Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition"

Transkript

1 Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet

2 Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering

3 Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre forskellige organiseringsmåder: De klassiske, frivilligt drevne foreninger De selvorganiserede motionsformer, der ikke kræver nogen udbydere De profitsøgende kommercielle idrætsudbydere Det selvorganiserede Foreningen De kommercielle udbydere Hvorfra? Idræt i Danmark

4 Fra holdorganisering til individuel og fleksibel idræt: idrættens tid og sted skal indrettes efter medlemmernes behov og ikke omvendt Virtuelle fællesskaber frem for fysiske fællesskaber Foreningen Det selvorganiserede Forretningen Hvorfra? Min deltagelse i fællesskabet og på holdet Deltagelse for mig selv og for min egen skyld Fleksibel deltagelse som praktisk løsning og personlig mulighed

5 Har der ikke altid været en kommerciel tradition i idrætten? danseskoler, ridesporten, sejlsporten, private gymnastikinstitutter, golfbaner osv. Jo, kommercialiseringens historie er lang Kommercialiseringens første bølge starter for alvor i 1960 erne Kommercialiseringen tager fart i 1980 erne Kommercielle fitnessudbydere får vind i sejlene i 1995 og frem Hvorfra? Kommercielle centre Nettotilvækst Nye centre Lukkede centre ? ? ?

6 De to traditioner i hhv. foreningen og forretningen afslører hinandens styrker og svagheder De nuværende medlemmer vs. de potentielle nye kunder Tradition vs. fornyelse Frivillig vs. professionelle Medlemsdemokrati vs. Top down hierarki Folkeoplysning vs. konkurrenceforvridning Videndeling vs. patenterede varemærker i idrætten Land vs. by Idræt som velfærdsgode vs. idræt som markedsprodukt

7 Definition: Breddeidrættens kommercialisering henviser til en ujævn, men gradvis udvikling af idrættens non-profit tradition til en mere markedsdomineret tradition, som dels medfører nye idrætsaktiviteter og -faciliteter, dels supplerer de uformelle interessebårne fællesskaber i foreninger med profitorienterede køber-sælger relationer. Påstand: Kommercialiseringsprocesserne ses primært uden for foreningskulturens domæne, men kommercialiseringsprocessen udøver i stigende grad indflydelse internt i foreningskulturens hovedorganisationer, der i stigende grad har fået interesse for det private markeds succes, produkter, koncepter og rationaler.

8 En øget kommercialisering af idrætten: Foreningsidrætten udsættes i stigende grad for konkurrence Andre idrætsudbydere har mere motionsorienterede produkter på hylderne. Flere idrætsudbydere betyder, at der kan tales om et egentligt idrætsmarked Foreninger opfatter ikke sig selv som værende på et marked Udviklingen har medført tendenser til kommercialisering og professionalisering inden for alle tre organisationsformer. Konkurrencesituationen mellem foreningsidræt og kommercielle udbydere er blevet tydeligere i takt med, at aktiviteterne er blevet mere ens. Foreningen Medlem Selvorganiseret Fysisk aktiv Forretningen Kunde

9 Idræt går fra at være en kollektivt tilkæmpet rettighed til at være et personligt valg: Motion og individualitet går hånd i hånd. Idrætsdeltagelsen er ikke bundet op på traditioner. Idræt bliver til spørgsmål om personlige projekter, personlig integritet, individuel lyst, disciplineringsevne og ønsket om social anerkendelse. Frisættelsen fra traditioner betyder samtidig, at man i højere grad rationelt forsøger at legitimere sin idræt Fokus på nytte og effekt har gjort sundhed til den primære motivationsfaktor. Forestillingen om det frie valg gennemsyrer idrættens verden vi lever i en Just-do-it-kultur. Foreningen Selvorganiseret Forretningen Idræt som offentligt velfærdsgode og kollektiv rettighed Idræt som individuelt valg præget af lystens begrænsninger og evnen til selvdisciplinering Idræt som individuel købekraft og mere eller mindre eksklusivt forbrugsfællesskab

10 Idrætsvanerne afslører organisationsformernes markedsandel Antallet af idrætsaktiviteter og idrætsaktive er eksploderet. Flere produkter, aktiviteter og organisationsformer betyder flere valgmuligheder for den enkelte Aftraditionalisering af idrætsvanerne og mere shoppen rundt mellem forskellige idrætsaktiviteter i løbet af livet. Breddeidrættens kommercialisering % år år år år år år år år år 70 år+ Forening Selvorganiseret Privat (Pilgaard, 2007)

11 Breddeidrættens kommercialisering Det kommercielle marked har overhalet foreningsdeltagelsen i København: I aldersgruppen år er der flere kvinder der er kunder end medlemmer. % Region Hovedstaden kun kvinder (N = 643) Forening Selvorganiseret Privat år år år år år år år 70 år+

12 Mere nuancerede diskussioner om motiver/begrundelser: Idræt er ikke kun sportens klassiske konkurrence og rangordning! Der er også fysisk træning, leg og rekreation, udfordring og eventyr, færdighedstræning, æstetisk idealisering, bevægelses- og koncentrationstræning. Forskellige idrætsformer og idrætsorganisationer betoner forskellige aspekter af motiverne/begrundelserne Motiverne/begrundelserne ændrer sig med alderen. (Kirkegaard & Østerlund, 2010)

13 Markedslogikken spreder sig: Kommercielle aktører begynder for alvor at blande sig i idrættens non-profit tradition. Foreningens traditionelle succeskriterium går fra kvaliteten af fællesskabet til kvantiteten af medlemsskaren. Markedsprocesser indeholder nye kriterier for medlemstilfredshed og kundesucces: Produktudvikling, pris, kvalitet, serviceniveau, markedsføring, salg samt indsamling og behandling af viden bliver afgørende.

14 Sportslogikkens nedsmeltning - og pay-and-play logikkens fødsel: Når idrætten indrettes efter nye produkter og medlemmernes efterspørgsel, ønsker og behov, så bliver sportens specialiseringslogik sat under pres. Sportens klassiske discipliner, regler og rutiner brydes op i delprodukter og sælges som sådan.

15 Nye uddannelser og professionalisering: Flere nye uddannelser målrettes idrættens arbejdsmarked. De studerende vil sandsynligvis ikke nøjes med at være frivillige efter en lang uddannelse. De vil selv skabe nye kommercielle idrætsvirksomheder og dermed deres egen profession. Professionelle aktører udvikler nye produkter, som skaber nye behov. Som følge af dette kan frivillighedskulturen blive udfordret på faglighed.

16 Hvad lever kommercielle idrætsudbydere af? Organisatoriske forskelle og ligheder til foreningslivet Er ikke bundet af forpligtelse over for sportens specialisering, regler, historie og traditioner. Det skal være sjovere, nemmere og mere effektivt. Udfordrer idrættens traditioner - nytænker traditionelle idrætsgrene fra en klassisk sportslogik til en mere folkelig motionslogik. Ved at gøre idrætten nemmere at deltage i, er potentialet for flere aktive kunder større. Udvikler nye organisationsformer, nye koncepter og nye spillesystemer. Tænker i fleksibilitet og i at give nye købedygtige kunder i alle aldre adgang til idrætsaktiviteten. Her er kun få færdighedskrævende adgangskrav. Reagerer hurtigere på forandringer i idrætsbilledet - og understøtter og skaber selv disse forandringer via produktudvikling, konceptudvikling og innovation. Har profitinteresser i idrætsvaners udsving - hvilket medfører trends og indeholder muligheder for mersalg eller produktlancering. Udvikler hele tiden nye uddannelser i relation til de nye koncepter og produkter - og søger hele tiden at øge rekrutteringsgrundlaget. Dropper hurtigt og usentimentalt projekter - der ikke lever op til forventningerne og som ikke efterspørges. Tager kun de aktiviteter op, der er penge i. Foreningerne kan beholde resten.

17 Hvad lever kommercielle idrætsudbydere af? Organisatoriske forskelle og ligheder til foreningslivet Er afhængig af effektive beslutningsprocesser top down hierarki kombineret med en effektiv personalepolitik. Laver brugerundersøgelser for at kende kunderne. Finder også ud af, hvad potentielle kunder kunne ønske sig ikke kun de nuværende. Lever af tilfredshed - de utilfredse kunder har potentielt mere viden om produktets fejl og mangler end udbydere har. Markedsfører sit tilbud både landsdækkende og i lokalområdet - kender effektive hvervningsprocedurer målrettet nye kunder. Skal ikke legitimere sin rolle som modtager af offentlig støtte med etablering af sociale projekter målrettet idrætssvage befolkningsgrupper. Er ikke (som DGI, DIF og DFIF) bundet af interne politiske og organisatoriske hensyn, der kan virke hæmmende for udvikling og nytænkning. Enkeltstående idrætsudbydere er kun lige begyndt at samarbejde i brancheforeninger flere vil komme i fremtiden. Muligvis også en overbygning på brancheforeningerne.

18 Hvad lever kommercielle idrætsudbydere af? Organisatoriske forskelle og ligheder til foreningslivet Er kun lige begyndt at arbejde som idrætspolitisk aktør men har intentioner om at være en aktør på linje med DIF, DGI og DFIF i idrætspolitiske spørgsmål. Vil opbygge en politisk goodwill med henvisning til nye arbejdspladser i Danmark, frem for frivillighedens tradition eller foreningslivets kvaliteter. Er kun lige begyndt at fokusere på børn og ældre som nye oplagte kundesegmenter. Bestyrelserne er besat af dygtige folk efter kvalifikationer - lyst som kriterium er ikke nok. Låner store summer penge og rejser kapital til nye interessante idrætsprojekter, hvilket resulterer i helt nye forventninger til idrætsudbydere. Kommunalreformen rummer store muligheder for kontraktregulerede samarbejder mellem kommercielle idrætsudbydere og kommuner sammen kan de løse sundheds- og idrætsrelaterede opgaver professionelt! Hvad betyder det?

19 Foreningslogik Foreningen Medlemmet Aktiviteten Solidaritet Nærværet Fællesskabet Gensidig afhængighed Markedslogik Virksomheden Kunden Profitten Produktivitet Effektivitet Fleksibilitet Ansvarsuafhængighed Implikationer?

20 Har foreningslivet lært noget af den kommercialiserede motions- og fitnesskultur? Ja, man har lært at elske kulturen - af nødvendighed for at følge med:»i mine øjne spiller fitnesskulturen alt for meget på den dårlige samvittighed og ikke på glæden ved at motionere. ( ) Fitness er simpelthen ikke sjovt nok.«27. nov. 2001»Motion er ikke bare sjovt, det er også sundt og vigtigt for at få et længere liv med større livskvalitet.«24. aug 2010 Implikationer?

21 Tak for opmærksomheden! Researcher, ph.d.-fellow, Kasper Lund Kirkegaard cell-phone:

Fitnesskultur mellem forening og forretning

Fitnesskultur mellem forening og forretning Fitnesskultur mellem forening og forretning Aktive fitnessudøveres træningsmotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed Delrapport 5 i projektet Sundhed for millioner Kasper Lund Kirkegaard og Karsten

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Socialøkonomi og folkeoplysning

Socialøkonomi og folkeoplysning Socialøkonomi og folkeoplysning Kan et socialøkonomisk perspektiv udfordre, styrke og udvikle folkeoplysningen? Indhold: Introduktion 2 Hvordan hænger folkeoplysning og socialøkonomi sammen? 3 Flere ben

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

GIV FORSLAG TIL HVAD IDRÆTSFORENINGERNE KAN GØRE FOR AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE HHV. DE SELVORGANISEREDE OG KOMMERCIELLE IDRÆTSUDØVERE?

GIV FORSLAG TIL HVAD IDRÆTSFORENINGERNE KAN GØRE FOR AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE HHV. DE SELVORGANISEREDE OG KOMMERCIELLE IDRÆTSUDØVERE? Gruppe 1 Forslag Droppe vanetænkning Mere metodisk/analyserende Kigge ud over horisonten Arbejde hen mod fleksible åbningstider fx valgfri træningsdage samarbejde med SFO osv. Konsekvenser Opbløde klubbegrebet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere