M4.15 M4.17. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M4.15 M4.17. Brugsanvisning"

Transkript

1 M4.15 M4.17 Brugsanvisning

2 VD01047 M4.17

3 Brugsanvisning M4.15 M4.17 Serienumre: Motornummer Vetus: Mitsubishi: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen af spørgsmål rettet til kundeserviceafdelingen og spørgsmål vedrørende reparationer eller reservedele (se side 6). STM0128 Ændringer forbeholdes, uden videre forudgående bekendtgørelse. 1

4 Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem. Herved kan De undgå ulykker, beholder De rettighederne med hensyn til garantien og De sørger for, at Deres motor forbliver i fremragende stand. Jævnfør Vetus Diesel Service- og Garantibogen med hensyn til garantibestemmelserne. Denne motor er beregnet til brug, som foreskrevet i leveringsspecifikationerne og bør derfor udelukkende bruges i overensstemmelse med dette. Enhver anden form for brug anses for værende i strid med denne bestemmelse. Fabrikanten er ikke ansvarlig for deraf resulterende skader. Risiokoen bæres udelukkende af brugeren. 2 Under brug i overensstemmelse med bestemmelserne forstås ligeledes overholdelse af de af fabrikken opstillede brugs-, vedligeholdelses- og reparationsforeskrifter. Motoren må udelukkende betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige hermed og der er bekendt med de farer, der kan opstå. Omtalte foreskrifter omkring forebyggelse af ulykker og andre almen accepterede sikkerheds- og driftsmæssige foreskrifter skal overholdes. Foretages der på egen hånd ændringer ved motoren, udelukkes enhver form for ansvar fra fabrikantens side med hensyn til de deraf resulterede skader. Ligeledes kan handlinger, der foretages ved injektions- og reguleringssystemet, have indflydelse på motorens ydeevne og udsendelse af udstødningsgasser. Overholdelse af de lovmæssige bestemmelser omkring beskyttelse af miljøet, kan derved ikke garanteres.

5 Indhold Serienumre 1 1 Indledning 4 2 Beskrivelse af motoren Almen 6 Identifikation af motordele 8 Betjeningspaneler 10 3 Brug Almene retningslinier 11 Første ibrugtagning 12 Løbe varm 15 Starte 16 Forgløde 17 Sejle 19 Stoppe 20 4 Daglig vedligeholdelse Indledning 21 Vedligeholdelsesskema 22 5 Vedligeholdelse Pejle motoroliestand 23 Kontrollere kølervæskestand 24 Kontrollere og rense kølevandsfilter 25 Tappe vand fra vandsamler / brændstoffilter 26 (Udluftning) 26 Udskifte motorolie 28 Akkumulator, kabler og forbindelser 30 Pejle vendekoblingsolie 32 Udskifte vendekoblingsolie 33 Kontrollere ventilspillerum 34 Udskifte brændstoffilter 36 Rense brændstoftilførselspumpen 37 Kontrollere kilerem 38 Kontrollere fleksible motorløfteanordninger 39 Kontrollere slangeforbindelser 39 Kontrollere fastspændingsmidler 39 Kontrollere påhængsvandpumpe 40 Udskifte kølervæske 42 Rense varmeveksler 44 Kontrollere omdrejningstal 47 6 Parkering i vinterperioden Gøre klar til vinterperioden 48 Gøre klar til sommerperioden 51 7 Fejlmeldinger 54 8 Tekniske informationer 60 9 Drivmidler Smøreolie 63 Brændstof 64 Kølervæske Elektriske skemaer Mål 68 3

6 1 Indledning Kære kunde! Vetus dieselmotorer er udviklet til både erhvervs- og lystbåde. Der tilbydes et omfattende udvalg af forskellige sorter for at kunne leve op til de forskellige, specifikke krav. Deres motor er beregnet til indbygning i Deres type båd. Dette er ensbetydende med, at ikke nødvendigvis alle i denne brugsanvisning nævnte underdele er monteret på Deres motor. Vi har forsøgt at tydeliggøre disse forskelle, således at De nemt og hurtigt kan finde frem til de brugs- og vedligeholdelsestips, der er relevante for lige netop Deres motor. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem, inden motoren tages i brug og følg brugs- og vedligeholdelsesbestemmelserne nøje. Skulle De have spørgsmål eller andet, så står vi til enhver tid Deres rådighed. Deres, Vetus den Ouden n.v. 4

7 Sikkerhedsbestemmelser Indledning 1 Dette symbol finder De ved alle bemærkninger omkring sikkerhed. Følg disse bestemmelser nøje. Videregiv disse sikkerhedsbestemmelser til andre personer, der betjener motoren. Almene regler og lovbestemmelser med hensyn til sikkerhed og forebyggelse af ulykker bør ligeledes overholdes. Rør aldrig ved dele, der er i bevægelse, mens motoren er i brug. Rør aldrig ved motorens varme dele og stil aldrig brændbare materialer i nærheden af motoren. Stop altid motoren, inden dens underdele kontrolleres eller justeres. Stop altid motoren, inden kølervæsken eller oliestanden kontrolles eller fyldes op. Åbn ALDRIG dækslet på ekspansionstanken, mens motoren er på driftstemperatur. Udfør vedligeholdelsesarbejder udelukkende med det dertil hørende værktøj. 5

8 Beskrivelse af motoren Almen 2 VD01077 VD01048 VD01049 Typeplade Placering af typepladen Motornummer VETUS motornummeret og motoroplysninger er anbragt på typepladen. VETUS motor-typepladen er anbragt på ventildækslet. MITSUBISHI motornummeret er slået ind i brændstofpumpen. Ved bestilling af reservedele skal VETUS motornummeret opgives. 6

9 Almen Beskrivelse af motoren 2 Forsegling Maksimum omdrejningstal justerskrue VD00147 Cylindernummerering VD00145 Forsegling af brændstofpumpen Cylinderne er fortløbende nummererede, startende på forsiden. Fabrikanten dækker ikke for skader som følge af, at brugeren på eget initiativ har indstillet brændstofpumpen. For at imødegå en sådan handling, er justerskruen til indstilling af det maksimale omdrejningstal forseglet med en blyplombe. Indstilling af det maksimale omdrejningstal må udelukkende foretages af autoriseret Vetus Service personale. 7

10 Beskrivelse af motoren Identifikation af motordele Serviceside 2 1 Oliepåfyldningsstuds 2 Udluftningsnippel brændstoftpumpe 3 Tilslutning brændstoftilførselsledning 8 mm 4 Brændstoftrykpumpe 5 Oliestandsmåler 6 Oliefilter 7 Aftapningsprop vandsamler / brændstoffilter 8 Vandsamler / brændstoffilter 9 Påfyldningsstuds vendekobling 10 Oliestandsmåler vendekobling 11 Tilslutningsdåse - elektrisk system 12 Sikring 13 Tilslutning brændstofretourledning 8 mm 14 Udluftningsnippel vandsamler / brændstoffilter 15 Lyddæmper luftindtag 16 Manuel betjening elektrisk stop 17 Tilslutning trække-trykkabel gashåndtag VD

11 Identifikation af motordele Startmotorside Beskrivelse af motoren 18 Udluftningsnippel kølesystem / Tilslutning ekstra ekspansionstank (udelukkende køleanordning til kølen) 19 Vandvarmertilslutning 20 Aftapningsprop vendekobling 21 Vendekobling 22 Startmotor 23 Vandindstrømningsport ø 20 mm 24 Vandpumpe 26 Dynamo 25 Kilerem 27 Påfyldningsstuds (trykstuds) kølesystem 28 Ekspansionstank 29 Varmeveksler 30 Aftapningsprop kølesystem 31 Tilslutning indblæsning af luft 32 Udstrømningsinjektionsbøjning ø 50 mm 33 Tilslutning trække-trykkabel vendekobling 2 VD

12 Beskrivelse af motoren Betjeningspaneler VD00103 Standardpanel (model 22) Fly-bridge panel (ekskl. voltmeter, model 21) Omdrejnings- / timetæller 2 Voltmeter 3 Start- glødekontakt / stop 4 Kontrollampe ydre vandtemperatur 5 Kontrollampe olietryk VD00102 Lystbådspanel (model 10) 6 Kontrollampe indre vandtemperatur 7 Kontrollampe ladestrøm 8 Kontrollampe forglødning 9 Kontrollampe olietryk vendekobling* *) Mulighed, standardmæssigt ikke tilsluttet.

13 Almene retningslinier Brug Almene retningslinier i forbindelse med ibrugtagning Følger De efterfølgende anbefalinger, så vil det resultere i en længere driftstid, bedre ydeevne og mere økonomisk brug af Deres motor. 3 Udfør regelmæssigt alle anførte vedligeholdelsesarbejder, inkl. Dagligt inden start procedurerne. Brug hele året rundt et antifrostmiddel for at beskytte motoren imod korrosion og frostskader. Jævnfør specifikation side 65. Lad aldrig motoren løbe uden termostat. Brug en højkvalitativ smøreolie. Jævnfør specifikation side 63. Brug en højkvalitativ dieselbrændstof, der er fri for vand og andre urenheder. Stop altid øjeblikkeligt motoren, når en af kontrollamperne for olietryk, for høj indre vandtemperatur, for høj ydre vandtemperatur eller ladekontrol lyser op. 11

14 Brug Første ibrugtagning 3 Motorolie 5 liter 15W40 API: CD, CE eller CF4 CCMC: D4, D5 OIL OIL Eksempel: - Vetur Marine Inboard Diesel motorolie - Shell Super Diesel T Ibrugtagning af motoren Inden motoren startes første gang, bør følgende handlinger foretages: VD01052 Påfyldning af motorolie Standardmæssigt leveres motorerne uden olie. Fyld motoren med motorolie via påfyldningsåbning på ventildækslet. Jævnfør med hensyn til mængde specifikationen side 63. VD01053 En anden oliepåfyldningsstuds befinder sig foran, på motorens styrbordsside. Kontroller oliestanden med oliestandsmåleren, se side

15 Første ibrugtagning Brug Vetus motorer leveres med blandt andet ZF-Hurth og Technodrive vendekoblinger. Er der motor udstyret med en vendekobling af et andet mærke, følg da retningslinierne i den medleverede brugsanvisning omkring pejling af motoroliestanden, forsyning og vedligeholdelse. OIL OIL 3 Påfyldning af vendekoblingen med olie Fyld vendekoblingen med olie. Kontroller oliestanden med oliestandsmåleren, jævnfør side 32. VD VD01054 ZF Hurth: type HBW100 type HBW125 : 0,35 liter ATF*) : 1,1 liter ATF*) Technodrive: type TMC40 Type TMC40M ype TMC60 : 0,20 liter, Motorolie SAE 20 / 30 : 0,20 liter, ATF*) : 0,80 liter, Motorolie SAE 20 / 30 *) ATF : Automatic Transmission Fluid; transmissions olietype, suffix A. *) ATF : Automatic Transmission Fluid; transmissions olietype, suffix A. 13

16 Brug Første ibrugtagning 3 KØLERVÆSKE- MÆNGDE : 6,5 liter VANDWARMER Hvis der på motoren er tilsluttet en vandvarmer, som er opstillet højere en oversiden af motoren, så udluftes denne ikke automatisk! Fyld den vandvarmer separat for at udlufte kølesystemet fuldstændigt. VD01055 VD00144 Påfyldning kølesystem ;;;;;; yyyyyy ;;;;;; yyyyyy ;;;;;; yyyyyy VD Fjern studsen fra påfyldningsåbningen på varmevekslerhuset. Fjern bolten ovenpå studsen på termostathuset, for at kunne lufte kølesystemet godt. Fyld kølesystemet. Brug en blanding af 40% antifrostmiddel (på ethylenglykol basis) og 60% rent ledningsvand eller brug en kølervæske. Jævnfør specifikationerne side Kølervæskestanden skal være på ca. 1 cm under undersiden af påfyldningsåbningen. Under påfyldningen vil der automatisk blive luftet ud. Anbring påfyldningsstudsen. Kontroller kølervæskestanden i varmevekslerhuset, efter at motoren har været taget i brug første gang, hvor den er kommet op på driftstemperaturen og derefter er kølet ned igen til omgivelsestemperaturen. Fyld atter på, hvis nødvendigt. Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand.

17 Første ibrugtagning Løbe varm Brug FUEL 3 VD00002 Brændstof Øvrige forberedelser Løbe varm Overbevis Dem selv om, at brændstoftanken er fyldt med dieselolie. Brug udelukkende ren, vandfri dieselolie, der kan købes i forretninger. Jævnfør side 64 med hensyn til kvaliteten af brændstoffer. Jævnfør side 26 med hensyn til udluftning af brændstofsystemet. Tank udelukkende, når motoren er slukket. Spild ikke brændstof. Undgå unødig forurening. Kontroller akkumulatoren og tilslutningerne på akkumulatorkablerne. Start motoren, jævnfør side 16, og lad den prøveløbe uden videre belastninger i ca. 10 minutter. Kontroller motoren og alle forbindelserne (brændstof, kølervæske og udstrømningsventilen) med hensyn til tæthed. For at opnå en længere driftstid, bør De i løbet af de første 50 timer være opmærksom med hensyn til følgende: Lad motoren blive varm, inden den udsættes for belastninger. Undgå hurtige accelerationer. Lad ikke motoren løbe hurtigere end 3/4 af maksimum omdrejningstallet. 15

18 Brug Start Kontroller ALTID start: følgende punkter inden 3 Motoroliestanden Kølervæskestanden Påhængsvandhanen åben. Hovedkontakten TÆNDT Vendekoblingen i position NEUTRAL vendekobling bagud fart bagud neutral vendekobling fremaf fart fremaf halv fart, vendekobling ikke tændt Efter reparationsarbejder: Kontroller om alt sikkerhedsudstyr er monteret og alt værktøj er fjernet. Når der startes ved hjælp af glødning, anvend ingen ekstra starthjælpemekanismer (f.eks. indsprøjte med hurtigstart). Dette kan forårsage ulykker. VD00111 Forberedelser til start Kontroller altid om betjeningshåndtage(t)(ne) står i position neutral, inden motoren startes. VD00112 Sæt betjeningshåndtaget i position halv fart, uden at bruge vendekoblingen. 16 Start aldrig motoren, når brændstofpumpen er blevet fjernet. Løsn akkumulatorforbindelserne.

19 Starte Brug ADVARSEL Overskrid aldrig den maksimale forglødetid for at undgå at glødeproppene forbrænder. Omgiverlsetemperatur Højere end + 5 C Forglødetid ca. 6 sekunder 3 +5 C til -5 C ca. 12 sekunder Lavere end -5 C ca. 18 sekunder VD00107 VD00108 Forgløde Maksimal startlængde Forglødetid 1 minut Drej tændingsnøglen på instrumentpanelet til højre; kontrollamperne for olietryk og dynamo vil nu lyse op og alarmsummeren træder i kraft. Drej nøglen videre til højre indtil positionen. Udelukkende glødekontrollampen vil nu lyse op. Hold nøglen i ca. 6 sekunder i denne position. Den optimale forglødetid afhænger af omgivelsestemperaturen; jo højere omgivelsestemperaturen er, jo lavere en forglødetid er nødvendig. Jævnfør tabellen. 17

20 Brug Starte 3 VD00109 ADVARSEL Slip nøglen, hvis motoren ikke starter inden for 10 sekunder. Vent til startmotoren står fuldstændig stille, inden nøglen drejes i START positionen igen. Lad startmotoren aldrig løbe længere end 30 sekunder pr. gang. ADVARSEL Drej aldrig nøglen til START positionen, mens motoren løber. Dette ville kunne forårsage beskadigelse af startmotoren. VD00110 Starte Drej nu nøglen videre til START positionen. Slip nøglen, når motoren starter (nøglen drejer tilbage til ON positionen) og formindsk farten. Lad nøglen forblive i denne position, mens motoren løber. Kontroller om begge lamper for olietryk og dynamo er gået ud. Kølevandet bør nu strømme ud af udstrømningsporten; er dette ikke tilfældet, stop da øjeblikkeligt motoren. Inden motoren belastes fuldtud, bør denne så hurtigt som muligt varmes op med ca. 3/4 af den maksimale belastning. Sluk ALDRIG for hovedkontakten, mens motoren løber. Betjeningspanelet er udstyret med følgende måleinstrumenter. (Afhængig af type panel, se side 10.) 18

21 Sejle Brug 3 VD00113 Omdrejningsmåler VD00114 Voltmeter Kontrollamper Denne angiver motorens antal omdrejninger pr. minut. Undgå at lade motoren løbe stationært i mere end 10 minutter ad gangen. Derudover angives antal timer, motoren er i drift. Stationært omdrejningstal, M4.15 : 840 omdr. / min. M4.17 : 840 omdr. / min. Denne angiver akkumulatorspændingen. Når motoren løber, bør akkumulatorspændingen ligge på Volt. Når motoren står stille, med startmekanismen i første position, vil voltmetret angive ca. 12 Volt. Ingen af de 5 kontrollamper må være tændt, mens motoren løber. Både olietrykket, ladekontrollen og temperaturkontrollamperne er tilsluttet alarmsummeren. Skulle denne summer give alarm, mens De er ude og sejle, STOP DA ØJEBLIKKELIGT MOTOREN. 19

22 Brug Stoppe 3 VD00105 VD00106 VD01057 Stoppe elektrisk Stoppe mekanisk Formindsk farten til stationært og sæt vendekoblingen i positionen NEUTRAL. Drej nøglen helt til venstre hen igennem OFF positionen. Stop aldrig motoren øjeblikkeligt, efter at De har sejlet i længere tid. Lad da først motoren løbe stationært i nogle få minutter, inden denne stoppes. 20 Drej nøglen tilbage i OFF positionen, når motoren står stille. Vil motoren ikke blive brugt igennem længere tid, anbefales det at lukke for påhængsvandhanen og at slukke for hovedkontakten. Stoppe på motoren kan foretages ved at trykke på den sorte knap på brændstofpumpen. Hvis det elektrisk styrede brændstofventil ikke lukker af, kan motoren på denne måde alligevel stoppes.

23 Indledning Daglig vedligeholdelse Indledning De efterfølgende retningslinier gælder for dagligt og periodiskt vedligeholdelses-arbejde. Udfør enhver vedligeholdelsesopgave på det anførte tidspunkt. De angivne tidsintervaller gælder under normale brugsomstændigheder. Hårdere omstændigheder kræver mere vedligeholdelse. 4 Forsømmelser med hensyn til vedligeholdelse medfører driftsforstyrrelse og varig beskadigelse af motoren. Er der tale om utilstrækkelig vedligeholdelse, dækker garantien ikke. 21

24 4 Daglig vedligeholdelse Hver 10de time eller dagligt, inden start Pejle motoroliestand 23 Kontrollere kølervæskestand 24 Kontrollere kølevandfiltter 25 Efter de første 50 timer Aftappe vand fra brændstoffilter 26 Udskifte motorolie 28 Udskifte oliefilter 28 Forny vendekoblingsolie 33 Udskifte brændstoffilter 36 Kontrollere stationært omdrejningstal 47 Hver 100de timer, mindst 1 gang om året Aftappe vand fra brændstoffilter 26 Forny motorolie 28 Udskifte oliefilter 28 Akkumulatorer, -kabler og -forbindelser 30 Pejle vendekoblingsolie 32 Vedligeholdelsesskema Hver 500de time, mindst 1 gang om året Forny vendekoblingsolie 33 Kontrollere ventilspillerum 34 Udskifte brændstoffilter 36 Rense brændstoftrykpumpens filter 37 Kontrollere kilerem 38 Kontrollere de fleksible motorløfteanordninger 39 Kontrolle mht. lækage 39 Kontrollere fastspændingsmidler 39 Hver 1000de time, mindst 1 gang hvert andet år Kontrollere påhængsvandpumpe 40 Udskifte kølervæske 42 Hvis nødvendigt Udluftning brændstofsystem 26 Rense varmeveksler 44 Kontrollere stationært omdrejningstal 47 Alle vedligeholdelsesarbejder udføres udelukkende, når motoren står stille. 22

25 Pejle motoroliestand Dagligt, inden start Vedligeholdelse 4 VD01058 VD00126 VD01052 Pejle oliestanden Oliestanden Påfyldning af olie Sluk for motoren Motoroliestandsmåleren befinder sig på motorens styrbord-side. Oliestanden skal være på eller ved den øverste markering på måleren*. Hvis det er nødvendigt, så fyldes der op med olie af samme mærke og slags. Oliepåfyldningsstudsen befinder sig på ventildækslet. En anden oliepåfyldningsstuds befinder sig foran, på motorens styrbord-side, se side 12. *) Oliemængden mellem de to markeringer er på: 1,9 liter 23

26 Vedligeholdelse Kontrollere kølervæskestand Dagligt, inden start 5 VD01059 ;;;;;;;;;;; yyyyyyyyyyy ;;;;;;;;;;; yyyyyyyyyyy Kontrollere kølervæskestanden VD00144 VD01056 VD Opfyldning af kølesystemet Kontroller kølervæskestanden i ekspansionstanken. Denne kontrol foretages, når motoren er kold. Fjern dækslet fra påfyldningsåbningen på varmeveksleren. Fyld op, hvis det er nødvendigt. Fjern under påfyldningen bolten oven på termostathusets dæksel, så kølesystemet kan luftes godt ud. Det indre kølesystem kan fyldes op med en blanding af antifrostmiddel (40%) og rent ledningsvand (60%) eller med en special kølervæske. Jævnfør specifikationerne på side 65. Kølervæskestanden bør ligge på ca. 1 cm under påfyldningsåbningens underside. ADVARSEL Åbn aldrig dækslet på varmeveksleren, når motoren er varm. Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand. 24

27 Kontrollere og rense kølevandsfiltret Dagligt, inden start Vedligeholdelse 5 VD00125 Kontrollere kølevandsfiltret CT30119 Rens kølevandsfiltret Kontroller dagligt, om der er snavs i kølevandsfiltret. Luk for påhængsvandhanen, inden filterdækslet løsnes. Rens kølevandsfiltret lige så tit det er nødvendigt, alt afhængig af snavshedsgraden af farvandet; men mindst 1 gang om året. Et snavset kølevandsfilter kan forårsage en højere temperatur end der er normalt eller en overophedning af motorkølervæsken. Kontroller efter rensning og montering af dækslet dets tætning på filterhuset. Sidder dækslet ikke godt tæt, suger vandpumpen luft ind; dette kan forårsage en for høj motortemperatur. 25

28 Vedligeholdelse Tappe vand fra vandsamler / brændstoffilter Hver 100de driftstime. 5 VD01060 Tappe brændstoffiltret VD00027 Tappe vand fra vandsamleren VD00107 Udluftning Drej aftapningsproppen på undersiden af filtret åben. Lad vandet løbe ud og luk for aftapningsproppen. Tap fra den separat opstillede vandsamler: Drej aftapningsproppen på undersiden af filtret åben. Lad vandet løbe ud og luk for aftapningsproppen. Bemærk: Vandsamleren leveres ikke standardmæssigt, men skal dog installeres! Når vandet er blevet aftappet fra vandsamleren / brændstoffiltret, skal brændstofsystemet luftes ud. Brændstofsystemet er selvudluftende. Drej nøglen i startmekanismen til positionen ON. Brændstoftrykpumpen vil nu gennempumpe systemet. 26

29 Tappe vand fra vandsamler / brændstoffilter Hver 100de driftstime. Vedligeholdelse VD01061 VD01062 VD00109 Start motoren Åbn de to udluftningsnipler for at sørge for en hurtigere udluftning. En af disse udluftningsnipler befinder sig på filtret. På brændstofpumpen sidder der en anden udluftningsnippel. Luk udluftningsniplerne, når al luft er slippet ud. Betjen startmekanismen indtil motoren starter; slip nøglen, hvis motoren ikke starter inden for 20 sekunder. Vent indtil motoren står helt stille, inden De prøver endnu engang. Gentag ovenfor stående, hvis motoren slår fra efter kort tid. 27

30 Vedligeholdelse Udskifte motorolie Udskifte motorolie Hver 100de driftstime Motorolien skal udskiftes for hver 100de driftstime (sammen med fornyelse af oliefiltret). 5 Hvis motoren bruges mindre end 100 timer pr. år, bør olien mindst én gang om året skiftes ud. Lad motoren løbe i nogle få minutter, inden olien skiftes ud; varm olie er nemmere at pumpe igennem motoren. VD01063 Tappe olie VD01064 Afmontere oliefiltret Forny olien, mens motoren står stille og er på driftstemperatur. (Smøreolie-temperatur ca. 80 C.) Vær opmærksom på faren for forbrændinger, når den varme olie tappes! Gammel olie skal opsamles i en blikdåse eller lignende, så De kan bortskaffe dette i overensstemmelse med foreskrifterne. 28 Fjern oliestandsmåleren; placér indsugningsslangen fra den medleverede aftapningspumpe i røret, der er beregnet til måleren. Tryk pumpehåndtaget hurtigt nedad og træk det langsomt op igen. Afmonter oliefiltret med værktøj, der kan købes i forretninger, efter at al olie er pumpet ud af motoren. Opsaml olien, der kommer ud. Vær opmærksom på forbrændingsfaren i forbindelse med varm olie.

31 Udskifte motorolie Hver 100de driftstime Vedligeholdelse OLIEFILTER, ART.KODE: STM0051 OLIEMÆNGDE: (INKL. OLIEFILTER) 5,6 liter 5 VD00124 VD01065 VD01052 Smøre gummiringen med olie Montere oliefiltret Genopfylde med olie Rens kontaktfladen på tætningsringen, der er af gummi. Smør den nye oliefilters gummiring med ren motorolie. Montér oliefiltret. Følg herved instruktionerne, der er anført på filterelementet. Fyld motoren med ny olie (jævnfør specifikation på side 63) via påfyldningsåbningen. Lad motoren løbe stationært i et kort stykke tid. Kontroller mht. eventuel olielækage, mens motoren løber. Stop motoren, vent 5 minutter så olien kan synke ned i krumtaphuset og kontroller oliestanden med oliestandsmåleren. 29

32 Vedligeholdelse Akkumulatorer, kabler og forbindelser Hver 100de driftstime Vetus vedligeholdelsesfri akkumulatorer GRØNT PUNKT HELT MØRKT LYST 5 VD00117 VD00118 VD00121 VD00122 VD00123 Akkumulatorer, akkumulator-forbindelser Sørg for at akkumulatoren holdes ren og tør. Løsn akkumulatorkablerne (først minuspolen). Rens akkumulatorpolerne (+ og ) og akkumulatorklemmerne og smør disse med syrefrit og syrebestandigt fedt. Vær opmærksom på, at der efter monteringen er god kontakt. Drej boltene kun håndfast fast. 30 Kontroller tætheden I hver Vetus vedligeholdelsesfri akkumulator er der indbygget et hydrometer (1) i dækslet. Visuel inspektion af hydrometret gengiver følgende konditioner: Hydrometerets virkemåde Grønt punkt synligt ladningssituationen 65% eller højere. Mørkt Ladningssituationen mindre end 65%. Genoplad øjeblikkeligt. Lyst eller lysegul Akkumulatorvæskestanden for lav. Udskift akkumulatoren, hvis standen er blevet for lav på grund af langvarig overladning af akkumulatoren med en for høj spænding. Kontroller dynamoen og / eller spændingsregulatoren.

33 Akkumulatorer, kabler og forbindelser Hver 100de driftstime Vedligeholdelse Konventionelle akkumulatorer Konventionelle akkumulatorer Ladnings- situation Syretæthed 1,28 kg/l 100% 1,20 kg/l 50% lad op 5 1,12 kg/l 10% lad øjeblikkeligt op VD00119 Kontroller akkumulatorvæskestanden Når det drejer sig om konventionelle akkumulatorer er det nødvendigt regelmæsigt at kontrollere akkumulatorvæsken. Fjern studsen (Vær opmærksom på, at der ingen gnister eller åben ild er i nærheden) og kontroller standen. Væsken skal ligge på 10 til 15 mm oven over pladerne. Sæt studsen på sin plads igen og oplad akkumulatoren i 15 minutter med en strøm på Ampère for at blande akkumulatorvæsken. VD00120 Kontroller syretætheden Bestem syretætheden af de enkelte celler med en syremåler, der kan købes i forretninger. Syretætheden er en størrelse, der gengiver ladningssituationen (se tabel). Syretætheden fra alle cellerne tilsammen skal ligge på mindst 1,200 kg/l og forskellen mellem den højeste og laveste værdi skal være på mindre end 0,050 kg/l. Oplad akkumulatoren eller udskift den, hvis dette ikke er tilfældet. Mens kontrollen udføres, bør temperaturen på akkumulatorvæsken helst ligge på 20 C. De af akkumulatoren afgivne gasser er eksplosive! Undgå gnister og åben ild i nærheden! Vær opmærksom på, at akkumulatorsyren ikke kommer i kontakt med huden eller tøj! Brug sikkerhedsbriller! Læg intet værktøj på akkumulatoren! 31

34 Vedligeholdelse Pejle vendekoblingsolie Hver 100de driftstime 5 VD01038 Pejle olien (ZF Hurth) VD01066 Pejle olien (Technodrive) Drej oliestandmåleren ud af koblingshuset. Pejl olien ved at lade oliestandsmåleren (ren!) synke ned i åbningen igen, uden at dreje denne ind. Oliestanden skal ligge mellem enden og markeringen på oliestandsmåleren. Fyld eventuelt mere olie på via åbningen til oliestandsmåleren. Jævnfør side 63 mht. specifikationer omkring vendekoblingsolier. 32 Oliestanden skal ligge mellem markeringerne på oliestandsmåleren. Fyld eventuelt mere olie på. Påfyldningsstudsen befinder sig på oversiden af vendekoblingen. Jævnfør side 63 mht. specifikationer omkring vendekoblingsolier. Vetus motorer leveres med blandt andet ZF-Hurth og Technodrive vendekoblinger. Læs ejerbrugsanvisningen mht. mere information omkring forsyning og vedligeholdelse. Er Deres motor udstyret med en vendekobling af et andet mærke, følg da instruktionerne i den medleverede vejledning omkring pejling af oliestanden, forsyning og vedligeholdelse.

35 Forny vendekoblingsolie Hver 500de driftstime. Vedligeholdelse 5 VD01043 Aftappe olie VD01042 VD01034 Fylde med ny olie Tap olie ved hjælp af en separat aftapningspumpe. Fjern oliestandsmåleren, (ZF-Hurth, 17) eller fjern påfyldningsstudsen (Technodrive, 27). Put aftapningspumpens indsugningsslange i åbningen. Tryk pumpehåndtaget hurtigt ned og træk det langsomt opad igen. Fjern pumpen, når al gammel olie er blevet pumpet ud. Hvis der er nok plads på undersiden af vendekoblingen, kan olien ligeledes tappes ved at fjerne aftapningsproppen. Aftapningsprop: ZF-Hurth 17 Technodrive 14 Opsaml olien i en opsamlingsbakke. Fyld vendekoblingen via åbningen til måleren (ZF-Hurth, 17) eller via påfyldningsåbningen (Technodrive, 27) indtil den korrekte stand er nået. Mht. mængde og oliespecifikation, se side 63). Er Deres motor udstyret med en vendekobling af et andet mærke, følg da instruktionerne i den medleverede vejledning omkring udskiftning af olie. 33

36 Vedligeholdelse Kontrollere ventilspillerum Hver 500de driftstime Markering ØDP cylinder 1 og 4 Markering på motorblokken 5 Markering injektions tidspunkt Kontrollere / indstille ventilspillerum Ventilspillerummet skal kontrolleres, når motoren er kold. M.a.o. når motoren ikke har løbet i mindst 6 timer VD01067 VD00130 Fjern ventildækslet Fastsættelse af ØDP Fjern de 5 bolte fra ventildækslet. Udfør følgende trin: Markering ØDP cylinder 2 og 3 Fastsæt det øverste dødspunkt (ØDP) for cylinder 1, i slutningen af kompressionsslaget, via langsom tørning af motoren, indtil ØDP-markeringerne og krumtapremskiven falder sammen. Bemærk: Der er to ØDP er, nemlig kompressionen og indsugningen. Når det gælder ØDP i slutningen af kompressionsslaget, bliver ventil-vippearmen stående stille, når krumtap-remskiven roterer lidt. 34

37 Kontrollere ventilspillerum Hver 500 driftstime VENTILSPILLERUM: INDSTRØMNING UDSTRØMNING 0,25 mm 0,25 mm Vedligeholdelse ,2 x 6,5 VD01068 VD00146 Indstille ventilspillerumet Cylindernummerering Kontroller ventilspillerummet ved cylinder 1 og juster, hvis nødvendigt. Drej krumtaphuset 180 C til højre og kontroller ventilspillerummet ved cylinder 3. Drej atter krumtaphuset 180 C til højre og kontroller ventilspillerummet ved cylinder 4. Drej til sidst endnu engang krumtaphuset 180 C til højre og kontroller ventilspillerummet ved cylinder 2. Cylinderne er nummerede fortløbende, startende på forsiden. 35

38 Vedligeholdelse Udskifte brædstoffilter Hver 500de driftstime BRÆNDSTOFFILTER, ART. KODE STM VD01017 VD00154 VD00133 Afmontere brændstoffiltret Montere brændstoffiltret Hele filterelementet skiftes ud. Sluk for brændstofkontakten. Afmonter brændstoffiltret med en filternøgle. Opsaml eventuel væske, der løber ud. Rens tætningsfladen på filterbæreren. Gummitætningen smøres let ind med ren motorolie. Fyld det nye filter med ren dieselolie. Monter filtret. Drej filtret herefter en trekvart gang med hånden, efter at gummitætningen er kommet i kontakt med huset. 36 Åben ild forbudt, mens arbejder omkring brændstofsystemet står på. Rygning forbudt!

39 Rense brændstoftrykpumpens filter Hver 500de driftstime Vedligeholdelse BRÆNDSTOFFILTER, ART. KODE: STM Brændstoffilter STM7220 Brændstoftrykpumpe Udluftning VD00109 Start motoren Kontroller og rens, hvis nødvendigt, også filtret i brændstoftrykpumpen. Åbn brændstofafspærringsventilen. Kontroller med henblik på lækage. Efter udskiftning af brændstoffiltret og rensning af forfiltret i brændstoftrykpumpen, skal brændstofsystemet luftes ud. Mht. udluftning, se side 26. Betjen startmekanismen indtil motoren starter; slip nøglen, hvis motoren ikke starter inden for 20 sekunder. Vent indtil motoren står helt stille, inden De prøver endnu engang. Gentag ovenfor stående, hvis motoren slår fra efter kort tid. 37

40 Vedligeholdelse Kontrollere kilerem Hver 500de driftstime KILEREM, ART. KODE: STM VD00034 VD00128 VD00129 Kontrollere kileremmen Kontrollere spændingen Spænding af kileremmen Kontroller kileremmen med henblik på slitage, trævler og rifter. Kilerem i dårlig stand skal skiftes ud. Kilerem må udelukkende kontrolleres, spændes og udskiftes, når motoren står stille. En eventuel kilerem-beskyttelse skal genmonteres. Kontroller kileremmens spænding ved at bevæge den med tommelfingeren og pegefingeren. Kan den bevæges mere end 12 mm, med ca. 10 kg tommelfingerkraft, bør kileremmen strammes til. Løsn de to bolte ved indstillingsanordningerne og de to fastspændingsbolte ved dynamoen. Pres nu dynamoen udaf, indtil den ønskede spænding er nået. Skru nu først den øverste fastspændingsbolt ved dynamoen fast. Skru herefter bolten på indstillingsanordningen og den nederste fastspændingsbolt fast. 38

41 Fleksible motorløfteanordninger, slangeforbindelser og fastspændingsmidler Hver 500de driftstime Vedligeholdelse 5 VD00160 Kontrollere de fleksible motorløfteanordninger Kontroller om fastspændingsboltene på motorfunderingen og møtrikkerne på stellet sidder fast. Kontroller motorløfteanordningernes gummielement med hensyn til rifter. Kontroller ligeledes dæmperelementets fjedring, hvilken har betydning med hensyn til afbalancering af motoren og skrueakslen! I tvivlstilfælde skal motoren afbalanceres på ny. VD01069 Kontrollere slangeforbindelser Kontroller alle kølesystemets slangeforbindelser. (Defekte slanger, løse slangeklemmer). Kontrollere fastspændingsmidler Kontroller, om alle fastspændingsmidler, bolte og møtrikker sidder fast. 39

42 Vedligeholdelse Kontrollere påhængsvandpumpe Hver 1000de driftstime 5 Kontrollere påhængsvandpumpen VD01070 Afmontere pumpedækslet 1,6 x 6,3 VD01071 VD01031 Fjerne pumpehjulet Gummipumpehjulet på påhængsvandpumpen kan ikke klare at løbe uden vand. Hvis vandtilførslen har været blokeret, kan det være nødvendigt at udskifte pumpehjulet. Sørg altid for at have et reservepumpehjul ombord. Kontrollen hhv. udskiftningen foregår på følgende måde: Luk for påhængsvandhanen. Løsn dækslet fra pumpen ved at løsne skruerne på huset. Skub pumpehjulet fra akslen med en vandpumpetang. Marker pumpehjulet; skal hjulet bruges igen, skal det på samme måde sættes ind i huset igen. 40

43 Kontrollere påhængsvandpumpe Hver 1000de driftstime PUMPEHJUL, ART. KODE: STM8061 Vedligeholdelse TÆTNING, ART. KODE: STM VD00127 VD00004 VD00159 Kontrollere pumpehjulet Sætte pumpehjulet tilbage Sætte pumpedækslet tilbage Kontroller pumpehjulet med henblik på skader. Smør pumpehjulet med glycerin eller silikone-spray. Monter dækslet altid med en ny tætning. Skift pumpehjulet ud, hvis nødvendigt. Placer pumpehjulet på pumpeakslen. (Bruges det gamle pumpehjul igen, placer dette da i samme retning på akslen, som førhen). Kontroller kølevandsfiltret og åben for påhængsvandhanen. 41

44 Vedligeholdelse Udskifte kølervæsken Udskifte kølervæske Hver 1000de driftstime. Kølervæsken bør skiftes ud for hver 1000de time eller mindst to gange om året. 5 Bemærk: Udskiftning af kølervæsken kan også være nødvendig, når det gælder om at gøre den klar til vinterperioden; i tilfælde af, at den kølervæske, der er tilstede i kølesystemet, ikke byder på tilstrækkelig beskyttelse igennem vinterperioden. 1 2 VD01072 Tappe kølervæske VD01073 Vær opmærksom på faren for hudforbrændinger, når den varme kølervæske tappes! Gammel kølervæske skal opsamles i en blikdåse eller lignende, så De kan bortskaffe dette i overensstemmelse med foreskrifterne. Fjern aftapningsproppen fra motorblokken (1) og fra varmevekslerhuset (2). Fjern påfyldningsstudsen ovenpå varmevekslerhuset for at blæse luft ind i kølesystemet og kontroller om al kølervæske løber ud. Monter aftapningsproppen efter tapningen. 42

45 Udskifte kølervæsken Hver 1000de driftstime. Vedligeholdelse Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand. KØLERVÆSKE- MÆNGDE : 6,5 liter VANDWARMER Hvis der på motoren er tilsluttet en vandvarmer, som er opstillet højere en oversiden af motoren, så udluftes denne ikke automatisk! Fyld den vandvarmer separat for at udlufte kølesystemet fuldstændigt. 5 VD01055 VD00144 Påfyldning kølesystem ;;;;;; yyyyyy ;;;;;; yyyyyy ;;;;;; yyyyyy VD Fjern studsen fra påfyldningsåbningen på varmevekslerhuset. Fjern bolten ovenpå studsen på termostathuset, for at kunne lufte kølesystemet godt. Fyld kølesystemet. Brug en blanding af 40% antifrostmiddel (på ethylenglykol basis) og 60% rent ledningsvand eller brug en kølervæske. Jævnfør specifikationerne side 65. Kølervæskestanden skal være på ca. 1 cm under undersiden af påfyldningsåbningen. Under påfyldningen vil der automatisk blive luftet ud. Anbring påfyldningsstudsen. Kontroller kølervæskestanden i varmevekslerhuset, efter at motoren har været taget i brug første gang, hvor den er kommet op på driftstemperaturen og derefter er kølet ned igen til omgivelsestemperaturen. Fyld atter på, hvis nødvendigt. 43

46 Vedligeholdelse Rense varmeveksler 5 VD01073 Fjerne aftapningsproppen Luk for vandindstrømningsporten og løsn vandindstrømningsslangen, der fører til påhængsvandpumpen. Tap kølervæsken af. Fjern hertil først aftapningsproppen i varmevekslerhuset VD01059 Fjern påfyldningsstudsen ovenpå vermevekslerhuset for at blæse luft ind i kølesystemet og kontroller, om al væske løber ud. VD01076 Fjern boltene fra det bageste dæksel Fjern begge de centrale bolte fra de bageste dæksler og tag disse dæksler med O-ringen fra huset. 44

47 Rense varmeveksler Vedligeholdelse 5 6 VD01075 VD01021 STM7217 Tage varmeveksleren ud Rense varmeveksleren Skub varmeveksleren ud af huset. Rens varmeveksleren; brug en rørbørste til fjernelse af de tilgroede steder i rørene. Skyl varmevekslerrørene med rent vand. Sørg for, at begge de bageste kamre i varmevekslerhuset er frigjorte for snavs. 45

48 Vedligeholdelse Rense varmeveksleren O-RING, ART. KODE: STM6113 (2x) 5 VD00157 Sætte varmeveksleren tilbage VD00143 Montering af de bageste dæksler Sæt varmeveksleren tilbage i præcis samme position i varmevekslerhuset. Brug nye O-ringe (61 x 2,5 mm) og smør disse inden brug. Placer de bageste dæksler i huset; forbindelsesdækslet er forsynet med en positioneringsstift, således at dækslet med hensyn til varmeveksleren udelukkende kan monteres på én bestemt måde. Skillevæggens korrekte position i forbindelsesdækslet i forhold til varmeveksleren garanteres herved. Skru boltene først fast, når begge dæksler befinder sig i den korrekte position. Monter aftapningsproppen. Monter alle løsnede slanger. Fyld kølesystemet igen, jævnfør side

49 Kontrollere omdrejningstal Vedligeholdelse ADVARSEL Justerskruen til indstilling af det maksimale omdrejningstal er fra fabrikkens side indstillet korrekt og forseglet. Lad denne forsegling forblive ubeskadiget. Forhøje omdrejningstallet Minimum omdrejningstal justerskrue 5 Forsegling Maksimum omdrejningstal justerskrue Det maksimale omdrejningstal skal ved fuld belastning (når båden sejler) ligge på ca omdr./min. (se de tekniske specifikationer på side 60). Kommer motoren ikke op på dette omdrejningstal, så er den overbelastet! Lad da skibsskruen kontrollere med henblik på uregelmæssigheder, korrekt skruestigning og diameter. VD00134 VD Kontroller omdrejningstallet Det stationære omdrejningstal skal ligge på 840 omdr./min. Lad motoren blive varm (indtil temperaturen på kølervæsken er på 60 eller højere). Kontroller nu omdrejningstallet og juster, hvis det er nødvendigt. Kontroller motoren omdrejningstal ved hjælp af en omdrejningstæller eller, hvis tilstede, ved hjælp af en omdrejningstæller på betjeningspanelet. Indstille det stationære omdrejningstal Afviger det stationære omdrejningstal, bør dette indstilles på ny. Indstilling af omdrejningstallet kan udføres ved at indstille justerskruen på brændstofpumpen. 47

50 Parkering i vinterperioden Gøre klar til vinterperioden 6 VD01060 Brændstofsystemet Tap vandet af vandsamleren / forfiltret og af brændstoftanken. Sørg for at tanken er fyldt helt op med brændstof. VD00136 Brug en beskyttende brændstofblanding Tilslut brændstofledningen til en blikdåse fyldt med en blanding af 1 del motorolie* og 9 dele rent brændstof**. Brug denne blanding, så motoren uden belastning kan løbe i 10 minutter. Stop motoren. * Motorolie med beskyttende egenskaber. F.eks. Shell Super Diesel T 10W40 ** Helst vandfrit brændstof. Opsaml fra retourledningen en lille mængde, mens motoren løber. 48 Lad aldrig motoren løbe fuldt belastet på denne blanding af brændstof og olie.

51 Gøre klar til vinterperioden Parkering i vinterperioden 6 VD01063 Smøreoliesystemet VD00125 Ydre vandsystem Med motoren, der stadig er på driftstemperatur: (Hvis dette ikke er tilfældet, lad da motoren løbe, indtil den er varm, og stop den herefter.) Udskift oliefiltret og forny motorolien; brug olie med beskyttende egenskaber. Jævnfør side 63. Luk for påhængsvandafspærringsventilen. Fjern dækslet fra kølevandsfiltret. Rens kølevandsfiltret, hvis det er nødvendigt. Hæld 1 liter antifrostmiddel i kølevandsfiltret og lad motoren løbe, indtil antifrostmidlet er forsvundet i kølesystemet. Sørg for, at antifrostmidlet ikke kommer i farvandet (Antifrostmidler er giftige). Kontroller efter rensning og montering tætningen mellem dækslet og filterhuset. Påhængsvandpumpen indsuger luft, hvis dækslet ikke sidder godt tæt; dette kan forårsage en for høj motortemperatur. 49

52 Parkering i vinterperioden Gøre klar til vinterperioden 6 VD01059 VD00139 VD001xx Indre vandkølesystem Det elektriske system Opladning af akkumulatorerne Med henblik på at undgå rustdannelse, bør kølesystemet i vintermånederne være fyldt med et antifrost / vand blanding (eller en kølervæske). Jævnfør specifikationerne på side 65. Bemærk: Udskiftning af kølervæske er kun nødvendig, når den kølervæske, der er tilstede i kølersystemet, ikke byder på tilstrækkelig beskyttelse i vinterperioden. Mht. kølervæsken, se side 42. Løsn akkumulatorkablerne. Oplad akkumulatorerne, hvis det er nødvendigt, regelmæssigt igennem hele vinterperioden. 50

53 Gøre klar til sommerperioden Parkering af båden i vinterperioden 1 Kontroller om dækslet er monteret på kølevandsfiltret. 4 Åbn for påhængsvandafspærringsventilen. VD Kontroller om dækslet på påhængsvandpumpen og aftapningsproppene er monteret. (side 40, 42) VD Kontroller kølervæskestanden. (side 24) 6 VD01070 VD Monter eventuel løsnede slangeklemmer. 6 Kontroller oliestanden. (side 23) VD01074 VD

54 Parkering af båden i vinterperioden Gøre klar til sommerperioden 7 Tap vandet fra vandsamleren / forfiltret. (side 26) 10 Åbn for brændstofhanen. 6 VD Tap vandet fra brændstoftanken. VD Sørg for at akkumulatorerne er opladet helt. (side 30, 50) VD00141 CT Monter det nye brændstoffilterelement. (side 36) 12 Tilslut akkumulatorerne. VD01017 VD

55 Gøre klar til sommerperioden Parkering af båden i vinterperioden 13 Start motoren. Kontroller brændstofsystemet, kølesystemet og udstrømningsventilen med henblik på lækage. VD Stop motoren og udskift olien i vendekoblingen. (side 33) 6 VD Kontroller om instrumenterne, fjernbetjeningen og vendekoblingen fungerer. VD

56 Fejlmeldinger Almen Driftsforstyrrelser ved motoren skyldes i de fleste tilfælde ukorrekt betjening eller utilstrækkelig vedligeholdelse. Kontroller i tilfælde af en driftsforstyrrelse altid først om alle retningslinier med hensyn til betjening og vedligeholdelse er blevet overholdt. 7 I den herefter følgende tabel er der anført årsager til mulige driftsforstyrrelser og forslag til, hvordan disse kan løses. Husk, at tabellen aldrig kan være komplet. Kan De ikke selv konstatere årsagen til driftsforstyrrelsen eller løse problemet, kontakt da den nærmeste service-afdeling. Inden start, skal De overbevise Dem selv om, at ingen andre befinder sig i nærheden af motoren. Bemærk mht. reparationer: Motoren må absolut ikke startes, hvis brændstofinjektionspumpen er blevet afmonteret. Løsn da akkumulatorkablerne! 54

57 Fejlmeldingstabel Fejlmeldinger 1 Startmotoren løber ikke 2 Motoren løber, men starter ikke, ingen røgdannelse Mulig årsag Løsning Mulig årsag Løsning A B C D E Defekte eller tomme akkumulatorer. Løse eller korroderede forbindelser i startkredsen. Defekt startkontakt eller startrelæ. Defekt startmotor eller tandhjulet griber ikke fat. Startrelæ styres ikke an på grund af for lav spænding; som følge af et meget langt mellemkabel fra motoren til betjeningspanelet. A B C D E Kontroller / genoplad akkumulatoren og kontroller motorens og / eller akkumulatoropladerens dynamo. Rens forbindelserne og sæt dem fast. Kontroller / skift ud. Kontroller / skift motoren ud. Monter et hjælpestartrelæ. A B C D E F G H I J K Brændstofventilet er lukket. (Næsten) Tom brændstoftank. Luft i brændstofsystemet. Brændstoffiltret stoppet til med vand eller snavs. Lækage brændstoftilførselsledning eller brændstofindsprøjtningsledning. Defekt forstøver / indsprøjtningspumpe. Brændstoftankens udluftningsledning tilstoppet. Tilstoppet udløb. Elektrisk trykpumpe virker ikke. Snavs mellem den elektriske trykpumpes tryk- og sugeventiler. Den elektriske trykpumpes filter tilstoppet. A B C D E F G H I J K Åbn. Fyld. Kontroller og luft ud. Kontroller eller skift ud. Kontroller / skift ud. Kontroller, skift ud hvis nødvendigt. Kontroller / rens. Kontroller. Kontroller / skift ud. Kontroller / rens. Installer et brændstofforfilter i brændstofledningen mellem tank og motor Kontroller / rens. 7 55

58 Fejlmeldinger Fejlmeldingstabel 7 3 Motor løber, men starter ikke, røgdannelse 4 Motoren starter, men løber uregelmæssigt eller stopper igen Mulig årsag Løsning Mulig årsag Løsning A Luft i brændstofsystemet. A Kontroller og luft ud. B Defekt forstøver / indsprøjtningspumpe. B Kontroller, skift ud, hvis A (Næsten) Tom brændstoftank. A Fyld nødvendigt. B Luft i brændstoftanken. B Kontroller og luft ud C Indstilling stopventil ukorrekt. C Kontroller / juster. C Brændstoffiltret tilstoppet med C Kontroller og skift ud D Defekte glødepropper. D Kontroller / skift ud. vand eller snavs. E Ukorrekt ventilspillerum. E Juster. D Lækage brændstoftilførselsledning D Kontroller / skift ud F Ukorrekt indsprøjtningsmoment, F Kontroller / juster. eller brændstofindsprøjt- efter revision af motoren. ningsledning. G Utilstrækkeligt med forbrændingsluftningspumpe. G Kontroller. E Defekt forstøver / indsprøjt- E Kontroller, skift ud, hvis nødvendigt H Forkert brændstofkvalitet eller H Kontroller brændstof, F Brændstoftankens luftningsledning F Kontroller / rens forurenet brændstof. Tap brændstoftanken af tilstoppet. og skyl den. Forny G Brændstofledning tilstoppet. G Kontroller / rens brændstof. H Ukorrekt ventilspillerum H Juster I Ukorrekt SAE klasse eller kvalitet I Skift ud. I For lavt stationært omdrejning- I Kontroller / juster smøreolie i forh. til omgivelstal sestemperaturen. J Tilstoppet udløb. J Kontroller K Forkert brændstofkvalitet eller forurenet brændstof. K Kontroller brændstof. Tap brændstoftanken af og skyl den. Forny brændstof. L Den elektriske trykpumpes filter tilstoppet. L Kontroller / rens. 56

59 Fejlmeldingstabel Fejlmeldinger Mulig årsag A B C D E F G H I J K 5 Motoren kommer ikke op på korrekt belastning med maks. omdrejningstal Luft i brændstofsystemet Brændstoffiltret tilstoppet med vand eller snavs. Lækage brændstoftilførselsledning eller brændstofindsprøjtningsledning. Defekt forstøver / indsprøjtningspumpe. Justering stopventil ukorrekt. Oliestanden for høj. Ukorrekt ventilspillerum Tilstoppet udløb Utilstrækkeligt med forbrændingsluft. Forkert brændstofkvalitet eller forurenet brændstof. Motor overbelastet. Løsning A B C D E F G H I J K Kontroller og luft ud. Kontroller og skift ud. Kontroller / skift ud. Kontroller, skift ud, hvis nødvendigt. Kontroller / juster Nedsæt standen. Juster. Kontroller / rens. Kontroller. Kontroller brændstof. Tap brændstoftanken af og skyl den. Forny brændstof. Kontroller skibsskruens mål Mulig årsag A B C D E F G H I J K L M N 6 Motoren bliver for varm Defekt forstøver / indsprøjtningspumpe. Oliestanden for høj. Oliestanden for lav. Defekt oliefilter. Kølevæskepumpen defekt. Defekt pumpehjul på vandpumpen. Varmeveksler forurenet eller tilstoppet pga. gummidele fra defekt pumpehjul. Kølervæskestanden for lav. Vandafspærringsventil lukket. Vandfilter tilstoppet. Lækage i vandindsugningssystemet. Defekt termostat Utilstrækkeligt med forbrændingsluft. Motoren bliver øjensynligt for varm pga. defekt temperaturkontakt, sensor eller måler. Løsning A B C D E F G H I J K L M N Kontroller, skift ud, hvis nødvendigt. Nedsæt standen. Forhøj standen. Skift ud. Kontroller / rens Kontroller / skift ud. Kontroller / rens. Kontroller / fyld op. Åbn. Kontroller / rens. Kontroller / skift ud. Kontroller / skift ud. Kontroller. Kontroller / skift ud. 7 57

60 Fejlmeldinger Fejlmeldingstabel 7 Ikke alle cylindre fungerer 8 Motoren har et for lavt eller intet olietryk Mulig årsag Løsning Mulig årsag Løsning 7 A B C D E F G H I 58 Luft i brændstofsystemet Brændstoffiltret tilstoppet med vand eller snavs. Lækage brændstoftilførselsledning eller brændstofindsprøjtningsledning. Defekt forstøver / indsprøjtningspumpe. Tilstoppet brændstoftilførselsledning. Defekte glødepropper. Ukorrekt ventilspillerum. Den elektriske trykpumpes filter tilstoppet. Defekt elektrisk trykpumpe. A B C D E F G H I Kontroller og luft ud. Kontroller eller skift ud. Kontroller / skift ud. Kontroller, skift ud, hvis nødvendigt. Kontroller / rens. Kontroller / skift ud. Juster. Kontroller / rens. Kontroller / skift ud. A B C Oliestanden for lav. Ekstrem hældningsvinkel af motoren. Ukorrekt SAE klasse eller kvalitet smøreolie til omgivelsestemperaturen. Mulig årsag A Oliestanden for høj. B Ekstrem hældningsvinkel af motoren. C Ukorrekt SAE klasse eller kvalitet smøreolie til omgivelsestemperaturen. D Ekstrem slitage af cylinder / suger. E Utilstrækkeligt med forbrændingsluft. F Motoren overbelastet. A B C Forhøj standen. Kontroller / juster. Skift ud. 9 Motoren forbruger ekstrem meget olie Løsning A B C D E F Nedsæt standen. Kontroller / juster. Skift ud. Kontroller kompression, motorrevision. Kontroller. Kontroller skibsskruens mål.

61 Fejlmeldingstabel Fejlmeldinger 10A Blå røg fra udløb (stationær) 10C Hvid røg (fuld belastning) Mulig årsag Løsning Mulig årsag Løsning A B Oliestanden for høj. Ekstrem hældningsvinkel af motoren. Mulig årsag A B C A B 10B Sort røg fra udløb (belastning) Utilstrækkeligt med forbrændingsluft. Defekt forstøver / indsprøjtningspumpe. Motoren overbelastet, kommer ikke op på maks. omdrejningstal. Nedsæt standen. Kontroller / juster. Løsning A B C Kontroller. Kontroler, skift ud, hvis nødvendigt. Kontroller skibsskruens mål. A B C D E F G H Luft i brændstofsystemet Defekt forstøver / indsprøjtningspumpe. Vand i brændstofsystemet. Defekte glødepropper. Ukorrekt ventilspillerum. Ukorrekt indsprøjtningsmoment Forkert brændstofkvalitet eller forurenet brændstof. Vanddamp i udstødningsgasserne kondenserer pga. en meget lav omgivelsestemperatur. A B C D E F G H - Kontroller og luft ud. Kontroller, skift ud, hvis nødvendigt. Kontroller vandsamleren. Kontroller / skift ud. Juster. Kontroller / juster. Kontroller brændstof. Tap brændstoftanken af og skyl den. Forny brændstof. 7 59

62 8 Tekniske informationer Type M4.15 M4.17 Almen Mærke Vetus Mitsubishi Cylinderantal 4 4 Baseret på S4L-61DM S4L2-61DM Konstruktion vertikal, firetaktsdiesel, in-line Indsprøjtning Indirekte Indsugning Naturlig Boring 78 mm 78 mm Slag 78,5 mm 92 mm Cylinderinhold 1500 cm cm 3 Kompressionsforhold 22 : 1 22 : 1 Stationært omdrejningstal 840 omdr/min 840 omdr/min Maks. omdrejningstal (ubelastet) 3200 omdr/min 3200 omdr/min Ventilspillerum (kold) Inløb 0,25 mm Udløb 0,25 mm Vægt 185 kg 185 kg (med standard vendekobling) Motoropstilling Maks. installeringsvinkel Maks. hældningsvinkel tværskibs 15 bagover 25 kontinuerlig, 30 intermitterende Motorspecifikationer Type M4.15 M4.17 Maksimum ydeevne ved svinghjulet (ISO ) 24,3 kw (33 hk) 30,9 kw (42 hk) ved skrueakslen (ISO ) 23,6 kw (32,1 hk) 30 kw (40,8 hk) ved et omdrejningstal på 3000 omdr/min 3000 omdr/min Kobling, 77,4 Nm 98 Nm (7,9 kgm) (10 kgm) ved et omdrejningstal på 3000 omdr/min 3000 omdr/min Brændstofforbrug ved et omdrejningstal 252 g/kw.h 252 g/kw.h på 1800 omdr/min (185 g/hk.h) (185 g/hk.h) Brændstofsystemet (Selv-udluftende) Indsprøjtningspumpe Bosch type M (Nippon Denso) Forstøvere Aftapningsforstøvere Indsprøjtningstryk 140 bar (kgf/cm 2 ) Insprøjtningsrækkefolge Indsprøjtningsmoment 21 for ØDP 17 for ØDP Brændstoffilterelement STM3690 Brændstoftrykpumpe Indsugningshøjde maks. 1,5 m Brændstoftilførsels-tilslutning til slange 8 mm inv. Brændstofretour-tilslutning til slange 8 mm inv. 60

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57 Pagina a M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 Brugsanvisning 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57 Pagina b M2.06 VD01027 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57

Læs mere

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Brugsanvisning

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Brugsanvisning DT44 DTA44 DT66 DTA66 Brugsanvisning VD00466 DT44 Copyright 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland Brugsanvisning DEUTZ DT44 DT66 DTA44 DTA66 Serienumre: Motornummer Vetus: Deutz: Vendekobling-serienummer:

Læs mere

Brugsanvisning M2.02 M2.06

Brugsanvisning M2.02 M2.06 M2 Brugsanvisning M2.02 M2.06 ii Brugsanvisning M2.02 M2.06 Serienumre: Motornummer Vetus: Motornummer Mitsubishi: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen

Læs mere

VH4.65 VH4.80. Brugsanvisning

VH4.65 VH4.80. Brugsanvisning VH4.65 VH4.80 Brugsanvisning VD01079 VH4.80 Brugsanvisning VH4.65 VH4.80 Serienumre: Motornummer Vetus: Hyundai: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CM4.33 & CM4.42. Bruger manual motor

CM4.33 & CM4.42. Bruger manual motor CM4.33 & CM4.42 Bruger manual motor Crafted with craftsman marine fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Forord Sikkerhed Kære kunde Tak fordi de valgte at købe marine diesel motor fremstillet Craftsman

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

M-LINE Skibsdieselmotorer

M-LINE Skibsdieselmotorer M-LINE Skibsdieselmotorer Brugsanvisning 345107.01 ii Brugsanvisning Serienumre: M2.13 M2.18 M3.29 M3.28 SOLAS M4.35 M4.15 SOLAS M4.45 M4.17 SOLAS M4.56 M4.55 SOLAS Motornummer Vetus: Motornummer Mitsubishi:

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev 1. Baggrund Denne artikel er redigeret med udgangspunkt i beskrivelsen af Volvo Penta 2001 skrevet af Bjarke (MaxiMalt). Tak for udgangspunktet! Dette

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BENT LAURITSEN Maskinfabrik Ahornsvinget 21 Nr. Felding 7500 Holstebro Tlf. 97 40 21 00 Fax. 96 10 21 06-1 - ANVENDELSMULIGHEDER Isoleringsmaskinen

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning KVA-D 80T

Brugsanvisning KVA-D 80T Brugsanvisning KVA-D 80T Revison 1 april 2011 Revison 1 april 2011 Motorens model og betegnelse kan findes på typepladen som er placeret på motoren. Denne brugsanvisning omhandler: Fabrikat: Maskinbetegnelse:

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING 1D 90 V 1D 90 W. 433 207 72 -DAN -04.05-0.03 Printed in Germany

BETJENINGSVEJLEDNING 1D 90 V 1D 90 W. 433 207 72 -DAN -04.05-0.03 Printed in Germany BETJENINGSVEJLEDNING 1D 90 V 1D 90 W 433 207 72 -DAN -04.05-0.03 Printed in Germany 33 De har fået en ny HATZ motor i Deres tjeneste Denne motor er kun beregnet til det formål, der er tilsigtet og godkendt

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Renovering af vandpumpen Gasgas 250 årgang 2007

Renovering af vandpumpen Gasgas 250 årgang 2007 Renovering af vandpumpen Gasgas 250 årgang 2007 Overblik Det hele begyndte med at jeg fik motorolie udover hele motoren og olien i inspektions glasset blev helt mælkehvid. De kloge hoveder fortalte mig

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere