Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760"

Transkript

1 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet Referat godkendt og underskrevet 2 Allerslev kirkegård Sag: Allerslev kirkegård udviklingsplan (1274) - Allerslev Sogn Bilag fra kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted og tilbud fra Henrik Gustafsson, HG Træfældning & Topkapning vedlægges. Provst Mette Manusson har aftalt møde med en repræsentant for menighedsrådet onsdag, den 12. marts kl. 10 som forberedelse til Provstiudvalgets beslutning Med baggrund i det fremsendte materiale samt provstens anbefaling efter besigtigelsen, har Provstiudvalget godkendt projektet til kr incl. moms. Allerslev kirkegård Allerslev: Tilbud beskæring 3 Bårse-Beldringe:Flytning af beløb i anlægsramme for 2014 Sag: BUDGET 2014 (1177) Bårse-Beldringe:Flytning af beløb i anlægsramme for 2014 Anmodning fra bygningskyndig Niels Kjellerup Jensen sendt til berigtigelse hos menighedsrådsformanden, hvorefter anmodning om overførsel af kr fra anlæg: istandsættelse af præstekontor, til anlæg: vinduer i præstegården, kan godkendes af provstiudvalget. Referat, Side: 1

2 4 Placering af ligningsbeløb fra Stege Menighedsråd Sag: Udby Kirkerestaurering 2014 (1289) - Udby Sogn Som aftalt på sidste PU møde er Udby og Kalvehave Menighedsråd blevet kontaktet for at kunne forhandle videre om placeringen af ligningsbeløb fra Stege. Udby sender en opdateret opgørelse over kirkerestaureringen inden næste møde. Kalvehave udskyder indvendig kalkning til kirkerestaureringen men indsender også et opdateret regnskab inden mødet. Udby Kirkerestaurering 2014 Provstiudvalget har besluttet at for meget overført ligningsbeløb til Stege, skal deles mellem Provstiets etablering af Skoletjenesten og kirkerestaurering i Udby kirke. Provstiudvalget har besluttet at igangsætte den indvendige kirkerestaurering i Udby Kirke i henhold til fremsendt materiale kr incl. moms minus egen opsparing kr ialt kr Kalvehave menighedsråd er blevet bedt om, i henhold til vejledningen på DAB, at starte projekt kirkerestaurering med kontakt til arkitekt og fonde, og når økonomien er på plads at ansøge Provstiudvalget om penge til projektet. 5 Flytning af anlægsmidler- Parkeringsplads Sag: Køng-Svinø - Flytning af anlægsmidler- Parkeringsplads (1282) - Køng Sogn Køng-Svinø ansøger Provstiudvalget om flytning af overskydende anlægsmidler til etablering af parkeringsplads. Provstiudvalget har godkendt flytning af diverse overskydende anlægsmidler ialt kr ,00 til anlæg af parkeringsplads. Flytning af anlægsmidler- Parkeringsplads 6 Udmelding af driftrammer for 2015 Foreløbige driftsrammer for 2015 godkendes af PU. Bilag bliver udleveret ved PU mødet. Provstiudvalget har godkendt de foreløbige driftsrammer for Tilrettet bilag udsendes med referatet. De foreløbige driftrammer bliver udsendt til menighedsrådene senest den 15. april Budget 2015 skal være provstiet i hænde senest 10. juni 2014 og fremlægges ved budgetsamrådet den 25. juni Punkter til drøftelse på budgetsamrådet drøftes på næste PU møde den 23. april Præstø Kirke Stiftelån Sag: Præstø:: Lån til renoveringen af Præstø kirke (1055) - Præstø Sogn Provstiudvalget er orienteret om at Stiftslån til Præstø kirke er rettet fra kr. 5 mill til kr. 4 mill. Ny afdragsprofil fremsendes og korrigeres i den foreløbige driftsramme for 2015 Præstø Kirke -ændring af lån til istandsættelse Præstø - ændring af afdragsprofil - ændring af lån Svar -Ny afdragsprofil Referat, Side: 2

3 8 Stege: Frigivelse /overførsel bundne midler Sag: Stege - overførsel og frigivelse af bundne midler (1284) - Stege Sogn Stege: Frigivelse /overførsel bundne midler 9 Stensby:Rettelse til 5% midler - til berigtigelse i PU Sag: Stensby: frigivelse til grverfaciliteter (963) - Stensby Sogn Ved afslutning af Stensbys regnskab for 2013 er vi blevet opmærksom på en fejl i udbetalingen af 5% midler til Stensby i Provstiudvalget skal ved mødet berigtige rettelsen som betyder en tilbagebetaling på kr ,63 i Anmodning fra forretningsfører Marianne Glimø sendt til berigtigelse hos menighedsrådsformanden, hvorefter anmodning om overførsel af kr ,67 fra annulleret anlæg 2012, og rest saldo vedr. salg af jord kr ,59 til projekt Morten Reenbergs Gård, kan godkende af provstiudvalget. Provstiudvalget er orienteret om fejlen og tilbagebetalingen i regnskabet for Stensby:Rettelse til 5% midler - til berigtigelse i PU 10 Udby-Ørslev ændring af knæfald Sag: Udby-Ørslev ændring af knæfald (1290) - Udby Sogn Ansøgning om tilladelse til at skære knæfaldet fri fra bagvæg i både Udby og Ørslev Kirke. Ansøgningen fra Udby-Ørslev kirker videresendes med anbefaling til Roskilde Stift. Udby-Ørslev ændring af knæfald 11 Skoletjenesten - Økonomi Sag: Skoletjeneste: etablering af skoletjeneste med Lolland-Falster stift (1077) Provsten har orienteret præster og formænd. Økonomi og stillingsannonce drøftes Skoletjenesten:Invitation til temadag om dannelse 12 Sekretærstilling - Økonomi Sekretærstilling fra 32 timer til 37 timer. Økonomi forelægges Provstiudvalget har besluttet at ansætte en 1/2 tids lærer fra Stege-Vordingborg Provsti, som skal samarbejde med to 1/4 tids præster fra Lolland- Falster stift med ansættelses start i august Provst Mette Magnusson og sekretær udarbejder et forslag til stillingsannonce, som sendes til godkendelse i provstiudvalget. Der tilmeldes én person fra provstiet til Skoletjenestens temadag om dannelse. Udgiften i 2014 overføres fra for meget overførte ligningsmidler til Stege Menighedråd (se punkt 8) og indlægges i driftrammen for Provstiudvalget har besluttet at ændre arbejdstiden fra 32 til 37 timer, dog med bibeholdelse af mandag som lukkedag for at skabe arbejdsro. Tilrettet skema med korrekt økonomi udsendes til provstiudvalget med referatet. Referat, Side: 3

4 13 Provstisekretærkursus 2014 Sag: Provstisekretærkursus 2014 (1286) Kursus for nye provstisekretærer i uge 22 - godkendt! Provstisekretærkursus Eventuelt Kørsel og diæter udsendes til godkendelse. Dilemma med præstegårdsøkomi i to sogns pastoratet blev drøftet - tages op senere hvis det bliver et problem. Referat, Side: 4

5 Orientering 15 Menighedsrådsvalg i 2014 Sag: Menighedsrådsvalg i 2014 (1276) Til orientering er Sværdborg - Lundby sognes menighedsråd på valg i 2014 Provstisekretæren kontakter Sværdborg-Lundby menighedsråd i august måned for at tjekke om alt er på plads. Menighedsrådsvalg i SV: "Mere kirke for pengene" Sag: Køng "Mere kirke for pengene" (1280) - Køng Sogn Orientering fra Køng Sogn Provstiudvalget er meget positive overfor forslag til "Mere kirke for pengene" og mener at man skal arbejde videre med det, også i erfa-grupperne. Eventuelt punkt til budgetsamrådet. SV: "Mere kirke for pengene" 17 Præstø Kirke - Forsatsruder Sag: Præstø: Fortsatsruder (1268) - Præstø Sogn Til orientering er mail fra Kjeld Lorenzen lagt arkiveret i sag 1268 Mail er arkiveret i sagen. Præstø kirke - Ekstra bilag vedr. Forsatsruder 18 Orientering fra Erfa-møder 19 Indbydelse til møde med stiftsrådet 29. september 2014 Sag: Provstiudvalget-indbydelse til møde med stiftsrådet 29. september 2014 (1285) Indbydelse til møde med stiftsrådet 29. september 2014 Referat, Side: 5

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning Ergonomisk tjek af præstens arbejdsplads kr. 5.366,25 Sag: 5% ansøgning Ergonomisk

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere