Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014."

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på GODKENDT REFERAT PÅ MØDET DEN fra repræsentantskabsmøde den 27. mats kl , i FADL-forhuset Tilstede: Repræsentantskabet Ahmad Makki (8. sem.) Anne Kathrine Nielsen (8. sem.) Camilla Gaardsdal (6. sem.) Camilla Lindahl (10. sem.) Chadi Abdel-Halim (10. sem.) Bestyrelsesmedlem hos FADL Forlaget. Claus U. Christensen (8. Sem.) Christian Bork (9. sem.) Jakob Korsbæk Rasmussen (6. sem.) Kathrine Dyhr Lycke (9. sem.) Mette Skipper (10. sem.) Ole Haubjerg Nielsen (9. sem.) Simone Overby Sander (9. sem.) Steen Fagerberg (10. sem.) Trine Dahl (8. sem.) Suppleanter Johanne Hollands Steffensen (6. sem.) Troels Seerup (9. sem.) Associerede medlem Nicolaj (Aalborg udvalget) Fraværende: Joel Bakker Søren V. Knudsen Anne Sofie Jørgensen Kristina Thorsteinsson Michael Sloth Trabjerg 1) Formalia a. Valg af dirigent og referent b. Dirigent: Claus c. Referent: Birte d. Dirigentens introduktion til dagsorden + godkendelse i. FF15 + Økonomi i kredsen

2 ii. Studentermedhjælpere iii. Søren opfølgning på hyttetur. e. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde nr. 3 Rep møde 2 19.dec Rep. møde febr Begge referater er godkendte 2) Orientering om økonomi i kredsen Ansvarlig for punktet: Steen Gennemgang af medsendt opgørelse over budgetår halvvejs igennem Regnskabsåret går frem til Der var gennemgang af punkter, der vedrører lønudgifter, flytning af sekretariatet, ACUTA, store udgifter i forbindelse med separation af Fagforening og Vagtbureauet. Et overdragelsesdokument har sikret Vagtbureauet de fleste it-værktøjer, kontorlokalet, skriveborde, kopimaskiner, etc. etc. Det har været dyrt for Fagforeningen, idet det har maget sig således, at det blev Fagforeningen, som skulle ud og genanskaffe alle disse ting. Det har været svært at gøre tingene anderledes, sådan som forholdene har været lagt op. Derudover har lejerne igennem 16 år opsagt lejemålet og tilpasning af lejemålet til ny lejer Sirculus har også givet omkostninger. Det er klart, der skeles til nice to have og need to have men der er bestemt ikke overforbrugt på nødvendige anskaffelser, nok snarere det modsatte. Derudover er der også et usikkerhedsfaktor, da det ikke har været muligt at indgå en huslejekontrakt med Vagtbureauet og det kan jo også medføre en kæmpeudgift, hvis kredsen skal have en ny lejer ind. Det er væsentligt, at tingene fungerer, og at FADL Aarhus Kredsforening har et godt sekretariat. Studentermedhjælperne har været et eksempel netop på tiltag, der styrker serviceniveauet og medlemsbetjeningen. Repræsentantskabet har også nydt godt af studentermedhjælpernes faglige baggrunde i forbindelse med planlægning, udvikling og afvikling af arrangementer og begivenheder. Kredsen har brugt godt kr mere i år end på samme tid sidste år.

3 Det er svært at gennemskue tallene, er omkostninger for høje i forhold til den udvikling, der har været i FADL og de konditioner, der har været. Repræsentantskabet skal have et informeret grundlag at træffe beslutning på. Det betyder også, at der skal være gennemsigtighed og et transparent grundlag, hvor man kan gennemskue udgifterne. Der bør laves en resultatopgørelse til næste Repræsentantskabsmøde den 24. april, som sammenligner med budgettallene, så vi kan se udviklingen i forhold til budgettet. Der nedsættes et udvalg bestående af Camilla G., Trine og Steen, som tager sig af at gennemgå tallene mere detaljeret og også kommer med bud på, hvordan man bedst videndeler på dette område, og hvordan man bedst får lavet en proces, således at Fagforeningen kan drive forretning og ikke går i stå, fordi alle økonomiske beslutninger skal igennem repræsentantskabet. 3) Fælles Forvaltning om FF15. Plan for finansiering af FF15 Ansvarlig for punkt: Claus Punktet til afstemning. Claus gennemgik oplægget, som blev sendt ud sammen med dagsordenen. Der blev spurgt, om hvorvidt Aarhus Kredsforening, kan komme ud af samarbejdet. Claus. I princippet ja, det betyder, at Aarhus Kredsforening skal udtræde af Hovedforening. Det er Hovedforening, som ansætter og har personaleansvaret for de tre nye stillinger. Det indbefatter en vedtægtsændring, der skal vedtages på Generalforsamlingen. Ole: Hvem beslutter så tingene, og hvordan fastsættes kontingentet. Mette: Vi skal fremsende et budget til godkendelse af Generalforsamlingen og heraf skal også fremgå, at vi ønsker at hæve kontingentet. Chadi: Hvor er besparelsen er besparelsen størst i København? Jakob: Det er en stor besparelse. Claus: Implementeringen skal finde sted 1. jan Mette: Vi må jo have det til afstemning i Generalforsamlingen. Ole: Det er jo en langsigtet plan den økonomisk udvikling afhænger af en langsigtet plan. Det er svært at gennemskue, hvordan man bedst sælger FF15 hvor rykker FF15 noget for Aarhus Kredsen? Det må være endnu sværere, at besluttet på en Generalforsamling, idet omfang, Repræsentantskabet ikke umiddelbart kan argumentere for, hvor FF15 rykker. Claus: Salgsmetoden må henføres til, at det er en gennemgående opgradering af embedsmandsværket i FADL.

4 Steen: Der er stor uenighed om FF15 i Forretningsudvalget. Det vi ser for os, er en kæmpestor udgift. Hvad får medlemmerne egentlig i ekstra service for denne kæmpestore udgift. En faglig sagsbehandler. Har vi i FADL behov herfor. Vi skal da bare rette de få henvendelser vi får i forvejen til Torben Conrad. Vi opretter stillinger for at afprøve behovene. Det skal vi så forsvare en kontingentstigning med? Det er en farlig kurs, at hæve kontingentet efter separationen fra Vagtbureauet. Konsekvenserne af denne separation er endnu ikke slået igennem hos medlemmerne i Aarhus. Mange medlemmer kan nå at melde sig ud, da konsekvenserne endnu ikke er nået ind i medlemmernes bevidsthed. Det kan blive alt for omkostningstungt for Aarhus Kredsen, at argumentere for en kontingentstigning. Det kan komme til at koste rigtigt meget ikke blot i kr. og øre. Det er også svært at argumentere for, hvorfor det lige er de tre typer stillinger, der er valgt. Hvad skal kredsene med en kommunikationsmedarbejder til, placeret i Odense? og hvorfor skal økonomimedarbejderen sidder i København? Hvorfra kommer fordelingen og stillingskategorierne, hvilke behov har afgjort det. Claus: Der er behov for en faglig sagsbehandler, alene i DDLV-regi køres for øjeblikket fire faglige sager. Det er klart, vi skal have øje for hvor mange, der melder sig ud af kredsen. Er det ikke netop nu efter separationen fra Vagtbureauet, at vi skal ud for at redefinere os selv i forhold til medlemmerne og afsøge nye markeder for medlemmerne? Hvem kommer de mange opsparede penge til gode? Det skal ind i medlemmernes bevidsthed, at fagforeningen er en fagforening. Kontingentstigningen er kun på 85 kr. Christian: Det er jo rigtig mange penge, vi binder i implementeringen over en lang årrække. Jakob: Det er svært, at se om netop beskrivelsen, af de tre stillingskategorier opfylder én eller anden strategi eller behov. Det er svært at se om det er ordentligt undersøgt? Claus: Stillingen i Aarhus kommer jo også til at arbejde uddannelsespolitisk. Det ville være godt med en medarbejder, der har det som fokusområde. Kathrine: Jeg tror holdning er, at de fleste medlemmer godt kan lide FADL, men at de ikke rigtigt bruger FADL, fordi de i bund og grund ikke har behov herfor. Vi skal derfor passe rigtigt meget på kontingent-stigninger. Ole: Det skal måske til på et tidspunkt på én eller anden måde. Der er forvirring nok i relationer mellem kredsene og HF. Det ville jo også betyde, at alle ydelser ville blive identiske. Det skal ske over tid. Har der været talt om at lade forslaget ligge lidt eller er det nu eller aldrig? Aarhus Kredsen kan jo være interesseret i delelementer. Hvordan kan vi lave et nyt forslag? Det har jo også været ude at vende i kredsene før! Hvordan har de enkelte kredses reaktioner været? Claus. Der har været bekymringer for kontingentstigning og afgivelse af autonomi og suverænitet i kredsene. Det har også været på tale, at det er en forbedring af ting, vi bidrager med i forvejen. Steen: Det er et dyrt forslag. Det er virkelig godt, hvis det virker efter hensigten, men det er mange penge, at brug på noget, hvor vi i forvejen er usikker på behovet. Vi har ikke pengene, hvis vi ikke gennemføre kontingentstigning, især i år. Vi skal gøre os klar, hvad det er, vi tilbyde af merværdi. Hvis vi tager fat i medlemsundersøgelsen gennemført i Aarhus, var det jo flere kurser og medlemsfordele, som medlemmerne ønskede Camilla G: Vi skal tænke over kontingentstigningen. Hvordan ser beløbene ud. Det er ikke uden betydning! Trine: Vi laver en stilling til en person, der skal varetage eksempelvis hjemmesiden. Men vi bruger ikke hjemmesiden. Det er mange midler at binde i det.

5 Mette: Medlemmerne er særlig opmærksomme på kontingentet. Vi har bevidst valgt at holde kontingentet nede i Aarhus. Kontingentet er særlig presset, men vi har lagt på det niveau i mange år. Så starter man ud med en udvidelse på tre medarbejdere, der i fordeling giver hjemmebanefordel til København. De skal ikke betale så meget, som vi skal. De får jo halvdelen tilbage igen. Claus: Bogholderen skal varetage alle fire regnskaber. Vi mangler også en kommunikationsmedarbejder. FADL skal kommunikere mere politik og få mere kommunikation ud. Vi er jo én fagforening, derfor kan der jo ikke være tale om hjemmebanefordele. Vi skal kigge fremad. Det giver jo en ligelig fordeling af ydelserne. Vi skal være visionære på disse punkter. Vi skal ville udvikling og fremdrift. Kontingentstigning skal måske ikke ind nu, man kan vælge at tage et lån i huset og indfase ændringer over tid. Medlemmerne i Aarhus får ikke fordel af FADLformuen. De har jo betalt deres kontingent. Formuen udgør jo midler, der er akkumuleret igennem årene. Vi skal turde satse noget og få udformet et godt embedsværk. Steen: Vore midler står stærkt og vi er ikke belånt. Det er en god og sikker position. Mette: Et lån skal jo også med på Generalforsamlingen til afstemning. Jakob: Vi kommer jo til at skubbe gælden foran os. Hvordan får vi betalt denne tilbage eller i det hele taget renter på en gæld. Camilla G.: Vi skal lave beslutninger, og den beslutning kan skabe problemer for fremtidige repræsentantskaber. Christian: Det er svært at tage denne beslutning nu. Kontingentstigning er væsentlig højere. Mister vi medlemmerne? Skal vi overveje om København skal styre vores økonomi? Mette: Vi er formuende, og det at Aarhus Kredsen har penge, har altid været interessant for de andre kredse. Ole: Hvis vi skal køre alt for meget igennem Generalforsamlingen, bliver det også vanskeligt. Deltagerne på Generalforsamlingen forstår da heller ikke sammenhængene. De har da ikke den indsigt. Det er vores opgaver at repræsentere vore medlemmer. Vi skal være i stand til at træffe informerede beslutninger. Det er dårlig timing med FF15. Vi skal lave noget for vore medlemmer, som de vil have. De vil gerne have kurser eksempelvis. Claus: Der skal selvfølgelig være en implementeringsplan for et lånoptag. Steen: En sådan beslutning skal ud til vores medlemmer. De skal vide, at de får de og de udgifter. Kontingentet i København har altid været højt. Vi skal være påpasselige med at adoptere den type beslutning i Aarhus. Der er rigtig gode takter i FF15, men det bør medvirke til at synliggøre Hovedforeningen i kredsene. Det er da væsentligt, at medlemmerne kan se bidragene fra Hovedforeningen. Camilla G: Københavnerne har et lang mere aktivt medlemskab. De får socialt meget. Det er ærgerligt, at det er formanden for HF, der ender med at være FADL talerrør. Ingen ved hvad Aarhus i virkeligheden mener og er optaget af. Camilla L.: Formanden for Hovedforeningen bor i København. Det er jo blot et tilfælde tidligere har det været Odense og det kunne jo også blive Aarhus. Camilla G.: Vi skal bruge vores penge på medlemstilbud og mere politisk engagement. Bedre kurser det er jo det medlemmerne vil have. Det er der vores energi skal ligge. Vi kan jo godt gøre de ting.

6 Mette: Vi skal lytte til vores medlemmer. Camilla G.: Hvorfor skal økonomipersonen sidde i København. Den medarbejder får jo meget indflydelse på, hvad vi skal bruge vores penge til. Vedkommende kommer jo til at få en stærk rådgivningsfunktion. Der ligger meget magt i den funktion. Ole: Jeg repræsenterer nogle medlemmer. Vi skal ikke tænke, at vi ligger en byrde over på næste Repræsentantskab. Vi skal kunne køre det igennem, hvis vi fandt det rigtigt, men timingen er dårlig for Aarhus Kredsforening. Det passer ikke ind med de forhold, vi drøftede på Hyttetur, og det vi gerne vil frem mod. Kontingentet bør måske stige med pristallet. Steen: Vi skal lave en henstilling til, at stigning i kontingent afspejler stigning i pristallet. Jakob: Hvad skal til afstemning? Claus: Kan vi tilslutte os FF15 med en forventet merudgift på kr. 125 pr. medlem? Jakob: Denne løsning er ikke optimal, hvis københavnerne får så meget mere ud af Hovedforeningen. Er det ikke bedre, at drøftelserne og oplæggene kommer mere rundt i kredsene. Anne Kathrine: Den faglige sagsbehandler i Aarhus skal vel også dække både Odense og Københavns behov. Hvis det ender med en jurist og faglig sagsbehandler skabes der vel også en tradition for et behov. Claus: I forhold til kontingentstigningen skal dette jo på Generalforsamling. Måske forkaster Generalforsamlingen forslaget. I Odense Kredsforening er stigningen den samme og medlemstallet det halve af Aarhus Kredsforenings. Skal almene medlemmer have organisatorisk forståelse vel næppe det er meget mere væsentligt, at medlemmerne føler, at vi dækker deres behov. Det er vel en selvfølge, at et nyt Repræsentantskab skal bakke tidligere repræsentantskabers beslutninger op. Sådan er politik vel! Steen: Vi skal handle ud fra det, vi ved nu. Ved vi nok om, hvilke konsekvenser en sådan beslutning får for Aarhus Kredsen. Det er ganske enkelt dårlig timing sammen med alle de andre forandring, der allerede er sket. Det er hvert år, vi skal kunne finansiere de tre stillinger. Vi skal langt hellere fokusere på, at få noget ud af de penge, vi forvejen giver til Hovedforeningen. Christian: Det kan godt være at FF15 er en god idé. Måske skal vi bygge på, at samarbejdet med HF og kredsene er bedre end det har været længe. Måske kan forslaget tages op til efteråret igen. Camilla: Vi er ikke særlige mange repræsenteret i dag måske jeg gerne vil have lov at læse materialet igen og så kan vi afgive et svar senere. Det er hvad jeg er klar til nu. Ole: Helt lavpraktisk, hvordan kan vi tage samme forslag op på næste Repræsentantskabsmøde? Mette: Man kan blot stille samme forslag igen. Steen: Vi kommer til at tage en beslutning om FF15 og prisen herfor under fravær af samtlige medlemmer i Aalborg. Mette: Hvordan kan vi som kreds komme ud af indgåede vedtægtsændringer. Der burde være en mulighed for at kunne komme ud af FF15 igen, hvis vi nu ikke får noget ud af det. Det burde være muligt for en kreds at kunne sænke kontingentet igen, hvis vi ikke længere skal betale til tre stillinger.

7 Jakob: Vores regnskabstal og budget er jo også baseret på, at vi ikke taber medlemmer. Og så kan vi jo ikke komme ud af det før om nogen år. Steen: Hovedforeningens budget vil jo også lide under det, hvis vi skulle ønske at udtræde. Afstemning foregik skriftligt. Stemmetal: For: 2 Imod: 7 Blanke: 4 4) Studentermedhjælperne i sekretariatet Ansvarlig for punktet: Forretningsudvalget Punktet blev udskudt til mødet den 24. april ) Opfølgning på hyttetur Er der blevet arbejdet med de enkelte fokusområder fra workshoppen efterfølgende Oplæg ved de enkelte grupper, kort diskussion og feedback ved det resterende repræsentantskab Ansvarlig for punkt: Søren Punktet blev udskudt til mødet den 24. april ) IMCC Ledelsesseminar På FU-møde den vedtog FU, at FADL ekstraordinært sponsorerer ledelsesseminaret med kr Dette med udgangspunkt i, at vi kan støtte et godt tiltag som klæder medicinstuderende godt på i fht. Lægerollerne, vi kan udlodde 6 gratis pladser til vore medlemmer samt tilbyde uddannelse i ledelse til ét af medlemmerne i repræsentantskabet. Der har været ført drøftelse pr. mail vedr. punktet. IMMC virker noget nonchalant med ansøgning af midler hos FADL. FADLs 7 midler skal gå til alment nyttige formål. Det blev besluttet på seneste Generalforsamling. Det er ærgerligt, at de er for sent ude. Det er væsentligt, at forstå, at det er et sponsorat og ikke 7 midler. I forhold til deadlines og afholdelse af møder, så er der så meget som kan lade sig gøre. Nogle gange skal der træffes en

8 afgørelse, og det var ikke muligt at afholde et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. Det kræver at folk kan og dukker op. Vi gav midler til SATS, men blev ikke nævnt på arrangementet. Det kan virke som om at man altid kan gå til FADL, hvis man ikke lige kan finde de sidste midler. Det er også væsentligt, at FU får mulighed for at træffe beslutninger. Det er ikke muligt at samle et relativt stort repræsentantskab uden for de fastlagt møder. Det er vigtigt, at FADL bliver synliggjort, hvis vi sponserer eller betaler for arrangementer. Det er sket for mange gange, at det er svipset. Konklusion: Interesserede skal sende en motiveret ansøgning, hvor der redegøres for, hvorfor medlemmet er kandidat til pladserne på IMMC. Claus og Steen udvælger blandt ansøgningerne. 7) Heide Park. Ansvarligt for punkt: Chadi Punktet til beslutning Det blev drøftet om man skal have en tur til Heide Park. Afstemning: For at lave tur til Heide Park: 12 Blank stemme: 1 For FADLs finansiering af tur til Heide Park med underskudsgaranti på kr : For: 6 Imod: 3 Blank: 4 8) Nye mødedatoer a. FU-møde nr.: 4 den 10. april kl

9 b. REP-møde den 27. maj kl Punktet til orientering Ansvarlig for punktet Claus 9) Pins Tidligere drøftelser har gået på at få FADL-nålen, som standsmærke analogt med sygeplejerskernes firkløver. Der er indhentet tilbud herpå: ca. kr Punktet er til afstemning. Ansvarlig for punktet: Steen 10) ACUTA-app Der er ikke handlet på beslutningen fra sidste møde grundet prisstigning fra LiveEditions side (Bilag: Ny pris eftersendes) Skal vi bibeholde beslutning fra sidste møde med ny pris? Ansvarlig for punktet: Johanne Punktet til beslutning. Der skal tages stilling om vi skal have en app. nu eller om vi skal vente til næste år. Det er en god feature. Det kan give adgang til flere brugere. Push-funktionen kan betyde, at ACUTA kommer ind i folks bevidsthed. Det er en god påmindelse. Det kan være smart at vi få lavet en app. i år, på grund af nyhedens interesse. Det nye budgetår starter 1. juli. Der kan også være en mulighed for at app en kan anvendes til andre styresystem. Kan man med fordel anvende YOUTUBE 11) Eventuelt Vigtige datoer GF i Lægernes Pensionskasse og lægemøde i Aarhus : FADL fylder 60 år (Juhuu!) Jubilæumsseminar i København (tilm: Repræsentantskabsmøde : Gårdfest

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 1. Formalia Ordstyrer: Patricia Fruelund Referent: Tobias Abell Nielsen Tilstedeværende: Tobias Abell Nielsen, Jesper Mølgaard, Patricia Fruelund, Benjamin

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere