OMX Surveillance Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMX Surveillance Årsrapport 2006"

Transkript

1 OMX Surveillance Årsrapport 2006 EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS

2 Indledning...3 Sammenfatning...3 Stockholmsbørsen...8 Helsingforsbørsen Københavns Fondsbørs EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 2(30)

3 Indledning Et grundlæggende krav for en bæredygtig fondsbørs er, at aktiviteten på fondsbørsen bliver professionelt udført og at fondsbørsen har et højt niveau af tillid i markedet. Dette er noget, som også skal holdes i tankerne i perioder med positive markeds tendenser og kontinuerligt stigende priser på de instrumenter, som handles på fondsbørsen. Surveillance funktionen på den Nordiske Børs, er til en stor grad ansvarlig for at opretholde markedets tillid til fondsbørsen ved at tilbyde en troværdig og integreret overvågning med et højt kompetence niveau og en ubestridelig integritet. OMX Surveillance funktionen er sammensat af tre overvågningsafdelinger: overvågning på Stockholmsbørsen (SSE), overvågning på Helsingforsbørsen (HSE) og overvågning på Københavns Fondsbørs (CSE). Afdelingerne er organiseret i to grupper eller funktioner Trading Surveillance og Issuer Surveillance. Overvågnings opgaverne relaterer sig både til handelen, medlemmernes aktiviteter, notering af finansielle instrumenter så som aktier, obligationer og warrants, de noterede selskabers aktiviteter og om andre markedsdeltageres overholdelse af markeds praksis. Formålet med denne rapport er at give et overblik over hoved aktiviteterne i Surveillance i Derudover er der redegjort for overvågningsaktiviteterne på månedsbasis i månedsrapporter, som kan hentes på den Nordiske Børs hjemmeside; Sammenfatning Nye regelsæt og direktiver Overtagelsesdirektivet blev implementeret i svensk lov den 1. juli Finanstilsynet i Sverige er den kompetente myndighed, men væsentlige dele af lovgivningen bliver håndteret af markedspladserne og Fondsrådet. Dette indebærer, at reglerne er en kombination af selvregulering og lovgivning. Et offentligt købstilbud for et selskab noteret på Stockholmsbørsen, kan kun udføres af et selskab, som har forpligtet sig til at følge reglerne, som er indført af Fondsbørsen. SSE har indført en opdateret version af de gamle tilbudsregler, som tidligere var udstedt af det selvregulerende organ, Näringslivets Börskommitté (NBK). I Finland blev en ny selskabslov indført den 1. september De nye regler gav børsnoterede selskaber nye muligheder for at bruge egne aktier, som en del af aflønning eller overtagelser. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 3(30)

4 I København trådte en ny tilbudsbekendtgørelse i kraft den 20. maj Yderligere blev en ny delegationsbekendtgørelse indført den 1. september Herefter delegerer Finanstilsynet ikke længere godkendelsen af prospekter og overtagelsestilbud til Københavns Fondsbørs. Notering og afnotering 51 nye selskaber blev noteret i 2006, og 35 blev afnoteret. Ved årets udgang var der ialt 599 selskaber noteret på den Nordiske Børs nye warrants blev noteret på SSE og HSE, hvilket udgør en stigning af 670 over 2005 volumen. 774 nye obligationer blev noteret. Dette udgør en stigning i forhold til 2005-tallene på 65 obligationer. Stigningen var mest markant på HSE. Herudover, blev andre finansielle instrumenter noteret: to nye ETFs (exchange traded funds), handlet i euro, blev noteret på SSE og en ny ETF blev noteret på HSE. I tillæg til dette, blev der noteret 21 nye investeringsforeninger og 44 ex udbytte afdelinger på CSE. Sager vedrørende af noterede selskaber, medlemmer og andres overtrædelse af regler 102 skriftlige sager blev initieret som følge af noterede selskabers manglende overholdelse med reglerne eller markeds praksis. 55 af disse forhold resulterede i skriftlig påtale fra fondsbørserne. Fire blev overført til disciplinærkomiteen hos SSE og HSE. Fem forhold på HSE blev overført til sekretariatet for Disciplinærkomitéen, som udstedte påtaler til de pågældende selskaber. Hoveddelen af sagerne, som resulterede i en skriftlig påtale, vedrørte selskabernes manglende overholdelse af Fondsbørsens regler om udbredelse af kursfølsom information. I 17 forhold, har lokale og udenlandske medlemmer modtaget skriftlig kritik fra fondsbørserne. I tillæg til disse, blev tre svenske sager overgivet til Disciplinærkomitéen. Kritikken omhandlede situationer, hvor handelen blev gennemført til afvigende kurser, manglende overholdelse af indberetningsreglerne, upassende opførsel som market maker og manglende kontrol og rutiner for automatisk handlede ordrer. Afgørelser fra Disciplinærkomitéen Disciplinærkomitéer er kun oprettet på SSE og HSE. På CSE bliver tilsvarende sager håndteret af Fondsbørsen selv, bortset fra sager som bliver håndteret på baggrund af delegation fra Finanstilsynet og som er af væsentlig offentlig interesse eller har vidtrækkende konsekvenser. Sager af denne slags bliver afgjort af Fondsrådet i Danmark. Disciplinærkomitéen på SSE traf afgørelser i fem forhold. To af disse forhold vedrørte noterede selskaber. Et selskab blev bødelagt SEK for at have offentliggjort information om en ekstraordinær generalforsamling efter tidsfristen og for ikke at have håndteret kursrelevant information korrekt. En anden sag vedrørte et selskab, som ikke informerede markedet med tilstrækkelig og korrekt information om et overtagelsestilbud. Selskabet blev pålagt en bøde på SEK 384,000 for dette forhold. De sidste tre sager vedrørte børsmedlemmer. I et tilfælde valgte Disciplinærkomitéen at ikke sanktionere medlemmet, selvom medlemmet havde overtrådt regler angående formidling af ordrer. En anden sag vedrørte en bank, som havde sat kursen for en aktie lavere end daværende markedskurs, og derefter købt aktier til egen konto til den lavere pris. Et medlem modtog en advarsel for ikke EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 4(30)

5 at have overholdt NBK-reglerne om oplysningsforpligtelser i sager vedrørende virksomhedsopkøb og overførsel af aktier. Disciplinærkomitéen på HSE traf afgørelser i to sager. Et selskab modtog en advarsel for at overtræde reglerne for oplysningsforpligtelser, og et andet selskab fik en bøde på EUR fordi selskabet ikke umiddelbart havde offentliggjort information om væsentlige ændringer i selskabets resultater og omsætningsestimater. Forhold vedrørende insiderhandel og markedsmisbrug 60 forhold angående mulig insiderhandel og markedsmisbrug blev overgivet fra SSE og HSE til de svenske- og finske Finanstilsyn. I 2005 var det tilsvarende antal 57 forhold. Yderligere har CSE overgivet et antal lignende sager til det danske Finanstilsyn til videre efterforskning. Uddannelse og andre tillidsskabende tiltag I overensstemmelse med de nye noteringsbetingelser fra 2. oktober 2006, skal alle bestyrelsesmedlemmer i noterede selskaber have tilstrækkelig erfaring og uddannelse til at lede et noteret selskab. Til det formål tilbyder fondsbørserne kurser om noteringsbetingelser, oplysningsforpligtelser og insider lovgivning til ansatte og repræsentanter i selskaberne. På SSE har dette været et noteringskrav de seneste 3 år, og i løbet af denne periode har cirka mennesker deltaget på kurserne. Lignende kurser har også været arrangeret for andre markedsdeltagere. Personale fra Surveillance-afdelingerne har også deltaget i flere noterede selskabers generalforsamlinger Corporate Governance Anbefalinger for god selskabsledelse er blevet implementeret på alle tre markeder på den Nordiske Børs. Surveillance har foretaget undersøgelser med henblik på at afklare, hvordan de noterede selskaber forholder sig til anbefalinger for god selskabsledelse i Den generelle konklusion fra undersøgelserne var, at anbefalingerne har blevet godt modtaget hos selskaberne, og at princippet følg eller forklar er blevet brugt. I Finland blev en nyt selv-regulerende organ, Securities Markets Association, etableret i december. Andre Sager Udover de overnævnte aktiviteter, så har Surveillance håndteret forskellige sager, så som overførsel af selskaber til den Nordiske Børs observationsliste, forskellige former for Corporate Actions, fondsbørsmeddelelser, storaktionærmeddelelser, børspauser og regnskabssager. Yderligere information om disse sager kan findes i senere i rapporten. First North First North er navnet på de alternative markedspladser på SSE og CSE for mindre vækstvirksomheder. 38 selskaber blev optaget til handel på First North i Sverige og ni selskaber blev optaget til handel på First North i København. Selskaberne på First North bliver overvåget af deres Godkendte Rådgiver, men i sidste ende er det fondsbørserne, som sanktionerer selskaberne, hvis de overtræder reglerne. En sag blev håndteret af SSE overfor EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 5(30)

6 et selskab, som ikke kom med tilstrækkelig information om en stor aftale, som selskabet havde indgået. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 6(30)

7 For mere detaljeret information, læs venligst den efterfølgende rapport. Hvis De har yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte følgende: Sverige: Anders Ackebo (+46) Finland: Janne Seppänen (+358) Danmark: Erik Bruun Hansen (+45) EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 7(30)

8 Stockholmsbørsen Noteringer og afnoteringer Aktier I løbet af 2006 afholdt Surveillance 28 (22) møder med IPO kandidater i samarbejde med Company Services. SSE s Noteringskomité afholdt 18 (11) møder i Totalt blev 25 (9) selskaber noteret i Old Mutual Plc blev officielt noteret på Fondsbørsen, LogicaCMG plc blev registreret til handel på den eksterne handelsliste, mens de andre nye selskaber blev optaget til handel. KappAhl Holding AB, Gant Company AB, Diös Fastigheter AB, Biovitrum AB, BE Group AB, Rezidor Hotel Group AB, Lindab International Ab, Linkmed AB og Tilgin AB blev alle noteret efter emissioner eller salg af eksisterende aktier. Catena AB, Husqvarna AB, Securitas Direct AB, Securitas Systems AB og Carl Lamm AB var alle datterselskaber fra eksisterende noterede selskaber. EpiCept Corporation fusionerede med Maxim Pharmaceuticals Inc i løbet af efteråret 2005, og EpiCept Corporation blev noteret i begyndelsen af Lawson Software Inc opkøbte Intentia AB og blev sekundært noteret. Tre selskaber blev overflyttet fra First North til hovedmarkedet: AarhusKarlshamn AB, Uniflex AB and Melker Shörling AB. PA Resources AB, Svithoid Tankers AB og Rejlerkoncernen AB skiftede deres noteringer fra andre børser eller autoriserede markedspladser. New Unibet Group Ltd. skiftede domicil fra Storbritannien til Malta og blev derefter noteret på SSE. First North, vores alternative markedsplads for mindre vækst virksomheder, blev lanceret den 12. juni. First North er en omformet og forbedret version af Nya Marknaden i overensstemmesle med Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). I løbet af 2006 blev 38 (10) selskaber optaget til handel på markedspladsen. 12 selskaber blev optaget til handel før lanceringen af First North og 26 selskaber blev optaget til handel efter lanceringen. Totalt blev 21 (15) selskaber afnoteret i løbet af Nogle af disse er dog tilknyttet Fondsbørsen på grund af fusioner med eller opkøb af noterede selskaber. Resco AB blev opkøbt af AcandoFrontec AB, Intentia AB blev opkøbt af Lawson Software Inc., Skandia Försäkrings AB blev opkøbt af Old Mutual Plc, Trio AB og WM-data AB blev opkøbt af Logica CMG Plc.. LB Icon fusionerede med Framfab AB, som derefter skiftede navn til LBI International AB. Unibet Group Plc blev afnoteret i forbindelse med en juridisk omstrukturering af domicil fra Storbritannien til Malta. VLT AB skiftede fra at være noteret til at blive handlet på First North. Optimail AB, Glocalnet AB, Klippan AB, Strålfors AB, Gambro AB, Biacore Internatioanl AB, Närkes Elektriska AB, Capio AB, Medicover Holding S.A., Senea AB og Custos AB blev afnoteret efter gennemførte overtagelsestilbud. Powerwave Technologies Inc blev afnoteret på selskabets forespørgsel. Ved udgangen af 2006 var der 273 noterede selskaber på SSE, hvilket er en stigning på tre selskaber fra udgangen i En analyse af de nye selskabers værdi ved udgangen af 2006 sammenlignet med værdien af de afnoterede selskaber, som ikke forblev på Fondsbørsen i EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 8(30)

9 andre industrigrupper viste, at de nye selskabers værdi var over SEK 10 milliarder større end værdien af de ovennævnte afnoterede selskaber. Warrants Totalt blev der noteret nye warrants i 2006, hvilket er en stigning i forhold til 2005, hvor der blev noteret warrants. I løbet af 2006 blev der afnoteret 885 (1.560) warrants. Handelsbanken noterede 149 (213) knock-out warrants på SSE. UBS og ABN AMRO noterede totalt 32 Open-End Certificates på SSE. Obligationer I 2006 blev der noteret 503 (385) nye obligationer, hvoraf 400 (193) var på SOX-listen, 78 (163) var på den månedlige liste og 25 (29) var på Bulletin Board og indberetning. 3 (22) MTN programmer blev godkendt i Fra og med 1. januar 2006, godkender SSE ikke længere prospekter. Ifølge prospektdirektivet er Finanstilsynet i Sverige den kompetente myndighed til at godkende prospekter. Nedgangen i noteringer på den månedlige liste er en konsekvens af implementeringen af direktivet, hvoraf undtagelsen til at lave prospekt er frafaldet. Andre finansielle instrumenter - Exchange Traded Funds og tegningsoptioner 2 (3) Exchange Traded Funds (ETF) blev noteret på SSE i I maj blev Xact VINX30 lanceret, der er en ETF, som følger de 30 mest omsatte aktier på de Nordiske fondsbørser (Stockholm, København, Helsingfors og Oslo). I september, blev Xact FTSE RAFI Fundamental Euro noteret. Det er en ETF som er baseret på fundamentale selskabsværdier (penge strømme, salg, bogført værdi og dividender). De 2 nye ETF ere bliver begge handlet i euro. 1 (2) tegningsoption blev noteret på SFB i 2006 og 4 (4) tegningsoptioner blev afnoteret. Overførsel til observationslisten Som et signal til aktiemarkedet, kan selskaber midlertidigt blive underlagt øget overvågning. En overførsel til observationslisten skal kun være for en begrænset tidsperiode, normalt ikke mere end 6 måneder. I løbet af 2006, overførte SSE aktierne i 24 (15) selskaber til observationslisten og 4 selskaber, som har befundet sig på listen, er blevet tilbageført til den normale liste. Capio, Custos, Cybercom Group Europe, Medicover Holding, Närkes Elektriska, Protect Data, Scania, Semcon, Senea og WM-data blev overført til observationslisten da selskaberne blev genstand opkøbstilbud. Biacore International, Gambro, Glocalnet, JC, Resco, Skandia og Strålfors opfyldte ikke noteringsbetingelserne angående ejerskabskoncentration. Trio overtrådte noteringsbetingelserne om aktionærfordeling. Daydream Software, Tripep og Viking Telecom blev overført som en konsekvens af væsentlige planlagte ændringer i selskabernes forretningsstrategier. Intentia International, Optimail, og Powerwave Technologies blev overflyttet til observationslisten, fordi selskabet havde søgt om at få afnoteret sine aktier. Cybercom Group Europe og Semcom blev tilbageført fra observationslisten, fordi købstilbuddene i selskaberne blev gennemført, og selskaberne er stadig noteret. Fastighets EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 9(30)

10 AB Balder (tidligere Enlight International) og Phonera (tidligere Viking Telecom) blev tilbageført, fordi selskaberne havde gennemført en ny noteringsproces. Corporate Actions samt køb og salg af egne aktier 20 (28) nye emissioner blev gennemført i Behovet for yderligere kapital var mest udtalt blandt teknologi selskaberne. Hexagons emission var den største og provenuet fra denne var på over SEK 2,7 mia. Antallet aktie-splits og sammenlægninger løb op til 24 (19), hvoraf 21 (13) var splits og 3 (6) var sammenlægninger. Dette er en væsentlig stigning i forhold til I tillæg til de generelle dividender, udgjorde et antal indløsningsprogrammer en stor del af værdioverførselen fra selskaberne til aktionærerne. Der blev gennemført 9 tilbagekøbsprogrammer, hvoraf 5 af disse blev kombineret med aktie-split. Dette er det samme antal som i Der var en stigning i antallet af selskaber, som udbetalte udbytter. I 2006 betalte 8 selskaber udbytte mod 5 forrige år. De ovennævnte corporate actions resulterede i 24 (29) tegningsrettigheder, 20 (25) betalte tegningsrettigheder, 3 (7) tilbagekøbsrettigheder og 10 (2) tegningsaktier. Nye aktieemissioner resulterede i et provenu på SEK (6.612) millioner, hvor indløsningsprogrammerne resulterede i en overførsel af SEK (36.554) millioner til aktionærerne. Virksomhedsovertagelser Direktivet om overtagelsestilbud blev implementeret i svensk lov den 1. juli Det svenske Finanstilsyn er udnævnt som den kompetente myndighed, men for at bibeholde effektiviteten i markedet, foretages overvågning af essentielle dele af lovgivningen af fondsbørserne og Fondsrådet. Den svenske implementering af direktivet om overtagelsestilbud består hovedsagligt af en ny struktur og redaktionelle ændringer. De materielle regler er i store træk uændrede. Som følge af implementeringen af sirektivet om overtagelsestilbud består den svenske lovgivning af en kombination af selvregulering og lovgivning, som dermed opfylder kravene i direktivet om, at reglerne for overtagelsestilbud har grundlag i svensk lov. Det er vigtigt at understrege, at loven fastsætter, at et offentligt købstilbud kun kan fremsættes af et selskab, som har forpligtet sig til at følge reglerne på den fondsbørs, hvor målvirksomheden er noteret. Et kontraktretsligt forhold oprettes dermed mellem fondsbørsen og tilbudsgiveren, selv om sidstnævnte ikke er noteret i Sverige. Opkøbsvirksomheden er underlagt de samme krav gennem noteringsbetingelserne på fondsbørsen. Disciplinærkomitéen kan pålægge bøder på op til SEK 100 mio ved overtrædelse af reglerne. Overvågningen af overtagelsestilbud er en ny opgave for SSE fra den 1. juli. I løbet af anden halvdel af året, er der offentliggjort 11 tilbud til markedet. 9 af disse blev afsluttet og ingen er blevet trukket tilbage. Ved årets udgang er der stadig 2 tilbud, som er åbne. MAN s overtagelsestilbud på Scania AB og tilbudet for Gambro har tiltrukket sig mest opmærksomhed i markedet i For hele året 2006 blev 18 (12) overtagelsestilbud offentliggjort til markedet. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 10(30)

11 Fondsbørsmeddelelser og storaktionærmeddelelser I forbindelse med noteringer og afnoteringer af finansielle instrumenter, har overvågningsafdelingen offentliggjort (1.358) fondsbørsmeddelelser i relation til de pågældende instrumenter. For at lette distributionen af information vedrørende væsentlige ændringer i aktiebeholdninger, offentliggør Surveillance fondsbørsmeddelelser til markedet. I 2006 blev der offentliggjort 617 (578) fondsbørsmeddelelser i denne kategori. Forhold vedrørende noterede selskaber, medlemmer og andres overtrædelse af reglerne SSE har i 2006 initieret 56 (63) skriftlige sager vedrørende noterede selskaber og andre markedsdeltagere, inklusiv First North. 26 (24) sager blev afsluttet med skriftlig påtale fra Fondsbørsen, og 2 sager blev overgivet til Disciplinærkomitéen. Forholdene, som medførte skriftlig påtale, omhandlede følgende områder: 6 selskaber fik kritik for at have offentliggjort information, som SSE fandt utilstrækkelig for, at markedet kunne lave en korrekt vurdering af nyhedens økonomiske effekt på selskabets aktie. 2 forhold vedrørte offentliggjorte pressemeddelelser om store opkøb af andre virksomheder, som ikke indeholdte information angående købsprisen. 2 andre sager vedrørte information om større ordre, som blev offentliggjort uden at værdien af ordren fremgik. 7 selskaber fik kritik for at have overtrådt reglerne om, at kurspåvirkende information skal offentliggøres til hele markedet samtidigt. 2 af selskaberne offentliggjorde information kun til pressen, og 2 andre selskaber gav denne informationen i forbindelse med telefon konferenser. Et selskab fik kritik for ikke indenfor rimelig tid at have offentliggjort information om et forskningsgennembrud for selskabet. Et andet selskab modtog kritik, fordi selskabet ikke havde kontaktet SSE før de offentliggjorde kraftig kurspåvirkende information, og dermed fik SSE ikke muligheden for at sætte en børspause for at sikre retfærdig handel i aktien. 9 markedsdeltagere, hovedsagelig udenlandske og svenske investeringsselskaber og fonde, fik kritik for ikke at have offentliggjort fondsbørsmeddelelser angående køb, salg og overførsler af aktier, som er et krav i NBK s regelsæt. En sag vedrørende overtrædelse af overnævnte regler blev overført til det svenske Fondsråd, som udsendte kritik af selskabet, Waldir AB. SSE har i løbet af 2006 påpeget mindre brud på regler i 80 (82) tilfælde til selskaber og markedsdeltagere. Hovedsagelig var dette til selskaber, som lavede mindre formelle fejl i deres kvartalsrapporter. SSE gav formel kritik til medlemmer 14 (16) gange i lokale og 8 fjernmedlemmer fik formel kritik. 2 undersøgelser blev startet, uden at der blev givet formel kritik. 3 undersøgelser resulterede i sager, som har blevet overgivet til Disciplinærkomitéen, og yderligere 2 sager er stadig under behandling ved årets udgang. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 11(30)

12 Sagerne, som medførte formel kritik vedrørte situationer, hvor det anses, at handelen ikke reflekterede den aktuelle markedsværdi på de pågældende instrumenter, manglende overholdelse af handelsindberetningsregler, upassende opførsel som market maker og manglende kontrol og rutiner for automatisk ordre formidling. 1 I forhold til 2005, vedrørte sagerne med handel til afvigende kurser primært aktiviteter i løbet handelsdagen og ikke ved lukketid. I 4 af de overnævnte sager, blev handelen gennemført ved automatisk ordre formidling, og den udstedte kritik var begrundet i medlemmernes ansvar for handel, som var initieret af deres klienter. I alle 4 sager, udtrykte medlemmerne enighed med den upassende effekt, handlerne havde haft i markedet, men det var ikke lykkedes at opretholde passende rutiner og kontrolfunktioner for at forhindre den slags handler. I 2 af tilfældene, var manglende rutiner og kontrolfunktioner en væsentlig del af den udstedte kritik. 2 af sagerne, som vedrørte handler, der ikke reflekterede den aktuelle markedsværdi, vedrørte lukningen af markedsordrerne. Den ene vedrørte et antal handler, som skulle udføres i markedet på den sidste dag i et kvartal, og handelen havde en væsentlig markedseffekt for enkelte af de involverede instrumenter. Henset til det følsomme tidspunkt, blev det betragtet som særdeles upassende, at der ikke var udvist større forsigtighed ved gennemførslen af handlen. Den anden sag vedrørte handel ved udgangen af en handelsdag, hvor medlemmet deltog i et struktureret produkt, som skulle udstedes næste dag baseret på lukkekursen den foregående dag. Dette er en følsom situation, hvor medlemmets handelsaktiviteter kan have en indvirkning på markedskursen til et relateret værdipapir eller transaktion, hvor medlemmet har en økonomisk interesse. Et tilfælde, hvor der blev udstedt formel kritik, var en situation, hvor en automatisk handelsapplikation generede et antal ordre, som skulle handles i flere forskellige ordrebøger. Grundet en uforudset hændelse, blev handelen udført mere aggressivt end medlemmet havde forventet og pludselige prisændringer opstod i enkelte ordre bøger. 3 medlemmer fik kritik for at ikke have rapporteret handler udført udenfor ordrebøgerne, såkaldte manuelle handler, indenfor det korrekte tidsrum. Disse fejlrapporteringer skyldtes, at medlemmerne oplevede system fejl, og den automatiserede ordrerapportering blev ikke udført over en længere tidsperiode for alle 3 medlemmer. 3 sager vedrørte 3 medlemmers rolle som market maker. 2 af medlemmerne blev kritiseret for at ikke have opført sig neutralt i prissætningen af instrumenterne i markedet. Incidenterne var i sig selv ikke alvorlige, men blev betragtet som alvorlige da de principper, de dækker over, er meget vigtige. Det tredje medlem blev kritiseret for en situation, hvor de ophørte med at stille priser for nogle warrants, med det resultat at det opstod en betydelig usikkerhed om den korrekte værdi af instrumenterne. Medlemmet, som også var udsteder af warrants, gav hverken fondsbørsen 1 Automatisk ordre formidling, er en funktion som et medlem kan tilbyde sine klienter efter godkendelse fra fondsbørsen. Klienterne kan derefter sende deres ordre direkte gennem medlemmets systemer til markedet. Selv om medarbejderne hos medlemmet aldrig berører en sådan ordre, så bærer de fuldt ansvar for ordrene overfor fondsbørsen. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 12(30)

13 eller markedet den relevante information rettidigt, hvorved forudsætningerne for en retfærdig og gennemskuelig handel med instrumenterne ikke var til stede. I et tilfælde, blev der udstedt kritik til et medlem, fordi medlemmet ikke havde overholdt reglerne for forsinket offentliggørelse. Den grundlæggende regel for handelsindberetning er, at en handel udført via fondsbørsen i et noteret instrument, skal rapporteres så hurtigt som muligt til fondsbørsen og senest efter 5 minutter. Hvis visse kriterier er opfyldt, kan rapporteringen af handlen dog udsættes 2, som det fremgår af Norex Medlems regler under forsinket offentliggørelse. I dette tilfældet blev det konkluderet, at kriterierne ikke var opfyldt, selvom medlemmet havde valgt at bruge forsinket offentliggørelse. Handlen skulle have blevet indberettet dermed offentliggjort straks. I nogle af de ovennævnte sager, var de involverede medlemmer enige i, at reglerne var overtrådt, og integriteten i markedet blev svækket på baggrund af de ovennævnte handler. Efterfølgende har de ovennævnte sager ført til en forbedring af kontrollen og associerede rutiner hos medlemmerne. Dette bidrager til at nedsætte risikoen for yderligere og potentielt mere alvorlige sager. Det er en også et vigtig formål for Surveillance på fondsbørserne, at man hjælper medlemmerne med at forbedre deres rutiner. SSE har gennemført undersøgelser i situationer, hvor der har opstået leveringsproblemer fordi medlemmer ikke har haft mulighed for at levere instrumenter. Dette er ikke kun et leveringsproblem, men også potentielt et brud på medlems reglerne, og kan i visse tilfælde betragtes som markedsmisbrug. I 2007 forventes det, at fondsbørserne introducerer buyin 3 regler i Norex regelsættet, for at implementere et værktøj, som kan bidrage til at løse situationer, hvor leveringsproblemer er opstået. Det kan ikke udelukkes, at sanktionsmuligheder i regelsættet ved gentagende leveringsproblemer stadig vil blive håndhævet. Særligt hvis fondsbørsen opdager, at medlemmerne selv har bidraget til leveringsproblemerne ved at short-sell instrumenter for egen regning. Den slags åbenlyse brud på reglerne vil blive overgivet til Disciplinærkomitéen. I mange af de overnævnte sager, så blev en rapport sendt videre til det svenske Finanstilsyn eller myndigheden for speciel økonomisk kriminalitet i forhold til medlemmernes aktiviteter. Afgørelser fra Stockholmsbørsens Disciplinærkomité Stockholmsbørsens Disciplinærkomités rolle er at vurdere mistanker om børsmedlemmer, mæglere eller noterede selskaber, som har overtrådt de regler og forskrifter som gælder på SSE. Hvis SSE mistænker, at en af de overnævnte parter har overtrådt reglerne, bliver mistanken rapporteret til disciplinærkomiteen. SSE undersøger sagen videre og videreformidler beviserne i sagen, hvorefter Disciplinærkomitéen udsender en afgørelse med mulige sanktioner. Sanktionsmulighederne overfor noterede selskaber er advarsler, 2 Kriterierne er, at medlemmet må påtage sig markedsrisikoen i forhold til en klient ordre, og at størrelsen på ordren overstiger visse fastlagte størrelser. 3 En buy in referer til en situation, hvor køber, som ikke har modtaget aktierne fra sælger, får muligheden for at erhverve de samme aktier i markedet, uden at skulle afvente yderligere levering fra sælger. Sælger må derefter påtage sig udgiften til den buy-in transaktion, som køber har foretaget. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 13(30)

14 bøder eller afnotering. Bøderne kan udgøre 1 til 15 gange den årlige noteringsafgift. Sanktionsmulighederne mod medlemmer af fondsbørsen er advarsler, bøder og fratagelse af medlemsstatus, mens handlere kan modtage advarsler, bøder eller blive frataget deres handelslisens. Disciplinærkomitéens formand og viceformand skal være advokater med dommererfaring. Minimum 2 andre medlemmer af Disciplinærkomitéen skal have indgående kendskab til værdipapirmarkedets funktioner. Disciplinærkomitéen kom med afgørelser i 5 (9) sager i af disse afgørelser vedrørte noterede selskaber. Den første vedrørte Wedins Skor & Accessoarer AB og selskabet blev pålagt at betale en bøde på SEK (3 gange den årlige noteringsafgift) for at have overtrådt noteringsbetingelserne ved at ikke have offentliggjort information om en ekstraordinær generalforsamling indenfor de fastlagte tidsrammer og for at ikke have håndteret kursfølsom information i henhold til reglerne. Den første del af komitéens afgørelse referer til, at selskabets bestyrelse den 27. september 2005 besluttede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, fordi de ikke kunne bestemme sig for selskabets fremtidige ledelses model. Bestyrelsens beslutning var kursrelevant information, men blev først offentliggjort 2 dage senere. Et par uger efter bestyrelsesmødet, modtog selskabet information fra deres hovedkreditor om, at denne ville kræve en hurtigere nedbetaling på selskabets lån. Dette blev vurderet til at være kursrelevant information, men bestyrelsen valgte at udsætte offentliggørelsen af informationen i henhold til gældende lovgivning. Selskabet burde derudover stadig have informeret SSE om dens beslutning om at udsætte offentliggørelsen, og senere, da informationen var lækket til pressen, skulle selskabet øjeblikkeligt have offentliggjort informationen. Den anden sag vedrørte Wise Group AB, tidligere kendt som Sign On i Stockholm AB, og selskabet blev bødelagt SEK (2 gange den årlige noteringsafgift) for at have overtrådt selskabets noteringsbetingelser ved at ikke have offentliggjort tilstrækkelig information i en pressemeddelelse. I en pressemeddelelse dateret den 9. juni 2004, informerede Sign On markedet om en aftaleom opkøbet af Svea Ekonomi AB. Denne nyhed havde en positiv indvirkning på selskabets aktiekurs. Pressemeddelelsen indeholdt ikke detaljer om, at transaktionen var betinget af en afslutning på due diligence processen, eller at parterne havde mulighed for at ophæve aftalen, hvis det ikke var muligt at nå til en overensstemmelse igennem processen. Det kunne derfor ikke drages nogen anden konklusion end, at aftalen var definitiv og uigenkaldelig. Dette var ikke i overensstemmelse med fakta. De andre 3 sager vedrørte medlemmers handelsaktiviteter og blev overført til Disciplinærkomitéen. 2 af disse forhold førte til sanktioner mod medlemmerne. Sagen, som ikke medførte en sanktion vedrørte et medlem, som modtog ordre til at handle i et stort antal instrumenter over flere dage, hvor lukkekursen over de sidste dage, som også inkluderede den sidste handelsdag i måneden, skulle benyttes som et benchmark. SSE argumenterede for, at for et af instrumenterne var handelen på den sidste dagen i måneden alt for aggressiv og at medlemmet på vegne af sin klient havde en interesse i at ændre på lukkekursen. Disciplinærkomitéen var enig i, at handelen kunne fortolkes som et brud på Norex medlemsreglerne, men fandt, at omstændighederne var for utilstrækkelige til at medføre en sanktion. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 14(30)

15 Et andet forhold vedrørte Dansk Bank og en handel som fandt sted ved markedets åbning den 10. april. En ordre fra en klient om at sælge aktier i Munters blev lagt under åbningsauktionen og prisen blev sat til en meget lavere pris end handlerne fra den foregående handelsdag. Herudover lagde Danske Bank en korresponderende købsordre ind for sin egen regning og købte en andel af klientens aktier til en pris, som ikke kunne regnes for at være i klientens bedste interesse. Danske Banks handlinger blev fundet til at være i uoverensstemmelse med Norex medlemsreglerne og svigtede sin forpligtelse til at handle i klientens bedste interesse og blev dermed bødelagt SEK Mægleren ansvarlig for handelen i Danske Bank modtog en advarsel. Goldman Sachs International modtog en advarsel fra Disciplinærkomitéen, fordi medlemmet ikke opfyldte sine oplysningsforpligtelser i henhold til NBK-reglerne om offentliggørelse af køb og overførsel af aktier, i forhold til deres transaktioner i det noterede selskab Sintercast AB. For at se den komplette oversigt over Disciplinærkomitéens afgørelser henvises til SSE s hjemmeside for: noteringochovervakningstockholm/disciplinnamnd/ Børspauser Ifølge Exchange and Clearing Operations Act, skal SSE i særlige tilfælde iværksætte en børspause. Dette kan ske i tilfælde, hvor offentligheden ikke har adgang til information om et instrument eller en udsteder på lige vilkår med andre markedsdeltagere. En sådan beslutning kan også træffes, hvis der findes tilstrækkelig begrundelse i andre hensyn, for eksempel når et selskab skal offentliggøre særdeles kursfølsom information under kontinuerlig handel. En børspause varer normalt kun et par timer, og børspauser over et døgn er sjældne. I løbet af 2006 blev det udført 15 (13) børspauser i aktier på SSE. Forhold vedrørende insiderhandel eller markedsmisbrug som er overført til Finanstilsynet eller Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet 45 sager vedrørende mistænkelig overtrædelse af gældende regler og forskrifter blev overgivet til Finanstilsynet og/eller til Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet. I 2005 var der 42 sager og i 2004 var der 33 sager, der blev overgivet. De fleste af de 45 sager som blev overført, vedrørte mistænkelig markedsmisbrug, hovedsagelig ulovlig insiderhandel og ulovlig videregivelse af insiderinformation. 12 sager vedrørte forskellige former for kursmanipulation, som for eksempel såkaldt windowdressing eller wash-trading. En af de 12 kursmanipulationssager opstod da nogen prøvede at influere kursudviklingen i aktien ved at sprede falsk information om selskabet. Et antal af de rapporterede sager vedrørte situationer hvor en markeds deltager repræsenterede forskellige juridiske enheder med varierende skatte status, og hvor de EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 15(30)

16 medfølgende transaktioner blev gennemført med det formål at skifte skatte grundlaget mellem enhederne. En rapport til det svenske Finanstilsynet vedrørte en situation hvor fondsbørsen fandt grundlag for at stille spørgsmål ved om en handels medlem havde håndteret en interesse konflikt på en fornuftig måde. Medlemmet havde handlet en stor andel af et selskabs aktier med en klient som var en repræsentant af det overnævnte selskab og selskabet var også en klient til medlemmet. Kurser for bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af direktionen og revisorer i noterede selskaber I 2006, blev der afholdt 35 kurser vedrørende børsregler og insiderlovgivning, og kurserne havde over 700 (600) deltagere. På SSE blev disse kurserne obligatoriske for bestyrelsesmedlemmer, direktionen og revisorer i noterede selskaber i juli Siden juli 2003 havde mere end mennesker deltaget i kurserne. Da noteringsbetingelserne blev harmoniseret i Norden den 2. oktober, blev denne regel ændret. Nu er det alene et krav at de ovennævnte grupper skal have tilstrækkelig kompetence og erfaring til at lede et noteret selskab og opfylde noteringsbetingelserne for selskabet. Retningslinierne skal sørge for en generel forståelse for børs- og noteringsreglerne ved deltagelse i en SSE s kurser. Ledelse fra First North selskaber har også deltaget i disse kurser. Andre tillidsskabende tiltag For at bedre kunne informere om sine aktiviteter til børsens medlemmer, har Trading Surveillance været på besøg hos et antal forskellige medlemmer; en aktivitet som blev initieret i efteråret Denne aktivitet er planlagt til at forsætte og udvides til fjernmedlemmer i fremtiden. Trading Surveillance har også deltaget som instruktører på flere kurser for nye handlere og ved et seminar for compliance ansatte med svenske finansmyndigheder. I 2006 har Issuer Surveillance deltaget i 12 generalforsamlinger, og arrangeret flere møder med warrant- og obligationsudstedere, rådgivere og journalister. I samarbejde med det svenske Finanstilsyn, blev der afholdt et høringsmøde for aktieudstedere og rådgivere i forbindelse med det nyligt implementerede prospektdirektiv. I tillæg til dette har der været mere generelle arrangementer for journalister, udstedere og rådgivere angående nye regler. Issuer Surveillance har også deltaget som foredragsholdere ved seminarer afholdt af den svenske aktionærforening. Issuer Surveillance har også trænet medlemmer af foreningen i noterings- og børsregler som forberedelse for medlemmernes deltagelse i noterede selskabers generalforsamlinger. Der er også blevet afholdt seminarer for ansatte hos de institutionelle investorer, Tredje- og Sjunde AP-fondene. Corporate Governance 2006 var det første fulde år med de svenske regler for Corporate Governance. Ved årets udgang havde 99 selskaber implementeret reglerne. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 16(30)

17 I en undersøgelse foretaget af SSE undersøgte, hvordan selskaberne overholdt Corporate Governance anbefalingerne, var der nogle generelle observationer. En observation var, at det tit var vanskeligt at gennemskue om selskabet overholdt anbefalingerne eller ikke. Generelt var resultatet, at Corporate Governance rapporterne var meget løst sammensat og indeholdt ikke meget specifik information i forhold til selskabet. I flere tilfælde var det også vanskeligt at finde information om forklaringer i relation til anbefalingerne. Revisionsforhold 2006 var det sidste år, hvor panelet for overvågning af årsrapporter blev brugt. Panelet blev oprettet for at sikre, at svenske selskaber skrev deres finansielle rapporter i overensstemmelse med loven og generelt accepterede regnskabsprincipper. Undervejs i 2006 blev det afgjort, at panelet skulle lukkes ned. Panelet udsendte 3 kommentarer i løbet af året vedrørende opdagelser gjort ved gennemgangen af 2004-årsrapporterne. Panelets sidste aktivitet var at producere en kort gennemgang af deres vigtigste opdagelser i 2005 årsrapporterne og delårsrapporterne for Denne gennemgang bliver sendt til alle svenske selskaber i begyndelsen af Der er en løbende diskussion mellem SSE og det svenske Finanstilsyn om, hvordan overvågningen af finansiel rapportering skal udføres i fremtiden. Yderligere arrangerede SSE en konkurrence kaldet The Best Financial Reporting. Vinderen i segmentet for store selskaber blev NCC AB, og blandt mindre selskaber vandt Elander AB. First North En offentlig advarsel blev udstedt til FlyMe Europe AB, som er optaget til handel på First North. Selskabet offentliggjorde den 1. september 2006, at de havde opkøbt en større del af et britisk selskab, men de informerede ikke markedet om, at opkøbet var betinget af godkendelse fra de britiske luftfartsmyndigheder. Da selskabet senere på måneden offentliggjorde, at handelen ikke blev gennemført, blev der ikke præsenteret en begrundelse for dette. Med denne opførsel havde selskabet overtrådt reglerne for First North, fordi de havde præsenteret handelen, som om den var afsluttet, når dette absolut ikke var tilfældet. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 17(30)

18 Helsingforsbørsen Noteringer og afnoteringer Aktier Noteringskomiteen bestemte sig for at notere 6 (9) selskaber på HSE i Aktierne i Salcomp Oyj, Ahlstrom Oyj og FIM Group Oyj blev noteret på Pre-listen og senere på Hovedlisten. Aktierne til Salcomp Oyj, Ahlstrom Oyj og FIM Group Oyj blev noteret på Hovedlisten. Aktierne til Outokumpu Technology Oyj blev først noteret på Pre-listen og senere på Hovedlisten. Noteringskomitéen bestemte sig for at afnotere 7 (3) selskaber. Pohjola Oyj blev afnoteret fra Hovedlisten, da de blev opkøbt af et andet noteret selskab, OKO Bank Oyj. Aktierne til Saunalahti Group Oyj blev opkøbt af det noterede selskab Elisa Oyj. Yderligere blev aktierne i Suomen Spar Oyj afnoteret fra I-listen efter selskabet blev opkøbt af et andet selskab. Sentera Oyj blev afnoteret fra NM listen, fordi selskabet blev opkøbt af det noterede selskab Sysopen Digia Oyj. Fortum Espoo Oyj blev afnoteret fra Hovedlisten efter at det noterede selskab Fortum Corporation havde opkøbt alle aktierne i selskabet. Som følge af en udskillelse til 2 selskaber blev aktierne til Orion Oyj afnoteret fra Hovedlisten. Aktierne til Kekkilä Oyj blev afnoteret fra I-listen da normal handel i selskabets aktier ikke længere var muligt. Det totale antal noterede selskaber ved årets udgang var 136 (137). Et selskab blev noteret på BL markedet. Warrants Totalt blev 922 dækkede warrants noteret i Dette er en væsentlig stigning i noterede warrants i forhold til 2005, hvor der var 577 warrants, som blev noteret. Antallet af afnoterede warrants var 826 (550). Ved årets udgang var der i alt 339 (342) warrants noteret på HFB. Obligationer Der var også en nævneværdig stigning i antallet af noterede obligationer. Totalt blev 105 (75) nye obligationer noteret og 68 (65) obligationer blev afnoteret. Exchange Traded Funds (ETFs) En ny ETF blev noteret i 2006, XACT OMXH25. I alt var der 2 ETF er noteret ved årets udgang, mod kun en ved udgangen af Tegningsretter Der blev noteret 22 (24) tegningsretter og 18 (25) yderlige partier af tegningsretter blev noteret. 41 (26) tegningsretter blev afnoteret. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 18(30)

19 Overførsel af selskaber til observationslisten Formålet med observationslisten er at gøre markedet opmærksom på specielle fakta eller omstændigheder i forhold til pågældende udsteder eller aktie. Observationslisten er en underliste til Hovedlisten. 9 (4) selskaber blev overført til observationslisten i Saunalahti Group Oyj, Suomen Spar Oyj, Pohjola Oyj, Kekkilä Oyj, Sentera Oyj og Fortum Espoo Oyj blev alle overført til observationslisten da selskaberne søgte om afnotering. Oral Hammaslääkärit Oyj blev overført til observationslisten da selskabet skiftede forretningsaktiviteter som følge af opkøb af et selskab. Selskabet blev tilbageført til Hovedlisten efter de offentliggjorde et prospekt. Oyj Leo Longlife Plc blev overført til observationslisten på grund af et skift i forretningsaktiviteter efter at selskabet havde opkøbt et ikke-noteret selskab. Selskabets navn blev ændret til Tiimari Oyj, og selskabet blev tilbageført til Hovedlisten efter de offentliggjorde et prospekt. Finnlines Oyj blev overført til observationslisten fordi der blev offentliggjort et købstilbud mod selskabet. Selskabet blev tilbageført til Hovedlisten efter tilbudsperioden udløb. Finnlines Oyj blev igen overført til observationslisten, da der opstod en forpligtelse til at fremstille et offentligt overtagelsestilbud. Corporate Actions og tilbagekøb af egne aktier Surveillance godkendte optagelse af 285 (338) yderligere aktier. 34(40) af disse var relateret til direkte emissioner og 3 til sammenlægning af aktieklasser. De resterende var relaterede til aktier tegnet med optionsrettigheder eller konvertible obligationer og konvertering af aktieklasser. I tillæg blev 6 (6) aktie splits og 3 (4) bonus udstedelser. I alt var der 20 (36) selskaber, som købte op egne aktier i Fondsbørs meddelelser HFB forberedte og offentliggjorde (1.174) fondsbørs meddelelser i relation til noteringen af nye instrumenter, emissioner af aktier eller andre instrumenter, navn ændringer og ændringer i handels koder. Noterede selskaber, medlemmer eller andres overtrædelser af regler HSE anmodede i 31 (29) tilfælde noterede selskaber om redegørelser. 14 (14) af disse resulterede i kritik fra Fondsbørsen; 5 blev overgivet til sekretariatet for Disciplinærkomitéen og 2 blev overgivet til Disciplinærkomiteen. De tilfælde, som resulterede i kritik fra fondsbørsen, vedrørte de følgende 13 (14) sager. Et noteret selskab modtog kritik, fordi selskabet ikke havde offentliggjort ændringer i bestyrelsesforslag til generalforsamlingen. Et andet noteret selskab blev bedt om at være påpasseligt med at kommentere på offentlig information, som ikke var offentliggjort i henhold til reglerne. Derudover blev det fastslået EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 19(30)

20 at et noteret selskab ikke kan lave restriktioner i aftaler med forretningsforbindelser vedrørende deres forpligtelser til at offentliggøre information. 2 noterede selskaber fik kritik, da selskaberne gav mere præcis information om fremtidige forventninger til pressen, end de tidligere havde offentliggjort. 2 noterede selskaber fik kritik, fordi selskaberne ikke hurtigst muligt havde offentliggjort bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Derudover udstedte HSE kritik til et andet noteret selskab for information, som kom frem på generalforsamlingen. Der blev forelagt information på generalforsamlingen, som kunne have en væsentlig indflydelse på aktiekursen. Denne informationen var ikke offentliggjort tidligere og kom først som fondsbørsmeddelelse, efter generalforsamlingen var afsluttet. Endvidere blev et noteret selskab kritiseret for at have undladt at organisere selskabets finansielle rapportering på en forståelig måde, selskabets aktiviteter og udstrækning taget i betragtning. Et noteret selskab fik kritik for ikke hurtigst muligt at have offentliggjort en fondsbørsmeddelelse om et selskabs opkøb. Hvis selskabet havde optrådt fornuftigt og forberedt fondsbørsmeddelelsen på forhånd, ville det have været muligt for selskabet at offentliggøre meddelelsen uden forsinkelser. Et noteret selskab fik kritik da selskabets ledelse udnyttede bestyrelsens godkendelse til at erhverve selskabets egne aktier uden at offentliggøre en fondsbørsmeddelelse. Et noteret selskab fik kritik for at ikke hurtigst muligt offentliggjort en fondsbørsmeddelelse om en væsentlig ordre. Hvis selskabet havde optrådt fornuftigt og forberedt fondsbørsmeddelelsen på forhånd, ville det have været muligt for selskabet at offentliggøre meddelelsen uden forsinkelser. HSE gjorde 2 medlemmer opmærksom på deres manglende overholdelse af reglerne angående indberetning af manuelle handler. Et medlem fik kritik for at ikke være opmærksomt på deres ansvar for ordrer, som blev lagt ind gennem deres automatiske ordre formidlingssystem. I dette tilfælde blev klientens ordre gennemført i konflikt med den daværende markedskurs. Afgørelser fra HSE s Disciplinærkomité og fra Disciplinærkomitéens sekretariat HSE s Disciplinærkomité håndterede 2 sager i 2006 og Disciplinærkomitéens sekretariat udstedte 5 (6) påtaler til noterede selskaber i samme periode. Disciplinærkomitéen udstedte en advarsel for overtrædelse af oplysningsforpligtelserne til Stora Enso Oyj. Disciplinærkomitéen observerede, at selskabet ikke havde offentliggjort en fondsbørsmeddelelse om deres profitabilitet og finansielle vækst, som selskabets direktør havde præsenteret på selskabets generalforsamling. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 20(30)

21 Disciplinærkomiteen udstedte en bøde på EUR til Benefon Oyj, efter de havde overtrådt oplysningsforpligtelserne for noterede selskaber. Disciplinærkomitéen fandt det bevist, at Benefon ikke hurtigst muligt offentliggjorde væsentlige ændringer i deres resultat og omsætningsforventninger for perioden 12. januar til 19. maj og ændret information angående lanceringen af et nyt produkt. Disciplinærkomitéen noterede, at selskabets brug af ordet lancering i deres fondsbørsmeddelelser var inkonsistent og misvisende overfor investorerne. Det faktum, at selskabet ikke offentliggjorde fondsbørsmeddelelser på en informativ eller konsistent måde, kan have bidraget til at vildlede investorerne. Disciplinærkomitéen noterede også, at selskabet havde overtrådt overensstemmelseskravet for kommunikation (regler og 3.1.8). Den 26. juni 2006 offentliggjorde selskabet en meddelelse vedrørende skemaet for nye produkter og estimater af resultat. Selskabet offentliggjorde fondsbørsmeddelelsen den 28. juni Disciplinærkomitéens sekretariat gav endnu en påtale for brud på oplysningsforpligtelserne. Selskabet fik påtalen fordi de ikke hurtigst muligt havde kommenteret på offentlig information. Den offentlige information havde en væsentlig effekt på selskabets kurs. Da selskabet offentliggjorde en fondsbørsmeddelelse vedrørende sagen, stod det klart, at den tidligere offentlige information var ret præcis. Derudover præciserede fondsbørsen overfor selskabet, at som et noteret selskab, skal selskabet opfylde sine oplysningsforpligtelser uanset, om selskabet har fortrolighedskontrakter med andre parter. Et noteret selskab fik en påtale for at have overtrådt oplysningsforpligtelserne. Selskabet fik påtalen, fordi de ikke havde offentliggjort en fondsbørsmeddelelse om en beslutning som havde en mulig signifikant effekt på deres aktiekurs. Beslutningen blev præsenteret på deres generalforsamling og først offentliggjort via fondsbørsmeddelelse efter generalforsamlingens afslutning. Et noteret selskab fik en påtale fordi en afgørelse fra bestyrelsen, som kunne have en væsentlig indflydelse på selskabets aktiekurs, ikke blev offentliggjort hurtigst muligt. Den kom først ud som fondsbørsmeddelelse den næste dag klokken 10 om morgenen. Hvis selskabet havde optrådt korrekt, havde de offentliggjort en fondsbørsmeddelelse samme dag. Beslutningen blev heller ikke offentliggjort før efter markedet var åbnet. Derved tilsidesatte selskabet investors muligheder for adgang til et korrekt og sandt billede af selskabets situation. Derudover udstedte Disciplinærkomitéens sekretariat en påtale til et selskab for ikke at have offentliggjort en nedjustering til markedet. Afslutningsvis modtog et noteret selskab en påtale fordi selskabet ikke hurtigst muligt offentliggjorde information, som viste sig at have en kraftig effekt på selskabets aktiekurser. I dette tilfældet burde det have været tydeligt for selskabet, at det havde en forpligtelse til at offentliggøre informationen. Der kom først en fondsbørsmeddelelse fra selskabet flere timer efter, selskabet modtog informationen. De fik en påtale, fordi selskabet først ikke havde tænkt sig at offentliggøre informationen, på baggrund af en aftale med tredje part. For at se den komplette oversigt over Disciplinærkomitéens afgørelser, henvises til HSE s hjemmeside: EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 21(30)

Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler.

Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler. OMX Surveillance Månedsrapport April 2008 Stockholm Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler. I den første sag bestemte

Læs mere

Juni - OMX Surveillance halvårsrapport 2006

Juni - OMX Surveillance halvårsrapport 2006 Surveillance og Håndhævelse Juni - OMX Surveillance halvårsrapport 2006 1. Indledning Tillid til kapitalmarkederne er en af de vigtigste forudsætninger for succesfuld og profitskabende fondsbørsaktiviteter.

Læs mere

OMX Surveillance. Stockholm

OMX Surveillance. Stockholm OMX Surveillance Månedsrapport september 2008 Stockholm I løbet af september har OMX Nordic Exchange Stockholms Disciplinær Komité truffet beslutning i en enkelt sag. Sagen omhandlede en situation, hvor

Læs mere

OMX Surveillance Årsrapport 2005

OMX Surveillance Årsrapport 2005 OMX Surveillance Årsrapport 2005 Indledning For at sikre fremgangsrige og indbringende børsaktiviteter er det vigtigt, at børsen har en høj grad af troværdighed på markedet. Dette glemmer man let i en

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

OMX Surveillance. Stockholm

OMX Surveillance. Stockholm OMX Surveillance Månedsrapport November 2008 Stockholm Disciplinærkomitéen i NASDAQ OMX Stockholm har i løbet af november truffet beslutning i en sag vedrørende HQ Bankaktiebolag og én af dets ansatte.

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR?

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? AGENDA Hvad er fondsbørsens rolle Hvad skaber eller sikrer en succesfuld notering eller

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN I FORORD... 3 II. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. Halvårsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse... 5 1.2. Manglende

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2008 NASDAQ OMX Copenhagen I. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. FØR 1. JULI 2008... 5 1.1.1. Manglende oplysninger om selskabets økonomiske situation... 5 1.1.2. Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.2 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Surveillance Copenhagen. NASDAQ OMX Copenhagen Surveillance årsrapport 2008

Surveillance Copenhagen. NASDAQ OMX Copenhagen Surveillance årsrapport 2008 Surveillance Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen Surveillance årsrapport 2008 INDLEDNING...3 KØBENHAVN...4 OPTAGELSE TIL HANDEL, SLETNINGER OG OVERTAGELSER...4 Aktier...4 Obligationer...5 Investeringsforeninger...5

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis.

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis. 15. august 2014 N Y B E K E N D T G Ø R E L S E O M O V E R T A G E L S E S T I L B U D Indledning Den 1. juli 2014 trådte den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Bekendtgørelsen indfører

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

OMX Surveillance. Stockholm

OMX Surveillance. Stockholm OMX Surveillance Månedsrapport Oktober 2008 Stockholm NASDAQ OMX Stockholm har i løbet af oktober måned kritiseret fem selskaber på hovedmarkedet. Den første sag omhandlede et selskab som, på grund af

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2006

Afgørelser og Udtalelser 2006 Afgørelser og Udtalelser 2006 OMX Den Nordiske Børs København E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S Afgørelser og Udtalelser 2006 1. Oplysningsforpligtelser 1. 1 Tidspunktet for

Læs mere

Offentliggørelse af prospekt og tilbud til aktionærerne i KF

Offentliggørelse af prospekt og tilbud til aktionærerne i KF Pressemeddelelse, 16. december 2004 Offentliggørelse af prospekt og tilbud til aktionærerne i KF Den 15. november 2004 meddelte OMX AB (publ) ( OMX ) og Københavns Fondsbørs A/S ( KF ), at de planlagde

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

9.1. Børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og accessoriske regler. 1. Konsekvenser ved manglende overholdelse

9.1. Børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og accessoriske regler. 1. Konsekvenser ved manglende overholdelse Side 1 af 11 9.1 Jacob Christensen, advokat, partner, Plesner Advokatfirma, jch@plesner.com Marts / 2013 Børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og accessoriske regler Denne artikel indeholder

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

First North-selskaber og informationsforpligtelsen

First North-selskaber og informationsforpligtelsen First North-selskaber og informationsforpligtelsen til markedet af Nis Jul Clausen 1. First North Denmark en markedsplads for handel med værdipapirer Den daværende OMX Københavns Fondsbørs nu NASDAQ OMX,

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 INVESTERINGSFORENINGER... 2 1.1 Manglende offentliggørelse af halv- og helårsrapport smat manglende indkaldelse til

Læs mere