Vær smuk og vær trist!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær smuk og vær trist!"

Transkript

1 Vær smuk og vær trist!

2

3 Jens Eichler Lorenzen Vær smuk og vær trist! Melankoli og skønhed i Charles Baudelaires værk Syddansk Universitetsforlag 2013

4 University of Southern Denmark Studies in Literature vol. 58 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2013 Sats og tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Omslag: Donald Jensen, Unisats ApS efter forlæg af Matilde Digmann ISBN Albrecht Dürer»Melencolia I«(p. 33): Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Kupferstichkabinett Udgivet med støtte fra: Augustinus Fonden Birthe og Knud Togebys Fond Landsdommer V. Gieses Legat Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Tlf Fax

5 Indhold Forord I. Indledning II. Rids af melankoliens historie Antikken: Temperamentslære og genialitet Middelalderen: Dæmonisering og syndighed Renæssancen: Melankoliens guldalder Fra barok til romantik: Forgængelighed og mal du siècle. 39 III. De æstetiske skrifter Baudelaire og melankolitraditionen Melankoli, ennui eller spleen? Digteren mellem mélancolie poétique og noire mélancolie Det skønne og poesiens supranaturlige regioner Melankolien og den moderne bevidsthed IV. Les Fleurs du mal: Spleen et Idéal To indledningsdigte I begyndelsen var lidelsen Ô douleur! ô douleur! Le Temps mange la vie En permanent katastrofe: Spleen -suiten V. Les Fleurs du mal: Tableaux parisiens Digteren som alkymist Alkymistisk forspil: Tre anti-idyller Une mémoire fertile: Le Cygne At gøre smerten til honning: Les Petites Vieilles Rester ou partir?: Le Voyage VI. Konklusion VII. Litteratur

6 Close to your hand lies a little volume, bound in some Nile-green skin that has been powdered with gilded nenuphars and smoothed with hard ivory. It is the book that Gautier loved, it is Baudelaire s masterprice. Open it at that sad madrigal that begins Que m importe que tu sois sage? Sois belle! et sois triste! and you will find yourself worshipping sorrow as you have never worshipped joy. (Oscar Wilde: The Critic as Artist )

7 Forord Denne bog er en let omarbejdet udgave af det konferensspeciale, jeg i 2008 indleverede på Center for Litteraturvidenskab og Semiotik, Syddansk Universitet. Jeg har valgt at oversætte alle fremmedsprogede citater til dansk. Hvor der har eksisteret danske oversættelser, er disse anvendt, mens jeg selv har forestået de øvrige. Af Baudelaires Les Fleurs du mal foreligger to danske versoversættelser ved henholdsvis Sigurd Swane (1921) og Peter Poulsen (1997), men for begge gendigtninger gælder det, at rim, rytme og stemning er blevet tilgodeset frem for præcise indholdsmæssige gengivelser. Jeg har derfor valgt at gengive versene i egne prosaoversættelser, der søger at tilnærme sig det originale indhold så meget som muligt uden hensyn til metrik og vellyd. Endelig ønsker jeg at takke dem, der har hjulpet mig med mit arbejde: Min vejleder på Syddansk Universitet Henning Goldbæk, lektor Flemming Finn Hansen, dr.phil. Benjamin Boysen for mange inspirerende samtaler om melankolien, samt Esbern Tapio Juhl for kritisk gennemlæsning af manuskriptet.

8 I. Indledning I Peer Hultbergs roman Requiem harcelerer en af bogens mange stemmer over, at den moderne kunst altid skal fremhæve det negative, når den lige så godt kunne beskæftige sig med det positive, ja, faktisk burde det positive være kunstens sande anliggende: [ ] hvorfor altid det negative hvorfor ikke bare for én gangs skyld noget positivt er der noget i vejen med det positive sig mig er der noget i vejen med det positive svar mig ganske ærligt er der noget i vejen med det positive nej der ser du og sådan er alle kunstnere det er bare en fordummende kunstretning alt dette negative og det er det de tror de skal blive berømte på det er vel det eneste de kan i stedet for én eneste gang blot at være en smule positiv se lidt positivt på livet er det ikke det man har kunsten til ja det er let nok at kalde sig kunstner når man blot fremhæver det negative det kan vi alle men noget virkelig positivt nej det er kunst. (Hultberg 1985: 406) Imidlertid valgte kunstnerne den nemme udvej og kastede sig over det negative, og de endte oven i købet med at blive berømte på deres fordummende kunstretning. Hvilke kunstnere den forbitrede stemme har i tankerne, melder historien ikke noget om, men signalementet passer på den modernisme, der har været en dominerende retning i litteraturen siden det 19. århundredes midte og helt frem til i dag. For trods opfordringen til at besinde sig på det positive så er og bliver det de negative kategorier, der har været de centrale redskaber i modernismens bestræbelse på at afsøge den moderne erfarings grænser. Ingen enkeltstående forfatter kan vel stilles til ansvar for at have forrådt det positive og have givet anledning til de mange ærgrelser, som stemmen hos Hultberg må døje, men skulle man alligevel forsøge at finde en sandsynlig gerningsmand, måtte man pege på Charles Baudelaire. Det positive var afgjort ikke hans område, tværtimod valgte han at grunde hele sin æstetik på negative kategorier, og

9 Indledning 9 med denne afvisning og destruktion af tidligere tiders poetiske emner skabte han en lyrik, der var grundlæggende ny. 1 Der er nok af negative kategorier at tage fat på hos Baudelaire: voldelighed, ondskab, angst, fornedrelse og stort set alle andre frastødende aspekter ved den menneskelige tilværelse. Han blotlægger nådesløst det moderne menneskes fortvivlede stilling og det mareridt, mennesket selv bereder sig i sit indre på en måde, så ingen læser kan løfte blikket fra bogens sider uden at være blevet foruroliget. Imidlertid er der en stor negativ kategori, der hvælver sig over hele Baudelaires værk, og som ikke blot er et delaspekt af den menneskelige erfaring, men hele dens ramme: melankolien. Bag alle hans digte, analyser af billedkunst eller litteratur ligger forestillingen om, at tilværelsen er gennemsyret af en påtrængende tabsoplevelse. Den moderne bevidsthed oplever sig selv som situeret i et brud, der potentielt truer med undergang og afmægtighed, og som lader verden glide fra hinanden. Man oplever, at historiens kontinuitet er ophørt og erstattet med endetidens kaos; at jegets kerne er splintret, og at verden er fuldstændig affortryllet. Disse erfaringer fører subjektet ud i melankolien. Men hvor man kunne tro, at det ville gå til bunds, ender det faktisk hos Baudelaire med at blive en frugtbar oplevelse, ja, ligefrem en autentisk, intens erfaring af den moderne kondition. Baudelaire undersøger den menneskelige bevidsthed, men i lige så høj grad digtningens position i det moderne, der tilsvarende befinder sig i en krise. Han beskæftiger sig uafladeligt med spørgsmålet om, hvordan en moderne kunst må afspejle denne nye, kaotiske verden med dens splittede bevidsthed, og konkluderer, at kunsten selv må være melankolsk. Særligt et æstetisk spørgsmål optog ham, nemlig hvordan det skønne der i hans opfattelse var et udødeligt fænomen, som ethvert menneske og enhver tid søger imod kunne komme til udtryk i en verden, hvor enhver menneskelig erfaring bliver undergravet af flygtigheden og tabet. For at redde det skønne går han igen direkte til problemet selv og lokaliserer det skønne i melankolien og flygtigheden, fordi det svindende nu bliver et intenst brydningspunkt mellem 1 En anden, senere modernist i den negative tradition, T.S. Eliot, siger om Baudelaire, at han er: the greatest exemplar in modern poetry in any language, for his verse and language is the nearest thing to a complete renovation that we have experienced. [det største mønstergyldige eksempel inden for den moderne poesi, og det i ethvert sprog, for hans vers og sprog er det nærmeste, vi kommer på en fuldstændig fornyelse.] (Eliot 1946: 388).

10 10 Vær smuk og vær trist! det skønnes evige aspekt og dets tilsynekomst i tiden. Som titlen på hans digtsamling, Les Fleurs du mal, også i sin paradoksalitet antyder, kan det skønne, levende og blomstrende komme til syne i det onde eller negative eller behøver det måske ligefrem, for at den moderne skønhed kan vokse frem. Melankolien har intet totaliserende blik på verden og er mere interesseret i de sprækker og brud, der åbner sig i den opsplittede verden, og det afspejler sig også i kunsten. I stedet for at beskæftige sig med det harmoniske og enhedsskabende vælger Baudelaire at søge skønheden, og det poetiske overhovedet, i disse brudflader, fx i det karikerede, det bizarre, det støjende og det dissonantiske. Baudelaires muser var ikke lydefri gudinder fra Helikon, men grimasserende kællinger fra en kaotisk verden, hvad han selv peger på, når han et sted kalder sit værk: ce produit discordant de la Muse des Derniers jours [dette skurrende produkt af Endetidens Muse] (OC, I, 184). Det er dynamikken i melankolien, denne bog vil beskæftige sig med. Påstanden er, at Baudelaire ikke blot er den ledens digter, der fastlåst i sin spleen afmægtigt dyrker tabet, som han så ofte er blevet fremstillet, men at han derimod ser melankolien og tabet som det genuint moderne og som det eneste grundlag, hvorpå det er muligt at skabe en ny kunst. Der har været en tendens til at forstå spleen, ennui og melankoli som synonymer i hans forfatterskab for det moderne subjekts oplevelse af eksistentiel lede, men denne forsimplede opfattelse vil jeg bryde med og i stedet introducere en skelnen mellem disse fænomener. Baudelaire er altså ingen pessimistisk digter eller desillusioneret modernitetsteoretiker for den sags skyld, selvom han tager udgangspunkt i det negative; tværtimod byder han den moderne krise velkommen og finder den produktiv, når det drejer sig om at udnytte den til poetiske formål og til at sikre det skønnes beståen. For Baudelaire er melankolien et æstetisk fænomen, ikke et patologisk eller psykologisk, og altså udtryk for en måde at tænke på, ikke et udtryk for at oversætte et melankolsk jeg til litteratur. Jeg erklærer mig helt enig med den schweiziske litteraturforsker Jean Starobinski, der måske er den, der mest grundigt har undersøgt melankolien hos Baudelaire, når han siger: Je ne tiens nullement à faire de Baudelaire, poète du spleen, un mélancolique. Je préférerais dire qu il mime admirablement avec le secours de ce qu il appelait son hystérie les attitudes de la mélancolie, et ses mécanismes profonds. [Jeg ønsker på

11 Indledning 11 ingen måde at gøre Baudelaire, spleenens digter, til en melankoliker. Jeg vil foretrække at sige, at han på beundringsværdig vis mimer melankoliens positioner og dens dybtliggende mekanismer ved hjælp af det, han kaldte sit hysteri.] (Starobinski 1975: 143). Baudelaire var ingen ynder af en digtning, der baserede sig på ureflekterede gengivelser af følelseslivets op- og nedture, men derimod en samvittighedsfuld og omhyggelig udforsker af selvets og digtningens muligheder. Hvor romantikerne ofte i deres digtning fandt behag i at optræde som halvtragiske melankolikere, bruger han køligt melankolien som et erkendelsesredskab. Han følger Johannes Ewalds besindige formulering: Man bør, troer jeg, være nogenledes kold, for at kunne skildre sin Ild (Ewald 1916: 240), som Baudelaire et sted, da talen er om digteren, selv formulerer således: Il est ce qu il veut. Vierge, il chante la débauche, sobre, l ivrognerie. [Han er det, han ønsker at være. Som jomfru besynger han udskejelsen, som ædru drukkenskaben.] (OC, II, 238). Således besynger han også melankolien uden dog af den grund at være livstræt. Baudelaire var fortrolig med melankoliens lange historie og vigtige rolle i både digtekunst og filosofi og fandt i den et begreb, inden for hvilket den moderne splittelse kunne forstås. Da Baudelaire begyndte sit forfatterskab, havde melankolien udartet sig til en kliché, men det er denne bogs påstand, at han meget bevidst søgte tilbage i melankoliens lange historie og genfandt en række af dens vigtigste elementer for at sætte dem ind i en helt ny sammenhæng. På denne måde blev han ikke blot en fornyer af det lyriske sprog, men revitaliserede også en af den vestlige tankeverdens ældste begreber. Bogen vil falde inden for tre hovedafsnit. Det første vil give en fremstilling af nogle hovedpunkter i melankoliens historie fra antikken til Baudelaires egen tid. Der vil fortrinsvis blive fokuseret på melankolien som kilde til kreativitet og skabelse, som temporalitetserfaring og som refleksionsfigur i litteraturen. Anden del beskæftiger sig med melankolien i Baudelaires æstetiske skrifter, dvs. i hans kunstkritik, litteraturanalyser og essays, men også et værk som Les Paradis artificiels, der må siges at høre under denne kategori, vil blive inddraget. Her vil jeg indledningsvis se på Baudelaires forhold til den tradition, der blev beskrevet i første del, og dernæst introducere en skelnen mellem spleen og melankoli. Derefter vil jeg undersøge Baudelaires forhold til det skønne, og hvordan melanko-

12 12 Vær smuk og vær trist! lien bliver dens drivkraft. I forlængelse heraf vil der også blive redegjort for, hvordan han opfatter melankolien som det modernes mest adækvate udtryk. Tredje del går videre til Les Fleurs du mal. Her vil jeg gennem en række digtanalyser se på, hvordan hans æstetiske overvejelser i prosaskrifterne kommer lyrisk til udtryk. Jeg har valgt hovedsageligt at koncentrere mig om samlingens to store sektioner, Spleen et Idéal og Tableaux parisiens. I den første sektion vil jeg undersøge, hvordan den smertefulde oplevelse af spleen/ennui, er et resultat af subjektets erfaring af at eksistere i tiden, og hvilken rolle lidelsen spiller for det digteriske arbejde. I den anden sektion vil jeg vise, hvordan subjektet kan opleve det at være situeret i tiden som en erfaring, der er med til at sikre, at det skønne kan komme til syne. Dette sker, ved at digteren påtager sig en rolle som alkymist, der kan omskabe det svindende nu til skønhed. Jeg vil også undersøge, hvordan melankolien bliver et redskab til at håndtere den tabsoplevelse, som Baudelaire ser som særegent for det moderne subjekt. Som afslutning på digtanalyserne vil jeg beskæftige mig med Les Fleurs du mals sidste digt, Le Voyage, der må betragtes som en form for coda, der samler de erfaringer sammen, der er gjort gennem værket. Her lader Baudelaire leden ved tilværelsen støde sammen med den positivt valoriserede melankoli for at finde ud af, hvad deres indbyrdes forhold er. *** Inden vi når så langt, skal der siges et par ord om den forskning, der har beskæftiget sig med melankolien i Baudelaires værk. Mange har berørt emnet, men egentlige tilbundsgående undersøgelser af dens betydning for hele værket er endnu ikke skrevet. Hans melankoliopfattelse har været noget diffust behandlet, men der er dog enkelte forsøg på en mere samlet undersøgelse. Jeg vil særligt fremhæve tre: Forskningstraditionen begynder med Walter Benjamin, hvis ufuldstændige værk med arbejdstitlen: Charles Baudelaire: Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, foreligger i en række essays. Betydningen af disse for Baudelaire-litteraturen kan næppe overvurderes, og ethvert studie af melankolien står i gæld til dem. Som den første får

13 Indledning 13 han øje på, at Baudelaire trækker på en lang melankolitradition, og at hans modernitetstænkning i vid udstrækning står i gæld til renæssancens og særligt barokkens erfaringer med opdagelsen af det moderne subjekt. I sine Baudelaire-essays beskæftiger han sig imidlertid hovedsageligt med forfatterens egen samtid, så for at nå til en mere fuldstændig forståelse af de linjer, der går bagud, må man samlæse den med Ursprung des deutschen Trauerspiels, der udførligt behandler melankolien. Han formulerer således ikke en samlet analyse af melankolien hos Baudelaire, men lader den blot spille med som en klangbund til sine socialhistoriske tolkninger. En langt større inddragelse af melankolien får vi derimod hos Karlheinz Stierle, der i Der Mythos von Paris fra 1995 bygger videre på Benjamins opfattelse af Baudelaire som en iagttager af sin samtid i almindelighed og af byen Paris i særdeleshed. Stierle betragter Baudelaire som arvtager til en tradition fra Diderot og andre, der har læst Paris gennem billedkunsten, og som altså har erfaret byen gennem kunsten. Det moderne subjekt i Paris læser byen som en æstetik, der derefter transponeres til litteratur, som igen giver en stafet videre i form af en myte om byen, som så igen ændrer byens tekst. Das Bewusstsein in der Stadt ist auch Bewusstsein der Stadt, wie der Leser in der Stadt zugleich Leser der Stadt ist. [Bevidstheden i byen er også byens bevidsthed, ligesom læseren i byen også er byens læser.] (Stierle 1996: 745), hævder han og insisterer på, at alt, hvad Baudelaire har skrevet, er mærket af denne bevidsthed, og at alle hans digte følgelig er bydigte, der fortolker den. Baudelaire har ifølge Stierle lært at læse byen gennem karikaturtegningen og skaber på det grundlag en æstetik, hvor det grimasserende og banale bliver det modernes ansigt. I sin digtning forsøger han at transcendere denne overflade og finde allegoriens storladne udtryk for den menneskelige kondition på den anden side af karikaturen, Jenseits der Karikatur. Baudelaire læser byen som en palimpsest, hævder Stierle, hvor erindring, kunst, konsumkultur, historisk tid osv. ligger lag på lag og forunderligt skriver sig ind i hinanden. Denne erfaring er melankolsk, fordi den viser, at det er umuligt at gribe fast i noget i det modernes fluidum, og at subjektet lever i et paradoksalt nu, hvor alle disse paradoksale fænomener brydes. Byen splitter Baudelaire i et jeg, der kaster sig ind i dette virvar, og et jeg, der søger at redde noget ud af det; prøver at etablere en evighed gennem en form for poetisk transmutation. Digteren

14 14 Vær smuk og vær trist! Baudelaire omskaber således Paris fra at være en nederdrægtig og fordærvet by af den type, han havde læst om hos Balzac, til at blive en allegorisk scene, hvor la conditon humaine i al sin paradoksale skønhed kan udspille sig. Det sidste betydelige værk om emnet former sig i en vis forstand som et modindlæg til Stierles bog. Det drejer sig om Karl Heinz Bohrers værk, Der Abschied. Theorie der Trauer: Baudelaire, Goethe, Nietzsche, Benjamin (1996). Bogens ærinde er at opstille en teori om sorgen, og som det ses af titlen, er Baudelaire ikke den eneste, der kommer under behandling, men det bliver dog til en omfattende læsning. Bohrer vil ikke læse Baudelaire allegorisk som Benjamin og Stierle, ligesom han heller ikke er interesseret i at undersøge hans sociale side eller se hans lyrik som en funktion af hans virke som kunstkritiker. Bohrer er i det hele taget slet ikke interesseret i at læse Baudelaire i forhold til historie, politik, ideologi eller tradition, men derimod i at rehabilitere litteraturen som et rent sprogligt-æstetisk fænomen. I hans optik er litteratur ikke et sted, hvor man kan lave etikker eller udkaste strategier, der kan bruges uden for litteraturens domæne. Litteraturen er et særligt sprogligt erfaringsrum, der ikke har brug for at blive omfortolket til noget, der ligger uden for sig selv. I Baudelaire-bogen tager han fat i tidsaspektet. I et opgør med historiefilosofien, der i hans øjne altid har spændt litteraturen foran sin fremtidsoptimistiske og ideologiske vogn, forsøger han at formulere en særlig tidsopfattelse, der gør sig gældende i kunsten. I stedet for den historisk-kronologiske tid påstår han, at litteraturen opererer i en intens nutid, der ikke interesserer sig for fortid eller fremtid. I Baudelaire finder han en forfatter, der tager udgangspunkt i sådanne intense nutidserfaringer, og som totalt afviser, at de kan bringes i anvendelse uden for værket. Baudelaire er melankolsk, fordi han alene bevæger sig inden for denne tidsforståelse, hvor nuet hele tiden går under og derfor heller ikke kan blive til historie. Jeget oplever tiden som det modsatte af udstrækning, dvs. som øjeblik, og må derfor tage afsked med sig selv hvert sekund. Det betyder også, at et fænomen som skønheden bliver problematiseret, fordi den nødvendigvis også må gå under i øjeblikket, hvilket subjektet reagerer på med en følelse af skræk. Imidlertid er hans påstand, at en genuin æstetisk erfaring netop skal lokaliseres i denne negative, skrækblandede erfaring af det svindende øjeblik. Bohrer læser altså melankolien som en ren tempo-

15 Indledning 15 ralitetserfaring, som et felt, hvor intensiteten og pludseligheden kan komme til udtryk; noget, der vel at mærke kun kan lade sig gøre i digtningen, fordi den afviser den historiske tid. Stierle og Bohrers bøger er hver i deres ret fremragende læsninger af Baudelaire, og denne bog står i stor gæld til begge værker. Jeg er imidlertid enig med Stierle i, at der er en stor dynamik mellem Baudelaires digtning og hans virke som læser, ikke blot af maleriet, men også af eksempelvis litteratur- og kulturhistorie. Det er hans forhold til melankoliens rige historie et eksempel på, for selvom Bohrer har helt ret i sin læsning af øjeblikkets og afskedens rolle i melankolien, spiller Baudelaire også på melankolihistorien selv og dens skiftende opfattelser af det skønne. Han spiller bevidst på dens mange betydninger og er fuldstændig klar over, at melankolien er et litterært topos, hvis historie ikke kan eller skal tilsidesættes. Som han selv hævder, er værket en palimpsest, og som det vil fremgå, er melankoliens og skønhedens mange konfigurationer tekstrester, der igen og igen dukker op under hans værk. Vi vil derfor begynde med at se lidt nærmere på nogle af de vigtigste træk i melankoliens historie.

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Søren Langager Høgh. Hybridernes paradis. Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever

Søren Langager Høgh. Hybridernes paradis. Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever Hybridernes paradis Søren Langager Høgh Hybridernes paradis Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG 2012 University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS PIA LAURITZEN SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS Aarhus Universitetsforlag Spørgsmål mellem identitet og differens Spørgsmål mellem identitet og differens Af Pia Lauritzen aarhus universitetsforlag

Læs mere

Skyld og uskyld i mellemtiden. Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld

Skyld og uskyld i mellemtiden. Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld Skyld og uskyld i mellemtiden Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld Skyld og uskyld i mellemtiden Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld Redigeret af Jørgen Dines Johansen Johs. Nørregaard Frandsen syddansk

Læs mere

Om at skrive på universitetet

Om at skrive på universitetet Om at skrive på universitetet BENTE KRISTIANSEN Om at SKRIVE på universitetet Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, vol. 135 Bente

Læs mere

Fra sogn til velfærdsproducent

Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Kommunestyret gennem fire årtier Jens Blom-Hansen Marius Ibsen Thorkil Juul Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitetsforlag 2012 Forfatterne

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

E C. Nex - en lysende sortseer. Forlaget EC Edition. Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1. Grafisk tilrettelæggelse: Per H.

E C. Nex - en lysende sortseer. Forlaget EC Edition. Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1. Grafisk tilrettelæggelse: Per H. Nex - en lysende sortseer Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1 Grafisk tilrettelæggelse: Per H. Jacobsen Bogen er støttet afaarhuus Stiftstidendes Fond Gengivelse af indhold er ikke tilladt,medmindre

Læs mere

Daumier - Karikaturens mester 6. - 10. klasse. Introduktion

Daumier - Karikaturens mester 6. - 10. klasse. Introduktion Daumier - Karikaturens mester 6. - 10. klasse Introduktion Kunstneren og karikaturtegneren Honoré Daumier blev født i Frankrig i 1808 og døde i 1879. På Gl Holtegaard viser vi Daumiers karikaturtegninger

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skønhed En engel gik forbi

Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Af Dorthe Jørgensen unı vers Skønhed En engel gik forbi Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Tilrettelægning: Jørgen Sparre Omslag: Jørgen

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Lyd, litteratur og musik

Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Gestus i kunstoplevelsen Birgitte Stougaard pedersen Aarhus Universitetsforlag a Lyd, litteratur og musik Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2008

Læs mere

Anmeldelse af Daniel Boysen RØNTGEN

Anmeldelse af Daniel Boysen RØNTGEN Anmeldelse af Daniel Boysen RØNTGEN Den hviler i højre hånd, med en vis tyngde, mens venstrehånds tommel og pegefinger griber om bogens åbning. Bogen presses lidt i en krumning mod venstre og bogens sider

Læs mere

SKAL VI BRÆNDE SADE?

SKAL VI BRÆNDE SADE? SKAL VI BRÆNDE SADE? Endagssymposium 23. Maj 2008, fra 10-16. Lokale: 27.0.09 (Se kort i pjecen) Arrangeret af Filosofisk Studenter Kollokvium (FSK) samt Institut for Kunst- og kulturvidenskab - Københavns

Læs mere

Psykoanalyse og billedkunst

Psykoanalyse og billedkunst Psykoanalyse og billedkunst JØRGEN BRUUN PEDERSEN Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos "Guernica" Roskilde Universitetsforlag Jørgen Bruun Pedersen Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1 Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1. To drenge betragter en due. Den ene siger: Har duer egentlig hjerne? (Det er af en eller anden grund noget, drenge

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / ,4 672 Dom kl s.e.tr. 17. juli 2016 Matt.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / ,4 672 Dom kl s.e.tr. 17. juli 2016 Matt. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 743 300 336 / 701 10,4 672 Dom kl.10.00 8.s.e.tr. 17. juli 2016 Matt.7,22-29 BØN: I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn! AMEN. I disse

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Velkommen i 7. kl. Årsplan introduceres, mål, indhold og visioner for

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

For Mogens Gissels vedkommende en intellektuel baggrund i

For Mogens Gissels vedkommende en intellektuel baggrund i GISSEL & FRANDSEN Af Peter Laugesen 1. Hvad har de til fælles? Måske først og fremmest kærligheden til maleriet som handling og respekten for maleriet som historie. De har malet sig ind i, hvad maleriet

Læs mere

jacob lund pedersen Den subjektive rest Udsigelse og (de)subjektivering i kunst og teori

jacob lund pedersen Den subjektive rest Udsigelse og (de)subjektivering i kunst og teori Den subjektive rest jacob lund pedersen Den subjektive rest Udsigelse og (de)subjektivering i kunst og teori a a r h u s universitetsforlag Den subjektive rest Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København

Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874 Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

SNIT 90 ERNES LITTERATUR

SNIT 90 ERNES LITTERATUR 1 Tekst 5 SNIT 90 ERNES LITTERATUR Helle Christiansen TENDENSER I TIDENS LITTERATUR Disse typiske træk, som vi kan finde i meget af 90 ernes prosa, kan ses som vigtige tendenser i periodens litteratur.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED I TROLDKVINDENS VÆRKSTED EN LILLE BOG OM KERSTIN EKMAN OG SKRIVEKUNSTEN AF BIRGITTE ANDERSEN I troldkvindens værksted Af Birgitte Andersen 1. udgave Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag, 2016 Omslag

Læs mere

Leonard Cohen - et liv Leonard Cohen - et liv

Leonard Cohen - et liv Leonard Cohen - et liv Leonard Cohen - et liv 1 / 10 Leonard Cohen gennem et halvt århundrede eller mere Ira B. Nadel Leonard Cohen - et liv Oversat af Steen Fiil Omslagslayout: Christian Hvid 2 / 10 334 sider - 299 kroner Forlaget

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

www.forlagetalfa.dk hentet fra

www.forlagetalfa.dk hentet fra Tilegnet Lasse, Rasmus og Anders Lise Søelund På spring med Kierkegaard en dåseåbner i form af et filosofisk essay Lise Søelund På spring med Kierkegaard en dåseåbner i form af et filosofisk essay Lise

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Laura & Nazin 2.t Dansk 11-05 2012 Ekspressionisme opgave. Tom Kristensen Fribytterdrømme

Laura & Nazin 2.t Dansk 11-05 2012 Ekspressionisme opgave. Tom Kristensen Fribytterdrømme Ekspressionisme opgave Folkevise Tom Kristensen Fribytterdrømme Dette digt er en del af digtsamlingen Fribytterdrømme. Det er egentlig en folkevise, men jeg betegner det som en digt, da det er en del af

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring This page intentionally left blank 2 Thyge Winther-Jensen Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere