Forslag til. Kommuneplanstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Kommuneplanstrategi 2012 2024"

Transkript

1 Forslag til Kommuneplanstrategi

2 Forord Mærk Næstved er overskriften for Næstved Kommunes vision for fremtiden, og grundlaget for dette forslag til Kommuneplanstrategi Visionen fokuserer på tre spor Oplevelse, Uddannelse og Erhverv som dermed også er overskrifterne i forslaget til Kommuneplanstrategi. De tre spor er tæt knyttet sammen, og styrker hinanden ved en koordineret indsats. Hvert spor har sit eget afsnit, og det betyder at der er emner som berøres flere steder med forskellige vinkler. Visionen indledes med nogle centrale linjer, der fortæller om de værdier borgerne og alle andre der kommer til Næstved Kommune skal kunne mærke. Vores arbejde i Byrådet, administrationen og kommunens mange institutioner og virksomheder skal kunne mærkes og sætte et mærke på borgernes hverdag, på rammerne for virksomheder, foreninger, og på hele kommunens udvikling. Og vi håber at alle med tilknytning til Næstved vil sætte deres mærke på Næstved, og være med til at tage et ansvar for sig selv, hinanden og kommunens fremtid. Visionen er ambitiøs. Den beskriver det Næstved vi vil stræbe imod, uden at vi har sikkerhed for at nå det hele. På samme måde sætter forslaget til Kommuneplanstrategi overliggeren højt. Tidshorisonten er 12 år, og selvom det kan synes som lang tid, er der nok at tage fat på. For fire år siden vedtog Byrådet kommuneplanstrategien Ny kommune ny fremtid. Udgangspunktet var den nye kommune, som var resultatet af sammenlægningen af fem tidligere kommuner: Fuglebjerg, Suså, Holmegaard, Fladså og Næstved. Dengang var der brug for en overordnet, strategisk plan, som kunne udstikke rammerne for fagudvalgenes arbejde med politikker og strategier. Vi er nået langt siden da, og den nye kommune er ved at have fundet sit fodfæste. Siden vedtagelsen af den sidste Kommuneplanstrategi har vi måtte sande, at vi lever i en ver-den, hvor andres beslutninger på godt og ondt får betydning lokalt. Vi har med succes kæmpet for statslige investeringer i bedre veje, men samtidig mødt modstand i kampen om placering af Region Sjællands supersygehus. Kampene viste et enormt lokalt sammenhold og engagement, som blev afsættet for Byrådets arbejde med visionen. På baggrund af interviews med nøgle-personer og analyser af kommunens historie, planlægning og faktuelle status, valgte Byrådet de tre spor som pejlemærker for det strategiske udviklingsarbejde. Visionen sætter retning for udviklingen i Næstved Kommune, og med forslaget til kommuneplanstrategi giver vi et håndslag på, hvad kommunen vil gøre for at komme nærmere på målet. Men vi skaber ikke fremtiden alene, og forslaget til kommuneplanstrategi er derfor også en invitation til borgere, foreninger, virksomheder og investorer om at være med. 2 Forslag til Kommuneplanstrategi

3 Lovens krav til en kommuneplanstrategi Planloven fastlægger at Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af En Kommuneplanstrategi har et 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. Strategien skal indeholde oplysninger om: Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen Beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller revidere kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og blot genvedtage den resterende del af kommuneplanen. Offentlig høring af forslag til Kommuneplanstrategi Forslaget til Kommuneplanstrategi sendes i høring fra den 14. februar 2012 til den 11. april 2012, og i den periode er alle velkomne til at sendes deres høringssvar til Næstved Kommune. Forslaget til Kommuneplanstrategi offentliggøres på Næstved Kommunes hjemmeside og kan desuden hentes på bibliotekerne og borgerservice i Rådmandshaven. Forslaget til Kommuneplanstrategi bliver præsenteret på et borgermøde lørdag den 10. marts 2012 kl i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter. Programmet for borgermødet kan du finde på kommunens hjemmeside eller i Nyt fra Næstved i NæstvedBladet den 6. marts Byrådets beslutning om revision af Kommuneplan Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af forslaget til Kommuneplanstrategi 2012 besluttet, at der ikke skal foretages en samlet revision af kommuneplanen. Samtidig blev det besluttet, emnerne som fremgår af bilag 1 skal indgå i revisionen af kommuneplan Øvrige dele af kommuneplanen forventes genvedtaget. Forslag til Kommuneplanstrategi

4 Mærk Næstved I Næstved er vi åbne og imødekommende. Her er plads til alle. Det skal mærkes, at vi står sammen og gør tingene sammen. Demokrati er ikke en tilskuersport. I Næstved mærker vi en stimulerende energi. Her er rummelighed, plads og tid til et sundt og virksomt liv i en købstad med sin egen historie og på landet med en natur, der lokker til aktivitet. Næstved favner bredt med et aktivt havne- og handelsmiljø og et levende kultur- og fritidsliv, som kan udfordre selv de mest forventningsfulde. Næstved skal give alle borgere tilbud om uddannelse, der kan sikre deres fremtid. Næstved vil tiltrække nye uddannelser og udvikle dem, vi allerede har. Byen skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby med en ungdomskultur, der opleves og mærkes. Uddannelserne skal opfylde virksomhedernes krav til arbejdskraften nu og i fremtiden. Det er forudsætningen for en sund og bæredygtig vækst i byens erhvervsliv. Indhold Mærk Næstved... 5 Oplevelser... 7 Uddannelse Erverv Lokal Agenda 21-strategi Bilag 1: Byrådets beslutning om revision af emner i Kommuneplan Bilag 2: Tillæg til Kommuneplan Bilag 3: Miljøvurdering i forbindelse med Kommuneplanstrategi I Næstved skal virksomhederne mærke, at vi aktivt arbejder sammen om at udvikle erhvervslivet. Sam-arbejde baner vejen for den viden og teknologi, der fører til konkurrencedygtige produkter og serviceydelser. Næstved hjælper igangsættere på vej ved at skabe et robust og frodigt miljø for kreativ og bæredygtig vækst. Mærk Næstved mærk selv! 4 Forslag til Kommuneplanstrategi

5 Mærk Næstved I Næstved er vi åbne og imødekommende. Her er plads til alle. Det skal mærkes, at vi står sammen og gør tingene sammen. Demokrati er ikke en tilskuersport. Næstved Kommune skal være et godt og trygt sted at vokse op, leve livet og blive gammel. Borgere og virksomheder skal møde kommunen som en professionel og imødekommende servicevirksomhed, der bidrager positivt til livskvaliteten, og tilbuddene om aktiviteter inden for sport, fritid og kultur skal være mangfoldige. Naturen er et stort aktiv, hvor særligt skovene og vandet spiller en væsentlig rolle. Nærheden til København er yderligere en kvalitet, der giver borgerne let adgang til hovedstadens oplevelser, uddannelser og arbejdsmarked. Vi har meget at være glade for og stolte over i Næstved Kommune. Det skal vi bygge videre på, ved at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Det gode samarbejde mellem kommunen, borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og uddannelsesinstitutioner er forudsætningen for en positiv udvikling. Land og by Vi skal stræbe efter en balance mellem tilbuddene på land og i by. Overalt i kommunen skal borgerne have mulighed for et aktivt liv med f.eks. sport og musik tæt på deres eget lokalområde. Alle borgere skal have glæde af den koncentration af tilbud, som findes i Næstved by, hvor ungdomsuddannelserne og mange af de unikke kultur- og fritidstilbud er samlet. På landet tilbydes motions- og naturoplevelser og gode rammer for lokale arrangementer - folkelige og kulturelle. Denne mangfoldighed i by og på land vil vi understøtte ved at tilrettelægge tilbud sammen med borgerne, og ved at tage vidtgående hensyn til de forskellige vilkår, der følger af, hvor man er i kommunen. Lokalrådene arbejder for det lokale demokrati Borgerne skal kende og bruge de 16 lokalråd, som er med til at lægge grundstenene til udviklingen i lokalområderne. Lokalrådene dækker geografisk hele kommunen, og skal bl.a. være med til at gøre de gode ideer i lokalområderne til virkelighed, og bringe dem videre til kommunen. Næstved Kommune vil udbygge samarbejdet med lokalrådene ved at udvikle og afstemme idéer med borgerne i lokalområderne. Vi tror på, at tidlig inddragelse af lokale interesser giver bedre og mere langtidsholdbare beslutninger. Medborgerskab Medborgerskabspolitikken er en ny del af fundamentet for Næstved Kommune. Alle kommunens borgere skal opleve sig selv og hinanden som medborgere, og alle borgere skal føle sig anerkendt og accepteret som medborger. Der er brug for alle, og alle kan bidrage til fællesskabet. Borgerne har en række rettigheder i forhold til ydelser og service fra kommunen, og samtidig skal de selv som aktive medborgere bidrage med at gøre en indsats. Pligter og muligheder skal gå hånd i hånd, og vi skal bruge hinandens styrker, og derved bidrage aktivt til fællesskabet og tage fælles ansvar for fremtiden. Bosætning Bosætning vil altid være et centralt fokusområde for Næstved Kommune, både i forhold til de borgere, som allerede bor her, og i forhold til at tiltrække nye borgere, som kan være med til at sikre grundlaget for den kommunale service. Lige nu betyder den økonomiske krise, at boligbyggeriet og bolighandlen er bremset kraftigt op, men al erfaring viser, at det vil ændre sig igen. Derfor skal vi kunne tilbyde attraktive og varierede boligtyper og -områder i by og på land rettet mod forskellige interessegrupper. Kvalitet og bæredygtighed er nøgleord, og vi skal give mulighed for at tænke anderledes, og øge værdien af eksisterende og nye boligområder ved at indarbejde natur, kultur, sundhed og alternative boformer. Samarbejde og netværk Borgere, foreninger og virksomheder skal opleve Næstved Kommunes medarbejdere og politikere som engagerede og lyttende. Opgaver skal løses på tværs af sektorer, hvis det kan give bedre resultater, og kommunen skal være villig til at spille en aktiv rolle i samarbejder og netværk. Samarbejde er en forudsætning for at realisere visionen, og vi skal være parate til at involvere os. Forslag til Kommuneplanstrategi

6 Mærk Næstved Klima Gennem projekter rettet mod kommunens egen virksomhed, borgere og virksomheder, tager vi del i arbejdet med at gøre Danmark uafhængig af brugen af fossile brændstoffer i Næstved Kommune er medlem af den Europæiske borgmesterpagt og Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning, og har besluttet at reducere CO 2 udledningen med 30% i 2020 og 50% i Disse mål forudsætter engagement og initiativ fra alle involverede kommune, borgere og virksomheder. Valg og fravalg Visionens tre spor Oplevelse, Uddannelse og Erhverv er tæt forbundne, og indsatserne skal koordineres, hvis de skal have den ønskede effekt. Det betyder, at vi skal tænke i helheder og prioritere vores initiativer. Borgerne skal kunne se, hvad vi prioriterer og vælger til, og samtidig vide at det betyder, at noget andet vælges fra. Valg og fravalg er nødvendige for at nå fælles mål. Sådan vil vi arbejde: Næstved Kommune vil understøtte mangfoldigheden i kommunens landdistrikter ved at give rum for forskellige løsninger, når lokale behov taler for det. Vi er åbne overfor at sammentænke tilbud og serviceydelser i landdistrikterne på nye og alternative måder. Næstved Kommune vil sikre grundlaget for de brede tilbud overalt i kommunen, og samtidig arbejde på at tiltrække unikke tilbud og oplevelser til Næstved by. At give de enkelte lokalområder lige muligheder kan kun ske ved at give dem forskellige rammer at arbejde inden for. Næstved Kommune gør det mindre kompliceret at være frivillig, og skaber bedre rammer for ildsjæle. Frivilligt arbejde og engagement er nødvendigt for at skabe den ønskede udvikling, og nye aktiviteter bliver kun levedygtige, hvis de sættes i værk af borgere, der brænder for at arbejde med at gennemføre dem. Næstved Kommune vil udbygge sit netværk med gode forbindelser og kontakter i andre kommuner, Region Sjælland, Folketinget, diverse organisationer, virksomheder m.v. Tæt samarbejde og partnerskaber er nødvendige for at skabe udvikling. Næstved Kommune har mod til at beslutte de investeringer og prioriteringer, der er væsentlige for at fremme den ønskede udvikling. Langsigtede og store beslutninger træffes i bred enighed af Byrådet, så private investorer kan se, at det er sikkert at investere i Næstved, og at Byrådet bakker op om den ønskede udvikling. 6 Forslag til Kommuneplanstrategi

7 Oplevelser I Næstved mærker vi en stimulerende energi. Her er rummelighed, plads og tid til et sundt og virksomt liv i en købstad med sin egen historie og på landet med en natur, der lokker til aktivitet. Næstved favner bredt med et aktivt havneog handelsmiljø og et levende kulturog fritidsliv, som kan udfordre selv de mest forventningsfulde. Natur, kultur, og historie er byggesten for oplevelser, der skaber fællesskab og identitet i Næstved Kommune. Gennem fælles oplevelser vil vi bringe mennesker sammen og styrke den enkeltes følelse af at høre til at være medborger i Næstved Kommune. Lokalt engagement og frivilligt arbejde er forudsætningen for bredden i kultur- og fritidstilbuddene, og vi skal derfor gøre det nemt at være aktiv, og understøtte samarbejde med og imellem foreningerne. Foreninger og ildsjæle skal støttes i udviklingen af deres egne initiativer, og vi skal koncentrere vores indsats om at stille fysiske rammer til rådighed for deres aktiviteter. Der skal være lokaler, hvor foreninger og frivillige let kan mødes, og kommunens arealer og bygninger skal så vidt muligt stilles til rådighed for offentlige arrangementer. Vi vil desuden bidrage til at synliggøre og markedsføre foreningernes arrangementer inden for visionen Mærk Næstved. Oplevelser skabes først og fremmest af og for vores borgere, men ved at koble det lokale engagement med vores kulturelle fyrtårne og naturens og historiens byggesten, kan vi skabe tilbud, der også appellerer til naboer og turister, og dermed styrker turisterhvervets vækstgrundlag. Vi vil styrke kommunens omdømme ved at sætte fokus på de positive historier, og inddrage borgerne som ambassadører for Næstved Kommune. Brug naturen Naturen er en livsnerve i Næstved Kommune og skal gennemstrømme alt. Vi skal være åbne for at bruge vores værdifulde naturområder som Susåen, Holmegårds Mose, Tystrup-Bavelse Søerne, Karrebæk og Dybsø og Præstø fjorde til nye udfordrende aktiviteter. Det gælder også for den nye natur, som vi har skabt i de senere år, eksempelvis de bynære skove og Fodsporet, som desuden er et unikt offentligt-privat samarbejde. I naturen og de grønne områder ligger en lang række oplevelser og venter oplevelser der gavner både sjæl og krop. Mulighederne for daglig motion og naturoplevelser skal være lette at bruge og få øje på for borgere og turister. Vi vil inspirere til oplevelser i det grønne gennem inspirerende information og markedsføring. Grønne korridorer skal forbinde eksisterende og nye naturområder, og gøre det let at komme fra byerne og ud i naturen. Og det skal gøres let at komme fra et naturområde til et andet både for mennesker, dyr og planter. Skoler og institutioner skal værne om naturværdierne, og fremme hensynet til naturen og dyrelivet gennem en bedre naturforståelse. Derfor vil vi prioritere, at undervisning og aktiviteter flyttes ud i naturen. Naturturisme, hvor primitiv overnatning og strabadser krydres med kultur og kulinariske oplevelser, skal serveres i tiltrækkende pakketilbud. Også mere traditionelle hoteltilbud kan kombineres med aktiviteter i naturen, og f.eks. bruges som afbræk i konferencer. Vi vil understøtte et samarbejde med vores turistvirksomheder om natur- og kulturformidling for at få de mange endagsturister, der besøger Næstved, til at blive længere. Kulturelle fyrtårne og samlingssteder Næstved Kommune rummer en mangfoldighed af kulturelle tilbud. Fyrtårne som for eksempel Gavnø, BonBon-Land og Holmegaard Park tiltrækker besøgende på lige fod med andre nationale attraktioner, og selvom fyrtårnene er private virksomheder, har vi en fælles interesse i at støtte op om deres position på markedet for oplevelser. Det har vi, fordi deres succes smitter af på det lokale kulturliv, og generelt bidrager til omsætningen i andre lokale virksomheder. Vi vil styrke samarbejdet mellem de private fyrtårne og vores turismeindsats, og have fokus på støtte, udvikling og koordinering af aktiviteter. I kommunalt regi er der fyrtårne som Rønnebæksholm og Grønnegades Kaserne, Kulturcenter, og lokale samlingssteder som f.eks. Rejseladen, Kulturladen, Kornmagasinet og Folkemusikhuset. Alle disse steder får liv gennem de mennesker, der udfylder rammerne. Det brede spekter af oplevelser - fra det folkelige til det mere unikke - har stor betydning for borgernes livskvalitet og for kommunens tiltrækningskræft på huskøbere, besøgende og turister. Forslag til Kommuneplanstrategi

8 Oplevelser Kommunens egne kulturinstitutioner, Rønnebæksholm, Grønnegades Kaserne, Kulturcenter og Børnekulturhuset byder på en lang række spændende kulturtilbud til et bredt publikum. Rønnebæksholm har med den kommende skov, engen, parken og dens historie allerede stor attraktionsværdi for egne borgere og for folk, som kommer længere væk fra. Kunstudstillinger skal fortsat være en væsentlig del af aktiviteterne med plads og mod til både klassiske og mere eksperimenterende udstillinger. Rønnebæksholm skal tiltrække endnu flere besøgene gennem flere arrangementer. Det kan være alt fra opera, Sankthans på engen, Ford A træf, ølstuestemninger til havemarkeder og konferencer. Rønnebæksholm skal være et levende, kunstnerisk miljø, hvor udøvende kunstnere kan samle inspiration og finde ro gennem længere ophold på stedet. Der skal desuden udvikles faciliteter for udøvende kunstnere med nye arbejdsfællesskaber, og samarbejder mellem lærere og udøvende kunstnere. På Grønnegades Kaserne, Kulturcenter får borgerne og andre besøgende tilbudt et væld af aktiviteter. De nuværende aktiviteter skal synliggøres endnu bedre, det kulturelle potentiale udnyttes fuldt ud, og der skal åbnes mulighed for nye publikumsorienterede tilbud. Det kan ske ved, at parkeringsarealet midt i Kulturcentret omdannes til en oase af udendørstilbud for alle aldersgrupper. Der kan skabes rum for udendørs koncerter, scenekunst, gadeteater, streetbasket samt lege- og aktivitetsplads for børn og unge. Grønnegades Kaserne, Kulturcenter vil tage initiativer til nye samarbejder med både private kulturarrangører og med kulturhusene i de byer, der er udpeget som udviklingscentre i kommunen. Børn og unge i hele Næstved Kommune skal mærke et kulturliv, der er vedkommende og nærværende. Alle børn skal have mulighed for at opleve koncerter, teaterforestillinger og andre kulturelle arrangementer. Det sker overvejende i Næstved by, men også ved at kulturelle aktiviteter flyttes ud på skoler og til de mindre kulturhuse i lokalområderne. Næssi er et unikt symbol på vores børnekulturaktiviteter, som skaber fælles glæde og identitet for både børn og voksne det vi gerne vil kendes for i Næstved! Derfor skal Næssi være kendt endnu længere ud over kommunegrænsen, og Næssi skal være et endnu stærkere varemærke for børnekulturen og gøre vores store børnekulturfestival mere kendt. Næstved bymidte skal fungere som et samlingssted, hvor borgerne handler og hænger ud. Bymidten skal byde på uventede indtryk og oplevelser, og udvikles til at være et fyrtårn i sig selv. Slattenpatten har allerede tilført et moderne element, der knytter an til den historie og kulturarv, som er så vigtig for oplevelsen af den gamle købstad. Den gamle bydel skal indgå som en integreret del af udviklingen af nye bymiljøer ved havnen. Etableringen af Nordisk Films nye biograf er startskuddet til en udvikling af området omkring havnen til en kulturel oase i Næstved by, hvor kulturelle oplevelser kombineres med oplevelsen af en aktiv erhvervshavn. Næstved Kommune støtter havnens planer om en promenade med forskellige oplevelser og muligheder for bevægelse, og ser initiativet som en unik mulighed for at binde bymidten tættere sammen med havneområdets og vandets rekreative attraktion. Aktørerne inden for oplevelser private og som kommunale - skal bringes sammen. Næstved Kommune vil sammen med aktørerne skabe et nyt handlekraftigt netværk, som udvikler sammen og bruger hinanden i arbejdet omkring styrkede og mere kendte oplevelser til glæde for alle i og omkring Næstved Kommune. Desuden vil Næstved Kommune gerne samarbejde med Region Sjælland om udvikling af regionen til et mangfoldigt kulturområde. Morgendagens stjerner Børn kan stimuleres kreativt i børnehaver og folkeskoler, bl.a. gennem kropslig udfoldelse, billedkunst og musik, og gennem aktiviteter fra Børnekulturhuset. Vi vil prioritere kreativitet højt, som en menneskelig ressource, der skal stimuleres og videreudvikles. De unge skal ligeledes have gode muligheder for kreativ udfoldelse med tilbud om at fortsætte deres kreative udvikling i fritiden. Næstved har et stærkt Egnsteater, Grønnegade Teater, og vi satser på, at det skal være kendt langt omkring. Egnsteatret bringer oplevelser til unge og børn på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter og rundt i hele kommunen. Egnsteatret skal spille teater både for og med borgerne. Det sker f.eks. i form at involvering af børn og unge i drama og i skuespillets kunst. Vi vil være en kommune, hvor talenter inden for sport, kunst og kultur plejes. Vi tror på, at 8 Forslag til Kommuneplanstrategi

9 Oplevelser stjernestøv og gode rollemodeller giver vores unge inspiration og lyst til at sætte sig nye mål. I Næstved får unge talenter mulighed for at optræde og vise deres færdigheder i forbindelse med professionelle arrangementer, så Næstved bliver træningsbanen for talenter fra nær og fjernt. Næstved Kommune vil desuden etablere kunstneriske grunduddannelser, som giver talentfulde unge mulighed for at uddanne sig på højt niveau. Politikker og Strategier på oplevelsesområdet: Kulturstrategi Landdistriktspolitikken Grøn Aktivitetsplan Sådan vil vi arbejde: Næstved Kommune giver kulturinstitutionerne frie rammer til udvikling af koncepter og forretningsområder, så der skabes flere tilbud til kommunens borgere og besøgene. Vi gør det let for foreninger, ildsjæle og frivillige at mødes og skabe arrangementer på kommunale arealer og i bygninger. Næstved Kommune vil i samarbejde med borgerne gøre de grønne områder til naturlige mødesteder med flere aktivitetsmuligheder og sundhedsfremmende oplevelser. Vi vil skabe sammenhængende stiforløb, der giver borgerne nye muligheder for naturoplevelser, motion og genoptræning, og markedsføre de gode naturoplevelser. Næstved Kommune arbejder for at tiltrække store sportsarrangementer, som kan afvikles i vores udfordrende natur og i byrummet. Næstved Kommune giver gode rammer og understøtter det brede folkelige foreningsliv. Næstved Kommune vil understøtte gode idéer og hjælpe initiativtagere med projekter, der sigter på oplevelser i naturen samt kobling mellem natur og kulturelle oplevelser. Næstved Kommune arbejde for at Næstved by vil blive et sted, hvor du ikke kan undgå at få en på opleveren, hver gang du kommer. Næstved Kommune giver børn og unge gode vilkår for at udfolde deres talent, og for at agere sammen med professionelle kunstnere og sportsudøvere. Næstved Kommunes kulturinstitutioner er bevidste om at støtte lokale initiativer for børn og unge både i forhold til indhold og rammer. Næstved Kommune understøtter et nyt netværk blandt aktørerne på oplevelsesområdet ved at afsætte ressourcer til koordinering og facilitering af netværket. Forslag til Kommuneplanstrategi

10 Uddannelse Næstved skal give alle borgere tilbud om uddannelse, der kan sikre deres fremtid. Næstved vil tiltrække nye uddannelser og udvikle dem, vi allerede har. Byen skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby med en ungdomskultur, der opleves og mærkes. Uddannelserne skal opfylde virksomhedernes krav til arbejdskraften nu og i fremtiden. Det er forudsætningen for en sund og bæredygtig vækst i byens erhvervsliv. Folkeskolen er fundamentet Når eleverne forlader folkeskolen, skal de have lyst og faglige og personlige forudsætninger for til at tage en ungdomsuddannelse. En god folkeskole er fundamentet for at tage en uddannelse og for at kunne klare sig selv senere i livet. Eleverne skal således forberedes på et kommende uddannelses- og arbejdsliv. Børn og unge vil møde ambitiøse mål for folkeskolen. I folkeskolen arbejder vi videre på baggrund af det arbejde med børnenes læring og trivsel, der foregår i dagtilbuddene. Brobygning fra dagtilbud til skole sikrer en god og tryg skolestart for alle elever. Grundstammen i folkeskolen i Næstved er at lære alle elever at skrive, stave, læse og regne, samt tilegne sig sprog- og it-færdigheder, men skolerne skal tilbyde meget mere end det. Folkesko-lerne er båret af en inkluderende praksis og bygger på erfaringsbaseret forskning i undervisning-en, anvender nye læringsformer og ny teknologi i undervisningen, ligesom Næstved Kommunes mangfoldige natur inddrages i form af projekter som Naturbaserne. Næstved Kommunes kulturliv samarbejder med skoletjenesten f.eks. på Museet og Ungdomsskolen, og er med til at øge mangfoldigheden i Næstved Kommunes tilbud. Med kommunens nye skolestruktur er der etableret nye skole- og undervisningsformer. Der er etableret en ny overbygningsskole, og i samarbejde med erhvervsuddannelserne er der etableret nye og målrettede undervisningstilbud i 10. klasse. En række skoler eksperimenterer med nye undervisningsformer og anderledes måder at inkludere børnene på. Alle disse tilbud skal løbende evalueres, og det skal vurderes, hvordan de kan udbredes til andre skoler med det formål at styrke fagligheden, talentudviklingen og inklusionen på skoleområdet i Næstved Kommune. For at kunne opfylde målsætningerne arbejdes der for en sammenhængende og styrket indsats på tværs af bl.a. uddannelses- og beskæftigelsesområdet, ligesom der er et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne. Uddannelse for alle aldre Studerende skal have en individuel og målrettet undervisning på alle niveauer i uddannelsessystemet, så de udvikler sig og bevarer deres lyst til at lære. I Næstved Kommune arbejder vi for, at alle unge og voksne tager en uddannelse eller opkvalificerer den uddannelse, de allerede har. Der skal være lektiecaféer og tilbud til dem, der har brug for en hjælpende hånd til at gennemføre deres skolegang og uddannelse, og til de elever der er særligt begavede eller har særlige talenter. Vi vil desuden medvirke til at skaffe de praktikpladser, der er nødvendige, for at de studerende kan komme til at omsætte teori til praksis. Borgere i alle aldre skal have mulighed for attraktive og relevante efteruddannelsesforløb og opkvalificering af eksisterende kompetencer. Arbejdsmarkedet efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Prognoser for fremtidens arbejdsmarked viser, at denne tendens vil stige, og at der om ca. 10 år vil være mangel på uddannet arbejdskraft inden for flere områder. Næstved Kommune ønsker at være på forkant med denne udvikling og arbejder for, at borgere får mulighed for at tilegner sig nye kompetencer. Ud fra både en menneskelig og økonomisk betragtning er det et mål for Næstved Kommune, at borgerne er selvforsørgende. For de enkelte borgere ligger der en personlig tilfredsstillelse i at kunne klare sig på egen hånd og at tage hånd om eget liv, mens der for Næstved Kommune er en økonomisk gevinst i at have færre personer på overførselsindkomst. Uddannelse giver mindre risiko for arbejdsløshed. Det er særligt vigtigt, at Jobcentret har fokus på en indsats, der medvirker til at motivere ledige uden kompetencegivende uddannelse til at tage en uddannelse på ordinære vilkår. For unge foregår denne indsats i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. For ledige med en kompetencegivende uddannelse skal der være fokus på en indsats, der medvirker til vedligeholdelse af de lediges kompetencer. 10 Forslag til Kommuneplanstrategi

11 Uddannelse Næstved Kommune har i en årrække haft et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og andre uddannelsespolitiske aktører i Næstved gennem Næstved Uddannelsesråd. Uddannelsesrådet har sikret en række tværgående uddannelsesinitiativer, og fælles markedsføringsog rådgivningstilbud. Uddannelsesrådets arbejde støtter op om initiativerne i Visionen, og kommunen vil fortsat prioritere aktiviteterne i rådet højt. Attraktiv uddannelses- og studieby Den studerende skal opleve Næstved som en attraktiv uddannelses- og studieby. Heri ligger, at der tilbydes et bredt udvalg af attraktive uddannelser, både hvad angår ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efter- og videreuddannelsesmuligheder. Byen skal byde på et interessant kultur- og fritidsliv, der kan være med til at tiltrække og fastholde studerende i Næstved. Vi vil sætte Næstved på landkortet over attraktive uddannelsesbyer, og arbejde aktivt for at fastholde de eksisterende og tiltrække nye uddannelser. Kommunen vil undersøge grundlaget for at skabe en regional campus for ungdoms-, mellemlange professions- og videregående uddannelser. Campussen skal være med til at skabe et bynært uddannelsesmiljø i høj kvalitet, der kan fastholde de eksisterende uddannelser og tiltrække nye uddannelser til kommunen. Netop det bynære er vigtigt: Den tætte beliggenhed til bymiljøet i Næstveds bykerne og den gode tilgængelighed til offentlig transport er vigtigt for at skabe et godt studiemiljø. I forhold til undervisningen i praktiske og naturvidenskabelige fag på alle niveauer skal læringen knyttes sammen med relevante initiativer under Videnscenter for bæredygtigt byggeri. Nuværende og kommende studerende skal tilbydes en række unikke oplevelser og muligheder under deres studietid i Næstved. Oplevelser, der kan gøre Næstved til et helt specielt sted at studere og leve. Unge, som forlader Næstved Kommune for at begynde f. eks. en universitetsuddannelse, skal efterfølgende mindes om, at Næstved er klar til at modtage dem igen efter endt uddannelse og at Næstved Kommune er et attraktivt sted at leve. En væsentlig faktor for den studerendes uddannelsesvalg er tilgængelighed til uddannelsen. Næstved Kommune vil derfor arbejde for, at planlægningen af nye uddannelsesinstitutioner og den offentlige transport til uddannelsesstederne sikrer de bedst mulige forhold for adgangen med cykel, bus og tog. En del af det attraktive uddannelsesmiljø er også adgangen til studierelevante jobs. Kommunen vil derfor arbejde for, at der oprettes relevante jobs både i kommunalt regi, men også i et samarbejde med private virksomheder og interesseorganisationer. Der er en række styrkepositioner i kommunen, som skal udnyttes. Således vil vi etablere kunstneriske grunduddannelser, som tager afsæt i de ressourcer og styrker, som allerede findes i kommunens historiske rødder inden for fremstilling af glas og keramik i høj kvalitet. I Næstved er der ligeledes en stærk tradition for at have et bredt udbud af erhvervs- og sundhedsuddannelser. Kommunen vil understøtte og udbygge denne styrkeposition ved et fokus på at skabe gunstige betingelser for disse uddannelser. Forslag til Kommuneplanstrategi

12 Uddannelse Sådan vil vi arbejde: Næstved Kommune vil forstærke sammenhængen mellem daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ved brobygning mellem daginstitution og skole og forberedelse af eleverne på en ungdomsuddannelse. Næstved Kommune vil skabe en folkeskole, der bygger på evidensbaseret forskning, og som giver eleverne færdigheder og lyst til videre uddannelse. Desuden vil vi arbejde for, at skolerne og dagtilbuddene flytter undervisning og aktiviteter ud i naturen. Næstved Kommune vil fortsat udbygge samarbejdet med ungdomsuddannelserne for at nå målet om, at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Næstved Kommune sætter fokus på uddannelse og vedligeholdelse af kompetencer som vejen til varig beskæftigelse. Næstved Kommune undersøger grundlaget for at etablere en campus med et bredt udvalg af uddannelser, mulighed for uddannelsesvejledning og et studiemiljø, der giver lyst til at engagere sig i aktiviteter både i studiet og uden for sit studie. Næstved Kommune vil tiltrække og udvikle uddannelsestilbud, der understøtter vores erhvervsmæssige styrker. Næstved Kommune skaber rammerne for et attraktivt studiemiljø, bl.a. med et samlingssted for unge, hvor de unge kan mødes og selv tage initiativ til aktiviteter. Næstved Kommune vil prioritere tilgængeligheden til eksisterende og nye uddannelsesinstitutioner højt i planlægningen af den offentlige transport og anlæg af cykelstier. Næstved Kommune vil tiltrække og udbyde andre videregående uddannelser, og kommunen er opmærksom på, hvornår placeringen af nye og eksisterende uddannelser bliver forhandlet eller udbudt, og sikre at beslutningstagerne kender argumenterne for en placering i Næstved. Næstved Kommune etablerer kunstneriske grunduddannelser, der kan give adgang til videregående uddannelser på højeste niveau. Politikker og strategier på uddannelsesområdet: Uddannelsesstrategi Skolestrategi Beskæftigelsespolitik Arbejds- og strategigrundlag for dagtilbud 12 Forslag til Kommuneplanstrategi

13 Erhverv I Næstved skal virksomhederne mærke, at vi aktivt arbejder sammen om at udvikle erhvervslivet. Samarbejde baner vejen for den viden og teknologi, der fører til konkurrencedygtige produkter og serviceydelser. Næstved hjælper igangsættere på vej ved at skabe et robust og frodigt miljø for kreativ og bæredygtig vækst. Virksomhederne i Næstved Kommune bidrager til den lokale velstand, og er derfor med til at sikre vores velfærd. Vi vil tilbyde erhvervslivet en professionel erhvervsservice og gode fysiske rammevilkår, der kan bidrage til vækst for iværksættere og eksisterende virksomheder. Nye virksomheder skal tiltrækkes gennem aktiv og målrettet markedsføring. Kommunens størrelse og geografiske placering betyder, at vi kan hente arbejdskraft fra et stort opland, og med omfartsvejene og forbindelsen over Femern Bælt bliver vores placering endnu mere central. Vi vil gerne samarbejde med virksomhederne. Ved at have tillid til hinanden og vilje til at bakke op om fælles satsninger, kan vi bruge hinandens netværk til at arbejde for sager, der kan trække nye virksomheder og institutioner til Næstved Kommune og udvikle nye erhvervsmuligheder. Erhvervsservice Virksomheder i Næstved Kommune skal kunne trække på et erhvervsservicesystem med én indgang, der er hurtigt og professionelt. Tilbuddet retter sig mod tre målgrupper: eksisterende virksomheder, nye virksomheder og iværksættere, hvor første prioritet er de eksisterende virksomheder. Service, koordinering og samarbejde er nøgleordene, og systemet skal omfatte: myndighedsbehandling (f.eks. byggesag og miljøgodkendelse) vejledning om forretningsudvikling (f.eks. generationsskifte og professionel bestyrelse) arbejdsmarkedsindsats (f.eks. rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere). Virksomhederne skal sikres en helhedsorienteret myndighedsbehandling og vejledning, ved at den enstrengede erhvervsservice organiseres med tværfaglige teams og et tæt samarbejde med private rådgivere. Desuden skal der etableres tilbud om netværk, mentorordninger og sparringsseminarer. Den lokale erhvervsservice skal være opsøgende over for lokale virksomheder, gennemføre markedsføringskampagner og tage direkte kontakt til virksomheder, som vi gerne vil trække til Næstved Kommune. Kombinationen af en høj ledighed nu og en forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden giver nogle væsentlige udfordringer i forhold til at få tilrettelagt en fremtidsorienteret beskæftigelsesindsats. Vi skal stræbe efter, at alle ledige borgere bliver en ressource i virksomhederne og besidder de kompetencer, der vil blive efterspurgt i fremtiden, ligesom sygemeldte medarbejdere skal tilbage i job. I denne indsats er samarbejdet med kommunens erhvervsliv helt central. Visionens fokus på uddannelse og erhverv lægger op til et tæt samarbejde mellem kommunens arbejdsmarkedsindsats, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Samarbejdet skal medvirke til at hæve uddannelsesniveauet blandt såvel ledige som beskæftigede medarbejdere og dermed også hæve virksomhedernes kompetenceniveau. Dette kan blandt andet ske gennem ordninger som jobrotation, videnspiloter, løntilskudsjob og virksomhedspraktik til eksempelvis nyuddannede ledige. Indsatsen i forhold til vejledning af unge om uddannelsesvalg sammentænkes med kommunens erhvervsstrategi og virksomhedernes fremtidige kompetencebehov. Og vi bidrager til at skaffe de nødvendige praktikpladser, der sikrer, at de unge kan gennemføre deres uddannelse. Erhvervsservice handler også om at skabe gode fysiske rammer for virksomhederne. Sammen med private udbydere skal vi kunne tilbyde attraktive og velbeliggende erhvervsarealer og erhvervslokaler, og vi skal undersøge behovet for omdannelse og fornyelse af de udbyggede erhvervsområder. Ved at lægge nye arealer til erhverv skal vi styrke at vores to handelscentre i bymidten og Storcenteretområdet har hver sin særlige profil, og gøre det samlede butiksudbud så komplet og synligt for kunderne som muligt. Derfor vil vi arbejde med at markedsføre de to handelsområder som et samlet regionalt handelstilbud. Bedre veje vil i de kommende år betyde, at kunderne lettere kan bevæge sig mellem bymidten og Storcenterområdet ikke kun i bil, men også ved at busbetjeningen mellem de to handelscentre prioriteres højt. Forslag til Kommuneplanstrategi

14 Erhverv Vi vil i de kommende år arbejde med at forbedre opholds- og aktivitetsmulighederne i bymidten, blandt andet med en arkitekturpolitik, ved at mindske biltrafikken i de centrale byrum, og ved at sikre bilisterne gode parkeringsmuligheder. Fodgængerne og cyklisterne skal kunne færdes trykt og sikkert, og byrummet skal inspirere til ophold, byde på en uventet oplevelse med et åbent gårdrum eller underholdning af høj kvalitet. Belægninger og facader skal løbende vedligeholdes og fornyes, og det skal være muligt at kombinere indkøb med café- og restaurantbesøg. Storcenterområdets styrke er tilbuddet om indendørs handelsoplevelser i kombination med de mange storbutikker. Vi har netop, gennem en ny lovændring, fået mulighed for at planlægge for etablering af en eller flere udvalgsvarebutikker, der er så store, at de ikke vil kunne placeres inde i bymidten uden at medføre massive trafikale problemer. I forlængelse af de infrastrukturforbedringer, der er på vej til Næstved, vil Byrådet derfor arbejde for, at det kan blive muligt at etablere en eller flere storbutikker med et regionalt opland ved storcenterområdet. Alt i alt har vi et godt udgangspunkt, og nogle nye muligheder vi skal forfølge, men det er en opgave, der til stadighed må arbejdes på. Det kan kun ske i et tæt samarbejde med butiksejere, butiksudlejere, foreninger og kulturinstitutioner, som det bl.a. sker gennem støtte til Mærk Næstved aktiviteter i forbindelse med Citynight og Kulturnat. Selvom vores udgangspunkt er stærkt, står sundhedsområdet over for store udfordringer i fremtiden. Aktiviteterne på Næstved Sygehus bliver ændret, der bliver flere mennesker i den ældre aldersklasse og mennesker med kroniske lidelser, og samtidig bliver arbejdsstyrken mindre. Det giver behov for nytænkning af de eksisterende tilbud og metoder på sundhedsog omsorgsområdet, så der bl.a. tænkes aktivt i sundhedsfremme og forebyggelse. En del af løsningen skal være en integreret og borgernær sundhedsorganisation med e-baserede løsninger, der giver borgere let adgang til aktørerne på sundhedsområdet. Næstved Kommune vil aktivt arbejde for et drifts-, udviklings- og erfaringscenter, der ud over sine kerneydelser, skal medvirke til at skabe vækst og innovation i sundhedssektoren. Her skal Næstved Kommune, Region Sjælland, praksissektoren og frivillige sundheds- og patientorganisationer i fællesskab udvikle nye rationelle driftsformer, ændret opgavevaretagelse og samtidig bevare en høj faglig kvalitet. Sundhed og omsorg Vores mange arbejdspladser og uddannelser inden for sundhed og omsorg, giver et solidt udgangspunkt for at få del i det stærkt voksende marked for velfærds- og sundhedsløsninger. Vi vil stille vores praktiske viden og erfaring inden for sundhed og omsorg til rådighed for innovative virksomheder, der kan omsætte de praksisnære erfaringer og behov til nye produkter og ydelser. Sundhed og omsorg handler både om sundhedsog velfærdsteknologi og nye produkter og om velfærdskompetencer og menneskelige ydelser. De menneskelige kvalifikationer er afgørende i forhold til f.eks. familiepleje, opholdssteder og bo- og naboskaber. Næstved Kommune er fagligt velfunderet og har et godt omdømme på dette område, og her kan der være et værdifuldt erhvervspotentiale. 14 Forslag til Kommuneplanstrategi

15 Erhverv Sådan vil vi arbejde: Næstved Kommune vil samarbejde med det lokale erhvervsliv, og bruge hinandens net værk til at arbejde for sager, der kan trække nye virksomheder og institutioner til Næstved Kommune og udvikle nye erhvervsmuligheder. Næstved Kommune vil tilbyde en enstrenget erhvervsservice, der er hurtig og professionel. Den skal tilfredsstille behovene for iværksættere, eksisterende virksomheder og potentielle tilflyttervirksomheder, og bidrage målbart til deres vækst. Næstved Kommune vil støtte udvikling og vækst i de eksisterende erhverv i kommunen, bl.a. ved at øge uddannelsesniveauet og være et sted der hurtigt introducerer og afprøver ny teknologi og nye arbejdsmetoder i praksis. Næstved Kommune vil arbejde aktivt for at udnytte vores planlægningsmuligheder på detailhandelsområdet til gavn for både bymidten og storcenterområdet. Vi vil i den kommende kommuneplan indarbejde muligheden for at etablere en eller flere store udvalgsvarebutikker i bymidten, ved havnen, og ved storcenterområdet. Politikker og strategier på erhvervsområdet: Beskæftigelsespolitik Sygehusstrategi Sundhedspolitik Forslag til Kommuneplanstrategi

16 Lokal Agenda 21-strategi En bæredygtig udvikling er en forudsætning for, at de kommende generationer får de samme muligheder, som vi har i dag. Det vil Næstved Kommune bidrage til ved at indtænke bæredygtighed alle de steder, hvor det er muligt. Strategi Næstved Kommunen skal gå i front for at skabe en bæredygtig udvikling, og det skal ske i tæt samarbejde med erhvervsliv og borgere, interesseorganisationer og udannelses- og vidensinstitutioner. En bæredygtig udvikling handler nemlig ikke kun om teknologi, men i lige så høj grad om dialog og nye måder at samarbejde på, om at se nye kombinationsmuligheder og vinkle kendte problemstillinger på en ny måde. Og det kan kun ske ved, at alle parter arbejder tæt sammen. Vækst og et driftigt erhvervsliv er vigtigt for velstanden i kommunen, og derfor skal bæredygtighed naturligt ses i tæt sammenhæng med innovation og vækst, både som mål og som middel. Sådan vil vi arbejde: Mindskelse af miljøbelastningen Næstved Kommune vil arbejde for at mindske miljøbelastningen til jord, luft og vand, men med særligt fokus på udledningen af CO 2 gennem opfølgning på kommunens klimaplan. Gennem indførelse af energiledelse på alle institutioner, vil kommunen feje for egen dør og målrettet arbejde for at nedsætte eget energiforbrug. Vi vil følge udviklingen gennem det årlige grønne regnskab, og se om det går den rigtige vej. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse Næstved Kommune vil arbejde for at tilpasse byerne til de klimaforandringer, der forventes, både i eksisterende og nye områder. Især ekstreme regnhændelser vil være i fokus. Næstved Kommune vil styrke naturoplevelsen i byerne ved at prioritere sammenhængende grønne kiler og områder med særlige oplevelsesværdier, for eksempel ved at friholde dem for bebyggelse. Næstved Kommune vil fremme lavenergibyggeri og eksperimenterende byggeri, også indenfor kommunale vedligeholdelses- og byggeopgaver, og samme med erhvervslivet vise vejen inden for bæredygtigt byggeri. Fremme af biologisk mangfoldighed Næstved Kommune vil i samarbejde med nabokommuner, foreninger og borgere arbejde aktivt for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Det skal bl.a. ske ved at beskytte og pleje de mest mangfoldige og sårbare naturområder i kommunen og de arter, der lever i områderne. Næstved Kommune vil styrke naturformidlingen og muligheden for at opholde sig i den gennem et netværk af Naturbaser, der giver mulighed for udeundervisning og natur- og motionsrelaterede aktiviteter i det fri. 16 Forslag til Kommuneplanstrategi

17 Lokal Agenda 21-strategi Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet Næstved Kommune vil sammen med erhvervslivet skabe rammerne for en bæredygtig vækst, der kan skabe arbejdspladser i kommunen. Bæredygtigt byggeri er i særlig fokus, men også støtte og rådgivning til virksomheder om energibesparelser er et særligt indsatsområde. Kommunen vil prioritere samarbejdet med Agenda 21 og Klima Rådet og LAG grupper ne om at finde bæredygtige lokale løsninger og generelt inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med en bæredygtig udvikling gennem kampagner, information og dialog. Fremme af et samspil mellem beslutningerne Næstved Kommune vil have fokus på det tværfaglige samarbejde for at kvalificere beslutninger, skabe fremdrift i projekter og skabe varige resultater. Især på områder som CO 2 -reduktion og klimatilpasning, hvor mange interesser påvirkes, og mange fagligheder bringes på banen, er tværfagligt samarbejde helt nødvendigt. En måde at gøre det på er ved at arbejde videre med sundheds- og miljøkonsekvensvurderinger og energiledelse. Politikker og strategier om lokal agenda 21 Flere informationer om mål, målsætninger og projekter i Næstved Kommune kan findes i bl.a. Klimaplanen, Cyklistplanen, Den Grønne Aktivitetsplan og Varmeplanen. Disse og flere andre planer kan findes på Forslag til Kommuneplanstrategi

18 Byrådets beslutning om revision af emner i Kommuneplan BILAG 1 Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af forslag til Kommuneplanstrategi besluttet, at der ikke skal foretages en samlet revision af kommuneplanen. Samtidig blev det besluttet, at de efterfølgende emner skal indgå i revisionen af Kommuneplan (KP09). Øvrige dele af kommuneplanen forventes genvedtaget. Hovedstruktur - Kapitel 1 Byer Afsnit: Emne: Bemærkninger: Center- og kommunal servicestruktur Rammer for lokalplanlægning Byvækst Arealer til boligformål Rammer for lokalplanlægning Arealer til erhvervsformål Byomdannelse Rammer for lokalplanlægning Detailhandel Rammer for lokalplanlægning Bymidten Rammer for lokalplanlægning Bevaringsværdige og fredede bygninger Rammer for lokalplanlægning Byomdannelse Rammer for lokalplanlægning Evaluering af centerstruktur Byudlæg, gennemgang Revision af detailhandelsplan Bymidteplan, Næstved Erhvervsområdeplanlægning Bevaringsværdige bygninger Bymiljøinteresser Omdannelsesstrategi for Maglemølle/ områderne ved kanalen, Næstved Det skal vurderes, om centerstrukturen, der var ny i KP09, skal justeres. Det skal vurderes, hvilke anvendelsesbestemmelser, der skal gælde for nedlagte offentlige bygninger. Udviklingen af kommunens boligområder skal vurderes ved gennemgang af eksisterende og udlagte boligområder. Aktualiseret af skolestrukturen. Der skal laves en samlet plan for udvikling og fornyelse af kommunens erhvervsområder. Eksisterende og udlagte erhvervsområder gennemgås, og det vurderes, om der er behov for revision af rammebetingelser og lokalplaner. Der skal gennemføres analyse, redegørelse og strategi i medfør af ny lovgivning for storbutikker. Det skal vurderes, om der er behov for udpegning af bymidter i lokalcenterbyerne. Der skal laves en helhedsplan for bymidten i Næstved. Planen skal omfatte trafiksaneringer, byrum, grøn struktur, fortætning, detailhandel, kultur og oplevelser. Nye temaer i KP09. Retningslinjerne for bevaringsværdige bygninger evalueres og justeres evt. Udpegningerne med bymiljøinteresser på rammeområde niveau erstattes med konkret geografisk udpegning. De mange forskellige udviklingsønsker analyseres, og behovet for ændringer af plangrundlaget vurderes. 18 Bilag til forslag til Kommuneplanstrategi

19 BILAG 1 Hovedstruktur - Kapitel 2 Trafik, forsyning og tekniske anlæg Afsnit : Emne: Bemærkninger: Det overordnede vejnet Vindmøller Rammer for lokalplanlægning Vindmøller Rammer for lokalplanlægning Transportkorridorer Vindmølleplanlægning Små vindmøller, og andre mindre energianlæg Vejdirektoratet undersøger opgraderinger af statsvejene. Såfremt der frem mod kommuneplanrevisionen er kommet opdatering om vejenes nærmere beliggenhed, medtages de i KP13. Kommuneplantillæg for vindmøller vedtages formodentlig primo Nye udpegninger og retningslinjer videreføres i KP13. Der er en øget interesse for små vindmøller og andre mindre energianlæg. Der skal ske en samlet afvejning af klima- og miljøinteresser samt bymiljøog landskabsinteresser og udarbejdes retningslinjer. Hovedstruktur - Kapitel 3 Miljøbeskyttelse Afsnit : Emne: Bemærkninger: Nyt afsnit tilføjes Nyt emne tilføjes. Nyt afsnit tilføjes til 3.2 Vand Jernbaner, støj Støjkonsekvensområder/opmærksomhedszoner Oversvømmelsestruede arealer Badevandsområder Støj-opmærksomhedszoner i forbindelse med Femern Bælt-projektet skal udpeges. Der udarbejdes retningslinjer på baggrund af analyserne fra forarbejdet til klimatilpasningsplanen. Såfremt klimatilpasningsplanen i øvrigt påpeger behov for revision, integreres det i KP13, i det omfang det er muligt. Retningslinjer for badevandsområder er ikke kommet med fra Regionplan De indarbejdes i KP13. Bilag til forslag til Kommuneplanstrategi

20 BILAG 1 Hovedstruktur - Kapitel 4 Fritidsformål Afsnit: Emne: Bemærkninger: Særlige friluftsområder Særlige friluftsområder Grøn plans udpegninger af grønne forbindelser og indsatsområder indarbejdes i KP13. Hovedstruktur - Kapitel 5 Natur og landskab Afsnit: Emne: Bemærkninger: Nye emner tilføjes Lavbundsarealer Lavbundsarealer Skovrejsning samt og 4 Arealer til erhvervs- og boligformål Landbrugsplan SVL-områder, store husdyrbrug, biogas, nitratfølsom natur Potentielle vådområder friholdes for skov Lavbundsarealer Bynær skov og byudvikling/ perspektivarealer Der udarbejdes en samlet planlægning for landbrugserhvervet, hvor udpegning af Særligt Værdifulde Landbrugsområder sammentænkes med planlægning for store husdyrbrug, biogasplanlægning og naturområder med særlig høj biodiversitet ( 7 områder). Udpegningen af potentielle vådområder udvides i forhold til igangværende konkrete projekter, for at undgå tilplantning, hvor der kan naturgenoprettes. Temaerne skovrejsning og perspektivarealer ved de større byer gennemgås og revideres evt. 20 Bilag til forslag til Kommuneplanstrategi

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

MÆRK NÆSTVED KoMMuNEplaNSTRaTEgi og lokal agenda 21-STRaTEgi 1

MÆRK NÆSTVED KoMMuNEplaNSTRaTEgi og lokal agenda 21-STRaTEgi 1 MÆRK NÆSTVED Kommuneplanstrategi 2012 24 og Lokal Agenda 21-strategi 1 Mærk næstved Kommuneplanstrategi 2012 24 og Lokal Agenda 21-strategi Udgivet af Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved www.naestved.dk

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere