Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Britta Jensen, Inge Kristiansen, John Gotfredsen, John Petersen, Linda Henriksen, Lone Nielsen, Marie Nielsen, Michael Haugaard, Michael Strømgren, Michael Thrane, Palle Carstensen, Peter Jensen Biltriss, Poul Erik Olsen, René Olsen, Svend Larsen Suppleanter Brian Mortensen, Elfa Brynjolfsdottir, Gitte Sørensen, Henrik Clausen, Jens Peter Leitritz, Jesper Jensen, Kaj Midjord, Kenneth Hansen, Niklas Hegnsted, Søren Olsen Tilforordnede: Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, suppleant Mette Yigit Økonomiansvarlig: Carsten Tang-Holbek Afbud: Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen, Svend Larsen, Poul Erik Olsen, Inge Kristiansen. Poul Christensen kom under pkt. 4.a. Ole Holtse Olsen kom under pkt. 4.b. Kenneth Hansen, Jesper Jensen, Gitte Sørensen Carsten Tang-Holbek Velkomst, registrering og konstituering af suppleanter 1. Valg af mødeleder samt referent Suppleanter med stemmeret: Kaj Midjord, Elfa Brynjolfsdottir, Jens Peter Leitritz, Henrik Brix Clausen, Niklas Hegnsted Lars Christiansen dirigent, Anne Gregersen, referent. 2. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet pkt. 6. e, HB møde og 4.b. Indstilling fra Valgudvalgsmøde Dagsordenen derpå godkendt. 3. Regnskab. a. Regnskabstal, maj 2012 Allan gennemgik det udsendte bilag 4.a. Michael Thrane: har daglig ledelse nogen løsning på, hvordan vi indhenter det tabte? Nej. Bestyrelsen tog tallene til efterretning. b. Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper / brancher Til og med 31. maj 2012 c. Statistik og medlemsvandring Laila informerede om, at hun har anmodet kassereren om at finde nærmere ud af, hvad den offentlige gruppe har brugt pengene til, for at vide, om der skal lukkes for kurser. Michael Strømgren mener de penge der er givet ud til kurser og møder er givet godt ud. Tallene taget til efterretning. Brian: Er medlemsnedgangen større end budgetteret? Ja, der er budgetteret med nedgang på 3 %, og den er på 3,7 % de sidste 3 måneder. 4. Nyt fra Udvalg a. Opfølgning på bestyrelseskonference maj Allan informerede om, at Visions- og missionspapirerne skal der samles op på. Det bliver et sommerprojekt. Vil nogen fra bestyrelsen være med i dette arbejde? Brian, René og Elfa melder sig. Er flere interesserede, kan de melde sig til Allan. God konference i en positiv ånd. Side 1 af juni 2012

2 Valgudvalgets indstillinger fra mødet b. Ungdomsudvalget, møde c. Oplysningsudvalget, møde Orientering, faglige del Poul gennemgik de på mødet omdelte indstillinger fra valgudvalget. Michael Thrane rejste spørgsmål om, der ikke også skal være en indsats i Køge området. Kan der blive et samarbejde med 3F Køge Bugt om dette, så vores medlemmer evt. kan deltage i politiske arrangementer, 3F Køge Bugt arrangerer. Dette gav DL positivt tilsagn om, og det vil blive taget op på de kaffemøder, DL holder med 3F Køge Bugt. Brian synes det er en god idé at samarbejde med AOF. Opfordring til at bruge vores egen hjemmeside. Har valgudvalget overvejet at bruge sms som virkemiddel? Udvalget har ikke talt om det, men vil tage det med i det fortsatte arbejde. Snak om spam fra Fagbladet. Det er et stort irritationsmoment for mange, og den kan ikke afmeldes. Allan tager det op med Fagbladet inden næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tiltrådte udvalgets indstillinger. Ole omdelte referat fra mødet i ungdomsudvalget den Lars Bonde Knudsen er formand for ungdomsudvalget i regionen og har været inviteret med ti l mødet i afdelingens udvalg for at støtte. Ole oplyste, at man arbejder på en telefonbank aktivitet med at ringe rundt til de unge medlemmer. Ole omdelte referatet fra mødet den Man vil indkalde de nyvalgte Arbejdsmiljø og tillidsrepræsentanter i Man tager dem med, der er nyvalgt i a. Personalesituation lige nu De arbejder alle sammen. b. Nyt fra DL Allan: Skrivelse fra regionskonsulenten om bestyrelseskursus. Hvem vil med på det i regionen? Marie Nielsen, Anders Berg-Munch, Henrik Clausen. Allan: Afdelings Udviklings Samtaler: Allan har fået besked af forbundet, at nogle er gået ud over deres kompetencer i aftalen om det konference forløb, der er aftalt. Dette betyder, at vi får andre tovholdere på resten af forløbet, end Rolf og Henrik, der var med på bestyrelseskonferencen. c. Nyt fra bestyrelsen i. Evaluering af dyrskue ii. Michael Thrane om truende arbejdsfordeling på Junckers. iii. Sundhedsdag iv. Pensionsmøde i. Poul: dyrskuet gik rigtig godt. 3 tilkendegivelser på ønske om kontakt fra forbundet. ii. Michael Thrane orienterede om det store arbejde, Lars Dyhl og Dorthe Pedersen har gjort for at lave uddannelses forløb på Junckers for at undgå at der skulle opsiges 20 kolleger. Ros til Lars og Dorthe. iii. Anne informerede om sundhedsdagen på Stændertorvet i lørdags. iv. Ole informerede om pensionsmøde på Roskilde Tekniske Skole den Dorthe oplæg om efterløn og PensionDanmark om pensioner. Der kom 13 på trods af landskamp i fjernsynet. Godt arrangement. Side 2 af juni 2012

3 v. Folkemøde på Bornholm vi. Jens Peter om Arriva vii. Repræsentantskabsmødet i LO Sektion Køge Bugt d. Referat fra faglig gruppe 9. maj 2012 v.brian: AOF vil gerne arrangere tur til Folkemødet på Bornholm til næste år. F.eks. sammen med øvrige fagforeninger. vi.kampagne for bedre busser. Arriva med på Bornholm, hvor de blev tildelt MIA-Prisen. Jens er glad, men der er plads til forbedringer. Jens kunne ønske sig de etniske minoriteter kunne få dansk kurser, og at der blev lavet mulighed for bederum. Prisen kan virke som en forpligtelse for ARRIVA. vii.michael Thrane oplyste, at der er vedtægtsændringer, der gør at for at sidde i sektionens bestyrelse skal man være valgt som daglig ledelse i en afdeling. Michael spurgte til, om der er en her fra afdelingen, der har givet tilsagn om at deltage i bestyrelsen. Det er desværre for sent nu, mener Michael. Navnet skal indberettes 14 dage efter repræsentantskabsmødet. Drøftelse af, om vi skal forsøge at indstille én, såfremt der er nogen, der ønsker at indtræde i bestyrelsen. Afklaring: det skal være formanden for fagforeningen eller dennes stedfortræder. Michael gik ud fra, at DL havde taget dette til efterretning og havde gjort noget ved det, men vil opfordre til nu, at det skal vi være opmærksomme på til næste år. Da der ikke var nogen, der ville stille op, gør vi ikke mere ved det i år. 6. Meddelelser og orientering a. Nyt fra LO Roskildeegnen Laila: Ole er indstillet til at sidde i LBR Lejre som ordinært medlem. Ole er LO sektionens repræsentant i en ny produktionsskole i Lejre. b. Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre c. Referat fra HB møde 19. april 2012 d. Referat fra FPU møde 12. juni e. Referat fra HB møde A-kassen a. Referat fra 3FA s HB møde 19. april 2012 Møde i dag. Beskæftigelsesmålene er drøftet: Uddannelse til de unge. Bedre hjælp til dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Færre på førtidspension. Hjælp til de langtidsledige. På vores initiativ kom det med, at der skal etableres flere jobrotationsprojekter. Maj mødet aflyst Referat på vej Allan informerede om at temaet 3F i Fremtiden blev drøftet på FPU mødet den Alle afdelinger var positive overfor det oplæg der lå, og Allan tilkendegav på mødet afdelingens positive holdninger til oplægget. Kort snak om de sammenbrudte 3 partsforhandlinger. Anne informerede om starten på voksenlærlingekampagnen den , hvor Lars Dyhl og Anne deltog. Udover disse 2 er Lars Troest med i arbejdsgruppen i afdelingen. Side 3 af juni 2012

4 b. Referat fra A-kassemøder 15. maj og 4. juni 2012 c. Ledighedsstatistik fra afdelingens A-kasse Anne informerede om de møder kassen har holdt for de medlemmer, der kan få en midlertidig forlængelse af dagpengeretten. Der er et samarbejde i gang med jobcentre og uddannelsesinstitutioner for at hjælpe disse medlemmer, så de undgår at miste dagpengeretten. Anne gennemgik ledigheds tallene og sammenlignede uge med uge Besluttet, at fremover sendes ledighedstallene med ud med bestyrelsespapirerne. d. Administrationstilskud 2011 Anne gennemgik og redegjorde for afdelingens administrationstilskud og det overskud på der er for 2011 på kr e. A-kasseledermøde 11. maj 2012 Enighed om i bestyrelsen, at man ikke fremover ønsker dette referat. Anne informerer hvis der er noget. 8. Andet a. Presseudklip fra perioden b. Regulativ for lån af lokaler i afdelingens huse b. Poul gennemgik det omdelte udkast til regulativ vedrørende udlån af afdelingens lokaler. Poul vil gerne drøfte med bestyrelsen, om Michael Strømgren kan fortsætte med at have nøgle til Hvalsø kontoret. Michael Strømgren fortalte, at han har nøgle og altid bruger lokalet i 3F regi. Michael har kun 3F Roskildeegnens kontor at holde møder i, og hans faglige arbejde bliver vanskeliggjort, hvis han ikke kan beholde nøglen. Michael rystet over, at der skal udpeges en ansvarlig for sin gøren og laden. Lang debat om forslaget. Beslutning: 11 stemmer for at udskyde beslutningen og 12 stemmer for at beslutte nu. Bekymring, om vi omgås Registertilsynsloven. Der var ønske om at lande sagen mindeligt. Lang diskussion om Registertilsynsloven og hvad vores forpligtelser er. Det blev fastslået, at Registertilsynsloven indeholder, at vi skal opbevare personfølsomme oplysninger, så de ikke kommer uvedkommende i hænde. Der kan derfor sagtens i overensstemmelse med Registertilsynsloven laves en særordning for Michael. Vi ændrede beslutningen om at udskyde beslutningen og undersøge Registertilsynsloven, og besluttede, at der til næste møde skal være et nyt udkast, hvor Michaels brug af nøglen er skrevet ind med definition på, at den kan bruges fagligt og til 3F møder. Endvidere besluttet at det skal indskrives, at det er en i afdelingen lønnet person, der kan have nøgle. Side 4 af juni 2012

5 9. Eventuelt Ole: Årsmøde i landbrancheklubben for Tømrere og bygningssnedkere i kommende weekend får temaet Social dumping. Jens: runddelt Der er en anden vej ud af krisen fra den Anders: Generalforsamling i landsbrancheklubben for privat rengøring. Udtalelse lavet. Pris omdelt for en med 100 % organisering og lavet en faglig klub. Anders har været i Dublin med landsbrancheklubberne og besøgt søsterorganisation. De bruger ¼ af alle indtægter på at tale med virksomhederne. Forklarer medlemmerne hvordan de kan organisere sig og få flere overenskomster. De får flere medlemmer på denne måde. Spændende. Brian: jordbæravleren i Osted er ved at bygge en prærieby. Michael Strømgren: mailadresser: forbundet deler min mailadresse ud til aviser og analysebureauer, og det er principielt ikke i orden. Ønsker at Allan undersøger det. Allan lover at undersøge det. Jens: Udenlandsk arbejdskraft benyttes i massevis på nybyggeriet på KARA. Ole redegjorde for, at det er rigtig svært at gøre noget ved, fordi papirerne er i orden. Stor undren over at kommuner kan komme af sted med at gøre det på denne måde. Der er ikke styr på det derude, og det er forfærdeligt. Problematikken er rejst i LBR Lejre, at de sociale klausuler i udbud skal være på plads. Niklas: kan vi ikke gøre noget ved det med KARA? Ole: vi har holdt møde med de polske struktører, men de vil ikke have, vi går videre med det. Deres familie risikerer blacklistning, hvis de udtaler sig. Så vi kan ikke dokumentere, at klausulerne bliver omgået. Poul: vi har haft møde med direktøren på KARA og forbundet har været med. KARA følger loven, og forbundet tager op, at der skal gøres noget politisk. Poul: skriv fra forbundet om bæredygtig arbejdsmarkedspolitik omdelt. Næste bestyrelsesmøde er i Hvalsø, og der bliver grillmad i gården! 10. Evaluering 11. Følgende punkter kan offentliggøres Alle punkter kan offentliggøres. 12. Gennemlæsning af referat, samt underskriftsblad Side 5 af juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Dato: 29. april 2015 Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Referat fra generalforsamlingen: Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere