Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé september 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé september 2012 kl Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby Nielsen, Pia Stryger, Kathrine Andersen, Jeppe Rosengård Poulsen, Hanne Stilling Afbud: Liselotte Rosenkilde, Susanne Johansen, Berit Henriksen, Birgitte Topp-Jakobsen 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Formalia omkring Bodil Pedersens overtagelse af Berit Henriksens plads i bestyrelsen er endnu ikke på plads, men Bodil Pedersen deltager i dette møde. Bodil Pedersen beder regionen sender en officiel skrivelse om overdragelsen. 2. Godkendelse af referatet på sidste møde I henhold til forretningsordenen 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Beslutning: referatet godkendt. 3. Økonomi Gennemgang af ny budget og regnskabsmodel (JKN) Fordele ved en ny budget og regnskabsmodel gennemgået samt gennemgang af hvordan modellen tænkes udført. Beskrivelsen af modellen sendes ud sammen med referatet. Ønske fra medarbejderrepræsentant om at det kommende budgetansvar hos uddannelseslederne vil tage mindst muligt af deres tid. Et krav om den nye model gøres så forståelig, at alle også ikke regnskabskyndige kan forstå det. Der gives udtryk for at det virker som en god model. Vores lønninger kører på nuværende tidspunkt over KMD dette giver nogle begrænsninger i forhold til data bundet op på lønudgifterne. Dette ville ikke være tilfældet hvis vi overgik til SLS. Vi arbejder derfor på at overgå til SLS og vil formentlig overgå indenfor det næste år. På bestyrelsesmødet den 4. december har vi budget 2013 på dagsorden. Dette budget vil være udarbejdet efter den nye model.

2 Status på udgifter til byggeri (JKN) Der er stadig uafklaret tvist omkring betaling af brønd samt en ny tilkommen tvist omkring isolering af fundament. Budgettet holder med meget små udsving. Der er på nuværende tidspunkt udbetalt 19 ud af 24 mill. Ombygningen er færdig vi mangler at betale på dette. Budgettet til ombygning har holdt. Budgettal i forhold til byggeri eftersendes til bestyrelsen med referatet. Budgetopfølgning 2. kvartal 2012, bilag 1. (JKN) Budgettet gennemgået. Det udmeldes fra Flemming Jørgensen at budget og regnskabsmodellen ikke giver os mulighed for at gennemskue hvordan regnskab for året vil se ud. Beder derfor om et estimat for JKN forventer estimatet er klart ved udgangen af uge 43. Likviditetsudviklingen året ud gennemgået. Vi skal være opmærksomme på konverteringsmuligheder på vores lån JKN undersøger hvordan hvilke lån vi har og sender det rundt til bestyrelsen efterfølgende, således at det kan vurderes om der er grundlag for en konvertering. Derudover skal det undersøges om skolens likvide midler skal fordeles i mere end en bank for at mindske risikoen. Formand i forhold til finanslov 2013: Globaliseringsmidlerne er udløbet hvilket vi har set på med stor bekymring. Det er derfor glædeligt, at vi i forslaget til den kommende finanslov kan se at pengene er fundet og fremgår af de udmeldte takster. Dette gælder også kvalitetsmidlerne i den forbindelse vil der efter alt at dømme være krav om en vis dokumentation. 4. Orientering ved Direktøren Her orienteres bestyrelsen mundtligt eller skriftligt om væsentlig korrespondance med og indberetninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, indbydelser, særlige arrangementer m.m. Byggestatus Byggeriet følger planen dog er vinduesleverandøren gået konkurs. Der er udnævnt en kurator og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor lang forsinkelsen vil være. Hvis forsinkelsen bliver for lang kan det blive problematisk, men det vides endnu ikke. Der er indkommet tilbud på inventar vi prioriterer at indrette udenoms arealerne så helhedsindtrykket bliver flot og funktionelt. Vi holder lidt igen i forhold til forbruget af penge til nyt inventar fordi der erfaringsmæssigt kommer en del udgifter dryppende undervejs.

3 Gennemgang af resultatlønskontrakt, Bilag (bilag 4 er kommunikationsstrategi til orientering) Jeppe har sammen med formandsskabet gennemgået kontrakten. MTU og ETU er udsat i 2012 på grund af byggeriet. Indsatsen omkring brobygning og kombiforløb skal vi i den kommende tid have ekstra fokus på. Fraværs registrering i Elevplan er vi kommet langt med dog er der nogle udfordringer for ansættende myndighed fordi de data systemet leverer, ikke er særligt brugbare. Vi har derfor valgt i en periode at fortsætte med at levere tal manuelt til ansættende myndighed. Indstilling: (kun hvis der er tale om beslutning) Da bestyrelsen har flyttet resultatlønskontrakten således at den følger kalenderåret, er årshjulet hermed tilpasset dette. Endvidere er et møde omdannet til visionsmøde, da jeg tænker at det er nødvendigt at afsætte tid og resurser til dette arbejde. Beslutning: Nyt Årshjul. Det nye årshjul godkendt. Øvrig information fra direktøren: Vi har igennem flere år oplevet, at vores dimensionering på SSA er blevet 6 elever mindre end først udmeldt. Der er nu fundet en løsning på dette så vi har den fulde dimensionering. Det har været svært at fylde SSH holdene i april, men med et stort stykke arbejde er det stort set lykkedes. Søgningen til oktober holdene ser generelt bedre ud. Dog er der for få ansøgninger fra elever i Lolland Kommune. Aktiviteten i kursusgruppen er meget stor. Antallet af medarbejdere er derfor øget for at imødekomme dette. Overvejelser omkring en midlertidig ud nævning på ledelsessiden på grund af den store aktivitet. Lokalaftale forhandlingerne pågår stadig. Hovedpunkterne i den nye aftale gennemgået. Vi forventer at den nye lokalaftale er klar Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formand: Der er repræsentantskabsmøde i d. 19. sep. i B-SOSU Der skal blandt andet vælges ny formand. Ingen orientering fra øvrige medlemmer.

4 6. Personaleforhold Her orienterer Direktøren mundtligt eller skriftligt om evt. ansættelser og afskedigelser siden sidste bestyrelsesmøde. Beslutning: En fysioterapeut, tidsbegrænset En sygeplejerske, fast En sygeplejerske, tidsbegrænset En pædagog, fast En pædagog, tidbegrænset En gået på pension Taget til efterretning 7. Uddannelserne Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 4. Ny uddannelsesordning (kort orientering) Der har været en ny høringsrunde på den uddannelsesordning, der forventes at være klar til implementering Kvartalsrapport, bilag 3 (HS) Taget til efterretning 8. Institutionen Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 5. Partnerskabsaftale med UCSJ Vi indgår en aftale omkring gensidig vejledning samt mulighed for lån af lokaler mv. vi er ikke forpligtede på aftalen, men den giver os mulighed for gensidige fordele. Partnerskabsaftale med CELF, Køge Handelsskole omkring projektsekretariat Aftalen er indgået for at styrke mulighederne for søge og bedrive projekter på skolen. Partnerskabsaftale med UCSJ, SDU og kræftens Bekæmpelse omkring Ph.d.

5 Vi har indgået en aftale omkring støtte til Ph.d. studerende der laver projekt omkring palliation til kræftramte i eget hjem. Aftalen går på at vi støtter økonomisk og til gengæld får vi undervisningslektioner fra den Ph.d. studerende. Partnerskab omkring psykologordning Det ser ud som om det er ved at lykkes med en ny psykolog ordning til elever. Sådan som planen ser ud nu påtænker vi at ansætte to psykologer her på skolen. De øvrige skoler der er involveret i ordningen kan trække på ordningen. Der vil være en underskuds garanti ordning. 9. Andet Næste møde med efterfølgende julefrokost Møder i første halvår 2013: (inkl. møde med personalet) (regnskabsmøde) Eventuelt Rundvisning i det ombyggede og det nye.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere