Generalforsamling Vejle Skytteforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Vejle Skytteforening"

Transkript

1 Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører, samt 2 stemmetællere: Protokolfører: Sandra Moulvad Stemmetællere: Bo og Uffe 3. Aflæggelse af beretninger: Formandens v. Kirsten Meldgaard Hansen Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 9 møder. Ved medlemsregistreringen i slutningen af januar havde vi i alt 185 medlemmer, en nedgang på 15 i forhold til sidste år. Lidt om hvad der er sket i VSF i det forgangne år: Vi starter med en af de triste nyheder. Vi har mistet et mangeårigt medlem, Michael Thastrup døde i efteråret efter et års svær sygdom. Michael har været medlem i VSF i rigtig mange år, og har blandt andet siddet i bestyrelsen i 10 år fra D. 31. marts holdt Vejle kommune Sportsgalla i musikteatret, her blev Vejle kommunes idrætspriser overrakt. Nicklas Kildehøj, Anette Salvesen, Lars S. Pedersen, Peter Tørslev og Jan Ryholl fra riffelsektionen, samt Jan Kristensen fra HIVO var på scenen og modtage en pris for danske mesterskaber, de havde vundet i I foråret havde vi nogle problemer med nogle skolebørn, som havde indtaget udendørsbanerne som legeplads. Efter en god dialog med skolen, er dette dog heldigvis blevet stoppet. VSF har haft repræsentanter med til forskellige arrangementer. Årsmøder ved både DGI og Dansk Skytteunion. Debataften om halanalyse i Vejle kommune. Klub frivillig arrangeret af DGI. Foreningsmøde DGI Sydøstjylland hvor der var særlig indbydelse til unge skytter mellem 14 og

2 20 år, her havde vi 2 unge mennesker med. 4 har deltaget i kursus om Conventus, som er det program vi bruger til medlemsregistrering og regnskab. Vi har valgt at opgradere Conventus til den store pakke, så det i fremtiden vil blive betydeligt nemmere at håndtere blandt andet kontingent og medlemsregistrering, men vi har stadig en del at lære endnu. Igen har der været besøg af våbenkonsulent i efteråret, denne gang var det riffelskytterne, som havde mulighed for at få tjekket deres våben, ligesom alle foreningens rifler blev tjekket. Vi har haft besøg af Idræt i dagtimerne 2 dage i efteråret. De havde et ønske om at komme til skydning en dag i måneden, dette ønske kan vi ikke indfri, da det kræver rigtig mange ressourcer hver gang, og det er lidt svært når det skal foregå i dagtimerne. De har fået lovning på 2 dage om foråret og 2 dage om efteråret fremover. Med hensyn til rengøring af indendørs banerne, så blev det jo sidste år besluttet, at der skulle betales 150 kr. sammen med kontingentet, som skulle bruges på at få et rengøringsfirma til at varetage denne opgave. Det viste sig dog at være en vanskelig opgave. I stedet har vi investeret i nye materialer til at lette rengøringen, blandt andet 2 robotstøvsugere. Og så har Anna Margrethe Kristensen tilbudt at sørge for en ugentlig rengøring af banerne, hun har været i gang i nogle uger, og det kan virkelig ses, når hun har været her. Jeg vil dog opfordre alle til at hjælpe til med den daglige oprydning. Der skal ikke så meget til, for at det ser indbydende ud på banerne og i klublokalet. Rydde standpladser for hylstre mm når man er færdig med at skyde, sætte sin stol på plads når man rejser sig osv. På banerne har vi fået nye frontplader, det er lykkes os at få dem til en særlig billig pris. Vi skulle så selv sørge for maling til dem, hvilket vores maler-medlemmer har klaret. Jeg vil dog sige, at det er trist at komme 2 dage efter der er skiftet frontplader, og se at der allerede er skudt mange huller i dem. Vi har en klar aftale om, at hvis man ikke kan ramme inden for hullet, så må der trænes på papskiver til det lykkes, dette vil jeg bede Jer alle om at respektere, og hjælpe med til at overholde. Selvfølgelig med anerkendelse af, at der kan ske en smutter for os alle i ny og næ, men op imod 10 smuttere på en enkelt skydning er ikke i orden. Som I jo sikkert har set, så har vi også fået lavet vores hjemmeside om. Lars Schmidt har tilbudt sin hjælp, så den er blevet ændret og der er blevet ryddet op bag ved, så det ikke længere skulle være et problem, at gamle hjemmeside popper op hist og her. Prenen Olsen har taget sig af siden hidtil, han har gjort et stort stykke arbejde med siden, som vi gerne vil rette en stor tak til ham for. Jeg vil dog lige minde om, at vores hjemmeside er det, vi selv gør den til. Emner til hjemmesiden kan sendes til mig, så skal jeg nok sørge for at ekspedere det videre til Lars. Sender I ikke noget, så sker der heller ikke noget på siden, tingene sker ikke af sig selv. Og så er vi sørme også kommet med på Facebook, vi har fået oprettet ikke bare en, men hele 2 profiler. Det var egentlig en fejl, det var mig som var lidt for hurtig på tasterne, men vi har

3 efterfølgende snakket om, at det faktisk er ganske fint. Vi har en side som er helt åben, som man kan søge venskab med, som enhver anden profil, og så har vi en lukket gruppe, som kun er tiltænkt for foreningens medlemmer, som man kan søge optagelse i. Så fat tasterne, og kom med på profilerne og ikke mindst, husk at bruge dem, når I oplever noget med Jeres skydning. Af andre nye tiltag, vil jeg nævne, at vi har besluttet at når der kommer nye skytter som skal prøve at skyde for første gang, har vi sat en pris på dette på 50 kr. plus forbrug af ammunition og skiver. Dette har vi gjort, da vi oplever, at der kommer en del, som bare lige skal prøve og så ser vi dem ikke mere. Med pris-sættelsen håber vi, at de som kommer, har et reelt ønske om at lære at skyde og ikke mindst blive i foreningen. Vi har også ændret prisen for gæstearrangementer, så det nu koster 200 kr. pr. person. Vi har snakket om, at vi som altid står med Tordenskjolds soldater, når der er nogle opgaver som skal løses, det er åbenbart sådan der er både hos os og alle andre steder, men hvad sker der hvis soldaterne pludselig er væk? Så vi har taget hul på, at få beskrevet de opgaver vi har, blandt andet i forbindelse med kassevagter, planlægning og afholdelse af stævner m.m. dette har vi planer om at fortsætte med i det kommende år, så det kan hjælpe de kommende soldater. Noget andet, vi også har brugt en masse tid på at snakke om, er en bekymring, om vi også få år frem i tiden stadig har en riffelsektion?? Bekymringen bunder i nogle forskellige observationer. Først vil jeg lige gå tilbage til medlemstals-registreringerne, og tage dem et par år tilbage: I 2012 havde vi 97 riffelmedlemmer, i 2013 var der 89 og i 2014 var der 73. De er fordelt med 25 voksne og 41 børn og unge, nu er der garanteret nogen som allerede har tænkt at det ikke går op, nej men de sidste 7 er Hivo-skytterne. Det er en nedgang på 26 medlemmer over de 3 år, så det går rigtig hurtigt den gale vej, hvis disse tendenser fortsætter. Bestyrelsen har en helt klar vision om, at det skal vi have vendt. Vi har ofte snakket om opgaver og tiltag, hvor reaktionen har været, at det er der ikke ressourcer til, og det er jo egentlig ganske forståeligt, når vi ser på de konkrete medlemstal. Andre observationer som holder liv i bekymringerne er, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at unge skytter søger andre foreninger, hvis de vil have træning som udvikler deres skyde færdigheder, vi mener ikke, at vi behøver være et elite center, men vi har nogle rigtig gode instruktører med mange kompetencer, som ikke bliver brugt i det daglige, hvilket vi synes er rigtig ærgerligt. Ser vi på det i forhold til de udmeldinger, der kom frem fra det tidligere omtalte møde i DGI for de unge skytter i vores landsdel, så er det noget vi skal tage meget alvorligt. Det som de unge mennesker ytrede ønsker om på dette møde var i store træk: Mere træning, gerne flere gange om ugen. Dygtige trænere. Flere udfordringer og flere oplevelser. En anden meget konkret ting er, at vi ved, der er nogle potentielle medlemmer, som har valgt VSF fra, alene af den grund, at der er en venteliste. Som tidligere nævnt, har bestyrelsen et stort ønske om at få vendt dette billede. At arbejde på at sikre, at vi også i fremtiden har riffelskydning som tilbud i VSF. Dette betyder selvsagt, at der

4 er behov for ændringer og nye ideer. Vores forslag er, at vi i bestyrelsen arbejder videre med en strategi-plan for fremtidige indsatser, og når vi er klar med et forslag til denne plan, indkaldes riffelsektionen til en samling, hvor vi sammen får lagt den endelige plan. Det er vigtigt, at alle er med, så vi kan få det til at lykkes. Her til sidst, men absolut ikke mindst vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde i det forgangne år. En stor tak til alle Jer, som hjælper med stort og småt i foreningen. En særlig tak til Tordenskjolds soldater, I gør en uvurderlig forskel, og der er plads til flere i den lille hær. Veje Skytteforening er en forening begrebet forening er det samme som fællesskab uden fællesskab ingen forening, lad os alle sammen værne om det, også i fremtiden. Diskussion: kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Niels Christian Svendsen (riffel): Han mener, at vi har nogle gode instruktører, dette er Kirsten enig i. Han mener at det kan gå med frontplader, men ikke at nogle rammer reklameskiltene. Dette synes Kirsten heller ikke er i orden og hun påpeger at det er en overtrædelse af vores instrukser, som klart siger, at det kun er tilladt at skyde efter de regelmenterede skiver, uanset om det er indendørs eller udendørs. Overtrædelse af dette kan medføre eksklusion fra foreningen. Helge Hulegaard: Han spørger til ventelisten i riffelsektionen, hvorfor? Olaf: Han siger, at der ikke er ressourcer nok, til at få flere ind. Knud Erik müller: Han spørger til, hvor mange instruktører, der skal være til et bestemt antal børn. Bo: 2-3 stykker børn pr. instruktør Knud Erik møller: Han nævner, at det er et spørgsmål om trænere og ikke instruktører Bo svarer ved at sige at der ikke seniorskytter, som vil påtage opgaven. Henrik: Han mener, det handler om forældre opdragelse, han giver et forslag til at skydetiderne kan blive delt op, så det er nemmere for instruktørerne. Knud Erik Møller: Knud henviser til hjælpetrænere, som forældrene godt kan varetage, ved at tage kurser. Hun beder om, at folk tænker over nogle gode ideer og endelig kommer og siger det, hvis de kommer på nogle gode forslag.

5 Knud Erik Møller: Han tilføjer og slår fast, at der er gode kurser til at blive hjælpetræner. Hun spørger til sidst om riffelsektionen vil det her og være med på forandringer i riffelsektionen, dette er der et klart ja til. Riffelsektionen v. Olaf Jensen Året 2014 begyndte igen godt for riffelskytterne ved landsdelsmesterskaberne i Vingsted i februar var vi tilmeldt med kredshold i børne og seniorklassen børneholdet blev nr.4 og seniorholdet nr. 2. Puljefinalerne for hold blev afviklet under landsdelsmesterskaberne, i puljefinalen for børn blev det til en 4. plads, i finalen for junior blev holdet nr.1 og i puljefinalen på luft blev holdet nr.1. Den individuelle puljefinale blev afviklet i Pjedsted på cal. 22. I senior ung klassen blev Niclas Kildehøj nr.2 Anders Kildehøj nr.4 og Jan Ryholl nr. 1 i åbenklasse. I børneklassen på luft blev Silas Kildehøj nr.3 og i senior klassen blev Anders Kildehøj nr.3 og Jan Ryholl blev nr. 2 i åbenklasse. Århustuneringen på cal.22 blev afgjort med at Vejle og BPI slutter lige med 18 point. Individuelt blev Jan nr.2. Ved DM for senior i Vingsted blev der afholdt holdkonkurrence for foreningshold på 15 m luft, i åbenklasse blev det til en 3. plads og bronzemedalje. Individuelt blev det til en guldmedalje til Bo Laursen og dermed Dansk mester. Dansk Skytteunion har afholdt DM for ungdom i Herning. Nicklas Kildehøj blev Dansk mester i herre junior på 10 m luftriffel. Nicklas vandt også guld og Dansk mesterskab i klasse U 15. og i holdkonkurrencen for juniorhold. Silas Kildehøj blev nr. 4 i U13. Vi har afviklet vores eget stævne på 50 m den og 31. maj, der var ikke mange skydninger 55 hovedskydninger og 53 mesterskaber, det var en halvering af skydninger i forhold til sidste år. Grunden til at der ikke var så mange skydninger kan være at den 29. maj var Kristi himmelfartsdag og at der dermed var 4 sammenhængende feriedage. Ved jyllandsskydningen i Pjedsted blev Silas Kildehøj nr. 10 i børneklasse 1. Anders Kildehøj nr. 1 i klasse 2 og Niels Ladegaard nr. 1 i klasse 3. Jysk Skytte union har afholdt Jyske mesterskaber i Århus. Vejle Skytteforening var repræsenteret med et hold i åben klasse Jan Ryholl, Niels Ladegaard og Peter Kurth Jensen,

6 holdet blev nr. 2. Individuelt blev Peter Kurth nr. 2 og fik en sølvmedalje. I børneklassen blev Tobias Kurth Jensen nr. 5 og i Veteran blev Olaf Kurth Jensen nr. 4. Jan Ryholl har været med projekt KORT i Bisley i England og fik her en bronzemedalje med hjem. Der har været afholdt landskamp i Vingsted mellem Danmark og Sverige den august med deltagelse af Jan Ryholl og Peter Kurth Jensen. I åben klasse for senior blev Jan nr. 2 og fik sølvmedalje efter om skydning hvor kun en X tier var til forskel. I holdskydningen blev Danmark nr. 2. Ved landsdelsmesterskaberne i Pjedsted og Honum blev det til fine resultater til Vejle skytterne. I puljefinalen for børn blev det til en 1 plads ved Silas Højfeldt Kildehøj, Jeppe F Larsen, Simon Leonhardt og Rasmus Ballahn. I puljefinalen for junior blev det til en 1 plads ved Marcus Juul Johansen, Patrik Roskvist, Magnus Andersen og Alexander Mortensen. I puljefinalen åben klasse blev holdet nr. 1 ved Jan Ryholl, Bo Lauersen, Peter Tørslev og Lars S. Pedersen. I Holdkonkurrence for kredshold for børn blev det til en 1 plads. I Holdkonkurrence for senior blev det til en 4 plads. Individuelle mesterskaber for børn blev Silas Højfeldt Kildehøj nr. 1 og Jeppe F Larsen nr.4. I junior 1 blev Magnus Andersen nr. 2. I junior 2. blev Marcus nr. 1. Klasse UNG blev Jeppe S. Jensen nr. 3. I Senior klasse 3 blev Niels Ladegaard nr. 1. I Veteran klasse 1 blev Ida G Salvesen nr. 9. I Åben klasse 1 blev Jan Ryholl nr. 1. og Bo Lauersen nr. 3. Mesterskabet i børneklassen på 200 m blev Jeppe F. Larsen nr. 2. Ved 50 m puljefinalen i Honum var Vejle Skytteforening repræsenteret med 5 skytter. I børneklassen blev Silas Kildehøj nr.2 og fik sølvmedalje. I juniorklassen blev Marcus Johansen nr. 4 I seniorklassen blev Anders Kildehøj nr.4 I åbenklasse blev Jan Ryholl nr. 3 og fik bronzemedalje I veteranklassen blev Olaf Kurth Jensen nr m DM for ungdom i Vingsted var vi repræsenteret med et børnehold der blev nr. 11 og et juniorhold der blev nr.23. I mesterskabet blev Silas Kildehøj nr. 3. og i finalen blev Silas nr. 1 og Dansk mester. Vi er tilmeldt 3 vintertuneringer puljetuneringen på cal. 22 og luft. SK-Cup på cal. 22 og Dansk skytteunion på 15 m cal.22 åbenklasse. Vi har afholdt vore eget riffelstævne på cal. 22 og luft der var 257 skydninger fordelt på 112 hovedskydninger 104 mesterskaber på cal. 22 og 41 luftskydninger. Deltager antallet må siges at være tilfredsstillende, og alt forløb godt. Ved de jyske mesterskaber på 10 m luftriffel i november i Lind ved Herning blev Nicklas Kildehøj Jysk mester og fik guldmedalje, Silas Kildehøj blev nr. 2 i U 13 klassen. Tillykke til vore skytter for de mange fine resultater der er opnået i år.

7 Til sidst vil jeg gerne takke alle der har hjulpet til i riffelafdelingen, uden jeres hjælp var der ingenting der fungerede. Pistolsektionen v. Kirsten Hansen Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i pistol-sektionen. Året 2014 startede traditionen tro, med afholdelse af stævne på 10 og 15m. i januar, her blev afviklet 80 skydninger, en lille fremgang på 8 skydninger. Et godt stævne fordelt over 3 dage. I juli afholdt vi vores sommerstævne. Det blev til 142 skydninger, fordelt over 4 dage, en fremgang på 10 skydninger. Stævnet forløb rigtigt godt, og der var igen god opbakning til grill lørdag aften. Der har i årets løb været deltagelse i diverse stævner og mesterskaber: Frederik Larsen har deltaget i både EM og VM på luftpistol, dog ingen medaljer. Christina van Elzelingen deltog i EM for juniorer i Moskva med efterfølgende udtagelse til Youth OL i Kina i august, hvor hun skød op til sit bedste. Ved DM på 10m luft deltog vi med 7 skytter, her blev det til sekundære placeringer. Ved DM 15m DGI deltog 11 skytter på std.pistol og 14 på luftpistol. Bedste resultater stod Knud Erik Müller for med en 2. plads i begge discipliner. Veteranholdet på luft tog også en 2. plads for hold. I forbindelse med DM i Vingsted, var Joachim Binder-Christensen udtaget til at deltage i præmievåbenfinalen. Et meget hårdt felt at komme op imod, så det blev ikke til en ny luftpistol i denne omgang. DM udendørs på 25m: Her deltog vi med 15 skytter ved DGI s mesterskab, ingen medaljer her, bedste placeringer tog Jennifer Lyberth sig af med en 6. plads på finpistol og en 9. plads på std.pistol i børneklassen, meget flotte resultater, det var hendes første stævne på 25m. Ved Unionens DM på 25 og 50m deltog vi med 8 skydninger. Seniorholdet på 50m. fripistol som bestod af Jonas Hansen, Gagik Sahakian og Christian Trodsøe blev nr. 2 i holdkonkurrencen, det var en enkelt krydsti er som adskilte dem fra førstepladsen. Michael Buch vandt DM på både std. Og sportspistol i Hr. junior klassen. DM på terræn deltog kun en enkelt skytte, dette mesterskab huskes bedst på masser af regn og funktioneringsfejl. I november deltog 11 skytter ved JM på 10m. luftpistol. Joachim Binder-Christensen vandt både i enhånds og tohåndsfatning i børneklassen. Puljefinalen på 15m luftpistol blev afviklet her på vores baner, det gik rigtigt fint med denne afvikling, så det gentages igen i år på næste lørdag d. 28. februar. Jonas Hansen vandt seniorrækken, så der er noget at forsvare i år.

8 Vi har deltaget i puljeturneringen på 25m. std. Og finpistol i sommersæsonen. Veteranerne vandt puljen på finpistol, og seniorerne vandt på std.pistol. Vi har også deltaget på 15m i denne vinter, her er det blevet til 2. pladser til både senior og veteranholdet på std.pistol. På 15m luftpistol har vi deltaget med 1 børneskytte, 8 seniorskytter og 4 veteranskytter, så igen har vi her været rigtigt godt repræsenteret. Ved Danmarksturneringen på 10m. luftpistol vandt vores 1.hold 2. division og er rykket op i 1. division, nu hvor der kun er en omgang tilbage, ligger holdet på en andenplads i divisionen, det må da siges at være ganske godt af ny oprykkere. Karen Hansen har stadig godt gang i elite træningen på 10m. luftpistol, de træner hver uge året rundt. Man må konstatere at det bærer frugt, når man ser hvad de unge mennesker driver det til af nationale og internationale skydninger. Blandt andet har de her i januar været i Sverige til Swedish Cup, og i starten af februar til intershoot Haag i Holland. De har alle klaret sig rigtigt flot med fine resultater, begge steder var det stævne hvor der var skydning over 3 dage. Jeg vil nøjes med ar fremhæve Frederik Larsen, som ved begge stævner vandt alle 3 dage i Hr. junior. I Sverige var han den bedste skytte af alle, og kom derfor hjem med en ny luftpistol. I slutningen af januar holdt vi vores stævne, denne gang nåede vi op på 97 skydninger, en fremgang på 17, så det var meget tilfredsstillende. Det er helt fantastisk, som der stadig er aktivitet på banerne til træningsaftenerne, både i sommer og vintersæsonen. Der er kommet en del nye til, det giver os nogle udfordringer på 15m, da vi kun har de 2 papbaner til nybegyndere, og de skal også bruges til grov skydning. Det giver noget ventetid, men det er jo lidt et luksusproblem. Mandagsklubben kører også rigtig godt. John yder her en kæmpe stor indsats med at holde det godt i gang, og der er ingen tvivl om, at de som deltager her har nogle dejlige timer sammen. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle kassevagter, banevagter og instruktører for at hjælpe til i pistolsektionen, Jeres indsats betyder enormt meget for at det hele fungerer, og det gør det jo det er tydeligt, ellers ville der sikkert ikke komme så mange på banerne. HIVO v. Søren Munk Kvist Vi var med til Malmø Open, hvor der var 1 fra Næstved & 1 fra helle og Petri, søren vi var det bedste hold, så vi fik guld i hold Vi har deltaget i region & post skydning i sæson med 5 skytter

9 Postskydning i salon på 15 m kom Petri brask-nielsen på en 7 plads, Mads Mikkelsen Vandt i guld i klasse 4 mens Jens Henrik Elten blev nr. 7 i klasse 4. Postskydning i Luft på 10 m Kom Petri Brask-Nielsen på en 3 plads i SH 1 og søren Kvist i SH 2 blev nr. 10 Region 2 skydning Jan Kristensen fik en 1. plads i SH 2. Søren Kvist i SH 2 fik en 2. plads. Petri Brask Nielsen Og mads Mikkelsen og Jens Henrik Elten de deltog også men deres placering kendes ikke (red) Jan Kristensen & Petri Brask-Nielsen deltog i NM Jan fik en 4. plads Petri s kendes ikke DM 2014 som blev af holdt i Næstved Mads Mikkelsen i salon, Vandt guld DM i Klasse 4 og med disse ord det er er utrolig hvor hurtig han kan vinde guld Petri Brask Nielsen fik en 5 plads i SH 1 og kom i finalen Jan Kristensen fik en 4 plads i SH 2 og kom i finalen Søren Kvist blev nr. 9 i SH 2 og kom ikke i finalen I finalen i SH1 blev Petri Brask-Nielsen nr. 5 og jan Kristensen i SH2 blev nr. 4 Jan Kristensen & Petri Brask-Nielsen har deltaget i World cup i polen jan skød sin personlig rekord Placering kendes ikke Vi er godt i gang med et samarbejde med Elite Vejle og Hivo Og DHIF så vejle kan blive et Kraftcenter for Handicapskydning planerne er kun på tegnebrættet, men mere om det i pressemeddelelse på Elite Vejle s Hjemmeside Handicap-skydning klar til næste step Vi er 7 skytter i dag hvor 3-4 skytter er med i samarbejde med Elite Vejle Vi er meget stolte af at vi har fået støtte til, at vi kan få Landstræneren Steen Hansen til at komme og træne med os Vi fik Kr. til en Luftpistol fra Tuborg fondet så det er lettere for dem der ikke har så mange kræfter at skyde med pistol med anlæg 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Regnskab fremlægges ved Mariette Kjeldsen. Forsamlingen spørges om der er nogen der har noget imod, at der i kommende regnskab ændres, så våben og baneanlæg afskrives til 0. Det er mest for

10 generalforsamlingens skyld at tallene står der, for det er generelt ikke det man får for dem i virkeligheden. Egenkapitalen vil blive mindre, hvis baneanlæg og våbenanlæg skrives i 0. Knud Erik Müller: Hvad med forsikring, hvis der sker noget? Marietta: hvis der bliver behov for forsikringsdækning, vil man alligevel bruge våbenlister, til aktuel værdisættelse. Karen Hansen: Karen spørger om det det har betydning for egenkapitalen, når man låner penge? Ida Salvesen: Hun tilføjer at regnskabet skal vises, når man vil låne penge eller optage lån, så det har betydning. Hun ved ikke, hvor meget regnskabet har en betydning, men at det viser, foreningen er aktiv og igangværende. Kaj Baagø: Hvis man fastholder ordningen med afskrivning, så er det vigtigt at have alle værdier med, så det er enten/ eller. Kirsten foreslår at man kunne spørge banken om hvad er vigtigt for et regnskab, om våben- og baneanlæg skal nedskrives. Kaj Baggø: Nævner også at det er en god ide at en bankmand skal spørges om det skal nedskrives eller ej Forsamlingen: Alle er enige med dette forslag, som Kirsten kommer med. Jan Ryholl: Lagerregulering, hvad er det? Marietta:

11 Differencen mellem køb, salg og beholdning. Frank Fougner (pistolafdelingen) Hvad er stævner ude og egne stævner? Marietta: På side 2 er det alle indtægter når man tager ud til stævner, dette er stævner ude. Den anden er ved omkostninger, når skytteforeningen betaler for medlemmet, dette er ved egne stævner. Foreningen betaler når det er stævner ude er tilskud til børneskytter, så er der noget holdindskud til DM som foreningen også betaler for. Ida: Foreningen betaler ikke hele indskuddet. 5. Behandling af indkomne forslag Uddeling af årspokaler for 2013 v. For årspokalen til riffelsektionen var der afgivet 8 stemmer, som var fordelt på 6 personer. Med 3 af stemmerne, går pokalen til Ida Salvesen. For årspokalen til pistolsektionen var der afgivet 14 stemmer, fordelt på 5 personer. Med 8 stemmer går den suverænt til John Walker. Klaus: Hvad er det for nogle pokaler? For mere end 10 år siden var der en som tidligere havde været formand, som gav foreningen de to pokaler. Foreningen har valgt at sætte dem til års pokaler. Der er stemmesedler, hvor man kan stemme på de personer, som man mener fortjener pokalen inden for riffel- og pistolsektionen. Ida og John har fået dem, for at have ydet en særlig indsats for foreningen. 6. Fastsættelse af kontingent Forslag fra bestyrelsen, kontingent uændret. Dette vedtages 7. Valg af formand: På valg er Kirsten Meldgaard Hansen - Kirsten Meldgaard Hansen er genvalgt som formand.

12 8. Valg af bestyrelse: 9. Eventuelt: På valg for riffelsektionen: Olaf Jensen Henrik Larsen - Olaf Jensen og Henrik Larsen er genvalgt. På valg for pistolsektionen: John Walker - John Walker er genvalgt. Sandra Moulvad (uden for tur, så der skal vælges en for et år) - Kirsten foreslår Henrik Mølgaard Jensen, som er midt i 40 erne, han har for mange år siden været meget aktiv pistolskytte i Vejle skytteforening, men har holdt en pause. Han er selv skytte, og samtidig forælder da hans søn også er begyndt at skyde. Kirsten har spurgt Henrik som indvilgede i at blive valgt. Henrik Mølgaard Jensen er valgt ind i bestyrelsen indenfor pistolsektionen. Suppleanter: På valg er: Bo Laursen for riffel, genvalgt. Aksel Nielsen for pistol - Gert Nielsen er valgt som suppleant. Revisor: På valg Uffe Borch Hansen - Uffe Borch Hansen er valgt som revisor. Revisor suppleant: Claus Egebjerg-Gjelstrup - Claus Egebjerg- Gjelstrup er genvalgt. Søren Munk Kvist: Der bliver afholdt DM for handicap skytter d. 9 og 10 maj i Vejle Skytteforening. Kirsten siger tak til Peter Tørslev for den gode styring af mødet, og tak for en god generalforsamling. Generalforsamlingen afsluttes (kl. 20:40)

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Lillebæltsskydning 2008

Lillebæltsskydning 2008 Lillebæltsskydning 2008 Mandag den 21. januar til lørdag den 26. januar 2008 Østergade 3 Særslev mail: keld@handelsfirmaet.dk TØMRERMESTER Steen Andersen Mejlskov Tømrer og Snedkerforretning ApS Savværksvej

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden TIK bueskydning Nyhedsbrev, april 2007 Forord fra formanden...1 Udendørssæson 2007...1 DM...2 Sponsor BG bank...3 Maj pokalen...3 Klubmesterskab 2007...3 Pokalvindere...3 Sommerlejr...4 Fleece trøjer...4

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Juni 2015 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Har du mod på og tælle, sælge skydeserier, eller måske være banevagt, så er det

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Resultater DM/FM/LTM 2009 Herning 1.-3. maj

Resultater DM/FM/LTM 2009 Herning 1.-3. maj Resultater DM/FM/LTM 2009 Herning 1.-3. maj DM/FM/LTM 2009 SH1 60 liggende Nicolai Boese DSB/ASF 99 99 100 99 100 100 597 Jens Bruun Jensen Næstved Skytteklub 100 99 99 98 100 99 595 Berit Gejl Helle Skytteklub

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat KFK Generalforsamling 2015

Referat KFK Generalforsamling 2015 Referat KFK Generalforsamling 2015 Dato: 9/4 Tid: 19.00 Sted: KFK Dagsorden: Henry Pedersen bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for dem som vi har mistet siden sidst, i sær en tanke til Storm Madsen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010 Siden sidste nyhedsbrev Sidste nyhedsbrev udkom i juni 2009. Der er sket meget siden og ikke alt kommer med her.bestyrelsen og nogle få frivillige og erfarne forældre og tidligere bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden 25. NOVEMBER 2012 9.30 16.00 BPI SKYTTECENTER. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE DIRIGENT REFERENT Hugo Andresen Ordinært sektionsmøde Ib Hansen Anders Sode TIDTAGER

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard 1 Aftens indhold Velkommen Valg af ordstyrer Valg af referent Orientering

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere