Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider"

Transkript

1 Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for at forholde dig aktivt til din pensionsopsparing og dine muligheder på pensionsmarkedet. Dit udbytte Du investerer din tid, og til gengæld får du et afkast i form af: Indsigt i produkterne på markedet Forståelse for hvordan afkast og risiko hænger sammen Værktøj til at sammenligne og vurdere investeringer Viden til at vurdere hvilken opsparingsform der er rigtig for dig Mulighed for at opnå et højere afkast på din pensionsopsparing Hver lektion tager ca. 15 minutter, og du kan teste din viden undervejs. God fornøjelse.

2 Side 2 á 19 sider Nye tider? Velfærd i Danmark Danmark har tradition for et godt velfærdssystem. Som dansker har du i dag mulighed for at forlade arbejdsmarkedet allerede som 60årig, med udsigt til efterløn de første 5 år. Derefter er du som minimum sikret folkepension, indtil du dør. Grundlaget for folkepensionen og en stor del af efterlønnen, er de skatter vi betaler mens vi er erhvervsaktive. Vi er med andre ord med i et fællesskab, hvor de der arbejder betaler til de der ikke arbejder. Et kig i krystalkuglen Der er imidlertid en række samfundsmæssige forandringer, som tvinger os til at kigge på, om det system vi kender i dag også er bæredygtigt i fremtiden. Vi lever længere - Det betyder flere ældre Der bliver færre beskæftigede - arbejdsstyrken bliver mindre Højere velstand medfører ønske om lavere pensionsalder Der bliver altså flere, der skal have udbetalt pension, og de lever i længere tid - det betyder stigende udgifter. I en lang årrække har vi fået færre børn, og som følge deraf bliver der også færre beskæftigede til at betale skat. Derudover er der en tendens til, at vi ønsker at stoppe med at arbejde tidligere - Det betyder faldende indtægter. (Kilde: Vælfærdskommissionens slutrapport) Denne udvikling i samfundet skaber nogle udfordringer i fremtiden. Det vil kræve en reform af vores velfærdssystem, at sætte samfundet i stand til at håndtere denne udfordring. Hvad har vi selv indflydelse på? Som borgere i Danmark må flertallet af os erkende, at vi kun har begrænset indflydelse på, hvordan fremtidens velfærdssystem kommer til at se ud. Til gengæld har vi stor indflydelse på hvor meget vi selv sparer op. Et meget anvendt middel til at sikre sig en indtægtskilde som pensionist er, selv at spare op til den tredje alder, og rigtig mange danskere har allerede i dag en pensionsopsparing, enten privat eller igennem deres arbejdsgiver. En pensionsopsparing er i dag et vidt begreb, fordi der er så mange muligheder for valg af opsparingsmåde.

3 Side 3 á 19 sider Traditionel pension "Nye" produkter Unit-link Ingen direkte indflydelse Garanteret ydelse Gennemsnitsrente Mulighed for indflydelse Mulighed for garanti Markedslignende vilkår 100% frit valg Ingen garanti Markedsafkast *Tabellen er ikke udtømmende, og beskriver ikke i detaljer de forskelle og variationer der er i de såkaldte "Nye produkter". I den ene ende er der traditionel opsparing, hvor du er garanteret en minimumsrente gennem hele opsparingstiden. Det kaldes også gennemsnitsrenteprodukter. I den anden ende er der Unit-link opsparing, hvor du selv kan vælge hvordan din opsparing skal investeres i et udvalg af fonde. Midt imellem disse to poler er der i de sidste par år opstået en lang række nye produkter. De fleste af disse nye produkter forsøger at bygge bro imellem de to yderpoler. De forskellige produkter eller opsparingsmåder bliver gennemgået i lektion 4, men hvis du er nysgerrig kan du læse om dem allerede nu. Mange er i tvivl når de skal vælge hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Ofte skyldes det, at produkterne er svære at gennemskue, og mange er usikre på hvilken risiko der er forbundet med dem. Derfor er stadig mange danskere der vælger den "sikre" traditionelle pensionsopsparing. For nogen er den sikre vej også den rigtige vej, men for andre betyder det, at de afskærer sig selv for muligheden for at få et højere afkast på deres pensionsopsparing.

4 Side 4 á 19 sider Lektion 1 Værd at vide om obligationer og aktier Obligationer og aktier Hvordan prissættes obligationer og aktier? Højere afkast på aktier - er det en rimelig forventning? Hvad betyder omkostninger og afkast for opsparingen? Du skal selvfølgelig have et afkast på din pensionsopsparing, ellers er der ingen mening i at spare op. Men hvor meget betyder afkastet egentlig i det store billede og hvor kommer afkastet fra? Dette afsnit har til formål at give dig en grundlæggende viden om obligationer og aktier. Du vil lære hvilke egenskaber der kendetegner de to investeringsobjekter. Du kan også regne ud, hvor meget afkast betyder for størrelsen på din pensionsformue, når du går på pension. Obligationer og aktier Obligationer og aktier er begge investeringsobjekter. Det vil sige at man kan investere sine penge i begge dele, men der er nogle grundlæggende forskelle som er nødvendige at kende. Obligationer Kan defineres ved følgende egenskaber: En obligation er et lån. Det kan være til staten, til et realkreditinstitut eller til en virksomhed. Når du køber en obligation, låner du altså penge ud til for eksempel den danske stat. Det er på forhånd aftalt hvor meget låntager skal betale i rente - renten kaldes også for kupon. Obligationer har et aftalt tidspunkt for tilbagebetaling - løbetiden på obligationer kan være alt imellem 1 og 30 år. Risikoen ved obligationer er generelt meget lav. På erhvervsobligationer er der dog risiko for, at virksomheden går konkurs. I det tilfælde vil du være på lige fod med de øvrige kreditorer når konkursboet gøres op. At investere i obligationer må altså generelt anses for at være rimelig sikkert, da risikoen for at miste pengene er begrænset. På stats- og realkreditobligationer kan du risikere at lånet bliver indfriet i "utide". På realkreditobligationer sker det for eksempel i forbindelse med omlægning af lån. Det

5 Side 5 á 19 sider betyder at man får sin kapital tilbage tidligere end forventet, og at man derfor skal ud og geninvestere sin kapital - måske til en lavere rente. De forskellige pensionsselskaber udbyder obligationsinvesteringer på forskellige måder. I Skandia tilbyder vi investering i obligationer, hvor du investerer i en række forskellige obligationer på samme tid - en obligationsfond. Dermed er det en professionel fondsforvalter, der bestemmer, hvilke obligationer der skal investeres i, og det er fondsforvalteren, der sørger for at geninvestere, når et lån indfries i utide. Det er med til at nedsætte risikoen. Aktier Kan defineres ved følgende egenskaber: En aktie er en ejerandel af en virksomhed. Når du køber en aktie, køber du også retten til at få del i virksomhedens fremtidige overskud og udbytte. Der er ingen aftale om hvor meget du får i udbytte og overskud (kursstigning), eller om du får noget overhovedet. Du kan ikke vide hvornår du evt. får udbytte og overskud. Risikoen ved investering i aktier er, at virksomheden kan klare sig dårligere end forventet, hvilket vil resultere i faldende kurser og begrænset udbytte. Virksomheden kan også gå konkurs, og som aktieejer står du bagerst i køen til at få del i konkursboet. At investere i aktier medfører en højere risiko end ved investering i obligationer, omvendt er det også rimeligt at forvente et højere afkast. Risikoen ved aktier er, at du ikke ved om eller hvornår, du får det forventede afkast. Kursen kan altså både stige og falde. I Skandia tilbyder vi investering i en række forskellige aktier på samme tid - en aktiefond. Her er det en professionel fondsforvalter der bestemmer hvilke virksomheder der skal investeres i. Det er med til at nedsætte risikoen for dig. Andre pensionsselskaber og investeringsforeninger kalder det også puljer. Hvis du investerer i en dansk aktie, tager du del i én dansk virksomheds fremtid. Hvis du investerer i en aktiefond med danske aktier, tager du del i hele Danmarks fremtid.

6 Side 6 á 19 sider Hvordan prissættes obligationer og aktier? Prissætning af obligationer En obligation har altid en pålydende værdi på 100 kr. (kurs pari). I praksis handles obligationer både over og under kurs 100, afhængigt af hvor lang løbetiden er på dem, og hvilken rente der er aftalt på dem. Kursen på obligationer afhænger blandt andet af renteniveauet i Danmark. Når renten falder i Danmark, stiger kursen på obligationer - Hvorfor nu det? Lad os antage, at du gerne vil låne nogle penge ud. Du har mulighed for at købe en obligation med en rente på 4 % for 100 kr. Pludselig falder renteniveauet, og det bliver altså billigere at låne penge i bankerne. Nu vil låntager også have nedsat renten på obligationen, men det går ikke da den aftalte rente på en obligation er låst fast. Den eneste måde det kan lade sig gøre på, er altså at kursen på obligationen stiger. Derved får låntager mere end de aftalte 100 kr. men betaler stadig kun rente af de 100 kr. som er den pålydende værdi på obligationen. Prissætning af aktier Teoretisk kan man sige, at en akties værdi er lig med nutidsværdien af alt fremtidigt afkast og udbytte i virksomheden. I praksis er det dog i højere grad styret af de forventninger markedets aktører har til det fremtidige afkast og udbytte. Hvis mange investorer forventer, at en virksomhed kommer til at klare sig godt i fremtiden, vil der normalt være stor interesse for at købe virksomhedens aktier. En stor interesse kan være med til at hæve kursen på virksomhedens aktier på kort sigt, men på længere sigt skal virksomheden "leve op" til forventningerne, ellers vil interessen og dermed kursen, falde igen. For at frigøre afkastet på en aktieinvestering, må du sælge aktierne. Højere afkast på aktier - er det en rimelig forventning? Når mange langsigtede investorer vælger aktiemarkedet frem for obligationsmarkedet skyldes det, at de forventer at få et højere afkast end de kunne få på for eksempel statsobligationer som næsten er risikofrie. Investorerne vil altså have: Den risikofri rente + Betaling for den ekstra risiko

7 Side 7 á 19 sider Investorerne vil altid forsøge at finde de investeringer hvor den ekstra risiko belønnes bedst. At det er rimeligt at forvente et højere afkast på aktier hænger sammen med risikoen ved at investere i aktier. Investorerne er historisk set blevet belønnet for at påtage sig ekstra risiko. Hvis det ikke var tilfældet, ville ingen investere i aktier i dag. Hvis vi kigger på perioden fra oktober 1971 og frem til i dag, har det globale aktiemarked givet et gennemsnitligt årligt afkast på 9,44 %, målt ved MSCI World inkl. udbytter. (Kilde: Skandia Pension) Der har selvfølgelig været perioder med nedgang, men hvis vi kigger på rullende 10 års perioder, er der ikke en eneste 10 års periode der har givet et negativt afkast. Risikoen ved aktier belønnes, historisk set, med højere afkast. Risikoen for tab mindskes jo længere investeringshorisonten er. Som nævnt tidligere tilbyder Skandia investering i obligationsfonde og aktiefonde. Vi ønsker selvfølgelig at tilbyde vores kunder de bedste fonde på markedet, derfor laver vi grundige analyser af de fonde der kommer ind på vores fondspalette. Fondene analyseres også løbende når de er kommet ind på paletten. De forskellige pensionsselskaber på markedet, har forskellige måder at vurdere fonde og fondsforvaltere på. Denne korte film fortæller om processen med at udvælge fonde i Skandia (varighed: 6 minutter). Hvad betyder omkostninger og afkast for opsparingen? Afkast på vores pensionsformue kommer altså fra investering i aktier og obligationer, men hvor meget betyder dette afkast egentlig for din pensionsformue?

8 Side 8 á 19 sider Eksempel Du indbetaler kr. om året Du betaler 4 % i omkostning af dine indbetalinger Du får 4,5 % i gennemsnitligt årlig rente Forøgelse af opsparingen hvis du sparer 2 % i omkostninger Tidsperiode 5 år 10 år 20 år Værdiforskel kr kr kr. Forøgelse af opsparingen hvis du får 2 % mere i afkast. Tidsperiode 5 år 10 år 20 år Værdiforskel kr kr kr. Som du kan se har afkastet en langt større effekt på din pensionsformue end de omkostninger du betaler. Prøv at sætte dine egne tal ind i vores pensionsberegner og se hvad afkastet betyder for din pensionsformue.

9 Side 9 á 19 sider Lektion 2 Sådan hænger afkast og risiko sammen Hvordan måler du afkast? Hvordan måler du risiko? Hvad kan du bruge disse tal til? I lektion 1 lærte du, at der er risiko forbundet med at investere i både obligationer og aktier, og at der en sammenhæng mellem afkast og risiko. I denne lektion skal du beskæftige dig med, hvordan afkast og risiko måles samt hvordan du kan sætte afkast og risiko i forhold til hinanden. Du lærer, hvordan du kan sammenligne investeringer med det formål, at identificere den investering der har givet det bedste afkast i forhold til risikoen. Hvordan måler du afkast? Afhængigt af hvor du finder oplysningen, kan du støde på to forskellige tal der fortæller hvor stort afkastet på en investering har været: Totalt afkast Gennemsnitligt årligt afkast Eksempel på totalt afkast Du investerer 100 kr. Værdien stiger til 200 kr. Hvor stort er afkastet? Regnestykket fortæller altså, at du har haft et totalt afkast på 100 %, men det fortæller ikke noget om hvor lang tid, du har været om at opnå dette afkast. Sammenlign afkast med forrentning Hvis du vil sammenligne afkastet på en fond med den forrentning, du kan få i en traditionel pensionsordning, kan du ikke bruge det totale afkast. Her skal du bruge det gennemsnitlige årlige afkast. Hvis vi antager at ovenstående eksempel med de 100 % i afkast er en periode på 5 år, så vil det gennemsnitlige årlige afkast være 15 %. Vi kan ikke bare dele de 100 % med 5 år, da vi skal tage højde for renters rente effekten. Som du kan se i nedenstående eksempel, får du også rente af de tidligere års renter - det er det der kaldes renters rente effekten.

10 Side 10 á 19 sider Vi tester: År 1: % = 115 kr År 2: % = 132 kr År 3: % = 152 kr År 4: % = 174 kr År 5: % = 200 kr Det stemmer. Se hvordan du selv beregner det gennemsnitlige årlige afkast. Hvordan måler du risiko? Nu kender du forskel på totalt afkast og gennemsnitligt årligt afkast. Isoleret set, fortæller afkastet blot hvor meget du har "tjent" på din investering, det siger derimod ikke noget om, hvor stor risikoen på investeringen har været. Altså hvordan "rejsen" fra A til B har været. Det er vigtigt at vide hvor store udsving, man kan forvente undervejs i opsparingsperioden. Altså hvor risikofyldt investeringen har været. Til at måle denne risiko bruger vi begrebet: standardafvigelse. Standardafvigelsen fortæller hvor meget en investering gennemsnitligt har svinget på begge sider af sit middelafkast. Standardafvigelsen udtrykkes som et årligt gennemsnit. I eksemplet fra før var det gennemsnitlige årlige afkast på 15 % over en 5-årig periode. Lad os antage, at den årlige standardafvigelse var på 25 %. Groft sagt fortæller det os, at vores afkast har svinget 25 % point på hver side af det gennemsnitlige afkast. Se fig. 1. De faktiske udsving kan både have været både større og mindre i perioder, men standardafvigelsen er et udtryk for det årlige gennemsnit, ligesom afkastet. Fig. 1.

11 Side 11 á 19 sider Høj og lav risiko Nu har vi et mål for risiko, men hvad er så høj risiko og hvad er lav risiko? Det er individuelt, hvad vi betragter som høj risiko, og det hænger både sammen med vores risikovillighed og vores investeringshorisont. Hvis vi skal forsøge at sige noget generelt om risiko, kan vi udtrykke risikoen ved nedenstående tabel. Vi kan bruge den som en slags risikotermometer: Risikoniveau Standardafvigelse Obligationer Aktier Meget lav 0-5 % 100 % 0 % Lav 6-10 % 75 % 25 % Middel % 50 % 50 % Høj % 25 % 75 % Meget høj > 20 % 0 % 100 % Det er svært at sætte nogle præcise grænser imellem de forskellige niveauer, så regn med et spænd på +/ %. Jo højere den samlede aktieandel er i din investering, jo højere risiko må du forvente.

12 Side 12 á 19 sider Hvad kan du bruge disse tal til? Nu har du lært de vigtigste måleenheder for både afkast og risiko. Gennemsnitligt årligt afkast Årlig standardafvigelse Begge tal er interessante, men de kan være svære at sammenligne. Hvilken af disse to investeringer har for eksempel været bedst: Fond A: Afkast 22,90 % - Standardafvigelse 15,47 % Fond B: Afkast 24,05 % - Standardafvigelse 17,27 % Hvis du udelukkende kigger på afkastet, er du næppe i tvivl om, at fond B har gjort det bedst, men hvad med risikoen undervejs? Det er ikke uinteressant hvor meget risiko, du har påtaget dig for at opnå et givent afkast. Jo højere risikoen har været, jo mere har værdien af investeringen svinget undervejs. Til at måle forholdet mellem afkast og risiko anvender vi Sharpe ratio, som måler det risikojusterede afkast. Sharpe ratio fortæller dig, hvor meget afkast du har fået pr. risikoenhed. Udregningen er simpel, man dividerer simpelthen afkastet med standardafvigelsen: Fond A: (22,90/15,47) - Sharpe ratio = 1,48 Fond B: (24,05/17,27) - Sharpe ratio = 1,39 Målt med Sharpe ratio har Fond A altså givet det højeste risikojusterede afkast. Det betyder, at forvalteren i Fond A har givet den bedste belønning for den risiko, der har været i fonden. Som tommelfingerregel er en Sharpe ratio over 1, ret godt. (Kilde: Sharpe.dk )

13 Side 13 á 19 sider Lektion 3 Spred din risiko Fondsforvalterne arbejder for dig Hvad betyder risikospredning, og hvordan kan du sprede din risiko? Glem "Market Timing" Skandia tilbyder investering i fonde, men hvorfor er det en god idé? I dette afsnit kigger vi på hvad en fondsforvalter laver, og hvilken værdi det giver dig. Du skal også lære, hvordan du spreder din risiko og hvorfor det ikke gælder om at købe og sælge på det helt rigtige tidspunkt. Forvalterne arbejder for dig En fond er en forening, hvor flere investorer går sammen om at investere deres penge - for eksempel i danske aktier. En fondsforvalter er altså en slags bestyrer af en fond, men hvad er fondsforvalterens opgave? I store træk kan man sige, at forvalterens fornemste opgave er: At give dig et bedre afkast end det generelle afkast, på det marked fonden investerer i. Vel at mærke, uden at øge risikoen betydeligt i forhold til markedet. Forvalterne har forskellige måder at arbejde på, og har forskellige opfattelser af hvordan man skal investere. Disse holdninger og opfattelser kaldes også for deres investeringsfilosofi. Når du skal investere penge i en fond, kan du læse i fondens prospekt (en beskrivelse af fonden) hvilken type aktiver, fonden eller afdelingen planlægger at investere i (aktier, obligationer eller andre værdipapirer). Aktieafdelinger forklarer også, hvilken type selskaber, de vil investere i. Det kan for eksempel være små selskaber, vækstselskaber eller værdiselskaber. Skandia arbejder sammen med en lang række nationale og internationale fondsforvaltere. Fælles for dem er, at de er udvalgt på baggrund af deres evner til at skabe merafkast til kunderne. Skandia forvalter ikke selv nogen fonde. Man kan sige at Skandia forvalter forvaltere. Her kan du se en oversigt over de fonde Skandia tilbyder, og du kan læse mere om dem hvis du klikker på fondens navn.

14 Side 14 á 19 sider Hvad betyder risikospredning, og hvordan kan du sprede din risiko? Risikospredning er i virkeligheden blot et andet udtryk for det gamle ordsprog "Du skal ikke lægge alle æggene i samme kurv". I den finansielle verden kaldes det diversifikation med et endnu finere ord. Risikospredning er vigtig, når du skal vælge investeringsstrategi. Som nævnt tidligere spreder du allerede risikoen ved at spare op i fonde, frem for i enkelte virksomheder, men du kan selv gøre mere for at sprede risikoen. Du kan for eksempel sprede risikoen på følgende måder: Køb fonde fra forskellige geografiske områder. Køb regelmæssigt. Geografisk spredning: Hvis du selv vil vælge fonde, kan du kombinere fonde fra forskellige geografiske områder. Hvis du for eksempel gerne vil investere i en europæisk aktiefond, så kan du sprede risikoen ved samtidig at investere i en anden fond fra et andet geografisk område - for eksempel en amerikansk aktiefond. Hvis du synes det er svært at vælge de rigtige fonde, kan du selvfølgelig overveje, om du i stedet skal vælge en af de porteføljer, som selskabet har sammensat på forhånd. Køb regelmæssigt: Når du skal investere i fonde, er det en god idé at sprede indbetalingerne i stedet for at sætte et stort beløb ind på én gang. Ved at købe regelmæssigt, køber du til forskellige kurser, og dermed bliver du mindre sårbar overfor de udsving, der er på markederne. Du køber altså både når kurserne er høje, og når de er lave, det betyder at udsvingene i afkastet bliver mindre over tid. På en pensionsopsparing indbetales der efter normalt en gang om måneden eller i hvert fald en gang om året. Denne spredning af indbetalingerne er altså også med til at sprede risikoen. Glem "Market timing" Nogle investorer tror på, at det kan betale sig at forsøge at "Time" markedet - altså købe på det helt rigtige tidspunkt. Det kan være når kurserne er lave, lige efter særlige begivenheder eller når bøgen springer ud.

15 Side 15 á 19 sider Skandias holdning er, at det ikke er nogen god idé. Vi tror ikke, det er muligt at spå om den nærmeste fremtid, og derfor er det også umuligt at sige, hvornår det "rigtige tidspunkt" er. I nedenstående eksempel kan du se hvad forskellen er på at ramme rigtigt og forkert hvert år, men endnu vigtigere, hvad konsekvensen er for den som ikke forsøger at ramme et bestemt punkt, men blot sætter pengene ind hvert år den 1. januar. Sammenligningen viser det gennemsnitlige årlige afkast, på 3 forskellige markeder. Verdens dårligste investor ramme det højeste punkt på markedet hvert år - han køber altså hvert år, når det er dyrest. Hr. Hansen placerer sine penge den 1. januar hvert år - han køber altså både dyrt eller billigt. Verdens bedste investor rammer det laveste punkt på markedet hvert år - han køber altså hvert år, når det er billigst. De tre investorer er sammenlignet over en 5-årig periode (31/12/95-31/12/00) Verdens dårligste Hr. Hansen Verdens bedste USA +7,2 % +14,1 % +14,6 % Europa +11,5 % +19,0 % +19,2 % Norden +21,3 % +33,3 % +33,5 % Kilde: Fidelity & MSCI Indices Det er tydeligt at ham, der rammer det højeste punkt hvert år, klarer sig betydeligt dårligere end ham, der rammer det laveste punkt hvert år. Der er altså stor forskel på den dårligste og den bedste. Det interessante er imidlertid, at den investor som ikke forsøgte at time markedet, klarer sig næsten lige så godt som den bedste.

16 Side 16 á 19 sider Lektion 4 Hvordan skal din portefølje se ud? Spørgsmål du skal stille dig selv før enhver investering Vælg det rigtige produkt I de foregående lektioner har du lært om afkast og risiko. Du ved hvor afkastet kommer fra, og du ved, hvordan du kan måle den risiko, der er forbundet med at investere. I denne lektion samler vi trådene, og går tæt på beslutningsprocessen bag det, at vælge den rigtige pensionsopsparing. Spørgsmål du skal stille dig selv før enhver investering Når du skal i gang med at spare op, eller hvis du ønsker at ændre den måde, du sparer op på i dag, er der en række spørgsmål, du skal stille dig selv. Hvad skal opsparingen bruges til? Her skal du fastlægge, hvad formålet er med din pensionsopsparing. Skal opsparingen være sikkerhedsnettet i den tredje alder, eller er der tale om en "overbygning" til en eksisterende opsparing. Hvor lang er min investeringshorisont? Hvornår skal du bruge pengene, og skal de udbetales på en gang eller over en årrække? Hvis pensionen skal udbetales over en 15-årig periode, kan du overveje, om du vil regne udbetalingsperioden, eller en del af den, med i din investeringshorisont. Husk, at jo længere tid der er til du skal bruge pengene, jo mindre sårbar er du overfor risiko. Indflydelse på opsparingen? I hvilket omfang ønsker du at have indflydelse på, hvordan din pensionsopsparing investeres? Vil du bestemme selv - helt eller delvist - eller vil du overlade hele ansvaret og alle beslutningerne til dit pensionsselskab? Du skal altså gøre op med dig selv, i hvilket omfang du ønsker at have indflydelse på investeringerne. Vil du indgå i et fællesskab med andre og dele det afkast selskabet opnår, eller vil du tage ansvaret selv til gengæld for at få dit "eget afkast" hvert år.

17 Side 17 á 19 sider Hvor risikovillig er jeg? Du skal gøre op med dig selv, hvordan du har det med udsving i opsparingens værdi. Er det vigtigt for dig, at værdien af din opsparing bevares igennem hele opsparingsperioden, eller søger du et højt langsigtet afkast og accepterer udsving i opsparingen? Få hjælp til at kortlægge din risikovillighed. Vælg det rigtige produkt Vores opfattelse af risiko er individuel, og vores ønsker og behov er forskellige. Det er derfor næsten en umulig opgave, at tage beslutning om pensionsopsparing på andres vegne. Som nævnt i indledningen til Lær og vind, kan produkterne på markedet groft set deles op i tre grupper eller opsparingsmåder. Traditionel Unit-link Nye produkter Traditionel pension En traditionel pensionsopsparing tager udgangspunkt i en ydelsesgaranti. Ud fra de indbetalinger du foretager, beregner pensionsselskabet en garanteret ydelse, som du altid er sikret uanset hvordan de finansielle markeder udvikler sig. Du har ikke selv nogen indflydelse på, hvordan dine pensionsmidler investeres. De garanterede ydelser bliver i dag beregnet på baggrund af en rente på 1,5 %, men den faktiske rente på opsparingen kan sagtens være højere. I dag ligger niveauet på det danske pensionsmarked omkring 4,5 % til 5 %. På en traditionel pensionsopsparing får alle kunderne samme rente hvert år, uanset om de har kort eller lang tid til pensionering. For at være sikre på, at de kan leve op til garantierne i de traditionelle pensionsopsparinger, investerer selskaberne en del af kundernes penge i sikre aktiver, typisk obligationer. Finanstilsynet kræver, at minimum 30 % er placeret i obligationer, men mange selskaber har helt op til 70 % placeret i obligationer. En ydelsesgaranti kan være attraktiv, hvis du ønsker den sikkerhed der ligger i at vide, hvor meget du som minimum får når du skal pensioneres. Det kan også være attraktivt, hvis du for eksempel har kort tid til pensionering. Mange traditionelle pensionsselskaber investerer som nævnt en stor del af midlerne i obligationer. Det er med til at sikre kunderne et stabilt afkast, men samtidig betyder det også, at du ikke kan forvente at få det fulde udbytte af de højere afkast på aktiemarkederne.

18 Side 18 á 19 sider For at udligne de udsving der altid er i afkastet, hensætter selskaberne en del af afkastet fra de gode år og giver det i stedet tilbage i de år, hvor afkastet ikke er så godt. Unit-link pension På en Unit-link pension investerer du selv dine penge i fonde. Det kan være aktiefonde, obligationsfonde eller blandede fonde. Fondene giver et afkast ud fra de værdipapirer som fonden investerer i, til gengæld er der ikke nogen garanti tilknyttet en Unit-link pensionsopsparing. Du kan frit vælge hvilken eller hvilke af de fonde som selskabet tilbyder, du vil investere dine penge i. De fleste selskaber tilbyder dog også, at du kan vælge mellem nogle porteføljer der er sammensat af selskabet. Her findes den rigtige sammensætning normalt ud fra risikovillighed og investeringshorisont. Du får selv det afkast fonden opnår på sine investeringer. Det betyder, at du kan se den direkte effekt af markedernes udvikling i både opgang og nedgang. Der er som udgangspunkt ikke nogen garanti tilknyttet denne form for opsparing, men flere og flere selskaber tilbyder, at du kan købe dig til en garanti. Udover at du betaler en pris for garantien, må du også forvente, at der er indskrænkninger i hvilke fonde du kan placere pengene i. Nye produkter Der er kommet mange nye opsparingsprodukter på markedet. De fleste nye produkter ligger i området mellem traditionel pensionsopsparing og Unit-link. Det er svært at sige noget entydigt om de nye produkter, for de er meget forskellige, de har dog nogle fælles træk: Det er individuelle løsninger hvor der, i større eller mindre grad, tages højde for din risikovillighed og investeringshorisont Der kan være hjælp til at fastlægge en personlig risikoprofil Der er ofte mulighed for løbende tilpasning af risikoprofil og for nogle produkters vedkommende sker det automatisk på baggrund af din alder Selskaberne ønsker at give kunderne mulighed for et højt afkast, og det kan ofte være svært i den traditionelle pensionsopsparing hvor garantierne tvinger selskaberne til at investere defensivt. Unit-link som er det ultimative frie valg giver denne mulighed, men mange danskere føler sig ikke rustet til at tage beslutninger om hvilke fonde, de skal placere deres pensionspenge i. De nye produkter forsøger at bygge bro imellem disse to vidt forskellige opsparingsmåder. Det aktive valg Du skal spørge dit pensionsselskab, hvilke produkter de tilbyder, og bede dem forklare, hvordan produkterne virker. Hvad er det du får, og lige så vigtigt hvad er det, du ikke får?

19 Side 19 á 19 sider Læs om Skandia's opsparingsprodukter Dine svar på spørgsmålene i det første afsnit afspejler din opsparings- og risikoprofil. Ud fra disse svar, skal du vælge det produkt som bedst opfylder dine ønsker og behov. Pensionsopsparing er en langsigtet investering, så det er vigtigt, at du vælger rigtigt fra starten - Det er nemlig de første penge, du indbetaler, som bærer den største del af afkastet fordi de er investeret i længst tid. Du bør også tage din opsparings- og risikoprofil op til overvejelse med jævne mellemrum - for eksempel hvert femte år. Her skal du afgøre om din opsparings- og risikoprofil har ændret sig, og om du stadig har det produkt, som opfylder dine ønsker og behov.

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne OpsparingPlus Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne Vi tager hånd om din opsparing OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker sikkerhed for, at dine penge bliver plejet af

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Fremtidens finansielle serviceydelser

Fremtidens finansielle serviceydelser NFT 2/1999 Fremtidens finansielle serviceydelser af Ansvarhavende aktuar., Direktør, Skandia, Søren Schock Petersen og Marketingchef, SkandiaLink, Trine-Maria Kristensen Søren Schock Petersen Det er i

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i Anbefalingsmatricen Har du valgt Danica Link uden udbetalingsgaranti, kan du se i tabellen, hvilken -portefølje vi anbefaler dig, alt efter din risikovillighed, og det antal år der er til du skal på pension.

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere