Nu kommer den kolde tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu kommer den kolde tid"

Transkript

1 Oktober 2000 Nr.8 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sønderborg Slot 3 Nyt fra Kirken 4 Knipletræf 6 Kniplemesse 7 Nyt fra Svenstruplauget 8 Børneklubben 8 Nyt fra Cykelklubben 9 Farveladen 12 Nyt fra Skolen 13 Korporationsskydning 18 Aktivitetskalender 19 Nu kommer den kolde tid Sæt dig i din varme stue med E SvenstruPPe Indlevering til næste nr....senest den 20. oktober 2000 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Ringriderforeningen d. 31. oktober 2000, kl. 19:00

2 Kommentar Kære læsere. Kalenderen fortæller os nu at det er blevet efterår, mange udendørs aktiviteter er lagt på hylden, og indendørs syslerne igangsættes. Det betyder også at vi er nået til oktober måned, den måned hvor vi beder om et bidrag til E SVENSTRUPPE Vores udgifter til bladets drift er steget meget kraftigt de sidste par år, vi havde et underskud på 9000 kr. sidste år, så hvis bladet fortsat skal udkomme beder vi alle husstande bidrage med 50 kr. Der er i dette nummer af bladet indlagt en kuvert og girokort som bedes benyttet. Poserne kan afleveres i Lissie s Butik eller til bestyrelsen. På forhånd tak, Med venlig hilsen Lasse Andersen. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Hans Egon Bendorff E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Menighedsrådet Peter Ruge Pensionistforeningen Nis Mathiesen Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Arletta Esbensen Ringriderforening Jørgen Jørgensen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Erik Lehmann Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen Oktober 2000 Side 2 af 19 E SvenstruPPe

3 Sønderborg Slot TIL ALLE BEBOERE I SVENSTRUP SOGN Hermed inviteres alle beboere i Svenstrup sogn til at besøge udstillingen Århundredets genstande på Museet på Sønderborg Slot torsdag den 5. oktober klokken Mødested: parkeringspladsen foran slottet. Udstillingen viser, hvilke genstande borgerne i området mellem Kongeåen og Ejderen har udpeget som de vigtigste i det nu hengangne 20. århundrede. Man kan se alt fra Dannebrogsflag, der var gemt væk mens Sønderjylland var en del af Tyskland, til computere, telefoner, traktorer og den første Danfoss-termostat, begyndelsen til Danfoss. Blandt de mange genstande er der også nogle, som kommer fra beboere i Svenstrup sogn. Jeg viser rundt og fortæller om de udstillede genstande. Afslutning i museets café, hvor der serveres kaffe med brød. Pris: 45,- (billet til museet plus kaffe) Tilmelding til Hanne Valentin, telefon , senest den 4. oktober. Højeste deltagerantal: 40. Hvis der melder sig flere, vil der senere blive arrangeret en ny rundvisning. Med venlig hilsen Thorkild Kjærgaard museumsdirektør Trænger du til at få Tryk på helbredet Så henvend dig trygt til Vivi Madsen Mølletoften 4 Tlf.: Oktober 2000 Side 3 af 19 E SvenstruPPe

4 Nyt fra kirken VALG TIL MENIGHEDSRÅD Der er valg til menighedsråd landet over d. 14. november. I nogle sogne afgøres valget som afstemningsvalg i andre som aftalevalg. Som optakt til valget indbør Menighedsrådet til orienteringsmøde d. 11. september om dels menighedsrådets arbejde, dels de formelle regler omkring valget. I forlængelse af orienteringsmødet besluttede forsamlingen med Jens Herborg som mødeleder at afholde et opstillingsmøde, for at sammensætte en liste til et eventuelt kommende valg. Fra det siddende menighedsråd ønskede Asta Broesby-Olsen, Tommy Maagaard og Peter Sandholt ikke at genopstille. Ved afstemningen placeredes de elleve opstillede kandidater i denne rækkefølge: Bente Pedersen (Stevning), Ejvind Bojsen (Stevning) Jonna Olsen (Svenstrup),Maja Jørgensen (Stevning), Thomas Damgaard (Langesø), Carl Chr. Schink ("Par 5"), Jette Wolf Kristensen(Svenstrup), Agnes Nielsen, (Svenstrup), Inger Christensen (Havnbjerg), Kurt Nissen (Svenstrup), Anna Weber (Svenstrup) Hvis der ikke inden afleveringsfristens udløb d. 3. oktober kl er indleveret andre lister, vil de syv personer, som på opstillingsmødet fik flest stemmer, være valgt til Menighedsrådet for de kommende fire år. På Valgbestyrelsens vegne: Asta Broesby- Olsen FAMILIEGUDSTJENESTE Der er familiegudstjeneste søndag d. 29. oktober kl Gudstjenesten er primært lagt til rette for børn, sådan at både sang og tale er forståelig for dem. Samtidig er der naturligt også mere plads til at børn kan "røre sig" og være med i kirke på deres egen vilkår. Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i konfirmandstuen ved Præstegården. ALLE HELGENS DAG Vi har aftengudstjeneste på Alle Helgens søndag. Den vil ligesom de øvrige aftengudstjenester i årets løb være mere stilfæ r- dige end den almindelige søndagsgudstjeneste. Vi bruger også aftengudstjenesterne til at forsøge ændringer ved den kendte i-l turgi. Gudstjenesten Alle Helgens Dag bruges mange steder til at mindes de afdøde - både mennesker, der er døde i årets løb, og de døde, man i det hele taget savner og længes efter. Ved gudstjenesten 5. november kl vil navnene blive læst op på de mennesker med tilknytning til sognet, som er døde i året løb. FILM: Blues Brothers: "We are on a Mission from God"" At vise Blues Brothers i en kirkelig sammenhæng er lidt af et forsøg. Filmen er en meget underholdende komedie fra 1980 med fortræffelig bluesmusik, vilde biljagter og rablende gags. Imidlertid drives hele handlingen frem af de to hovedpersoners insisteren på at være "on a mission from God". Vi vil derfor lade os underholde, og - så seriøst som det nu kan blive - efter filmen overveje, om den vil sige noget om kristendommens væsen og skæbne i en moderne verden. Præstegårdens mødeloka le torsdag d. 19. oktober kl ONSDAG AFTEN Hver onsdag aften er der åbent i Mødelokalet ved Præstegården for mennesker, der har lyst til at tage del i et fællesskab omkring bøn og fordybelse. Vi forsøger at integrere andagt, selvudvikling, bøn forandre, samtale og stilhedsmeditation til en helhed, som kan være både udfordrende og givende for moderne mennesker. Vi er som regel i mødelokalet, men også nu og da i kirken. Nogle Oktober 2000 Side 4 af 19 E SvenstruPPe

5 kommer regelmæssigt hver aften, andre kommer blot engang imellem. Alle er velkomne, og vil man gerne vide mere om aftnernes indhold, kan man kontakte Peter Ruge. KIRKEHØJSKOLE PÅ ALS Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Svenstrup, Nordborg, Egen og Notmark Sogne. Samarbejdets idé er at tilbyde de mere smalle arrangementer i alle fire samarbejdende sogne, men enhver er velkommen til at være med. Denne sæson byder bl.a. på studiekredse, foredrag og film. Kirkehøjskolens samlede sæsonprogram er fremlagt i kirkerne, men kan også bestilles hos Peter Ruge. Kitty Hovgaard Jensen: Læsning af Matthæusevangeliet Over fem aftener vil man i fælleskab tage spørgsmål op, som dukker op gennem en sådan læsning. Det kan være spørgs mål om forståelse af den historiske baggrund eller om forskellige fortolkninger. Egen Præstegård: før ste gang 4. oktober - alle dage kl Pier Paolo Pasolini: Matthæusevangeliet Vi viser den italienske instruktør Pasolini s berømte film fra Skønt Pasolini var kommunist og ateist, lykkedes det ham at skabe en film, som måske er den bedste Jesus-film til dato. Peter Ruge præsenterer filmen og lægger op til en samtale efter fremvisningen. (Filmen har kun kunnet fremskaffes i en engelsk udgave.) Svenstrup Præstegård, torsdag d. 16. november kl. 19:00 Universitetslektor Johannes Nissen: Bjergprædikenen - en vejledning i etik? Matthæusevangeliets Bjergprædiken er vanskelig at forstå, og rummer det ene provokerende udsagn efter det andet: salige er de fattige og sørgende, giv uden forbehold, vend den anden kind til, bed og der skal gives jer...! Giver Jesus her anvisning på en anvendelig moral for de kristne - eller skyder han med overlæg langt over, hvad almindelige mennesker kan leve op til? Foredraget vil fortælle om forskellige opfattelser af Bjergprædikenen og give et bud på, hvordan den kan give mening for moderne mennesker. Egen Præstegård: onsd. d. 29. november kl KIRKEBIL Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke BESØG AF PRÆSTEN Mennesker der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plej e- hjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER Asta Broesby-Olsen (formand), Bente Pedersen (næstformand) Tommy Maagaard (kirkeværge), Carl Chr. Schink, Jonna Olsen, Peter Sandholt, Agnes Nielsen, Peter Ruge Menighedsrådets møder er offentlige og n- fi der sted i Mødelokalet ved Præstegården. Næste møder finder sted 12. oktober kl I øvrigt kan et emne bringes op i Menighedsrådet ved henvendelse til et af medlemmerne. KIRKEGÅRDEN Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på tel e- fon DØBTE Frederik Jens Todsen, Svenstrup Sofie Panduro Lehmann, Torup VIEDE Lise Mikkel og Gert Lumbye Hansen, Sønderborg Bente Fogt og Christian Esborg, Sønderborg Peter Ruge Oktober 2000 Side 5 af 19 E SvenstruPPe

6 Oktober 2000 Side 6 af 19 E SvenstruPPe

7 Oktober 2000 Side 7 af 19 E SvenstruPPe

8 E Svenstruplaug Referat fra møde i E Svenstruplaug den 6. september 2000 Referat godkendt Siden sidst. Jørgen Valentin ønsker at blive afløst som Laugets repræsentant i Lokalhistorisk arkiv i Nordborg. Lauget indstiller til kommunen, at Ingrid Dall udpeges som vor repræsentant. Ingrid Dall er meget aktiv i lokalhistorisk gruppe og har stor interesse i arbejdet. Vi arbejder fortsat med at oprette en lokalhistorisk forening og har planer om at afholde et offentlig møde på Forsamlingshuset, måske i uge 41. Kommunen har udsendt debatmateriale til Landsbysamfundene om kommuneplan. Der er borgermøde d.18. September i Nordals Idrætshal om kommuneplanen. Styregruppen for Stolbroladen havde møde d.30. august vedrørende rengøring. Lauget skal sørge for rengøringen 3 måneder om året. Vedligeholdelse af laden er styregruppen uvedkommende. Økonomi. Uforandret. Hjemmeside Laugets vedtægter, bestyrelse og evt. referat. Næste møde Mandag d. 2 oktober kl. 19:30 i Stolbroladen. Børneklubben Skal Børneklubben bestå? Klubben for børn mangler hjælpere. Har du lyst til at være sammen med en flok dejlige unger onsdag eftermiddag, så har du nu muligheden. Vi er en del børn, der bor her i området, der gerne vil være sammen. Vi går i 0-5 klasse, vi hygger os, - lytter til musik, - spiller fodbold, - bager, - klipper og meget andet. Vi har mindst én aktivitet hver gang. Der er mulighed for at købe slik og sodavand; men ellers er det gratis at være med. Sidste år kørte jeg det helt alene, og det kan jeg ikke klare i år, da jeg har fået arbejde. Jeg vil gerne stå for det praktiske, men mangler flere, der kan tage ét nap med. Håber du har lyst. Det er ligegyldigt, om du er ung eller gammel, bare ring, så vi kan finde ud af noget. På klubbens vegne Gundhild Bruncke Sandvej 28A Tlf Oktober 2000 Side 8 af 19 E SvenstruPPe

9 Svenstrup Cykelklub Svenstrup Cykelklubs sommertur til Ry den august 2000 I år var turen planlagt til at cykle ud fra Ry Vandrehjem. Vi var tre par i juni måned oppe for at se de forskellige ruter og seværdigheder og aftalte med dem, at vi kunne få en afdeling for os selv. Der var 7 værelser med 4 køjer i hver med bad og toilet. I afdelingen var der også en opholdsstue som vi måtte benytte hele ugen. Vi startede mandag den 21. august fra parkeringspladsen i Svenstrup i dejlig solskin og det holdt næsten hele ugen. Vi blev desværre lidt forsinkede for Carlo Gloy var blevet syg, så han kunne ikke køre, så der skulle laves en ændring i kørsel til Ry. Med lidt omrokering kørte Arne Ottosen i stedet for Carlo, og så skulle vi være klar til at køre troede vi, mens Jørgen Jessen havde hundset med os, havde han glemt at få luft i sine dæk, men endelig var alle klar, og vi kørte op gennem Jylland. Vi havde besluttet at holde ved Skærup rasteplads lige for at strække ben og få en tår kaffe, derefter kørte vi mod Ejer Bavnehøj, hvor vi spiste vores medbragte frokost. Vi fortsatte til vores Vandrehjem Knudhule i Ry. Efter vi havde fået nøglerne til vores værelser, skulle vi have cyklerne af trailerne - da Christine skulle have sin cykel af ved Chresten Møller's trailer - sagde hun Det er ikke min cykel - hun havde lige fået en ny cykel, den havde en anden farve end den gamle, det havde hun helt glemt. Vi havde aftalt hjemmefra, at vi mandag eftermiddag skulle køre vores første tur på ca. 15 km. - det er nogle skønne omgivelser her i Ry. På hjemvejen ca. 500 meter fra vandrehjemmet punkterede Conny - det var helt utroligt, at det kunne ske, han havde søndag formiddag inden vi skulle af sted opdaget, at der var en skarp sten i hans bagdæk, vi ringede til Lock i Lavensby, om han ville være flink og hjælpe os, da vi skulle af sted mandag morgen, det ville han godt, så han satte nyt dæk og slange på, så skulle det være i orden - det er utrolig på den første cykeltur går det galt, de fik cyklen lappet, derefter fortsatte vi hjem til vandrehjemmet, hvor der blev lavet kaffe, og vi spiste noget af vores hjemmebagte kager i høj solskin. Efter aftensmaden skulle vi jo lige finde ud af, hvor de forskellige ting var og få pakket ud med mere, vi have jo kager og kaffebønner med hjemmefra, så vi selv kunne lave aftenkaffe. Området havde et stort fælles køkken, hvor man kan lave mad og kaffe. Ved siden af køkkenet var der en stue, hvor man kunne se fjernsyn. Men vi skulle jo lave kaffe med kun én kaffemaskine til 23 personer, det ville nok tage lidt tid, så jeg gik over på kontoret og spurgte om de kunne hjælpe os, der var kokken meget flink, han ville gerne lave kaffe til os alle på den kaffemaskine han havde i køkkenet, og tænk - vi fik 5 kander kaffe hver dag i de 5 dage vi var der, og vi skulle kun betale med 3 poser kaffe. Hvis det ikke service, så ved jeg ikke! Tirsdag morgen kl. 6-7 og hver morgen havde vi 5-6 raske mænd, som var rigtig friske, de gik over i køkkenet og lavede kaffe til vores termokander. Men jeg tror også, det var for at få en kop kaffe så dlig ti i fred og ro, så kunne de rigtig diskutere. Men en morgen gik det galt, de var vist blevet lidt for højrøstede, der var jo nogen der sov i samme hus som dem - for de blev bedt om at være lidt mindre højrøstet - det var jo også tidlig på dagen. Sådan kan det også gå!! Efter en dejlig morgenmad med alt tilhørende og alle havde smurt madpakker startede vi så vores tur, men der var startvanskeligheder, først havde Edith glemt at lukke proppen på sin termokande så det løb ud og ned af hendes tøj - derefter skulle Karen pludselig hjem og have andet fodtøj på, for Oktober 2000 Side 9 af 19 E SvenstruPPe

10 hun kunne ikke cykle i træsko, men endelig var alle klar. Vi kørte fra vandrehjemmet ned igennem byen og ud omkring Svejstrup og Boes, hvor vi holdt en lille pause. Karen Margrethe er fra Boes, så vi skulle se hendes barndomshjem, et hyggelig bindingsværkshus med gårdhave. Det var nu lavet om til Boes kaffestue. Der var desværre ikke åben før kl. 15:00, så vi måtte nyde synet udefra. Der var mange flotte gamle velholdte huse. Der var en mand i et af husene, der solgte lynghonning og æbler. Vi tror, hans dag var re-- det, med alt det vi købte. Derefter kørte vi videre mod Øm Kloster, det er en ruin i dag, men i gamle dage var det et kloster ( år 1172) bygningerne blev revet ned i Det var et lille museum med mange gamle ting - historier og ruiner fra de forskellige grave - kirke og kloster. Onsdag morgen kørte vi ned omkring Tulstrup - Jævngyde,det var et utrolig bakket terræn, så vi måtte af og på cyklerne mange gange. Vi kørte ned forbi godset Sophiendal og bag ved godset ligger Veng kirke. Kirken, som blev opført i slutningen af 1000 tallet, ligger højt hævet i landskabet. I dag er Godset Sophiendal lavet om til Restaurant Sophiendal og Kursuscenter med en park så flot. Vi kørte videre mod Ry, hvor vi holdt pause nede ved lystbådehavnen. Der lå laden, som vi skulle sejle med til Himmelbjerget næste dag. Alle slappede lidt af, købte is, kort og andre ting. På hjemvejen gik vi op til Brugsen, købte Kaffe - Chokolade til dem på vandrehjemmet, fordi de var så flinke at lave kaffe til os. Efter aftensmaden kørte vi en tur til Silkeborg for at gå en tur i byen og ned omkring havnen. Der så vi færgen Hjejlen, den har siden 1864 sejlet turister fra Silkeborg til Himmelbjerget. Men inden vi gik ind for at se dette, skulle vi holde frokostpause. Vi fandt et dejligt sted, hvor vi alle kunne slappe af i det gode vejr og spise vores medbragte mad, selv Jørgen fik en lille lur, så vi måtte vække ham. Efter at have set klosteret kørte vi videre igennem skoven. Det var godt nok privat område, men vi måtte godt cykle der, jeg tror, vi kørte i mindst en time. Lyngen stod flot, så vi holdt en pause og plukkede en buket, som vi skulle have med hjem. Vi cyklede videre dejlig fredelig - ingen trafik. Turen igennem skoven sluttede lige inde i byen ved Ry og vi var næsten hjemme ved vandrehjemmet. Turen var på 25 km.. Da vi kom hjem fra vores tur, var det jo stadig dejlig vejr, så vi stillede borde og stole ude i solen og sad alle samlet og fik kaffe og hjemmebag. Aftensmaden var Aspargessuppe - frikadeller med stuvede ærter og gulerødder - rigtig dejlig mad. Vi havde bestilt en ret til aftensmad hver dag, men vi fik hver dag 2 retter. Det var rigtig lækker mad, og vi skulle ikke betale mere. Om aftenen sad vi i vores opholdsstue - sang og hyggede os. Senere kom kortene frem og andre gik til ro. Torsdag morgen kørte vi i biler ned til lystbådehavnen i Ry for at sejle til Himmelbjerget. Det begyndte at regne og blæse. Det var heldigt, at vi sad indenfor. Der lå mange flotte huse langs åen. Nogle havde egen badebro. Sejlturen tog ca. 40 minutter. Da vi kom i land, regnede det stadig. Det var lidt drøjt at komme op af alle trapperne, men vi gik alle i det tempo som hver især kunne. Nogle var oppe i tårnet, men de sagde, det var så tåget, at de ikke kunne se noget. Vi gik så lidt rundt - nogle købte kort og andre småting. Vi spiste vores medbragte mad forskellige steder, hvor der var lidt læ. Imens talte vi om at tage retur med færgen kl. 13:00 i stedet for kl. 15:00 på grund af vejret. Det gjorde vi så, for alle gik og småfrøs. Derefter kørte vi retur til vandrehjemmet for det regnede stadig. Så vi lavede kaffe og hyggede os. Nogle gik en tur og andre fik en lur. Efter aftensmaden var det heldigvis blevet tørvejr igen, så vikun komme lidt udenfor. Fredag - den sidste cykeldag - havde vi en lang tur for os ( ca.44 km.), så vi havde godt med vand - kaffe og madpakker. Det var blevet godt vejr igen. Solen skinnede og alle var i godt humør. Vi kørte mod Gl. Rye, så Oktober 2000 Side 10 af 19 E SvenstruPPe

11 den gamle kirke og nogle var helt oppe i tårnet. Der var en flot udsigt. Derfra kørte vi om til GI. Rye's træskomuseum. Det kostede 14 kr. pr. person for at komme ind. Der var meget at se på, så vi gik rundt derinde et stykke tid. Der var videofilm, man kunne se. Vi kunne sidde ned lige som i en biograf med stole og blandt andet se film fra krigen og fra flygtningelejre i Der var også materiale fra Rye Flyveplads. Den blev bygget allerede i 1930 af den travle forretningsmand Gunnar Larsen, så han hurtig kunne komme til hovedstaden. Senere blev pladsen udvidet, og den blev under besættelsen i 1940 overtaget af tyskerne og fungerede lige indtil 5. maj Der blev bygget bunkers, skyttegrave, barakker til personalet, og hele pladsen blev indhegnet. Resterne af flyvepladsen cyklede vi forbi, men der var ikke meget tilbage fra krigens tid. Vi kørte nu videre mod Voerladegård og Dørup og fandt en god rasteplads, hvor vi kunne spise frokost. Det var en meget fin rasteplads. Der var et opholdsrum med borde og bænke i tilfælde af regnvejr og et fint toilet. Efter frokost kørte vi nu mod Alken, hvor vi måtte holde for Hans Peter var punkteret. at ringe til dem kl. 14:45, så vi regnede ikke med, at de var interesseret i os. Vi var kørt hjem, så det kunne ikke blive til noget. Vi var nu blevet sure over sådan en behandling og besluttede at køre hjem til vandrehjemmet, tage en bil ind til Ry og købe 5 store lagkager og kaffe. Imens kunne de andre stille borde og stole ud i solen, så kunne vi rigtig hygge os. Det smagte dejligt, så det var bestemt mere hyggelig end ved Boes kaffestue. Mens vi sad og hyggede os over kaffen kom kokken over til os, vi skulle have oksefilet til aften og spurgte om vores steg skulle være rød eller medium. Så vi fandt ud af, at den sidste dag skulle det være rigtig fin middag. Vi vidste, at vi have lidt penge i overskud. Dem kunne vi bruge til rødvin og øl til maden. Jeg gik over til Bjarne - chefen for vandrehjemmet - og spurgte, om vi kunne købe lidt vin til vores mad. Men når jeg nu skulle have 5 flasker, så måtte vi da få lidt rabat. Det fik vi også, halv prisfordi det var os, og fordi vi var så flinke. Jeg tror ikke, vi har være nogen steder, hvor vi har fået sådan en god behandling. Aftensmaden bestod af oksefilet med grønsager og is med chokoladesovs til dessert. Det var meget lækkert. Imens stod vi og snakkede om, at det kunne være spændende at køre til Boes kaffestue og få vores eftermiddagskaffe, men vi havde jo ikke deres telefonnummer, så vi kørte til købmanden i Alken. Han kunne hjælpe os. Vi prøvede at ringe, men der var telefonsva- Efter aftensmaden spurgte Bjarne, om nogen kunne tænke sig at sejle en tur i de kanoer rer på. Jeg prøvede at spørge på telefo n- han havde liggende udenfor. Det var svareren, om vi 23 personer kunne komme der stemning for, og vejret var blikstille. Der til kaffe og lagkage. Vi ville være derom 20 var stadig lidt sol så vi lejede 3 kanoer, og vi minutter. Klokken var da 13:00, så kørte vi skulle alle ned og se dem ro. De første havde mod Boes. Da vi kom til Boes kaffestue var været ude at sejle, der kunne være 3 kl. 14:15, så vi regnede med, at der var nogen personer i hver båd, så på næste hold var hjemme, for der holdt 2 biler udenfor. Vi det Irene, Signe og Chresten Møller, som prøvede at banke på, men der var ingen, skulle ude at sejle. De skulle lige have redningsveste der svarede. Vi ringede igen, og der var stadig på. Irene kravlede op i båden og telefonsvarer på. Vi ventede til kl. var sad yderst, og derefter kom Signe. Vi ved 14:45 og så kørte vi tilbage til Ry. Vi var ikke hvad der skete, men Jørgen ville hjælpe næsten kommet hjem da Hans Peters telefon med at skubbe båden lidt ud inden Chre- ringede. Det var dem fra Boes kaffestue. sten kom op i båden, og pludselig tippede Vi har ringet angående 23 personer, hvornår den og Irene og Signe røg i vandet. Det var vi kom, men Hans Peter fortalte dem, at vi en våd tur, men i skulle have set deres havde stået udenfor i en halv time og prøvet ansigter, man må ikke grine, men det så Oktober 2000 altså sjovt ud. Jørgenstod med et stort smil, Side 11 af 19 E SvenstruPPe

12 sjovt ud. Jørgen stod med et stort smil, det så ud som om han morede sig, der manglede vi godt nok Carlos videokamera, for det skulle være optaget, så vi alle kunne se det, når vi kom hjem. Pigerne gik hjem og fik tørt tøj på, men Signe var nu ikke blevet mere forskrækket, end at hun kom tilbage og tog ud at sejle igen uden Jørgens hjælp. Sådan kan det jo gå, men sjovt var det. Resten af aftenen tog vi den med ro. Vi spiste og drak det sidste af kager og vin, vi havde med. Det kunne ikke betale sig at tage noget med hjem. Næste morgen skulle vi jo pakke vores ting, og efter morgenmaden gjorde vi klar til at køre tilbage til Als. Det har været en dejlig uge her ved Ry. Vi har jo været utrolig heldig med vejret, ingen problemer, der var ikke nogen, der kom til skade, og vi havde kørt ca. 110 km.. Det er da flot ikke! Vi var nu klar til at køre hjem og fik sagt farvel til vores flinke værter på vandr ehjemmet (Tina & Bjarne), for de har også været utr o- lig venlige, måske kommer vi en anden gang. Vi holdt vores sidste frokostpause i denne omgang ved Skærup rasteplads, hvor vi sagde farvel til hinanden og tak for denne gang. Nu vil vi slutte og glæder os til næste sommertur! Cyklisten Farveladen Stolbroladen Sandvej 19 Svenstrup, 6430 Nordborg Tlf Kunstudstilling i Stolbroladen Som omtalt i sidste nummer vises der i oktober måned en udstilling af Hans Muller fra Nordborg. Der ca. 36 billeder fordelt på malerier akvareller, tegninger samt grafik. Blandt billederne er der selvportrætter, portrætter, motiverfra Nordborg og meget andet. Billederne kan købes til meget fordelagtige priser. Kig ind - vi giver en kop kaffe med småkage. Der er åben alle søndage i oktober kl , hvor Hans vil være tilstede. Anna Weber Oktober 2000 Side 12 af 19 E SvenstruPPe

13 Hjortspringskolen Årets hytteture. Så har alle klasser været på hyttetur/lejrskole, og de har fartet det ganske rige rundt, lige fra Als til Bornholm. Vi bliver økonomisk godt hjulpet af forældreforeningen, som igen i år har ydet et bidrag på kr Her er nogle indtryk fra nogle af klasserne: 1. klasse i Blommeskobbel. Hej. Så glade så vi ud, da vi var på hyttetur til Blommeskobbel ved Fynshav. Der var en bæk, og alle blev våde. 2. klasse var ved Troldhøj. På hyttetur har vi haft det sjovt, og det vil jeg fortælle om. Vi pakkede ud, og vi byggede i sand, og så tog Marianne et billede af alle. Og så gik vi op og e- l gede, og så spiser vi. Og så vil jeg ikke fortælle mere. Mie, 2. kl. 3. klasse var på Sundevedcentret ved Nybøl. Oktober 2000 Side 13 af 19 E SvenstruPPe

14 4. klasse var i Blommeskobbel Her er et uddrag fra deres hyttetursmappe: DEJLIG MAD SÅ BLIVER MAN GLAD Den første aften fik vi kyllinger, salat og boller. Til dessert fik vi frugt. Det lavede gruppe 5. I gruppen er Sandra, Marco, Anders og Tanja H. Så fik vi kage og saft. Det lavede gruppe 4. I gruppen er Lars, Heidi, Steffan D. og Malene L. Steffan. P. Om morgenen fik vi havregryn, cornflakes og boller. Gruppe 3 lavede det. I gruppen er Maria, Anne-Christine, Morten, Klaus og Senere fik vi frokost. Da fik vi brød med pålæg. Det lavede gruppe 1. Som er Dorthe, Mickey, Jan, Thomas og Malene. B. Til kaffe fik vi kage og saft. Om aftenen fik vi pølser, salat, kartofler og boller. Det lavede Jens, Tanja J., Sigrid og Marc. De er gruppe 2. Om aftenen fik vi kage og saft. Om morgenen fik vi morgenmad og det var det samme som dagen i forvejen. Vi synes at maden smagte godt ved alle måltiderne. På hytteturen i 4. klasse lavede vi selv mad og det smagte godt. Skrevet af Dorthe, Malene B. og Lars. 6. klasse til Ulstrup. Her er et uddrag fra deres hyttetursmappe: I år gik 6. klasses hyttetur til Ulstrup. Vi tog afsted den 29. maj og kom hjem den 31. maj. Da vi kom til Ulstrup campingplads, som hed Bamsebo og lå ved Gudenåen, fandt vi vores hytter. Da vi havde indrettet os, fandt vi vores badetøj frem og gik i swimmingpoolen for at få en lille svømmetur. Vandet i poolen var koldt. Hen på aftenen skulle vi hen til et bjerg, som hed Busbjerg, og der var en flot udsigt. Vi var deroppe i 30 min. Oktober 2000 Side 14 af 19 E SvenstruPPe

15 Tirsdag skulle vi til Elmuseet i Bjerringbro. Der fik vi en rundvisning, der handlede om strøm. Det tog ca 1 time. Bagefter skulle vi gå rundt i en time for at prøve tingene rundt omkring. Bagefter skulle vi til Viborg Domkirke, og vi blev kørt derhen i bus. I kirken blev der fortalt om Adam og Eva og om Jesus fra fødsel til død. Da vi var færdige i kirken, fik hele klassen lov til at gå rundt i Viborg i ca 30 min. Da vi kom hjem til campingpladsen, skulle jeg lave mad, og vi fik burger. Da vi havde spist, fik vi en flok drenge på besøg, og kl blev de bedt om at smutte hjem. Onsdag skulle vi op kl. 7, for vi skulle pakke og lave morgenmad. Kl. 10 skulle vi gå fra campingpladsen til stationen. Derfra skulle vi køre med tog til Århus og videre til Fredericia og Tinglev. Fra Tinglev skulle vi køre med bus til Sønderborg. Lea S. Petersen Skolefoto Årets skolefotografering finder sted fredag den 6. oktober. Omfotografering annonceres senere. Skolernes motionsløb Fredag den 13. oktober deltager Hjortspringskolen traditionen tro i Skolernes Motionsløb. Som sædvanlig er forældre meget velkomne til at deltage i motionsdagen, som starter kl på ringriderpladsen i Svenstrup. Det er et fællesarrangement, som bliver afholdt på samme dag over hele landet. Eleverne kan vælge imellem forskellige løbedistancer i Nørreskoven og de større el e- ver har desuden mulighed for at vælge en Iron Kid. En Iron Kid består af cykelløb til drætscentret, svømning, løb og cykelløb tilbage til I skolen. Når løbet er slut, holder vi efterårsferie hele ugen. Elevbilleder på internettet. I et stykke tid har vi haft klassebillederne lagt ind på vores hjemmeside, og i den forbindelse er vi kommet til at tænke på, at det har vi faktisk aldrig fået spurgt forældrene om lov til. Derfor har alle elever fået en seddel med hjem, som forældrene kan returnere, hvis de ikke ønsker deres barns billede offentliggjort på hjemmesiden. Nu vi snakker hjemmeside, har du så været inde at kigge for nylig. Adressen er: Ejvind Bojsen Oktober 2000 Side 15 af 19 E SvenstruPPe

16 Hjortspring Børnehus Børn Vi har pr. 15 september børnehavebørn, ( heraf 14 halvdags) og 35 skolebørn. Personale Grethe Andersen som har været medhjælper hos os i snart 4 år har sagt sin stilling op, for at hjælpe til hjemme på gården i Egen. Vi har ansat Inger Erichsen, som har været studerende her som vikar. Besparelser De mange penge, som skal spares i Nordborg Kommune, kommer vi i Børnehuset også til at mærke. Normeringen pr. barn, som før var 5 timer, bliver pr. 1. januar 4,92, hvilket betyder 6 timer her i huset. Derudover kommer der besparelser, fordi der skal indføres lukkedage. Budgettet er jo ikke vedtaget endnu, så de nøjagtige tal har vi ikke endnu. Penge til natur skal desværre også spares, såhvis vi vil beholde Sandvig, skal vi selv betale hele gildet, både leje og transport. Bestyrelse og personale er meget indstillet på at bevare det gode tilbud, som vi synes Sandvig er, men vi har ikke besluttet os, hvordan vi vil gøre. Forældremøde og valg til bestyrelsen Den 23 august havde vi valg til forældrebestyrelsen. Der var mange, der var interesserede i at stille op, så det var jo dejligt. Jane Sibbesen og Bente Pedersen var på valg. Bente ønskede ikke genvalg. Jane blev genvalgt og ny i bestyrelsen blev Ditte De Churruka-Colon. Ny suppleant blev May- Britt Christiansen. Efter valget havde vi foredrag af psykolog Jens Andersen. Han talte om respekt og tryghed. Hvad skal vi som voksne yde, for at børnene kan få tryghed og lære at vise e-r spekt. Han kom med mange gode vinkler på emnet. Han pointerede, at det primære i børns hverdag er forældre, trods det, at de er mange timer i daginstitution. Bedsteforældredag 22 september holder vi bedsteforældredag for skolebørnenes bedsteforældre. Den 29 september holder vi for børnehavebørnenes bedsteforældre. Vi har været nødt til at dele det op, idet vi har så mange børn. Vi håber, bedsteforældrene har tid og lyst at komme og se, hvordan deres børnebørns hverdag er. Legepladsen Den 7 september havde legepladsudvalget (som består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 personaler) og Søsser gennemgang af legepladsen med hensyn til sikkerhed. Der var ting, vi skulle have ændret. Vi fik mange gode ideer til at gøre legepladsen mere spændende for børnene. Vi håber, forældre vil komme og hjælpe, når vi indkalder til arbejdslørdag eller arbejdseftermiddag. Med venlig hilsen Søsser Buch Outzen Oktober 2000 Side 16 af 19 E SvenstruPPe

17 Børnetandplejen Drikker dit barn Cola? Et stort forbrug af Cola giver børn og unge flere sundhedsmæssige problemer, og forbruget er højt. I 1997 drak vi 87 liter sodavand pr. indbygger pr. år, og det er børn og unge der tegner sig for en stor del af forbruget. Skolebørn drikker ca. 5 liter sodavand om ugen. Det største forbrug findes blandt unge mænd i alderen år. Omkring 10 % af denne gruppe drikker 1 liter om dagen. Der er 5 årsager til problemerne i forbindelse med et stort forbrug af Cola. 1. INDHOLDET AF SUKKER Sukker i Cola giver 2 problemer: - Sukker optager pladsen for andre vigtige nærings stoffer til kroppen. - Sukker giver huller i tænderne, hvis man spiser / drikker det for tit. Det kræver en virkelig god mund hygiejne / tandbørstning for at undgå huller i tænderne. 2. COLA INDEHOLDER KOFFEIN Koffein er vanedannende, så man ligefrem kan blive afhængig af Cola. 3. COLA INDEHOLDER FOSFORSY- RE Fosforsyre kan give en ubalance mellem kalcium / kalk og fosfor i kroppen. Dette kan give øget risiko for knoglebrud senere i livet. 4. COLA ER SURT Cola har den laveste ph værdi af samtlige læskedrikke. Hvis der konstant er et surt mi l- jø i munden, kan man få fordybninger i tandemaljen. 5. Isterninger i COLA Der er en særlig risiko for huller i tænderne, hvis man knuser / tygger isterningerne i Cola`en. Den kolde is kan lave små revner i tænderne, specielt langs tandkødsranden. Cola`en løber ind i disse revner og kan give huller. Klubberne i Stevning Klubberne åbner ikke i år Dorthe Hansen, som sidder i bestyrelsen for den lille og den store klub, er kommet med flg. indlæg omkring manglende forældr e- hjælp til klubberne: Vi må desværre udskyde den Lille og den Store klubs start. Vi mangler simpelthen forældre, der vil hjælpe med at passe klubberne på skift ca. 2 gange i det næste halve år. 2 aftner på et halvt år, for at vores unger kan have et sted at hygge sig er vel ikke meget forlangt af forældrene. Hvis der ikke er nogen, der kan hjælpe, vil klubberne ikke starte op i år. Vi håber, der er nogle forældre, der melder sig. Det kan jo også være, at jeres seddel er gået tabt, så hvis du har afleveret en klubseddel og ikke er blevet ringet op angående klubstart, så ring venligst til Dorthe Hansen. ER der nogen forældre, der har lyst til at hjælpe et par aftener, så ring til Steffen Fog eller Dorthe Hansen senest d Melder der sig nok hjælpere, vil klubberne starte d Steffen Fog tlf Dorthe Hansen tlf Dorthe Hansen Oktober 2000 Side 17 af 19 E SvenstruPPe

18 Oktober 2000 Side 18 af 19 E SvenstruPPe

19 Aktivitetskalender...oktober 2000 Søndag d. 1. okt. kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Onsdag d. 4. okt. kl. 19:00 Kirkehøjskole (kitty H. Jensen Egen Præstegård Torsdag d. 5. okt. Kl. 19:00 Århundredets genstande på Museet på Sønderborg Slot Lørdag d. 7. okt. kl.? Malerkursus ( Anna Weber ) Stolbroladen Søndag d. 8. okt. kl.? Malerkursus ( Anna Weber ) Stolbroladen Kl. 16:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Onsdag d. 11. okt. kl. 19:00 Kirkehøjskole (kitty H. Jensen Egen Præstegård Lørdag d 14. okt. Kl 13:30 17:00 Knipletræf Alsingergården Søndag d. 15. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 19. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Kl. 19:00 Blues Brothers: "We are on a Mission from God Præstegården Søndag d. 22. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Lørdag d. 28. okt. Bustur til kniplemesse Søndag d. 29. okt. kl. 14:00 Familie Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 5. nov. Kl. 19:30 Alle Helgens dag Svenstrup Kirke Søndag d. 12. nov. Kl. 14:00 Kitty H. Jensen Svenstrup Kirke Torsdag d. 16. nov. Kl. 19:00 Pier Paolo Pasolini: Matthæusevangeliet Præstegården Søndag d. 19. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup kirke Mandag d. 20. nov....sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe s november udgave Søndag d. 26. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Onsdag d. 29. nov. Kl. 19:00 Universitetslektor Johannes Nissen: Bjergprædikenen - en vejledning i etik Egen Præstegård Fredag d. 1, dec....udkommer E SvenstruPPe s november nummer Søndag d. 3. dec. Kl. 10:00 1. søndag i advent Svenstrup Kirke Søndag d. 10. dec Kl. 10:00 Biskop Arendt, 2. søndag i Advent Svenstrup Kirke. Søndag d. 5. dec. Kl. 19:00 2. søndsg i advent Svenstrup Kirke (...uden ansvar) Oktober 2000 Side 19 af 19 E SvenstruPPe

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Ny graver? 3 Sommerudflugt 3 Sommerkoncert 3 Budbringer Job på Hjortefarm 4 Dreng søger fritidsjob 4

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang November 2000 Nr.9 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp søges 3 Værelser udlejes 3 Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse 3 Nyt fra Kirken

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749.

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så kom efteråret med regn og blæst, men da børnene stadig gerne vil ud,

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 3 - marts 2014 Helenenyt Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: MGr@ok-fonden.dk

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig.

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Søndag d. 15.02.09 Den blå bus kørte fra Limfjordsskolen kl. 1500, med Maja, Anne,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere