HJMF HJM-Farum Afd. HJMGL HJM-Giadsaxe Afd. HJMG HJM-Greve Afd. HJMGØ HJM-Gørlev Afd. HJMH HJM-Helsingør Afd. HJMHE HJM-Herlev Afd. HJMHR HJM-Hvidovre/Rødovre Afd. HJML HJM-Lyngby Afd. HJMM HJM-Maribo Afd. HJMN HJM-Nakskov Afd. HJMNØ HJM-Nørrebro Afd. HJMSTE HJM-Stevns Afd. HJMVÆ HJM-Værløse Afd. HJMØ HJM-Østerbro Afd. HJMJÆ HJM-Jægerspris Afd. 12

12 Landeforkortelser l forbindelse med afsnittet om rekorder samt dansk deltagelse ved internationale mesterskaber er der brugt forkortelser for aktuelle lande. NATIONSFORKORTELSER: ALG AUS BAR BEL BRA BUL CHN CIS CZE CUB DDR ESP ETH FIN FRA FRG GBR GER GRE HUN JAM JPN Algeriet Australien Barbados Belgien Brasilien Bulgarien Kina Sammenslutningen af russiske stater Tjekkiet Cuba Østtyskland Spanien Etiopien Finland Frankrig Vesttyskland Great Britain Tyskland Grækenland Ungarn Jamaica Japan IRL ITA ISL KEN MEX MAR MOZ NAM NED NGR NOR POR ROM RUS SSSR SUl SWE TCH UKR USA YUG Irland Italien lsiand Kenya Mexico Marokko Mozambique Namibia Holland Nigeria Norge Portugal Rumænien Rusland Sovjetunionen Schweiz Sverige Tjekkoslovakiet Ukraine USA Yugoslavien 258. HAABETS AI..Lt Ot< 2700 COPENHAGEN/BRØNSHØJ CENMARK B~ERS SHIP MANAGERS CHARTERERS f<eg. NO. 6281:5 TELEX & TELEFAX CABLESCOPCHARTCOPENHAGEN PHONE AOH FL. SØRENSEN ERVIND OLESEN NILS OLE ANDERSEN

13 14... '

14 Mesterskabsstævnerne 1999 ARRANGEMENT STED DATO ARRANGØR DM-inde-mangekamp, alle DM-inde, alle DM-kort-cross, alle (-vet.) DM-10km L, alle- veteraner DM-10 km, veteraner DM-5 kamp, sen. DM m, ungs. DM-'/2 marathon, vet.+sen.+ungs. DM-mangekamp, alle DM-4x800m,4x1500m, 1 OOOmst DM-store, sen. DM-store, veteraner DM-store, ungd.-jun.-ungs. DM-hold, veteraner DM-DT-finalen, sen. DM-hold, ungd. DM-4x1500m, veteraner DM-kastemangekamp, veteraner DM-cross, veteraner DM-kastemangekamp, alle DM-marathon, sen. DM-Iang-cross, sen. +ungs. DM-cross, juniorer DM-vinterturneringen 98/99 Marselisb. Malmii Blovstrød Arhus Arhus Arhus Vejle Svendborg Roskilde Roskilde Østerbro Esbjerg Aalborg IKKE AFHOLDT Lyngby Ballerup Glostrup Glostrup Fåborg Randers Helsingør Viborg Albertslund Roskilde Ring Bernstoffparken Odense/Stadion Svendborg Blovstrød Arhus/Friheden 13.februar Arhus februar DAF 14.marts BLL 11.april Arhus april Arhus maj Arhus maj AGF 17.juli SG GIF GIF august S P ART A august EAF 04.-0S.september AA 11.september 19.september 19.september 19.september 03.oktober 03.oktober 17.oktober 31.oktober DS.december TIF BAK GIC GIC Fåborg Skiklub RRA Hl F Viborg AM ALF 18.oktober 98 Hellas 22.november 98 S P ART A 24.januar ONOGF 14.februar SG 14.marts BLL 11.april Arhus 1900 R G R God og effektiv flytning udføres af fagfolk med fuld forsikring. Gratis flyttekasser. - Skriftligt uforb. tilbud. Højlund s Flyttefirma PENSIONISTRABAT 1edlem af DMF LANDETS ÆLDSTE OPDRÆT Bullterrieren er-somvi opdrætter ~=~~~~~r~~=~ ~~~~~i~å '1u~~~~=; udemærket som vagthund. l over 37 år har vi bestræb! os på kun at anvende karakterfaste, opvakte og lærevillige hunde i avlen. Adskillige ærespræmier for opdræt og&_ ~.-., \'Hl KENNEL SABLO BRIAN SAND Tlf Mobil De gg~3ic~~~~j 17 www. butlterriere.dk Sabb S Romana Ridcey, 2 mdt. gammel 15

15 Danske seniormestre 1999 Dl F's Mesterskaber for Danmark : 100m 200m 400 m 800 m 1500 m 5000 m m 100m hæk 400 m hæk 4 x 100m 4 x 400 m '!, marathon marathon cross ca. 4 km hold cross c. 8 km hold højde stang længde 3-spring kugle diskos spyd?-kamp danmarksturneringen vinterturneringen DAF's forbundsmesterskaber Christina Schnohr,75, ,07 (-25) Christina Schnohr,75, ,46 (-23) Christina Schnohr,75, ,52 Heidi Jensen,66, KØGE 2.07,46 Petrine Holm,??, SPARTA 4.31,41 Annemette Jensen,?Z, SPARTA 16.39,26 Jytte Pedersen,64, TIF 35.43,56 Joanna Buciarska,77, SPARTA 14,2 (-25) Anja L.Pedersen,73, SPARTA 64,66 Arhus ,29 (;".r>ne B:Johannsen,83-Christina Schnohr,75-Karen Gydesen,67-Lisbeth Bertelsen,71) Arhus 1!ji.iJ 4.02,58 (Anne B.Johannsen,83-Christina Schnohr,75-Caroline Tørring,77-Karen Gydesen,67) Sidsel H.Rasmussen,77, AGF Anette Hansen,64, HG Dorte Vibjerg,73, SPARTA SPARTA (Dorthe Vibjerg,73-Pernille Svarre,61-Mette Bang,68) Jytte Pedersen,64, TIF S PART A (Hanne Baltzersen,67-Pernille Svarre,61-Pernille Kondrup,66) Karina Johansen,83, HVAM Karen Klintø,83, VIDAR Lisbeth Bertelsen,71, 1900 Lisbeth Bertelsen, 71, 1900 Claudia Mues,75, SPARTA Annette Bøgh,62, 1900 Jette Ø.Jeppesen,64, 1900 Christina Schnohr,75, 1900 (14,86-1,47-11,89-24,56/5,60-31, ,46) 1,73 3,45 5,53 (-47) 12,34 (+13) 15,75 46,23 54, p SPARTA 293p (Sille Søndergaard,83-Joanna Buciarska,77-Anja L.Pedersen,73-Annemette Jensen,?Z Petrine Holm,77-Ciaudia Mues,75-Christina Scherwin,76-Trine F.-Madsen,79-Henriette Lykke,73-Simone Frandsen,61-Susse Malling,83-Hanne Sørensen,72-Kathrine Nielsen,72- Jofrit Risa,78-Pernille Svarre,61-Anita Tørring,79-Karin Eskesen,73-Charlotte Wåhlin,76) SPARTA 205p m stafet 4 x 800 m hammer kaste 4-kamp 10 km L hold 'f, marhold marathon hold INGEN INGEN Charlotte Wåhlin,76, SPARTA Ane Nørgaard,73, 1900 (41,51-11,83-39,30-41,65) Gitte Karlshøj,59, 1900 SPARTA (Pernille Svarre,61-Pernille Kondrup,66-Mette Bang,68) AGF (Sidsel H.Rasmussen,77-Majken Kristensen,72-Marianne Rhode,69) INGEN 55, p

16 Heidi Jensen, KØGE, årets vinder af den gylde PUMA. Efter at have været væk i mange år, siden en 2.04 tid ved DM i 83, vendte Heidi tilbage for et par år siden ved et cross løb i Århus. l 96 blev det til 2.09, i , i og nu 2.01 på 800m. Heidi, mor til 2, har det sidste år satset 100% på en kval.-tid til OL, men da resultatet ikke kom i 99, må Heidi håbe på en dispensation fra TD, for at få et par nye chancer i år (EL) 17

17 Danske seniormestre 1999 Dl F's Mesterskaber for Danmark : 100m 200m 400 m 800 m 1500 m 5000 m m 110m hæk 400 m hæk 3000 m forh. 4 x 100m 4 x400 m '!, marathon marathon cross ca. 6 km hold cross ca. 12 km hold højde stang længde 3-spring kugle diskos spyd hammer 10-kamp danmarksturneringen vinterturneringen Christian Trajkovski,65, SPARTA 10,96 (-17) Christian Trajkovski,65, SPARTA 21,79 (-17) Christian Birk,75, SPARTA 49,04 Paw Nielsen,76, ,27 Paw Nielsen,76, ,36 Dennis Jensen,69, SPARTA 14.11,12 Ulrik Bohnsen,73, ONOGF 30.49,53 Anders Sækmose,74, SPARTA 14,55 (-15) Henrik Vincentsen,74, SPARTA 52,96 Mads V.Madsen,74, ,98 SPARTA 41,23 (Christian Trajkovski,65-Christian Birk,75-Thor Torp,79-Piotr Buciarski,75) SPARTA 3.18,45 (Christian Birk,75-Henrik Vincentsen,74-Espen Gatzwiller,81-Andreas Buelund,74) Cajus Møller,70, BLL Torben Nielsen,71, AK Paw Nielsen,76, Arhus (Paw Nielsen,76,Christian Olsen,74-Mads V.Madsen,74) Klaus Hansen,66, SKOVBK S P ART A (Dennis Jensen,69,-Uirik Bohnsen,73-Kim Nielsen,73) Michael Odgaard,68, SKOVBK 2,07 Martin Voss,67, ,20 Jesper Aabo,71, SPARTA 7,39 (+16) Jesper Riege,67, SPARTA 15,29 (-05) Joachim B.Oisen,77, AA 19,02 Joachim B.Oisen,77, AA 53,73 Richard A.Knudsen,72, ONOGF 67,57 Jan Bielecki,71, SPARTA 71,93 Anders Black,79, KIF 6.745p (11,40-6,96-12,70-2,03-52,52/15,81-30,11-3,70-50, ,1 O) SPARTA 300p (Christian Trajkovski,65-Thor Torp,79-Christian Birk,75-Andreas Buelund,74-Jacob J.Giiese,72-Mikkel Hjort,77-Kim Godtfredsen,66-Sisco Daastrup,-Dennis Jensen,69-Steen Walter,75-Piotr Buciarski,75-Henrik Vicentsen,74-Bo Saaek,72-Michael Mikkelsen,66-Poul Grenaa,66-Martin Gartner, 78-Christoffer Holst, 74-Aiexander Grelland,66-Jesper Aabo, 71- Thomas F.-Madsen,82-Lars Bach,69-AIIan Laursen,62-Ciaus Klostermann,64-Jan Cordius,66) p ALT køres overalt EVA TRANSPORT Radiodirigeret vognpark Mileparken Herlev Fax Udlejning af Erhvervslokaler Chr. R. Andreasen & Co Rugvænget Ringsted 18

18 Danske seniormestre 1999 DAF's forbundsmesterskaber m stafet 4x1500m vægtkast 5-kamp kaste 5-kamp 10 km L hold 'f, marathon hold marathon hold GIF 2.03,77 (Morten Larsen,71-Jimmi Jakobsen,81-Thomas Andersson,69-Henrik K.Nielsen,76} INGEN Michael Knudsen,71, Niels Uth,74, (6,68-45,63-23,25-38, ,84) Torben Wolf,77, (60,82-14,68-46,38-17,84-63, 71) Christian Olsen,74, 1900 KIF 1900 EAF 1900 (Christian Olsen,74-Chr.Due Pedersen,74-Mads V.Madsen,74) VIBORG (Søren Rasmussen,66-Jørgen Gamborg,69-Frank Løvendahl,67} FIF (Christian Wolfsberg,57-Ciaus Bjarnø,65-Henrik Albahn,60) 18, p 4.279p Flemming Bjerre, AGF, Dennis Jensen og Kim Godtfredsen, begge SPARTA ved DM 5000m. Dennis var suveræn, mens Flemming og Kim havde en hård kamp om sølvmedaljen gennem hele løbet. (EL} 19

19 Danske U-23 mestre 1999 drenge år : 100m 200m 400 m 800 m 1500 m 5000 m m 110m hæk 4 x400 m cross ca. 6 km hold cross ca. 12 km hold 10 km L hold 'f, marathon højde stang længde 3-spring kugle diskos spyd hammer vægt kaste 5-k vinterturneringen hold Thor Torp,79, SPARTA 10,95 (-02) Thor Torp,79, SPARTA 22,58 (-25) Carsten Schmidt,79, SAM 49,91 Anders Løvgreen,79, HG 1.59,14 Jeppe Thomsen,??, RFREJA 4.04,63 Michael Jørgensen,79, KORSØR 14.51,44 Martin Jacobsen,??, AGF 32.41,55 Jakob Walløe Hansen,??, FIF 15,64 (+05) DYBVAD 3.50,57 (Patrick Jensen,79-Rene Kristensen,??-Ciaus N.Hansen,78-Niels Madsen,79) Christian Madsen,??, BLL (Hasan Hussein,79-Nicolas W.Skov,79-Thomas Pedersen,78) Christian Madsen,??, BLL (Steffan Juui,79-Thomas Pedersen,79-Jacob Christiansen,79) Christian Madsen,??, BLL 1900 (Nicolas W.Skov,79-Thomas H.Andersen,79-Thomas Pedersen,78) Jacob D.Jensen,77, AA Martin Giirtner,78, SPARTA Laust Lund,79, FIF Anders Møller,??, 1900 Anders Møller,??, 1900 Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Karsten Andersen,??, EAF (55,43-12,15-36,34-17,84-40,63) Henrik D.-Hansen,77, KKFUM ,09 4,40 6,78 (+09) 14,82 (-01) 15,80 45,22 61,04 61,11 18, p 31p 200p 20 LENDUM FORSAMLINGSHUS v l Doris Kristensen MAD UD AF HUSET Kap. max 300 pers. Ebeltoft IF's Fodboldafdeling v/charsten Lilleris - Fuglekongevej Ebeltoft Tlf Telefon Kammervej 16 Lendum 9870 Sindal

20 Danske U-23 mestre 1999 giger år : 100m Susse Malling,78, S P ART A 12,80 200m Susse Malling,78, S P ART A 26,10 (-09) 1500 m Camilla Madsen,78, GIC 4.36, m Kariatia Koroma,77, OA/OGF 10.31,42 100m hæk Marie Louise Hansen,79, Hl F 18,65 (+02) 400 m hæk Caroline Tørring,??, 1900 * 71,17 cross ca. 4 km Thea S.Henriksen,79, AGF cross ca. 8 km Lisbeth A. Rasmussen,??, O A/ OGF km L Thea S.Henriksen,79, AGF '/,MAR Sidsel H.Rasmussen,77, AGF højde Julie Muller,79, GULL 1,50 stang Anita Tørring,79, S P ART A 3,30 længde Ida Harlev,79, TIF 5,15 (+09) 3-spring Camilla Voigt,78, TIF 10,69 (-14) kugle Anja Smollerup,77, SAM 10,82 diskos Lise B.Nielsen, DYBVAD 34,93 spyd Anja Smollerup,77, SAM 37,63 hammer Anja Smollerup,77, SAM 40,66 7-kamp Ida Harlev,79, TIF 3.519p ( / ) kaste 4-k Anja Smollerup,77, SAM 2.715p (38,90-10,53-36,30-36,37) vinterturneringen Thea S.Henriksen,79, AGF 39p * = der blev løbet på for lave hække!! Camilla Voigt, TIF, Camilla Madsen, GIC, og Susse Malling, SPARTA. 200m ved DMU i Aalborg. (EL) 21

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 Ringsted, april1988 Ny firmaadresse. Det er nu -6 år, - 8 atletikstadions

Læs mere

AAIG atletik, tri & motion organisation

AAIG atletik, tri & motion organisation AAIG atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller, Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73 eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Brøndby IF - FC Midtjylland

Brøndby IF - FC Midtjylland Brøndby IF - FC Midtjylland Anførerne Trupperne Klubberne Vejen til finalen Reglerne for finalen 48 finaler og fightere Pokalminder: Brøndby-Ikast 1989 store fodboldoplevelser Program for DONG Cup-finalen

Læs mere

HerresiNGLE. Per Laursen, Potten. Per Andersen, Hovsa

HerresiNGLE. Per Laursen, Potten. Per Andersen, Hovsa EFTERÅR 29. årgang Nr. 158 OKTOBER 2006 HerresiNGLE SØLV Per Laursen, Potten HerresiNGLE BRONZE Per Andersen, Hovsa HerresiNGLE BRONZE Peter Sønderby, Esbjerg DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008 FDFLEDEREN nr. 4 maj 2008 SöderåSen - hvad er det? Foto: Thomas Nielsen Få Styr på kredsens pr SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten FDFs formål under lup Dette nummer af FDF LEDEREN bringer

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Formand på toppen...4-5 Stjerne for et par måneder...6 Brian Machon klipper Manhattans damer...8-9 DM i Negle

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 CONTENTS Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden sidst... 7 Politiske diskussioner på solskinsøen... 9 Har det nogen virkning at træne fysisk,

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Hel O-verden 4 samles til EOC. Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard. KUM - 12 skal opleves. 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund

Hel O-verden 4 samles til EOC. Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard. KUM - 12 skal opleves. 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund Hel O-verden 4 samles til EOC Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard KUM - 12 skal opleves 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem af D.I.F og I.O.F EOC

Læs mere

Idræt- & kultur informationen

Idræt- & kultur informationen Idræt- & kultur informationen Nr. 85 Trykkes i ca 1500 eksemplarer maj 2011 Side Læs bl.a. om: www.nrlyn.dk www.nrlyn.dk 3 Ny handlingsplan 5 EKKO-Fest 2011 7 EKKO-børneløb 8 Skolestævne 2011 13 Badminton

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

SVØMNING 48 glade svømmere klar til sponsorstævnet

SVØMNING 48 glade svømmere klar til sponsorstævnet ERRITSØ G&IF www.egif.dk Til samtlige husstande ekskl. Reklamer - Nej tak! SVØMNING 48 glade svømmere klar til sponsorstævnet 24 timer efter var de trætte, men stadig glade! Februar 2011-42. årgang www.egif.dk

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Nr. 11 december 2001 TEMA: Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Lørdag den 23. februar 2002 træder Poul Hyldgaard tilbage som formand for Dansk Boldspil-Union. Fire kandidater

Læs mere

Generalforsamling 10. november 2010

Generalforsamling 10. november 2010 Generalforsamling 10. november 2010 Beretning fra Veteranudvalget: Veteranerne har i 2010 både haft tilgang og afgang. Tilgang af en hjemvendt atlet, en fra motionsafdelingen samt en ung har været med

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere