Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012"

Transkript

1 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg Jette Sørensen Anne Sphie Gambrg Afbud fra: Vibeke Kahl Frmand Friluftsrådet, Østjylland Ldsejerfreningen Mls Bjerge Fredning Skv g Naturstyrelsen, Krnjylland VisitDenmark Museumsfreningen fr Ebeltft g Omegn Natinalpark Mls Bjerges Venner Djursland Landbfrening Syddjurs Byråd Danmarks Naturfredningsfrening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerfreninger i Syddjurs Kmmune SAM Dansk Btanisk Frening Dansk Gelgisk Frening Dansk Skvfrening Freningen af Private Ldsejere i g mkring Mls Bjerge Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder, B Skaarup, Nete Thmsen, referent Bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl på Jagtslttet 1. Gdkendelse af dagsrden 2. Gdkendelse af referater 3. Ansættelse af kmmunikatins g prjektmedarbejder Dagsrdenpunkt Gdkendelse af dagsrden Erling ønsker punkt 6 før punkt 5, har nget vedr. transprt Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2012 Kirsten: ønsker side 2 ændret til, at hendes bidrag var faldet ud af drpbxen. Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2012 Sagsfremstilling Stillingspslaget fr fastansættelse af en kmmunikatinsg prjektmedarbejder til Natinalparkens sekretariat blev indrykket i jb i staten g Syddjurs Adresseavis den 14. februar 2012 med ansøgningsfrist frem til den 29. februar Der indkm 182 ansøgninger g ansættelsesudvalget havde 3 ansøgere til samtale nsdag den 7. marts Ansættelsesudvalget besluttede at anbefale fastansættelse af B Skaarup Indstilling Sekretariatslederen indstiller, at B Skaarup ansættes i stillingen sm kmmunikatins g prjektmedarbejder. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Ansættelsesudvalget redegjrde fr ansøgningsprceduren, ansøgerfeltet g vurderinger. Indstillingen gdkendes. B Skaarup fastansættes. Beslutning Dagsrden gdkendt Bilag 1 referat gdkendt Bilag 2 referat gdkendt B Skaarup ansat 1 af 18

2 4. Budget fr 2012 Sagsfremstilling I henhld til finansministeriets budgetregler har sekretariatet udarbejdet et peridiseret budget fr Budgettet er på samlet kr g pbygget af restbeløb på 1,4 mi. fra etableringsbevillingen samt en frventet bevilling fra finanslven på ¾ af et frventet årligt beløb på 7,5 mi. I budgettet vil der samlet være mkring 5 mi. til prjekter i Beløbets størrelse er fremkmmet ved at fratrække frventede mkstninger til drift af sekretariat fra den frventede samlede bevilling. Der laves til maj mødet et regnskab fr 2011 g budget g regnskab fr 1. kvartal Indstilling Frmanden indstiller, at den budgetmæssige ramme tages til efterretning g at der i takt med beslutninger m igangsætning af prjekter udarbejdes detailbudgetter. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Erling: Det er nget tyndt, men det er den virkelighed, vi har på nuværende tidspunkt. Vi vil have regnskab fr 2011 klar til næste møde samt budget g 1. kvartalsregnskab. Marianne: Ønsker at vide, hvrdan man er kmmet frem til ¾ af bevillingen. Hun ønsker gså at vide, m restbevillingen fra sidste år er øremærket? Erling: Der er ingen bindinger, pengene kan bruges til de prjekter vi ønsker, men gjrde gså pmærksm på, at de gså skal dække drift i 1. kvartal. De ¾ er det frventede i frhld til vedtagelsen af planen. Jørgen Ivar: I det niveau I har lagt, ser det ud sm m, der er ca. 2 mill m året til sekretariatet er det nrmen? Mika: Når der er 5 mill tilbage, så er det gså fratrukket det sm bestyrelsen har sat i gang. Jørgen Ivar: Det vi kan lave budget på skal vi gøre. Peter B: På majmødet får vi j budget g regnskab. 6. Pririteringskriterier Sagsfremstilling På baggrund af knsulent Birthe Friis plæg på temadagen den 3. marts, de efterfølgende drøftelser på mødet samt bestyrelsens psatte pririteringer i indledningen til natinalparkplanens handlingsdel psættes følgende vurderings g pririteringskriterier fr behandling af prjektansøgninger: I hvr høj grad har prjektet relatin til bekendtgørelsens frmål? I hvr høj grad har prjektet muligheder fr at indfri flere af Natinalparkens frmål? Der skal være regler fr, hvrnår prjekter er færdige, så man ikke kan udsætte prjekter. Kriterier: Sammenskrivning af kriterier I høj grad skal ud Myndighedspgaver skal ud 2 af 18

3 I hvr høj grad har prjektet relatin til natinalparkplanens prjekter? I hvr høj grad har prjektet lkal frankring? I hvr høj grad indehlder prjektet myndighedspgaver? I hvr høj grad har prjektet muligheder fr at bidrage til Natinalparkens synlighed? I hvr høj grad understøtter prjektet frskellige brugergrupper? I hvr høj grad er prjektets til gavn fr ffentlighedens udfldelsesmuligheder? De psatte kriterier er frsøgt frmuleret, så de giver så str bjektivitet i vurderingen sm muligt. Et prjekts pnåede scre siger ikke direkte nget m, hvr fagligt relevant det vil være at igangsætte prjektet, men det siger nget m prjektets synlighed g grad af interaktin med lkalsamfundet. Kmpleksitet rdet fjernes Snæver mfrmuleres. Nyt kriterium: er der søgt midler andre steder fra? Sekretariatet skal være behjælpelig med at udfrme prjekter, så flerårige prjekter kan pdeles i delprjekter, sm kan gives tilsagn på årsbasis. Sm en del af beslutningsgrundlaget fr bestyrelsens vurdering g priritering af indkmne prjektansøgninger udarbejder sekretariatet en vurdering af vennævnte kriterier efterfulgt af en redegørelse fr: Sammenhængen mellem prjektet g igangsatte g planlagte prjekter i Natinalpark regi i relatin til spredningen ver bekendtgørelsens frskellige frmål. Sammenhængen mellem prjektet g relevante initiativer igangsat af andre parter i mrådet. Prjektets gegrafiske placering i frhld til øvrige relevante initiativer. Prjektets realiseringsmulighed g kmpleksitet Prjektets indhld sm frudsætning fr igangsætning af andre initiativer i frhld til bekendtgørelsens frmål. Prjektets lighed med andre prjekter med det frmål at tilskynde til samarbejde mellem flere ansøgere. Prjektets bredde med det frmål at tilskynde til samarbejde med andre prjekter, hvis prjektet vurderes sm værende fr snæver. Indstilling Frmanden indstiller, at 1. de psatte pririterings g vurderingskriterier gdkendes g tages i brug til behandling af 3 af 18

4 ansøgninger fr indgåelse af aftaler. 2. pririterings g vurderingskriterierne tages p til revisin i fråret Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Erling: De første kriterier er de kvantitative g de nederste mere subjektive g kvalitative. På temadagen var der str frskel i grupperne, men det her er det vi er kmmet frem til ud fra vres ntater g Birthe Friis s knklusiner. Der kan laves m. Marianne: Ønskede at vide m ansøgning til midler til drift kan være flerårig, eller kan man søge i en begrænset peride. Når man søger, er det fr et givet år, eller har man budget til prjektmidler til drift, sm kan stige år fr år? Erling: Det kan kmme med i evalueringen m et år. Marianne: Er ikke sikker på frmuleringen I hvr høj grad., g punktet med myndighedspgaver stikker meget af fra de andre. Erling: Skalaen er vendt m Anne Sphie: Det plejer at være psitivt at nget er i høj grad. Men det er det ikke her. Jette: Har prblem med punkterne med bullets, hvad bliver der lagt vægt på, hvrdan? Peter G: Bestyrelsen er ansvarlig verfr lv g bekendtgørelse, derfr er det ikke gdt. Vi skal have en værdiskala på det er frkert at sidestille punkterne. Jørgen Ivar: Vedr. myndighedspgaver kan man undgå at give det pint. B: Meningen var at bruge resultatet af dette punkt med de vedtagne kriterier i ansøgningsskemaet fr at guide ansøgeren. Peter B: Har ikke set kriterierne sm pintgivende, men nget vi vil tage stilling til i hver ansøgning, han ser ingen ligestilling mellem punkterne. Ngle af dem afgør, m prjektet kan gennemføres. Susanne: Støtter p m Peter B. I hvr høj grad skal væk. Man kan bede flk m at præcisere, på hvilken måde prjektet pfylder punktet. Anne Sphie: Vi skal være bedre til at frmulere det, så udenfrstående kan frstå det. Marianne: Fjern I høj grad. Myndighedspgaver er frstyrrende, kan den være i ansøgningsskema. Snæver i nederste del skal ændres. Prjektets realiseringsmulighed er i rden, men hvad menes med kmpleksitet? Kan man bare slette kmpleksitet? Jette: Enig i at fjerne i høj grad g synspunkterne mkring myndighedspgaver. 4 af 18

5 Der skal stå i ansøgningsskemaet: Beskriv prjektets relatin til frmål. Marianne: Kan ansøgningen gå flere år frem? Fx jeg vil starte i 2015? Der skal stå hvad tidshrisnten er Susanne: Det er væsentligt, det har vi ikke snakket m. Det er afhængigt af, hvad det er. Hvis vi binder midler langt ud i fremtiden løber vi tør, men vi skal gså have regler fr, hvrnår prjekter er færdige, så man ikke kan udsætte prjekter. Jørgen Ivar: Hvis prjektet går ver flere år, skal vi tage de penge ud af budgettet. Peter B: Vi får en årlig bevilling, g man kan give til prjekter ver flere år. Han synes det er håndteret i ansøgningsskemaet det er nget vi suverænt styrer. Dagmar: Skal vi hensætte det fulde beløb i år 1? Det er en principiel g vigtig diskussin. Hvis der er et prjekt til 3 mil ver flere år så dræner vi kassen. Peter B: Vi får penge af finanslven et år ad gangen. Vi kan ikke dispnere med bevillinger vi ikke har. Kirsten: Henviser til Friluftsrådets prjektansøgningsprcedure. Hvis prjektet bliver fr mfattende, kan man pdele det g give tilsagn til nget af prjektet g pfrdre ansøgeren til at søge igen næste år til resten. Peter G: Bevillingens størrelse ligger det fast at det er 7,5 mill hvert år? Erling: Der er på finanslven til 2015 afsat 35 mill til natinalparker der vil ikke blive givet mere end 7,5, men det kan falde afhængigt af, hvr mange natinalparker, der er. Vi har bevilling 1 år ad gangen, men vi kan måske lave fundraising. Erling psummerede: Kriterierne sammenskrives I høj grad skal ud Myndighedspgaver skal ud Kmpleksitet rdet fjernes Snæver mfrmuleres. Jette: Vedr. Bullets sm cirkler g firkanter. Vi er nødt til at se det i sammenhæng med ansøgningsskemaet. Det kan være nget, sm er svært at vurdere fr ansøger. Dette afsnit skal revurderes. Kirsten: Myndighedspgaverne, er det fx brandmyndighed? Hvad betyder det? 5 af 18

6 EP: Punktet er taget ud. Kirsten: Vi mangler et spørgsmål: Er der søgt fra andre kilder, g hvr meget? Erling: Det er med i ansøgningsskemaet. Kirsten: Det skal gså med i kriterier. Susanne: Det er ikke kun til internt brug, vi skal vejlede ansøgerne, så de kan lave bedre ansøgninger. Anne Sphie er ikke enig i, at det ikke står tydeligt, men ønsker ikke graduering af bullets g firkanter. Mika: Når I har besluttet, at der ikke skal gradueres, så kan vi slå de t afsnit sammen. Dagmar: Vi kan fint have de kriterier, men når vi henvender s til ansøgeren, skal det være tydeligt, g det skal længere frem i ansøgningsskemaet. Susanne: Det er ikke m, men hvrdan ansøgeren skal frklare s, hvad frmålet er. Det er ansøgeren, der skal skrive hvrdan. Jette: Giver Susanne ret vi kan gdt have nget internt, men det skal være gdt beskrevet fr ansøgerne. Mika: Under beskrivelsen skal der være punkter, hvr ansøgeren skriver hvrdan. B: Thy har ingen ansøgningsskema vi skal passe på, ikke at gøre det fr svært. Susanne: Selvfølgelig kan vi priritere, men vi skal præsentere en ensartet g fair priritering, det er ffentlige penge. Mette: Rådets anbefalinger: Prjektets relatin til natinalparkens prjekter. Det bør ikke kun være bilag, men andre prjekter gså. Anne Sphie: Det kan kmme under små prjekter Erling: Tingene skal primært ses i frhld til bilagene. Erling psummerer: Sammenskrivning af kriterier Kmpleksitet fjernes Omskrivning af sidste snævre Jørgen Ivar: Ønsker, at de nederste linjer gøres mere pædaggiske 5. Ansøgningsskema Sagsfremstilling Et udkast prjektansøgningsskema blev fremlagt g gennemgået på temadagen fr bestyrelse g råd den 3. marts Der fremkm kun få bemærkninger, sm alle er indarbejdet i det endelige ansøgningsskema. 1. Der laves en samlet versigt ver, hvem der kan søge husk fnde 2. Der laves en mredigering af 6 af 18

7 Indstilling Frmanden indstiller, 1. at skemaet gdkendes g tages i brug 2. at den første ansøgningsfrist fr prjekter ver kr. er 1. august at skemaet pbygning g indhld tages p til revisin i fråret 2013 Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Kriterier: Anne Sphie: Bestyrelsen skal se kriterierne igen, inden de gdkendes. Jørgen Ivar: Vi er nødt til at lande det g prøve det af. Peter B: Freslår, at kriterierne skrives m, sendes ud sammen med referatet, man kan kmmentere, g efter svarfristen er det gdkendt. Anne Sphie: Kan vi finde ngle til at afprøve ansøgningsskemaet. B: Ok Mette: Rådet vil gerne se det gså Ansøgningsskema: Der ydes støtte til: Marianne: Det er landet lidt skævt. Det skal mfrmuleres. Endelig Desuden slettes. Anne Sphie: Det er gså freninger, ikke kun persner. Hvis man vil lave nget på havet vil lave rundvisninger på ffentlige stier. Frskningsprjekter. Erling: Der laves en samlet versigt ver, hvem der kan søge husk fnde Peter B: De t afsnit handler m t frskellige ting. Køb g Lån. Der kan søges m: det glæder fr alle. Marianne: Hvad er frskellen på midler tilskud g lån? Peter G: Hvrdan hænger lån g tilskud til kmmuner sammen med, at vi ikke vil dække myndighedspgaver? Peter B: Vi vil ikke betale fr de frpligtelser de har på naturmrådet det, der står i lven. De kan søge til nget, der ikke er lvbestemte myndighedspgaver. Peter G: Er bilag IV arter en myndighedspgave? Mika: Ja, det er. Erling: Hvad gør vi ved lån? Peter B: Der kan kmme et prjekt, hvr vi betaler det hele, der kan gså kmme et, hvr ansøger bare ønsker et lån, eller et tilskud, frdi der er andre betalere gså. Anne Sphie: Skriv med menneskerd, hvad vi vil. Susanne synes det med lån er tricky. Det må være meget begrænset, hvad vi kan bruge det til. Det skal kun være i afsnittet fra 14, så det bliver mere frståeligt. Skriv ikke men prsa frmulering af indhldet. 3. Ansøgningsfrist 2012: 1. august. 4. Der arbejdes frem md t niveauer: ver g under Der skal ikke stå, hvem der behandler. 5. Løbende behandling af små prjekter. De kmmer på til bestyrelsesmøderne sm rientering. 6. Svartid på ansøgninger under kr er 1 måned. 7. Sekretariatet undersøger nærmere hvrdan man håndterer udbetaling. 8. Ansøgeren er frpligtet til at have tilladelser mv i rden, men sekretariatet skal følge p. Prjekthlder har det fulde ansvar fr at prjektet er lvligt. 9. Sekretariatet undersøger reglerne fr revisin af prjektregnskaber. 10. I skemaet skal effekter beskrives bedre. 11. I rubrikken ejerfrhld skal der stå eventuelle ejerfrhld 12. Der skal stå i ansøgningsskemaet: Beskriv prjektets relatin til frmål fx 13. Der skal stå hvad tidshrisnten er 14. Revideret kriterieafsnit til ansøgningsskema. 7 af 18

8 ekstremt gde prjekter. Anne Sphie: Det kan være, at vi får så mange gde prjekter, at midlerne ikke slår til, men hvis vi låner ud g får pengene tilbage næste år, så giver det mening. Kirsten: Det var lettere g sparede megen frvirring, hvis vi skrev hele 14. Vedr. lån henviser hun til eksemplet med Skødshved, sm ikke kan vente længere, vi er ikke færdige med at behandle, men måske kan vi give lån. Jørgen Ivar: Vi kmmer til at tænke lån på en anden måde. Fx en event, nget krt, sm hurtigt giver en indtægt, så pengene tilbagebetales hurtigt. Marianne: Vi skal skrive hele afsnittet m g ikke tage sætninger ind fra par 14, men frmulere det vi vil. 1. Hvem kan få støtte 2. Hvad giver vi så af støtte gdkendelse (lg) lån, tilskud, midler 15. Ansøgningsskemaet skrives m g sendes ud sammen med referatet fr kmmentarer. 16. Sendes gså til rådet. 17. Ansøgningsskema afprøves på knkrete prjekter. Peter B: Lån kan være svært, men han kan se, at ngle steder kan det være k. Rente g afdragsfri i fx 5 år. Hvis prjektet går ned er det tilskud. Erling: 14 skrives m til prsa. Side 2: Susanne: Ansøgningsfrister ansøger har ikke brug fr at vide, at det er sekretariatet eller bestyrelsen afgør ansøgningen. Det er internt, men tidsfristerne er interessante. Ansøgninger mdtages løbende under kr. Marianne: Hvr str er puljen specielt til den ½ årlige gdkendelse af prjekter? Der skal sættes dater p, Reserverer vi så en ½ pulje her g ½ pulje der. Der skal være system. Anne Sphie: Vi bliver nødt til at plyse hvem der tager beslutninger af gennemsigtighedsgrunde. Susanne: Det er vres ansvar. Erling: Skal der være andre tidsfrister? Mette: Giver det ikke mening at følge fx Friluftsrådets ansøgnings runde? Jørgen Ivar: Ansøgningsfrister ligger spredt, så vi skal ikke lægge s p ad nget. Erling: Fasthlder 1. august. ASG: Er det de rigtige beløb, hun synes sekretariatet kan behandle p til kr. Jette: Enig i den beløbsgrænse. Peter G: Der skal være en ramme. Erling: Der arbejdes frem md t niveauer ver g under af 18

9 Har ansøgeren interesse i at vide, hvem der behandler. Marianne: Det er bestyrelsens ansvar, nget er uddelegeret til sekretariatet. Mika: Umiddelbart efter bevillingen udmeldes stre prjekter Løbende behandling af små prjekter. De kmmer på til bestyrelsesmøderne sm rientering. Marianne: Hvilken frventet svartid regnes der med? Vi skal infrmere m, hvr stre vre puljer er, g hvrdan de er delt. Mika: Vi skal se m 8 uger svartid er k, så vender vi tilbage med revisin. B: Behandlingstid kan variere meget. Peter B: Prjekter under bør have en svartid på 2 uger. Erling: Ca 1 måned. Dagmar: Legalitetskntrl skal gså med. Kirsten: Hvis der et prjekt, sm hører ind under fødevareministeriet er det så en myndighedspgave. Peter B: Sekretariatets definitin af myndighedspgaver er gd. Susanne: Vi skal ikke bruge penge på, at andre frsømmer deres lvmæssige pligter. Marianne: Kan vi vurdere det? Kirsten: Er der anden lvgivning, vi skal have med ind ver vres tanker. Anne Sphie: Lven bestemmer ikke, hvad man skal dyrke, men det skal være lvligt. Marianne: Skal vi bruge penge på legalitetskntrl. Mika: Det er ansøgeren, der skal dkumentere ver fr s at det er lvligt. Susanne g Marianne: Det skal frmuleres m. Mika: Ansøgeren er frpligtet til at have tilladelser mv. i rden, men vi skal følge p. Prjekthlder har det fulde ansvar fr at prjektet er lvligt. Jørgen Ivar: Sekretariatet må gerne være vejledende g hjælpende der skal være råderum, vi må gdt være behjælpelige. Udbetaling af tilskud: Dagmar: Check, hvrdan andre fnde gør Jørgen Ivar: Vi er nødt til at behandle flk ens. Eva: Andre steder udbetaler man, inden prjektet starter. Dagmar: Vi kan udbetale, når ansøgeren kan dkumentere, at prjektet er i gang g gennemføres. Jette: Vi skal gså kunne støtte gså dem, der ikke har midler 9 af 18

10 til at gå i gang. Erling: Vi undersøger nærmere, hvrdan man håndterer udbetaling. Jakb: Hvrnår skal prjektregnskaber revideres? Mika: Det behøver ikke være en revisr, det afhænger af prjektets størrelse. Dagmar: Bilag g færdigt regnskab er nk. Jørgen Ivar: Vi skal være sikre på at det er lvligt. B: Freslå at det bliver stående. Heriblandt m prjektet KAN revideres af revisr. Marianne: Der er vel nget lvgivning vi skal verhlde. Jakb: Vi er nødt at følge reglerne. Jette: De skal underskrive det, det må være nk. Knklusin: Sekretariatet undersøger reglerne fr revisin af prjektregnskaber. Side 2: Jakb: hvrfr perer man ikke med fnde? B: stiftelse/fnde fnde i stedet fr. OK Marianne: effekter det står fr sig selv, hvrfr ngle effekter det mangler frklaring. Mika: Det skal læne sig p af bekendtgørelsen resultater. Marianne: Frslag til støttedkumenter. Gde råd før du søger, det skal stå frrest. B: Gde råd, Brugervejledning, er t særskilte dkumenter der ligger fr sig selv. Jakb: Kan man sætte kasse ind m ansøgning m brug af lg? Erling: Det er fr tidligt Kirsten: Ejerfrhld: evt. skal ud man skal altid gøre sig klart, hvem ejer er. Jette: Der er ikke altid ejere. Marianne: eventuelle ejerfrhld skal der stå. Vedtaget Skemaet sendes ud igen g bestyrelsen har 5 dage til at reagere. 7. Igangsætning af prjekter Sagsfremstilling På temadagen den 3. marts drøftede bestyrelse g råd en priritering af handleplanens 25 prjekter. I henhld til referatet kan der uddrages følgende: 1. 15, 17, 18, 19, 21, 22 blev af en eller flere grupper pririteret højt Prjekter til igangsætning: 1. Sti (18), 2. natur (6), 3. besøgscenter (21), 4. naturplaner (9), 5. lg/erhverv (19/24) 10 af 18

11 2. 7, 8 g 25 blev af en eller flere grupper pririteret lavt 3. Naturprjekterne (3 til g med 12) blev af en eller flere grupper pririteret højt, men det blev freslået, at der skal planlægges en naturwrkshp fr yderligere at priritere g kvalificere naturprjekterne Sekretariatet har udsat de 25 prjekter fr en karaktergivning ud fra de psatte vurderingskriterier g på den baggrund pdelt prjekterne i en gruppe med høj, mellem g lille verensstemmelse med de psatte kriterier: Høj verensstemmelse 8, 9, 16, 17, 18, 19, 21 g 23 Mellem verensstemmelse 5, 10, 13, 14, 20, 22 g 24 Lav verensstemmelse 3, 4, 6, 7, 11, 12,15 g 25 Rækkefølgen i grupperne er ikke udtryk fr scre inden fr gruppen. På baggrund af vennævnte input samt de 7 kvalitative bedømmelseskriterier, sm fremgår af punktet m vurderings g pririteringskriterier vil sekretariatet anbefale, at prjekterne nr. 6, 9, 17, 19, 20 (inkl. nr. 18) g 21 igangsættes i Prjekt nr. 6 anbefales fr at sikre igangsætning af lkalt frankrede aktiviteter på naturmrådet altså sikrer det spredningen i frhld til bekendtgørelsens frmål uden at fregribe resultatet af naturwrkshppen Prjekt nr. 9 har scret højt i vurderingskriterierne g sikrer spredning i frhld til kulturmrådet Prjekt 17 screr højt, sikrer spredning i frhld til friluftsmrådet g er delvist igangsat med det nrdiske kystkulturprjekt i Ebeltft g nedsættelsen af det Maritime Dialgfrum. Prjekt 19 screr højt g sikrer spredning til erhvervsmrådet Prjekt 20 screr mellem g er frudsætning fr prjekt nr. 18 g delvis 16, sm begge screr højt. Prjekt 21 screr højt, er delvist igangsat, sikrer spredning til frmidlingsmrådet g er delvis frudsætning fr prjekt 13 (gelgi) Stiprjektet skal igangsættes sm et piltprjekt inden fr Mls Bjerge Fredningen Tilmelding til styregrupper: Sendes ud sammen med referatet. Bestyrelsesg rådsmedlemmer kan melde sig til 1 eller 2 prjekter. Styregruppe: 3 5 fra bestyrelsen g 1 2 udefra. Rammer til prjekter: frslag på 25% til små prjekter, 25% til indkaldelse af ansøgninger, stre prjekter 50% frdelt på de 5 udvalgte prjekter. Skal besluttes på næste bestyrelsesmøde. Sekretariatet skal lave status på frmidlingssteder m.v. til brug fr prjektet m besøgscenter. Der afsættes penge i budgettet til 3 4 wrkshps m året. Der afsættes til små prjekter fra ffentlighedsfasen. Sekretariatet finder relevante (ejeren selv g ikke myndighedspgaver) prjekter frem g kntakter frslagsstilleren. Prjekt 8 er, på trds af høj scre, ikke medtaget på 11 af 18

12 grund af kmpleksiteten i prjektet g den beskedne realiseringsmulighed på nuværende tidspunkt. Prjekt 23 er, på trds af høj scre, ikke medtaget på grund af kmpleksiteten i frhld til andre parter, der arbejder med emnet, samt frdi Natinalparken endnu ikke har fysiske rammer til mdtagelse af skleklasser m.v. Indstilling Frmanden indstiller, at 1. Prjekterne nr. 6, 9, 17, 19, 20 (inkl. nr. 18) g 21 igangsættes i Der i fråret 2013 afhldes temadag fr evaluering af frløbet af de igangsatte prjekter samt fr igangsætning af yderligere 5 7 prjekter. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Anne Sphie: På temadagen gik hendes gruppe ikke knkret til værks verhvedet. Teksten en eller flere grupper pririterede er ikke relevant. Vægtningen har vi frkastet. Hvrdan virker det så nu? Erling: I må sige, hvrdan I pririterer. Jette: Hun ser det sm Erlings bud, det er fair nk, men hun er ikke enig. Hun ønsker at se på, hvad kan kmme i gang hurtigt, hvad der kan give s synlighed. Der er mange prjekter i bilagene. Der ligger mange tanker i sagsfremstillingen, g det gdt at der er kmmet nget ud, sm vi kan diskutere ud fra. Hun mener gelgi skal med, det er synligt g rimeligt nemt at kmme i gang med. Helge: Stiprjektet skal meget langt frem g samtidig frmidlingen. Erling: Det er med, g der ligger ikke priritering i den rækkefølge, de er nævnt. Kirsten: Bilag 20 sm frudsætning fr 18, ønsker gså 16 med her. Susanne: Har svært ved at genkende sekretariatets priritering fra temadagen. Enig i, at Stier rykkes frem, men trafikplan skal ikke. Frskningsstrategi er nget meget andet end at sætte nget i gang, g det er dumt, hvis vi ikke laver en frskningsstrategi snart, det er en frudsætning fr andre ting. Jette: Kan følge Susanne med ikke at kunne genkende det fra temadagen. Lgcertificering g Besøgscentre var ngle af de prjekter, der blev fremhævet. 12 af 18

13 Jørgen Ivar: Det er svært at gengive, hvad hver gruppe har lavet. Er strt set enig med Erling, men vi skal have gelgien med. Det er j ikke sådan, at de andre ikke bliver til nget, men vi skal starte, g her er spørgsmålet, hvad skal vi starte med. Han synes ikke det er skudt meget frbi. Mette: Rådet anbefaler, at det er i rden, at natur kun er med sm 1 indsatsmråde nr 6 hvis naturwrkshppen bliver til nget. Jakb: En frudsætning er vel, at ngle byder ind med ngle prjekter. Erling: Hver prjekt får en styregruppe g skal invlvere flk. Jakb: Har svært ved at se kulturen i prjekterne det er kun hvis ldsejerne vil, det bliver nget. Jørgen Ivar: Sekretariatet er den udfarende part, laver set up, målretter g udbyder mrådet. Jakb: Støtter Susanne i, at der mangler frskningsstrategi. Peter G: Freslår at, hver mråde gruppe laver frslag til, hvad der er nemt at kmme i gang med. Jørgen Ivar: Vi har vres bilag. Erling: Vi har en række prjekter relateret til bilag. Anne Sphie: Har svært ved at se, hvrdan frskningsstrategi kan gavne alle mråde. Ngle er nemme, men andre er ikke. Susanne: Det handler gså m at få sat rammer, m hvrdan vi vil støtte frskning det har ikke nget at gøre med de mråder (bilag) der er tale m. Det drejer sig m, hvrdan vil vi bruge vres penge sammen med frskerne vi skal melde klart ud det er ikke ngen priritering. Helge: Mener ikke vi kan ikke tale m frskningsprjekter, før wrkshppen er afhldt. Vi kan først tage stilling til det efter wrkshppen. Jørgen Ivar: Principperne kan vi gdt definere. Jette: Vi nåede langt, g der kmmer en naturwrkshp, hvr vi bliver klgere, g så bliver der mere fkus på andet. Peter B: Indstillingen til igangsætning af prjekter er k, men den er fr ambitiøs kan vi gabe ver det? Han ser 3 4 prjekter: stier, mærkning, adgang, synlighed, hvad kan man hvr.s.v. Der er behv fr en knkretisering vedrørende natur der dukker frhåbentlig nget p på wrkshppen. Han ser behv fr en afklaring af natinalparkcenter. Natur g kulturplaner bør have str priritering. Jette: Er enig med Peter B. Det skal i gang i 2012, g der skal gså være plads til at igangsætte andet, fx revisin af / nye fldere. B: Peters bud er frnuftige, men fremhæver lg sammenkblet med erhvervsliv den vinkel kunne bidrage 13 af 18

14 til meget. Peter B. Det har han ingen prblemer med. Man kan håbe, at der er ngle udefra, der kmmer med nget. Det sm vi skal frvente at sekretariatet kan verkmme, er de 4 punkter han nævnte. Jørgen Ivar: Synes lg/erhverv er k, dele af det der ligger i 18 vil være frmålstjenligt at tage p nu. Vi er nødt til at tage en del af det. Peter B: Freslår, at man i prjekt 18 laver et piltprjekt fr mrådet Mls Bjerge Fredning, hvr man i samarbejde g åben dialg med ldsejerne finder: hvr er der nget spændene, hvr mangler der markeringer, stier, private mråder. Vi skal arbejde i åben dialg med lkale. Hvis vi i natinalparken siger, vi vil det, så vil ldsejerne nk gerne være med. Marianne: Det vil være meget befrdrende fr at få aflivet myterne. Susanne: Savner nget m netværk lkalt fr små erhvervsdrivende. B: Det kunne være erhvervsdelen. Anne Sphie: Taler m piltprjekt inden fr Mls Bjerge Fredningen, det vil give en psitiv mdtagelse, frdi ldsejerne ved, det er et prblem, g at der skal gøres nget ved det men vi skal ikke brede det fr langt ud. Helge: Enig mkring piltprjektet. I plejeudvalgsmøde i dag har de drøftet det, g han ser, at Natinalparken være udgangspunkt. Mika: Det er velafgrænset, g i fredningen er der givet klare bestemmelser. Erling: Det er en del af prjekt 18, sm vi så vil begynde med. Dagmar: Det er gdt at lave det sm piltprjekt, det vil give ensartede mærkninger. Susanne: Kan sekretariatet nå det? Erling: Ellers hentes knsulentbistand ind. Susanne: Det skal pengene j ikke gå til. Mika: Hvis bestyrelsen udpeger et prjekt, vil der blive lavet en styregruppe, sm skal udarbejde kmmissrium g budget fr indsatsmrådet, sm frelægges den samlede bestyrelse. Marianne: Sekretariatet skal lave en budgetramme gdkendt Dagmar: Der skal hurtigt laves ramme fr de små prjekter. Dagmar: Hvr lang tid vil der gå med piltprjekt i Mls Bjerge Fredningen? Peter B: Ca. ½ år. 14 af 18

15 Jette: Kan vi gså gøre de andre prjekter lidt mere knkrete. Lg g certificering kan det klares med et frslag fra sekretariatet? Kirsten: Mener, piltprjektet skal i gang frdi AFF prjektet kører, vi kan hurtigt afklare, hvr mange af tingene, der allerede er lavet. Peter B: Håndtering af private ldsejeres frustratin m.v. indgår ikke i AFF prjektet. Marianne: Det er en gd detalje, det er et samarbejde g ldsejerne er med til at løse prblemet. Erling: Opsummerer: Sti (18), natur (6), besøgscenter (21), naturplaner (9), lg/erhverv (19/24). Vi prøver at beskrive i ntat, g vi giver hinanden krt tid til at melde ind, hvilken styregruppe man vil med i. Han freslår at hvert bestyrelses g rådsmedlem kan tilmelde sig 1 eller 2 styregrupper. Det er næste skridt. Peter B: Send det ud sammen med referatet i listefrm, så flk kan melde sig til. Man kan melde sig til 1 eller 2 prjekter. Marianne: Sekretariatet får kmpetence til at lægge rammer. B: Vi er inde i 2012 han freslår: 25% til små prjekter, 25% til indkaldelse af ansøgninger, stre prjekter 50% frdelt på de 5 udvalgte prjekter. Erling: Det skal besluttes på næste bestyrelsesmøde. Jette: Ønsker wrkshp m gelgi kan det laves? Helge: Besøgscentrer. Der er en del status fra naturstyrelsen, sekretariatet skal lave status ver hvad der er i øjeblikket. Så kan vi vurdere niveauet g det vedrører gså stier g handicapdele. Susanne: Wrkshp bliver en måde at snakke med andre, g det kan være en arbejdsfrm, sm vi kmmer til at bruge meget fremver. Det kunne vi gdt sætte af i et budget med 3 4 wrkshps m året. Enighed Jørgen Ivar: Har man i sekretariatet ngle af de små prjekter fra den indledende ffentlighedsfase, sm venter at blive fyret af? Mika: Det skal være fra ejeren selv g ikke en myndighedspgave, der er 3 5 stk Jørgen Ivar: Så kan vi starte ud med at henvende s til dem Anne Sphie: Vedr. frbrug af andre flks jrd. Styregrupperne har meget appetit på andre flks jrd. Hun 15 af 18

16 vil være sikker på, at alle grupper har fkus på det, fx at Mika repræsenterer dette synspunkt i alle styregrupperne. Erling: Det har vi frstået. Dagmar: Styregrupperne træffer j ikke beslutninger. Anne Sphie: De kan fregøgle flk nget. Dagmar: Skal vi sætte beløb af til små prjekter: kr. Det nikkes der til. Peter B: Her i bestyrelsen har vi givet hinanden håndslag på at det, der står i planen, er det vi arbejder efter inkl. frivillighed. 8. Naturwrkshp Sagsfremstilling På temadagen den 3. marts 2012 blev der nedsat en gruppe bestående af Jørgen Ivar, Mette Fged, Peter Brstrøm, Peter Gjelstrup fra bestyrelsen samt Thmas Secher fra rådet. Gruppen fik til pgave at fremkmme med plæg til afhldelse af en naturwrkshp til nærværende bestyrelsesmøde. Gruppen har hldt møde trsdag den 15. marts Indstilling Frmanden indstiller, at 1. der afhldes en naturwrkshp. 2. at prgram g indhld drøftes på baggrund af plægget fra gruppen. Indstillingen gdkendes af alle. Arbejdsgruppen arbejder videre. 9. Orientering fra sekretariat g bestyrelsesfrmand m aktiviteter siden sidst. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Beslutning Alle nikker. Bilag Aktivitetsversigt Sagsfremstilling Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsversigt pdelt på prjekter, møder g plæg. Indstilling Frmanden fremlægger aktivitetsversigten til rientering Oversigten taget til efterretning 10. Planstrategi Syddjurs Kmmune Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Der var ingen spørgsmål eller kmmentarer. Beslutning Bilag Udkast til høringssvar fra Natinalparkbestyrelsen til Høringssvaret gdkendes med indsætning af ønske 16 af 18

17 Syddjurs Kmmune Sagsfremstilling Syddjurs Kmmunes byråd har fremlagt en digital plan g lkal agenda 21 strategi fr den kmmunale udvikling i den kmmende planperide. Strategien er i 8 ugers ffentlig høring fra den 15. februar til den 11. april m bedre bredbånds g mbildækning. Natinalpark Mls Bjerge indgår med et selvstændigt site under afsnittet m natur, kulturarv g Landskab. Byrådet udtrykker her en frventning m, at Natinalparken skaber nye udviklingsmuligheder, g Byrådet ønsker, at: bysamfundene i natinalparken bliver mere attraktive fr ny bsætning frmidlingen g udviklingen af de stre natur g kulturhistriske værdier g plevelsesmuligheder understøttes erhvervsudviklingen i mrådet styrkes med udgangspunkt i mrådets kvaliteter g ptentialer Byrådet ønsker endvidere, at Natinalparken skal bruges sm et aktiv fr udviklingen af turisme i Syddjurs Kmmune. Byrådet udtrykker ikke strategiske vervejelser m Natinalparkens inddragelse i naturpleje eller naturbeskyttelsen g udtrykker heller ingen strategiske vervejelser vedrørende Natinalparkens rlle i frhld til krdinering af den fremtidige natur g kulturfrmidling. Indstilling Frmanden indstiller at høringssvaret til den fremlagte planstrategi drøftes g tilrettes fr at blive gdkendt til afsendelse. Kmmentar til sagsfremstilling g referat: Anne Sphie: Savner rammer fr planstrategien. Ønsker nget med m internet g mbildækning. 11 Åben fr tilføjelser 12 Evt. Kirsten spørger til, m der er indkmmet klager ver planens tilvejebringelse? Mika: Der er ingen klager indkmmet Dagmar: Freslår, at vi sætter s i en bus g hver især frtæller m et sted man har lyst til at frtælle nget m. Gd ide Oplysning: ingen klage ver planens tilvejebringelse. Busture rundt i natinalparken, hvr hvert bestyrelsesmedlem udvælger g frtæller m et 17 af 18

18 Susanne: Hans Grøn vil gerne vise sit prjekt. Erling: Fint at lægge ind i bilag 21 Erling: Når vi sender dagsrdenen ud i brevfrm til bestyrelsen, lægges den gså på hjemmesiden, den erstattes så af referatet Gdkendt. Jette: Hvad med beslutningsreferat. Erling: Det skal på dagsrdenen sted. Hans Grøns prjekt tages med i bilag 21. Dagsrden med bilag g sagsfremstillinger lægges på hjemmesiden, når det sendes til bestyrelsesmedlemmerne. Referatfrm tages på dagsrdenen til næste møde. 18 af 18

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere