A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår."

Transkript

1 Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende tre hovedgrupper: Staten Realkreditinstitutter Specielle finansieringsinstitutter m.v. C. Staten udsteder obligationer for at få penge i statskassen. Realkreditinstitutter udsteder obligationer for at skaffe likvide midler til finansiering af fast ejendom i Danmark. De mere specielle finansieringsinstitutter udsteder obligationer for at skaffe likvide midler til finansiering af erhvervsinvesteringer. Det drejer sig f.eks. om investeringer i skibe og produktionsanlæg o.l. Visse erhvervsvirksomheder udsteder selv obligationer for at finansiere forskellige investeringer i virksomheden. D. Obligationslån, der afvikles som et annuitetslån: Ved et annuitetslån betaler låntager lige store ydelser hver termin. Da restgælden løbende nedbringes, og da renterne beregnes af restgælden, vil terminsydelsens rentedel bliver mindre og mindre samtidig med, at terminsydelsens afdragsdel dermed vil blive større og større fra termin til termin. Obligationslån, der afvikles som et stående lån: Ved et stående lån afdrager låntager hele gælden i forbindelse med betalingen af den sidste terminsydelse. Ved de forudgående terminer betales der kun renter. 1

2 Obligationslån, der afvikles som et serielån: Ved et serielån betales der et konstant afdrag ved hver termin. Da restgælden nedbringes med et fast afdrag hver termin, vil renten blive mindre og mindre fra termin til termin.. Den samlede terminsydelse vil dermed ligeledes blive mindre fra termin til termin. Obligationslån, der er baseret på variabelt forrentede obligationer: Ved disse obligationer fastsættes renten efter nærmere retningslinjer fra termin til termin. Andre obligationslån omfatter f.eks. præmieobligationer og indeksobligationer. E. Den nominelle rente: Den nominelle rente er den rente, som obligationen i henhold til den indgåede aftale skal forrentes med hver termin. Den nominelle rente kaldes også den pålydende rente. Den direkte rente: Den direkte rente er den rente, som fremkommer, når man ud over obligationens nominelle rente tager hensyn til kursen på den pågældende obligation. Den effektive rente: Den effektive rente er den rente, som fremkommer, når man ud over obligationens nominelle rente og kurs tager hensyn til obligationens udtrækningschance eller udtrækningsrisiko. 2

3 Opgave 4.2 Udsagn Rigtigt Forkert 1. En obligation er en ejerandel til et realkreditinstitut, f.eks. Totalkredit. 2. En obligation foreligger i form af en elektronisk registrering i Værdipapircentralen. 3. Staten vælger ofte at udstede obligationer for at finansiere et eventuelt underskud på statens finanser. 4. Der er ingen risiko forbundet med at investere penge i obligationer. 5. Realkreditobligationer kan have en løbetid på op til 50 år. 6. Erhvervsvirksomheder, der er organiseret som et aktieselskab, må ikke udstede obligationer. 7. En obligations nominelle rente kaldes også obligationens pålydende rente. 8. Obligationer må ved udstedelsen ikke sælges til en kurs, der overstiger En obligations løbetid og restløbetid er altid den samme. 10. Realkreditobligationer indfries som regel ved udtrækning. 11. En obligationsejer ser frem til at få sin obligation udtrukket, hvis obligationskursen er mindre end 100. Man taler i så fald om, at der foreligger en udtrækningschance. 12. Man taler om, at der foreligger en udtrækningsrisiko, hvis obligationskursen overstiger Et obligationslån, der afvikles som et stående lån, vil først blive indfriet, når lånet udløber. 14. Et obligationslån, som afvikles som et annuitetslån, er dyrere i starten end et tilsvarende obligationslån, der afvikles som et fast lån 15. Ved beregning af den direkte rente på en obligation tages der hensyn til obligationens nominelle rente samt den kurs, obligationen er handlet til. 16. En obligations direkte rente vil altid være større end obligationens nominelle rente. 17. Vedhængende renter er de renter, der forfalder til betaling ved hver rentetermin. 18. Ved beregning af den direkte rente på en obligation tages der hensyn til obligationens nominelle rente samt den kurs, obligationen er handlet til. 19. Ved beregning af en obligations effektive rente tages der højde for, at obligationen på et tidspunkt bliver udtrukket til kurs Den direkte rente på en obligation beregnes som den nominelle rente ganget med 100 og divideret med obligationskursen 21. Den effektive rente på en obligation vil altid være større end x 3

4 både obligationens direkte og nominelle rente. 22. En obligations effektive rente opgøres som obligationens direkte rente korrigeret for obligationens udtrækningschance eller obligationens udtrækningsrisiko. x Opgave 4.3 Der er handlet 3% Scandi II JUNIOR 2012, og obligationerne er handlet til kurs 93,25 Obligationshandelen er effektueret den 30. december C. Obligationernes nominelle rente er 3%. D. Obligationerne har rentetermin den 1. november. E. 3% 100 Den direkte rente = = 3,22% 93,25 F. De samlede handelsomkostninger, der omfatter kurtage og ekspeditionsgebyr, udgør kr. 603,61. G. De vedhængende renter udgør kr ,31. H. Køber betaler handelsrenter (vedhængende renter) for 59 dage, da obligationskøber den 1. november 2005 vil modtage rente for hele det forudgående år. Da den tidligere ejer af obligationerne har ejet disse i 59 dage ( til ), har denne ret til en forholdsmæssig andel af renteindtægten. 4

5 Opgave 4.4 Obligationernes nominelle beløb = 50 obligationer a kr. 100 = kr Obligationernes købspris = kr a kurs 96 = kr Årligt udtræk af obligationer = kr : 5 år = kr Renteindtægt på obligationerne år 1 = 5% af kr = kr. 250 Renteindtægt på obligationerne år 2 = 5% af kr = kr. 200 osv. Obligationsbeholdning primo året Nettobetalingsstrøm Årlig Årligt År Investering rente udtræk Regneark: A B C Osv osv. Regnearket viser, at obligationsinvesteringen under de givne forudsætninger vil give investor en effektiv rente på 6,5% p.a. 5

6 Opgave 4.5 Obligationernes nominelle rente udgør 4% p.a. 4% 100 Den direkte rente = = 4,5% 89 C. Obligationernes nominelle beløb = 50 obligationer a kr. 100 = kr Obligationernes købspris = kr a kurs 89 = kr Årlig renteindtægt på obligationerne = 4% af kr = kr. 200 Regneark: Nper (antal terminer) 10 Tab Ydelse (terminsydelse) 200 Tab Nv (nutidsværdi) 4450 Tab Fv (fremtidsværdi) 5000 Tab Type (forud- eller efterbetalt) 0 OK Regnearket viser, at obligationsinvesteringen under de givne forudsætninger vil give investor en effektiv rente på 5,5% p.a. 6

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere