Skriftlig beretning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2011"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2011 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

2 2 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S bestod frem til af aktionærkredsen Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger. Læsø Kommune udtrådte af selskabet ved årsskiftet. Toppen af Danmark er en af Danmarks største turistdestinationer, og omfatter et turisterhverv, som svarer til knap 700 virksomheder. Selskabets hovedmål er at koordinere og udvikle turismen i området.

3 skriftlig beretning 3 Bestyrelsens skriftlige beretning om selskabets virksomhed i 2011 Indledning Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år er delt dels i denne skriftlige beretning, som udsendes forud for generalforsamlingen og dels i en mundtlig beretning, som formanden fremlægger på selve generalforsamlingen. Året 2011 har været præget af mange aktiviteter i og omkring Toppen af Danmark. Basis-udgangspunktet har været den Strategi- og handlingsplan for 2011, som kommunerne vedtog i efteråret Dertil kommer fremdrift af det 3-årige helårsturisme-projekt Naturen+, hvor det overordnede mål er at skabe helårsturisme på lang sigt og sæsonudvikling på kort sigt. Da en stor del af de igangsatte processer fortsætter i 2012 og for at give et aktuelt billede af aktivitetsniveauet, vil beretningen i nogen grad også omhandle aktiviteter, som er foregået i de første måneder af I den forbindelse gøres opmærksom på, at Læsø Kommune udtrådte af samarbejdet pr , og derfor ophørte deres deltagelse i aktiviteter, markedsføring m.m. ved årsskiftet. Redaktion afsluttet: 21. maj 2012

4 4 ejerforhold og organisering Ejerforhold og organisering Aktionærkreds Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S har i 2011 været ejet af 4 aktionærer med følgende fordeling af aktierne: Hjørring Kommune 42,5 % Frederikshavn Kommune 32,5 % Læsø Kommune 12,5 % Fonden Toppen af Danmark* 12,5 % Læsø Kommune anmodede officielt i starten af september 2011 om at udtræde af Toppen af Danmark-samarbejdet pr Bestyrelsen behandlede henvendelsen på bestyrelsesmøde den : Bestyrelsen accepterede Læsø Kommunes udtræden med forkortet varsel pr I forhold til Læsø Kommunes deltagelse i projektet Naturen+ oplyste bevillingsgivere, at Læsø Kommune af tekniske årsager skal fremgå af oversigten over partnere frem til projektets afslutning i Læsø Kommune accepterede bestyrelsens kriterier for udmeldelse, og Læsø Kommune udtrådte af selskabet pr I henhold til aktionæroverenskomstens 6 sker afhændelse af aktiepost uden vederlag, således at der sker overdragelse af aktieposten til fordeling med lige store nominelle beløb til de øvrige aktionærer. Pr er der nu 3 aktionærer med følgende fordeling af aktierne: Hjørring Kommune 46⅔ % Frederikshavn Kommune 36⅔ % Fonden Toppen af Danmark* 16⅔ % Med henvisning til accept af forkortet varsel på udtræden, blev det besluttet at anmode Læsø Kommune om udover advokatomkostninger at betale de direkte omkostninger, der var forbundet med at fjerne Læsø fra den fælles hjemmeside. * Fonden Toppen af Danmark er en sammenslutning af turistforeninger i Toppen af Danmarks område. Fonden Toppen af Danmark har sekretariat på Lønstrup Turistbureau. Bestyrelsen reduceres pr fra 8 medlemmer til 7 medlemmer.

5 ejerforhold og organisering 5 Bestyrelse Bestyrelsen for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S bestod frem til af: Arne Boelt, formand (borgmester, Hjørring Kommune) Lars Møller (borgmester, Frederikshavn Kommune) Thomas W. Olsen (borgmester, Læsø Kommune) Susanne Sander (byrådsmedlem, Hjørring Kommune) Erik Sørensen (byrådsmedlem, Frederikshavn Kommune) Svend Bjørnager, næstformand (Fonden Toppen af Danmark /Lønstrup Turistforening) Ulla Mosich (Fonden Toppen af Danmark/Skagen Turistforening) Jens Guldsmed-Thomsen (Fonden Toppen af Danmark /Tversted Borger- og Turistforening) I forbindelse med Læsø Kommunes udtræden af selskabet ved årsskiftet 2011/2012 blev der den 13. december 2011 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor tilrettede vedtægter og aktionæroverenskomst blev godkendt. I henhold til aktionæroverenskomstens 4 består bestyrelsen fremover af 7 personer, og med virkning fra 1. januar 2012 er det: Arne Boelt, formand (borgmester, Hjørring Kommune) Lars Møller (borgmester, Frederikshavn Kommune) Susanne Sander (byrådsmedlem, Hjørring Kommune) Erik Sørensen (byrådsmedlem, Frederikshavn Kommune) Svend Bjørnager, næstformand (Fonden Toppen af Danmark /Lønstrup Turistforening) Ulla Mosich (Fonden Toppen af Danmark/Skagen Turistforening) Jens Guldsmed-Thomsen (Fonden Toppen af Danmark /Tversted Borger- og Turistforening) Der har i 2011 været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 bestyrelsesseminar, 1 ordinær generalforsamling og 1 ekstraordinær generalforsamling (Læsø Kommunes udtræden). Møderne er holdt på skiftende lokaliteter i Toppen af Danmark. Bestyrelsesmødet i juni måned blev dog afholdt i forbindelse med en studietur til Oslo, hvor bestyrelsen havde møde med ledelsen hos henholdsvis Stena Line og Color Line - og også besøgte VisitDenmarks kontor i Norge. Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget i møder i destinationen og møder i regi af VisitNordjylland.

6 6 ejerforhold og organisering Organisering decentral struktur Toppen af Danmark har siden dannelsen af Destinationsselskabet i 1996 bygget på en decentral struktur, hvor opgaverne løses med de lokale turistbureauer som omdrejningspunkt i samarbejde med destinationsselskabets sekretariat. Arbejdet organiseres via en række projektgrupper med ansvar for definerede projekter. Samarbejdet er illustreret i følgende model: Oversigt over samarbejdet i Toppen af Danmark Kommuner Toppen af Danmark A/S Direktør Sekretariat Produktudvikling Turistchefudvalg Projekter Markedsføring Turistforeninger & Turistbureauer Turistchefer Fonden Toppen af Danmark Turisterhvervet

7 ejerforhold og organisering 7 Turistbureauerne/turistchefudvalget Et udvalg bestående af områdets turistchefer fungerer som teknikerudvalg for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, og turistcheferne tager aktivt del i udviklingsarbejdet. De 8 turistbureauers medarbejdere (ca. 40) bidrager løbende med at løse en mængde forskellige arbejdsopgaver i relation til samarbejdet. Som noget meget væsentligt er det turistbureauerne, som er det lokale kontakt- og bindeled til turisterhvervet. I forlængelse af bestyrelsesseminar i januar 2011 og vedtagelse af den nye strategi Lysets Land 2020 foretog turistchefudvalget på deres årlige strategiseminar et serviceeftersyn med henblik på prioritering, justering og effektivisering af arbejdet. Her blev fordeling af arbejdsopgaver og organisering af samarbejdet gennemgået for at sikre den mest optimale udnyttelse af ressourcerne, og det mundede ud i, - at forretningsudvalget blev nedlagt, - at antallet af årlige turistchefudvalgsmøder er blevet reduceret, - at møderne holdes på skift rundt i området, og at antallet af medlemmer i de enkelte udvalg generelt blev reduceret. Toppen af Danmarks sekretariat Sekretariatet bor til leje på 2. sal i huset Skandiatorv 1 i Frederikshavn. I forbindelse med afvikling af projektet Naturen+ med tilhørende projektteam er lejemålet udvidet til at omfatte hele 2. sal. Merudgiften til husleje m.m. dækkes stort set via projektet Naturen+. På sekretariatet er der fortsat 3 ¼ fastansatte medarbejdere. I tillæg er der et variabelt antal projektmedarbejdere finansieret af eksterne projektmidler. På sekretariatet løses en række administrative, koordinerende og udførende funktioner i forhold til drift og udviklingsopgaver. Sekretariatet varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

8 8 Helårsturismeprojektet naturen+ Helårsturismeprojektet Naturen+ Baggrund Naturen er Toppen af Danmarks styrke og absolutte hovedprodukt. Samtidig er naturen også udfordringen i udviklingen af helårsturisme. Uden for sommersæsonen er naturen ikke nok som selvstændigt turistprodukt. Naturen skal kobles med andre oplevelses- og aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i lokale værdier. Ideen til projektet Naturen+ er opstået på den baggrund. Kernen i projektet er i respekt for og i samarbejde med de eksisterende erhverv at udvikle nye oplevelser, produkter og nye markedsføringsformer med fokus på at skabe vækst i turismebranchen forår, efterår og vinter. Projektet sigter mod at skabe grundlag for øget omsætning, rentabilitet og beskæftigelse. Handlingsplan og indsatsområder Til projektet er der udarbejdet en handlingsplan, som nøje beskriver projektets planlagte aktiviteter. De planlagte aktiviteter tager afsæt i de mange ideer, der er blevet fostret i forprojektet, som blev afviklet i perioden Aktiviteterne falder inden for 5 temaer: Oplevelsesudvikling, Synliggørelse, Overnatning, God adgang samt Mål og analyse. Det er den samlede udvikling af det brede turismeprodukt i Toppen af Danmark, der forventes at skabe den ønskede udvikling i destinationen. Temaerne og de tilhørende indsatsområder ses nedenfor: Oplevelsesudvikling Synliggørelse Overnatning God adgang Mål og analyse Lys i naturen Toppen i Børnehøjde Profilering af årstider Fremtidens overnatning og resorts Tilgængelighed for alle Analyse og videndeling Mennesket i naturen Kunst og kunsthåndværk Synliggørelse af åbningstider Effektmåling Aktiv i naturen Fugle Seværdigheder og bymiljøer Det våde element Temaferier

9 helårsturismeprojektet naturen+ 9 De økonomiske rammer for projektet Læsø, Frederikshavn og Hjørring Kommuner godkendte i foråret 2009 projektets handlingsplan; herunder en kommunal medfinansiering på i alt 2 mio. kroner om året i 3 år svarende til 6 mio. kroner i alt. Hertil kommer en bevilling fra VisitDenmark på kroner til indsatsområdet Synliggørelse af åbningstider. Med denne kontante opbakning fra kommunerne og VisitDenmark har både Regionalfonden og Region Nordjylland bevilget tilsammen 5,7 mio. kroner. Organisering herunder samarbejde med de lokale turistbureauer Naturen+ er kendetegnet ved, at alle aktører i Toppen af Danmark bidrager til projektets udvikling. De 3 kommuner var initiativtagere til projektet, der afvikles i regi af Toppen af Danmarks Sekretariat. De lokale turistbureauer spiller en afgørende rolle i udviklingen af projektet, da det dels er dem, der varetager kontakten til det lokale turisterhverv, og dels er det dem, der skal sikre, at projektets resultater bliver forankret lokalt. Det er endvidere turistcheferne, der som facilitatorer varetager ledelsen af de mange netværk, der er igangsat. Organiseringen af Naturen+ bygger således på den decentrale struktur, der er kendetegnet for og styrken i hele Toppen af Danmark-samarbejdet. Toppen af Danmarks A/S Bestyrelse TAD sekretariat Projektteam Naturen+ Styregruppe sparring inddragelse Naturen+ Dialogforum Turistchefudvalget Turistforeninger Kommuner Erhvervsaktører Interesseorganisationer > > > Indsatsområde Netværk 1 Indsatsområde Netværk 2 Indsatsområde Netværk 3 Indsatsområde Netværk 4 Indsatsområde Netværk 5 Indsatsområde Netværk 6 Indsatsområde Netværk 7

10 10 helårsturismeprojektet naturen+ Styregruppen Kommunerne er som medejere af projektet en meget central part, både i forhold til beslutningsprocesser og implementering. Derfor besluttede bestyrelsen for Toppen af Danmark ved projektets start, at kommunale embedsmænd og kommunaldirektørerne skulle indgå i projektets styregruppe. I 2011 så styregruppen således ud: Pauli Jørgensen (formand) Tommy Christiansen Lisbeth Bilde Søren Abildtrup Jane Wiis Lise-Lotte Stisager Laila Zielke Claus Brøndum Lars Enevold Pedersen Birgitte Christensen Bente Christensen (projektleder) * Søren Abildtrup udtrådte af styregruppen pr Styregruppe Toppen af Danmark A/S Hjørring Kommune Hjørring Kommune Læsø Kommune* Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Hirtshals Turistbureau Løkken og Lønstrup Turistbureauer VisitNordjylland Toppen af Danmarks sekretariat Toppen af Danmarks sekretariat, projektleder Naturen+ Styregruppen mødes ca. 5 gange om året for at følge op på projektets fremdrift og status i forhold til de opstillede milepæle. I det forgangne år har der været flere centrale punkter i styregruppens arbejde: Der er bl.a. blevet arbejdet med en ønsket projektforlængelse frem til 31. december 2012, da projektet kom senere i gang end først planlagt samt en midtvejsevaluering og evt. videreførelse af de bedste resultater, der er opnået i projektet. Derudover har styregruppen forholdt sig til konsekvenser af Læsø Kommunes udtræden af Toppen af Danmarksamarbejdet ved årsskiftet 2011/12. Aktiviteter bygger på opbakning fra turismeerhvervet Aktiviteternes succes bygger i høj grad på turismeerhvervets og lokale ildsjæles involvering i Naturen+. Det har derfor hele tiden været Toppen af Danmarks ønske, at turismevirksomhederne og ildsjælene kunne se, at aktiviteterne kan bruges til at skabe et mere rentabelt erhverv. I de 2½ år, projektet har varet, har mere end 500 virksomheder, interesseorganisationer, ildsjæle m.fl. været i kontakt med og bidraget til de gode resultater, der er skabt i projektet. Det er en glæde at se, at projektet nu uopfordret bliver kontaktet af personer og virksomheder, der ønsker at deltage, ligesom mange virksomheder nu er begyndt at implementere og markedsføre aktiviteter, som er udviklet i regi af Naturen+.

11 helårsturismeprojektet naturen+ 11 Aktiviteter i 2011 Det blev igen et aktivt år for Naturen+ med mange netværksmøder og stribevis af aktiviteter. Alle indsatsområder er sat i gang, og der er netværks- og arbejdsgrupper i de fleste af dem, som arbejder med at videreudvikle ideer og aktiviteter. Grupperne har været meget aktive og har skabt en masse ideer til aktiviteter og tiltag. Nogle af dem er allerede igangsat eller afprøvet, og nogle venter eller er under udarbejdelse. Kunst & kunsthåndværk Kunstuger I 2011 blev der afholdt kunstuger i uge 20 og uge 38. Det blev to uger, hvor kunstnere og kunsthåndværkere havde lagt sig i selen for at skabe skæve og anderledes kunstoplevelser, hvor man kunne få et møde med kunstnerne på hjemmebane, være med i skabelsesprocessen og få ny indsigt og viden med hjem. I kunstugerne får gæster et personligt indtryk af de mange kunstnere, som lever og arbejder i Lysets Land. Over disse to kunstuger var der daglige events og arrangementer i alt 176 arrangementer. Der har været stor opbakning fra kunstnerne og kunsthåndværkerne, som har udviklet helt nye arrangementer til netop kunstugen. Denne opbakning ser ud til at fortsætte i 2012, hvor kunstugen i uge 18 kommer til at byde på ca. 90 arrangementer. Kunstuge-koncepter er også ved at få godt tag i overnatningsvirksomhederne i området. I kunstuge 38 i 2011 udbød 7 overnatningsvirksomheder weekendophold og miniferier, hvor gæsterne kunne holde en ferie i kunstens tegn, hvor kunstoplevelser går hånd i hånd med unikke naturoplevelser og gastronomi. Til kunstugen i uge 18 i 2012 er dette antal fordoblet, så 14 overnatningsvirksomheder tilbyder kunstugeophold. Også 4 spisesteder har meldt sig på banen med spisetilbud i kunstugen. Aktiv i naturen fugle Den netværksgruppe, som er etableret under dette indsatsområde, har samarbejdet om aktiviteter under overskriften Tæt på fuglene Fugledage 2011, en idé, som er hentet fra rapporten Segmentanalyse af potentialet for øget fugleturisme i Toppen af Danmark udarbejdet af Cowi, august (Rapporten kan ses på under partnerforum eller rekvireres på sekretariatet). Dette samarbejde resulterede i, at der i september 2011 blev afholdt fugledage, hvor der blev udbudt 7 forskellige guidede fugleture rettet mod fuglekiggere i alle aldre. Her kunne deltagerne komme på fugletur med en lokal guide og opleve områdets unikke natur og fugleliv. Netværket planlægger at afholde 2 gange Fugledage i 2012, en uge i maj og en uge i september. Her satses på at lave samarbejde med overnatningssteder om pakker, som inkluderer overnatning og guidede ture. Fugledagene i maj ligger i ugen op til Skagen Fuglefestival og World Migratory Bird Day, og det er en glæde, at fuglenetværket nu er så etableret, at det bliver inviteret med som udviklingspartner på disse to events.

12 12 helårsturismeprojektet naturen+ Lys i naturen Brandet Lysets Land udfordres kraftigt, når der skal skabes helårsturisme, da turisterne skal komme i en tid, hvor der store dele af døgnet er mørkt. Men lys ses jo som bekendt bedst i mørke. Netværket og en arbejdsgruppe har desuden arbejdet på en Lysfest en pendant til sommerens sankthansfest. Festen fandt sted i hele uge 8 og kulminerede med et brag af en fest den 25. februar 2012 på Knivholt Hovedgaard uden for Frederikshavn, hvor mere end 600 børn og deres forældre oplevede ildshow, lysshow, selvskabt ultraviolet lyskunst og ikke mindst en stor ugelang skattejagt, hvor der skulle findes usynlige bogstaver ved hjælp af lommelygter med ultraviolet lys. Mennesket i naturen I det forgangne år har fokus primært været rettet mod ridning og cykling i dette indsatsområde. I netværket hestegruppen er der udviklet et nyt koncept Tour de kyst til kyst på hesteryg. Der er endvidere dannet en erhvervsmæssig forening Hestene i Lysets Land, som er direkte afledt af netværksaktiviteterne i gruppen. Foreningen arbejder på at skabe større synlighed og udvide tilbuddene af hesteturismen i Toppen af Danmark. I indsatsområdet er der udviklet en idé til et stort rollespil i Lønstrup baseret på den virkelige historie om den engelske fregat The Crescents forlis ud for Mårup i Tanken er, at rollespillet skal omfatte hele Lønstrup, som vil blive ført tilbage til 1808 med mørke, gru, død og fjendtlige britiske søfolk. Ideen er udviklet i et netværk og en arbejdsgruppe, og konceptet er nu overgivet til en gruppe af ildsjæle med tilknytning til Lønstrup. Der har vist sig stor interesse for at udvikle cykelturisme i Lysets Land både blandt cykelaktører og overnatningssteder. Derfor er der blevet udviklet et idékatalog med cykelruter i Lysets Land og en forretningsplan for salg af cykelpakkeferier. Med udgangspunkt i idékataloget og forretningsplanen vil der i foråret 2012 blive arbejdet videre med at konceptudvikle rammerne for cykelturisme. I maj 2011 afholdt Naturen+ igen en temadag for kommunale medarbejdere. Ud over oplæg om GIS-kort blev der også fortalt om digitale cykelruter, mobilportaler og cykelkort. Naturen+ har samarbejdet tæt med VisitNordjylland om udvikling af Nordjysk Cykelkort, som nu er tilgængeligt på alle turistbureauer i området. I løbet af det sidste år har også den Tværkommunale ArbejdsGruppe (TAG) med repræsentanter fra kommunerne mødtes. I gruppen diskuteres der fælles koordinering og implementering af nye tiltag i særdeleshed i forhold til infrastruktur og faciliteter i naturen.

13 helårsturismeprojektet naturen+ 13 Fremtidens overnatning og ressorts Overnatning er sjældent kun et spørgsmål om en seng at sove i. Overnatning udgør i stigende grad en del af den samlede ferieoplevelse. Dette har været baggrunden for dannelse af et netværk, som skulle se på muligheder for anderledes overnatningsformer i Toppen af Danmark. Netværket har haft hjælp af et konsulentfirma til at udarbejde et katalog med 24 nye og anderledes overnatningstilbud og her er der noget for alle. Forslagene spænder vidt fra hytter til stjernekiggeri over overnatning i retro-campingvogne og overnatning i cementrør. Der bliver afholdt en konference foråret i 2012 på Brøndums Hotel i Skagen, hvor der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til konsulenterne bag de skæve overnatningstilbud og til en generel drøftelse af overnatningstilbuddet i Toppen af Danmark. Tilgængelighed for Alle I indsatsområdet Tilgængelighed for Alle er der etableret et netværk, der arbejder med synliggørelse af tilgængelighed og pakketure for mennesker med funktionsnedsættelse. Gennem netværksarbejdet har det vist sig, at der også er behov for at motivere erhvervet til at lade sig tilgængelighedsmærke, og der vil i løbet af foråret blive arbejdet videre med både ideer til markedsføring og motivation af erhvervet. Toppen i Børnehøjde I 2011 udviklede netværket konceptet Grøn Vinter i forbindelse med temauger for børn og der blev lavet mange gode arrangementer. Men eftersom TV2 s julekalender Ludvig og Julemanden blev optaget i Lysets Land, var der bred enighed i netværket om at afprøve et nyt koncept i 2012 med afsæt i julekalenderen. Derfor blev konceptet Styggetid i Toppen af Danmark udviklet, og fokus er primært på Stygge Krumpen og middelalderen. I uge 7 og 8 er der blevet afviklet 52 arrangementer. Forlængelse og forankring På grund af det forholdsvis sene tidspunkt for netværksdannelser i indsatsområder har både Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Nordjylland accepteret, at Naturen+ forlænges frem til 31. december 2012, og forlængelsen sker inden for budgettets rammer. Mange af aktiviteterne er allerede solidt forankret i erhvervet eller hos ildsjæle, andre aktiviteter afsluttes helt naturligt, da målene på afslutningstidspunktet er nået. Men der skal findes en løsning for de aktiviteter, som mangler det sidste lille skub for at være selvkørende, og Toppen af Danmarks turistchefgruppe har af samme grund prioriteret en stor del af deres strategiseminar i 2012 til at drøfte, hvilke af aktiviteterne, der kan videreføres.

14 14 helårsturismeprojektet naturen+ Analyser, som er udarbejdet i Naturen+ Naturen+ bygger ikke kun på samarbejde, men også på at dele og sprede viden. Der er i de forgangne 2½ år udarbejdet analyser, som har til formål at afdække DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling problemstillinger og give idéer til nye indtjeningsmuligheder i turismeerhvervet. Alle rapporter ligger frit tilgængelige på Toppen af Danmarks hjemmeside ( > partnerforum > Naturen+), og ved hver analyse kan der downloades et resumé. Analyserne kan også fremsendes ved henvendelse til Toppen af Danmarks sekretariat. Vi investerer i din fremtid Segmentanalyse; turister med interesse for fugle Kendskabsanalyse; Hvad ved nuværende og kommende turister om Toppen af Danmark? Cykelturisme: Forslag til cykelruter i Lysets Land 5 rapporter om markedsføring rettet mod børn og deres familier Profilering af årstider: 4 årstidsspecifikke analyser om hvad turisterne efterspørger på de forskellige tider af året 24 forslag til anderledes overnatningsmuligheder for turister Forslag til events med lys som tema, som kan afvikles i den mørke tid af året.

15 helårsturismeprojektet naturen+ 15 Der er til Naturen+ udarbejdet en pixi-udgave af projektets handlingsplan, som fås ved henvendelse til sekretariatet eller downloades fra hjemmesiden > partnerforum > Naturen+ Kunstuger Kyndelmisse Kunstuger Lystfestival Fugledage Lystfiskerdage Lystfestival

16 16 vækst via netværk - lysets land 2020 Vækst Via Netværk - Lysets Land 2020 I 2001 formulerede partnere i Toppen af Danmark den første fælles koordinerede turismepolitik for destinationen, og denne blev revideret i Siden har en række forhold ændret sig, og der har været behov for at opdatere og revidere det strategiske niveau for destinationssamarbejdet. Med ekstern støtte fra EU-regionalfondsmidler har Toppen af Danmark i løbet af 2010 og det første halvår i 2011 under overskriften Vækst via netværk Lysets Land 2020 afviklet en proces med det formål at formulere en langsigtet vækstplan for turismen i de kommuner, som Toppen af Danmark omfatter. Den gennemførte proces involverede mindst 200 personer med tilknytning til turismen i destinationen, herunder såvel private turistvirksomheder som repræsentanter for kommuner og turistforeninger. I foråret 2011 var strategien til høring ved ejerkredsen, og efter mindre tilretninger godkendte bestyrelsen strategien i juni måned. Den endelige strategi kan ses på under partnerforum. Strategien har bl.a. dannet baggrund for udarbejdelse af Toppen af Danmarks handlingsplan for 2012.

17 naturen Naturen+ 3 For at understøtte vækst i Toppen af Danmarks område har kommunerne siden 2007 prioriteret en særlig indsats med fokus på helårsturisme, hvor det nuværende helårsturismeprojekt Naturen+2 afsluttes ved udgangen af Frem til nu har vægten i projekterne ligget på analyse og udvikling, og det har affødt et synligt behov for øget fokus på synliggørelse og markedsføring af de mange nyudviklede tiltag. Samtidig peger de mange involverede aktører fra turisterhvervet på, at der også fremadrettet er behov for central koordinering og facilitering af de forskellige aktiviteter. I forlængelse af helårsturismeprojektet og den nye strategi Lysets Land 2020 besluttede Toppen af Danmarks bestyrelse i juni måned at søge kommunerne om en fortsættelse af helårsturismeudviklingen i et 3-årigt projekt efter afslutning af det nuværende Naturen+ projekt i Det kommende forløb skulle med afsæt i den nye strategi Lysets Land 2020 og erfaringerne fra Naturen+2 være koncentreret om: Koordinering af arrangementer udviklet i Naturen+2 og fortsat facilitering i flere netværks-sammenhænge. Væsentlig styrkelse af synliggørelse og markedsføring herunder udvikling af web og nye digitale platforme. Ansøgningen blev behandlet i kommunerne i efteråret 2011, men den blev ikke imødekommet.

18 18 Toppen af danmarks aktiviteter Toppen af Danmarks aktiviteter Branding Lysets land Brandingværktøjer Toppen af Danmark er Lysets Land. Omgivet af hav får lyset her en særlig intensitet og landskabet et unikt farvespil. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Lysets Land er det brand, som nu i en del år har sat overskriften for markedsføringen af området. Lysets Land-logoet kan sammen med en række andre brandingværktøjer frit benyttes af alle turistvirksomheder i Toppen af Danmarks område. På (vælg partnerforum, eller gå direkte på: branding.toppenafdanmark.dk) kan virksomheder og kommunerne i Toppen af Danmark hente forskellige elementer til brug i markedsføringen. Det er målet, at flere og flere lokale virksomheder i stigende grad vil benytte Lysets Land, som element i deres individuelle markedsføring. På opfordring fra erhvervet er der blevet fremstillet et lille klistermærke med Lysets Land-logoet. Klistermærket kan gratis rekvireres på det lokale turistbureau eller på Toppen af Danmarks sekretariat. Det kan eksempelvis bruges af kunsthåndværkere til at sætte på deres produkter og dermed vise, at det er kunsthåndværk fra Lysets Land. Dette er en billig og meget enkel måde at udbrede kendskabet til Lysets Land, og det er positivt, at erhvervet på denne måde også deltager aktivt i at brande området. Lysets Land Den overordnede kampagne for at synliggøre og markedsføre området over for potentielle kunder indeholder en række delelementer: Katalog - med tilhørende distribution Website: med underliggende database Apps og QR-koder Markedsføringskampagner Katalog + 2 lommeguider Kataloget Ferie på Toppen af Danmark er annoncefinansieret, og det omfattende salg af annoncer foretages af de lokale turistbureauer. Koordinering af selve produktionsprocessen foretages af en række medarbejdere fra de lokale turistbureauer i samarbejde med sekretariatet. Efter en lille

19 Toppen af danmarks aktiviteter 19 afstikker til andet reklamebureau, er kataloget 2012 igen produceret ved reklamebureauet Corbiz. For at opruste markant på billedsiden, har professionelle fotografer været engageret - og lavet fotosessions rundt omkring i Lysets Land. Kataloget er udkommet i eksemplarer fordelt på tre sprogversioner: dansk, engelsk og tysk. Som et helt nyt tiltag fremstilles handy lommeguider med fokus på henholdsvis spisesteder og kunst & kultur. Ideen er, at netop valg af spisesteder og hvilke kunstnere og kultursteder, man vil besøge, ofte afgøres, når man er ankommet til turistdestinationen. Så lommeguiderne skal naturligvis ligge fremme alle relevante steder, hvor turisterne så at sige ikke kan undgå at falde over dem. Der er store forventninger til disse lommeguider, og de er da også blevet modtaget meget positivt af turisterhvervet. De lokale turistbureauer varetager vedligeholdelsen af de lokale sider, mens det er den projektansatte webredaktør, der varetager opdatering og vedligehold af de fælles overordnede sider. (Se nærmere beskrivelse under Øvrige udviklingsprojekter side 23) Toppen af Danmarks hjemmeside er en af landets tre mest sete turismehjemmesider i ASP-løsningen. Ifølge VisitDenmark, der laver statistik over hjemmesider tilknyttet deres ASP-løsning, er i sommermånederne den absolut mest populære turismeside. I 2011 med rekordmange besøgende i juli måned på over I ydersæsonerne er der dog større besøg på visitaarhus.dk. Toppen af Danmarks hjemmeside har i 2011 haft over 2,47 sidevisninger samt over besøgende. Statistikken viser, at den gennemsnitlige besøgende ser 4,05 sider pr. besøg. / Toppen af Danmarks hjemmeside er udviklet med udgangspunkt i VisitDenmarks ASPløsning, og denne løsning gør, at der er en tydelig sammenhæng i hjemmesiderne på nationalt, regionalt, destinations- og lokalt niveau. Der arbejdes løbende med at optimere og udnytte de mange muligheder, som hjemmesiden giver. I løbet af 2011 blev der bl.a. lanceret nye temasider om Kunstugerne og Stygge Krumpen som en del af markedsføringen af diverse tiltag og arrangementer i Toppen af Danmark. I forlængelse af Lysets Land-kampagnen har erhvervet desuden haft mulighed for at købe annoncer på forsiden og dermed profitere af de høje besøgstal på hjemmesiden. Erhvervet tog godt imod tilbuddet, og der blev i 2011 solgt i alt 27 annoncer. Annoncerne kan fortsat købes i første halvdel af 2012 og vil derefter blive afløst af anden annonceringsmulighed. Lysets Land på smartphone Toppen af Danmark kan som en af de første destinationer i landet tilbyde en app til iphone og Android mobiltelefoner. App en er en guide på dansk, tysk og engelsk til turisten både før og under ferieopholdet med oplysninger om overnatningssteder, spisesteder og de mange oplevelser i hele området. Turisten kan søge på hele Toppen af Danmark eller på de enkelte områder. Der er desuden mulighed for at bruge en Find nærmeste funktion og finde vej til oplevelserne på et kort. Samme oplysninger ligger også på mobilsitet m.lysetsland.dk.

20 20 Toppen af danmarks aktiviteter QR-koder Al markedsføringsforskning fortæller, at der skal skabes links imellem trykt og digitalt informationsmateriale for at give modtageren så mange valg og så megen information som muligt. Derfor vil man fremover i Toppen af Danmarks trykte guider kunne finde de såkaldte QR-koder, som ved aflæsning med smartphonens kamera leder brugeren direkte til flere oplysninger. Fotokonkurrence Via hjemmesiden opfordres besøgende i Toppen af Danmark til at indsende gode fotos fra ferien, og disse fotos indgår i konkurrence om årets bedste foto. Vinderen udpeges omkring nytår og belønnes med et ophold i Toppen af Danmark. Betingelserne for deltagelse er, at Toppen af Danmark frit må benytte de indsendte fotos i markedsføringen af området. Endnu engang har interessen været stor, og vi har modtaget ca. 170 spændende og gode fotos, hvoraf mange er af høj kvalitet. Distribution Selvom der er meget stor søgning til hjemmesiden, er der fortsat efterspørgsel efter det trykte katalog. Distribution af kataloget er derfor stadig en relativ stor post på det samlede Lysets Land-budget ( kr. /2012). I Danmark distribueres til alle turistbureauer, ligesom der sikres en tæt distribution i lokalområdet. I Sverige, Norge og Tyskland er der indgået aftale med VisitDenmark om distribution via online-bestilling af kataloget. I Holland indgår kataloget i en brochurepakke, som kan bestilles via VisitDenmark. Derudover bestilles der en vis mængde via internettet, men antallet af disse bestillinger er faldet ret meget de seneste år. Opgaven med fysisk at håndtere udsendelse af de kataloger, som rekvireres via internettet eller via kampagner (eksempelvis Idényt), går hvert år på skift mellem de lokale turistbureauer (2012= Hjørring Turistservice). Vinderfoto 2011 Delt 2. plads

21 Toppen af danmarks aktiviteter 21 Finansiering Finansieringen bag projektet Lysets Land er sammensat af midler fra turisterhvervet og turistbureauerne. Fordelingen er: Turistbureauerne kr. Erhvervet kr. I alt kr. Erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen (i 1000 kr) : Brønderslev Kommune udtræder af samarbejdet. 2012: Læsø Kommune udtræder af samarbejdet. Efter at der i 2011 var et fald i erhvervets opbakning til Lysets Land-kampagnen, er det glædeligt at kunne konstatere en mindre fremgang i salget til 2012-kampagnen. Denne lille fremgang er egentlig større, end det umiddelbart kan ses af tallene, da Læsøs virksomheder ikke deltager i (I 2011 var Læsøs andel af medfinansieringen = kr.). I forlængelse af finanskrisen er det positivt, at erhvervets bidrag til Lyset Land fortsat tegner sig for knap 1,7 mio. kr., hvilket vel at mærke er i tillæg til den direkte medfinansiering, som mange virksomheder bidrager med til forskellige øvrige markedsføringstiltag. Markedsføringskampagner Budgettet for markedsføringskampagner udover Lysets Land-kataloget og distribution beløber sig til 1,9 mio. kr., som finansieres på følgende vis: Via Lysets Land-pulje kr. Turisterhvervet og turistbureauerne kr. I alt kr. En stor del af midlerne anvendes i en stor samlet markedsføringsindsats, som koordineres via VisitNordjylland og i vid udstrækning i samarbejde med VisitDenmark. Indsatsen er koncentreret om de fire primære markeder Norge, Sverige, Tyskland og Dan-

22 22 Toppen af danmarks aktiviteter mark, samt en lille indsats på det hollandske marked. Der er afsat en pulje på kr., som er forbeholdt markedsføring af nye aktiviteter, der udspringer af helårsturismeprojektet Naturen+. I kampagnerne som enten gennemføres selvstændigt eller sammen med VisitNordjylland benyttes forskellige elementer: Online markedsføring og PR-aktiviteter Annoncering i rejsekataloger Annoncering i dagblade Annoncering i øvrige medier Som eksempel på annoncering i øvrige medier kan nævnes Toppen af Danmarks gentagne annoncering i Idényt, som har vist sig at være et effektfuldt medie. Modul-annoncerne sælges af de lokale turistbureauer til de turistvirksomheder, der ønsker at medvirke. Sammenfatning og koordinering af salg og produktion af annoncesiderne udføres af markedsføringsudvalget, som består af repræsentanter fra turistchefudvalget. Derudover har Toppen af Danmark i løbet af 2011 eksempelvis annonceret i et stort rejsemagasin, som Horesta udgav i samarbejde med Jyllandsposten, - i Skagerakposten i Norge og gratismagasinerne Lime og Kulør samt afviklet to Facebook/Google-kampagner. Qua vores medlemskab af foreningen Danske Destinationer deltog vi desuden i april-maj måned i en storstilet, landsdækkende ugeaviskampagne, som var støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond. Møde med erhvervet Det årlige fyraftensmøde med turisterhvervet og øvrige samarbejdspartnere blev afholdt på Nordsøen Oceanarium i oktober måned med ca. 145 deltagere. Aftenens gæsteindlæg stod konsulent i digitale teknologier og adjunkt ved Aalborg universitet Reimer Ivang - for, og han gav deltagerne et overblik over den digitale revolution samt konkrete eksempler på forbedringsmuligheder for udvalgte virksomheders hjemmesider. Derudover blev der sat fokus på, hvordan de enkelte virksomheder effektivt kan få glæde af resultaterne fra de 5 store analyser, som er udviklet i projektet Naturen+, og afslutningsvis blev der orienteret om igangværende aktiviteter og kommende tiltag. Naturen og Naturstyrelsen Naturen er uden sidestykke Toppen af Danmarks største aktiv, og naturens herligheder bruges massivt ift. at trække gæster til området. Bestyrelsen har derfor over for Naturstyrelsen givet udtryk for det uheldige i, at der spares på bænke, affaldsspande og øvrige faciliteter i naturen. Naturstyrelsen Vendsyssel har svaret, at man er opmærksom på problemet og vil bringe Toppen af Danmarks henvendelse videre til øverste ledelse.

23 Toppen af danmarks aktiviteter 23 Øvrige udviklingsprojekter Web og Facebook For at udnytte hjemmesidens funktioner bedst muligt, og dermed sikre fortsat høje besøgstal på siden, er der et udpræget behov for at have en webredaktør tilknyttet. Tendensen er, at en hastigt stigende del af både markedsføring og afsætning fremover sker via nettet, og det er derfor helt afgørende at have en opdateret og aktuel hjemmeside. Det blev derfor i efteråret 2009 besluttet at prioritere midler fra Lysets Land- og markedsføringspuljen, så der er projektansat en webredaktør. Da projektet finansieres af markedsføringsmidlerne, indgår lønudgiften ikke i sekretariatets basisdrift. Webredaktøren er ansat på 30 timer pr. uge og ud over helt overordnet opdatering af hjemmesiden arbejdes bl.a. med følgende områder: Udbygning af engelsk og tysk version af hjemmesiden. Løbende produktion af nyhedsbreve med inspiration til at vælge ferie i Lysets Land krydret med gode tilbud fra virksomhederne. Kampagnesider i forlængelse af annoncering i andre medier (fx Idényt). Årstidsbestemte temasider og kampagner i samarbejde med VisitDenmark. Aktuelle nyheder på forsiden. QR-koder og tilhørende mobilsider. Skabe ensartethed for øvrige sider bl.a. via undervisning af og inspiration til turistbureauernes medarbejdere. Toppen af Danmark er også på Facebook, og det er indtil videre webredaktøren, som sørger for at pleje det medie. I løbet af 2011 blev der bl.a. afholdt en konkurrence med præmier fra erhvervet for at tiltrække flere venner til Facebook-siden, som hedder Lysets Land (facebook.com /lysetsland). Siden har i dag over loyale venner, der aktivt tager del i siden. I tillæg til destinationens Facebook-side har også flere af lokalområderne oprettet lokale Facebook-sider, hvor nyheder, dags-tilbud/aktiviteter, vejrudsigter m.m. på denne måde meget hurtigt bliver videreformidlet til en stor kreds af venner. I 2012 får VisitDenmark ny løsning, og Toppen af Danmark skal derfor implementere ny hjemmeside med nyt layout og indhold. Som følge deraf vil en stor del af webredaktørens arbejde i 2012 være koncentreret om flytning og opsætning af den nye hjemmeside. Turistbureauerne opdaterer fortsat det lokale niveau på hjemmesiden, ligesom den oprindelige arbejdsgruppe supplerer webredaktørens arbejde. Ansættelsen administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. It For at følge den hastige udvikling generelt på it-området, samt til at koordinere processen omkring fortsat teknisk udvikling af hjemmesiden, har Toppen af Danmark en it-medarbejder ansat. Projektansættelsen finansieres af tre forskellige parter: turistbureauerne, Visittoppen feriehusudlejning og Toppen af Danmark via Lysets Landkampagnen. De tre parter disponerer efter en nøje udregnet fordelingsmodel hver især projektmedarbejderens timer ift. bidrag. Ansættelsen administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. It-medarbejderen har i 2011 forestået udvikling og implementering af et nyt Intranet (Sharepoint), som turistbureauerne har finansieret i fællesskab. Det er målet, at systemet skal effektivisere kommunikationen turistbureauerne imellem og i forhold til sekretariatet, - og at det vil blive muligt at forenkle arbejdsgangene i en del af projekterne.

24 24 Toppen af danmarks aktiviteter Den Gode Historie Projektet Den Gode Historie går ud på at koordinere, synliggøre og opdyrke arrangementer, hvor turister og lokalbefolkning får den autentiske historie med udgangspunkt i lokalsamfundet fortalt af lokale fortællere. Projektet startede i 2003 med 290 arrangementer, og det har nu udviklet sig til, at der i perioden var ikke mindre end arrangementer med ca deltagere, hvilket er et imponerende stort antal. Kataloget for 2012 udkommer midt i maj måned, og her tilbydes ca arrangementer i perioden Med fokus på udvikling af helårsturisme er det et klart mål, at en lang række af arrangementerne skal foregå uden for sommerperioden. En væsentlig opgave i projektet er også at fastholde og udvikle det store netværk af kompetente og engagerede fortællere. Dette gøres bl.a. ved at invitere fortællerne til et inspirationsseminar, hvor de på skift afholder et arrangement for hinanden, og dermed bidrager med input og inspiration til, hvordan den gode historie kan formidles. Derudover inviteres til evalueringsmøde om efteråret, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer i netværket. Et udvalg bestående af to turistchefer fastlægger de overordnede rammer for projektet, og projektet inkl. brochure-produktion, annoncering, inspirationsseminar m.m. finansieres via midler fra Lysets Land-kampagnen. De lokale turistbureauer udvikler nye arrangementer og indsamler oplysninger om det kommende års arrangementer. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochure sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg - bestående af medarbejdere fra turistbureauerne - og med sekretariatet som tovholder på processen. Smagen af Kunsthåndværk. Toppen af Danmark deltog i 2011 i et regionalt udviklingsprojekt, som var støttet af Aktionsgruppen Vendsyssel og på regionalt niveau koordineret af Visit- Nordjylland. Smagen af Kunsthåndværk er et samarbejdstiltag for kunsthåndværkere og små fødevareproducenter, og målet var udvikling af en række arrangementer med deltagelse af både en kunsthåndværker og en fødevareproducent. På arrangementerne formidles en god historie om de enkeltes produkter/produktion. I Toppen af Danmarks område kunne der i 2011 præsenteres 31 (17 forskellige) spændende arrangementer med deltagelse af 26 forskellige virksomheder. VisitNordjylland udgav en regional brochure, hvor alle arrangementerne i Nordjylland var præsenteret, og i Toppen af Danmark indgik arrangementerne med særskilt profilering i brochuren Den Gode Historie - suppleret af annoncering i lokalaviserne. Der var meget stor variation i antallet af deltagere på arrangementerne, og nogle af arrangementer var overordentligt velbesøgt. De virksomheder, som ønsker at videreføre denne type arrangementer i 2012, vil blive synliggjort i sammenhæng med Den Gode Historie-arrangementerne.

25 Toppen af danmarks aktiviteter 25 - eksempelvis via firmaet Kidvertising, som er et reklamebureau med særlig viden om kommunikation rettet mod børn og børnefamilier. Sideløbende arbejdes der også i helårsturismeprojektet Naturen+ med ideer til udvikling af børnefamilie-produktet. Toppen for børn I dette projekt, som startede i 2008, er der fokus på aktiviteter og arrangementer, der er rettet mod børn. Da børnefamilier er en højt prioriteret målgruppe, er formålet med projektet er at udvikle nye tilbud, der er rettet mod børnefamilier på ferie i Toppen af Danmarks område. I 2011 var der ca. 970 arrangementer i perioden 1. juni-31. oktober, og det vurderes, at der forholdsmæssigt har været deltagelse svarende til Den Gode Historie-arrangementerne. Stygge Krumpen i Toppen af Danmark I 2011 blev TV2 s julekalender Ludvig og Julemanden filmet på udvalgte lokaliteter i området med udgangspunkt i Børglum Kloster, og julekalenderen blev vist på TV2 i december måned med stor succes. I tilknytning til dette og for at udnytte den kommercielle værdi af omtalen af området på TV2, har Toppen af Danmark valgt at arbejde med temaet Stygge Krumpen i aktiviteter, der har julekalenderen, Stygge Krumpen eller middelalderen som omdrejningspunkt. I 2012 præsenteres arrangementerne i en folder, som udkommer medio juni. Sideløbende udvikles præsentation af arrangementerne samt hele børnetemaet på hjemmesiden. Den overordnede ramme for projektet fastlægges af Arrangementsudvalget, som også lægger rammen for Den gode Historie. Koordinering, sammenfatning og produktion af folder sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg - bestående af medarbejdere fra turistbureauerne - og med sekretariatet som tovholder på processen. Udgifterne til produktion af brochuren finansieres af midler fra Lysets Land-kampagnen. Der er rige muligheder for videreudvikling af projektet i de kommende år. For at kunne udnytte det potentiale, der ligger i at skabe en attraktiv destination for børnefamilier, søges løbende bistand og inspiration eksternt, Dette blev indledt i december 2011 med lanceringen af nogle kort med ruter, hvor den nye teknologi er brugt med QR-koder til smartphones og videoklip til formidling af historien om Stygge Krumpen. Her kan både

26 26 Toppen af danmarks aktiviteter børn og voksne komme på en spændende rejse gennem Lysets Land og opleve historierne om Stygge Krumpen og middelalderen. Kortene kan hentes på de lokale turistbureauer eller på lysetsland.dk. Derudover har turisterne henover vinteren 2011/12 kunnet besøge Børglum Kloster og her se kulisserne fra julekalenderen som f.eks. Julemandens Værksted, og der har været en række Stygge Krumpen-arrangementer bl.a. med besøg hos kunsthåndværkere. Historien om Stygge Krumpen er også formidlet til både børn og voksne på lysetsland.dk med fokus på henholdsvis middelalderen og julekalenderen alt efter målgruppen. I december måned kørte en julekalender på lysetsland.dk, der gemte små sjove anekdoter om området bag lågerne hver dag. Disse tiltag er blevet fulgt op i 2012 af bl.a. Styggetid i vinterferien med særlige arrangementer for børn. Da Stygge Krumpen og selve julekalenderen er knyttet geografisk til Toppen af Danmark, kan historien forhåbentlig fortsætte ud over julekalenderens levetid og give turisterne endnu en god grund til at besøge Lysets Land. Vinterarrangementer herunder vinterferie i uge I tråd med satsningen på helårsturisme og for at øge fokus på de mange arrangementer, der også er i Toppen af Danmark i jule- og vintermånederne, udkom i december 2011 en folder med fokus på arrangementer i perioden I brochuren: Den Gode Historie udvalgte arrangementer for børn og voksne præsenteres 91 forskellige arrangementer (totalt 522 arrangementer) eksempelvis under kryptiske temaer som f.eks. I Stygge Krumpens fodspor, Uhmm, hvor det smager og Byens mange ansigter. Som noget nyt blev der op til uge 7 og 8 i 2012 yderligere samlet oplysninger ind om helt aktuelle arrangementer, og disse 195 arrangementer blev synliggjort i en særlig vinterferiefolder: Vinterdage i Lysets Land. Den overordnede ramme for projektet fastlægges af Arrangementsudvalget, som også lægger rammen for Den Gode Historie og Toppen for børn. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochure sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg - bestående af medarbejdere fra turistbureauerne - og med sekretariatet som tovholder på processen. Udgifterne til produktion af brochuren finansieres af midler fra Lysets Land-kampagnen.

27 Toppen af danmarks aktiviteter 27 Geocaching I Toppen af Danmarks område er der udviklet geocachingoplevelser for både voksne og børn. Der er udvalgt en række spændende historiske fortællinger og myter unikke for området og i sammenhæng med den enkelte fortælling blevet lagt små skatte ud på fastlagte GPS-koordinater (såkaldte caches), der derefter findes med en GPS. Turisten kan medbringe sin egen GPS eller leje en GPS på de lokale turistbureauer. Der findes desuden en folder, hvor turisten kan få vejledning i geocaching og finde en samling af fortællingerne med GPS-koordinaterne. Denne mulighed kombinerer aktive oplevelser i naturen med lokale historier og styrker samtidig helårsturismen, da geocaching kan opleves året rundt. Cykelferie Der er stor efterspørgsel efter aktiv ferie herunder cykelferie, og det er vigtigt, at infrastrukturen herunder stinet, skiltning og kortmateriale er af høj kvalitet. Tidligere havde amtet ansvar for en række regionale cykelruter herunder udarbejdelse af informations- og kortmateriale. Ansvaret for cykelruterne og formidling af disse er nu overgået til kommunerne. Der har siden nedlæggelsen af Nordjyllands Amt været visse tiltag for at få koordineret og produceret kortmateriale dækkende hele regionen. Dette endte med, at VisitNordjylland påtog sig rollen, og i foråret 2011 udkom nyt kortmateriale bestående af et overordnet kort over hele regionen samt 8 mindre kort, der dækker de lokale cykelruter. Turistbureauerne og andre interesserede aktører kan købe beholdning af kort til videresalg til turisterne, og der er stor glæde over, at der igen er dækkende kortmateriale til rådighed. Derudover har Cyklistforbundet i 2011 udarbejdet et gratis planlægningsredskab, som de kalder Cyclistic.dk. Med dette landsdækkende redskab er det nemt at planlægge en cykeltur, da det indeholder både overnatningssteder, seværdigheder, spisesteder mm. Man kan således selv lave sin egen rute fra et overnatningssted til et spisested og videre til de seværdigheder, man lige præcis har lyst til at besøge. Cyclistic benytter det brugergenerede kort OpenStreetMap, så der er også mulighed for selv at indtegne fx manglende seværdigheder eller stier. Det betyder, at opdateret information om cykelmuligheder i Lysets Land nu er tilgængeligt digitalt såvel som på tryk.

28 28 turismens omfang Turismens omfang Virksomheder Toppen af Danmark er kendetegnet ved et bredt sammensat produktudbud, og en opgørelse fra årsskiftet 2009/2010 viser, at der i Toppen er Danmarks område er ca. 700 turismerelaterede virksomheder. I øvrigt Kategori Antal Rederier 4 Kunsthåndværkere 123 Overnatning Bådudlejere 2 Kategori Antal Antal senge/ standpladser Bowlinghaller 8 Hotel/kro Funcentre 5 Feriecenter Vandrerhjem Campingplads hytter Feriehus * Timesharehoteller Øvrig overnatning (*heraf skønnes det at ca. 50% udlejes) lejligheder Skønnet ca senge Derudover er der 11 havne med anløb af lystbåde, 1 højskole, og et antal spejderhytter, idrætshaller m.fl., som også har overnatningsfaciliteter Golfbaner 9 Cykeludlejere 19 Kanoudlejere 4 Svømmehaller 8 Vand- og badelande 7 Museer 37 Biografer 3 Gallerier 59 Spisesteder Put & take-søer 8 Kategori Antal Minigolfbaner 18 Restauranter/cafeer 199 Hesteudlejning 13 Diskoteker/musiksteder 41 Wellness-centre 11

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013 NYHEDSBREV MARTS Toppen af Danmark Formanden har ordet Ferie på Toppen af Danmark (Lysets Land) Marketingplan Topmoderne hjemmeside Kunstuge Ny turistfolder: Helligkilder i Vendsyssel Den Gode Historie

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Skriftlig beretning 2014

Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

xxxxx Naturen+ Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter

xxxxx Naturen+ Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter xxxxx Naturen Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter Idékataloget er udarbejdet som en del af helårsturismeprojektet Naturen. Redaktionen er afsluttet den 25. september

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Nyhedsbrev F e b r u a r 2 0 1 2. Toppen af Danmark. - Formanden har ordet - Lysets Land - Markedsføring - Nyt fra Naturen+ - Nyheder fra området

Nyhedsbrev F e b r u a r 2 0 1 2. Toppen af Danmark. - Formanden har ordet - Lysets Land - Markedsføring - Nyt fra Naturen+ - Nyheder fra området Nyhedsbrev F e b r u a r 2 0 1 2 Toppen af Danmark - Formanden har ordet - Lysets Land - Markedsføring - Nyt fra Naturen+ - Nyheder fra området Formanden har ordet... Godt nytår Så har vi taget fat på

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

NATUREN + I LYSETS LAND. Naturen+ i Lysets Land. Handlingsplan - version 2. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark

NATUREN + I LYSETS LAND. Naturen+ i Lysets Land. Handlingsplan - version 2. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark NATUREN + I LYSETS LAND Naturen+ i Lysets Land Handlingsplan - version 2 For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 NATUREN + I LYSETS LAND NATUREN + I LYSETS LAND Indhold Resumé...3

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - februar 2011. Formanden har ordet Lysets Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Vækst via netværk

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - februar 2011. Formanden har ordet Lysets Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Vækst via netværk Toppen af Danmark Nyhedsbrev - februar 2011 Formanden har ordet Lysets Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Vækst via netværk Formanden har ordet. Et nyt spændende og udfordrende turismeår er skudt i gang,

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S I forlængelse af kommunalvalget har Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S netop afholdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på konstituering af den ny

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Nyhedsbrev - maj 2011. Toppen af Danmark. Formanden har ordet. Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding. Markedsføring. Nyheder fra området

Nyhedsbrev - maj 2011. Toppen af Danmark. Formanden har ordet. Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding. Markedsføring. Nyheder fra området Nyhedsbrev - maj 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding Markedsføring Nyheder fra området Formanden har ordet... Efter en vinter og et forår hvor der har været

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

AALBORG KYST PARTNER 2016

AALBORG KYST PARTNER 2016 AALBORG KYST PARTNER 2016 SAMMEN SKABER VI YDERLIGERE VÆKST I TURISMEN VELKOMMEN SOM AALBORGKYST PARTNER 2016 Vækst & Værtskab FOR PARTNERE FOR IKKE-PARTNERE BasisPartner ANNONCERING ANNONCERING StorbyPartner

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig åbningstid pr. bureau på 39 timer pr. uge. På de 3 bureauer er der personlig betjening af

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø Torsdag den 29. september Sune Abelgren Nielsen og Britta Leth Hvordan kommer man i gang? Hvad virker? Samarbejde er afgørende? Hvordan tiltrækkes turister

Læs mere