Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014."

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på GODKENDT REFERAT PÅ MØDET DEN fra repræsentantskabsmøde den 27. mats kl , i FADL-forhuset Tilstede: Repræsentantskabet Ahmad Makki (8. sem.) Anne Kathrine Nielsen (8. sem.) Camilla Gaardsdal (6. sem.) Camilla Lindahl (10. sem.) Chadi Abdel-Halim (10. sem.) Bestyrelsesmedlem hos FADL Forlaget. Claus U. Christensen (8. Sem.) Christian Bork (9. sem.) Jakob Korsbæk Rasmussen (6. sem.) Kathrine Dyhr Lycke (9. sem.) Mette Skipper (10. sem.) Ole Haubjerg Nielsen (9. sem.) Simone Overby Sander (9. sem.) Steen Fagerberg (10. sem.) Trine Dahl (8. sem.) Suppleanter Johanne Hollands Steffensen (6. sem.) Troels Seerup (9. sem.) Associerede medlem Nicolaj (Aalborg udvalget) Fraværende: Joel Bakker Søren V. Knudsen Anne Sofie Jørgensen Kristina Thorsteinsson Michael Sloth Trabjerg 1) Formalia a. Valg af dirigent og referent b. Dirigent: Claus c. Referent: Birte d. Dirigentens introduktion til dagsorden + godkendelse i. FF15 + Økonomi i kredsen

2 ii. Studentermedhjælpere iii. Søren opfølgning på hyttetur. e. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde nr. 3 Rep møde 2 19.dec Rep. møde febr Begge referater er godkendte 2) Orientering om økonomi i kredsen Ansvarlig for punktet: Steen Gennemgang af medsendt opgørelse over budgetår halvvejs igennem Regnskabsåret går frem til Der var gennemgang af punkter, der vedrører lønudgifter, flytning af sekretariatet, ACUTA, store udgifter i forbindelse med separation af Fagforening og Vagtbureauet. Et overdragelsesdokument har sikret Vagtbureauet de fleste it-værktøjer, kontorlokalet, skriveborde, kopimaskiner, etc. etc. Det har været dyrt for Fagforeningen, idet det har maget sig således, at det blev Fagforeningen, som skulle ud og genanskaffe alle disse ting. Det har været svært at gøre tingene anderledes, sådan som forholdene har været lagt op. Derudover har lejerne igennem 16 år opsagt lejemålet og tilpasning af lejemålet til ny lejer Sirculus har også givet omkostninger. Det er klart, der skeles til nice to have og need to have men der er bestemt ikke overforbrugt på nødvendige anskaffelser, nok snarere det modsatte. Derudover er der også et usikkerhedsfaktor, da det ikke har været muligt at indgå en huslejekontrakt med Vagtbureauet og det kan jo også medføre en kæmpeudgift, hvis kredsen skal have en ny lejer ind. Det er væsentligt, at tingene fungerer, og at FADL Aarhus Kredsforening har et godt sekretariat. Studentermedhjælperne har været et eksempel netop på tiltag, der styrker serviceniveauet og medlemsbetjeningen. Repræsentantskabet har også nydt godt af studentermedhjælpernes faglige baggrunde i forbindelse med planlægning, udvikling og afvikling af arrangementer og begivenheder. Kredsen har brugt godt kr mere i år end på samme tid sidste år.

3 Det er svært at gennemskue tallene, er omkostninger for høje i forhold til den udvikling, der har været i FADL og de konditioner, der har været. Repræsentantskabet skal have et informeret grundlag at træffe beslutning på. Det betyder også, at der skal være gennemsigtighed og et transparent grundlag, hvor man kan gennemskue udgifterne. Der bør laves en resultatopgørelse til næste Repræsentantskabsmøde den 24. april, som sammenligner med budgettallene, så vi kan se udviklingen i forhold til budgettet. Der nedsættes et udvalg bestående af Camilla G., Trine og Steen, som tager sig af at gennemgå tallene mere detaljeret og også kommer med bud på, hvordan man bedst videndeler på dette område, og hvordan man bedst får lavet en proces, således at Fagforeningen kan drive forretning og ikke går i stå, fordi alle økonomiske beslutninger skal igennem repræsentantskabet. 3) Fælles Forvaltning om FF15. Plan for finansiering af FF15 Ansvarlig for punkt: Claus Punktet til afstemning. Claus gennemgik oplægget, som blev sendt ud sammen med dagsordenen. Der blev spurgt, om hvorvidt Aarhus Kredsforening, kan komme ud af samarbejdet. Claus. I princippet ja, det betyder, at Aarhus Kredsforening skal udtræde af Hovedforening. Det er Hovedforening, som ansætter og har personaleansvaret for de tre nye stillinger. Det indbefatter en vedtægtsændring, der skal vedtages på Generalforsamlingen. Ole: Hvem beslutter så tingene, og hvordan fastsættes kontingentet. Mette: Vi skal fremsende et budget til godkendelse af Generalforsamlingen og heraf skal også fremgå, at vi ønsker at hæve kontingentet. Chadi: Hvor er besparelsen er besparelsen størst i København? Jakob: Det er en stor besparelse. Claus: Implementeringen skal finde sted 1. jan Mette: Vi må jo have det til afstemning i Generalforsamlingen. Ole: Det er jo en langsigtet plan den økonomisk udvikling afhænger af en langsigtet plan. Det er svært at gennemskue, hvordan man bedst sælger FF15 hvor rykker FF15 noget for Aarhus Kredsen? Det må være endnu sværere, at besluttet på en Generalforsamling, idet omfang, Repræsentantskabet ikke umiddelbart kan argumentere for, hvor FF15 rykker. Claus: Salgsmetoden må henføres til, at det er en gennemgående opgradering af embedsmandsværket i FADL.

4 Steen: Der er stor uenighed om FF15 i Forretningsudvalget. Det vi ser for os, er en kæmpestor udgift. Hvad får medlemmerne egentlig i ekstra service for denne kæmpestore udgift. En faglig sagsbehandler. Har vi i FADL behov herfor. Vi skal da bare rette de få henvendelser vi får i forvejen til Torben Conrad. Vi opretter stillinger for at afprøve behovene. Det skal vi så forsvare en kontingentstigning med? Det er en farlig kurs, at hæve kontingentet efter separationen fra Vagtbureauet. Konsekvenserne af denne separation er endnu ikke slået igennem hos medlemmerne i Aarhus. Mange medlemmer kan nå at melde sig ud, da konsekvenserne endnu ikke er nået ind i medlemmernes bevidsthed. Det kan blive alt for omkostningstungt for Aarhus Kredsen, at argumentere for en kontingentstigning. Det kan komme til at koste rigtigt meget ikke blot i kr. og øre. Det er også svært at argumentere for, hvorfor det lige er de tre typer stillinger, der er valgt. Hvad skal kredsene med en kommunikationsmedarbejder til, placeret i Odense? og hvorfor skal økonomimedarbejderen sidder i København? Hvorfra kommer fordelingen og stillingskategorierne, hvilke behov har afgjort det. Claus: Der er behov for en faglig sagsbehandler, alene i DDLV-regi køres for øjeblikket fire faglige sager. Det er klart, vi skal have øje for hvor mange, der melder sig ud af kredsen. Er det ikke netop nu efter separationen fra Vagtbureauet, at vi skal ud for at redefinere os selv i forhold til medlemmerne og afsøge nye markeder for medlemmerne? Hvem kommer de mange opsparede penge til gode? Det skal ind i medlemmernes bevidsthed, at fagforeningen er en fagforening. Kontingentstigningen er kun på 85 kr. Christian: Det er jo rigtig mange penge, vi binder i implementeringen over en lang årrække. Jakob: Det er svært, at se om netop beskrivelsen, af de tre stillingskategorier opfylder én eller anden strategi eller behov. Det er svært at se om det er ordentligt undersøgt? Claus: Stillingen i Aarhus kommer jo også til at arbejde uddannelsespolitisk. Det ville være godt med en medarbejder, der har det som fokusområde. Kathrine: Jeg tror holdning er, at de fleste medlemmer godt kan lide FADL, men at de ikke rigtigt bruger FADL, fordi de i bund og grund ikke har behov herfor. Vi skal derfor passe rigtigt meget på kontingent-stigninger. Ole: Det skal måske til på et tidspunkt på én eller anden måde. Der er forvirring nok i relationer mellem kredsene og HF. Det ville jo også betyde, at alle ydelser ville blive identiske. Det skal ske over tid. Har der været talt om at lade forslaget ligge lidt eller er det nu eller aldrig? Aarhus Kredsen kan jo være interesseret i delelementer. Hvordan kan vi lave et nyt forslag? Det har jo også været ude at vende i kredsene før! Hvordan har de enkelte kredses reaktioner været? Claus. Der har været bekymringer for kontingentstigning og afgivelse af autonomi og suverænitet i kredsene. Det har også været på tale, at det er en forbedring af ting, vi bidrager med i forvejen. Steen: Det er et dyrt forslag. Det er virkelig godt, hvis det virker efter hensigten, men det er mange penge, at brug på noget, hvor vi i forvejen er usikker på behovet. Vi har ikke pengene, hvis vi ikke gennemføre kontingentstigning, især i år. Vi skal gøre os klar, hvad det er, vi tilbyde af merværdi. Hvis vi tager fat i medlemsundersøgelsen gennemført i Aarhus, var det jo flere kurser og medlemsfordele, som medlemmerne ønskede Camilla G: Vi skal tænke over kontingentstigningen. Hvordan ser beløbene ud. Det er ikke uden betydning! Trine: Vi laver en stilling til en person, der skal varetage eksempelvis hjemmesiden. Men vi bruger ikke hjemmesiden. Det er mange midler at binde i det.

5 Mette: Medlemmerne er særlig opmærksomme på kontingentet. Vi har bevidst valgt at holde kontingentet nede i Aarhus. Kontingentet er særlig presset, men vi har lagt på det niveau i mange år. Så starter man ud med en udvidelse på tre medarbejdere, der i fordeling giver hjemmebanefordel til København. De skal ikke betale så meget, som vi skal. De får jo halvdelen tilbage igen. Claus: Bogholderen skal varetage alle fire regnskaber. Vi mangler også en kommunikationsmedarbejder. FADL skal kommunikere mere politik og få mere kommunikation ud. Vi er jo én fagforening, derfor kan der jo ikke være tale om hjemmebanefordele. Vi skal kigge fremad. Det giver jo en ligelig fordeling af ydelserne. Vi skal være visionære på disse punkter. Vi skal ville udvikling og fremdrift. Kontingentstigning skal måske ikke ind nu, man kan vælge at tage et lån i huset og indfase ændringer over tid. Medlemmerne i Aarhus får ikke fordel af FADLformuen. De har jo betalt deres kontingent. Formuen udgør jo midler, der er akkumuleret igennem årene. Vi skal turde satse noget og få udformet et godt embedsværk. Steen: Vore midler står stærkt og vi er ikke belånt. Det er en god og sikker position. Mette: Et lån skal jo også med på Generalforsamlingen til afstemning. Jakob: Vi kommer jo til at skubbe gælden foran os. Hvordan får vi betalt denne tilbage eller i det hele taget renter på en gæld. Camilla G.: Vi skal lave beslutninger, og den beslutning kan skabe problemer for fremtidige repræsentantskaber. Christian: Det er svært at tage denne beslutning nu. Kontingentstigning er væsentlig højere. Mister vi medlemmerne? Skal vi overveje om København skal styre vores økonomi? Mette: Vi er formuende, og det at Aarhus Kredsen har penge, har altid været interessant for de andre kredse. Ole: Hvis vi skal køre alt for meget igennem Generalforsamlingen, bliver det også vanskeligt. Deltagerne på Generalforsamlingen forstår da heller ikke sammenhængene. De har da ikke den indsigt. Det er vores opgaver at repræsentere vore medlemmer. Vi skal være i stand til at træffe informerede beslutninger. Det er dårlig timing med FF15. Vi skal lave noget for vore medlemmer, som de vil have. De vil gerne have kurser eksempelvis. Claus: Der skal selvfølgelig være en implementeringsplan for et lånoptag. Steen: En sådan beslutning skal ud til vores medlemmer. De skal vide, at de får de og de udgifter. Kontingentet i København har altid været højt. Vi skal være påpasselige med at adoptere den type beslutning i Aarhus. Der er rigtig gode takter i FF15, men det bør medvirke til at synliggøre Hovedforeningen i kredsene. Det er da væsentligt, at medlemmerne kan se bidragene fra Hovedforeningen. Camilla G: Københavnerne har et lang mere aktivt medlemskab. De får socialt meget. Det er ærgerligt, at det er formanden for HF, der ender med at være FADL talerrør. Ingen ved hvad Aarhus i virkeligheden mener og er optaget af. Camilla L.: Formanden for Hovedforeningen bor i København. Det er jo blot et tilfælde tidligere har det været Odense og det kunne jo også blive Aarhus. Camilla G.: Vi skal bruge vores penge på medlemstilbud og mere politisk engagement. Bedre kurser det er jo det medlemmerne vil have. Det er der vores energi skal ligge. Vi kan jo godt gøre de ting.

6 Mette: Vi skal lytte til vores medlemmer. Camilla G.: Hvorfor skal økonomipersonen sidde i København. Den medarbejder får jo meget indflydelse på, hvad vi skal bruge vores penge til. Vedkommende kommer jo til at få en stærk rådgivningsfunktion. Der ligger meget magt i den funktion. Ole: Jeg repræsenterer nogle medlemmer. Vi skal ikke tænke, at vi ligger en byrde over på næste Repræsentantskab. Vi skal kunne køre det igennem, hvis vi fandt det rigtigt, men timingen er dårlig for Aarhus Kredsforening. Det passer ikke ind med de forhold, vi drøftede på Hyttetur, og det vi gerne vil frem mod. Kontingentet bør måske stige med pristallet. Steen: Vi skal lave en henstilling til, at stigning i kontingent afspejler stigning i pristallet. Jakob: Hvad skal til afstemning? Claus: Kan vi tilslutte os FF15 med en forventet merudgift på kr. 125 pr. medlem? Jakob: Denne løsning er ikke optimal, hvis københavnerne får så meget mere ud af Hovedforeningen. Er det ikke bedre, at drøftelserne og oplæggene kommer mere rundt i kredsene. Anne Kathrine: Den faglige sagsbehandler i Aarhus skal vel også dække både Odense og Københavns behov. Hvis det ender med en jurist og faglig sagsbehandler skabes der vel også en tradition for et behov. Claus: I forhold til kontingentstigningen skal dette jo på Generalforsamling. Måske forkaster Generalforsamlingen forslaget. I Odense Kredsforening er stigningen den samme og medlemstallet det halve af Aarhus Kredsforenings. Skal almene medlemmer have organisatorisk forståelse vel næppe det er meget mere væsentligt, at medlemmerne føler, at vi dækker deres behov. Det er vel en selvfølge, at et nyt Repræsentantskab skal bakke tidligere repræsentantskabers beslutninger op. Sådan er politik vel! Steen: Vi skal handle ud fra det, vi ved nu. Ved vi nok om, hvilke konsekvenser en sådan beslutning får for Aarhus Kredsen. Det er ganske enkelt dårlig timing sammen med alle de andre forandring, der allerede er sket. Det er hvert år, vi skal kunne finansiere de tre stillinger. Vi skal langt hellere fokusere på, at få noget ud af de penge, vi forvejen giver til Hovedforeningen. Christian: Det kan godt være at FF15 er en god idé. Måske skal vi bygge på, at samarbejdet med HF og kredsene er bedre end det har været længe. Måske kan forslaget tages op til efteråret igen. Camilla: Vi er ikke særlige mange repræsenteret i dag måske jeg gerne vil have lov at læse materialet igen og så kan vi afgive et svar senere. Det er hvad jeg er klar til nu. Ole: Helt lavpraktisk, hvordan kan vi tage samme forslag op på næste Repræsentantskabsmøde? Mette: Man kan blot stille samme forslag igen. Steen: Vi kommer til at tage en beslutning om FF15 og prisen herfor under fravær af samtlige medlemmer i Aalborg. Mette: Hvordan kan vi som kreds komme ud af indgåede vedtægtsændringer. Der burde være en mulighed for at kunne komme ud af FF15 igen, hvis vi nu ikke får noget ud af det. Det burde være muligt for en kreds at kunne sænke kontingentet igen, hvis vi ikke længere skal betale til tre stillinger.

7 Jakob: Vores regnskabstal og budget er jo også baseret på, at vi ikke taber medlemmer. Og så kan vi jo ikke komme ud af det før om nogen år. Steen: Hovedforeningens budget vil jo også lide under det, hvis vi skulle ønske at udtræde. Afstemning foregik skriftligt. Stemmetal: For: 2 Imod: 7 Blanke: 4 4) Studentermedhjælperne i sekretariatet Ansvarlig for punktet: Forretningsudvalget Punktet blev udskudt til mødet den 24. april ) Opfølgning på hyttetur Er der blevet arbejdet med de enkelte fokusområder fra workshoppen efterfølgende Oplæg ved de enkelte grupper, kort diskussion og feedback ved det resterende repræsentantskab Ansvarlig for punkt: Søren Punktet blev udskudt til mødet den 24. april ) IMCC Ledelsesseminar På FU-møde den vedtog FU, at FADL ekstraordinært sponsorerer ledelsesseminaret med kr Dette med udgangspunkt i, at vi kan støtte et godt tiltag som klæder medicinstuderende godt på i fht. Lægerollerne, vi kan udlodde 6 gratis pladser til vore medlemmer samt tilbyde uddannelse i ledelse til ét af medlemmerne i repræsentantskabet. Der har været ført drøftelse pr. mail vedr. punktet. IMMC virker noget nonchalant med ansøgning af midler hos FADL. FADLs 7 midler skal gå til alment nyttige formål. Det blev besluttet på seneste Generalforsamling. Det er ærgerligt, at de er for sent ude. Det er væsentligt, at forstå, at det er et sponsorat og ikke 7 midler. I forhold til deadlines og afholdelse af møder, så er der så meget som kan lade sig gøre. Nogle gange skal der træffes en

8 afgørelse, og det var ikke muligt at afholde et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. Det kræver at folk kan og dukker op. Vi gav midler til SATS, men blev ikke nævnt på arrangementet. Det kan virke som om at man altid kan gå til FADL, hvis man ikke lige kan finde de sidste midler. Det er også væsentligt, at FU får mulighed for at træffe beslutninger. Det er ikke muligt at samle et relativt stort repræsentantskab uden for de fastlagt møder. Det er vigtigt, at FADL bliver synliggjort, hvis vi sponserer eller betaler for arrangementer. Det er sket for mange gange, at det er svipset. Konklusion: Interesserede skal sende en motiveret ansøgning, hvor der redegøres for, hvorfor medlemmet er kandidat til pladserne på IMMC. Claus og Steen udvælger blandt ansøgningerne. 7) Heide Park. Ansvarligt for punkt: Chadi Punktet til beslutning Det blev drøftet om man skal have en tur til Heide Park. Afstemning: For at lave tur til Heide Park: 12 Blank stemme: 1 For FADLs finansiering af tur til Heide Park med underskudsgaranti på kr : For: 6 Imod: 3 Blank: 4 8) Nye mødedatoer a. FU-møde nr.: 4 den 10. april kl

9 b. REP-møde den 27. maj kl Punktet til orientering Ansvarlig for punktet Claus 9) Pins Tidligere drøftelser har gået på at få FADL-nålen, som standsmærke analogt med sygeplejerskernes firkløver. Der er indhentet tilbud herpå: ca. kr Punktet er til afstemning. Ansvarlig for punktet: Steen 10) ACUTA-app Der er ikke handlet på beslutningen fra sidste møde grundet prisstigning fra LiveEditions side (Bilag: Ny pris eftersendes) Skal vi bibeholde beslutning fra sidste møde med ny pris? Ansvarlig for punktet: Johanne Punktet til beslutning. Der skal tages stilling om vi skal have en app. nu eller om vi skal vente til næste år. Det er en god feature. Det kan give adgang til flere brugere. Push-funktionen kan betyde, at ACUTA kommer ind i folks bevidsthed. Det er en god påmindelse. Det kan være smart at vi få lavet en app. i år, på grund af nyhedens interesse. Det nye budgetår starter 1. juli. Der kan også være en mulighed for at app en kan anvendes til andre styresystem. Kan man med fordel anvende YOUTUBE 11) Eventuelt Vigtige datoer GF i Lægernes Pensionskasse og lægemøde i Aarhus : FADL fylder 60 år (Juhuu!) Jubilæumsseminar i København (tilm: Repræsentantskabsmøde : Gårdfest

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Formalia 16.30 16.40 Valg af dirigent Maria indstilles Valg af referent Valg af kommunikationsansvarlig for mødet Godkendelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 1 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke 1 Formål Mellemfolkeligt Samvirkes formål er at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere