For at få et indtryk af virksomheden og kunne udvælge medarbejdere til interview:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at få et indtryk af virksomheden og kunne udvælge medarbejdere til interview:"

Transkript

1 Bilag 1

2 Bilag 2

3 Bilag 3 Interviewguide til leder i sundhedscertificeret virksomhed. For at få et indtryk af virksomheden og kunne udvælge medarbejdere til interview: Hvor mange ansatte har I? Hvilke/hvilke faggrupper? Hvad er din funktion/opgaver i virksomheden? (Både arbejdsmæssigt og omkring den sunde virksomhed) Hvad er en sund virksomhed (virksomhedens syn, men også et indblik i dem, som bedømmer virksomheden ved at høre, hvad virksomheden er blevet bedømt på): Hvad har det betydet for dig/virksomheden, at I er blevet sundhedscertificeret? Hvilke krav er der blive stillet jeg, for at kunne blive sundhedscertificeret? (Hvad er I blevet spurgt om i processen for at blive sundhedscertificeret?) Hvilke områder har I arbejdet med for at blive sundhedscertificeret? Hvordan er I nået frem til, hvilke områder I skulle have fokus på? (Hvem har besluttet?) Hvordan har I arbejdet med de forskellige områder? Er der arbejdet lige meget med alle områder? Har I en sundhedspolitik? Indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø: Hvordan har sundhedscertificereingen haft indflydelse på medarbejderne? Hvordan har medarbejderne været inddraget i arbejdet med et sundt arbejdsmiljø? Hvordan har medarbejderne modtaget det? Hvordan har I arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan har I vurderet effekten af det psykiske arbejdsmiljø? Hvem er blevet spurgt og hvordan? (spørgeskema, interviews, personalemøder) Har der været barrierer for at kunne blive sundhedscertificeret? Afslutning af interview: Er der nogen emner, som vi har sprunget over, som du gerne vil fortælle om? Hvordan har du oplevet interviewet? Hvorfor har du valgt at deltage i interviewet? Ligger der en rapport/udtalelse for, hvorfor I er blevet sundhedscertificeret? Er den offentlig, så vi kan læse den?

4 Bilag 4 Interviewguide til medarbejdere i sundhedscertificeret arbejdsplads Uddannelse og baggrund: Hvor længe har du arbejdet i her? Hvor mange timer arbejder du om ugen? Hvad er din funktion/opgaver? Hvem er dine nærmeste kolleger? Hvilken uddannelse har du? Hvilke fritidsinteresser har du? Har du familie og børn? Syn på sundhed: Har I en sundhedspolitik? Hvad er sundhed for dig? Hvad synes du om, at din arbejdsplads er blevet sundhedscertificeret? Hvad har det betydet for dig? Hvilke tilbud har I? Hvilke tilbud deltager du I? (hvornår?) Hvis nej, hvorfor ikke? Hvad har været formålet med, at din arbejdsplads er blevet sundhedscertificeret? Har sundhedscertificeringen ændret på din sundhed? Betyder det noget, hvordan andre ser på din arbejdsplads? Inddragelse i processen: Hvilke krav er der blive stillet jeg, for at kunne blive sundhedscertificeret? (Hvad er I blevet spurgt om i processen for at blive sundhedscertificeret?) Hvilke områder har I arbejdet med for at blive sundhedscertificeret? Hvordan er I nået frem til, hvilke områder I skulle have fokus på? (Hvem har besluttet? Har du haft indflydelse?) Hvordan har I arbejdet med de forskellige områder? Er der arbejdet lige meget med alle områder? Indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø: Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø for dig? Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø her? (før og efter certificeringen)

5 Hvordan har I arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? (Hvilke erfaringer har du fra andre arbejdspladser omkring det psykiske arbejdsmiljø?) Afslutning af interview: Er der nogen emner, som vi har sprunget over, som du gerne vil fortælle om? Hvordan har du oplevet interviewet? Hvorfor har du valgt at deltage i interviewet?

6 Bilag 5 Transskription af interview med leder på sundhedscertificeret virksomhed. Interviewer: Men først nogle generelle spørgsmål om hvor mange..eh.. hvor mange ansatte I er og faggrupper, der er forskellige faggrupper? Informant: Ja, så nu tænker I kun på centeret her? Interviewer: Ja, men det er det her, der er blevet sundhedscertificeret - ja. Informant: Øhm, vi har.. det er sådan en lidt blandet arbejdsgruppe, fordi vi har ret mange inde i det vi kalder en social virksomhed. Det vil sige, dem jeg kalder kernemedarbejder, der er vi en stykker. sådan, det svinger lidt. Øhm og så har vi ud over det nogen i nogle sociale jobs, som er altså stykker. Interviewer: Og hvad er det så for nogle? Informant: Det er servicemedarbejdere, det er køkkenmedarbejdere, det er aktivitetsmedarbejdere, det administrative. Interviewer: Er de her så en kortere periode eller er de fastansatte? Informant: Altså, kernemedarbejderne er fastansatte, men så har vi sådan løbende 3-4 stykker i forskellige job, støttede jobs. Interviewe: Ok, så indtil de skal noget andet eller? Informant: Ja. Interviewer: Hvad er din funktion her i virksomheden også omkring hele den her sundheds øh. Informant: Jamen jeg er, jeg er det man kalder en afdelingsleder i forhold til de 4 aktivitetscentre vi har i (navn udeladt af hensyn til anonymiteten) kommunen. Det vil sige, jeg er ikke kun leder af centret her, men også de andre centre. Interviewer: Mmm. Informant: Øh og så for tiden, så som den daglige leder her, den funktion er fast øh den er fortsat. Det vil sige, jeg er faglig leder, men også daglig leder for alle centrene. Interviewer: Hvordan fordeler du det øh sådan rent fysisk? Informant: Jeg kører jo en del rundt. Informant: Altså min ledelsesfunktion er selvfølgelig primært omkring en møde række i forhold til forskellige interessenter i forhold til centrene, det kan godt være frivillige og medarbejdere. Interviewer: Ok. Informant: Så en del foregår jo på mail og så.. er det ellers rundt til de forskellige centre i forhold til aftaler omkring møder. Interviewer: Ja, men der er ikke nogen souschef eller noget, så der er nogen på alle..

7 Informant: Jo, der er faglige ledere på de andre centre. Interviewer: Ok, så du er oftest her eller har udgangspunkt her? Informant: Ja, hovedkvarteret er her vil jeg sige. Interviewer: Ok. Hvad har det betydet for dig og jer, at I er blevet sundhedscertificeret? Informant: Jamen, det har..det har da betydet en hel del. Jeg skal lige have en anden vinkel med og det er at kommunen har ligesom så mange andre kommuner, gerne vil profilere sig på.. på at være i gang med en masse nye sundhedsmæssige tiltag øh, hvor vi kan ikke høre, hvad der bliver sagt Informant: Og der er centeret altså en væsentlig del, vi faktisk er røget fra at være en del af ældreområdet på lige fod med plejecentre og sådan noget, så er vi røget over til at være en sundhedsafdeling, hvor vi sådan bliver øh hvor vores kolleger mere er forebyggere og den type medarbejdere, så det er den ene del af det, så har vi så herfra valgt, at vi på et tidspunkt, det vil sige, det var en af mine medarbejdere, som syntes det kunne være sjovt, hvis vi blev sundhedscertificeret i forhold til at se om den proces kunne også gøre, at vi sådan lærte nole andre ting om det. Informant: Øh.. og det var.. og det har det faktisk, altså vi snakker forholdsvis meget sådan øh, hvad sundhedstiltag og deltagelse i forskellige arrangementer, der der der skulle forbedre vores sundhed og øh taler jævnligt om, hvor øh omkring vores madproduktion, alle de der ting som vi er blevet meget mere bevidste om, at det er en del af vores øh af vores øh, hvad skal man sige.. arbejdsliv. kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Hvis jeg ser sådan på det, så er det nu anonymiseret eller hvad I snakker om, men vi har en øh vores medarbejdergruppe er meget speciel især. Der er ansat forholdsvis mange i køkkenet i forhold til de andre i afdeling og fordi vi har en rimelig stor madproduktion hver dag. Informant: Og den gruppe af medarbejdere er fandens svær at flytte rent mentalt. Interviewer: Hvorfor er de det? Informant: Øhm..jamen det er de fordi de har.. øh. et, et, de har et lavt uddannelsesniveau. Informant: De, de, de øh undskyld mig, de lever i en speciel social klasse. Informant: Hvor og de er meget, de deltager meget bevidst i nogle ting, men de har meget svært ved at følge.. følge den røde linje hele vejen igennem. Informant: De giver hurtigt op. Informant: Så det er noget med, for en hel del af dem, der er en meget stor kulturforskel mellem vores især nogle, specielt altså HK-medarbejder i forhold til, hvordan de sådan, hvordan de laver aftaler om rygepolitik, at man må gå

8 op og træne, altså mit personale må, hvis der noget, hvis der er tid i løbet af arbejdsdagen, så må de gerne træne i motionscentret. Interviewer: Ok, ligger det lige her? Informant: Det ligger lige for enden af gangen. Interviewer: Ok. Informant: Øh (rømmer sig) suk, der bliver igangsat fælles gåture for at få motion. Der bliver faktisk gjort rigtig meget for, men en gruppe som siger, det vil vi bare ikke være med til. Interviewer: Men de deltager ikke eller hvad? Informant: Mm ja så følger de med en gang så skal jeg have fat I dem igen. Interviewer: Fordi de siger de vil, men de deltager ikke i tiltag er det det? Informant: Jamen jeg går jo ikke og siger, nu skal I, har I været oppe i træningscentret, jo det kan jeg såmænd godt finde på, men så er det mere i sjov men altså. Informant: kan ikke høre, hvad der bliver sagt.. en 2-3 gang om ugen skal sørge for at holde gang i kroppen. Der gør de det ikke. Interviewer: Nej. Informant: De gør det måske 1 gang 2 gange, men så øh, så gør man ikke mere. Interviewer: Er det fordi man prikker til dem? Informant: Altså det kører jo sådan hele tiden altså hele tiden kører kommunen den her øh, men hvad hedder det øh, hva fan hedder den med øh informanten hiver en skridttæller op af lommen. Intervieweren: Sådan en har jeg også på. Informant: Ja og den, der konkurrerer vi førstesalen øh mod stuen. Informanten: Og der kommer der selvfølgelig lidt konkurrence, men lur mig, når vi skal gøre regnskabet op så nå, det har vi sgu glemt. Informant:.det er virkelig svært, altså, det må I gerne skrive for min skyld. Der er virkelig klasseforskel på.. Informant: Det kan vi også se på de brugere vi har pga. det at vi har lavet et motionscenter, det snakker vi om sundhed, så får vi et andet forum, når der kommer andre brugere og bor hos os. Informant: De er yngre, som er meget bevidste om, at de skal komme og træne der hver dag og har fået at vide.

9 Informant: Det er også en anden social klasse, det, det har en øh, vi har svært ved at få fat i dem, som vi virkelig skal have fat i. Hvilke områder arbejder I med udover motion? Informant: Pause ja vi har, men det er også noget vi har, vi har fået ny køkkenchef og der arbejder vi stille og rolig hen imod, der snakker meget om, hvilken mad vi skal producere, hvor vi skal ende hende. Det er sådan på et tidspunkt, så skal vi nå helt derovre, hvor vi skulle være så økologisk som over hovedet muligt. Informant: Det er også noget, der er.. puha..den er lidt svært i et køkken, hvor man, hvor nogle har lavet god mad og den fede sovs Interviewer: Mm. Informant: Med ribbenssteg og alt det der og det elsker folk jo et eller andet sted, men der har i hvert fald været nogle gnidninger i forhold til, at vi har fået ny køkkenchef, som godt vil arbejde derhen imod. Interviewer: Og det er mad til personalet også, og man kan købe det her? Informant: Det kan man godt. Interviewer: Gør personalet det? Informant: Nej, det er ikke i et ret stort omfang. Interviewer: Nej. Er der andre områder, I har haft fokus på? Informant: Nej, det er øh, det er alle de der øh, hvad hedder det muligheder for at bruge.. kan jeg motionere. Informant: vores madproduktion, det er sådan primært og det tager vi og det sætter selvfølgelig også noget i gang. Alle de kampagner i kommunen, sundhedsuger og alt det der. Der er rimelig meget fokus på Interviewer: Hvad er der blevet stillet af krav til jer, for at I kunne blive sundhedscertificeret? Har det været nok med ernæring og motion? Informant: Nej vi har, vi har altså, vi havde jo, det var jo en lang proces, hvor der jævnligt blev lavet interview og der blev fulgt om netop vores arbejdsmiljø og så hele rækkefølgen kan jeg ikke lige huske. Det er en hel, hvad hedder sådan noget krav til, hvad vi skulle opfylde nogle krav. Interviewer: Hvad med alkohol og rygning? Har I ikke arbejdet med det? Informant: Øh, ikke alkohol, men rygning har vi diskuteret rigtig rigtig meget. Det er også et lidt svært område. Det er først lige, vi har haft nogle rygerum til brugerne og vi har også haft diskussioner i forhold til, hvor meget folk må gå ud og ryge, vore medarbejdere. Også der har vi ret mange i forhold til øhm, så det er noget vi jævnlig diskuterer rigtig, rigtig meget. Interviewer: Ja, hvad er der af regler lige nu omkring rygning? Informant: Der er tidpunkter, hvor man må gå ud og ryge øh og så skal man selvfølgelig selv sørge for, at det ikke kommer til at belaste resten arbejdsgruppen, men det skaber, det er også lidt det samme Ja, men det er vi lige enige om, så kører det fordi alle skal jo helst holde op med at ryge, men flere har været en del af rygestop, men nogle er holdt med at ryge.

10 Informant: Men øh der er også nogle, det er jo, de ryger stadig væk. Øh og så går der noget tid og synes jeg igen, at jeg må have fat i nakken på dem i forhold til, at der er nogle der synes, at der bliver røget lidt for meget. Hvordan har I valgt de områder ud, som I har arbejdet med, da I blev sundhedscertificerede? Informant: (Lang pause) Der har ikke været - det blev lagt ind i forhold til, hvad det var for nogen krav man skulle opfylde, så det er ikke nogen vi. Altså, det er jo kommunen, hvad skal man sige, de hovedområder, som vi kunne se kunne forbedres, altså daglig motion, rygning og så det som qua også det, at vi skal tænke på vores brugere. Interviewer: Ja og hvordan har I så arbejdet med de områder, når I har set, hvad det var for nogle hovedområder, de gerne ville have? Hvordan har I så gjort det, sådan i forhold til medarbejderne og? Informant: Jamen det har vel i perioden, hvor vi skulle opfylde det der KRAM, der har vi selvfølgelig arbejdet meget bevidst med, hvad det var og så motion bl.a. og holde fast i, det skulle vi jo, når vi nu var blevet testet og skulle testes igen. Interviewer: Hvem var det så, der holdt fast? Informant: Jamen det var, det var primært selvfølgelig de nøglepersoner, som også øh igangsatte processen kan man sige. Informant: På den måde er vi heldige med, at der er en 2-3 personer, som er meget øh interesserede. Interviewer: Så de har valgt at være de nøglepersoner? Informant: Ja ja, det har de påtaget sig og det har de også fået lov til. Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at det er, at de skubber til os andre, fordi.. Informant: De holder jo fast på en anden måde, det er folk, som er vant til at gå i idrætsklubber og derfor har jeg de også en anden indgang til det at leve et sundt liv. Og det skal være, det skal det ikke, men det gavner i hvert fald processen, at man har nogen man et eller andet sted ser op til, sådan så medarbejderne så de også prikker til. Interviewer: Har I lavet nogen sundhedspolitik? Informant: Ikke udover den, der ligger i certificeringen, det er ikke sådan, at vi har formuleret et manifest. Interviewer: Hvad er det så for en du mener, at I har? Er det en overordnet? Informant: Kommunen har jo en sundhedspolitik i forhold til medarbejdere. Det er deres sundhedspolitik i forhold til os og deres medarbejdere, Observatør: Den ligger på kommunens hjemmeside. Så ligger der et projekt kan ikke høre, hvad der bliver sagt, som har lavet en fin rapport. Det er selvfølgelig i forhold til brugerne, men den kan vi også bruge til og samtidig kosten, den politik. Den ønsker vi at, det er ikke oppe at køre nu, men det er noget, vi vil arbejde videre med i hvert fald.

11 Informant: Og så holder vi os til den overordnede politik, som lige på sundhedsområdet proklamerer om, at vi skal stille faciliteter til rådighed i forhold til, at folk kan motionere. Det gælder også medarbejdere, hvis jeg ellers kan lokke dem til det. Interviewer: Jeg skal lige se vores spørgsmål, nogle af dem har vi været inde på. Øh, har I arbejdet specifikt med det psykiske arbejdsmiljø? Informant: (pause) Ja, for det er en del af, det, det skal jeg gøre løbende altså. Vi har der her på den måde, at vi deler os op i de afdelinger vi, når vi snakker indimellem arbejdsmiljø og øh psykisk arbejdsmiljø øh så så det er jo en proces, der foregår løbende. Interviewer: Hvordan definerer du det psykiske arbejdsmiljø? Informant: Det argh, det. Interviewer: Det er hvad I lægger i det. Informant: Når vi snakker det psykiske arbejdsmiljø, så er det selvfølgelig kemien i forhold til samarbejdet imellem medarbejderne og den følelse de har af at være en del af en medarbejdergruppe. Informant: Det kan både være, om de bliver mobbet eller.. det tager vi også i de forløb, som kommunen har. Overordnet, så er det lige nu har vi en proces kørende med vores køkken, for at have en diskussion om det psykiske arbejdsmiljø. Interviewer: Ja, hvordan gør i det rent praktisk? Informant: Vi laver lidt om på vores mødestruktur, så vi fremover prøver en mere fast mødestruktur, hvor vi lægger nogle faste arbejdsopgaver ud, som vi skal opfylde og så diskuterer vi, hvordan, primært hvordan vi opleves af andre i vores ageren. Interviewer: Mmm Informant: Det er sådan lidt der, hvor den ligger nu, men vi prøver ligesom at få fat i noget konkret, det kan være at kan ikke høre, hvad der bliver sagt arbejdsopgaver og det kan være hver enkelt og så skal vi have et notat på, hvad det er, den enkelte laver. Informant: Og så skal vi have et øh, fordi der har været lidt uens, som kommer fra de andre kommuner med hver deres kultur hvordan man.. eller det er sådan nogle konkrete ting, vi tager op. Til det sidste personalemødemøde i fredags havde vi, havde vi en længere snak omkring, at der foregik, at der var nogle der syntes, at der var en dårlig stemning i køkkenet. Informant: Øh og det havde vi en lang diskussion om, det er noget, vi skal arbejde videre med. Så noget diskuterer vi indimellem ja. Informant. Men der oplever jeg lidt det samme, at der er, det er meget socialt afhængig af, hvor.. der er nogle mennesker, der ikke er så bevidste om, hvordan at de opleves og det skal man arbejde med hele tiden i hvert fald.

12 Interviewer: Har sundhedscertificeringen ændret på det psykiske arbejdsmiljø fra før I blev sundhedscertificerede til I blev sundhedscertificerede? Informant: (pause) Ja (trække lidt på det) det synes jeg sådan set et eller andet sted. Jeg ser det jo ikke som et faresignal, at man diskuterer den slags ting, tværtimod som en styrke, at vi nu er så stærke, at det kan vi jo snakke om. Informant: Et eller andet sted, det er ikke, det er ikke et forbudt land at begive sig ind i at der er dårligt arbejdsmiljø tør sige det. På den måde, synes jeg, at vi har flyttet os. Det er også meget afhængigt af, hvad det er for nogle folk man har, traditioner og alt sådan noget. Informant: Hvem sidder på magten og sådan nogle ting. Der har vi så skiftet køkkenlederen ud, nej ike skiftet ud, hun gik på pension, så vi har fået en.. en øh, misforstå mig ikke, en yngre model. Informant: Øh, som jo også skal køres ind på en ellers anden facon og det tager også sin tid, men det er nogle andre signaler, som der ligesom kommer frem. Interviewer: Mmm, er køkkenpersonalet nogen, som har været ansat i mange år? Informant: Ja nogen af dem er. Interviewer: Hm, så det er blandet, så der er også nogen nye ind i mellem? Interviewer: Vi bruger jo som sagt før, også en del af dem som er sociale ansat, de ryger i køkkenet. Interviewer: Hm, ja ja ok. Informant: Det er jo en del af det af en produktion. Interviewer: Ja ja. Informant: Så er køkkenpersonalet jo et underligt folk. Interviewer: Hm, ja ok. Informant: De, de lever jo med et stress med at maden jo skal være færdig. Interviewer: Ja, ja. Informant: Det skal helst jo helst smage af et eller andet. De er sådan, at de kan, jo godt komme op og køre vil jeg sige, men, men det lærer de så at håndtere på en eller anden måde. Interviewer: Ja, ja. Hvordan måler i det psykiske arbejdsmiljø? Måler i det det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan gør I det, hvis I gør det, hvis I måler det? Informant: Nej, det gør vi ikke, nej det har vi ikke. Interviewer: Nej, det er også svært. Informant: Ja, ja det er det nemlig. Interviewer: Det er jo ikke et nemt område. Informant: Vi måler det selvfølgelig på den måde, eller jeg måler det på den måde at jeg får signaler tilbage jeg oplever, men en sådan dokumentation på det, det kan jeg ikke sige vi i har. Der er lige blevet foretaget en sådan

13 tilfredshedsundersøgelse af det. Den må I også kunne få fingrene i. Nu kan jeg ikke lige huske spørgsmålene. Der kan I også gå ind og se hvad folk de har svaret. Den kan I godt få, hvis I vil. Den kan jeg godt få trukket ud til jer, til I kommer næste gang. Der kan I se hvad folk har svaret. Interviewer: Hm, Ja, ja: Er det ved anonyme spørgeskemaer. Informant: Ja, ja det er det. Interviewer: Synes du der har været nogen barrierer ved at blive sundhedscertificeret? Informant: Nej, det synes jeg har været en god proces. Interviewer: Ja, ja. Informant: Hvis jeg skal snakke om barrierer, så har det været lidt træls engang i mellem, når der er nogen, der er synes det er en god ide og alt det der.taler ikke ud. Interviewer: Men ikke helt er med. Informant: Ja. Det kan godt være lidt irriterende. Jeg skal lige se om. Vi har sprunget lidt. Jeg skal lige lure på spørgsmålene. Informant: Ja, det er bare i orden. Interviewer: Nej, jeg tror vi har været inde på alle de der i hop og spring. Du har jo fortalt noget af dig selv, så jeg ikke har behøvet at spørge. Er der nogen emner, du synes vi har sprunget over, men som du synes er væsentlige i forhold til sundhedscertificering? Informant: Nej, nej. Men hvis jeg sådan skal efterrationalisere, så, så er det jo det med at man har en organisation uden for ens egen, der lige som skal følge en og man kommitter sig til, at vi skal gennem en proces, hvor vi skal måles og vejes og man skal nå et eller andet. Interviewer: Ja, ja. Informant: Det er faktisk det, det giver et eller andet. Det holder jo en fast på et eller andet niveau. Interviewer: Ja, ja. Informant: Så kommer det der jo altid den her eftervirkning for de slipper jo på et eller andet tidspunkt. Så er man jo blevet certificeret og så bliver man recertificeret. Interviewer: Hm, ja. Informant: Men så ebber det jo stille og roligt ud så det, man skal være meget bevidst, hvordan søren holder man fast i den proces. Interviewer: Ja, ja. Informant: Man kan sige, nu får vi jo en masse forærende, når samfundet nu i det hele taget forandrer sig i forhold til, at have fokus på sundhed og forebyggelse. Interviewer: Hm, Hm. Informant: Så på den måde bliver vi holdt fast, men jeg kan godt frygte hvis man, hvis ikke den proces kører sideløbende med, så er der en gruppe af mennesker, der har rigtig svært ved at forandre deres levevis. Interviewer: Gælder den certificering ikke for en tidsbegrænset periode? Informant: Jo, så nu er vi blevet recertificeret.

14 Informant: Nu kan jeg ikke huske hvor længe den gælder, men den gælder kun for en periode. Interviewer: Hvornår er I blevet certificeret sidst? Informant: Det var sidste år. Interviewer: Ok. Så er det vel hvetr andet år? Informant: Ja det kan egentligt godt være. Interviewer: Så det har I planer med at fortsætte med? Informant: Ja, det bliver vi nok nød til at tage op ind i mellem om vi nu, vi får jo også nye medarbejder og sådan noget. ja. På den anden side som jeg sagde før, så bliver vi også holdt fast i den udvikling, som jeg som leder bliver nød til at være en del af. Eller nød til, det er jeg jo glad for. Hm og som jeg synes har været rigtig udfordrende, det er jo at forandre aktivitetscentrene fra, at have sådan et image det har haft som sådan et sted, hvor ældremennesker gik hen og broderede. Informant: Så nu prøver vi at kommer derover, hvor vi skal være sundhedscentre. Informant: Og have en social dimension også. Informant: Og i den proces har vi bygget om og forsøger at få så mange foreninger ind, der laver ting af sundhedsmæssig karakter som gymnastik, så vi hele dagen er plastret til med forskellige aktiviteter i forhold til at leve et sundt liv åh på mange forskellige niveauer. Og det fastholder os jo i et eller andet. Også medarbejdere. Interviewer: Ja, ja. Informant: Der er jo grænser for hvor meget.. Interviewer: For medarbejdere kan deltage og de ældre, der kommer, kan også deltage? Informant: Ja. Interviewer: Og deltager de? Informant: Ja, vi har jo diskussionen hele tiden i forhold til, til åh åh hvad vi igangsætter, sundhedsuger og den slags ting, så det falder jo helt naturligt, at der diskuteres noget med sund kost og motion og sådan noget. Interviewer: Og det er også pga. sundhedscertificeringen at I har fået øh eller.taler ikke færdig Informant: Ja, at vi har fået det skubbet i gang og ja i hvert fald er en del af det og har evnet, at være med i den omstillingsproces, tror jeg. Interviewer: Ja, ja. Informant: Så jeg håber lidt eller er overbevist om, at det er det, der holder os fast. Det, det er jo der vi bliver nød til at sætte os selv som en del af Slagelse Kommune. Det nytter jo ikke at vi sætter os ned og siger vi tænker kun på det med broderi. Interviewer: Nej. Informant: Så er vi hurtige færdige vil jeg sige. Interviewer: Ja, ja. Hvorfor valgte du at sige ja til det her interview?

15 Informant: Øh, jamen jeg kan godt li' sådan noget her. Jeg kan godt li' man, at man, det er ligesom med vores mad og måltidspolitik, der skal skubbes i gang. Det giver jo noget, at der kommer folk ude fra og kigger på en. Informant: Eller man selv skal reflektere over hvad man egentligt går rundt og øh roder i. Informant: Og det vil jeg sige, er også en del af berigelsen i forhold til den nye udvikling, at vi bliver tvunget til at være meget mere åbne og udadvendte. Interviewer: Ja, ja. Informant: Og samarbejdsvillige. Interviewer: Hm. Informant: Så på den måde, jeg går ud fra at om alle omstændigheder, at det giver os noget, vi kan bruge på en konstruktiv måde. Interviewer: Har I nogen rapport fra den sundhedscertificering. Er der noget, som vi måske kan se, nogen konklusioner, vi må nok ikke få nogen kopi. Informant: Ja. Interviewer: Men er der noget vi kan få adgang til, så vi kan se, hvad der er de har... taler ikke færdig. Informant: Ja. Jeg skal, ja det er, hvad er det hun hedder, Helle, der sidder med det. Jeg skal nok lige bede hende om i løbet af dagen, at få hevet det ud vi har. Interviewer: Ja, ja det kunne være rigtig godt, for det er spændende at se, hvad de har udtalt sig om. Informant: Ja. Øh jeg tror jeg er færdig. Har du nogle supplerende spørgsmål? Observatør: Ja det har jeg faktisk. hm, Det her med at de her medarbejdere der startede med at komme lidt på banen med at I skulle prøve at blive sundhedscertificeret, hvornår startede de? Hvor lang tid før startede de før I reelt blev sundhedscertificeret, hvornår kom de på banen og hvad var det for nogle faggrupper? Hvem var de? Informant: Det var primært Helle og jeg som er vores HK er og som udover også er vores souschef og som udover at være HK er så laver hun mange ting en souschef laver. Så er hun en sådan sportig type. Hun faldt over øh, at man kunne blive sundhedscertificeret. Observatør: Ja, ja. Informant: Det er hende, der fik årets pris, det år vi blev sundhedscertificeret. Observatør: Ja, ja. Informant: Æh, så det er primært hende der har været idemager til det. Informant: Æh, nu kan jeg ikke huske, hvor meget før det var, men jeg tror det var meget hurtigt vi besluttede, at det ville vi da egentlig godt prøve. Observatør: Ja, ja Informant: Det, ja nu du siger det, så øh, ja, er det jo også, når jeg nu tænker på det, hvor meget man kommitter sig til, og hvor meget holder man sig fast i så er det selvfølgelig øh, så er der jo nogen, der føler eller jeg tror nu ikke engang de formulerer det. Jeg tror nu ikke det bliver diskuteret, men det bliver jo en form for dikteret opdrag. Det

16 der med at der er nogen af os, der siger at det skal vi, så må de følge med og det er jo en god til så man har jo svært ved at argumentere over for, hvorfor man skal melde fra. Det virker jo ikke særlig logisk, når man laver noget, der er til gavn for objektiv side, må være er til gavn for medarbejderne. Men jeg kan godt rent socialt føle, at nogen de har, sku ikke helt lagt hjerte i det, der helt ærligt. Det æh, ja det er nok rigtig nok. Observatør: Hm. Du sagde på et tidpunkt, æh, hvordan I bliver opfattet af andre udad til. Informant: Ja. Observatør: Hvem tænker I at andre er? Eller hvem tænker du, at andre er her? Informant: Det er byens borgere og det, der kunne være vores kunder. Øh, Kollegaer Observatør: Hm. Informant: Vi lever i sådan i en speciel arbejdsverden i forhold til de kollegaer vi har. Vores nærmeste kollegaer er næsten alle sammen sygeplejesker eller sundhedsuddannet med bagrund i sygehusvæsnet. Plejehjemsledere. Dem der er toneangivende dem, der har en sygeplejebaggrund. Informant: Og de har en tilbøjelighed til at betragte alt ud fra deres synspunkt. Det har vi jo nok alle sammen et eller andet sted. Derfor har vi hele tiden måtte kæmpe med et image, hvor vi har været tvunget til vil jeg sige, jeg synes det er fint et eller andet sted, men hvor vi har været tvunget til, ved en hver given lejlighed, hvor jeg skal sælge vores organisation i forhold til de andre områder, bliver jeg nød til også at sige til dem, at vi har lavet det og det sundhedstiltag vi er med i er med i bababbab, men jeg bliver også nød til at sige, at vi aldrig nogensinde glemmer, at folk dør af at være ensomme. Derfor er et af vores arbejdsområder at lave miljøer, hvor vi fører folk sammen, hvor de kan lave netværk, hvor de kan opleve at de er en del af samfundet. Observatør: Hm. Informant: For det glemmer de der sundhedsapostle nogle gange. Da er det det her med, at man lever et godt liv når man kommer her om morgenen og løber sine 5 km på løbebåndet eller hvor meget det bliver og så går hjem igen. Informant: Man glemmer lidt at det måske er en lige så stor gevinst, at de kan gå ned og få en kop kaffe bagefter og når der er gået en måned, så sidder de måske om spiller kort om mandagen med nogen og når der er gået lidt længere tid, så kommer de lidt mere fast og falder ind og har det godt og laver et netværk. Informant: Og at der nogen af os andre, der cares lidt om de andre, der sidder lidt ude, ude på vingen altså. Observatør: Ja, ja. Informant: Det er en af hovedopgaverne, men jeg kunne ikke sælge den, hvis ikke, hvis vi havde isoleret det og som det var det eneste vi lavede. Vi kan ikke bare nøjes med det der broderi og alt det der. Vi bliver nød til at følge med og gøre os til det der sundhedscenter, når man også har en niche. Informant: Det er vores niche. Det tror jeg det er. Jeg kan også mærke det. Informant: Og så gør vi det. Vi er hoppet med på den der nye visualisering. Vi laver reklamefilm og alt muligt for at følge med tiden for at sparke døren ind. Vi forsøger virkelig at være foran hele tiden.

17 Observatør: Hvad er din helt konkrete opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø her på virksomheden? Har I et godt psykisk arbejdsmiljø eller kunne det blive bedre? I forhold til din opfattelse af det? Informant: Jeg synes vi har et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder med det hele tiden men der dukker hele tiden noget op vi skal have fat i men, men jeg synes vi er der, hvor vi så lægger tingene på bordet, får det diskuteret igennem ikke alt sammen, men der er jo altid et eller andet med murren i krogene eller et eller andet. Men jeg synes vi har en atmosfære, der gør at vi godt kan respekterer, når tingene bliver taget op. Informant: Ja, jeg synes vi har en god kemi og et godt psykisk arbejdsmiljø Hvad tror du dine medarbejder siger om jeres psykiske arbejdsmiljø? Informant: Ja. Nu fører jeg MUS samtaler lige for tiden. De fleste siger at æh, at de fleste siger, de har en god arbejdsplads. Informant: Der er som sagt nogle ting vi tager op, men de tilbagemeldinger vi for er, at folk der er her generelt er meget glade for at være her. I forhold det du snakkede lidt om, hvordan psykisk arbejdsmiljø kan måles. Har du kunnet se nogen ændringer fra før I blev sundhedscertificering og til nu i forhold til sygedage? Har det ændret sig? Og hvad folk er sygemeldte på? Informant: Nej, vi har altså generelt forholdsvis lavt sygefravær her på stedet. Så det har jeg ikke, nej jeg har sådan set ikke lavet statistik på det. Observatør: Nej. Informant: Det kunne jeg sådan set jo godt have gjort. Jeg mener det ligger sådan nogenlunde konstant. Informant: Så det har ikke været noget, der har været faretruende for stedet her. Observatør: Nej. Så I har haft nogen der i den periode, hvor I startede med at arbejde med det og til nu, der har ikke været større eller mindre andel, der har været sygemeldte over lang tid pga. stress Informant: Nej, nej det vil jeg ikke sige. Observatør: Nej. Så har jeg ikke flere spørgsmål. Har du Anna? Informant: Nej. Jeg synes vi har været rundt om det hele. Det har været spændende at høre. VI får altid noget ny viden. Her slutter det officielle interview, men informanten fortæller mere om sundhedscertificeringen i det efterfølgende. Informant: Det er fint. Jeg prøver lige at grave det der frem. Hvad gør I så nu siger I? Observatør: Nu kunne vi så godt tænke os, at du valgte, hvornår vi kan komme og lave interview med to af dine medarbejdere Informant: Ja. Observatør: Og æh, vi har egentlig ikke noget behov for at vide hvem der er før vi kommer, har vi? Interviewer: Jo, jeg synes det vil være rigtig interessant, at det er en af dem i køkkenet f. eks og så en af dem der har brændt for det - en af dem der har været nøglepersoner. For det ville være to vidt forskellige personer, tænker jeg.

18 Observatør: Ja, det er da egentligt rigtigt. Men hvem helt præcist J. udvælger, behøver vi måske ikke vide, bare det en af hver fra de to grupper. Interviewer: Ja det vil være fint. Informant: Det vil jo være oplagt, at vælge Helle, som har været hovedhjernen bag alt det her. Og som også ved betydeligt mere om alt det her end jeg gør. Som ved mere om selv substansen i det. Det ville være interessant for jer at snakke med hende Interviewer og observatør: Ja, ja Informant: Og så kunne det være den nye køkkenleder. Interviewer: Ja, men har hun været med? Informant: Nej, det har hun selvfølgelig ikke. Interviewer: Det kunne være rart, at få en der har været med i processen. Informant: Ja, ok. Observatør: Ja det er rigtigt. Informant: Ja der har du en pointe. Det har du ret i. Informant: Ja. Jeg finder en af dem der har været gennem processen. Observatør: Ja det ville være dejligt Informant: Ja, det kan I jo godt vide med det samme. Jeg tager en af dem, jeg ved sgu ikke rigtig hvad jeg skal sige. Men en af dem som jeg nævner, godt kan være lidt problematiske, men en knaldende dygtigt medarbejder og ihærdig men har lidt det der med, at man lever et liv og det liv har man levet altid og lidt svært ved det der med at flytte sig. Interviewer: Hm. Informant: Eller holde fast i processen. Observatør: Ja, det ville da være interessant Informant: Lige umiddelbart når I interviewer dem, vil I måske opleve, at hun er meget med på den. Informant: Men, men når man går lidt bag facaden, så oplever man, at hun det går lidt i front. Det vil være to modsætninger I får. Observatør: Ja, det gør også æh, i forhold til vores intervieweguide, æh, hvordan vi udvikler den.

19 Bilag 6 Transskription af interview køkkenmedarbejder i sundhedscertificeret arbejdsplads. Interviewer: Hvor længe har du arbejdet her? Informant: Jeg har været her i 14 år. Interviewer: I 14 år, så du har været med ved den første og den anden sundhedscertificering? Informant: Ja, ja. Interviewer: Hvor meget, er det fuldtid du arbejder her? Informant: Jeg er her 37 timer om ugen ja. Interviewer: Ja, og hvad er dine opgaver her? Informant: Det er og varme mad og lave smørrebrød, vi skiftes til det nede i køkkenet, dem der laver mad, bare det bliver lavet. Interviewer: Ja, men du er i køkkenet ja ja. Informant: Ja. Interviewer: Og hvem er dine nærmeste kolleger her? Informant: Ja, det er jo så dem, der er i køkkenet ik os. Interviewer: Ja, det er dem, du primært samarbejder sammen med. Informant: Ja. Interviewer: Der er ikke andre grupper her? Informant: Jo eh, der er rengøringspigerne. Informant: Dem er jeg også sammen med også privat. Det lyder da hyggeligt. Pause Hvad har du af uddannelse? Informant: Ikke noget. Interviewer: Nej, ingenting. Informant: Min forrige køkkenleder, det er hende, der har lært mig lidt af hvert. Har du arbejdet andre steder, det har du selvfølgelig, end her? Informant: Ja, jeg har arbejdet på fabrik. Interviewer: Nåe, ja. Hvad laver du i din fritid? Informant: Pause det er ikke meget. Interviewer: Har du ikke nogen fritidsinteresser du øh Informant: Nej.

20 Interviewer: Nej? Informant: Nej, det har jeg faktisk ikke, jo jeg går til banko engang imellem. Interviewer: Ja, det er da også en fritidsinteresse. Informant: Griner. Interviewer: Du går ikke til noget ellers? Informant: Jeg tror ikke det.. Interviewer: Nej. Informant: Og det jeg motionerer, det er hjemme på cyklen. Interviewer: Sådan en kondicykel har du derhjemme? Informant: Men jeg er først begyndt på det for nylig. Interviewer: Ja, hvor tit gør du det? Informant: Øh.. trækker lidt på det. I hvert fald hver anden dag. Informant: Jeg vil gerne ned på hver dag. Informant: Jeg har dårlig ryg, så jeg skal lige passe på. Interviewer: Nå, lige finde balancen der ja. Interviewer: Har du familie? Børn? Informant: Ja, jeg har det hele, masser. Interviewer: Du har masser? Informant: Jeg har 5 børn og 14 børnebørn. Interviewer: Hold da op, ja det er en stor familie. Informant: Og fire oldebørn. Interviewer: Ja, men dem bruger du vel også tid på? Informant: Ja. Interviewer: Afbryder det er vel også en slags fritidsbeskæftigelse? Informant: Jeg spiser sammenmed pigerne hver mandag. Informant: Den tradition holder vi ved lige, så længe jeg Interviewer: Ja, det lyder hyggeligt.

21 Informant: Ja. Interviewer: Nu kommer der et meget overordnet spørgsmål: Har I en sundhedspolitik her? Informant: Ja, det har vi faktisk for det, vi forsøger jo at leve sundt. Informant: Vi laver boller altså, sunde boller hver dag kommer ud på disken. Informant: Men engang imellem er du jo nød til, for de ældre vil gerne have noget fløde. Informant: Kommer de og kigger, øv, er der ikke noget engang imellem gør vi det, men det er sjældent de får noget med fløde, det er det altså. Interviewer: Er det en sundhedspolitik, som gælder for den her arbejdsplads. Informant: Ja for hele kommunen. Interviewer: Hvor kan vi se den henne, hvor har I adgang til den henne? Informant: Jamen den har vi i en mappe dernede. Interviewer: Ok. Informant: Den står i vores mappe. Interviewer: Ja, den kunne vi måske se bagefter, hvis vi lige husker det. Griner. Informant: Ja. Interviewer: Rømmer sig. Hvad er sundhed for dig? Informant: Ja sundheden, det er jo grønsager og alt det der, men jeg er ikke helt vild med alle de grønsager, det er jeg altså ik. Interviewer: Nej, men udover grønsager, så sundhed generelt? Informant: Ja.. lang pause taler lavt ja jeg går ikke lige efter det der med sundheden, det gør jeg ikke. Interviewer: Nej, det er ikke, om du gør det, men sundhed, hvad er sundhed? Informant: Jamen sundhed det er jo godt med grønsager. Informant: Ik? Informant: Og faktisk spare lidt på de kartofler, det er ikke nødvendigt med alle de kartofler. Interviewer: Nej, det er jo det. Men hvad med udover kosten? Pause

22 Interviewer: Hvad er sundhed, er der andre? Andet du forbinder med sundhed? Informant: Er det motion mener du? Interviewer: Ja f.eks., men det er mere, hvad du synes. Informant: Her har vi jo også på arbejdspladsen ik også, der er nogen gange, så går vi jo. Informant: Hvor vi er samlet og så går vi derudaf 7-8 km kan det være, men nogle gange, så må jeg stå af ved de 5. Interviewer: Ok er du med, hvor tit er I det? Informant: Da sommeren var der, da var det temmelig tit jeg kan ikke huske datoen, hvor de skal gå igen, men det ved Helle. Interviewer: Men der er du med hver gang eller? Informant: Altså jeg er med hver gang så vidt muligt. Interviewer: Ja, ja. Så langt, som du nu kan gå. Informant: Ja, men nu har jeg jo haft en periode, hvor jeg dårlig har kunnet gå pga. min ja ryghvirvlerne, det er derfor. Hvad har det betydet for dig, at den, at din arbejdsplads er blevet sundhedscertificeret? Informant: Pause. Altså, hvis jeg skal sige mere, så er det jeg tænker på de ældre mennesker. Informant: De skal jo ikke være underernærede, de skulle jo gerne have lidt fedt på kroppen. Informant: For de siger jo godt nok, at det er sundt med alt det grønne, men hvis folk vil have det, det grønne, så skal de sige til. Det er et valg, hvad de vil ha. Informant: Vi skal ikke stå og sige: Ved du hvad, du skal spise alt det sunde. Interviewer: Nej, men hvad med for dig, hvad har det betydet, for dig? Har det betydet noget for dig, at din arbejdsplads er blevet sundhedscertificeret? Informant: Nej. Jo, jo, det er fint på en.. Interviewer: Ja, men dig personligt udover, at I er stolte over det? Informant: Altså, jeg ved ikke, hvad du mener med det, er det, om jeg selv gør noget ved sundheden eller hvad? Interviewer: Næ, det er mere, hvad du selv synes, det har gjort. Jeg kan ikke rigtig. Afbrydes Informant: Nej, jeg synes ikke, at det har forandret noget for mig. Interviewer: Nej. Informant: Altså, det er fint med, at vi skal lave det sunde.

23 Informant: Det er jeg tilfreds med. Interviewer: Ja, hvilke? Informant afbryder. Informant: Utydeligt på båndet. det gør ikke noget. Interviewer: Hvilke tilbud har I i forbindelse med den her sundhedscertificering udover maden og gåture? Informant: Altså, der er jo mange ting, de kan komme og danse zumba og øh.. Informant: Vi har jo vores træningsrum, hvor de bare kan gå op og træne, dem som har lyst. Jeg synes vi har gjort meget. Der er mange redskaber derinde. Informant: Så de er til fri afbenyttelse, de skal ikke give noget. Interviewer: Ja, er det noget du kan deltage i? Informant: Jeg må også gerne deltage. Interviewer: Ja, ja, gør du det? Informant: Nej. Interviewer: Nej griner hvorfor ikke? Informant: Jeg synes, at når jeg arbejder hele dagen, så synes jeg, at jeg er brugt. Interviewer: Ja, så er du træt. Informant: Ja. Interviewer: Ja pause øh.. hvad har formålet været, ved du det, hvad formålet har været med at få denne arbejdsplads sundhedscertificeret? Informant: Det er jo for at få folk til leve sundere. Informant: Og få et længere liv ik? Informant: Og vores rygepolitik, den er jo også, der må slet ikke ryges i centret mere. Interviewer: Nej Informant: Folk de taget det fint og det trækker også os andre lidt med, for nogle har købt de der elsmøger i stedet for smøger, for det er også gået hen og blevet dyt.t Interviewer: Har det ændret på, hvor meget du ryger? Informant: Det har det nemlig, for mit forbrug er faldet. Men jeg ville gerne kunne have, at jeg kunne stoppe helt.

24 Informant: Det er meningen med det. Interviewer: Så det arbejder du på? Informant: Det gør jeg. Interviewer: Hvilke krav er der blevet stillet til jer, for at I kunne blive sundhedscertificeret? Informant: Det var, at vi øh motionerede. Informant: Og var med på de gåture og at vi selv gør en indsats og det synes jeg, at vi har været flinke til alle sammen, helt sikkert. Hvordan har de øh, hvordan har de spurgt efter det? Hvordan ved de, om I har gjort det? Informant: Det er fordi vi har møde hver fredag og så sidder vi og snakker indbyrdes og hvad vi skal. Interviewer: Er det alle eller er det jer i køkkenet? Informant: Det er os alle sammen. Interviewer: Det er jer alle sammen? Informant: Ja og så sidder rengøringen og dem fra kontoret også. Vi sidder der alle sammen fredag morgen. Informant: Og så sidder vi og snakker om Interviewer: Hvad I har deltaget I? Informant: Ja og hvad vi skal deltage i. Interviewer: Ok. Så melder man sig.. afbrydes af informant. Informant: Vi har også haft idrætsdag. Informant: Og det er sjovt, sådan noget kunne jeg godt tænke mig, at vi gjorde tit. Interviewer: Hvor tit har I det? Informant: Nej, det gør vi kun en gang om året, hvor vi samles ovre på stadion. Informant: Det synes jeg, det er skægt. Interviewer: Er det så på en arbejdsdag, hvor I kan gå fra? Informant: Ja, det er en arbejdsdag, hvor vi kan gå fra og så kommer de frivillige lige ind og tager den dag. Interviewer: Nå, det lyder da godt. Informant: Det med spydkast og skal springe over en stang og øh illustrerer med hænderne og griner.

25 Informant: Ja, jeg kommer aldrig over. Interviewer: Nej, men man får rørt sig alligevel. Informant: Jo griner. Interviewer: Hvilke områder har I har arbejdet omkring motion, omkring kost og rygning siger du. Er der andre områder omkring sundhed, I har været inde på her? Informant: Nej. Interviewer: Hvad med øh alkohol. Informant: Det har vi også med. Interviewer: Hvordan har I? Afbrydes Informant: Men jeg synes ikke, at der er nogen her, der Interviewer: Men hvordan arbejder I med det? Informant: Jamen det er også bare, hvad vi snakker om, om der er nogen, der har brug for sådan noget hjælp. Interviewer: Ja, ja. Informant: Men det er der ikke. Interviewer: Nej. Informant: Ligger der nogen alkoholpolitik her? Ved du det? Informant: Altså, du må ikke drikke i arbejdstiden, det må man ikke. Interviewer: Nej, men ligger der noget på skrift om det? Informant: Det er jeg faktisk ikke klar over. Interviewer: Nej. Informant: Men det er noget, der siger sig selv, det står i ansættelsespapirerne ik os? Informant: For vi ved jo godt, der er nogen, der spiller billard, hvis nogen vil have en øl, så må vi købe en øl altså. Men nej tak, man må ikke drikke i arbejdstiden. Interviewer: Nej, øh.. Hvordan er I nået frem til de områder, I har arbejdet med? Informant: Pause, jamen det har fulgt med jo, for alle andre kommuner har arbejdet med det og det er klart, så ville vi også være med. Interviewer: Har de arbejdet med sundhedscertificering? Informant: Nej, bare med sundheden. Det var det, det startede med. Det var sundheden. Interviewer: Ok. Hvordan nåede I så frem til, at I ville sundhedscertificeres?

26 Informant: Jamen det var så, dem, der kom fra Odense. Der kom to, vi har jo hele den bog der omkring sundhedscertificeringen. Informant: Og så kom hun engang imellem og spurgte, hvordan det gik med os og.. Interviewer: Før I blev sundhedscertificerede? Informant: Før vi blev sundhedscertificerede ja. Interviewer: Ja ok. Informant: De fulgte os i to år. Interviewer: Hvorfor gjorde de det? Informant: Fordi øh, det var noget vi betalte for. Interviewer: Nå. Informant: Det kostede en formue. Interviewer: Hvad er det for et firma, der står for det? Informant: Åh, det kan jeg ikke huske Utydeligt på båndet. Interviewer: Ja, det gør du bare. Så det er ikke noget, du har haft indflydelse på, hvilke områder I har arbejdet med. Det kommer.. afbrydes Informant: Jo, jeg har selv en mappe dernede, så jeg var med i det fra starten, men vi har altid travlt i køkkenet, så jeg kan ikke altid springe fra. Interviewer: Nej, hvordan har du været med i processen? Informant: Jeg, fordi det der med sundheden, at vi skulle oparbejde os til den der sundhed ik? Interviewer: Ja, ja. Informant: Der var jo nogen med noget utydelig tale. Interviewer: Hvordan med de andre siger du? Informant: Det med at tabe sig, stoppe med at ryge og Interviewer: Er der arbejdet lige meget med de forskellige områder? Med kost og motion og rygning, er der andre.. afbrydes Informant: Ja, altså der er arbejdet meget med kosten. Informant: Det er der og det bliver vi ved med. De får altså sund mad her, det gør de? Interviewer: Hvad med jeres mad? Har I ikke mulighed for at spise her og spise den samme sunde mad? Informant: Det kan vi sagtens, men vi skal betale for det. Interviewer: Ja, gør du det eller?

27 Informant: Engang imellem gør jeg. Interviewer: Ja, har du indtryk af, at der er mange, som benytter sig af det, at kunne spise den sunde mad? Informant: Ja altså det er nogle af pigerne, de spiser her hver dag. Den varme mad. Interviewer: Ja, hvad kan den varme mad afbrydes Informant: Og der er grønsager til hver dag. Det er der. Interviewer: Ja, hvad består sådan et varmt måltid af? Hvad kan det være`? Informant: Øh Interviewer: Bare et eksempel. I dag? Informant: Ja, men i dag er det buffeten jo. Der er både fisk og steg får vi også i dag. Informant: Så de selv kan vælge, hvad de synes de vil have ik? Men ellers får de bønner og broccoli og de får alt det sunde. Informant: Og så er der nogen, der vil have lidt sovs og nogen vil ikke ha sovs og så vidt muligt, så undgår vi at bage sovsen op, for det er den, der feder mest. Så den har I også ændret på? Informant: Den har vi også ændret på, rigtig meget, for jeg var meget slem til at putte margarine i, men nu har jeg lært at lave den på en anden måde. Informant. Med at jævne den i stedet for. Jeg var ikke klar over, at man bare kunne jævne sovs uden at der skulle være smør i. Interviewer: Nej. Informant: Men det har jeg så fundet ud af, at det kan man sagtens. Interviewer: Ja, så der er sket noget der. Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø her? Hvordan har det været før sundhedscertificeringen og hvordan er det nu? Informant: Altså, jeg synes ikke, der er nogen forandring. Interviewer: Nej. Hvordan var det før? Informant: Fint, det synes jeg. Interviewer: Og det er det stadig? Informant: Og det er det stadigvæk. Interviewer: Så I havde ingen ikke nogen problemer? Informant: Nej.

28 Interviewer: Så I har ikke arb afbrydes. Informant: Selvfølgelig kan der være nogle dage, hvor nogen siger uh, det vil vi ikke spise, men sådan vil det jo være alle steder. Vil det sige, at I ikke har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i denne proces, fordi det har været godt før? Informant: Ja, folk kan jo godt lide, at der er kommet lidt også ik? Interviewer: Ja, er det noget I snakker om.. afbrydes Informant: Og jeg har hørt mange af vores kunder sige, at det er meget forskellig mad de får og det kan de godt lide. Det var vi måske lidt nervøse for i starten. Hvad vil de sige til det? Interviewer: Mmm. Informant: Men nu er det bare ikke flæskesteg mere og sådan, men det synes jeg, de klarer fint. Hvad er for dig et godt psykisk arbejdsmiljø? Informant: Altså.. det psykiske, det vil jeg sige, der er sammenholdet med dem man arbejder sammen med. Interviewer: Ja, så det er dem nede i køkkenet? Informant: Det er det for mig i hvert fald. Interviewer: Ja, at I arbejder godt sammen? Informant: Ja. Interviewer: Hvordan der, er det godt nede hos jer? Informant: Ja, vi har det godt ja. For det øh, man skal ikke have ondt i maven, når man går på arbejde. Interviewer: Nej, det ville ikke være godt. Hvad med i forhold til de brugere, der kommer her? Informant: Jeg har det, jeg har det altid fint med brugerne. Griner. Interviewer: Ja og hvad med ledere? Hvordan er forholdet der? Informant: Jo, det er også (siger det stille) Taler almindeligt igen Selvfølgelig kan der være nogen du ved men så er det med at få sagt det. Interviewer: Ja og det bliver godt modtaget. Informant: Ja det gør det. Interviewer: Er der nogen specielle møder eller noget, hvor I kan tage ting op? Informant: Vi har køkkenmøde en gang om måneden. Informanten: Sammen med chefen i huset. Informant: Og så snakker vi videre frem, hvad vi skal lave.

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold.

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold. Min vej ud af medmisbruget af Hanne Heger En bog om misbrug for os alle... Hanne Heger Min vej ud af medmisbruget 20 år med en alkoholiker 142 sider Kr. 199 Borgens Forlag Hanne Hegers bog er en gave til

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 22. og den 23.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 22. og den 23. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 22. og den 23. november 2016 Antal tilbagemeldinger: 216 af 226 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød?

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? I skal se to film o o Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? Har du en god ven? Tegn et billede af din ven: Filmene til dette tema handler om venskab. Spørg eleverne, hvad ven hedder på deres modersmål.

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Louise Amalie Rasmussen Designteknolog 2015 Det afsluttende projekt, 4.semester

Louise Amalie Rasmussen Designteknolog 2015 Det afsluttende projekt, 4.semester Bilag Bilag 1: Transskribering af telefon interview med Patricia Winkel-Pedersen d.22.05.17 kl.12.00 X: Louise (interviewer/mig) Y: Patricia Winkel-Pedersen, Marketing Coordinator, Nespresso Denmark X

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

EM MTB 2012. Fredag d 10 august (afrejse)

EM MTB 2012. Fredag d 10 august (afrejse) EM MTB 2012 Fredag d 10 august (afrejse) Klokken er 19:00 og tiden er inde for afgang mod graz hvor jeg skulle k re EM i MTB. Der var cirka 18 timers k rsel forude. Ugen op til har v ret prop fyldt med

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.: Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i!

Ansłgning om łkonomisk stłtte til. ungdomsnetv. - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening at v re ung i! Folkeoplysningsudvalget Udviklingsmidler Laksetorvet 8900 Randers C Ansłgning om łkonomisk stłtte til Randers, den 11. juli 2009 ungdomsnetv rk - en ungesatsning, der skal głre RgF til en fed forening

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat - nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

FISKERI MED GARN OG RUSER

FISKERI MED GARN OG RUSER BESØG PÅ ØRESUNDSMILJØSKOLEN FISKERI MED GARN OG RUSER M3 2017 DIT NAVN: 1 På tur til Øresundsmiljøskolen - Fiskeri med garn og ruser Vi skal på besøg på Øresundsmiljøskolen. Øresundsmiljøskolen ligger

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Præsentation af Mentaliseringsguiden

Præsentation af Mentaliseringsguiden Præsentation af Mentaliseringsguiden 18.09.2017 Introduktion Heino Rasmussen E*MBA ved Coventry University og forfatter til bogen Mentalisering i organisationen og Mentalisering i familien Arbejder i Center

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker.

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker. Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 23. januar 2011 Br.nr.: Udf rdiget af: Sundhedsteam, konsulenter og Lene Jensen Vedrłrende: Ny sundhedspolitik for Randers Kommune Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Teenvolley vises. 9.25 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Sådan kommer du i gang!

Sådan kommer du i gang! Sådan kommer du i gang! - en Conteco-guide for begyndere Indhold Det skal du bruge.. 2 Opnå det rigtige look...2 Systemopbygning..2 Blanding af farve... 2 Blanding af Conteco... 3 Blanding af Conteco Beton

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Hvordan følte du det, da du fik tilbuddet om at væ re med? Beskriv med dine egne

Hvordan følte du det, da du fik tilbuddet om at væ re med? Beskriv med dine egne Hvordan følte du det, da du fik tilbuddet om at væ re med? Beskriv med dine egne tja hvis det hjæ lper så er det vel godt nok jeg spurgte selv fordi jeg havde problemer derhjemme Jeg følte mig lidt som

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik 2018-2021 - Politikken Introduktion til Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitikken for Tønder Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget formulerede i november 2016

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

BabyDos - Et fuldautomatisk restfri minivådfoderanlæg

BabyDos - Et fuldautomatisk restfri minivådfoderanlæg BabyDos - Et fuldautomatisk restfri minivådfoderanlæg BabyDos er et rest frit vådfoderanlæg, der giver somælkerstatning og pre-starter i foderskåle i farestalden. Doseringen af mælk og pre-starter sker

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder Uddannelsesplan 1. praktikniveau Vestermarkskolen Odder Sidst redigeret september 2015 Dokumentnr.: 727-2014-108798 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Vestermarkskolen - Odder Kultur og særkende: Odder Kommune

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært!

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Kim Normann Andersen Professor, Department of Digitalization, Copenhagen Business School andersen@cbs.dk Af Ledelseskommissionens 13 teser til bedre offentlig

Læs mere

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor.

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor. FINANS- UDDANNELSEN FINANS- UDDANNELSEN Finansuddannelsen er en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del (80%) foregår i en finansiel virksomhed, og den teoretiske del

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISMEFORÆLDRE Jeg møder flere og flere forældre, der er blevet slået helt ud af kurs som pludselig føler sig rådvilde,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande.

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande. LM ude 2015 i fodbold Program LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den 29. - 30. august 2015 i Brande www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Kæmpe halmballer koster landmænd livet

Kæmpe halmballer koster landmænd livet 9. oktober 2017 Søg FORSIDE NYHEDER SOCIAL & SUNDHED TRAFIK ARBEJDSLIV TECH & VIDEN WEB-TV MERE OM Kæmpe halmballer koster landmænd livet Af Jeppe Boysen Karlsson 6. oktober 2017 Det kan være livsfarligt,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere