Vinterindtag Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK"

Transkript

1 Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen. Den skal også gerne være dig til praktisk hjælp i dagliglivet på JYDSK, som er et stort uddannelsessted med mange studerende og mange aktiviteter. Vi håber, at du kan og vil bruge introbogen til at orientere dig og søge information vedrørende JYDSK. Vi ved fra studerende, at de første uger er sjove og udfordrende, men til tider også frustrerende. Du er derfor meget velkommende til at henvende dig til DSR til tutorerne eller til uddannelsesledelsen på JYDSK Vi håber du må få en inspirerende og udviklende studietid her på JYDSK. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

2 Forord Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen. Den skal også gerne være dig til praktisk hjælp i dagliglivet på JYDSK, som er et stort uddannelsessted med mange studerende og mange aktiviteter. Vi håber, at du kan og vil bruge introbogen til at orientere dig og søge information vedrørende JYDSK. Vi ved fra studerende, at de første uger er sjove og udfordrende, men til tider også frustrerende. Du er derfor meget velkommende til at henvende dig til DSR til tutorerne eller til uddannelsesledelsen på JYDSK Vi håber du må få en inspirerende og udviklende studietid her på JYDSK. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK 2

3 Indhold Velkommen til JYDSK s. 4 DSR s. 5 PLS s. 7 Dagligdagen på JYDSK s. 8 Hvordan gør jeg? ofte stillede spørgsmål s. 9 Receptionen s. 13 Udlån af A/V udstyr s. 14 Medieværkstedet s. 15 Information om IT, kopi og print s. 16 Idrætsaktiviteter s. 19 Kulturcafé s. 20 Fredagsbar s. 21 StudieNet s. 22 Festforeningen s. 23 Planlægningskontoret s. 24 Internationalt Kontor s. 25 Studieværkstedet s. 26 Projektdepotet s. 26 Biblioteket s. 27 Kunstforeningen s. 29 Links s. 30 Service-tekniker kontoret s. 31 3

4 Kære 10V - velkommen til din uddannelse Med studiestart i februar er du tilknyttet V-optaget (V står for vinter ) Her er vi en række undervisere og en studieadministration, der står klar til at guide dig gennem uddannelsen og give dig faglig medspil og modspil. Vi tror på, at fordybelse, udvikling og kvalitet bedst skabes ved, at ansvaret lægges så tæt på de der færdes direkte i uddannelsen/undervisningen som muligt. Det betyder, at vi i V-optaget fra første færd gerne vil invitere dig til aktiv deltagelse sammen med os. Tilvejebringelse af et rart miljø, hvor der kan dyrkes og skabes nødvendig viden af høj kvalitet, kræver, at du tager ansvar: I den daglige undervisning sammen med den enkelte underviser og resten af holdet. I studievejledningstimerne sammen med studievejlederen. I projekterne sammen med vejlederen. I de forskellige råd og udvalg sammen med andre studerende og ansatte. I den daglige dialog med teamtovholder, studiesekretær og ledelse. Mulighederne er mange! Vi ser frem til at møde dig vi er klar! Teamene i V-optaget og Torsten Thorstensen, uddannelsesleder 4

5 DSR - De Studerendes Råd DSR vejen til medbestemmelse! På JYDSK er DSR vejen til medbestemmelse. DSR møder er åbne for alle studerende. Her kan du få indflydelse på lige fod med undervisere, TAP er (Teknisk administrativt personale) og ledelse, da der gennem DSR er mulighed for at blive medlem af forskellige råd og udvalg. Et vigtigt udvalg er Fællesrådet, hvor repræsentanter for studerende, undervisere og teknisk personale er rådgivende for studierektor vedr. en række principielle forhold, der alle griber dybt ind i dagligdagen på uddannelsen. DSR giver et væld af muligheder: Studiepolitiske diskussioner. Udveksling af erfaringer mellem årgange og indtag. Indflydelse på udviklingen af JYDSK. Mulighed for at møde aktive og engagerede mennesker. Hygge. 5

6 Praktiske facts om DSR: DSR holder til i DSR-lokalet (bag den røde dør) på dramagangen - DSR holder møde efter efterårs mødeplan(se opslagstavlen) - DSR kan kontaktes på mail - DSR har en opslagstavle ved det nye bibliotek, hvor du kan følge med i hvad der rør sig! Hvert hold bør have mindst 2 repræsentanter i DSR. 6

7 PLS er en studiepolitisk organisation, hvis overordnede mål er at sikre pædagogstuderende de bedst mulige studie- og arbejdsforhold. PLS arbejder med at samle pædagogstuderende og sikre dem information om deres uddannelse og om nye tiltag på pædagoguddannelsen. PLS søger at påvirke pædagoguddannelsen, så den udvikler sig i takt med de studerendes krav og ønsker. Mange medlemmer PLS er baseret på individuelt medlemsskab og organiserer omkring 50% af alle pædagogstuderende i Danmark. Samarbejde er vigtigt Både på det lokale og det overordnede plan er samarbejde vigtigt. På seminarierne samarbejder PLS blandt andet med De Studerendes Råd (DSR), underviserne, rektorerne og de lokale fagforeninger. På det overordnede plan samarbejder vi med organisationer som Rektorforsamlingen, Undervisningsministeriet, pædagogområdets fagforbund, andre studieorganisationer ja kort og godt alle, der arbejder med pædagogområdet og studerendes rettigheder. Aktuelle arbejdsområder PLS arbejder blandt andet for at forbedre forholdene under praktikken, at starte en landsdækkende debat om pædagoguddannelsens indhold og kvalitet, forhøjelse af SU en og øget flerkulturel forståelse. Det er let at få indflydelse på PLS' arbejde og adgang til organisationens ressourcer. Forretningsudvalget PLS ledelse består af pædagogstuderende og nyuddannede pædagoger. Ledelsen udgøres af 7 medlemmer, der vælges direkte på PLS' årsmøde. Tre af de syv medlemmer får løn for deres poster, og de udgør den daglige ledelse. Lokale afdelinger Det lokale arbejde er meget vigtigt i PLS. Derfor er der mange steder lokale PLS afdelinger - og der kommer hele tiden nye til. Som afdeling arbejder man med det lokale - og koblingen til det nationale, og man har mulighed for at få uddannet rådgivere, der kan hjælpe medlemmer lokalt. En afdeling har en repræsentant i PLS' hovedbestyrelse. Den lokale afdeling på Pædagoguddannelsen JYDSK arbejder på mange fronter. Vi arrangerer alt, fra pædagogiske og politiske oplæg til at holde et brag af en fredagsbar. Vi arbejde målrettet på at gøre de nationale dagsordner nærværende for den enkelte studerende og på at føre den enkelte studerendes stemme, videre ind på den bane hvor de studerendes rammer bestemmes lokalt som nationalt Alle kan deltage i PLS' arbejde Alle medlemmer af PLS kan deltage i organisationens arbejde med den energi, tid og interesse, den enkelte har. Alle møder i PLS er åbne. PLS baserer størstedelen af sit arbejde på frivilligt arbejde, og derfor spiller det sociale samvær en stor rolle i organisationen det skal være sjovt at være aktiv i PLS og det er det! Kontaktpersoner: Hovedbestyrelsesmedlem Charlotte Lindberg: Forretningsudvalgsmedlem Jonas Rasmussen: a 7

8 Dagligdagen på JYDSK JYDSK har åbent: Mandag til torsdag Fredag (Efter ca. kl bruges nøglekort/studiekort) Svømmehallen kan benyttes efter aftale i studieadministrationen. Du skal have bestået livredderprøve for at benytte den uden opsyn. Undervisningstimerne falder i moduler fra: kl kl kl kl Receptionen har åbent: Mandag Torsdag kl Fredag kl Kantinen har åbent: Mandag Fredag kl Biblioteket har åbent: Mandag Torsdag kl Fredag kl Bogbutikken har åbent: 8

9 Tirsdag og torsdag kl Hvordan gør jeg? I det følgende kan du finde svar på en række spørgsmål som nye (og somme tider og ældre) studerende ofte spørger om: Altså kort og godt om hvad du skal vide. Hvordan modtager jeg meddelelser og orientering fra JYDSK? På StudieNet kan du finde de fleste informationer vedr. dit studie. Bl.a. oversigter over undervisning, eksaminer, arrangementer m.m. Derudover er StudieNet et aktivt redskab i kommunikationen mellem undervisere og studerende. Alle studerende vil modtage et introduktionsforløb til StudieNet. Telefonsamtaler kan ikke modtages. Kun undtagelsesvis og i særlige tilfælde - som når en daginstitution ringer og meddeler, at dit barn er syg - kan du kaldes til telefonen i studietiden. Andre former for vigtige beskeder vil blive meddelt på infoskærmen. Meddelelser fra SU-styrelsen kan findes på Endelig er der jævnligt samling i kantinen, hvor studerende, personale og ledelsen samles kl til gensidig information. Hvor kan jeg bruge min mobiltelefon? Mobilen skal være slukket, hvor der foregår undervisning med mindre de inddrages i undervisningen. Dette gælder også under vejledning og naturligvis under prøver. Der kan være helt særlige grunde til dispensation, men så skal du henvende dig til din underviser eller vedr. prøver til pædagogisk uddannelsesleder. Hvor arkiveres oplysninger om mit studieforløb, og kan jeg få adgang til at se dem? I studieadministrationen har hver studerende en sagsmappe med forskellige papirer, herunder bl.a. din ansøgning, her vil der også med tiden komme praktikgodkendelser m.m. Du kan altid få at se hvad din sagsmappe indeholder ved henvendelse til pædagogisk administrativleder. 9

10 Hvor finder jeg mit skema? Skemaet findes på StudieNet. Se under intranet\skemaer. Her finder du også rammeplaner med alle relevante datoer for forløbet, prøver, afleveringer og lign. Semesterplan og ferieplan findes samme sted. Det er en god ide løbende at tjekke sit skema, for evt. ændringer. JYDSK betragter uddannelse som en proces, der udvikles i samspil med de studerende og det kan betyde at der ændres i de oprindelige lagte planer. Hvor kan jeg se skemaændringer og aflyst undervisning? Ved skemaændringer gives der besked på StudieNet og på infoskærmen. Meddelelser vedr. særlige forløb samt rammeplaner for gennemførelse af prøver vedhæftes som særlig meddelelse på StudieNet. Som studerende vil du komme ud for, at undervisning/vejledning må aflyses på grund af sygdom hos en lærer. I nogle tilfælde kan det være muligt via telefonkæde eller via mail at informere så mange studerende som muligt. Du må dog påregne, at aflyst undervisning/vejledning først kan oplyses, når vi åbner om morgenen. Der gives sædvanligvis ikke erstatningsundervisning for aflyst undervisning. Aflyst undervisning fritager dig ikke for at kunne arbejde med studierelevante opgaver i tilknytning til fagenes mål, indhold, temaer, litteraturlister osv. Hvad betyder Studietid? Som du vil kunne se af dit skema, bruger vi begrebet studietid. Undervisning er et bidrag til dit studium og din uddannelse. Studietid er tid til at mødes og lave gruppearbejde, tid til at gå på biblioteket, læse, tid til at få vejledning, til at undersøge, skrive osv. Der er altid en del vigtige studieaktiviteter uden for den skemalagte undervisning. Du skal således regne med, at din tid med uddannelsesaktivitet er fra kl de fleste dage. Hvad er StudieNet? StudieNet er en vigtig kommunikationslinie mellem dig, dine medstuderende, undervisere, administration og ledelse. Al relevant information og kommunikation vil være baseret på StudieNet. Adgang mv. hører du om ved introduktion til StudieNet. 10

11 Hvordan får jeg tilbagemelding på mine faglige kompetencer af mine undervisere? Studievejledning, faglig vejledning og faglig samtale Tilbagemelding til den studerende på faglige kompetencer er væsentlig for uddannelsen på JYDSK. Den studerende modtager tilbagemelding på flere måder. Vejledning indgår som en meget væsentlig del af studiet og uddannelsen på Pædagoguddannelsen JYDSK. Du arbejder såvel alene som i grupper i mange forskellige sammenhænge, og der vil på forskellige måder være tilknyttet vejledning. Hvert hold har en studievejleder, der er forbindelsesled mellem dig, dit hold og uddannelsen, og som er ansvarlig for at orientere om og drøfte studieelementer og -aktiviteter samt uddannelsens og studiets opbygning, vilkår og rammer. Studievejlederen indgår desuden i vejledning i forhold til gruppedannelse, arbejds- og studieformer under uddannelsen. Tyngden i studievejledningen på stamholdet ligger på 1. studieår. Med henblik på at styrke dine læreprocesser og studiekompetencer gennemføres der individuelle studiesamtaler med vejleder undervejs i uddannelsen. Studiesamtalerne skal understøtte aktiviteter, arbejde og studiemæssig trivsel og supplerer anden faglig vejledning og praktikvejledning. Den faglige vejledning gives f.eks. i forbindelse med dine projektforløb og udarbejdelse af opgaver samt i tilknytning til prøver. Faglig samtale er en samtale i en mindre gruppe med en underviser om et udvalgt emne/problem fra en tekst eller anden undervisning. Formålet er,den studerende i en mindre gruppe træner i at formulere faglige sammenhænge. Din studievejleder kan altid rådføres vedrørende spørgsmål af studierelevant karakter, f.eks. hvis du kommer i tvivl om forhold vedrørende uddannelsesforløbet, valg under uddannelsen eller fortsættelse på uddannelsen. Er du i tvivl om, du skal fortsætte på uddannelsen, er det altid vigtigt, at du henvender dig først til din studievejleder. 11

12 Hvad skal jeg sikre ved tilmeldinger og afleveringer? Det er dit eget ansvar at tilmelde dig forskellige uddannelsesaktiviteter som f.eks. liniefagshold, at aflevere prioriteringsønsker i forbindelse med fordeling af f.eks. praktikpladser samt at tilmelde dig såvel interne som eksterne prøver. I alle tilfælde får du at vide, hvordan og hvornår disse tilmeldinger skal ske, som regel på særlige blanketter. Blanketter finder du på StudieNet. Det er vigtigt for mange arbejdsgange i studieadministrationen, at tidsfrister overholdes, f.eks. i forbindelse med videresending af materiale og for at undgå unødige ventetider for andre. Vær derfor opmærksom på de nævnte regler og vær i god tid! Ikke mindst altså for din egen skyld. Det er endvidere dit eget ansvar, at aflevering af meddelte skriftlige opgaver sker rettidigt. Der er undtagelser f.eks. ved dokumentation af sygdom, men som hovedregel gælder det, at såvel tilmeldinger som afleveringer kan afvises af studieadministrationen. Ved for sent afleverede opgaver til eksamen, kan konsekvensen være, at du ikke kan deltage i den pågældende eksamen og må vente til det efterfølgende semester. Venlig hilsen Studie og praktikadministrationen og ledelsen. 12

13 Receptionen på JYDSK Velkommen til JYDSK. Vi håber du bliver glad for at være hér. Her er lidt information om receptionen, og hvad man kan bruge den til. Hvis du har barn/børn i institution, bedes du sørge for at oplyse institutionen om dit fulde navn og klasse (f.eks. 10-S2). Hvis institutionen ringer med besked om, at dit barn er syg og skal hentes, vil det blive annonceret på de to infoskærme i stueetagen, så husk at se efter, om der er besked til dig. I alvorlige tilfælde gør vi naturligvis alt for at finde dig. I receptionen kan man købe: Videobånd CD-rom DVD Spiralrygge og limrygge Det er også hér du kan booke AV-udstyr. I receptionen kan du bestille lokaler til gruppearbejde og lignende. Du kan bestille for de kommende 2 uger. Bestilling sker ved personlig henvendelse, eller ved mail til eller på telefon Hvis I skal have faxet noget, skal i aflevere det i receptionen, så vil I få en kvittering på at faxen er sendt. I receptionen hænger en tavle med alle underviseres navne, hér kan du se om den underviser, du lige står og mangler, er på seminariet, er syg eller har ferie. I tilfælde af sygdom blandt underviserne vil det også stå på infoskærmene, så husk altid at holde øje med dem!! I receptionen kan du også få hovedpinepiller, plastre og et kærligt klap på kinden! Med venlig hilsen Receptionen 13

14 Udlån af A/V-udstyr Udstyr udlånes fra receptionen, som råder over følgende: Projektorer DV-videokameraer Digitale fotografiapparater Diktafoner DVD afspillere Ghettoblastere Mikrofoner Desuden kan der lånes TV/video på rulleborde. Disse kan afhentes foran ME 202, og bedes stillet på plads efter brug. Specielle ting som adaptere, kabler og andet findes i begrænset udvalg hos medieteknikeren i ME 202, og kan lånes efter aftale. Maksimal udlånstid for A/V udstyr er 5 dage fra og med udlånsdatoen, dog kun én dag for TV/video på rullebord. Forlænget lånetid kun efter aftale. Alt lånt udstyr skal afleveres i receptionen med undtagelse af TV, som skal stå foran ME 202 Udstyret må ikke medbringes til udlandet eller udlånes i ferieperioder Låner registreres i forbindelse med udlånet Låneren har fuldt erstatningsansvar. For bortkommet/defekt udstyr opkræves erstatningsbeløb svarende til indkøbsprisen Låner er forpligtiget til ved lånet selv at kontrollere udstyr og ved aflevering anmelde evt. fejl og mangler Reservationens gyldighed vil være betinget af en bekræftelse fra en udstyrs-ansvarlig medarbejder. Derudover vil der være et depositum på 100 kr. ved udlån for kameraer og diktafoner. Det anbefales at man booker i god tid. 14

15 Medieværkstedet I Medieværkstedet ME 201 findes computere til: Videoredigering Billedbehandling Lydredigering Computer til redigering kan bookes i receptionen, men bemærk venligst, at undervisning i lokalet altid har fortrinsret. Du har mulighed for at få hjælp af medieteknikeren til redigering. Medieteknikeren udbyder fast aftaletid til redigering onsdag eftermiddage. Husk at booke en tid på mail Udstyr i lokalerne - som f.eks. projektorer og TV vedligeholdes af undertegnede medietekniker. Ønskes hjælp til betjening eller er der fejl på udstyret, skal du henvende dig til medieteknikeren. Ulrik Lund Medieteknik Mobil nr.: Træffes: mandag - torsdag kl

16 Information om IT, kopi og print På pædagoguddannelsen har vi i de senere år og vil i årene fremover arbejde med at indføre en digital kultur i forbindelse med studiet. Det er i overensstemmelse med krav fra undervisningsministeriet og samfundet udvikling. Der vil således være områder indenfor studiet, hvor du bliver afhængig af at kunne benytte en computer og internetadgang. Pædagoguddannelsen har ligeledes en studieportal StudieNet, hvor du som studerende kan kommunikere med dine medstuderende, undervisere og studieadministration herunder et lokalintranet med adgang til studierelevante oplysninger. Du vil i introdagene modtage et personligt studienummer login til StudieNet samt internetadgang på JYDSK. Du vil få taget et billede, og hurtigst derefter modtage dit studiekort. Studiekortet og de mange muligheder det giver adgang til kan du læse om på StudieNet. Herunder finder du en oversigt over praktiske informationer omkring IT, kopi og print. Pædagoguddannelsen JYDSK Officiel hjemmeside På hjemmesiden har alle på internettet adgang, og her kan du finde de officielle forhold, der omhandler pædagoguddannelsen. Da pædagoguddannelsen er en del af VIA University College, er der også en officiel hjemmeside, der hører hertil Pædagoguddannelsen JYDSK studienet.viauc.dk På intranettet er det kun studerende og ansatte ved VIA, der har adgang til et stadigt voksende antal interne faciliteter. Du kan nå pædagoguddannelsen JYDSKs hjemmeside og StudieNet overalt, blot du har en netadgang. Dvs. at du hjemmefra kan orientere dig om, hvad der sker på pædagoguddannelsen, se dit skema, undersøge om der er ændringer i forhold til undervisningen, kommunikere med dine medstuderende, hente dine undervisningsplaner og meget mere. Se særskilt vejledning for, hvordan du logger på StudieNet. 16

17 StudieNet giver dig adgang til nedenstående Mine studieaktiviteter Et digitalt konference-system, hvor du i forbindelse med forskellige grupper, har adgang til at diskutere relevante emner. Det kan være i forbindelse med undervisningen, hvor studerende og undervisere kommunikerer sammen om det konkrete undervisningsforløb eller emner herfra. Eller det kan være opståede emner, der debatteres på tværs af klasser, hold, årgange, studerende og personalet. Egen mail I forbindelse med StudieNet oprettes der for hver studerende en -adresse. Her vil du modtage forskellige officielle oplysninger fra pædagoguddannelsen og du vil kunne kommunikere direkte med undervisere og medstuderende. Din mailadresse vil du få oplyst i introugen. Opdaterede skemaer Hvert semester bliver skemaerne for de enkelte klasser lagt ud på StudieNet under menuen lokalintra. Skulle der komme ændringer i skemaet, vil disse altid kunne findes i opdateret udgave på lokalintranettet. Hold dig derfor løbende orienteret på StudieNet både på dine egne studieaktiviteter men også på lokalintranettet, hvor skemaerne lægges ud. Pædagoguddannelsens bibliotek Pædagoguddannelsens bibliotek har sit eget søgesystem, hvor du kan finde samtlige tilgængelige materialer. Det er muligt at søge, reservere og bestille bøger og andet materialer via StudieNet. Undervisningsplaner For hvert undervisningsforløb udarbejdes der en undervisningsplan. Det er underviseren og underviserteamet, 17

18 der er ansvarlig for udarbejdelsen heraf. Undervisningsplanen lægges på StudieNet under det aktuelle tema eller fag. Mit websted Hver studerende har sit eget område på StudieNet. Her vil du have dine egne sider, egne konference-muligheder, studiejournaler i forbindelse med studieforløb og praktikken, samt meget andet. Fri adgang til internettet På pædagoguddannelsen er der direkte adgang til internettet. Du skal blot logge dig på med dit studienummer og cpr.nummer. Dette ligeledes når du benytter dig af pædagoguddannelsens computere. Pædagoguddannelsen JYDSK har et trådløst netværk, der lige er blevet opgraderet, så du kan komme på overalt på uddannelsesstedet. Her vil der være mulighed for at logge sig på med egen bærbare computer, hvis denne ellers har et trådløst netkort. Du har selv ansvaret for at vedligeholde og servicere dit eget udstyr, ligesom du selv skal sørge for, at dit udstyr er kompatibelt med pædagoguddannelsen udstyr og systemer. StudieNet er et Microsoft produkt og fungerer derfor optimalt, når du benytter PC med Windows styresystem. Benytter du derimod Mac, fungerer StudieNet bedst med Fire Fox (Safari fungerer ikke optimalt med StudieNet). Printere sort/hvid eller farve Når du er logget på pædagoguddannelsens netværk, vil der være mulighed for at printe opgaver eller andet ud på pædagoguddannelsens printere og kopimaskiner i IT lokalerne. Du skal betale for både dine kopier og print og du betaler her med dit studiekort. Du kan tanke penge op på dit kort på StudieNet. 18

19 Pædagogisk værksted Du har som studerende mulighed for at bruge det pædagogiske værksted. Her kan du kopiere sort/hvid og farve. I pædagogisk værksted kan du desuden scanne, beskære, laminere og lave opgaverelevant arbejde, materiale hertil købes i receptionen. Med venlig hilsen og på gensyn i cyberspace Mette Hougaard Lund Uddannelsesleder for pædagogisk IT Pædagoguddannelsen JYDSK Idrætsaktiviteter Svømmehallen: Alle ugedage undtaget onsdag, er der i frokostpausen gratis adgang til svømmehallen. Der vil være livredder tilstede. Idrætshallen: Idrætshallen kan lånes alle dage frem til klokken Husk at reservere på planlægningskontoret. Traditioner på JYDSK På JYDSK er vi interesseret i, at alle har en spændende og udviklende studietid. Bl.a. har vi en række traditioner, som bidrager til et optimalt studiemiljø. Hver mandag kl afholder vi en traditionel samling, hvor vi taler med hinanden om store og små forhold, der alle påvirker hverdagen. Mikrofonen er her åben for meddelelser mv. Derudover har vi i løbet af året en række traditioner for sociale arrangementer. Eksempelvis vil 4. semester studerende agere tutor og arrangere velkomstfest ved studiestart, og 5. semester studerende vil arrangere dimissionsfesten. 19

20 KuCa Kulturcafé på JYDSK Som et kulturelt supplement til fredagsbaren og festerne på JYDSK har vi etableret et udvalg, som vil stå for arrangementer af en kulturel og/eller faglig karakter den første torsdag aften i hver måned. Der vil både være stemningsfyldte koncerter, hidsige debatter, spøjse film og meget andet Vi vil skabe et rum, hvor man kan mødes på tværs af årgange og klasser i uforpligtende omgivelser omkring et spændende arrangement og nyde en øl eller en kop kaffe med sine medstuderende. Vi har i den forbindelse indrettet lokalet i kælderen som ramme for vores arrangementer, men alle er til hver en tid velkomne til at benytte det i hverdagen. Fanger dette din interesse, glæder vi os meget til at se dig som gæst i caféen eller som medlem af det altid veloplagte KuCa udvalg. Aktivitetskalenderen for det kommende semester kan findes på StudieNet under menuen Studiemiljø. Den vil løbende blive opdateret og finpudset, så følg med! På glædeligt gensyn og velkommen til! KuCa 20

21 Fredagsbar Endelig. Klokken er 14.00, og det er fredag. Måske har du lige kæmpet dig igennem den sidste undervisningstime, eller måske har du siddet og kigget på uret siden kl , og ventet på at DET skulle ske. Og NU sker det Fredagsbaren starter sit ølsalg og skruer op for musikken. Du styrter mod kælderen, kaster dig ind i lyden af høj musik, styrer lige mod baren, køber en øl og er forhåbentlig en af de heldige, der kan slænge sig i en blød lænestol!! Og så sidder du der, med alle dine studiekammerater og råhygger dig. Endelig har folk taget en pause fra undervisning, diverse projekter, fordybelser etc. Nu er det bare om at få snakket, diskuteret, grinet, sunget, danset og så videre med alle dine medstuderende. Der er kun fredagsbar når de studerende arrangerer det, så derfor opfordres du og dit hold til det. Skriftlige aftaler hentes hos Formanden kontakt på På gensyn i fredagsbaren 21

22 Kom på StudieNet Kære Studerende. I begyndelsen af august 2009 startede Pædagoguddannelsen JYDSK op med StudieNet på den nye IT-platform, der er fælles for alle uddannelser i VIA University College. Dit logon er dit studienetnr.og proceduren er sådan her: 1. Du går ind på 2. I det login-felt du møder, skal du skrive din Via -adresse, og din adgangskode som er alle ti cifre i dit cpr-nr. uden bindestreg. 3. Du er nu på StudieNettets startportal, og her kan du ændre din adgangskode ved at klikke på Skift password under Quicklinks vælg gerne en blanding af bogstaver og tal, min. 8 tegn. 4. Fra StudieNets startportal vælger du derefter din uddannelse under min uddannelse. Vælg pædagoguddannelsen JYDSK 5. Du er nu på dit holdwebsted (I VIA StudieNet kaldes alle områder for websteder). Her har du adgang til at se de temaer, fag og andre studieaktiviteter, du er tilknyttet. Desuden har du herfra adgang til lokalintranettet for JYDSK, hvor du finder generelle nyheder og informationer. 6. Fra portalforsiden er der et direkte link til din personlige VIA mail her logger du ind på samme måde som til StudieNet du kan også åbne mailen direkte udenom StudieNnet fra adressen I mailen vil alt personlig kontakt mellem dig og uddannelsestedet forgå. Bemærk at underviserne kun svarer på mails, der kommer fra en VIA mail adresse! 7. I bjælken velkommen navn vil du også se mit websted, som giver dig mulighed for at oprette dit eget websted på StudieNet, som du selv styrer. Her kan du bl.a. gennem personlige dokumenter o.lign. 8. I bjælken ser du også Mine hyperlinks, som giver dig mulighed for at lave din egen linksamling på StudieNet. 9. Der er mange flere funktioner på StudieNet men prøv det af, tag en rejse rundt omkring og brug dine medstuderende og studentersupporter, hvis du har brug for hjælp Studentersupporter på JYDSK forår 2011: JYDSK: Lotte Kofoed Jensen OBS: det er meget vigtigt, at du kommer på StudieNet og øver dig i at bruge det fra starten, da det er her alt kommunikation fra studieadministrationen, ledelse og undervisere vil være. Skemaer findes på StudieNets lokalintranet. Rigtig god fornøjelse. Venlig hilsen Mette Hougaard Lund 22

23 Festforeningen Jubii så er der fest igen og du kan være med til at arrangere det! Her kan du få afløb for alle dine sjove og festlige idéer og få indflydelse på festerne på JYDSK. Festforeningen står for to fester årligt: Én forårsfest og én efterårsfest. Der ud over er der årligt to dimissionsfester og jeres introfest Festforingens arbejde består af al planlægning optil festerne dvs. booke bands, PR, kontakt med ledelsen og kantinen på seminariet. Derudover har vi det overordnet ansvar til festerne og står for styringen af bar og økonomi. Der ud over er der også alle de gode oplevelser, sjove stunder med hyggelige mennesker på tværs af hold og årgange, fri bar osv. Hvis dette har givet dig lyst til at være med i festmiljøet på JYDSK så kom til DSR møde hvor vi vælger folk til foreningen. Har du spørgsmål er du velkommen til at maile til DSR på Vi glæder os til at feste med dig! 23

24 Planlægningskontoret På planlægningskontoret foretages den egentlige skemalægning af fagundervisning, liniefag, studiedage og fordybelser Der udgives skemaer 2 gange årligt op til studiestarterne 1. februar og 1. september. Skemaerne findes på StudieNet. De bliver i tilfælde af skemaændringer opdateret. Så husk løbende at se om der er sket ændringer i dit skema. Ved sidste-øjebliks-ændringer orienteres du samtidig pr. mail. På planlægningskontoret kan du også bestille lokaler i forbindelse med gruppearbejde og lign, eller lån af lokalefaciliteter, idrætshal, svømmehal og faglokaler. Reservationer kan foregå pr tlf eller på mail Bestillinger for indeværende og kommende uge foretages i receptionen. Det er en god idé at bestille lokalerne så hurtigt så muligt og afbestille lokale som ikke skal benyttes. Med venlig hilsen Mogens Libergren Planlægningskontoret Forsikring Studerende ved JYDSK er ikke omfattet af uddannelsens forsikring. Du bør derfor selv overveje hvilke forsikringsbehov du måtte have i forbindelse med din studietid. Vi opfordrer studerende til at tegne en ulykkesforsikring i forbindelse med studiet på JYDSK. 24

Forord. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Forord. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen. Den skal også gerne

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Velkommen. Kirsten Ringgaard Afdelingschef cphbusiness Lyngby

Velkommen. Kirsten Ringgaard Afdelingschef cphbusiness Lyngby Velkommen 2013 A-Z Velkommen Velkommen til cphbusiness Lyngby A-Z er ment som en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle informationer om dit kommende uddannelsessted. Folderen er

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe GODT AT VIDE Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe Forår 2014 VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Adresse Peter Sabroes Gade 14

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12

VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12 VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro Hold S12 VIA University College, Pædagoguddannelsen I Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, tlf. 87553855, www.viauc.dk/paedagogiholstebro

Læs mere

Velkommen til Campus Silkeborg

Velkommen til Campus Silkeborg Velkommen til Campus Silkeborg februar 2013 Denne informationsfolder bliver løbende opdateret og findes på Studienet Læreruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Introduktion til Fronter

Introduktion til Fronter Introduktion til Fronter Følg med på Fronter og tjek din UCL mail Som studerende I UCL får du automatisk tildelt en mailadresse, som vi konsekvent benytter, når vi kontakter dig. Det er dit ansvar, at

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende?

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende? Opsummering for de enkelte spørgsmål: 2. I hvilken grad vurderer du modtagelsen på uddannelsen passende? 54 % vurderes i meget høj grad og i høj grad og passende af 36 % 3. I hvilken grad vurderer du dit

Læs mere

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Bolbro Gymnasterne Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011 I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

INTRODUKTIONSMØDE. For master-, diplom-, enkeltfags- og gæstestuderende

INTRODUKTIONSMØDE. For master-, diplom-, enkeltfags- og gæstestuderende INTRODUKTIONSMØDE For master-, diplom-, enkeltfags- og gæstestuderende VELKOMMEN! Hvad skal der ske lige nu Hvem er I? Hvem er vi? Dagens program Rektor Mads Tofte byder velkommen Praktiske informationer

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 2.0 6. marts 2013 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere