SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME"

Transkript

1 SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: klasse klasse klasse klasse klasse...20 Spørgsmål vedrørende Sundhedsprofilen, kilder etc. kan rettes til, tlf

3 Baggrund afholdt en temadag den for personalet, bestyrelsen, kontaktforældre og elevrådet, hvor deltog med en workshop om sundhed. Efterfølgende blev det besluttet, at indlede et samarbejde mellem og Forebyggelse og Sundhedsfremme om udvikling af sundhedsarbejdet på. Sundhedsudvalget og besluttede, at 1. fase skulle være en kortlægning af elevernes selvvurderede sundhed og sundhedsvaner. indsamlede undersøgelser og forskningsresultater vedrørende børn og unges sundhed herunder eksempler på spørgeskemaer, der anvendes i nationale og internationale undersøgelser. Med afsæt i denne viden udarbejdede Sundhedsudvalget og spørgeskemaer til elever på klassetrin, klassetrin og klassetrin. Spørgeskemaerne blev efterfølgende tilrettet efter kommentarer fra professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaer På klassetrin omhandler spørgsmålene skole og fritidsordning, trivsel og venskaber, søvn, mad og måltider samt bevægelse. Flere af svarkategorierne har symboler der supplerer teksterne glad, midt i mellem og ked af det. Spørgeskemaet til klassetrin indeholder de samme emner, som nævnt under indskolingen, men er suppleret med spørgsmål om voksenkontakt, rygning, alkohol, hash vurdering af sundhedsvaner og ønsker til ændring af disse. For klassetrin er der endvidere spørgsmål om seksuel debut, andre stoffer end hash, viden i forhold til motion, rygning, hash og andre stoffer samt sex. Eleverne på klassetrin har indtastet deres svar i et elektronisk spørgeskema. Elever i 9. klassetrin har indtastet deres svar i en papirversion, svarene er efterfølgende overført til et elektronisk spørgeskema, hvorfra data er analyseret. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj juni Sundhedsprofilen Der er udarbejdet sundhedsprofiler på baggrund af spørgeskemaerne for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sundhedsprofilerne indeholder en kort generel beskrivelse af resultaterne. For hvert klassetrin er spørgsmål og svar gengivet, og der er uarbejdet et kort resume med de væsentligste resultater. Af hensyn til elevernes anonymitet er resultaterne om brug af hash og seksuel debut beskrevet samlet for udskolingen og ikke gengivet på klassetrin for 7. og 8. klasse. Det har været muligt for eleverne at springe enkelte spørgsmål over, hvorfor det samlede antal svar er noteret ved hvert spørgsmål, svaret er også angivet i procent ved det pågældende spørgsmål. Hvor det er muligt, er der ved beskrivelserne af de enkelte klassetrin indsat kommentarer til sammenlignelige sundhedsprofiler fra andre kommuner og fra landsdækkende undersøgelser. Det videre arbejde Sundhedsprofilens resultater giver værdifulde informationer til brug for det fortsatte sundhedsarbejde til sundhedsundervisningen og til udarbejdelse af skolens Sundhedspolitik. Det anbefales endvidere at drøfte resultaterne i forbindelse med forældremøder. Udarbejdet af 3

4 Sundhedsprofil Indskolingen: klasse Generelt Der er 198 elever fra indskolingen ud af i alt 280 som har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en gennemsnitlig svarprocent på 71 %. Svarprocenten på de enkelte klassetrin varierer fra %. De fleste af børnene i klasse trives godt. I alt svarer 67 %, at de for det meste er glade, 70 % synes godt om deres klasse, 71 % om frikvartererne, 77 % om deres GFO og 96 % har mindst én god ven. Undersøgelsen viser også, at ca. hvert 3. barn svarer midt i mellem på trivselsparametrene, og enkelte børn svarer ked af det. Godt hvert 3. barn svarer, at de er friske og vågne om morgenen (35 %), mens mere end hvert 4. barn føler sig træt (27 %). I forhold til sundhedsvaner viser undersøgelsen, at 92 % af børnene spiser morgenmad hver dag, og 89 % spiser frokost. 8 % af børnene svarer, at de ikke spiser morgenmad og 11 % spiser ikke frokost hver dag. I alt 80 % af børnene spiser grøntsager og 72 % spiser frugt hver dag, mens hvert 5. barn (20 %) svarer nej til at de spiser grøntsager og mere end hvert 4. barn siger nej til, at de spiser frugt hver dag (28 %). 10 % af børnene svarer, at de drikker sodavand, saft eller juice hver dag og 5 % af børnene spiser slik eller chokolade hver dag. Af børnene i indskolingen bevæger 54 % sig hver dag så meget, at de bliver forpustede, mens 45 % svarer, at de ikke dagligt, men nogen gange bliver forpustede, når de løber og leger. Næsten hvert 3. barn i indskolingen (31 %) bliver transporteret til skole i bil. Sundhedsstyrelsens anbefaler at: børn under 10 år spiser gram frugt og grønt om dagen børn og unge under 18 år er moderat fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen (hvor pulsen skal op, og de kan tale med andre imens) og fysisk aktive af høj intensitet 2 gange om ugen af minutters varighed (pulsen stiger, så de føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale) På baggrund af børnenes besvarelser og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der grundlag for at se nærmere på trivsel, sengetider, mad og bevægelsesvaner. Andre undersøgelser af børn i indskolingen Der findes ikke nationale sundhedsprofiler på børn i indskolingen, derfor vil resultaterne, hvor det er relevant, blive sammenlignet med resultaterne fra Århus Kommunes sundhedsprofil, som blev gennemført i Nogle spørgsmål og svarkategorier er ens formuleret og dermed direkte sammenlignelige. Andre spørgsmål er ens formuleret, men har ikke de samme svarkategorier, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Fx er svarkategorierne, og anvendt i s sundhedsprofil ved flere spørgsmål, mens Århus Kommune ved tilsvarende spørgsmål har anvendt svarkategorierne Meget glad, og Ikke glad. Det fremgår af teksten, hvor sammenligning er mulig. Udarbejdet af 4

5 0. klasse Spørgeskemaer fra 57 elever Svarprocent: 78 % af årgangen på 73 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 0. klasse er for det meste glade (70 %), de er glade for deres klasse (76 %), for frikvartererne (72 %), for deres GFO (77 %) og har mindst en god ven (94 %). Det bemærkes, at % af børnene svarer midt i mellem på de forskellige spørgsmål om, hvordan de trives. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 0. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 0. klasse (53 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn Knapt halvdelen (46 %) af børnene er friske og vågne om morgenen, mens 17 % er trætte. Til sammenligning er færre børn i Århus Kommune friske om morgenen (40 %) og betydeligt flere svarer at de trætte (31 %). Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (96 %) og frokost (98 %) hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn - 30 % - svarer, at de ikke spiser frugt hver dag og 25 % spiser ikke grøntsager dagligt. Hvert 10. barn svarer, at de spiser slik eller chokolade hver dag (10 %) og 9 % drikker sodavand, saft eller juice (9 %) dagligt. Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (91 %). Udarbejdet af 5

6 Bevægelse I alt 31 % af børnene oplyser, at de hver dag løber og leger så meget, at de bliver forpustede - 67 % svarer at de gør det nogen gange, og 37 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (53 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (53 svar)? % % 0 0 Hvad synes du om klassen (46 svar)? % % 0 0 Har du en god ven (48 svar)? Ja % Nej 3 6 % Udarbejdet af 6

7 Hvad synes du om frikvarteret (50 svar)? % % 0 0 Hvad synes du om din GFO (47 svar)? % % 0 0 Søvn Hvordan har du det om morgenen (48 svar)? Frisk og vågen % % Træt 8 17 % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (46 svar)? Ja % Nej 2 4 % Spiser du frokost hver dag (45 svar)? Ja % Nej 1 2 % Udarbejdet af 7

8 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (47 svar)? Ja % Nej % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (48 svar)? Ja % Nej % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (49 svar)? Hver dag 5 10 % Nogen gange % Aldrig 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (46 svar)? Hver dag 4 9 % Nogen gange % Aldrig 2 4 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (49 svar)? Hver dag % Nogen gange % Aldrig 1 2 % Udarbejdet af 8

9 Hvordan kommer du for det meste til skole (49 svar)? Jeg går % På cykel % I bil % Andet 2 4 % Udarbejdet af 9

10 1. klasse Spørgeskemaer fra 47 elever Svarprocent: 66 % af årgangen på 71 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 1. klasse er for det meste glade (75 %), de er glade for deres klasse (83 %), for frikvartererne (70 %), for deres GFO (90 %) og alle svarer, at de har mindst en god ven (100 %). Det bemærkes, at 5-26 % af børnene svarer midt i mellem, og enkelte børn (5 7 %) svarer ked af det på trivselsspørgsmålene. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 1. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 1. klasse (44 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn 33 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens en forholdsvis stor del (47 %) er trætte. Andelen af børn fra der svarer, at de er friske og vågne om morgenen ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (36 %), mens andelen af børn der er trætte er betydelig lavere i Århus Kommune (27 %). Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (88 %) og frokost (86 %) hver dag, mens 12 % ikke spiser morgenmad og 14 % ikke spiser frokost hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn ikke spiser frugt (28 %) og grøntsager (35 %) hver dag. Enkelte af børnene spiser hver dag slik eller chokolade og drikker sodavand, saft eller juice (2 7 %). Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (91 %). Udarbejdet af 10

11 Bevægelse Knapt halvdelen af børnene (44 %) løber og leger så meget hver dag, at de bliver forpustede, mens 54 % svarer at de gør det nogen gange, og 30 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (46 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (44 svar)? % 8 18 % 3 7 % Hvad synes du om klassen (41 svar)? % 4 10 % 3 7 % Har du en god ven (44 svar)? Ja % Nej 0 0 Udarbejdet af 11

12 Hvad synes du om frikvarteret (43 svar)? % % 2 5 % Hvad synes du om din GFO (42 svar)? % 2 5 % 2 5 % Søvn Hvordan har du det om morgenen (43 svar)? Frisk og vågen % 9 21 % Træt % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (43 svar)? Ja % Nej 5 12 % Spiser du frokost hver dag (42 svar)? Ja % Nej 6 14 % Udarbejdet af 12

13 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (40 svar)? Ja % Nej % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (43 svar)? Ja % Nej % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (43 svar)? Hver dag 1 2 % Nogen gange % Aldrig 2 5 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (41 svar)? Hver dag 3 7 % Nogen gange % Aldrig 4 10 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (41 svar)? Hver dag % Nogen gange % Aldrig 1 2 % Udarbejdet af 13

14 Hvordan kommer du for det meste til skole (43 svar)? Jeg går % På cykel % I bil % Andet 4 9 % Udarbejdet af 14

15 2. klasse Spørgeskemaer fra 61 elever Svarprocent: 77 % af årgangen på 79 elever Resume Trivsel og venskab De fleste af børnene i 2. klasse er for det meste glade (54 %), de er glade for deres klasse (60 %), for frikvartererne (68 %) og for deres GFO (77 %) og 98 % har mindst en god ven. Det bemærkes, at en forholdsvis stor gruppe (21-39 %) svarer midt i mellem på af trivselsspørgsmålene, og en mindre gruppe (2-7 %) svarer ked af det. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 2. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx. være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 2. klasse (61 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn 33 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens 26 % er trætte. Andelen af børn i, der er friske om morgenen, og andelen der er trætte, ligger meget tæt på besvarelserne fra Århus Kommune. I Århus er 34 % friske og vågne om morgenen og 22 % trætte. Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (91 %) og frokost (82 %) hver dag, mens 9 % ikke spiser morgenmad og 18 % ikke spiser frokost hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn ikke spiser frugt (26 %) dagligt, mens det kun er enkelte, der ikke spiser grøntsager (9 %) hver dag. Få af børnene spiser hver dag slik eller chokolade og drikker sodavand, saft eller juice (2 9 %). Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (92 %). Udarbejdet af 15

16 Bevægelse Over halvdelen af børnene (63 %) løber og leger så meget hver dag, at de bliver forpustede, mens 38 % svarer at de gør det nogen gange, og 36 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (59 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (61 svar)? % % 4 7 % Hvad synes du om klassen (58 svar)? % % 1 2 % Har du en god ven (60 svar)? Ja % Nej 1 2 % Udarbejdet af 16

17 Hvad synes du om frikvarteret (59 svar)? % % 2 3 % Hvad synes du om din GFO (56 svar)? % % 1 2 % Søvn Hvordan har du det om morgenen (58 svar)? Frisk og vågen % % Træt % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (58 svar)? Ja % Nej 5 9 % Spiser du frokost hver dag (57 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 17

18 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (58 svar)? Ja % Nej % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (55 svar)? Ja % Nej 5 9 % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (56 svar)? Hver dag 1 2 % Nogen gange % Aldrig 4 7 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (54 svar)? Hver dag 5 9 % Nogen gange % Aldrig 5 9 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (56 svar)? Hver dag % Nogen gange % Aldrig 0 0 Udarbejdet af 18

19 Hvordan kommer du for det meste til skole (56 svar)? Jeg går % På cykel % I bil % Andet 2 4 % Udarbejdet af 19

20 3. klasse Spørgeskemaer fra 33 elever Svarprocent: 58 % af årgangen på 57 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste af børnene i 3. klasse er for det meste glade (78 %), de er glade for deres klasse (60 %), for frikvartererne (76 %) og for deres GFO (63 %) og 91 % har mindst en god ven. Det bemærkes, at en forholdsvis stor gruppe (22-37 %) svarer midt i mellem på flere af trivselsspørgsmålene. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på, hvordan de for det meste har det i 3. klasse og i den samlede indskoling. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3. klasse (32 elever) Indskolingen samlet (190 elever) 30% 20% 10% 0% Besvarelserne om trivsel og venskaber er ikke direkte sammenlignelig med Århus Kommune. Søvn 27 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens 18 % er trætte. Andelen af børn i, der er friske om morgenen, og andelen der er trætte ligger tæt på besvarelserne fra Århus Kommune. I Århus er 34 % friske og vågne om morgenen, mens 19 % er trætte. Mad og måltider Langt de fleste af børnene spiser morgenmad (94 %) og frokost (91 %) hver dag, mens enkelte ikke spiser morgenmad og frokost hver dag. Det bemærkes, at forholdsvis mange børn ikke spiser frugt dagligt (27 %), mens det kun er enkelte, der ikke spiser grøntsager (13 %) hver dag. Få af børnene spiser hver dag slik eller chokolade (6 %), og 16 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. Andelen af børn i, der spiser morgenmad hver dag, ligger tæt på tallene fra Århus Kommune (92 %). Udarbejdet af 20

21 Bevægelse De fleste af børnene (90 %) løber og leger så meget hver dag, at de bliver forpustede, og 13 % kommer for det meste i bil til skole. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (31 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for det meste (32 svar)? % 7 22 % 0 0 Hvad synes du om klassen (30 svar)? % % 1 3 % Har du en god ven (32 svar)? Ja % Nej 3 9 % Udarbejdet af 21

22 Hvad synes du om frikvarteret (33 svar)? % 8 24 % 0 0 Hvad synes du om din GFO (32 svar)? % % 1 3 % Søvn Hvordan har du det om morgenen (33 svar)? Frisk og vågen 9 27 % % Træt 6 18 % Mad og måltider Spiser du morgenmad hver dag (33 svar)? Ja % Nej 2 6 % Spiser du frokost hver dag (33 svar)? Ja % Nej 3 9 % Udarbejdet af 22

23 Spiser du frugt hver dag fx æbler, bananer, appelsiner (33 svar)? Ja % Nej 9 27 % Spiser du grøntsager hver dag fx agurker, tomater, gulerødder (32 svar)? Ja % Nej 4 13 % Hvor tit spiser du slik eller chokolade (33 svar)? Hver dag 2 6 % Nogen gange % Aldrig 1 3 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice (32 svar)? Hver dag 5 16 % Nogen gange % Aldrig 2 6 % Bevægelse Hvor tit løber og leger du så meget, at du bliver forpustet (31 svar)? Hver dag % Nogen gange 3 10 % Aldrig 0 0 Udarbejdet af 23

24 Hvordan kommer du for det meste til skole (32 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 4 13 % Andet 1 3 % Udarbejdet af 24

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Indskolingen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 49

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Sundhedsvejledning. Rollemodeller:

Sundhedsvejledning. Rollemodeller: Sundhedsvejledning Indledning: Betydningen af sund mad og bevægelse for børns trivsel og udvikling fremhæves i høj grad i disse år. Undersøgelser viser, at sund og varieret mad kombineret med aktive bevægelsesvaner

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag.

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. MIN AFTALE BOG Denne bog tilhører: Hej! Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. I bogen kan du finde de kost- og motions råd, som vi alle

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7- klasser i Vejen Kommune December 26 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Datakvalitet 5 14 Statistisk usikkerhed 6 15 Repræsentativitet

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Afd. 1 uvm-undersøgelse

Afd. 1 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 2 Besvarelser medtaget i denne rapport... 2 Fysiske: Sikkerhed... 3 Er du kommet alvorligt til skade på skolen?... 3 Kan du altid finde en voksen, når der er frikvarter?...

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2007

Undervisningsmiljøvurdering 2007 Undervisningsmiljøvurdering 2007 Undervisningsmiljøvurderingen blev udarbejdet i foråret 2007. Den er lavet som en spørgeskemaundersøgelse via skolen elevintra. Selve spørgsmålene er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

Idræts- og Sundhedsprofil 2008

Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 Af Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 fremgår det: Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt og

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 Forord Børn og Ungeforvaltningens fornemste opgave er at understøtte børn og unge i retning mod stærke, aktive medborgere med mod på livet. En væsentlig

Læs mere

Elevbesvarelser 4.-6. klasse

Elevbesvarelser 4.-6. klasse Antal returnerede spørgeskemaer: 134 Hvor ofte spiser du noget i 10-pausen om formiddagen? 13% 30% 7% 19% 3 3-4 x om ugen 1-2 x om ugen Hvor ofte har du madpakke med? 90% 7% 2% 0% 3-4 x om ugen 1-2 x om

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 2014-2015 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse Baggrund:... 3 Indskoling... 4 1.1 Helbredsklager... 4 1.2 Skoletrivsel...

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09)

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) 2009 Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) Kommunallæge Søren Krue Herlev Kommune 19-08-2009 2 Indhold Resume... 4 Baggrund... 5 Metode og materiale... 6 Deltagende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008 Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Sundhed og Trivsel Skolebørnsundersøgelsen Århus, 28 Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse på Rapporten er udarbejdet af Katrine

Læs mere

Kom godt i gang med skolesundhed.dk

Kom godt i gang med skolesundhed.dk Kom godt i gang med skolesundhed.dk Workshop ved Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Indhold Hvad er skolesundhed.dk? Implementering Anvendelse Hvad har det bidraget Bl i andre kommuner? Skolesundhed.dk

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Alle klasser fra 1.-9. klasse deltag i undersøgelsen. I alt deltog 706 elever fordelt med: - indskolingen 292 - mellemtrin 225 - udskoling

Læs mere

Spørgsmål til barnet/den unge

Spørgsmål til barnet/den unge Spørgsmål til barnet/den unge Afsnit 1 1. Jeg vil gerne lære at spise sundt 2. Jeg vil gerne lære måder at få motion på 3. Jeg vil gerne tabe mig 4. Min familie vil gerne have, at jeg taber mig Afsnit

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere