Budgetoverslagsår Borgmesterens indledning Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.."

Transkript

1 Budget 2010 Budgetoverslagsår Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag Specificeret bevillingsoversigt Budgetbemærkninger generelle bemærkninger, herunder prisog lønfremskrivning Budgetbemærkninger Økonomiudvalget. 52 Budgetbemærkninger Udvalget for familie og institutioner. 68 Budgetbemærkninger Udvalget for sundhed, ældre og social 80 Budgetbemærkninger Udvalget for natur, teknik og miljø 91 Budgetbemærkninger Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetbemærkninger Udvalget for job og erhverv Takstblad Adresse: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

2 Budget 2010 Borgmesterens indledning. Den første valgperiode for Syddjurs Kommune har været præget af en trængt økonomi. De mest tydelige udtryk for det er, at det i efteråret 2008 var nødvendigt at få Velfærdsministeriets dispensation fra reglen om en positiv gennemsnitlig kassebeholdning over et år, og at det for budget 2010 var nødvendigt at ansøge om andel i Indenrigs- og Socialministeriets pulje til øgede skatteindtægter. Resultatet blev, at skatteprocenten i 2010 hæves fra 24,8 til 25,4. Den trængte økonomi har betydet, at byrådet har truffet beslutninger ud fra, hvad der på kort sigt er bedst for kommunens kassebeholdning. Disse beslutninger afspejler ofte ikke det, som byrådsmedlemmerne helst ville beslutte, og de kan derfor give anledning til uenighed og debat. På trods af det har det for budget 2010 været muligt at lave en budgetaftale der omfatter alle partier og lister i byrådet. Byrådet har dermed markeret samlet ansvarlighed for at klare de økonomiske udfordringer. Med budgetaftalen fastholder byrådet arbejdet med at få rettet op på kommunens økonomi inden udgangen af 2011, hvorefter der fra 2012 skal være opbygget en kassebeholdning, som igen gør det muligt for kommunen at træffe mere langsigtede beslutninger om service og investeringer er også det år hvor kommunerne har fået en revision af tilskuds- og udligningssystemet stillet i udsigt. Som det tegner sig lige nu, bliver 2012 altså året, hvor den økonomiske udvikling vil vende i positiv retning. Syddjurs Kommune har sammen med en række mellemstore danske provinskommuner den opfattelse, at de modtagne tilskuds- og udligningsbeløb ikke kan finansiere den velfærd, som borgerne i disse kommuner forventer. Syddjurs har bl.a. samarbejdet med Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Hedensted kommuner om at afdække det nuværende systems svagheder. Finanskrisen og den efterfølgende nedgang i dansk økonomi har haft afgørende indflydelse på kommunens anlægsbudget for 2010, idet mange af de tiltag, regering og folketing foretager for at sætte gang i vækst og beskæftigelse, også omfatter tilskud og lånemuligheder til investeringer i kommunerne. På den baggrund er der i 2010 et forholdsvis stort anlægsbudget i Syddjurs Kommune på brutto 78,5 mio. kr. Heraf er 42,2 mio. kr. afsat til ombygning og renovering på kommunens skoler, 8,7 mio. kr. er afsat til færdiggørelse af fælles køkken med Norddjurs Kommune, og 6,7 mio. kr. er afsat til cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter. Med 1,5 mio. kr. i 2010 og de efterfølgende fire år er der også afsat beløb til at begynde et byfornyelsesprojekt i Kolind. Oveni disse beløb kommer investeringer, der muliggøres efter ansøgning til en ny lånepulje, der blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af finanslov Anlægsbudgettet er således af en størrelse, der kan bidrage til at gøre Syddjurs Kommune til den attraktive bosætningskommune, som vi alle føler vil være naturlig i forhold til naturværdier og infrastruktur. Udfordringen ligger i at få udgifter og indtægter til at nå sammen, når det gælder den årlige drift af kommunens mange vigtige velfærdsydelser til borgerne. Vilfred Friborg Hansen - 3 -

3 Budget 2010 Hovedoversigt Syddjurs Kommune Hovedoversigt Udgifter i kr Indtægter i kr Netto i kr Netto i kr Netto i kr Netto i kr 00 Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forskyd af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT *** Balance

4 Budget 2010 Resultatopgørelse Syddjurs Kommune Tilskud Skatter Finansiering og udligning i alt Resultatopgørelse Økonomiudvalget Budgetår familie og institutioner Udvalget sundhed, ældre og social Driftsvirksomhed natur, plan, udvikling teknik og og miljø kultur Pris- for job og i alt erhverv Renter Resultat, og lønstigninger i overslagsårene Afdrag ordinær drift Økonomiudvalget på lån Udvalget familie og institutioner Anlægsvirksomhed for sundhed, natur, plan, udvikling teknik ældre og og miljø og kultur social Forsyningsvirksomhed i alt Resultat Finansforskydninger efter afdrag og anlæg Kirkeskat Optagelse Resultatog mellemregningskonti (- = forøgelse af lån af kassebeholdning)

5 Budget 2010 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Bevillingsoversigt Udvalg / bevilling Syddjurs Kommune P/L-stigning i overslagsår Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Lønpuljer Folkeskolen Redningsberedskab Renter af likvide aktiver Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Kirkeskat og mellemregningskonti Forskydninger i langfristet gæld Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med behov Kontante ydelser Folkeskolen Dagtilbud til børn og unge Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med behov Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme

6 Budget 2010 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Udvalg / bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv. turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udvalget for job og erhverv Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhv.udv. turisme og landdistr Fritidsfaciliteter Økonomiudvalget, anlæg Administrativ organisation Jordforsyning Ejendomme Udvalget for familie og institutioner, anlæg Folkeskolen Dagtilbud til børn og unge Udvalget for sundhed, ældre og socialomr, anlæg Tilbud til ældre og handicappede Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Jordforsyning Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker

7 Budget 2010 Investeringsoversigt Syddjurs Kommune Bevilling Anlæg Bevilling ialt Investeringsoversigt Anlægsbevilling Bevillingsdato Bevilling i løbende priser op til 2010 Forventet forbrug ultimo 2009 Pulje (X) Anlægsbevilling mangler Rådighedsbeløb (2010 priser) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Administrativ organisation IT Plan Jordforsyning Salg af grunde Ejendomme Salg af ejendomme X Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Skoler - rammebeløb X Renov. folkeskoler X Forøget elevtal-sk. X Rønde og Ugelbølle sk Renov toilet Hornslet Renov. toilet Marienhoff Renov toilet Rosmus Renov. toilet Rønde Renov. toilet Molssk Renov.toilet Toftevang Renov. toilet Ådalssk Renov. toilet Skelhøjsk Renov. toilet Kolind Disp. beløb toilet Haller skoleområde pulje X Dagtilbud til børn og unge Renov. toilet Ådalen Renov. toilet Balle Renov. toilet Æblehaven Renov. toilet Poppel Renov. toilet Arnold Renov toilet Dorthea Renov. toilet Kastan Disp. beløb toilet B Renov.toilet Mosegård Renov.toilet Hanehøj Renov.toilet Thosager Daginst. rammebeløb X Etab. af vuggestuer X Udvalget for sundhed, ældre og social

8 Budget 2010 Investeringsoversigt Syddjurs Kommune Bevilling Anlæg Bevilling ialt Anlægsbevilling Bevillingsdato Bevilling i Forventet løbende priser forbrug ultimo op til Pulje (X) Anlægsbevilling mangler Rådighedsbeløb (2010 priser) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr Tilbud til ældre og handicappede Sektorplan/anlægspulje - ældreområde X Køle/vacum mad Køle/vacum mad/inventar Udvalget for natur, teknik og miljø Vej- og parkvæsen Renovering toiletter Projekt. Materielgården Tunnel u. Jernb. Hornslet * * Cykelstier og stier X Frellingvejs forlæng X Kolindvej/luftshavne Trafikplan, Hornslet Vejafvandingsb Vejafvandingsb * * Vejafvandingsb 2012 * * Vejafvandingsb * * Renov. vejbelysning Trafiksikkerhedsplan X Renovering af broer * * Vejanl. Galgebakken * * Vejbelysning, pulje Kollektiv trafik og havne Uddybelse havnebassin * * Jordforsyning Byggem. bol.syddjurs Miljøbeskyttelse m.v Vand-, varme- og spildevandsplanlægning Ejendomme Energispareinv. Pulje Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Kolind Byfornyelse Nedrivning af bygninger Fritidsfaciliteter Kolind Svømmebad * * Folkebiblioteker Hornslet bibliotek, etape Hornslet bibliotek, etape 2 * * Udvalget for job og erhverv * Anlægsbevillingen udfyldes kun, såfremt anlægsprojektet er påbegyndt i 2009 eller

9 Budget 2010 Artsoversigt Syddjurs Kommune P/L stigning i overslagsåreneartsoversigt Art IM Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 59 Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud

10 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Budgetsammendrag Konto P/L-regulering i overslagsårene Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kolonihaver Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Kirkegårde Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Affaldshåndtering Fælles formål Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Havne Havne Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v

11 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger

12 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration verørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

13 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Byfornyelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v

14 Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Konto Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Havne Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af langfristet gæld Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

15 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Specificeret bevillingsoversigt Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til kandidatlister Pol. Org. - Byrådsmedlemmer Folkeoplysning og ungdomskole Huslejenævn Beboerklagenævn Ældrerådet Handicaprådet Klageråd for hjemmehjælp Hegnsyn Beredskabskommission Kommissioner, råd og nævn - Andet Valg - fællesformål Administrativ organisation Sparepulje Adm.bygning Ebeltoft Adm.bygning Hornslet Adm.bygning Kolind Adm.bygning Rønde Administration og forvaltning - Kommunal Befordring/transport - Administrationen Adm. Ældre,Sundhed;social og beskæft Adm. og forv.-puk-naturformidling Kommunaldirektøren Afdelingschefer Direktionssekretariatet Personale og HR Budget Regnskab IT Borgerservice Sundhedsfremme Ældre

16 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Voksen og handicap Visitation Ydelseskontor og projektcenter Familie Skole Dagtilbud og daginstitutioner Virksomheder og vand Natur Veje og trafik Byg Ejendomme PUK, sekretariat Plan Fritid og kultur Jobcenter Administration vedrørende jobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Fælles service funktioner Forsikringsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Administrativ IKT Personale og HR afdeling Borgerservice, afdeling Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat IKT Erhv.udv., turisme og landdistr Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn Lønpuljer Lønpuljer Barselsudligningsordning Lokal løndannelse Organisationsforh Lokal AKUT pulje

17 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Seniordage Seniorpolitiske initiativer Kompetenceudvikling Tjenestemandspensioner Jordforsyning Salg af grunde Ejendomme Salg af ejendomme Folkeskolen Skole IKT Redningsberedskab Syddjurs redningsberedskab Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitut Renter af langfristet gæld Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Andre tilgodehavender konto Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning tilskud udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitut Finansforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehaven Kirkeskat og mellemregningskonti Kirkelige skatter og afgifter Forskydninger i langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld ældreboliger

18 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto 11 Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Sundhedspleje Sundhedspleje, uden for aftale Børne terapeuterne Tilbud til børn og unge med særl.behov Familiehus-Ebeltoft Familiehus-Ebeltoft- uden for aftale Familiehus-Midtdjurs Familiehus-Midtdjurs- uden for aftale Ungdomsbasen Ungdomsbasen, uden for aftale Familie, opholdssteder Private opholdssteder - sær moms 5% Privat opholdssted -døgnophold, forebygg Familie, forebyggende foranstaltninger Familie, døgninstitutioner Familie, sikrede døgninstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser Familie, serviceloven Folkeskolen Sparepulje Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa Folkeskoler, fælles formål SFO, fælles formål SFO, forældrebetaling Befordring af elever i grundskolen Bauneskolen Bauneskolen, udenfor aftale SFO Bauneskolen Feldballe skole Feldballe skole, udenfor aftale SFO Feldballe skole Hornslet skole Hornslet skole, udenfor aftale

19 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Kolind centralskole Kolind centralskole, udenfor aftale SFO Kolind centralskole Marienhoffskolen Marienhoffskolen, udenfor aftale SFO Marienhoffskolen Molsskolen Molsskolen, udenfor aftale SFO Molsskolen Mørke skole Mørke skole, udenfor aftale Rosmus skole Rosmus skole, udenfor aftale SFO Rosmus skole Rønde skole Rønde skole, udenfor aftale SFO Rønde skole Skelhøjeskolen Skelhøjeskolen, udenfor aftale SFO Skelhøjeskolen Thorsager skole Thorsager skole, udenfor aftale SFO Thorsager skole Toftevangsskolen Toftevangsskolen, udenfor aftale SFO Toftevangsskolen Ugelbølle skole Ugelbølle skole, udenfor aftale SFO Ugelbølle skole Ådalsskolen Ådalsskolen, udenfor aftale SFO Børnehus Ådalen SFO Skole - Ådalsskolen klasse Egedalsskolen specialskole Egedalsskolen spec.skole UFA Heldagsskolen spec.skole

20 Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Hele kroner / budgetår Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Heldagsskolen spec.sk. UFA Ådalsskolen spec.skole Ådalsskolen spec.sk. UFA SFO Solgården SFO Trekanten Syge- og hjemmeundervisning Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler 20.2 og stk Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædag.bistand til førskolebørn Bidrag til statslige/private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Erhvervsgrunduddannelser Skoler Forøget elevtal i folkeskolerne Renovering af toiletforhold på skolerne Haller skoleområdet pulje Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud - Fælles formål Støtteteam Forældrebetaling Børnehaver Forældrebetaling intr. inst Dagplejen Dagplejen, Løn til dagplejere Dagplejen, løn til pædagoger Dagplejen udenfor aftale Dagpleje - Fælles formål Balle Børnehave Balle Børnehave, uden for aftale Børnenes gård Børnenes gård, uden for aftale Dortheabørnehaven Dortheabørnehaven, uden for aftale Feldballe Børnehave Feldballe Børnehave, uden for aftale Kastanjehuset Kastanjehuset, uden for aftale

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Økonomiudvalget - DRIFT

Økonomiudvalget - DRIFT Samlet bevilling 332.805 10 Boligpolitik 1.212 00 Serviceudgifter 1.212 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.212 25 Faste ejendomme 1.212 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.212 018001 Fællesudgifter

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere