STRATEGI. SCS i bevægelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI. SCS i bevægelse"

Transkript

1 STRATEGI 2015 SCS i bevægelse

2 INDHOLDSFORTEGNELSE August 2014 Socialpsykiatrisk Center Slagelse Sorøvej 8, Slagelse Tryk: Lasertryk Foto: SCS Strategi 2015 / SCS i bevægelse 5 Vores vision 6 Vores mission 7 Vi sætter borgeren i centrum 8 Vores fem tænkninger 9 Bevægelse, krop og sind 10 Recovery støtte 11 Borgerinddragelse og medborgerskab 12 Mindsteindgreb 13 Netværk 13 Vores innovative kultur blomstrer mere og mere op 14 Vores billeder af en fremtid med masser af udvikling i SCS 16 Vores vigtigste udviklingsområder og tendenser på vej i SCS 18 Vores organisation 20 Vores ord og begreber 21 Ved sammenlægningen til et center efter kommunalreformen i 2007, brugte vi først og fremmest vores Strategi 2010 og vores energi på at finde et fælles socialpsykiatrisk ståsted i Slagelse Kommune. I 2010 lavede vi sammen Strategi 2015, som skulle skabe retning for vores fælles udviklingsproces i SCS. Vi er kommet langt op ad udviklingsstigen. Vi har nået mange af de mål, vi satte os med Strategi 2015 tilbage i 2010 så vi er nået meget længere end forventet. Det har været en omfattende, krævende, men også meget inspirerende omstilling med masser af nerve og energi. Vi kan i kølvandet af processen se, at vi har styrket både vores kvalitet i indsatserne og vores fællesskab. Vi forstår os selv og omverdenen anderledes i dag. Vores syn på borgerne, på borgernes netværk og pårørende, på samarbejdspartnere og på vores velfærdsindsatser har ændret sig i takt med det øvrige samfunds bevægelse og med den faglige udvikling, vi har gennemgået. Det betyder også, at vi i dag arbejder på en anden og mere både udviklingsorienteret, samskabende, kvalitativ og meningsgivende måde, som borgerne generelt er gladere for og bedre hjulpet med. Det er på mange måder lykkedes os at skabe det center og de resultater, vi sammen drømte om i Vi har fået etableret en meget stærk kultur for vores videre rejse, præget af entreprenørånd, gensidig anerkendelse, idealisme, mod, engagement og en stor passion for at støtte vores borgere. Det er derfor med glæde og forventning, at vi med denne opdaterede Strategi 2015, både gør status, matcher strategiens formuleringer med vores nuværende organisatoriske kraft og sætter kursen mod nye landvindinger. Det skal gerne yderligere tydeliggøre vores retning og styrke vores fællesskab i SCS og ikke mindst forstærke støtten til borgerne på deres vej mod recovery. God læselyst Eddie Göttsch Centerleder, SCS Layout: Michael Lund Visionen lever i hverdagen

3 VORES MISSION VORES FORMÅL/ STRATEGI 2015/ SCS I BEVÆGELSE VI SKABER AKTIVT HÅB OG MULIGHEDER FOR BEDRING HOS BORGERE MED PSYKOSOCIALE VANSKELIGHEDER Formålet med vores indsatser handler med andre ord om at tilbyde gode, styrkende relationer og rammer, hvor de udfordrede borgere, vi støtter, henter hjælp, inspiration, energi, mening og håb til at komme sig fra deres aktuelle udfordringer og livssituationer Eddie Göttsch, Centerleder, SCS I 2010 indbød vi hele vores organisation til den store fælles opgave, det var at skabe en ny fortælling, en ny strategi, en ny vision og en fælles forståelse sammen. Det var en inspirerende proces. Med strategien i 2010 satte vi en bevægelse i gang i SCS. En bevægelse mod at samle, forny og styrke SCS: Og det er på mange måder lykkedes: Vi er blevet en bevægelse, vi arbejder med bevægelse og vi er i bevægelse både som organisation og som mennesker. Virkeligheden har overgået vores fantasi og vi har for længst overhalet meget af indholdet i strategien. Mange af de mål, vi satte os for, er for længst levet ud og vi har på flere områder ændret vores kurs undervejs. Så nu har vi behov for at samle op på vores bevægelse siden 2010 og for at sætte nye mål for vores center ved at formulere en strategi, som sætter nye mål og viser os vejen i det kommende år. Indtil 2015, hvor vi igen inviterer til en ny stor, inspirerende strategiproces, som involverer hele vores center. OM STRATEGIEN Denne opdaterede strategi bygger videre på strategien fra Opdateringen bygger på en interviewrunde med ledergruppen og udvalgte medarbejdere. Selve implementeringen af Strategi 2015 sker løbende i tæt dialog mellem ledere og medarbejdere om, hvordan strategiens mål og initiativer skal leves ud. Denne dialog understøttes den af en bredt sammensat styregruppe og foregår bl.a. når vi to gange om året holder træf og på vores strategicafeer 4 gange om året. Den tætte og løbende dialog hjælper os med at udvikle og fastholde vores strategi, så vi kan lykkes med at føre vores vision og målsætninger ud i livet - til gavn for borgere med psykosociale vanskeligheder. 4 5

4 VORES VISION/ +VORES MISSION/ Det er vores FORMÅL. Vores HVORFOR. Vores formål er, at vi skal støtte borgerne i processen med at komme sig så de kommer videre i livet stærkere, sundere og i større trivsel end før. Det er det, vi går på arbejde for hver VI VIL VÆRE DET INVITERENDE, AKTIVE FÆLLESSKAB + Vi vil i udpræget grad involvere og aktivere borgerne og deres netværk i fællesskaber + Vi vil være det positivt inspirerende fællesskab som udviklingsplatform for borgerne og deres netværk + Vi vil som ansatte være et attraktivt og lærende arbejdsfællesskab VI VIL VÆRE ET NATIONALT FYRTÅRN + Vi vil være kendt for vores høje praktiserede faglighed og troværdighed + Vi vil være en tydelig inspiration for andre i Danmark + Vi vil præge den socialpsykiatriske debat og udvikling i Danmark VI VIL VÆRE DET ROBUSTE OG UDVIKLINGSDYNAMISKE CENTER + Vi vil være fagligt og organisatorisk solidt forankret i centeret + Vi vil opleves som en tilpasningsdygtig og fleksibel organisation, der matcher de aktuelle behov og tendenser + Vi vil være innovative, effektive og modige i vores udviklingsfokus MEGET MERE END ET JOB + Vi vil med bevidst stolthed fortælle andre om vores arbejde + Vi vil med vores sprog og handlinger gøre hinanden bedre + Vi vil tiltrække, uddanne og fastholde de bedste medarbejdere ved at være en spændende og udfordrende arbejdsplads + Vi vil yde en særlig kvalitativ indsats og kendes for vores udtalte socialfaglige medmenneskelighed + Vi vil opleves som den særligt gode samarbejdspartner i alle sammenhænge + Vi vil leve vores værdier og udfolde dem i alle vores handlinger OM VISIONEN Visionen blev til i Den er vores ledestjerne, som udpeger vores retning og bevægelse i hverdagen. På bagsiden kan du se eksempler på, hvordan vi udlever visionen. VI SKABER AKTIVT HÅB OG MULIGHEDER FOR BEDRING HOS BORGERE MED PSYKOSOCIALE VANSKELIGHEDER dag. Og det er det, der giver os energi og mening i arbejdet. Og det er det, som er motiverende for alt, hvad vi gør. Der er altid håb og vi stopper aldrig med at tro på, at borgerne kan komme sig. Og finde gnisten og glæden ved livet igen. Selve det, at der er håb, er i sig selv stimulerende for den enkeltes recovery-proces. Det viser recovery-forskningen. Vi ønsker, at borgerne føler sig set, mødt og værdsat af os i SCS. Og vi støtter dem i at se sig selv og deres situation i et nyt perspektiv. Og i at lære nye teknikker og færdigheder, der kan styrke dem og give dem muligheden for at mestre og skabe sig et rigt, selvforvaltende liv med en høj livskvalitet. Og vi vil gå langt for at tilpasse og tilrettelægge vores indsatser til den enkelte borgers behov, fordi vi forstår, at borgernes udfordringer og livssituationer er vidt forskellige, variable og unikke. Det kræver, at vi er optagede af at være åbne og lyttende i vores møde med borgerne. 6 7

5 VI S Æ TTER BO R GE R E N I CE N T R U M / VORES FEM TÆNKNINGER/ VI SER BORGEREN SOM AKTØREN I SIT EGET LIV Borgeren har ikke længere en passiv rolle som den, der modtager hjælp. Borgeren er ansvarlig for sit eget liv og er aktiv skaber af sit eget liv. Og derfor møder vi borgeren som medborger. Det betyder, at vi betragter borgeren som en ligeværdig person med ressourcer, rettigheder og pligter også til at bidrage. Vi er på vej væk fra passiv pleje og praktisk omsorg til aktiverende hjælp. Vi hjælper ikke borgeren, hvis vi blot gør tingene for ham eller hende uden at afsøge, hvordan den enkelte borger selv kan tage ansvar og bidrage. Vi får som mennesker værdi for os selv og for andre når vi selv kan tage ansvar og bidrage til andre. Vi trives bedst med at være uafhængige, at kunne selv i forbundethed med andre. Det giver selvværd og selvtillid og styrke på vejen til at mestre sit eget liv. Vi skræddersyr vores støtte sammen med borgeren Vi går langt for at nå borgeren, der hvor borgeren er. Vi orienterer os systematisk i relevante faglige miljøer lige fra praksis til forskning og er hele tiden på udkig efter nye metoder og muligheder for at støtte borgerne. Det er den måde, vi gerne selv ville behandles på, hvis det var os selv. For vi kan alle blive ramt af psykisk krise eller få psykosociale vanskeligheder. Ikke to mennesker er ens. Og derfor er to forløb heller ikke ens. Hvert menneske er udfordret på sin egen måde. Så vi ser på hvad virker? for den enkelte borger. Vi sætter derfor borgeren i centrum og skræddersyr forløbet sammen med den enkelte borger. Og her er vi ikke bange for at gå nye veje for at samarbejde bedst muligt med borgeren. Vi konstruerer altså vores tilbud om støtte og hjælp individuelt og sammen med borgeren. Vi tilrettelægger vores tilbud, så vi bedst muligt understøtter den enkelte. På den måde støtter vi den enkelte borgers vej til at mestre sit liv ved egen kraft. Og det er det hele værd, når en borger pludselig flytter sig og i mange tilfælde bliver helt rask. Vi arbejder ud fra fem centrale tænkninger for at støtte vores borgere bedst muligt til at komme sig. NETVÆRK 2+2 er 5 MEDBORGERSKAB De fem tænkninger er rygraden i vores måde at tænke, forholde os og arbejde på i SCS. De fem tænkninger er forbundne, griber ind i hinanden og supplerer hinanden. hvad er dit bidrag? MINDSTEINDGREB mest muligt ansvar FYSISK AKTIVITET mere end bare sundhed RECOVERY STØTTE det virker jo 8 9

6 BEVÆGELSE, KROP OG SIND/ FYSISK AKTIVITET MERE END BARE SUNDHED RECOVERY STØTTE/ VI TROR PÅ BORGEREN - DER ER ALTID HÅB Bevægelse, krop og sind er på kort tid blevet et centralt omdrejningspunkt i vores faglige platform. Fysisk aktivitet har en stor betydning i den enkeltes proces med at komme sig. Derfor satser vi i SCS på at gøre fysisk aktivitet til en væsentlig del af behandlingen og på at integrere fysisk aktivitet i dagligdagen i hele SCS. Det gør vi bl.a. ved at uddanne bevægelsesambassadører blandt medarbejdere og borgere. Og så samarbejder vi med lokalsamfundet om at skabe nogle aktiviteter for borgerne bl.a. samarbejder vi med idrætsforeningen Trelleborg IF. Der er både sundhedsmæssige, sociale og psykologiske fordele ved fysisk aktivitet, når man har psykosociale vanskeligheder: Sundhedsmæssige fordele Vi ved, at fysisk aktivitet er godt for sundheden. Og vi ved, at mennesker med en psykiatrisk diagnose lever år kortere end andre. Og det er især på grund af de livsstilsproblemer, der opstår, når man lever i isolation, ensomhed og passivitet. Vi ved også, at 78 % af psykisk syge lever med to eller flere fysiske sygdomme oveni deres psykiske udfordring. Sociale fordele Vi ved også, at fysisk aktivitet er socialt inkluderende, afstigmatiserende og at fysisk aktivitet i fællesskab har en stor, psykosocial effekt. Her er fysisk aktivitet et redskab for, at borgeren føler sig i samklang med verden og skaber resonans med andre mennesker. Ofte siger mennesker med psykiske vanskeligheder, at fysisk aktivitet giver lyst til at være sammen med andre, og at den fysiske aktivitet giver ro, så man bedre kan være sammen med andre. +følelser og sanser. Og netop ved at arbejde systematisk og metodisk med fysisk aktivitet kan tanker, følelser og sanser integreres, og man kan reetablere evnen til at mærke sig selv. Psykologiske fordele Det er også velkendt, at fysisk aktivitet har en positiv psykologisk effekt. Men det overses ofte, at bevidstheden er forankret i kroppen således at krop og bevidsthed indvirker på hinanden og er gensidigt afhængige. I SCS forstår vi mennesket som et subjekt, der består af både krop og bevidsthed og som vi kalder kropssubjektet. Med fysisk aktivitet og motion stimuleres bevidstheden således gennem kroppen. Og gennem fysisk aktivitet kan borgerne derfor finde ind til sig selv og opøve evnen til at mærke sig selv. Psykisk krise og ustabilitet medfører en manglende evne til at integrere tanker, Derved styrkes forudsætningen for, at den enkelte kan komme sig og atter mestre sit eget liv. De fleste mennesker har været fysisk aktive tidligere i livet. Og disse aktiviteter sætter aftryk i et menneskes kropsskema, som populært sagt er kroppens hukommelse. Gennem fysisk aktivitet kan borgeren forbinde sig med disse positive oplevelser fra tidligere og dermed genfinde evnen til at mærke sig selv. Vores mål er derfor, at mennesker med psykiske vanskeligheder udvikler evnen til at mærke sig selv og derved skaber en bedre platform for at komme sig. I SCS tror vi på, at mennesker i psykisk krise kan komme sig, og at selv mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan komme sig og blive sundere, stærkere og gladere. Mennesker med psykosociale vanskeligheder kan komme sig, komme videre og blive raske og få et godt selvforvaltende liv med job, venner, kærlighed og livskvalitet. Vi ved det, for der er forskning bag. Vi ser derfor psykisk krise og sindslidelse, som en midlertidig tilstand. Recovery er en unik individuel proces, som den enkelte gennemlever for at komme sig. Det er vores opgave at tilbyde en rehabiliterende ramme og den socialfaglige platform, der skal til for, at vi kan inspirere og støtte den enkelte borger i sin proces for at komme sig. Og det skal ske på den måde, som vi selv kunne tænke os at blive støttet, hvis vi blev ramt. Vi støtter borgeren i at finde løsninger, opspore og opdyrke netværk og i at se nye muligheder, nye perspektiver og finde nye redskaber til at få det bedre. Med respekt, ligeværdighed, anerkendelse og positiv inspiration. Vi ser borgeren som ekspert i sit eget liv. Og vi støtter borgeren i at tage personligt ansvar, bestemme over sit eget liv og finde styrken og troen på sig selv. Målet med recovery er at blive i stand til at genvinde kontrollen med sit eget liv og leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, man kan have indimellem

7 BORGERINDDRAGELSE OG MEDBORGERSKAB/ INDDRAGELSE GIVER EJERSKAB OG VIRKELYST Vi vil skabe de bedst mulige rammer og vilkår, så den enkelte borger kan udvikle sine kompetencer og sit potentiale og mulighed for at spille en aktiv og myndig rolle i sit eget liv. Og vi arbejder på at styrke den sociale inklusion og samfundsmæssige anerkendelse af de borgere, der bruger vores tilbud. Vores recovery-bevidsthed viser sig efterhånden mere og mere i praksis i vores handlinger. Vi involverer borgerne mere aktivt de er med til at bestemme, hvordan deres eget forløb skal være. Som organisation inddrager vi også borgeren i organisationens udviklingsopgaver og i at tage del i vores feedback-kultur. Og vi er også begyndt at skabe rum for frivilligt arbejde og peer ansættelser. Vi støtter den enkelte i at være en aktiv medborger, der i vid udstrækning tager ansvar for sit eget liv og for sin omverden. Vi møder derfor borgeren med en forventning om, at han eller hun deltager aktivt og bidrager i den udstrækning, det er muligt fx i vores gruppeudviklingsforløb. Borgerens deltagelse rækker derfor ud over borgerens egen situation og liv. Og det bidrager til andres situation og liv, når borgerne hjælper hinanden. Og så styrker det borgerne i deres egen udvikling at hjælpe og bidrage. Selvom man midlertidigt har psykosociale vanskeligheder, er man stadig i stand til at træffe valg og tage ansvar for sit eget liv. MINDSTEINDGREB/ Det er et meget stort indgreb i ens liv at være i psykisk krise. Derfor er vi særligt opmærksomme på, at vi ikke griber for meget ind i borgerens liv med vores måde at hjælpe og støtte på. Derfor vælger vi altid det mindst mulige indgribende tilbud sammen med den enkelte borger. Og vores tilbud skal NETVÆRK/ Det er sammen med andre mennesker, at vores selvværd og identitet bliver dannet og udviklet. Derfor er det også sammen med andre mennesker, at muligheden for at få det bedre er størst. Netværk og pårørende er noget af det, der har størst indflydelse på en recovery-proces. Det viser forskningen. Og derfor arbejder vi for at skabe betingelserne for at styrke borgerens netværk og relationer til andre mennesker. helst være midlertidigt og kortvarigt alt efter hvad, vi og borgeren i fællesskab vurderer, er bedst for den enkelte borger. Det kræver fleksibilitet og smidighed fra vores side at ramme den mindst indgribende støtte, som bidrager til borgens recovery. Og det er vigtigt, VI BLIVER TIL I VORES RELATIONER Ingen mennesker har godt af at være ensomme og isolerede. Og det sker ofte for borgere, der ikke har det godt psykisk, at de isolerer sig mere og mere. Derfor er vi meget opmærksomme på at styrke borgerens netværk og den enkeltes sociale inklusion. Derfor er vi også opmærksomme på de ressourcer, der ligger i borgerens eget netværk, som ofte blot venter på at blive aktiveret. Vi vil væk fra den tanke, at det alene er blevet samfundets VI YDER HJÆLP TIL SELVHJÆLP at vi som medarbejdere kan træde til eller trække os alt efter hvor meget overskud borgeren har, og hvor meget borgeren kan klare selv. Vi yder hjælp til selvhjælp. Og vi inddrager og samarbejder med borgeren om den hjælp og støtte, han eller hun får. ansvar at hjælpe borgeren. Det tjener hverken borgeren eller samfundet. I SCS arbejder vi derfor med borgernes netværk og med indbyrdes netværksdannelse som et naturligt udgangspunkt for den inkluderende recovery -støtte

8 VORES INNOVATIVE KULTUR BLOMSTRER MERE OG MERE OP/ Det er på mange måder lykkedes os at fremelske en nysgerrig og innovativ kultur med mange fagligheder og kompetencer i SCS. Det er en kultur præget af en stærk faglighed, holdånd, idealisme, passion, engagement, optimisme og entreprenør-ånd. Og det er lige præcis, hvad vi har behov for i fremtiden, hvor vi får brug for innovation og kreativitet. Hvorfor gør vi, som vi gør? Gør vi det godt nok? Skaber vi muligheder eller begrænsninger for, at borgeren kan komme sig? Vi dyrker udvikling og innovation For at udleve vores formål om at støtte borgerens recovery er det vigtigt, at vi skaber en kultur, hvor vi er parate til at tænke kreativt og gøre alt, hvad vi kan for at nå borgeren der, hvor han eller hun er. Vi vil skabe trivsel, energi og glæde Det betyder, at vi dyrker en udviklingskultur, hvor vi alle er i bevægelse og udvikling. En kultur, hvor man kan vokse og gro som menneske og medarbejder. Vi skal turde spørge os selv: 14 Møder vi altid mennesker med psykosociale vanskeligheder, som vi selv kunne ønske os det, hvis vi selv skulle blive ramt? Det spørgsmål skal vi hele tiden stille os selv. For det kan altid blive bedre. At skabe udvikling kræver en tillidsvækkende og anerkendende atmosfære. Derfor er vores medarbejderes trivsel uhyre vigtig. Glade og tilfredse medarbejdere yder mere og bedre. Og i et godt, anerkendende miljø og samarbejde skaber vi de bedste muligheder for at vi med overskud, kreativitet og glæde kan støtte borgerne og løse de komplekse opgaver, vi får. Derfor arbejder vi bl.a. i selvstyrende teams, som giver medarbejderne mere indflydelse på og ejerskab til opgaverne i centeret og mere arbejdsglæde. Vi er alle medskabere I SCS har alle borgerkontakt uanset jobfunktion. Og det er vigtigt, at vi ser os selv som medskabere og som en vigtig del af helheden og af fællesskabet. Vi dyrker åbenheden over for at få skæve vinkler og ideer ind på vores praksis. Vi ved af erfaring, at de bedste ideer kommer fra helt uventede kanter. Så hos os er alle velkomne til at byde ind med deres ideer og engagement uanset stillingsbetegnelse. Det er så velkomment, hjælpsomt og inspirerende. får den bedste og mest kompetente hjælp og støtte. Det er ikke nok at være fagligt dygtig og passioneret, man skal også have forandringskompetence og være fleksibel. Man skal kunne give slip på vaner og rutiner, der ikke længere dur og turde tænke nyt og kreativt. Vi dyrker en mangfoldig udviklingskultur af forskellige fagligheder og personligheder. Og vi er fx både peer workers, studerende og ansatte i fleksjob. Vi er i gang med at sammensætte skræddersyede kompetenceforløb, der understøtter denne kultur. Her er vores udviklingsteam katalysator for at skabe udvikling og energi hele vejen ud i organisationen. Så borgerne i sidste ende 15

9 VORES BILLEDER AF EN FREMTID MED MASSER AF UDVIKLING I SCS/ Nyt psykiatrisygehus kan gøre Slagelse til psykiatrihovedstad En af de mest afgørende forandringer i vores nære fremtid er, at landets splinternye og moderne psykiatrisygehus snart står parat i Slagelse. Det ny psykiatrisygehus, som bliver Nordeuropas største, skal være fyrtårn for psykiatrien i Danmark. Og det kan sætte Slagelse på landkortet som Danmarks nye psykiatrihovedstad. Slagelse Kommune får muligheden for at blive et fagligt kraftcenter, der i samarbejde med den regionale psykiatri understøtter mennesker med psykosociale vanskeligheder fra hele landet i at komme sig. For SCS åbner der sig en masse muligheder for samarbejde og udvikling sammen med regionens psykiatri på nye måder. SPIR mere sammenhæng i indsatserne på tværs af sektorer Region Sjælland og Slagelse Kommune har i fællesskab nedsat den tværsektorielle udviklingsenhed SPIR, der arbejder med at bygge bro mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. SCS har spillet en proaktiv rolle i tilblivelsen af SPIR, der blev søsat i efteråret Mange borgerne med psykiske vanskeligheder er tilknyttet både behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Der er tale om systemer, der praktiserer hver deres lovgivning og i vid udstrækning baserer sig på forskellige faglige platforme. Behandlingspsykiatrien baserer sig primært på en sundhedsfaglig tænkning, hvor socialpsykiatrien i høj grad bekender sig til en socialfaglig tænkning. Udviklingsenheden SPIR arbejder i en tre-årig periode på at øge kendskabet og skabe sammenhængende forløb og mere smidige snitflader mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri. I den periode vil SPIR udvikle nye samarbejdsmodeller og koordinere samarbejdsprojekter. SPIR vil understøtte forskning og uddannelse, der arbejder på tværs af de sektorielle og faglige skel. Og SPIR vil komme med forslag til en ny sammenhængende plan og tilbudsvifte for borgere med psykiske vanskeligheder. Flere borgere med psykosociale vanskeligheder og flere komplekse problemstillinger Der vil forventeligt komme flere borgere, som har brug for hjælp fra os i SCS. Og en del borgere bliver udskrevet tidligere fra sygehuset. Det betyder, at antallet af borgere med psykosociale vanskeligheder vil stige. Antallet af borgere med psykiske vanskeligheder er i det hele taget stigende. Og andelen af borgere med flere diagnoser er steget. Følgerne af psykisk krise og sindslidelser er også blevet mere omfattende økonomisk, boligog jobmæssigt og relationelt. Så lige om hjørnet venter store udfordringer. Og det kræver innovation og udvikling på alle fronter at være på forkant med at udvikle tilbud, der matcher morgendagens krav. Fra pensionist til selvforsørgende borger Indtil 2008 fik et stigende antal borgere med psykisk sygdom tilkendt førtidspension. Men når vi ved, at borgere med psykosociale vanskeligheder kan komme sig, harmonerer det ikke med at give dem en livslang passiv ydelse, som førtidspensionen er. I disse år går udviklingen i modsat retning. Ved årsskiftet i 2013 trådte en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Udgangspunktet for reformen er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. I stedet satses der på at denne gruppe kommer til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og/eller uddanne sig. Eftersom en stor gruppe af de borgere, der tidligere fik tilkendt førtidspension var borgere med psykosociale vanskeligheder, står hele det socialpsykiatriske felt over for en ny opgave: Vores opgave bliver derfor at være med til at skabe ressourceforløb, som kan støtte borgeren i at komme videre i livet med det mål at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Disse ressourceforløb skal udvikles i et tværprofessionelt samarbejde og i fællesskab med den enkelte borger. Vores opgave bliver at tage del i det tværprofessionelle samarbejde omkring udvikling af de bedst mulige ressourceforløb. Vi skal byde ind i det tværfaglige arbejde. Og vi skal vise borgeren, at det kan lykkes at få fodfæste på arbejdsmarkedet

10 VORES VIGTIGSTE UDVIKLINGSOMRÅDER OG TENDENSER PÅ VEJ I SCS/ Velfærdsteknologi Tablets og smartphones og sociale medier er gode hjælpemidler for vores borgere. De åbner et væld af muligheder for forebyggelse, støtte og hjælp til borgere med psykosociale vanskeligheder. Vi eksperimenterer med at udvikle forebyggende tilbud baseret på sociale medier, så vi lettere, bedre og billigere kan nå borgerne der, hvor de er. Sociale medier er en fantastisk mulighed for at yde støtte og hjælp til borgere, som vi ellers ikke kommer i kontakt med. Fx kan vi kun nå mange af vores unge borgere via sociale medier. Også borgere, som har isoleret sig hjemme, kan vi nå gennem en forebyggende proaktiv indsats/tilbud på sociale medier. For nogle af disse borgere gør det en forskel, at de ikke behøver at komme ud af deres hjem for at få hjælp eller at de på en nemmere og måske mere uforpligtende måde kan møde andre i samme situation. Så vi vil arbejde for at udnytte de muligheder, der ligger i at involvere borgerne via sociale medier. Men også ved at skabe forebyggende tilbud som er mere fleksible, billige og tættere på borgerne. Vi har netop udviklet en app, der fungerer som et redskab til selvhjælp for borgeren. App en kan både fungere som forebyggende selvhjælpsredskab og som dialogredskab i visiterede støtteforløb. Og vi kan få adgang til værdifuld data om borgernes trivsel, fysiske aktivitet og brug af app en både på et individuelt og generelt niveau. App en er en nyskabelse, som vi forventer at kunne sælge til andre kommuner, regioner og private aktører. Åben dialog Når vi inviterer til åben dialog er det borgeren, der indkalder og det er borgeren, der er i centrum. I åben dialog inviterer borgeren sit netværk og en række professionelle til en netværkssamtale, som foregår i ligeværdig dialog, hvor professionelle og netværk arbejder sammen om at skabe nye forståelser for den situation/krise, som borgeren er kommet i. I åben dialog er det en fælles opgave og et fælles ansvar at hjælpe, men det er stadig de professionelle, der er tovholdere og ansvarshavere. Åben dialog handler om at skabe rammer for den måde, vi arbejder sammen på så der er ligeværdighed og et godt arbejdsklima til gavn for borgerne. Åben dialog er en arbejdsform, vi vil prioritere meget højt fremover. Frivillighed/ samskabelse/ co-creation Målet er at styrke mulighederne for den enkelte ved at understøtte andre slags fællesskaber. Vi vil gerne være med til at fremme og styrke frivillige kræfter, for at smidiggøre vejen til recovery for mennesker med psykosociale vanskeligheder. Der er flere eksempler på, at borger støtter borger på vejen mod et mere selvmestrende liv fx når: unge i Café R tager imod nye unge, der gerne vil være en del af Café R s fællesskab....borgere i værestederne støtter nytilkomne i at finde deres vej ind i værestedets fællesskab....en række gruppeaktiviteter foregår uden, at medarbejderne deltager. Rundt om SCS er der også nogle foreninger, der drives af frivillige kræfter fx Cafe R s venner og Trelleborg If (TIF), som tilbyder en række idrætsaktiviteter baseret på frivillig instruktørbasis. Socialøkonomi en vej tilbage I SCS arbejder vi målrettet for at fremme socialøkonomiske virksomheder og for, at det bliver lettere og mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på markedsvilkår i Slagelse. Vi har gode erfaringer fra fx. Cafe Backstage og VASAC i Slagelse. Og i SCS arbejder vi for at skabe flere af den slags virksomheder til gavn for vores borgere med psykosociale vanskeligheder. Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der fremmer særlige sociale formål gennem deres arbejde og indtjening. Og de er med til at skabe nye jobs, alternative typer af jobs og særligt tilrettelagte trænings- og læringsbaner, der kan være hjælpsomme på vejen tilbage på arbejdsmarkedet for mennesker, der for en stund ikke er i stand til at have et arbejde eller at være i uddannelse. Med al den udvikling vores kommende nye psykiatrisygehus fører med sig, har vi i Slagelse en unik mulighed for at blive drivkraft for flere socialøkonomiske virksomheder i Region Sjælland. Behandling i det socialpsykiatriske felt Selvom behandling endnu ikke er almindeligt inden for socialpsykiatrien, har vi i SCS behandlingstilbud. Vores behandling er et supplement til psykiatriens tilbud en behandling, der har et socialfagligt afsæt, hvor psykiatrien har et sundhedsfagligt afsæt. Dermed supplerer vi hinanden. Vores behandlingsindsatser er yderst veltilrettelagte og systematiske. Vi arbejder ud fra en defineret ramme og en stærk faglig, vidensbaseret platform med bl.a. individuel terapi og fysisk aktivitet som behandlingsform. Ydermere arbejder vi hele tiden med kvalitetsmåling og evaluering i vores behandlingsindsatser. Behandlingstilgangen har givet rigtigt gode resultater frem til nu. Derfor arbejder vi på at udbygge og udvikle vores tilbud om behandling, så det kan bredes ud til flere. Nye tilbud i støbeskeen Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye tilbud. Eksempelvis et nyt døgnstøttende ungetilbud og et omfattende bo- og behandlingstilbud til 10 borgere med bl.a. markant udadreagerende adfærd. Vi har også et pilotprojekt omkring fysisk aktivitet undervejs. Det skal danne grundlag for, at vi kan skabe endnu bedre muligheder for at tilbyde fysisk aktivitet som behandling andre steder i centeret. Og så vil vi sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet som en vej til recovery med kommende projekter, som er under udvikling

11 VORES ORGANISATION/ VORES ORD OG BEGREBER/ Birkehuset Værested og pædagogisk støtte Godthåb Værested og pædagogisk støtte Rosenhuset Værested og pædagogisk støtte Borgerstøtte Team A Døgntilbud Team C Døgntilbud Team S Praktisk støtte og service Østervej Pædagogisk støtte Østergården Udvikling Bofællesskabet Døgntilbud Ungekollegiet Døgntilbud Solgården Pædagogisk støtte Århusvej Centerledelse Team 99 Opsøgende indsats Bevægelse, krop og sind Idrætsprojekt Projekter og Udviklingsområder Administration Café R Café + pædagogisk støtte Inklusion i voksenlivet Tilbud til senmodne unge Ungeindsatsen Ambulant behandlingstilbud LivsMestring Det er ikke bare vores værdier og visioner og mål og medarbejdere, der har flyttet sig. Der er også kommet nye ord og centrale begreber ind i vores dagligdag: Hvad betyder fx FIT, GUF og FUR? Og hvad mener vi, når vi siger psykosociale vanskeligheder? Du finder svarene her: Psykosociale vanskeligheder og psykisk krise Det, vi før kaldte sindslidelser, kalder vi nu psykosociale vanskeligheder inden for socialpsykiatrien, som SCS arbejder med. Psykosociale vanskeligheder beskriver bredt den vifte af udfordringer, som vores borgere slås med. Sindslidelser er mange ting og kan opleves forskelligt. Og der følger ofte sociale problemer i kølvandet på sindslidelser. Derfor synes vi betegnelsen psykosociale vanskeligheder er en bedre beskrivelse. Vi anvender også betegnelsen psykisk krise. Det fortæller, at den gruppe borgere, som har tilknytning til SCS, befinder sig forskellige steder i forhold til de vanskeligheder og udfordringer, de har. FIT Fit (Feed-back Informed Treatment) er en ny måde at måle kvaliteten af behandlingen på, ved at borgeren løbende udfylder to enkle skemaer om behandlingen. Det særlige ved FIT er, at metoden ikke bare siger noget om borgerens recovery-proces. Den siger også noget om borgerens oplevelse af processen, mødet med SCS og behandleren. FIT sikrer på den måde en maksimal borgerinddragelse, fordi den professionelle og borgeren ved hvert møde direkte taler om effekt og samarbejde. På den måde kan man justere og forbedre indsatsen løbende. Og det øger effekten både af samarbejdet og af det, som borgeren ønsker hjælp til. Med FIT får vi altså et præcist billede af, om borgeren oplever forandringer i den retning, han eller hun ønsker det. GUF GUF står for gruppeudviklingsforløb. I SCS vil vi i stigende grad arbejde med gruppeudviklingsforløb. Fordelen er, at borgerne hjælper hinanden, og at vi i SCS får rollen som facilitatorer og ikke eksperter. I øjeblikket bruger vi det fx i stemmehøringsgrupper for borgere, som hører stemmer og med god effekt. Der er evidens for, at den form for terapi er meget effektiv, fordi borgerne kan inspirere og lære af i hinanden samtidig med, at vi styrker borgeren i at danne netværk. FUR FUR er et udredningsredskab, der beskriver borgerens funktionsniveau. Det er et dialogredskab, der skal skabe fuld gennemsigtighed i forholdet mellem ydelser og pris. FUR er både et ressourcestyringsredskab og et internt redskab til det pædagogiske arbejde

12 VISIONEN LEVER I HVERDAGEN/ Hver dag lever vi vores vision ud på forskellige måder: VI ER DET INVITERENDE, AKTIVE FÆLLESSKAB VI ER DET ROBUSTE OG UDVIKLINGSDYNAMISKE CENTER når vi skaber brunchgrupper med borgerne, og når vi spiser fælles frokost buffet sammen vi har overskud, styr på økonomien og engagerede, højt kvalificerede medarbejdere. med borgerne på Østergården. vi har fået skabt en fælles faglig platform og kultur, der gør os til et robust center når vi tager borgerne med i køkkenet på Østergården og både inddrager og kompetenceudvikler borgerne på samme tid. når vi tilpasser vores støtte efter borgernes individuelle behov, i stedet for at borgerne med større fleksibilitet og flere handlemuligheder. når vi inddrager borgerne og medarbejderne i at skabe mere bevægelse gennem sport og skal passe ind i vores kasser. idræt med vores aktiviteter i Trelleborg IF. når vi hele tiden udvikler nye, specialiserede tilbud fx nyt tilbud, hvor borgerne bor når vi arbejder med at støtte borgerne i gruppeudviklingsforløb (GUF-forløb), i egne boliger ved siden af Østergården. hvor vi faciliterer borgernes proces for at hjælpe og støtte hinanden i at komme sig. når vi sørger for at være med på beatet i nationale og internationale faglige miljøer når vi indbyder til åben dialog og sætter os omkring bordet med borgen som vært for dialogen. inden for vores felt. når vi deler vores viden med omverdenen fx på vores åbne træf om hotte faglige emner. MEGET MERE END ET JOB VI ER DET NATIONALE FYRTÅRN når vi er fleksible og ikke holder fast i stillingsbeskrivelser og metoder men gør det, når vi som nogle af de eneste inden for socialpsykiatrien også tilbyder behandling. vi mener, der skal til. fordi vi satser på bevægelse og fysisk aktivitet som behandling. når vi er medskabere, kommer med vores ideer og bringer passionen ind i SCS. når vi fortæller andre om vores arbejde og resultater, deler vores viden og holder oplæg når vi bidrager med vores ubetingede nærvær, varme og opmærksomhed. rundt om i landet. når vi satser på socialøkonomi. når vi samskaber med andre fx har vi netop sammen med borgerne skabt en app, der bl.a. kan bruges som forebyggende selvhjælpsredskab og som vi forventer at sælge til andre kommuner, regioner og private aktører

13 HVEM ER VI? SCS blev etableret i august I 2007 blev fire kommuner og et amt til en og fem kulturer inden for socialpsykiatrien smeltet sammen til en med oprettelsen af Socialpsykiatrisk Center i Slagelse (SCS): SCS bor på 8 forskellige adresser i Slagelse Kommune. Vi er 113 fastansatte (sommeren 2014). Vi yder visiteret støtte til 415 borgere om året. Vi har samlet ca besøg i væresteder og cafeer om måneden og lige så mange telefoniske henvendelser. SCS havde i 2013 en omsætning på knapt 59. mio. kr.

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

VOKSENLIV INDLEDNING MÅLGRUPPE ET DØGNSTØTTENDE TILBUD EFTER 85

VOKSENLIV INDLEDNING MÅLGRUPPE ET DØGNSTØTTENDE TILBUD EFTER 85 VOKSENLIV ET DØGNSTØTTENDE TILBUD EFTER 85 INDLEDNING Socialpsykiatrisk Center Slagelse etablerer et døgnstøttende tilbud Voksenliv - for borgere i alderen 18-40år med et massivt støttebehov, men med et

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Strategi Del 1

Strategi Del 1 Strategi 2015 Del 1 Man må kunne se det usynlige for at skabe det umulige Tidl. islandsk præsident, Vigdis Finbógadottir På Verdenskongressen for familieterapi 2006 Indhold En stærkere socialpsykiatri

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

KL - SUNDHEDSKONFERENCE

KL - SUNDHEDSKONFERENCE Hosea Dutschke, KL 21. januar 2014 KL - SUNDHEDSKONFERENCE Oplæggets indhold Er medborgerskab det nye sort? Medborgerskabet i den kærlige kommune Konkrete eksempler på medborgerskab Perspektiver på medborgerskabet

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere