Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget"

Transkript

1 Referat fra Tænketank d kl. 19 i Feldborg Hallen Deltager ved mødet Bent M, Skovløbet Tina, Byfestudvalget Dorthe, Gymnastik foreningen, skolen Svend, Borgerforeningen John, Web master Kim, Skolen Gerda, Skolen, Kålordmen Frans, Skolen, Hallen Martin, Hallen Vagn, senerier rådet Steen, Sognegården Betty, pensionistforeningen Lea, Borgerforeningen Ordstyre ved mødet Steen, referat skrevet af Lea Bordet rundt: Bent M, Skovløbet: Skovløbet afholdes i år d. 16. el. 17. juni Foreningen har ca. et overskud på disse penge kan søge af alle foreninger i byen Tina, Byfestudvalget: Byfest afholdes i år d maj Fredag: Børnediskotek Sponser løb om aftenen Lørdag: optog (Bredgade burde være fri) aktiviteter om eftermiddagen fest aften, med helstegt pattegris Telt på pladsen ved Hallen til 160 personer Teltet kan stilles op fra tirsdag til tirsdag, hvis der er nogle der har interesse i at leje sig ind skal der rettes henvendes til byfestudvalget. Info til byfestprogrammet skal ske senest d. 5.04, pris ikke fastsat arbejdsplaner til byfesten ska retur d. senest d Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget prisen for at leje teltet er 8000 kr. inkl. opsætning og nedtagning købsprisen for et tilsvareden telt er ca kr., der gøres opmærksomt på, at der er strenge krav til forsikringer, den generelle stemning er fortsat at leje teltet. foreningen har et overskud på kr. fra sidste år dialog om, om pengene skal bibeholdes i foreningen, foreningerne have del i overskuddet eller anvendes til et arrangement.

2 brandmyndighederne er ansøgt til byfesten. Byfestudvalget har stole, ønsker man at leje disse, skal der rettes henvendes til Tina samt Kim. Foreninger og brugsen låner gratis, privatpersoner betaler 5 kr. i leje pr. stol og betaler 50 kr. pr. ødelagt stol. Dorthe gymnastikforeningen: Sæsonen er slut Ønsker at ændre niveauet til næste år ved bl.a. at ansætte ændre trænere samt mere it på banen, herunder skal Facebook opdateres. Der er opbakning til ovenstående. Dorthe skolen: Skolen venner som er en støtteforening, bliver igangsat til næste skoleår, hvis der er tilstrækkelig opbakning til at melde sig ind for et mindre beløb. Skolebestyrelsen har tidligere stået for arrangement gennem aktivitetsudvalget, ved at ændre dette til Skolen venner som er en selvstændig forening skal der ved sponsorater ikke betales modydelse. Der kommer snart en seddel om foreningen. Svend Borgerforeningen: Fastelavnsfesten var en succes, dog var der for kold i hallen. På nær varmen ønsket arrangement gentaget til næste år. Kris har udarbejdet nye byskilte kommer Downtown dynt til Sognegården, mulighed for spisning i Hallen fra kl med Iris musik og øl Samarbejde med Menighedsrådet om hjertestarter til den anden ende af byen, fx ved brandstationen. Menighedsrådet arbejder videre med dette er der landsdækkende affaldsindsamling, mødested ved Hallen kl. 10, efterfølgende grill Folder til alle nytilflyttere til byen Claes Borgerforeningen: Ved listemøde d kom borgerne frem til følgende punkter: støtteforening til skolen legepladsen flagstænger til indfaldsvejene skal shines op, den på Hogagervej skal flyttes solceller til byen grunde bag Mølleparken Der vil indkaldes til opfølgende møde i august/september Steen Sognegården: Legepladsen er gennemgået, tilbud er indhentet, dog leveringstid Satser på at renoveringen opstartes søndag d lille gynge udskiftes ny ramme til sandkassen rengøring af alt træ træværk males Klaus Berthelsen er kontaktet og ønsker at bidrage med træ til kryds og bolle Derudover satses der fremover på vedligeholdelse frem for nyt

3 Hallen skulle have ansøgt landsbykontaktudvalget på vegne af borgerforeningen, der blev rettet henvendes for sent, dermed ikke fået tilskud. John, web master: efterlyser hjælp til opdatering af hjemmesiden i form af journalister, da historier efterlyses opfordre alle til at melde tilbage Der er ros til kalenderen, denne anvendes Opfordring til at alle foreninger følger op på hvad de har på hjemmesiden samt får ryddet op i dette og opdateret. Derudover opfordres foreninger til at melde tilbage med referater Kim Skolen: Har meldt sig ind i VE, for at blive sparringspartner mellem by og politikker Kim er med i børne- og familieudvaldet, arbejdet omfatter 2-3 møder årligt. Gerda Kålordmen: Vuggestuen er fyldt artiklen fra dødsdømt til succes var den 5. mest læste artikel I går var der tilsyn, sker en gang årligt (sidste år udeblev tilsynet pga. ændringer) der er udarbejdet en rosende rapport, denne skulle gerne ses ved center for børn og læring. Dermed bidrager denne til at gøre det svært at lukke Kålordmen. Gerda Skolen: Roses for stor tilslutning til lørdagsskolen, har ligeledes fået flot avisomtale for dette. Ved log out møde i HE var der deltagelse af borgemester, han mente ikke at der skulle forventes skolestruktur pga. overenskomst udskudt samt ukendt folkeskolelov. Dermed menes der at vinde tid og chancen for overlevelse er der fortsat Landsbyskoler i midt (lim) sidste mødet i Herning deltog 10 eller 11 promovere de små samfund 2014 arrangement Hard evt. deltage udenfor i telt ønsker deltagelse af presse samt TV Midt Vest Der er lagt op til d. 23. maj, deltagelse af forældre og børn de kommende aktiviteter for 2013 og 2014 kommer snart på nettet. I Vestervig er det gode eksempel for liv og vækst, opfordres til at rette henvendes til dem og lærer at deres gode eksempel og promovere Feldborg med skov og dyreliv. Hvordan skaffer vi tilflyttere ud fra Vestervig modellen? pt. stigende børnetal prognosen til børnetallet stiger svagt. Svend og Gerda samarbejder om at kontakte Vestervig og få dem til byen til et ekstra ordinært møde mhp. at høre om deres gode eksempel Frans Hallen: Feldborg fest for unge mennesker, tilbud til de unge frem for de støre byer I Mønsted er der op i mod 1000 deltager. Arrangementer er fra kl. 21-2, i Feldborg er det pt I Mønsted er proceduren 5 genstande pr. person, dog undersøges dette ikke nærmere.

4 Der er det samme antal unge der bliver dårlige i Mønsted som i Feldborg, på trods af at der er mange flere deltagere i Mønsted. Mønsted oplyser selv, at de ikke har nogen klager. Ønsker at forsøge at holde åbent fra 21-2 samt forsøge med op til 7 genstande. Kommunikation med de unge på Facebook er et hit Festen består af diskotek og pt. ukendte stars Mønsted har 1. gang årligt et stort navn, dette er der pt. Ikke budget til i Feldborg Der er 3 professionelle dørmænd Martin Hallen: Julemesse d november, der vil forsøges at lukke af for træk i cafeterier BMX hallen, projektet er indsendt inkl. udtalelser fra interessenter BMX hører under dansk motor union Fra artikel fra Herning Folkeblad i går står, at der pt. ikke kan bevilliges penge til dette, men der er stor ros til projektet. Måske penge til dette i år Vagn Senerier rådet: 15 personer valgt i Haderup området, samles 1. gang i kvartalet med Herning Kommune modtager køkken i kastanie gården i Aulum med fællesspisning kommunen forsøger at gøre arbejdsgangen nemmere for de ansatte har indkøb intetegente senge samt toiletter, disse er pt. til afprøvning i Herning kommune skærm til borgere, hvor ansatte kan kommunikere med disse fra kontoret, for hovedparten af borgere (75-90 %) giver dette problemer da de ikke har edb kundskaber medarbejderene skal på kursus for at undgå fejlmedicinering grundet forskelligt sprog For hjemmehjælp er nøgler udskiftet med nøglekort, giver problemer med fingre der kommer i klemme Herning kommune har udarbejdet en ny hjemmeside så det er nemmer at maurer rundt Som 75 år kontaktes man af kommunen for at høre om man fortsat er istand til at passe sig selv Steen Sognegården: Der er søgt jubilæumsfod der støtter krone til krone, udskiftning af 8 vinduer samt 1 dør. Udlejningen kører jævnt, der er fortsat tilskud fra kommunen. Betty pensionistforeningen: fremkommer med fonde der er mulige at søge i lokalområdet, aftales at dette sendt med referatet rundt. Dialog om, om der skal lejes en person til at fortælle om hvordan der optimalt søges fonde. (Martin gør opmærksom på, at nær brand kan søge mhp. tilskud, tidligere refleksveste, fodboldbane samt hjertestarter.) Der er ansøgt om golfbanen ved kirkegården tur til Polen i juni banko hal fest Karin Brugsen: nyt tag generalforsamling d. 17. april kl. 19 i Hallen Blomsterdag d. 21. april kl på brugsens parkeringsplads, egne krukker medtages, blomster

5 købes, brugsen giver jord og gartner tilplanter handlen er pt. ok, yderligere tiltag er sat i bero til vejarbejdet er afsluttet Evt. Der er dags dato ikke fremmøde fra vandværket, tennisforeningen eller menighedsrådet Borgerforeningen retter henvendes til ovenstående foreninger for at høre om de ønsker deltagelse samt opdatering af liste af mail adresser Opmærksomhed på, at der rettes henvende til tv midt vest ved positive historier i byen samt herning Folkeblad Borgerforeningen rette henvendes til Ryan ang. byggegrunde Der er steder i byen hvor det ikke er muligt at gå på fortovet, borgerforeningen rette henvende til kommunen for at få denne til at rette henvendelse til rette vedkommende. Nyt møde fastsættes til d. 29. august i Hallen kl. 19 har man punkter til dagsordnen rettes der henvendes til borgerforeningen

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE NR. 1 2010

HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE NR. 1 2010 NR. 1 2010 HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE Der var medaljer til disse friske fyre fra RHS ved U6-indefodboldstævnet i Stensballehallen. (Foto: Henrik Akselbo) www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld og Omegn.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Maler Henrik. Al maler og tapet arbejde udføres, ring til Maler Henrik Stavadvej 72 9700 Brønderslev Tlf: 51 24 76 03

Maler Henrik. Al maler og tapet arbejde udføres, ring til Maler Henrik Stavadvej 72 9700 Brønderslev Tlf: 51 24 76 03 20. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2013 Kilden - Sogneblad for Manna & Thise Udgives af: Thise forsamlingshus, Manna-Thise Pensionistforening, Thise Idrætsforening, Lokalhistorisk forening, Manna-Thise

Læs mere

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten 2015... side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere