DAGSORDEN. Møde nr. : 02/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale 14 Dato : 7. februar 2008 Start kl. : Slut kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Møde nr. : 02/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale 14 Dato : 7. februar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl."

Transkript

1 Kultur- og Udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale 14 Dato : 7. februar 2008 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Deltog x x x x x H:\Kultur- og Udviklingsudvalget\2008\ \Dagsorden 02 KU.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Dolmer Ridesportscenter Drifts- og samarbejdsaftale Djurslands Museum/Dansk Fiskerimuseum Kulturaftaler Anlægsprojekter Kultur- og udviklingsudvalget Orienteringspunkt - status og handleplan for GALAKZEN Kunstens Hus Ansøgning om kommunalt tilskud til Auning Handelsudvalg Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 52 for et område ved Fjellerup Strand Landsbyanalyser Byudvikling i Bønnerup Orientering om DjursEnergiLand Høringssvar til den regionale udviklingsplan Udviklingsafdelingens virksomhedsplan og opgaveoversigt Udarbejdelse af lokalplan for udvidelse af erhvervsområde i Nørager Eventuelt H:\Kultur- og Udviklingsudvalget\2008\ \Dagsorden 02 KU.doc Norddjurs Kommune

3 1. Dolmer Ridesportscenter G00 07/32503 Grenaa Byråd vedtog den 26. september 2006 en samlet anlægssum på 10 mio. kr. til bygning af et nyt ridesportscenter i Dolmer. Bevillingen byggede på et projekt tegnet af arkitektfirmaet Stuff aps fra Århus og et tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om en medfinansiering på 40%. Grenaa Byråd har frigivet en bevilling i 2006 på 6 mio. kr. En del af Grenaa Byråds beslutningsgrundlag ved vedtagelsen af et nyt ridesportscenter i Dolmer var blandt andet at Dolmer Rideklub skulle yde en årlig husleje på kr. efter driftsovertagelsen af det kommunale ridesportscenter, og efter gennemførelse af projektet ville Norddjurs Kommunes udgifter til lokaletilskud blive reduceret med kr. årligt, svarende til de udgifter kommunen i dag har i tilskud til Dolmer. Den politiske styregruppe valgte efter prækvalifikation at bede tre selskaber om at give tilbud på en totalentreprise. To firmaer endte med at give bud på Dolmer Ridesportscenter. Tilbuddene fra totalentreprenørerne svingede mellem 19 og 22 mio. kr.. Den lavestbydende hovedentreprenør oplyste i sit tilbud en alternativ pris på mio. kr. Oven i denne pris skal lægges 1.95 mio. kr. til honorarer, tilslutningsafgifter, geotekniske undersøgelse, museal undersøgelse og uforudsigelige udgifter. Den samlede anlægssum ville ifølge Norddjurs Kommunes tekniske rådgivere i alt blive på ca. 16 mio. kr. I oplægget fra Norddjurs Kommunes tekniske rådgivere forudsættes det, at Lokale- og Anlægsfonden fastholder tilsagnet om 40 %s medfinansiering. Norddjurs Kommunes anlægsudgifter vil således blive på 9.6 mio. kr.. 1

4 Den politiske styregruppe for Dolmer Ridesportscenter vurderer på mødet den 6. november 2007, at det ikke er politisk muligt at få en ekstra bevilling i denne størrelsesorden vedtaget i kommunalbestyrelsen. Den politiske styregruppe indstillede i stedet til Kultur- og Udviklingsudvalget at 1. der forhandles en fast pris på 13,5 mio. kr. på plads med hovedentreprenøren, en fast pris som også skal indeholde udgifter til honorarer, tilslutningsafgifter, geotekniske undersøgelse, museal undersøgelse og uforudsigelige udgifter. 2. prisen skal indeholde eget arbejde udført af Dolmer Rideklub for 1 mio. kr. 3. der er inkluderet i den faste pris 0.5 mio. kr. til uforudsigelige udgifter 4. det er en forudsætning at Lokale- og Anlægsfonden fastholder deres tilskudstilsagn på 40 %. Dette vil betyde, at Norddjurs Kommunes anlægsudgifter til Dolmer Ridesportscenter vil blive på 7,5 mio. kr. Den politiske styregruppe anmoder samtidig forvaltningen og Norddjurs Kommunes tekniske rådgivere om at vurdere, om byggeriet under disse forudsætninger kan gennemføres. Byg- og planafdelingen og de tekniske rådgivere, arkitektfirmaet Stuff aps. og Ingeniørfirmaet Søren Jensen, Århus s vurdering foreligger nu. De tekniske rådgivere har den 27. november 2007 fremlagt et mere specificeret budget som følger: Tilbud fra entreprenør Uforudsigelige udgifter Dolmer Rideklubs egne arbejder Omkostninger Honorar arkitekt og ingeniør Omprojekteringshonorar Geotekniske undersøgelser Tilslutningsafgifter Forundersøgelse - museum I alt

5 Lokale- og Anlægsfonden giver ikke tilskud til geotekniske undersøgelser, tilslutningsafgifter og forundersøgelser ved museet. Der kan herefter opstilles følgende finansieringsmodel: Lokale- og Anlægsfonden 40 % af kr Norddjurs Kommune Dolmer Rideklub eget arbejder Manglende finansiering I alt Fra Dolmer Rideklub er der følgende udtalelse efter det sidste styregruppemøde den 6. november Dolmer Rideklub ønsker at fastholde det oprindelige projekt, idet såvel ridehal, den udendørs overdækkede ridebane og de 50 bokse er nødvendige for at kunne opstille et driftsbudget i balance. Dolmer Rideklub har undersøgt mulighederne for at lånefinansiere mio. kr. Dolmer Rideklub har fået negative tilbagemeldinger fra kreditforeninger, banker og Lokale- og Anlægsfonden, da klubben ikke har mulighed for at stille ejendommen som sikkerhed for optagelse af lån. Dolmer Rideklub mener at have mulighed for at give en årlig lejebetaling på kr. i stedet for de oprindeligt aftalte kr. Derfor foreslår klubben to muligheder: 1. Det oprindelige projekt opføres af Norddjurs Kommune, eventuelt med en øget husleje fra Dolmer Rideklub til finansiering af de forøgede anlægsudgifter for Norddjurs Kommune. Den øgede husleje er afhængig af Rideklubbens indtægtsdækkede virksomheds størrelse det vil sige handicapridningen. Handicapridning er på nuværende tidspunkt på 40 % af mulig kapacitet i forhold til kapaciteten i det foreslåede projekt. 2. Norddjurs Kommune bygger, hvorefter Dolmer Rideklub køber stedet for kr. 1,975 million. Den manglende difference i nuværende model. Dette vil give klubben mulighed for at optage lån i den faste ejendom. 3

6 Alternativt har Dolmer Rideklub to andre forslag til at bevare en rideklub i den nordlige del af Grenaa by: 3. Dolmer Rideklub får kommunens afsatte anlægsmidler på 6,0 mio. kr. og opfører et alternativt ridesportscenter på den angivne matrikel uden tilskud fra Lokale og anlægsfonden. Pris ukendt. 4. Den nye ejer af ejendommen ombygger det nuværende ridecenter, hvorefter Dolmer Rideklub køber stedet for de midler der er afsat på anlægsbudgettet til bygning af Dolmer Ridesportscenter. Pris ukendt. Kulturafdelingen har følgende bemærkninger til forslagene: Af de af Dolmer Rideklub foreslåede finansieringsmodeller betragtes kun model 1 som realistisk, modellen betyder at Norddjurs Kommune står som bygherre. Såfremt Dolmer Rideklub skal være medfinansierende med 1,975 mio. kr. på projektet, skal Norddjurs kommune betale tilskudsmoms på 17,5% af beløbet svarende til kr. Model 2 kan ikke anbefales, da det vil kræve at Norddjurs Kommune sætter Dolmer Ridesportscenter til salg ved et offentlig udbud. Model 3og 4 er endnu ikke aktuel, da byrådet/kommunalbestyrelsen netop gav deres støtte til projektet på grund af den eksemplariske arkitektur. Den politiske styregruppe indstiller herefter til kultur- og udviklingsudvalget: 1. at arbejdet med etablering af et nyt ridesportscenter øst for Dolmer by indstilles, da det skønnede licitationsresultat på kr. overskrider den bevilgede ramme på kr. Den politiske styregruppe finder på den baggrund det ikke realistisk at arbejde videre på projektet. 4

7 2. at samarbejdet med de tekniske rådgivere arkitekt Chris Thurlbourne og ingeniørfirmaet Søren Jensen afsluttes og at der samtidig foretages en slutafregning med de tekniske rådgivere, som godkendes af den politiske styregruppe. Honoraret finansieres af de afsatte anlægsmidler til Dolmer Rideklub. 3. at de resterende afsatte anlægsmidler til opførelse af et ridesportscenter i Grenaa fastholdes til formålet. 4. at kultur- og udviklingsudvalget anbefaler at de to rideklubber i Grenaa, Dolmer Rideklub og Djurslands Rideklub, sætter sig sammen for i enighed at udarbejde et forslag til en samlet løsning af behovet for ridesportsfaciliteter i Grenaa. 5. at klubberne i samarbejde peger på en optimal placering af et nyt ridesportscenter for hele området. 6. at Lokale- og Anlægsfonden anmodes om at fastholde deres tilsagn om tilskud til et nyt projekt efter de tidligere retningslinier, 7. der indgås en længerevarende lejeaftale med ejeren af Dolmer Rideskole, således at Dolmer Rideklubs eksistens er sikret i afklaringsperioden. Kultur- og udviklingsdirektøren tiltræder indstillingen. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen, dog ændres i nr. 4 et forslag til forslag. Kultur- og udviklingsudvalget besluttede endvidere, 1. at den politiske styregruppe nedlægges, og 2. at kultur- og udviklingsudvalget er styregruppe for den kommende proces og et eventuelt kommende projekt. 5

8 2. Drifts- og samarbejdsaftale Djurslands Museum/Dansk Fiskerimuseum G01 07/ Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 12. marts 2007 en standardaftale som grundlag for indgåelse af samarbejdsaftaler mellem selvejende institutioner, brugerstyrede enheder m.v. og Norddjurs Kommune. Kulturafdelingen har med udgangspunkt i denne standardaftale haft drøftelser med Djurslands Museum/Dansk Fiskerimuseum om udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem Djurslands Museum/Dansk Fiskerimuseum og Norddjurs Kommune../. Oplæg til drifts- og samarbejdsaftale vedlægges. Der er tidligere godkendt følgende aftaler på kulturområdet: Kulturhuset Pavillonen, Bavnhøj Mølle, og Kulturhuset Stationen, Trustrup. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at oplægget til aftale godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 6

9 3. Kulturaftaler A06 08/454 Kulturministeriet har i publikationen Strategi for kultur i hele landet af april 2006 anført, at der med kommunalreformen er skabt et godt grundlag for en stærk prioritering af kulturområdet lokalt, og det er vigtigt at understøtte et øget samarbejde, hvor kommunerne går sammen om at løse opgaver på kulturområdet. Et centralt instrument er kulturaftaler, hvor Kulturministeriet med kommunerne som omdrejningspunkt kan indgå aftaler med en flerhed af kommuner, og hvor regionen får mulighed for at indgå i sådanne aftaler. Regeringen ønsker, at kulturaftalerne udvikles for at styrke kulturpolitikken i hele landet med forankring i de nye kommuner. Aftalerne skal understøtte de lokale kulturpolitiske initiativer, fremme samarbejde mellem kommunerne, give en større kulturpolitisk dispositionsfrihed lokalt og udbygge den kulturpolitiske dialog mellem det statslige og det kommunale niveau. Kulturafdelingen har siden efteråret 2007 været i dialog med kommunerne Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder og Samsø for at undersøge mulighederne for at indgå i en kulturaftale med Kulturministeriet og i samarbejde med Region Midtjylland. Der er planlagt en konference den 4. februar 2008 for kulturudvalgsformænd og embedsmænd i de nævnte kommuner. Administrativt er udgangspunktet foreløbig følgende: Overskriften for aftalen: Kultur for egne borgere et godt sted at bo, og i det fælles udgangspunkt for arbejdet indgår følgende nøgleord som elementer: Bosætning, tilgængelighed, kulturel identitet, sundhed og erhverv. Følgende temaer kan indgå i aftalen (i uprioriteret rækkefølge): 1. Musikskoler-kunstskoler-kulturskoler. 2. Museer. 3. Børn- og ungekultur. 4. Forsamlingshuse. 7

10 5. Kultur i naturen. 6. Det 6. åbne tema. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. Norddjurs kommune på grundlag af aftalerne på konferencen indgår aktivt i det videre arbejde, og 2. aftaleudkast senere forelægges til politisk godkendelse. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 8

11 4. Anlægsprojekter Kultur- og udviklingsudvalget P20 08/1676 Kommunalbestyrelsen har den 8. januar 2008 besluttet, at der skal afholdes et seminar den 27. marts 2008 om fremtidige anlægsprojekter. Det fremgår i øvrigt af budgetproceduren, at der fastsættes en ramme for hvert udvalgs nettoanlægsudgifter i hvert af årene , og at budgetlægningen for tager udgangspunkt i de budgetoverslag, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober Budgetoverslagene er herefter pris- og lønreguleret til forventet 2009-niveau. Udvalgenes forslag til budgetter for anlægsvirksomheden skal opfylde følgende forudsætninger: udvalgenes budgetforslag må ikke indeholde udvidelser af tidligere fastlagte rammer, forslag til anlægsprojekter specificeres særskilt, budgetbeløbene til anlægsaktiviteter skal indeholde alle udgifter og indtægter forbundet med realiseringen af den pågældende aktivitet, afledte driftsudgifter skal fremgå af forslaget, alle anlægsaktiviteter skal budgetteres uden moms, anlægsmidler for igangværende arbejder (rådighedsbeløb) kan overføres fra et år til efterfølgende år, mens der ikke kan bruges mere i budgetåret end budgetteret for det pågældende år../. Kultur- og udviklingsudvalget prioriterede den 23. august 2007 anlægsønsker for perioden jf. vedlagte skema. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter procedure og omfang af anlægsprojekter på udvalgets område for perioden Kultur- og udviklingsudvalget foretog en gennemgang af status for anlægsprojekter i 2008/09. 9

12 5. Orienteringspunkt - status og handleplan for GALAKZEN P20 08/2750 I 2005 udviklede Center for Turistudvikling med afsæt i Turistpolitisk Handleplan 2004 for Grenaa-, Nørre Djurs og Midtdjurs kommuner en grundidé om 3 huse som nye attraktioner der bl.a. dannede grundlag for ansøgning om Grenå 2, der blev sendt til RealDania. Husene var et Havets Hus, et Kunstens Hus og et Legens Hus (et børnekulturhus). De 3 huse har den samme interesseværdi set fra et turist-, et bosætnings og et erhvervsmæssigt synspunkt og har alle et fælles afsæt i formidling, erhverv, forskning m.m.. Visioner for Galakzen et børnekulturhus For idéen om børnekulturhuset blev der i 2006 nedsat en faglig funderet arbejdsgruppe og i 07 blev arbejdsgruppens visioner præsenteret I folderen GALAKZEN. Galakzens primære funktion bliver at danne ramme om den børne- og legekultur, som er på børnenes præmisser, og derfor skabes af børnene som aktive kulturudøvere. Det er visionen at GALAKZEN er et videncenter, hvor børn og unges leg, drømme og visioner kan foldes ud - foldes ud til hele universet. Et aktivitets- og oplevelsescenter for børn og unge. Og ses som rammen for et kulturelt netværkssamarbejde mellem institutioner, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner. Seminar om GALAKZEN Den 3. oktober 2007 blev der afholdt et seminar om GALAKZEN, hvor kommunens børne- og ungeinstitutioner, uddannelses- og kulturinstitutioner var inviteret. Der deltog 96 personer på seminaret. Der var inviteret 3 oplægsholdere: Lektor Herdis Toft (Inst for Pædagogisk Antropologi), Børns legekultur - børns læringskultur. Forælder og fm. Jan Petersen, Hvorfor er kulturelle oplevelser godt for mine børn? Direktør, cand.pæd. Søren K. Lauridsen (CVUalpha), Børns æstetiske udviklings- og dannelsesrum hvordan kan det forankres i en professionshøjskole?. Til deltagerne på seminaret var der formuleret følgende spørgsmål: Hvordan sætter vi i GALAKZEN børne- og legekultur i centrum? 10

13 Hvordan engagerer og fastholder GALAKZEN børn i kreative, musiske og kulturelle interesser? Hvordan bliver GALAKZEN forankret i et samarbejde med både skoler og institutioner m.v.? Hvordan kan GALAKZEN medvirke til, at det bliver en fordel at være barn i Norddjurs Kommune? Hvordan sikrer vi at GALAKZEN ikke bliver succesfuld? Kritiske spørgsmål til udvikling, etablering og drift af GALAKZEN! Hvordan sikres at hele kommunens aktører og brugere får en ejerskabsfølelse. Da vi selv var børn? Positive tilkendegivelser og lyst til samarbejde og etablering af sammenhængskraft som gennemgående udtryk i besvarelser fra deltagerne: Besvarelserne giver tilsammen en utrolig positiv tilbagemelding og ønske om samarbejde og visionær udvikling for børne- og ungeområdet. Der var et stort engagement på seminaret og de mange debatter og meningstilkendegivelser giver mange konkrete og anvendelige anbefalinger til konstruktion, ledelse, indhold og tilbud i en GALAKZE. Besvarelserne på ovennævnte spørgsmål er derfor blevet sammenskrevet ud fra de enkelte udsagn, til brug for det fremtidige arbejde. Der ligger hensigtserklæringer fra de kulturinstitutioner i kommunen, hvis opgaver har tilknytning til Galakzens formål. Formålet med hensigtserklæringerne er at få et samlet overblik over de umiddelbare samarbejdsmuligheder og samarbejdsformer og en pejling på den synergieffekt et sådant samarbejde forventes af give. Dr er hensigtserklæringer fra følgende: Kulturhuset Pavillonen, Ungdomsskolen, Børnebibliotekerne, Skolebibliotekerne, Kunstskolerne, Musikskolen, og Museet. Seminaret og samtalerne med kulturinstitutionerne, har affødt flere spørgsmål, der skal drøftes i arbejdsgruppen. Spørgsmål som fx Skal GALAKZEN s tilbud skæres til vi spænder meget vidt, drukner vi i alle typer af tilbud? Alder skal der sondres (afgrænsning eller sammenfald med ungdomsskolen)? Foreninger er de levedygtige? Hvordan kan der samarbejdes? Fastholdelse i aktiviteter eller valgfrihed kan vi benytte 10 tursklip eller lignende? 11

14 IT findes mens fagpersonale mangler hvad kan GALAKZEN? For alle? Utilpassede og udadreagerende er GALAKZEN ikke principielt for alle? Vil alle tilbud falde ind under frivillighedsprincippet? (GALAKZEN som uformelt læringssted, samarbejde med skoler om undervisning). Sammenfaldende personale og mere spændende jobs? Teaterkonstruktion en særlig Norddjursmodel for et egnsteater! Allerede nu er der vist interessen udefra, der har været afholdt møde med udviklingschef Claus Reiche fra Kulturprinsen i Viborg. Der er grobund for et frugtbart samarbejde, der også kan styrke samspillet med og i Regionen. Der har været uopfordret henvendelse fra Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet der gerne vil stille sig til rådighed med knowhow, netværk og sparing til udviklingsarbejdet fordi de finder projektet spændende, nyskabende og visionært. VIA Professionshøjskole følger løbende arbejdsgruppens arbejde og har inviteret til deltagelse i udvikling af uddannelser indenfor højskolens nye uddannelsessøjle - Performing Art. Handleplan for foråret 2008 På kommende møde i arbejdsgruppen er en drøftelse af foreløbig konklusion på baggrund af seminaret og samtaler med kulturinstitutionerne. Arbejdsgruppen udvides med kulturinstitutionerne med henblik på afholdelse af et børneseminar og/eller anden høring og feedback fra målgruppen børn og unge. Udarbejdelse af et forslag til opbygning, struktur og drift for Galakzen. på baggrund af de afholdte seminarer og arbejdsgruppens indstilling Udarbejdelse af idékatalog til pulje og fondsmidler. Udarbejdelse af indstilling til politisk stillingtagen. Afklaring af økonomi I afdækningen af en egentlig etablerings- og driftsøkonomi vil der bl.a. kunne skeles til Kulturprinsen i Viborg, men før der ligger et forslag til opbygning, struktur og drift kan dette punkt ikke afkla- 12

15 res. Formentlig vil det på dette tidspunkt være hensigtsmæssigt at iværksætte en egentlig feasibilityanalyse gennem et konsulentfirma. Kultur- og uviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Kultur- og udviklingsudvalget tog orienteringen til efterretning. 13

16 6. Kunstens Hus P20 08/2754 På Kultur- og udviklingsudvalgsmøde den 14. maj 2007 tilkendegav udvalget at Center for TUristudvikling kunne iværksættelse en forundersøgelse om ønskeligheden af og mulighederne for et Kunstens Hus på Djursland. Til at gennemføre undersøgelsen har Center for Turistudvikling entreret med projektkonsulent Iben Hofstede, der har udarbejdet en forundersøgelse. Forundersøgelsen bygger på spørgeskemaer, interviews m.m. Forundersøgelsen stiller en række spørgsmål, der kan være med til at afklare hvorvidt man ønsker et Kunstens Hus og der opstilles to modeller til strategiforslag for et Kunstens Hus. De afklarende spørgsmål er: a) Skal Djursland have et kunstens hus? Overvejelsen er om kunsten skal have en anden rolle på Djursland, skal have større synlighed og opmærksomhed. b) Hvilket formål skal et kunstens hus have? Hvis Norddjurs Kommune beslutter sig for at iværksætte en eller anden form for aktivitet omkring billedkunst, hvilke behov skal et eventuelt kunstens hus så primært opfylde hermed også profilere sig på. Rapporten skitserer to strategimodeller med meget forskellige formål se nedenfor. c) Hvem skal de indledende tiltag omkring billedkunst ske i samarbejde med? Hvem ønsker Norddjurs Kommune at involvere i oprettelsen af et sted, dvs. hvilke økonomiske og faglige ressourcer man ønsker at involvere. 1 Det lokale kunstmiljø: Skal et initiativ omkring billedkunst primært bygge på lokale kunstneres kræfter og dermed også primært deres ønsker eller skal man forsøge at appellere til en større offentlighed. Husets formål vil være afgørende for, hvolke kræfter der vil være bærende i projektet. 2 Nord- og Syddjurs Kommune: Skal et initiativ omkring billedkunst ske i samarbejde med Syddjurs Kommune? Norddjurs Kommune kan vælge at skabe nogle rammer for billedkunsten lokalt i Norddjurs. Hermed undgår man, at skulle forholde sig til en 14

17 større radius for placering, til et større organiseringsbehov og til flere ønsker. Eller Norddjurs kan vælge at komme med et progressivt forslag som kan engagere folk, herunder også politikere, med interesse i billedkunst/kultur fra Syddjurs Kommune for at skabe bedre økonomisk grundlag, bredere engagement og større fokus på initiativet. 3 Nationale og internationale partnere: Udover at overveje et samarbejde med Syddjurs Kommune kan man også overveje, om der skal inddrages andre partnere i et projekt. Jo mere unikt et sted man skaber, jo større bliver den radius af interesserede, projektet henvender sig til. 4 De to strategiforslag som nævnt i spørgsmål 2: Model A: Kunstens Hus ud fra et selvkørende princip. Denne model har til formål at give de lokale kunstnere på Djursland bedre muligheder for at blive set, lave udstillinger og få fælles faciliteter og et mødested. Model A opfylder primært et eksisterende behov hos nuværende kunstnere og turister i et eksisterende miljø indenfor kunstens rammer. Stedet foreslås placeret i en by, hvor der allerede er mennesker og man kan kigge forbi. Hvis man fra ønsker at gå videre med denne model anbefales en løsning med en lille økonomi i stil med Kulturspinderiet i Silkeborg. Udgangspunktet for anbefalingen er at: 1) et hus for lokale kunstnere primært skal finansieres lokalt, fordi det er lokalt man har interesse i et sådant sted og 2) et sted skaber netvæker og brugere (dvs. kunstnere, institutioner, turister m.fl.) som befinder sig indenfor samme kuntmiljøer og kunstarter som dem, huset selv er baseret på. Husets profil er afgørende for, hvem man gerne vil tiltrække. Det er vigtigt at de lokale budgetter primært kan bære et sådant sted evt. med sponsorater fra lokale firmaer. Model A handler derfor om minimale udgifter derfor også om minimal organisering. 15

18 Et kunstens hus, ud fra denne model, kan laves meget billigt og enkelt og det kan næsten gøres fra i morgen. En måde at etablere et sådant sted kan være, at man, fra kommunal side stiller lokaler til rådighed som kunstnerne kan lege til udstilling eller andre aktiviteter for meget få midler. Kunstnerne får en nøgle udleveret i den pågældende lejeperiode, har selv ansvaret for at holde åbent og står for rengøring af lokalet i perioden. En pedel tilknyttes stedet til hhv. vedligehold, opsyn af lokalet og udlevering af nøgle. Ligeledes til en vis administration og organisering af invitationer og ferniseringer være en dog idé for at skabe opmærksomhed som stedet go bevare en vis kontinuitet i formidlingen heraf. Model B: Kunstens Hus Center for Krativ Vækst, netværksorganiseret og orienteret. Denne model har til formål at ændre på forholdene på Djursland og bringe kreativiteten i højsædet, således at Djursland kan profilere sig på kunst, kreativitet og innovation. En kunstens hus har her til formål at være med til at skabe en ny fremtid indenfor et nyt område som ikke er på Djursland eller i landet endnu. Model B kan ses nærmere beskrevet i bilag F til rapporten, som er en ansøgning til Region Midtjylland om midler til et Center for Kreativ Vækst. Denne model ser helt anderledes ud og har et helt andet formål og struktur, end model A. Først og fremmest er Model B kendetegnet ved, at den er bygget op omkring en netværksstruktur og ud fra tværfaglige, tværinstitutionelle samarbejder og aktiviteter: forskning, erhvervsmæssige produktioner og udvikling, undervisning, udstilling og formidling. Her skal Nord- og Syddjurs Kommuner forestå entreprisen men i tæt samarbejde med region og ministerier, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Da et sådan sted er baseret på samarbejder og relationer fra nær og fjern anbefales det at et sådant sted placeres centralt for trafik fra hhv. Århus/Randers/Ålborg og ikke mindst i nærheden af lufthavnen i Tirstrup. Hvis man ønsker at gå videre med denne model skal der bevilges midler til en ny forundersøgelse, da det er helt andre kontakter der skal skabes for at undersøge mulighederne i denne vision, end den oprindelige vision lagde op til. For at præcisere modellen nærmere og få tilkendegivelser på oplægget skal der f.eks. afholdes møder med Nord- og Syddjurs Kommuner, Kultur- og Undervis- 16

19 ningsministeriet, Ålborg, Århus og Syddansk Universitet, Kolding Designskole, Alexandra Instituttet, Kaospiloterne, Arkitektskolen i Århus, INDEX:, Center for samtidskunst i Århus, Det Jyske Kunstakademi m.fl. Strategiforslagene præsenteres på mødet af projektkonsulent Iben Hofstede. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller at, 1. Udvalget drøfter den fremlagte rapport og 2. træffer politisk beslutning om at afslutte arbejdet 3. eller arbejde videre med model 1 4. eller arbejde videre med model 2. Kultur- og udviklingsudvalget blev orienteret om rapporten og konkluderer, at der umiddelbart mangler opbakning for at realisere model a eller model b. Rapporten sendes til yderligere vurdering i kulturelt samråd, hvorefter udvalget vil træffe endelig beslutning vedrørende det videre arbejde. 17

20 7. Ansøgning om kommunalt tilskud til Auning Handelsudvalg S49 08/2049 I brev af 23. november 2007 ansøger Auning Handelsudvalg om fortsat kommunalt tilskud til betaling af lønudgift m.v. til en udviklingskonsulent. Kommunalbestyrelsen i tidligere Sønderhald Kommune bevilligede i 2005 et kommunalt tilskud i årene 2006 og 2007 på kr. pr. år. Som bilag til ansøgningen er vedlagt Auning Handelsudvalgs ansøgning af 12. august 2005, hvoraf begrundelsen for ansøgningen fremgår. Begrundelsen omfatter blandt andet, at den øgede konkurrence fra de større byer skaber et behov for at annoncere mere aggressivt i lokalområdet, spredningen på butikkerne i Auning betyder, at det er svært at samle og få fælleskab, samtidig peges der på, at flere kommuner betaler udgiften til en citychef. Blandt andre skulle Grenaa Kommune ifølge ansøgningen betale lønomkostninger til en sekretær, hvilket efterfølgende kan konstateres ikke er korrekt. Det vurderes, at et kommunalt tilskud til en udviklingskonsulent i Auning Handelsudvalg vil kunne skabe forventning om tilsvarende ordninger i kommunens øvrige byer med detailhandel../. Ansøgning fra Auning Handelsudvalg Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller at der gives afslag på ansøgning om tilskud til en udviklingskonsulent tilknyttet Auning Handelsudvalg. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 18

21 8. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 52 for et område ved Fjellerup Strand P00 08/2130 Norddjurs Kommune har 19. december 2007 modtaget ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 52 for et område ved Fjellerup Strand../. Ansøgningen vedrører ejendommen Klitvej 9, Fjellerup Strand (Strandkroen) der i dag ligger ubenyttet med deraf følgende forfald. Den eksisterende bebyggelse ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, der administreres af Miljøcenter Århus (Miljøministeriet). Ejeren af ejendommen fik i 2006 dispensation af Århus Amt vedrørende strandbeskyttelselinien til at renovere bygningen, så der kunne etableres 10 hotellejligheder med tilhørende reception og restaurant. Den ansøgte renovering var i overensstemmelse med lokalplan nr. 52 for området, hvor Klitvej 9 er beliggende i område R: Hotel- og restaurationsvirksomhed. Lokalplanens definition på området er: Området må anvendes til hotel- og restaurationsvirksomhed, offentlige og private servicefunktioner m.v. som efter kommunalbestyrelsens skøn hensigtsmæssigt kan indpasse i området. Der må ikke indrettes diskotek. Ejeren har nu undersøgt mulighederne og anfører, at der ikke i de planlagte 10 hotellejligheder og lokalområdet er grundlag for en rentabel restaurationsdrift. Ejeren søger derfor dispensation fra lokalplanens bestemmelser om hotel- og restaurationsvirksomhed til alene at indrette 10 (hotel)lejligheder. Samme forespørgsel har været rejst tidligere i sagsforløbet, hvor det er blevet præciseret, at et hotel er koncentreret ferieboligbebyggelse, der drives som hotel efter restaurationsloven og denne lovs bestemmelser om selvstændig erhvervsvirksomhed med modtagelse af overnattende gæster og mulighed for servering. Der skal som minimum serveres morgenmad. Det er samtidig udviklingsafdelingens vurdering, at indretning af 10 lejligheder uden fællesfaciliteter svarer til en opførelse af 10 sommerhuse, hvilket er en væsentlig ændret anvendelse i forhold til lokalplanens bestemmelse. 19

22 En væsentlig ændret anvendelse i forhold til lokalplanens bestemmelser kan ikke ske ved dispensation fra lokalplanen, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. En ny lokalplan der udlægger nye sommerhuse i første række i kystnærhedszonen er ikke mulig jf. planloven bestemmelser../. Ansøgning om dispensation./. Oversigtskort./. Lokalplan nr. 52 Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplanens bestemmelser, da der ikke indenfor rammerne af den nuværende lovgivning kan udlægges sommerhuse i kystnærhedszonen med en placering i første række. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen. 20

23 9. Landsbyanalyser Med det formål at få kortlagt landsbyerne i Norddjurs Kommune set i forhold til fremtidige udviklingsmuligheder vedtog kultur- og udviklingsudvalget på sit møde den 14. maj 2007 at bevilge kr. til gennemførelse af analyse af 4 udvalgte landsbyer: Kare fordi det er en kulturhistorisk perle, som der ligger en principiel beslutning om at lade udarbejde en bevarende lokalplan for. Voldby en landsby med et godt potentiale for udvikling. Enslev på grund af dens beliggenhed i forhold til Kolindsund. Albøge på grund af dens beliggenhed i forhold til Kolindsund. Analyserne er nu udarbejdet, og der har været holdt borgermøder i Kare og Enslev. I Albøge holdes borgermøde den 5. februar 2008 og for Voldbys vedkommende mangler vi at få lavet en aftale. Rapporterne er blevet godt modtaget de 2 steder, vi har været på besøg, og udviklingsafdelingen finder, at de danner et godt grundlag for det videre arbejde med håndteringen af udviklingen i byerne. I Kare er arbejdet med at bevare/ombygge den gamle stråtækte gård midt i byen i fuld gang med bistand fra Randersegnens Boligforening, og hvor rapporten er med til at bære projektet videre. I Enslev er rapporten med til at forme byens videre udvikling. Skal der udstykkes jordbrugsparceller her, og hvis ja så i hvor stort omfang? De 4 kulturhistoriske rapporter er tilsendt udvalget pr. post. For at komme videre med arbejdet med kortlægning af landsbyerne frem mod den endelige kommuneplan foreslår udviklingsafdelingen, at der frigives et beløb på kr. til formålet i Udviklingsafdelingen foreslår følgende 4 byer: Søby på grund af dens beliggenhed i forhold til Kolindsund. 21

24 Ginnerup på grund af dens beliggenhed i forhold til Kolindsund. Øster og Vester Alling som er kommunens sydvestligste landsbyer St. Sjørup sammenhæng mellem landsby og sommerhusområde. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der udføres landsbyanalyser i 2008 i Søby, Ginnerup, Øster- og Vester Alling og St. Sjørup. 2. der ansøges om kr. fra kultur- og udviklingspuljen til gennemførelse af analyserne. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen, dog fragår Ginnerup og Stenvad indgår. 22

25 10. Byudvikling i Bønnerup P20 08/280 Kultur- og udviklingsudvalget godkendte i mødet den 14. januar 2008 et oplæg fra udviklingsafdelingen om at afdelingen skulle udarbejde oplæg for den fremtidige udvikling i byzonebyerne i kommunen. Oplæggene skulle løbende præsenteres på udvalgets møder i løbet af Udviklingsafdelingen har som den første byzoneby valgt at sætte fokus på Bønnerup Strand. Bønnerup Strand er med sin placering ved havet i udstrakt grad præget af Bønnerup Havn med fiskerierhvervet og af turisme. Turismen giver sammen med den fastboende befolkning og det tilgrænsende sommerhusområde grundlag for en del privat service i form af hotel, pengeinstitut, dagligvarebutikker og enkelte udvalgsvarebutikker. Sommerhusområdet Bønnerup Strand rummer ca. 600 sommerhuse bliver de kommende år tilført 264 nye sommerhuse og ca. 240 nye ferielejligheder. Havnen rummer både en fiskerihavn med tilhørende erhverv og en lystbådehavn med plads til 220 lystbåde. På grund af byens beliggenhed ved kysten kan fremtidig udvikling for så vidt angår boliger og erhverv kun foregå mod syd. I den kommuneplan, der p.t. gælder for Bønnerup Strand, er der givet mulighed for at etablere et erhvervsområde mod syd. Området ligger i landzone og kan ved lokalplan overføres til byzone. Samtidig findes der på den østlige del af Bønnerup Havn erhvervsarealer forbeholdt fiskerirelateret erhverv. Der er pt. ikke kommunale grunde til salg i Bønnerup. Mod sydvest er der udlagt et nyt privatejet boligområde med mulighed opførelse af åben-lav boligbebyggelse, området er under salg og der er igangværende byggeri. Desuden ligger der en ældre lokalplan for et mindre privat ejet område, der ikke er fuld udbygget. 23

26 På grund af Bønnerup Strands placering ved havet med mulighed for at opføre byggeri i nærheden heraf, er det vigtigt at have en planlægning, der har fokus på disse muligheder samtidig med, at der både tages højde for at fiskerihavnen skal bevares og sammenhængen til det tilgrænsende sommerhus-/fritidsområdeområde sikres. Det er vigtigt at få de forskellige elementer til at hænge sammen: Helårsboliger (nye og bevaringsværdige) Sommerhuse Fritidsboliger i helårshuse Havnen Naturen Infrastrukturen Stisystemerne Kulturen For at skabe en sammenhæng mellem by og land, vand og land, dagligliv og fritidsliv er det nødvendigt at få overblik over konkrete forhold i Bønnerup Strand og mulighederne for den fremtidige udvikling, til formålet foreslås udarbejdet en masterplan for området, hvor de oven for nævnte elementer inddrages. Udviklingsafdelingen har indhentet tilbud fra fa. Metopos Aps, som arbejder med by- og landskabsdesign lydende på kr. På mødet fremlægges kopi af Kommuneplanens rammedel for Bønnerup Strand, oversigtskort og ortofoto. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. mulig byudvikling i Bønnerup drøftes. 2. der gives bevilling på kr. fra Udviklingspuljen til udarbejdelse af en masterplan for Bønnerup. 24

27 Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen med finansiering via anlægspuljen på 2,5 mill. kr. 25

28 11. Orientering om DjursEnergiLand P00 07/28561 Status på projekt DjursEnergiLand: Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke svar på nogle af de ansøgninger, der er sendt til Vækstforum om tilskud til forprojekt DjursEnergiLand, projekt til Anholt som energi-ø, udvikling af elbilen, fjernvarme i sommerhusområder, nabofjernvarme. Det vil blive undersøgt, om der kan gives svar inden mødet i udviklingsudvalget. Vestesen A/S har vist interesse for at etablere et vind/diesel-anlæg på Anholt. Det indebærer, at der skal opstilles en større vindmølle på Anholt havn, end den der er der på nuværende tidspunkt. Der er indkaldt til møde mellem NRGI, som er el-leverandør til Anholt, samt Vestesen A/S, hvor mulighederne vil blive drøftet. Vækstforum har tilbudt alle kommuner i regionen at betale halvdelen af omkostningerne ved udarbejdelse af energiregnskabet, såfremt mindst 10 kommuner tilmelder sig. Vi har tilmeldt os dette projekt og forventer, at det bliver gennemført. Der har været holdt møde mellem kommunerne og energiselskaberne, hvor der blev udvekslet gode ideer med henblik på energibesparelser. På mødet blev det aftalt, at vi som udgangspunkt tager fat i egne - altså offentlige bygninger, da det er et vigtigt signal at sende ud til alle andre, at kommunen selv gør noget, der vedrører energibesparelser. NRGI oplyste, at de var interesseret i at opføre flere biomassebaserede varmeværker på Djursland, såfremt der er rentabilitet i det. NRGI har udstedt Greencard på kr. til Norddjurs Kommune. Beløbet kan anvendes til energibesparende projekter i kommunalt ejede bygninger i hele Norddjurs (også der, hvor NRGI ikke er ledningsejer). Blot skal projekterne godkendes af NRGI inden igangsætning. 26

29 Der arrangeres møde mellem Syddjurs og Norddjurs kommuners ansvarlige for de offentlige bygninger med henblik på idéudveksling og fælles fodslag. Der afholdes møde om et EU-partneskabsprojekt vedr. cykling. En række østjyske kommuner har vist interesse for projektet. Der bliver afholdt dialogmøde om det den 5. februar Kultur- og uviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Kultur- og udviklingsudvalget tog orienteringen til efterretning. 27

30 12. Høringssvar til den regionale udviklingsplan P17 07/29948 Hvordan skal Region Midtjylland udvikle sig i de kommende år? Hvordan skal vi leve, bo, arbejde og drive virksomhed i fremtiden? Med en overordnet vision om at gøre region Midtjylland til En international vækstregion i et sammenhængende Danmark har det Midtjyske Regionsråd fremlagt den første Regionale Udviklingsplan til offentlig høring i otte uger fra den 7. januar til den 3. marts Forslaget til Den regionale udviklingsplan er udarbejdet på baggrund af en række møder mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Vækstforum for Region Midtjylland har bidraget til Den regionale udviklingsplan gennem erhvervsudviklingsstrategien, der sammen med beskæftigelsesrådets beskæftigelsesstrategi og regionsrådets råstofplan og Agenda 21-strategi udgør en del af grundlaget for udviklingsplanen. Udgangspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og regionen om udarbejdelsen af Den regionale udviklingsplan har for det første været, at udviklingsplanen skal bygge på regionens styrkepositioner og for det andet, at der skal sættes fokus på kommunernes forskellige vilkår. Forslaget består dels af en Vision, som beskriver den overordnede vision for udviklingen i regionen frem til år 2030 og delvisioner inden for ni indsatsområder samt en Redegørelse, som beskriver forslag til strategi og anbefalinger, der kan fremme den ønskede udvikling. Ved gennemgang af visionerne for de ni indsatsområder kan det konstateres, at der ikke er uoverensstemmelser mellem den regionale udviklingsplan og Norddjurs Kommunes plan- & agenda 21 strategi../. I vedlagte bilag er visionerne for de ni indsatsområder beskrevet og kommenteret i forhold til de aktuelle forhold i og fremtidsvisioner for Norddjurs Kommune. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der på baggrund af ovenstående gennemgang af den regionale udviklingsplan udarbejdes et høringssvar, der indeholder og fremhæver de særlige udfor- 28

31 dringer Norddjurs Kommune står overfor i forhold til: sundhed, kultur, natur og miljø, energi og infrastruktur. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen med enkelte rettelser. 29

32 13. Udviklingsafdelingens virksomhedsplan og opgaveoversigt P07 08/2753 Orientering vedrørende udviklingsafdelingens primære opgaver og kompetencer, samt status pr. 30. januar 2008 over kendte igangværende arbejdsopgaver. Oversigten er kun et øjebliksbillede, til internt brug internt i afdelingen ved arbejdsplanlægning. I forbindelse hermed har Mads Nikolajsen stillet følgende forslag: 1. at Norddjurs Kommune hurtigst muligt i 2008 laver kommuneplantillæg med kommunens boligområder. Begrundelse: Udlægning af nye boligområder er vigtig for en aktiv bosætningspolitik. Den samlede kommuneplanrevision er først gennemført i efteråret at Norddjurs Kommune hurtigst muligt i 2008 laver en overordnet plan for kollektiv trafik i og gennem kommunen. Den overordnede trafikplan skal ikke inkludere køreplaner og rutedetaljer, men målsætninger, hovedlinjer og overordnet, kollektiv infrastruktur. Begrundelse: Det er nyttigt at præcisere de overordnede kommunale behov, muligheder og ønsker. Både af hensyn til den mere detaljerede trafikplanlægning, til planlægning udenfor kommunen, og til samspillet med andre trafikaktører udenfor kommunen../. Virksomhedsplan 2008./. Arbejdsopgaver 2008 Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller de stillede forslag til drøftelse. Kultur- og udviklingsudvalget tog virksomhedsplanen til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget besluttede, at 30

33 1. nr. 1 i Mads Nikolajsens forslag afventer anlægsseminar den 27. marts udviklingsafdelingen til næste møde undersøger mulighederne for at tilgodese nr. 2 i Mads Nikolajsens forslag. 31

34 14. Udarbejdelse af lokalplan for udvidelse af erhvervsområde i Nørager P16 08/1810 På vegne af Bjarne Knudsen, BK-Teknik A/S, Auningvej 91A, Nørager, ansøger Søren Erikstrup om, at der udarbejdes en lokalplan for en udvidelse af virksomheden på et tilstødende areal. Det oplyses, at Bjarne Knudsen har erhvervet landbrugsejendommen matr.nr. 4a, Nørager by, Nørager, beliggende Nymøllevej 7, Nørager, med henblik på udvidelse af virksomheden. Virksomheden har et akut behov for lagerplads til råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Endvidere søges der om, at lokalplanområdet også kommer til at omfatte matr.nr. 9p og del af matr.nr. 14e Nørager by, Nørager, der ligger indenfor kommuneplanens rammer for fremtidigt erhvervsareal. Der foreligger en erklæring fra ejeren af disse matrikler om, at han er indforstået med, at der udarbejdes lokalplan og etableres vejadgang over arealerne til matr.nr. 4a. Det pågældende areal er i kommuneplanen for tidligere Rougsø Kommune udlagt som et område, der ved lokalplanlægning skal overføres til byzone. I rammerne for lokalplanlægningen er anvendelsen fastlagt til lettere industri med ubetydelig forurening samt lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Der må opføres driftsmæssigt nødvendige boliger. De tilstødende erhvervsområder ind mod Nørager er omfattet af lokalplan nr og lokalplan nr for Rougsø Kommune. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der udarbejdes lokalplanforslag for en udvidelse af erhvervsområdet som ansøgt. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen. 32

35 15. Eventuelt. 33

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Bilag 1, KU punkt 4

Bilag 1, KU punkt 4 Bilag 1, KU 06.10.08 punkt 4 Kommunikationsplan for Kommuneplan09 Åbenhed, gennemsigtighed og dialog Dato: 19.09.2008 Reference: Kirsten Helby Direkte telefon: 89 59 40 75 E-mail: kirsten.helby@norddjurs.dk

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og Udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Rådhuset i Grenaa, mødelokale 2 Dato : 14. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Medlemmer Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere