DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:"

Transkript

1

2 DAF 1999 i tal FORSIDE: Wilson Kipketer, SPARTA var igen i 1999 tilbage i den rolle, han havde i Kun 1 nederlag i 13 "finaler'' blev det til. Det blev også til jackpot i "IAAF's Golden League Meetings", ( USD). Millionen måtte Wilson dele med Gabriela Szabo, ROM. (EL) RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: Erik Laursen (EL) REDIGERING & LAY-OUT: Walther Gasbjerg TRYK: Arden Bogtrykkeri AJS ISBN

3 Indhold FORORD PRAKTISKE OPLYSNINGER KLUBFORKORTELSE LANDEFORKORTELSER MESTERSKABSSTAEVNERNE DANSKE MESTRE 1999 DANMARKSTURNERINGEN 1999 LANDSKAMPE, VM, EM, & NM DELTAGELSE 1999 INTERNATIONALE REKORDER DANSKE REKORDER DANSKE REKORDER SAT REKORDOVERSIGT KLUBRANGLISTER AAL-ROUND LISTER STADIONANLAEG 1999 RANGLISTER KVINDER 100M- MARATON 1999 RANGLISTER MAEND 100M- MARATON DIVERSE LANDEVEJSLØB MAEND & KVINDER John Steffen, SPARTA, var en af 2 danske deltagere ved Junior-EM i Riga. Det blev også til en forbedring af den danske juniorrekord på 6 cm til nu 7,56m. Nu gælder det den danske seniorrekord. {EL) 4

4 Forord Hvad bragte 1999 dansk atletik? Wilson Kipkeler var tilbage i næsten den form, vi kendte fra Det resulterede da også i et nyt verdensmesterskab på 800m udendørs, forøvrigt det tredje i træk. Indendørs blev til til sølv i Japan. Wilson modtog også DAF's anerkendelse i form af "den gyldne puma", for årets største præstation. Hos kvinderne gik hæderen ikke ufortjent til Heidi Jensen. Hun har som få satset på atletikken; selv om fødselsattesten siger 1966 leverede Heidi varen ved VM i Sevilla. Synd hvis hun ikke opnår karrierens største mål, deltagelse ved OL. En del af de aktive i DAF's elite løb ind i skader i løbet af året. Og præstationerne blev derfor ikke helt, som de havde forventet. Charlotte Wåhlin havde sat næsen op efter mindst de 60m i hammer, men det må så komme i Jan Bielecki satsede på VM og OL-kvalificering. Men som så mange andre danske atletikfolk måtte han konstatere, at det var meget svært at opnå start i de stævner, som Team DK anså som tællande i kvalifikationsøjemed. Bedre blev det jo heller ikke af, at Jan blev skadet midt i sæsonen. Carsten Jørgensens akilleshæle satte en stopper for videre fremfærd midt på sæsonen, så det, der skulle have været årets højdepunkt, Chicargo marathon, måtte droppes. Nu satses der i stedet på VM-cross og et marathon i foråret, samt en god tid på m. Heldigvis er der flere eliteaktive end dem, der her er nævnt, men det vil nok føre for vidt at berøre samtlige. Hvis man læser mere end en årbog ad gangen, kan man ikke undgå at opdage, at det generelle niveau er for stærkt nedadgående over næsten hele linien. Specielt i mellem/lang-gruppen er den helt gal. Utroligt, når man tænker på det antal motionister, der tilbringer timer på landevejene og i de fremragende danske skove, vi alle bør benytte til enten den ene eller det anden form for motion. Hvordan vil den nye opbygning af danmarksturneringen spille ind på ranglisterne? Se svaret i næste års udgave. Men helt sikkert er det, at mens toppen i de forskellige øvelser ikke varrierar meget fra år til år, er bundresultatet i baneøvelser stærkt faldende. Og denne tendes bliver nok ikke mindre udbredt med den nye form, danmarksturneringen har fået i år udgaven af DAF l TAL, som du her sidder med, er hovedsagelig bygget op som de foregående år, dog har vi valgt at tilføje lidt nyt, nemlig den artikel, der først var at finde i ATLETIKEN nr vedrørende opstilling af EL-tidsanlæg. Vi har nu i flere sæsoner konstateret flere tilfælde af anlæg, der har været opstillet forkert. Hvis der havde været tale om en dansk rekord i et af disse tilfælde, kunne rekorden ikke være anerkendt!!! Et andet tilbagevendende problem er vindangivelserne ved stævner. Vi har i flere tilfælde opdaget, at der ved stævner er opført ukorrekte vindangivelser i resultatlisterne. Hvis vindhastigheden ikke er målt, så skriv det. Flere angiver i stedet vinden som værende 00. Dette er en utilgivelig fejl. Derfor, kontroller, at vindhastigheden bliver målt og bagefter korrekt bliver overført til resultatlisten. Indendørs resultater i kuglestød er som sædvanlig ikke medtaget på ranglisterne, på grund af ureglementerede nedslagsområde r. VÆR SIKKER PÅ, AT EL TIDTAGNINGSANLÆGET ER OPSTILLET KORREKT. HVIS EN SARG IKKE FINDES, SÅ SØRG FOR EN ERSTATNING FOR DENNE, DER ER l OVERENSSTEM MELSE MED REGLEMENTET, se rule i IAAFs Handbook MÅL ALTID VINDHASTIGHEDEN. OVERFØR RESULTATET TIL RESUL TATUSTEN. Under landevejsløb er alle resultater, der er opnået på en DAF opmål! rute, tilføjet en (*). RSU har i 1999 bestået af følgende : Elis Iversen (kast, mangekamp, allroundlister, ungdomsrekorder, klubrekordlister samt korrekturlæsning), Erling Nørgaard (alt fra 600m til m bane), Walther Gasbjerg (spring, opsætning og redigering af DAF l TAL), Erik G. Olsen (alt fra SOm til400m samt hækkeløb), Erik Laursen (stafetløb, forhindringsløb, landevejsløb, rekorder, danske mestre, veteranmestre, standerne, korrekturlæsning, renskrivning af bogen samt forfatter af billedteksterne). Til sidst en stor tak til de foreninger og personer i ind- og udland, der har bidraget til at bringe bogen så tæt på virkeligheden som mulig. Hvis l finder fejl og mangler eller har forslag til forbedringer af årbogen, er l velkomne til at fremføre disse til : Rekord- & Statistik Udvalget Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby RSU v/erik Laursen

5 Fået budskab ud... - på jeres egen lysavis! Lysdiodeskilte i mange størrelser og med farvede dioder. Salg og information: V-Y teknik

6 Praktiske oplysninger Artikel fra ATLETIK' en nr Af ErikLaursen, RSU RSU havde i ATLETIK' en nr , en redegørelse for, hvor på banen man skal fokusere, hvis man benytter elektrisk tidtagning. Dette har åbenbart ikke elimineret de fejl, som man har været vidne til ved en del små som store danske stævner gennem de sidste par år. Derfor gentages proceduren her, suppleret med et par billeder fra stævner i Så arrangørerne visuelt kan se, hvad man i reglementet mener med målstregen. RSU vil i 1997, på et eller andet tidspunkt, kontakte alle stadions der har benyttet el-tidtagning i indeværende år, for at få tilsendt et par målfotoes. Det er på baggrund af disse målfotos dette stykke synes nødvendigt. EL-TID: Da det i flere tilfælde gennem de sidste par år har vist sig, at målkameraene på flere stadions i Danmark har stået forkert, gentages her reglerne for korrekt placering inden sæsonen starter. Mållinien: Krydset 5 x 5 cm (målstregen l baneopstregningen) mellem bane 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 skal altid være tydeligt markeret med sort. Når man enten har : 5 sorte streger på skærmbilledet ved 6 ligeløbsbaner, 6 sorte streger på skærmbilledet ved 7 ligeløbsbaner eller 7 sorte streger på skærmbilledet ved 8 ligeløbsbaner står målkameraet korrekt. Er stregerne hvide, er man enten foran eller bagved mållinien, og tiderne kan ikke godkendes. - Stregerne skal være sorte for at tiderne kan godkendes. Målstregen er det eneste sted på banen,hvor baneopstregningen må brydes af en sort.streg". På grund af snavs, slid og belægningsstruktur kan de sorte punkter i sig selv være problematiske - derfor anbefales det altid, at have enten sort PU farve eller tape med ved en indstilling. Husk dog altid at målstregen max. er 5 cm. bred, som nævnt ovenfor. P.S. udviklingen indenfor IAAF går mod smallere mållinier, bla. har stadions apstregel efter 1995, sorte mållinier på kun 2-3 cm's bredde. Dette stiller større krav til præcision ved indstillingen af målkameraet HUSK OGSA, AT SARGEN ELLER ERSTATNING FOR DENNE, AL TID SKAL VÆRE TIL STEDE PA STADIONS, NAR DER AFHOLDES STÆVNER MED RUNDBANELØB. OG AT SANDET l SPRINGGRAVEN SKAL VÆRE l NIVEAU. Vedrørende kontrol af el-tidtagningsanlæg, er der stadig kun 3 anlæg i Danmark, der opfylder Forbundsmappens paragraf om, at de skal have været til kontrol inden for de sidste 4 år. Der er således kun 3 anlæg, der opfylder kravet om, at der kan anerkendes Dansk rekord med anlæget, det drejer sig om ARHUS, HERNING og FREDE RIKSBERG. 7

7 Praktiske oplysninger HVAD SKAL EN RESULTATLISTE INDEHOLDE: Nedenstående skrives, idet der til stadighed indkommer en del resultatlister somikke indeholder alle nødvendige oplysninger omkring de opnåede resultater. Alle resultatlister skal indeholde følgende: navn, fødselsår, klub, resultat, endvidere skal der oplyses vind i relevante øvelser ( løb til og med 200m og alle flade spring ). Og ikke noget med kun at notere vind OK eller lignende med bogstaver. Nej noter i tal, hvad vindmåleren viste. TIDTAGNING ved baneløb kan enten foregå med el-anlæg eller med alm. stopur. Hvis tiden er målt med elanlæg, skal tiden opgives med 1/100 sek. i alle øvelser. Hvis tiden er målt med stopur, skal tiden angives med 1/10 sek., dette gælder også, når man benytter håndbetjente ure, som måler i 1/100 sek. Her skal man altid runde op til nærmeste 1/10. Tiden fra landevejs- og erosløb skal altid angives i hele sek, f.eks. 43,1 sek bliver til 44 sek og 34,7 sek bliver til 35 sek, alle tider rundes altid op til nærmeste hele sek. STAFETLØB, her er det vigtigt at anføre holdsammensætningen og årgang på deltagerne. ZONEAFSÆT, som benyttes i længde- & trespring for de yngste aldersgrupper, skal altid anføres på resultatlisten. VINDHASTIGHEDEN, skal altid måles, og opgives på resultatlisten i følgende øvelser : 60m-BOm-100m-200m- BOmh- 100mh- 110mh-200mh-længde og trespring. Altså alle løb til og med 200m samt alle flade spring. OPMÅLING af kast og spring skal fra B altid ske ved, at man runder ned til nærmeste hele cm. SPRING- & KASTESERIER, bør altid påføres resultatlisten. Specielt kan der i de flade spring være vinderspring, som er opnået i medvind, men hvor andre spring i serien er opnået med tilladt vind. Måske er det den aktives bedste godkendte spring i den pågældende sæson. MANGEKAMP, her skal hele serien altid oplyses. Husk også her vindangivelse. UNGDOMSRESULTATER, her skal der altid angives hvilke redskaber der er benyttet, d.v.s. hækhøjde, samt vægt på kasteredskaber og som nævnt under zoneafsæt EL-tid overfor manuel tid. l løb til og med 400m har man indenfor IAAF vedtaget at el-tid og manuel tid ikke kan sidestilles. l alle løb til og med 300m, opererer man med en forskel på 24/100, mens man i løb på 400m, 400mh og 4x100m opererer med 14/1 00. Det betyder, at en el tid på 1OOm på 11,72 er bedre end en håndtid på 11,5, difference 22/1 00. En el tid på 11,74 sidestilles med en håndtid på 11,5.l løb fra 500 m og opefterfindes der mærkelig nok ikke sådanne forskelle. d.v.s. en BOOm tid på 1.50,0 er bedre end en el-tid på 1.50,01. Mens 1.50,0 (m)= 1.50,00 (e). REKORDER: For at en dansk senior- eller juniorrekord i løb med el-tid skal kunne anerkendes, SKAL rekordanmeldel sen indeholde målfotofilmen eller en brugbar kopi af denne. Se envidere Forbundsmappen afsnit 17. HUSK REKORDANMELDELSER SKAL INDSENDES TIL DAF, SENEST 3 UGER EFTER RESULTATET ER OPNÅET. 8

8 Praktiske oplysninger BEREGNINGER VEDRØRENDE MANGEKAMP : ( gælder fra og fremover ) KVINDER: 7- kamp: 6- kamp: 5- kamp: 3- kamp: Kaste 4-kamp : Kaste 4-kamp : Sen., ungs., jun år, år 12-13år 12-13år (BOm-længde-kugle )12-13år Sen., ungs., jun år, 14-15år, 16-17år IAAF's 199B udgave DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel IAAF's 1971 udgave (genoptrykt i 1975) Hammerkast efter diskostabellen DAF's 2000 ungdomstabel 10- kamp: 5- kamp: 9- kamp: B- kamp: 6- kamp: 5- kamp: 3- kamp: Kaste 5-kamp : Kaste 4-kamp : Sen., ungs. & jun Sen., ungs. & jun år år 12-13år 12-13år (BOm-længde-kugle) 12-13år sen., ungs., jun. og 16-17år år, år IAAF's 199B udgave IAAF's 199B udgave DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel DAF's 2000 ungdomstabel IAAF's 1962 udgave. (genoptrykt i 1977) Vægtkast efter kuglestødstabellen DAF's 2000 ungdomstabel INDENDØRS MANGEKAMP Kvinder & mænd piger & drenge sen. - ungs. -jur år, 14-14år, 16-17år IAAF's 199B udgave DAF's 2000 ungdomstabel F a rum Hovedgade Farum l~f ]] 5] == Hos Ulla (mlk fri.>øt) Adelgade 87 1 mf Skanderborg 'i; Mandao lukket g

9 Klubforkortelser JYSK- FYNSK ATLETIKFORBUND : AA Aalborg Atletik MIG Aabenraa 1- & GF, Atletik AABYH Aabyhøj GIF AAGF Aabybro GF, Atletikafdeling AAK Aalborg Atletik Klub (UDM-96) AFF Atletikforeningen AFF af 1913, (UDM-96) AMK Aalborg Motions Klub AAPI Aalborg Politi's IF, Atletikafdeling AAL Aalestrup GF, Atletik AIKV AlK-Vejgård AKH Atletikklubben,.Holstebro AKS Atletik-Klubben Sønderborg 1900 Aarhus 1900, Atletik/Motion AGF Aarhus Gymnastik Forening, Atletik ARP! Aarhus Politi IF, Atletik AATM Aars Trim/Motion ADV Adventist IF, Atletik, Viborg (UDM-94) ATL AK-Atletica, Horsens AUNING Auning IF KILEN AK-Kilen, Struer AC42 Atletikclubben 42, Hobro HEDEN Atletik Klubben Heden, Grindsted BALLUM Ballum IF, Atletik BALTAP Baltap Runner, Karup BRYRUP BN Atletik, Bryrup BM Brande Motion B Ml Beder-Malling IF, Motion BJB Bjerringbro )F, Atletik BLA Blåbjerg Atletik Klub (UDM-95) BGIF Bogense G- & IF, Atletik (UDM-95) BOV Bov IF, Atletik BR66 BR-66, Atletik, Langeskov (UDM-94) Bl F Bramming IF, Atletik BS Brande Skiklub, Atletik (UDM-96) BMO Brande Motion BRO Broagerland U- & IF, Atletik (UDM-96) BRÆ Brædstrup IF, Løbekomite BH! Syrsted Hjeds IF, Atletik DAGNÆS Dagnæs IF DANNES IF Dannebrog, Astrup (UDM-94) DJI Den Jydske Idrætshøjskole DLR Dr.'s Livregimenfs IF, Nr.Sundby DYBVAD Dybvad IK, Atletik EAF Esbjerg Atletik Forening EM Esbjerg Motion FARSØ Sparekassen Farsø FLUIF F.L.U.I.F., Atletik Nyk.Mors FTK Fjerritslev Trim Klub (UDM-95) FJO Fjordager IF, Atletik FREMO Frejlev Motion, Aalborg FRO Odense Freja FROS OK Fros, Fredericia (UDM-96) SP Foreningen til f.a.d. Spydkast (UDM-95) FAK63 Fredericia AK-63 FAK66 Frederikshavn AK-66 FRØS Frøs Løbet FA Faaborg Skiklub, Atletik GU Glamsdalens Idrætsefterskole (UDM-95) GM Grindsted Motion GRENA Grenå IF GRA Gråsten l & GF GUD Guderup Løbeklub GUG Gug BK, Joggingafd., Aalborg (UDM-96) HAD! F Haderslev IF, Atletik HAD! Haderslev Politi' s IF, Atletik (UDM-95) HIK Hadsten IK, Atletik (UDM-95) HT Hadsten Trim HALS Hals Forenede Sportsklubber, Atletik HAMMEL Hammel GF, Løb & Motion HAMSU Hammelev Sogns Ungdomsafd., Vojens HATOK HATOK Atletik afd., Hadsund HKS Hammerkastselskabet af 1984 HHI Havstrygerne, Hirtshals (UDM-96) HGF Herning GF, Atletik/Motion HIM Hl-Motion, Skanderborg HJMOD HJM-Odder HJA Hjørring Atletik l Motion HOL Holbøl F- & IF, Atletik (UDM-95) HOK Holstebro Orienteringsklub HFS Horsens F.S., Atletik HOO Horsens Orienteringsklub HVS Hvide Sande KFUM, Atletik HÆRVEJ Hærvejens Løbeklub HØJ Højer IF, Atletik l HA ldrætshøjskolen, Atletik, Arhus AFR IC-Fremad, Arhus MOLS!F-Mols, Atletik IFK IFK-Aalborg IFFAR!F-Sparekassen Farsø IVG IF Varde Garnision lam Ikast Atletik/motion JIF Jernbanens IF, Atletik, Odense (UDM) KARUP Karup Orienteringsklub KHIF KHIF-Motion, Hasselager KOIF Kolding IF, Atletik KKFUM Kolding KFUM, Atletik KOMO Kolding Motion KOR Kolding Orienteringsklub (UDM-95) KORUP Korup IF, Atletik KORUPM Korup IF, Motionsløbsafdeling KBA Kristrup Boldklub, Atletik (UDM-94) LLM Langeskov Løb & Motion LL Lemvig Løbeklub LMAK Lemvigegnens Motion & AK LYS Lystrup IF, G- & A LIUF LIUF-Løb, Hjørring LØBER Løberen, Odense MFS Mariager F. S., Atletik MIDMO Middelfart Motions Klub NGIF Nyborg G- & IF, Atletik N l Nordjyllands Idrætshøjskole NØRREA Nørreå IF, Atletik NÆSBY Næsby IF OIGF Odder G- & IF, Atletik 10

10 Klubforkortelser OA Odense Atletik OAJOGF Odense Atletik - O.G.F. OGF Odense GF, Atletik OGFM Odense GF, Motion (UDM-95) 00 Odense Orienteringsklub OPI Odense Politi's IF, Atletik OKD OK Djurs OKU OK Uldjyderne (UDM-95) OTRI Odense Triathlon Klub OAI Otterup Atletik & IF RFR Randers Freja Atletik RFREJA Randers Freja Motion RKFUM Randers KFUM, Atletik (UDM-94) RRA Randers Real Atletik RINGE Ringe GF, Atletik RINGK Ringkøbing IF, Atletik RAK Rødding Atletik Klub RUDTK Rudkøbing Tennis Klub (UDM-96) RIA Rødekro IF, Atletik SMTRI SAK-77, Motionrfriathlon SAK77 Silkeborg AK-77 SIF Silkeborg IF, Atletik SAM Skive Atletik/Motion SIK SkiveIK SKOVBK Skovbakken Atletik SSI Snejbjerg SG.- & IF, Atletik STO Stoholm IF, Atletik SGF Sunds GF, Motion SG Svendborg GF, Atletik SYIF Sydmors IF, Atletik SIK80 Sæby IK af 1980, Atletik SØLØ Søndermarksløbet (UDM-95) SØNÆ Sønder-Nærå IF, Atletik (UDM-96) TFGF Tarm- Feersom IF, Atletik TI Trænregimentets ldrætsf., Nr.Sundby TPI Tarup Pårup IF. Atletik TAULOV Taulov Motion TAK Thisted Atletik Klub (UDM-96) THA Trimklubben Hanstholm TETRIH Team Triathlon Herning T JÆ Tjæreborg GF TSF Tønder SF, Atletik TÅRS Tårs Løbet TÅRSU Tårs-Ugilt IF VELO Velo, Nr. Sundby, Atletik VEJEN Vejen Atletik Forening VIBY Viby IF, Atletik VIL Vildbjerg Motion VIF Vejle IF, Atletik VEJ Vejstrup Ungdomsskole VUIF Vestsalling UlF VIBORG Viborg Atletik/Motion VIDAR Vidar, Atletik, Sønderborg VOJENS Vojens Atletik Forening VOL Vollsmose IF, Atletik ÆRØ Ærøskøbing IK, Atletik ØRUM Ørum Marchen ØNIF Øster Nykirke IF, Atletik (UDM-96) ÅLBÆK Ålbæk IF, Atletik (UDM-96) HJMAA HJMAL HJMB HJME HJMFA HJMFR HJMGR HJMO HJMSI HJMSK HJMSV HJMT HJMV HJMÅ HJM-Aalborg HJM-AIIingåbro HJM-Børkop HJM-Esbjerg HJM-Farsø HJM-Fredericia HJM-Grenå HJM-Odense HJM-Silkeborg HJM-Skørping HJM-Svendborg HJM-Thisted HJM-Vejle HJM-Århus SJÆLLAND-KØBENHAVNS ATLETIK FORBUND : AAC Amager Atletik Club ALSG Allinge-Sandvig Gymnastikforening ALMO Almindingens Orienteringsklub AKB Atletik Klubben-Brøndby ATTILA Attila, Nyk. Falster DELTA AK-Delta, Slagelse HTS AK-Hans Tavsensgade Skole ALB Albertslund IF, Atletik ALF Albertslund Løbe Forening AG Amager GF, Atletik AlF Amager IF, Atletik AlK Arbejdernes IK, Atletik ART Arresø Triathlon Klub ASNÆS Asnæs Løbelaug AK73 Atletikklubben af 1973, København BHO B.H.O. - Runners, Taastrup BAC Bagsværd Atletik Club BAK Ballerup Atletik Klub BLL Blovstrød-Løverne BVI Bomholm's Værn's IF, Atletik BVA Brandvæseners IF, Atletik BRT Brøndby Trim-Komite BRTRI Brøndby Triathlon Club COPGA The Capenhagen Games AA DAL Dalby SG- & IF af 1901 DKVLIF Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole IF DIA Dianalund IF, Motion FARUMO Farum Orienteringsklub FAK Fredensborg AK FIF Frederiksberg IF, Atletik FIFH Frederiksborg IF, Atletik FRH Fremad Holbæk GAM Ganløse Atletik/Motion GEV Gevninge IF motionisterne GIFMO GIF-Motionisterne, Roskilde GIK Gentofte IK, Atletik GIC Glostrup IC, Atletik GIF Greve IF, Atletik GLADS Gladsaxe IF, Atletik GMF Greve Motionsforening GUN Gundsølille SG- & IF, Atletik 11

11 Klubforkortelser HTI HUAC HASLEV Hl F HSOK HERF HERLEV HG HJORT HLMK HOLTE HAF HAK HVAM HVIF HOl IFF IFV FLØNG GULL G77 LANGG SKJOLD S P ART A HELLAS l KO VIKING ISHØJ KOIK KAI F KTA BH KIS KDI KLEM KORSØR KREBS K Dl KIF KS KIK KØGE LEJRE LIF LOS LB PINT MLI ML MOG NABO NIVÅ H.T.I., Atletik, Taastrup H.U.A.C., Holeby Haslev KFUM' s Atletik Helsingør IF, Atletik Helsingør Ski- & Orienteringsklub Herfølge GF, Atletik Herlev IF, Atletik Herlufsholm GF, Atletik Hjorten, Hørsholm Holbæk Løbe- & Motionsklub Holte IF, Atletik Hundested AF Hvidovre AK Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre IF, Atletik Hærens Officerskoles Idrætsklub!F-Flyvestation Bornholm, Rønne IF for Flyvestation Vedbæk IF-Fiøng, Motion IF-Gullfoss, Atletik IF-Gundsømagle af 1977 IF-Langgarverne, Hillerød IF Skjold, Skævinge l F-Sparta, Atletik, København IK-Hellas, Atletik, Roskilde l K-Olympia, Atletik, Maribo IK-Viking, Rønne Ishøj GF, Atletik Kokkedal IK Atletik/Trim Kalundborg IF, Atletik Kastrup Tårnby AK KFUM' s Atletik, Ben Hur Kildebakkens Skiklub, Bagsværd København Døves Idrætsklub Klemensker IF, Atletik Korsør Atletik & Motion Krebs Skoles IF, Atletik København Døves Idrætsklub København's IF, Atletik København's Skiklub Klampenborg IK Køge G- & IF, Atletik Lejre IF, Atletik/Motion Lillerød IF, Atletik Los Kænguros Lynge Broby IF, Atletik Løbeforeningen PINT, København Meiby-Liseleje IF, Atletik M-Lunters, Taastrup Mogenstrup LMK NA-80, Nyk. Falster Nivå GF, Atletik NT Nord - Trim, Helsinge NYVEST Ny Vest, Atletik, Rønne YKER Nyker IF, Atletik NSM Nykøbing Sjælland, Motionsklub ORI ORI-Atletik, Frederikssund OSORØ Orienteringsklubben Sorø PEDIF Pedersker Idrætsforening PI Politiets IF, Atletik, København POSTEN Postens Atletik/Motion, København PULS Puls 3060, Helsingør PULS96 Puls 96, Ballerup RIF Ringsted IF, Atletik RIM Ringsted Motion RORU Road Runners Club, Nuuk RRC Road-Racing Club, København REA Roskilde Efterskole, Atletik RAC Rødovre Atletik Club SAC Søllerød Atletik Club SAGA S.A.G.A., Frederiksberg SAS SAS Klubben's Atletik SLM Slagelse Motionsklub SOL Solrød Atletik/Motion SØAM Stenløse Ølstykke AK l Motion STH Store Heddinge GF, Atletik SNIK Søllerød Nærum IK, Atletik SAN SAN - Løberne, Svaneke TTC Taurus T rack Club, Brønshøj TER Terløse KFUM, Atletik TOREBY Toreby Sagn's GF, Atletik TRI TRI 4, Triathlon Klub TIF Trongården IF, Atletik TIK Taastrup IK, Atletik Vl39 Vallensbæk IF af 1939 VAC Vordingborg AC YBS Young Boys, Atletik, Nyk.Falster ØB Østerlars B. 9. Kreds-Atletik HJMAM HJM-Amager Afd. HJMD HJM-Dyrehaven Afd. HJMF HJM-Farum Afd. HJMGL HJM-Giadsaxe Afd. HJMG HJM-Greve Afd. HJMGØ HJM-Gørlev Afd. HJMH HJM-Helsingør Afd. HJMHE HJM-Herlev Afd. HJMHR HJM-Hvidovre/Rødovre Afd. HJML HJM-Lyngby Afd. HJMM HJM-Maribo Afd. HJMN HJM-Nakskov Afd. HJMNØ HJM-Nørrebro Afd. HJMSTE HJM-Stevns Afd. HJMVÆ HJM-Værløse Afd. HJMØ HJM-Østerbro Afd. HJMJÆ HJM-Jægerspris Afd. 12

12 Landeforkortelser l forbindelse med afsnittet om rekorder samt dansk deltagelse ved internationale mesterskaber er der brugt forkortelser for aktuelle lande. NATIONSFORKORTELSER: ALG AUS BAR BEL BRA BUL CHN CIS CZE CUB DDR ESP ETH FIN FRA FRG GBR GER GRE HUN JAM JPN Algeriet Australien Barbados Belgien Brasilien Bulgarien Kina Sammenslutningen af russiske stater Tjekkiet Cuba Østtyskland Spanien Etiopien Finland Frankrig Vesttyskland Great Britain Tyskland Grækenland Ungarn Jamaica Japan IRL ITA ISL KEN MEX MAR MOZ NAM NED NGR NOR POR ROM RUS SSSR SUl SWE TCH UKR USA YUG Irland Italien lsiand Kenya Mexico Marokko Mozambique Namibia Holland Nigeria Norge Portugal Rumænien Rusland Sovjetunionen Schweiz Sverige Tjekkoslovakiet Ukraine USA Yugoslavien 258. HAABETS AI..Lt Ot< 2700 COPENHAGEN/BRØNSHØJ CENMARK B~ERS SHIP MANAGERS CHARTERERS f<eg. NO. 6281:5 TELEX & TELEFAX CABLESCOPCHARTCOPENHAGEN PHONE AOH FL. SØRENSEN ERVIND OLESEN NILS OLE ANDERSEN

13 14... '

14 Mesterskabsstævnerne 1999 ARRANGEMENT STED DATO ARRANGØR DM-inde-mangekamp, alle DM-inde, alle DM-kort-cross, alle (-vet.) DM-10km L, alle- veteraner DM-10 km, veteraner DM-5 kamp, sen. DM m, ungs. DM-'/2 marathon, vet.+sen.+ungs. DM-mangekamp, alle DM-4x800m,4x1500m, 1 OOOmst DM-store, sen. DM-store, veteraner DM-store, ungd.-jun.-ungs. DM-hold, veteraner DM-DT-finalen, sen. DM-hold, ungd. DM-4x1500m, veteraner DM-kastemangekamp, veteraner DM-cross, veteraner DM-kastemangekamp, alle DM-marathon, sen. DM-Iang-cross, sen. +ungs. DM-cross, juniorer DM-vinterturneringen 98/99 Marselisb. Malmii Blovstrød Arhus Arhus Arhus Vejle Svendborg Roskilde Roskilde Østerbro Esbjerg Aalborg IKKE AFHOLDT Lyngby Ballerup Glostrup Glostrup Fåborg Randers Helsingør Viborg Albertslund Roskilde Ring Bernstoffparken Odense/Stadion Svendborg Blovstrød Arhus/Friheden 13.februar Arhus februar DAF 14.marts BLL 11.april Arhus april Arhus maj Arhus maj AGF 17.juli SG GIF GIF august S P ART A august EAF 04.-0S.september AA 11.september 19.september 19.september 19.september 03.oktober 03.oktober 17.oktober 31.oktober DS.december TIF BAK GIC GIC Fåborg Skiklub RRA Hl F Viborg AM ALF 18.oktober 98 Hellas 22.november 98 S P ART A 24.januar ONOGF 14.februar SG 14.marts BLL 11.april Arhus 1900 R G R God og effektiv flytning udføres af fagfolk med fuld forsikring. Gratis flyttekasser. - Skriftligt uforb. tilbud. Højlund s Flyttefirma PENSIONISTRABAT 1edlem af DMF LANDETS ÆLDSTE OPDRÆT Bullterrieren er-somvi opdrætter ~=~~~~~r~~=~ ~~~~~i~å '1u~~~~=; udemærket som vagthund. l over 37 år har vi bestræb! os på kun at anvende karakterfaste, opvakte og lærevillige hunde i avlen. Adskillige ærespræmier for opdræt og&_ ~.-., \'Hl KENNEL SABLO BRIAN SAND Tlf Mobil De gg~3ic~~~~j 17 www. butlterriere.dk Sabb S Romana Ridcey, 2 mdt. gammel 15

15 Danske seniormestre 1999 Dl F's Mesterskaber for Danmark : 100m 200m 400 m 800 m 1500 m 5000 m m 100m hæk 400 m hæk 4 x 100m 4 x 400 m '!, marathon marathon cross ca. 4 km hold cross c. 8 km hold højde stang længde 3-spring kugle diskos spyd?-kamp danmarksturneringen vinterturneringen DAF's forbundsmesterskaber Christina Schnohr,75, ,07 (-25) Christina Schnohr,75, ,46 (-23) Christina Schnohr,75, ,52 Heidi Jensen,66, KØGE 2.07,46 Petrine Holm,??, SPARTA 4.31,41 Annemette Jensen,?Z, SPARTA 16.39,26 Jytte Pedersen,64, TIF 35.43,56 Joanna Buciarska,77, SPARTA 14,2 (-25) Anja L.Pedersen,73, SPARTA 64,66 Arhus ,29 (;".r>ne B:Johannsen,83-Christina Schnohr,75-Karen Gydesen,67-Lisbeth Bertelsen,71) Arhus 1!ji.iJ 4.02,58 (Anne B.Johannsen,83-Christina Schnohr,75-Caroline Tørring,77-Karen Gydesen,67) Sidsel H.Rasmussen,77, AGF Anette Hansen,64, HG Dorte Vibjerg,73, SPARTA SPARTA (Dorthe Vibjerg,73-Pernille Svarre,61-Mette Bang,68) Jytte Pedersen,64, TIF S PART A (Hanne Baltzersen,67-Pernille Svarre,61-Pernille Kondrup,66) Karina Johansen,83, HVAM Karen Klintø,83, VIDAR Lisbeth Bertelsen,71, 1900 Lisbeth Bertelsen, 71, 1900 Claudia Mues,75, SPARTA Annette Bøgh,62, 1900 Jette Ø.Jeppesen,64, 1900 Christina Schnohr,75, 1900 (14,86-1,47-11,89-24,56/5,60-31, ,46) 1,73 3,45 5,53 (-47) 12,34 (+13) 15,75 46,23 54, p SPARTA 293p (Sille Søndergaard,83-Joanna Buciarska,77-Anja L.Pedersen,73-Annemette Jensen,?Z Petrine Holm,77-Ciaudia Mues,75-Christina Scherwin,76-Trine F.-Madsen,79-Henriette Lykke,73-Simone Frandsen,61-Susse Malling,83-Hanne Sørensen,72-Kathrine Nielsen,72- Jofrit Risa,78-Pernille Svarre,61-Anita Tørring,79-Karin Eskesen,73-Charlotte Wåhlin,76) SPARTA 205p m stafet 4 x 800 m hammer kaste 4-kamp 10 km L hold 'f, marhold marathon hold INGEN INGEN Charlotte Wåhlin,76, SPARTA Ane Nørgaard,73, 1900 (41,51-11,83-39,30-41,65) Gitte Karlshøj,59, 1900 SPARTA (Pernille Svarre,61-Pernille Kondrup,66-Mette Bang,68) AGF (Sidsel H.Rasmussen,77-Majken Kristensen,72-Marianne Rhode,69) INGEN 55, p

16 Heidi Jensen, KØGE, årets vinder af den gylde PUMA. Efter at have været væk i mange år, siden en 2.04 tid ved DM i 83, vendte Heidi tilbage for et par år siden ved et cross løb i Århus. l 96 blev det til 2.09, i , i og nu 2.01 på 800m. Heidi, mor til 2, har det sidste år satset 100% på en kval.-tid til OL, men da resultatet ikke kom i 99, må Heidi håbe på en dispensation fra TD, for at få et par nye chancer i år (EL) 17

17 Danske seniormestre 1999 Dl F's Mesterskaber for Danmark : 100m 200m 400 m 800 m 1500 m 5000 m m 110m hæk 400 m hæk 3000 m forh. 4 x 100m 4 x400 m '!, marathon marathon cross ca. 6 km hold cross ca. 12 km hold højde stang længde 3-spring kugle diskos spyd hammer 10-kamp danmarksturneringen vinterturneringen Christian Trajkovski,65, SPARTA 10,96 (-17) Christian Trajkovski,65, SPARTA 21,79 (-17) Christian Birk,75, SPARTA 49,04 Paw Nielsen,76, ,27 Paw Nielsen,76, ,36 Dennis Jensen,69, SPARTA 14.11,12 Ulrik Bohnsen,73, ONOGF 30.49,53 Anders Sækmose,74, SPARTA 14,55 (-15) Henrik Vincentsen,74, SPARTA 52,96 Mads V.Madsen,74, ,98 SPARTA 41,23 (Christian Trajkovski,65-Christian Birk,75-Thor Torp,79-Piotr Buciarski,75) SPARTA 3.18,45 (Christian Birk,75-Henrik Vincentsen,74-Espen Gatzwiller,81-Andreas Buelund,74) Cajus Møller,70, BLL Torben Nielsen,71, AK Paw Nielsen,76, Arhus (Paw Nielsen,76,Christian Olsen,74-Mads V.Madsen,74) Klaus Hansen,66, SKOVBK S P ART A (Dennis Jensen,69,-Uirik Bohnsen,73-Kim Nielsen,73) Michael Odgaard,68, SKOVBK 2,07 Martin Voss,67, ,20 Jesper Aabo,71, SPARTA 7,39 (+16) Jesper Riege,67, SPARTA 15,29 (-05) Joachim B.Oisen,77, AA 19,02 Joachim B.Oisen,77, AA 53,73 Richard A.Knudsen,72, ONOGF 67,57 Jan Bielecki,71, SPARTA 71,93 Anders Black,79, KIF 6.745p (11,40-6,96-12,70-2,03-52,52/15,81-30,11-3,70-50, ,1 O) SPARTA 300p (Christian Trajkovski,65-Thor Torp,79-Christian Birk,75-Andreas Buelund,74-Jacob J.Giiese,72-Mikkel Hjort,77-Kim Godtfredsen,66-Sisco Daastrup,-Dennis Jensen,69-Steen Walter,75-Piotr Buciarski,75-Henrik Vicentsen,74-Bo Saaek,72-Michael Mikkelsen,66-Poul Grenaa,66-Martin Gartner, 78-Christoffer Holst, 74-Aiexander Grelland,66-Jesper Aabo, 71- Thomas F.-Madsen,82-Lars Bach,69-AIIan Laursen,62-Ciaus Klostermann,64-Jan Cordius,66) p ALT køres overalt EVA TRANSPORT Radiodirigeret vognpark Mileparken Herlev Fax Udlejning af Erhvervslokaler Chr. R. Andreasen & Co Rugvænget Ringsted 18

18 Danske seniormestre 1999 DAF's forbundsmesterskaber m stafet 4x1500m vægtkast 5-kamp kaste 5-kamp 10 km L hold 'f, marathon hold marathon hold GIF 2.03,77 (Morten Larsen,71-Jimmi Jakobsen,81-Thomas Andersson,69-Henrik K.Nielsen,76} INGEN Michael Knudsen,71, Niels Uth,74, (6,68-45,63-23,25-38, ,84) Torben Wolf,77, (60,82-14,68-46,38-17,84-63, 71) Christian Olsen,74, 1900 KIF 1900 EAF 1900 (Christian Olsen,74-Chr.Due Pedersen,74-Mads V.Madsen,74) VIBORG (Søren Rasmussen,66-Jørgen Gamborg,69-Frank Løvendahl,67} FIF (Christian Wolfsberg,57-Ciaus Bjarnø,65-Henrik Albahn,60) 18, p 4.279p Flemming Bjerre, AGF, Dennis Jensen og Kim Godtfredsen, begge SPARTA ved DM 5000m. Dennis var suveræn, mens Flemming og Kim havde en hård kamp om sølvmedaljen gennem hele løbet. (EL} 19

19 Danske U-23 mestre 1999 drenge år : 100m 200m 400 m 800 m 1500 m 5000 m m 110m hæk 4 x400 m cross ca. 6 km hold cross ca. 12 km hold 10 km L hold 'f, marathon højde stang længde 3-spring kugle diskos spyd hammer vægt kaste 5-k vinterturneringen hold Thor Torp,79, SPARTA 10,95 (-02) Thor Torp,79, SPARTA 22,58 (-25) Carsten Schmidt,79, SAM 49,91 Anders Løvgreen,79, HG 1.59,14 Jeppe Thomsen,??, RFREJA 4.04,63 Michael Jørgensen,79, KORSØR 14.51,44 Martin Jacobsen,??, AGF 32.41,55 Jakob Walløe Hansen,??, FIF 15,64 (+05) DYBVAD 3.50,57 (Patrick Jensen,79-Rene Kristensen,??-Ciaus N.Hansen,78-Niels Madsen,79) Christian Madsen,??, BLL (Hasan Hussein,79-Nicolas W.Skov,79-Thomas Pedersen,78) Christian Madsen,??, BLL (Steffan Juui,79-Thomas Pedersen,79-Jacob Christiansen,79) Christian Madsen,??, BLL 1900 (Nicolas W.Skov,79-Thomas H.Andersen,79-Thomas Pedersen,78) Jacob D.Jensen,77, AA Martin Giirtner,78, SPARTA Laust Lund,79, FIF Anders Møller,??, 1900 Anders Møller,??, 1900 Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Torben Wolf,78, EAF Karsten Andersen,??, EAF (55,43-12,15-36,34-17,84-40,63) Henrik D.-Hansen,77, KKFUM ,09 4,40 6,78 (+09) 14,82 (-01) 15,80 45,22 61,04 61,11 18, p 31p 200p 20 LENDUM FORSAMLINGSHUS v l Doris Kristensen MAD UD AF HUSET Kap. max 300 pers. Ebeltoft IF's Fodboldafdeling v/charsten Lilleris - Fuglekongevej Ebeltoft Tlf Telefon Kammervej 16 Lendum 9870 Sindal

20 Danske U-23 mestre 1999 giger år : 100m Susse Malling,78, S P ART A 12,80 200m Susse Malling,78, S P ART A 26,10 (-09) 1500 m Camilla Madsen,78, GIC 4.36, m Kariatia Koroma,77, OA/OGF 10.31,42 100m hæk Marie Louise Hansen,79, Hl F 18,65 (+02) 400 m hæk Caroline Tørring,??, 1900 * 71,17 cross ca. 4 km Thea S.Henriksen,79, AGF cross ca. 8 km Lisbeth A. Rasmussen,??, O A/ OGF km L Thea S.Henriksen,79, AGF '/,MAR Sidsel H.Rasmussen,77, AGF højde Julie Muller,79, GULL 1,50 stang Anita Tørring,79, S P ART A 3,30 længde Ida Harlev,79, TIF 5,15 (+09) 3-spring Camilla Voigt,78, TIF 10,69 (-14) kugle Anja Smollerup,77, SAM 10,82 diskos Lise B.Nielsen, DYBVAD 34,93 spyd Anja Smollerup,77, SAM 37,63 hammer Anja Smollerup,77, SAM 40,66 7-kamp Ida Harlev,79, TIF 3.519p ( / ) kaste 4-k Anja Smollerup,77, SAM 2.715p (38,90-10,53-36,30-36,37) vinterturneringen Thea S.Henriksen,79, AGF 39p * = der blev løbet på for lave hække!! Camilla Voigt, TIF, Camilla Madsen, GIC, og Susse Malling, SPARTA. 200m ved DMU i Aalborg. (EL) 21

2000 i tal DAF FORSIDE:

2000 i tal DAF FORSIDE: DAF 2000 i tal FORSIDE: Christina Schnohr, Sparta, har i snart mange år, skønt Christina er født i 1975, tilhørt den absolutte danske elite i sprint og nu senest i mangekam p. Det er blevet til et utal

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg.

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. p JEKTERING Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

JØRGEN LILHOLM PETERSEN

JØRGEN LILHOLM PETERSEN UdfØres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DAF 2002 i tal FORSIDEN:

DAF 2002 i tal FORSIDEN: 2 DAF 2002 i tal FORSIDEN: Sofie Abildtrup (21.11.80), SPARTA (tidligere HGF) har gennem snart mange år tilhørt toppen af danske sprintere, først i alle aldersklasserne, men nu også på seniorniveau. Sofie

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DAF. i tal. Udgivet af DAF's Rekord- og Statistikudvalg

DAF. i tal. Udgivet af DAF's Rekord- og Statistikudvalg DAF 1992 i tal Udgivet af DAF's Rekord- og Statistikudvalg PR J TE RING Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAF 2004 i tal - 1. *=80m

DAF 2004 i tal - 1. *=80m ...--.--g AF- ~Q04 i to ~ f DAF 2004 i tal - 1 Forsiden: Morten Jensen (02.12.82), FIFH har gennem mange år været med i toppen af dansk atletik. Først gennem ungdomsrækkerne og nu helt i toppen i flere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4005000-010 Eskilstrup Håndboldklub 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4017000-016 Rødby Håndboldklub 4 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012 Vi skal hermed opfordre til, at vi får tilsendt navnene og adresserne på de superseje unge mennesker som kom til at løbe for langt, således at de kan få en fortjent

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Hotel Vejlefjord 090513

Hotel Vejlefjord 090513 1 lap(s), Kvinde, D5 Omgange 1 5 km 1 Malene Munkholm / Marathon Sport 00:23:54 00:23:54 2 Trine Møller 00:26:40 00:26:40 3 Hanne Skovbo / AGF Life 00:27:50 00:27:50 4 Annette Henriksen / Taluniverset

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere