Mellemfolkeligt Samvirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellemfolkeligt Samvirke"

Transkript

1 Årsberetning

2 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4 Vi er ActionAid ny fælles strategi 8 Fire år med demokratifokus 10 Kenya og Tanzania 11 Uganda og Sydsudan 12 Zambia og Zimbabwe 13 Mozambique og Nepal 14 Mellemamerika og Mellemøsten 15 Arbejdet med governance 16 Activista International 18 Training for Change 20 People for Change 22 Global Contact 23 Activista Danmark kampagner 24 Fundraising og landsindsamling 28 Kvinder for Indflydelse 30 Økonomi 31 Redaktion: Peter Bischoff, Frans Mikael Jansen og Claes Ammundsen (ansv.) med input fra mange andre. Fotos: Tine Harden: 1, 3, 23, 30, Peter Bischoff: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, Christoffer Regild: 5, Bertel Henning: 5, Stephen Wandere: 12, Helle Løvstø Severinsen: 13, Anders Thormann: 14, ActionAid Nepal: 14, CDC: 15, Privatfoto: 15, Robin Griggs: 17, Activista Gambia: 18, Thomas Elsted: 19, Activista Nepal: 19, Training for Change: 21, Sebastian Juel Frandsen: 23, Peter Kellermann Brandorff: 25, Maria Therese Thomas Strand: 26, Danni Folman: 27, Tina Young Hansen: 28, LinKS: 30. Layout og produktion: MS Grafisk actionaiddenmark, Fælledvej 12, 2200 København N, tlf ,

3 4 ÅRSBERETNING POLITISK BERETNING 5 Fra den store demonstration på Rådhuspladsen den 11. marts, som MS tog initiativ til Det arabiske forår brobyggere for ungdom og demokrati Trine Pertou Mach forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke I de første uger af 2011 blev der skrevet verdenshistorie i den arabiske verden. Om mennesker, der har fået nok af fattigdom, ulighed, undertrykkelse, korruption og udemokratiske magthavere. Om mennesker, der ønsker en fremtid, de kan tro på og selv være med til at forme. Protesterne havde ulmet længe i Egypten, men efter startskuddet i Tunesien fik de fredelige demonstrationer på Tahrir-pladsen til sidst et momentum, der ikke kunne stoppes. Med tøvende opbakning fra Vestens regimer, der hidtil havde haft de arabiske statsledere som sine venner, rullede det arabiske forår videre til bl.a. Yemen, Bahrain, Syrien og Libyen. Historien er velkendt. Problemerne er langt fra løst, men der er åbnet op for en tro på at kunne løse regionens udfordringer på en måde, der allerede har skrevet historie. har fra første færd støttet det arabiske forår, fordi det ligger i klar forlængelse af vores støtte til folkelige bevægelser, som arbejder for demokrati og indflydelse. Sammen med andre tog vi initiativ til en bred og velbesøgt folkelig demonstration den 11. marts, som hyldede de mange tusinder modige, der gik på gaden, og den 19. april åbnede vi vore lokaler for det nystartede Libyske Observatorium for Demokrati og Menneskerettigheder. I de første uger af 2011 blev der skrevet verdenshistorie i den arabiske verden. Vi har fra første færd støttet det arabiske forår, fordi det ligger i klar forlængelse af vores støtte til folkelige bevægelser og af vores eget engagement i regionen. Denne støtte ligger i forlængelse af vores eget engagement i regionen. Efter krisen med Muhammed-tegningerne i 2006 tog vi initiativ til Next Stop Danmark og Next Stop Mellemøsten studieture, der stadig fortsætter sammen med udsendelse af volontører. Allerede i 2005 åbnede vi et ungdomsdialogcenter i Jordan, og i 2008 oprettede vi et regionalkontor til støtte for vores ungdomsprogram Building Bridges for Youth Action, der nu foregår i Jordan, Libyen, Syrien og de besatte palæstinensiske områder. Programmet går ud på at styrke unges deltagelse i demokratiske reformer gennem alternative udtryksformer, lokalt engagement, uddannelse, dialog med unge i Danmark og styrkelse af organisationer. Siden 2009 har 900 arabiske og danske unge deltaget i dialogprojekter, 2000 i kreative, alternative uddannelsesforløb, og mange hundrede har fået støtte til organisationsopbygning og til at engagere sig i lokalsamfundet. Det sidste skud på stammen er en ny bevilling til at starte demokratiske ungdomsprojekter i Egypten med regionale links til Tunesien og Libyen, hvor vi bygger videre på erfaringerne fra vores ungdomsprogram. Kombinerede kriser behov for offensive alternativer Det arabiske forår kom som et optimistisk glimt i en tid med store og svære udfordringer. Den kombinerede finanskrise, klimakrise og nye truende fødevarekrise er udfordringer, der kræver lederskab, men verdens ledere gør langt fra nok. Det var positivt, at de på FN-topmødet for et år siden stadfæstede 2015-målene om at halvere sult og fattigdom, men det var meget småt med bindende løfter. Der er brug for, at civilsamfundet går i offensiven med de nødvendige alternativer. De kombinerede kriser skaber en vanskelig situation, der især rammer verdens fattigste. Klimakrisen rammer afgrøderne. Samtidig stiger efterspørgslen på fødevarer markant som resultat af befolkningstilvæksten, øget købekraft i de nye vækstøkonomier samt brugen af mad som biobrændsler. Det sender priserne på fødevarer i vejret, og det samme gør den finansspekulation i fødevarer, som eksploderede under krisen i 2008 og siden har ligget højt. Verdens fødevarepriser er de højeste nogensinde og forventes at stige mellem 30 og 100 pct. de næste ti år. Verdensbanken kalder denne stigning for den største trussel mod udviklingslandene lige nu og har beregnet, at det vil skubbe 44 millioner ud i sult oveni de 925 millioner, der allerede sulter. Og sulten er dyr. ActionAid har regnet ud, at sult hvert år koster udviklingslandene mia. kr., primært som tabt arbejdsfortjeneste. Det er ti gange så meget, som det koster at udrydde sulten. Danmark har fået en ny udviklingspolitik Det står nu helt klart, at Danmark har fået en ny udviklingspolitik. Vi yder nu kun 0,83 pct. i udviklingsbistand mod 1,06 pct. omkring år 2000, og sidste år blev bistanden fastfrosset på 2010-niveau de næste tre år. I forhold til andre ligger vi stadig højt, men tallene pyntes gennem kreativ bogføring, hvor erhvervspolitik, sikkerhedspolitik og asyludgifter blandes sammen med fattigdomsorienteret bistand. Regeringen vil i 2011 bruge 874,1 mio. kr. af bistanden på asyludgifter siden 2009 er det beløb, der tages hertil, blevet tredoblet. Det seneste groteske eksempel er eftergivelsen af gæld fra gamle fejlslagne erhvervsinvesteringer i Sudan, som med renters rente er pumpet op til 5 mia. kr. Pengene lander i Finansministeriet, men bogføres som udviklingsbistand, selv om de aldrig har gavnet verdens fattige. Udviklingsbistanden er en lille, men betydningsfuld del af den globale omfordeling af kapital. Derfor ønsker MS, at Danmark igen går i spidsen ved at øge bistanden og rense den for asyludgifter og erhvervsstøtte og desuden yder en ekstra pulje til klimaindsatser. Det bliver også stadigt tydeligere, at der er sket et paradigmeskift i dansk udviklingspolitik, hvor økonomisk vækst bliver et mål i sig selv på en måde, som minder om 70 ernes forestillinger om, at økonomisk vækst automatisk vil sive ned i samfundet og også komme de fattigste til gode. Udviklingsminister Søren Pind har fremlagt et nyt vækstudspil, som markerer et skred i dansk udviklingspolitik, hvor der lukkes ned for bistand til sundhed og uddannelse, mens pengene bruges til at føre erhvervs- og sikkerhedspolitik. MS er ikke imod økonomisk vækst, men vækst fører ikke automatisk til bekæmpelse af fattigdom, og det giver ikke mening at bruge fattigdomsorienteret bistand til især at støtte virksomheder, som allerede har fodfæste og tjener penge. Derfor har MS krævet, at Danmark lukker det nye bistandsprojekt African Guarantee Fund et aktieselskab, som stiller bankgarantier for lån til små og mellemstore virksomheder i håb om, at det kan skabe arbejdspladser. For at gøre fonden konkurrencedygtig har man dels placeret fonden i skattely og dermed snydt Kenya for skatteindtægterne, dels udeladt krav om, at disse garantier skal målrettes sektorer med særlige muligheder for at bekæmpe fattigdom. I en tid med øget fokus på firmaers samfundsansvar er det paradoksalt at bruge bistandsmidler uden at stille sådanne krav. MS afviser ikke kreditgivning og investeringer som elementer i bistand, men det skal ske på en målrettet og fattigdomsorienteret måde, så de fattige inddrages i at skabe værdi i samfundet. Det giver mening at støtte fattige producenter til at opnå økonomisk vækst gennem bedre priser og markedsadgang, og så der skabes nye arbejdspladser. Det gøres ved at skabe vækst og udvikling dér, hvor de fattige er. De fleste lever som småbønder på landet, og og her en situation fra de mange demonstrationer på Tahrir-pladsen.

4 6 ÅRSBERETNING POLITISK BERETNING 7 som et eksempel er det lykkedes fattige bomuldsbønder i Zimbabwe med støtte fra MS at kunne fordoble prisen for deres produkter. Der er brug for at gå i offensiven med at udvikle et nyt fattigdomsorienteret vækstparadigme. Vi peger her på en massiv støtte til landbruget i udviklingslandene, men det er ikke ligegyldigt hvordan. Derfor har vi foreslået Søren Pind at nedsætte en ekspertgruppe for at vurdere erfaringerne med landbrugsstøtte, og vi opfordrer ham fortsat til at gå ind i en kvalificeret faglig debat om fattigdomsorienteret vækst. Tre offensive svar på fødevarekrisen Løsningen for verdens sultende ligger først og fremmest i at investere i de fattige småbønder, især kvinder. Småbønderne producerer halvdelen af verdens fødevarer og brødføder næsten to milliarder mennesker. Når småbønder får støtte til at producere mere end til eget forbrug, skaber det økonomisk vækst videre op i samfundet. Erfaringerne fra Kina viser, at landbruget er afgørende for at løfte folk ud af sult og fattigdom. Desuden er det vigtigt at stoppe spekulation i fødevarer og opbygge fødevarereserver. Det skal gøres sværere at spille hasard med prisen på mad, så fødevarepriserne kan holdes på et stabilt niveau. Da priserne steg med 83 pct. under fødevarekrisen i 2008, brugte lande som Kina, Indien og Bangladesh deres fødevarereserver til at sikre mad til befolkningen. Det viser, at det er vigtigt at støtte opbygning af nationale og regionale fødevarelagre. Sådanne lagre kan dæmpe prisudsving på mad, sikre mad under katastrofer og gennem opkøb støtte de små producenter. Endelig er det nødvendigt at holde igen med de politiske mål om at benytte frugtbar landbrugsjord til biobrændstoffer. Politikerne fortsætter med at opstille mål uden at vurdere de negative effekter ved førstegenerations biobrænd- Biobrændstoffer har stået i centrum for årets klimadebat her demonstrerer kursister fra MS Global Change uddannelse. stoffer. OECD og andre store organisationer har udgivet en rapport om prisudsving på mad, hvor de med en historisk klarhed anbefaler G20-landene at skrotte de politiske mål om øget brug af biobrændstoffer for at forhindre, at stigende fødevarepriser rammer verdens fattigste. Bio-monstret i den globale klimadebat Netop biobrændstoffer har stået i centrum i det forløbne års klimadebat efter klimatopmødet i København også i MS arbejde og Global Change kampagner. For at gøre op med årtiers stigende C02-udslip har EU stillet krav om, at 10 pct. af transportsektorens energiforbrug i år 2020 skal komme fra vedvarende energi. Vedtagne handlingsplaner i EU s medlemslande viser, at dette i praksis skal ske gennem en massiv satsning på biobrændstoffer frem for elbiler og sol og vind. Europa kan ikke selv producere biomasse i den målestok, og dermed har man sat sig mål, som kun kan nås ved investering i biobrændstofprojekter uden for Europas grænser især i udviklingslandene. Problemet er her, at de indirekte CO2-effekter ikke indgår i EU s CO2-beregninger. Når landbrugsarealer bruges til energiafgrøder, må fødevarer dyrkes andre steder. Hermed udvides det samlede landbrugsareal typisk ved afskovning og omlægning af naturarealer til nye marker. Det fører til øget CO2-udslip og tab af biodiversitet. En rapport, som MS har været med til at udgive, dokumenterer, at Europas plan om brug af biobrændstof kan betyde mellem 81 og 167 pct. højere CO2-udslip end ved fossile brændstoffer. Hertil kommer øget afskovning og stigende fødevarepriser med fatale konsekvenser for verdens fattigste. Den rige verden har med sit forbrug af fossile brændstoffer allerede skabt en klimakrise, og nu risikerer vi med den massive satsning på energiafgrøder også at skabe en sultkrise, der rammer de fattigste. I klimadebatten har MS også i det forløbne år sammen med Mandag Morgen taget initiativ til at samle folk fra seks danske ungdomspartier i Generation Grøn for i fællesskab at diskutere Danmarks klimapolitik. En god dialog mellem ungdomspartierne er et vigtigt fundament for den fremtidige klimadebat. Generation Grøn har mødtes tre gange, hvor det efter faglige oplæg og livlig debat er lykkedes at formulere fælles visioner og principper på tværs af politiske overbevisninger. Robin Hood skat og stop for skatteunddragelse Det er ikke gået godt med målet om, at de rige lande skal yde 0,7 pct. i udviklingsbistand. Det aktualiserer debatten om alternative finansieringsformer især ideen om en skat på finansielle transaktioner. Sammen med andre danske organisationer deltager MS i en kampagne i 20 lande for at indføre en sådan Robin Hood skat, så finanssektoren også er med til at betale regningen efter finanskrisen. Potentielt kunne det give et enormt beløb. Alene det danske valutamarked omsætter hver dag for 660 mia. kr., og den samlede handel er på mia. kr. Beregninger viser, at en lille skat på 0,05 pct. vil kunne indbringe knap 3500 mia. kr. årligt et beløb, som vil kunne betale udvikling og klimaindsatser i både de rige og de fattige lande. Der er også perspektiv i at stoppe store firmaers skatteunddragelse og kapitalflugt i udviklingslandene. ActionAid har sat fokus på øl-producenten SABMiller og påvist, at lande i bl.a. Afrika hvert år mister 31 mio. dollars i skat pga. SAB- Millers skattetænkning. Det har ført til, at SABMiller nu skal stå til regnskab i fem afrikanske lande. OECD skønner, at skatteunddragelse koster flere gange det beløb, der ydes i bistand. Endelig arbejder MS fortsat for at afskaffe EU s landbrugsstøtte, som både er dyr for skatteyderne og dybt skadelig for udviklingslandene ved at skævvride handelsvilkårene og udkonkurrere fattige landmænd. Vi er ActionAid ny strategi for føderationen Året har været præget af den videre integration i ActionAid, hvor vores udviklingsprogrammer nu udføres sammen med nationale ActionAid afdelinger, og hvor ActionAid-familien har betydet et kæmpe løft med flere kræfter til politik, lobby, kampagner og fundraising. Vi ser med glæde på, at projektet med at udvikle ActionAid som en demokratisk international føderation er rigtig godt på vej. Et særligt projekt har været udviklingen af en ny seksårig strategi for hele ActionAid føderationen. MS har spillet en meget aktiv rolle i denne proces. Resultatet er blevet en strategi, som i høj grad lever op til MS ønsker og prioriteter bl.a. med en politisk tilgang til udvikling og vores vægt på demokrati og indflydelse, på kvinder, unge og kampagnearbejde. Der er lagt op til, at MS fortsat kan komme til at spille en særlig rolle på disse områder. Til efteråret vil der blive gennemført en omfattende evaluering af MS. Evalueringen skal danne baggrund for at udvikle en ny strategi for MS en strategi der anerkender, at vi nu har et dobbelt borgerskab både som den danske forening og som del af den kollektivt ejede fælles føderation ActionAid International. Altså at vi bevæger os sig fra perspektivet om MS i ActionAid til en identitet og forståelse af, at vi er ActionAid og tager føderationens fælles styrke og kompetencer til os som vores egne. Tilslutningen til ActionAid har været en succes, og det gælder også vores udviklingsprogrammer, som nu varetages af ActionAid og de lokale partnere. Efter knap fire år med fokus på demokrati, er der blevet gennemført en uafhængig evaluering, som er yderst positiv og konkluderer, at alle landeprogrammerne har været relevante og skabt rigtig gode resultater. Den anbefaler derfor, at programmerne fortsættes, og det er nu planlagt i første omgang for de to næste år. Udefrakommende katastrofer har betydet, at vi som del af ActionAid for tredje gang har været nødt til at deltage i nødhjælp aktuelt til de tørkeramte i Østafrika. Vi mærker her perspektivet i at være del af en stor organisation, der kombinerer nødhjælp med langsigtet bistand. ActionAid arbejder med nødhjælp på en anden og mere langsigtet måde. MS satser på at bidrage til dette arbejde ved at hjælpe med at udvikle strategier og metoder til at øge den folkelige indflydelse og opbygge befolkningernes egne stærke organisationer. Fundraising har fortsat meget høj prioritet og er i år bl.a. blevet udvidet med unge hververe på gaden, i daglig tale facere. Der er dog stadig meget store udfordringer forude med at øge indtægterne fra fundraising for at sikre en stærkere og mere uafhængig økonomi der er behov for en økonomisk revolution. En nyskabelse ved årets landsindsamling var samarbejdet med unge på produktionsskoler landet over. Det førte desværre ikke til et større økonomisk resultat, men blev oplysningsmæssigt en stor succes. En anden nyskabelse og succes var åbningen af MS café Mellemrummet, hvor et nyt, sprudlende miljø af frivillige er rammen om socialt samvær og et væld af forskellige arrangementer. Efter sommerens skybrud måtte cafeen lukkes og blev med frivilliges hjælp renoveret og genåbnet i løbet af få uger. Endelig blev foreningens demokrati styrket med valg af 60 nye medlemmer til MS-Rådet blandt 78 opstillede. I forvejen sidder folk valgt sidste år for en toårig periode samt kollektive medlemmer. Der er 52 pct. kvinder i det samlede Råd, der spænder fra teenagere til folk i 70 erne. En stor tak til de mange, der har støttet os med bidrag, medlemskab, arbejdsindsats, ideer og inspiration. MS afholdt for andet år en stor Action Day. Her har en Mellemøstdeltager taget en Robin Hood hue på som støtte til skat på finanstransaktioner.

5 8 ÅRSBERETNING MS I ACTIONAID VI ER ACTIONAID 9 Vi er en ny strategi for føderationen MS ønske om vægt på unge og på kampagnearbejde er med i den nye strategi her en situation fra Ung Aktions cykelkaravane. At fremme fattiges politiske indflydelse er et af de fem centrale mål i ActionAid s nye strategi. For et år siden blev Mellemfolkeligt Samvirke optaget som fuldt medlem af ActionAid International. Det skete efter halvandet år som associeret medlem, efter godt et år med ansvar for at lede og udvikle ActionAid s ungdomsnetværk Activista, efter et halvt år med ansvar for at lede og udvikle ActionAid s arbejde med demokrati og god regeringsførelse og midt i processen med at sammenlægge MS gamle landekontorer med de lokale ActionAid-afdelinger, der nu varetager MS udviklingsprogrammer sammen med partnerne. I det forløbne år har MS fortsat arbejdet med Activista, med demokrati og god regeringsførelse og med udviklingsprogrammerne. Desuden har MS arbejdet for at fremme og bruge vores særlige erfaringer med kapacitetsudvikling i hele ActionAid dvs. vores program med uddannelse og med brug af inspiratorer og rådgivere. For MS selv har medlemskabet af ActionAid betydet et kæmpe løft med flere kræfter til især politik, lobby, kampagner og fundraising. Men særlig én ting har stået i centrum i forhold til hele ActionAid-føderationen i det forløbne år, og det er vores direkte deltagelse i arbejdet med at udvikle en ny seksårig strategi for ActionAid s samlede arbejde en strategi, der blev vedtaget på ActionAid s generalforsamling i Tanzania den juli Strategien: Fem missions-mål, ti løfter om forandring Under titlen People s Action To End Poverty rummer strategien fem fundamentale missions-mål og ti centrale løfter om forandring. De fem mål er 1) at fremme bæredygtige landbrug for fattige og deres kontrol over naturressourcer, 2) at fremme fattiges politiske indflydelse for at kunne holde myndigheder ansvarlige, 3) at forbedre det offentlige skolesystem for alle børn og støtte unge i at blive forandringsagenter for en verden uden fattigdom, 4) at styrke fattiges modstandskraft mod konflikter og katastrofer og 5) at sikre at kvinder kan bryde cirklen af fattigdom og vold, bygge central placering af bæredygtig udvikling og klimapolitik, 4) som understreger betydningen af demokrati og indflydelse i bekæmpelsen af fattigdom, 5) som lægger vægt på arbejdet med gensidige partnerskaber, 6) som lægger vægt på kapacitetsudvikling af partnere og ansatte, 7) som geografisk åbner for at arbejde i Mellemøsten og Nordafrika, 8) som fremmer en model, hvor ActionAidmedlemmer kan gå i spidsen for forskeløkonomiske alternativer og kræve kontrol over deres egne kroppe. De ti løfter om forandring knytter sig til de fem missions-mål og beskriver konkret, hvad der skal nås i strategiens seksårige periode frem mod For mål nr. 2 om fattiges indflydelse der svarer til MS fokus på demokrati er løfterne dels, at over fem mio. fattige i 2017 skal være sikret forbedringer i kvalitet, lighed og kønsbalance i offentlige ydelser ved at holde myndigheder ansvarlige, og dels at mennesker og deres bevægelser med støtte fra ActionAid skal have vundet markante sejre ved at opnå en retfærdig omfordeling af ressourcer, der skal finansiere offentlige politikker, som reducerer fattigdom. Processen: Strategien og MS prioriteter Strategien er blevet til som resultat af en omfattende participatorisk proces med møder, konferencer, fremtidsværksteder og feedback fra 56 lande, hvorefter et internationalt team på 10 medlemmer bl.a. MS generalsekretær har skrevet en række udkast til strategien, som til sidst blev godkendt af ActionAid s internationale bestyrelse i maj og herefter vedtaget på generalforsamlingen i juli. Gennem processen har MS diskuteret MS egne prioriteter i forhold til den nye strategi. Prioriteterne har her været 1) at fremme en mere politisk tilgang til udvikling, som fokuserer på de strukturelle årsager til fattigdom, 2) som prioriterer alliancer, sociale bevægelser og effektive politiske kampagner, 3) som sikrer en mere lige dele af det internationale arbejde, 9) som sætter fokus på at styrke kvinder, 10) som fremmer solidaritet og mellemfolkeligt samarbejde, og som 11) sætter fokus på unge. Alle disse ønsker er i høj grad blevet opfyldt med den nye strategi på nær det eksplicitte mål om at arbejde i Mellemøsten og Nordafrika. Udfordringen for MS er nu at tage den fælles strategi til sig og med dette udgangspunkt at udvikle MS egen nye strategi. En strategi, der anerkender, at MS nu har et dobbelt borgerskab både som den danske forening og som del af den kollektivt ejede fælles føderation ActionAid International. Altså at vi bevæger os fra perspektivet om MS i ActionAid til en identitet og forståelse af, at vi er ActionAid. Set fra vores danske perspektiv er strategien meget tilfredsstillende og et stort fremskridt i forhold til den tidligere strategi. Vi opstillede konkrete ønsker til den nye strategi, og de er næsten alle blevet opfyldt. Strategien er mere politisk og lægger større vægt på at bygge alliancer og udvikle kampagner. Bæredygtig udvikling spiller en større rolle, omend ikke helt så meget som ønsket. Demokrati og politisk indflydelse for fattige er fortsat en af de fem centrale målsætninger. Der er større vægt på kapacitetsudvikling og partnerskaber. Kønsdimensionen og kvinders rettigheder er højt prioriteret. Strategien åbner for, at ActionAid-medlemmer kan lede forskellige typer internationalt arbejde. Det eneste, der mangler, er at inkludere Mellemøsten og Nordafrika i ActionAid s arbejde. Steen Folke, MS repræsentant i ActionAid s internationale generalforsamling

6 10 ÅRSBERETNING FIRE ÅR MED PARTNERSKABER FOR DEMOKRATI 11 Fra Kiberaslummen i Nairobi, Kenya. Positiv evaluering af fire års støtte til demokrati Fattigdom er tæt forbundet med mangel på politisk indflydelse. Derfor vedtog MS i 2006 at fokusere sit arbejde på demokrati på at bekæmpe fattigdom med indflydelse til verdens fattigste, så de får bedre adgang til f.eks. sundhed, uddannelse, vand, veje og energiforsyning. I 2007 blev dette fokus udmøntet i fem temaer: lokaldemokrati, antikorruption, konflikthåndtering, jordrettigheder og retfærdig handel med unge og kvinder som særlige målgrupper. Samme år blev der udviklet nye strategier for hvert land. I 2008 startede arbejdet ud fra disse strategier, og MS vedtog at søge tilslutning til ActionAid. I 2010 blev MS fuldt medlem af ActionAid, og MS landekontorer blev lagt sammen med de lokale ActionAidafdelinger i Mozambique dog først i juli I Mellemamerika findes ActionAid Guatemala, og der er ønske om skabe et ActionAid Nicaragua. MS demokratiprogrammer er siden blevet varetaget af ActionAid-afdelingerne og fortsætter til udgangen af Efter de knap fire år med demokratiprogrammer er der blevet gennemført en uafhængig evaluering, og det er besluttet at fortsætte programmerne i foreløbig to år med vægt på demokrati og god regeringsførelse. Evalueringen er yderst positiv og konkluderer, at alle landeprogrammer har været relevante og har skabt rigtig gode resultater. Den anbefaler derfor, at programmerne fortsættes. Evalueringen fremhæver MS partnerskabstilgang, der er udviklet over mere end 20 år. Den har været relevant og effektiv og er meget værdsat af de ca. 170 partnere. Den betegnes som en ægte støtte med en åben dialog baseret på gensidig respekt og tillid. Med overgangen til de nye strategier blev partnerporteføljen justeret. Nye partnere blev fundet, men mange af de gamle fortsatte med et ændret fokus. Denne omstilling gik lettere end frygtet og brød ikke med deres egen logik, fordi mange partnere også tidligere arbejdede med en rettighedsbaseret tilgang og med kapacitetsudvikling. Evalueringen fremhæver kapacitetsudvikling som centralt i demokratiprogrammet, og partnerne roser her den indsats, som MS programmedarbejdere har ydet gennem årene. Langt de fleste ressourcer er gået til udvikling af det lokale demokrati i Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Sudan, Nepal, Nicaragua, Honduras og Guatemala. Der er skabt øget bevidsthed, borgerdeltagelse og dialog med myndigheder bl.a. ved at træne frivillige i at overvåge serviceydelser og lokale budgetter. Man har søgt at påvirke national politik en succes er her Ugandas lov om adgang til information. Der har været særlig fokus på kvinder, hvor flere er kommet med, men der er brug for at fokusere mere på årsagerne til ulighed. Som mindre fokusområder har MS støttet antikorruptionsprogrammer i Uganda, Kenya og Mozambique. Der er oprettet antikorruptions-koalitioner i bl.a. Uganda, hvor sager har ført til arrestationer. Den personlige sikkerhed er her en stor udfordring. MS har også støttet konflikthåndtering i Kenya, Zimbabwe, Nepal og Sydsudan, jordrettigheder i Zambia, Tanzania og Nepal og retfærdig handel i Mellemamerika, Zimbabwe og Uganda. Sms korruptionen væk! MS støtter en kampagne blandt unge i Kenya om at indberette korruption pr. sms. Kenya: Fokus på forvaltning af udviklingsfonde I Kenya har der i 2010 været fokus på at sikre, at penge afsat af regeringen til lokal udvikling faktisk kommer ud til borgerne i de otte distrikter, hvor MS partnerorganisationer arbejder. Det drejer sig især om to vigtige puljer til lokal udvikling, Local Authority Transfer Fund og Constituency Development Fund. For begge puljer skal lovgivning sikre, at lokale borgere inklusive kvinder og unge er med til at bestemme, hvordan pengene bruges. Derfor handler det i høj grad om at oplyse om denne lovgivning og de muligheder, den giver. Lokale er desuden blevet undervist i metoder til at overvåge de offentlige finanser og til at sikre, at pengene bruges på projekter, der også tilgodeser kvinders behov. Eksempelvis har kvinder et sted fået lokalregeringen til at afsætte penge til sundhedsprojekter og et andet sted sikret, at lokalregeringen som loven kræver har afsat 20 pct. af budgettet af til kvinderelaterede projekter. I Nairobis Kibera-slum har unge presset igennem, at byggeri af drikkevands- og toiletfaciliteter er blevet færdiggjort i starten af 2011 i henhold til et budget tilbage fra I korruptionsbekæmpelsen har der været særligt fokus på unge ud fra tanken om, at de kan være change agents. Der er uddannet 200 unge change agents, som indberetter korruptionssager lokalt, og mange er sendt videre i retssystemet. Tanzania: Træning i overvågning af lokale budgetter I Tanzania har det vigtigste arbejde med lokaldemokrati i 2010 været at fremme borgeres mulighed for at udtrykke deres behov, ønsker og klager, så der bliver skabt et pres for at sikre en ansvarlig forvaltning. Der arbejdes med træning i PETS, Public Expenditure Tracking Surveys, dvs. overvågning af lokale budgetter og udgifter. Det forventes, at disse teknikker vil styrke de lokale samfund og skabe øget ansvarlighed og hermed bedre offentlig service. Specielt er flere ungdomsorganisationer blevet trænet, så de kan bruge disse teknikker i forbindelse med ungdomsrelaterede spørgsmål. Der er også udviklet manualer i PETS-teknikker, dokumentation og gennemført andre typer kapacitetsopbygning. På jordrettighedsområdet har partnerne støttet med grænsedragning, jordbrugsplaner og certifikater for at sikre legal ejendomsret til jord, som er en forudsætning for tildeling af jord til kvinder. I 2010 har over 2000 skolekomitemedlemmer modtaget undervisning, heraf 700 kvinder, 7500 landsbyboere deltaget i PETS, heraf 3500 kvinder, 720 landsbyudviklingsmedlemmer blevet trænet, heraf 240 kvinder. MS ungdomspartnerorganisationer har desuden gennemført vælgeruddannelse af over 2000 unge. Fordeling af ressourcer Lokaldemokrati: 82 % Antikorruption: 3 % Konflikthåndtering: 2 % Jordrettigheder: 3 % Retfærdig handel: 7 % Innovation: 3 % Kenya: Frivillige vagthunde stopper bestikkelse til embedsmænd I Bungoma-distriktet troede landsbyernes ældreråd, at det var lovligt, når embedsmænd på besøg forlangte penge. Men Apollo Wangayah var blevet trænet af en af MS partnerorganisationer, og han sagde nej. Det fik de andre til at følge efter, og nu bliver alle landsbyer oplyst om at sige nej. Jeg nægtede at betale, for han får jo løn og er på job. Men mange på landet ved ikke, at embedsmændene er betalt over vores skatter. Nu ved de bedre og kan sige stop og kræver åbenhed, siger Apollo Wangayah.

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Adekunle tager ministeren på ordet:

Adekunle tager ministeren på ordet: www.ms.dk Fotograf i en blind verden: Interview med Jakob Dall Kulturchok i Kathmandu: Yndige piger spytter også s.1 Adekunle tager ministeren på ordet: Stop selskabers skattespekulation i u-lande #1 2012

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere.

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere. VERDEN RUNDT IBIS Fokus uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS #139 Marts 2014 TEMA: IBIS samarbejde med lokale partnere LEDER Respekt Respekt har igennem de sidste 10-20 år været et ord, som

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

DEMOKRATISK DANNELSE

DEMOKRATISK DANNELSE VISION NR./ÅRG. 02/2011 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring TEMA: DEMOKRATISK DANNELSE???? Læs

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17.

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17. ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK Prisen på økologisk quinoa er i top, så nu køber Bolivias øko-bønder traktorer med redskaber, der ødelægger jorden. Udvikling ser på øko-landbrug i u-landene. Side 16-17. FRA TYFON

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere