Det Medicinske Studenterråd anbefaler: Stop nedskæringerne!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Medicinske Studenterråd anbefaler: Stop nedskæringerne!"

Transkript

1 Det Medicinske Studenterråd anbefaler: Stop nedskæringerne! Universitetet skal spare 50 mio. kr. Det betyder at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil skulle spare ca. 10 mio. kr.! Man må spørge sig selv: Hvis vi skal spare så meget i dette år. Hvordan skal det så gå med: PBL-undervisningsformen, der kræver mindre hold og videreuddannelse af underviserne. Laboratorieøvelserne, der jo er en oplagt forskningstræning men også er dyre... Opretholdelse af undervisning i stedet for aflysning (f.eks. strøg biofysikken). Læger som undervisere, der ikke umiddelbart er lette at tiltrække bl.a. pga. lønforholdene. Derfor: Kom til demonstration mod besparelserne på uddannelserne på onsdag d. 20. marts kl På Vor Frue Plads Arrangør: Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet i samarbejde med andre elev- og studenterorganisationer. Støttet af Dansk Magisterforening

2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg Denne uges forside: Denne redaktion

3 Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Man 18/ Jon Trærup Andersen Tir 19/ * Lone-emilie Rasmussen International vejleder Ons 20/ Gordon Jehu Tor 21/ * Camilla Götzsche International vejleder Ulrik Bodholt * Bemærk forlængede træffetider for internationale vejledere i uge 12. Det er ikke muligt at bestille tid til disse dage. Man skal blot møde op og man vil komme til efter tur. Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Man 25/ Jon Trærup Andersen Tir 26/ Lone-emilie Rasmussen International vejleder Ons 27/ Gordon Jehu Tor 28/3 LUKKET SKÆRTORSDAG Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/ 95 Følgende gælder alle studerende: 1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig). Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig. 2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som eksamensforsøg. 3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00) Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter eksamen. Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie Rasmussen eller Camilla Götzsche. Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Connie Holm tlf lokale Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på. Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte. Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester. Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a. graviditet. Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip. Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder: - almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen - enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer. Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen. I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger. Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet ,- pr. barn For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip. Se mere på www. Su.dk Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen. Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994: 1. Gammel ordning: Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I senest 6 år efter studiestart. Ny ordning: Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen senest 6 år efter studiestart. Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester. Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår. Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation. Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl!! Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen

4 1 år efter studiestart (ved udgangen af 2. semester) SKAL man have deltaget i de 3 eksamener der ligger på første del af uddannelsen. Hvis man ikke har deltaget i blot en af disse eksamener vil man blive udskrevet fra Københavns Universitet - og der tages ikke hensyn til at man har bestået de to andre. Dette er netop sket for en student. Vedkommende havde bestået både basal humanbiologi og cellebiologi, men deltog ikke i TAS, og er herefter blevet udskrevet. Så husk det nu - du skal deltage i alle 3 eksamener på 1. del!!! Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) står for undervisningen i praktiske kliniske færdigheder forud for og under fase II studerendes klinikophold på Rigshospitalet. LKF ligger i Teilumbygningen, afsnit Her ligger også 6 læselokaler som Klinikudvalget Rigshospitalet står for. En stor del af de studerende på fase II ved sikkert allerede hvor LKF, Klinikudvalget Rigshospitalet og læselokalerne ligger, men næppe alle ved at der ved udgangen af 2001 skete en del ændringer i åbningstiderne for LKF og læselokalerne. Ved udgangen af 2001 blev der indført elektronisk adgangskontrol til læselokalerne. Dette har medført at der ikke som hidtil sidder en studentervagt til at føre opsyn med læselokalerne og servicere brugere af LKF. En følge heraf er at det ikke længere er muligt at øve praktiske færdigheder i LKF udover den normale undervisningstid. Til gengæld er det nu muligt at benytte læselokalerne døgnet rundt! Dette forudsætter dog at man er i besiddelse af et RH id-kort. Ergo er det også kun studerende som har tilknytning til KRH som kan lukke sig ind i læselokalerne udenfor Teilum Bygningens normale åbningstid. Teilum bygningen er lukket i weekender, helligdage samt til hverdag i tidsrummet kl Dog bibeholdes LKF s kursusvirksomhed i aftentimerne. Disse kurser henvender sig til alle på fase II uanset tilknytning til klinikudvalg. Studerende på fase II som ønsker at lære udvalgte færdigheder eller at genopfriske disse er meget velkomne til at melde sig til disse kurser. Laboratorium For Kliniske Færdigheder Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: På grund af en fejl er det blevet meldt ud til en del af 1. semester, at eksamenstilmelding finder sted i forbindelse med en kemiøvelse. Dette er ikke tilfældet. Eksamenstilmelding for 1. semester finder sted i anden semesteruge som for alle andre studerende. På grund af denne fejlinformation er fristen for tilmelding til eksamen for 1. semester rykket til og med tirsdag 2. april 2002 klokken Med venlig hilsen Eksamenskontoret og Studievejledeningen for Medicin Dato Tid Emne Åbnes for tilmelding IV-adgang 20. februar IV-adgang 20. februar Genoplivning 6. marts Kateter 6. marts Kateter 6. marts Genoplivning 13. marts Sutur 13. marts Sutur 13. marts 2002 Tilmelding til ovenstående kurser kan ske ved henvendelse på telefon på hverdage mellem kl Tilmelding kan også ske ved personlig fremmøde i LKF s sekretariat i ovenstående tidsrum. Tilmelding er bindende og udeblivelse uden forudgående afbud vil medføre karantæne for tilmelding til øvrige kurser i dette semester. Den 1. marts 2002 udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne eksamenstermin. Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret, og først skal til eksamen i et senere semester, skal forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1. oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksamen. Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester hvor du forventer at gå til eksamen. Hvis du er en af dem der burde have afleveret din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand. Til tøserne FADL s turnusudvalg afholder informationsmøde i Haderup Auditorium, Panum Instituttet bygning 20, 1. etage Dagsorden for mødet: o FADL byder velkommen o Orientering fra Sundhedsstyrelsen om turnusordningen o Regionerne orienterer om bl.a. antallet af turnuspladser i regionerner, herunder fordelingsprincipperne. o FAYL/GYL orienterer om eksempelvis hvilke kriterier der kan være bestemmende for valg af sygehus, f.eks. uddannelsesforløb, bolig forhold, børneinstitutioner. Der vil undervejs være lejlighed til at stille spørgsmål. Der vil være deltagere fra Sundhedsstyrelsen, de tre uddannelsesråd samt fra Gruppen af Yngste Læger (GYL) samt repræsentanter fra FADL s turnusudvalg. Med venlig hilsen FADL s turnusudvalg

5 Raske mandlige forsøgspersoner søges til forskningsprojekt. Du skal være mellem 18 og 40 år gammel. Være tidligere rask. Du må ikke være overvægtig. Det er for nylig vist at insulinbehandling af intensivpatienter bedrer overlevelsen med 30% Vi vil undersøge immunsystemets reaktion på infektion i kombination med forhøjet blodsukker. Du skal være med til i alt 3 forsøg af ca. 8 timers varighed. Der vil være ca. 14 dage mellem hvert forsøg. Før forsøgsstart vil du blive undersøgt med diverse blodprøver, blodtryk og hjertediagram. 1. forsøg: Du vil via et venekateter få indgift af et protein der sidder i cellevæggen på gram negative bakterier. På den måde vil vi aktivere dit immunforsvar, dog uden du vil kunne mærke noget til det. 2. forsøg: Forløber som forsøg nr. 1, dog vil vi samtidig give dig sukker via et venekateter så du får forhøjet blodsukker. 3. forsøg: Forløber som forsøg nr.2, dog vil vi i dette forsøg også give dig insulin (fjerner sukker fra blodbanen), så du får et normalt blodsukker. Alle tre forsøg betragtes som værende risikofri og uden bivirkninger. Du vil få anlagt 2 venflons (venekatetre), en i hver albuebøjning. Du skal ligge og slappe af under hele forsøget. Du skal møde fastende og må først spise ved forsøgets ophør. Honorar: i alt 2500kr. som udbetales efter sidste forsøgsdag. Hvis du ønsker at deltage kan du henvende dig til Rikke Krogh-madsen Finn Geneser: Histologi (800 kr) (god stand) Straeham & Read: Human Molecular Genetics 2 th ed. (400 kr) (ulæst) Stoudemire: Human Behavior (200 kr) (rimelig stand) Holum: Fundamentals og General, Organic and Biological Chemestry 6 th ed. (400 kr) (rimelig stand) Kontakt Christian tlf.: dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre) Tid: Tirsdag den 9. april 2002 kl Sted: K RCT, Borgergade 13, 1300 København Formål: At give medicinstuderende indblik i de helbredsmæssige konsekvenser af tortur og de muligheder man har som læge for at arbejde mod tortur og organiseret vold Der gennemgås følgende emner: - helbredsmæssige følger af tortur - behandling af torturoverlevere - forskning og dokumentation om tortur - etiske dilemmaer for lægen i forhold til retshåndhævelse ( Doctors at Risk ) - OSVAL opgaver vedr. tortur Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidligere OSVAL studerende Materiale: undervisningen Haves: Viborg Sygehus med start d.1/8-02 Ønskes: Sjælland. Ring så vi kan aftale hvad der skal til for at du vil bytte turnusplads. Tlf.nr: / Med venlig hilsen Rasmus Heilmann Udleveres i forbindelse med Tilmelding: Senest mandag den 2. april 2002 Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107, 1014 København K Telefon: , Fax: , Kontaktperson: Annette Hart Hansen Haves Storstrøms Amt, ALT i en rimelig afstand fra KBH har interesse, inkl. Holbæk, Fredrikssund, Slagelse, Køge, Næstved og Fakse har interesse. Ring og nærmere, Margrethe tlf Finn Geneser: Histologi nye udgave(pæn stand) 650 kr Finn Geneser: Histologi gamle 3.udgave 200 kr Ring Christoffer Eller mail Haves: Københavns Amt. Er åben for at bytte. Kontakt: Kunne du tænke dig at komme ud og opleve noget andet end bare Panum? Måske vil børnehjemsprojektet i Rumænien lige være noget for dig. Projektet omfatter børnehjem i 4 byer i Rumænien. Fælles for dem alle er bl.a., at de er underbemandede, og børnene derfor langt fra får den opmærksomhed, de har brug for. Mange af børnene er, som et resultat heraf, enten fysisk eller mentalt tilbagestående. Din opgave vil primært være at stimulere børnene gennem lege, udflugter og andre aktiviteter. Desuden vil der blive mulighed for at assistere både læger og fysioterapeuter i deres arbejde med børnene. Projektet er åbent for alle studerende og er af 3 ugers varighed. Ansøgningsfristen er d. 15 april for rotationerne i juli/august måned. Desuden er der mulighed for at komme afsted i november. Har det vakt din interesse så kontakt Pernille (7 sem. Gentofte) på tlf.nr Haves: Viborg Sygehus pr. d. 1/8-02 med ortopædkir./bred intern medicinsk afd. Ønskes: Sjælland Hvad skal der til for at du vil bytte turnusplads? Ring og lad os få en snak om de nærmere betingelser. Gerne så hurtigt som muligt. Tlf.nr: / Mvh. Rasmus

6 OPSTILLINGSLISTE TIL FADL/KKF-SUPPLERINGVALG MARTS 2002 Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller herved til suppleringsvalget til repræsentantskabet i kredsforeningen. Der indgås listeforbund 1) med flg. liste(r): Der indgås valgforbund 2) med flg. liste(r): Er listen prioriteret? ( ) ( ) JA NEJ Undertegnede bekræfter ved vore underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valgforbund samt den eventuelle prioritering af opstillingslisten. NAVN ADRESSE CPR-NR. UNDERSKRIFT Listen kan bestå af fra 1 til 22 kandidater. Hvis listen kun består af 1 kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 5 stillere. Består listen af mere end én kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere. 1) Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen Listeforbund er tillige gældende ved bestyrelsesvalget. 2) Ved valgforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen Valgforbundet er kun gældende ved selv repræsentantskabsvalget. Fristen for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er fredag den 22. marts 2002 på FADL standen. Forbeholdt sekretariatets personale: Modtaget den: Klokken: Af: Frem til mandag den 25. marts 2002 er der suppleringsvalg til FADL, Københavns Kredsforenings repræsentantskab en oplagt mulighed for at præge FADL s politik. Vil du være med til at øve indflydelse på bl.a. overenskomstforhold, forsikringsforhold, Vagtbureauernes fusion, Thalia, FADL s forlag, Bogladen, festlige arrangementer og sociale arrangementer samt meget mere, så kom og vær med. Suppleringsvalg til repræsentantskabet Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet i forbindelse med B-dag er mandag den 25. marts I dag er der kun 12 repræsentantskabsmedlemmer ud af 21 mulige. Så vi mangler 9 derfor mangler vi dig - så kom og vær med i fællesskabet. Ønsker du at stille op alene skal du bare have 5 stillere. Er du sammen med et par andre, fx en gruppe, der ønsker at stille op skal I have 15 stillere. En liste kan bestå af 1 til 22 personer. Opstilles der ikke flere end 9 personer er alle valgt. Skulle det heldige opstå at flere end 9 opstiller vil der blive valg. Valget foregår som forholdstalsvalg mellem listerne. Før valget kan der indgås listeforbund og valgforbund mellem lister. Sidste frist for forbund er den 25. marts Hvis i går og overvejer opstilling, så kom til FADL s stand på B-dag og snak med din medstuderende fra FADL. KONTINGENTBETALING/PBS-PROBLEMER Som tidligere meddelt i MOK er FADL s PBS-opkrævning desværre gået i vasken. De medlemmer som plejer at betale via BetalingsService har via BetalingsService modtaget et ganske almindeligt giroopkrævningskort og beskeden fra sekretariatet har været, at girokortet blot kunne smides i skraldespanden. Sekretariatet har i indeværende uge sendt besked til PBS vedrørende kontingent-opkrævningen for perioden 1. februar 31. juli år Kontingentet andrager kr. 750,00 og (hvis alt går vel) vil kontingentbetalingen blive trukket på de respektive konti den 2. april år Sidder du nu og tænker jamen så betaler jeg 2 gange. Nej har du indbetalt kontingentet inden den 8. marts, har sekretariatet bogført indbetalingen, hvorfor kontingentopkrævningen ikke vil blive trukket via BetalingsService i denne omgang men din tilmelding til BetalingsService er stadig gældende. En del medlemmer har naturligvis kontaktet sekretariatet og fortalt, at de har oprettet en ny betalingsaftale da de troede, at det var via banken problemerne var opstået. FADL får automatisk besked, så kontingentbetalingen vil blot blive trukket på det nye aftalenummer. Da sekretariatet modtager kontingentindbetalingerne elektronisk, har sekretariatet først mulighed for at hente/bogføre indbetalingerne 3 4 bankdage efter den reelle indbetaling, hvorfor dobbeltindbetalinger kan forekomme. Hvis kontingentet betales 2 gange, vil refusion naturligvis altid ske hurtigst muligt. Vi beklager meget problemerne omkring PBS-betalingerne. Hilsen fra sekretariatet Anette og Linda

7 Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, stiller herved for Liste med kandidater til suppleringvalget af kredsforeningens repræsentantskab, marts NAVN UNDERSKRIFT CPR-NR Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere. Ved opstilling af flere kandidater på en liste kræves mindst 15 stillere. Man kan kun være stiller for én liste. Forbeholdt sekretariatets personale: Ovenstående stillere er: Immatrikuleret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, medlem af FADL, KKF, ikke stillere for andre lister. Underskrift:

8 SPV - VAGTER Ugestatistik for uge 11 11/ / Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt % Dag Bestilte vagter Udækkede vagter ,7 Aften Bestilte vagter Udækkede vagter Nat Bestilte vagter Udækkede vagter ,8 Bestilt i alt Udækket i alt ,2 Udækkede vagter i % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har været. VT - VAGTER Ugestatistik for uge 11 11/ / Sundhedsfaglig Konsulent Brian Bjørn Tlf.: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt Arbejdsløse hold 11 Planlagte vagter 11 Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18. TJEN FLERE PENGE OG BETAL MINDRE I SKAT Som mange allerede vil vide, er der igennem de seneste måneder sket en hel del nyt i vores vagtbureau. Det handler bl.a. om udvikling af nye produkter med henblik på at skabe studierelevant arbejde af interesse for alle på alle studiets niveauer f. eks. inden for. operationsassistance dialyse cardiologi radiologi blodprøvetagning biopsitagning og mange flere... Med henblik på at få en gensidig dialog omkring denne udvikling samt forslag til yderligere forbedring af vores vagtbureau, indbyder Vagtbureauet til en temadag, hvor vi samtidig vil orientere om mulighederne for forskellige fradrag på selvangivelsen, når man er vagttager. Vores ønske er, at alle bliver klar over, hvilke muligheder der er for på én og samme tid at tjene flere penge ved mere interessant arbejde og samtidig betale mindre i skat. Reserver derfor allerede nu Onsdag, den 17. april kl. 16:00 i DAM auditoriet på Panum Instituttet. Er du interesseret i at deltage bedes du tilmelde dig, enten ved at sende en til eller ved at komme op på vagtbureauet i vores åbningstid, som er alle hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00, hvor der ligger tilmeldingsblanketter. Du kan naturligvis også ringe på tast 2 i samme tidsrum, og bede en af medarbejderne om at udfylde en tilmeldingsblanket for dig. Tilmeldingsfristen er 27.marts 2002 BESØG DIN FAMILIE OG TJEN PENGE SAMTIDIG? Som noget nyt, forsøger vi at skabe nogle dispensationsaftaler til jer på sygehuse, hvor vi måske normalt ikke dækker. Det handler kort sagt om at tilgodese dem af jer, som kommer fra Bornholm, Lolland Falster eller andre fjerne egne i Danmark. Vi tænker, at I måske ville være interesserede i at tage vagter i weekender og ferier, hvor I er hjemme og besøge jeres familier. Skulle du være interesseret i dette, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte os via på adressen eller ved personligt fremmøde på Vagtbureauet, hvor vi har åbent alle hverdage mellem klokken 9.00 og Der vil ligge nogle særskilte blanketter, du der kan udfylde. Du kan selvfølgelig også ringe til os i ovennævnte tidsrum på tlf.nr tast 2, og sige, at du har læst denne annonce og er interesseret, samt med hvilket sygehus, og i hvilken periode, du eventuelt er interesseret i at indgå en dispensationsaftale, så udfylder vi blanketten for dig. Vi vil senere vende tilbage til dig, når vi ved, om projektet kan realiseres. Endvidere overvejer vi at kontakte praktiserende læger i København, angående deres behov for sekretærarbejde i eksempelvis sommerferien. Skulle du derfor være interesseret i at arbejde som afløser for en lægesekretær og/eller klinikassistent, besidde erfaring indenfor områder som: telefonpasning, indskrivning, blodprøve- og EKG-tagning, stix ning af urin og udførelse af spirimetri og eventuelt også have kendskab til Novax eller et andet af de praktiserende lægers edbsystemer, så hører vi meget gerne fra dig. Der vil på Vagtbureauet være blanketter, hvor du kan melde dig som interesseret samt give oplysning om hvilke af ovennævnte, samt andre relevante, kvalifikationer du besidder. Med venlig hilsen Vagtafdelingen

9 DISPENSATER SØGES Gentofte, afdeling F 521, søger nogle dispensater, som er interesserede i at tage vagter i perioden fra og med uge 26 til og med uge 31. Er du interesseret i at indgå en dispensationsaftale med afdelingen, bedes du udfylde et skema: Ansøgning om SPV-dispensation. Skemaet findes på Vagtbureauet, hvor vi har åbent for personlig henvendelse på alle hverdage i tidsrummet mellem klokken 9.00 og Du kan selvfølgelig også ringe til os i samme tidsrum på tlf.nr tast 2, og så bede en af vores medarbejdere om at udfylde ansøgningsskemaet for dig. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. DISPENSATER SØGES Tranehaven søger flere dispensater, så hvis du er interesseret i en dispensationsaftale med dem, bedes du udfylde et ansøgningsskema på Vagtbureauet. Du kan også ringe til Vagtbureauet i åbningstiden, som er alle hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00, og bede en medarbejder der om at udfylde ansøgningsskemaet for dig. Tranehaven kontakter herefter selv dig. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt HOLD 4630 SØGER NYE VENTILATØRER Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille sød dreng på ca. 2 år, der har en cerebral parese, der gør, at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades via en PG-sonde. Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og er ofte i antibiotisk behandling. Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjælpes efter sondemadningen (idet han gylper let og evt. kan fejlsynke dette). Arbejdet går ud på at suge ham p.t., hvilket i praksis er nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med olivenknop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i sonden 2 gange pr. vagt. Desuden skal der skiftes ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han (undtagelsesvis) vågner. Holdet dækker nattevager alle ugens 7 dage. Vagttidspunkterne er fra kl til søndag til torsdag, samt fra kl til fredag og lørdag. Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er særdeles gode Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet, der er et lille hyggeligt hold på bare 7 medlemmer. Der er to katte i hjemmet. Kravene til dig er, at du kan tage min. 5 vagter pr. måned og at du har over 150 VT-timer. Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men det er ikke et krav. Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette nødvendigt, og disse afholdes i maj måned. Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde i et privat hjem. Yderligere oplysninger hos holdleder Rebekka tlf.: Ansøgningsfrist: Torsdag den kl. 12:00 til Vagtbureauet SPV-FLYVER HOLD 1502 søger nye medlemmer Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psykafdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi almindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret arbejde på de planlagte vagter. Krav: Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter. Min. 3-4 vagter hver måned. Være ansvarsbevidst. Kunne blive på holdet i min. 6 måneder. Ansøgningsfrist: snarest til Vagtbureauet. Yderligere oplysninger: Hos Sundhedsfaglig konsulent Brian Bjørn, tlf.nr.:

10 Det Medicinske Studenterråd Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet MSR side nr marts 2002 I denne uge redigeret af Simon Serbian Husk: Demonstration mod besparelser på universitetet: Onsdag d. 20. marts kl Vor Frue Plads Fællesmøde Tirsdag den 26/3 kl , MSR-kontoret. Dagsorden: 1. Formalia 2. Nyt fra semestrene 3. Stormøde i Århus den 5. april. 4. Spoteksamen på 4. semester, status 5. Ændringer på 3. semester, status 6. Eksamen efter 5. semester 7. Studienævnsmødet 8. Repræsentanter i udvalg 9. Hvem vil lave MOK-sider? 10. Eventuelt Ad 8: Vi mangler (stadig) studenterrepræsentanter i 11. og 12. semesterudvalgene, evalueringsudvalget, pædagogisk arbejdsgruppe, VKO-udvalget og internationalt udvalg. Ad 9: Vi skal lave en liste over, hvem der MSR-siderne til MOK. Med venlig hilsen Bo Biering-Sørensen Formand for MSR Referat af MSR fællesmøde 27/2-02 Til stede: Simon Serbian (9. sem.), Signe Munksgaard (3. sem.), Henrik Frederiksen (6. sem.), Eva Rye Rasmussen (1. sem.), Sarah Jensen (1. sem.), Liv Lauritsen (3. sem.), Christina Jensen-Dahm, Kirstine Fossar Fabritius (4. sem.), Helene Westring Hvidman (2. sem.), Christine Benn Christiansen (3. sem.), Tina Bergmann (3.sem.), Sarah Hansen (3.sem.), Bo Biering-Sørensen (7.sem.), Christopher Schäfer (10.sem.), Anders Klahn (4.sem.), Caroline Nielsen 1. Valg af dirigent og referent Bo er dirigent og Christina referent. 2. Meddelelser fra semestrene 1.semester var i tvivl om, hvor vigtigt faget patobiologi var, og hvorvidt der vil komme spørgsmål til eksamenen i det. Enkelte hold var utilfredse med deres undervisere. 3. Semester ville gerne have en afklaring på, hvornår eksamen i metodefag ligger. 10. semester var mærket af en del omrokering. 3. Eksamensstatistikker (ny studieordning) Endnu foreligger resultaterne kun for 1. semester som havde en beståelsesprocent på 74,4 % for medicinerne og 74,5 % for odontorne. 4. Forberedelse af studienævnsmøde - Embryologi, det er endnu ikke besluttet af studienævnet, om det nuværende 3. semester kan tage embryologi til august. MSR støtter at dette skal være muligt. Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR)...? Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes. Studenterrådets telefonnummer er Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet Blegdamsvej 3, 2200 København N Homepage: - Eksamen efter 4. semester, ingen ændring af argumenter i forhold til sidste møde. - Med hensyn til studenterrepræsentanter til udvalg, mangler flg. udvalg stadig at blive besat: semester, Evalueringsudvalget, Pædagogisk arbejdsgruppe, Kvalitetsudviklings udvalg, International arbejdsgruppe, OSVAL/ VKO-udvalget Semester ændringsforslag af semestret De studerende på sidste 3. semester har gjort udtryk for et stærkt tidspres og der er foreslået bl.a. flg. ændringer for at lette dette: - En del af metodelære (videnskabsteori og sociologi) kunne flyttes ned på 1. semester. Epidemiologi kunne evt. flyttes til 8. semester sammen med noget andet epidemiologi. Dette skulle gøres for at give plads til anatomien og mindske tidspresset. - Forslag om at embryologi evt. kunne flyttes til 1. semester, et modargument er, at der ønskes et samlet organkursus. - Et argument for at flytte metodelære er, at det ingen sammenhæng har med anatomien. - Metodelære er nødvendig for at kunne skrive OSVAL og kan derfor ikke flyttes. Der er nedsat et 3. semester-ændringsudvalg: Bo Biering-Sørensen, Kirstine Fabritius, Simon Serbian og Helene Hvidman. 6. Forberedelse af FSR-fællesrådsmøde d. 28/2 - SU-ændringer, det forventes, at der på mødet tages hul på diskussionen omkring SU. Hvad mener vi om indkomst og fribeløb? - Stormøde. Der blev til stormødet besluttet at arrangere en demonstration d. 20. marts. Det er vigtigt at dette videreformidles til alle studerende og så mange som mulige deltager for at demonstrere vores utilfredshed med besparelserne. 7. B-dag (basisgruppe-dag) 22/3. Den 8/3 skal der være planlagt et program, og det skal være bestemt, hvor meget plads vi skal bruge hertil. Arrangementet kommer til at foregå i vandrehallen d. 22/3 mellem 11-15, og der vil bl.a. være journalister og tv tilstede. Alle basisgrupper vil være opstillet, og der er bagefter fest i studenterklubben. Forslag til arrangementet er, at vi vil vise eksempler på vores arbejdsform og hvor stor indflydelse, vi egentlig har. Der skal findes en måde, hvorpå vi kan gøre opmærksom på os. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Bo Biering-Sørensen, Christopher Schäfer, Sarah Hansen og Liv Lauritsen. 8. Øvrige Det er bestemt, at bestyrelsen skal samles og beslutte retningslinierne for vores beslutningstagen. 1-6 semester fest. 1-6 semester HR holder fest d. 9/3 i klubben, og MSR er inviteret. SU-ændringer og erhvervstilknytning? Torsdag den 21. marts afholdes MSR-møde kl i MSR-kontoret (1.2.5). Mødet vil være en forberedelse af aftenens fællesrådsmøde i Forenede Studenterråd. På dette møde (kl. 18) behandles bl.a. følgende temaer: Vejledning Regeringen har lagt op til, at der skal ske en del ændringer på vejledningsområdet i Danmark, men har endnu ikke tilkendegivet hvordan og i hvilket omfang. Vi vil orientere om processen. Universitetsledelse Ministeren har lagt op til store ændringer for universiteterne. Bl.a. at uddannelserne skal være mere erhvervsrettede. Fællesrådet har nedsat en studiekreds. Der vil foreligge et oplæg til mødet. Finanslov 2002 Finansloven vil på dette tidspunkt være vedtaget, og vi vil i den anledning have afholdt en demonstration. Der vil være en opfølgning på dette og diskussion af det fremtidige arbejde. SU-ændringer Vi fortsætter diskussionen om SUsystemet, der er afledt af regeringens planer om at genåbne SU-forliget. Universitetsavisen Fortsat diskussion af Universitetsavisens fremtid. Med venlig hilsen Simon Serbian

11

12 Med IMCC Uland kan du blive udsendt på sundhedsprojekter i Ghana eller Bolivia. Udsendelsen varer i 14 måneder og du kan tage din kæreste med, som ikke behøver at være mediciner, bare du selv har bestået 8.semester på udsendelsestidspunktet. Der er ansøgelsesfrist i februar hvert år, med udsendelse 9 eller 15 måneder senere. I forberedelsesperioden deltager du blandt andet på tropemedicin-, psykologi- og pædagogikkursus. Dessuden skal du lære at køre 4-hjulstrekkere og, hvis du skal til Bolivia, tage på sprogskole og lære spansk. Christian er en af IMCC Ulands udsendte på Azurduyprojektet i Bolivia: Jeg har nu været her i Bolivia i 9 måneder og med dette brev ønsker jeg at give alle jer et indtryk af mit liv, tanker og de oplevelse som jeg har og har haft. For at placere mig selv på landkortet så befinder jeg mig i en lille landsby som hedder Azurduy for enden af en 300 km lang grusvej, der fører ind til Bolivias fjerde største by Sucre. Her i Azurduy, der er beliggende i en smuk dal omgivet af smukke bjerge, bor og arbejder jeg. Om byen hvor der bor ca. 800 mennesker kan jeg fortælle, at husene er bygget af jord, hvoraf nogle er pudset op, og at der først kom strøm Planlagte aktiviteter 2002 Open Water begynder dykkerkursus, Uge 16 og 17 15/4: teori på panum og svømmehal Yderligere teori i løbet af ugen, tid oplyses senere 20/4: svømmehal /4:svømmehal /4: svømmehal Yderligere teori i løbet af ugen, tid oplyses senere 26/4: Åbentvandsdyk 27/4:Åbentvandsdyk Pris: 2600kr. (+indmeldelse og kontingent) Depositum: 600kr. Restbeløb indbetales senest 5/4 Tilmelding ved at sende en mail til med flg. opl.: navn, adresse, , telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt højde, vægt og sko nr. Samtidigt skal indbetales depositum, indmeldelsesgebyr og kontingent. Dykkertur, destination: Lysekil, Uge18 Afgang Panum ons. 1/5 kl. 12, hjemkomst sent søn. 5/ 5. Vi bor i et lejet, dejligt sommerhus. Vi kommer til at dykke mindst 7 gange. Tag med til Sveriges dykkermekka Lysekil! En superb dykkerlokalitet. til byen for 5 år siden, at aviser er en by i Rusland og at der kun er en telefon i byen, som vi alle deles om. Men på trods af, at informationssamfundet med alt dets moderne teknologi endnu ikke har fundet sin vej til denne by, har man af og til fornemmelsen af, at det er Danmark og den verden vi kommer fra, hvor man dårligt hilser på sin nabo og hvor man sjældent tænker på andet end hvad der ligger lige foran ens egen næse, der er tilbagestående. Her kender man måske ikke alle men man kommer selv som fremmed hurtigt til at kende mange. Folk hilser altid på en og er oprigtigt interesseret i hvem man er, hvordan man har det og hvad man laver Azurduy er et godt sted at bo. Og hvad er det så egentlig jeg går og laver her så fjernt fra alle jer. Jeg er udsendt med en mediciner organisation som hedder IMCC, på et sundhedsprojekt. Projektet der har kørt siden 1992 går i alt sin korthed ud på, at forbedre sundheden i Azurduy kommune. Dette gør vi igennem uddannelse af barfodslæger og investeringer i sundhedsinfrastruktur som det hedder hernede. Med andre ord bygger vi sundhedsposter, laver husforbedringer, bygger drikkevandsforsyning samt finansiere indkøb af udstyr til hospitalet i Azurduy og sundhedsposterne ude i bjergene. Det daglige arbejde er mere administrativt end klinisk og foregår hovedsagligt i kontoret i vores eget hus sammen med mine to danske og ene bolivianske kollega. Det består i planlægning af kurser for barfodslæger, udarbejdelse af rapporter, lave regnskab, holde styr på, at de penge vi råder over rent faktisk bliver brugt til det de er beregnet til. Og så er der alle de daglige uventede arbejdsopgaver der opstår når folk fra bønder til overlæger kommer og banker på vores dør og beder om vores hjælp til det ene eller det andet. Dette kunne for eksempel dreje sig om en bonde der beder om hjælp til medicin til sin Krav for deltagelse: mindst AOW/CMAS** eller højere. Pris: 900kr + mad (v. eget udstyr) 1100kr + mad (v. leje af flaske) 1250kr + mad (v. leje af Reg, BCD og flaske) 1500kr + mad (v. leje af fuldt udstyr) Depositum: 400kr., indbetales senest 20/3 Restbeløb indbetales senest 19/4 Tilmelding ved at sende en mail til med flg. opl.: navn, adresse, , telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt højde, vægt og sko nr., hvis du ikke har eget udstyr. Samtidigt skal indbetales depositum. Advanced Open Water fortsætter dykkerkursus, Uge 19 4 dage på Kullen i Sydsverige, hvor du bliver en suverænt bedre dykker samtidigt med, at dykningen er pragtfuld. Vi bor i hytter på campingplads og transporterer os rundt i biler. Afgang Panum tor. 9/5 kl. 08, hjemkomst sent søn. 12/5. Masser af sjove lærerige dyk kombineret med en mini-ferie i den skønne svenske natur. Krav for deltagelse: OW/CMAS* e.l. Pris: 2600kr. (inkl. transport, logi, dykning, undervisningsmaterialer m.m.) + mad Depositum: 600kr., indbetales senest 27/3 Restbeløb indbetales senest 29/4 Tilmelding ved at sende en mail til med flg. opl.: navn, adresse, , telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt højde, vægt og sko nr. Samtidigt skal indbetales depositum. Svømmehal, Forår og efterår 2002 Kom og lej, svøm eller spil UV-Rugby hver mandag i en dejlig dyb svømmehal! 25m bassin, vipper m.m. Hallen er i foråret åben hver mandag indtil 8/4 inkl. (25/3 og 1/4 er der dog lukket pga. ferie) Aktiviteten er åben for alle. Og så er det gratis! Addressen er: Tingbjerg skoles svømmehal (lok.64), Skolesiden 2, 2700 Brønshøj. Cyklen er et dejligt velegnet transportmiddel, når månen skinner fra en klar stjernedækket himmel, mens Bus 8 går lige til døren, når regnen siler ned eller når vejene er frosset til is... Evt. spørgsmål stilles til Erik, svømmehalsansvarlig: syge søn, eller en læge fra hospitalet der beder os om hjælp til at hente en syg kvinde i vores bil langt ude på landet. Således ved man aldrig helt hvad dagen vil bringe når morgnen gryr. Denne måde at arbejde på er både inspirerende men også frustrerende, da man konstant bliver forstyrret i det man sidder og pusler med Vil du læse mere? Så klik dig ind på uland Var du en af dem der ikke nåede til møde tirsdag den 12 marts om Teddy Bear Hospital så er det ikke for sent! Vi er kun lige gået i gang og holder møde igen tordag den 21 marts kl på IMCC-kontoret Så er du stadig frisk, så duk op og se om det er noget for dig... Christentze (503), Public Health I forrige udgave af MOK var der en quiz udstedt af 3om1, og efter gennemgang af de mange indsendte svar, blev Jonas Christensen kåret som vinder. Vi takker for interessen, de to flasker rødvin vil blive givet ved lejlighed. 3om1, IMCC. Hvordan bliver man medlem? Ved at sende en mail til med flg. oplysninger: navn, adresse, , telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt dykkerstatus (certifikattype og grad, antal dyk til dato samt dato sidst dykket) Samtidigt skal indbetales indmeldelsesgebyr og evt. kontingent på nedenstående konto. Hvad koster det at være medlem i PUC? Indmeldelsesgebyr: 50kr ( hvilende medlem ) Kontingent: 350kr/år ( aktivt medlem ) Hvor indbetaler jeg penge til PUC? Alle indmeldelsesgebyrer, kontingenter, turgebyrer m.m. inbetales/overføres til PUCs konto i Skandia Banken. Husk at opgive navn! Reg. nr.: 6610 Konto nr.: /3 kl Start påsken med dette festfyrværkeri af rytmer. Kom glad og lad dig underholde af dine favoritpanumbands (Starling Blue, MIR, Soul Lotion). Aftenen vil byde på et bredt udvalg af jazz, rock og funk så der skulle være noget for enhver smag også for de danseglade Billetter tor/fre klokken i kantinen eller hos din lokale bandpusher.

13 Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl, præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet. Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kristendom. Studenterpræsten kan derudover foretage kirkelige handlinger som dåb og bryllup, og han kan bruges som kilde til information om fx etiske og kirkelige forhold. Studenterpræsten står desuden for en bred vifte af arrangementer af forskellig art, som du og alle andre er velkomne til at deltage i. Læs om studenterpræstens aktiviteter i semesterprogrammet eller på vores hjemmeside Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer ca. en gang om måneden. Du kan kontakte studenterpræsten personligt på kontoret i lokale , telefonisk på eller mobil , via mail på eller med almindelig post på adressen Blegdamsvej 3B, lokale , 2200 København N. Ved siden af studenterpræstens kontor findes et andagtsrum, som kan bruges af alle uanset tro eller mangel på samme. Her kan du få et pusterum, ro til eftertanke, en snak med din gud eller hvad du nu har brug for. Døren er aldrig låst. -Fordi du ikke har lavet dem endnu!! På FADL s Forlag er det de studerende der bestemmer hvilke bøger der skal udgives. Derfor skal der studerende til for at der bliver udgivet bøger. Det er her du kommer ind i billedet: Du kan blive en af de studerende der er med til at bestemme hvilke bøger der bliver udgivet?? Kom over til FADL s Forlags stand på B-dag, få et glas vin, hør lidt om hvad vi går og laver, og hvis du er blandt de 300 første der kommer hen til vores stand vil vi gerne give dig en t-shirt. FADL s Forlag Af Eske Sindby, Jerusalem Hvad skal i gøre den dag i vågner op med ideén, der vil forbedre folkesundheden? Noget der lægger decennier til middel-levetiden, forøge livskvaliteten og optimere et samfund til det sublime. Denne idé lyder utopisk. Men spyt-mig-i-ansigtethvis-du-synes-jeg-ligner-en-hest om der ikke er nogen i Israel, der har klaret det. Jeg havde hørt lidt om projektet inden jeg kom hertil. En flig af tæppet, der dækker for det store overblik, er blevet løftet, og jeg har med objektive briller kunne se klart i denne Konflikternes Region. Og hvordan har den Israelske regering så implementeret denne plan, over for det lille landområde kaldet Palæstina?? Overalt hvor man skal hen, har den israelske regering bygget checkpoints.* Fra tid til anden bliver al passage gennem disse checkpoints lukket. Det sker forskellige steder, på forskellige tidspunkter, med forskellige begrundelser. Men den israelske regering er ikke urimelig - den vil selvfølgelig ikke forhindre folk i at komme frem til deres bestemmelsessted. Så folk, med deres vare, tasker og lign., må gerne gå rundt om checkpointet - i behørig afstand vel at mærke. Hvorfor nu det?? Jo, det er da klart at folk ikke har godt af at køre bekvemt i deres biler fra A til B. Nææ. De skal ud og gå, få rørt sig! Det skal være en ordentlig distance - ikke bare lige en strække-ben-tur. Derfor skal omvejen ikke kunne ses fra checkpointet. Hvis det skulle ske, kan de israelske soldater være så elskværdige at de skyder efter folk, for at få dem til at løbe eller for at sørge for at det bliver en ordentlig omvej. Andre dele af denne folkesund-hedsplan er specielt målrettet mod lastbilchauffører. For hvis der er nogen, der virkelig trænger, så er det da vist dem. Så alle lastbiler, der kommer ind eller ud af Vestbredden eller Gaza til israelsk område skal laste alle vare over i en anden bil, da den første bil ikke må kører videre. Det betyder at chaufførerne tilbringer meget mere tid med fysisk arbejde end med at side inaktive bag et rat. Denne del af folkesundhedsplanen har selvfølgelig også den subtile dimension, at let fordærvelige vare ikke bliver transporteret så ofte. Disse vare er kød og mælkeprodukter - som ikke skal dominere vores eller palæstinensernes kost (se Sundhedsstyrelsens madpyramide). Folk på Vestbredden og i Gaza bliver indirekte påvirket til at spise grøntsager de har dyrket i deres egne have. Folk skal jo lokkes til at spise sundt. Jeg har nu befundet mig i Jerusalem en uges tid. Der har været en masse se på og mange mennesker at møde. Det har bragt mig til Hebron, Ramallah og en lille landsby kaldet Beit Liqya. På mine ture frem og tilbage har jeg set og hørt de før omtalte punkter i planen. Kald mig bare en gammel konspirationsteoretikker, med hang til lægeromaner fra Familie Journalen, men jeg er overbevist. Jeg er som Mulder i X-files, som Neo i Matrix. Jeg kan se det som andres øjne er blinde for. Om mange år, når historikere ser tilbage og analysere begivenhedernes gang, vil det storslåede i israelernes plan gå op for verdens befolkning. Ligesom det er gået op for mig. *Checkpoints er en militærpost, der giver militæret mulighed for at standse biler og personer, for at kontrollere og evt. stoppe folk i at komme videre. Smag for ernæring herunder spædbørnsernæring?. Kunne du tænke dig at få genopfrisket lidt embryologi, biokemi, fysiologi, statistik og videnskabsteori?. Måske har du en lille politiker i maven og interesserer dig for landspolitiske og globale emner eller muligvis har du bare et ønske om at få repeteret lidt socialmedicin?. Kan du lide at arbejde aktivt med de emner, som du bliver undervist i via gruppearbejde, og at møde nye mennesker med en anden faglig baggrund f.eks. sundhedsplejersker, folk der læser idrætsfysiologi, Human Ernæring eller til levnedsmiddelkandidater?. Jamen, så er et kursus i børneernæring af 3 ugers varighed på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i Forskningsinstitut for Human Ernærings regi lige noget for dig. Kan godkendes som en del af VKO. Selve kurset er gratis, men man skal selv betale for kursusmaterialer. Udgiften dertil beløber sig til ca.400 kr. til gengæld erhverver du dig den nyeste tilgængelige viden om børneernæring, og emnet bliver belyst fra alle de ovennævnte faglige vinkler i løbet en lille måned. Afsluttes med en lille skriftlig prøve og man får bevist på at have bestået denne. Selv klinisk er der noget at hente, desuden får du mulighed for at snuse til lidt pædiatri. Vi er 2 medicinstuderende, der i juni 2001 var på føromtalte kursus, og det var et meget spændende og lærerigt undervisningsforløb, så vi kan kun opfordre til, at du melder dig til, hvis du kan svare bekræftende på nogle af de indledende spørgsmål. Man kan desuden få rigeligt med ideer til, hvad man kan skrive OSVAL om!. Sådan tilmelder du dig. Gå ind på hjemmesiden Gå derefter ind under fanen Uddannelse. I anden kolonne står der Studerende herunder finder du Studiehåndbogen, som du taster dig ind på. Derefter går du ind under Kursusbeskrivelser og til sidst Alfabetisk inddeling. Her finder du Børneernæringskurset. Noter nummeret i venstre margin ned. Du skal bruge det ved udfyldning af det skema, som man anvender ved ansøgning om at komme på kurset. Gå nu tilbage til Uddannelse. Under Uddannelsessøgende finder du nederst Åben uddannelse og herunder Ansøgningsskema. Dette udfyldes og indsende inden d.15.maj. Du skal medsende en eksamensudskrift. Kurset løber af staben i juni. Der er begrænset antal pladser, så det er med at komme først til mølle. Hvis der skulle være yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe til Studieforvaltningen på KVL på telefonnummer Nærværende kursusskrivelse er udfærdiget af Signe Schultz og Tina Khwaja.

14 FADL Spil politiker-skak mod en politiker, deltag i den store smørrebrødskonkurrence og tip en13 er i FADøLs konkurrencen; sidst men ikke mindst mulighed for opstilling til suppleringsvalget til Repræsentantskabet. Studenterpræsten Studenterpræsten og hans medarbejder vil være til stede for at dele foldere ud og tale om studenterpræstens arbejde. Let servering af vin og brød. Panum Cykle Ring (PCR) Vi byder på en lille forfriskning, gode råd til cyklen, tips om de bedste cykelhandlere, mulighed for at købe billige cykelting gennem PCR og meget mere om: - Fællestræning - Fællestræning, - Klubmesterskab - Træningslejr - Motionsløb - MTB-afdelingen - PCR-klubtøj STUDMED Kom og hør mere om STUDMED og kig i gamle og nye numre af bladet. PAF Er PAF andet end jagt, fiskeri og lerdueskydning. Find ud af det selv! Panum Underwater Club (PUC) Find ud af hvad der sker i PUC: - Open Water kurser - Advanced Open Water kurser - Ture - Undervands rugby og svømmehalstræning - Lån af PUCs udstyr - Fester VIND et PRØVEDYK med vores lækre instruktør Erik. Filmklubben P8 n Lyserød Lounge i standen. Top Gun i studenterklubben kl Gruppen for Integreret Medicin (GIM) Trænger du til at slappe lidt af - kom og få massage, og test din viden om alternativ behandling og vind en præmie. Tag diskussionen og find ud af om man er dum, hvis man ikke tror på homøopati! Se også nogle af de mange videnskabelige artikler og bøger, der findes om alternativ behandling. SATS Kom og intuber en dukke, og test din viden om hjertestopbehandling. Prøv også hjertestopssimulationsprogram på computer. Odontologisk Forening Få tjekket din tandstatus og se hvad OF laver. IMCC Vandpibe, lysbilleder og regndans v. formanden eller noget helt andet Kom og hør om alle de mange undergrupper der også en til dig! MSR Debatoplæg hele dagen -få medindflydelse på din uddannelse! Se særskilt program.

15 Et Sundhedsvidenskabeligt Studenterråd Det Medicinske Studenterråd (MSR), Fagrådet for Folkesundhedsvidenskab (FSV) og Odontologisk Forening (OF) har i fællesskab opstillet studerende til fakultetsrådet. Vi sidder således tre studerende i fakultetsrådet sammen med fakultetets nye dekanat. Og for nu at skabe et forum, hvor vi som studerende på fakultetet kan diskutere de emner, som vi er fælles om, har vi stiftet Sundrådet. I Sundrådet vil vi beskæftige os med overordnede studenterpolitiske emner på Panum og fakultetet. Det handler f.eks. om vores bygninger, økonomi, ansættelsespolitik, videreuddannelse, satsning på Kommunehospitalet, administration og meget meget mere. Vi vil orientere og indkalde til møder direkte til fagrådene MSR, FSV og OF men også her i MOK. Næste møde i Sundrådet er onsdag den 3. april kl i mødelokalet (1.2.15): Dagsorden: 1. Formalia 2. Konstituering 3. Meddelelser 4. IT-politik for fakultetet 5. Engelsksprogede kurser på 10. semester på medicin 6. Konsulentundersøgelsen af fakultetssekretariat 7. Udvalg på fakultetsniveau 8. Fastlæggelse af mødekalender 9. Eventuelt Ad 2: Vi skal have valgt en formand for Sundrådet. Ad 8: Forslag til kalender for Sundrådet: april: Sundrådsmøde april: Fakultetsrådsmøde maj: Sundrådsmøde juni: Sundrådsmøde juni: Fakultetsrådsmøde Mød op, og deltag i studenterpolitikken for hele fakultetet! Med venlig hilsen Simon Serbian Studenterrepræsentant i Fakultetsrådet Regeringen har planlagt nedskæringer samt overbookning på medicinstudiet, hvorfor Panumbiblioteket skal nedlægges og laves om til undervisningsrum og alle læserum skal flyttes over til Teilum. Holdstørrelserne bliver ligeledes øget til 30 studerende pr. hold. Føler du at du har noget at sige til dette punkt og at du står uden for indflydelse? Kom da til MSR s stand den 22/3 (B-dag), og få øjnene op for hvor meget indflydelse du faktisk kan få på tingenes udvikling, og hjælp os med at få ændret på tingene. kl PBL: Fungerer PBL undervisning optimalt på medicinstudiet? kl Evaluering af semestre: Skal der være et krav om udfyldning af evalueringsskemaer, for at få lov til at starte på næste semester? kl semester spot: Skal der være en spoteksamen på 4 semester? Hvordan skal den udformes? kl OSKE (Obligatorisk selvstændig klinisk eksamination): Skal vi eksamineres i kliniske færdigheder? kl Omrokering af 3 semester: Er 3 semesters opbygning håbløs? Hvordan kan vi omfordele fagene på 1-3 semester for at mindske arbejdspresset? kl Engelsk undervisning på medicinstudiet: Skal undervisningen fremover foregå på engelsk? Debatoplægene viser hvad der i øjeblikket bliver taget beslutninger om og hvad der i nær fremtid skal tages beslutninger om i MSR. Der vil dagene optil og på selve dagen bliv uddelt flyers, hvor de enkelte debatoplæg vil være beskrevet! 21/3 Chocolat 4/4 Bennys badekar 11/4 Maraton (5 film hele natten) 18/4 Enemy at the gates 25/4 Klassiker: Apocalypse Now REDUX 2/5 Tema: Hukommelse: Memento & Pi 16/5 The Labyrinth (Skæv film) 23/5 The Gift Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 50 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Instruktøren er Lasse Hallström. Ham med Mit liv som hund, Æblemostreglementet og Hva så, Gilbert Grape. Den sidste nævner jeg, fordi den var med Johnny Depp, og han er også med i Chocolat, hvor han spiller overfor den vidunderlige franske skuespillerinde Juliette Binoche, som De skal møde om lidt. Vi er i en lille fransk landsby i slutningen af 50 erne. En enlig mor, Binoche, dukker op og lejer en tom butik, og den forvandler hun til et lille eventyrland af lækre eksotiske chokolader, hjemmegjorte. I følge hendes filosofi har hver mennesketype sin specielle chokoladetype. Hendes produkter får det bedste frem i folk, og den tanke er uudholdelig for nogle byens spidsborgere, specielt monsieur Le Conte som også er byens borgmester. Manuskriptet til Chocolat er skrevet af Robert Nelson Jacobs efter en roman af Joanne Harris. Det er nærmest en komedie, men ikke en ha-ha en. Det er den for sørgmodig til. Den kan godt ligne Babettes Gæstebud en lille smule, for den kvinde, Binoche spiller, har de samme foruroligende kvaliteter som Babette. Også hun bliver mødt med angst for det sanselige, som hun står for. Folk bliver erotisk stimuleret af hendes chokolade, og hun sætter ikke sine ben i kirken. Filmen er lidt en fabel om den fremmede fugl, som af hjertens godhed udfordrer et lille kedeligt samfund. Det gør man ikke ustraffet.

16 ACTOR IN A LEADING ROLE Russell Crowe Sean Penn Will Smith Denzel Washington Tom Wilkinson ACTOR IN A SUPPORTING ROLE Jim Broadbent Ethan Hawke Ben Kingsley Ian McKellen Jon Voight ACTRESS IN A LEADING ROLE Halle Berry Judi Dench Nicole Kidman Sissy Spacek Renée Zellweger ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE Jennifer Connelly Helen Mirren Maggie Smith Marisa Tomei Kate Winslet ANIMATED FEATURE FILM JIMMY NEUTRON: BOY GENIUS MONSTERS, INC. SHREK ART DIRECTION AMÉLIE GOSFORD PARK HARRY POTTER AND THE SORCERER S STONE MOULIN ROUGE CINEMATOGRAPHY AMÉLIE BLACK HAWK DOWN THE MAN WHO WASN T THERE MOULIN ROUGE COSTUME DESIGN THE AFFAIR OF THE NECKLACE GOSFORD PARK HARRY POTTER AND THE SORCERER S STONE MOULIN ROUGE DIRECTING A BEAUTIFUL MIND BLACK HAWK DOWN GOSFORD PARK MULHOLLAND DRIVE DOCUMENTARY FEATURE CHILDREN UNDERGROUND LALEE S KIN: THE LEGACY OF COTTON MURDER ON A SUNDAY MORNING PROMISES WAR PHOTOGRAPHER DOCUMENTARY SHORT SUBJECT ARTISTS AND ORPHANS: A TRUE DRAMA SING! THOTH FILM EDITING A BEAUTIFUL MIND BLACK HAWK DOWN MEMENTO MOULIN ROUGE FOREIGN LANGUAGE FILM AMÉLIE ELLING LAGAAN NO MAN S LAND SON OF THE BRIDE MAKEUP A BEAUTIFUL MIND MOULIN ROUGE MUSIC (SCORE) A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE A BEAUTIFUL MIND HARRY POTTER AND THE SORCERER S STONE MONSTERS, INC. MUSIC (SONG) KATE & LEOPOLD MONSTERS, INC. PEARL HARBOR VANILLA SKY BEST PICTURE A BEAUTIFUL MIND GOSFORD PARK IN THE BEDROOM MOULIN ROUGE SHORT FILM ANIMATED FIFTY PERCENT GREY FOR THE BIRDS GIVE UP YER AUL SINS STRANGE INVADERS STUBBLE TROUBLE Navn: Semester: Telefon: SHORT FILM LIVE ACTION THE ACCOUNTANT COPY SHOP GREGOR S GREATEST INVENTION A MAN THING (Meska Sprawa) SPEED FOR THESPIANS SOUND AMÉLIE BLACK HAWK DOWN MOULIN ROUGE PEARL HARBOR SOUND EDITING MONSTERS, INC. PEARL HARBOR VISUAL EFFECTS A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE PEARL HARBOR WRITING (ADAPTED SCREENPLAY) A BEAUTIFUL MIND GHOST WORLD IN THE BEDROOM SHREK WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY) AMÉLIE GOSFORD PARK MEMENTO MONSTER S BALL THE ROYAL TENENBAUMS

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel:

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel: 9. undervisningsgang 13. december Samtale II Gennemgang af opgaverne *Jeg læser ved Sofia Universitetet Jeg læser ved universitetet i Sofia Jeg læser ved Sofia Universitet Det er lidt uhøfligt at skrive

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

VIGTIG INFORMATION særlige prøvevilkår

VIGTIG INFORMATION særlige prøvevilkår VIGTIG INFORMATION særlige prøvevilkår Du kan søge om særlige eksamensvilkår, hvis der foreligger særlige omstændigheder af relevans for afvikling af din eksamen. Der skal være tale om en funktionsnedsættelse,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI BIOLOGI BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET DAGENS EMNER Studievejledning Andre vejledningstilbud Eksamen Sidefagsstuderende Bacheloruddannelsens opbygning (Førsteårsprøven)

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Så er det blevet tid til at planlægge koloniarbejdet for sommeren 2017.

Så er det blevet tid til at planlægge koloniarbejdet for sommeren 2017. 1 sommerkoloni 2017 Kære Koloniansvarlig Så er det blevet tid til at planlægge koloniarbejdet for sommeren 2017. Som sædvanlig er det dit arbejde på skolen, der danner grundlag for den efterfølgende arbejdsgang

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XXVIII 21. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere