Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012"

Transkript

1 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg Jette Sørensen Anne Sphie Gambrg Afbud fra: Vibeke Kahl Frmand Friluftsrådet, Østjylland Ldsejerfreningen Mls Bjerge Fredning Skv g Naturstyrelsen, Krnjylland VisitDenmark Museumsfreningen fr Ebeltft g Omegn Natinalpark Mls Bjerges Venner Djursland Landbfrening Syddjurs Byråd Danmarks Naturfredningsfrening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerfreninger i Syddjurs Kmmune SAM Dansk Btanisk Frening Dansk Gelgisk Frening Dansk Skvfrening Freningen af Private Ldsejere i g mkring Mls Bjerge Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder, B Skaarup, Nete Thmsen, referent Bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl på Jagtslttet 1. Gdkendelse af dagsrden 2. Gdkendelse af referater 3. Ansættelse af kmmunikatins g prjektmedarbejder Dagsrdenpunkt Gdkendelse af dagsrden Erling ønsker punkt 6 før punkt 5, har nget vedr. transprt Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2012 Kirsten: ønsker side 2 ændret til, at hendes bidrag var faldet ud af drpbxen. Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2012 Sagsfremstilling Stillingspslaget fr fastansættelse af en kmmunikatinsg prjektmedarbejder til Natinalparkens sekretariat blev indrykket i jb i staten g Syddjurs Adresseavis den 14. februar 2012 med ansøgningsfrist frem til den 29. februar Der indkm 182 ansøgninger g ansættelsesudvalget havde 3 ansøgere til samtale nsdag den 7. marts Ansættelsesudvalget besluttede at anbefale fastansættelse af B Skaarup Indstilling Sekretariatslederen indstiller, at B Skaarup ansættes i stillingen sm kmmunikatins g prjektmedarbejder. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Ansættelsesudvalget redegjrde fr ansøgningsprceduren, ansøgerfeltet g vurderinger. Indstillingen gdkendes. B Skaarup fastansættes. Beslutning Dagsrden gdkendt Bilag 1 referat gdkendt Bilag 2 referat gdkendt B Skaarup ansat 1 af 18

2 4. Budget fr 2012 Sagsfremstilling I henhld til finansministeriets budgetregler har sekretariatet udarbejdet et peridiseret budget fr Budgettet er på samlet kr g pbygget af restbeløb på 1,4 mi. fra etableringsbevillingen samt en frventet bevilling fra finanslven på ¾ af et frventet årligt beløb på 7,5 mi. I budgettet vil der samlet være mkring 5 mi. til prjekter i Beløbets størrelse er fremkmmet ved at fratrække frventede mkstninger til drift af sekretariat fra den frventede samlede bevilling. Der laves til maj mødet et regnskab fr 2011 g budget g regnskab fr 1. kvartal Indstilling Frmanden indstiller, at den budgetmæssige ramme tages til efterretning g at der i takt med beslutninger m igangsætning af prjekter udarbejdes detailbudgetter. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Erling: Det er nget tyndt, men det er den virkelighed, vi har på nuværende tidspunkt. Vi vil have regnskab fr 2011 klar til næste møde samt budget g 1. kvartalsregnskab. Marianne: Ønsker at vide, hvrdan man er kmmet frem til ¾ af bevillingen. Hun ønsker gså at vide, m restbevillingen fra sidste år er øremærket? Erling: Der er ingen bindinger, pengene kan bruges til de prjekter vi ønsker, men gjrde gså pmærksm på, at de gså skal dække drift i 1. kvartal. De ¾ er det frventede i frhld til vedtagelsen af planen. Jørgen Ivar: I det niveau I har lagt, ser det ud sm m, der er ca. 2 mill m året til sekretariatet er det nrmen? Mika: Når der er 5 mill tilbage, så er det gså fratrukket det sm bestyrelsen har sat i gang. Jørgen Ivar: Det vi kan lave budget på skal vi gøre. Peter B: På majmødet får vi j budget g regnskab. 6. Pririteringskriterier Sagsfremstilling På baggrund af knsulent Birthe Friis plæg på temadagen den 3. marts, de efterfølgende drøftelser på mødet samt bestyrelsens psatte pririteringer i indledningen til natinalparkplanens handlingsdel psættes følgende vurderings g pririteringskriterier fr behandling af prjektansøgninger: I hvr høj grad har prjektet relatin til bekendtgørelsens frmål? I hvr høj grad har prjektet muligheder fr at indfri flere af Natinalparkens frmål? Der skal være regler fr, hvrnår prjekter er færdige, så man ikke kan udsætte prjekter. Kriterier: Sammenskrivning af kriterier I høj grad skal ud Myndighedspgaver skal ud 2 af 18

3 I hvr høj grad har prjektet relatin til natinalparkplanens prjekter? I hvr høj grad har prjektet lkal frankring? I hvr høj grad indehlder prjektet myndighedspgaver? I hvr høj grad har prjektet muligheder fr at bidrage til Natinalparkens synlighed? I hvr høj grad understøtter prjektet frskellige brugergrupper? I hvr høj grad er prjektets til gavn fr ffentlighedens udfldelsesmuligheder? De psatte kriterier er frsøgt frmuleret, så de giver så str bjektivitet i vurderingen sm muligt. Et prjekts pnåede scre siger ikke direkte nget m, hvr fagligt relevant det vil være at igangsætte prjektet, men det siger nget m prjektets synlighed g grad af interaktin med lkalsamfundet. Kmpleksitet rdet fjernes Snæver mfrmuleres. Nyt kriterium: er der søgt midler andre steder fra? Sekretariatet skal være behjælpelig med at udfrme prjekter, så flerårige prjekter kan pdeles i delprjekter, sm kan gives tilsagn på årsbasis. Sm en del af beslutningsgrundlaget fr bestyrelsens vurdering g priritering af indkmne prjektansøgninger udarbejder sekretariatet en vurdering af vennævnte kriterier efterfulgt af en redegørelse fr: Sammenhængen mellem prjektet g igangsatte g planlagte prjekter i Natinalpark regi i relatin til spredningen ver bekendtgørelsens frskellige frmål. Sammenhængen mellem prjektet g relevante initiativer igangsat af andre parter i mrådet. Prjektets gegrafiske placering i frhld til øvrige relevante initiativer. Prjektets realiseringsmulighed g kmpleksitet Prjektets indhld sm frudsætning fr igangsætning af andre initiativer i frhld til bekendtgørelsens frmål. Prjektets lighed med andre prjekter med det frmål at tilskynde til samarbejde mellem flere ansøgere. Prjektets bredde med det frmål at tilskynde til samarbejde med andre prjekter, hvis prjektet vurderes sm værende fr snæver. Indstilling Frmanden indstiller, at 1. de psatte pririterings g vurderingskriterier gdkendes g tages i brug til behandling af 3 af 18

4 ansøgninger fr indgåelse af aftaler. 2. pririterings g vurderingskriterierne tages p til revisin i fråret Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Erling: De første kriterier er de kvantitative g de nederste mere subjektive g kvalitative. På temadagen var der str frskel i grupperne, men det her er det vi er kmmet frem til ud fra vres ntater g Birthe Friis s knklusiner. Der kan laves m. Marianne: Ønskede at vide m ansøgning til midler til drift kan være flerårig, eller kan man søge i en begrænset peride. Når man søger, er det fr et givet år, eller har man budget til prjektmidler til drift, sm kan stige år fr år? Erling: Det kan kmme med i evalueringen m et år. Marianne: Er ikke sikker på frmuleringen I hvr høj grad., g punktet med myndighedspgaver stikker meget af fra de andre. Erling: Skalaen er vendt m Anne Sphie: Det plejer at være psitivt at nget er i høj grad. Men det er det ikke her. Jette: Har prblem med punkterne med bullets, hvad bliver der lagt vægt på, hvrdan? Peter G: Bestyrelsen er ansvarlig verfr lv g bekendtgørelse, derfr er det ikke gdt. Vi skal have en værdiskala på det er frkert at sidestille punkterne. Jørgen Ivar: Vedr. myndighedspgaver kan man undgå at give det pint. B: Meningen var at bruge resultatet af dette punkt med de vedtagne kriterier i ansøgningsskemaet fr at guide ansøgeren. Peter B: Har ikke set kriterierne sm pintgivende, men nget vi vil tage stilling til i hver ansøgning, han ser ingen ligestilling mellem punkterne. Ngle af dem afgør, m prjektet kan gennemføres. Susanne: Støtter p m Peter B. I hvr høj grad skal væk. Man kan bede flk m at præcisere, på hvilken måde prjektet pfylder punktet. Anne Sphie: Vi skal være bedre til at frmulere det, så udenfrstående kan frstå det. Marianne: Fjern I høj grad. Myndighedspgaver er frstyrrende, kan den være i ansøgningsskema. Snæver i nederste del skal ændres. Prjektets realiseringsmulighed er i rden, men hvad menes med kmpleksitet? Kan man bare slette kmpleksitet? Jette: Enig i at fjerne i høj grad g synspunkterne mkring myndighedspgaver. 4 af 18

5 Der skal stå i ansøgningsskemaet: Beskriv prjektets relatin til frmål. Marianne: Kan ansøgningen gå flere år frem? Fx jeg vil starte i 2015? Der skal stå hvad tidshrisnten er Susanne: Det er væsentligt, det har vi ikke snakket m. Det er afhængigt af, hvad det er. Hvis vi binder midler langt ud i fremtiden løber vi tør, men vi skal gså have regler fr, hvrnår prjekter er færdige, så man ikke kan udsætte prjekter. Jørgen Ivar: Hvis prjektet går ver flere år, skal vi tage de penge ud af budgettet. Peter B: Vi får en årlig bevilling, g man kan give til prjekter ver flere år. Han synes det er håndteret i ansøgningsskemaet det er nget vi suverænt styrer. Dagmar: Skal vi hensætte det fulde beløb i år 1? Det er en principiel g vigtig diskussin. Hvis der er et prjekt til 3 mil ver flere år så dræner vi kassen. Peter B: Vi får penge af finanslven et år ad gangen. Vi kan ikke dispnere med bevillinger vi ikke har. Kirsten: Henviser til Friluftsrådets prjektansøgningsprcedure. Hvis prjektet bliver fr mfattende, kan man pdele det g give tilsagn til nget af prjektet g pfrdre ansøgeren til at søge igen næste år til resten. Peter G: Bevillingens størrelse ligger det fast at det er 7,5 mill hvert år? Erling: Der er på finanslven til 2015 afsat 35 mill til natinalparker der vil ikke blive givet mere end 7,5, men det kan falde afhængigt af, hvr mange natinalparker, der er. Vi har bevilling 1 år ad gangen, men vi kan måske lave fundraising. Erling psummerede: Kriterierne sammenskrives I høj grad skal ud Myndighedspgaver skal ud Kmpleksitet rdet fjernes Snæver mfrmuleres. Jette: Vedr. Bullets sm cirkler g firkanter. Vi er nødt til at se det i sammenhæng med ansøgningsskemaet. Det kan være nget, sm er svært at vurdere fr ansøger. Dette afsnit skal revurderes. Kirsten: Myndighedspgaverne, er det fx brandmyndighed? Hvad betyder det? 5 af 18

6 EP: Punktet er taget ud. Kirsten: Vi mangler et spørgsmål: Er der søgt fra andre kilder, g hvr meget? Erling: Det er med i ansøgningsskemaet. Kirsten: Det skal gså med i kriterier. Susanne: Det er ikke kun til internt brug, vi skal vejlede ansøgerne, så de kan lave bedre ansøgninger. Anne Sphie er ikke enig i, at det ikke står tydeligt, men ønsker ikke graduering af bullets g firkanter. Mika: Når I har besluttet, at der ikke skal gradueres, så kan vi slå de t afsnit sammen. Dagmar: Vi kan fint have de kriterier, men når vi henvender s til ansøgeren, skal det være tydeligt, g det skal længere frem i ansøgningsskemaet. Susanne: Det er ikke m, men hvrdan ansøgeren skal frklare s, hvad frmålet er. Det er ansøgeren, der skal skrive hvrdan. Jette: Giver Susanne ret vi kan gdt have nget internt, men det skal være gdt beskrevet fr ansøgerne. Mika: Under beskrivelsen skal der være punkter, hvr ansøgeren skriver hvrdan. B: Thy har ingen ansøgningsskema vi skal passe på, ikke at gøre det fr svært. Susanne: Selvfølgelig kan vi priritere, men vi skal præsentere en ensartet g fair priritering, det er ffentlige penge. Mette: Rådets anbefalinger: Prjektets relatin til natinalparkens prjekter. Det bør ikke kun være bilag, men andre prjekter gså. Anne Sphie: Det kan kmme under små prjekter Erling: Tingene skal primært ses i frhld til bilagene. Erling psummerer: Sammenskrivning af kriterier Kmpleksitet fjernes Omskrivning af sidste snævre Jørgen Ivar: Ønsker, at de nederste linjer gøres mere pædaggiske 5. Ansøgningsskema Sagsfremstilling Et udkast prjektansøgningsskema blev fremlagt g gennemgået på temadagen fr bestyrelse g råd den 3. marts Der fremkm kun få bemærkninger, sm alle er indarbejdet i det endelige ansøgningsskema. 1. Der laves en samlet versigt ver, hvem der kan søge husk fnde 2. Der laves en mredigering af 6 af 18

7 Indstilling Frmanden indstiller, 1. at skemaet gdkendes g tages i brug 2. at den første ansøgningsfrist fr prjekter ver kr. er 1. august at skemaet pbygning g indhld tages p til revisin i fråret 2013 Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Kriterier: Anne Sphie: Bestyrelsen skal se kriterierne igen, inden de gdkendes. Jørgen Ivar: Vi er nødt til at lande det g prøve det af. Peter B: Freslår, at kriterierne skrives m, sendes ud sammen med referatet, man kan kmmentere, g efter svarfristen er det gdkendt. Anne Sphie: Kan vi finde ngle til at afprøve ansøgningsskemaet. B: Ok Mette: Rådet vil gerne se det gså Ansøgningsskema: Der ydes støtte til: Marianne: Det er landet lidt skævt. Det skal mfrmuleres. Endelig Desuden slettes. Anne Sphie: Det er gså freninger, ikke kun persner. Hvis man vil lave nget på havet vil lave rundvisninger på ffentlige stier. Frskningsprjekter. Erling: Der laves en samlet versigt ver, hvem der kan søge husk fnde Peter B: De t afsnit handler m t frskellige ting. Køb g Lån. Der kan søges m: det glæder fr alle. Marianne: Hvad er frskellen på midler tilskud g lån? Peter G: Hvrdan hænger lån g tilskud til kmmuner sammen med, at vi ikke vil dække myndighedspgaver? Peter B: Vi vil ikke betale fr de frpligtelser de har på naturmrådet det, der står i lven. De kan søge til nget, der ikke er lvbestemte myndighedspgaver. Peter G: Er bilag IV arter en myndighedspgave? Mika: Ja, det er. Erling: Hvad gør vi ved lån? Peter B: Der kan kmme et prjekt, hvr vi betaler det hele, der kan gså kmme et, hvr ansøger bare ønsker et lån, eller et tilskud, frdi der er andre betalere gså. Anne Sphie: Skriv med menneskerd, hvad vi vil. Susanne synes det med lån er tricky. Det må være meget begrænset, hvad vi kan bruge det til. Det skal kun være i afsnittet fra 14, så det bliver mere frståeligt. Skriv ikke men prsa frmulering af indhldet. 3. Ansøgningsfrist 2012: 1. august. 4. Der arbejdes frem md t niveauer: ver g under Der skal ikke stå, hvem der behandler. 5. Løbende behandling af små prjekter. De kmmer på til bestyrelsesmøderne sm rientering. 6. Svartid på ansøgninger under kr er 1 måned. 7. Sekretariatet undersøger nærmere hvrdan man håndterer udbetaling. 8. Ansøgeren er frpligtet til at have tilladelser mv i rden, men sekretariatet skal følge p. Prjekthlder har det fulde ansvar fr at prjektet er lvligt. 9. Sekretariatet undersøger reglerne fr revisin af prjektregnskaber. 10. I skemaet skal effekter beskrives bedre. 11. I rubrikken ejerfrhld skal der stå eventuelle ejerfrhld 12. Der skal stå i ansøgningsskemaet: Beskriv prjektets relatin til frmål fx 13. Der skal stå hvad tidshrisnten er 14. Revideret kriterieafsnit til ansøgningsskema. 7 af 18

8 ekstremt gde prjekter. Anne Sphie: Det kan være, at vi får så mange gde prjekter, at midlerne ikke slår til, men hvis vi låner ud g får pengene tilbage næste år, så giver det mening. Kirsten: Det var lettere g sparede megen frvirring, hvis vi skrev hele 14. Vedr. lån henviser hun til eksemplet med Skødshved, sm ikke kan vente længere, vi er ikke færdige med at behandle, men måske kan vi give lån. Jørgen Ivar: Vi kmmer til at tænke lån på en anden måde. Fx en event, nget krt, sm hurtigt giver en indtægt, så pengene tilbagebetales hurtigt. Marianne: Vi skal skrive hele afsnittet m g ikke tage sætninger ind fra par 14, men frmulere det vi vil. 1. Hvem kan få støtte 2. Hvad giver vi så af støtte gdkendelse (lg) lån, tilskud, midler 15. Ansøgningsskemaet skrives m g sendes ud sammen med referatet fr kmmentarer. 16. Sendes gså til rådet. 17. Ansøgningsskema afprøves på knkrete prjekter. Peter B: Lån kan være svært, men han kan se, at ngle steder kan det være k. Rente g afdragsfri i fx 5 år. Hvis prjektet går ned er det tilskud. Erling: 14 skrives m til prsa. Side 2: Susanne: Ansøgningsfrister ansøger har ikke brug fr at vide, at det er sekretariatet eller bestyrelsen afgør ansøgningen. Det er internt, men tidsfristerne er interessante. Ansøgninger mdtages løbende under kr. Marianne: Hvr str er puljen specielt til den ½ årlige gdkendelse af prjekter? Der skal sættes dater p, Reserverer vi så en ½ pulje her g ½ pulje der. Der skal være system. Anne Sphie: Vi bliver nødt til at plyse hvem der tager beslutninger af gennemsigtighedsgrunde. Susanne: Det er vres ansvar. Erling: Skal der være andre tidsfrister? Mette: Giver det ikke mening at følge fx Friluftsrådets ansøgnings runde? Jørgen Ivar: Ansøgningsfrister ligger spredt, så vi skal ikke lægge s p ad nget. Erling: Fasthlder 1. august. ASG: Er det de rigtige beløb, hun synes sekretariatet kan behandle p til kr. Jette: Enig i den beløbsgrænse. Peter G: Der skal være en ramme. Erling: Der arbejdes frem md t niveauer ver g under af 18

9 Har ansøgeren interesse i at vide, hvem der behandler. Marianne: Det er bestyrelsens ansvar, nget er uddelegeret til sekretariatet. Mika: Umiddelbart efter bevillingen udmeldes stre prjekter Løbende behandling af små prjekter. De kmmer på til bestyrelsesmøderne sm rientering. Marianne: Hvilken frventet svartid regnes der med? Vi skal infrmere m, hvr stre vre puljer er, g hvrdan de er delt. Mika: Vi skal se m 8 uger svartid er k, så vender vi tilbage med revisin. B: Behandlingstid kan variere meget. Peter B: Prjekter under bør have en svartid på 2 uger. Erling: Ca 1 måned. Dagmar: Legalitetskntrl skal gså med. Kirsten: Hvis der et prjekt, sm hører ind under fødevareministeriet er det så en myndighedspgave. Peter B: Sekretariatets definitin af myndighedspgaver er gd. Susanne: Vi skal ikke bruge penge på, at andre frsømmer deres lvmæssige pligter. Marianne: Kan vi vurdere det? Kirsten: Er der anden lvgivning, vi skal have med ind ver vres tanker. Anne Sphie: Lven bestemmer ikke, hvad man skal dyrke, men det skal være lvligt. Marianne: Skal vi bruge penge på legalitetskntrl. Mika: Det er ansøgeren, der skal dkumentere ver fr s at det er lvligt. Susanne g Marianne: Det skal frmuleres m. Mika: Ansøgeren er frpligtet til at have tilladelser mv. i rden, men vi skal følge p. Prjekthlder har det fulde ansvar fr at prjektet er lvligt. Jørgen Ivar: Sekretariatet må gerne være vejledende g hjælpende der skal være råderum, vi må gdt være behjælpelige. Udbetaling af tilskud: Dagmar: Check, hvrdan andre fnde gør Jørgen Ivar: Vi er nødt til at behandle flk ens. Eva: Andre steder udbetaler man, inden prjektet starter. Dagmar: Vi kan udbetale, når ansøgeren kan dkumentere, at prjektet er i gang g gennemføres. Jette: Vi skal gså kunne støtte gså dem, der ikke har midler 9 af 18

10 til at gå i gang. Erling: Vi undersøger nærmere, hvrdan man håndterer udbetaling. Jakb: Hvrnår skal prjektregnskaber revideres? Mika: Det behøver ikke være en revisr, det afhænger af prjektets størrelse. Dagmar: Bilag g færdigt regnskab er nk. Jørgen Ivar: Vi skal være sikre på at det er lvligt. B: Freslå at det bliver stående. Heriblandt m prjektet KAN revideres af revisr. Marianne: Der er vel nget lvgivning vi skal verhlde. Jakb: Vi er nødt at følge reglerne. Jette: De skal underskrive det, det må være nk. Knklusin: Sekretariatet undersøger reglerne fr revisin af prjektregnskaber. Side 2: Jakb: hvrfr perer man ikke med fnde? B: stiftelse/fnde fnde i stedet fr. OK Marianne: effekter det står fr sig selv, hvrfr ngle effekter det mangler frklaring. Mika: Det skal læne sig p af bekendtgørelsen resultater. Marianne: Frslag til støttedkumenter. Gde råd før du søger, det skal stå frrest. B: Gde råd, Brugervejledning, er t særskilte dkumenter der ligger fr sig selv. Jakb: Kan man sætte kasse ind m ansøgning m brug af lg? Erling: Det er fr tidligt Kirsten: Ejerfrhld: evt. skal ud man skal altid gøre sig klart, hvem ejer er. Jette: Der er ikke altid ejere. Marianne: eventuelle ejerfrhld skal der stå. Vedtaget Skemaet sendes ud igen g bestyrelsen har 5 dage til at reagere. 7. Igangsætning af prjekter Sagsfremstilling På temadagen den 3. marts drøftede bestyrelse g råd en priritering af handleplanens 25 prjekter. I henhld til referatet kan der uddrages følgende: 1. 15, 17, 18, 19, 21, 22 blev af en eller flere grupper pririteret højt Prjekter til igangsætning: 1. Sti (18), 2. natur (6), 3. besøgscenter (21), 4. naturplaner (9), 5. lg/erhverv (19/24) 10 af 18

11 2. 7, 8 g 25 blev af en eller flere grupper pririteret lavt 3. Naturprjekterne (3 til g med 12) blev af en eller flere grupper pririteret højt, men det blev freslået, at der skal planlægges en naturwrkshp fr yderligere at priritere g kvalificere naturprjekterne Sekretariatet har udsat de 25 prjekter fr en karaktergivning ud fra de psatte vurderingskriterier g på den baggrund pdelt prjekterne i en gruppe med høj, mellem g lille verensstemmelse med de psatte kriterier: Høj verensstemmelse 8, 9, 16, 17, 18, 19, 21 g 23 Mellem verensstemmelse 5, 10, 13, 14, 20, 22 g 24 Lav verensstemmelse 3, 4, 6, 7, 11, 12,15 g 25 Rækkefølgen i grupperne er ikke udtryk fr scre inden fr gruppen. På baggrund af vennævnte input samt de 7 kvalitative bedømmelseskriterier, sm fremgår af punktet m vurderings g pririteringskriterier vil sekretariatet anbefale, at prjekterne nr. 6, 9, 17, 19, 20 (inkl. nr. 18) g 21 igangsættes i Prjekt nr. 6 anbefales fr at sikre igangsætning af lkalt frankrede aktiviteter på naturmrådet altså sikrer det spredningen i frhld til bekendtgørelsens frmål uden at fregribe resultatet af naturwrkshppen Prjekt nr. 9 har scret højt i vurderingskriterierne g sikrer spredning i frhld til kulturmrådet Prjekt 17 screr højt, sikrer spredning i frhld til friluftsmrådet g er delvist igangsat med det nrdiske kystkulturprjekt i Ebeltft g nedsættelsen af det Maritime Dialgfrum. Prjekt 19 screr højt g sikrer spredning til erhvervsmrådet Prjekt 20 screr mellem g er frudsætning fr prjekt nr. 18 g delvis 16, sm begge screr højt. Prjekt 21 screr højt, er delvist igangsat, sikrer spredning til frmidlingsmrådet g er delvis frudsætning fr prjekt 13 (gelgi) Stiprjektet skal igangsættes sm et piltprjekt inden fr Mls Bjerge Fredningen Tilmelding til styregrupper: Sendes ud sammen med referatet. Bestyrelsesg rådsmedlemmer kan melde sig til 1 eller 2 prjekter. Styregruppe: 3 5 fra bestyrelsen g 1 2 udefra. Rammer til prjekter: frslag på 25% til små prjekter, 25% til indkaldelse af ansøgninger, stre prjekter 50% frdelt på de 5 udvalgte prjekter. Skal besluttes på næste bestyrelsesmøde. Sekretariatet skal lave status på frmidlingssteder m.v. til brug fr prjektet m besøgscenter. Der afsættes penge i budgettet til 3 4 wrkshps m året. Der afsættes til små prjekter fra ffentlighedsfasen. Sekretariatet finder relevante (ejeren selv g ikke myndighedspgaver) prjekter frem g kntakter frslagsstilleren. Prjekt 8 er, på trds af høj scre, ikke medtaget på 11 af 18

12 grund af kmpleksiteten i prjektet g den beskedne realiseringsmulighed på nuværende tidspunkt. Prjekt 23 er, på trds af høj scre, ikke medtaget på grund af kmpleksiteten i frhld til andre parter, der arbejder med emnet, samt frdi Natinalparken endnu ikke har fysiske rammer til mdtagelse af skleklasser m.v. Indstilling Frmanden indstiller, at 1. Prjekterne nr. 6, 9, 17, 19, 20 (inkl. nr. 18) g 21 igangsættes i Der i fråret 2013 afhldes temadag fr evaluering af frløbet af de igangsatte prjekter samt fr igangsætning af yderligere 5 7 prjekter. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Anne Sphie: På temadagen gik hendes gruppe ikke knkret til værks verhvedet. Teksten en eller flere grupper pririterede er ikke relevant. Vægtningen har vi frkastet. Hvrdan virker det så nu? Erling: I må sige, hvrdan I pririterer. Jette: Hun ser det sm Erlings bud, det er fair nk, men hun er ikke enig. Hun ønsker at se på, hvad kan kmme i gang hurtigt, hvad der kan give s synlighed. Der er mange prjekter i bilagene. Der ligger mange tanker i sagsfremstillingen, g det gdt at der er kmmet nget ud, sm vi kan diskutere ud fra. Hun mener gelgi skal med, det er synligt g rimeligt nemt at kmme i gang med. Helge: Stiprjektet skal meget langt frem g samtidig frmidlingen. Erling: Det er med, g der ligger ikke priritering i den rækkefølge, de er nævnt. Kirsten: Bilag 20 sm frudsætning fr 18, ønsker gså 16 med her. Susanne: Har svært ved at genkende sekretariatets priritering fra temadagen. Enig i, at Stier rykkes frem, men trafikplan skal ikke. Frskningsstrategi er nget meget andet end at sætte nget i gang, g det er dumt, hvis vi ikke laver en frskningsstrategi snart, det er en frudsætning fr andre ting. Jette: Kan følge Susanne med ikke at kunne genkende det fra temadagen. Lgcertificering g Besøgscentre var ngle af de prjekter, der blev fremhævet. 12 af 18

13 Jørgen Ivar: Det er svært at gengive, hvad hver gruppe har lavet. Er strt set enig med Erling, men vi skal have gelgien med. Det er j ikke sådan, at de andre ikke bliver til nget, men vi skal starte, g her er spørgsmålet, hvad skal vi starte med. Han synes ikke det er skudt meget frbi. Mette: Rådet anbefaler, at det er i rden, at natur kun er med sm 1 indsatsmråde nr 6 hvis naturwrkshppen bliver til nget. Jakb: En frudsætning er vel, at ngle byder ind med ngle prjekter. Erling: Hver prjekt får en styregruppe g skal invlvere flk. Jakb: Har svært ved at se kulturen i prjekterne det er kun hvis ldsejerne vil, det bliver nget. Jørgen Ivar: Sekretariatet er den udfarende part, laver set up, målretter g udbyder mrådet. Jakb: Støtter Susanne i, at der mangler frskningsstrategi. Peter G: Freslår at, hver mråde gruppe laver frslag til, hvad der er nemt at kmme i gang med. Jørgen Ivar: Vi har vres bilag. Erling: Vi har en række prjekter relateret til bilag. Anne Sphie: Har svært ved at se, hvrdan frskningsstrategi kan gavne alle mråde. Ngle er nemme, men andre er ikke. Susanne: Det handler gså m at få sat rammer, m hvrdan vi vil støtte frskning det har ikke nget at gøre med de mråder (bilag) der er tale m. Det drejer sig m, hvrdan vil vi bruge vres penge sammen med frskerne vi skal melde klart ud det er ikke ngen priritering. Helge: Mener ikke vi kan ikke tale m frskningsprjekter, før wrkshppen er afhldt. Vi kan først tage stilling til det efter wrkshppen. Jørgen Ivar: Principperne kan vi gdt definere. Jette: Vi nåede langt, g der kmmer en naturwrkshp, hvr vi bliver klgere, g så bliver der mere fkus på andet. Peter B: Indstillingen til igangsætning af prjekter er k, men den er fr ambitiøs kan vi gabe ver det? Han ser 3 4 prjekter: stier, mærkning, adgang, synlighed, hvad kan man hvr.s.v. Der er behv fr en knkretisering vedrørende natur der dukker frhåbentlig nget p på wrkshppen. Han ser behv fr en afklaring af natinalparkcenter. Natur g kulturplaner bør have str priritering. Jette: Er enig med Peter B. Det skal i gang i 2012, g der skal gså være plads til at igangsætte andet, fx revisin af / nye fldere. B: Peters bud er frnuftige, men fremhæver lg sammenkblet med erhvervsliv den vinkel kunne bidrage 13 af 18

14 til meget. Peter B. Det har han ingen prblemer med. Man kan håbe, at der er ngle udefra, der kmmer med nget. Det sm vi skal frvente at sekretariatet kan verkmme, er de 4 punkter han nævnte. Jørgen Ivar: Synes lg/erhverv er k, dele af det der ligger i 18 vil være frmålstjenligt at tage p nu. Vi er nødt til at tage en del af det. Peter B: Freslår, at man i prjekt 18 laver et piltprjekt fr mrådet Mls Bjerge Fredning, hvr man i samarbejde g åben dialg med ldsejerne finder: hvr er der nget spændene, hvr mangler der markeringer, stier, private mråder. Vi skal arbejde i åben dialg med lkale. Hvis vi i natinalparken siger, vi vil det, så vil ldsejerne nk gerne være med. Marianne: Det vil være meget befrdrende fr at få aflivet myterne. Susanne: Savner nget m netværk lkalt fr små erhvervsdrivende. B: Det kunne være erhvervsdelen. Anne Sphie: Taler m piltprjekt inden fr Mls Bjerge Fredningen, det vil give en psitiv mdtagelse, frdi ldsejerne ved, det er et prblem, g at der skal gøres nget ved det men vi skal ikke brede det fr langt ud. Helge: Enig mkring piltprjektet. I plejeudvalgsmøde i dag har de drøftet det, g han ser, at Natinalparken være udgangspunkt. Mika: Det er velafgrænset, g i fredningen er der givet klare bestemmelser. Erling: Det er en del af prjekt 18, sm vi så vil begynde med. Dagmar: Det er gdt at lave det sm piltprjekt, det vil give ensartede mærkninger. Susanne: Kan sekretariatet nå det? Erling: Ellers hentes knsulentbistand ind. Susanne: Det skal pengene j ikke gå til. Mika: Hvis bestyrelsen udpeger et prjekt, vil der blive lavet en styregruppe, sm skal udarbejde kmmissrium g budget fr indsatsmrådet, sm frelægges den samlede bestyrelse. Marianne: Sekretariatet skal lave en budgetramme gdkendt Dagmar: Der skal hurtigt laves ramme fr de små prjekter. Dagmar: Hvr lang tid vil der gå med piltprjekt i Mls Bjerge Fredningen? Peter B: Ca. ½ år. 14 af 18

15 Jette: Kan vi gså gøre de andre prjekter lidt mere knkrete. Lg g certificering kan det klares med et frslag fra sekretariatet? Kirsten: Mener, piltprjektet skal i gang frdi AFF prjektet kører, vi kan hurtigt afklare, hvr mange af tingene, der allerede er lavet. Peter B: Håndtering af private ldsejeres frustratin m.v. indgår ikke i AFF prjektet. Marianne: Det er en gd detalje, det er et samarbejde g ldsejerne er med til at løse prblemet. Erling: Opsummerer: Sti (18), natur (6), besøgscenter (21), naturplaner (9), lg/erhverv (19/24). Vi prøver at beskrive i ntat, g vi giver hinanden krt tid til at melde ind, hvilken styregruppe man vil med i. Han freslår at hvert bestyrelses g rådsmedlem kan tilmelde sig 1 eller 2 styregrupper. Det er næste skridt. Peter B: Send det ud sammen med referatet i listefrm, så flk kan melde sig til. Man kan melde sig til 1 eller 2 prjekter. Marianne: Sekretariatet får kmpetence til at lægge rammer. B: Vi er inde i 2012 han freslår: 25% til små prjekter, 25% til indkaldelse af ansøgninger, stre prjekter 50% frdelt på de 5 udvalgte prjekter. Erling: Det skal besluttes på næste bestyrelsesmøde. Jette: Ønsker wrkshp m gelgi kan det laves? Helge: Besøgscentrer. Der er en del status fra naturstyrelsen, sekretariatet skal lave status ver hvad der er i øjeblikket. Så kan vi vurdere niveauet g det vedrører gså stier g handicapdele. Susanne: Wrkshp bliver en måde at snakke med andre, g det kan være en arbejdsfrm, sm vi kmmer til at bruge meget fremver. Det kunne vi gdt sætte af i et budget med 3 4 wrkshps m året. Enighed Jørgen Ivar: Har man i sekretariatet ngle af de små prjekter fra den indledende ffentlighedsfase, sm venter at blive fyret af? Mika: Det skal være fra ejeren selv g ikke en myndighedspgave, der er 3 5 stk Jørgen Ivar: Så kan vi starte ud med at henvende s til dem Anne Sphie: Vedr. frbrug af andre flks jrd. Styregrupperne har meget appetit på andre flks jrd. Hun 15 af 18

16 vil være sikker på, at alle grupper har fkus på det, fx at Mika repræsenterer dette synspunkt i alle styregrupperne. Erling: Det har vi frstået. Dagmar: Styregrupperne træffer j ikke beslutninger. Anne Sphie: De kan fregøgle flk nget. Dagmar: Skal vi sætte beløb af til små prjekter: kr. Det nikkes der til. Peter B: Her i bestyrelsen har vi givet hinanden håndslag på at det, der står i planen, er det vi arbejder efter inkl. frivillighed. 8. Naturwrkshp Sagsfremstilling På temadagen den 3. marts 2012 blev der nedsat en gruppe bestående af Jørgen Ivar, Mette Fged, Peter Brstrøm, Peter Gjelstrup fra bestyrelsen samt Thmas Secher fra rådet. Gruppen fik til pgave at fremkmme med plæg til afhldelse af en naturwrkshp til nærværende bestyrelsesmøde. Gruppen har hldt møde trsdag den 15. marts Indstilling Frmanden indstiller, at 1. der afhldes en naturwrkshp. 2. at prgram g indhld drøftes på baggrund af plægget fra gruppen. Indstillingen gdkendes af alle. Arbejdsgruppen arbejder videre. 9. Orientering fra sekretariat g bestyrelsesfrmand m aktiviteter siden sidst. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Beslutning Alle nikker. Bilag Aktivitetsversigt Sagsfremstilling Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsversigt pdelt på prjekter, møder g plæg. Indstilling Frmanden fremlægger aktivitetsversigten til rientering Oversigten taget til efterretning 10. Planstrategi Syddjurs Kmmune Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Der var ingen spørgsmål eller kmmentarer. Beslutning Bilag Udkast til høringssvar fra Natinalparkbestyrelsen til Høringssvaret gdkendes med indsætning af ønske 16 af 18

17 Syddjurs Kmmune Sagsfremstilling Syddjurs Kmmunes byråd har fremlagt en digital plan g lkal agenda 21 strategi fr den kmmunale udvikling i den kmmende planperide. Strategien er i 8 ugers ffentlig høring fra den 15. februar til den 11. april m bedre bredbånds g mbildækning. Natinalpark Mls Bjerge indgår med et selvstændigt site under afsnittet m natur, kulturarv g Landskab. Byrådet udtrykker her en frventning m, at Natinalparken skaber nye udviklingsmuligheder, g Byrådet ønsker, at: bysamfundene i natinalparken bliver mere attraktive fr ny bsætning frmidlingen g udviklingen af de stre natur g kulturhistriske værdier g plevelsesmuligheder understøttes erhvervsudviklingen i mrådet styrkes med udgangspunkt i mrådets kvaliteter g ptentialer Byrådet ønsker endvidere, at Natinalparken skal bruges sm et aktiv fr udviklingen af turisme i Syddjurs Kmmune. Byrådet udtrykker ikke strategiske vervejelser m Natinalparkens inddragelse i naturpleje eller naturbeskyttelsen g udtrykker heller ingen strategiske vervejelser vedrørende Natinalparkens rlle i frhld til krdinering af den fremtidige natur g kulturfrmidling. Indstilling Frmanden indstiller at høringssvaret til den fremlagte planstrategi drøftes g tilrettes fr at blive gdkendt til afsendelse. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Anne Sphie: Savner rammer fr planstrategien. Ønsker nget med m internet g mbildækning. 11 Åben fr tilføjelser 12 Evt. Kirsten spørger til, m der er indkmmet klager ver planens tilvejebringelse? Mika: Der er ingen klager indkmmet Dagmar: Freslår, at vi sætter s i en bus g hver især frtæller m et sted man har lyst til at frtælle nget m. Gd ide Oplysning: ingen klage ver planens tilvejebringelse. Busture rundt i natinalparken, hvr hvert bestyrelsesmedlem udvælger g frtæller m et 17 af 18

18 Susanne: Hans Grøn vil gerne vise sit prjekt. Erling: Fint at lægge ind i bilag 21 Erling: Når vi sender dagsrdenen ud i brevfrm til bestyrelsen, lægges den gså på hjemmesiden, den erstattes så af referatet Gdkendt. Jette: Hvad med beslutningsreferat. Erling: Det skal på dagsrdenen sted. Hans Grøns prjekt tages med i bilag 21. Dagsrden med bilag g sagsfremstillinger lægges på hjemmesiden, når det sendes til bestyrelsesmedlemmerne. Referatfrm tages på dagsrdenen til næste møde. 18 af 18

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere