Generalforsamling Vejle Skytteforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Vejle Skytteforening"

Transkript

1 Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere: Protokolfører: Sandra Moulvad Stemmetællere: Bo og Uffe 3. Aflæggelse af beretninger: Formandens v. Kirsten Meldgaard Hansen Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 9 møder. Ved medlemsregistreringen i slutningen af januar havde vi i alt 185 medlemmer, en nedgang på 15 i forhold til sidste år. Lidt om hvad der er sket i VSF i det forgangne år: Vi starter med en af de triste nyheder. Vi har mistet et mangeårigt medlem, Michael Thastrup døde i efteråret efter et års svær sygdom. Michael har været medlem i VSF i rigtig mange år, og har blandt andet siddet i bestyrelsen i 10 år fra D. 31. marts holdt Vejle kommune Sportsgalla i musikteatret, her blev Vejle kommunes idrætspriser overrakt. Nicklas Kildehøj, Anette Salvesen, Lars S. Pedersen, Peter Tørslev og Jan Ryholl fra riffelsektionen, samt Jan Kristensen fra HIVO var på scenen og modtage en pris for danske mesterskaber, de havde vundet i I foråret havde vi nogle problemer med nogle skolebørn, som havde indtaget udendørsbanerne som legeplads. Efter en god dialog med skolen, er dette dog heldigvis blevet stoppet. VSF har haft repræsentanter med til forskellige arrangementer. Årsmøder ved både DGI og Dansk Skytteunion. Debataften om halanalyse i Vejle kommune. Klub frivillig arrangeret af DGI. Foreningsmøde DGI Sydøstjylland hvor der var særlig indbydelse til unge skytter mellem 14 og

2 20 år, her havde vi 2 unge mennesker med. 4 har deltaget i kursus om Conventus, som er det program vi bruger til medlemsregistrering og regnskab. Vi har valgt at opgradere Conventus til den store pakke, så det i fremtiden vil blive betydeligt nemmere at håndtere blandt andet kontingent og medlemsregistrering, men vi har stadig en del at lære endnu. Igen har der været besøg af våbenkonsulent i efteråret, denne gang var det riffelskytterne, som havde mulighed for at få tjekket deres våben, ligesom alle foreningens rifler blev tjekket. Vi har haft besøg af Idræt i dagtimerne 2 dage i efteråret. De havde et ønske om at komme til skydning en dag i måneden, dette ønske kan vi ikke indfri, da det kræver rigtig mange ressourcer hver gang, og det er lidt svært når det skal foregå i dagtimerne. De har fået lovning på 2 dage om foråret og 2 dage om efteråret fremover. Med hensyn til rengøring af indendørs banerne, så blev det jo sidste år besluttet, at der skulle betales 150 kr. sammen med kontingentet, som skulle bruges på at få et rengøringsfirma til at varetage denne opgave. Det viste sig dog at være en vanskelig opgave. I stedet har vi investeret i nye materialer til at lette rengøringen, blandt andet 2 robotstøvsugere. Og så har Anna Margrethe Kristensen tilbudt at sørge for en ugentlig rengøring af banerne, hun har været i gang i nogle uger, og det kan virkelig ses, når hun har været her. Jeg vil dog opfordre alle til at hjælpe til med den daglige oprydning. Der skal ikke så meget til, for at det ser indbydende ud på banerne og i klublokalet. Rydde standpladser for hylstre mm når man er færdig med at skyde, sætte sin stol på plads når man rejser sig osv. På banerne har vi fået nye frontplader, det er lykkes os at få dem til en særlig billig pris. Vi skulle så selv sørge for maling til dem, hvilket vores maler-medlemmer har klaret. Jeg vil dog sige, at det er trist at komme 2 dage efter der er skiftet frontplader, og se at der allerede er skudt mange huller i dem. Vi har en klar aftale om, at hvis man ikke kan ramme inden for hullet, så må der trænes på papskiver til det lykkes, dette vil jeg bede Jer alle om at respektere, og hjælpe med til at overholde. Selvfølgelig med anerkendelse af, at der kan ske en smutter for os alle i ny og næ, men op imod 10 smuttere på en enkelt skydning er ikke i orden. Som I jo sikkert har set, så har vi også fået lavet vores hjemmeside om. Lars Schmidt har tilbudt sin hjælp, så den er blevet ændret og der er blevet ryddet op bag ved, så det ikke længere skulle være et problem, at gamle hjemmeside popper op hist og her. Prenen Olsen har taget sig af siden hidtil, han har gjort et stort stykke arbejde med siden, som vi gerne vil rette en stor tak til ham for. Jeg vil dog lige minde om, at vores hjemmeside er det, vi selv gør den til. Emner til hjemmesiden kan sendes til mig, så skal jeg nok sørge for at ekspedere det videre til Lars. Sender I ikke noget, så sker der heller ikke noget på siden, tingene sker ikke af sig selv. Og så er vi sørme også kommet med på Facebook, vi har fået oprettet ikke bare en, men hele 2 profiler. Det var egentlig en fejl, det var mig som var lidt for hurtig på tasterne, men vi har

3 efterfølgende snakket om, at det faktisk er ganske fint. Vi har en side som er helt åben, som man kan søge venskab med, som enhver anden profil, og så har vi en lukket gruppe, som kun er tiltænkt for foreningens medlemmer, som man kan søge optagelse i. Så fat tasterne, og kom med på profilerne og ikke mindst, husk at bruge dem, når I oplever noget med Jeres skydning. Af andre nye tiltag, vil jeg nævne, at vi har besluttet at når der kommer nye skytter som skal prøve at skyde for første gang, har vi sat en pris på dette på 50 kr. plus forbrug af ammunition og skiver. Dette har vi gjort, da vi oplever, at der kommer en del, som bare lige skal prøve og så ser vi dem ikke mere. Med pris-sættelsen håber vi, at de som kommer, har et reelt ønske om at lære at skyde og ikke mindst blive i foreningen. Vi har også ændret prisen for gæstearrangementer, så det nu koster 200 kr. pr. person. Vi har snakket om, at vi som altid står med Tordenskjolds soldater, når der er nogle opgaver som skal løses, det er åbenbart sådan der er både hos os og alle andre steder, men hvad sker der hvis soldaterne pludselig er væk? Så vi har taget hul på, at få beskrevet de opgaver vi har, blandt andet i forbindelse med kassevagter, planlægning og afholdelse af stævner m.m. dette har vi planer om at fortsætte med i det kommende år, så det kan hjælpe de kommende soldater. Noget andet, vi også har brugt en masse tid på at snakke om, er en bekymring, om vi også få år frem i tiden stadig har en riffelsektion?? Bekymringen bunder i nogle forskellige observationer. Først vil jeg lige gå tilbage til medlemstals-registreringerne, og tage dem et par år tilbage: I 2012 havde vi 97 riffelmedlemmer, i 2013 var der 89 og i 2014 var der 73. De er fordelt med 25 voksne og 41 børn og unge, nu er der garanteret nogen som allerede har tænkt at det ikke går op, nej men de sidste 7 er Hivo-skytterne. Det er en nedgang på 26 medlemmer over de 3 år, så det går rigtig hurtigt den gale vej, hvis disse tendenser fortsætter. Bestyrelsen har en helt klar vision om, at det skal vi have vendt. Vi har ofte snakket om opgaver og tiltag, hvor reaktionen har været, at det er der ikke ressourcer til, og det er jo egentlig ganske forståeligt, når vi ser på de konkrete medlemstal. Andre observationer som holder liv i bekymringerne er, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at unge skytter søger andre foreninger, hvis de vil have træning som udvikler deres skyde færdigheder, vi mener ikke, at vi behøver være et elite center, men vi har nogle rigtig gode instruktører med mange kompetencer, som ikke bliver brugt i det daglige, hvilket vi synes er rigtig ærgerligt. Ser vi på det i forhold til de udmeldinger, der kom frem fra det tidligere omtalte møde i DGI for de unge skytter i vores landsdel, så er det noget vi skal tage meget alvorligt. Det som de unge mennesker ytrede ønsker om på dette møde var i store træk: Mere træning, gerne flere gange om ugen. Dygtige trænere. Flere udfordringer og flere oplevelser. En anden meget konkret ting er, at vi ved, der er nogle potentielle medlemmer, som har valgt VSF fra, alene af den grund, at der er en venteliste. Som tidligere nævnt, har bestyrelsen et stort ønske om at få vendt dette billede. At arbejde på at sikre, at vi også i fremtiden har riffelskydning som tilbud i VSF. Dette betyder selvsagt, at der

4 er behov for ændringer og nye ideer. Vores forslag er, at vi i bestyrelsen arbejder videre med en strategi-plan for fremtidige indsatser, og når vi er klar med et forslag til denne plan, indkaldes riffelsektionen til en samling, hvor vi sammen får lagt den endelige plan. Det er vigtigt, at alle er med, så vi kan få det til at lykkes. Her til sidst, men absolut ikke mindst vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde i det forgangne år. En stor tak til alle Jer, som hjælper med stort og småt i foreningen. En særlig tak til Tordenskjolds soldater, I gør en uvurderlig forskel, og der er plads til flere i den lille hær. Veje Skytteforening er en forening begrebet forening er det samme som fællesskab uden fællesskab ingen forening, lad os alle sammen værne om det, også i fremtiden. Diskussion: kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Niels Christian Svendsen (riffel): Han mener, at vi har nogle gode instruktører, dette er Kirsten enig i. Han mener at det kan gå med frontplader, men ikke at nogle rammer reklameskiltene. Dette synes Kirsten heller ikke er i orden og hun påpeger at det er en overtrædelse af vores instrukser, som klart siger, at det kun er tilladt at skyde efter de regelmenterede skiver, uanset om det er indendørs eller udendørs. Overtrædelse af dette kan medføre eksklusion fra foreningen. Helge Hulegaard: Han spørger til ventelisten i riffelsektionen, hvorfor? Olaf: Han siger, at der ikke er ressourcer nok, til at få flere ind. Knud Erik müller: Han spørger til, hvor mange instruktører, der skal være til et bestemt antal børn. Bo: 2-3 stykker børn pr. instruktør Knud Erik møller: Han nævner, at det er et spørgsmål om trænere og ikke instruktører Bo svarer ved at sige at der ikke seniorskytter, som vil påtage opgaven. Henrik: Han mener, det handler om forældre opdragelse, han giver et forslag til at skydetiderne kan blive delt op, så det er nemmere for instruktørerne. Knud Erik Møller: Knud henviser til hjælpetrænere, som forældrene godt kan varetage, ved at tage kurser. Hun beder om, at folk tænker over nogle gode ideer og endelig kommer og siger det, hvis de kommer på nogle gode forslag.

5 Knud Erik Møller: Han tilføjer og slår fast, at der er gode kurser til at blive hjælpetræner. Hun spørger til sidst om riffelsektionen vil det her og være med på forandringer i riffelsektionen, dette er der et klart ja til. Riffelsektionen v. Olaf Jensen Året 2014 begyndte igen godt for riffelskytterne ved landsdelsmesterskaberne i Vingsted i februar var vi tilmeldt med kredshold i børne og seniorklassen børneholdet blev nr.4 og seniorholdet nr. 2. Puljefinalerne for hold blev afviklet under landsdelsmesterskaberne, i puljefinalen for børn blev det til en 4. plads, i finalen for junior blev holdet nr.1 og i puljefinalen på luft blev holdet nr.1. Den individuelle puljefinale blev afviklet i Pjedsted på cal. 22. I senior ung klassen blev Niclas Kildehøj nr.2 Anders Kildehøj nr.4 og Jan Ryholl nr. 1 i åbenklasse. I børneklassen på luft blev Silas Kildehøj nr.3 og i senior klassen blev Anders Kildehøj nr.3 og Jan Ryholl blev nr. 2 i åbenklasse. Århustuneringen på cal.22 blev afgjort med at Vejle og BPI slutter lige med 18 point. Individuelt blev Jan nr.2. Ved DM for senior i Vingsted blev der afholdt holdkonkurrence for foreningshold på 15 m luft, i åbenklasse blev det til en 3. plads og bronzemedalje. Individuelt blev det til en guldmedalje til Bo Laursen og dermed Dansk mester. Dansk Skytteunion har afholdt DM for ungdom i Herning. Nicklas Kildehøj blev Dansk mester i herre junior på 10 m luftriffel. Nicklas vandt også guld og Dansk mesterskab i klasse U 15. og i holdkonkurrencen for juniorhold. Silas Kildehøj blev nr. 4 i U13. Vi har afviklet vores eget stævne på 50 m den og 31. maj, der var ikke mange skydninger 55 hovedskydninger og 53 mesterskaber, det var en halvering af skydninger i forhold til sidste år. Grunden til at der ikke var så mange skydninger kan være at den 29. maj var Kristi himmelfartsdag og at der dermed var 4 sammenhængende feriedage. Ved jyllandsskydningen i Pjedsted blev Silas Kildehøj nr. 10 i børneklasse 1. Anders Kildehøj nr. 1 i klasse 2 og Niels Ladegaard nr. 1 i klasse 3. Jysk Skytte union har afholdt Jyske mesterskaber i Århus. Vejle Skytteforening var repræsenteret med et hold i åben klasse Jan Ryholl, Niels Ladegaard og Peter Kurth Jensen,

6 holdet blev nr. 2. Individuelt blev Peter Kurth nr. 2 og fik en sølvmedalje. I børneklassen blev Tobias Kurth Jensen nr. 5 og i Veteran blev Olaf Kurth Jensen nr. 4. Jan Ryholl har været med projekt KORT i Bisley i England og fik her en bronzemedalje med hjem. Der har været afholdt landskamp i Vingsted mellem Danmark og Sverige den august med deltagelse af Jan Ryholl og Peter Kurth Jensen. I åben klasse for senior blev Jan nr. 2 og fik sølvmedalje efter om skydning hvor kun en X tier var til forskel. I holdskydningen blev Danmark nr. 2. Ved landsdelsmesterskaberne i Pjedsted og Honum blev det til fine resultater til Vejle skytterne. I puljefinalen for børn blev det til en 1 plads ved Silas Højfeldt Kildehøj, Jeppe F Larsen, Simon Leonhardt og Rasmus Ballahn. I puljefinalen for junior blev det til en 1 plads ved Marcus Juul Johansen, Patrik Roskvist, Magnus Andersen og Alexander Mortensen. I puljefinalen åben klasse blev holdet nr. 1 ved Jan Ryholl, Bo Lauersen, Peter Tørslev og Lars S. Pedersen. I Holdkonkurrence for kredshold for børn blev det til en 1 plads. I Holdkonkurrence for senior blev det til en 4 plads. Individuelle mesterskaber for børn blev Silas Højfeldt Kildehøj nr. 1 og Jeppe F Larsen nr.4. I junior 1 blev Magnus Andersen nr. 2. I junior 2. blev Marcus nr. 1. Klasse UNG blev Jeppe S. Jensen nr. 3. I Senior klasse 3 blev Niels Ladegaard nr. 1. I Veteran klasse 1 blev Ida G Salvesen nr. 9. I Åben klasse 1 blev Jan Ryholl nr. 1. og Bo Lauersen nr. 3. Mesterskabet i børneklassen på 200 m blev Jeppe F. Larsen nr. 2. Ved 50 m puljefinalen i Honum var Vejle Skytteforening repræsenteret med 5 skytter. I børneklassen blev Silas Kildehøj nr.2 og fik sølvmedalje. I juniorklassen blev Marcus Johansen nr. 4 I seniorklassen blev Anders Kildehøj nr.4 I åbenklasse blev Jan Ryholl nr. 3 og fik bronzemedalje I veteranklassen blev Olaf Kurth Jensen nr m DM for ungdom i Vingsted var vi repræsenteret med et børnehold der blev nr. 11 og et juniorhold der blev nr.23. I mesterskabet blev Silas Kildehøj nr. 3. og i finalen blev Silas nr. 1 og Dansk mester. Vi er tilmeldt 3 vintertuneringer puljetuneringen på cal. 22 og luft. SK-Cup på cal. 22 og Dansk skytteunion på 15 m cal.22 åbenklasse. Vi har afholdt vore eget riffelstævne på cal. 22 og luft der var 257 skydninger fordelt på 112 hovedskydninger 104 mesterskaber på cal. 22 og 41 luftskydninger. Deltager antallet må siges at være tilfredsstillende, og alt forløb godt. Ved de jyske mesterskaber på 10 m luftriffel i november i Lind ved Herning blev Nicklas Kildehøj Jysk mester og fik guldmedalje, Silas Kildehøj blev nr. 2 i U 13 klassen. Tillykke til vore skytter for de mange fine resultater der er opnået i år.

7 Til sidst vil jeg gerne takke alle der har hjulpet til i riffelafdelingen, uden jeres hjælp var der ingenting der fungerede. Pistolsektionen v. Kirsten Hansen Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i pistol-sektionen. Året 2014 startede traditionen tro, med afholdelse af stævne på 10 og 15m. i januar, her blev afviklet 80 skydninger, en lille fremgang på 8 skydninger. Et godt stævne fordelt over 3 dage. I juli afholdt vi vores sommerstævne. Det blev til 142 skydninger, fordelt over 4 dage, en fremgang på 10 skydninger. Stævnet forløb rigtigt godt, og der var igen god opbakning til grill lørdag aften. Der har i årets løb været deltagelse i diverse stævner og mesterskaber: Frederik Larsen har deltaget i både EM og VM på luftpistol, dog ingen medaljer. Christina van Elzelingen deltog i EM for juniorer i Moskva med efterfølgende udtagelse til Youth OL i Kina i august, hvor hun skød op til sit bedste. Ved DM på 10m luft deltog vi med 7 skytter, her blev det til sekundære placeringer. Ved DM 15m DGI deltog 11 skytter på std.pistol og 14 på luftpistol. Bedste resultater stod Knud Erik Müller for med en 2. plads i begge discipliner. Veteranholdet på luft tog også en 2. plads for hold. I forbindelse med DM i Vingsted, var Joachim Binder-Christensen udtaget til at deltage i præmievåbenfinalen. Et meget hårdt felt at komme op imod, så det blev ikke til en ny luftpistol i denne omgang. DM udendørs på 25m: Her deltog vi med 15 skytter ved DGI s mesterskab, ingen medaljer her, bedste placeringer tog Jennifer Lyberth sig af med en 6. plads på finpistol og en 9. plads på std.pistol i børneklassen, meget flotte resultater, det var hendes første stævne på 25m. Ved Unionens DM på 25 og 50m deltog vi med 8 skydninger. Seniorholdet på 50m. fripistol som bestod af Jonas Hansen, Gagik Sahakian og Christian Trodsøe blev nr. 2 i holdkonkurrencen, det var en enkelt krydsti er som adskilte dem fra førstepladsen. Michael Buch vandt DM på både std. Og sportspistol i Hr. junior klassen. DM på terræn deltog kun en enkelt skytte, dette mesterskab huskes bedst på masser af regn og funktioneringsfejl. I november deltog 11 skytter ved JM på 10m. luftpistol. Joachim Binder-Christensen vandt både i enhånds og tohåndsfatning i børneklassen. Puljefinalen på 15m luftpistol blev afviklet her på vores baner, det gik rigtigt fint med denne afvikling, så det gentages igen i år på næste lørdag d. 28. februar. Jonas Hansen vandt seniorrækken, så der er noget at forsvare i år.

8 Vi har deltaget i puljeturneringen på 25m. std. Og finpistol i sommersæsonen. Veteranerne vandt puljen på finpistol, og seniorerne vandt på std.pistol. Vi har også deltaget på 15m i denne vinter, her er det blevet til 2. pladser til både senior og veteranholdet på std.pistol. På 15m luftpistol har vi deltaget med 1 børneskytte, 8 seniorskytter og 4 veteranskytter, så igen har vi her været rigtigt godt repræsenteret. Ved Danmarksturneringen på 10m. luftpistol vandt vores 1.hold 2. division og er rykket op i 1. division, nu hvor der kun er en omgang tilbage, ligger holdet på en andenplads i divisionen, det må da siges at være ganske godt af ny oprykkere. Karen Hansen har stadig godt gang i elite træningen på 10m. luftpistol, de træner hver uge året rundt. Man må konstatere at det bærer frugt, når man ser hvad de unge mennesker driver det til af nationale og internationale skydninger. Blandt andet har de her i januar været i Sverige til Swedish Cup, og i starten af februar til intershoot Haag i Holland. De har alle klaret sig rigtigt flot med fine resultater, begge steder var det stævne hvor der var skydning over 3 dage. Jeg vil nøjes med ar fremhæve Frederik Larsen, som ved begge stævner vandt alle 3 dage i Hr. junior. I Sverige var han den bedste skytte af alle, og kom derfor hjem med en ny luftpistol. I slutningen af januar holdt vi vores stævne, denne gang nåede vi op på 97 skydninger, en fremgang på 17, så det var meget tilfredsstillende. Det er helt fantastisk, som der stadig er aktivitet på banerne til træningsaftenerne, både i sommer og vintersæsonen. Der er kommet en del nye til, det giver os nogle udfordringer på 15m, da vi kun har de 2 papbaner til nybegyndere, og de skal også bruges til grov skydning. Det giver noget ventetid, men det er jo lidt et luksusproblem. Mandagsklubben kører også rigtig godt. John yder her en kæmpe stor indsats med at holde det godt i gang, og der er ingen tvivl om, at de som deltager her har nogle dejlige timer sammen. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle kassevagter, banevagter og instruktører for at hjælpe til i pistolsektionen, Jeres indsats betyder enormt meget for at det hele fungerer, og det gør det jo det er tydeligt, ellers ville der sikkert ikke komme så mange på banerne. HIVO v. Søren Munk Kvist Vi var med til Malmø Open, hvor der var 1 fra Næstved & 1 fra helle og Petri, søren vi var det bedste hold, så vi fik guld i hold Vi har deltaget i region & post skydning i sæson med 5 skytter

9 Postskydning i salon på 15 m kom Petri brask-nielsen på en 7 plads, Mads Mikkelsen Vandt i guld i klasse 4 mens Jens Henrik Elten blev nr. 7 i klasse 4. Postskydning i Luft på 10 m Kom Petri Brask-Nielsen på en 3 plads i SH 1 og søren Kvist i SH 2 blev nr. 10 Region 2 skydning Jan Kristensen fik en 1. plads i SH 2. Søren Kvist i SH 2 fik en 2. plads. Petri Brask Nielsen Og mads Mikkelsen og Jens Henrik Elten de deltog også men deres placering kendes ikke (red) Jan Kristensen & Petri Brask-Nielsen deltog i NM Jan fik en 4. plads Petri s kendes ikke DM 2014 som blev af holdt i Næstved Mads Mikkelsen i salon, Vandt guld DM i Klasse 4 og med disse ord det er er utrolig hvor hurtig han kan vinde guld Petri Brask Nielsen fik en 5 plads i SH 1 og kom i finalen Jan Kristensen fik en 4 plads i SH 2 og kom i finalen Søren Kvist blev nr. 9 i SH 2 og kom ikke i finalen I finalen i SH1 blev Petri Brask-Nielsen nr. 5 og jan Kristensen i SH2 blev nr. 4 Jan Kristensen & Petri Brask-Nielsen har deltaget i World cup i polen jan skød sin personlig rekord Placering kendes ikke Vi er godt i gang med et samarbejde med Elite Vejle og Hivo Og DHIF så vejle kan blive et Kraftcenter for Handicapskydning planerne er kun på tegnebrættet, men mere om det i pressemeddelelse på Elite Vejle s Hjemmeside Handicap-skydning klar til næste step Vi er 7 skytter i dag hvor 3-4 skytter er med i samarbejde med Elite Vejle Vi er meget stolte af at vi har fået støtte til, at vi kan få Landstræneren Steen Hansen til at komme og træne med os Vi fik Kr. til en Luftpistol fra Tuborg fondet så det er lettere for dem der ikke har så mange kræfter at skyde med pistol med anlæg 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Regnskab fremlægges ved Mariette Kjeldsen. Forsamlingen spørges om der er nogen der har noget imod, at der i kommende regnskab ændres, så våben og baneanlæg afskrives til 0. Det er mest for

10 generalforsamlingens skyld at tallene står der, for det er generelt ikke det man får for dem i virkeligheden. Egenkapitalen vil blive mindre, hvis baneanlæg og våbenanlæg skrives i 0. Knud Erik Müller: Hvad med forsikring, hvis der sker noget? Marietta: hvis der bliver behov for forsikringsdækning, vil man alligevel bruge våbenlister, til aktuel værdisættelse. Karen Hansen: Karen spørger om det det har betydning for egenkapitalen, når man låner penge? Ida Salvesen: Hun tilføjer at regnskabet skal vises, når man vil låne penge eller optage lån, så det har betydning. Hun ved ikke, hvor meget regnskabet har en betydning, men at det viser, foreningen er aktiv og igangværende. Kaj Baagø: Hvis man fastholder ordningen med afskrivning, så er det vigtigt at have alle værdier med, så det er enten/ eller. Kirsten foreslår at man kunne spørge banken om hvad er vigtigt for et regnskab, om våben- og baneanlæg skal nedskrives. Kaj Baggø: Nævner også at det er en god ide at en bankmand skal spørges om det skal nedskrives eller ej Forsamlingen: Alle er enige med dette forslag, som Kirsten kommer med. Jan Ryholl: Lagerregulering, hvad er det? Marietta:

11 Differencen mellem køb, salg og beholdning. Frank Fougner (pistolafdelingen) Hvad er stævner ude og egne stævner? Marietta: På side 2 er det alle indtægter når man tager ud til stævner, dette er stævner ude. Den anden er ved omkostninger, når skytteforeningen betaler for medlemmet, dette er ved egne stævner. Foreningen betaler når det er stævner ude er tilskud til børneskytter, så er der noget holdindskud til DM som foreningen også betaler for. Ida: Foreningen betaler ikke hele indskuddet. 5. Behandling af indkomne forslag Uddeling af årspokaler for 2013 v. For årspokalen til riffelsektionen var der afgivet 8 stemmer, som var fordelt på 6 personer. Med 3 af stemmerne, går pokalen til Ida Salvesen. For årspokalen til pistolsektionen var der afgivet 14 stemmer, fordelt på 5 personer. Med 8 stemmer går den suverænt til John Walker. Klaus: Hvad er det for nogle pokaler? For mere end 10 år siden var der en som tidligere havde været formand, som gav foreningen de to pokaler. Foreningen har valgt at sætte dem til års pokaler. Der er stemmesedler, hvor man kan stemme på de personer, som man mener fortjener pokalen inden for riffel- og pistolsektionen. Ida og John har fået dem, for at have ydet en særlig indsats for foreningen. 6. Fastsættelse af kontingent Forslag fra bestyrelsen, kontingent uændret. Dette vedtages 7. Valg af formand: På valg er Kirsten Meldgaard Hansen - Kirsten Meldgaard Hansen er genvalgt som formand.

12 8. Valg af bestyrelse: 9. Eventuelt: På valg for riffelsektionen: Olaf Jensen Henrik Larsen - Olaf Jensen og Henrik Larsen er genvalgt. På valg for pistolsektionen: John Walker - John Walker er genvalgt. Sandra Moulvad (uden for tur, så der skal vælges en for et år) - Kirsten foreslår Henrik Mølgaard Jensen, som er midt i 40 erne, han har for mange år siden været meget aktiv pistolskytte i Vejle skytteforening, men har holdt en pause. Han er selv skytte, og samtidig forælder da hans søn også er begyndt at skyde. Kirsten har spurgt Henrik som indvilgede i at blive valgt. Henrik Mølgaard Jensen er valgt ind i bestyrelsen indenfor pistolsektionen. Suppleanter: På valg er: Bo Laursen for riffel, genvalgt. Aksel Nielsen for pistol - Gert Nielsen er valgt som suppleant. Revisor: På valg Uffe Borch Hansen - Uffe Borch Hansen er valgt som revisor. Revisor suppleant: Claus Egebjerg-Gjelstrup - Claus Egebjerg- Gjelstrup er genvalgt. Søren Munk Kvist: Der bliver afholdt DM for handicap skytter d. 9 og 10 maj i Vejle Skytteforening. Kirsten siger tak til Peter Tørslev for den gode styring af mødet, og tak for en god generalforsamling. Generalforsamlingen afsluttes (kl. 20:40)

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Skydning i Viborg 1988 2013 2 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Viborg skytteforenings 150 års jubilæum af Kim Fensteen Madsen 3 Skydning i Viborg

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3 changing the future of diabetes Diabetes er godt på vej til at blive en del af fremtiden for flere og flere unge mennesker verden over. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats i dag, da diabetes i nogle

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

AAIG atletik, tri & motion organisation

AAIG atletik, tri & motion organisation AAIG atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller, Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73 eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere