Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014."

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på GODKENDT REFERAT PÅ MØDET DEN fra repræsentantskabsmøde den 27. mats kl , i FADL-forhuset Tilstede: Repræsentantskabet Ahmad Makki (8. sem.) Anne Kathrine Nielsen (8. sem.) Camilla Gaardsdal (6. sem.) Camilla Lindahl (10. sem.) Chadi Abdel-Halim (10. sem.) Bestyrelsesmedlem hos FADL Forlaget. Claus U. Christensen (8. Sem.) Christian Bork (9. sem.) Jakob Korsbæk Rasmussen (6. sem.) Kathrine Dyhr Lycke (9. sem.) Mette Skipper (10. sem.) Ole Haubjerg Nielsen (9. sem.) Simone Overby Sander (9. sem.) Steen Fagerberg (10. sem.) Trine Dahl (8. sem.) Suppleanter Johanne Hollands Steffensen (6. sem.) Troels Seerup (9. sem.) Associerede medlem Nicolaj (Aalborg udvalget) Fraværende: Joel Bakker Søren V. Knudsen Anne Sofie Jørgensen Kristina Thorsteinsson Michael Sloth Trabjerg 1) Formalia a. Valg af dirigent og referent b. Dirigent: Claus c. Referent: Birte d. Dirigentens introduktion til dagsorden + godkendelse i. FF15 + Økonomi i kredsen

2 ii. Studentermedhjælpere iii. Søren opfølgning på hyttetur. e. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde nr. 3 Rep møde 2 19.dec Rep. møde febr Begge referater er godkendte 2) Orientering om økonomi i kredsen Ansvarlig for punktet: Steen Gennemgang af medsendt opgørelse over budgetår halvvejs igennem Regnskabsåret går frem til Der var gennemgang af punkter, der vedrører lønudgifter, flytning af sekretariatet, ACUTA, store udgifter i forbindelse med separation af Fagforening og Vagtbureauet. Et overdragelsesdokument har sikret Vagtbureauet de fleste it-værktøjer, kontorlokalet, skriveborde, kopimaskiner, etc. etc. Det har været dyrt for Fagforeningen, idet det har maget sig således, at det blev Fagforeningen, som skulle ud og genanskaffe alle disse ting. Det har været svært at gøre tingene anderledes, sådan som forholdene har været lagt op. Derudover har lejerne igennem 16 år opsagt lejemålet og tilpasning af lejemålet til ny lejer Sirculus har også givet omkostninger. Det er klart, der skeles til nice to have og need to have men der er bestemt ikke overforbrugt på nødvendige anskaffelser, nok snarere det modsatte. Derudover er der også et usikkerhedsfaktor, da det ikke har været muligt at indgå en huslejekontrakt med Vagtbureauet og det kan jo også medføre en kæmpeudgift, hvis kredsen skal have en ny lejer ind. Det er væsentligt, at tingene fungerer, og at FADL Aarhus Kredsforening har et godt sekretariat. Studentermedhjælperne har været et eksempel netop på tiltag, der styrker serviceniveauet og medlemsbetjeningen. Repræsentantskabet har også nydt godt af studentermedhjælpernes faglige baggrunde i forbindelse med planlægning, udvikling og afvikling af arrangementer og begivenheder. Kredsen har brugt godt kr mere i år end på samme tid sidste år.

3 Det er svært at gennemskue tallene, er omkostninger for høje i forhold til den udvikling, der har været i FADL og de konditioner, der har været. Repræsentantskabet skal have et informeret grundlag at træffe beslutning på. Det betyder også, at der skal være gennemsigtighed og et transparent grundlag, hvor man kan gennemskue udgifterne. Der bør laves en resultatopgørelse til næste Repræsentantskabsmøde den 24. april, som sammenligner med budgettallene, så vi kan se udviklingen i forhold til budgettet. Der nedsættes et udvalg bestående af Camilla G., Trine og Steen, som tager sig af at gennemgå tallene mere detaljeret og også kommer med bud på, hvordan man bedst videndeler på dette område, og hvordan man bedst får lavet en proces, således at Fagforeningen kan drive forretning og ikke går i stå, fordi alle økonomiske beslutninger skal igennem repræsentantskabet. 3) Fælles Forvaltning om FF15. Plan for finansiering af FF15 Ansvarlig for punkt: Claus Punktet til afstemning. Claus gennemgik oplægget, som blev sendt ud sammen med dagsordenen. Der blev spurgt, om hvorvidt Aarhus Kredsforening, kan komme ud af samarbejdet. Claus. I princippet ja, det betyder, at Aarhus Kredsforening skal udtræde af Hovedforening. Det er Hovedforening, som ansætter og har personaleansvaret for de tre nye stillinger. Det indbefatter en vedtægtsændring, der skal vedtages på Generalforsamlingen. Ole: Hvem beslutter så tingene, og hvordan fastsættes kontingentet. Mette: Vi skal fremsende et budget til godkendelse af Generalforsamlingen og heraf skal også fremgå, at vi ønsker at hæve kontingentet. Chadi: Hvor er besparelsen er besparelsen størst i København? Jakob: Det er en stor besparelse. Claus: Implementeringen skal finde sted 1. jan Mette: Vi må jo have det til afstemning i Generalforsamlingen. Ole: Det er jo en langsigtet plan den økonomisk udvikling afhænger af en langsigtet plan. Det er svært at gennemskue, hvordan man bedst sælger FF15 hvor rykker FF15 noget for Aarhus Kredsen? Det må være endnu sværere, at besluttet på en Generalforsamling, idet omfang, Repræsentantskabet ikke umiddelbart kan argumentere for, hvor FF15 rykker. Claus: Salgsmetoden må henføres til, at det er en gennemgående opgradering af embedsmandsværket i FADL.

4 Steen: Der er stor uenighed om FF15 i Forretningsudvalget. Det vi ser for os, er en kæmpestor udgift. Hvad får medlemmerne egentlig i ekstra service for denne kæmpestore udgift. En faglig sagsbehandler. Har vi i FADL behov herfor. Vi skal da bare rette de få henvendelser vi får i forvejen til Torben Conrad. Vi opretter stillinger for at afprøve behovene. Det skal vi så forsvare en kontingentstigning med? Det er en farlig kurs, at hæve kontingentet efter separationen fra Vagtbureauet. Konsekvenserne af denne separation er endnu ikke slået igennem hos medlemmerne i Aarhus. Mange medlemmer kan nå at melde sig ud, da konsekvenserne endnu ikke er nået ind i medlemmernes bevidsthed. Det kan blive alt for omkostningstungt for Aarhus Kredsen, at argumentere for en kontingentstigning. Det kan komme til at koste rigtigt meget ikke blot i kr. og øre. Det er også svært at argumentere for, hvorfor det lige er de tre typer stillinger, der er valgt. Hvad skal kredsene med en kommunikationsmedarbejder til, placeret i Odense? og hvorfor skal økonomimedarbejderen sidder i København? Hvorfra kommer fordelingen og stillingskategorierne, hvilke behov har afgjort det. Claus: Der er behov for en faglig sagsbehandler, alene i DDLV-regi køres for øjeblikket fire faglige sager. Det er klart, vi skal have øje for hvor mange, der melder sig ud af kredsen. Er det ikke netop nu efter separationen fra Vagtbureauet, at vi skal ud for at redefinere os selv i forhold til medlemmerne og afsøge nye markeder for medlemmerne? Hvem kommer de mange opsparede penge til gode? Det skal ind i medlemmernes bevidsthed, at fagforeningen er en fagforening. Kontingentstigningen er kun på 85 kr. Christian: Det er jo rigtig mange penge, vi binder i implementeringen over en lang årrække. Jakob: Det er svært, at se om netop beskrivelsen, af de tre stillingskategorier opfylder én eller anden strategi eller behov. Det er svært at se om det er ordentligt undersøgt? Claus: Stillingen i Aarhus kommer jo også til at arbejde uddannelsespolitisk. Det ville være godt med en medarbejder, der har det som fokusområde. Kathrine: Jeg tror holdning er, at de fleste medlemmer godt kan lide FADL, men at de ikke rigtigt bruger FADL, fordi de i bund og grund ikke har behov herfor. Vi skal derfor passe rigtigt meget på kontingent-stigninger. Ole: Det skal måske til på et tidspunkt på én eller anden måde. Der er forvirring nok i relationer mellem kredsene og HF. Det ville jo også betyde, at alle ydelser ville blive identiske. Det skal ske over tid. Har der været talt om at lade forslaget ligge lidt eller er det nu eller aldrig? Aarhus Kredsen kan jo være interesseret i delelementer. Hvordan kan vi lave et nyt forslag? Det har jo også været ude at vende i kredsene før! Hvordan har de enkelte kredses reaktioner været? Claus. Der har været bekymringer for kontingentstigning og afgivelse af autonomi og suverænitet i kredsene. Det har også været på tale, at det er en forbedring af ting, vi bidrager med i forvejen. Steen: Det er et dyrt forslag. Det er virkelig godt, hvis det virker efter hensigten, men det er mange penge, at brug på noget, hvor vi i forvejen er usikker på behovet. Vi har ikke pengene, hvis vi ikke gennemføre kontingentstigning, især i år. Vi skal gøre os klar, hvad det er, vi tilbyde af merværdi. Hvis vi tager fat i medlemsundersøgelsen gennemført i Aarhus, var det jo flere kurser og medlemsfordele, som medlemmerne ønskede Camilla G: Vi skal tænke over kontingentstigningen. Hvordan ser beløbene ud. Det er ikke uden betydning! Trine: Vi laver en stilling til en person, der skal varetage eksempelvis hjemmesiden. Men vi bruger ikke hjemmesiden. Det er mange midler at binde i det.

5 Mette: Medlemmerne er særlig opmærksomme på kontingentet. Vi har bevidst valgt at holde kontingentet nede i Aarhus. Kontingentet er særlig presset, men vi har lagt på det niveau i mange år. Så starter man ud med en udvidelse på tre medarbejdere, der i fordeling giver hjemmebanefordel til København. De skal ikke betale så meget, som vi skal. De får jo halvdelen tilbage igen. Claus: Bogholderen skal varetage alle fire regnskaber. Vi mangler også en kommunikationsmedarbejder. FADL skal kommunikere mere politik og få mere kommunikation ud. Vi er jo én fagforening, derfor kan der jo ikke være tale om hjemmebanefordele. Vi skal kigge fremad. Det giver jo en ligelig fordeling af ydelserne. Vi skal være visionære på disse punkter. Vi skal ville udvikling og fremdrift. Kontingentstigning skal måske ikke ind nu, man kan vælge at tage et lån i huset og indfase ændringer over tid. Medlemmerne i Aarhus får ikke fordel af FADLformuen. De har jo betalt deres kontingent. Formuen udgør jo midler, der er akkumuleret igennem årene. Vi skal turde satse noget og få udformet et godt embedsværk. Steen: Vore midler står stærkt og vi er ikke belånt. Det er en god og sikker position. Mette: Et lån skal jo også med på Generalforsamlingen til afstemning. Jakob: Vi kommer jo til at skubbe gælden foran os. Hvordan får vi betalt denne tilbage eller i det hele taget renter på en gæld. Camilla G.: Vi skal lave beslutninger, og den beslutning kan skabe problemer for fremtidige repræsentantskaber. Christian: Det er svært at tage denne beslutning nu. Kontingentstigning er væsentlig højere. Mister vi medlemmerne? Skal vi overveje om København skal styre vores økonomi? Mette: Vi er formuende, og det at Aarhus Kredsen har penge, har altid været interessant for de andre kredse. Ole: Hvis vi skal køre alt for meget igennem Generalforsamlingen, bliver det også vanskeligt. Deltagerne på Generalforsamlingen forstår da heller ikke sammenhængene. De har da ikke den indsigt. Det er vores opgaver at repræsentere vore medlemmer. Vi skal være i stand til at træffe informerede beslutninger. Det er dårlig timing med FF15. Vi skal lave noget for vore medlemmer, som de vil have. De vil gerne have kurser eksempelvis. Claus: Der skal selvfølgelig være en implementeringsplan for et lånoptag. Steen: En sådan beslutning skal ud til vores medlemmer. De skal vide, at de får de og de udgifter. Kontingentet i København har altid været højt. Vi skal være påpasselige med at adoptere den type beslutning i Aarhus. Der er rigtig gode takter i FF15, men det bør medvirke til at synliggøre Hovedforeningen i kredsene. Det er da væsentligt, at medlemmerne kan se bidragene fra Hovedforeningen. Camilla G: Københavnerne har et lang mere aktivt medlemskab. De får socialt meget. Det er ærgerligt, at det er formanden for HF, der ender med at være FADL talerrør. Ingen ved hvad Aarhus i virkeligheden mener og er optaget af. Camilla L.: Formanden for Hovedforeningen bor i København. Det er jo blot et tilfælde tidligere har det været Odense og det kunne jo også blive Aarhus. Camilla G.: Vi skal bruge vores penge på medlemstilbud og mere politisk engagement. Bedre kurser det er jo det medlemmerne vil have. Det er der vores energi skal ligge. Vi kan jo godt gøre de ting.

6 Mette: Vi skal lytte til vores medlemmer. Camilla G.: Hvorfor skal økonomipersonen sidde i København. Den medarbejder får jo meget indflydelse på, hvad vi skal bruge vores penge til. Vedkommende kommer jo til at få en stærk rådgivningsfunktion. Der ligger meget magt i den funktion. Ole: Jeg repræsenterer nogle medlemmer. Vi skal ikke tænke, at vi ligger en byrde over på næste Repræsentantskab. Vi skal kunne køre det igennem, hvis vi fandt det rigtigt, men timingen er dårlig for Aarhus Kredsforening. Det passer ikke ind med de forhold, vi drøftede på Hyttetur, og det vi gerne vil frem mod. Kontingentet bør måske stige med pristallet. Steen: Vi skal lave en henstilling til, at stigning i kontingent afspejler stigning i pristallet. Jakob: Hvad skal til afstemning? Claus: Kan vi tilslutte os FF15 med en forventet merudgift på kr. 125 pr. medlem? Jakob: Denne løsning er ikke optimal, hvis københavnerne får så meget mere ud af Hovedforeningen. Er det ikke bedre, at drøftelserne og oplæggene kommer mere rundt i kredsene. Anne Kathrine: Den faglige sagsbehandler i Aarhus skal vel også dække både Odense og Københavns behov. Hvis det ender med en jurist og faglig sagsbehandler skabes der vel også en tradition for et behov. Claus: I forhold til kontingentstigningen skal dette jo på Generalforsamling. Måske forkaster Generalforsamlingen forslaget. I Odense Kredsforening er stigningen den samme og medlemstallet det halve af Aarhus Kredsforenings. Skal almene medlemmer have organisatorisk forståelse vel næppe det er meget mere væsentligt, at medlemmerne føler, at vi dækker deres behov. Det er vel en selvfølge, at et nyt Repræsentantskab skal bakke tidligere repræsentantskabers beslutninger op. Sådan er politik vel! Steen: Vi skal handle ud fra det, vi ved nu. Ved vi nok om, hvilke konsekvenser en sådan beslutning får for Aarhus Kredsen. Det er ganske enkelt dårlig timing sammen med alle de andre forandring, der allerede er sket. Det er hvert år, vi skal kunne finansiere de tre stillinger. Vi skal langt hellere fokusere på, at få noget ud af de penge, vi forvejen giver til Hovedforeningen. Christian: Det kan godt være at FF15 er en god idé. Måske skal vi bygge på, at samarbejdet med HF og kredsene er bedre end det har været længe. Måske kan forslaget tages op til efteråret igen. Camilla: Vi er ikke særlige mange repræsenteret i dag måske jeg gerne vil have lov at læse materialet igen og så kan vi afgive et svar senere. Det er hvad jeg er klar til nu. Ole: Helt lavpraktisk, hvordan kan vi tage samme forslag op på næste Repræsentantskabsmøde? Mette: Man kan blot stille samme forslag igen. Steen: Vi kommer til at tage en beslutning om FF15 og prisen herfor under fravær af samtlige medlemmer i Aalborg. Mette: Hvordan kan vi som kreds komme ud af indgåede vedtægtsændringer. Der burde være en mulighed for at kunne komme ud af FF15 igen, hvis vi nu ikke får noget ud af det. Det burde være muligt for en kreds at kunne sænke kontingentet igen, hvis vi ikke længere skal betale til tre stillinger.

7 Jakob: Vores regnskabstal og budget er jo også baseret på, at vi ikke taber medlemmer. Og så kan vi jo ikke komme ud af det før om nogen år. Steen: Hovedforeningens budget vil jo også lide under det, hvis vi skulle ønske at udtræde. Afstemning foregik skriftligt. Stemmetal: For: 2 Imod: 7 Blanke: 4 4) Studentermedhjælperne i sekretariatet Ansvarlig for punktet: Forretningsudvalget Punktet blev udskudt til mødet den 24. april ) Opfølgning på hyttetur Er der blevet arbejdet med de enkelte fokusområder fra workshoppen efterfølgende Oplæg ved de enkelte grupper, kort diskussion og feedback ved det resterende repræsentantskab Ansvarlig for punkt: Søren Punktet blev udskudt til mødet den 24. april ) IMCC Ledelsesseminar På FU-møde den vedtog FU, at FADL ekstraordinært sponsorerer ledelsesseminaret med kr Dette med udgangspunkt i, at vi kan støtte et godt tiltag som klæder medicinstuderende godt på i fht. Lægerollerne, vi kan udlodde 6 gratis pladser til vore medlemmer samt tilbyde uddannelse i ledelse til ét af medlemmerne i repræsentantskabet. Der har været ført drøftelse pr. mail vedr. punktet. IMMC virker noget nonchalant med ansøgning af midler hos FADL. FADLs 7 midler skal gå til alment nyttige formål. Det blev besluttet på seneste Generalforsamling. Det er ærgerligt, at de er for sent ude. Det er væsentligt, at forstå, at det er et sponsorat og ikke 7 midler. I forhold til deadlines og afholdelse af møder, så er der så meget som kan lade sig gøre. Nogle gange skal der træffes en

8 afgørelse, og det var ikke muligt at afholde et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. Det kræver at folk kan og dukker op. Vi gav midler til SATS, men blev ikke nævnt på arrangementet. Det kan virke som om at man altid kan gå til FADL, hvis man ikke lige kan finde de sidste midler. Det er også væsentligt, at FU får mulighed for at træffe beslutninger. Det er ikke muligt at samle et relativt stort repræsentantskab uden for de fastlagt møder. Det er vigtigt, at FADL bliver synliggjort, hvis vi sponserer eller betaler for arrangementer. Det er sket for mange gange, at det er svipset. Konklusion: Interesserede skal sende en motiveret ansøgning, hvor der redegøres for, hvorfor medlemmet er kandidat til pladserne på IMMC. Claus og Steen udvælger blandt ansøgningerne. 7) Heide Park. Ansvarligt for punkt: Chadi Punktet til beslutning Det blev drøftet om man skal have en tur til Heide Park. Afstemning: For at lave tur til Heide Park: 12 Blank stemme: 1 For FADLs finansiering af tur til Heide Park med underskudsgaranti på kr : For: 6 Imod: 3 Blank: 4 8) Nye mødedatoer a. FU-møde nr.: 4 den 10. april kl

9 b. REP-møde den 27. maj kl Punktet til orientering Ansvarlig for punktet Claus 9) Pins Tidligere drøftelser har gået på at få FADL-nålen, som standsmærke analogt med sygeplejerskernes firkløver. Der er indhentet tilbud herpå: ca. kr Punktet er til afstemning. Ansvarlig for punktet: Steen 10) ACUTA-app Der er ikke handlet på beslutningen fra sidste møde grundet prisstigning fra LiveEditions side (Bilag: Ny pris eftersendes) Skal vi bibeholde beslutning fra sidste møde med ny pris? Ansvarlig for punktet: Johanne Punktet til beslutning. Der skal tages stilling om vi skal have en app. nu eller om vi skal vente til næste år. Det er en god feature. Det kan give adgang til flere brugere. Push-funktionen kan betyde, at ACUTA kommer ind i folks bevidsthed. Det er en god påmindelse. Det kan være smart at vi få lavet en app. i år, på grund af nyhedens interesse. Det nye budgetår starter 1. juli. Der kan også være en mulighed for at app en kan anvendes til andre styresystem. Kan man med fordel anvende YOUTUBE 11) Eventuelt Vigtige datoer GF i Lægernes Pensionskasse og lægemøde i Aarhus : FADL fylder 60 år (Juhuu!) Jubilæumsseminar i København (tilm: Repræsentantskabsmøde : Gårdfest

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere