Vinterindtag Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK"

Transkript

1 Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen. Den skal også gerne være dig til praktisk hjælp i dagliglivet på JYDSK, som er et stort uddannelsessted med mange studerende og mange aktiviteter. Vi håber, at du kan og vil bruge introbogen til at orientere dig og søge information vedrørende JYDSK. Vi ved fra studerende, at de første uger er sjove og udfordrende, men til tider også frustrerende. Du er derfor meget velkommende til at henvende dig til DSR til tutorerne eller til uddannelsesledelsen på JYDSK Vi håber du må få en inspirerende og udviklende studietid her på JYDSK. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

2 Forord Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen. Den skal også gerne være dig til praktisk hjælp i dagliglivet på JYDSK, som er et stort uddannelsessted med mange studerende og mange aktiviteter. Vi håber, at du kan og vil bruge introbogen til at orientere dig og søge information vedrørende JYDSK. Vi ved fra studerende, at de første uger er sjove og udfordrende, men til tider også frustrerende. Du er derfor meget velkommende til at henvende dig til DSR til tutorerne eller til uddannelsesledelsen på JYDSK Vi håber du må få en inspirerende og udviklende studietid her på JYDSK. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK 2

3 Indhold Velkommen til JYDSK s. 4 DSR s. 5 PLS s. 7 Dagligdagen på JYDSK s. 8 Hvordan gør jeg? ofte stillede spørgsmål s. 9 Receptionen s. 13 Udlån af A/V udstyr s. 14 Medieværkstedet s. 15 Information om IT, kopi og print s. 16 Idrætsaktiviteter s. 19 Kulturcafé s. 20 Fredagsbar s. 21 StudieNet s. 22 Festforeningen s. 23 Planlægningskontoret s. 24 Internationalt Kontor s. 25 Studieværkstedet s. 26 Projektdepotet s. 26 Biblioteket s. 27 Kunstforeningen s. 29 Links s. 30 Service-tekniker kontoret s. 31 3

4 Kære 10V - velkommen til din uddannelse Med studiestart i februar er du tilknyttet V-optaget (V står for vinter ) Her er vi en række undervisere og en studieadministration, der står klar til at guide dig gennem uddannelsen og give dig faglig medspil og modspil. Vi tror på, at fordybelse, udvikling og kvalitet bedst skabes ved, at ansvaret lægges så tæt på de der færdes direkte i uddannelsen/undervisningen som muligt. Det betyder, at vi i V-optaget fra første færd gerne vil invitere dig til aktiv deltagelse sammen med os. Tilvejebringelse af et rart miljø, hvor der kan dyrkes og skabes nødvendig viden af høj kvalitet, kræver, at du tager ansvar: I den daglige undervisning sammen med den enkelte underviser og resten af holdet. I studievejledningstimerne sammen med studievejlederen. I projekterne sammen med vejlederen. I de forskellige råd og udvalg sammen med andre studerende og ansatte. I den daglige dialog med teamtovholder, studiesekretær og ledelse. Mulighederne er mange! Vi ser frem til at møde dig vi er klar! Teamene i V-optaget og Torsten Thorstensen, uddannelsesleder 4

5 DSR - De Studerendes Råd DSR vejen til medbestemmelse! På JYDSK er DSR vejen til medbestemmelse. DSR møder er åbne for alle studerende. Her kan du få indflydelse på lige fod med undervisere, TAP er (Teknisk administrativt personale) og ledelse, da der gennem DSR er mulighed for at blive medlem af forskellige råd og udvalg. Et vigtigt udvalg er Fællesrådet, hvor repræsentanter for studerende, undervisere og teknisk personale er rådgivende for studierektor vedr. en række principielle forhold, der alle griber dybt ind i dagligdagen på uddannelsen. DSR giver et væld af muligheder: Studiepolitiske diskussioner. Udveksling af erfaringer mellem årgange og indtag. Indflydelse på udviklingen af JYDSK. Mulighed for at møde aktive og engagerede mennesker. Hygge. 5

6 Praktiske facts om DSR: DSR holder til i DSR-lokalet (bag den røde dør) på dramagangen - DSR holder møde efter efterårs mødeplan(se opslagstavlen) - DSR kan kontaktes på mail - DSR har en opslagstavle ved det nye bibliotek, hvor du kan følge med i hvad der rør sig! Hvert hold bør have mindst 2 repræsentanter i DSR. 6

7 PLS er en studiepolitisk organisation, hvis overordnede mål er at sikre pædagogstuderende de bedst mulige studie- og arbejdsforhold. PLS arbejder med at samle pædagogstuderende og sikre dem information om deres uddannelse og om nye tiltag på pædagoguddannelsen. PLS søger at påvirke pædagoguddannelsen, så den udvikler sig i takt med de studerendes krav og ønsker. Mange medlemmer PLS er baseret på individuelt medlemsskab og organiserer omkring 50% af alle pædagogstuderende i Danmark. Samarbejde er vigtigt Både på det lokale og det overordnede plan er samarbejde vigtigt. På seminarierne samarbejder PLS blandt andet med De Studerendes Råd (DSR), underviserne, rektorerne og de lokale fagforeninger. På det overordnede plan samarbejder vi med organisationer som Rektorforsamlingen, Undervisningsministeriet, pædagogområdets fagforbund, andre studieorganisationer ja kort og godt alle, der arbejder med pædagogområdet og studerendes rettigheder. Aktuelle arbejdsområder PLS arbejder blandt andet for at forbedre forholdene under praktikken, at starte en landsdækkende debat om pædagoguddannelsens indhold og kvalitet, forhøjelse af SU en og øget flerkulturel forståelse. Det er let at få indflydelse på PLS' arbejde og adgang til organisationens ressourcer. Forretningsudvalget PLS ledelse består af pædagogstuderende og nyuddannede pædagoger. Ledelsen udgøres af 7 medlemmer, der vælges direkte på PLS' årsmøde. Tre af de syv medlemmer får løn for deres poster, og de udgør den daglige ledelse. Lokale afdelinger Det lokale arbejde er meget vigtigt i PLS. Derfor er der mange steder lokale PLS afdelinger - og der kommer hele tiden nye til. Som afdeling arbejder man med det lokale - og koblingen til det nationale, og man har mulighed for at få uddannet rådgivere, der kan hjælpe medlemmer lokalt. En afdeling har en repræsentant i PLS' hovedbestyrelse. Den lokale afdeling på Pædagoguddannelsen JYDSK arbejder på mange fronter. Vi arrangerer alt, fra pædagogiske og politiske oplæg til at holde et brag af en fredagsbar. Vi arbejde målrettet på at gøre de nationale dagsordner nærværende for den enkelte studerende og på at føre den enkelte studerendes stemme, videre ind på den bane hvor de studerendes rammer bestemmes lokalt som nationalt Alle kan deltage i PLS' arbejde Alle medlemmer af PLS kan deltage i organisationens arbejde med den energi, tid og interesse, den enkelte har. Alle møder i PLS er åbne. PLS baserer størstedelen af sit arbejde på frivilligt arbejde, og derfor spiller det sociale samvær en stor rolle i organisationen det skal være sjovt at være aktiv i PLS og det er det! Kontaktpersoner: Hovedbestyrelsesmedlem Charlotte Lindberg: Forretningsudvalgsmedlem Jonas Rasmussen: a 7

8 Dagligdagen på JYDSK JYDSK har åbent: Mandag til torsdag Fredag (Efter ca. kl bruges nøglekort/studiekort) Svømmehallen kan benyttes efter aftale i studieadministrationen. Du skal have bestået livredderprøve for at benytte den uden opsyn. Undervisningstimerne falder i moduler fra: kl kl kl kl Receptionen har åbent: Mandag Torsdag kl Fredag kl Kantinen har åbent: Mandag Fredag kl Biblioteket har åbent: Mandag Torsdag kl Fredag kl Bogbutikken har åbent: 8

9 Tirsdag og torsdag kl Hvordan gør jeg? I det følgende kan du finde svar på en række spørgsmål som nye (og somme tider og ældre) studerende ofte spørger om: Altså kort og godt om hvad du skal vide. Hvordan modtager jeg meddelelser og orientering fra JYDSK? På StudieNet kan du finde de fleste informationer vedr. dit studie. Bl.a. oversigter over undervisning, eksaminer, arrangementer m.m. Derudover er StudieNet et aktivt redskab i kommunikationen mellem undervisere og studerende. Alle studerende vil modtage et introduktionsforløb til StudieNet. Telefonsamtaler kan ikke modtages. Kun undtagelsesvis og i særlige tilfælde - som når en daginstitution ringer og meddeler, at dit barn er syg - kan du kaldes til telefonen i studietiden. Andre former for vigtige beskeder vil blive meddelt på infoskærmen. Meddelelser fra SU-styrelsen kan findes på Endelig er der jævnligt samling i kantinen, hvor studerende, personale og ledelsen samles kl til gensidig information. Hvor kan jeg bruge min mobiltelefon? Mobilen skal være slukket, hvor der foregår undervisning med mindre de inddrages i undervisningen. Dette gælder også under vejledning og naturligvis under prøver. Der kan være helt særlige grunde til dispensation, men så skal du henvende dig til din underviser eller vedr. prøver til pædagogisk uddannelsesleder. Hvor arkiveres oplysninger om mit studieforløb, og kan jeg få adgang til at se dem? I studieadministrationen har hver studerende en sagsmappe med forskellige papirer, herunder bl.a. din ansøgning, her vil der også med tiden komme praktikgodkendelser m.m. Du kan altid få at se hvad din sagsmappe indeholder ved henvendelse til pædagogisk administrativleder. 9

10 Hvor finder jeg mit skema? Skemaet findes på StudieNet. Se under intranet\skemaer. Her finder du også rammeplaner med alle relevante datoer for forløbet, prøver, afleveringer og lign. Semesterplan og ferieplan findes samme sted. Det er en god ide løbende at tjekke sit skema, for evt. ændringer. JYDSK betragter uddannelse som en proces, der udvikles i samspil med de studerende og det kan betyde at der ændres i de oprindelige lagte planer. Hvor kan jeg se skemaændringer og aflyst undervisning? Ved skemaændringer gives der besked på StudieNet og på infoskærmen. Meddelelser vedr. særlige forløb samt rammeplaner for gennemførelse af prøver vedhæftes som særlig meddelelse på StudieNet. Som studerende vil du komme ud for, at undervisning/vejledning må aflyses på grund af sygdom hos en lærer. I nogle tilfælde kan det være muligt via telefonkæde eller via mail at informere så mange studerende som muligt. Du må dog påregne, at aflyst undervisning/vejledning først kan oplyses, når vi åbner om morgenen. Der gives sædvanligvis ikke erstatningsundervisning for aflyst undervisning. Aflyst undervisning fritager dig ikke for at kunne arbejde med studierelevante opgaver i tilknytning til fagenes mål, indhold, temaer, litteraturlister osv. Hvad betyder Studietid? Som du vil kunne se af dit skema, bruger vi begrebet studietid. Undervisning er et bidrag til dit studium og din uddannelse. Studietid er tid til at mødes og lave gruppearbejde, tid til at gå på biblioteket, læse, tid til at få vejledning, til at undersøge, skrive osv. Der er altid en del vigtige studieaktiviteter uden for den skemalagte undervisning. Du skal således regne med, at din tid med uddannelsesaktivitet er fra kl de fleste dage. Hvad er StudieNet? StudieNet er en vigtig kommunikationslinie mellem dig, dine medstuderende, undervisere, administration og ledelse. Al relevant information og kommunikation vil være baseret på StudieNet. Adgang mv. hører du om ved introduktion til StudieNet. 10

11 Hvordan får jeg tilbagemelding på mine faglige kompetencer af mine undervisere? Studievejledning, faglig vejledning og faglig samtale Tilbagemelding til den studerende på faglige kompetencer er væsentlig for uddannelsen på JYDSK. Den studerende modtager tilbagemelding på flere måder. Vejledning indgår som en meget væsentlig del af studiet og uddannelsen på Pædagoguddannelsen JYDSK. Du arbejder såvel alene som i grupper i mange forskellige sammenhænge, og der vil på forskellige måder være tilknyttet vejledning. Hvert hold har en studievejleder, der er forbindelsesled mellem dig, dit hold og uddannelsen, og som er ansvarlig for at orientere om og drøfte studieelementer og -aktiviteter samt uddannelsens og studiets opbygning, vilkår og rammer. Studievejlederen indgår desuden i vejledning i forhold til gruppedannelse, arbejds- og studieformer under uddannelsen. Tyngden i studievejledningen på stamholdet ligger på 1. studieår. Med henblik på at styrke dine læreprocesser og studiekompetencer gennemføres der individuelle studiesamtaler med vejleder undervejs i uddannelsen. Studiesamtalerne skal understøtte aktiviteter, arbejde og studiemæssig trivsel og supplerer anden faglig vejledning og praktikvejledning. Den faglige vejledning gives f.eks. i forbindelse med dine projektforløb og udarbejdelse af opgaver samt i tilknytning til prøver. Faglig samtale er en samtale i en mindre gruppe med en underviser om et udvalgt emne/problem fra en tekst eller anden undervisning. Formålet er,den studerende i en mindre gruppe træner i at formulere faglige sammenhænge. Din studievejleder kan altid rådføres vedrørende spørgsmål af studierelevant karakter, f.eks. hvis du kommer i tvivl om forhold vedrørende uddannelsesforløbet, valg under uddannelsen eller fortsættelse på uddannelsen. Er du i tvivl om, du skal fortsætte på uddannelsen, er det altid vigtigt, at du henvender dig først til din studievejleder. 11

12 Hvad skal jeg sikre ved tilmeldinger og afleveringer? Det er dit eget ansvar at tilmelde dig forskellige uddannelsesaktiviteter som f.eks. liniefagshold, at aflevere prioriteringsønsker i forbindelse med fordeling af f.eks. praktikpladser samt at tilmelde dig såvel interne som eksterne prøver. I alle tilfælde får du at vide, hvordan og hvornår disse tilmeldinger skal ske, som regel på særlige blanketter. Blanketter finder du på StudieNet. Det er vigtigt for mange arbejdsgange i studieadministrationen, at tidsfrister overholdes, f.eks. i forbindelse med videresending af materiale og for at undgå unødige ventetider for andre. Vær derfor opmærksom på de nævnte regler og vær i god tid! Ikke mindst altså for din egen skyld. Det er endvidere dit eget ansvar, at aflevering af meddelte skriftlige opgaver sker rettidigt. Der er undtagelser f.eks. ved dokumentation af sygdom, men som hovedregel gælder det, at såvel tilmeldinger som afleveringer kan afvises af studieadministrationen. Ved for sent afleverede opgaver til eksamen, kan konsekvensen være, at du ikke kan deltage i den pågældende eksamen og må vente til det efterfølgende semester. Venlig hilsen Studie og praktikadministrationen og ledelsen. 12

13 Receptionen på JYDSK Velkommen til JYDSK. Vi håber du bliver glad for at være hér. Her er lidt information om receptionen, og hvad man kan bruge den til. Hvis du har barn/børn i institution, bedes du sørge for at oplyse institutionen om dit fulde navn og klasse (f.eks. 10-S2). Hvis institutionen ringer med besked om, at dit barn er syg og skal hentes, vil det blive annonceret på de to infoskærme i stueetagen, så husk at se efter, om der er besked til dig. I alvorlige tilfælde gør vi naturligvis alt for at finde dig. I receptionen kan man købe: Videobånd CD-rom DVD Spiralrygge og limrygge Det er også hér du kan booke AV-udstyr. I receptionen kan du bestille lokaler til gruppearbejde og lignende. Du kan bestille for de kommende 2 uger. Bestilling sker ved personlig henvendelse, eller ved mail til eller på telefon Hvis I skal have faxet noget, skal i aflevere det i receptionen, så vil I få en kvittering på at faxen er sendt. I receptionen hænger en tavle med alle underviseres navne, hér kan du se om den underviser, du lige står og mangler, er på seminariet, er syg eller har ferie. I tilfælde af sygdom blandt underviserne vil det også stå på infoskærmene, så husk altid at holde øje med dem!! I receptionen kan du også få hovedpinepiller, plastre og et kærligt klap på kinden! Med venlig hilsen Receptionen 13

14 Udlån af A/V-udstyr Udstyr udlånes fra receptionen, som råder over følgende: Projektorer DV-videokameraer Digitale fotografiapparater Diktafoner DVD afspillere Ghettoblastere Mikrofoner Desuden kan der lånes TV/video på rulleborde. Disse kan afhentes foran ME 202, og bedes stillet på plads efter brug. Specielle ting som adaptere, kabler og andet findes i begrænset udvalg hos medieteknikeren i ME 202, og kan lånes efter aftale. Maksimal udlånstid for A/V udstyr er 5 dage fra og med udlånsdatoen, dog kun én dag for TV/video på rullebord. Forlænget lånetid kun efter aftale. Alt lånt udstyr skal afleveres i receptionen med undtagelse af TV, som skal stå foran ME 202 Udstyret må ikke medbringes til udlandet eller udlånes i ferieperioder Låner registreres i forbindelse med udlånet Låneren har fuldt erstatningsansvar. For bortkommet/defekt udstyr opkræves erstatningsbeløb svarende til indkøbsprisen Låner er forpligtiget til ved lånet selv at kontrollere udstyr og ved aflevering anmelde evt. fejl og mangler Reservationens gyldighed vil være betinget af en bekræftelse fra en udstyrs-ansvarlig medarbejder. Derudover vil der være et depositum på 100 kr. ved udlån for kameraer og diktafoner. Det anbefales at man booker i god tid. 14

15 Medieværkstedet I Medieværkstedet ME 201 findes computere til: Videoredigering Billedbehandling Lydredigering Computer til redigering kan bookes i receptionen, men bemærk venligst, at undervisning i lokalet altid har fortrinsret. Du har mulighed for at få hjælp af medieteknikeren til redigering. Medieteknikeren udbyder fast aftaletid til redigering onsdag eftermiddage. Husk at booke en tid på mail Udstyr i lokalerne - som f.eks. projektorer og TV vedligeholdes af undertegnede medietekniker. Ønskes hjælp til betjening eller er der fejl på udstyret, skal du henvende dig til medieteknikeren. Ulrik Lund Medieteknik Mobil nr.: Træffes: mandag - torsdag kl

16 Information om IT, kopi og print På pædagoguddannelsen har vi i de senere år og vil i årene fremover arbejde med at indføre en digital kultur i forbindelse med studiet. Det er i overensstemmelse med krav fra undervisningsministeriet og samfundet udvikling. Der vil således være områder indenfor studiet, hvor du bliver afhængig af at kunne benytte en computer og internetadgang. Pædagoguddannelsen har ligeledes en studieportal StudieNet, hvor du som studerende kan kommunikere med dine medstuderende, undervisere og studieadministration herunder et lokalintranet med adgang til studierelevante oplysninger. Du vil i introdagene modtage et personligt studienummer login til StudieNet samt internetadgang på JYDSK. Du vil få taget et billede, og hurtigst derefter modtage dit studiekort. Studiekortet og de mange muligheder det giver adgang til kan du læse om på StudieNet. Herunder finder du en oversigt over praktiske informationer omkring IT, kopi og print. Pædagoguddannelsen JYDSK Officiel hjemmeside På hjemmesiden har alle på internettet adgang, og her kan du finde de officielle forhold, der omhandler pædagoguddannelsen. Da pædagoguddannelsen er en del af VIA University College, er der også en officiel hjemmeside, der hører hertil Pædagoguddannelsen JYDSK studienet.viauc.dk På intranettet er det kun studerende og ansatte ved VIA, der har adgang til et stadigt voksende antal interne faciliteter. Du kan nå pædagoguddannelsen JYDSKs hjemmeside og StudieNet overalt, blot du har en netadgang. Dvs. at du hjemmefra kan orientere dig om, hvad der sker på pædagoguddannelsen, se dit skema, undersøge om der er ændringer i forhold til undervisningen, kommunikere med dine medstuderende, hente dine undervisningsplaner og meget mere. Se særskilt vejledning for, hvordan du logger på StudieNet. 16

17 StudieNet giver dig adgang til nedenstående Mine studieaktiviteter Et digitalt konference-system, hvor du i forbindelse med forskellige grupper, har adgang til at diskutere relevante emner. Det kan være i forbindelse med undervisningen, hvor studerende og undervisere kommunikerer sammen om det konkrete undervisningsforløb eller emner herfra. Eller det kan være opståede emner, der debatteres på tværs af klasser, hold, årgange, studerende og personalet. Egen mail I forbindelse med StudieNet oprettes der for hver studerende en -adresse. Her vil du modtage forskellige officielle oplysninger fra pædagoguddannelsen og du vil kunne kommunikere direkte med undervisere og medstuderende. Din mailadresse vil du få oplyst i introugen. Opdaterede skemaer Hvert semester bliver skemaerne for de enkelte klasser lagt ud på StudieNet under menuen lokalintra. Skulle der komme ændringer i skemaet, vil disse altid kunne findes i opdateret udgave på lokalintranettet. Hold dig derfor løbende orienteret på StudieNet både på dine egne studieaktiviteter men også på lokalintranettet, hvor skemaerne lægges ud. Pædagoguddannelsens bibliotek Pædagoguddannelsens bibliotek har sit eget søgesystem, hvor du kan finde samtlige tilgængelige materialer. Det er muligt at søge, reservere og bestille bøger og andet materialer via StudieNet. Undervisningsplaner For hvert undervisningsforløb udarbejdes der en undervisningsplan. Det er underviseren og underviserteamet, 17

18 der er ansvarlig for udarbejdelsen heraf. Undervisningsplanen lægges på StudieNet under det aktuelle tema eller fag. Mit websted Hver studerende har sit eget område på StudieNet. Her vil du have dine egne sider, egne konference-muligheder, studiejournaler i forbindelse med studieforløb og praktikken, samt meget andet. Fri adgang til internettet På pædagoguddannelsen er der direkte adgang til internettet. Du skal blot logge dig på med dit studienummer og cpr.nummer. Dette ligeledes når du benytter dig af pædagoguddannelsens computere. Pædagoguddannelsen JYDSK har et trådløst netværk, der lige er blevet opgraderet, så du kan komme på overalt på uddannelsesstedet. Her vil der være mulighed for at logge sig på med egen bærbare computer, hvis denne ellers har et trådløst netkort. Du har selv ansvaret for at vedligeholde og servicere dit eget udstyr, ligesom du selv skal sørge for, at dit udstyr er kompatibelt med pædagoguddannelsen udstyr og systemer. StudieNet er et Microsoft produkt og fungerer derfor optimalt, når du benytter PC med Windows styresystem. Benytter du derimod Mac, fungerer StudieNet bedst med Fire Fox (Safari fungerer ikke optimalt med StudieNet). Printere sort/hvid eller farve Når du er logget på pædagoguddannelsens netværk, vil der være mulighed for at printe opgaver eller andet ud på pædagoguddannelsens printere og kopimaskiner i IT lokalerne. Du skal betale for både dine kopier og print og du betaler her med dit studiekort. Du kan tanke penge op på dit kort på StudieNet. 18

19 Pædagogisk værksted Du har som studerende mulighed for at bruge det pædagogiske værksted. Her kan du kopiere sort/hvid og farve. I pædagogisk værksted kan du desuden scanne, beskære, laminere og lave opgaverelevant arbejde, materiale hertil købes i receptionen. Med venlig hilsen og på gensyn i cyberspace Mette Hougaard Lund Uddannelsesleder for pædagogisk IT Pædagoguddannelsen JYDSK Idrætsaktiviteter Svømmehallen: Alle ugedage undtaget onsdag, er der i frokostpausen gratis adgang til svømmehallen. Der vil være livredder tilstede. Idrætshallen: Idrætshallen kan lånes alle dage frem til klokken Husk at reservere på planlægningskontoret. Traditioner på JYDSK På JYDSK er vi interesseret i, at alle har en spændende og udviklende studietid. Bl.a. har vi en række traditioner, som bidrager til et optimalt studiemiljø. Hver mandag kl afholder vi en traditionel samling, hvor vi taler med hinanden om store og små forhold, der alle påvirker hverdagen. Mikrofonen er her åben for meddelelser mv. Derudover har vi i løbet af året en række traditioner for sociale arrangementer. Eksempelvis vil 4. semester studerende agere tutor og arrangere velkomstfest ved studiestart, og 5. semester studerende vil arrangere dimissionsfesten. 19

20 KuCa Kulturcafé på JYDSK Som et kulturelt supplement til fredagsbaren og festerne på JYDSK har vi etableret et udvalg, som vil stå for arrangementer af en kulturel og/eller faglig karakter den første torsdag aften i hver måned. Der vil både være stemningsfyldte koncerter, hidsige debatter, spøjse film og meget andet Vi vil skabe et rum, hvor man kan mødes på tværs af årgange og klasser i uforpligtende omgivelser omkring et spændende arrangement og nyde en øl eller en kop kaffe med sine medstuderende. Vi har i den forbindelse indrettet lokalet i kælderen som ramme for vores arrangementer, men alle er til hver en tid velkomne til at benytte det i hverdagen. Fanger dette din interesse, glæder vi os meget til at se dig som gæst i caféen eller som medlem af det altid veloplagte KuCa udvalg. Aktivitetskalenderen for det kommende semester kan findes på StudieNet under menuen Studiemiljø. Den vil løbende blive opdateret og finpudset, så følg med! På glædeligt gensyn og velkommen til! KuCa 20

21 Fredagsbar Endelig. Klokken er 14.00, og det er fredag. Måske har du lige kæmpet dig igennem den sidste undervisningstime, eller måske har du siddet og kigget på uret siden kl , og ventet på at DET skulle ske. Og NU sker det Fredagsbaren starter sit ølsalg og skruer op for musikken. Du styrter mod kælderen, kaster dig ind i lyden af høj musik, styrer lige mod baren, køber en øl og er forhåbentlig en af de heldige, der kan slænge sig i en blød lænestol!! Og så sidder du der, med alle dine studiekammerater og råhygger dig. Endelig har folk taget en pause fra undervisning, diverse projekter, fordybelser etc. Nu er det bare om at få snakket, diskuteret, grinet, sunget, danset og så videre med alle dine medstuderende. Der er kun fredagsbar når de studerende arrangerer det, så derfor opfordres du og dit hold til det. Skriftlige aftaler hentes hos Formanden kontakt på På gensyn i fredagsbaren 21

22 Kom på StudieNet Kære Studerende. I begyndelsen af august 2009 startede Pædagoguddannelsen JYDSK op med StudieNet på den nye IT-platform, der er fælles for alle uddannelser i VIA University College. Dit logon er dit studienetnr.og proceduren er sådan her: 1. Du går ind på 2. I det login-felt du møder, skal du skrive din Via -adresse, og din adgangskode som er alle ti cifre i dit cpr-nr. uden bindestreg. 3. Du er nu på StudieNettets startportal, og her kan du ændre din adgangskode ved at klikke på Skift password under Quicklinks vælg gerne en blanding af bogstaver og tal, min. 8 tegn. 4. Fra StudieNets startportal vælger du derefter din uddannelse under min uddannelse. Vælg pædagoguddannelsen JYDSK 5. Du er nu på dit holdwebsted (I VIA StudieNet kaldes alle områder for websteder). Her har du adgang til at se de temaer, fag og andre studieaktiviteter, du er tilknyttet. Desuden har du herfra adgang til lokalintranettet for JYDSK, hvor du finder generelle nyheder og informationer. 6. Fra portalforsiden er der et direkte link til din personlige VIA mail her logger du ind på samme måde som til StudieNet du kan også åbne mailen direkte udenom StudieNnet fra adressen I mailen vil alt personlig kontakt mellem dig og uddannelsestedet forgå. Bemærk at underviserne kun svarer på mails, der kommer fra en VIA mail adresse! 7. I bjælken velkommen navn vil du også se mit websted, som giver dig mulighed for at oprette dit eget websted på StudieNet, som du selv styrer. Her kan du bl.a. gennem personlige dokumenter o.lign. 8. I bjælken ser du også Mine hyperlinks, som giver dig mulighed for at lave din egen linksamling på StudieNet. 9. Der er mange flere funktioner på StudieNet men prøv det af, tag en rejse rundt omkring og brug dine medstuderende og studentersupporter, hvis du har brug for hjælp Studentersupporter på JYDSK forår 2011: JYDSK: Lotte Kofoed Jensen OBS: det er meget vigtigt, at du kommer på StudieNet og øver dig i at bruge det fra starten, da det er her alt kommunikation fra studieadministrationen, ledelse og undervisere vil være. Skemaer findes på StudieNets lokalintranet. Rigtig god fornøjelse. Venlig hilsen Mette Hougaard Lund 22

23 Festforeningen Jubii så er der fest igen og du kan være med til at arrangere det! Her kan du få afløb for alle dine sjove og festlige idéer og få indflydelse på festerne på JYDSK. Festforeningen står for to fester årligt: Én forårsfest og én efterårsfest. Der ud over er der årligt to dimissionsfester og jeres introfest Festforingens arbejde består af al planlægning optil festerne dvs. booke bands, PR, kontakt med ledelsen og kantinen på seminariet. Derudover har vi det overordnet ansvar til festerne og står for styringen af bar og økonomi. Der ud over er der også alle de gode oplevelser, sjove stunder med hyggelige mennesker på tværs af hold og årgange, fri bar osv. Hvis dette har givet dig lyst til at være med i festmiljøet på JYDSK så kom til DSR møde hvor vi vælger folk til foreningen. Har du spørgsmål er du velkommen til at maile til DSR på Vi glæder os til at feste med dig! 23

24 Planlægningskontoret På planlægningskontoret foretages den egentlige skemalægning af fagundervisning, liniefag, studiedage og fordybelser Der udgives skemaer 2 gange årligt op til studiestarterne 1. februar og 1. september. Skemaerne findes på StudieNet. De bliver i tilfælde af skemaændringer opdateret. Så husk løbende at se om der er sket ændringer i dit skema. Ved sidste-øjebliks-ændringer orienteres du samtidig pr. mail. På planlægningskontoret kan du også bestille lokaler i forbindelse med gruppearbejde og lign, eller lån af lokalefaciliteter, idrætshal, svømmehal og faglokaler. Reservationer kan foregå pr tlf eller på mail Bestillinger for indeværende og kommende uge foretages i receptionen. Det er en god idé at bestille lokalerne så hurtigt så muligt og afbestille lokale som ikke skal benyttes. Med venlig hilsen Mogens Libergren Planlægningskontoret Forsikring Studerende ved JYDSK er ikke omfattet af uddannelsens forsikring. Du bør derfor selv overveje hvilke forsikringsbehov du måtte have i forbindelse med din studietid. Vi opfordrer studerende til at tegne en ulykkesforsikring i forbindelse med studiet på JYDSK. 24

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider version 1.1 februar 2011 Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé 2 8800 Viborg Tlf. 8755 0025 Fax 8755 3701 viborg@viauc.dk www.viauc.dk/campusviborg Bygningerne er åbne Mandag-fredag kl. 7.00-17.00

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere