OPSAMLING FORMIDLING EVALUERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING FORMIDLING EVALUERING"

Transkript

1 OPSAMLING FORMIDLING EVALUERING DET INTERNATIONALE POTENTIALE I DET LOKALE Mols og Djursland er et fantastisk rum af historie, natur og menneskelige kræfter. Dette sat i den rette kontekst skaber en helt unik grobund for at udvikle og forstærke det forretningsmæssige potentiale inden for lokale fødevarer med såvel et lokalt, nationalt og internationalt sigte. En kærlighed, respekt og forståelse at dette rum vil set med vores udgangspunkt altid være en nødvendighed for et langtidsholdbart økonomisk udbytte - uden at udnytte. c b a Både før, under og efter 2017! Generationer efter os - skal høste, nyde og bygge videre på dette unikke rum.

2 INDHOLD Arbejdsmodel Projekt- og besvarelsesgennemgang - Kattegatcentret (a) Evaluering Kattegatcentret Projekt- og besvarelsesgennemgang - Nationalpark Mols Bjerge (b) Evaluering Nationalpark Mols Bjerge Projekt- og besvarelsesgennemgang - Maltfabrikken (c) Evaluering Maltfabrikken Samlet evaluering

3 OO ARBEJDSMODEL Samtlige tre projekter er udviklet efter samme model. Modellen tager udgangspunkt i et forløb med gensidige påvirkninger i mellem det specifikke projekt og de relevante interessenter bestående af henholdsvis lokale kokke/restauranter, lokale producenter og turister/lokale kunder. Undersøgelsen af den gensidige påvirkning imellem projektet og interessenter bygger på relevansen for at implementere en fælles viden og ejerskab for det enkelte projekt hos de gældende interessenter. De tre projekter er alle udviklet med det fælles formål i mente at udvikle og udbygge en fælles madidentitet og kultur på Djursland frem mod På trods af at de tre projekter har været af meget forskellig karakter og at de individuelle opgaveformuleringer har krævet vidt forskellige løsninger og ekspertise, så har selve arbejdsmodellen virket effektivt i udviklingen af opgaven på samtlige projekter. Denne arbejdsmodel kan med fordel anvendes på andre lignende projekt- og udviklingsforløb. AKTØRER/INTERESSENTER DESTINATION MED AKTIVITET/ PRODUKT KOKKE/RESTAURANTER/ETC Besøg/workshop Udvikling ejerskab 2017 flere worksshop udvikling event PRODUCENTER Besøg/workshop Udvikling ejerskab TURISTSTED/-DESTINATION Projekt der skal løses 2017 Event Limited Edition More Loose LOKALE/TURISTER Besøg/workshop Udvikling ejerskab 2017 Ejerskaber/bevægelser/lag udvikling Event TIDSLINIE

4 O1 - KATTEGATCENTRET Opgaven var at løfte niveauet i Kattegatcentrets café og implementere brugen af lokale fødevarer. Vi blev mødt med en stor entusiasme fra Kattegatcentrets side, en stor velvilje til at ville noget andet og bedre end det eksisterende madtilbud. KORTLÆGNINGEN AF OMRÅDETS FØDEVAREPRODUCENTER Baseret på eget kendskab til området, netværk og desk research. Her anbefales relevante fødevareproducenter til et samarbejde med Kattegatcentret: Nord Djursland: Hedegårdens Vinavl, Høbjerg Gartneri, Frisk Fisken, Kama Kaffe, Kattegat Seafood A/S Landmad, Møllefisk, Stenalt Gods, Søby Frugtplantage, Trines Grønt og Rydalsgaard. Syd Djursland: Ebeltoft Gårdbryggeri, Flyvefisken, Holmgaard, Lille Raneladegaard, Mjødgård, Mols Kafferisteri, Møllerrup Gods (vildt), SuperBest Rønde, Skovkvæg, Slagter Kruse, Stiibjerg Frugt og Bær, Sørens Biavl, Villa Poulsen (frugtavl), Woodshade Organics, Øhoved Grønt og den Økologiske Landbrugsskole. Andre alternativer er restauranter, der laver egne produkter, som for eksempel Smag og Glascaféen. ANALYSE AF KATTEGATCENTERETS MADTILBUD OG KUNDEGRUNDLAG Der blev skabt en analyse af Kattegatcentrets madtilbud og kundegrundlag igennem indledende samtaler og møder med Kattegatcentrets ledelse og køkkenpersonale. Der blev skabt ud fra dette en række konkrete forslag til ændringer af indhold og kultur i forhold til madtilbuddet på Kattegatcentret, desuden blev der skabt to forslag til ny formidling og madidentitet. I arbejdet på workshoppen med deltagelse af projektledere inden for turismeindustrien, lokale fødevareproducenter og -interessenter, blev der formuleret visioner for Kattegatcentrets madidentitet og udvikling i forhold til at være medspiller i dét at skabe en lokal madidentitet på Djursland. Vi arbejdede desuden på Kattegatcentrets mission om at være et lokalforankret kulturhus hvilket vil kunne udvikle stedets aktiviteter for lokale såvel som turister og styrke helårsturismen. Grundet den forestående højsæson (sommeren 2014) og mange nyansatte i personalestaben valgte Kattegatcentret at fokusere på den mere kortsigtede udvikling af stedets madtilbud. UDVIKLING AF MADKONCEPT DER HØJNER KVALITETEN AF STEDETS MADTILBUD OG GIVER DET EN LOKAL MADIDENTITET OG EJERSKAB Kattegatcenteret fik fremlagt to mulige løsninger i præsentationen af stedets madidentitet se Bilag a1. De valgte at tage løsningen der justerede og optimerede deres daværende identitet fremfor en større ændring af konceptet og identiteten.

5 O2 - KATTEGATCENTRET Der blev lavet om på menuerne med fokus på at løse højsæsonens enorme kundepres med et ungt utrænet personale. Arbejdsgangende i køkkenet blev forenklet, der blev lavet nye stationer og der blev etableret en buffet i forbindelse med et køkken et andet sted i huset for at lette presset på caféen. Der var et øget fokus på at kunden hurtigere skulle kunne orienterer sig om udvalget og ikke blev stillet overfor for mange valgmuligheder, hvorfor menuerne blev gjort enklere. Ændringerne i menuerne og produkterne blev fulgt op af en praktisk instruktion, implementering af nye opskrifter, samt ejerskab og udvikling i samarbejde med personalet. Der blev herefter lavet foodstyling af de nye menuer, hvor vi fotograferede de nye madtilbud for at ensrette og forenkle serveringen og tydeliggøre udvalget og produktet for kunden. Vi højnede kvalitet af børnemenuen ved at servere den med farverige, friskskårne lokale frugter og grøntsager, som det viste sig var et stort hit hos både børnene og deres forældre. Udover inddragelse af lokale råvarer fokuserede vi på at fjerne indkøbte færdiglavede produkter fra køkkenet, som vi erstattede med hjemmelavede produkter. Dette skabte en tydeligt stolthed i personalegruppen. Personalegruppen omkring køkkenet virker glade for forandringerne, engageret i forsat at løfte niveauet og har generelt taget ejerskab for opgaven. Forsøget på at etablere buffeten fik ikke den ønskede effekt: at nedbringe ventetiden i caféen, hvilket har indvirket negativt på kundetilfredsheden. Dette er til trods for Kattegatcentrets store indsats for at lokke kunderne over i det mere afsides lokale hvor buffeten blev serveret i løbet af højsæsonen. Der er forsat rige muligheder for at øge brugen af lokale fødevarer, både i og udenfor højsæsonen. UDVIKLING AF LOKALE PARTNERSKABER Der blev i sommeren 2014 etableret samarbejdsaftaler med den lokale fiskehandler og bager. Opskrifter blev udleveret til de lokale forhandlere/producenter således at de kunne fremstille produkter specielt til Kattegatcentret. Hvis Kattegatcentrets eget køkken ikke kunne følge med på egenproduktionen af hjemmelavede specialiteter, kunne der suppleres op med hjemmelavede produkter fra en lokal restaurant. Der blev etableret en aftale med den lokale gartner fra Høbjerg om levering af frugt og grønt. Hvilket var en succes, på trods af at de løb ind i problemer sidst på sæsonen med mangler i sortimentet. Vi fandt en løsning ved levering fra andet lokalt gartneri. Vi udviklede en menu med en burgerbøf af Skovkvæg fra Molsbjerge. Produktion og købsaftale blev etableret med SuperBest i Rønde. Pga. ændringerne i personalestablen, samt manglende tid, blev dette produkt blev erstattet med forstegte bøffer fra Himmerland. Det aftaltes dog at dette produkt kunne implementeres efter højsæsonen. I slutningen af september afholdes et evalueringsmøde, hvor der følges op på etablereingen af de eksisterende lokale partnerskaber, samt evt. fremtidige lokale samarbejdspartnere.

6 O3 - KATTEGATCENTRET VIDENS- OG ERFARINGSOPSAMLING I FORHOLD TIL UDVIKLET MADKONCEPT MED FOKUS PÅ UDBREDELSESMULIGHEDER Vi har opfordret Kattegatcentret til at evaluerer processen frem til nu internt. Arbejdsmodellen hvor konsulentrollen har fungeret som facilitator, sparrings- og samarbejdspartner har været frugtbar i forbindelse med etableringen af et ejerskab hos personalet i udviklingen af en ny madidentitet på Kattegatcentret. Desuden er kommunikation skabt og aftaler indgået imellem Kattegatcentret og en række lokale producenter samt interessenter, hvilket er af stor værdi for alle parter. En af de besøgende gæster skrev på Tripadvisor efter et besøg på Kattegatcentret med sin familie: Dejlig dag i kattegatcentret Anmeldt 19 juli 2014 / 5 ud af 5 stjerner Vi besøgte centret d. 16. juli, og havde en fantastisk god oplevelse med Kattegatcentret. Der var masser af spændende aktiviteter hver time, og et varieret udvalg af muligheder. Maden var baseret på lokale råvarer, og smagte skønt. Det er vores klare overbevisning at brug af og information om lokale fødevarer og produktion af egne specialiteter skaber øget værdi for turistens oplevelse.

7 O4 - EVALUERING - KATTEGATCENTRET Processen på Kattegatcentret stødte på flere udfordringer undervejs. I løbet af samarbejdet med Kattegatcentret, viser det sig at der er ved at blive etableret et voksende ønske om at forny stedet og øge kvaliteten i madoplevelsen for kunderne. Det er også tydeligt at alle har en holdning til maden og tanker om hvad der skal til eller ikke skal til. Beslutningsprocesserne og ansvarsområderne har ikke været tydeligt defineret, hvorfor det som samarbejdspartner kan være udfordrende at komme med ændringsforslag, medspil som modspil. Vi ser derfor at det er vigtigt at få defineret en fælles målsætning for Kattegatcentrets madtilbud, som forhåbentlig kan være med til at danne en fællesforståelse og stolthed over hvad gæsterne tilbydes. Vi mener at Kattegatcenteret skal være kendt nationalt som internationalt for fodring af både hajer og turister. Ydermere eksisterer der et stort potentiale i muligheden for at afholde selskaber og konferencer i Kattegatcenterets spændende og smukke lokaler. Det er vores klare anbefaling, at Kattegatcentret benytter sig af denne oplagte mulighed, gerne i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Således vil Kattegatcentret kunne sælge selskaberne og selv bevare fokus caféens forsatte udvikling, indtil der er skabt en grundig stabilitet, erfaring og identitet her. Anbefalede fokuspunkter for fremtidens madtilbud på Kattegatcentret: At styrke kontakten til lokalsamfundet At øge et fokus på lokal og hjemmelavet mad, ved at fokusere på: mad fra havet og lokale producenter At etablere samarbejder med andre lokale fødevarer interessenter, som også kan byde ind på forplejningsopgaver på større private, regionale som kommunale arrangementer evt. i samarbejde med kokke fra lokalområdet (der kunne for eksempel oprettes madhold, med supplerende foredrag i Natilus og biografen omkring lokale fødevarer) At sælge flere lokale produkter At skabe relevante samarbejder med lokalproducenter, som for eksempel et samarbejde med Ebeltoft Gårdbryggeri om havbrus og havskum Kattegatcentrets egen øl og sodavand At udvikle en mødetallerken, bestående udelukkende af lokale og hjemmelavede specialiteter At fortælle historier om Kattegatcentrets samarbejde med lokalproducenter og øgede fokus på de lokale produkter i pressen Vi vil råde til, at der fokuseres på ovenstående ved at sætte klare mål for udviklingen frem mod 2017 i forhold til madtilbuddet. Dette kan gøres ved at udbrede kendskab til og information om lokale råvarer, produkter og producenter, samt ved at deltage aktivt i forskellige samarbejder med områdets fødevareinteressenter.

8 O5 - NATIONALPARK MOLS BJERGE KORTLÆGNING AF OMRÅDETS INTERESSENTER Nationalpark Mols Bjerge er den af landets tre nationalparker, der omfatter den største procentdel af privatejede arealer. Nationalparkens fysiske områder er således ejet 20% af det offentlige (det er Naturstyrelsen, de forvalter arealerne) og 80% af private lodsejere. Det betyder, at de private lodsejere er af væsentlig og meget stor betydning for de eksisterende og ikke mindst for de fremtidige stedbundne ressourcer. Det er nødvendig at skabe en interesse hos de private lodsejere, så de i fremtiden kan/vil være avler og producent i relation til lokale fødevarer. Der findes i dag ca. 25 fødevareproducenter (små/mindre) i Nord- og Syddjurs kommune, der kunne være relevante for et samarbejde med Nationalparken. Hertil kommer en række interessante initiaver og boblere som f.ex. Havhaver Ebeltoft Vig, der er baseret på andelstanken, eller en lokal restauratør, der eksperimenterer med at lave specialiteter på glas (syltevarer). Der er i dag ca. 25 restauranter i Nord- og Syddjurs kommune, der kunne være relevante for et samarbejde med Nationalparken. Der er ca borgere i Nord- og Syddjurs Kommune, som er de potentielle primære besøgende i Nationalparken. Sekundært er der nærkommunerne, herunder Aarhus og Randers og ikke mindst turistgrundlaget. Købstaden Ebeltoft, der er beliggende i Nationalparken og del af Djursland som kystferiedestination, blev fornylig af Videncenter for Kystturisme valgt som et af de 20 særlige feriesteder som en overnatnings- og oplevelsesbaseret destination med en betydelig kritisk masse med registrerede overnatninger i 2011 og et estimeret turismeforbrug på 1 mia. kr. Ebeltoft er endvidere et centralt bymiljø og et kulturelt centrum for turister på hele Djursland. UDVIKLING AF KONCEPT OG SAMARBEJDSMODEL FOR PRODUKTION AF FØDEVARER PÅ BASIS AF STEDBUDNE RESSOURCER OG LOKALE AVLERE OG PRODUCENTER Lidt baggrund De danske nationalparker har hver deres logo, der dog tydeligt indgår i en serie. Den nationale del af logoet udgøres af en krone, der symboliserer den danske natur. Logoet for Nationalpark Mols Bjerge er et bølgende landskab i varme farver, blå kyst og Kalø Slotsruin. Nationalparkernes logo giver en fælles ramme for de danske nationalparker og giver det signal, at der i nationalparkerne findes natur og oplevelser af særlig kvalitet. Nationalpark Mols Bjerge blev indviet i 2009, men det første lange stykke tid arbejdede nationalparkens første bestyrelse med at lave en Nationalparkplan.

9 O6 - NATIONALPARK MOLS BJERGE Herefter har Nationalparken alene været i drift i lidt over to år. Arbejdet med at bringe logoet i spil i området er dog allerede i gang. Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse har i nationalparkplan bl.a skrevet følgende: Bestyrelsen kan gennem markedsføring, som giver Nationalparken en profil, samt gennem udvikling af kvalitetsbrand og certificeringsordninger understøtte bæredygtig kvalitetsturisme. Til det formål har Nationalparken vedtaget et sæt retningslinjer for, hvordan og på hvilke betingelser lokale aktører kan få mulighed for at udnytte nationalparkbrandet i egen markedsføring. Der er allerede nu en række samarbejdspartnere og virksomheder, der bruger logoet, herunder producenter af lokale fødevarer, ex. Skovkvæg*, der sælges af SuperBest i Rønde. Det kan arbejdes med følgende mulige koncept- og samarbejdsmodel i fremtiden: A. Nationalparken og avler/producent Ressoucerne findes i Nationalparken i dag ex. planter, der gror, fisk og skaldyr i havet (lang historie). Nationalparkens logo anvendes sammen med producentens logo. Samarbejdets beskrives detaljeret, og dette skal fremgå af begges samarbejdspartneres hjemmesider. Producenten udarbejder den gode udviklings-/produktions storytelling. Nationalparken udarbejder den gode terrior telling. Samarbejdet evalueres hvert år. B. Nationalparken og restaurant Ressoucerne findes i Nationalparken i dag ex. planter, der gror, fisk og skaldyr i havet (lang historie). Nationalparkens logo anvendes sammen med restaurantens logo. Samarbejdets beskrives detaljeret, og dette skal fremgå af begges samarbejdspartneres hjemmesider. Restauranten udarbejder den gode opskrift/menu storytelling. Nationalparken udarbejder den gode terrior telling. Samarbejdet evalueres hvert år.

10 O7 - NATIONALPARK MOLS BJERGE OPBYGNING AF LOKAL IDENTITET I FORHOLD TIL PRODUKTERNE HVORDAN KAN DE MARKEDSFØRES, HVORDAN FÅR LOKALBEFOLKNINGEN EJERSKAB OG HVORDAN SIKRES PRODUKTETS AUTENTICITET? Til at afdække det spørgsmål blev der b.a lavet en workshop, se bliag (1b) Nationalparkens logo er det første pejlemærke for opbygning denne identitet. Rent praktiske kan der udvikles en markedsføring der forklarer mærkets indhold og betydning når det anvendes på produkter og på restauranter til først og fremmest lokalbefolkningen. Her ligge den daglige omsætning. Ex. er 20% af alt solgt oksekød i Superbest i Rønde fra Skovkvæg, der græsser i nationalparken. Når de lokale kan se og opleve produkter: dyr, planter etc på nært hold skabes og udvikles ejerskabet. Der kan laves årlige informations- og smagningsaftner mv. Der kan udvikles en loyalitetskampagne med Nationalparkens logomærket. Ex når du har samlet 20 mærker kan disse anvendes som en rabat til yderligere produktkøb eller restaurantbesøg. Andre ideer er præsenteret se bilag 2b. En enkelt helt konkret nævnes her: Et særlig måde at arbejde på er med Molborde, der er en slag madskulptur ude i Nationalparken. Det er et stærkt symbol på konceptet Fra jord til bord med inddragelse af de naturskønne omgivelser på en meget bogstavelig måde. Her er mulighed for at mødes over lokale fødevarer enten i udviklingsarbejdet, i markedsføringesøjemed eller for at skabe lokale ambassadører for den lokale madkultur. SAMLING AF DE FORSKELLIGE PARTNERS RESULTATER OG ERFARINGER - TIL ET FORMIDLINGS- OG UDBREDELSESMATERIALE OM OPBYGNING AF LOKAL ENGAGEMENT OG MADIDENTITET. Der er mange spændende projekter i gang i Danmark ikke 100% på sammen problemstilling men med lokale fødevare som omdrejningspunkt. Nogle af disse et baseret på meget private initiativer andre på en andelstankegang. Se følgende ex.: DK: Havhaven-ebeltoft.dk (andelsbevægelse), Præstø madmarked (privat), København fødevare selskab kbhff.dk (andelsbevægelse), (privat) Landmand.dk (privat) Fælles for disse er at de alle er forholdsmæssige nye og derfor er erfaringsgrundlaget ret begrænset. UDLAND/EUROPA: Specifik: (fransk). Generelt:

11 O8 - EVALUERING - NATIONALPARK MOLS BJERGE Inddragelsen af lokale aktører, producenter og restauranter via workshops er en involverende og god måde kan skabe en mulig platform for et fremtidig samarbejde. Udfordringer: tid samt organisering alt udvikling tager tid - kommer ikke dybt nok på den korte tid. Internationale perspektiver: Der skal arbejdes mere og meget for at skabe et internationalt potentielt tursitmagnetfelt på Nationalparken omkring lokale fødevarer. Overvejelser i forhold til fortsættelse af projektaktiviteter. Oplæg/input til køreplan er lavet og vil indgå i det fremtidige udviklingsarbejde i relation til modellen fra side 00. Formidlings- og udbredelsesmateriale om opbygning af lokal engagement og madidentitet blev der kun sporadisk taget hul på og det vil der bliver arbejdet på i fremtiden også i relation til modellen fra side 00. En åben og en dedikeret organisation er alfa omga for at et sådan projet kan gennemføres og videreudvikles det har vi oplevet med Nationaleparken.

12 O9 - MALTFABRIKKEN FORORD Det Internationale potentiale i det Lokale har som opgave at undersøge mulighederne for at etablere samarbejder imellem lokale fødevareproducenter og Den Ny Maltfabrik - Djurslands kommende kulturinstitution. Der skal formuleres et madtilbud der placerer sig som supplerende mere end konkurrerende til de allerede eksisterende madtilbud der findes i Ebeltoft. Madtilbuddet skal opfylde endnu udækkede behov udtrykt af brugerne, værende kunder som producenter, interessenter, ledelse og turister, i og omkring Ebeltoft. Da der snart skal udbydes en arkitektkonkurrence var det ønsket at få defineret hvilke konkrete behov og krav, der gjorde sig gældende for at danne fysiske rammer om et madtilbud baseret på lokale råvarer. Vi har valgt at angribe opgaven ud fra hvad vi ser der med nuværende omstændigheder er muligt at skabe grundlag for frem imod UDVIKLING AF FORRETNINGSMODEL OG KONCEPT FOR SKABELSE AF ET FØDEVAREMARKED, DER ER BYGGET PÅ ANDELSBEVÆGELSENS TANKEGANG Inspireret af Sydeuropas frugtbare og passionerede markeder og med viden om de store naturressourcer der emmer på Djursland, et kendskab til en del småproducenter af lokale fødevarer og specialiteter, samt erfaringer med en stor efterspørgsel fra lokale kunder og turister på autentiske, lokale madoplevelser og produkter, mener vi et en god måde at skabe et madtilbud på Den ny Maltfabrik, er ved at etablere et socialt fødevaremarked. Vi mener at fødevaremarkedet skal udvikles, bæres og gennemføres af brugerne igennem ejerskab, passion og et fælles ansvar bygget på noget så dansk som andelsbevægelsens tankegang. På baggrund af vores analyse af udvalget af producenter, samt vores undersøgelse og indsamling af kundernes ønsker, er det vores overbevisning, at det er igennem en organisering af primært kunderne, at den største udvikling af et marked for de lokale fødevarer kan ske. Organiseringen bør i første omgang ske i en foreningsform. Det er kundernes fælleskab om deres passion til mad der skal danne fundamentet for hvad producenterne kan afsætte. Vi skal motivere til et fællesskab mellem producenter og kunder der skabes i rammen af fødevaremarkedet hvorved der skabes basis for afsætning hos småproducenterne, samt et større udvalg af varer til kunderne. Dette vil resultere i mere autentiske oplevelser af områdets fødevarekultur til turisterne. Se vedlagte forretningsplan, bilag 1c. KORTLÆGNING AF OMRÅDETS FØDEVARER PRODUCENTER Ved at være i løbende dialog med de lokale fødevareproducenter igennem egen produktion, netværk og omgangskreds, foreslår vi disse 26 lokale fødevareproducenter til at opstarte et velfunderet produktudbud på fødevaremarkedet: Nord Djursland: Hedegårdens Vinavl, Høbjerg Gartneri, Frisk Fisken, Kama Kaffe, Kattegat Seafood A/S, Landmad, Møllefisk, Stenalt Gods, Søby Frugtplantage, Trines Grønt og Rydalsgaard.

13 10 - MALTFABRIKKEN Syd Djursland: Ebeltoft Gårdbryggeri, Flyvefisken, Holmgaard, Lille Raneladegaard, Mjødgård, Mols Kafferisteri, Møllerrup Gods (vildt), SuperBest Rønde, Skovkvæg, Slagter Kruse, Stiibjerg Frugt og Bær, Sørens Biavl, Villa Poulsen (frugtavl), Woodshade Organics, Øhoved Grønt og den Økologiske Landbrugsskole. Vi mener, at der via et øget fokus på småproducenter af lokale fødevarer, et synligt, velfungerende fødevaremarked for afsætning af de lokale produkter og en stor kundekreds, vil opstå endnu flere småproducenter, der brænder for ét specifikt produkt som fx Ahl Hybenmarmelade, Bønnerup Hyldeblomstsaft eller Mols Honning. Dette vil med tiden betyde, at fødevaremarkedet kan få et stort udvalg af sæsonbestemte varer, samt et enormt og konstant udviklende netværk af småproducenter og kunder. ENGAGERING AF OMRÅDETS FØDEVAREPRODUCENTER Ved rundspørge til områdets fødevareproducenter svarer 90% procent, at de er interesseret i at engagere sig i et fødevaremarked. Det er dog kun 30 % der med sikkerhed ønske at være fysisk tilstede på fødevaremarkedet. Dette skyldes primært travlhed i produktionen, samt deltagelse på messer og andet arbejde. Engageringen af fødevareproducenter etableres løbende med kundearrangementer baseret på sæsonens råvarer og temaer. Derudover er det også vigtigt at der udvikles en effektiv organisering af fødevareproducenterne så det bliver enkelt og gennemskueligt hvordan man kan deltage sporadisk eller kontinuert. Ansvaret skal fordeles og forhåbentligt kommer passionen til at bære projektet frem fra idé til frø, spire til træ med frugt. Se forretningsplanen, bilag 1c for uddybende information. UNDERSØGELSE AF FORRETNINGSGRUNDLAGET FOR FØDEVAREMARKED I FORHOLD TIL LOKALE, REGIONALE OG INTERNATIONALE KUNDER I sommeren 2013 blev der afholdt et fødevaremarked med Molbordets produkter, samt øvrige specialiteter fra ind- og udland, på Den ny Maltfabrik. Der var også etableret en mindre café i forbindelse med markedet, som serverede kaffe, fadøl, solgte frisk brød, sandwich, kage og enkelte specialiteter. Marked, inklusiv café, var kun bemandet med en enkelt person. Salget i højsæsonen lå på gennemsnitlig kr. dagligt. Heraf var ca. 55 % af varerne salg af Molbordets produkter. De varer der blev solgt flest af dem der havde en tydelig reference til det lokale så som øl fra Ebeltoft gårdbryggeri. 45 % af omsætningen stammede fra udenlandske kreditkort. Der blev ikke lavet en decideret markedsføring af stedet. Kun en rødløber og et par skilte der ledte folk fra gågaden om i baggården informerede om markeredet. Projektet blev værdsat af kunderne og rygtet blev stødt spredt fra mund til mund. Kundernes positive respons og den acceptable omsætning af dette pop up-marked indikerer en overbevisende bæredygtighed i turistsæsonen, samt et tydeligt et ønske og behov for et farverigt fødevaremarked med afslappet atmosfære og fokus på lokale råvarer og produkter.

14 11 - MALTFABRIKKEN Ud af 100 adspurgte lørdagshandlende i Ebeltoft svarede 92% at det vil have nogen eller stor interesse for dem med et fødevaremarked i Ebeltoft. Heraf var 48 % lokale, 38 % regionale eller nationale, mens 14 % var internationale. De afholdte workshops og kendskabet til lokalbefolkningen og deres deltagelse til diverse afholdte arrangementer viser en stor interesse generelt i forhold til lokale fødevarer og producenterne af disse. Hermed mener vi at kunne konkludere, at der eksisterer et frugtbart forretningsgrundlag i den viste store interesse og det endnu udækkede behov, for et fødevaremarked med lokale råvarer i Ebeltoft og omegn udtrykt af lokale såvel som regionale og internationale kunder. Dette er bestemt værd at tænke med i udbydelsen af et madtilbud på Den ny Maltfabrik. UNDERSØGELSE AF DE FYSISKE KRAV Da der er et begrænset antal producenter af lokale fødevarer i området, vil behovet for et decideret fødevaremarked være begrænset til kun at foregå om lørdagen. Udenfor højsæsonen er det desuden om lørdagen at livet i gaderne i Ebeltoft fyldes mest af besøgende og sommerhusgæster til byens attraktioner. Samtidig er det ofte således at man har lyst til at lægge en større kvalitet og bevidsthed i madlavningen i weekenderne, når man har mere tid og overskud. Om lørdagen vil det også være lettere at trække regionale kunder til. Desuden har mange af småproducenter andre jobs eller engagementer i ugens løb, hvorfor det også fra producenternes side kan være en fordel at fødevaremarkedet foregår om lørdagen. Det er et generelt et stort ønske hos producenterne af lokale fødevarer at der etableres et lokalt fødevaremarked i turistsæsonen. Ved en rundspørge var der ikke specifikke ønsker om det skulle foregå indendørs eller udendørs. Desuden blev det klart på en workshops for kunder og producenter, at der hersker et ønske om at de lokale fødevarer kobles sammen med oplevelser og konkrete madtilbud i forlængelse af et køkken der har mulighed for at servering og udskænkning. Det er vigtigt at fødevaremarkedet kan foregå et autentisk og centralt sted, med let adgang for køretøjer. Til dette finder vi Den ny Maltfabrik helt perfekt, som centralt placeret, men alligevel isoleret bygning, hvori der før har været en lokal produktion af malt, går det hånd i hånd med værdierne for de lokale fødevarer. Det er muligt at transportere varer helt op til hoveddør og bagdør. Desuden er Den ny Maltfabrik med sine tre store etager og kommende kulturinstitution også i den fordel at det er muligt at tilpasse fødevaremarkedet til sæsonens krav, behov og efterspørgsel. Om sommeren kan man rykke det delvist udendørs og let udvide fødevaremarkedet med dusiner af produkter og producenter. Derudover er det muligt at kombinere madoplevelser med Maltfabrikkens eksisterende kulturtilbud som koncertsal, galleri, bibliotek, produktions lokaler og café.

15 12 - MALTFABRIKKEN BESVARELSES GENNEMGANG AF MALTFABRIKKEN Vi har gennem to forskellige workshops arbejdet med engagering af kunder og producenter. Vores tilgang har været at disse workshops skulle så frøet til et ejerskab blandt kunder såvel som småproducenter i processen af dét at skabe et madtilbud med fokus på lokale fødevarer på Den ny Maltfabrik. Parallelt hermed skulle der indsamles viden til basis for forretningsplanen og projektlederne bag Den ny Maltfabrik. Den første workshop var primært baseret på producenter og folk relateret til fødevare- og turistbranchen. Til denne workshop var der inviteret en delegation af fødevareproducenter og avlere samt fødevareinteressenter fra Provence der var på udveksling på Djursland for at skabe kendskab til danskernes tilgang til lokale fødevarer. Den anden workshop var primært baseret på kunder, som var bredt repræsenteret i forhold til alder, provision og interesse. Her var den primære hensigt at skabe base for et ejerskab, motivering og videre involvering. Vi undersøgte hvad der var interessant for kunderne således at de kunne få en fælles og individuel passioneret tilgang til måltidet og de lokale fødevarer. Indsamlingen af viden og erfaringer fra disse to workshops har dannet base for forretningsplanen, se bilag 1c.

16 13 - EVALUERING - MALTFABRIKKEN Det er vores klare anbefaling at man tænker køkken, oplevelser og fødevaremarked sammen. Der skal skabes en unik model der er tilpasset området. Denne model skal skabes gennem et kontinuert samarbejde mellem producenter og kunder. Hvis arbejdet starter nu vil der, som vi ser det, være opbygget en bæredygtig forretningsmodel, erfaringer med andelstanken og organisering af småproducenterne af lokale fødevarer på Djursland, at vi vil kunne rykke ind med et klart, velintegreret, populært og velfungerende fødevareudbud, -netværk og kundekreds, når de fysiske rammer på Den ny Maltfabrik står klar i Både kunder og producenter ser det som en unik mulighed for Maltfabrikken at fungere som et formidlingssted for områdets fødevarevirksomheder. Som et sted der kan sende kunder, interesserede, turister og småproducenterne videre ud i landskabet og skabe møder imellem mennesker og passioner for gode råvarer, stolte produkter og glæden ved det at gøre det selv.

17 14 - EVALUERING - SAMLET En fælles fødevareidentitet for området, kræver en formidlingen af lokale fødevarer. En stærk formidlingsform er at fortælle historien for det enkelte produkt. Historier er bl.a. interessante hvis de beskriver noget unikt som præger produktet såvel som producenten; fx en udvikling, en transformation, en pudsig hændelse, en speciel kvalitet eller noget der gør en forskel. Vi vil i Det Internationale potentiale i det Lokale opfodre samarbejdspartnerne i de tre delprojekter (Kattegatcentret, Nationalpark Mols Bjerge og Den ny Maltfabrik) til at insistere på det at skabe en lokal fødevareidentitet i forbindelse med deres institution. De tre delprojekter har hver især erfaret et stort potentiale i etablereingen af samarbejde mellem de lokale producenter og kultur- og turistinstitutionerne. Et samarbejde som har givet mulighed for at skabe en øget omsætning for begge parter. Vores fokus har været rettet på at indsamle viden om både institutioner, producenter og kunder. Det er især via samarbejdet mellem de lokale fødevareproducenter og interessenter og hver af de hhv. tre kultur- og turistinstitutioner, at der er forsøgt at skabe et engagement og ejerskab internt hos de specifikke folk der skal løfte opgaven i dagligdagen. Om det er kærligheden til de smukke omgivelser, et defineret og afgrænset område som Mols eller Djursland, eller om det blot er skæve og gode gener, er svært at sige men det er kendetegnende i vores møde med interessenterne, at der bobler et passioneret ønske om at gøre en forskel og en vilje til at løfte i fælleskab. Udfordringen ligger i at definere visionen så tydeligt, at folk kan se hvor der skal løftes. Der er på ingen måde mangel på engagement!

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Aktivitetsprogram DJURSLANDS TELTET

Aktivitetsprogram DJURSLANDS TELTET Aktivitetsprogram DJURSLANDS TELTET Fredag den 2. september kl. 13.00-19.00 Spis dit ukrudt Den djurslandske forfatter Anemette Olesen gæster køkkenet og tilbyder gæsterne smagsprøver på retter fra hendes

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Titel: Omstilling til økologi Dato: 26-10-2016 Tid: 09.00 16.00 Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing, Denmark Deltagere: 17

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL EVENTBOOST Lær hvordan Roskildegruppen formår at hæve et måltid op til en madoplevelse, som samtidig styrker og brander Food Festival. Fødevarerne, maden og måltiderne bliver brugt som et strategisk virkemiddel

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. De danske nationalparkers logoer 3 2. Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling 3:..vælger den lokale råvare & produktion 4:..fremtidssikrer gennem mangfoldighed 5:..søger

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Udviklingsdelen Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 1. Titel Projektets titel er Østjyllands Spisekammer udvikling 2. Hvilke nye og forbedrede produkter,

Læs mere

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad.

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad. Nyt tilbud til ledige Gastroskolen Et 6-ugers kompetenceforløb for dig som er eller gerne vil være kok, delikatesseassistent, smørrebrødsjomfru, cater, gastronom, tjener, ernæringsassistent, ernæringshjælper

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Hvordan udvikler

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN SMIL Sundere Mad i Idrætslivet Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN 1 Grænsehallerne HANDLEPLAN prioriteret Formål: Grænsehallerne skal være et sundt og naturligt udgangspunkt for brugere af Grænsehallerne

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

SORØ MADMARKED -SOCIALT OG BÆREDYGTIGT INITIATIV

SORØ MADMARKED -SOCIALT OG BÆREDYGTIGT INITIATIV 1 SORØ MADMARKED -SOCIALT OG BÆREDYGTIGT INITIATIV Sorø Madmarked er socialt bæredygtigt, fordi mange i udkanten af arbejdsmarkedet inviteres indenfor og så betyder salg af lokale fødevarer i rå- og forarbejdet

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere