Generalforsamling Vejle Skytteforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Vejle Skytteforening"

Transkript

1 Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere: Protokolfører: Sandra Moulvad Stemmetællere: Bo og Uffe 3. Aflæggelse af beretninger: Formandens v. Kirsten Meldgaard Hansen Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 9 møder. Ved medlemsregistreringen i slutningen af januar havde vi i alt 185 medlemmer, en nedgang på 15 i forhold til sidste år. Lidt om hvad der er sket i VSF i det forgangne år: Vi starter med en af de triste nyheder. Vi har mistet et mangeårigt medlem, Michael Thastrup døde i efteråret efter et års svær sygdom. Michael har været medlem i VSF i rigtig mange år, og har blandt andet siddet i bestyrelsen i 10 år fra D. 31. marts holdt Vejle kommune Sportsgalla i musikteatret, her blev Vejle kommunes idrætspriser overrakt. Nicklas Kildehøj, Anette Salvesen, Lars S. Pedersen, Peter Tørslev og Jan Ryholl fra riffelsektionen, samt Jan Kristensen fra HIVO var på scenen og modtage en pris for danske mesterskaber, de havde vundet i I foråret havde vi nogle problemer med nogle skolebørn, som havde indtaget udendørsbanerne som legeplads. Efter en god dialog med skolen, er dette dog heldigvis blevet stoppet. VSF har haft repræsentanter med til forskellige arrangementer. Årsmøder ved både DGI og Dansk Skytteunion. Debataften om halanalyse i Vejle kommune. Klub frivillig arrangeret af DGI. Foreningsmøde DGI Sydøstjylland hvor der var særlig indbydelse til unge skytter mellem 14 og

2 20 år, her havde vi 2 unge mennesker med. 4 har deltaget i kursus om Conventus, som er det program vi bruger til medlemsregistrering og regnskab. Vi har valgt at opgradere Conventus til den store pakke, så det i fremtiden vil blive betydeligt nemmere at håndtere blandt andet kontingent og medlemsregistrering, men vi har stadig en del at lære endnu. Igen har der været besøg af våbenkonsulent i efteråret, denne gang var det riffelskytterne, som havde mulighed for at få tjekket deres våben, ligesom alle foreningens rifler blev tjekket. Vi har haft besøg af Idræt i dagtimerne 2 dage i efteråret. De havde et ønske om at komme til skydning en dag i måneden, dette ønske kan vi ikke indfri, da det kræver rigtig mange ressourcer hver gang, og det er lidt svært når det skal foregå i dagtimerne. De har fået lovning på 2 dage om foråret og 2 dage om efteråret fremover. Med hensyn til rengøring af indendørs banerne, så blev det jo sidste år besluttet, at der skulle betales 150 kr. sammen med kontingentet, som skulle bruges på at få et rengøringsfirma til at varetage denne opgave. Det viste sig dog at være en vanskelig opgave. I stedet har vi investeret i nye materialer til at lette rengøringen, blandt andet 2 robotstøvsugere. Og så har Anna Margrethe Kristensen tilbudt at sørge for en ugentlig rengøring af banerne, hun har været i gang i nogle uger, og det kan virkelig ses, når hun har været her. Jeg vil dog opfordre alle til at hjælpe til med den daglige oprydning. Der skal ikke så meget til, for at det ser indbydende ud på banerne og i klublokalet. Rydde standpladser for hylstre mm når man er færdig med at skyde, sætte sin stol på plads når man rejser sig osv. På banerne har vi fået nye frontplader, det er lykkes os at få dem til en særlig billig pris. Vi skulle så selv sørge for maling til dem, hvilket vores maler-medlemmer har klaret. Jeg vil dog sige, at det er trist at komme 2 dage efter der er skiftet frontplader, og se at der allerede er skudt mange huller i dem. Vi har en klar aftale om, at hvis man ikke kan ramme inden for hullet, så må der trænes på papskiver til det lykkes, dette vil jeg bede Jer alle om at respektere, og hjælpe med til at overholde. Selvfølgelig med anerkendelse af, at der kan ske en smutter for os alle i ny og næ, men op imod 10 smuttere på en enkelt skydning er ikke i orden. Som I jo sikkert har set, så har vi også fået lavet vores hjemmeside om. Lars Schmidt har tilbudt sin hjælp, så den er blevet ændret og der er blevet ryddet op bag ved, så det ikke længere skulle være et problem, at gamle hjemmeside popper op hist og her. Prenen Olsen har taget sig af siden hidtil, han har gjort et stort stykke arbejde med siden, som vi gerne vil rette en stor tak til ham for. Jeg vil dog lige minde om, at vores hjemmeside er det, vi selv gør den til. Emner til hjemmesiden kan sendes til mig, så skal jeg nok sørge for at ekspedere det videre til Lars. Sender I ikke noget, så sker der heller ikke noget på siden, tingene sker ikke af sig selv. Og så er vi sørme også kommet med på Facebook, vi har fået oprettet ikke bare en, men hele 2 profiler. Det var egentlig en fejl, det var mig som var lidt for hurtig på tasterne, men vi har

3 efterfølgende snakket om, at det faktisk er ganske fint. Vi har en side som er helt åben, som man kan søge venskab med, som enhver anden profil, og så har vi en lukket gruppe, som kun er tiltænkt for foreningens medlemmer, som man kan søge optagelse i. Så fat tasterne, og kom med på profilerne og ikke mindst, husk at bruge dem, når I oplever noget med Jeres skydning. Af andre nye tiltag, vil jeg nævne, at vi har besluttet at når der kommer nye skytter som skal prøve at skyde for første gang, har vi sat en pris på dette på 50 kr. plus forbrug af ammunition og skiver. Dette har vi gjort, da vi oplever, at der kommer en del, som bare lige skal prøve og så ser vi dem ikke mere. Med pris-sættelsen håber vi, at de som kommer, har et reelt ønske om at lære at skyde og ikke mindst blive i foreningen. Vi har også ændret prisen for gæstearrangementer, så det nu koster 200 kr. pr. person. Vi har snakket om, at vi som altid står med Tordenskjolds soldater, når der er nogle opgaver som skal løses, det er åbenbart sådan der er både hos os og alle andre steder, men hvad sker der hvis soldaterne pludselig er væk? Så vi har taget hul på, at få beskrevet de opgaver vi har, blandt andet i forbindelse med kassevagter, planlægning og afholdelse af stævner m.m. dette har vi planer om at fortsætte med i det kommende år, så det kan hjælpe de kommende soldater. Noget andet, vi også har brugt en masse tid på at snakke om, er en bekymring, om vi også få år frem i tiden stadig har en riffelsektion?? Bekymringen bunder i nogle forskellige observationer. Først vil jeg lige gå tilbage til medlemstals-registreringerne, og tage dem et par år tilbage: I 2012 havde vi 97 riffelmedlemmer, i 2013 var der 89 og i 2014 var der 73. De er fordelt med 25 voksne og 41 børn og unge, nu er der garanteret nogen som allerede har tænkt at det ikke går op, nej men de sidste 7 er Hivo-skytterne. Det er en nedgang på 26 medlemmer over de 3 år, så det går rigtig hurtigt den gale vej, hvis disse tendenser fortsætter. Bestyrelsen har en helt klar vision om, at det skal vi have vendt. Vi har ofte snakket om opgaver og tiltag, hvor reaktionen har været, at det er der ikke ressourcer til, og det er jo egentlig ganske forståeligt, når vi ser på de konkrete medlemstal. Andre observationer som holder liv i bekymringerne er, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at unge skytter søger andre foreninger, hvis de vil have træning som udvikler deres skyde færdigheder, vi mener ikke, at vi behøver være et elite center, men vi har nogle rigtig gode instruktører med mange kompetencer, som ikke bliver brugt i det daglige, hvilket vi synes er rigtig ærgerligt. Ser vi på det i forhold til de udmeldinger, der kom frem fra det tidligere omtalte møde i DGI for de unge skytter i vores landsdel, så er det noget vi skal tage meget alvorligt. Det som de unge mennesker ytrede ønsker om på dette møde var i store træk: Mere træning, gerne flere gange om ugen. Dygtige trænere. Flere udfordringer og flere oplevelser. En anden meget konkret ting er, at vi ved, der er nogle potentielle medlemmer, som har valgt VSF fra, alene af den grund, at der er en venteliste. Som tidligere nævnt, har bestyrelsen et stort ønske om at få vendt dette billede. At arbejde på at sikre, at vi også i fremtiden har riffelskydning som tilbud i VSF. Dette betyder selvsagt, at der

4 er behov for ændringer og nye ideer. Vores forslag er, at vi i bestyrelsen arbejder videre med en strategi-plan for fremtidige indsatser, og når vi er klar med et forslag til denne plan, indkaldes riffelsektionen til en samling, hvor vi sammen får lagt den endelige plan. Det er vigtigt, at alle er med, så vi kan få det til at lykkes. Her til sidst, men absolut ikke mindst vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde i det forgangne år. En stor tak til alle Jer, som hjælper med stort og småt i foreningen. En særlig tak til Tordenskjolds soldater, I gør en uvurderlig forskel, og der er plads til flere i den lille hær. Veje Skytteforening er en forening begrebet forening er det samme som fællesskab uden fællesskab ingen forening, lad os alle sammen værne om det, også i fremtiden. Diskussion: kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Niels Christian Svendsen (riffel): Han mener, at vi har nogle gode instruktører, dette er Kirsten enig i. Han mener at det kan gå med frontplader, men ikke at nogle rammer reklameskiltene. Dette synes Kirsten heller ikke er i orden og hun påpeger at det er en overtrædelse af vores instrukser, som klart siger, at det kun er tilladt at skyde efter de regelmenterede skiver, uanset om det er indendørs eller udendørs. Overtrædelse af dette kan medføre eksklusion fra foreningen. Helge Hulegaard: Han spørger til ventelisten i riffelsektionen, hvorfor? Olaf: Han siger, at der ikke er ressourcer nok, til at få flere ind. Knud Erik müller: Han spørger til, hvor mange instruktører, der skal være til et bestemt antal børn. Bo: 2-3 stykker børn pr. instruktør Knud Erik møller: Han nævner, at det er et spørgsmål om trænere og ikke instruktører Bo svarer ved at sige at der ikke seniorskytter, som vil påtage opgaven. Henrik: Han mener, det handler om forældre opdragelse, han giver et forslag til at skydetiderne kan blive delt op, så det er nemmere for instruktørerne. Knud Erik Møller: Knud henviser til hjælpetrænere, som forældrene godt kan varetage, ved at tage kurser. Hun beder om, at folk tænker over nogle gode ideer og endelig kommer og siger det, hvis de kommer på nogle gode forslag.

5 Knud Erik Møller: Han tilføjer og slår fast, at der er gode kurser til at blive hjælpetræner. Hun spørger til sidst om riffelsektionen vil det her og være med på forandringer i riffelsektionen, dette er der et klart ja til. Riffelsektionen v. Olaf Jensen Året 2014 begyndte igen godt for riffelskytterne ved landsdelsmesterskaberne i Vingsted i februar var vi tilmeldt med kredshold i børne og seniorklassen børneholdet blev nr.4 og seniorholdet nr. 2. Puljefinalerne for hold blev afviklet under landsdelsmesterskaberne, i puljefinalen for børn blev det til en 4. plads, i finalen for junior blev holdet nr.1 og i puljefinalen på luft blev holdet nr.1. Den individuelle puljefinale blev afviklet i Pjedsted på cal. 22. I senior ung klassen blev Niclas Kildehøj nr.2 Anders Kildehøj nr.4 og Jan Ryholl nr. 1 i åbenklasse. I børneklassen på luft blev Silas Kildehøj nr.3 og i senior klassen blev Anders Kildehøj nr.3 og Jan Ryholl blev nr. 2 i åbenklasse. Århustuneringen på cal.22 blev afgjort med at Vejle og BPI slutter lige med 18 point. Individuelt blev Jan nr.2. Ved DM for senior i Vingsted blev der afholdt holdkonkurrence for foreningshold på 15 m luft, i åbenklasse blev det til en 3. plads og bronzemedalje. Individuelt blev det til en guldmedalje til Bo Laursen og dermed Dansk mester. Dansk Skytteunion har afholdt DM for ungdom i Herning. Nicklas Kildehøj blev Dansk mester i herre junior på 10 m luftriffel. Nicklas vandt også guld og Dansk mesterskab i klasse U 15. og i holdkonkurrencen for juniorhold. Silas Kildehøj blev nr. 4 i U13. Vi har afviklet vores eget stævne på 50 m den og 31. maj, der var ikke mange skydninger 55 hovedskydninger og 53 mesterskaber, det var en halvering af skydninger i forhold til sidste år. Grunden til at der ikke var så mange skydninger kan være at den 29. maj var Kristi himmelfartsdag og at der dermed var 4 sammenhængende feriedage. Ved jyllandsskydningen i Pjedsted blev Silas Kildehøj nr. 10 i børneklasse 1. Anders Kildehøj nr. 1 i klasse 2 og Niels Ladegaard nr. 1 i klasse 3. Jysk Skytte union har afholdt Jyske mesterskaber i Århus. Vejle Skytteforening var repræsenteret med et hold i åben klasse Jan Ryholl, Niels Ladegaard og Peter Kurth Jensen,

6 holdet blev nr. 2. Individuelt blev Peter Kurth nr. 2 og fik en sølvmedalje. I børneklassen blev Tobias Kurth Jensen nr. 5 og i Veteran blev Olaf Kurth Jensen nr. 4. Jan Ryholl har været med projekt KORT i Bisley i England og fik her en bronzemedalje med hjem. Der har været afholdt landskamp i Vingsted mellem Danmark og Sverige den august med deltagelse af Jan Ryholl og Peter Kurth Jensen. I åben klasse for senior blev Jan nr. 2 og fik sølvmedalje efter om skydning hvor kun en X tier var til forskel. I holdskydningen blev Danmark nr. 2. Ved landsdelsmesterskaberne i Pjedsted og Honum blev det til fine resultater til Vejle skytterne. I puljefinalen for børn blev det til en 1 plads ved Silas Højfeldt Kildehøj, Jeppe F Larsen, Simon Leonhardt og Rasmus Ballahn. I puljefinalen for junior blev det til en 1 plads ved Marcus Juul Johansen, Patrik Roskvist, Magnus Andersen og Alexander Mortensen. I puljefinalen åben klasse blev holdet nr. 1 ved Jan Ryholl, Bo Lauersen, Peter Tørslev og Lars S. Pedersen. I Holdkonkurrence for kredshold for børn blev det til en 1 plads. I Holdkonkurrence for senior blev det til en 4 plads. Individuelle mesterskaber for børn blev Silas Højfeldt Kildehøj nr. 1 og Jeppe F Larsen nr.4. I junior 1 blev Magnus Andersen nr. 2. I junior 2. blev Marcus nr. 1. Klasse UNG blev Jeppe S. Jensen nr. 3. I Senior klasse 3 blev Niels Ladegaard nr. 1. I Veteran klasse 1 blev Ida G Salvesen nr. 9. I Åben klasse 1 blev Jan Ryholl nr. 1. og Bo Lauersen nr. 3. Mesterskabet i børneklassen på 200 m blev Jeppe F. Larsen nr. 2. Ved 50 m puljefinalen i Honum var Vejle Skytteforening repræsenteret med 5 skytter. I børneklassen blev Silas Kildehøj nr.2 og fik sølvmedalje. I juniorklassen blev Marcus Johansen nr. 4 I seniorklassen blev Anders Kildehøj nr.4 I åbenklasse blev Jan Ryholl nr. 3 og fik bronzemedalje I veteranklassen blev Olaf Kurth Jensen nr m DM for ungdom i Vingsted var vi repræsenteret med et børnehold der blev nr. 11 og et juniorhold der blev nr.23. I mesterskabet blev Silas Kildehøj nr. 3. og i finalen blev Silas nr. 1 og Dansk mester. Vi er tilmeldt 3 vintertuneringer puljetuneringen på cal. 22 og luft. SK-Cup på cal. 22 og Dansk skytteunion på 15 m cal.22 åbenklasse. Vi har afholdt vore eget riffelstævne på cal. 22 og luft der var 257 skydninger fordelt på 112 hovedskydninger 104 mesterskaber på cal. 22 og 41 luftskydninger. Deltager antallet må siges at være tilfredsstillende, og alt forløb godt. Ved de jyske mesterskaber på 10 m luftriffel i november i Lind ved Herning blev Nicklas Kildehøj Jysk mester og fik guldmedalje, Silas Kildehøj blev nr. 2 i U 13 klassen. Tillykke til vore skytter for de mange fine resultater der er opnået i år.

7 Til sidst vil jeg gerne takke alle der har hjulpet til i riffelafdelingen, uden jeres hjælp var der ingenting der fungerede. Pistolsektionen v. Kirsten Hansen Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i pistol-sektionen. Året 2014 startede traditionen tro, med afholdelse af stævne på 10 og 15m. i januar, her blev afviklet 80 skydninger, en lille fremgang på 8 skydninger. Et godt stævne fordelt over 3 dage. I juli afholdt vi vores sommerstævne. Det blev til 142 skydninger, fordelt over 4 dage, en fremgang på 10 skydninger. Stævnet forløb rigtigt godt, og der var igen god opbakning til grill lørdag aften. Der har i årets løb været deltagelse i diverse stævner og mesterskaber: Frederik Larsen har deltaget i både EM og VM på luftpistol, dog ingen medaljer. Christina van Elzelingen deltog i EM for juniorer i Moskva med efterfølgende udtagelse til Youth OL i Kina i august, hvor hun skød op til sit bedste. Ved DM på 10m luft deltog vi med 7 skytter, her blev det til sekundære placeringer. Ved DM 15m DGI deltog 11 skytter på std.pistol og 14 på luftpistol. Bedste resultater stod Knud Erik Müller for med en 2. plads i begge discipliner. Veteranholdet på luft tog også en 2. plads for hold. I forbindelse med DM i Vingsted, var Joachim Binder-Christensen udtaget til at deltage i præmievåbenfinalen. Et meget hårdt felt at komme op imod, så det blev ikke til en ny luftpistol i denne omgang. DM udendørs på 25m: Her deltog vi med 15 skytter ved DGI s mesterskab, ingen medaljer her, bedste placeringer tog Jennifer Lyberth sig af med en 6. plads på finpistol og en 9. plads på std.pistol i børneklassen, meget flotte resultater, det var hendes første stævne på 25m. Ved Unionens DM på 25 og 50m deltog vi med 8 skydninger. Seniorholdet på 50m. fripistol som bestod af Jonas Hansen, Gagik Sahakian og Christian Trodsøe blev nr. 2 i holdkonkurrencen, det var en enkelt krydsti er som adskilte dem fra førstepladsen. Michael Buch vandt DM på både std. Og sportspistol i Hr. junior klassen. DM på terræn deltog kun en enkelt skytte, dette mesterskab huskes bedst på masser af regn og funktioneringsfejl. I november deltog 11 skytter ved JM på 10m. luftpistol. Joachim Binder-Christensen vandt både i enhånds og tohåndsfatning i børneklassen. Puljefinalen på 15m luftpistol blev afviklet her på vores baner, det gik rigtigt fint med denne afvikling, så det gentages igen i år på næste lørdag d. 28. februar. Jonas Hansen vandt seniorrækken, så der er noget at forsvare i år.

8 Vi har deltaget i puljeturneringen på 25m. std. Og finpistol i sommersæsonen. Veteranerne vandt puljen på finpistol, og seniorerne vandt på std.pistol. Vi har også deltaget på 15m i denne vinter, her er det blevet til 2. pladser til både senior og veteranholdet på std.pistol. På 15m luftpistol har vi deltaget med 1 børneskytte, 8 seniorskytter og 4 veteranskytter, så igen har vi her været rigtigt godt repræsenteret. Ved Danmarksturneringen på 10m. luftpistol vandt vores 1.hold 2. division og er rykket op i 1. division, nu hvor der kun er en omgang tilbage, ligger holdet på en andenplads i divisionen, det må da siges at være ganske godt af ny oprykkere. Karen Hansen har stadig godt gang i elite træningen på 10m. luftpistol, de træner hver uge året rundt. Man må konstatere at det bærer frugt, når man ser hvad de unge mennesker driver det til af nationale og internationale skydninger. Blandt andet har de her i januar været i Sverige til Swedish Cup, og i starten af februar til intershoot Haag i Holland. De har alle klaret sig rigtigt flot med fine resultater, begge steder var det stævne hvor der var skydning over 3 dage. Jeg vil nøjes med ar fremhæve Frederik Larsen, som ved begge stævner vandt alle 3 dage i Hr. junior. I Sverige var han den bedste skytte af alle, og kom derfor hjem med en ny luftpistol. I slutningen af januar holdt vi vores stævne, denne gang nåede vi op på 97 skydninger, en fremgang på 17, så det var meget tilfredsstillende. Det er helt fantastisk, som der stadig er aktivitet på banerne til træningsaftenerne, både i sommer og vintersæsonen. Der er kommet en del nye til, det giver os nogle udfordringer på 15m, da vi kun har de 2 papbaner til nybegyndere, og de skal også bruges til grov skydning. Det giver noget ventetid, men det er jo lidt et luksusproblem. Mandagsklubben kører også rigtig godt. John yder her en kæmpe stor indsats med at holde det godt i gang, og der er ingen tvivl om, at de som deltager her har nogle dejlige timer sammen. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle kassevagter, banevagter og instruktører for at hjælpe til i pistolsektionen, Jeres indsats betyder enormt meget for at det hele fungerer, og det gør det jo det er tydeligt, ellers ville der sikkert ikke komme så mange på banerne. HIVO v. Søren Munk Kvist Vi var med til Malmø Open, hvor der var 1 fra Næstved & 1 fra helle og Petri, søren vi var det bedste hold, så vi fik guld i hold Vi har deltaget i region & post skydning i sæson med 5 skytter

9 Postskydning i salon på 15 m kom Petri brask-nielsen på en 7 plads, Mads Mikkelsen Vandt i guld i klasse 4 mens Jens Henrik Elten blev nr. 7 i klasse 4. Postskydning i Luft på 10 m Kom Petri Brask-Nielsen på en 3 plads i SH 1 og søren Kvist i SH 2 blev nr. 10 Region 2 skydning Jan Kristensen fik en 1. plads i SH 2. Søren Kvist i SH 2 fik en 2. plads. Petri Brask Nielsen Og mads Mikkelsen og Jens Henrik Elten de deltog også men deres placering kendes ikke (red) Jan Kristensen & Petri Brask-Nielsen deltog i NM Jan fik en 4. plads Petri s kendes ikke DM 2014 som blev af holdt i Næstved Mads Mikkelsen i salon, Vandt guld DM i Klasse 4 og med disse ord det er er utrolig hvor hurtig han kan vinde guld Petri Brask Nielsen fik en 5 plads i SH 1 og kom i finalen Jan Kristensen fik en 4 plads i SH 2 og kom i finalen Søren Kvist blev nr. 9 i SH 2 og kom ikke i finalen I finalen i SH1 blev Petri Brask-Nielsen nr. 5 og jan Kristensen i SH2 blev nr. 4 Jan Kristensen & Petri Brask-Nielsen har deltaget i World cup i polen jan skød sin personlig rekord Placering kendes ikke Vi er godt i gang med et samarbejde med Elite Vejle og Hivo Og DHIF så vejle kan blive et Kraftcenter for Handicapskydning planerne er kun på tegnebrættet, men mere om det i pressemeddelelse på Elite Vejle s Hjemmeside Handicap-skydning klar til næste step Vi er 7 skytter i dag hvor 3-4 skytter er med i samarbejde med Elite Vejle Vi er meget stolte af at vi har fået støtte til, at vi kan få Landstræneren Steen Hansen til at komme og træne med os Vi fik Kr. til en Luftpistol fra Tuborg fondet så det er lettere for dem der ikke har så mange kræfter at skyde med pistol med anlæg 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Regnskab fremlægges ved Mariette Kjeldsen. Forsamlingen spørges om der er nogen der har noget imod, at der i kommende regnskab ændres, så våben og baneanlæg afskrives til 0. Det er mest for

10 generalforsamlingens skyld at tallene står der, for det er generelt ikke det man får for dem i virkeligheden. Egenkapitalen vil blive mindre, hvis baneanlæg og våbenanlæg skrives i 0. Knud Erik Müller: Hvad med forsikring, hvis der sker noget? Marietta: hvis der bliver behov for forsikringsdækning, vil man alligevel bruge våbenlister, til aktuel værdisættelse. Karen Hansen: Karen spørger om det det har betydning for egenkapitalen, når man låner penge? Ida Salvesen: Hun tilføjer at regnskabet skal vises, når man vil låne penge eller optage lån, så det har betydning. Hun ved ikke, hvor meget regnskabet har en betydning, men at det viser, foreningen er aktiv og igangværende. Kaj Baagø: Hvis man fastholder ordningen med afskrivning, så er det vigtigt at have alle værdier med, så det er enten/ eller. Kirsten foreslår at man kunne spørge banken om hvad er vigtigt for et regnskab, om våben- og baneanlæg skal nedskrives. Kaj Baggø: Nævner også at det er en god ide at en bankmand skal spørges om det skal nedskrives eller ej Forsamlingen: Alle er enige med dette forslag, som Kirsten kommer med. Jan Ryholl: Lagerregulering, hvad er det? Marietta:

11 Differencen mellem køb, salg og beholdning. Frank Fougner (pistolafdelingen) Hvad er stævner ude og egne stævner? Marietta: På side 2 er det alle indtægter når man tager ud til stævner, dette er stævner ude. Den anden er ved omkostninger, når skytteforeningen betaler for medlemmet, dette er ved egne stævner. Foreningen betaler når det er stævner ude er tilskud til børneskytter, så er der noget holdindskud til DM som foreningen også betaler for. Ida: Foreningen betaler ikke hele indskuddet. 5. Behandling af indkomne forslag Uddeling af årspokaler for 2013 v. For årspokalen til riffelsektionen var der afgivet 8 stemmer, som var fordelt på 6 personer. Med 3 af stemmerne, går pokalen til Ida Salvesen. For årspokalen til pistolsektionen var der afgivet 14 stemmer, fordelt på 5 personer. Med 8 stemmer går den suverænt til John Walker. Klaus: Hvad er det for nogle pokaler? For mere end 10 år siden var der en som tidligere havde været formand, som gav foreningen de to pokaler. Foreningen har valgt at sætte dem til års pokaler. Der er stemmesedler, hvor man kan stemme på de personer, som man mener fortjener pokalen inden for riffel- og pistolsektionen. Ida og John har fået dem, for at have ydet en særlig indsats for foreningen. 6. Fastsættelse af kontingent Forslag fra bestyrelsen, kontingent uændret. Dette vedtages 7. Valg af formand: På valg er Kirsten Meldgaard Hansen - Kirsten Meldgaard Hansen er genvalgt som formand.

12 8. Valg af bestyrelse: 9. Eventuelt: På valg for riffelsektionen: Olaf Jensen Henrik Larsen - Olaf Jensen og Henrik Larsen er genvalgt. På valg for pistolsektionen: John Walker - John Walker er genvalgt. Sandra Moulvad (uden for tur, så der skal vælges en for et år) - Kirsten foreslår Henrik Mølgaard Jensen, som er midt i 40 erne, han har for mange år siden været meget aktiv pistolskytte i Vejle skytteforening, men har holdt en pause. Han er selv skytte, og samtidig forælder da hans søn også er begyndt at skyde. Kirsten har spurgt Henrik som indvilgede i at blive valgt. Henrik Mølgaard Jensen er valgt ind i bestyrelsen indenfor pistolsektionen. Suppleanter: På valg er: Bo Laursen for riffel, genvalgt. Aksel Nielsen for pistol - Gert Nielsen er valgt som suppleant. Revisor: På valg Uffe Borch Hansen - Uffe Borch Hansen er valgt som revisor. Revisor suppleant: Claus Egebjerg-Gjelstrup - Claus Egebjerg- Gjelstrup er genvalgt. Søren Munk Kvist: Der bliver afholdt DM for handicap skytter d. 9 og 10 maj i Vejle Skytteforening. Kirsten siger tak til Peter Tørslev for den gode styring af mødet, og tak for en god generalforsamling. Generalforsamlingen afsluttes (kl. 20:40)

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 25. februar 2016 REFERAT Generalforsamling nr. 154 for Vejle Skytteforening. Deltagere (antal): 42 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 23. februar 2017 REFERAT Generalforsamling nr. 155 for Vejle Skytteforening. Deltagere (antal): 24 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 61. Storebæltsskydning 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon Dalgas Stævnet Et stævne med mange muligheder 5-6 og 7. september 25-50-200-300m Terræn og Biatlon 2 50-200-300m og 300m NM 50 meter riffel Skydetider: Fredag kl. 17.00-21.00 Lørdag kl. 09.00-13.30 Søndag

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016.

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning 6. KREDS Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne 4.- 10. november Gevær: luft og cal 22 Pistol: luft og cal 22 Præmier for over 25.000 kr. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne

Skytteforeningen Kimbrerne Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 16. marts 2016. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET)

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) DGI skydning Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER Gevær Ungdom (BK/JUN) Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) 25 meter (alle klassegrupper) 50, 200, 300 meter

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

RESULTATLISTE Vejlestævne 15m 2016

RESULTATLISTE Vejlestævne 15m 2016 26-11-2016 12:58:32 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Vejlestævne 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/15 200/10 400/25 2 119066 Niki

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne

Skytteforeningen Kimbrerne Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 18. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Side 1 af 8 30-10-2016 14:10:21 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/14 200/11 400/25 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016 Højby, den 14. juni 2016 Konsulentens klumme Denne gang har der været afholdt mange af de store møder både på Fyn og på landsplan. Der er dog også nogle kurser primært med fokus på træneruddannelser, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG DDS Nordjylland Oktober 2011

FORENINGSHÅNDBOG DDS Nordjylland Oktober 2011 Nyttig information FORENINGSHÅNDBOG DDS Nordjylland Oktober 2011 DDS Nordjylland Tlf. 98 13 15 41/24 23 13 37 Teglgårds plads 1, Niv. 9 Mail: dds-nordjylland@skytten.dk 9000 Aalborg Hjemmeside: www.ddsnordjylland.dk

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

INDBYDELSE. til 60. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg oktober 2014 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 60. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg oktober 2014 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 60. Storebæltsskydning 23. - 24.- 25. oktober 2014 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

HIVO POSTEN. En smuk sensommer på vandet.

HIVO POSTEN. En smuk sensommer på vandet. HIVO POSTEN En smuk sensommer på vandet. Nummer 3 September 2016 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen... 5 Svømning... 6 Idrætstilbud... 8 Skydning... 10 Find 5 fejl... 13 HIVOs bestyrelse... 15 HIVO

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Resultatliste fra: Landsstævnet i Holbæk 2009 Gevær og Geværterræn

Resultatliste fra: Landsstævnet i Holbæk 2009 Gevær og Geværterræn Resultatliste fra: Landsstævnet i Holbæk 2009 Gevær og Geværterræn Renskrevet og Redigeret af: Benny Lykke Set med DDS Østjyllands Øjne Så blev Landsstævnet 2009 skudt i gang, man startede med Pistol og

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Vi vil her fra Vejle skytteforening ønske alle vindere et stort tillykke med resultatet, uanset hvilken placering det rakte til, så er alle vindere. Vi vil takke for den

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 40 års jubilæum 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 8. - 9. AUGUST 2015 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2015 Vi inviterer alle interesserede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 576 Generalforsamling den 31. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2016 + budget 2017 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Referat Riffelsektionsmøde

Referat Riffelsektionsmøde Referat Riffelsektionsmøde TID: Torsdag den 27. maj 2016-17.00 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 3. - 4. AUGUST 2013 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2013 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Generalforsamling i Korsør AM

Generalforsamling i Korsør AM Generalforsamling i Korsør AM 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. behandling af indkomne forslag

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere