BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP"

Transkript

1 VÆR SKARP Når ansøgningen lander hos en fondsmedarbejder skal det fra de første linjer stå klart, hvorfor projektet er støtteværdigt. Hvilket problem bidrager projektet til at løse? Hvorfor er I som organisation de rette til at løse det? Hvad er det nyskabende? Hvad er sneboldseffekten altså effekterne som rækker uden for det konkrete beløb I søger? Materialet skal selvfølgelig være gennemlæst og ordentligt sat op.

2 SKAB EN GOD RELATION Ansøgningen skal være klappet af med ledelsen i organisationen, men ikke nødvendigvis have dem som afsender. Når der gives en bevilling er det også en tillidserklæring, så det er vigtigt at der opbygges en god relation. Den person som varetager kontakten til bidragsyderen skal kende det faglige felt og projektet indgående og kunne stå 100 % på mål for gennemførelsen. Brænd for jeres projekter som rigtige ildsjæle og forsvar dem med stor professionel indsigt. Brug gerne eget og kollegaers netværk til at skabe den første kontakt og tilbyd uformel orientering ved et personligt møde om projekter i pipeline. Relationen er også vigtig at opretholde efter en bevilling er modtaget! Send succeshistorierne og presseomtalen videre og vis begejstringen ved at være kommet i gang. Hvis der opstår behov for ændringer af projektet er den gode tillidsbaserede relation også vigtig for at I i fællesskab kan tilpasse projektet og opnå de oprindelige mål.

3 KEND DIT PROJEKT Det er vigtigt, at det fremgår af ansøgningen, hvordan I med jeres særkende bidrager til at skabe værdi for samfundet. Ud over beskrivelsen af jeres eget projekt, så skal det også fremgå af ansøgningen, hvem der ellers arbejder med jeres målgrupper eller efter metoder som ligner dem I ansøger om støtte til at udvikle. Det kan også være en fordel, at finde samarbejdspartnere, som kan supplere jeres kompetencer og gøre projektet mere bæredygtigt. Det være både andre organisationer eller det offentliges institutioner. Når I skal finde samarbejdspartnere er det vigtigt at kende jeres egne styrker og svagheder og det kan evt. afdækkes med en SWOT-analyse i forhold til det konkrete projekt i søger midler og samarbejdspartnere til.

4 SEND GERNE TIL FLERE MEN IKKE SAMTIDIGT Det kan være svært at få den første finansiering til et projekt, som derefter til gengæld vil virke som en kvalitetsstempel og gøre det nemmere at finde de næste bevillinger. Det kan være en fordel at søge de offentlige puljer først og derefter søge privat finansiering. Projektet kan også præsenteres først for eksisterende bidragsydere og derefter for nye samarbejdspartnere. Den rådgivning som modtages i de første ansøgningsrunder kan også bruges til at kvalificere projektet yderligere. Der er forskellige prioriteringer hos forskellige bidragsydere, så hver eneste gang den fremsendes skal ansøgningen læses igennem og målrettes modtageren selvom hovedindholdet er det samme. Brug tid på at finde de fælles værdier og prioriteringer mellem jer og bevillingsgiveren. Søg derfor også altid midler i god tid i forhold til projektstart.

5 OP TIL 3 BEHANDLINGER AF EN ANSØGNING 1. Sekretariatet (registrering og fagbehandling). 2. Eksterne sagkyndige (faglig bedømmelse). 3. Bestyrelsen (endelig behandling og prioritering). Og endelig. Vær forberedt på, at selv det bedste projekt kan få et afslag.

6

7 FONDE OG PULJER BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

8 Nøgletal (2013) Egenkapital: 18,5 mia. kr. Ansøgninger i alt: 572 Uddelt i alt: 849 mio. kr. Bevillingsprocent på 29,9! Støtteområder Mission: at skabe livskvalitet for alle danskere gennem det byggede miljø. 5 filantropiske programmer fra den levende bygningsarv til innovation i byggeriet.

9 Nøgletal (2013) Egenkapital: 6,1 mia. kr. Ansøgninger i alt: Uddelt i alt: 390 mio. kr. Støtteområder Sundhed, motion, natur og kultur ( Det gode liv ) Nationalt og lokalt legater til studieophold i udlandet Legatboliger

10 Nøgletal (2013) Egenkapital: 1 mia. kr. Ansøgninger i alt: Uddelt i alt: 62 mio. kr. Støtteområder Sociale formål, kulturelle formål, natur og miljø samt forskning og uddannelse. Årets Reumert Kronprinsparrets Priser Bikubenfondens Museumspriser

11 Nøgletal (2013) Egenkapital: 89 mia. kr. Ansøgninger i alt: ca Uddelt i alt: ca. 1 mia. kr. Støtteområder Det maritime, Syddanmark, danskheden, anlægsprojekter, Møller, festivaler, websites, haveanlæg, skoler, træskibe kunstgræsbaner, museer, teatre, hospitaler og hvad fonden ellers lige beslutter at støtte

12 Nøgletal (2013) Egenkapital: 630 mio. kr. Ansøgninger i alt: 296 Uddelt i alt: 115 mio. kr. Støtteområder Udvikling og støtte til byggeri inden for idræt, kultur og fritid Nyopførelser, udbygninger og nyindretning af eksisterende anlæg (inde og ude) En pulje (<1,2 mio. kr.) og en fond >1,2 mio. kr.) Lokalt engagement! Arkitektonisk kvalitet

13 Nøgletal (2013) Egenkapital: 11,7 mia. kr. Ansøgninger i alt: Uddelt i alt: 163 mio. kr. Støtteområder Sociale formål Sygdomsbekæmpelse Kulturelle formål Miljø, natur og bygningsbevarelse Studierejser Undervisning Forskning Kirkelige og religiøse formål Udlån af musikinstrumenter (strygeinstrumenter og flygler)

14 Nøgletal (2013) Egenkapital: 1 mia. kr. Ansøgninger i alt: 4000 Uddelt i 2013: 20 mio. kr. 890 mio. kr. i støtte til mere end store og små aktiviteter siden 1931 Støtteområder (Idræts)foreninger, ildsjæle, organisationer, ngo er Anskaffelser af ting, fx indkøb af air-track, møbler, musikanlæg eller projektor. Dansk erhvervsliv Hitrate på 20%!

15 Nøgletal (2013) Egenkapital: 7 mia. kr. Ansøgninger i alt: Uddelt i alt: 1,2 mia. kr. Støtteområder teknisk og naturvidenskabelig grundforskning og formidling større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed aktive ældre Aldringsforskning og øjenforskning forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne

16 HUSK DE SMÅ OG LOKALE FONDE Virksomheders medarbejderfonde Virksomheder som er ejet af fonde Sparekassefonde Lokale fonde

17 Nøgletal (2013) Uddelt i alt: 71,9 mio. kr. Støtteområder Puljen støtter aktiviteter, som fremmer befolkningens naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv.

18 MILJØMINISTERIET PULJE GRØNNE ILDSJÆLE Puljen til grønne ildsjæle yder tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til at øge kendskabet, til hvad grøn omstilling indebærer, og hvordan omstillingen kan gennemføres i praksis gennem nye samarbejdsformer og forbrugsmønstre. Der er i 2015 i alt afsat 160mio. kr. til puljen.kun 96 ansøgninger 2013 Mere en tre fjerdele af ansøgninger fra indre KBH Mange virkelige fantasifulde ansøgninger fx en hønsegård til 10 høns på Nørrebro til 500 t.kr. Vanskeligt for sekretariatet at give bevillinger Mangler projekter fra resten af Danmark...

19 LANDDISTRIKTSPULJEN Formålet med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.: At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne - herunder nicheproduktion - eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde At styrke bosætningen i landdistrikterne At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere - såvel danskere som nydanskere At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter At styrke de lokale kulturaktiviteter At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge

20 TIPSMIDLER (UDLODNINGSMIDLER) Almen kultur og idræt Forskningsformål Friluftsliv Humanitære og andre almennyttige formål Landsdækkende oplysningsforbund Sociale formål Sygdomsbekæmpende organisationer Undervisning Ungdomsformål

21 LAG MIDLER Ny programperiode Nye prioriteringer Nye bestyrelsesmedlemmer

22 EU - DANMARKSKONTORET EU-kontoret har som udgangspunkt to hovedydelser: Internationale finansieringsmuligheder International kontakt- og vidensformidling

23 NORDISK KULTURFOND BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

24 HORIZON 2020 Horizon 2020 program EU s 8. rammeprogram - et budget på ca. 525 mia. kroner fra EU s nye store program for forskning og innovation Programperiode: Tre søjler Videnskab i topklasse Industrielt lederskab Samfundsmæssige udfordringer

25 ET KREATIVT EUROPA BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

26 CROWDFUNDING BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

27 CROWDFUNDING ET NYT FÆNOMEN Crowdfunding er en ny form for fundraising, hvor man bruger netværk/fans/interesserede til at rejse penge til sine projekter. Dette kan foregå i forbindelse med en etableret webside som fx booomerang.dk, som var den første af sin slags i Danmark. Booomerang (DK) fremgang på 250% fra Den amerikanske crowdfundingplatform Kickstarter passerede i starten af marts mia. $ i donationer

28 CROWDFUNDING Crowdfunding = netværksfinansiering Markedsplads Typisk mindre beløb end traditionel fundraising (5k 100k) Direkte kontakt med din slutbruger/publikum Ombytning af udbud og efterspørgsel = kunderne får hvad de vil have Godt til at teste dit projekt/dummies/pilots på målgruppen Supplement til eller i stedet for traditionel fundraising Hurtig respons

29 FIRE FORMER FOR CROWDFUNDING Donation Bidragsyderne får ikke noget økonomisk afkast, ofte baseret på ideologi. Belønning Bidragsyderne modtager et produkt eller en service som betaling for deres finansiering. Medejerskab Investorerne bliver medejere af den virksomhed, de er med til at finansiere Lån Investorerne får betaling for deres finansiering i form af renter.

30 HVAD ER VIGTIGT? Lav en troværdig/ærlig projektbeskrivelse Fortæl om dit team/kompetencer Lav en video Læg et budget og gør det synligt Vær generøs med incitamenter (motivation nr. 1!) Din platform er dit netværk (30/70) Opdateringer af dit projekt Faseinddelt: indhold, rammer, målgruppe, PR, afslutning Alle indtægter er skattepligtige! Tjek skatteregler med brancheorganisation!

31 STØTTE BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

32 BEVILLING Hvis man får en bevilling Tak for bevillingen Som hovedregel positivt, men En bevilling er: Indgåelse af en gensidig aftale med støtteyder Forventninger om opfyldelse af det man har lovet i ansøgningen Et skulderklap Vær opmærksom på krav til afrapportering og evaluering Vær opmærksom på udbetalingsprocedurer

33 BEVILLING Sørg for at blive husket for noget positivt Giv den information der (ikke) forventes Projektets fremdrift og udfordringer Projektets økonomi, resultater og effekt Nævneværdige ændringer undervejs

34 AFSLAG Hvis man får et afslag Tag ikke et afslag personligt, men brug det konstruktivt Selv den dygtigste fundraiser modtager løbende afslag Det kan være svært at undgå frustrationer (tidsplaner udskydes etc.) Projektansøgere er ofte uden kontrol pga.: Antallet af fondsansøgninger Antallet af tilgængelige midler Beslutningstagernes favoriseringer af projekter frem for andre Tag dialogen med støtteyder og bliv måske klogere Der gives langt fra altid detaljerede redegørelser

35 AFSLAG Afslag Begrundelser I hører Vi begrunder ikke. Der er for mange ansøgninger. Bestyrelsen traf desværre et andet valg... Intet svar Begrundelser I ikke hører Budgettet så ud til at være oppustet Hattedameprincippet dvs. formål, som vi kan være enige om, men som næppe ændrer noget Mangelfuld definition af målgruppe og succeskriterier Mangelfuld finansieringsplan Ukritisk brug af fundraiser

36 OPSKRIFTEN PÅ ET AFSLAG 1. For lavt og kortsigtet ambitionsniveau 2. Idéen passer ikke til støtteyders formål 3. Utilstrækkelig beskrivelse af kompetencer 4. Begrænset målgruppe 5. Oppustede budgetter 6. Brug af copy-paste-ansøgninger 7. Manglende egenfinansiering 8. Manglende innovation og nyskabelse 9. Projektet mangler samfundsrelevans 10. For mange ansøgninger ude på samme tid

37 KOM IGENNEM NÅLEØJET Selve ansøgningsbrevet er kun én side Lækker læsning Mere udførlig, nøgtern, objektiv og faktuel projektbeskrivelse som bilag Indled med teaser, fx. beskrivelse af oplevelse el.lign. Før derefter belæg for teaseren pyramiden Skriv ikke konkret beløb med mindre det efterspørges Knyt an til fundatsen Beskriv nytteværdien ikke din egen ambition Læg ikke ord i munden på fondene, de ved bedst i modsætning til puljer Hvad er det langsigtede perspektiv livet efter tilskuddet, næste skridt, forankring Evt. profileringsmuligheder Med venlig hilsen

38 FONDSSTØTTEDE PROJEKTER

39 MUSEUMSCENTER HANSTHOLM BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

40 FILIORUM BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

41 ULTRA GALLA BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

42 DSI ANDROMEDA BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

43 DEN 2. RADIO BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

44 STUBBEKØBING STRANDJAGTFORENING

45 LIMFJORDSTEATRET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

46 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

47 SMELTEDIGLEN - LANGVANG BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

48 ASKOV HØJSKOLE BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

49 TAK FOR JERES TID SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

50 AFTENSMAD VI MØDES IGEN KL.19 BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

51 WORKSHOP - DET GODE PROJEKT - DEN GODE ANSØGNING BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015

52 DEN GODE IDE ER IKKE LÆNGERE NOK! -MEN DEN KAN IKKE UNDVÆRES. Den gode ansøgning har: Et problem der mangler løsning En løsning der står mål med problemet En klar årsag/virkningssammenhæng Evnen til at dokumentere det Vil undersøge om det virker

53 WORKSHOP I GRUPPER Arbejde med jeres egne projekter Diskuter evt. følgende i forhold til fondssøgning: 1.Hvad er det unikke, og hvordan vil I vinkle projektet kan det vinkles på flere måder? 2.Hvad er de vigtigste budskaber at formidle til støtteyderne (kom gerne med eksempler)? 3.Hvordan kan projektet blive endnu mere interessant nyhedsværdi, partnere, m.v.? 4.Hvad mangler vi??

54 WORKSHOP I GRUPPER 5. Hvilke støttemuligheder kunne være oplagte? 6. Hvordan finder vi dem? 7. Hvordan finder vi ud af, hvad de lægger vægt på? 8. Hvordan laver jeg den gode ansøgning?

55 HVILKE UDFORDRINGER HAR ANDRE? At finde tiden til at fundraise og lave en ordentlig gennemarbejdet ansøgning. At skabe et overblik over fonde og hvad de vil/kan støtte. At udvikle projekter ud fra fondenes fokusområder. At vide præcis, hvilke ting fondene lægger vægt på. At finde nye vinkler på ansøgningerne. Hvilke udfordringer har I?

56 FUNDRAISING I HELIKOPTERPERSPEKTIV Jeres erfaringer med fundraising? Kan det betale sig?

57 3 GODE RÅD TIL PROJEKTUDVIKLING

58 DET GODE PROJEKT Er realistisk Er troværdig Har opbakning Er ikke påbegyndt Er samfundsaktuel Skaber en positiv effekt Indeholder fornyende elementer Gør en forskel i (lokal)samfundet Består af kompetente mennesker Er delvist egen-/medfinansieret

59 KOM IGENNEM NÅLEØJET Perspektiv samfundsmæssig nødvendighed Organisering, strukturering, ansvarsfordeling Høj (faglig) kvalitet Vær ambitiøs! Nytænkning (nye målgrupper, nye metoder etc.) Kend din målgruppe og forhold dig til den gerne analyser Læg selv timer/penge i projektet Gør brug af lobbyarbejde

60 KONTAKTOPLYSNINGER Rasmus Munch Hovednummer: Direkte: LinkedIn:

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere