Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012"

Transkript

1 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg Jette Sørensen Anne Sphie Gambrg Afbud fra: Vibeke Kahl Frmand Friluftsrådet, Østjylland Ldsejerfreningen Mls Bjerge Fredning Skv g Naturstyrelsen, Krnjylland VisitDenmark Museumsfreningen fr Ebeltft g Omegn Natinalpark Mls Bjerges Venner Djursland Landbfrening Syddjurs Byråd Danmarks Naturfredningsfrening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerfreninger i Syddjurs Kmmune SAM Dansk Btanisk Frening Dansk Gelgisk Frening Dansk Skvfrening Freningen af Private Ldsejere i g mkring Mls Bjerge Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder, B Skaarup, Nete Thmsen, referent Bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl på Jagtslttet 1. Gdkendelse af dagsrden 2. Gdkendelse af referater 3. Ansættelse af kmmunikatins g prjektmedarbejder Dagsrdenpunkt Gdkendelse af dagsrden Erling ønsker punkt 6 før punkt 5, har nget vedr. transprt Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2012 Kirsten: ønsker side 2 ændret til, at hendes bidrag var faldet ud af drpbxen. Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2012 Sagsfremstilling Stillingspslaget fr fastansættelse af en kmmunikatinsg prjektmedarbejder til Natinalparkens sekretariat blev indrykket i jb i staten g Syddjurs Adresseavis den 14. februar 2012 med ansøgningsfrist frem til den 29. februar Der indkm 182 ansøgninger g ansættelsesudvalget havde 3 ansøgere til samtale nsdag den 7. marts Ansættelsesudvalget besluttede at anbefale fastansættelse af B Skaarup Indstilling Sekretariatslederen indstiller, at B Skaarup ansættes i stillingen sm kmmunikatins g prjektmedarbejder. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Ansættelsesudvalget redegjrde fr ansøgningsprceduren, ansøgerfeltet g vurderinger. Indstillingen gdkendes. B Skaarup fastansættes. Beslutning Dagsrden gdkendt Bilag 1 referat gdkendt Bilag 2 referat gdkendt B Skaarup ansat 1 af 18

2 4. Budget fr 2012 Sagsfremstilling I henhld til finansministeriets budgetregler har sekretariatet udarbejdet et peridiseret budget fr Budgettet er på samlet kr g pbygget af restbeløb på 1,4 mi. fra etableringsbevillingen samt en frventet bevilling fra finanslven på ¾ af et frventet årligt beløb på 7,5 mi. I budgettet vil der samlet være mkring 5 mi. til prjekter i Beløbets størrelse er fremkmmet ved at fratrække frventede mkstninger til drift af sekretariat fra den frventede samlede bevilling. Der laves til maj mødet et regnskab fr 2011 g budget g regnskab fr 1. kvartal Indstilling Frmanden indstiller, at den budgetmæssige ramme tages til efterretning g at der i takt med beslutninger m igangsætning af prjekter udarbejdes detailbudgetter. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Erling: Det er nget tyndt, men det er den virkelighed, vi har på nuværende tidspunkt. Vi vil have regnskab fr 2011 klar til næste møde samt budget g 1. kvartalsregnskab. Marianne: Ønsker at vide, hvrdan man er kmmet frem til ¾ af bevillingen. Hun ønsker gså at vide, m restbevillingen fra sidste år er øremærket? Erling: Der er ingen bindinger, pengene kan bruges til de prjekter vi ønsker, men gjrde gså pmærksm på, at de gså skal dække drift i 1. kvartal. De ¾ er det frventede i frhld til vedtagelsen af planen. Jørgen Ivar: I det niveau I har lagt, ser det ud sm m, der er ca. 2 mill m året til sekretariatet er det nrmen? Mika: Når der er 5 mill tilbage, så er det gså fratrukket det sm bestyrelsen har sat i gang. Jørgen Ivar: Det vi kan lave budget på skal vi gøre. Peter B: På majmødet får vi j budget g regnskab. 6. Pririteringskriterier Sagsfremstilling På baggrund af knsulent Birthe Friis plæg på temadagen den 3. marts, de efterfølgende drøftelser på mødet samt bestyrelsens psatte pririteringer i indledningen til natinalparkplanens handlingsdel psættes følgende vurderings g pririteringskriterier fr behandling af prjektansøgninger: I hvr høj grad har prjektet relatin til bekendtgørelsens frmål? I hvr høj grad har prjektet muligheder fr at indfri flere af Natinalparkens frmål? Der skal være regler fr, hvrnår prjekter er færdige, så man ikke kan udsætte prjekter. Kriterier: Sammenskrivning af kriterier I høj grad skal ud Myndighedspgaver skal ud 2 af 18

3 I hvr høj grad har prjektet relatin til natinalparkplanens prjekter? I hvr høj grad har prjektet lkal frankring? I hvr høj grad indehlder prjektet myndighedspgaver? I hvr høj grad har prjektet muligheder fr at bidrage til Natinalparkens synlighed? I hvr høj grad understøtter prjektet frskellige brugergrupper? I hvr høj grad er prjektets til gavn fr ffentlighedens udfldelsesmuligheder? De psatte kriterier er frsøgt frmuleret, så de giver så str bjektivitet i vurderingen sm muligt. Et prjekts pnåede scre siger ikke direkte nget m, hvr fagligt relevant det vil være at igangsætte prjektet, men det siger nget m prjektets synlighed g grad af interaktin med lkalsamfundet. Kmpleksitet rdet fjernes Snæver mfrmuleres. Nyt kriterium: er der søgt midler andre steder fra? Sekretariatet skal være behjælpelig med at udfrme prjekter, så flerårige prjekter kan pdeles i delprjekter, sm kan gives tilsagn på årsbasis. Sm en del af beslutningsgrundlaget fr bestyrelsens vurdering g priritering af indkmne prjektansøgninger udarbejder sekretariatet en vurdering af vennævnte kriterier efterfulgt af en redegørelse fr: Sammenhængen mellem prjektet g igangsatte g planlagte prjekter i Natinalpark regi i relatin til spredningen ver bekendtgørelsens frskellige frmål. Sammenhængen mellem prjektet g relevante initiativer igangsat af andre parter i mrådet. Prjektets gegrafiske placering i frhld til øvrige relevante initiativer. Prjektets realiseringsmulighed g kmpleksitet Prjektets indhld sm frudsætning fr igangsætning af andre initiativer i frhld til bekendtgørelsens frmål. Prjektets lighed med andre prjekter med det frmål at tilskynde til samarbejde mellem flere ansøgere. Prjektets bredde med det frmål at tilskynde til samarbejde med andre prjekter, hvis prjektet vurderes sm værende fr snæver. Indstilling Frmanden indstiller, at 1. de psatte pririterings g vurderingskriterier gdkendes g tages i brug til behandling af 3 af 18

4 ansøgninger fr indgåelse af aftaler. 2. pririterings g vurderingskriterierne tages p til revisin i fråret Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Erling: De første kriterier er de kvantitative g de nederste mere subjektive g kvalitative. På temadagen var der str frskel i grupperne, men det her er det vi er kmmet frem til ud fra vres ntater g Birthe Friis s knklusiner. Der kan laves m. Marianne: Ønskede at vide m ansøgning til midler til drift kan være flerårig, eller kan man søge i en begrænset peride. Når man søger, er det fr et givet år, eller har man budget til prjektmidler til drift, sm kan stige år fr år? Erling: Det kan kmme med i evalueringen m et år. Marianne: Er ikke sikker på frmuleringen I hvr høj grad., g punktet med myndighedspgaver stikker meget af fra de andre. Erling: Skalaen er vendt m Anne Sphie: Det plejer at være psitivt at nget er i høj grad. Men det er det ikke her. Jette: Har prblem med punkterne med bullets, hvad bliver der lagt vægt på, hvrdan? Peter G: Bestyrelsen er ansvarlig verfr lv g bekendtgørelse, derfr er det ikke gdt. Vi skal have en værdiskala på det er frkert at sidestille punkterne. Jørgen Ivar: Vedr. myndighedspgaver kan man undgå at give det pint. B: Meningen var at bruge resultatet af dette punkt med de vedtagne kriterier i ansøgningsskemaet fr at guide ansøgeren. Peter B: Har ikke set kriterierne sm pintgivende, men nget vi vil tage stilling til i hver ansøgning, han ser ingen ligestilling mellem punkterne. Ngle af dem afgør, m prjektet kan gennemføres. Susanne: Støtter p m Peter B. I hvr høj grad skal væk. Man kan bede flk m at præcisere, på hvilken måde prjektet pfylder punktet. Anne Sphie: Vi skal være bedre til at frmulere det, så udenfrstående kan frstå det. Marianne: Fjern I høj grad. Myndighedspgaver er frstyrrende, kan den være i ansøgningsskema. Snæver i nederste del skal ændres. Prjektets realiseringsmulighed er i rden, men hvad menes med kmpleksitet? Kan man bare slette kmpleksitet? Jette: Enig i at fjerne i høj grad g synspunkterne mkring myndighedspgaver. 4 af 18

5 Der skal stå i ansøgningsskemaet: Beskriv prjektets relatin til frmål. Marianne: Kan ansøgningen gå flere år frem? Fx jeg vil starte i 2015? Der skal stå hvad tidshrisnten er Susanne: Det er væsentligt, det har vi ikke snakket m. Det er afhængigt af, hvad det er. Hvis vi binder midler langt ud i fremtiden løber vi tør, men vi skal gså have regler fr, hvrnår prjekter er færdige, så man ikke kan udsætte prjekter. Jørgen Ivar: Hvis prjektet går ver flere år, skal vi tage de penge ud af budgettet. Peter B: Vi får en årlig bevilling, g man kan give til prjekter ver flere år. Han synes det er håndteret i ansøgningsskemaet det er nget vi suverænt styrer. Dagmar: Skal vi hensætte det fulde beløb i år 1? Det er en principiel g vigtig diskussin. Hvis der er et prjekt til 3 mil ver flere år så dræner vi kassen. Peter B: Vi får penge af finanslven et år ad gangen. Vi kan ikke dispnere med bevillinger vi ikke har. Kirsten: Henviser til Friluftsrådets prjektansøgningsprcedure. Hvis prjektet bliver fr mfattende, kan man pdele det g give tilsagn til nget af prjektet g pfrdre ansøgeren til at søge igen næste år til resten. Peter G: Bevillingens størrelse ligger det fast at det er 7,5 mill hvert år? Erling: Der er på finanslven til 2015 afsat 35 mill til natinalparker der vil ikke blive givet mere end 7,5, men det kan falde afhængigt af, hvr mange natinalparker, der er. Vi har bevilling 1 år ad gangen, men vi kan måske lave fundraising. Erling psummerede: Kriterierne sammenskrives I høj grad skal ud Myndighedspgaver skal ud Kmpleksitet rdet fjernes Snæver mfrmuleres. Jette: Vedr. Bullets sm cirkler g firkanter. Vi er nødt til at se det i sammenhæng med ansøgningsskemaet. Det kan være nget, sm er svært at vurdere fr ansøger. Dette afsnit skal revurderes. Kirsten: Myndighedspgaverne, er det fx brandmyndighed? Hvad betyder det? 5 af 18

6 EP: Punktet er taget ud. Kirsten: Vi mangler et spørgsmål: Er der søgt fra andre kilder, g hvr meget? Erling: Det er med i ansøgningsskemaet. Kirsten: Det skal gså med i kriterier. Susanne: Det er ikke kun til internt brug, vi skal vejlede ansøgerne, så de kan lave bedre ansøgninger. Anne Sphie er ikke enig i, at det ikke står tydeligt, men ønsker ikke graduering af bullets g firkanter. Mika: Når I har besluttet, at der ikke skal gradueres, så kan vi slå de t afsnit sammen. Dagmar: Vi kan fint have de kriterier, men når vi henvender s til ansøgeren, skal det være tydeligt, g det skal længere frem i ansøgningsskemaet. Susanne: Det er ikke m, men hvrdan ansøgeren skal frklare s, hvad frmålet er. Det er ansøgeren, der skal skrive hvrdan. Jette: Giver Susanne ret vi kan gdt have nget internt, men det skal være gdt beskrevet fr ansøgerne. Mika: Under beskrivelsen skal der være punkter, hvr ansøgeren skriver hvrdan. B: Thy har ingen ansøgningsskema vi skal passe på, ikke at gøre det fr svært. Susanne: Selvfølgelig kan vi priritere, men vi skal præsentere en ensartet g fair priritering, det er ffentlige penge. Mette: Rådets anbefalinger: Prjektets relatin til natinalparkens prjekter. Det bør ikke kun være bilag, men andre prjekter gså. Anne Sphie: Det kan kmme under små prjekter Erling: Tingene skal primært ses i frhld til bilagene. Erling psummerer: Sammenskrivning af kriterier Kmpleksitet fjernes Omskrivning af sidste snævre Jørgen Ivar: Ønsker, at de nederste linjer gøres mere pædaggiske 5. Ansøgningsskema Sagsfremstilling Et udkast prjektansøgningsskema blev fremlagt g gennemgået på temadagen fr bestyrelse g råd den 3. marts Der fremkm kun få bemærkninger, sm alle er indarbejdet i det endelige ansøgningsskema. 1. Der laves en samlet versigt ver, hvem der kan søge husk fnde 2. Der laves en mredigering af 6 af 18

7 Indstilling Frmanden indstiller, 1. at skemaet gdkendes g tages i brug 2. at den første ansøgningsfrist fr prjekter ver kr. er 1. august at skemaet pbygning g indhld tages p til revisin i fråret 2013 Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Kriterier: Anne Sphie: Bestyrelsen skal se kriterierne igen, inden de gdkendes. Jørgen Ivar: Vi er nødt til at lande det g prøve det af. Peter B: Freslår, at kriterierne skrives m, sendes ud sammen med referatet, man kan kmmentere, g efter svarfristen er det gdkendt. Anne Sphie: Kan vi finde ngle til at afprøve ansøgningsskemaet. B: Ok Mette: Rådet vil gerne se det gså Ansøgningsskema: Der ydes støtte til: Marianne: Det er landet lidt skævt. Det skal mfrmuleres. Endelig Desuden slettes. Anne Sphie: Det er gså freninger, ikke kun persner. Hvis man vil lave nget på havet vil lave rundvisninger på ffentlige stier. Frskningsprjekter. Erling: Der laves en samlet versigt ver, hvem der kan søge husk fnde Peter B: De t afsnit handler m t frskellige ting. Køb g Lån. Der kan søges m: det glæder fr alle. Marianne: Hvad er frskellen på midler tilskud g lån? Peter G: Hvrdan hænger lån g tilskud til kmmuner sammen med, at vi ikke vil dække myndighedspgaver? Peter B: Vi vil ikke betale fr de frpligtelser de har på naturmrådet det, der står i lven. De kan søge til nget, der ikke er lvbestemte myndighedspgaver. Peter G: Er bilag IV arter en myndighedspgave? Mika: Ja, det er. Erling: Hvad gør vi ved lån? Peter B: Der kan kmme et prjekt, hvr vi betaler det hele, der kan gså kmme et, hvr ansøger bare ønsker et lån, eller et tilskud, frdi der er andre betalere gså. Anne Sphie: Skriv med menneskerd, hvad vi vil. Susanne synes det med lån er tricky. Det må være meget begrænset, hvad vi kan bruge det til. Det skal kun være i afsnittet fra 14, så det bliver mere frståeligt. Skriv ikke men prsa frmulering af indhldet. 3. Ansøgningsfrist 2012: 1. august. 4. Der arbejdes frem md t niveauer: ver g under Der skal ikke stå, hvem der behandler. 5. Løbende behandling af små prjekter. De kmmer på til bestyrelsesmøderne sm rientering. 6. Svartid på ansøgninger under kr er 1 måned. 7. Sekretariatet undersøger nærmere hvrdan man håndterer udbetaling. 8. Ansøgeren er frpligtet til at have tilladelser mv i rden, men sekretariatet skal følge p. Prjekthlder har det fulde ansvar fr at prjektet er lvligt. 9. Sekretariatet undersøger reglerne fr revisin af prjektregnskaber. 10. I skemaet skal effekter beskrives bedre. 11. I rubrikken ejerfrhld skal der stå eventuelle ejerfrhld 12. Der skal stå i ansøgningsskemaet: Beskriv prjektets relatin til frmål fx 13. Der skal stå hvad tidshrisnten er 14. Revideret kriterieafsnit til ansøgningsskema. 7 af 18

8 ekstremt gde prjekter. Anne Sphie: Det kan være, at vi får så mange gde prjekter, at midlerne ikke slår til, men hvis vi låner ud g får pengene tilbage næste år, så giver det mening. Kirsten: Det var lettere g sparede megen frvirring, hvis vi skrev hele 14. Vedr. lån henviser hun til eksemplet med Skødshved, sm ikke kan vente længere, vi er ikke færdige med at behandle, men måske kan vi give lån. Jørgen Ivar: Vi kmmer til at tænke lån på en anden måde. Fx en event, nget krt, sm hurtigt giver en indtægt, så pengene tilbagebetales hurtigt. Marianne: Vi skal skrive hele afsnittet m g ikke tage sætninger ind fra par 14, men frmulere det vi vil. 1. Hvem kan få støtte 2. Hvad giver vi så af støtte gdkendelse (lg) lån, tilskud, midler 15. Ansøgningsskemaet skrives m g sendes ud sammen med referatet fr kmmentarer. 16. Sendes gså til rådet. 17. Ansøgningsskema afprøves på knkrete prjekter. Peter B: Lån kan være svært, men han kan se, at ngle steder kan det være k. Rente g afdragsfri i fx 5 år. Hvis prjektet går ned er det tilskud. Erling: 14 skrives m til prsa. Side 2: Susanne: Ansøgningsfrister ansøger har ikke brug fr at vide, at det er sekretariatet eller bestyrelsen afgør ansøgningen. Det er internt, men tidsfristerne er interessante. Ansøgninger mdtages løbende under kr. Marianne: Hvr str er puljen specielt til den ½ årlige gdkendelse af prjekter? Der skal sættes dater p, Reserverer vi så en ½ pulje her g ½ pulje der. Der skal være system. Anne Sphie: Vi bliver nødt til at plyse hvem der tager beslutninger af gennemsigtighedsgrunde. Susanne: Det er vres ansvar. Erling: Skal der være andre tidsfrister? Mette: Giver det ikke mening at følge fx Friluftsrådets ansøgnings runde? Jørgen Ivar: Ansøgningsfrister ligger spredt, så vi skal ikke lægge s p ad nget. Erling: Fasthlder 1. august. ASG: Er det de rigtige beløb, hun synes sekretariatet kan behandle p til kr. Jette: Enig i den beløbsgrænse. Peter G: Der skal være en ramme. Erling: Der arbejdes frem md t niveauer ver g under af 18

9 Har ansøgeren interesse i at vide, hvem der behandler. Marianne: Det er bestyrelsens ansvar, nget er uddelegeret til sekretariatet. Mika: Umiddelbart efter bevillingen udmeldes stre prjekter Løbende behandling af små prjekter. De kmmer på til bestyrelsesmøderne sm rientering. Marianne: Hvilken frventet svartid regnes der med? Vi skal infrmere m, hvr stre vre puljer er, g hvrdan de er delt. Mika: Vi skal se m 8 uger svartid er k, så vender vi tilbage med revisin. B: Behandlingstid kan variere meget. Peter B: Prjekter under bør have en svartid på 2 uger. Erling: Ca 1 måned. Dagmar: Legalitetskntrl skal gså med. Kirsten: Hvis der et prjekt, sm hører ind under fødevareministeriet er det så en myndighedspgave. Peter B: Sekretariatets definitin af myndighedspgaver er gd. Susanne: Vi skal ikke bruge penge på, at andre frsømmer deres lvmæssige pligter. Marianne: Kan vi vurdere det? Kirsten: Er der anden lvgivning, vi skal have med ind ver vres tanker. Anne Sphie: Lven bestemmer ikke, hvad man skal dyrke, men det skal være lvligt. Marianne: Skal vi bruge penge på legalitetskntrl. Mika: Det er ansøgeren, der skal dkumentere ver fr s at det er lvligt. Susanne g Marianne: Det skal frmuleres m. Mika: Ansøgeren er frpligtet til at have tilladelser mv. i rden, men vi skal følge p. Prjekthlder har det fulde ansvar fr at prjektet er lvligt. Jørgen Ivar: Sekretariatet må gerne være vejledende g hjælpende der skal være råderum, vi må gdt være behjælpelige. Udbetaling af tilskud: Dagmar: Check, hvrdan andre fnde gør Jørgen Ivar: Vi er nødt til at behandle flk ens. Eva: Andre steder udbetaler man, inden prjektet starter. Dagmar: Vi kan udbetale, når ansøgeren kan dkumentere, at prjektet er i gang g gennemføres. Jette: Vi skal gså kunne støtte gså dem, der ikke har midler 9 af 18

10 til at gå i gang. Erling: Vi undersøger nærmere, hvrdan man håndterer udbetaling. Jakb: Hvrnår skal prjektregnskaber revideres? Mika: Det behøver ikke være en revisr, det afhænger af prjektets størrelse. Dagmar: Bilag g færdigt regnskab er nk. Jørgen Ivar: Vi skal være sikre på at det er lvligt. B: Freslå at det bliver stående. Heriblandt m prjektet KAN revideres af revisr. Marianne: Der er vel nget lvgivning vi skal verhlde. Jakb: Vi er nødt at følge reglerne. Jette: De skal underskrive det, det må være nk. Knklusin: Sekretariatet undersøger reglerne fr revisin af prjektregnskaber. Side 2: Jakb: hvrfr perer man ikke med fnde? B: stiftelse/fnde fnde i stedet fr. OK Marianne: effekter det står fr sig selv, hvrfr ngle effekter det mangler frklaring. Mika: Det skal læne sig p af bekendtgørelsen resultater. Marianne: Frslag til støttedkumenter. Gde råd før du søger, det skal stå frrest. B: Gde råd, Brugervejledning, er t særskilte dkumenter der ligger fr sig selv. Jakb: Kan man sætte kasse ind m ansøgning m brug af lg? Erling: Det er fr tidligt Kirsten: Ejerfrhld: evt. skal ud man skal altid gøre sig klart, hvem ejer er. Jette: Der er ikke altid ejere. Marianne: eventuelle ejerfrhld skal der stå. Vedtaget Skemaet sendes ud igen g bestyrelsen har 5 dage til at reagere. 7. Igangsætning af prjekter Sagsfremstilling På temadagen den 3. marts drøftede bestyrelse g råd en priritering af handleplanens 25 prjekter. I henhld til referatet kan der uddrages følgende: 1. 15, 17, 18, 19, 21, 22 blev af en eller flere grupper pririteret højt Prjekter til igangsætning: 1. Sti (18), 2. natur (6), 3. besøgscenter (21), 4. naturplaner (9), 5. lg/erhverv (19/24) 10 af 18

11 2. 7, 8 g 25 blev af en eller flere grupper pririteret lavt 3. Naturprjekterne (3 til g med 12) blev af en eller flere grupper pririteret højt, men det blev freslået, at der skal planlægges en naturwrkshp fr yderligere at priritere g kvalificere naturprjekterne Sekretariatet har udsat de 25 prjekter fr en karaktergivning ud fra de psatte vurderingskriterier g på den baggrund pdelt prjekterne i en gruppe med høj, mellem g lille verensstemmelse med de psatte kriterier: Høj verensstemmelse 8, 9, 16, 17, 18, 19, 21 g 23 Mellem verensstemmelse 5, 10, 13, 14, 20, 22 g 24 Lav verensstemmelse 3, 4, 6, 7, 11, 12,15 g 25 Rækkefølgen i grupperne er ikke udtryk fr scre inden fr gruppen. På baggrund af vennævnte input samt de 7 kvalitative bedømmelseskriterier, sm fremgår af punktet m vurderings g pririteringskriterier vil sekretariatet anbefale, at prjekterne nr. 6, 9, 17, 19, 20 (inkl. nr. 18) g 21 igangsættes i Prjekt nr. 6 anbefales fr at sikre igangsætning af lkalt frankrede aktiviteter på naturmrådet altså sikrer det spredningen i frhld til bekendtgørelsens frmål uden at fregribe resultatet af naturwrkshppen Prjekt nr. 9 har scret højt i vurderingskriterierne g sikrer spredning i frhld til kulturmrådet Prjekt 17 screr højt, sikrer spredning i frhld til friluftsmrådet g er delvist igangsat med det nrdiske kystkulturprjekt i Ebeltft g nedsættelsen af det Maritime Dialgfrum. Prjekt 19 screr højt g sikrer spredning til erhvervsmrådet Prjekt 20 screr mellem g er frudsætning fr prjekt nr. 18 g delvis 16, sm begge screr højt. Prjekt 21 screr højt, er delvist igangsat, sikrer spredning til frmidlingsmrådet g er delvis frudsætning fr prjekt 13 (gelgi) Stiprjektet skal igangsættes sm et piltprjekt inden fr Mls Bjerge Fredningen Tilmelding til styregrupper: Sendes ud sammen med referatet. Bestyrelsesg rådsmedlemmer kan melde sig til 1 eller 2 prjekter. Styregruppe: 3 5 fra bestyrelsen g 1 2 udefra. Rammer til prjekter: frslag på 25% til små prjekter, 25% til indkaldelse af ansøgninger, stre prjekter 50% frdelt på de 5 udvalgte prjekter. Skal besluttes på næste bestyrelsesmøde. Sekretariatet skal lave status på frmidlingssteder m.v. til brug fr prjektet m besøgscenter. Der afsættes penge i budgettet til 3 4 wrkshps m året. Der afsættes til små prjekter fra ffentlighedsfasen. Sekretariatet finder relevante (ejeren selv g ikke myndighedspgaver) prjekter frem g kntakter frslagsstilleren. Prjekt 8 er, på trds af høj scre, ikke medtaget på 11 af 18

12 grund af kmpleksiteten i prjektet g den beskedne realiseringsmulighed på nuværende tidspunkt. Prjekt 23 er, på trds af høj scre, ikke medtaget på grund af kmpleksiteten i frhld til andre parter, der arbejder med emnet, samt frdi Natinalparken endnu ikke har fysiske rammer til mdtagelse af skleklasser m.v. Indstilling Frmanden indstiller, at 1. Prjekterne nr. 6, 9, 17, 19, 20 (inkl. nr. 18) g 21 igangsættes i Der i fråret 2013 afhldes temadag fr evaluering af frløbet af de igangsatte prjekter samt fr igangsætning af yderligere 5 7 prjekter. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Anne Sphie: På temadagen gik hendes gruppe ikke knkret til værks verhvedet. Teksten en eller flere grupper pririterede er ikke relevant. Vægtningen har vi frkastet. Hvrdan virker det så nu? Erling: I må sige, hvrdan I pririterer. Jette: Hun ser det sm Erlings bud, det er fair nk, men hun er ikke enig. Hun ønsker at se på, hvad kan kmme i gang hurtigt, hvad der kan give s synlighed. Der er mange prjekter i bilagene. Der ligger mange tanker i sagsfremstillingen, g det gdt at der er kmmet nget ud, sm vi kan diskutere ud fra. Hun mener gelgi skal med, det er synligt g rimeligt nemt at kmme i gang med. Helge: Stiprjektet skal meget langt frem g samtidig frmidlingen. Erling: Det er med, g der ligger ikke priritering i den rækkefølge, de er nævnt. Kirsten: Bilag 20 sm frudsætning fr 18, ønsker gså 16 med her. Susanne: Har svært ved at genkende sekretariatets priritering fra temadagen. Enig i, at Stier rykkes frem, men trafikplan skal ikke. Frskningsstrategi er nget meget andet end at sætte nget i gang, g det er dumt, hvis vi ikke laver en frskningsstrategi snart, det er en frudsætning fr andre ting. Jette: Kan følge Susanne med ikke at kunne genkende det fra temadagen. Lgcertificering g Besøgscentre var ngle af de prjekter, der blev fremhævet. 12 af 18

13 Jørgen Ivar: Det er svært at gengive, hvad hver gruppe har lavet. Er strt set enig med Erling, men vi skal have gelgien med. Det er j ikke sådan, at de andre ikke bliver til nget, men vi skal starte, g her er spørgsmålet, hvad skal vi starte med. Han synes ikke det er skudt meget frbi. Mette: Rådet anbefaler, at det er i rden, at natur kun er med sm 1 indsatsmråde nr 6 hvis naturwrkshppen bliver til nget. Jakb: En frudsætning er vel, at ngle byder ind med ngle prjekter. Erling: Hver prjekt får en styregruppe g skal invlvere flk. Jakb: Har svært ved at se kulturen i prjekterne det er kun hvis ldsejerne vil, det bliver nget. Jørgen Ivar: Sekretariatet er den udfarende part, laver set up, målretter g udbyder mrådet. Jakb: Støtter Susanne i, at der mangler frskningsstrategi. Peter G: Freslår at, hver mråde gruppe laver frslag til, hvad der er nemt at kmme i gang med. Jørgen Ivar: Vi har vres bilag. Erling: Vi har en række prjekter relateret til bilag. Anne Sphie: Har svært ved at se, hvrdan frskningsstrategi kan gavne alle mråde. Ngle er nemme, men andre er ikke. Susanne: Det handler gså m at få sat rammer, m hvrdan vi vil støtte frskning det har ikke nget at gøre med de mråder (bilag) der er tale m. Det drejer sig m, hvrdan vil vi bruge vres penge sammen med frskerne vi skal melde klart ud det er ikke ngen priritering. Helge: Mener ikke vi kan ikke tale m frskningsprjekter, før wrkshppen er afhldt. Vi kan først tage stilling til det efter wrkshppen. Jørgen Ivar: Principperne kan vi gdt definere. Jette: Vi nåede langt, g der kmmer en naturwrkshp, hvr vi bliver klgere, g så bliver der mere fkus på andet. Peter B: Indstillingen til igangsætning af prjekter er k, men den er fr ambitiøs kan vi gabe ver det? Han ser 3 4 prjekter: stier, mærkning, adgang, synlighed, hvad kan man hvr.s.v. Der er behv fr en knkretisering vedrørende natur der dukker frhåbentlig nget p på wrkshppen. Han ser behv fr en afklaring af natinalparkcenter. Natur g kulturplaner bør have str priritering. Jette: Er enig med Peter B. Det skal i gang i 2012, g der skal gså være plads til at igangsætte andet, fx revisin af / nye fldere. B: Peters bud er frnuftige, men fremhæver lg sammenkblet med erhvervsliv den vinkel kunne bidrage 13 af 18

14 til meget. Peter B. Det har han ingen prblemer med. Man kan håbe, at der er ngle udefra, der kmmer med nget. Det sm vi skal frvente at sekretariatet kan verkmme, er de 4 punkter han nævnte. Jørgen Ivar: Synes lg/erhverv er k, dele af det der ligger i 18 vil være frmålstjenligt at tage p nu. Vi er nødt til at tage en del af det. Peter B: Freslår, at man i prjekt 18 laver et piltprjekt fr mrådet Mls Bjerge Fredning, hvr man i samarbejde g åben dialg med ldsejerne finder: hvr er der nget spændene, hvr mangler der markeringer, stier, private mråder. Vi skal arbejde i åben dialg med lkale. Hvis vi i natinalparken siger, vi vil det, så vil ldsejerne nk gerne være med. Marianne: Det vil være meget befrdrende fr at få aflivet myterne. Susanne: Savner nget m netværk lkalt fr små erhvervsdrivende. B: Det kunne være erhvervsdelen. Anne Sphie: Taler m piltprjekt inden fr Mls Bjerge Fredningen, det vil give en psitiv mdtagelse, frdi ldsejerne ved, det er et prblem, g at der skal gøres nget ved det men vi skal ikke brede det fr langt ud. Helge: Enig mkring piltprjektet. I plejeudvalgsmøde i dag har de drøftet det, g han ser, at Natinalparken være udgangspunkt. Mika: Det er velafgrænset, g i fredningen er der givet klare bestemmelser. Erling: Det er en del af prjekt 18, sm vi så vil begynde med. Dagmar: Det er gdt at lave det sm piltprjekt, det vil give ensartede mærkninger. Susanne: Kan sekretariatet nå det? Erling: Ellers hentes knsulentbistand ind. Susanne: Det skal pengene j ikke gå til. Mika: Hvis bestyrelsen udpeger et prjekt, vil der blive lavet en styregruppe, sm skal udarbejde kmmissrium g budget fr indsatsmrådet, sm frelægges den samlede bestyrelse. Marianne: Sekretariatet skal lave en budgetramme gdkendt Dagmar: Der skal hurtigt laves ramme fr de små prjekter. Dagmar: Hvr lang tid vil der gå med piltprjekt i Mls Bjerge Fredningen? Peter B: Ca. ½ år. 14 af 18

15 Jette: Kan vi gså gøre de andre prjekter lidt mere knkrete. Lg g certificering kan det klares med et frslag fra sekretariatet? Kirsten: Mener, piltprjektet skal i gang frdi AFF prjektet kører, vi kan hurtigt afklare, hvr mange af tingene, der allerede er lavet. Peter B: Håndtering af private ldsejeres frustratin m.v. indgår ikke i AFF prjektet. Marianne: Det er en gd detalje, det er et samarbejde g ldsejerne er med til at løse prblemet. Erling: Opsummerer: Sti (18), natur (6), besøgscenter (21), naturplaner (9), lg/erhverv (19/24). Vi prøver at beskrive i ntat, g vi giver hinanden krt tid til at melde ind, hvilken styregruppe man vil med i. Han freslår at hvert bestyrelses g rådsmedlem kan tilmelde sig 1 eller 2 styregrupper. Det er næste skridt. Peter B: Send det ud sammen med referatet i listefrm, så flk kan melde sig til. Man kan melde sig til 1 eller 2 prjekter. Marianne: Sekretariatet får kmpetence til at lægge rammer. B: Vi er inde i 2012 han freslår: 25% til små prjekter, 25% til indkaldelse af ansøgninger, stre prjekter 50% frdelt på de 5 udvalgte prjekter. Erling: Det skal besluttes på næste bestyrelsesmøde. Jette: Ønsker wrkshp m gelgi kan det laves? Helge: Besøgscentrer. Der er en del status fra naturstyrelsen, sekretariatet skal lave status ver hvad der er i øjeblikket. Så kan vi vurdere niveauet g det vedrører gså stier g handicapdele. Susanne: Wrkshp bliver en måde at snakke med andre, g det kan være en arbejdsfrm, sm vi kmmer til at bruge meget fremver. Det kunne vi gdt sætte af i et budget med 3 4 wrkshps m året. Enighed Jørgen Ivar: Har man i sekretariatet ngle af de små prjekter fra den indledende ffentlighedsfase, sm venter at blive fyret af? Mika: Det skal være fra ejeren selv g ikke en myndighedspgave, der er 3 5 stk Jørgen Ivar: Så kan vi starte ud med at henvende s til dem Anne Sphie: Vedr. frbrug af andre flks jrd. Styregrupperne har meget appetit på andre flks jrd. Hun 15 af 18

16 vil være sikker på, at alle grupper har fkus på det, fx at Mika repræsenterer dette synspunkt i alle styregrupperne. Erling: Det har vi frstået. Dagmar: Styregrupperne træffer j ikke beslutninger. Anne Sphie: De kan fregøgle flk nget. Dagmar: Skal vi sætte beløb af til små prjekter: kr. Det nikkes der til. Peter B: Her i bestyrelsen har vi givet hinanden håndslag på at det, der står i planen, er det vi arbejder efter inkl. frivillighed. 8. Naturwrkshp Sagsfremstilling På temadagen den 3. marts 2012 blev der nedsat en gruppe bestående af Jørgen Ivar, Mette Fged, Peter Brstrøm, Peter Gjelstrup fra bestyrelsen samt Thmas Secher fra rådet. Gruppen fik til pgave at fremkmme med plæg til afhldelse af en naturwrkshp til nærværende bestyrelsesmøde. Gruppen har hldt møde trsdag den 15. marts Indstilling Frmanden indstiller, at 1. der afhldes en naturwrkshp. 2. at prgram g indhld drøftes på baggrund af plægget fra gruppen. Indstillingen gdkendes af alle. Arbejdsgruppen arbejder videre. 9. Orientering fra sekretariat g bestyrelsesfrmand m aktiviteter siden sidst. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Beslutning Alle nikker. Bilag Aktivitetsversigt Sagsfremstilling Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsversigt pdelt på prjekter, møder g plæg. Indstilling Frmanden fremlægger aktivitetsversigten til rientering Oversigten taget til efterretning 10. Planstrategi Syddjurs Kmmune Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Der var ingen spørgsmål eller kmmentarer. Beslutning Bilag Udkast til høringssvar fra Natinalparkbestyrelsen til Høringssvaret gdkendes med indsætning af ønske 16 af 18

17 Syddjurs Kmmune Sagsfremstilling Syddjurs Kmmunes byråd har fremlagt en digital plan g lkal agenda 21 strategi fr den kmmunale udvikling i den kmmende planperide. Strategien er i 8 ugers ffentlig høring fra den 15. februar til den 11. april m bedre bredbånds g mbildækning. Natinalpark Mls Bjerge indgår med et selvstændigt site under afsnittet m natur, kulturarv g Landskab. Byrådet udtrykker her en frventning m, at Natinalparken skaber nye udviklingsmuligheder, g Byrådet ønsker, at: bysamfundene i natinalparken bliver mere attraktive fr ny bsætning frmidlingen g udviklingen af de stre natur g kulturhistriske værdier g plevelsesmuligheder understøttes erhvervsudviklingen i mrådet styrkes med udgangspunkt i mrådets kvaliteter g ptentialer Byrådet ønsker endvidere, at Natinalparken skal bruges sm et aktiv fr udviklingen af turisme i Syddjurs Kmmune. Byrådet udtrykker ikke strategiske vervejelser m Natinalparkens inddragelse i naturpleje eller naturbeskyttelsen g udtrykker heller ingen strategiske vervejelser vedrørende Natinalparkens rlle i frhld til krdinering af den fremtidige natur g kulturfrmidling. Indstilling Frmanden indstiller at høringssvaret til den fremlagte planstrategi drøftes g tilrettes fr at blive gdkendt til afsendelse. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Anne Sphie: Savner rammer fr planstrategien. Ønsker nget med m internet g mbildækning. 11 Åben fr tilføjelser 12 Evt. Kirsten spørger til, m der er indkmmet klager ver planens tilvejebringelse? Mika: Der er ingen klager indkmmet Dagmar: Freslår, at vi sætter s i en bus g hver især frtæller m et sted man har lyst til at frtælle nget m. Gd ide Oplysning: ingen klage ver planens tilvejebringelse. Busture rundt i natinalparken, hvr hvert bestyrelsesmedlem udvælger g frtæller m et 17 af 18

18 Susanne: Hans Grøn vil gerne vise sit prjekt. Erling: Fint at lægge ind i bilag 21 Erling: Når vi sender dagsrdenen ud i brevfrm til bestyrelsen, lægges den gså på hjemmesiden, den erstattes så af referatet Gdkendt. Jette: Hvad med beslutningsreferat. Erling: Det skal på dagsrdenen sted. Hans Grøns prjekt tages med i bilag 21. Dagsrden med bilag g sagsfremstillinger lægges på hjemmesiden, når det sendes til bestyrelsesmedlemmerne. Referatfrm tages på dagsrdenen til næste møde. 18 af 18

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 17 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 17 i Naturturisme I/S Dagsrden Bestyrelsesmøde nr. 17 i Naturturisme I/S Dat: Onsdag den 11. januar 2012 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frkst) Abildvej 5A, Svendbrg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Ott Jørgensen

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 22. ktber 2008 kl. 17.00-19.00 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen Peter Hvidberg

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015. Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, nsdag den 7. januar 2015. Mødet blev hldt på GBF s sekretariat, Ny Vestergade 13, stuen. 10.30-14.30 Til stede: Hans Peter Jensen (fmd.) Bdil Due, Jan Bendix, Nils-Gerg

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse Referat FTF Regin Sjælland Nykbbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afhldtes hs BUPL, Nykbbelvej 1, 4200 Slagelse Punkt t Bilag Til stede: Bertha Langhff (BUPL),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klkken 15:00 20:00 i Dansk Psyklg Frening, Stckhlmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønbrg

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd Karen Jespersen, SOSU Århus Karin Rsenmejer, København VUC Kirsten Habekst, VUC Vestegnen Mia Rasmussen,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kntr. Mødedeltagere: Jeanette Thrnberg (JT), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen (GN), Mari-Ann

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere