Mellemfolkeligt Samvirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellemfolkeligt Samvirke"

Transkript

1 Årsberetning

2 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4 Vi er ActionAid ny fælles strategi 8 Fire år med demokratifokus 10 Kenya og Tanzania 11 Uganda og Sydsudan 12 Zambia og Zimbabwe 13 Mozambique og Nepal 14 Mellemamerika og Mellemøsten 15 Arbejdet med governance 16 Activista International 18 Training for Change 20 People for Change 22 Global Contact 23 Activista Danmark kampagner 24 Fundraising og landsindsamling 28 Kvinder for Indflydelse 30 Økonomi 31 Redaktion: Peter Bischoff, Frans Mikael Jansen og Claes Ammundsen (ansv.) med input fra mange andre. Fotos: Tine Harden: 1, 3, 23, 30, Peter Bischoff: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, Christoffer Regild: 5, Bertel Henning: 5, Stephen Wandere: 12, Helle Løvstø Severinsen: 13, Anders Thormann: 14, ActionAid Nepal: 14, CDC: 15, Privatfoto: 15, Robin Griggs: 17, Activista Gambia: 18, Thomas Elsted: 19, Activista Nepal: 19, Training for Change: 21, Sebastian Juel Frandsen: 23, Peter Kellermann Brandorff: 25, Maria Therese Thomas Strand: 26, Danni Folman: 27, Tina Young Hansen: 28, LinKS: 30. Layout og produktion: MS Grafisk actionaiddenmark, Fælledvej 12, 2200 København N, tlf ,

3 4 ÅRSBERETNING POLITISK BERETNING 5 Fra den store demonstration på Rådhuspladsen den 11. marts, som MS tog initiativ til Det arabiske forår brobyggere for ungdom og demokrati Trine Pertou Mach forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke I de første uger af 2011 blev der skrevet verdenshistorie i den arabiske verden. Om mennesker, der har fået nok af fattigdom, ulighed, undertrykkelse, korruption og udemokratiske magthavere. Om mennesker, der ønsker en fremtid, de kan tro på og selv være med til at forme. Protesterne havde ulmet længe i Egypten, men efter startskuddet i Tunesien fik de fredelige demonstrationer på Tahrir-pladsen til sidst et momentum, der ikke kunne stoppes. Med tøvende opbakning fra Vestens regimer, der hidtil havde haft de arabiske statsledere som sine venner, rullede det arabiske forår videre til bl.a. Yemen, Bahrain, Syrien og Libyen. Historien er velkendt. Problemerne er langt fra løst, men der er åbnet op for en tro på at kunne løse regionens udfordringer på en måde, der allerede har skrevet historie. har fra første færd støttet det arabiske forår, fordi det ligger i klar forlængelse af vores støtte til folkelige bevægelser, som arbejder for demokrati og indflydelse. Sammen med andre tog vi initiativ til en bred og velbesøgt folkelig demonstration den 11. marts, som hyldede de mange tusinder modige, der gik på gaden, og den 19. april åbnede vi vore lokaler for det nystartede Libyske Observatorium for Demokrati og Menneskerettigheder. I de første uger af 2011 blev der skrevet verdenshistorie i den arabiske verden. Vi har fra første færd støttet det arabiske forår, fordi det ligger i klar forlængelse af vores støtte til folkelige bevægelser og af vores eget engagement i regionen. Denne støtte ligger i forlængelse af vores eget engagement i regionen. Efter krisen med Muhammed-tegningerne i 2006 tog vi initiativ til Next Stop Danmark og Next Stop Mellemøsten studieture, der stadig fortsætter sammen med udsendelse af volontører. Allerede i 2005 åbnede vi et ungdomsdialogcenter i Jordan, og i 2008 oprettede vi et regionalkontor til støtte for vores ungdomsprogram Building Bridges for Youth Action, der nu foregår i Jordan, Libyen, Syrien og de besatte palæstinensiske områder. Programmet går ud på at styrke unges deltagelse i demokratiske reformer gennem alternative udtryksformer, lokalt engagement, uddannelse, dialog med unge i Danmark og styrkelse af organisationer. Siden 2009 har 900 arabiske og danske unge deltaget i dialogprojekter, 2000 i kreative, alternative uddannelsesforløb, og mange hundrede har fået støtte til organisationsopbygning og til at engagere sig i lokalsamfundet. Det sidste skud på stammen er en ny bevilling til at starte demokratiske ungdomsprojekter i Egypten med regionale links til Tunesien og Libyen, hvor vi bygger videre på erfaringerne fra vores ungdomsprogram. Kombinerede kriser behov for offensive alternativer Det arabiske forår kom som et optimistisk glimt i en tid med store og svære udfordringer. Den kombinerede finanskrise, klimakrise og nye truende fødevarekrise er udfordringer, der kræver lederskab, men verdens ledere gør langt fra nok. Det var positivt, at de på FN-topmødet for et år siden stadfæstede 2015-målene om at halvere sult og fattigdom, men det var meget småt med bindende løfter. Der er brug for, at civilsamfundet går i offensiven med de nødvendige alternativer. De kombinerede kriser skaber en vanskelig situation, der især rammer verdens fattigste. Klimakrisen rammer afgrøderne. Samtidig stiger efterspørgslen på fødevarer markant som resultat af befolkningstilvæksten, øget købekraft i de nye vækstøkonomier samt brugen af mad som biobrændsler. Det sender priserne på fødevarer i vejret, og det samme gør den finansspekulation i fødevarer, som eksploderede under krisen i 2008 og siden har ligget højt. Verdens fødevarepriser er de højeste nogensinde og forventes at stige mellem 30 og 100 pct. de næste ti år. Verdensbanken kalder denne stigning for den største trussel mod udviklingslandene lige nu og har beregnet, at det vil skubbe 44 millioner ud i sult oveni de 925 millioner, der allerede sulter. Og sulten er dyr. ActionAid har regnet ud, at sult hvert år koster udviklingslandene mia. kr., primært som tabt arbejdsfortjeneste. Det er ti gange så meget, som det koster at udrydde sulten. Danmark har fået en ny udviklingspolitik Det står nu helt klart, at Danmark har fået en ny udviklingspolitik. Vi yder nu kun 0,83 pct. i udviklingsbistand mod 1,06 pct. omkring år 2000, og sidste år blev bistanden fastfrosset på 2010-niveau de næste tre år. I forhold til andre ligger vi stadig højt, men tallene pyntes gennem kreativ bogføring, hvor erhvervspolitik, sikkerhedspolitik og asyludgifter blandes sammen med fattigdomsorienteret bistand. Regeringen vil i 2011 bruge 874,1 mio. kr. af bistanden på asyludgifter siden 2009 er det beløb, der tages hertil, blevet tredoblet. Det seneste groteske eksempel er eftergivelsen af gæld fra gamle fejlslagne erhvervsinvesteringer i Sudan, som med renters rente er pumpet op til 5 mia. kr. Pengene lander i Finansministeriet, men bogføres som udviklingsbistand, selv om de aldrig har gavnet verdens fattige. Udviklingsbistanden er en lille, men betydningsfuld del af den globale omfordeling af kapital. Derfor ønsker MS, at Danmark igen går i spidsen ved at øge bistanden og rense den for asyludgifter og erhvervsstøtte og desuden yder en ekstra pulje til klimaindsatser. Det bliver også stadigt tydeligere, at der er sket et paradigmeskift i dansk udviklingspolitik, hvor økonomisk vækst bliver et mål i sig selv på en måde, som minder om 70 ernes forestillinger om, at økonomisk vækst automatisk vil sive ned i samfundet og også komme de fattigste til gode. Udviklingsminister Søren Pind har fremlagt et nyt vækstudspil, som markerer et skred i dansk udviklingspolitik, hvor der lukkes ned for bistand til sundhed og uddannelse, mens pengene bruges til at føre erhvervs- og sikkerhedspolitik. MS er ikke imod økonomisk vækst, men vækst fører ikke automatisk til bekæmpelse af fattigdom, og det giver ikke mening at bruge fattigdomsorienteret bistand til især at støtte virksomheder, som allerede har fodfæste og tjener penge. Derfor har MS krævet, at Danmark lukker det nye bistandsprojekt African Guarantee Fund et aktieselskab, som stiller bankgarantier for lån til små og mellemstore virksomheder i håb om, at det kan skabe arbejdspladser. For at gøre fonden konkurrencedygtig har man dels placeret fonden i skattely og dermed snydt Kenya for skatteindtægterne, dels udeladt krav om, at disse garantier skal målrettes sektorer med særlige muligheder for at bekæmpe fattigdom. I en tid med øget fokus på firmaers samfundsansvar er det paradoksalt at bruge bistandsmidler uden at stille sådanne krav. MS afviser ikke kreditgivning og investeringer som elementer i bistand, men det skal ske på en målrettet og fattigdomsorienteret måde, så de fattige inddrages i at skabe værdi i samfundet. Det giver mening at støtte fattige producenter til at opnå økonomisk vækst gennem bedre priser og markedsadgang, og så der skabes nye arbejdspladser. Det gøres ved at skabe vækst og udvikling dér, hvor de fattige er. De fleste lever som småbønder på landet, og og her en situation fra de mange demonstrationer på Tahrir-pladsen.

4 6 ÅRSBERETNING POLITISK BERETNING 7 som et eksempel er det lykkedes fattige bomuldsbønder i Zimbabwe med støtte fra MS at kunne fordoble prisen for deres produkter. Der er brug for at gå i offensiven med at udvikle et nyt fattigdomsorienteret vækstparadigme. Vi peger her på en massiv støtte til landbruget i udviklingslandene, men det er ikke ligegyldigt hvordan. Derfor har vi foreslået Søren Pind at nedsætte en ekspertgruppe for at vurdere erfaringerne med landbrugsstøtte, og vi opfordrer ham fortsat til at gå ind i en kvalificeret faglig debat om fattigdomsorienteret vækst. Tre offensive svar på fødevarekrisen Løsningen for verdens sultende ligger først og fremmest i at investere i de fattige småbønder, især kvinder. Småbønderne producerer halvdelen af verdens fødevarer og brødføder næsten to milliarder mennesker. Når småbønder får støtte til at producere mere end til eget forbrug, skaber det økonomisk vækst videre op i samfundet. Erfaringerne fra Kina viser, at landbruget er afgørende for at løfte folk ud af sult og fattigdom. Desuden er det vigtigt at stoppe spekulation i fødevarer og opbygge fødevarereserver. Det skal gøres sværere at spille hasard med prisen på mad, så fødevarepriserne kan holdes på et stabilt niveau. Da priserne steg med 83 pct. under fødevarekrisen i 2008, brugte lande som Kina, Indien og Bangladesh deres fødevarereserver til at sikre mad til befolkningen. Det viser, at det er vigtigt at støtte opbygning af nationale og regionale fødevarelagre. Sådanne lagre kan dæmpe prisudsving på mad, sikre mad under katastrofer og gennem opkøb støtte de små producenter. Endelig er det nødvendigt at holde igen med de politiske mål om at benytte frugtbar landbrugsjord til biobrændstoffer. Politikerne fortsætter med at opstille mål uden at vurdere de negative effekter ved førstegenerations biobrænd- Biobrændstoffer har stået i centrum for årets klimadebat her demonstrerer kursister fra MS Global Change uddannelse. stoffer. OECD og andre store organisationer har udgivet en rapport om prisudsving på mad, hvor de med en historisk klarhed anbefaler G20-landene at skrotte de politiske mål om øget brug af biobrændstoffer for at forhindre, at stigende fødevarepriser rammer verdens fattigste. Bio-monstret i den globale klimadebat Netop biobrændstoffer har stået i centrum i det forløbne års klimadebat efter klimatopmødet i København også i MS arbejde og Global Change kampagner. For at gøre op med årtiers stigende C02-udslip har EU stillet krav om, at 10 pct. af transportsektorens energiforbrug i år 2020 skal komme fra vedvarende energi. Vedtagne handlingsplaner i EU s medlemslande viser, at dette i praksis skal ske gennem en massiv satsning på biobrændstoffer frem for elbiler og sol og vind. Europa kan ikke selv producere biomasse i den målestok, og dermed har man sat sig mål, som kun kan nås ved investering i biobrændstofprojekter uden for Europas grænser især i udviklingslandene. Problemet er her, at de indirekte CO2-effekter ikke indgår i EU s CO2-beregninger. Når landbrugsarealer bruges til energiafgrøder, må fødevarer dyrkes andre steder. Hermed udvides det samlede landbrugsareal typisk ved afskovning og omlægning af naturarealer til nye marker. Det fører til øget CO2-udslip og tab af biodiversitet. En rapport, som MS har været med til at udgive, dokumenterer, at Europas plan om brug af biobrændstof kan betyde mellem 81 og 167 pct. højere CO2-udslip end ved fossile brændstoffer. Hertil kommer øget afskovning og stigende fødevarepriser med fatale konsekvenser for verdens fattigste. Den rige verden har med sit forbrug af fossile brændstoffer allerede skabt en klimakrise, og nu risikerer vi med den massive satsning på energiafgrøder også at skabe en sultkrise, der rammer de fattigste. I klimadebatten har MS også i det forløbne år sammen med Mandag Morgen taget initiativ til at samle folk fra seks danske ungdomspartier i Generation Grøn for i fællesskab at diskutere Danmarks klimapolitik. En god dialog mellem ungdomspartierne er et vigtigt fundament for den fremtidige klimadebat. Generation Grøn har mødtes tre gange, hvor det efter faglige oplæg og livlig debat er lykkedes at formulere fælles visioner og principper på tværs af politiske overbevisninger. Robin Hood skat og stop for skatteunddragelse Det er ikke gået godt med målet om, at de rige lande skal yde 0,7 pct. i udviklingsbistand. Det aktualiserer debatten om alternative finansieringsformer især ideen om en skat på finansielle transaktioner. Sammen med andre danske organisationer deltager MS i en kampagne i 20 lande for at indføre en sådan Robin Hood skat, så finanssektoren også er med til at betale regningen efter finanskrisen. Potentielt kunne det give et enormt beløb. Alene det danske valutamarked omsætter hver dag for 660 mia. kr., og den samlede handel er på mia. kr. Beregninger viser, at en lille skat på 0,05 pct. vil kunne indbringe knap 3500 mia. kr. årligt et beløb, som vil kunne betale udvikling og klimaindsatser i både de rige og de fattige lande. Der er også perspektiv i at stoppe store firmaers skatteunddragelse og kapitalflugt i udviklingslandene. ActionAid har sat fokus på øl-producenten SABMiller og påvist, at lande i bl.a. Afrika hvert år mister 31 mio. dollars i skat pga. SAB- Millers skattetænkning. Det har ført til, at SABMiller nu skal stå til regnskab i fem afrikanske lande. OECD skønner, at skatteunddragelse koster flere gange det beløb, der ydes i bistand. Endelig arbejder MS fortsat for at afskaffe EU s landbrugsstøtte, som både er dyr for skatteyderne og dybt skadelig for udviklingslandene ved at skævvride handelsvilkårene og udkonkurrere fattige landmænd. Vi er ActionAid ny strategi for føderationen Året har været præget af den videre integration i ActionAid, hvor vores udviklingsprogrammer nu udføres sammen med nationale ActionAid afdelinger, og hvor ActionAid-familien har betydet et kæmpe løft med flere kræfter til politik, lobby, kampagner og fundraising. Vi ser med glæde på, at projektet med at udvikle ActionAid som en demokratisk international føderation er rigtig godt på vej. Et særligt projekt har været udviklingen af en ny seksårig strategi for hele ActionAid føderationen. MS har spillet en meget aktiv rolle i denne proces. Resultatet er blevet en strategi, som i høj grad lever op til MS ønsker og prioriteter bl.a. med en politisk tilgang til udvikling og vores vægt på demokrati og indflydelse, på kvinder, unge og kampagnearbejde. Der er lagt op til, at MS fortsat kan komme til at spille en særlig rolle på disse områder. Til efteråret vil der blive gennemført en omfattende evaluering af MS. Evalueringen skal danne baggrund for at udvikle en ny strategi for MS en strategi der anerkender, at vi nu har et dobbelt borgerskab både som den danske forening og som del af den kollektivt ejede fælles føderation ActionAid International. Altså at vi bevæger os sig fra perspektivet om MS i ActionAid til en identitet og forståelse af, at vi er ActionAid og tager føderationens fælles styrke og kompetencer til os som vores egne. Tilslutningen til ActionAid har været en succes, og det gælder også vores udviklingsprogrammer, som nu varetages af ActionAid og de lokale partnere. Efter knap fire år med fokus på demokrati, er der blevet gennemført en uafhængig evaluering, som er yderst positiv og konkluderer, at alle landeprogrammerne har været relevante og skabt rigtig gode resultater. Den anbefaler derfor, at programmerne fortsættes, og det er nu planlagt i første omgang for de to næste år. Udefrakommende katastrofer har betydet, at vi som del af ActionAid for tredje gang har været nødt til at deltage i nødhjælp aktuelt til de tørkeramte i Østafrika. Vi mærker her perspektivet i at være del af en stor organisation, der kombinerer nødhjælp med langsigtet bistand. ActionAid arbejder med nødhjælp på en anden og mere langsigtet måde. MS satser på at bidrage til dette arbejde ved at hjælpe med at udvikle strategier og metoder til at øge den folkelige indflydelse og opbygge befolkningernes egne stærke organisationer. Fundraising har fortsat meget høj prioritet og er i år bl.a. blevet udvidet med unge hververe på gaden, i daglig tale facere. Der er dog stadig meget store udfordringer forude med at øge indtægterne fra fundraising for at sikre en stærkere og mere uafhængig økonomi der er behov for en økonomisk revolution. En nyskabelse ved årets landsindsamling var samarbejdet med unge på produktionsskoler landet over. Det førte desværre ikke til et større økonomisk resultat, men blev oplysningsmæssigt en stor succes. En anden nyskabelse og succes var åbningen af MS café Mellemrummet, hvor et nyt, sprudlende miljø af frivillige er rammen om socialt samvær og et væld af forskellige arrangementer. Efter sommerens skybrud måtte cafeen lukkes og blev med frivilliges hjælp renoveret og genåbnet i løbet af få uger. Endelig blev foreningens demokrati styrket med valg af 60 nye medlemmer til MS-Rådet blandt 78 opstillede. I forvejen sidder folk valgt sidste år for en toårig periode samt kollektive medlemmer. Der er 52 pct. kvinder i det samlede Råd, der spænder fra teenagere til folk i 70 erne. En stor tak til de mange, der har støttet os med bidrag, medlemskab, arbejdsindsats, ideer og inspiration. MS afholdt for andet år en stor Action Day. Her har en Mellemøstdeltager taget en Robin Hood hue på som støtte til skat på finanstransaktioner.

5 8 ÅRSBERETNING MS I ACTIONAID VI ER ACTIONAID 9 Vi er en ny strategi for føderationen MS ønske om vægt på unge og på kampagnearbejde er med i den nye strategi her en situation fra Ung Aktions cykelkaravane. At fremme fattiges politiske indflydelse er et af de fem centrale mål i ActionAid s nye strategi. For et år siden blev Mellemfolkeligt Samvirke optaget som fuldt medlem af ActionAid International. Det skete efter halvandet år som associeret medlem, efter godt et år med ansvar for at lede og udvikle ActionAid s ungdomsnetværk Activista, efter et halvt år med ansvar for at lede og udvikle ActionAid s arbejde med demokrati og god regeringsførelse og midt i processen med at sammenlægge MS gamle landekontorer med de lokale ActionAid-afdelinger, der nu varetager MS udviklingsprogrammer sammen med partnerne. I det forløbne år har MS fortsat arbejdet med Activista, med demokrati og god regeringsførelse og med udviklingsprogrammerne. Desuden har MS arbejdet for at fremme og bruge vores særlige erfaringer med kapacitetsudvikling i hele ActionAid dvs. vores program med uddannelse og med brug af inspiratorer og rådgivere. For MS selv har medlemskabet af ActionAid betydet et kæmpe løft med flere kræfter til især politik, lobby, kampagner og fundraising. Men særlig én ting har stået i centrum i forhold til hele ActionAid-føderationen i det forløbne år, og det er vores direkte deltagelse i arbejdet med at udvikle en ny seksårig strategi for ActionAid s samlede arbejde en strategi, der blev vedtaget på ActionAid s generalforsamling i Tanzania den juli Strategien: Fem missions-mål, ti løfter om forandring Under titlen People s Action To End Poverty rummer strategien fem fundamentale missions-mål og ti centrale løfter om forandring. De fem mål er 1) at fremme bæredygtige landbrug for fattige og deres kontrol over naturressourcer, 2) at fremme fattiges politiske indflydelse for at kunne holde myndigheder ansvarlige, 3) at forbedre det offentlige skolesystem for alle børn og støtte unge i at blive forandringsagenter for en verden uden fattigdom, 4) at styrke fattiges modstandskraft mod konflikter og katastrofer og 5) at sikre at kvinder kan bryde cirklen af fattigdom og vold, bygge central placering af bæredygtig udvikling og klimapolitik, 4) som understreger betydningen af demokrati og indflydelse i bekæmpelsen af fattigdom, 5) som lægger vægt på arbejdet med gensidige partnerskaber, 6) som lægger vægt på kapacitetsudvikling af partnere og ansatte, 7) som geografisk åbner for at arbejde i Mellemøsten og Nordafrika, 8) som fremmer en model, hvor ActionAidmedlemmer kan gå i spidsen for forskeløkonomiske alternativer og kræve kontrol over deres egne kroppe. De ti løfter om forandring knytter sig til de fem missions-mål og beskriver konkret, hvad der skal nås i strategiens seksårige periode frem mod For mål nr. 2 om fattiges indflydelse der svarer til MS fokus på demokrati er løfterne dels, at over fem mio. fattige i 2017 skal være sikret forbedringer i kvalitet, lighed og kønsbalance i offentlige ydelser ved at holde myndigheder ansvarlige, og dels at mennesker og deres bevægelser med støtte fra ActionAid skal have vundet markante sejre ved at opnå en retfærdig omfordeling af ressourcer, der skal finansiere offentlige politikker, som reducerer fattigdom. Processen: Strategien og MS prioriteter Strategien er blevet til som resultat af en omfattende participatorisk proces med møder, konferencer, fremtidsværksteder og feedback fra 56 lande, hvorefter et internationalt team på 10 medlemmer bl.a. MS generalsekretær har skrevet en række udkast til strategien, som til sidst blev godkendt af ActionAid s internationale bestyrelse i maj og herefter vedtaget på generalforsamlingen i juli. Gennem processen har MS diskuteret MS egne prioriteter i forhold til den nye strategi. Prioriteterne har her været 1) at fremme en mere politisk tilgang til udvikling, som fokuserer på de strukturelle årsager til fattigdom, 2) som prioriterer alliancer, sociale bevægelser og effektive politiske kampagner, 3) som sikrer en mere lige dele af det internationale arbejde, 9) som sætter fokus på at styrke kvinder, 10) som fremmer solidaritet og mellemfolkeligt samarbejde, og som 11) sætter fokus på unge. Alle disse ønsker er i høj grad blevet opfyldt med den nye strategi på nær det eksplicitte mål om at arbejde i Mellemøsten og Nordafrika. Udfordringen for MS er nu at tage den fælles strategi til sig og med dette udgangspunkt at udvikle MS egen nye strategi. En strategi, der anerkender, at MS nu har et dobbelt borgerskab både som den danske forening og som del af den kollektivt ejede fælles føderation ActionAid International. Altså at vi bevæger os fra perspektivet om MS i ActionAid til en identitet og forståelse af, at vi er ActionAid. Set fra vores danske perspektiv er strategien meget tilfredsstillende og et stort fremskridt i forhold til den tidligere strategi. Vi opstillede konkrete ønsker til den nye strategi, og de er næsten alle blevet opfyldt. Strategien er mere politisk og lægger større vægt på at bygge alliancer og udvikle kampagner. Bæredygtig udvikling spiller en større rolle, omend ikke helt så meget som ønsket. Demokrati og politisk indflydelse for fattige er fortsat en af de fem centrale målsætninger. Der er større vægt på kapacitetsudvikling og partnerskaber. Kønsdimensionen og kvinders rettigheder er højt prioriteret. Strategien åbner for, at ActionAid-medlemmer kan lede forskellige typer internationalt arbejde. Det eneste, der mangler, er at inkludere Mellemøsten og Nordafrika i ActionAid s arbejde. Steen Folke, MS repræsentant i ActionAid s internationale generalforsamling

6 10 ÅRSBERETNING FIRE ÅR MED PARTNERSKABER FOR DEMOKRATI 11 Fra Kiberaslummen i Nairobi, Kenya. Positiv evaluering af fire års støtte til demokrati Fattigdom er tæt forbundet med mangel på politisk indflydelse. Derfor vedtog MS i 2006 at fokusere sit arbejde på demokrati på at bekæmpe fattigdom med indflydelse til verdens fattigste, så de får bedre adgang til f.eks. sundhed, uddannelse, vand, veje og energiforsyning. I 2007 blev dette fokus udmøntet i fem temaer: lokaldemokrati, antikorruption, konflikthåndtering, jordrettigheder og retfærdig handel med unge og kvinder som særlige målgrupper. Samme år blev der udviklet nye strategier for hvert land. I 2008 startede arbejdet ud fra disse strategier, og MS vedtog at søge tilslutning til ActionAid. I 2010 blev MS fuldt medlem af ActionAid, og MS landekontorer blev lagt sammen med de lokale ActionAidafdelinger i Mozambique dog først i juli I Mellemamerika findes ActionAid Guatemala, og der er ønske om skabe et ActionAid Nicaragua. MS demokratiprogrammer er siden blevet varetaget af ActionAid-afdelingerne og fortsætter til udgangen af Efter de knap fire år med demokratiprogrammer er der blevet gennemført en uafhængig evaluering, og det er besluttet at fortsætte programmerne i foreløbig to år med vægt på demokrati og god regeringsførelse. Evalueringen er yderst positiv og konkluderer, at alle landeprogrammer har været relevante og har skabt rigtig gode resultater. Den anbefaler derfor, at programmerne fortsættes. Evalueringen fremhæver MS partnerskabstilgang, der er udviklet over mere end 20 år. Den har været relevant og effektiv og er meget værdsat af de ca. 170 partnere. Den betegnes som en ægte støtte med en åben dialog baseret på gensidig respekt og tillid. Med overgangen til de nye strategier blev partnerporteføljen justeret. Nye partnere blev fundet, men mange af de gamle fortsatte med et ændret fokus. Denne omstilling gik lettere end frygtet og brød ikke med deres egen logik, fordi mange partnere også tidligere arbejdede med en rettighedsbaseret tilgang og med kapacitetsudvikling. Evalueringen fremhæver kapacitetsudvikling som centralt i demokratiprogrammet, og partnerne roser her den indsats, som MS programmedarbejdere har ydet gennem årene. Langt de fleste ressourcer er gået til udvikling af det lokale demokrati i Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Sudan, Nepal, Nicaragua, Honduras og Guatemala. Der er skabt øget bevidsthed, borgerdeltagelse og dialog med myndigheder bl.a. ved at træne frivillige i at overvåge serviceydelser og lokale budgetter. Man har søgt at påvirke national politik en succes er her Ugandas lov om adgang til information. Der har været særlig fokus på kvinder, hvor flere er kommet med, men der er brug for at fokusere mere på årsagerne til ulighed. Som mindre fokusområder har MS støttet antikorruptionsprogrammer i Uganda, Kenya og Mozambique. Der er oprettet antikorruptions-koalitioner i bl.a. Uganda, hvor sager har ført til arrestationer. Den personlige sikkerhed er her en stor udfordring. MS har også støttet konflikthåndtering i Kenya, Zimbabwe, Nepal og Sydsudan, jordrettigheder i Zambia, Tanzania og Nepal og retfærdig handel i Mellemamerika, Zimbabwe og Uganda. Sms korruptionen væk! MS støtter en kampagne blandt unge i Kenya om at indberette korruption pr. sms. Kenya: Fokus på forvaltning af udviklingsfonde I Kenya har der i 2010 været fokus på at sikre, at penge afsat af regeringen til lokal udvikling faktisk kommer ud til borgerne i de otte distrikter, hvor MS partnerorganisationer arbejder. Det drejer sig især om to vigtige puljer til lokal udvikling, Local Authority Transfer Fund og Constituency Development Fund. For begge puljer skal lovgivning sikre, at lokale borgere inklusive kvinder og unge er med til at bestemme, hvordan pengene bruges. Derfor handler det i høj grad om at oplyse om denne lovgivning og de muligheder, den giver. Lokale er desuden blevet undervist i metoder til at overvåge de offentlige finanser og til at sikre, at pengene bruges på projekter, der også tilgodeser kvinders behov. Eksempelvis har kvinder et sted fået lokalregeringen til at afsætte penge til sundhedsprojekter og et andet sted sikret, at lokalregeringen som loven kræver har afsat 20 pct. af budgettet af til kvinderelaterede projekter. I Nairobis Kibera-slum har unge presset igennem, at byggeri af drikkevands- og toiletfaciliteter er blevet færdiggjort i starten af 2011 i henhold til et budget tilbage fra I korruptionsbekæmpelsen har der været særligt fokus på unge ud fra tanken om, at de kan være change agents. Der er uddannet 200 unge change agents, som indberetter korruptionssager lokalt, og mange er sendt videre i retssystemet. Tanzania: Træning i overvågning af lokale budgetter I Tanzania har det vigtigste arbejde med lokaldemokrati i 2010 været at fremme borgeres mulighed for at udtrykke deres behov, ønsker og klager, så der bliver skabt et pres for at sikre en ansvarlig forvaltning. Der arbejdes med træning i PETS, Public Expenditure Tracking Surveys, dvs. overvågning af lokale budgetter og udgifter. Det forventes, at disse teknikker vil styrke de lokale samfund og skabe øget ansvarlighed og hermed bedre offentlig service. Specielt er flere ungdomsorganisationer blevet trænet, så de kan bruge disse teknikker i forbindelse med ungdomsrelaterede spørgsmål. Der er også udviklet manualer i PETS-teknikker, dokumentation og gennemført andre typer kapacitetsopbygning. På jordrettighedsområdet har partnerne støttet med grænsedragning, jordbrugsplaner og certifikater for at sikre legal ejendomsret til jord, som er en forudsætning for tildeling af jord til kvinder. I 2010 har over 2000 skolekomitemedlemmer modtaget undervisning, heraf 700 kvinder, 7500 landsbyboere deltaget i PETS, heraf 3500 kvinder, 720 landsbyudviklingsmedlemmer blevet trænet, heraf 240 kvinder. MS ungdomspartnerorganisationer har desuden gennemført vælgeruddannelse af over 2000 unge. Fordeling af ressourcer Lokaldemokrati: 82 % Antikorruption: 3 % Konflikthåndtering: 2 % Jordrettigheder: 3 % Retfærdig handel: 7 % Innovation: 3 % Kenya: Frivillige vagthunde stopper bestikkelse til embedsmænd I Bungoma-distriktet troede landsbyernes ældreråd, at det var lovligt, når embedsmænd på besøg forlangte penge. Men Apollo Wangayah var blevet trænet af en af MS partnerorganisationer, og han sagde nej. Det fik de andre til at følge efter, og nu bliver alle landsbyer oplyst om at sige nej. Jeg nægtede at betale, for han får jo løn og er på job. Men mange på landet ved ikke, at embedsmændene er betalt over vores skatter. Nu ved de bedre og kan sige stop og kræver åbenhed, siger Apollo Wangayah.

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

HER SKAL DER STÅ NOGET

HER SKAL DER STÅ NOGET Årsberetning 2009-2010 HER SKAL DER STÅ NOGET Redaktion: Peter Bischoff, Frans Mikael Jansen og Vibeke Vinther (ansv.) med input fra mange andre. Fotos: Tine Harden: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 23, 26, 27,

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime SAMMEN OM ZIMBABWE Et ungt alternativ til et undertrykkende regime TEMA Der står en generation af unge på spring for at skabe en bedre fremtid for Zimbabwe, men den aldrende elite med 92-årige præsident

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16 vores mål 2015 2018 REDAKTION MARIANNE LEMVIG THILDE MARIE SKAANNING DESIGN KIT HALDING FOTO Mike KolŐffel Mikkel Østergaard Peter Høvring Jonas heith Lønborg valgerdur hvidt Larsen Reuters FORORD 5 VEJEN

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og Bettina Ringsing Informations Forlag Vælt dagsordenen, kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke. Indflydelse til verdens fattigste. Årsberetning 07-08. Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke. Indflydelse til verdens fattigste. Årsberetning 07-08. Mellemfolkeligt Samvirke Mellemfolkeligt Samvirke Indflydelse til verdens fattigste Årsberetning 07-08 Mellemfolkeligt Samvirke MS Danish Association for International Co-operation Indhold Politisk beretning 4 Udviklingsarbejdet

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere