LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE:"

Transkript

1 L A N D A R T FES T I VA L Copyrigh

2 LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE: KULTURELT SAMRÅD I THISTED KOMMUNE STØTTEFORENINGEN FOR HANSTHOLM FYR THY NATIONALPARK AVV I HJØRRING KUNSTFORENINGEN DET NY KASTET AALBORG LUFTHAVN FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM LAND ART GENERATOR INITIATIVE VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM AALBORG UNIVERSITET LAND ART REBILD ÅRHUS KUNSTAKADEMI LIFE-BOATS V MARIT BENTHE NORHEIM DEATH ISLAND STUDIO A.ENGGAARD A/S KULTURFÆRGEN OM:FORM KULTURMØDET PÅ MORS KIRSTEN KJÆRS MUSEUM BØRNS MØDE MED KUNST BUNKERLOVE UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND KUNST VED KANALEN NØRREKÆR BIENNALEN ELIA KLASSEVÆRELSET THY HANSTHOLM FRISKOLE MONTRA HOTEL HANSTHOLM SKOVSNOGEN V. SØREN TAANING SECRET HOTEL PLATFORM4 TO REMIND SAMOURAÏ FILM ATELIER LAND ART RAADERUM BEN TUFNELL, PARAFFIN GALLERY STEFAN DARLAN BORIS, ÅRHUS ARKITEKTSKOLE FRONTEX, AAU Arrangør: LAND-SHAPE Land Art North Denmark KulturKANten Program layout/plakat: Hanne Boelt Baggesen Projektleder: Signe Højmark Lokal tovholder i Hanstholm: Jakob Dahl

3 LAND-SHAPE er et flerårigt fyrtårnsprojekt under KulturKANten som er et samarbejde mellem Kulturministeriet, Region Nordjylland og alle 11 nordjyske kommuner. Målet er at etablere en blivende international Land Art scene i Nordjylland. LAND-SHAPE præsenterer sin pilotfestival i Hanstholm i dagene juni Kontakt: Signe Højmark projektleder Land-shape.dk facebook.dk/landartnorthdenmark STYREGRUPPE: Noël Mignon: Formand for styregruppen og chef for udviklingsafdelingen i Jammerbugt Kommune Sine Kildeberg: Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Trine Rytter Andersen: Kunstskribent / kurator Falk Heinrich: Studieleder på Aalborg Universitet Claus Rene Pedersen: Chefkonsulent i Aalborg Kommune Nanna Skovrup: Kontorchef Region Nordjylland Marianne Jørgensen: Billedkunstner Claus Rosenstand: Lektor på Aalborg Universitet Anne Marie Hviid: Kulturkonsulent i Region Nord Claus Holm: Kulturchef i Rebild Kommune Hanne Thomsen: Direktør for Gasmuseet i Hobro Jesper Bradsted: Redaktionschef, TV2Nord

4 FORORD VELKOMMEN TIL HANSTHOLM Af Styregruppeformand Noël Mignon / Marts 2015 Vi er stolte af at kunne præsentere LAND-SHAPE festivalen! Det er et helt nyt festivalformat som lanceres for første gang i Hanstholm 4.-6.jun i 2015! LAND-SHAPE, Land Art North Denmark, er et flerårigt fyrtårnsprojekt under Nordjyllands kulturaftale KulturKANten. Her zoomer vi ind på kunstarten Land Art. Projektet står både bag den nye kunstfestival samt større Land Art værker der planlægges rundt omkring i regionens 11 kommuner. Land Art kan noget helt specielt og passer lige ind i hjertet af Nordjylland. Land Art rummer rige regionale udviklingsmuligheder, og kan af gode grunde ikke udfolde sig i bymiljøerne. Det er derfor muligt at tilføre ikke bare Nordjylland, men også et nationalt og internationalt miljø, et nyt og savnet udfoldelsesrum for den type kunst der relaterer sig til landskabet. Land Art er unikt ved at forholde sig til naturens rum i en stor skala og ofte på en måde der møder sin publikum på en overraskende måde som nye rekreative tilbud. I Hanstholm mødes en international scene af kunstnere fra hele verden. På festivalen udfolder der sig et stort arbejdende eksperimentarium for Land Art, og en symposiedel for videns udveksling. Som besøgende møder man kunstnerne i arbejde. 10 internationale vindere af LAND-SHAPEs store konkurrence omkring Land Art til Nordjylland vil præsentere deres kommende værker i workshop og konceptform. Kunstnerne inviterer publikum direkte ind i selve maskinrummet hvor værkerne udvikles, diskuteres, og formes. Du kan derfor selv få indflydelse på kunsten i det offentlige rum, samt en unik chance for at deltage i en kunstnerisk proces af høj kvalitet. 11 nordjyske kunstnere inden for Land Art er inviteret af festivalen til at deltage med hver en gæst. Du kan derfor også møde vores egne kunstnere og erfare hvad der allerede nu foregår af kunst i naturens rum i vores region. LAND-SHAPE har et særligt fokus på børn og unge og inviterer derfor også til workshops i samarbejde med Børns Møde med Kunst under festivalen.

5 I LAND-SHAPE projektet er borgerinddragelsen en afgørende prioritet. Vi ønsker at give borgerne mulighed for at komme ind under huden på den kunst der arbejdes med i regionen. Et af festivalens centrale ønsker er derfor at opfordre publikum til at deltage direkte i kunsteksperimenterne. Her vil f.eks. være mulighed for at deltage i udviklingen af en stor labyrint, komme tæt på et meteornedslag af selvlysende sten, besøge en kæmpe flaskepost eller skabe store flag der hylder naturen og kunsten. Mange aspekter af kunstværkerne afslører sig gennem involvering. De kunstnere vi arbejder med har fået til opgave at forholde sig specifikt til Nordjyllands kulturarv, specielle steder og mulige fortællinger. Der er derfor i høj grad tale om vedkommende kunst der henvender sig direkte til borgerne. Undervejs vil der også være god mad, musik og Land Art biograf! Festivalen foregår første gang i Hanstholm i unikke rammer omkring Hanstholm fyr og et stort område af tilstødende udendørsarealer, samt udvalgte steder i Hanstholm by og omegn. Omgivelserne her er spektakulære med Nationalpark Thy lige i baghaven, fyrets bygninger og områder, havet i gåafstand og et landskab præget af historik i form af bunkers fra 2.verdenskrig, klitter, hede og skrænter. Vi ses i Hanstholm!

6 LAND-SHAPE: EN VISION FOR UDVIKLING AF EN OFFICIEL DANSK LAND ART-TRADITION I NORDJYLLAND Af kurator Trine Rytter Andersen / Marts 2015 LAND-SHAPE er et ambitiøst kunstprojekt, der i de kommende år vil stå bag etableringen af større Land Art-værker i den nordjyske natur. Projektet er iværksat som et tværkommunalt initiativ under Kulturaftalen i Nordjylland, og det sigter højt både lokalt og internationalt juni 2015 møder offentligheden for første gang LAND- SHAPE ved festivalen i Hanstholm. Forud for denne afgørende begivenhed har kommunerne og projektets mange partnere været engagerede i den store samarbejdsøvelse, det er at skabe det grundlag, som etableringen af LAND-SHAPE fortsat afhænger af, og som du, kære læser, hermed inviteres til at engagere dig i. Land Art er betegnelsen for en kunstretning, der opstod i USA i slutningen af 1960 erne med afsæt i Minimalisme og Installationskunst. Land Art befinder sig genremæssigt et sted mellem skulptur og landskabsarkitektur. Land Art er altid stedspecifik dvs. i dialog med de naturlige og eventuelt kulturelle omgivelser. Den tidlige Land Art omfatter kunstværker udført af amerikanske kunstnere, der i 1960 erne og 1970 erne forlod kunstgallerierne for at udforske det amerikanske landskab. I ørkener og vidtstrakte naturområder skabte de store monumentale kunstværker, også kaldet earthworks, der var karakteriserede ved kraftige og ofte meget spektakulære indgreb i naturen. Land Art har siden 1970 erne været kendetegnet ved en engelsk og en amerikansk tradition, hvor man groft forenklet kan sige, at den engelske bygger på en filosofisk, nænsom, kropslig, spirituel og holistisk indgriben i landskabet. Den amerikanske er ligeledes filosofisk og somme tider også spirituel, men ofte mere erobrende og til tider næsten brutal i dens bemægtigelse af et givent område.

7 En egentlig Land Art-tradition har aldrig rigtigt eksisteret i Danmark, og Land Art har savnet officiel anerkendelse. Det danske landskab er i udpræget grad et fremkommeligt og imødekommende agerbrugslandskab, og derfor også i rigt mål et kulturlandskab. Måske er der derfor opstået den myte, at Land Art ikke hører hjemme i det? Alligevel findes mange små og store Land Art-værker gemt i det danske landskab, og det interessante er, at fordi kunsten herude befinder sig langt fra gallerierne, passes stederne af lokale ildsjæle. En omstændighed der på finurligste vis har skabt grundlag for et frugtbart møde mellem det elitære - nærmest avantgardistiske - og det folkelige. En række store friluftsudstillinger har på det seneste vist, at der er publikum til kunsten i det offentlige rum, og lige nu er der derfor en voksende interesse for Land Art i Danmark. LAND- SHAPE giver denne interesse næring, og da der ikke findes noget andet sted i Danmark, hvor der arbejdes med integrerede langsigtede strategier for Land Art, virker det oplagt at give Land Art en tiltrængt forankring i Nordjylland. Set i lyset af de tendenser, som inspirerer samtidens natursyn og naturformidling, og som peger i retning af mere eksperimenterende, mangfoldige og inddragende naturoplevelser, forekommer det endnu mere indlysende at integrere Land Art i det nordjyske landskab. I fremtidens konkurrence med andre lokalområder vil LAND-SHAPE initiativet bidrage til at sikre Nordjylland et spændende, internationalt og udviklingsegnet udgangspunkt, som ud over at involvere mange lokale agenter, oven i købet også bidrager til at synliggøre og opkvalificere lokale Land Art-kunstnere. Land Art anno 2015 er en meget åben hybrid kunstform, og måden der arbejdes med Land Art på under LAND-SHAPE inddrager derfor både den mere klassiske Land Art tradition og mange af samtidskunstens udtryksformer, såsom performance, lyd, lys og installation. Nordjylland har gennem alliancen med Land Art en helt unik mulighed for at manifestere en ny identitet, som via LAND- SHAPE baserer sig på en tostrenget strategi, som vil forene potentialerne fra natur og Land Art i den fælles opgave at skabe en række identitetsskabende, oplevelsesrige og anderledes naturoplevelser. De mange forskellige landskabstyper kan tiltrække og drage fordel af kunstens tilstedeværelse. Landskabet bliver synligt på nye måder, fordi Land Art-værker forholder sig aktivt til det givne steds kulturhistorie og landskabelige karakter. Synergieffekten mellem befolkning, natur og Land Art vil ikke alene virke fremmende for områdets sammenhængskraft, det vil desuden tiltrække publikum og faglig interesse lokalt, nationalt og i det lange perspektiv også internationalt.

8 FESTIVALENS TEMA: REGIONALE RESSOURCER Med dette tema søger LAND-SHAPE at ramme ind i hjertet af den nordjyske regions potentialer og ressourcer. Vi vil gerne sætte kunsten og dens processer i optimalt samspil med det omgivende samfund. Derfor arbejder vi bevidst med kunstprojekter, som går i dialog med lokale forhold og ressourcer på forskellig vis. LAND-SHAPE definerer ressourcer som; råstoffer, produkter og erhverv, uddannelsessektoren, frivillige og foreninger, specialviden, enkeltlokaliteters særegenhed, den storslåede nordjyske natur, kunstnere og kulturinstitutioner. LAND-SHAPE projektet arbejder bevidst med kunstens evne til at se fænomener fra nye vinkler og til at indfange værdier i de sammenhænge den optræder i. Set i et regionalt udviklingsperspektiv er kunsten derfor en central medspiller.

9 VINDERE AF LAND-SHAPES OPEN CALL Vi er stolte over at kunne præsentere 10 vinderprojekter fra en stor international konkurrence om Land Art til Nordjylland på festivalen. De 10 vinderprojekter er udvalgt blandt i alt 171 værker fra 34 lande. En international jury har valgt disse værker på baggrund af deres kvalitet og måde at forholde sig til Nordjylland på. Kunstnerne er blevet bedt om at forhold sig til Nordjyllands kulturarv, specifikke steder og fremtidspotentiale. Hvert værk søges nu realiseret rundt omkring i alle 11 nordjyske kommuner, afhængigt af fundraising og sponsorer. Vinderværkerne går på festivalen ind i den første realiseringsfase i samarbejde med deltagere og publikum. Alle kunstnere viser gennem forskellige typer workshops hvad deres værker handler om, hvordan det skabes og hvordan det forholder sig til det nordjyske. Dette giver en enestående mulighed for at komme tæt på den kunstneriske proces i dialog med kunstnerne. Ud over de ti vindere præsenterer vi også to specielt indbudte værker som en bonus udvalgt specielt til festivalen, nemlig værkerne Draw your Future in North Jutland og Nós.

10 Boris Oichermann Israel The Movie, reenacted

11 BORIS OICHERMANN THE MOVIE, REENACTED UNIK FØRSTE VÆRK- REALISERING Boris Oichermann fortæller om sit værk: Tilgangen til kunst som vidensproduktion har haft sit indtog i den kunstneriske diskurs i det seneste årti. Når vi betragter et kunstværk som et stykke viden har vi også ret til at spørge, hvordan denne viden kan anvendes som en mekanisme, der kan udvikle og ændre virkeligheden; hvordan denne viden kan anvendes og udbredes ved at benytte alternative strategier. En strategi kan være at genopføre kunstværker i miljøer, hvor de kan være til nytte, og dermed skabe et kunstværk, der konstant lever og udvikles - snarere end blot være en del af kunsthistorien. Movie (1970) er den eneste film af den amerikanske Land Art kunstner Bill Bollinger, en af de store foregangsmænd inden for Land Art genren. Ud over den umiddelbare metaforiske betydning af handlingen, har den performative handling et forhold til jorden og landskabet; selve tilstedeværelsen af den menneskelige arbejdskraft forvandler landskabet til et følelsesladet scenarie. Embodied Landscapes, Reenacted er Bill Bollingers værk genopført i en live-performance i det Nordjyske landskab. En enig jury besluttede i november 2014 at den kommende Land Art festival skulle være rammen omkring dette fantastiske Land Art performanceværk! Med dette værk manifesterer LAND-SHAPE sin tilgang til Land Art begrebet: en åben samtidskunstbaseret forståelsesramme som inkluderer både varige og flygtige værker, som åbner op for tværæstetik og nye medier på området, performance. lyd- og lysbaserede værker mm. Boris Oichermanns performance inkluderer mange deltagere og sætter tid og sted i en helt ny kontekst i Hanstholm. Undervejs vil værket blive videodokumenteret så man for fremtiden vil kunne se værket i forbindelse med LAND-SHAPEs fremtidige aktiviteter.

12 Bjørn Kromann-Andersen Danmark Haveforeningen Danmark

13 BJØRN KROMANN-ANDERSEN HAVEFORENINGEN DANMARK Bjørn Kromann-Andersen inddrager publikum i en værkproces omkring Thorkilds Hus på festivalen. I Hanstholm ved man godt hvem Thorkild er. Thorkild Jakobsen var en ildsjæl som i 1980erne samlede flere hundrede kunstnere fra hele Norden i Hanstholm til Nordatlantiske Nætter. Thorkilds hus ligger på en af Hanstholms bedste udsigtspunkter, højt over havet. Men det står nu øde og forladt hen. Huset vil i løbet af festivalen blive vakt til live på en helt ny og uventet måde. Bjørn Kromann Andersen inviterer festivalens deltagere til at være med til at levendegøre stedet igen. I Bjørn Kroman-Andersens værker mister vi ofte det perspektiviske overblik og en klar fornemmelse for tid og rum; med forvrængede størrelsesforhold og manglende logisk orden, hvilken er en stor kvalitet. Men i stedet for at indtage en udelukkende ironisk position, formår Bjørn Kroman-Andersen faktisk at skabe nærværende tableauer, der ikke er lette at ryste af sig. Bjørn Kroman-Andersen arbejder desuden med en stærk materialebevidsthed og perfektionisme, som skaber et overbevisende udtryk. (Mag Art. Anja Raithel)

14 Ella Morton Canada Meteor Shower

15 ELLA MORTON METEOR SHOWER Et meteornedslag rammer det nordjyske landskab i Ella Mortons værk: Meteor Shower. Værket aktualiserer Nordjyllands vandreblokke fra istiden og skaber et magisk landskab. Stenene omdannes til selvlysende meteorblokke, der fordeler sig i ekspansive klynger som nedslag fra det ydre rum. Om dagen vil stenene forekomme hvidgrønne og om natten selvlysende af absorberet dagslys. Værket refererer til selve dannelsen af landskabet og det materiale landskabet består af, landskaber vandrer og bevæger sig. Sten er vandret til Nordjylland gennem istiden, og viser at dannelsen af landskaberne er en bevægelig proces. På LAND-SHAPE festivalen inviterer Ella Morton på sin workshop publikum ind i skabelsen af værket og åbner for en dialog. Med Meteor Shower håber kunstneren at transformere et nordjysk landskab til et magisk og æterisk rum, der opfordrer publikum til at værdsætte naturens og universets uudgrundelige verden og mulige eksistensformer. Generelt består Ella Mortons praksis af undersøgelsen af 2 grundlæggende spørgsmål; hvordan relaterer vi os til landskabet og rummet, og hvordan relaterer vi os til det endnu ukendte og gedulgte. Værket stiller derfor spørgsmål omkring hvordan vi forholder os til det udefrakommende på godt og ondt.

16 Enrico Migotto Italien Draw your Future in North Jutland

17 BONUSVÆRK ENRICO MIGOTTO DRAW YOUR FUTURE IN NORTH JUTLAND LAND-SHAPE præsenterer en unik workshopoplevelse for børn på festivalen. Jeg opbygger mit værk som en serie fotografier i Sort/Hvid. Jeg spørger børn på 6-9 år: Hvad vil du lave når du bliver voksen, hvad er din drøm? Drømmen manifesterer sig i tegninger på grus. Barnet tegner sin fremtid og bliver til sidst indplaceret i tegningen som hovedaktør. Der tages et fotografi ovenfra af barnet midt i sin egen drøm. Fotoet tages oppe fra Hanstholm Fyr. Værket tager børnene alvorligt og hjælper dem til at fastholde deres drømme og åbne op for deres fremtid. Selve fotografierne produceres i stort format og danner en vandreudstilling som basis for møder med børn om drømme og fremtid Enrico Migotto. Værket er inspireret af Janus Korczak ( ), en nytænkende pædagog og forfatter til bøger om undervisning i teori og praksis. Han var pioner indenfor børns rettigheder og fuld ligestilling for børn. Et af hans statements om arbejdet med børn og deres fantasi går på at man i stedet for at tale ned til børn, som voksen må anstrenge sig for at tale op til børn, som stadig er i stærk kontakt med deres indre kerne og fantasi.

18 places on the concrete blocks. Helene Koch Danmark Manmade Different patterns appear in the surface and texture.

19 HELENE KOCH MANMADE Kridt og kalksten er ikke blot det bærende lag i den jyske jord. Det udgør faktisk grundlaget for en århundrede lang landkultur hvori kalksten har udgjort en permanent komponent i byggetraditionen. Gennem historien er forskellige materialer kommet ud af kalksten og kridtblokke; i dag typisk som beton. Som om de var fordelt med et håndkast, er en stor gruppe kvadratiske sten af Kalk o beton fordelt ud over et stort område og landskab. Som optakt til dette værk vil Helene Koch arbejde på stedet med materialeeksperimenter sammen med festivalens publikum. Nordjyske råstoffer sættes i spil som kunstnerisk materiale og udfolder en storslået landskabsvision i forsøg med materialer og konstruktion og komposition. Helene Koch har flere års erfaring indenfor landskabsarkitektur og urban planlægning og med projektet Manmade træder hun nu også ind i området Land Art. Som arkitekt udforsker hun løbende grænserne mellem arkitektur, kunst og landskab. Helene Koch arbejder metodisk og stedsspecifikt med udgangspunkt i en grundlæggende interesse i de skjulte potentialer på et sted. Nordjyske råstoffer er grundelementet i skabelsen af dette Land Art værk.

20 Herbert Parker USA North Jutland Labyrinth

21 HERBERT PARKER NORTH JUTLAND LABYRINTH Herbert Parker er en amerikansk Land Art kunstner som gennem en lang årrække har forfinet sit arbejde med labyrintkonstruktioner skabt i dialog med specifikke steders historie og naturlige byggematerialer. Labyrint-motivet er valgt som metafor for en som en spirituel rejse, hvor man mister overblikket og retningen og retter sindet indad. På festivalen opbygger Herbert Parker sammen med publikum en del af en labyrint, hvor der eksperimenteres med materialer fra Læsø; tang, ålegræs, grene, metalskelet mm. Jeg har arbejdet med naturbaserede anlæg, siden midten af halvfjerdserne. Anlæggene skal stimulere beskuerens opfattelse af miljø og vores forhold til naturen. Anlæggene har over tid udviklet sig ud fra mine tanker om naturens egne mekanismer og økosystemer. Labyrintkonstruktionen fungerer som et flygtigt memento om naturens modstandsdygtighed. Værkerne danner en hybrid mellem arkitektur (erfaring), skulptur (begreb) og landskab (medium). Værkets spørgsmål og ide kredser om tid, bevægelse, historie, kultur, samfund, dialog, spiritualitet, entropi og regeneration. Værkerne søger at opnå en ideal arkitektonisk syntese og at skabe et både teoretisk og virkeligt rum, der bygger på det emotionelle og sansninger.

22 Ida Bentinger Sverige/Italien Nogle gange fører tingene til noget

23 IDA BENTINGER NOGLE GANGE FØRER TINGENE TIL NOGET Med denne underfundige titel åbner Ida Bentinger op for en helt anden type Land Art. Her reflekterer værket både ydre og indre landskaber. Via værkets vildtvoksende forgreninger gennem rummet sker der en kunstig spejling af naturen og hvordan vi bruger naturen som refleksions- og genopladningsrum. Værket bliver til over lang tid og i dialog med publikum. Denne proces er i sig selv af meditativ art. Værket er et spejl af de imaginære sjælelige mekanismer, som fører os videre mod nyt land. Det indre landskab. Her finder vi et skæringspunkt mellem det synlige og usynlige. Ida Bentingers workshop inviterer publikum ind i en skabelsesproces på festivalen hvor værket vil vokse og blive påvirket af deltagernes hænder og tanker. Ida Bentinger (f. 1979) er uddannet på Konstfack i Stockholm og er pt i gang med en overbygning under prof. Luca Caccioni på Bolognas Universitet. I løbet af de sidste 10 år har Ida Bentinger arbejdet med film og tv-scenografi. Jeg arbejder med kunst, der fortæller historier om den menneskelige natur. Disse historier vil ikke dømme eller skabe løsninger, men ønsker at vise kompleksiteten i livet, og de følelser, vi bærer inden i os. Ida Bentinger er en ung kunstner, som griber fat i traditioner fra feminismens tekstile kunstretninger med Eva Hesse som hovedeksponent for et både postmoderne abstrakt og organisk formsprog.

24 Karin Westermark Sverige Flow

25 KARIN WESTERMARK FLOW Det dramatiske kystlandskab i Nordjylland har inspireret til værket Flow. Her udforsker Karin Westermark et krydsfelt mellem det naturskabte og det menneskeskabte. Historiske forhold omkring kystsikring aktualiseres. De mange bunkers fra 2. verdenskrig fortæller om én type kystsikring. I dag er beskyttelsesstrategier rettet mod naturen som den store destroyer. Karin Westermark bygger sit værk på en århundredelang praksis fra de franske Atlanterhavskyststrækninger. Flow udforsker hvordan en ny konstruktion af sandflugtshegn i kastanjetræ kan designe og skabe en ny type landskaber. Med tiden blæser sandet over hegnene og dækker dem helt, så der opstår et nyt klitlandskab. Det kommende værk i Nordjylland vil blive monumentalt og oplevelsen vil afhænge af beskuerens position. Oplevelsen af Flow vil ændre sig med vejret samt tid på dagen. De særlige betingelser i Nordjylland for lys og lange solskinstimer er en vital del af kunstværket. På en solskinsdag vil de besøgendes skygger spille sammen med skyggerne fra hegnet og tilføre værket liv og bevægelse. På festivalen vil publikum blive inddraget i selve kreative proces omkring udformningen af værket i en afprøvning af mulighederne. Karin Westermark (f. 1980) bor og arbejder i Stockholm. Hun har studeret kunsthistorie og statskundskab ved Uppsala Universitet og landskabsarkitektur ved Sveriges Landbrugsuniversitet. Karin arbejder indenfor en række områder lige fra kunst og arkitektur til design. Hun har deltaget i flere prisbelønnede samarbejder.

26 Maja Christensen Danmark Colour Mapping of Stones

27 MAJA CHRISTENSEN COLOUR MAPPING OF STONES Maja Christensens Land Art værk går både helt ned i detaljen og åbner op for en evigt voksende større Land Art konstruktion som breder sig ud i landskabet afhængigt af publikums medskabelse. Langs Nordjyllands kyster finder der sten i alle mulige farver og geologiske oprindelser. På udvalgte steder oplægges farveformationer af de opdelte sten. Der inviteres til en leg med natur og kultur, hvor det naturlige landskab synes konstrueret. Alle de små sten opdeles via forvekoder. Dette giver mulighed for at iagttage de indbyrdes forskelle og forfølge en viden om stenenes historie. Hver sten har en geologisk historie at fortælle, om, hvor og hvornår den blev dannet, og hvilke mineraler den indeholder. Måske blev stenen transporteret af en gletsjer hele vejen fra Norge og en del af denne historie er synlig ved at se på farverne på stenen. På festivalen kan publikum møde Maja Christensens værk gennem en workshop som både børn og voksne kan deltage i. Oplægningen af stenene i konstruktioner og farvekoder er ikke fastgjort på nogen måde, med tiden vil det gradvist ændre og erodere under naturlige forhold, eksempelvis når personer, børn, dyr og resten af naturen interagerer med værket ved at flytte sten eller gå på dem. Maja Gade Christensen er født i København Hun tog afgang fra Det Jyske Kunstakademi i Hun bor og arbejder i København. Christensen beskæftiger sig med perception og materialitet. Hvordan man kan konstruere omgivelserne til at give anderledes sanseoplevelser. Hendes praksis spreder sig fra interaktive værker til optisk vægmaleri i byrummet.

28 Pia Möller Light Marianne Lyngsø Danmark Mother of Entangled Dreams

29 PIA MÖLLER LIGHT OG MARIANNE LYNGSØ MOTHER OF ENTANGLED DREAMS Det offentlige rum er scenen, hvor private fortællinger fusionerer med hinanden. Mange former for lyde, syn og hændelser vikler sig ind i vores. Busstoppestedet er et optimalt sted for denne oplevelse med sin påtvungne pause. Her observerer og oplever man de forskellige visuelle og akustiske stimuli og bliver vidne til fragmenter af dialoger på forskellige sprog, argumenter, trafiklyde, vandrefeeds, kirkeklokker, musik via hovedtelefoner, vind, stilhed, og skrigende måger. Dette værk kommer til at arbejde med flere oplevelsesplaner; displacement af et kendt by design, lydaktivering og andre reference forskydninger i tid og rum. De to kunstneres samarbejde tager udgangspunkt i en fælles interesse for hvordan vision og lyd aktivt kan spille sammmen med vores fantasi og tanker, når vi passerer gennem det offentlige rum - hvor det intime rum inde i f.eks et bus-ly kan blive til en akustisk kilde til flere forskellige fortællinger. Specielt hvordan er vi tvunget til at holde pause her og mærke verden omkring os. På festivalen står kunstnerne for en workshop, som undersøger, optager og afprøver lyduniverser i forbindelse med værket.

30 Maria Beatrice Trujillo Beatriz de Alcantara Paula Bedin Brasilien Nós

31 BONUSVÆRK MARIA BEATRICE TRUJILLO + BEATRIZ DE ALCANTARA + PAULA BEDIN NÓS Det brasilianske team bag værket Nós består af tre landskabsarkitekter fra Sao Paolo. De kommer til Hanstholm for at skabe et stort værk sammen med Hanstholms borgere og publikum. Værket bygger på dobbeltbetydningen i det portugisiske ord Nós som kan betyde os og knude i betydningen af at forbinde to objekter. Værket er valgt som bonusprojekt af censorgruppen, da det i sin ide og udførelse udfører essensen af LAND-SHAPEs mål om det borgerinddragende kunstværk. I værket mødes kvindeverdenens husflidsområder med mandeverdenens brug af reb inden for f.eks. fiskeriet. Solide reb bindes med knytte- og kniplingsteknikker til storskala tekstile konstruktioner, som kan fæstnes til en bygning, store træer mm. Nettet bliver en stor legende metafor for fællesskab og medmenneskelige bånd og bygger på lokal kulturarv hos fiskerfamilierne i Nordjylland. Fælles statement for kunstnerne: Landskabet er pr. definition en kulturelt konstrueret idé. Et landskab bliver til rum, når vi tillægger det betydning gennem både naturlige og konstruerede figurationer, som omgiver os. På denne måde bliver rummet en foranderlig syntese mellem sociale komponenter og geografi. Projektet fremstår som et tredje element i denne ligning - ikke skabt af naturen, ikke en menneskelig nødvendighed, men som et forsøg på at genoverveje forståelsen af begrebet landskab.

32 Yuki Higashino Elisabeth Kihlström Østrig Skagen reflected, framed and pictured

33 YUKI HIGASHINO OG ELISABETH KIHLSTRÖM SKAGEN REFLECTED, FRAMED AND PICTURED Yuki Higashino og Elisabeth Kihlström har i mange pjojekter og udstillingersamarbejdet om emnet historie repræsenteret gennem landskab og dets socio-politiske udvikling. Senest har de kurateret udstillingen To Take a Landscape From på Neue Galerie, Innsbruck, som undersøgte begrebet det maleriske fra kunsthistorien, og dets nutidige resonans blandt kunstnere, der arbejder med video, film og foto. På festivalen åbner de to kunstnere et visuelt univers, som både retter sig mod vores opfattelse af landskabet i malerisk og romantisk forstand, samt retter sig mod os selv som natur-beskuere gennem diverse hjælpemidler som reflekterende skærme, IPads, fotoapparater og andre værktøjer, som bringer et lag ind imellem os selv og landskabet. Centralt for værket er Claude-briller, en opfindelse fra det 17. århundrede opkaldt efter landskabsmaleren Claude Lorraine. Det blev brugt af kunstnere, rejsende og kendere af landskabet og landskabsmaleri. Claude-briller har den virkning, at de kan afspejle et landskab i en reduceret og abstrakt udgave, hvor farvetoner er forenklet og således fremstår gengivet og malerisk. Med dette værk ønsker kunstnerne at få den billedkunstneriske arv fra Skagensmalerne aktiveret. På festivalen kan publikum møde kunstnerne i en direkte oplevelse af denne iscenesættelse af landskabet.

34 KEVIN REYNAERT: VARTEGN FOR LAND-SHAPE WATCHING TOWER Det er en central målsætning for LAND-SHAPE at skabe Land Art kunst, der når ud til alle Nordjyllands borgere. Vi har derfor valgt at arbejde sammen med den belgiske kunstner Kevin Reaynaert om et flytbart Land Art projekt: Watching Tower. Umiddelbart er det en selvmodsigelse at flytte Land Art. I praksis vil der være tale om en længerevarende skabelsesproces og et nordjysk roadtrip hvor vartegnet besøger lokaliteter i alle nordjyske kommuner i perioden fra festivalen 2015 og frem til LAND-SHAPE s projektafslutning i december Her vil vartegnet finde sin blivende form og et endeligt site. Kevins Reaynaerts tanke er at skabe en struktur, hvorfra man kan iagttage landskabet og fokusere på nuet. Værket fokuserer på menneskets trang til kontrol over naturen og umuligheden i forhold til at kunne opnå en total kontrol. Tårnet bygges op gennem mange kommende workshops i forskellige dele af Nordjylland og involverer så mange hænder som muligt over tid. Der hvor værket kommer frem vil det benytte sig af stedets genbrugsmaterialer og en vildtvoksende proces. Værkets hovedgreb er at fokusere på selve processen og spørge hvor stærk et samfunds konstruktion kan blive? Velvidende at vi befinder os i en overindividualiseret og konstant selvrepræsenterende onlineepoke. Det kræver commitment at bygge dette vartegn sammen! Vartegnet påbegynder sin rejse på festivalen i Hanstholm 2015 og rejser senere til Kulturmødet på Mors og derfra videre ud i verden. Alle er velkomne til at sætte deres præg på vartegnet og fællesskabet!

35 WATCHING TOWER REFLEKTERER OVER: København versus Nordjylland Kultur versus natur Fremtrædelsesformer versus realitet Beton versus træ Konstruktion versus destruktion Statisk versus foranderligt Holdbarhed versus forfald Fællesskab versus individualitet Materiale versus idé Objektivitet versus personlig oplevelse

36 NORDJYSKE KUNSTNERE + GÆSTER Nordjyllands Land Art scene er rig og varieret. Der arbejdes med Land Art rundt omkring i regionen i forskellige grupperinger og individuelt. LAND-SHAPE samler denne sprudlende scene på festivallen. 11 nordjyske kunstnere demonstrerer på vidt forskellig vis hvad der arbejdes med og inviterer festivalens gæster ind i maskinrummet. LAND-SHAPE har til formål at udbygge det nordjyske kunstneriske netværk både lokalt, nationalt og internationalt. Derfor har vi bedt de 11 nordjyske kunstnere invitere en gæstekunstner med på festivalen for at skabe nye synergier og netværk på den Nordjyske Land Art scene. Kunstnere fra følgede kunstprojekter og initiativer er repræsenteret på festivalen: Nørrekær Biennalen, Land Art Rebild, Kirsten Kjærs Museum, Life-boats, Kunst ved Kanalen og Bunkerlove. I det følgende præsenteres de enkelte nordjyske kunstnere sammen med deres gæster.

37 ANN MAI RØGE + LAILA HANSEN/ PARTIAL FACSIMILI Vores kroppe er hænder, der rækker ind i verden, for at redde den ud, S. Gjessing. Den personlige fortælling samt kroppens sanselighed er drivkraften i Ann Mai Røges kunst. Gennem en række forskellige medier og performances undersøger hun verden omkring sig. Laila Hansen arbejder med lydinstallationer, som inkluderer håndloddede hydrofoner og afbalancerede kontaktmikrofoner. Til festivalen installerer Laila et lydværk, som gengiver selve festivalsitets lyd live. Værket peger tilbage på sig selv og projicerer lyden af jorden og vækker således festivalsitet til live. Jorden vil afgive feedback tilbage til sig selv og projicere lyden af landskabet ud i 5.1 surround sound.

38 INGE TRANTER + SANDRA BLICHERT CHRISTENSEN Inge Tranter har været kurator og koordinator for BunkerLove festivalen i Hirtshals. Her har hun arbejdet med Land Art i konteksten af den Nordatlantiske Atlanterhavsvolds bunkers. Disse bygningsværker er ofte sunket ind i det omgivende landskab og står nu som et bevis på menneskets forgæves forsøg på at kontrollere naturen. I værket Cottage for Yemanja fra 2014 forlængede hun naturens arbejde ved at beplante en bunkers interiør med blomster. Mest af alt er Sandra Blichert Christensen optaget af de fortællinger, man finder hist og her, når man bevæger sig omkring som rejsende i det fremmede såvel som i en hverdag. Efterladte ting, genstande tabt langs vejen. De fund og opdagelser man gør sig undervejs er det Sandras praksis bunder i og spirer stedspecifikt op omkring. Chris Brock Gert Jan Van der Rooij

39 LISE SEIER PETERSEN + VIEL BJERKESET ANDERSEN Lise Seier Petersen står solidt forankret i det oprindelige, og det autentiske. Dialog og samspil med omgivelserne er et vigtigt greb for hende - i udforskningen af tid, kultur og rum. Viel Bjerkeset Andersen er en norsk kunstner, som for det meste arbejder med stedsspecifikke kunstprojekter. Hun har længe været banebrydende med kunst relateret til infrastruktur, men også kunstprojekter i andre offentlige sammenhænge, har hun været med til at udvikle på en nyskabende og spændende måde. Kirstine Autzen

40 MARIT BENTHE NORHEIM + RUTH WILHELMINE MEYER Flere af Marit Benthe Norheims skulpturer bevæger sig fysisk igennem landskaber og sætter ingen andre spor end det der gødes i de mennesker, der tilfældigvis møder dem. På LAND-SHAPE vil Ruth Wilhelmine Meyer realisere dele af Life-soundprojektet. Det involverer særligt kvinder og børn på festivalen i en livekomposition, en lydskulptur som danner en immateriel version af Marit Benthe Norheims Life-Boats.

41 MICHAEL RICHARDT + STHEPHANIE GENEVIEVE Michael Richardt og Stephanie Genevieve anvender performance som et værktøj til at undersøge virkeligheden som plastisk. De forsøger at udfordre den gængse perception af sandhed i vores omgivelser, i sociale konstruktioner eller mere stedsspecifikt, ved bevidst at undersøge kroppens aftryk i disse. Michael Richardt The Silver Frame encases a pink square. The Silver is Mirror and The Pink is Mother. The Core of Pink is Mint. Mint is an abstraction of green, of vegetation. Mint is therefore an Artificial form of Vegetation. Like Heathland. Nature made by Humans. An Artificial Natural land LAND ART. MICHAEL LILITH

42 PETER MAX JACOBSEN + HELENA SOKOL Peter max Jakobsens Land Art praksis har meget til fælles med hans skulpturelle praksis. Han har tidligere lavet skulpturelle objekter ved at forskyde konturerne på et kendt objekt (såsom en kontorstol) med stokke eller pinde eller noget tredje, således at der opstår en ny kontur, der kan opleves samtidig med den oprindelige form. Det er samme greb, han påtænker at undersøge yderligere i forbindelse med LAND-SHAPE. Helena Sokol (f. 1992), autodidakt kunstner fra Nordjylland, og nu bosat i København, hvor hun arbejder på Galleri Oxholm. Helena arbejder med foto, maleri, tegning og skulptur og er interesseret i at arbejde med organiske materialer.

43 PIA SKOGBERG + TINE CARLSEN Land Art har siden år 2000 været en del af Pia Skogbergs kunstneriske praksis. I et samarbejde med det organiske kredsløb, arbejder hun med enkle former og markeringer, som kommenterer på menneskelige beslutninger, og på modsætningen mellem den organiske proces og menneskets ønske om at fastholde det eksisterende liv. Tine Carlsen er uddannet skuespiller/performer fra Nordisk Teaterskole, Århus , og billedkunstner fra Strykejernet Kunstskole, Oslo Tine Carlsen arbejder med fornyelse og forandring af byrummet, bl.a. i form af hæklet beklædning til lygtepæle, træer m.m.

44 THOMAS WOLSING + JENSOGMORTEN.DK Thomas Wolsing arbejder frit i flere forskellige medier med skulptur, installation, korsstingsbroderi og med Land Art relaterede og stedsspecifikke konstruktioner. Især det medierede landskab intereserer Thomas Wolsing - vores forhold til landskabet og vores forståelse af det. Hvordan vi bebor det, betragter det og bruger det. Kort sagt som en del af vores selvforståelse. I større perspektiv er det tid, proces, forfald, rekonstruktion i flere forskellige lag og betydninger, som interesserer Thomas Wolsing. I de senere år har han arbejdet med begrebet udkantsdanmark og randområder - som indikator for forholdet mellem natur og kultur, før og nu. Siden 2012 har Jens og Morten skabt sociale kunstværker, hvor det afgørende har været at insistere på vigtigheden af samtidskunsten i provinsen. Jens og Morten har med energi, kreativitet og selvtillid, som omdrejningspunkt, ambitiøst, søgt at udfordre forståelsen af de sociale rum, som vi dagligt bevæger os ind og ud af.

45 ZORAN LUKA + MARIANNE WEIL Zoran Lukas kunstneriske tilgang er i de kreative processer i naturen som vækst, konkretion, splejsning, vridning, tilsynekomst og forsvinden. De kreative processer er en vedvarende proces, der reflekterer naturen og samfundet. Udtrykt gennem transformation, addition, subtraktion i forhold til det allerede eksisterende sker en cyklisk aktivitet i samarbejde med naturen selv. Kunst er for Zoran Luka friheden fra et bestemt udtryk og muligheden for ikke-skadelige kontroverser. Marianne Weils kunstneriske praksis er inspireret af forhistoriske teknikker for støbeforme til metal i forbindelse med de tidlige adobe konstruktioner hos Amerikas oprindelige befolkning. På basislandskabet og den regionale arkæologi blandes og formes ler, sand, bentonite og strå, så der opstår en fossillignende visual erindring midt i den nordjyske topografi.

46 NØRREKÆR BIENNALEN REPRÆSENTERET VED KIRSTEN DUFOUR FINN THYBO ANDERSEN MORTEN BENCKE PELLE BRAGE Nørrekærbiennalen er en kunstbiennale, der hvert andet år afholdes på LAND, et lille stykke jord på 625 m2 med koordinatet N E ,7. LAND ligger på en tidligere opdæmmet fjordbund, der i dag er omlagt til et industrialiseret kulturlandskab med dyrkede marker så langt øjet rækker. Nørrekærbiennalen ligger som en lille enklave, en kunstnerisk kommentar til sine monokulturelle omgivelser. I Nørrekær Enge omkring LAND forberedes en udvidelse af den eksisterende vindmøllepark på 13 stk. 2,3 MW vindmøller. Udvidelsen vil betyde, at der i løbet af de næste 3 år, vil blive opsat

47 37 nye 150 meter høje 3 MW møller. Vindmølleparken ejes af Vattenfall et svensk statsejet energiselskab. Vattenfall har opkøbt huse og gårde for at få placeret vindmøllerne Nørrekærbiennalen spørger; hvorfor bliver der ikke opført almentejede vindmøller, som i stedet kunne tjene det lokale liv og bidrage til at udvikle lokalområdet?

48 INDIVIDUELLE WORKSHOPS OG LAND ART PROJEKTER LAND-SHAPE er en åben festival, hvor der satses på at bringe mange forskellige fagligheder og deltagere med relation til Land Art sammen. Der foregår løbende tilmeldinger af kunstprojekter, der ønsker at deltage på forskellige vis. Følg derfor gerne med på vores website for de seneste opdateringer. Her præsenteres forskellige af de allerede programlagte kunstnere og workshops. WORKSHOPS FOR BØRN OG UNGES PÅ LAND-SHAPE: I samarbejde med BMMK, Børns Møde Med Kunsten arrangerer LAND-SHAPE forskellige workshop tilbud som retter sig specielt mod børn og unge. F.eks: Julie Schmidt Andreasen og Birgitte Lundtoft skaber en dans- og performanceworkshops i forhold til naturens rum. Lina Franke Hedegaard laver en workshop med totem flag til Hanstholm. Markeringer i landskabet. Se LAND-SHAPEs hjemmeside for løbende opdatering af aktiviteterne. Børns møde med kunst Totem flag

49 PLATFORM4 (DANMARK) SÓL FESTIVALEN Platform4 deltager med to interaktive lys-installationer fra årets Sól Festival. De vil i lokal skala integrere sig i naturen omkring Hanstholm Fyr. Platform 4 vil som festivalorganisation udvikle sit bud på en mobil og omskiftelig pavillon, der kan rumme lyd og lys til passive såvel som aktive udstillinger af elektronisk kunst. RALF WITTHAUS (TYSKLAND) DITID (YOUR TIME/IDENTITY) Et Land Art Show besøger Hanstholm! Ralf Witthaus og hans team af uniformerede græsklippere indtager et større område af arealerne omkring Hanstholm Fyr under festivalen. Der vil vokse et værk frem som kan opleves på både nær og fjernt hold. De uniformerede græsklippere skaber Ditid

50 VIBEKE RØNSBO(DANMARK) TO REMIND Vibeke Rønsbo besøger LAND-SHAPE Festivalen som del af et større nordjysk togt, hvor hendes kæmpe flaskepost samt workshops vil dukke op i løbet af sommeren Værket udspiller sig på forskellige platforme og fokuserer på vores skift fra håndskrift til digitalisering. To Remind undersøger fordomsfrit hvilke implikationer dette skift har kulturelt. På festivalen vil Vibeke deltage med sin kæmpe flaskepost i Hanstholm Havn, samt med workshops. Mød mig ved værket. Kom og skriv et brev. Giv din personlige håndskrift i projektet og lad os dele vores tanker om forskellen på at skrive i hånden og på tasterne, samt vores digitale tid. Hvad tænker du om min flaskeposts meddelelse og har du et særligt budskab at sende til verden med Flaskepost. Vibeke Rønsbo fortæller: Jeg er optaget af fysiske og elektroniske spor af levet liv. To Remind er et SOS fra en tid for et øjeblik siden. En kæmpe flaskepost med sin håndskrevne meddelelse: Jeg tænker, altså er jeg ligger og spejler sig i vandets og naturens temperament. Inde på land inviterer en skrivepult til debat. To Remind, flaskepost

51 BJØRN ERIK HAUGEN (NORGE): BY THE ROAD Det første man møder på vejen til LAND-SHAPE Festivalen i Hanstholm er Bjørn Erik Haugs værk By the Road, et skulptur og Land Art projekt. Værket er placeret langs indfaldsvejene til Hanstholm. I værket indgår en speciel produceret LP. Lydbillederne bygger på transskriptioner af lyden fra bil-scener i berømte road movies. På festivalen og hjemme i stuen kan man lytte til LP ernes indhold på centrale lytte stationer. Det tyske sprog rummer ordet Denkmal. Ordet kan ikke oversættes på samme måde som det engelske ord monument. Der er tale om et sted for tanke og refleksion. Heavy Metal indgår i lydbillederne. I den norske tradition har Heavy Metal et stærkt link til naturen og værket bliver således et naturromantisk værk. Heavy Metal er også kernen i den æstetiske musikalske dystopi som en stærk kontrast til det frihedssymbol bilen udgør. BUNKERLOVE (DANMARK) BunkerLoves mission er at transformere bunkerne i Atlantvolden fra Nordnorge til Sydfrankrig til manifestationer af fred og kærlighed via kunst Bunkerlove tror, at den negative arv og indflydelse, der er indkorporeret i disse massive bunkers, som er symboler på krig og undertrykkelse, kan omformes til en endnu stærkere positiv og livgivende energi. Bunkerlove tror, at Europa har brug for spirituel sammenhængskraft, og vi tror på hvert et menneskes og hvert et samfunds ret til at udvikle og forandre sig. Vi tror på at vi har en forpligtelse til at lære af fortiden, og Bunkerlove tror på spirituel vækst gennem kunst. Bunkerlove efterlader ingen spor i naturen, men transformerer kun de menneskeskabte bunkers. Bunkerlove varmer op til en større festival i Kom og mød folkene bag dette markante kunstprojekt på festivalen. By the road

52 LAND-SHAPE SYMPOSIUM I løbet af festvalen afholdes et Land Art Symposium. Her sættes en høj faglig standard som kan fremme viden og muligheder på dette kunstområde. Videndeling og udveksling er en vital del af LAND-SHAPE projektet, da det kan fremme vækstbetingelserne for Land Art i Nordjylland og resten af verden. Vi får besøg af prominente kunstnere inden for Land Art genren som for eksempel Jorge Rodriguez Gerada (USA/CUBA) kunstneren bag de såkaldte Terrestials og Face-shapes rundt omkring i verden, senest i Washington DC. Desuden kommer Alexandra Engelfriet (NL), som bearbejder hele landskaber med sin krop og skaber keramiske samarbejdsscenarier, hvor hele landsbyer involveres. Mange af festivalens deltagende kunstnere vil afholde artist talks. Vi samarbejder med Aalborg Universitet om oplæg vedrørende kunst i offentlige rum og oplevelsesperspektiverne. Der vil være rum for debatter som rammer centralt ind i kunstens måde at agere samfundsansvarligt på med blandt andet deltagere fra Nørrekær Biennalen. Programmet udvikles løbende frem til festivalen, så følg med på vores hjemmeside. One, Out of Many, face-shape af Jorge Rodriguez Gerada, Washington DC.

53 LAND-SHAPES LAND ART RÅDHUS I Hanstholm by står der et forladt rådhus fra tiden før kommunesammenlægningerne. På festivalen genopstår rådhuset i en ny dragt; et kunstrådhus. Alle medvirkende kunstnere har her fået hver sit kontor, hvor de frit kan benytte rummet til en udstilling efter deres eget hoved. Har kan man fordybe sig i uddybende materiale omkring den enkelte kunstners praksis. LAND ART B I O G R A F Still fra videoen Tranchee af Alexandra Engelfriet I maskinsalen på Hanstholm Fyr vil der blive indrettet en biograf under festivalen. Her kan man gå til og fra og se et bredt udvalg af Land Art dokumentationer, kunstvideoer og Land Art film. Alle deltagere som er i besiddelse af Land Art filmmateriale er velkomne til at bidrage til filmpuljen undervejs. Copyrights til filmene skal overholdes. Blandt andet kan man her møde værket Tranche af Alexandra Engelfriet (NL) hvor en sydfransk skyttegrav omdannes til et stort keramisk værk brændt på stedet.

54 FESTIVAL STEMNING GOD MAD OG MUSIK Der vil være forskellige musikindslag, loungestemning og hygge rundt omkring på festivalen. Der vil være mulighed for at nyde et godt måltid mad inspireret af lokale råvarer både udendørs og indendørs. Blandt de musikalske oplevelser er Mikael K og Klondyke.

55 F E S T I V A L I N F O Festivalens varighed: Festivalen åbner torsdag d. 4. juni kl og varer indtil lørdag aften kl Adgang til festivalen: Adgang til festivalen er gratis. Mad og drikke: Der vil være mulighed for køb af både mad og drikkevarer på selve festivalpladsen omkring Hanstholm Fyr. Overnatning: Der vil være mulighed for indkvartering på Montra Hotel Hanstholm (hotelhanstholm.dk) og Sømandshjemmet i gåafstand til festivalpladsen. (Booking forud anbefales) Derudover bliver der stillet et areal til rådighed for gratis campering i telt nær festivalpladsen. Campingvogne, Autocampere og lign. er ikke tilladt på teltpladsen, og henvises til Hanstholm Camping ( hanstholm-camping.dk/) Festival pakke og booking af overnatning: Hvis man ønsker at deltage på festivalen i alle dagene er det muligt at købe en pakkeløsning til kr. Pakken indeholder både hotel overnatning og alle måltider samlet. Kontakt sekretariatet. Frivillig: Festivalen byder på unikke muligheder for at involvere sig direkte i et kunstprojekt og få indsigt i processerne omkring tilblivelsen af et større værk i det offentlige rum. Har du lyst til at være frivillig assistent for en af vores internationale kunstnere, så kontakt endelig vores sekretariat Endagsbesøgende: Hver af de tre festivaldage byder på særlige oplevelser og workshops. Foruden de mange workshops vil der være masser af festivalstemning, musik og hygge. Som endagsbesøgende kan man få hjælp af vores festivalguides til hurtigt at danne sig et overblik over hvilke muligheder, man har for at deltage i en workshop, gå til en af de mange ferniseringer, der løbende finder sted, eller arbejde med sit eget Land Art eksperiment.

56 Familie med børn: Der vil være flere forskellige workshops henvendt specielt til børn og unge, hvor familier kan have glæder af at deltage sammen. Festivalens guides kan hjælpe dig med at finde frem til mulighederne. Kunstnere: Har du som kunstner lyst til at besøge festivalen med dit eget værk er du velkommen til at kontakte sekretariatet. Deltagelse er gratis. Aktiv deltagelse: Hele festivalen er bygget op omkring muligheden for aktiv deltagelse. Vi opfordrer derfor alle til at kaste sig ud i nye eksperimenter og opleve kunstværkerne gennem deres tilblivelsesprocesser. Transport til og fra Hanstholm: Ud over almindelig offentlig transport med NT (se rejseplanen.dk) vil LAND-SHAPE forsøge at skaffe kørelejlighed i bil via GoMore. Følg med på LAND-SHAPEs hjemmeside og Facebookside. TO REMIND CAMPING HOTEL HANSTHOLM THORKILDS HUS FESTIVAL- PLADS BYCENTER LAND ART RÅDHUS ON THE ROAD

57 PROGRAM TORSDAG 4.JUNI Festivalen åbner officielt med taler af bla formand for KulturKANtens politiske styregruppe Mads Duedal Stor åben eksperimenterende Land Art scene med workshops af de nævnte kunstnere i programmet, guidede ture, hands on eksperimenter, debatter og opbygning af festivalens værker Åbent Folkekøkken Land Art Rådhuset er åbent Heringa underholder på pladsen LAND-SHAPE biograf med skiftende Land Artrelaterede film og kunstvideoer Løbende ferniseringer Keynote speak af Jorge Rodriguez Gerada på Montra Hotel Hanstholm Mikael K og Klondyke spiller Sange fra Nord.

58 PROGRAM FREDAG 5. JUNI Symposium på Montra Hotel Hanstholm Totem flag workshop ved Lina Franke Hedegaard i samarbejde med BMMK Boris Oichermann opfører det store performance værk Embodied Landscapes, Reenacted Videodokumentation af værket Stor åben experimenterende Land Art scene med workshops af de nævnte kunstnere i programmet, guidede ture, hands on eksperimenter, debatter og opbygning af festivalens værker Kaffe og lagkage i anledning af Grundlovsdag Åbent Folkekøkken Land Art Rådhuset er åbent Heringa underholder på pladsen Løbende ferniseringer Musik surprise!

LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE:

LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE: L A N D A R T FES T I VA L 2 0 15 Copyrigh LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE: KULTURELT SAMRÅD I THISTED KOMMUNE STØTTEFORENINGEN FOR HANSTHOLM FYR THY NATIONALPARK AVV I HJØRRING KUNSTFORENINGEN DET NY KASTET

Læs mere

LAND-SHAPE PROGRAM 4 + 5 + 6 JUNI

LAND-SHAPE PROGRAM 4 + 5 + 6 JUNI C LAND-SHAPE F E S T I V A L 2 0 15 PROGRAM + 5 + 6 JUNI PROGRAM TORSDAG. JUNI TID KATEGORI INDHOLD NR. 0900-1200 Workshop Workshops for børn, SE UNDER BØRN OG LAND ART 1300-1600 Workshop Workshops for

Læs mere

Nordjyske kunstnere udvikler Land Art, viden, og partnerskaber gennem LAND-SHAPE

Nordjyske kunstnere udvikler Land Art, viden, og partnerskaber gennem LAND-SHAPE Nordjyske kunstnere udvikler Land Art, viden, og partnerskaber gennem LAND-SHAPE LAND-SHAPE gør midtvejsstatus for samarbejdet med de nordjyske kunstnere og viser her centrale tiltag. LAND-SHAPE har løbende

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Plan og Udvikling

Hjørring Kommune. Internt notat Plan og Udvikling Hjørring Internt notat Plan og Udvikling Sag nr. 20.04.00-Ø40-2-15 19-11-2015 Side 1. Referat fra Administrativ styregruppe_kulturkanten Nedenstående er referat fra den administrative styregruppes møde

Læs mere

KUNST I NATUREN. Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber

KUNST I NATUREN. Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber KUNST I NATUREN Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber Copyright 2016 LAND-SHAPE under KulturKANten Omslag: Kataloget er sat med: Forlag: Tryk: ISBN www.land-shape.net indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada:

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Værket Wish til Belfast. 4,5 hektar stort værk på industrigrund ved Belfasts havnearealer. Hovedværk under LAND-SHAPE, Land Art North Denmark Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Dette værk vil blive selve

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

LAND-SHAPE DenmarkDenmark

LAND-SHAPE DenmarkDenmark LAND-SHAPE DenmarkDenmark Land Art North Denmark Handlingsplan for: Fyrtårnsprojekt under KONTRAST, KulturKANten I de vedtagne rammer for fyrtårnsprojektet Kontrast i Kulturaftalen for Nordjylland for

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015 3. Da Winti 8 7 2 5 Kirken 10 Skulpturlandsby selde 2015 1 Camilla Berner 2 Cecilie Bendixen 3 Jørgen Carlo Larsen 4 Torgny Wilcke og Ellen Hyllemose 5 Karin Lorentzen 6 Eva Steen Christensen 7 Henrik

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 KUNSTNERE FRA HELE VERDEN VISER LAND ART FOR BØRN & VOKSNE + MASSER AF WORKSHOPS + OMFATTENEDE SYMPOSIUMPROGRAM + MASSER AF FERNISERINGER + STORT FOLKEKØKKEN

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Vandringer på fortællingens hovedvej. Børn og voksne indtager Sallingsundlandet

Vandringer på fortællingens hovedvej. Børn og voksne indtager Sallingsundlandet Vandringer på fortællingens hovedvej Børn og voksne indtager Sallingsundlandet i uge 24 OPMÆRKSOMHED Denne tredje pixi-bog retter opmærksomhed mod det overordnede formål, de enkelte ekspeditioner og det

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Læs information til ansøger og hent budgetskabelon her

Læs information til ansøger og hent budgetskabelon her Projekt: Ud-over-KANten-puljen Ansøgt: 13-02-2017 (Kulturkanten.dk) Status: Ansøgning modtaget ID #: 68-8 Sådan søger du Ud-over-KANten-puljen KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2017-2020 er et samarbejde

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune

Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune HUSKUNSTNERFORLØB Et partnerskab mellem Julie Schmidt Andreasen, Birgitte Lundtoft og Stevns Kommune Stevns har en særlig tiltrækningskraft blandt andet grundet sin natur; både den rå natur ved Stevns

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR

SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR Pressemeddelelse / februar 2013 SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR Sideløbende med Kunstnernes Påskeudstilling kan besøgende i Kunsthal Aarhus opleve den årlige SPRING udstilling på 10 ende år. KPs bestyrelse

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af?

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af? KulturKANten 2013-2016 Afrapportering - hvad faldt der af? FORORD - Fire år med kant Afrapportering ordet har i sig selv en formel og måske lidt kedelig klang. Men det gælder ikke for denne afrapportering.

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

sanseudflugter hello!earth børn skaber kunst for børn!

sanseudflugter hello!earth børn skaber kunst for børn! hello!earth børn skaber kunst for børn! sanseudflugter en interaktiv og publikumsdeltagende sanseudf lugt i 3 akter. -om de legende og magiske øjeblikke der kan opstå når vi er til stede, lige her, lige

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru Public Art Project - Aalborg Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen Spring 2014 I Aalborg er der de sidste mange år sket en utrolig kulturel udvikling både på havnefronten og i den indre

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage s med billedkunstner Jane Klostergaard Sculpture by the Sea 2009 Aarhus - Denmark Foto: Niels Toftegaard Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage Sculpture

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere