A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 129. ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 213 til 3. september 214

2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 213/14 5 Aktionærforhold 6 Corporate governance 7 Produktudvikling 8 Produktion 9 Produkter 1 Historie 12 Miljø 13 Økonomisk beretning 14 ÅRS- OG KONCERNREGNSKAB Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Resultatopgørelse for 213/14 19 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 213/14 22 Pengestrømsopgørelse for 213/14 23 Note Anvendt regnskabspraksis 31 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 3

4 Selskabsoplysninger SELSKAB A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej Assens CVR-nr Hjemstedskommune: Assens Telefon: Telefax: Internet: BESTYRELSESMEDLEMMER Lars Chr. Nielsen, formand Thomas Augustinus, næstformand Ole Bang Nielsen Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen (medarbejdervalgt) Christine Tiegel (medarbejdervalgt) Anne Jensen-Gaard (medarbejdervalgt) DIREKTION Poul Mark, adm. direktør REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tværkajen 5, 51 Odense C Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1. december 214 Dirigent 4 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

5 GRAFER TIL ÅRSRAPPORT 213/14 Årets resultat pr. aktie Udbytte pr aktie Hovedpunkter for regnskabsåret 213/14 DKK 1. DKK 1. DKK 1. i DKK tons Mwh i m3 i m3 Nettoomsætni Driftsresultat Koncernens Egenkapitalan Udbytte pr. Energiforbrug Energiforbrug Vandforbrug spildevands ng resultat del aktie Olie El mængder 29/ / / / / Resultat før skat 29/1 21/11 211/12 212/13 213/ Driftsresultat 29/1 21/11 211/12 212/13 213/ Nettoomsætning 29/1 21/11 211/12 212/13 213/ % 29/1 2 Kr Koncernens resultat før skat blev et overskud på 1.78 mod et overskud på 4.88 i 212/13. - Koncernens resultat efter skat blev et overskud på mod Mwh et overskud Energiforbrug El på i Olie / /1 21/11 211/12 212/13 213/14 Tons Nettoomsætningen er steget med 1,2 % til mod sidste år. - Der er i regnskabsåret gennemført investeringer for M Vandforbrug og udledte spildevandsmængder Vandforbrug Spildevand 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 - Udbytte for regnskabsåret foreslås til 1% svarende til 576 lig sidste år /1 2 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 5

6 14 Aktionærforhold DKK 1. i DKK tons Mwh i m3 i m3 sultat Koncernens Egenkapitalan Udbytte pr. Energiforbrug Energiforbrug Vandforbrug spildevands resultat del aktie Olie El mængder kat 212/13 213/14 El Tons Olie /13 213/14 Driftsresultat Aktiekapitalen 11. i A/S Bryggeriet 1. Vestfyen 9. er kr. fordelt 8. på aktier á 1 kr Aktierne er ikke opdelt i aktieklasser /1 21/11 211/12 212/13 213/14 Hver aktie på 1 kr. giver én stemme. Aktierne har fondskoden DK og handlen foregår enten direkte mellem de handlende eller via Dansk OTC. Følgende aktionærer har, i henhold 22. til Selskabslovens 55, Spildevand pr. Vandforbrug og udledte spildevandsmængder Vandforbrug november 214 anmeldt en aktiepost, der overstiger 5% af den samlede 8. aktiekapital: M 3 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 - Bryggeriet Nettoomsætning Vestfyens Fond, Assens Danzigmann Holding A/S, København 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 I februar 211 blev der indrykket præklusivt proklama. Tidligere navnenoterede aktionærer har herefter i overensstemmelse med 63 i Selskabsloven krav på deres andel af salgsprovenuet i op til 3 år, hvorefter det tilfalder selskabet. I alt er der over 65 aktionærer i A/S Bryggeriet Vestfyen. Beholdningen af egne aktier andrager aktier, som erhverves med henblik på salg til eksterne parter % Egenkapitalandel 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Kr. Udbytte pr. aktie 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 6 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

7 Corporate governance Grundlaget og de ydre rammer for A/S Bryggeriet Vestfyens corporate governance er baseret på bl.a. Selskabsloven, Årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt andre relevante love, regler og anbefalinger. Bryggeriets aktier er ikke opdelt i klasser, dermed har alle aktier en pålydende værdi på 1 kr. og hver aktie giver én stemme. Aktierne er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen. Generalforsamlingen er bryggeriets højeste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i december. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Bryggeriets ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvor der hvert år afgår 2 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Foruden de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har bryggeriet i henhold til Selskabsloven også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. A/S Bryggeriet Vestfyen lægger stor vægt på, at selskabets aktionærer og interessenter i øvrigt til enhver tid har adgang til oplysninger om bryggeriets virksomhed. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen afholder årligt mindst 4 møder samt et strategimøde, hvor vision, målsætning, strategi m.v. fastlægges. Bestyrelsen og direktionen i A/S Bryggeriet Vestfyen foretager løbende vurderinger af de forskellige forhold, der gør sig gældende for bryggeriets virke. På baggrund heraf fastlægger den retningslinier og andre nødvendige tiltag, som skal ruste bryggeriet bedst muligt mod de trusler man måtte stå eller måske igen komme til at stå, overfor. A/S Bryggeriet Vestfyen har en ekstern revisor, som vælges efter bestyrelsens anbefaling på den ordinære generalforsamling. Den eksterne, statsautoriserede revisor har fuld adgang til alle forhold i bryggeriet og foretager årligt en kritisk, objektiv gennemgang og vurdering af regnskaberne. Den årlige gennemgang afsluttes med et revisionsprotokollat og eventuelt et management letter til henholdsvis bestyrelsen og direktionen. Bryggeriet ønsker en løbende dialog med selskabets aktionærer, hvorfor vi har et mål om at opretholde et tilfredsstillende højt informationsniveau. Bryggeriets hjemmeside dk ( opdateres således løbende med investorrelaterede forhold. Åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktionærers vurderinger. Det er derfor bryggeriets ønske at føre en aktiv dialog og derigennem bidrage med aktuel information, som bl.a. kan anvendes ved vurdering/fastsættelse af bryggeriets aktiekurs og dermed bryggeriets værdi. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 7

8 Produktudvikling På A/S Bryggeriet Vestfyen sørger vi for at opretholde en kontinuerlig produktudvikling. Det er nødvendigt, for at kunne bibeholde vores position på såvel øl- som læskedrikmarkedet, hvor trends og tendenser konstant er med til at bestemme forbrugernes ønsker. ØL - SPECIALØL Vi har gennem de seneste 1-15 år oplevet en stigende interesse for specialøl blandt de danske forbrugere. A/S Bryggeriet Vestfyen har fulgt denne udvikling tæt allerede fra erne, hvor vi også selv tog skridtet ind på dette spændende delmarked med serien Willemoes (24). I dag er vi en af Danmarks absolut førende leverandører af specialøl, og vi centrerer derfor også hovedsageligt vores produktudvikling på ølområdet omkring specialølserierne. På specialølmarkedet er Willemoes vores flagskib, og i 214 har vi fejret seriens 1års jubilæum. Til lejligheden blev brygget en særlig jubilæumsbryg, som blev præsenteret på Ølfestivallen i København i maj præcis der, hvor vi også for ti år siden præsenterede de første Willemoes-varianter. Arbejdet med udvikling af nye ølprodukter omfatter flere af bryggeriets medarbejdere, hvor især brygmesteren, men også laboratoriet, spiller en afgørende rolle. Udviklingen sker i tæt samarbejde med direktionen. Det store arbejde med udvikling af nye øl fortsætter, så vi når markedet tillader det kan præsentere forbrugerne for nye, spændende ølprodukter. LÆSKEDRIKKE Vi udviklinger løbende vores læskedrikke for at kunne følge det dynamiske marked. Kvalitetschefen har ansvaret for udviklingen af læskedrikke, i tæt samarbejde med bryggeriets leverandører af ekstrakter samt bryggeriets direktion. I forbindelse med udviklingen af Private Label-læskedrikke inkluderes også den pågældende kunde i udviklings- og udvælgelsesprocessen. BRYGGERIETS SPECIALØL FRA 24 OG FREM Willemoes Ale (5,2%) 24- Willemoes Stout (6,%) 24- Willemoes Julebryg (7,5%) 24- Willemoes Strong Lager (8,%) Willemoes Jule Ale (8,5%) 25- Willemoes Påskebryg (6,5%) 25- Natexpressen Vestfyen (6,%) Pale Ale Vestfyen (6,5%) Willemoes Påske Ale (8,%) 26- Willemoes Schwarzbier (7,%) Willemoes Høstbryg (7,2%) Willemoes Jul 26 (11,3%) Willemoes Porter (9,8%) 27- Willemoes Classic (4,6%) Willemoes Jul 27 (1,5%) Willemoes 2 år (6,5%) Schwarzbier Vestfyen (6,5%) Willemoes Jule 28 (1,5%) Willemoes Jul 29 (1,5%) Aldi Ale (5,7%) Aldi Stout (6,%) 24- Aldi Weissbier (5,2%) Aldi Golden Ale (7,%) Aldi Golden Christmas (7,5%) 27- FY&BI (5,6%) 21- Christmas Ale Vestfyen (6,5%) 21- Vestfyen Maltøl (1,8%) 29- Vestfyen 125 år (5,9%) Willemoes Jul 21 (1,5%) Willemoes Belgisk Ale (7,%) 211- Forårsbryg Vestfyen (5,8%) Willemoes Jul 211 (1,%) Willemoes Pilsner (4,8%) 211- Red Pale Ale (5,5%) Willemoes Jul 212 (9,%) Willemoes Kyst til Kyst (6,%) 213- Støckel Pale Ale (4,7%) 213- Støckel Mild Ale (4,5%) 213- Støckel Weissbier (4,8%) 213- Støckel Sweet Stout (4,4%) 213- Vestfyen Premium Chocolate Brown 213- Vestfyen Premium Cream Ale (4,5%) 213- Vestfyen Premium Kellerpils (4,8%) 213- Mocha Stout (5,%) Willemoes Jul 213 (8,5%) Mandarin Dream (5,9%) Willemoes 1års Jubilæumsbryg (7,%) Willemoes Lager Glutenfri (5,5%) 214 Willemoes Jul 214 (8,%) A/S BRYGGERIET VESTFYEN

9 Produktion Siden 1995 har A/S Bryggeriet Vestfyen løbende foretaget store investeringer, der har forstørret såvel produktions- som lagerkapaciteten markant. Derfor breder bryggeriet i Assens sig i dag over fire selvstændige tappekolonner og 15. m2 lager. I alt råder bryggeriet over 25. m2 under tag og et samlet grundareal, der udgør 84. m2. Hertil kommer lejen af et 2. m2 stort fjernlager. Med de fire tappekolonner producerer bryggeriet flaskeøl i tre forskellige størrelser 33 cl, 5cl og 66 cl, læskedrikke i plastflasker i størrelserne 5 cl, 15 cl og 2 cl samt dåser i størrelserne 33 cl og 5 cl. Den samlede årlige produktion af dåser og flasker er på over 12 millioner enheder. Hvilket svarer til mere end 4.5 store vognlæs. TAPPEKOLONNERNE Bryggeriets ølproduktion foregår på tappekolonnerne (Tap) 1, 2 og 4, mens læskedrikproduktionen foregår på tappekolonnerne 3 og 4. Tap1 er bryggeriets ældste kolonne. Den er mindre, men meget fleksibel og blev tidligere brugt til at producere alle bryggeriets 33cl-flaskeøl. I dag bruges den netop på grund af sin fleksibilitet til tapning af specialøl på 5- og 66cl-flasker. På tap2, der var en del af bryggeriets udvidelse i 1995, produceres der udelukkende 33 cl flaskeøl samt fadøl. Kolonnen har en kapacitet på 58. flasker i timen. Tap3 anvendes til produktion af læskedrikke i plastflasker á 5 cl, 15 cl og 2 cl. I 26 ændredes kolonnen, så man kunne producere engangsflasker i størrelserne 15 cl og 2 cl. I 214 er foretaget yderligere ændringer, og der produceres nu også i 5 cl. engangsflasker. Samtidig er man overgået til plastetiketter på alle produkter. Tap4 er bryggeriets dåsekolonne. Denne kolonne blev taget i brug i efteråret 211, og bruges både i forbindelse med tapning af øl og læskedrikke i størrelserne 33 cl og 5 cl. Kolonnen har en kapacitet på 35. dåser i timen. I alt bliver der produceret ca. 7 millioner flaske- og dåseøl om året, hvoraf specialøl udgør en stadig stigende andel. Den nuværende ølproduktion svarer til knap 75% af den maksimale bryghuskapacitet. Samtidig sender vi også ca. 6 millioner flasker og dåser med læskedrik ud om året. Alle fire tappekolonner vedligeholdes og kvalitetstestes løbende. Der anvendes hvert år ca. 5 millioner kr. til vedligeholdelse, hertil kommer forbedringer af anlæggene. KVALITET OG FØDEVARESIKKER- HED Vi arbejder struktureret med at sikre en høj kvalitet i forhold til såvel vores produkter som vores ydelser. Derfor bestræber vi os hele tiden på at forebygge fejl og mangler i alle arbejdsprocesser. Til dette formål har vi udviklet et kvalitetsledelsessystem, som er implementeret i alle relevante funktioner på bryggeriet. Systemet er med til at sikre ensartethed i vores produkter; et højt niveau af hygiejne og fødevaresikkerhed; at vores produkter altid opbevares og transporteres hensigtsmæssigt, samt at leverancerne sker til rette tid og sted. Forhold, der alle er centrale i vores bestræbelser på et højt kvalitetsniveau, og som vi konstant arbejder med at forbedre, så vi til enhver tid som minimum lever op til den gældende lovgivning. Dette strukturerede arbejde med løbende forbedring af vores kvalitet og fødevaresikkerhed har resulteret i, at vi siden 211 har haft Fødevarestyrelsens Elitesmiley. Bryggeriet råder over eget laboratorium, hvor vores laboranter sørger for analyse og dokumentation af vores rå- og færdigvarer. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 9

10 Produkter A/S Bryggeriet Vestfyens sortiment er bredt både inden for øl og læskedrikke. Målt på varianter, mærker og størrelser håndterer vi i alt omkring 7 forskellige ølprodukter og omkring 11 forskellige læskedriksprodukter. ØLSORTIMENTET Bryggeriets ølsortiment udgør efterhånden en forholdsvis bred vifte af forskellige brands. Den klassiske Vestfyen-serie omfatter i alt 1 forskellige øl; Vestfyen Pilsner, Vestfyen Classic, Prins Kristian, Vestfyen Light, Vestfyen Maltøl, Vestfyen Mørkt Hvidtøl samt de tre sæsonøl Vestfyen Julehvidtøl, Vestfyen Julebryg og Vestfyen Påskebryg. Serien producers i den klassiske 33cl-ølflaske. Vestfyen Pilsner og Vestfyen Classic findes også på dåse. Det samme gør Vestfyen Julebryg og i 214 også Vestfyen Påskebryg, disse dog kun på eksportmarkedet. Willemoes-serien har i 214 har fået Willemoes Lager som ny, fast variant. Desuden omfatter serien Willemoes Ale, Willemoes Belgisk Ale, Willemoes Kyst til Kyst, Willemoes Stout, Willemoes Porter, Willemoes Julebryg, Willemoes Jule Ale, Willemoes Påskebryg, Willemoes Påske Ale samt årgangsøllen Willemoes Jul. Til sortimentet hører også Willemoes Pilsner, som dog udelukkende fås på fad. I 214 har serien også omfattet Willemoes 1års Jubilæumsbryg. Støckel-serien består af de fire varianter Støckel Weissbier, Støckel Pale Ale, Støckel Mild Ale og Støckel Sweet Stout. Seriens kendetegn er det forholdsvis lave alkoholindhold. Smagen er stadig stor og giver serien karakter. Øllene sælges i 5cl-dåser. Specialølserien Vestfyen Premium lanceredes i 213 og består af 1 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

11 tre produkter; Vestfyen Premium Cream Ale, Vestfyen Premium Kellerpils og Vestfyen Premium Chocolate Brown. De tre øl er forholdsvis milde, men har stor smag. Som følge af en kraftigt stigende efterspørgsel er der blevet indgået en tappeaftale mellem Bryggeriet Refsvindinge og A/S Bryggeriet Vestfyen. Ale No 16, Mors Stout, HP Bock, Havgassebryg og Røde Mor produceres i dag på bryggeriet i Assens. Endvidere produceres der fortsat et antal Private Label-øl til bl.a. Coop og Aldi. ANERKENDELSER OG PRISER Bryggeriets succes indenfor specialøl har resulteret i flere anerkendelser gennem årene, blandt andet en kåring som Årets Ølnyhed i 26 (Willemoes Jul 26). I mange år har bryggeriet haft to produkter med i top ti ved denne kåring. Dette vidner om, at bryggeriet i løbet af de seneste ti år har rykket sig fra at være en mere eller mindre ukendt leverandør af lavpris- og Private Label-øl til i dag også at være leverandør af nogle af de bedste og mest anerkendte specialøl på det danske marked. Anerkendelserne af de gode øl begrænser sig ikke kun til Danmark, hvor Willemoes fra starten har høstet mange fine udmærkelser i diverse konkurrencer og tests. To år i steg har Willemoes Porter opnået topplaceringer ved den internationale Brussels Beer Challenge. I efteråret 212 vandt Willemoes Porter en flot guldmedalje, som i efteråret 213 blev fulgt op af en sølvmedalje. LÆSKEDRIKSORTIMENTET A/S Bryggeriet Vestfyen har læskedrikke til enhver lejlighed, vores sortiment er bredt på såvel varianter som størrelser. Sortimentet under navnet Vestfyen omfatter varianterne: Danskvand, Danskvand Citrus, Cola, Cola Light, Appelsin, Appelsin Light, Sporty, Hindbær Light, Abrikos, Ananas samt Æble- og Pærecider. Endvidere producerer vi Private Label-produkter til Coop og Fakta. Vi tapper i plasticflasker á 5 cl, 15 cl og 2 cl samt i dåser á 33 cl. Til vores store læskedriksortiment hører også den gode, danske, jolly cola, som har eksisteret siden I dag består jolly af en række forskellige smagsvarianter: jolly cola, jolly light, jolly time og jolly squash light. De fleste jolly-produkter findes både på dåser á 33 cl samt i plastflasker á 5 og 15 cl. I 214 har vi sat ekstra fokus på jolly, ved blandt andet at give logo og design en opgradering. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 11

12 Historie A/S Bryggeriet Vestfyens historie strækker sig over en periode på næsten 13 år. Bryggeriet startede som et lille, lokalt bryggeri med blot et par forskellige øl i sortimentet og levede udelukkende af lokalt salg. Et grundlag vi aldrig ville kunne overleve på i dag. Dengang var bryggeriet blot et af mange små, lokale bryggerier i Danmark i dag er det et af de få selvstændige bryggerier, der er tilbage. Bryggeriet har gennem tiderne gennemgået både større og mindre forandringer og tilpasninger, både hvad angår produkter og materiel. Især de seneste 25 år er der sket store forandringer på bryggeriet, der trods den medfølgende vækst stadig formår at bevare den fleksibilitet, der er vigtig for os i forhold til at kunne imødese både eksisterende og nye kunders ønsker. A/S Bryggeriet Vestfyen har i dag 25. m2 fordelt på 4 selvstændige tappekolonner og tilhørende lagerhaller på et samlet grundareal der udgør 84. m2. UDDRAG AF A/S BRYGGERIET VESTFYENS HISTORIE 1885 Møde på Postgården. 232 aktier tegnes, de fleste af lokale borgere. Bryggeriet er en realitet Det første Bayerske øl fra Bryggeriet Vestfyen sendes ud til forbrugerne Den årlige produktion runder, hvad der svarer til 1,9 millioner grønne standardølflasker Bryggeriets første køleanlæg installeres. 196 Den første Pilsner fra Bryggeriet Vestfyen ser dagens lys Aktiekapitalen udvides bryggeriets første mineralvandsfabrik anlægges (ca.) Bryggeriets populære guldøl Prins Kristian lanceres. Prins Kristian var indtil højkvalitetsølserien Willemoes kom på markedet halvtreds år senere bryggeriets flagskib og er naturligvis stadig at finde i den klassiske Vestfyen ølserie. 196 Bryggeriet har 75-års jubilæum. Det fejres blandt andet med uddeling af sodavand på lokale skoler Det samlede salg er tredoblet i løbet af de seneste 1 år, og en renovering af bygninger og maskinel er nødvendig for fortsat at kunne følge med efterspørgslen Aktiekapitalen udvides fra 48. til 1,6 mio. kr Aktiekapitalen udvides igen og bryggeriet udvides kraftigt. En ny tappekolonne til standard ølflasker (Tap 2) samt nye lagerhaller opføres Vestfyen Classic lanceres. 22 Ny, stor udvidelse. En ny tappekolonne til sodavand (Tap 3) med tilhørende lagerhaller opføres. 23 A/S Bryggeriet Vestfyen erhverver Dansk Coladrik A/S og relancerer den gamle danske cola-darling jolly cola 24 Den første Willemoes-øl præsenteres på Ølfestival i København i maj. I juni kommer Willemoes Ale og Willemoes Stout som de første Willemoes-varianter på hylderne i Coop. 26 For første gang kan forbrugerne op mod jul finde årgangsøllen Willemoes Jul på hylderne i Coop. 28 Aktiekapitalen udvides med 31,8 mio. kr. Bryggeriet er med til at markere 2 året for bysbarnet - og navnebrod til en velkendt, lokal ølserie søhelten Peter Willemoes dødsdag, ved at brygge en særlig øl Willemoes 2 år. 29 En ny lagerhal på 5 m2 opføres og en 4. m2 stor betonbelagt gårdsplads med indkørsel fra Skovvej anlægges, så trafikken i gården ensrettes. Udvidelserne og effektiviseringerne er nødvendige for at kunne dække den øgede efterspørgsel. 21 Bryggeriet har 125-års jubilæum. Det fejres med åbent hus med optræden af Frøbjerg Festspil, Assens Harmoniorkester og Assens Folkedansere. Desuden lanceres en særlig jubilæumsøl og et særligt tillæg i Fyens Stiftstidende. 211 Ny tappekolonne til tapning på dåse installeres (Tap 4), og yderligere 1. m2 lager tilbygges. Samtidig erhverver man også de gamle Assens Haller. 213 Bryggeriet lancerer hele to nye specialølserier; Støckel og Vestfyen Premium. Sidstnævnte skal være med til at understrege A/S Bryggeriet Vestfyens kunnen inden for øl af høj kvalitet. 214 Bryggeriets sodavandsproduktion går over til engangsflasker på 5cl-varianterne. Alle sodavandsetiketter overgår til plastic. Willemoes-serien fejrer 1års jubilæum og sender en særlig jubilæumsbryg på markedet i begrænset antal. I foråret lancerer Willemoes tilmed en glutenfri øl; Willemoes Lager Glutenfri. Jolly får nyt look i et samarbejde med Jim Lyngvild. Spildevandsledning til det kommunale rensningsanlæg etableres og flisfyringsanlæg opføres. Har du en smartphone, kan du scanne denne kode og se vores nye præsentationsfilm. Når du scanner koden vil du automatisk komme ind på bryggeriets youtube-side, hvor filmen ligger klar til afspilning. Du kan også se filmen ved at gå ind på bryggeriets hjemmeside og klikke på linket på forsiden. 12 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

13 Miljø GRAFER TIL ÅRSRAPPORT 213/14 Årets resultat pr. aktie Udbytte pr aktie MILJØMÆSSIGE PARAMETRE I FORHOLD TIL PRODUKTION OG OMVERDEN A/S Bryggeriet Vestfyens vigtigste miljømæssige 4.5 bestræbelse er 4. løbende at forbedre udnyttelsen 3.5 af indgående ressourcer 3. samt at 2.5 minimere diverse udledninger til 2. omgivelserne. 1.5 Der blev meddelt 1. ny Miljøgodkendelse, inklusiv spildevandstil- 5 ladelse, for A/S Bryggeriet Vestfyen Mwh Energiforbrug El ng resultat del ak 29/ / Da bryggeriet blev bygget i 1885 i juni 214. Vi arbejder efter en risiko for de ansattes sundhed. 211/ blev det placeret GRAFER uden TIL for byen, ÅRSRAPPORT miljøhandlingsplan 213/14 og følger 212/13 op på I produktionen benyttes intet, der men siden har bygrænsen flyttet nøgletal herfor. 213/14 er optaget på Miljøstyrelsens 3.71 liste sig, og bryggeriet ligger nu inde i Bryggeriets hovedprocesser ved over uønskede stoffer. Årets resultat pr. aktie Assens i et bebygget Udbytte område pr aktie med fremstilling af øl er brygning, gæring, For at opretholde en høj hygi- Resultat før skat lagring, filtrering og tapning. ejnisk standard, bruges lud- og facade til beboelse og bagside ud 1. DKK 1. DKK 1. DKK i DKK tons Mwh i m3 i m3 mod industriområde. Derudover fremstiller bryggeriet syrebaserede rengøringsmidler. Til 9. Nettoomsætni Driftsresultat Koncernens Egenkapitalan 6. Udbytte pr. Energiforbrug Energiforbrug Vandforbrug 8. spildev For at mindske støjgener er der læskedrikke, som blandes og 5. tappes det indirekte arbejde med disse 7. på engangsflasker resultat af PET. del 4. aktie midler udleveres Olie værnemidler El til mængd 6. etableret en støjvold langs ng bryggeriets facade 29/1 ud mod beboelsen Produktionen kræver 7.375forbrug af 41 de ansatte. 4 For at minimere 583 de / Samtidig sker stort 211/12 set al industriel energi, vand, emballage, 6.47 vegetabilske råvarer (f.eks. malt 4.88 og humle) 38 finder sted 1 i forhold 57 til støv, er arbejdsmiljømæssige risici, der transport til og 212/13 fra bryggeriet ad der / / / /12 212/ / bagvejen som er placeret ud mod og ingredienser, bl.a. læskedrikaromaer. lavet udsugning og der udleveres 29/1 industriområdet. Bryggeriet er flere gange blevet Produktionsprocessen Resultat medfører skat udledninger i form af desuden støvmasker. I tapperierne bruges høreværn. Driftsresultat udvidet. I 1995 blev der bygget et spildevand, fast affald og forurenede stoffer til luften fra forbrænding A/S Bryggeriet Vestfyen en sikker- 1. Til sikring af arbejdsmiljøet har nyt tapperiområde, 6. og i 1998 kom et nyt lagerområde 5. til. I 2-22 af gas og olie hedsorganisation bestående af et fik bryggeriet et nyt læskedrikstapperi med tilhørende lagerområde. le rensningsanlæg via egen kloaksentanter fra alle afdelinger. 8. Spildevand ledes til det kommuna- arbejdsmiljøudvalg med af repræ I 29 blev lagerområdet udvidet ledning, som blev taget i brug 2. kort Der er gennemført arbejdspladsvurdering (APV), som løbende med en 5. m2 hal i beton elementer før jul 213 efter aftale med Assens og i 211 kom en yderli- Kommune og Assens Forsyning. 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 29/1 21/11 211/12 behandles. 212/13 213/14 29/1 gere ny hal på 1. m2. Bryggeriet erhvervede i juni 211 Affald opsamles i fraktioner, f.eks. plast, pap, aluminium, og størstedelen den tidligere sportshal i Assens Mwh Energiforbrug El Olie med et areal på 3.6 m2. Hallen af dette genanvendes Van er beliggende midt inde på bryggeriets Resten sendes til område og bryggeriet har forbrænding nu et samlet sammenhængende Overholdelse af miljøkrav og kvalitetssik grundareal på 84.m ring fra leverandører sikres bl.a. ved hjælp 1 2. af leverandørerklæringer. 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 29/1 Olie ARBEJDSMILJØMÆS SIGE FORHOLD 8 7 Der indgår ikke 6 forurenende stoffer 5 i 4 produktionsprocessen 3 i et omfang, der under 2 1 normale anvendelsesbetingelser indebærer 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Tons M DKK 1. DKK 1. DKK 1. i D Nettoomsætni Driftsresultat Koncernens Egenkapitalan Ud Tons Vandforbrug og udledte spildevandsmængder Vandforbrug Spildevand 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 M 3 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 13

14 Økonomisk beretning KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (T.KR.) 213/14 212/13 211/12 21/11 29/1 Nettoomsætning Bruttoresultat EBITA Driftsresultat Resultat af finansielle poster (2.632) (3.126) (3.866) (2.699) (3.121) Koncernens resultat Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeret kapital inklusive goodwill Nettorentebærende gæld Bruttomargin (%) 22,4 23,9 24,2 24,2 21,7 EBITA-margin (%) 1,6 3,5 4,7 5,6 5,7 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (%) 2,1 4,9 6, 7,3 7,7 Nettoomsætning/Inv. kapital inkl. goodwill 129,2 139,5 126,3 13,8 135,2 Finansiel gearing 1,,8 1,,7,6 Egenkapitalens forrentning (%) 1,8 4,9 5,8 7,3 7,7 HOVEDAKTIVITET Koncernens aktiviteter består i fremstilling og salg af øl og mineralvand. A/S Dansk Coladrik indgår i koncernregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Koncernens nettoomsætning er steget 1,2 % til mod sidste år. Resultatet før skat blev et overskud på 1.78 mod sidste års overskud på 4.88 Resultatet efter skat blev et overskud på mod sidste års overskud på Resultatet må betegnes som utilfredsstillende da der i årets løb er indtruffet begivenheder, som har reduceret overskuddet i forhold til de foregående års resultater. Det netop afsluttede regnskabsår har givet nogle op - og nedture. Årets første to kvartaler gik rigtig godt, og bryggeriet fik implementeret den nye spildevandsledning samt bygget bryghuset om. I februar begyndte vi ombygningen af sodavandstappelinien og pakkeafdelingen til éngangs 5 cl. flasker ligesom en ny etiketmaskine blev indkøbt. Projektet blev gennemført efter planen, men efterfølgende kom der store udfordringer med såvel påsætningen af etiketterne som manglende leverings-og kvalitetsopfyldelse fra etiketleverandøren. Dette resulterede i meget overarbejde og indkøringsproblemer, som vanskeliggjorde opretholdelsen af bryggeriets normalt høje leveringsevne. Vi kunne ikke have ønsket os et bedre sommervejr, men implementeringen af den nye flasketype gav så store udfordringer, at overarbejde i denne periode desværre resulterede i manglende udbytte af det gode sommervejr. Ydermere var der meget hård priskonkurrence fra mærkevareleverandørerne, hvilket gjorde, at salget af private label faldt i denne periode. Samtidig udfasede vi 5 cl. genbrugsfla- 14 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

15 sken, hvilket også har givet store udfordringer. Ud over de nævnte aktiviteter og projekter har bryggeriet etableret et flisfyringsanlæg til erstatning for det nuværende oliefyringsanlæg. Anlægget er netop taget i brug. Ud over at give bryggeriet en bedre driftsøkonomi, vil anlægget kunne imødekomme de skærpede miljøkrav. Bryggeriet har også i indeværende regnskabsår relanceret Jolly i Old school look med hjælp fra designer Jim Lyngvild. Det er blevet taget særdeles godt imod af forbrugerne. Vi forventer os meget af det nye design og er i øjeblikket ved at indkøre hele Jolly paletten (dåser og alle flaskestørrelser) med dette design. Den sidste halvdel af mineralvandsafgiften bortfaldt ved årsskiftet, hvilket resulterede i et øget hjemmemarkedssalg, mens grænsehandelen i det forløbne år er fortsat med næsten uændret styrke. Bryggeriets flaskesalg af pilsnerøl er steget væsentligt qua en ny ordre, som startede 1. januar. Bryggeriets position, som en af Danmarks allerstørste producenter af specialøl, er uforandret. Ydermere er bryggeriets fadølssalg steget markant, hvilket ikke mindst skyldes vores specialøl på fad. SÆRLIGE RISICI Kapitalgrundlaget er på plads, og kun større produktionsudvidelser vil kræve en udvidelse af aktiekapitalen ved nyemission. Kundeafhængigheden arbejdes der løbende med, og bryggeriet har gennem de seneste år øget kundespredningen ved bl.a. at opbygge fadølsdelen, dåsesalget og eksporten. Bryggeriet har samhandel med stort set alle detailkæder i Danmark, ydermere er vi repræsenteret ved den dansk-tyske grænse. ANSVARLIGHED FOR MILJØ OG SOCIALE FORHOLD A/S Bryggeriet Vestfyen tager ansvar for sine produkter og produktion, også når det gælder miljø og trivsel. Der har i årets løb været afholdt flere kurser for medarbejderne vedrørende bedre trivsel på arbejdspladsen. BEGIVENHEDER EFTER REGN- SKABSÅRETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som rykker vurderingen af årsrapporten. FORVENTET UDVIKLING Ledelsen forventer en stigende omsætning og et resultat højere end dette års niveau, selvom der fortsat vil være et meget stærkt prispres. Bryggeriet står qua de seneste investeringer stærkt i det kommende år, og disse tiltag vil forbedre produktmixet og konkurrenceevnen yderligere. Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Bruttooms. Nettooms. Afgift Bruttooms. Nettooms. Afgift Bruttooms. Nettooms. Afgift Bruttooms. Nettooms. Afgift Vand Spec.øl Alm.øl SUM Bruttoomsætning 13/14 Bruttoomsætning 12/13 Bruttoomsætning 11/12 Bruttoomsætning 1/11 Bruttoomsætning 213/14 Bruttoomsætning 212/13 Bruttoomsætning 211/12 Bruttoomsætning 21/11 Alm.øl 34% Vand 46% Alm.øl 28% Vand 57% Alm.øl 32% Vand 53% Alm.øl 45% Vand 41% Spec.øl 2% Spec.øl 15% Spec.øl 15% Spec.øl 14% A/S BRYGGERIET VESTFYEN 15

16 JUL 214 I forkæles i år med en dansk rugøl med en cremet mokkakrone og en farve, der leder tankerne hen på teaktræ. Med smag af karamel, bær og rosiner. Med duft af røde bær, citrus, mango og et strejf af lakrids og peber. 16 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

17 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 214 for A/S Bryggeriet Vestfyen. Årsrapporten aflægges i overensstem melse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. september 214 samt af resultatet af koncernens og selskabet aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Assens, den 11. november 214 DIREKTION Poul Mark administrerende direktør BESTYRELSE Lars Chr. Nielsen, formand Thomas Augustinus, næstformand Ole Bang Nielsen Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen Christine Tiegel Anne Jensen-Gaard A/S BRYGGERIET VESTFYEN 17

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i A/S Bryggeriet Vestfyen Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen for regnskabsåret 1. oktober september 214, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. september 214 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Odense, den 11. november 214 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fl. Heden Knudsen statsautoriseret revisor 18 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

19 Resultatopgørelse for 213/14 Moderselskab Koncern 212/13 213/14 213/14 212/13 Note Nettoomsætning (172.76) ( ) Produktionsomkostninger 1 ( ) (172.76) Bruttoresultat (38.467) (39.989) Distributionsomkostninger 1,2 (39.989) (38.467) (7.936) (7.796) Administrationsomkostninger 1,2 (7.825) (7.954) Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle indtægter (3.224) (2.793) Finansielle omkostninger 3 (2.75) (3.141) Resultat før skat (849) 474 Skat af årets resultat (882) Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet (4) (4) Årets resultat Forslag til resultatdisponering 576 Udbytte for regnskabsåret 29 Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 912 Overført til næste år A/S BRYGGERIET VESTFYEN 19

20 A/S Bryggeriet Vestfyen Balance pr Moderselskab Koncern Note Erhvervede licenser Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver A/S BRYGGERIET VESTFYEN

21 A/S Bryggeriet Vestfyen Balance pr Moderselskab Koncern Note Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder inden for 1 år Gæld til tilknyttede virksomheder Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv Øvrige noter A/S BRYGGERIET VESTFYEN 21

22 A/S Bryggeriet Vestfyen Egenkapitalopgørelse for 213/14 Koncern Foreslået Reserve udbytte Aktie- for opskriv- Overført for regnkapital ninger overskud skabsåret I alt Egenkapital Udloddet udbytte 82 (576) (494) Årets resultat Egenkapital Moderselskab Reserve for nettoopskrivning Foreslået Reserve efter indre udbytte Aktie- for opskriv- værdis Overført for regnkapital ninger metode overskud skabsåret I alt Egenkapital Udloddet udbytte 82 (576) (494) Årets resultat Egenkapital A/S BRYGGERIET VESTFYEN

23 yggeriet Vestfyen A/S Bryggeriet Vestfyen sopgørelse Pengestrømsopgørelse for 213/14 for 213/14 Koncern Koncern 213/14 212/13 213/14 212/13 Note Note Driftsresultat Driftsresultat Afskrivninger Afskrivninger Ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Modtagne finansielle indtægter Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalte finansielle omkostninger (2.78) (3.142) (2.78) (3.142) Pengestrømme vedrørende Pengestrømme drift vedrørende drift Køb af materielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver (26.57) (4.542) (26.57) (4.542) Salg af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver (3) (4) (3) (4) Salg af finansielle anlægsaktiver Salg af og finansielle egne aktier anlægsaktiver og egne aktier 5 5 Pengestrømme vedrørende Pengestrømme investeringer vedrørende investeringer (26.522) (4.354) (26.522) (4.354) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (6.558) (6.566) (6.558) (6.566) Provenu ved optagelse af Provenu langfristede ved gældforpligtelser optagelse af langfristede 9.3 gældforpligtelser 9.3 Betalt udbytte Betalt udbytte (494) (495) (494) (495) Pengestrømme vedrørende Pengestrømme finansiering vedrørende finansiering (7.61) (7.61) Ændring i likvide midler Ændring i likvide midler (11.2) (11.2) Likvider Likvider (2.79) (24.638) (2.79) (24.638) Likvider Likvider (31.711) (2.79) 17 (31.711) (2.79) A/S BRYGGERIET VESTFYEN 23

24 A/S Bryggeriet Vestfyen Noter Moderselskab Koncern 212/13 213/14 213/14 212/13 1. Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere Afskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver (3) Gevinst og tab ved salg af materielle anlægsaktiver (3) Afskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Renter til tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle omkostninger Skat af årets resultat 16 Aktuel skat Ændring af udskudt skat Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse (359) (73) af selskabsprocenten fra 24,5% til 23,5% (73) (359) 849 (474) (443) A/S BRYGGERIET VESTFYEN

25 A/S Bryggeriet Vestfyen Noter Koncern Erhvervede licenser 5. Immaterielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger (621) Årets afskrivninger (62) Afskrivninger (683) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Moderselskab og koncern Produk- Andre Materielle tions- anlæg, anlægs- Grunde anlæg driftsmate- aktiver og byg- og riel og under ninger maskiner inventar udførelse I alt 6. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang (868) (63) (931) Kostpris Opskrivninger Opskrivninger Afskrivninger (19.994) (96.768) (1.631) ( ) Årets afskrivninger (1.746) (7.64) (132) (8.942) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (21.74) (12.964) (1.748) ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi I den regnskabsmæssig værdi indgår: Finansielle omkostninger A/S BRYGGERIET VESTFYEN 25

26 A/S Bryggeriet Vestfyen Noter Moderselskab Andre Kapitalværdi- andele papirer og i tilknytkapital- tede virkandele somheder 7. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris (8) 631 Nettoopskrivninger Andel i årets resultat, netto (62) Afskrivninger, licensrettigheder (8) 66 Nettoopskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: A/S Dansk Coladrik, ejerandel 95,81%. I den regnskabsmæssige værdi indgår licensrettigheder med 555 Moderselskab Koncern Periodeafgrænsningsposter Aktiveret merpris på nyindkøbt emballage Øvrige forudbetalte omkostninger A/S BRYGGERIET VESTFYEN

27 A/S Bryggeriet Vestfyen Noter Moderselskab Aktiekapital Aktiekapitalen består af: aktier a 1 kr Aktierne er ikke opdelt i klasser. Ændring i aktiekapitalen de seneste 5 år: 5.31 Aktiekapital Kapitalforhøjelse 21/ Aktiekapital Nominel % af værdi aktie- kapital Egne aktier (8) Afgang Egne aktier Egne aktier erhverves med henblik på salg til eksterne parter. Moderselskab Koncern Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Andel af årets resultat 4 4 Minoritetsinteresser Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat hviler på følgende poster: Materielle anlægsaktiver Andre fradragsberettigede midlertidige forskelle Varebeholdninger Tilgodehavender mv. 317 (542) Skattemæssigt underskud (59) A/S BRYGGERIET VESTFYEN 27

28 A/S Bryggeriet Vestfyen Noter Moderselskab Koncern Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af gæld til realkreditinstitut Kortfristet del af kreditinstitutter i øvrigt Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efter 5 år eller senere forfalder (amortiseret kostpris): Gæld til realkreditinstitut Kreditinstitutter i øvrigt Pantsætninger Gæld til realkreditinstitut er sikret ved pant, Nom , i ejendomme med regnskabs mæssig værdi Til sikkerhed for langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter i øvrigt er deponeret ejerpante- og skadesløsbreve, i alt nom. 4., i ejendomme med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebreve, nom. 1., i ejendomme med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant, nom. 24.3, med pant i tilgodehavender fra salg og varebeholdninger med samlet regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev, nom. 3., med pant i produktionsanlæg med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er afgivet pant i aktier i A/S Dansk Coladrik med bogført værdi Samlet værdi af pantsatte aktiver A/S BRYGGERIET VESTFYEN

29 A/S Bryggeriet Vestfyen Noter Moderselskab Koncern Leasingforpligtelser For årene er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende leje af personbiler og trucks mv De resterende leasingydelser udgør Kautions- og eventualforpligtelser Den maksimale hjemtagelsesforpligtelse vedrørende emballage kan opgøres til 5.84 Heraf udgør hjemtagelsesforpligtelsen for flasker 1.775, der anses for dækket af flaskernes værdi. 16. Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (7.286) 91 Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv. (2.359) (2.593) Likvider Likvide beholdninger Bankgæld (33.91) (22.23) (31.711) (2.79) 18. Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse Der er ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på A/S Bryggeriet Vestfyen (moderselskab og koncernen). Transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret Transaktioner med nærtstående parter og A/S Bryggeriet Vestfyen, der ikke er indgået på normale markedsvilkår. Navn Grundlag for indflydelse Art og omfang af transaktioner Bryggeriet Vestfyens Aktionær A/S Bryggeriet Vestfyen har ydet gave på 75 Fond til Bryggeriet Vestfyens Fond. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 29

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2011 til 30. september 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Hovedpunkter for regnskabsåret 2011/12 5 Aktionærforhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 130. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 130. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 13. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 214 til 3. september 215 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 214/15

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 21 til 3. september 211 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Hovedpunkter for regnskabsåret 21/11 5 Aktionærforhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2012 til 30. september 2013 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 2012/13

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S FUNDER EL-VVS SERVICE A/S Drejergårdsvej 2 8600 Silkeborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Dennis Rasmussen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr. 13897212 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.03.2015 Dirigent Navn: Nils Dorin Jacobsen Aa.S.F. Holding A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere