Sogneblad ØRTING-FALLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sogneblad ØRTING-FALLING"

Transkript

1 Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015

2 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange indsamlere som sidste år, men de fem, som gik turen rundt i Ørting, Falling og Ålstrup havde en rigtig god dag og blev vel modtaget. Find os på oertingfallingkirker.dk og på I alt blev der samlet ca. 4400,- ind, og vi takker for alles bidrag og for de frivilliges store indsats. Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen dk Kirketjener og sognehus: Susanne Kjærsgaard Sørensen Formand for menighedsrådet: Jens Peter Petersen Redaktør af Sogneblad og www: Vibeke Døssing Petersen Lise Laursen Næste nummer af Sognebladet har deadline 5. august 2015 og udkommer i den sidste uge af august. Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

3 Årets konfirmander: Leon Kvist Sørensen Alberte Dalgaard Jensen Camilla Forsberg Jensen Emilie Bisbo Bøgh Frida Meyer Jakobsen Karen Bjerregaard Andersen Klara Bent Henriksen Mads Colliander Øvall Malte Weber Pedersen Niels Hähnel Falling Thomas Hähnel Falling TILLYKKE!

4 Forårets dåbsbørn Øverst tv: Clara Jensen, Gosmer Falling kirke 22. februar Nederst tv: Laurits Lund Wiwe, Falling Falling kirke 22. februar Øverst th: Emilia Arnfeld Nielsen, Ørting Ørting kirke 19. april

5 nu - Nu - NU sker der noget godt på Toften! Børn og voksne, som har deres gang i Ørting-Falling FDF, har længe ønsket en bålhytte og shelters på Toften for at få bedre rammer om spejdernes friluftsliv - og nu ser det endelig ud til at lykkes! Men det har været en lang og sej kamp! Hele processen begyndte med, at bestyrelsen i samråd med FDF-ledere fik afklaret hvilke ønsker, der var til bålhytten. Der blev lagt et budget på , og i slutningen af 2012 begyndte vi at søge om penge hos diverse fonde. Der skulle indsamles tilstrækkelig likviditet, så drømmen om bålhytten med to shelters og et kombineret brænde- og redskabsskur på Toften kunne blive til virkelighed. FDF modtog hurtigt tilsagn om støtte fra Friluftsrådet, som ofte giver støtte til den slags projekter, og fra nogle EU-midler uddelt via den lokale aktionsgruppe i Odder (LAG Odder). Odder kommune medfinansierede projektet, og det udløste et flot tilsagn på kr fra LAG Odder. FDF kom dermed i mål med indsamling af penge til opførelse af bålhytte og shelters. Tilsagnet blev dog reduceret til det halve af NaturErhvervstyrelsen, som var den instans, der giver det endelige tilsagn om penge via LAG-midler. Vi klagede over afgørelsen, men behandlingen af klagen tog imidlertid et år (!) og vi kunne ikke begynde opførelsen af bålhytten imens. Vi fik ikke medhold i klagen og skulle derfor søge flere penge. I løbet 2014 har vi fået indsamlet penge nok til at projektet kan realiseres. Ørting-Falling FDF har selv tjent 1/3 af pengene - blandt andet ved uddeling af Sognebladet! Der er nu indgået en aftale hos en leverandør om levering af materialerne, og vi begynder opførelsen af bålhytten med to shelters midt i juni 2015 med hjælp fra forældre og børn. Øverste billeder: glimt fra en FDF-aften på Toften. Emnet er SAMARBEJDE. Nederst en bålhytte, som ligner den, der bliver opført i løbet af juni måned. Det er meningen at bålhytten med alle faciliteter kan anvendes af børn og borgere i området. Der vil være en indvielse af bålhytten i løbet af sommeren 2015, og der kommer nærmere herom senere. Bestyrelsen Ørting Falling FDF

6 I serien om kirkens medarbejdere og deres funktioner har vi bragt artikler med organist, kirkesangere, graver og kirketjener. I dette nummer fortæller sognepræst Vibeke Døssing Petersen til Sognebladet. Om at være sognepræst i Ørting og Falling - Hvordan kan det være, at du uddannede dig som præst? Tankerne om at ville være præst fik næring allerede lige efter gymnasiet, hvor jeg kom i huset hos en præstefamilie. Jeg har egentlig altid været optaget af kristendom og tro, men ALDRIG tænkt, at det som sådan var noget jeg skulle arbejde med. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det var, men jeg havde en dyb følelse af, at tro og levet liv går hånd i hånd. Jeg blev fascineret af, at alt det præsten har med at gøre, er af stor betydning for rigtig mange mennesker. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at være en del af. Men der gik mange år, før jeg tog det endelige skridt. Jeg havde jo allerede lagt andre planer, som jeg fulgte. Men da så endelig beslutningen var taget i 2002 om at ville gi det en chance, så vidste jeg med sikkerhed, at jeg skulle ud og være præst ikke noget som helst andet. Du er jo også præst i Odder - hvordan er din stilling sammensat? Jeg er ansat i en 45/55 stilling: 45% i Ørting-Falling og 55% i Odder. Det er praktisk umuligt at regne ud, hvor meget der går til det ene og det andet. Jeg varetager nogle faste planlagte opgaver begge steder, og så er der alt det løse, som jeg forsøger at dele ligeligt. Og så er det bare sådan at være præst, at man aldrig helt kan planlægge sin tid. Pludselig kan der være mange begravelser samtidig med at der er tryk på til højtiderne, og så ser ens arbejdsdag/uge noget anderledes ud end de fleste andres. Det er jo ikke kun den korte tid, man står i kirken, der er arbejde. Der går mange forberedelser forud for enhver kirkelig handling eller gudstjeneste, og det holder bare ikke, at man tropper uforberedt op! Præsten bruger også tid på samtaler af enhver art, og det er ikke altid planlagt forud. Når der er hul i kalenderen, og der ikke lige ligger noget presserende på skrivebordet, bliver der også tid til at foretage husbesøg hos dem jeg ved gerne vil have et besøg. Det er desværre noget af det, der ofte halter, men jeg gør mit bedste. Jeg holder også meget af den snak, man lige får i kirkedøren efter gudstjenesterne, eller når vi mødes til forskellige arrangementer i Sognehuset, og der er også mange gode snakke, når man lige løber ind i sognebørnene på gaden. Hvordan synes du, kirkegangen er i Ørting og Falling? Der kommer flere og flere til gudstjenesterne, og det er glædeligt. Det er dejligt, når der er mange på kirkebænken både for præsten, men bestemt også for menigheden. Kirke er noget vi er fælles om, og derfor er det altså bedst, når vi er mange. Til højtiderne er det lige før vi har pladsmangel, men det er bare skønt. Jeg glæder mig over, at kirken og troen stadig har så stor betydning for mange, at det er en helt naturlig ting at medtænke kirken, når de største højtider skal fejres. Til den almin-

7 delig Højmesse søndag formiddag er der endnu ikke pladsmangel! Kun når der er dåb bliver kirken hurtigt fyldt op, og det er noget, der bestemt også glæder de faste kirkegængere. Hvad er dine tanker om gudstjenestens form? Højmesse er navnet for kirkens hovedgudstjeneste. Derfor er det også der, vi traditionelt holder dåb og det er også i Højmessen, at vi fejrer Nadver. Jeg er sikker på Højmessen forbliver den vigtigste gudstjeneste, selv om der er mange andre gudstjenesteformer i dag. Dermed ikke sagt, at der ikke må ske ændringer eller fornyelse, men rammerne skal vi ikke pille for meget ved. Der er noget værdifuldt ved traditionen, som vi skal værne om, men det skal ikke forhindre os i at lave kirke, som er nutidig og vedkommende. Det kan være gennem nye salmer, en prædiken, man kan forstå noget af, og så en hjælp til forståelse af, hvorfor vi gør som vi gør. Når jeg fx har holdt nadver og brugt et rigtigt brød i stedet for de små oblater, så opleves Nadveren lige pludselig anderledes, selv om det er det samme, der siges. Jeg holder selv rigtig meget af Nadveren, og jeg ville ønske, at der var mange nadvergæster til hver eneste gudstjeneste. Måske skyldes tilbageholdenheden manglende fortrolighed, eller også har man en opfattelse af, at Nadveren kun er for dem, der har brug for syndsforladelse! Og så vil man ikke sidde og knæle der ved alteret og være til skue for Gud og Hvermand. Jeg tænker i stedet Nadveren som en anledning til at understrege samhørigheden og troen på Kristus. Dåben, hvor vi bliver døbt til at tilhøre Kristus, foregår én gang i livet, men Nadveren foregår gentagne gange, så vi igen og igen mærker, at vi hører sammen med Ham. Mange børn bliver ikke døbt, fordi forældrene synes, børnene selv skal tage stilling når de bliver større. Hvad synes du om det? Jeg er blevet mere og mere opmærksom på, at tro og krop hører sammen. Troen skal føles og erfares med kroppen, og derfor er ritualer vigtige for os. Dér, hvor ord og handling følges ad og vi forstår sammenhængen vel at bemærke! Fx, som når vi tænder et lys i kirken efter et barn er døbt, så er det for at understrege, at Livets Lys kommer med Kristus, og at det lys, der i dåben blev tændt for enhver af os hos Gud, det går aldrig ud. Jeg synes det er et stærkt budskab at give videre til sine børn at de er set, favnet og elsket for den, de er. Dåbens budskab er en god ballast at have i bagagen, og derfor vil jeg til enhver tid argumentere for at lade sine børn døbe. Det, de får med sig, er håb og gode ønsker, og at være en del af et stærkt fællesskab. Det kan enhver have glæde af at få med sig i livet. Hvis man senere i livet føler, at det her betyder ikke noget for mig, så kan man jo til enhver tid melde sig ud af Folkekirken. Det er gennem dåben, man bliver medlem af Folkekirken, og der er brug for medlemmer, hvis kirken skal bestå, og vi stadig kan have et sted at gå hen, når de største begivenheder i vores liv skal markeres. Man må yde for at nyde. Hvis ingen vil betale, må kirkerne lukke, og så mister vi en værdifuld del af vores kultur. Nu har vi lige sendt årets konfirmander ud i livet med Guds velsignelse i ryggen. Tanken om, at det ikke i fremtiden skal være en begivenhed vi kan fejre, fordi ingen er døbte eller fordi kirken ikke er her, er ikke til at bære.

8 Det sker i kirker og sognehus Familiegudstjeneste Ørting kirke, søndag 7. juni kl På Højmessens plads holder vi denne søndag gudstjeneste, der er mere børnevenlig end normalt. Årets Minikonfirmander medvirker ved gudstjenesten, og vil bla. vise os hvordan Trosbekendelsen også kan fremføres! Alle er hjerteligt velkomne Bålet bygges op og pyntes til sidst med en heks fremstillet af FDF erne. Der er traditionen tro snobrød for de mindste først på aftenen, mens det store bål tændes omkring kl. 20. Jeg håber mange har lyst til at komme og nyde aftenen i haven. Tag evt. tæpper, klapstole og madkurv med til en fornøjelig aften i det grønne, hvor grillen vil være til fri afbenyttelse. Hilsen Vibeke Døssing Petersen Konfirmandindskrivning i Ørting-Falling Sognehus Torsdag 25. juni kl. 17 Alle kommende konfirmander, som bor i Ørting eller Falling, og deres forældre inviteres til indskrivning og orientering om konfirmandforberedelsen. Medbring gerne kopi af konfirmandens fødsels-/dåbsattest. Sankt Hans i Præstegårdshaven Tirsdag 23. juni fra kl. 19 Allerede nu er præstegårdshaven ved at iføre sig sin sommerfestdragt, og til Sankt Hans vil vi endnu engang kunne fej re Midsommer i naturens smukke kulisser. Sommerkirke i Odder Provstis kirker Årets tema: Bibelske Berømtheder Præster og Menighedsråd fra alle provstiets kirker inviterer til en hyggelig stund i kirkerne hen over sommeren. Vi mødes hver onsdag kl omkring sang, musik og i år om en fortælling eller flere om de bibelske berømtheder. Der afsluttes med en forfriskning i våbenhuset. Alle er velkomne. Programmet for Sommerkirke er: 3. juni Alrø 10. juni Halling 17. juni Torrild 24. juni Saksild 1. juli Ørting 8. juli Hundslund 15. juli Gosmer 22. juli Randlev 29. juli Gylling 5. august Odder 12. august Bjerager 19. august Nølev 26. august Falling 2. september Valgmenighedskirken Torsdagsklubben starter 3. september kl og Danske Seniorer, Ørting-Falling starter 14. september kl med ekstraordinær generalforsamling. Begge dage i Sognehuset.

9 Det sker i kirker og sognehus Aktivitetsudvalget under menighedsrådet har fastlagt efterårets program - Sæt kryds i kalenderen nu, der kommer mere beskrivelse af de enkelte arrangementer i næste nummer: 16. september i Sognehuset: Jørgen Elbæk fortæller: Der var engang... i Falling 29. september i Falling kirke: Leonard Cohen-koncert med Brothers of Mercy 7. oktober kl i Sognehuset: sangaften med Odder Voices og Carl Nielsen 28. oktober i Sognehuset: En aften med forfatterne Morten og Søren Ellemose 19. november i Sognehuset: Sagen genåbnet - om den tragiske begivenhed i Falling 1817 ved John Gaml, slægtsforsker og Ole Sørensen, Moesgaard Museums Odder afd. Morgensang i Ørting kirke ved Grethe Gammelmark følgende torsdage kl. 9.30: 3. september, 1. oktober, 5. november og 3. december. Stillegudstjenester i Ørting kirke følgende torsdage kl. 19: 22. oktober og 12. november sogneudflugt 19. august Program Afgang fra Odder Station Afgang fra Sognehuset, Bilsbækvej Ankomst til Borgvold i Viborg. Formiddagskaffe Afgang mod Viborg Domkirke /2 times oplæg om Viborg Domkirke Tid på egen hånd i Viborg Domkirke Afgang fra Viborg Domkirke til Jenle Ankomst til Jenle Frokost - 3 stk smørrebrød Rundvisning i hold i Mindestuerne Kaffe med Jenletærte Afgang fra Jenle / Ankomst til Sognehuset, derefter Odder Station Pris 150,- kr. excl. drikkevarer til frokosten Tilmelding pr. tlf. til Susanne SENEST 14. august

10 Inviterer til Sommerfest 30. maj kl på Margrethelyst Friskole Børneloppemarked i samarbejde med Ørting Hallens Venner Cykelringridning og lege som i gamle dage Fiskedam og Det Glade Køkken Piratbane ved ØFUG Den Store Bagelyst - Bag din flotteste kage og deltag i konkurrencen om en superlækker Bagebog ØFUG og FDF står for madbod Der kan købes kaffe/te og et stykke af de flotte konkurrencekager. Ta bare hele familien, alle naboerne og gode venner med! Tilmelding til Børneloppemarked (20 kr. pr. bod) og Den store bagelyst inden den 28. maj. Tilmelding på mail: Glade sommerhilsner fra FDF, Ørting Hallens Venner, ØFUG og Støtteforeningen Margrethelyst Friskole

11 Støtteforeningen for Et velfungerende lokalsamfund har børneliv - støt vores friskole og vores nye børnehus Indsamling - lån eller sponsorat Forhåndstilkendegivelse - download blanket på Lån forrentes med årlig rente på 2% Sponsorat kan overføres via MobilePay eller Swipp til Sponsorat kan overføres til reg/konto De sidste dage er der kommet tilsagn om et par store lån. Ydermere er der også kommet tilsagn om en del sponsorater. Vi er meget stolte af at kunne præsentere det allerede nu indsamlede beløb. Håber meget I vil fortsætte med at støtte, da vi meget gerne vil kunne etablere en helt perfekt børnehave - vores kommende børnehus. Vi er så stolte af den opbakning vi har fået, både fra nær og fjern. Alt sammen noget som bank og kommune ser positivt på, det betyder at også de bakker op om skolen og det kommende børnehus. Margrethelyst Friskole er reddet! Indsamlet indtil 17. maj er: kr. - vi har stadig brug for din støtte en RUMMELIG SKOLE i bevægelse

12 GUDSTJENESTER Ørting Falling Gylling Alrø 3. juni onsdag Sommerkirke 7. juni 1. s. e. Trin VDP juni 2. s. e. Trin HKN 9.00 HKN 21. juni 3. s. e. Trin VDP 28. juni 4. s. e. Trin HKN HKN 1. juli onsdag Sommerkirke 5. juli 5. s. e. Trin VDP 9.00 VDP 12. juli 6. s. e. Trin LBT 19. juli 7. s. e. Trin ML juli 8. s. e. Trin juli onsdag Sommerkirke 2. aug. 9. s. e. Trin DRS aug. 10. s. e. Trin HKN 9 HKN 16. aug. 11. s. e. Trin aug. 12. s. e. Trin v. møllen 26. aug. onsdag Sommerkirke 30. aug. 13. s. e. Trin Tunø sept. 14. s. e. Trin. Bispevielse i Aarhus Domkirke 13. sept 15. s. e. Trin VDP Høst VDP - Vibeke Døssing Petersen HKN - Helge Kjær Nielsen LBT - Lars Berg Thomassen DRS - Dorte Rebsdorf Sørensen VDP har ferie i ugerne Kirkebil: Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer kan man bestille kirkebil hos Odder Taxa på telefon Kirkebilen bestilles hos taxa senest 1½ time før afhentning.

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august - 2013 Nr. 2 2013 Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side! Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere