REFERAT. Deltagere: Afbud: Desuden deltager:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Deltagere: Afbud: Desuden deltager:"

Transkript

1 Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 26. august 2015 Kl.: Sted: Herlev Hospital, Arkaden, Konferencesalen Herlev Ringvej Herlev Deltagere: Afbud: Desuden deltager: Pernille Slebsager, Herlev og Gentofte Hospitaler (formand) Inge Kristensen, Ballerup Kommune (formand) Christian Bartholdy, Herlev Kommune Nicolai Kjems, Furesø Kommune Herle Klifoth, Gladsaxe Kommune Lisa Riiser, Egedal Kommune (i stedet for Erik Petersen) Susanne Andersen, Gentofte Kommune Edda Heinskou, Lyngby-Taarbæk Kommune Mette Ryle, Rudersdal Kommune Allan Pedersen, Rødovre Kommune Bjørn Perrild, hospitalspraksiskonsulent Gentofte Hospital Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent Herlev Hospital Kaare Rossel, PLO-Hovedstaden Birgitte Rav Degenkolv, vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Jean Hald Jensen, Region Hovedstaden Kirsten Rud, Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk Afdeling Hanne Skall, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling O Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital Lotte Hede, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling (sekretær) Kirsten Damgaard, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling C Finn Rønholt, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling O Anna Chacon, Region Hovedstaden, CIMT Jan Toftholm Andersen, Herlev og Gentofte Hospital Erik Petersen, Egedal Kommune Maj Bekker-Jeppesen, FCFS, under pkt. 2 Kamille Almer, FCFS, under pkt. 2 Charlotte Glümer, FCFS, under pkt. 2 Sara Gundtoft Roikjær, Gladsaxe Kommune, under pkt. 3 Annette Hansen, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 3 Camilla Meldia Stausholm, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 3 Nete Hornnes, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 4 og 5 Merethe Ørtoft Rasmussen, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 4 og 5 Rikke Terp, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 7 Opgang 115 Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Lene Tokkesdal Dunker Dato: 7. september 2015

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Præsentation og drøftelse af Sundhedsprofilen 3. Drøftelse af status på forløbsprogrammet for lænderyglidelser 4. Drøftelse af kortlægning af hjerneskadeområdet 5. Præsentation af forebyggelsesklinik for apopleksiramte 6. Drøftelse af arbejdsgang vedr. opfølgende hjemmebesøg 7. Præsentation af ernæringsprojekt 8. Drøftelse af evaluering af samarbejdskonference og plan for Drøftelse af fælles forløbskoordination 10. Status fra arbejdsgruppe vedr. alkoholmisbrug og somatisk sygdom 11. Orienteringspunkter: a. Status på fælles projektansøgninger til forebyggelsespuljen 2016 b. Snitfladekatalog hjælpemiddelområdet c. Planområde Midts repræsentation i regionale arbejdsgrupper til implementering af Sundhedsaftalen d. Temamøder/drøftelser vedr. psykiatri samt børne-/ungeområdet 12. Orientering om møderække Evt. Med venlig hilsen Lene Tokkesdal Dunker Specialkonsulent Side 2

3 1. Velkomst Formandsskabet v. vicedirektør Pernille Slebsager byder velkommen. Der bydes velkommen til følgende nye medlemmer af samordningsudvalget: Centerchef for Center for Sundhed og Omsorg Edda Heinskou, Lyngby-Taarbæk Kommune Sundhedschef Mette Ryle, Rudersdal Kommune Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Den Præhospitale Virksomhed Ledende oversygeplejerske Kirsten Rud, Urologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Enhedschef Jean Hald Jensen, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Ingen Vicedirektør Pernille Slebsager bød velkommen til de nye medlemmer af samordningsudvalget. Kommunal formand centerchef Inge Kristensen udtræder af samordningsudvalget, på grund af jobskifte. Ny kommunal formand er sundheds- og forebyggelseschef Nicolai Kjems og kommunal medformand er sundhedschef Mette Ryle. Side 3

4 2. Præsentation og drøftelse af Sundhedsprofilen Region Hovedstaden har fået udarbejdet en ny sundhedsprofil. Sundhedsprofilen fokuserer på forekomsten af kronisk sygdom, herunder multisygdom, forbruget og omkostninger ved sundhedsydelser samt sundhedsadfærd blandt borgere med kronisk sygdom. Sundhedsprofilen er udarbejdet af regionens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS). Maj Bekker-Jeppesen, Kamille Almer og Charlotte Glümer fra FCFS vil på mødet præsentere sundhedsprofilen med udgangspunkt i Planområde Midt. Det er desuden aftalt med FCFS, at Sundhedsprofilen også præsenteres for koordinationsgruppen for forløbsprogrammer på et møde i september. Fokus i dette oplæg vil være Planområde Midts sundhedsprofil set i forhold til de enkelte forløbsprogrammer. At tage præsentation af Sundhedsprofilen til efterretning At drøfte hvorledes sundhedsprofilen kan anvendes som grundlag for det tværsektorielle samarbejde i planområde Midt Sundhedsprofilen kan findes her: %20Kronisk%20sygdom.pdf Maj Bekker-Jeppesen præsenterede sundhedsprofilen med udgangspunkt i Planområde Midt. Generelt skal det bemærkes, at dataene fra Planområde Midt dækker over stor variation mellem kommunerne i planområdet. Data opgjort på kommuneniveau er tilgængelig fra FCFS hjemmeside. Såfremt der er behov for flere eksemplarer af sundhedsprofiler, kan FCFS kontaktes. Ligesom FCFS kan kontaktes med henblik på specifikke oplæg med udgangspunkt i den enkelte kommunes sundhedsprofil. Enkelte kommuner i Planområde Midt medvirker i en undersøgelse om de samlede omkostninger til sundhedsydelser. Side 4

5 3. Drøftelse af status på forløbsprogrammet for lænderyglidelser I marts 2012 godkendte sundhedskoordinationsudvalget forløbsprogrammet for lænderyglidelser, og i januar 2014 nedsatte Samordningsudvalget i planområde Midt en implementeringsgruppe. For at samordningsudvalget kan følge udviklingen i implementeringen af forløbsprogrammet, giver to repræsentanter for implementeringsgruppen, fysioterapeut Sara Gundtoft Roikjær fra Gladsaxe Kommune og overlæge Annette Hansen fra Herlev og Gentofte Hospital, en status på aktiviteter omkring forløbsprogrammet. Implementeringsgruppen består af: Charlotte Dorph Lyng, projektleder, Lyngby-Taarbæk Kommune Dorte Hofland, lægelig chef på Tranehaven, Gentofte Kommune Birgitte Jakobsen, leder af træningsområdet, Rudersdal Kommune Kamilla Walther, udviklingskonsulent, Furesø Kommune Miriam Juul Christensen, udviklingsfysioterapeut, Furesø Kommune Sonja Vinkler, udviklingsergoterapeut, Ballerup Kommune Laila Ann Cronstad, souschef, Rødovre Kommune Stinne Hvidemose, Sundhedscenteret, Herlev Kommune Marelis Peterson, leder for ambulant genoptræning Søborg, Gladsaxe Kommune Sara Gundtoft Roikjær, fysioterapeut, Gladsaxe Kommune Lone E. Eriksen, fysioterapeut, Egedal Kommune Sandra Seitzberg, leder af træningsteam, Egedal Kommune Annette Hansen, overlæge for reumatologi, Medicinsk Afdeling C, Herlev og Gentofte Hospital Gunhild Bukh, afdelingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling C, Herlev og Gentofte Hospital Anders Christian Von Essen-Leise, fysioterapeut, Medicinsk Afdeling C, Herlev og Gentofte Hospital Jannie Sørensen, specialepraksiskonsulent for reumatologi Statusoplægget gennemgår de aktiviteter der allerede er afsluttet samt handleplan for 2015/2016. Herunder den kommende Lænderyg Temadag den 5. oktober 2015 kl At følge udviklingen i implementeringen af forløbsprogrammet At tage præsentation til efterretning Link til forløbsprogram: Implementeringsgruppen ved Sara Gundtoft Roikjær og Annette Hansen gav en status på implementeringen af forløbsprogrammet i Planområde Midt. Der afholdes temadag vedr. lænderyg forløbsprogrammet den 5. oktober 2015 kl Det blev aftalt, at hospitalspraksiskoordinator Bjørn Perrild formidler programmet til de praktiserende Side 5

6 læger via Praksisnyt i september. Kommunerne beretter, at der er ledig kapacitet i de kommunale tilbud. Kommunerne overvejer i den forbindelse om der kan etableres tværkommunalt samarbejde på andre områder end rehabilitering af patienter med kræft. Kommunerne oplever kun sjældent at få henvisninger fra de praktiserende læger til de kommunale sundhedstilbud. Det blev i den forbindelse aftalt, at Bjørn Perrild, udover programmet for lænderyg temadag, også orienterer om og kommenterer de kommunale tilbud. Pernille Slebsager og Jean Hald Jensen bringer endvidere problemstillingen til drøftelse i de relevante regionale fora. Side 6

7 4. Drøftelse af kortlægning af hjerneskadeområdet Kommunerne i Planområde Midt har lavet en kortlægning af hjerneskadeområdet i de ni kommuner. Kortlægningen er udarbejdet som grundlag for en strategisk drøftelse af muligheder for et systematisk og udbygget samarbejde på hjerneskadeområdet i Planområde Midt. At tage kortlægningen til efterretning, som grundlag for det fremtidige samarbejde på hjerneskadeområdet Kortlægning af hjerneskadeområdet i Planområde Midt Nicolai Kjems, Herle Kliforth og Inge Kristensen redegjorde kort for baggrunden for kortlægningen af hjerneskadeområdet. I kortlægningen er der identificeret tre strategiske indsatsområder, som kommunerne i planområdet vil arbejde videre med: data og registrering kompetenceudviklingstilbud på tværs af kommuner mhp øget kvalitet afdækning af behov for tværsektorielt samarbejde, der fokuseres på bilaterale behov og case-orienteret samarbejde. Kommunerne vil rette henvendelse når mere konkret oplæg haves Side 7

8 5. Præsentation af forebyggelsesklinik for apopleksiramte Neurologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital har med midler fra Region Hovedstadens kvalitetspulje oprettet en forebyggelsesklinik for apopleksiramte. Klinikken varetager forebyggelse efter apopleksi, hvor hovedformålet er få blodtrykket i niveau, da det er den største risikofaktor for en ny apopleksi. Derudover arbejdes der også med KRAM faktorer. Tilbuddet gives til alle patienter, der har været indlagt med apopleksi. Projektet startede i efteråret 2014, og kan allerede vise gode resultater. Neurologisk Afdeling deltager og præsenterer tilbuddene i forebyggelsesklinikken. At tage præsentationen til efterretning med henblik på det fremtidige samarbejde Ingen Forskningssygeplejerske Nete Hornnes præsenterede tilbuddene i forebyggelsesklinikken for apopleksiramte, som er etableret med støtte fra Region Hovedstadens kvalitetspulje. Baggrunden for projektet, er at Neurologisk Afdeling har oplevet en del patienter med et ureguleret blodtryk et år efter apopleksien. Almen praksis gør opmærksom på, at det bør være entydigt hvem der ordinerer, bestiller og følger op på blodprøvesvar, særligt ved hjemmebesøg. Hospitalet følger op på, og sikrer stabile arbejdsgange vedr. blodprøver. Kommunerne gør opmærksom på, at der kan være sammenhæng til andre tilbud, herunder hjerneskadekoordinatorer. Ligesom der i forbindelse med indlæggelsen er overlap til forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Emnet tages op til drøftelse igen, når forløbsprogrammet er godkendt. Side 8

9 6. Drøftelse af arbejdsgang vedr. opfølgende hjemmebesøg Hospitalerne er, i henhold til 2-aftalen mellem PLO Hovedstaden og Region Hovedstaden, forpligtet til at anmode kommuner og praktiserende læger om et opfølgende hjemmebesøg, såfremt patienten, ud fra helbredsmæssige eller sociale årsager, vurderes at falde ind under betegnelsen skrøbelige ældre borger med risiko for at blive genindlagt. Samordningsudvalget besluttede på sidste møde at nedsætte en arbejdsgruppe til drøftelse af arbejdsgange vedr. henvisning samt monitorering. Arbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående udkast til arbejdsgang: Identifikation af patienter Under Modningsprojektet anvendte hospitalet et screeningsskema til at identificere patienter, der var i risiko for at blive genindlagt. Screeningsskemaet bliver fremadrettet frivilligt for afdelingerne at anvende. Anmodning om opfølgende hjemmebesøg Hospitalet sender en korrespondancemeddelelse (KM), når der anmodes om et opfølgende hjemmebesøg. Overskriften i KM er Opfølgende hjemmebesøg. Monitorering Der er fælles interesse i at få skabt en holdbar monitorering omkring opfølgende hjemmebesøg. Det foreslås, at hospitalet opgør: Antal henvisninger afsendt fra hospital Kvartalsvise opgørelser fra regionen Kommuner indsender følgende oplysninger til hospitalet, som udarbejder kvartalsvise rapporter over de opfølgende hjemmebesøg: Antal gennemførte opfølgende hjemmebesøg Antal ikke gennemførte opfølgende hjemmebesøg samt årsag: Patienten/pårørende har takket nej Egen læge har takket nej Patienten genindlagt Patienten mors Andet Det foreslås på sigt, når aftalen er godt implementeret (ex. i foråret 2016), at supplere den kvantitative optælling med kvalitative analyser, der belyser kvaliteten i de opfølgende hjemmebesøg. Plan for dette drøftes i samordningsudvalget, når det er relevant. At godkende den foreslåede arbejdsgang om identifikation, anmodning og monitorering af opfølgende hjemmebesøg Side 9

10 Ingen Samarbejdsaftalen vedr. opfølgende hjemmebesøg blev godkendt. Det er aftalt, at henvisningen skal indeholde tydelig angivelse af, hvorfor der henvises til opfølgende hjemmebesøg. Det vil blive indføjet i den vejledning for, der udarbejdes på Herlev og Gentofte Hospital vedr. opfølgende hjemmebesøg. Der er endvidere et ønske om, at den månedlige monitorering sker på antalsniveau og ikke på individniveau. Samordningsudvalget godkendte, at der igangsættes en kvalitativ analyse af opfølgende hjemmebesøg, når ordningen er velimplementeret i Gladsaxe Kommune har allerede igangsat en kvalitativ analyse af opfølgende hjemmebesøg, der kan arbejdes videre på. Side 10

11 7. Præsentation af ernæringsprojekt Medicinsk Afdeling C på Herlev og Gentofte Hospital har i samarbejde med Lyngby- Taarbæk, Gentofte og Rudersdal Kommune gennemført et tværsektorielt forskningsprojekt vedr. opfølgende ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelse. Projektet er gennemført i perioden efterår forår Klinisk udviklingssygeplejerske Rikke Terp fremlægger projektets resultater med anbefaling til, hvordan der kan arbejdes videre med indsatsen. At tage fremlæggelse og anbefalinger til efterretning At aftale den videre proces for stillingtagen til projektets anbefalinger Evalueringsrapport - Effekt af opfølgende ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelse Klinisk udviklingssygeplejerske Rikke Terp fremlagde projektets resultater. Samordningsudvalget appellerede til, at en del af tilbuddene til denne patientgruppe, som ex. opfølgende hjemmebesøg, kommunale diætister osv. bliver tænkt sammen. Formandskabet har påtaget sig at drøfte de forskellige fælles indsatser på ernæringsområdet. Efterfølgende vil der blive truffet beslutning om det videre forløb for dette tværsektorielle ernæringsprojekt. Side 11

12 8. Drøftelse af evaluering af samarbejdskonference 2015 samt plan for 2016 D. 13. maj 2015 blev der afholdt samarbejdskonference i Planområde Midt. Der ønskes en drøftelse af, hvordan oplæggene kan bruges fremadrettet som inspiration i forhold til igangsættelse af aktiviteter i Planområde Midt. De centrale plenumoplæg fra samarbejdskonferencen vedlægges som inspiration. Evalueringen viser, at der var udbredt tilfredshed med såvel arrangementet, som de enkelte oplæg på dagen. Der var i alt 21 personer, der havde besvaret evalueringen. Samordningsudvalget bedes drøfte afholdelse af samarbejdskonference Såfremt det besluttes at afholde en ny samarbejdskonference bedes samordningsudvalget drøfte mulige temaer til konferencen og drøfte om samarbejdskonferencen 2016 skal være et heldags- eller halvdagsarrangement. Det anbefales at næste samarbejdskonference afholdes efter 1½ år, dvs. i sidste halvdel af 2016, således der er god tid planlægning af opgaven. Det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning heraf. At drøfte evalueringen af samarbejdskonferencen 2015 mhp. at beslutning om at gennemføre en samarbejdskonference i 2016 At drøfte mulige temaer til næste samarbejdskonference At drøfte om samarbejdskonferencen er en halv eller en hel dag At beslutte at samarbejdskonferencen afholdes i sidste halvår af 2016 At nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af samarbejdskonferencen Evaluering af samarbejdskonferencen 2015 Centrale oplæg fra samarbejdskonferencen o Henning Vestergaard, Visioner for tværsektoriel ledelse o Janne Seeman, Netværksledelse o Mette Rohde, Erfaringer med tværsektoriel ledelse o Winnie Brandt, Sundhedsaftalen Samordningsudvalget tog evalueringen af samarbejdskonferencen 2015 til efterretning og besluttede at afholde en ny samarbejdskonference i slutningen af Der nedsættes en lille arbejdsgruppe men én repræsentant fra hospitalet og én fra kommunerne til at udarbejde et foreløbigt oplæg til næste møde, som er 25. november. Efter en hurtig brainstorm på emner, blev nævnt: - Relationel koordinering - Netværksledelse (i samme spor som 2015) - Aktivt samarbejde med borgeren Side 12

13 - Nye samarbejdsformer (det blev aftalt, at arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer under sundhedsaftalen skulle høres mhp. input da denne kommer med oplæg inden konferencen) Oplægget til skal endvidere indeholde en anbefaling af, om samarbejdskonferencen er et halvdags- eller et heldagsarrangement. Side 13

14 9. Drøftelse af fælles forløbskoordination Samordningsudvalget har tidligere besluttet at følge projektet vedr. fælles forløbskoordination om den svækkede ældre medicinske patient tæt. Audit på den tværsektorielle kommunikation Tovholderne for fælles forløbskoordination i Planområde Midt ønsker, som et led i at identificere hvilke informationer denne enkelte sektor har behov for i kommunikationen på tværs, at gennemføre en audit på dele af den tværsektorielle kommunikation. Identifikationen skal anvendes til at kunne målrette den videre kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i begge sektorer. Der gennemføres i alt 5 audits: 4 audits á 3 timer med deltagelse af 2 kommuner med hver 2 repræsentanter 1 audit á 4 timer med deltagelse af 3 kommuner med hver 2 repræsentanter Forud for audittene skal hver kommune udvælge 3 forløb, som er genstand for drøftelse. Der auditeres på indlæggelsesrapporter, plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter. Auditten hviler på, at der er en åben dialog for at få belyst, hvilke informationer den anden sektor i virkeligheden har brug for, for at kunne overtage behandling og pleje af patienten. Samordningskonsulenterne faciliterer og sammenskriver drøftelserne med henblik på drøftelse af fælles anbefalinger til samordningsudvalget. Regionale midler til kvalitetsudvikling Som en del af arbejdet med de forløbskoordinerende indsatser skal der lokalt foregå en systematiseret kvalitetsudvikling af indsatserne på tværs af sektorer. Dette er et nationalt krav i udmøntningsplanen for den nationale handleplan for den ældre medicinske patient. Regionsadministrationen ønsker at understøtte den lokale kvalitetsudvikling økonomisk. Der vil derfor blive mulighed for at ansøge om midler til gennemførelse af kvalitetsudviklingsinitiativer til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde i forbindelse med enten det geriatrisk teams rolle, samordningskonsulentens funktion eller den kommunale udskrivningskoordination. Patientinddragelse vil være et særligt fokusområde. Der forventes en udmelding om udmøntning af midlerne snarest. Regional organisering vedr. fælles forløbskoordination I forbindelse med den regionale projektleders opsigelse, har Region Hovedstaden valgt at ændre på den regionale organisering. Enhedschef Lotte Hede fortæller om den nye regionale organisering. At tage godkende igangsættelsen af audit på den tværsektorielle kommunikation At tage orienteringen om ændret organisering til efterretning Side 14

15 Ingen Enhedschef Lotte Hede orienterede om, at Region Hovedstaden har ændret i organiseringen omkring fælles forløbskoordination. Regionen har besluttet selv at varetage projektlederfunktionen, efter at den regionale projektleder Helle Janni Sztuk har opsagt sin stilling. Midlerne fra projektlederstillingen samles i en pulje, som planområderne kan søge med henblik på evaluering af indsatsen omkring fælles forløbskoordination. Samordningsudvalget besluttede, at igangsætte kvalitative audits på kommunikationsaftalen. Det skal sikres, at metoden kan anvendes i andre kontekster. Side 15

16 10. Status fra arbejdsgruppe vedr. alkoholmisbrug og somatisk sygdom Samordningsudvalget besluttede i marts 2015, som et led i arbejdet med sundhedsaftalen, at sætte fokus på samtidigt alkoholmisbrug og somatisk sygdom. På mødet i april blev det endvidere besluttet, at samordningskonsulenterne i samarbejde med misbrugskonsulent i Ballerup Kommune udarbejder et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med patienter med samtidig alkoholmisbrug og somatisk sygdom. Med udgangspunkt i vedhæftede oversigt, gives en status for dette arbejde. Der gives desuden en anbefaling til, hvad der kan gøres for denne målgruppe, eller hvordan der kan arbejdes videre med problemstillingen. Der er endvidere nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, hvor kommunerne udarbejder guide for henvisningsprocedurer til misbrugsbehandling. Det undersøges, hvorvidt output fra denne gruppe kan anvendes i forhold til anvendelse af støttetilbud til alkolmisbrugere i Planområde Midt. At tage statussen til efterretning At drøfte den videre indsats vedr. samtidig alkoholmisbrug og somatisk sygdom Oversigt over støttetilbud til alkoholmisbrugere Oversigten over de kommunale alkoholtilbud blev taget til efterretning. Drøftelsen afspejlede, at der er flere vinkler ind i samarbejdet omkring patienter med alkoholmisbrug. En stor andel af alkoholmisbrugere går hos egen læge, som bliver tilbudt antabus, og ikke henvises til terapeutisk behandling. Misbrugeren skal typisk selv henvende sig til de kommunale tilbud. Fra hospitalets side kommer patienterne typisk ind via akutmodtagelsen/akutklinikken, hvor de er indlagt til afrusning. Som et led i implementeringsplan 2015 er kommunerne i samarbejde med KKR ved at udarbejde en oversigt over de eksisterende alkoholtilbud i kommunerne samt forenkle henvisningsprocedurerne dertil, og tydeliggøre visitationspraksis i tilbuddene. Oplægget forventes drøftet i DAS inden udgangen af [Formandskabet drøfter emnet, når det har været behandlet i DAS] Side 16

17 11. Orienteringspunkter Status på fælles projektansøgninger til forebyggelsespuljen 2016 Samordningsudvalget nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe til drøftelse og kvalificering af projektansøgninger til blandt andet forebyggelsespuljen Arbejdsgruppen har arbejdet med to projektideer: Implementering af forløbsprogrammet for erhvervet hjerneskade i et IPSL perspektiv Tværsektoriel indsats for identifikation af børn i risiko for udvikling af diabetes Arbejdsgruppen består af: Afsnitsleder Tina Roikjer Køtter, Ballerup Kommune Specialkonsulent Maj Lindberg Danø, Gentofte Kommune Chefkonsulent Jens Albæk, Herlev og Gentofte Hospital Enhedschef Lotte Hede, Herlev og Gentofte Hospital Specialkonsulent Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital Kommunerne tilkendegav, at 3-4 kommuner er interesserede i en tværsektoriel indsats for identifikation af børn i risiko for udvikling af diabetes. Derimod var der ingen interesse for projektet vedr. forløbsprogrammet for erhvervet hjerneskade. Snitfladekatalog på hjælpemiddelområdet Udviklingsgruppen vedrørende Hjælpemidler har revideret snitfladekataloget om behandlingsredskaber og hjælpemidler Det reviderede katalog er godkendt i Den administrative Styregruppe den 27. marts Det nye Snitfladekatalog om behandlingsredskaber og hjælpemidler 2015 kan findes elektronisk under Sundhedsaftalen under bilag og download Ledende overfysioterapeut Hanne Skall orienterede om det nyopdaterede snitfladekatalog vedr. hjælpemidler. I kommunalt regi har der været drøftelser vedr. forskellige problematikker omkring hjælpemidler, herunder kvaliteten og reglerne omkring brugen af midlertidige hjælpemidler. Hanne Skall tager drøftelsen med videre til hjælpemiddelforum. Patientsikkerhedsområdet Enhedschef Lotte Hede orienterer om ændringer i patientsikkerhedsorganisationen på Herlev og Gentofte Hospital, herunder et skærpet fokus på patientsikkerhed i sektorovergangen. Enhedschef Lotte Hede orienterede om, at hospitalet har ændret i patientsikkerhedsorganiseringen på hospitalet. Der er ansat to nye risikomanagere, hvoraf den ene Anja Vibe får særligt ansvar for sektorovergange. Hospitalet har endvidere ændret arbejdsgangen således at alle tværsektorielle hændelser fremover ses af Enhed for Patientforløb og Tværsektorielt Side 17

18 Samarbejde. Kræftrehabilitering Vi samler kræfterne Vi samler kræfterne blev sat i drift den 1. maj, og de første borgere er i gang med et tværkommunalt forløb. Hjemmesiden blev i begyndelsen af juli udgivet, med meget positiv respons. Hjemmesiden mangler i øjeblikket en side målrettet hospitalet, denne del er undervejs. Der arbejdes i øjeblikket med færdiggørelsen evalueringsplanen og struktureringen heraf. Projektets hjemmeside er gået luften, og kan findes på Der arbejdes på, at projektet skal præsenteres på en international kvalitetskonference i Dubai senere på året. Planområde Midts repræsentation i regionale arbejdsgrupper til implementering af sundhedsaftalen Der vedhæftes en oversigt over bemandingen i de regionale permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper. Oversigten er taget til efterretning. Arbejdsgrupperne går i gang med arbejdet i de kommende uger. Temamøder/drøftelser vedr. psykiatri samt børne-/ungeområdet I henhold til samordningsudvalgets kommissorium skal der mindst en gang årligt afholdes temadrøftelse om det tværsektorielle samarbejde inden for henholdsvis svangre- og børne- /ungeområdet. I forbindelse hermed sættes fokus på hensigtsmæssige løsninger på problematikker vedr. borgerens overgang fra børne- til voksenområdet. Samordningsudvalget skal endvidere mindst en gang årligt afholde temamøde med planområdets samordningsudvalg for psykiatri. Formandskabet arrangerer temadrøftelserne, evt. i form af selvstændige møder. I forbindelse med planlægningen af temamødet vedr. psykiatri, ønsker psykiatrien at drøfte somatisk sundhed hos psykisk syge borgere, der bor på botilbud. Emnet er indenfor sundhedsaftalens tema om Lighed i sundhed. I Planområde Midt enighed om, at dette emne er noget snævert, og der er således et ønske fra samordningsudvalget om brede drøftelsen lidt bredere ud. Alt tyder på, at der vil blive arrangeret et ekstra selvstændigt stormøde mellem samordningsudvalgene for hhv. somatik og psykiatri i Planområde Midt og Nord. Side 18

19 Ingen Side 19

20 12. Orientering om møderække 2016 Der er planlagt fem møder i 2016: Onsdag d. 27. januar kl på Herlev og Gentofte Hospital Onsdag d. 13. april kl Onsdag d. 22. juni kl på Herlev og Gentofte Hospital Onsdag d. 7. september kl Onsdag d. 23. november kl på Herlev og Gentofte Hospital At godkende mødedatoer for 2016 At overveje hvilke kommuner, der kan lægge hus til møderne i april og september Ingen Mødedatoerne blev taget til efterretning, og der vil blive indkaldt via Outlook. Side 20

21 13. Eventuelt Intet. Side 21

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. november 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital Kirurgvillaen, Konferencelokalet

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: Torsdag d. 5. marts 2015 Kl.: Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Lokale 2608

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: Torsdag d. 5. marts 2015 Kl.: Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Lokale 2608 Herlev og Gentofte Hospitaler REFERAT Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning Møde i: Samordningsudvalget Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Direkte 20157280 Dato: Torsdag d. 5. marts 2015

Læs mere

REFERATN. Deltagere: Afbud:

REFERATN. Deltagere: Afbud: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERATN Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 13. april 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Jægersborghave - sal 1 & 2, Jægersborg Alle 150, 2820

Læs mere

Samordningsudvalg planområde midt. Annette E. Christiansen Samordningskonsulent Annette.elisabeth.christiansen @regionh.dk

Samordningsudvalg planområde midt. Annette E. Christiansen Samordningskonsulent Annette.elisabeth.christiansen @regionh.dk Samordningsudvalg planområde midt Annette E. Christiansen Samordningskonsulent Annette.elisabeth.christiansen @regionh.dk + REFERAT Møde i: Samordningsudvalg planområde midt Dato: 30.april 2014 Kl.: 14.30

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 14. juni 2017 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, Opgang 59A, Kirurgvillaen,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. juni 2016 Kl.: Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1.

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. juni 2016 Kl.: Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. juni 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. sal, mødelokale 1 Deltagere:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 8. marts 2017 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

REFERAT VI SAMLER KRÆFTERNE. Møde for driftsledergruppen. Dagsorden

REFERAT VI SAMLER KRÆFTERNE. Møde for driftsledergruppen. Dagsorden VI SAMLER KRÆFTERNE REFERAT Møde for driftsledergruppen Hermed indkaldes til det aftalte møde for driftsledergruppen vedr. samarbejder Vi samler kræfterne. Dato: Mandag d. 23. maj 2016 Tid: kl. 9.00 11.00

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: 28. januar 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1.

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: 28. januar 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. ETSUF Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Dato: 28. januar 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. sal, mødelokale 1 Deltagere:

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 28.08.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Bygning 2 (tæt ved indkørslen

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Dato: 23. 05. 2012 Kl.: 14.30-17.00 Sted: Gentofte Hospital Opgang 65 1. sal tv. - mødelokale 1 Deltagere: Afbud:

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Dato: 23. 05. 2012 Kl.: 14.30-17.00 Sted: Gentofte Hospital Opgang 65 1. sal tv. - mødelokale 1 Deltagere: Afbud: Hospitalsdirektionen REFERAT Afbud: Møde i: Samordningsudvalget Dato: 23. 05. 2012 Kl.: 14.30-17.00 Sted: Gentofte Hospital Opgang 65 1. sal tv. - mødelokale 1 Deltagere: Oplægsholdere: Vicedirektør Gitte

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 7. september 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Rudersdal Kommune Administrationsbygningen Stationsvej

Læs mere

REFERAT. Herlev og Gentofte Hospital. Patientforløb og Organisation Enhed for Patientforløb.

REFERAT. Herlev og Gentofte Hospital. Patientforløb og Organisation Enhed for Patientforløb. Herlev og Gentofte Hospital Patientforløb og Organisation Enhed for Patientforløb REFERAT Kamilla.noerskou.eriksen@regionh.dk 38674435 Møde i: ERFA gruppe midt Dato: 31. august 2017 Kl.: 13.00 15.00 Sted:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Opgang bygn. 50 B, plan 2 Telefon Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord,

Opgang bygn. 50 B, plan 2 Telefon Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, Kvalitets- og udviklingsafdelingen Patientforløbsenheden Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang bygn. 50 B, plan 2 Telefon +45 4829 4829 Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, Direkte 48294989

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 19. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D. 1.7. (Indgang 20D 1.sal) Deltagere: Afbud:

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels Peter Møller ledede mødet og bød velkommen til Karen Toke, som er nyt medlem fra Københavns Kommune.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels Peter Møller ledede mødet og bød velkommen til Karen Toke, som er nyt medlem fra Københavns Kommune. Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Møde i: Samordningsudvalg Syd ordinært møde Dato: 04.06.2015 Kl.: 13-14 Sted: Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Møde i: Samordningsudvalget ved BFH Dato: 23. juni 2016 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Direkte 35316749 Web www.bispebjerghospital.dk www.frederiksberghospital.dk

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret,

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital. 12. møde i Samordningsudvalg Syd

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital. 12. møde i Samordningsudvalg Syd Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang Center 1, Taghus

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober kl

Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober kl Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober 2017. kl. 13.00-15.00 Enhed for kvalitet, patientforløb og patientinddragelse Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød Opgang 50 B plan 2 Telefon

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3

Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3 Sundhed og Sammenhæng Speciale D. 19. maj 2014 Sagsnr. Ref.: kba Tlf: 4118 1525 kba@rn.dk Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3 Mødet blev afholdt fredag

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN GLDSXE KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 28. oktober 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frugt og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet, Julianes Maries vej 18, opgang

Læs mere

DAGSORDEN Arbejdsgruppen vedr. patientsikkerhed under Sundhedsaftalen 8. møde Dato: Kl.: 12:00 14:30

DAGSORDEN Arbejdsgruppen vedr. patientsikkerhed under Sundhedsaftalen 8. møde Dato: Kl.: 12:00 14:30 Møde i: DAGSORDEN Arbejdsgruppen vedr. patientsikkerhed under Sundhedsaftalen 8. møde Dato: 13.9.2017 Kl.: 12:00 14:30 Sted: Deltagere: Regionsgården Mødelokale H6 og H7 Formand, Karen Gliese Nielsen,

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Social og Sundhedsudvalget Onsdag d. 24/8-16

Social og Sundhedsudvalget Onsdag d. 24/8-16 Social og Sundhedsudvalget Onsdag d. 24/8-16 Afrapportering på Tværsektorielt samarbejde om akutområdet, TAM Et projekt støttet af forebyggelsespuljen Tværsektorielt samarbejde om akutområdet - et samarbejde

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 24. september 2015-14. møde Tid: Kl. 14-16 Sted: Vandrehallen, lokale 1, AHH

DAGSORDEN. Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 24. september 2015-14. møde Tid: Kl. 14-16 Sted: Vandrehallen, lokale 1, AHH Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde DAGSORDEN Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 24. september

Læs mere