Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto"

Transkript

1 Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven. Nedenfor refereres en række af de straffedomme, som er resultatet af hvidvaskunderretninger fra tidligere år. Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om en række atypiske overførsler til en konto tilhørende en 15-årig kunde K. Efterforskningen viste, at en person T, ved anvendelse af rette adgangskode, som T tidligere havde fået oplyst, ad flere omgange havde overført kr. fra sin mors konto til diverse konti, herunder til den 15-årige K s konto. Beløbene blev efterfølgende hævet kontant og forbrugt af T. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse, som var støttet af de i sagen øvrige foreliggende oplysninger, fandt Retten i Nykøbing Falster den 19. marts 2014 T skyldig i tyveri af særlig grov beskaffenhed. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 1 år med vilkår om 200 timers samfundstjeneste. T blev endvidere tilpligtet at betale moderen erstatning. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på, at T ikke var tidligere straffet og havde gode personlige forhold. Endvidere blev der lagt vægt på, at tyveriet var begået i et nært familieforhold for at dække over ludomani, som T nu ønskede behandling for. Medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i september 2009 og oktober 2011 underretninger om atypiske transaktioner og foretagender foretaget af en advokat, T. Efterforskningen viste, at T i forening med et amerikansk ægtepar havde bestemt en række amerikanske og canadiske investorer til at indbetale 26 millioner US-dollars til et dansk selskab, som T havde oprettet for ægteparret. Investorerne blev anvist at indbetale pengene på T s klientkonto. Ægteparret havde over for investorerne foregivet, at midlerne ville blive indsat på en spærret klientkonto hos T, og at midlerne ikke ville blive udsat for nogen risiko, men brugt som grundlag for deltagelse i bankhandelsprogrammer med værdipapirer, der ville give investorerne et afkast på mellem 30% og 70% pr. måned. Der blev imidlertid ikke på noget tidspunkt gennemført bankhandelsprogrammer, ligesom T lod ægteparret disponere frit over midlerne og udbetalte ikke under 11 millioner US-dollars til ægteparret. Investorerne led herved et samlet faktisk tab på mindst US-dollars. 1

2 T blev tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Retten i Lyngby fandt den 30. april 2014 T skyldig i medvirken til bedrageri og fastsatte straffen til fængsel i 5 år. T blev endvidere frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre. Sagen blev anket til Østre Landsret, som den 4. maj 2015 fandt T skyldig i samme omfang som i byretten. Landsretten ændrede dog strafudmålingen til fængsel i 4 år, hvoraf 3 år og 6 måneder blev gjort betinget. Frakendelsen stadfæstedes. Bedrageri i 50 tilfælde forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretninger fra to banker om en række atypiske transaktioner på konti tilhørende T. Der var tale om flere indsættelser af beløb på kontiene med ipad eller iphone i teksten. Derudover havde den ene bank modtaget en henvendelse fra en kvinde, som havde indsat penge på kontoen for en iphone, som hun ikke havde modtaget. Efterforskningen viste, at T i 50 tilfælde havde indgået handler over internettet om salg af iphones og ipads, hvilke T ikke havde til hensigt at levere. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse, som var støttet af de i sagen øvrige foreliggende oplysninger, fandt Retten i Aalborg den 27. januar 2014 T skyldig i bedrageri. Straffen blev fastsat til fængsel i 9 måneder, som blandt andet blev udmålt under hensyn til, at forholdet var begået i prøvetiden for en anden lignende dom. Ved strafudmålingen lagde retten endvidere blandt andet vægt på baggrunden for, arten og omfanget af den begåede kriminalitet. T blev endvidere tilpligtet at svare erstatning til køberne. Bedrageri i 151 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T på sin konto modtog en del mindre indbetalinger fra privatpersoner, og at disse indbetalinger hurtigt derefter blev hævet fra kontoen. Efterforskningen viste, at T i perioden fra den 23. december 2012 til den 21. marts 2013 svigagtigt havde formået en række personer til at indsætte i penge på sine konti i forskellige banker, idet T via telefonisk henvendelse til annoncører i Gul og Gratis samt Den Blå Avis, der tilbød køb af diverse produkter, foregav at have de efterspurgte produkter til salg mod forudbetaling. T erkendte sig uden forbehold skyldig i den rejste tiltale om bedrageri i 151 tilfælde, og Retten i Holbæk fastsatte ved dom af 2. juli 2013 straffen til fængsel i 10 måneder. T blev endvidere 2

3 tilpligtet at betale erstatning til de pågældende personer, ligesom der hos T blev konfiskeret ca kr. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet og tyveri ved overførsler fra en anden persons konto Hvidvaskssekretariatet modtog i 2013 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Der var tale om beløb, der blev indbetalt som betaling for forskellige effekter, som T havde udbudt til salg via internettet. En række købere havde i den forbindelse meddelt pengeinstituttet, at de aldrig havde modtaget varerne. Efterforskningen viste, at T i 15 tilfælde havde udbudt og modtaget betaling for blandt andet elektronikvarer og festivalbilletter for i alt ca kr., uden at T havde evne eller vilje til at levere de udbudte effekter. Desuden viste efterforskningen, at T i ét tilfælde havde stjålet en sparebøsse indeholdende ca kr., samt at T uberettiget havde overført i alt ca kr. fra en anden persons konto til sin egen. T blev tiltalt for 17 tilfælde af bedrageri samt tyveri, og Retten i Næstved fandt den 16. juli 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen på baggrund af T s egen erkendelse. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år, hvoraf 9 måneder blev gjort betinget. Straffen omfattede en tidligere idømt betinget dom, og ved strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på de mange forhold og på det besvegne beløbs størrelse. Desuden lagde retten vægt på, at T tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, og der var tale om et meget hurtigt recidiv. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T på sin konto modtog flere indbetalinger for salg af mobiltelefoner. Efterforskningen viste, at T i adskillige tilfælde havde annonceret elektronik til salg via internettet, idet han foregav at ville sende de pågældende produkter til køberne uagtet, at han ikke havde vilje eller evne hertil. Køberne led herved et tab svarende til købesummen, som de overførte til T s konto. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Viborg afsagde den 21. marts 2013 dom i sagen. T blev i den forbindelse idømt 4 måneders fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på forholdenes karakter og antallet af lovovertrædelser, samt at T var tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. 3

4 T blev endvidere idømt en bøde på kr. samt tilpligtet at betale erstatning. Bedrageri ved salg af mobiltelefon på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T på sin konto havde modtaget penge for en mobiltelefon, som aldrig blev modtaget af køberen af mobiltelefonen. Efterforskningen viste, at T havde skaffet sig uberettiget vinding ved salg af en mobiltelefon via internettet, idet T havde formået at få overført kr. til sin konto, uagtet at T ikke havde evne eller vilje til at levere mobiltelefonen til køberen. Køberen led herved et tab svarende til købesummen, som denne overførte til T s konto. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Sønderborg fandt den 6. juni 2013 T skyldig i tiltalen og fastsatte straffen til 6 dagbøder á 250 kr. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T via annoncer på internettet havde udbudt en iphone 4S samt et spejlreflekskamera til salg, hvorved T formåede to personer til at overføre i alt kr. til sin konto som betaling for varerne, uanset at T ikke havde til hensigt at overlevere de pågældende varer. T blev tiltalt for bedrageri samt simpel vold og hærværk, i hvilken forbindelse T uden forbehold erkendte sig skyldig. Retten i Roskilde fandt ved dom af 13. januar 2014 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen, og straffen blev fastsat til fængsel i 3 måneder, hvoraf 2 måneder blev gjort betinget. Bedrageri i forbindelse med anvendelse af falsk check Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T havde henvendt sig i en bank, hvor han havde forsøgt at indløse en stjålet check. Efterforskningen viste, at T havde påført sit eget navn som modtager på en stjålet check, som var udfyldt med et beløb på kr. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Århus fandt den 14. juni 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. T havde i forbindelse med sagen erkendt sig skyldig. 4

5 Straffen, der blev fastsat som en tillægsstraf til en tidligere dom, blev fastsat til fængsel i 60 dage. Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på, at T tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, samt at der var tale om et hurtigt recidiv. Der blev endvidere hos T foretaget konfiskation af den pågældende check. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 og 2013 underretning vedrørende to konti tilhørende henholdsvis T og T s kæreste K. På kontiene var der fra forskellige købere indbetalt penge som betaling for køb af telefoner. Nogle af køberne havde efterfølgende henvendt sig til bankerne med henblik på at få pengene retur, da de ikke havde modtaget varen. Efterforskningen viste, at T i en række tilfælde svigagtigt havde annonceret Apple produkter til salg, idet han foregav, at han ville sende de pågældende produkter til køberne, uagtet at han ikke havde vilje eller evne hertil. De pågældende købere led i den forbindelse et tab svarende til købesummen, som de havde overført til T s eller K s konto. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse, som var støttet af de i sagen øvrige foreliggende oplysninger, fandt Retten i Holstebro den 17. oktober 2013 T skyldig i bedrageri. Derudover blev T fundet skyldig i ét forhold vedrørende tyveri af købmandsvarer. Straffen blev fastsat til fængsel i 5 måneder, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget. T blev endvidere tilpligtet at betale erstatning til køberne. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om, at en person T på sin konto modtog indbetalinger for blandt andet Iphones, som banken fra køberne havde modtaget oplysning om aldrig blev leveret. Efterforskningen viste, at T i en række tilfælde havde annonceret elektronik til salg via internettet, idet han foregav at ville sende de pågældende produkter til køberne, uagtet at han ikke havde vilje eller evne hertil. Køberne led herved et tab svarende til købesummen, som de overførte til T s konto. T blev tiltalt for 14 tilfælde af bedrageri, og Retten i Roskilde fandt den 3. december 2012 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder, og ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på antallet af de begåede forhold, samt at T tidligere var straffet. T blev endvidere tilpligtet at betale en erstatning på i alt ca kr. 5

6 Bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med oprettelse af konti og lån samt i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretninger fra i alt 8 banker vedrørende tre personer T1, T2 og T3. Baggrunden for underretningerne var, at der var tale om atypiske transaktioner og henvendelser med forsøg på at oprette konti. Efterforskningen viste blandt andet, at de tre personer i adskillige tilfælde havde benyttet falske lønog årsopgørelser til at oprette konti med kredit, ligesom de optog lån, som de hverken havde evne eller vilje til at tilbagebetale. T1 og T2 havde endvidere anvendt kreditkort til køb af diverse varer, uden at der var den fornødne dækning på kortene. Derudover viste efterforskningen, at T1 og T2 i flere tilfælde havde udbudt varer til salg på internettet og modtaget betaling derfor, uanset at de hverken havde evne eller vilje til at levere varerne. T1, T2 og T3 blev tiltalt for bedrageri, forsøg på bedrageri samt dokumentfalsk. Retten i Nykøbing Falster afsagde dom den 29. august 2014, og de tre tiltalte blev alle fundet delvist skyldig i den rejste tiltale. T1 blev idømt 10 måneders fængsel, hvoraf 8 måneder blev gjort betinget. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på kriminalitetens omfang, varighed og systematiske karakter, samt at forholdene var begået i forening. Derudover lagde retten vægt på den tid, der var gået, siden forholdene blev begået, og at T1 ikke tidligere var straffet for berigelseskriminalitet. T2 blev idømt fængsel i 1 år, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 150 timer. Straffen omfattede også en tidligere betinget dom. Retten lagde ved strafudmålingen tilsvarende vægt på kriminalitetens omfang, varighed og systematiske karakter, samt at en række af forholdene blev begået under prøvetid fra en tidligere dom for ligeartet kriminalitet. Derudover lagde retten vægt på, at der var tale om et hurtigt recidiv, samt at T2 fortsatte sin kriminalitet under en verserende sag. Endelig lagde retten vægt på den tid, der var gået siden forholdene blev begået samt tiltaltes gode personlige forhold. T3 blev idømt fængsel i 4 måneder, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 100 timer. Ved strafudmålingen lagde retten tilsvarende vægt på kriminalitetens omfang, varighed og systematiske karakter. Retten lagde endvidere vægt på, at T3 ikke var tidligere straffet og havde 6

7 gode personlige forhold, ligesom retten lagde vægt på den forløbne tid samt det ringe udbytte og den underordnede rolle, som T3 havde haft. T1 og T2 blev også tilpligtet at betale erstatning. Bedrageri og forsøg på bedrageri i forbindelse med bestilling af varer hos byggefirma Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende en person T1. T1 havde modtaget et stort beløb på kontoen, som han efterfølgende ønskede at hæve kontant. Efterforskningen viste, at T1 og en anden person T2, til dels i forening, under fiktive navne, havde bestilt varer hos forskellige byggemarkeder under foregivelse af at være fra en given virksomhed. Herefter indfandt T1 og T2 sig i de pågældende byggemarkeder, hvor de fik udleveret varer uden at betale herfor. T1 og T2 havde på samme vis bestilt varer hos byggemarkederne til levering på en bestemt adresse uden vilje eller evne til at betale for varerne. T1 og T2 blev tiltalt for blandt andet bedrageri og forsøg på bedrageri, og Retten i Glostrup fandt den 4. juni 2012 begge skyldige i tiltalen for bedrageri. Straffen for T1 blev fastsat som en tillægsstraf på fængsel i 30 dage, og straffen for T2 blev fastsat til fængsel i 20 dage. T1 og T2 blev endvidere idømt at betale erstatning til byggemarkederne på henholdsvis ca og kr. Bedrageri i 6 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 en underretning om nogle usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende en person T. Efterforskningen viste, at T via en række hjemmesider havde udbudt iphones til salg og herved havde bestemt forskellige personer til at overføre penge til sin konto, uagtet at T ikke var i besiddelse af sådanne telefoner. Herved blev de pågældende købere påført et tab svarende til det beløb, som de havde overført til T s konto. T blev tiltalt for 6 tilfælde af bedrageri og erkendte sig uden forbehold skyldig. Retten i Glostrup afsagde dom i sagen den 25. juni T blev fundet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet og straffen, der blev fastsat som en tillægsstraf, blev fastsat til fængsel i 30 dage. Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på karakteren og antallet af de foreliggende forhold. Østre Landsret stadfæstede den 4. december 2013 byrettens dom. 7

8 Bedrageri i 14 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende en person T. Der var tale om en lang række indbetalinger for salg af elektronikvarer, og umiddelbart efter indbetalingerne, blev beløbene hævet kontant. Efterforskningen viste, at T i 14 tilfælde havde udbudt, og modtaget betaling for, forskellige elektronikvarer, uagtet at T hverken havde evne eller vilje til at levere de pågældende varer. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Næstved fandt den 21. oktober 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Straffen blev fastsat til 6 måneders fængsel, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på de mange forhold, som blev begået over en periode på 3-4 år, og at flere af forholdene lå efter tidspunktet for en tidligere bøde for ligeartet kriminalitet. Derudover lagde retten vægt på beløbenes størrelse, samt tiltaltes personlige forhold. Bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med salg af iphones Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om nogle atypiske transaktioner på nogle konti tilhørende henholdsvis en person A og en person B, som banken i begge tilfælde formodede, at en tredje person, T, handlede på vegne af. Efterforskningen viste, at T svigagtigt havde annonceret iphones til salg på internettet, idet han havde modtaget betaling fra forskellige købere på trods af, at T hverken havde evne eller vilje til at levere de solgte varer. Efterforskningen viste endvidere, at T i flere tilfælde havde gjort brug af forfalskede kvitteringer for postforsendelser vedrørende de handlede varer. T blev blandt andet tiltalt for bedrageri samt dokumentfalsk, og Retten i Nykøbing Falster afgjorde sagen den 10. september T blev i den forbindelse straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på at T var tidligere straffet, og at der var tale om et hurtigt recidiv. Straffen omfattede ligeledes en tidligere betinget dom. Bedrageri i 23 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2010 underretning om, at et kunde T på sin konto modtog en række indbetalinger for elektronikvarer. De indbetalende købere gjorde efterfølgende banken opmærksom på, at de ikke havde modtaget de pågældende varer. 8

9 Efterforskningen viste, at T i 23 tilfælde havde udbudt og modtaget betaling for elektronikvarer, selvom T hverken havde evne eller vilje til at levere varerne. T blev blandt andet tiltalt for bedrageri, og Retten i Randers fandt den 25. februar 2011 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. T blev idømt 4 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen. T blev endvidere tilpligtet at betale erstatning til de købere, der havde indbetalt penge på T s konto. Databedrageri i 68 tilfælde i forbindelse med spil på hjemmeside Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T havde foretaget en række overførsler til en brugerkonto på en hjemmeside, der udbyder onlinespil. Overførslerne var sket fra et betalingskort, som efter det oplyste tilhørte en anden person end indehaveren af brugerkontoen, og der var sket indsigelse mod overførslerne. Efterforskningen viste, at T havde anvendt oplysninger fra en anden persons dankort til i 68 tilfælde at have overført penge til sin brugerkonto for i alt kr., som han efterfølgende anvendte til køb af spil. T blev tiltalt for databedrageri, og Retten i Viborg afsagde dom den 16. september 2013, hvor T blev fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten udmålte straffen til 60 dages fængsel, og lagde ved strafudmålingen vægt på, at T tidligere var dømt for lignende kriminalitet. Derudover lagde retten vægt på antallet af hævninger og beløbets størrelse. Bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 to underretninger vedrørende usædvanlige transaktioner på nogle konti tilhørende en person T. Efterforskningen viste, at T i en periode på ca. tre måneder, hvor han var ansat i et selskab som statutory account manager med bemyndigelse til at godkende betalinger, angav sine egne konti til betalingsanvisninger. Herved fik T udbetalt ca. 4,3 mio. kr., og selskabet led et tilsvarende formuetab. T havde endvidere i en periode på ca. 8 måneder som regnskabsansvarlig i et andet selskab foranlediget, at det pågældende selskab betalte falske fakturaer, hvilke beløb enten umiddelbart 9

10 efter eller på et senere tidspunkt blev overført til T s egen konto. Selskabet led herved et tab på ca. 10 mio. kr. T blev tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed. T erkendte sig uden forbehold skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, og Retten i Glostrup fandt den 12. april 2013 T skyldig i bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov karakter. Straffen blev fastsat til fængsel i 4 år, og retten lagde ved strafudmålingen særlig vægt på sagens samlede beløb, samt at T tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet. T blev ligeledes idømt at betale en erstatning på i alt ca. 14. mio. kr. Endvidere blev anklagemyndighedens påstand om konfiskation af værdier for ca kr. samt en bil og et ur taget til følge. Forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 tre underretninger om usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende en person T. Efterforskningen viste, at T havde formået at få en person i en kiosk til at overføre kr. til T s konto og udbetale ca kr. kontant til T, idet det blev oplyst, at disse beløb ved en fejl var blevet hævet fra T s konto i forbindelse med dennes køb i den pågældende persons kiosk. T forsøgte herefter at hæve pengene i en bank, i hvilken forbindelse T svigagtigt oplyste, at der ville tilgå en indbetaling på kontoen på euro fra udlandet. T blev tiltalt for forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed, og Retten i Glostrup fandt den 10. juni 2013 T skyldig i den rejste tiltale. T blev i den forbindelse idømt 1 års betinget fængsel med vilkår om blandt andet 180 timers samfundstjeneste. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på forholdets omfang og karakter, herunder at forholdet var planlagt og begået i forening med flere gerningsmænd. Derudover lagde retten vægt på tiltaltes gode personlige forhold, som medførte, at straffen undtagelsesvist blev gjort betinget. Forsøg på hæleri 10

11 Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om mistænkelige transaktioner på to konti tilhørende to personer, T1 og T2. Efterforskningen viste, at T1 og T2 i forening havde modtaget i alt ca. 1,2 mio. kr. fra uidentificerede personer. T1 og T2 videreoverførte 193 gange pengene til flere uidentificerede personer i udlandet, uagtet at T1 og T2 vidste eller bestemt formodede, at pengene hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse. T1 og T2 blev tiltalt for forsøg på hæleri, og ved Retten i Roskildes dom af 3. juni 2014 blev T1 og T2 fundet skyldige i overensstemmelse med tiltalen. Strafudmålingen for T1 blev fastsat som en tillægsstraf på 6 måneders betinget fængsel, mens straffen for T2 blev fastsat som en tillægsstraf på 1 års betinget fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på, at T1 og T2 ikke havde haft nogen vinding, samt at de begik handlingerne som følge af udnyttelse af deres personlige vanskeligheder og manglende indsigt. Forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2010 underretning om en række usædvanlige transaktioner vedrørende en konto tilhørende et selskab S, som personen T handlede på vegne af. Over en kort tidsperiode var der indgået ca. 5 mio. kr. på kontoen fra forskellige firmaer, og der var i samme tidsperiode blevet overført et tilsvarende beløb til et andet selskab. Efterforskningen viste, at T havde oprettet en bankkonto til det selskab, som T var registreret som direktør af. T overlod i den forbindelse hævekortet til kontoen til en uidentificeret person P, som T også videreformidlede al selskabets post til. Selskabets omsætning, som løbende blev sat ind på kontoen, blev dels hævet, dels overført til andre, uden at der efterfølgende blev angivet moms heraf eller indeholdt A-skat og bidrag ved udbetaling af løn til ansatte. T blev principalt tiltalt for at have medvirket til blandt andet grov momssvig. T blev subsidiært tiltalt for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. Derudover blev T tiltalt for overtrædelser af skattekontrolloven. Københavns Byret fandt ved dom af 4. april 2013, at der gennem S var begået de overtrædelser, som der var rejst tiltale for. Retten fandt imidlertid, at T alene havde optrådt som stråmand, og på den baggrund fandt retten alene T skyldig i forsøg på hæleri efter den subsidiære påstand samt skyldig i overtrædelse af skattekontrolloven. 11

12 Straffen for T blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på størrelsen af det beløb, som statskassen var blevet unddraget, sammenholdt med T s rolle i den begåede kriminalitet. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på kr. og udvist af Danmark. Skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2010 underretning om en række usædvanlige transaktioner vedrørende en konto tilhørende en person T. Der var tale om en række større erhvervsindbetalinger, som T efterfølgende hævede kontant. Efterforskningen viste, at T havde undladt at give korrekt angivelse af størrelsen af virksomhed, som T ejede, ligesom T havde undladt at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat samt bidrag. Derigennem havde T unddraget det offentlige ca. 1,2 mill. kr. T blev tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter samt overtrædelse af momsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. Den 1. december 2010 fandt Københavns Byret T skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale og idømte T en fængselsstraf i 8 måneder, der blev gjort betinget med blandt andet krav om 200 timers samfundstjeneste. Straffen omhandlede tillige en tidligere betinget dom. Ved strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på størrelsen af det unddragne beløb, og T blev endvidere idømt en tillægsbøde på kr. Skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i oktober 2011 en underretning om usædvanlige aktiviteter på en konto tilhørende T1, herunder havde blandt andet T s far forsøgt at få overført større beløb fra kontoen til Iran. Efterforskningen viste at T1 sammen med en anden person T2 i flere tilfælde havde haft ansatte på en af T1 ejet café uden at opfylde kravene til opholds- og arbejdstilladelse. Derudover viste efterforskningen at T1 i flere tilfælde havde udbetalt sine ansatte løn, uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. T1 blev tiltalt for uagtsomt hæleri, skattesvig af særlig grov karakter, svindel med arbejdsmarkedsbidrag samt for overtrædelse af udlændingeloven. T2 blev alene tiltalt for overtrædelse af udlændingeloven. 12

13 Københavns Byret afsagde dom den 2. oktober 2013, og både T1 og T2 blev fundet skyldig i den rejste tiltale. T1 blev idømt en tillægsstraf af fængsel i 8 måneder, hvoraf de 4 måneder blev gjort betinget. T2 blev idømt en tillægsstraf af fængsel i 60 dage. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på omfanget, karakteren og omstændighederne ved de begåede forhold. Skatte- og momssvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i perioden august - november 2007 fire underretninger vedrørende en række atypiske transaktioner på nogle konti tilhørende en person T og et selskab S, som T var indehaver af. På samtlige konti var det karakteristisk, at der blev indbetalt store beløb, som efterfølgende blev hævet kontant. Dette kunne i nogle tilfælde ske flere gange dagligt. Derudover havde T vekslet store beløb til udenlandsk valuta. Efterforskningen viste blandt andet, at T havde drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde dette til myndighederne, ligesom T havde afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen. Derudover havde T udbetalt løn uden at indeholde A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. T havde samlet unddraget statskassen ca kr. T blev blandt andet tiltalt for skatte- og momssvig af særlig grov karakter, og Retten på Frederiksberg fandt den 12. marts 2010 T skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Retten udmålte straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder samt en tillægsbøde på ca. 4,8 mill. kr. Moms- og skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 to underretninger om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende bankkunde T. T havde modtaget store beløb på kontoen, ligesom der også blev hævet store beløb fra kontoen. Derudover indeholdt den ene underretning oplysning om, at T havde henvendt sig på vegne af et selskab og i den forbindelse anmodet om at hæve et større beløb i kontanter, uanset at T ikke havde et så stort beløb stående på kontoen. Efterforskningen viste, at T, som direktør for og daglig leder af selskabet S, havde undladt at indsende momsangivelser for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. marts 2008, hvorved momstilsvaret blev fastsat ca kr. for lavt. T havde i samme periode, som direktør for og 13

14 daglig leder af et andet selskab S1, drevet momspligtig virksomhed uden at tilmelde denne til SKAT, ligesom T - uagtet den manglende momsregistrering - havde udstedt fakturaer med deklareret moms. Statskassen blev herved unddraget ca kr. Derudover havde T via begge selskaber udbetalt lønninger uden at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skatter, hvorved statskassen blev unddraget i alt ca kr. T havde heller ikke opfyldt sin pligt til at foretage indeholdelse af AM-bidrag, og statskassen blev i den forbindelse unddraget et beløb på i alt ca kr. T blev tiltalt for moms- og skattesvig af særlig grov karakter og overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragsloven. Retten i Århus fandt den 4.april 2013 T skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Efter overlægens erklæring fandt retten endvidere, at T på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom. T blev derfor idømt at undergive sig ambulant psykiatrisk behandling som en mere formålstjenlig foranstaltning end straf. Længstetiden for foranstaltningen blev af retten fastsat til 5 år. T blev endvidere tilpligtet at betale ca kr. til SKAT. Momsunddragelse ved brug af falske fakturaer Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T, som direktør for og eneanpartshaver med bestemmende indflydelse i to selskaber, efter forudgående aftale havde modtaget ca kr. som betaling for en række fiktive fakturaer udstedt med moms af T s selskaber. T hævede efterfølgende pengene, hvorefter han fradrog ca. 10 procent, inden han betalte dem tilbage til uidentificerede personer med tilknytning til et eller flere af de betalende firmaer. Det offentlige blev i den forbindelse unddraget ca kr. i moms. Derudover havde T ikke indsendt momsangivelser for selskaberne, uagtet at selskaberne i perioden havde udstedt fakturaer med en samlet salgsmoms på ca kr., hvorved staten blev uddraget et tilsvarende beløb. T blev tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter samt momssvig. Derudover blev T tiltalt for overtrædelse af bogføringsloven. 14

15 Retten i Aalborg afsagde dom den 2. marts 2011 og fandt T skyldig overensstemmelse med tiltalen. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 8 måneder samt tillægsbøde på kr. Hos T blev endvidere konfiskeret ca kr. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på størrelsen af det unddragne beløb samt T s rolle i forløbet. Momssvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T, som direktør for og eneanpartshaver med bestemmende indflydelse i et selskab, efter forudgående aftale havde modtaget ca kr. som betaling for en række fiktive fakturaer udstedt med moms af T s selskab. T hævede efterfølgende pengene, hvorefter han fradrog mellem kr. og betalte dem tilbage til uidentificerede personer med tilknytning til ét eller flere af de betalende firmaer. Det offentlige blev i den forbindelse unddraget ca kr. i moms. T blev tiltalt for momssvig af særlig grov karakter. Derudover blev T tiltalt for overtrædelse af bogføringsloven. Retten i Aalborg afsagde dom den 20. december 2010, og fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. T erkendte sig skyldig og straffen blev fastsat til fængsel i 60 dage betinget samt en tillægsbøde på kr. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på T s rolle i netværket, det unddragne beløbs størrelse, samt at T ikke var tidligere straffet. Momsunddragelse af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i underretninger om en række ind- og udbetalinger mellem en række selskaber, hvor der var sammenfald i ejerkredsen og fuldmagtshaverkredsen. Efterforskningen viste, at T, der var direktør og medejer af et selskab, havde undladt at angive korrekte momsangivelser for et selskab i perioden fra den 1. april 2007 til den 31. december T blev tiltalt for momsunddragelse af særlig grov karakter. Den 5. juli 2011 fandt Retten i Glostrup T skyldig i den rejste tiltale, og straffen blev fastsat til fængsel i 3 måneder samt en tillægsbøde på kr. 15

16 Ved strafudmålingen lagde retten vægt på størrelsen af det unddragne beløb, og udtalte, at der ikke var grundlag for at anvende en betinget dom henset til lovovertrædelsen karakter. Dommen blev anket til Østre Landsret, som den 13. april 2012 stadfæstede byrettens dom, dog med den ændring, at straffen i stedet blev udmålt til fængsel i 60 dage samt en tillægsbøde på kr. Skatte- og momssvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 flere underretning om en række atypiske ind- og udbetalinger på konti tilhørende flere selskaber. Efterforskningen viste, at T, der var direktør i et af selskaberne, havde undladt at angive korrekte momsangivelser for et selskab i perioden 1. januar 2006 til 2. januar Derudover havde T undladt at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Den 30. juni 2011 fandt Retten i Holstebro T skyldig i størstedelen af den rejste tiltale, og retten idømte T en fængselsstraf på 1 år og 4 måneder. Derudover blev T idømt en tillægsbøde på kr. Endvidere blev T i 2 år frakendt retten til personligt at drive bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed, at være stifter af, direktør, bestyrelsesmedlem eller medlem af ledelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller forening, som kræver godkendelse, eller en fond. T ankede dommen til Vestre Landsret, som den 4. januar 2012 stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bestemmelsen om rettighedsfrakendelse skulle udgå. Skatte- og momsunddragelse Hvidvasksekretariatet modtog i 2006 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto. De atypiske transaktioner bestod i, at der blev indsat store beløb på kontoen, og at disse herefter hurtigt blev videreoverført. Efterforskningen viste, at T i årene 2006 og 2007 havde undladt at underrette told- og skatteforvaltningen om, at skatteansættelserne i den af ham ejede virksomhed var for lave, idet overskuddet var ansat til 0 kr., uagtet at virksomhedens reelle overskud udgjorde ca kr. for 2006 og kr. for Det offentlige blev herved unddraget skatter med i alt ca kr. T havde endvidere i årene unddraget det offentlige moms med ca kr. T blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven og overtrædelse af momsloven. 16

17 Retten i Næstved fandt den 27. maj 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen og fastsatte straffen til betinget fængsel i 50 dage. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på kr. Narkotikahandel Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om transaktioner på en konto tilhørende en person T i forbindelse med, at T var anholdt for narkotikahandel. Efterforskningen viste, at T havde solgt mindst 86 gram kokain samt på sin bopæl været i besiddelse af ca. 296 gram kokain med henblik på videresalg. Retten i Herning afsagde dom i sagen den 22. maj T blev i den forbindelse fundet skyldig i tiltalen, og straffen blev fastsat til ubetinget fængsel i 2 år. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på T s gode personlige forhold samt karakteren af den begåede lovovertrædelse, herunder den ikke ubetydelige mængde kokain. Der blev endvidere hos T konfiskeret kr., 296,4 gram kokain samt to digitalvægte. Vestre Landsret stadfæstede den 10. august 2012 byrettens dom. Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Hvidvasksekretariatet modtog i november 2013 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T1. Der var tale om nogle usædvanlige kontante indbetalinger på en konto, der tilhørte en førtidspensionist. Underretningen indgik i en sag, hvor efterforskningen viste, at T1, både selv og i forening med en anden person T2, havde været i besiddelse af euforiserende stoffer blandt andet med henblik på videreoverdragelse. Københavns Byret afsagde dom den 13. februar 2014, og T1 og T2 blev ved dommen fundet delvist skyldige i tiltalen. T1 blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder. T2 blev idømt 2 år og 3 måneders fængsel, til dels som en tillægsstraf i relation til en tidligere dom. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på mængden af det euforiserende stof, forholdets professionelle karakter, og at stoffet blev bragt til Christiania med henblik på videreoverdragelse. Desuden tillagde retten det for T2 s vedkommende vægt på, at denne tidligere var idømt længerevarende fængselsstraf for ligeartet kriminalitet. 17

18 Hos de tiltalte blev endvidere konfiskeret sammenlagt ca kr., som indestod på de tiltaltes bankkonti, og derudover blev der konfiskeret en række effekter hos de tiltalte. Skyldnersvig Hvidvasksekretariatet modtog i 2005 og 2006 underretninger om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende et selskab S. Der var blandt andet tale om en række store kontanthævninger fra kontoen. Underretningerne indgik herefter i en efterforskning af en sag under Midt- og Vestsjællands Politi. Efterforskningen viste, at en person, T1, via sit selskab A, solgte et andet selskab B til en anden person, T2, for kr., på et tidspunkt, hvor T1 måtte indse, at den fortsatte drift af selskabet B ikke var mulig. B skyldte på det tidspunkt ca. 14,5 millioner kr. til en bank C. I forbindelse med købet af selskabet B, blev et lån, som B havde til selskabet A, på kr. indfriet. Efterfølgende fjernede T2 pantebreve i selskabet B til en værdi af 4,8 millioner kr., og B gik herefter konkurs. Banken C led herved et formuetab. T1 og T2 blev begge tiltalt for skyldnersvig. Retten i Roskilde afsagde den 25. marts 2014 dom i sagen, og retten fandt i den forbindelse T1 delvist skyldig i den rejste tiltale. Ved strafudmålingen fastsatte retten straffen for T1 til fængsel i 1 år og frakendte endvidere T1 retten til at udøve advokatvirksomhed i 3 år fra endelig dom. Derudover blev T1 i 3 år fra endelig dom frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. T2 blev fundet skyldig i den rejste tiltalte og blev af Retten i Roskilde straffet med fængsel i 2 år. Derudover blev T2 ligeledes frakendt retten til i 3 år fra endelig dom at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Ved strafudmålingen lagde retten for begges vedkommende vægt på karakteren og grovheden af det begåede forhold, på størrelsen af de unddragne beløb, og at der tillige var sket rettighedsfrakendelse. Retten fandt ikke uanset sagens lange forløb og de tiltaltes gode personlige forhold grundlag for at gøre straffene hverken helt eller delvist betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Hos T2 blev endvidere konfiskeret 21 stk. pantebreve samt indeståendet på en advokats klientkonto indeholdende de betalte ydelser på pantebrevene. 18

19 Skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en atypisk transaktion, vedrørende en større overførsel fra udlandet, der var indsat på en persons konto på foranledning af dennes far T. Efterforskningen viste, at T havde solgt en værdifuld bil, uagtet der var givet håndpant og tinglyst et udlæg i bilen. T blev tiltalt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed. Retten i Hillerød fandt d. 12. december 2013 T skyldig i skyldnersvig vedrørende euro og idømte T en fængselsstaf i 2 år. Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på beløbets størrelse. Den 26. marts 2014 afgjorde Østre Landsret ankesagen og ændrede i den forbindelse straffen til 8 måneders fængsel. Landsretten lagde herved vægt på beløbets størrelse. Landsretten stadfæstede i øvrigt byrettens dom. Forsøg på skyldnersvig Hvidvasksekretariatet modtog i august 2013 underretning om en atypisk transaktion vedrørende en konto tilhørende en person T. Det fremgik af underretningen, at T ønskede at hæve kr. kontant som følge af, at T1 kort forinden havde tabt en retssag og nu var bange for, at SKAT ville gøre udlæg i indeståendet på kontoen. Efterforskningen viste, at T1 og en anden person T2 i forening havde forsøgt at hæve beløbet hos banken, hvilket imidlertid ikke lykkedes, idet politiet forinden havde foretaget beslaglæggelse af den til T1 tilhørende del af formuen. T og T1 blev begge tiltalt for forsøg på skyldnersvig. Den 5. februar 2015 fandt Retten i Nykøbing Falster begge tiltalte skyldige i overensstemmelse med tiltalen og fastsatte straffen til 3 måneders betinget fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på forholdets karakter, beløbets størrelse, samt at forholdet var begået i forening. Bordelvirksomhed 19

20 Hvidvasksekretariatet modtog i 2008, 2009 og 2010 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T i perioden fra juni 2008 til juni 2010 havde drevet bordelvirksomhed med en fortjeneste på ikke under 2,5 mio. kr. T forestod driften af bordelvirksomheden og afholdt herunder udgifter til blandt andet husleje og annoncering, ligesom T forestod ansættelsen af flere udenlandske kvinder. T blev tiltalt for rufferi samt for overtrædelse af et tidligere udstedt indrejseforbud. Retten på Frederiksberg fandt det ved dom af 17. november 2010 bevist, at T havde drevet bordelvirksomhed. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder. Der blev tillige hos T konfiskeret 2,5 mio. kr. samt tre bærbare computere. T blev endvidere udvist af Danmark og blev i denne forbindelse pålagt indrejseforbud i 12 år. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på bordeldriftens omfang, den professionelle drift af bordellet, den tidsmæssige udstrækning af bordelvirksomheden samt fortjenestens størrelse. Beslaglæggelse under ankesag Hvidvasksekretariatet modtog i 2014 underretning om nogle atypiske transaktioner på en konto tilhørende en person T, som var tiltalt for bl.a. forsøg på manddrab og flere overtrædelser af våbenlovgivningen. T var ved Retten i Glostrups dom af 18. december 2013 blevet fundet skyldig i byretten i den rejste tiltale, og han var i den forbindelse blevet idømt 12 års fængsel. I sagen var 5 andre personer ligeledes fundet skyldige i bl.a. forsøg på manddrab, og disse var idømt fængselsstraffe mellem 6 og 9 år. Sagen var af de 6 personer anket til Østre Landsret. Inden ankesagen blev afgjort, traf Retten i Glostrup den 8. maj 2014 kendelse om, at politiet kunne opretholde en allerede foretaget beslaglæggelse i sagen af ca kr. hos T. Landsretten stadfæstede den 19. juni 2014 kendelsen om at godkende beslaglæggelsen af ca kr. Ankesagen blev afgjort af Østre Landsret den 4. november 2014, i hvilken forbindelse den af byretten udmålte straf til T blev nedsat til fængsel i 6 år. Landsretten nedsatte endvidere de 5 andre personers straffe til fængsel mellem 2 og 3 ½ år. 20

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T D O M afsagt den 23. juni 2014 Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13 Anklagemyndigheden mod 1 Denne sag er behandlet som tilståelsessag. Retsmødebegæring er modtaget den 2. april 2014.

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0413-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld Eksempler på forsikringssvindeldomme 28.04.2016 Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld A, B og C blev tiltalt for bedrageri efter et biluheld de alle var involverede i. B forklarede, at årsagen

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 136/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere