C-DUR Juni 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C-DUR Juni 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening"

Transkript

1 C-DUR Juni 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening

2 Før sommeren Det sidste års tid har præget af to valgkampe og på det seneste megen uskøn politisk tumult. Som bekendt opnåede vi et om end ikke tilfredsstillende valg til By og regionsrådene i november, men dog resultater, der antyder, at vi måske ikke står helt så svagt som mange meningsmålinger antyder. Siden har ikke mindst den nyvalgte byrådsgruppe vist sig særdeles kapabel og markeringsdygtig. Det er opmuntrende, fordi kun gennem gedigent arbejder, kan vi vinde vælgernes tillid. EU parlamentsvalget gik vel langt over forventning : fordobling af opbakningen i forhold til de første opinions målinger. Et fantastisk flot personligt valg til Bendt Bendtsen. Også her bl.a. fordi Bendt gennem hele perioden i Parlamentet, har valgt at være en borgerlig stemme der arbejder. På trods af partiets svage standing nationalt, fik vi alligevel et par valgresultater, der bekræfter påstanden om, at hårdt arbejde og ordentlighed på vegne af vælgerne, er den eneste vej fremad. De seneste ugers politiske tumult af personlig karakter bekræfter kun, at vælgerne straffer politikere, der opfatter sig selv som hævet over almindelige mennesker. Min opfordring til alle konservative er derfor, husk ydmyghed over for opgaven og bliv aldrig selv større en den opgave, du påtager dig for Det konservative Folkeparti og demokratiet. Næste opgave bliver et Folketingsvalg. Jeg beder jer alle om at være parate til en ekstra indsats, så vi får bekræftet at vi er borgerlige stemmer der arbejder. God sommer! Lars Kjær Side 2

3 Der er nu gået godt og vel et halvt år af valgperioden. Den nye byrådsgruppe har fundet sig til rette i en ny hverdag og har ved flere lejligheder været dagsordenssættende i debatten. Allerede fra det første byrådsmøde var vi på dagsordenen med vores forslag om en vejfond på 1 mia. kr. Der er ingen tvivl om, at infrastruktur og det trafikale kaos der råder i Århus, er kommunens største udfordring. I følge navigationsfirmaet "Tom Tom", er Århus landets mest trafiktrængte kommune. Faktisk er trafikken værre i Århus end i København. Derfor stillede vi forslag om en vejfond. Finansieringen kommer fra de tilbagefaldsklausuler som kommunen fortsat har mange af. Der er rundt regnet en god milliard tilbage i disse. Dem foreslår vi anvendt til en bedre trafikløsning på Ringvejen og en etablering af Beder-Berring vejen. Begge forslag som vil have betydelig effekt på fremkommeligheden i Århus. Forslaget blev godt modtaget og der er nu et arbejde i gang med at gøre vejfonden helt konkret. Med forslaget fik vi fastslået, at Det Konservative Folkeparti med en politisk kliché er i arbejdstøjet og at vi er borgerlige stemmer der arbejder. Ny Lufthavn En anden stor debat, som er igangsat af os, er debatten om en ny placering af Aarhus Lufthavn. Det er en svær og gammel debat. Lige siden 1940'erne har Århus debatteret lufthavnsplacering. Den nuværende placering ved Tirstrup er anlagt ud fra militærstrategiske hensyn af værnemagten, men er ganske uegnet til kommerciel lufttrafik. I de seneste år har debatten ligget stille. Denne stilhed har været begrundet i et hensyn til ønsket om en fast forbindelse over Kattegat. Men beslutningen om dette trækker ud. Vi er er af den overbevisning, at vi skal handle på de beslutninger, som vi selv kan påvirke og gøre noget ved. Derfor foreslog vi at igangsætte en analyse af den optimale luftfartsbetjening af centrale dele af Østjylland. Forslaget blev overraskende godt modtaget. Det mest afgørende var borgmesterens melding om, at en sådan analyse er relevant. De seneste år har lufthavnen ved Tirstrup oplevet konstant nedgang i omsætning. Det er sket samtidigt med, at der er en massiv vækst i den europæiske flytrafik. For den konservative byrådsgruppe er der ingen tvivl om, at der er et potentiale for en bedre luftfartsbetjening i Østjylland. En betjening der ikke tager udgangspunkt i Billund eller Aalborg. Parallelt med den politiske debat har den uafhængige facebook-gruppe "Lufthavn til Aarhus " fastholdt et voksende offentligt pres på Århus Byråd. Jeg kan kun opfordre til, at man går ind og er aktiv i denne gruppe. I de seneste måneder har byrådsgruppen været i dialog med knap 200 Side 3

4 østjyske virksomheder for at gøre vores position på dette emne kendt. Det drejer sig som nogle af regionens største virksomheder, men vi er også i dialog med små og mellemstore virksomheder. Infrastruktur i fokus I det hele taget har infrastruktur fyldt meget i det første halve år. Vores medlem af teknisk udvalg Steen Stavnsbo har fået oprettet en god forbindelse til den nye rådmand, og vi har derfor skabt grundlag for en forhåbentlig bedre trafikløsning ved Mindet ved det nye hovedbibliotek DOKK1 og den frugtbare dialog skulle gerne give flere gode løsninger for Århus. Dækningsafgiften er atter til debat De to største trafikale emner for tiden er helt klart letbanen og Marselistunnellen. Vores engagement i begge er stort. Letbanen er blevet mere kostbar. Det er der mange grunde til. Jeg vil ikke her gå i detaljer med årsagerne, men blot konstatere at det lykkedes for den konservative byrådsgruppe at samle et enigt byråd i en fælles henvendelse til staten om at få statens medfinansiering løftet. I skrivende stund er det netop blevet offentliggjort at staten øger sit tilskud med 330 mio. til Danmarks første letbane. Der resterer en tilsvarende udgift for Århus. Socialdemokraterne ønsker, at dette skal dækkes ind via dækningsafgiften. Det er vi modstandere af. Erhvervslivet har allerede båret store omkostninger i forhold til byens trafikløsninger. Vi ønsker at fastholde den nedtrapning, som vi fik gennemført for et par år siden. Beretningen om dækningsafgiften starter i Der indgår Det Konservative Folkeparti en aftale sammen med Socialdemokraterne og De Radikale, som påbegynder nedtrapningen af dækningsafgiften. Venstre borgmesteren Louise Gade stopper denne nedtrapning i Havde det ikke været for Venstre og Louise Gade ville dækningsafgiften være væk næste år. Men dækningsafgiften fastholdes på 5,75 promille. Indtægten bruges til at spare op til første etape af letbanen. I 2011 lykkedes det at få Socialdemokraterne og Venstre med i en ny aftale. En aftale der påbegynder nedtrapningen i 2020 og endeligt udfaser dækningsafgiften i Vi ville gerne have haft en mere ambitiøs aftale, men aftalen var dog bedre end en fortsat erhvervsbeskatning. Provenuet i den nye aftale bruges til den sidste del af finansieringen af tunnellen under Marselis Boulevard. Aftalen blev ligeledes støttet af LO, 3F, DI, Dansk Byggeri, Erhverv Aarhus og Aarhus Håndværkerforening. Det er denne aftale, borgmesteren ønsker at ændre, for at finde de sidste 330 mio. til letbanen. Som ovenfor nævnt er vi meget bekymret over denne udsigt. I skrivende stund er forhandlingerne om dette ikke tilendebragt. Fokus på erhverv og familiepolitik Som det fremgår har første halvdel af 2014 handlet meget om infrastruktur. Men udover disse meget afgørende emner har vi naturligvis også beskæftiget os med andre politiske emner. Vores modstand mod en stormoske i Gellerup er klar for de fleste og vores klare modstand mod unge indvandrerbøller i byen er også ret konkret. At være en to-mandsgruppe betyder naturligvis, at der er emner, vi ikke kan komme ligeså godt omkring som en større gruppe kan. Vi er meget optaget af to hovedområder i den indeværende valgperioder. Erhverv og arbejdspladser Selve grundlaget for borgernes hverdag er muligheden for at arbejde eller studere. Byens vækst skal ses med fokus på at udvikle byens erhvervsliv og skabe flere arbejdspladser. Her er infrastruktur, uddannelse, kultur og events, turisme og en ambitiøs international strategi vigtige delelementer. Familie og omsorg Familien er den vigtigste grundsten i samfundet. Det er her samfundets værdier og traditioner hviler bedst og det er herfra normer og virkelyst udspringer. Omsorg og næstekærlighed er familiens nøgleord. Det offentliges opgave er at støtte familierne og skabe gode rammer for børnepasning, skoleliv, fritidsliv sundhed og omsorg. Omsorg gælder både for vores ældste - og plejekrævende - borgere, men også de der er ude af stand til at tage vare på sig selv. Byrådsgruppen er i arbejdstøjet og vi ser med fortrøstning frem til de resterende 3 år inden næste kommunalvalgkamp starter. Side 4

5 Trusler ødelægger ytringsfriheden Af Tom Behnke, retsordfører for Det Konservative Folkeparti En af de mest fundamentale grundsten i Danmark er vores grundlovssikrede ytringsfrihed, som sikrer os retten til at kunne diskutere alt. En afgørende forudsætning for denne grundsten er, at vi har gensidig respekt for hinandens holdninger. Det er helt uhørt her i Danmark, at trusler bliver brugt som en metode til at tromle en moddebattør. Derfor vakte det berettiget stor opsigt, da ungdomspolitikeren Nikita Klæstrup i denne uge modtog en lang række dødstrusler i privatbeskeder på Facebook, fordi hun i et læserbrev i Berlingske ytrede sin utilfredshed med tingenes tilstand på Christiania. Der er ingen tvivl. Sådanne trusler er selvfølgelig ulovlige, og myndighederne skal reagere på dem. Derfor er det utilfredsstillende, at politiet i første omgang afviste anmeldelsen fra Nikita Klæstrup, og at sagen første blevet taget op efter stort politisk pres i medierne. Nu er det sjældent, at debatter i Danmark ender ud i dødstrusler, men alligevel er det vigtigt, at vi alle husker, at der bør være grænser for, hvilke mishagsytringer vi kommer med i den daglige debat. Engagerede borgere er et gode, fordi engagement skaber en god debat, men man kan få sine budskaber frem på mange måder, og det er vigtigt at tænke over, hvordan man vil ytre sig. I Danmark har vi alle ytringsfrihed, og netop derfor er det vigtigt at huske på, at det, man er utilfreds med, at en anden lige har sagt eller skrevet, er lige så tilladt og grundlovssikret som ens egen holdning. Hvis vi ikke husker på, hvilke måder vi ytrer os på, og debatten bliver styret af hidsige personers hadske ytringer mod andre mennesker og deres holdninger, så bliver ytringsfriheden ganske enkelt ødelagt. Når jeg skriver om Nikita Klæstrup og dødstruslerne mod hende, har det intet at gøre med, at hun er fra Konservativ Ungdom, og jeg er enig i hendes betragtninger om Christiania. Hvis jeg havde været uenig med hende, ville jeg have nøjagtig den samme opfattelse, nemlig at en debat bør være styret af argumenter, som kan påvirke, og selvfølgelig ikke trusler. Man får intet ud af trusler, snarere tværtimod. Læserbrevet i Berlingske og Nikita Klæstrup har fået markant mere omtale på grund af dødstruslerne. Side 5

6 Næste gang der kommer et kritisk indlæg i debatten om Christiania, håber jeg, at der i stedet for dødstrusler kommer saglige argumenter om, hvad det er, der anses for at være fantastisk ved Christiania. Det vil man kunne tage seriøst, og man kunne få en konstruktiv debat med argumenter for og imod, der vil gøre alle klogere. Trusler og hadske udfald forsimpler og ødelægger en ellers god debat. Så lad os i stedet hylde ytringsfriheden ved at føre gode og saglige debatter i en ordentlig tone, uanset hvor uenige vi er med hinanden. Følg os på Facebook Side 6

7 Refleksioner efter valget til Europaparlamentet. Om vores ene mandat, Venstre s og Socialdemokraternes mandatmæssige tilbagegang, SF s overraskende pæne valg eller om Dansk Folkeparti store valg, er den største overraskelse, eller om overraskelsen ligger et helt andet sted, har jeg spekuleret en del over i dagene efter valget. I lang tid er der foregået en mærkelig debat blandt borgerlige : Vi er fuldstændig klare i mælet om, at Danmark er et lille land med stor afhængighed af handel og fredelig samkvem med andre nationer. Vi er fuldstændigt overbeviste om, at de skrækkelige EU borger kommer og stjæler vores arbejde ganske uretmæssigt! 25% af vælgerkorpset på dagen, stemmer på et parti, der hånligt (og ikke uberettiget) kritiserer EU for at have udviklet sig til et institutionelt monster, der absolut blander sig i alt for mange sager, som nationalstaten meget bedre kan tage sig af. Men samme 25% syntes fuldstændigt at glemme, at samme parti ikke kan få nok af en forvokset dansk velfærdsstat, der langsomt, men sikkert vokser sig ihjel. Selv blandt partimedlemmer hører jeg jeg kunne sagtens forestille mig at stemme på Morten Messerschmidt.. en mand der er dømt i 2002 efter racismeparagraffen!? Overraskelsen ligger måske i, at jeg overhovedet bliver overrasket over hvor lidt vælgerne rent faktisk prøver at forholde sig til substansen i den politiske dagsorden godt og grundigt understøttet af dagspressen og TV. Debatten har været påstående, unuanceret og baseret på buzzwords, der kunne skabe en god overskrift selv en konservativ politiker melder frastødende ud om andre folk, at kommer som græshopper!? Er sandheden den, at vi retter den politiske kritik mod et ikke eksisterende fjende billede, når vi udtrykker bekymring over for polakker, tyskere, baltere mv. der kommer for at tage arbejde Side 7

8 i Danmark? g glemmer vi fuldstændigt, at en meget stor årsag hertil er, at rigtigt mange danske ikke gider tage det arbejde, disse tilrejsende tager. Hvor ofte høres ikke historier om arbejdsgivere, der selvom de 100% følger overenskomsterne mv. ikke kan få danskere til at tage arbejdet, hvis der ikke betales en overpris på fx 50 kr. i timen i forhold til overenskomsten. Jeg har hørt det fra seriøse kilder mere end én gang i Århus. Kom vore EU gæster ikke, var vi simpelt hen ilde faren med bare at opretholde den nuværende produktion i Danmark. Mit synspunkt skal ikke tages til indtægt for, at det ikke er bekymrende, at kriminaliteten begået af tilrejsende europæere er steget meget. Det løser vi bare ikke med bomme og irriterende kontrol ved Kruså for de mange, men en målrettet satsning af politiet med de trods alt få kriminelle fra østeuropa. Vi laver stadig i det selvbillede, at også når det drejer sig om at udpege de bedste i Verden, er vi de bedste i Verden. Det er klart, at EU og ikke mindre den moderne danske velfærdsstat, har udviklet, til en legeplads for umættelige lovgiver do-goodies der altid kan finde på en eller undskyldning for at lovgive lige netop også på dette eller hint område. Præcist derfor er vi havnet i en situation med mange muligheder for historier om påståede misbrug. En overdreven stat ender altid med at have en syndflod af regler, som kvikke medborgere naturligvis udnytter optimalt. Og husk, at det ikke kun er de tilrejsende, der har mulighed for at udnytte systemet. Måske det vil være befriende at huske på, at der er rigtigt mange sager med grov udnyttelse af disse mennesker - af danske virksomheder! Når vi skal reflektere over et samlet set skidt EU valg, bør vi gøre det ud fra erkendelsen af at: - vi har ikke altid de bedste løsninger på alting. - vi er ikke verdens bedste til ret meget. - vi hører til i et Europa med interne åbne grænser for mennesker og handel, der sikrer vort lands velstand! Og husk at det gjorde ikke noget, om vi selv starter med at respektere alle andre europæere ud fra samme gode kriterier og agerer lidt ydmygt over for påstanden om, at nu skal vi lave Verdens bedste dit og dat. Min opfordring til partiet skal derfor være, at vi frygtløst fortsætter med arbejdet om, at give ansvaret tilbage til borgerne både i Danmark og Europa. Uden at glemme, at vi har medborgere, der har brug for et lille hjælpende puf. Lars Kjær Det tager kun 1 minut at blive medlem på: konservative.dk Side 8

9 Vi vil give ansvaret tilbage til danskerne Kære medlem, I de foregående fire dage har vi sat dagsordenen ved Folkemødet på Bornholm. Vi fremlagde i torsdags et debatoplæg med seks principper, som, vi mener, skal præge fremtidens velfærdsamfund. For at illustrere principperne fremlagde vi desuden to konkrete udspil på henholdsvis kontanthjælps- og dagpengeområdet. Baggrunden er, at mere end personer i den arbejdsdygtige alder i dag af lever offentlige overførsler. Det er både et menneskeligt, økonomisk og moralsk problem. Økonomisk betyder de , at for hver person på offentlig forsørgelse har Danmark markant færre i beskæftigelse, når vi sammenligner os med Tyskland, Sverige, Storbritannien og Holland. Konkret ville færre leve af offentlige overførsler, hvis danskerne i lige så høj grad som svenskerne var selvforsørgende. Kun en fjerdedel af danskerne foretrækker i dag at klare sig selv frem for at bede det offentlige om hjælp. I 1995 var det næsten 60 procent. Samtidig er vi det land i verden, hvor færrest finder det vigtigt at opdrage sine børn til at arbejde hårdt. Færre end fem procent af danskerne mener, at hårdt arbejde er en værdi, de lægger vægt på at videregive til deres børn. Den udvikling ønsker vi at vende. Derfor fremlagde vi seks principper som, vi mener, skal præge indretningen af fremtidens overførselssystem. Ansvaret skal tilbage til danskerne, og vi skal have et Danmark, hvor hårdt arbejde og ansvarlighed er grundlæggende værdier, og hvor vi har mere fokus på, at hjælpe dem som ikke kan klare sig selv. Overførselssystemet skal sikre fundamental velfærd og tryghed ikke lighed. Formålet med vores overførselssystem skal altid være at hjælpe de mest udsatte i vores samfund - ikke at skabe større lighed. Borgere og familier skal som udgangspunkt klare sig selv. De sociale ydelser skal på sigt målrettes de grupper i samfundet, som ikke kan forsørge sig selv. Til gengæld skal skatten sænkes, så flere kan blive selvforsørgende og mindre afhængige af sociale tillægsydelser. Den sammensatte marginalskat må ikke øges. Når man målretter ydelser til personer med de største behov, kan andre opleve en lavere indtægt. Men der mener vi, at en markant lavere skat på arbejde skal være med til at sikre, at den samlede marginalskat ikke øges for dem, der bidrager mest. Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Alle danskere skal som udgangspunkt have en gevinst på minimum kroner om måneden ved at tage et fuldtidsarbejde i forhold til at gå ledig. Side 9

10 Overførselssystemet skal forenkles. En forenkling af det danske overførselssystem skal sikre, at alle har en rimelig chance for at overskue rettigheder og pligter. Samtidig vil færre ydelser og dermed færre muligheder for snyd modvirke behovet for offentlig kontrol og kommunale stikkerlinjer. Det skal bedre kunne betale sig at spare op og tage ansvar for egen alderdom. Vi ønsker en mere fair og enkel folkepension, hvor modregningen i danskernes opsparing mindskes betragteligt. Som pensionssystemet er i dag, kan det alt for ofte ikke betale sig at spare op til egen alderdom. For at illustrere de seks principper fremlagde vi også to konkrete udspil på Folkemødet. Et på kontanthjælpsområdet samt et forslag til et helt nyt dagpengesystem. Et kontanthjælpssystem hvor det altid kan betale sig at arbejde Som det er i dag, er det svært for forældrepar på kontanthjælp at agere arbejdsomme forbilleder for deres børn - med mindre de vil acceptere et økonomisk tab. Det er nemlig sådan, at en typisk familie bestående af et ægtepar og to børn, vil have færre penge til sig selv, hvis en af forældrene siger ja tak til et typisk lavtlønsjob. Det er absurd, og det skal laves om. Danmarks fremtidige generationer skal se, at det altid kan betale sig at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse. Derfor vil vi reducere kontanthjælpen med 20 pct. for samboende på kontanthjælp i stil med det system, man har i forhold til personer på førtids- eller folkepension. Det er ikke rimeligt, at par på kontanthjælp skal have det dobbelte af enkeltpersoner. Der er betydelige besparelser ved at være et par eksempelvis er prisen på licens og internet den samme for to som for en. De penge vi sparer på denne reduktion, bruger vi målrettet på at hjælpe de allersvageste i vores samfund. Narkomanerne, de psykisk syge og de hjemløse. Dem som reelt ikke kan klare sig selv. I dag bliver de klemt fordi systemet "hjælper" alle også dem der ikke har behov. Et nyt dagpengesystem Vores forslag til et nyt dagpengesystem handler grundlæggende om at belønne dem, der har bidraget i mange år, men pludselig står uden job. Konkret vil vi give personer, der har været på arbejdsmarkedet uafbrudt i mange år og troligt betalt til deres a-kasse, flere penge i starten af ledighedsforløbet og en længere dækningsperiode, end de danskere, som ikke har bidraget lige så længe. Det mener vi kun er rimeligt. Der spares ikke penge på forslaget. Det er udelukkende et ønske om at lave et mere retfærdigt system. Du kan læse vores seks principper og forslagene om hhv. dagpenge og kontanthjælp i sin helhed i linket her. Vi vil en ny udvikling i Danmark! Med venlig hilsen Lars Barfoed Partiformand Side 10

11 Opslagstavlen Kontingent... Husk at få betalt Go' sommer Redaktionen efterlyser indlæg fra medlemmerne. Har du noget på sinde, send gerne et indlæg, indlægget behøver ikke være politisk korrekt og må gerne være debatskabende. Næste nyhedsbrev kommer i september Kontingent opkrævningerne og rykkere for 2014 er udsendt, manglende betaling betragtes ikke som som udmeldelse. Ønsker du at ændre medlemsstatus fx. Pensionist-, ægtefælle-kontingent eller melde dig ud. Giv os venligst besked på Redaktionen... C-DUR: Hugo Skou, Bent Lønskov, Webmaster: Lars Kragelund Facebook redaktør: Anja Rehfeld Bærentsen, Nyhedsbreve... Vi har følgende nyhedsbreve: Pressemeddelelser Hovedkontorets nyhedsbrev Lars Barfoeds Nyhedsbrev Politisk Nyhedsbrev Du tilmelder dig nyhedsbrevene ved at sende en til: I en bedes du angive, hvilket nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på, samt dit fulde navn og din adresse. Informer os... Er du flyttet, har skiftet adresse eller lignende, vil vi gerne have besked om det, så vi fortsat kan servicere dig korrekt. Send en til med oplysningerne. Ønsker du at tilmelde dig Bendt Bendtsens EU-nyhedsbrev, kan du tilmelde dig på bendt.dk Side 11

12 Adresseliste for ÅKV ÅKV: Århus Konservative Vælgerforening Tlf.: Wilstersgade Århus C Web: Formand: Lars Kjær Tlf.: Hørhavevej 62 D 8270 Højbjerg Næstformand: Jørn Tønnov Tlf.: Byagervænget Beder Bestyrelsesmedlem - økonomiansvarlig: Bent Lønskov Tlf.: Holmehøj 4 Mobil: Højbjerg Bestyrelsesmedlem sekretær: Mette Skautrup Rønbjergvej 4 Tlf.: Risskov Bestyrelsesmedlem webmaster: Lars Kragelund Tlf.: Landlyst 29, Løgten 8541 Skødstrup Bestyrelsesmedlem - medlemsansvarlig: Birgitte Houen-Tolstrup Tlf Vidtskuevej Viby J .: KU formand: Line Loft Pedersen Tlf.: Willemoesgade 39, kld Århus N .: KS formand: Lars Bloch Jensen Tlf.: Tousvej 48, st Åbyhøj 1. suppleant og Facebook redaktør: Anja Rehfeld Bærentsen Tlf.: L.P.Bechs Vej Risskov Folketingskandidat Århus øst 4. kreds: Niels Christian Selchau-Mark Tlf.: Tranbjerggårdsvej Mårslet Kontoransvarlig: Arne Steenfeldt Sørensen Tlf.: Silkeborgvej 44,2, tv Århus C Folketingsmedlem Tom Behnke Tlf.: Skodsborgvej 46 Mobil: Virum Web: Regionsrådsmedlem Nicolaj Bang Tlf.: Niels Jensens Vej 4, st Århus C W-mail.: Byrådsmedlem 2. viceborgmester Marc Perera Christensen Tlf.: Grønningen 5,5 tv Århus C Web.: Byrådsmedlem Steen Stavnsbo Tlf.: Rampen 3 Mobil: Risskov Formand Østjyllands storkreds: Nikolaj Kruse Bøggild Tlf. arb.: Grøndalsvej 190 Mobil: Viby J Konservativ Ungdom i Stor-Århus: Wilstersgade 10 Tlf.: Århus C .: Web: Hovedkontor: Det konservative Folkeparti Tlf Postboks 1515 Fax København K Rettelser vedr. denne liste bedes sendt pr.mail til Århus Konservative Vælgerforening, Folketingskandidat Århus Syd 1. kreds: Tom Behnke Tlf.: Skodsborgvej 46 Mobil: Virum Web: Side 12

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Udgave: 9. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige overførsler.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

C-DUR September 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening

C-DUR September 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening C-DUR September 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening Konservatismen har det fantastisk godt Ja det er rigtigt. Den konservative politik har aldrig haft det bedre i Danmark. Den konservative

Læs mere

C-DUR. December 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening

C-DUR. December 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening C-DUR December 2014, Nyhedsbrev for Århus Konservative Vælgerforening Det stærke hold for Århus Valgkampen er i gang, men inden vi for alvor bliver synlige i gadebilledet, lidt refleksioner omkring, hvordan

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Leder Så blev valget udskrevet, valget vi vidste, skulle komme, og valget vi vel alle har ventet på. I lang tid har der hersket noget, der lignede kaos i den

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen Aarhus kommune 2014-2024 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU

Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU Jeg passer på Sjælland i EU Jeg er europæer, men jeg er først og fremmest sjællænder med base hjemme på Svenstrup ved Køge. Her har jeg gennem 25 år drevet

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne.

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. 2. maj 2011 For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. Vi håber, at I vil være med til at støtte op om annoncekampagnen. Derfor

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere