Mellemfolkeligt Samvirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellemfolkeligt Samvirke"

Transkript

1 Årsberetning

2 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4 Vi er ActionAid ny fælles strategi 8 Fire år med demokratifokus 10 Kenya og Tanzania 11 Uganda og Sydsudan 12 Zambia og Zimbabwe 13 Mozambique og Nepal 14 Mellemamerika og Mellemøsten 15 Arbejdet med governance 16 Activista International 18 Training for Change 20 People for Change 22 Global Contact 23 Activista Danmark kampagner 24 Fundraising og landsindsamling 28 Kvinder for Indflydelse 30 Økonomi 31 Redaktion: Peter Bischoff, Frans Mikael Jansen og Claes Ammundsen (ansv.) med input fra mange andre. Fotos: Tine Harden: 1, 3, 23, 30, Peter Bischoff: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, Christoffer Regild: 5, Bertel Henning: 5, Stephen Wandere: 12, Helle Løvstø Severinsen: 13, Anders Thormann: 14, ActionAid Nepal: 14, CDC: 15, Privatfoto: 15, Robin Griggs: 17, Activista Gambia: 18, Thomas Elsted: 19, Activista Nepal: 19, Training for Change: 21, Sebastian Juel Frandsen: 23, Peter Kellermann Brandorff: 25, Maria Therese Thomas Strand: 26, Danni Folman: 27, Tina Young Hansen: 28, LinKS: 30. Layout og produktion: MS Grafisk actionaiddenmark, Fælledvej 12, 2200 København N, tlf ,

3 4 ÅRSBERETNING POLITISK BERETNING 5 Fra den store demonstration på Rådhuspladsen den 11. marts, som MS tog initiativ til Det arabiske forår brobyggere for ungdom og demokrati Trine Pertou Mach forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke I de første uger af 2011 blev der skrevet verdenshistorie i den arabiske verden. Om mennesker, der har fået nok af fattigdom, ulighed, undertrykkelse, korruption og udemokratiske magthavere. Om mennesker, der ønsker en fremtid, de kan tro på og selv være med til at forme. Protesterne havde ulmet længe i Egypten, men efter startskuddet i Tunesien fik de fredelige demonstrationer på Tahrir-pladsen til sidst et momentum, der ikke kunne stoppes. Med tøvende opbakning fra Vestens regimer, der hidtil havde haft de arabiske statsledere som sine venner, rullede det arabiske forår videre til bl.a. Yemen, Bahrain, Syrien og Libyen. Historien er velkendt. Problemerne er langt fra løst, men der er åbnet op for en tro på at kunne løse regionens udfordringer på en måde, der allerede har skrevet historie. har fra første færd støttet det arabiske forår, fordi det ligger i klar forlængelse af vores støtte til folkelige bevægelser, som arbejder for demokrati og indflydelse. Sammen med andre tog vi initiativ til en bred og velbesøgt folkelig demonstration den 11. marts, som hyldede de mange tusinder modige, der gik på gaden, og den 19. april åbnede vi vore lokaler for det nystartede Libyske Observatorium for Demokrati og Menneskerettigheder. I de første uger af 2011 blev der skrevet verdenshistorie i den arabiske verden. Vi har fra første færd støttet det arabiske forår, fordi det ligger i klar forlængelse af vores støtte til folkelige bevægelser og af vores eget engagement i regionen. Denne støtte ligger i forlængelse af vores eget engagement i regionen. Efter krisen med Muhammed-tegningerne i 2006 tog vi initiativ til Next Stop Danmark og Next Stop Mellemøsten studieture, der stadig fortsætter sammen med udsendelse af volontører. Allerede i 2005 åbnede vi et ungdomsdialogcenter i Jordan, og i 2008 oprettede vi et regionalkontor til støtte for vores ungdomsprogram Building Bridges for Youth Action, der nu foregår i Jordan, Libyen, Syrien og de besatte palæstinensiske områder. Programmet går ud på at styrke unges deltagelse i demokratiske reformer gennem alternative udtryksformer, lokalt engagement, uddannelse, dialog med unge i Danmark og styrkelse af organisationer. Siden 2009 har 900 arabiske og danske unge deltaget i dialogprojekter, 2000 i kreative, alternative uddannelsesforløb, og mange hundrede har fået støtte til organisationsopbygning og til at engagere sig i lokalsamfundet. Det sidste skud på stammen er en ny bevilling til at starte demokratiske ungdomsprojekter i Egypten med regionale links til Tunesien og Libyen, hvor vi bygger videre på erfaringerne fra vores ungdomsprogram. Kombinerede kriser behov for offensive alternativer Det arabiske forår kom som et optimistisk glimt i en tid med store og svære udfordringer. Den kombinerede finanskrise, klimakrise og nye truende fødevarekrise er udfordringer, der kræver lederskab, men verdens ledere gør langt fra nok. Det var positivt, at de på FN-topmødet for et år siden stadfæstede 2015-målene om at halvere sult og fattigdom, men det var meget småt med bindende løfter. Der er brug for, at civilsamfundet går i offensiven med de nødvendige alternativer. De kombinerede kriser skaber en vanskelig situation, der især rammer verdens fattigste. Klimakrisen rammer afgrøderne. Samtidig stiger efterspørgslen på fødevarer markant som resultat af befolkningstilvæksten, øget købekraft i de nye vækstøkonomier samt brugen af mad som biobrændsler. Det sender priserne på fødevarer i vejret, og det samme gør den finansspekulation i fødevarer, som eksploderede under krisen i 2008 og siden har ligget højt. Verdens fødevarepriser er de højeste nogensinde og forventes at stige mellem 30 og 100 pct. de næste ti år. Verdensbanken kalder denne stigning for den største trussel mod udviklingslandene lige nu og har beregnet, at det vil skubbe 44 millioner ud i sult oveni de 925 millioner, der allerede sulter. Og sulten er dyr. ActionAid har regnet ud, at sult hvert år koster udviklingslandene mia. kr., primært som tabt arbejdsfortjeneste. Det er ti gange så meget, som det koster at udrydde sulten. Danmark har fået en ny udviklingspolitik Det står nu helt klart, at Danmark har fået en ny udviklingspolitik. Vi yder nu kun 0,83 pct. i udviklingsbistand mod 1,06 pct. omkring år 2000, og sidste år blev bistanden fastfrosset på 2010-niveau de næste tre år. I forhold til andre ligger vi stadig højt, men tallene pyntes gennem kreativ bogføring, hvor erhvervspolitik, sikkerhedspolitik og asyludgifter blandes sammen med fattigdomsorienteret bistand. Regeringen vil i 2011 bruge 874,1 mio. kr. af bistanden på asyludgifter siden 2009 er det beløb, der tages hertil, blevet tredoblet. Det seneste groteske eksempel er eftergivelsen af gæld fra gamle fejlslagne erhvervsinvesteringer i Sudan, som med renters rente er pumpet op til 5 mia. kr. Pengene lander i Finansministeriet, men bogføres som udviklingsbistand, selv om de aldrig har gavnet verdens fattige. Udviklingsbistanden er en lille, men betydningsfuld del af den globale omfordeling af kapital. Derfor ønsker MS, at Danmark igen går i spidsen ved at øge bistanden og rense den for asyludgifter og erhvervsstøtte og desuden yder en ekstra pulje til klimaindsatser. Det bliver også stadigt tydeligere, at der er sket et paradigmeskift i dansk udviklingspolitik, hvor økonomisk vækst bliver et mål i sig selv på en måde, som minder om 70 ernes forestillinger om, at økonomisk vækst automatisk vil sive ned i samfundet og også komme de fattigste til gode. Udviklingsminister Søren Pind har fremlagt et nyt vækstudspil, som markerer et skred i dansk udviklingspolitik, hvor der lukkes ned for bistand til sundhed og uddannelse, mens pengene bruges til at føre erhvervs- og sikkerhedspolitik. MS er ikke imod økonomisk vækst, men vækst fører ikke automatisk til bekæmpelse af fattigdom, og det giver ikke mening at bruge fattigdomsorienteret bistand til især at støtte virksomheder, som allerede har fodfæste og tjener penge. Derfor har MS krævet, at Danmark lukker det nye bistandsprojekt African Guarantee Fund et aktieselskab, som stiller bankgarantier for lån til små og mellemstore virksomheder i håb om, at det kan skabe arbejdspladser. For at gøre fonden konkurrencedygtig har man dels placeret fonden i skattely og dermed snydt Kenya for skatteindtægterne, dels udeladt krav om, at disse garantier skal målrettes sektorer med særlige muligheder for at bekæmpe fattigdom. I en tid med øget fokus på firmaers samfundsansvar er det paradoksalt at bruge bistandsmidler uden at stille sådanne krav. MS afviser ikke kreditgivning og investeringer som elementer i bistand, men det skal ske på en målrettet og fattigdomsorienteret måde, så de fattige inddrages i at skabe værdi i samfundet. Det giver mening at støtte fattige producenter til at opnå økonomisk vækst gennem bedre priser og markedsadgang, og så der skabes nye arbejdspladser. Det gøres ved at skabe vækst og udvikling dér, hvor de fattige er. De fleste lever som småbønder på landet, og og her en situation fra de mange demonstrationer på Tahrir-pladsen.

4 6 ÅRSBERETNING POLITISK BERETNING 7 som et eksempel er det lykkedes fattige bomuldsbønder i Zimbabwe med støtte fra MS at kunne fordoble prisen for deres produkter. Der er brug for at gå i offensiven med at udvikle et nyt fattigdomsorienteret vækstparadigme. Vi peger her på en massiv støtte til landbruget i udviklingslandene, men det er ikke ligegyldigt hvordan. Derfor har vi foreslået Søren Pind at nedsætte en ekspertgruppe for at vurdere erfaringerne med landbrugsstøtte, og vi opfordrer ham fortsat til at gå ind i en kvalificeret faglig debat om fattigdomsorienteret vækst. Tre offensive svar på fødevarekrisen Løsningen for verdens sultende ligger først og fremmest i at investere i de fattige småbønder, især kvinder. Småbønderne producerer halvdelen af verdens fødevarer og brødføder næsten to milliarder mennesker. Når småbønder får støtte til at producere mere end til eget forbrug, skaber det økonomisk vækst videre op i samfundet. Erfaringerne fra Kina viser, at landbruget er afgørende for at løfte folk ud af sult og fattigdom. Desuden er det vigtigt at stoppe spekulation i fødevarer og opbygge fødevarereserver. Det skal gøres sværere at spille hasard med prisen på mad, så fødevarepriserne kan holdes på et stabilt niveau. Da priserne steg med 83 pct. under fødevarekrisen i 2008, brugte lande som Kina, Indien og Bangladesh deres fødevarereserver til at sikre mad til befolkningen. Det viser, at det er vigtigt at støtte opbygning af nationale og regionale fødevarelagre. Sådanne lagre kan dæmpe prisudsving på mad, sikre mad under katastrofer og gennem opkøb støtte de små producenter. Endelig er det nødvendigt at holde igen med de politiske mål om at benytte frugtbar landbrugsjord til biobrændstoffer. Politikerne fortsætter med at opstille mål uden at vurdere de negative effekter ved førstegenerations biobrænd- Biobrændstoffer har stået i centrum for årets klimadebat her demonstrerer kursister fra MS Global Change uddannelse. stoffer. OECD og andre store organisationer har udgivet en rapport om prisudsving på mad, hvor de med en historisk klarhed anbefaler G20-landene at skrotte de politiske mål om øget brug af biobrændstoffer for at forhindre, at stigende fødevarepriser rammer verdens fattigste. Bio-monstret i den globale klimadebat Netop biobrændstoffer har stået i centrum i det forløbne års klimadebat efter klimatopmødet i København også i MS arbejde og Global Change kampagner. For at gøre op med årtiers stigende C02-udslip har EU stillet krav om, at 10 pct. af transportsektorens energiforbrug i år 2020 skal komme fra vedvarende energi. Vedtagne handlingsplaner i EU s medlemslande viser, at dette i praksis skal ske gennem en massiv satsning på biobrændstoffer frem for elbiler og sol og vind. Europa kan ikke selv producere biomasse i den målestok, og dermed har man sat sig mål, som kun kan nås ved investering i biobrændstofprojekter uden for Europas grænser især i udviklingslandene. Problemet er her, at de indirekte CO2-effekter ikke indgår i EU s CO2-beregninger. Når landbrugsarealer bruges til energiafgrøder, må fødevarer dyrkes andre steder. Hermed udvides det samlede landbrugsareal typisk ved afskovning og omlægning af naturarealer til nye marker. Det fører til øget CO2-udslip og tab af biodiversitet. En rapport, som MS har været med til at udgive, dokumenterer, at Europas plan om brug af biobrændstof kan betyde mellem 81 og 167 pct. højere CO2-udslip end ved fossile brændstoffer. Hertil kommer øget afskovning og stigende fødevarepriser med fatale konsekvenser for verdens fattigste. Den rige verden har med sit forbrug af fossile brændstoffer allerede skabt en klimakrise, og nu risikerer vi med den massive satsning på energiafgrøder også at skabe en sultkrise, der rammer de fattigste. I klimadebatten har MS også i det forløbne år sammen med Mandag Morgen taget initiativ til at samle folk fra seks danske ungdomspartier i Generation Grøn for i fællesskab at diskutere Danmarks klimapolitik. En god dialog mellem ungdomspartierne er et vigtigt fundament for den fremtidige klimadebat. Generation Grøn har mødtes tre gange, hvor det efter faglige oplæg og livlig debat er lykkedes at formulere fælles visioner og principper på tværs af politiske overbevisninger. Robin Hood skat og stop for skatteunddragelse Det er ikke gået godt med målet om, at de rige lande skal yde 0,7 pct. i udviklingsbistand. Det aktualiserer debatten om alternative finansieringsformer især ideen om en skat på finansielle transaktioner. Sammen med andre danske organisationer deltager MS i en kampagne i 20 lande for at indføre en sådan Robin Hood skat, så finanssektoren også er med til at betale regningen efter finanskrisen. Potentielt kunne det give et enormt beløb. Alene det danske valutamarked omsætter hver dag for 660 mia. kr., og den samlede handel er på mia. kr. Beregninger viser, at en lille skat på 0,05 pct. vil kunne indbringe knap 3500 mia. kr. årligt et beløb, som vil kunne betale udvikling og klimaindsatser i både de rige og de fattige lande. Der er også perspektiv i at stoppe store firmaers skatteunddragelse og kapitalflugt i udviklingslandene. ActionAid har sat fokus på øl-producenten SABMiller og påvist, at lande i bl.a. Afrika hvert år mister 31 mio. dollars i skat pga. SAB- Millers skattetænkning. Det har ført til, at SABMiller nu skal stå til regnskab i fem afrikanske lande. OECD skønner, at skatteunddragelse koster flere gange det beløb, der ydes i bistand. Endelig arbejder MS fortsat for at afskaffe EU s landbrugsstøtte, som både er dyr for skatteyderne og dybt skadelig for udviklingslandene ved at skævvride handelsvilkårene og udkonkurrere fattige landmænd. Vi er ActionAid ny strategi for føderationen Året har været præget af den videre integration i ActionAid, hvor vores udviklingsprogrammer nu udføres sammen med nationale ActionAid afdelinger, og hvor ActionAid-familien har betydet et kæmpe løft med flere kræfter til politik, lobby, kampagner og fundraising. Vi ser med glæde på, at projektet med at udvikle ActionAid som en demokratisk international føderation er rigtig godt på vej. Et særligt projekt har været udviklingen af en ny seksårig strategi for hele ActionAid føderationen. MS har spillet en meget aktiv rolle i denne proces. Resultatet er blevet en strategi, som i høj grad lever op til MS ønsker og prioriteter bl.a. med en politisk tilgang til udvikling og vores vægt på demokrati og indflydelse, på kvinder, unge og kampagnearbejde. Der er lagt op til, at MS fortsat kan komme til at spille en særlig rolle på disse områder. Til efteråret vil der blive gennemført en omfattende evaluering af MS. Evalueringen skal danne baggrund for at udvikle en ny strategi for MS en strategi der anerkender, at vi nu har et dobbelt borgerskab både som den danske forening og som del af den kollektivt ejede fælles føderation ActionAid International. Altså at vi bevæger os sig fra perspektivet om MS i ActionAid til en identitet og forståelse af, at vi er ActionAid og tager føderationens fælles styrke og kompetencer til os som vores egne. Tilslutningen til ActionAid har været en succes, og det gælder også vores udviklingsprogrammer, som nu varetages af ActionAid og de lokale partnere. Efter knap fire år med fokus på demokrati, er der blevet gennemført en uafhængig evaluering, som er yderst positiv og konkluderer, at alle landeprogrammerne har været relevante og skabt rigtig gode resultater. Den anbefaler derfor, at programmerne fortsættes, og det er nu planlagt i første omgang for de to næste år. Udefrakommende katastrofer har betydet, at vi som del af ActionAid for tredje gang har været nødt til at deltage i nødhjælp aktuelt til de tørkeramte i Østafrika. Vi mærker her perspektivet i at være del af en stor organisation, der kombinerer nødhjælp med langsigtet bistand. ActionAid arbejder med nødhjælp på en anden og mere langsigtet måde. MS satser på at bidrage til dette arbejde ved at hjælpe med at udvikle strategier og metoder til at øge den folkelige indflydelse og opbygge befolkningernes egne stærke organisationer. Fundraising har fortsat meget høj prioritet og er i år bl.a. blevet udvidet med unge hververe på gaden, i daglig tale facere. Der er dog stadig meget store udfordringer forude med at øge indtægterne fra fundraising for at sikre en stærkere og mere uafhængig økonomi der er behov for en økonomisk revolution. En nyskabelse ved årets landsindsamling var samarbejdet med unge på produktionsskoler landet over. Det førte desværre ikke til et større økonomisk resultat, men blev oplysningsmæssigt en stor succes. En anden nyskabelse og succes var åbningen af MS café Mellemrummet, hvor et nyt, sprudlende miljø af frivillige er rammen om socialt samvær og et væld af forskellige arrangementer. Efter sommerens skybrud måtte cafeen lukkes og blev med frivilliges hjælp renoveret og genåbnet i løbet af få uger. Endelig blev foreningens demokrati styrket med valg af 60 nye medlemmer til MS-Rådet blandt 78 opstillede. I forvejen sidder folk valgt sidste år for en toårig periode samt kollektive medlemmer. Der er 52 pct. kvinder i det samlede Råd, der spænder fra teenagere til folk i 70 erne. En stor tak til de mange, der har støttet os med bidrag, medlemskab, arbejdsindsats, ideer og inspiration. MS afholdt for andet år en stor Action Day. Her har en Mellemøstdeltager taget en Robin Hood hue på som støtte til skat på finanstransaktioner.

5 8 ÅRSBERETNING MS I ACTIONAID VI ER ACTIONAID 9 Vi er en ny strategi for føderationen MS ønske om vægt på unge og på kampagnearbejde er med i den nye strategi her en situation fra Ung Aktions cykelkaravane. At fremme fattiges politiske indflydelse er et af de fem centrale mål i ActionAid s nye strategi. For et år siden blev Mellemfolkeligt Samvirke optaget som fuldt medlem af ActionAid International. Det skete efter halvandet år som associeret medlem, efter godt et år med ansvar for at lede og udvikle ActionAid s ungdomsnetværk Activista, efter et halvt år med ansvar for at lede og udvikle ActionAid s arbejde med demokrati og god regeringsførelse og midt i processen med at sammenlægge MS gamle landekontorer med de lokale ActionAid-afdelinger, der nu varetager MS udviklingsprogrammer sammen med partnerne. I det forløbne år har MS fortsat arbejdet med Activista, med demokrati og god regeringsførelse og med udviklingsprogrammerne. Desuden har MS arbejdet for at fremme og bruge vores særlige erfaringer med kapacitetsudvikling i hele ActionAid dvs. vores program med uddannelse og med brug af inspiratorer og rådgivere. For MS selv har medlemskabet af ActionAid betydet et kæmpe løft med flere kræfter til især politik, lobby, kampagner og fundraising. Men særlig én ting har stået i centrum i forhold til hele ActionAid-føderationen i det forløbne år, og det er vores direkte deltagelse i arbejdet med at udvikle en ny seksårig strategi for ActionAid s samlede arbejde en strategi, der blev vedtaget på ActionAid s generalforsamling i Tanzania den juli Strategien: Fem missions-mål, ti løfter om forandring Under titlen People s Action To End Poverty rummer strategien fem fundamentale missions-mål og ti centrale løfter om forandring. De fem mål er 1) at fremme bæredygtige landbrug for fattige og deres kontrol over naturressourcer, 2) at fremme fattiges politiske indflydelse for at kunne holde myndigheder ansvarlige, 3) at forbedre det offentlige skolesystem for alle børn og støtte unge i at blive forandringsagenter for en verden uden fattigdom, 4) at styrke fattiges modstandskraft mod konflikter og katastrofer og 5) at sikre at kvinder kan bryde cirklen af fattigdom og vold, bygge central placering af bæredygtig udvikling og klimapolitik, 4) som understreger betydningen af demokrati og indflydelse i bekæmpelsen af fattigdom, 5) som lægger vægt på arbejdet med gensidige partnerskaber, 6) som lægger vægt på kapacitetsudvikling af partnere og ansatte, 7) som geografisk åbner for at arbejde i Mellemøsten og Nordafrika, 8) som fremmer en model, hvor ActionAidmedlemmer kan gå i spidsen for forskeløkonomiske alternativer og kræve kontrol over deres egne kroppe. De ti løfter om forandring knytter sig til de fem missions-mål og beskriver konkret, hvad der skal nås i strategiens seksårige periode frem mod For mål nr. 2 om fattiges indflydelse der svarer til MS fokus på demokrati er løfterne dels, at over fem mio. fattige i 2017 skal være sikret forbedringer i kvalitet, lighed og kønsbalance i offentlige ydelser ved at holde myndigheder ansvarlige, og dels at mennesker og deres bevægelser med støtte fra ActionAid skal have vundet markante sejre ved at opnå en retfærdig omfordeling af ressourcer, der skal finansiere offentlige politikker, som reducerer fattigdom. Processen: Strategien og MS prioriteter Strategien er blevet til som resultat af en omfattende participatorisk proces med møder, konferencer, fremtidsværksteder og feedback fra 56 lande, hvorefter et internationalt team på 10 medlemmer bl.a. MS generalsekretær har skrevet en række udkast til strategien, som til sidst blev godkendt af ActionAid s internationale bestyrelse i maj og herefter vedtaget på generalforsamlingen i juli. Gennem processen har MS diskuteret MS egne prioriteter i forhold til den nye strategi. Prioriteterne har her været 1) at fremme en mere politisk tilgang til udvikling, som fokuserer på de strukturelle årsager til fattigdom, 2) som prioriterer alliancer, sociale bevægelser og effektive politiske kampagner, 3) som sikrer en mere lige dele af det internationale arbejde, 9) som sætter fokus på at styrke kvinder, 10) som fremmer solidaritet og mellemfolkeligt samarbejde, og som 11) sætter fokus på unge. Alle disse ønsker er i høj grad blevet opfyldt med den nye strategi på nær det eksplicitte mål om at arbejde i Mellemøsten og Nordafrika. Udfordringen for MS er nu at tage den fælles strategi til sig og med dette udgangspunkt at udvikle MS egen nye strategi. En strategi, der anerkender, at MS nu har et dobbelt borgerskab både som den danske forening og som del af den kollektivt ejede fælles føderation ActionAid International. Altså at vi bevæger os fra perspektivet om MS i ActionAid til en identitet og forståelse af, at vi er ActionAid. Set fra vores danske perspektiv er strategien meget tilfredsstillende og et stort fremskridt i forhold til den tidligere strategi. Vi opstillede konkrete ønsker til den nye strategi, og de er næsten alle blevet opfyldt. Strategien er mere politisk og lægger større vægt på at bygge alliancer og udvikle kampagner. Bæredygtig udvikling spiller en større rolle, omend ikke helt så meget som ønsket. Demokrati og politisk indflydelse for fattige er fortsat en af de fem centrale målsætninger. Der er større vægt på kapacitetsudvikling og partnerskaber. Kønsdimensionen og kvinders rettigheder er højt prioriteret. Strategien åbner for, at ActionAid-medlemmer kan lede forskellige typer internationalt arbejde. Det eneste, der mangler, er at inkludere Mellemøsten og Nordafrika i ActionAid s arbejde. Steen Folke, MS repræsentant i ActionAid s internationale generalforsamling

6 10 ÅRSBERETNING FIRE ÅR MED PARTNERSKABER FOR DEMOKRATI 11 Fra Kiberaslummen i Nairobi, Kenya. Positiv evaluering af fire års støtte til demokrati Fattigdom er tæt forbundet med mangel på politisk indflydelse. Derfor vedtog MS i 2006 at fokusere sit arbejde på demokrati på at bekæmpe fattigdom med indflydelse til verdens fattigste, så de får bedre adgang til f.eks. sundhed, uddannelse, vand, veje og energiforsyning. I 2007 blev dette fokus udmøntet i fem temaer: lokaldemokrati, antikorruption, konflikthåndtering, jordrettigheder og retfærdig handel med unge og kvinder som særlige målgrupper. Samme år blev der udviklet nye strategier for hvert land. I 2008 startede arbejdet ud fra disse strategier, og MS vedtog at søge tilslutning til ActionAid. I 2010 blev MS fuldt medlem af ActionAid, og MS landekontorer blev lagt sammen med de lokale ActionAidafdelinger i Mozambique dog først i juli I Mellemamerika findes ActionAid Guatemala, og der er ønske om skabe et ActionAid Nicaragua. MS demokratiprogrammer er siden blevet varetaget af ActionAid-afdelingerne og fortsætter til udgangen af Efter de knap fire år med demokratiprogrammer er der blevet gennemført en uafhængig evaluering, og det er besluttet at fortsætte programmerne i foreløbig to år med vægt på demokrati og god regeringsførelse. Evalueringen er yderst positiv og konkluderer, at alle landeprogrammer har været relevante og har skabt rigtig gode resultater. Den anbefaler derfor, at programmerne fortsættes. Evalueringen fremhæver MS partnerskabstilgang, der er udviklet over mere end 20 år. Den har været relevant og effektiv og er meget værdsat af de ca. 170 partnere. Den betegnes som en ægte støtte med en åben dialog baseret på gensidig respekt og tillid. Med overgangen til de nye strategier blev partnerporteføljen justeret. Nye partnere blev fundet, men mange af de gamle fortsatte med et ændret fokus. Denne omstilling gik lettere end frygtet og brød ikke med deres egen logik, fordi mange partnere også tidligere arbejdede med en rettighedsbaseret tilgang og med kapacitetsudvikling. Evalueringen fremhæver kapacitetsudvikling som centralt i demokratiprogrammet, og partnerne roser her den indsats, som MS programmedarbejdere har ydet gennem årene. Langt de fleste ressourcer er gået til udvikling af det lokale demokrati i Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Sudan, Nepal, Nicaragua, Honduras og Guatemala. Der er skabt øget bevidsthed, borgerdeltagelse og dialog med myndigheder bl.a. ved at træne frivillige i at overvåge serviceydelser og lokale budgetter. Man har søgt at påvirke national politik en succes er her Ugandas lov om adgang til information. Der har været særlig fokus på kvinder, hvor flere er kommet med, men der er brug for at fokusere mere på årsagerne til ulighed. Som mindre fokusområder har MS støttet antikorruptionsprogrammer i Uganda, Kenya og Mozambique. Der er oprettet antikorruptions-koalitioner i bl.a. Uganda, hvor sager har ført til arrestationer. Den personlige sikkerhed er her en stor udfordring. MS har også støttet konflikthåndtering i Kenya, Zimbabwe, Nepal og Sydsudan, jordrettigheder i Zambia, Tanzania og Nepal og retfærdig handel i Mellemamerika, Zimbabwe og Uganda. Sms korruptionen væk! MS støtter en kampagne blandt unge i Kenya om at indberette korruption pr. sms. Kenya: Fokus på forvaltning af udviklingsfonde I Kenya har der i 2010 været fokus på at sikre, at penge afsat af regeringen til lokal udvikling faktisk kommer ud til borgerne i de otte distrikter, hvor MS partnerorganisationer arbejder. Det drejer sig især om to vigtige puljer til lokal udvikling, Local Authority Transfer Fund og Constituency Development Fund. For begge puljer skal lovgivning sikre, at lokale borgere inklusive kvinder og unge er med til at bestemme, hvordan pengene bruges. Derfor handler det i høj grad om at oplyse om denne lovgivning og de muligheder, den giver. Lokale er desuden blevet undervist i metoder til at overvåge de offentlige finanser og til at sikre, at pengene bruges på projekter, der også tilgodeser kvinders behov. Eksempelvis har kvinder et sted fået lokalregeringen til at afsætte penge til sundhedsprojekter og et andet sted sikret, at lokalregeringen som loven kræver har afsat 20 pct. af budgettet af til kvinderelaterede projekter. I Nairobis Kibera-slum har unge presset igennem, at byggeri af drikkevands- og toiletfaciliteter er blevet færdiggjort i starten af 2011 i henhold til et budget tilbage fra I korruptionsbekæmpelsen har der været særligt fokus på unge ud fra tanken om, at de kan være change agents. Der er uddannet 200 unge change agents, som indberetter korruptionssager lokalt, og mange er sendt videre i retssystemet. Tanzania: Træning i overvågning af lokale budgetter I Tanzania har det vigtigste arbejde med lokaldemokrati i 2010 været at fremme borgeres mulighed for at udtrykke deres behov, ønsker og klager, så der bliver skabt et pres for at sikre en ansvarlig forvaltning. Der arbejdes med træning i PETS, Public Expenditure Tracking Surveys, dvs. overvågning af lokale budgetter og udgifter. Det forventes, at disse teknikker vil styrke de lokale samfund og skabe øget ansvarlighed og hermed bedre offentlig service. Specielt er flere ungdomsorganisationer blevet trænet, så de kan bruge disse teknikker i forbindelse med ungdomsrelaterede spørgsmål. Der er også udviklet manualer i PETS-teknikker, dokumentation og gennemført andre typer kapacitetsopbygning. På jordrettighedsområdet har partnerne støttet med grænsedragning, jordbrugsplaner og certifikater for at sikre legal ejendomsret til jord, som er en forudsætning for tildeling af jord til kvinder. I 2010 har over 2000 skolekomitemedlemmer modtaget undervisning, heraf 700 kvinder, 7500 landsbyboere deltaget i PETS, heraf 3500 kvinder, 720 landsbyudviklingsmedlemmer blevet trænet, heraf 240 kvinder. MS ungdomspartnerorganisationer har desuden gennemført vælgeruddannelse af over 2000 unge. Fordeling af ressourcer Lokaldemokrati: 82 % Antikorruption: 3 % Konflikthåndtering: 2 % Jordrettigheder: 3 % Retfærdig handel: 7 % Innovation: 3 % Kenya: Frivillige vagthunde stopper bestikkelse til embedsmænd I Bungoma-distriktet troede landsbyernes ældreråd, at det var lovligt, når embedsmænd på besøg forlangte penge. Men Apollo Wangayah var blevet trænet af en af MS partnerorganisationer, og han sagde nej. Det fik de andre til at følge efter, og nu bliver alle landsbyer oplyst om at sige nej. Jeg nægtede at betale, for han får jo løn og er på job. Men mange på landet ved ikke, at embedsmændene er betalt over vores skatter. Nu ved de bedre og kan sige stop og kræver åbenhed, siger Apollo Wangayah.

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Årsberetning 2008-09

Årsberetning 2008-09 Årsberetning 2008-09 s.2 Redaktion: Peter Bischoff, Frans Mikael Jansen og Vibeke Vinther (ansv.) med input fra mange andre. Fotos: Jakob Dall: 1, Peter Bischoff: 2, 3, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Diantha

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 CV Peter Sigsgaard Revideret september 2014 Personlige data Uddannelse: Nationalitet: Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 Dansk Født: 25-12-1942 Civilstand: Nuværende stilling: Gift

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)

Regnskab 2014 og Budget 2015(-17) MS-rådsmøde den 30. og 31. maj 2015 Bilag 3.b Regnskab 2014 og Budget 2015(-17) Bestyrelsen og Sekretariatet har arbejdet videre med samme model til præsentation af budget og regnskab som blev introduceret

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion... 2 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter... 4 3. Konkrete eksempler på EU projekter... 11 4. Samfinansiering

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

diskutere udviklingspolitik og den nyorientering af udviklingsbistanden,

diskutere udviklingspolitik og den nyorientering af udviklingsbistanden, Tale af udviklingsminister Søren Pind til debatarrangement om dansk-svensk udviklingspolitik i forandring, Stockholm den 3. marts 2011 Kun det talte ord gælder Det er en fornøjelse for mig at være her

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Det var morgenmaden, vi afskaffede

Det var morgenmaden, vi afskaffede Af Peter Bengtsen Foto Villads Engel Det var morgenmaden, vi afskaffede I Uganda har familierne ikke længere råd til at købe brød. Spekulation og tørke kan presse priserne på mad endnu højere op Brød er

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Fem svar. på en fair verden. Thabu Chidimba dyrker sulten væk

Fem svar. på en fair verden. Thabu Chidimba dyrker sulten væk Fem svar på en fair verden MENNESKET ER VERDENS STØRSTE RESURSE SULT KAN AFSKAFFES MAD SKAL MÆTTE MAVER IKKE MOTORER ALLE SKAL KUNNE TÆNDE LYSET ØKOFREAKS KAN IKKE REDDE MILJØET ALENE Thabu Chidimba dyrker

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere