SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME"

Transkript

1 SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: klasse klasse klasse klasse klasse...20 Spørgsmål vedrørende Sundhedsprofilen, kilder etc. kan rettes til, tlf

3 Baggrund afholdt en temadag den for personalet, bestyrelsen, kontaktforældre og elevrådet, hvor deltog med en workshop om sundhed. Efterfølgende blev det besluttet, at indlede et samarbejde mellem og Forebyggelse og Sundhedsfremme om udvikling af sundhedsarbejdet på. Sundhedsudvalget og besluttede, at 1. fase skulle være en kortlægning af elevernes selvvurderede sundhed og sundhedsvaner. indsamlede undersøgelser og forskningsresultater vedrørende børn og unges sundhed herunder eksempler på spørgeskemaer, der anvendes i nationale og internationale undersøgelser. Med afsæt i denne viden udarbejdede Sundhedsudvalget og spørgeskemaer til elever på klassetrin, klassetrin og klassetrin. Spørgeskemaerne blev efterfølgende tilrettet efter kommentarer fra professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaer På klassetrin omhandler spørgsmålene skole og fritidsordning, trivsel og venskaber, søvn, mad og måltider samt bevægelse. Flere af svarkategorierne har symboler der supplerer teksterne glad, midt i mellem og ked af det. Spørgeskemaet til klassetrin indeholder de samme emner, som nævnt under indskolingen, men er suppleret med spørgsmål om voksenkontakt, rygning, alkohol, hash vurdering af sundhedsvaner og ønsker til ændring af disse. For klassetrin er der endvidere spørgsmål om seksuel debut, andre stoffer end hash, viden i forhold til motion, rygning, hash og andre stoffer samt sex. Eleverne på klassetrin har indtastet deres svar i et elektronisk spørgeskema. Elever i 9. klassetrin har indtastet deres svar i en papirversion, svarene er efterfølgende overført til et elektronisk spørgeskema, hvorfra data er analyseret. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj juni Sundhedsprofilen Der er udarbejdet sundhedsprofiler på baggrund af spørgeskemaerne for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sundhedsprofilerne indeholder en kort generel beskrivelse af resultaterne. For hvert klassetrin er spørgsmål og svar gengivet, og der er uarbejdet et kort resume med de væsentligste resultater. Af hensyn til elevernes anonymitet er resultaterne om brug af hash og seksuel debut beskrevet samlet for udskolingen og ikke gengivet på klassetrin for 7. og 8. klasse. Det har været muligt for eleverne at springe enkelte spørgsmål over, hvorfor det samlede antal svar er noteret ved hvert spørgsmål, svaret er også angivet i procent ved det pågældende spørgsmål. Hvor det er muligt, er der ved beskrivelserne af de enkelte klassetrin indsat kommentarer til sammenlignelige sundhedsprofiler fra andre kommuner og fra landsdækkende undersøgelser. Det videre arbejde Sundhedsprofilens resultater giver værdifulde informationer til brug for det fortsatte sundhedsarbejde til sundhedsundervisningen og til udarbejdelse af skolens Sundhedspolitik. Det anbefales endvidere at drøfte resultaterne i forbindelse med forældremøder. Udarbejdet af 3

4 Sundhedsprofil Indskolingen: klasse Generelt Der er 198 elever fra indskolingen ud af i alt 280 som har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en gennemsnitlig svarprocent på 71 %. Svarprocenten på de enkelte klassetrin varierer fra %. De fleste af børnene i klasse trives godt. I alt svarer 67 %, at de for det meste er glade, 70 % synes godt om deres klasse, 71 % om frikvartererne, 77 % om deres GFO og 96 % har mindst én god ven. Undersøgelsen viser også, at ca. hvert 3. barn svarer midt i mellem på trivselsparametrene, og enkelte børn svarer ked af det. Godt hvert 3. barn svarer, at de er friske og vågne om morgenen (35 %), mens mere end hvert 4. barn føler sig træt (27 %). I forhold til sundhedsvaner viser undersøgelsen, at 92 % af børnene spiser morgenmad hver dag, og 89 % spiser frokost. 8 % af børnene svarer, at de ikke spiser morgenmad og 11 % spiser ikke frokost hver dag. I alt 80 % af børnene spiser grøntsager og 72 % spiser frugt hver dag, mens hvert 5. barn (20 %) svarer nej til at de spiser grøntsager og mere end hvert 4. barn siger nej til, at de spiser frugt hver dag (28 %). 10 % af børnene svarer, at de drikker sodavand, saft eller juice hver dag og 5 % af børnene spiser slik eller chokolade hver dag. Af børnene i indskolingen bevæger 54 % sig hver dag så meget, at de bliver forpustede, mens 45 % svarer, at de ikke dagligt, men nogen gange bliver forpustede, når de løber og leger. Næsten hvert 3. barn i indskolingen (31 %) bliver transporteret til skole i bil. Sundhedsstyrelsens anbefaler at: børn under 10 år spiser gram frugt og grønt om dagen børn og unge under 18 år er moderat fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen (hvor pulsen skal op, og de kan tale med andre imens) og fysisk aktive af høj intensitet 2 gange om ugen af minutters varighed (pulsen stiger, så de føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale) På baggrund af børnenes besvarelser og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der grundlag for at se nærmere på trivsel, sengetider, mad og bevægelsesvaner. Andre undersøgelser af børn i indskolingen Der findes ikke nationale sundhedsprofiler på børn i indskolingen, derfor vil resultaterne, hvor det er relevant, blive sammenlignet med resultaterne fra Århus Kommunes sundhedsprofil, som blev gennemført i Nogle spørgsmål og svarkategorier er ens formuleret og dermed direkte sammenlignelige. Andre spørgsmål er ens formuleret, men har ikke de samme svarkategorier, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Fx er svarkategorierne, og anvendt i s sundhedsprofil ved flere spørgsmål, mens Århus Kommune ved tilsvarende spørgsmål har anvendt svarkategorierne Meget glad, og Ikke glad. Det fremgår af teksten, hvor sammenligning er mulig. Udarbejdet af 4

5 0. klasse Spørgeskemaer fra 57 elever Svarprocent: 78 % af årgangen på 73 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 0. klasse er for det meste glade (70 %), de er glade for deres klasse (76 %), for frikvartererne (72 %), for deres GFO (77 %) og har mindst en god ven (94 %). Det bemærkes, at % af børnene svarer midt i mellem på de forskellige spørgsmål om, hvordan de trives. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 0. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 0. klasse (53 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn Knapt halvdelen (46 %) af børnene er friske og vågne om morgenen, mens 17 % er trætte. Til sammenligning er færre børn i Århus Kommune friske om morgenen (40 %) og betydeligt flere svarer at de trætte (31 %). Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (96 %) og frokost (98 %) hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn - 30 % - svarer, at de ikke spiser frugt hver dag og 25 % spiser ikke grøntsager dagligt. Hvert 10. barn svarer, at de spiser slik eller chokolade hver dag (10 %) og 9 % drikker sodavand, saft eller juice (9 %) dagligt. Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (91 %). Udarbejdet af 5

6 Bevægelse I alt 31 % af børnene oplyser, at de hver dag løber og leger så meget, at de bliver forpustede - 67 % svarer at de gør det nogen gange, og 37 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (53 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (53 svar)? % % 0 0 Hvad synes du om klassen (46 svar)? % % 0 0 Har du en god ven (48 svar)? Ja % Nej 3 6 % Udarbejdet af 6

7 Hvad synes du om frikvarteret (50 svar)? % % 0 0 Hvad synes du om din GFO (47 svar)? % % 0 0 Søvn Hvordan har du det om morgenen (48 svar)? Frisk og vågen % % Træt 8 17 % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (46 svar)? Ja % Nej 2 4 % Spiser du frokost hver dag (45 svar)? Ja % Nej 1 2 % Udarbejdet af 7

8 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (47 svar)? Ja % Nej % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (48 svar)? Ja % Nej % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (49 svar)? Hver dag 5 10 % Nogen gange % Aldrig 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (46 svar)? Hver dag 4 9 % Nogen gange % Aldrig 2 4 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (49 svar)? Hver dag % Nogen gange % Aldrig 1 2 % Udarbejdet af 8

9 Hvordan kommer du for det meste til skole (49 svar)? Jeg går % På cykel % I bil % Andet 2 4 % Udarbejdet af 9

10 1. klasse Spørgeskemaer fra 47 elever Svarprocent: 66 % af årgangen på 71 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 1. klasse er for det meste glade (75 %), de er glade for deres klasse (83 %), for frikvartererne (70 %), for deres GFO (90 %) og alle svarer, at de har mindst en god ven (100 %). Det bemærkes, at 5-26 % af børnene svarer midt i mellem, og enkelte børn (5 7 %) svarer ked af det på trivselsspørgsmålene. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 1. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 1. klasse (44 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn 33 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens en forholdsvis stor del (47 %) er trætte. Andelen af børn fra der svarer, at de er friske og vågne om morgenen ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (36 %), mens andelen af børn der er trætte er betydelig lavere i Århus Kommune (27 %). Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (88 %) og frokost (86 %) hver dag, mens 12 % ikke spiser morgenmad og 14 % ikke spiser frokost hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn ikke spiser frugt (28 %) og grøntsager (35 %) hver dag. Enkelte af børnene spiser hver dag slik eller chokolade og drikker sodavand, saft eller juice (2 7 %). Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (91 %). Udarbejdet af 10

11 Bevægelse Knapt halvdelen af børnene (44 %) løber og leger så meget hver dag, at de bliver forpustede, mens 54 % svarer at de gør det nogen gange, og 30 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (46 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (44 svar)? % 8 18 % 3 7 % Hvad synes du om klassen (41 svar)? % 4 10 % 3 7 % Har du en god ven (44 svar)? Ja % Nej 0 0 Udarbejdet af 11

12 Hvad synes du om frikvarteret (43 svar)? % % 2 5 % Hvad synes du om din GFO (42 svar)? % 2 5 % 2 5 % Søvn Hvordan har du det om morgenen (43 svar)? Frisk og vågen % 9 21 % Træt % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (43 svar)? Ja % Nej 5 12 % Spiser du frokost hver dag (42 svar)? Ja % Nej 6 14 % Udarbejdet af 12

13 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (40 svar)? Ja % Nej % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (43 svar)? Ja % Nej % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (43 svar)? Hver dag 1 2 % Nogen gange % Aldrig 2 5 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (41 svar)? Hver dag 3 7 % Nogen gange % Aldrig 4 10 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (41 svar)? Hver dag % Nogen gange % Aldrig 1 2 % Udarbejdet af 13

14 Hvordan kommer du for det meste til skole (43 svar)? Jeg går % På cykel % I bil % Andet 4 9 % Udarbejdet af 14

15 2. klasse Spørgeskemaer fra 61 elever Svarprocent: 77 % af årgangen på 79 elever Resume Trivsel og venskab De fleste af børnene i 2. klasse er for det meste glade (54 %), de er glade for deres klasse (60 %), for frikvartererne (68 %) og for deres GFO (77 %) og 98 % har mindst en god ven. Det bemærkes, at en forholdsvis stor gruppe (21-39 %) svarer midt i mellem på af trivselsspørgsmålene, og en mindre gruppe (2-7 %) svarer ked af det. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 2. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx. være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 2. klasse (61 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn 33 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens 26 % er trætte. Andelen af børn i, der er friske om morgenen, og andelen der er trætte, ligger meget tæt på besvarelserne fra Århus Kommune. I Århus er 34 % friske og vågne om morgenen og 22 % trætte. Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (91 %) og frokost (82 %) hver dag, mens 9 % ikke spiser morgenmad og 18 % ikke spiser frokost hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn ikke spiser frugt (26 %) dagligt, mens det kun er enkelte, der ikke spiser grøntsager (9 %) hver dag. Få af børnene spiser hver dag slik eller chokolade og drikker sodavand, saft eller juice (2 9 %). Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (92 %). Udarbejdet af 15

16 Bevægelse Over halvdelen af børnene (63 %) løber og leger så meget hver dag, at de bliver forpustede, mens 38 % svarer at de gør det nogen gange, og 36 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (59 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (61 svar)? % % 4 7 % Hvad synes du om klassen (58 svar)? % % 1 2 % Har du en god ven (60 svar)? Ja % Nej 1 2 % Udarbejdet af 16

17 Hvad synes du om frikvarteret (59 svar)? % % 2 3 % Hvad synes du om din GFO (56 svar)? % % 1 2 % Søvn Hvordan har du det om morgenen (58 svar)? Frisk og vågen % % Træt % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (58 svar)? Ja % Nej 5 9 % Spiser du frokost hver dag (57 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 17

18 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (58 svar)? Ja % Nej % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (55 svar)? Ja % Nej 5 9 % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (56 svar)? Hver dag 1 2 % Nogen gange % Aldrig 4 7 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (54 svar)? Hver dag 5 9 % Nogen gange % Aldrig 5 9 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (56 svar)? Hver dag % Nogen gange % Aldrig 0 0 Udarbejdet af 18

19 Hvordan kommer du for det meste til skole (56 svar)? Jeg går % På cykel % I bil % Andet 2 4 % Udarbejdet af 19

20 3. klasse Spørgeskemaer fra 33 elever Svarprocent: 58 % af årgangen på 57 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste af børnene i 3. klasse er for det meste glade (78 %), de er glade for deres klasse (60 %), for frikvartererne (76 %) og for deres GFO (63 %) og 91 % har mindst en god ven. Det bemærkes, at en forholdsvis stor gruppe (22-37 %) svarer midt i mellem på flere af trivselsspørgsmålene. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 3. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3. klasse (32 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn 27 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens 18 % er trætte. Andelen af børn i, der er friske om morgenen, og andelen der er trætte ligger tæt på besvarelserne fra Århus Kommune. I Århus er 34 % friske og vågne om morgenen, mens 19 % er trætte. Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (94 %) og frokost (91 %) hver dag, mens enkelte ikke spiser morgenmad og frokost hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn ikke spiser frugt dagligt (27 %), mens det kun er enkelte, der ikke spiser grøntsager (13 %) hver dag. Få af børnene spiser hver dag slik eller chokolade (6 %), og 16 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (92 %). Udarbejdet af 20

21 Bevægelse De fleste af børnene (90 %) løber og leger så meget hver dag, at de bliver forpustede, og 13 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (31 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (32 svar)? % 7 22 % 0 0 Hvad synes du om klassen (30 svar)? % % 1 3 % Har du en god ven (32 svar)? Ja % Nej 3 9 % Udarbejdet af 21

22 Hvad synes du om frikvarteret (33 svar)? % 8 24 % 0 0 Hvad synes du om din GFO (32 svar)? % % 1 3 % Søvn Hvordan har du det om morgenen (33 svar)? Frisk og vågen 9 27 % % Træt 6 18 % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (33 svar)? Ja % Nej 2 6 % Spiser du frokost hver dag (33 svar)? Ja % Nej 3 9 % Udarbejdet af 22

23 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (33 svar)? Ja % Nej 9 27 % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (32 svar)? Ja % Nej 4 13 % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (33 svar)? Hver dag 2 6 % Nogen gange % Aldrig 1 3 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (32 svar)? Hver dag 5 16 % Nogen gange % Aldrig 2 6 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (31 svar)? Hver dag % Nogen gange 3 10 % Aldrig 0 0 Udarbejdet af 23

24 Hvordan kommer du for det meste til skole (32 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 4 13 % Andet 1 3 % Udarbejdet af 24

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 1.

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 1. RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 1. klasse (elev) GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 2.

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 2. RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 2. klasse (elev) GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 3.

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 3. RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 3. klasse (elev) GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 0.

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 0. RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 0. klasse (elev) GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Indskolingen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 49

Læs mere

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution - Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Odense Kommune Genereret d. 07-02-2018 Valg

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Odense - Klassetrin (0,1,2,3) - Antal besvarelser: 3491

Sammenligningsniveau 1: Odense - Klassetrin (0,1,2,3) - Antal besvarelser: 3491 RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Indskolingen 2017 GRUNDLAG Åløkkeskolen - Klassetrin (0,1,2,3) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 106 Sammenligningsniveau

Læs mere

Rapport BASIS Genereret 3. juli 2018

Rapport BASIS Genereret 3. juli 2018 Rapport BASIS Genereret 3. juli 2018 Skolesundhed.dk Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution Rapport udarbejdet for Tønder Kommune Genereret d. 03-07-2018 Valgt undersøgelse Årstal

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2015-16 Skolesundhed.dk Skolesygeplejerske Helle Sørensen Juli 2016 1 Baggrund I henhold til sundhedsloven, som pålægger kommunerne at tilbyde alle børn en udskolingsundersøgelse,

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution - Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Odense Kommune Genereret d. 07-02-2018 Valg

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 I 2010 og 2013 har Svendborg Kommune suppleret den landsdækkende sundhedsprofil Hvordan har du det? for voksne med en trivsels- og sundhedsundersøgelse for folkeskolernes

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (Alle) - Alder (Alle) - Antal besvarelser: 7745

2: Landsplan - Klassetrin (Alle) - Alder (Alle) - Antal besvarelser: 7745 RAPPORT Fuld rapport ÅRGANG 2017/2018 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Sundhedsprofil for børn i 1. klasse GRUNDLAG Sydvestmors Friskole - Klassetrin (Alle) - Alder (Alle) RESPONDENT

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Odense - Klassetrin (4,5,6) - Antal besvarelser: 3390

Sammenligningsniveau 1: Odense - Klassetrin (4,5,6) - Antal besvarelser: 3390 RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemtrinnet 2017 GRUNDLAG Åløkkeskolen - Klassetrin (4,5,6) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 115 Sammenligningsniveau

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Tingløkkeskolen - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Tingløkkeskolen - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 114 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution - Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Odense Kommune Genereret d. 07-02-2018 Valg

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere